Page 1

AMBULANTA GRAČANI Katalog natječajnih radova

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI


Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za r stupnja složenosti PROJEKTNI NATJEČAJ za izr arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog o zdravlja Zagreb-Centar – AMBULANTA GRAČAN

Registarski broj natječaja: 59-18/ZG-AU/NJN Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natje 2019-EMV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Z Stjepana Radića 1, Zagreb, OIB: 6181789437 , te 1 6503788, email: javna.nabava@zagreb.hr, adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gra Milan Bandić, dipl. politolog

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Je Zagreb, OIB: 87490332083, telefon: +385 1 email: natjecaji@d-a-z.hr, Internetska adresa: w koje zastupa predsjednik Tihomil Matković, dip suradnji s UDRUŽENJEM HRVATSKIH ARHITEK Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, koje zastupa p Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka odnosno progra za prostorno uređenje Grada Zagreba, Ulica Austrije 18, Zagreb; program izradila Sabina Pav arh., a izmjene i dopune programa Dubravka-P dipl.ing.arh., tel. 01/6101 872, email dubravka-p zagreb.hr

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arh urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Do Zagreb-Centar – AMBULANTA GRAČANI PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonskourbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar AMBULANTA GRAČANI Katalog natječajnih radova Nakladnik: Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I 10000 Zagreb +385 1 4816151 daz@d-a-z.hr Za nakladnika: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik DAZ-a Zagreb, ožujak 2020.

CILJ PROVEDBE PROJEKTNOG NATJEČAJA je kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičn koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika se uklopiti u stambeno okruženje podsljemensk predjela Isce - središta naselja Gračani. Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja lokacije, a u skladu s odredbama GUP-a grada Za Programom su, na temelju analize prostora, utvrđe programske smjernice za izradu arhitektonsko-ur rješenja za gradnju zamjenskog objekta Dom zdra Centar – AMBULANTA GRAČANI u Zagrebu.

PODACI O RASPISU NATJEČAJA I ROKOVIMA Početak natječaja: 29.11.2019.g. Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 12.12.201 Rok za dostavu pisanih odgovora na pitanja n 24.12.2019.g.


realizaciju, I radu idejnog objekta Dom NI

ečaja 1968-

Zagreb, Trg elefon: +385 Internetska adonačelnik

DRUŠTVO elačića 3/1, 1/481-6151, www.daz.hr, pl.ing.arh., u KATA (UHA), predsjednica

ama: Zavod a Republike vlić, dipl.ing. Petra Lubin, petra.lubin@

hitektonskoom zdravlja

e iznalaženje nog rješenja i kvalitetno kog prostora

a predmetne agreba, ovim ene osnovne rbanističkog avlja Zagreb-

A:

19.g. natjecatelja:

Rok za predaju natječajnih radova: 30.01.2020. do 16.00h Objava rezultata u sredstvima javnog priopćavanja: Večernji list, 05.03.2020. Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN) objava rezultata: 06.03.2020. Ocjenjivački sud: Predsjednik OS-a: Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh., Članovi OS-a: Anja Dulčić, dipl.ing.arh., Dubravka-Petra Lubin, dipl.ing.arh., Robert Jonatan Loher, dipl.ing.arh.; Damir Mioč, dipl.ing.arh.; Zamjenica člana OS-a; Sabina Sabljić, dipl.ing.arh. Tehnička komisija: Klara Gržin, dipl. ing. arh. Hana Grebenar, mag. ing. arch., Tajnica natječaja: Nela Rubin, dipl.ing.arh. Na natječaj koji je trajao od 29.11.2019. do roka za predaju natječajnih radova 30.01.2020. regularno je zaprimljeno 29 radova.


