Page 1

De meest verrassende en inspirerende straat van Nederland

13 November 2012 Handout visie Breestraat2022

Breestraat2022 is een project van


Introductie De projectgroep Breestraat 2022 werkt sinds januari 2012 vanuit liefde voor de stad aan het opstellen van een visie voor de Breestraat. Wij verbazen ons over de staat waarin de Breestraat er bij ligt. Daarom zetten wij onze kennis en expertise in om van de Breestraat op termijn een verrassende en inspirerende straat te maken. We hebben gesproken met ondernemers, bewoners, belangenverenigingen, centrummanagement, de gemeente en andere geïnteresseerden. Veel mensen hebben het geloof verloren in een mooie en fijne Breestraat waar je met een gerust hart kunt wandelen, winkelen, ondernemen en verblijven. Gelukkig ontmoeten we ook vele enthousiaste ondernemers en bewoners die iets van de Breestraat willen maken! De input uit deze gesprekken heeft bijgedragen aan onze visie. Wij streven naar een Breestraat waar de voetganger centraal staat en waar je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat weer graag bent. De Breestraat heeft die potentie! Leiden verdient een Breestraat waar men trots op kan zijn. Doet u mee? Laat op www.breestraat2022.nl uw steun blijken! Team Breestraat 2022 Ronald van der Steen, Jaap Kleinhesselink, Vincent Muller, Rein Rijkens en Jeroen Smith

Visie Breestraat2022 De Breestraat is in 2022 een verrassend en inspirerend voetgangersgebied, waar je kunt winkelen, eten en drinken, ontspannen en je vrienden ontmoeten. Je ontdekt er wat Leiden aan cultuur en musea te bieden heeft. Het stadhuis als politiek hart is prominent aanwezig, daarbij de rijke geschiedenis van de stad illustrerend. In de monumentale panden en op de met klinkers geplaveide straat is van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat van alles te beleven. De mix van functies geeft je elk moment van de dag een reden om even over de Bree te slenteren. In 2022 is de Breestraat van een nauwelijks te nemen hindernis tussen de Nieuwe Rijn en het Pieterskwartier uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van het hart van Leiden. De Breestraat vormt met zijn kwaliteitswinkels, culturele belevenissen en luxe horeca een natuurlijk verblijfsgebied. Kortom, de Breestraat biedt voor elk wat wils en belangrijker nog: de Bree is weer van de Leidenaren!


De meest verrassende en inspirerende straat van Nederland

Bouwstenen voor de Breestraat 2022

Onze kernwaarden

beleven verbinden

authenticiteit verblijven


Onze kernwaarden uitgediept Licht de authenticiteit uit Authenticiteit vormt de basis voor sfeer en

Herstel de prachtige gevels in de Breestraat

uitstraling. Sfeer en uitstraling vormen ook

weer in oorspronkelijke staat. Laat de bestrating,

belangrijke beweegredenen voor consumenten

verlichting en signing aansluiten bij de stijl

om ergens te gaan winkelen. Leiden heeft dit

en klasse die de Breestraat in de basis bezit.

allebei en meer.

Laat ’s avonds niet alleen het Stadhuis zien, maar licht ook andere bijzondere monumenten

Benut, bescherm en accentueer de authen-

uit. Laat zien waarom Leiden trots is op de

ticiteit van de Breestraat. Dat Leiden de

Breestraat.

meeste rijksmonumenten per inwoner in

• • • • •

Herstel gevels Kwalitatieve bestrating en verlichting Stijlvolle signing Uitlichten van gebouwen Toevoeging van water

Nederland telt, is in de Breestraat goed

De speelse toevoeging van water benadrukt

te zien. Zo is de gevel van het stadhuis de

met een knipoog de historische functie van

langste renaissancegevel van Nederland.

de Breestraat als dijk van de Nieuwe Rijn.

Vergroot de beleving De Breestraat verdient de unieke combinatie van veel cultuur, horeca en winkels in grote panden in een aantrekkelijke omgeving. Er is ruimte voor een eigen positionering van de Breestraat waarbij de nadruk ligt op hoogwaardige kwaliteit. De doelgroep is al in Leiden aanwezig. Meer dan de helft van de inwoners van Leiden is hoogopgeleid. Na de regio’s Haarlem en Amersfoort heeft de regio Leiden het hoogste inkomen. • • • • •

Unieke mix van functies Kwaliteit staat centraal Cultureel aanbod Meer experimenten Kleinschalige activiteiten

En wat te denken van de bezoekers? Een kwart van de toeristen komt naar Leiden om een museum te bezoeken. Wat is er dan logischer om de zichtbaarheid van de Leidse musea in de Breestraat te vergroten? Bijvoorbeeld door er een dependance te openen, een gemeenschappelijke museumwinkel op te richten of exposities af te wisselen in een gezamenlijk pand. Maar er is ook plek voor een nieuw op te richten museum, bijvoorbeeld een Leids museum van moderne kunst.

