Page 1

Profile for BredeSchool.nl

Kader Primair - Overkoepelende ‘MR’ voor kindcentrum  

Op het kindcentrum de Hoven in Rosmalen werken kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en BSO samen. De medezeggenschapsraden komen bijee...

Kader Primair - Overkoepelende ‘MR’ voor kindcentrum  

Op het kindcentrum de Hoven in Rosmalen werken kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en BSO samen. De medezeggenschapsraden komen bijee...