I. NAGRADA RAD POD ŠIFROM 16 Autori: njiric+ arhitekti prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh. Marko Gusić, mag.ing.arh. Irma Šmuc, mag.ing.arh. Iskra Filipović, dipl.ing.arh. Rad kao rješenje nudi „vilu Ambulantu“ unutar koje uspješno sintentizira 4 teme (kontekst – zgrada poput vila u stambenom okruženju, urbanistički/sociološki aspekt - javni prostor - ulazno dvorište, prolaz i vrt, tipološki aspekt – nadopuna programa sadržajima po uzoru na Maggies’ Centers, ekonomski aspekt – rekonstrukcija i zadržavanje postojećeg objekta). Smještaj zgrade je na poziciji postojeće ambulante s parkiralištem organiziranim s ulice Grabeščak. Rad uspješno artikulira ulazni prostor sa ulice Isce stoga je opravdana ideja rješavanja prometa u mirovanju s istočne strane. Osim vješto projektiranog prilaznog trga, u kojem elemente tradicionalnog i lokalnog oblikovanja uspješno prevodi u formiranje javnog prostora u mjerilu naselja i suvremeno ih interpretira, i s kojeg se jasno vodi korisnike prema željenim sadržajima Ambulante najvećom kvalitetom ocijenjeni su prostori čekaonica koji su promišljeno i senzibilno oblikovani. Prostor čekaonice u ponuđenom rješenju postaje prostor susreta, potpore, prostor dnevnog boravka, prostor druženja i edukacije. Rad odlikuje jasna prostorna organizacija s dobro pozicioniranim i jasnim horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Vanjsko oblikovanje ocijenjeno je decentnim i primjerenim, te dosljednim s obzirom na ideje koje propagira sama kuća.

Projekt se bazira na 4 osnovne značajke: 1. kontekstualni aspekt - artikulirati zgradu poput vila u stambenom okruženju (=vila Ambulanta) 2. urbanistički/sociološki aspekt - organizirati javni prostor - ulazno dvorište, prolaz i vrt 3. tipološki aspekt - nadopuniti program sadržajima po uzoru na Maggies' Centers 4. ekonomski aspekt - rekonstruirati i zadržati postojeći objekt

+5.60

Naziv „vila A“ predstavlja namjeru oblikovanja javnog zdravstvenog objekta poput privatne stambene vile, budući da se i raspisom sugerira da se kuća treba „kvalitetno uklopiti u stambeno okruženje podsljemenskog prostora“ - vila Ambulanta +3.00

Elementi „domaćeg“. Domestifikacija se sugerira malim mjerilom, oblikovanjem malih volumena, kosim krovom, dimnjacima,uređenjem okućnice-vrta, platnenim tendama, žardinjerama s pelargonijama - asortimanom poput onog iz Venturijevih studija suburbanih stambenih ideala Amerike iz šezdesetih. Isto tako, dokidanje institucionalnog karaktera kuće bi moglo doprinijeti ugodnijoj percepciji zdravstvenog sadržaja i prihvaćanju novostvorenog javnog prostora - ulaznog dvorišta (terase), prolaza (prečice) i vrta. Treći element javne domene je vrt na istočnoj strani, koji sugerira percepciju kuće u parku/voćnjaku. Postojeće neuređeno raslinje, poglavito pačempresa, upotpunjuje se linijama voćki. Redovi jabuka (po mogućnosti već starih i presađenih s druge lokacije) koje se superponiraju na slučajni raspored postojećeg, trebali bi dati ugođaj tako tipičan za ovo podsljemensko područje.

