Page 1

Kader Primair - Overkoepelende ‘MR’ voor kindcentrum  

Op het kindcentrum de Hoven in Rosmalen werken kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en BSO samen. De medezeggenschapsraden komen bijee...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you