Nu is er nog sprake van veel leegstand in de Breestraat. Dat betekent dat het verblijf op de Breestraat verrijkt moet worden. Dat kan door etalages en gevels open en attractief in te richten. Daarnaast verhoogt de aanwezigheid van terrassen de beleving op straat. De Breestraat is uniek in wat ze haar inwoners en bezoekers kan bieden. Vanaf het eerste ontbijt bij het nieuw te openen boutique hotel tot aan het laatste drankje bij de wijnbar na een bezoek aan de stadsgehoorzaal of de bioscoop. Met een lezing in één van de boekwinkels of een modeshow bij de winkel met designkleding; de Breestraat leeft van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Experimenten zorgen ervoor dat de bezoeker van de Breestraat veelvuldig terugkeert.


Focus op verblijven in tijd en ruimte Haal de snelheid uit de Breestraat. Het

De mogelijkheid om rustig te kunnen wandelen

verblijven in de Breestraat komt pas tot volle

is dus belangrijk. Maar ook mogelijkheden tot

ontwikkeling als de voetganger centraal komt

staan, zitten, zien, praten en spelen dragen bij

te staan. Dan kom je tot een tempo waarbij

aan een prettig verblijfsklimaat. Meer terrassen

de monumenten met vaak prachtige details

en losse stoeltjes en tafeltjes nodigen bezoek-

goed zichtbaar zijn. Nu, opgejaagd door de

ers uit om hun verblijf te verlengen. Een langer

snelheid van het verkeer in de Breestraat,

verblijf leidt tot hogere bestedingen. Bied de

kiezen de meeste bezoekers voor een vluchtige

rust- en ontmoetingspunten aan op een

oversteek van de straat. Of zijn bezig met

natuurlijke manier. Voeg bomen en ander

het ontwijken van obstakels zoals bussen en

groen toe om deze rustpunten te accentueren.

fietsen op de weg of planten- en prullenbakken

• • • • •

Voetgangersgebied Fietsers te gast Bomen en groen Onthaasten Ontmoetingsplek

en abri’s op de te smalle stoepen.

Leid bussen om de Breestraat heen. Zonder bussen begint het onthaasten en ontstaat

Vervang asfalt door klinkers. Asfalt commu-

er ruimte om de straat opnieuw te ontdekken

niceert snelheid, klinkers communiceren rust.

en uit te vinden. De Breestraat groeit uit tot

Klinkers maken de Breestraat tot één geheel.

een ontmoetingsplek in het centrum van de

Hierdoor verandert het gedrag van de gebruikers;

oude binnenstad.

van opgejaagd wild tot flanerend publiek.

Werk aan de verbindende functie Benut de unieke ligging van de Breestraat.

Het legt ook verbinding met de nieuwe

Hier ligt namelijk het centrum van de oude

manier van winkelen. Door in de toekomst

binnenstad. Gelegen tussen het karakteristieke

wifi aan haar bezoekers beschikbaar te

Pieterskwartier en de sfeervolle Nieuwe Rijn/

stellen en de ondernemers te stimuleren

Hooglandse Kerkgracht, kunnen de drie

een combinatie te maken met het internet,

gebieden elkaar aanvullen in aanbod

verbindt de Breestraat de fysieke winkel

en doelgroep. Dit werkt verbindend en

met online mogelijkheden.

versterkend voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad. De steegjes die uitkomen op

Door verbindingen te leggen tussen de

de Breestraat krijgen een extra accentuering.

verschillende ondernemers en culturele instellingen, staat de Breestraat sterker.

• • • • •

Middelpunt stad Verbind wijken Accentueer steegjes Online Verbind ondernemers

De Breestraat is de plek waar alles samenkomt.

Waarom zou je niet je bioscoopkaartje

Het vormt de verbinding tussen cultuur, politiek,

kunnen kopen terwijl je op het terras

winkelen, ondernemen, wonen en verblijven.

koffie drinkt?


Onze Breestraat in 2022

Breeplein

Breestraat

Het breedste deel van de Breestraat wordt als plein ingericht en daarvoor gebruikt. Met de pleinfunctie krijgt de bekende gevel van het stadhuis de uitstraling die het verdient. Breeplein is de ontmoetingsplek van de straat. Het is de plek waar alle vier de kernwaarden tot uiting komen: authenticiteit, beleven, verblijven en verbinden. Hier vind je op strategische plekken bomen met zitranden en verplaatsbare tribunes rondom het medaillon waar onverwachte voorstellingen plaats vinden. Een hangend terras vormt de markering en het uitzichtpunt op de straat; terrassen op straat vormen het rustpunt.

De aangrenzende stegen van de lange Breestraat worden meer zichtbaar gemaakt en waar mogelijk visueel met elkaar verbonden. Oude panden worden hersteld en op sommige plekken juist op een bijzondere manier vernieuwd. De watergeul voert water af van het hoogste punt van de Breestraat naar beneden naar het Gangusplein. Kinderen kunnen spelen met het water en dammen bouwen; een knipoog naar de vroegere dijkfunctie van de Breestraat.