±0.00

čekaonica

Predlaže se dodatni sadržaj za žene oboljele od raka dojke, po uzoru na takve inicijative širom svijeta, poput primjerice Maggie's centara u Velikoj Britaniji. Time bi se, bez povećanja zadane kvadrature, mogao dati kvalitetan impuls bolje i individualizirane zdravstvene skrbi za veliki broj žena. Prostor koji se može namjeniti za ovu svrhu je komunikacijska zona u donjoj etaži, vanjska loggia u nivou terena i soba patronažne sestre - sve orijentirano prema vrtu i mirnoj „stražnjoj“ strani kuće. Boravak, rad i savjetovanja bi se odvijali subotom i nedjeljom, kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim službama, a opremanje riješilo na bazi donacija i inicijativom preko socijalnih mreža. Maggie's Space. Ovu inicijativu je započela u Engleskoj Maggie Keswick Jencks 1993. godine. I sama oboljela od raka dojke, uz pomoć muža arhitekta i pisca Charlesa Jencksa, uspjela je mobilizirati javnost i pokrenuti inicijativu osnivanja centara koji bi pružali „praktičnu, emocionalnu i socijalnu podršku“ oboljelima. Slijedom tih nastojanja, a sve na bazi donacija, prvi centar otvoren je 1996. u Edinburghu, a do današnjeg dana na još dvadesetak mjesta, uz participaciju vrhunskih arhitekata poput OMA, Frank Gehry, Zaha Hadid i drugih.

ulazna terasa

-3.00

PRESJEK 1-1

ordinacija opće medicine

m

ginekološka ordinacija

m

U nivou ulice je oblikovan mali javni prostor („terasa“) s koje se pristupa je na dispoziciju stanovništvu kao svojevrsni prostor socijalizacije, ali i 1929). Time se izražava stav autora da bi svaki javni objekt, osim osnovn

KOLNI PRILAZ

ordinacija opće prakse

SPOREDNI PJEŠAČKI PRISTUP

VRT

ULAZNA TERASA ±0.0

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI SITUACIJA S UREĐENJEM PARCELE (TLOCRT PRIZEMLJANA GEODETSKOJ PODLOZI S VISINSKIM KOTAMA) 1:200


vila A

+5.60

+3.00

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb-Centar AMBULANTA GRAČANI ±0.00

JUŽNO PROČELJE

+5.60

+3.00

±0.00

-0.36

SJEVERNO PROČELJE

Predlaže se (ali nije obvezujuće!) zadržavanje postojećeg objekta ambulante: 1. ušteda troškova rušenja, odvoza materijala, novog iskopa i izvedbe nove konstrukcije 2. lako smještanje zadanog programa 3. blisko i poznato u memoriji okolnog stanovništva

1980/1

1982/1

Ako se i ne prihvati ideja o zadržavanju konstrukcije starog objekta, projekt se ne mijenja u pogledu funkcionalne i volumenske dispozicije.

+5.60

+3.00 postojeća zgrada

uklanjanje dotrajale ovojnice

a ±0.00

1981

san.+gard. osoblja

1996/2

1932

san.+gard. osoblja

san.+gard. osoblja

san.+gard. osoblja

ZAPADNO PROČELJE (PREMA ULICI)

1994/2

ISCE

1930

zajedničko oblikovanje

a

1980/3

1936

dodavanje aneksa

med.sestra

ginekološka ord.

1929 1996/1

med.sestra

ord. opće medicine

3

3

1994/1 +5.60

1994/3 strojarnica

1926/4

19

97

vrt

patronažna služba /savjetovanje KOLNI PRILAZ

1926/3

sanitarije pacijenata

spr.

POSTOJEĆI OBJEKT

6PM

sanitarije pacijenata

spr.

čekaonica stomatologije

SPOREDNI PJEŠAČKI PRISTUP

čekaonica opća med.

strojarnica

ordinacija opće medicine

maggie's space

patronažna služba/savjetovanje

ginekološka ordinacija

S+P

1998/2 VRT

±0.00

maggie's space pedijatrijska ordinacija izolacija

1998/1 2002/2 +3.00

čekaonica ±0.00

2

2002/3

izolacija

2

medicinska sestra 2003/1 3769/2

čekaonica -3.00

-3.00

2002/1

PRESJEK A-A

1923/2

±0.00

medicinska sestra pristup iz vrta -3.00

1

1 +5.60

-3.00

1916/3

med.sestra

2001

PRESJEK 3-3

SITUACIJA NA KATASTARSKOJ PODLOZI 1999 S TLOCRTOM KROVA 1:500

a u sve sadržaje ambulante - direktno u čekaonice ili posredno stubama u donji nivo. Ta ulazna zona i kao arhitektonsko stupnjevanje ulaska u kuću (poput korbizijanskog ulaza u Armee du salut, Pariz ne funkcije, trebao dati doprinos u pogledu stvaranja javnog prostora.

infekt. otpad

ulazna terasa ±0.00

izolacija

san.+ g.os.