Preview Stadsgehoorzaal Steegjes accentueren

Fysieke entree Breestraat Projecties op Trianon

Breeplein voor het Stadhuis

Gangusplein bij entree Breestraat

Smaakvolle signing

Sfeervolle verlichting en aanlichting

Gevelsigning en bewegwijzering die meer bij de stijl en klasse van de Breestraat passen. Ingetogen, smaakvolle signing die recht doet aan de monumentale panden.

Met verschillende soorten verlichting worden de parels van de Breestraat uitgelicht. Ondernemers zetten verlichting creatief in. Ook de klassieke straatlantaarn van Leiden vind je weer terug in de Breestraat.

Spontaan gebruik

Multifunctioneel gebruik

De openbare ruimte terug geven aan bewoners en bezoekers van de Breestraat. De Breestraat heeft een eigen collectie verplaatsbare stoeltjes waarmee mensen spontaan bij elkaar gaan zitten.

Dubbelgebruik maakt een diversiteit aan oplossingen mogelijk in een beperkte ruimte. Het nieuwe groen is bijvoorbeeld gecombineerd met zitgelegenheden.

Overnachten in de Breestraat

Vernieuwende ondernemers

Door het verlagen van het tempo in de straat ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de invulling van de panden. Een verblijf in de Breestraat voor toeristen wordt gestimuleerd door kleinschalige design- en boetiekhotels.

De Breestraat biedt ruimte aan vernieuwende ondernemers. Zo geeft de Breestraat gelegenheid tot werken, ontmoeten en vergaderen. Dit onderstreept de mix van functies van deze straat.


Gangusplein Het Gangusplein vormt een waardig begin (of eind) van de Breestraat. Op de terrassen is een keur aan eten en drinken te verkrijgen. Het water dat van het hoogste punt van de Breestraat naar beneden stroomt, komt terecht in de fontein. De fontein is hiermee een nieuw markeringspunt in het straatbeeld. Op het plein is plaats voor kleine verplaatsbare kiosken. De dichte gevel tegenover het Gangetje is uitermate geschikt als projectiescherm voor extra sfeer en beleving.

De meest verrassende en inspirerende straat van Nederland

Spraakmakende elementen

ContinuĂŻteit in activiteiten

Een hangend terras uitkijkend over de straat is ĂŠĂŠn van de verrassende elementen in de Breestraat. De Breestraat staat daarmee bekend als een van de vernieuwende straten in Nederland.

Door het jaar heen vinden op regelmatige basis terugkerende evenementen plaats en geven ruimte voor wisselende kleinschalige en spontane activiteiten. Het zorgt ervoor dat bezoekers nieuwsgierig blijven naar wat de Breestraat hen te bieden heeft.

Musea in de Breestraat

Inspirerende etalages

Musea exposeren afwisselend in de Breestraat. De Breestraat heeft in een van haar panden een nieuw museum van moderne kunst. Cultuurbezoekers worden gestimuleerd om bij hun bezoek aan Leiden ook de Breestraat te bezoeken.

Spraakmakende etalages zijn karakteristiek voor de Breestraat. Het verlaagde tempo zorgt voor meer aandacht voor de etalages. Retailstudenten van het ID-college en professionele etaleurs realiseren verrassende en/of interactieve etalages.

Vernieuwend aanbod

Benut de omgeving

De Breestraat kent een aantal panden die beschikbaar zijn voor startende ondernemers of kunstenaars. Deze ruimtes zijn op roulatiebasis maximaal 6 maanden te huur. Hierdoor ontstaat ruimte om te experimenteren.

Authentieke steegjes zijn geaccentueerd en tegenover elkaar gelegen steegjes zijn visueel met elkaar verbonden. De stegen zijn levendig en nodigen uit om nabijgelegen gebieden te ontdekken.


Wij zetten graag de eerste stap

Zaterdag 25 mei 2013 Experimenteerzone Breestraat 2022

Op 25 mei willen we gedurende één dag de potentie van de Breestraat tonen. Op deze dag is de Breestraat busvrij en wordt de straat teruggegeven aan

Breestraat2022 is een project van

de Leidenaren. Om deze dag mogelijk te maken hebben we jouw steun nodig. Meld je aan als vrijwilliger en/of inspireer ons met jouw creatieve idee.

Stadslab Leiden | Projectteam Breestraat Ronald van der Steen Projectcoördinator – Bureau-MMiV Jaap Kleinhesselink Adviseur overheid Vincent Muller Architect/Eigenaar – ontwerpburo MULLER Rein Rijkens Account-/projectmanager – Dart Brand guidance & Design Amsterdam Jeroen Smith Retail production manager, Cheil Benelux (Samsung Group)

www.breestraat2022.nl www.stadslableiden.nl email: breestraat2022@gmail.com twitter: #Breestraat2022 @Breestraat2022

Handout Breestraat 2022  

Visiedocument gepresenteerd op 13 november 2012 voor ondernemers, bewoners, gemeente en andere betrokkenen en geinteresseerden.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you