+3.00

izolacija stomatološka ord. ±0.00

čekaonica ±0.00

pedijatrijska ord. san.+ g.os. san.+gard. osoblja

Značaj i uporabivost ovog prostora je poduprijeta prolaskom pješačke kratice (na gotovo istom mjestu kao što je danas) koja je također utabana u memoriji okolnog stanovništva. Treba podcrtati da se ovaj pješački put koristi 24/7, budući da se prolazi „kroz“ kuću, bez da se u nju uđe.

TLOCRT SUTERENA 1:100

TLOCRT PRIZEMLJA 1:100

sanitarije pacijenata

-3.00

ISTOČNO PROČELJE (PREMA VRTU) Materijali i pročelja. Nastoji se zadržati low-key, kako u cijeni građenja, tako i u konačnom utisku. Etics fasada se nastavlja i krovni ventec-sistem, kako bi pročelja gornjeg dijela bila integralno obrađena žbukom u svijetlom tonu, dočim je „baza“ izvedena također kao etics, ali u tamnijem tonu.

DETALJ PROČELJA 1:50


SITUACIJA - KATASTAR1:500 1.AMBULANTA / PARKIRALIŠTE :�pm(��pm) 2.PARK

II. NAGRADA RAD POD ŠIFROM 5

�.RUKOMETNO IGRALIŠTE �.KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE �.MJESNI ODBOR GRAČANI (E� PUČKA ŠKOLA) �.PARKIRALIŠTE �.DJEČJE IGRALIŠTE �.HRVATSKO SELJAČKO PJEVAČKO DRUŠTVO 9.VANJSKI POLIVALENTNI PROSTOR HSPD

2.

7pm 1. (2pm)

3.

topografski oblikovni koncept nove ambulante nastavlja kaskadni niz platoa sportski� igrali�ta. izme�u sportski� terena i novog pje�ačko kolnog �trga� nalazi se zeleni atrij koji osigurava osvjetljenje i poprečno provjetravanje unutra�nji� saržaja u prizemlju. na sjeveroistočnom uglu pristupnog platoa ambulante smje�ten je �paviljon� servisnih prostora oblikovan kao oglasni pano zdravstvene ustanove "skrivene" u parku.

4.

5.

6.

7.

volumen ambulante dijeli prirodni teren parcele na javnu zonu parka te na mirni, intimni atrij na koji su orjentirani radni prostori ordinacija. dispozicija nove zgrade omogu�uje kontinuirani rad postoje�i� ordinacija za vrijeme gradnje, te uklanjanje stare zgrade tek nakon dovr�etka nove.

JAVNO

NOVO 9.

9.

8.

�������N� N������� ������N�� �����N�

H ISCE

Autor topografski oblikovanim konceptom, sve izazove kosog terena, planske regulative i projektnog zadatka, vješto pretvara u izuzetno kvalitetno urbanističko-arhitektonsko rješenje. Prizemni volumen nove ambulante ‘utisnut’ u kosinu terena na južnom dijelu parcele postaje ‘postament’ krovnoj pješačko-kolnoj terasi, poveznica obodnih kolnih i pješačkih veza prostora javne zone, novi trg naselja, a ozelenjenim atrijem odmiče se od sportskih terena. Na sjeveroistočnom uglu pozicionira ‘paviljon’ servisnih prostora - billboard nove zdravstvene ustanove. Odabranom dispozicijom sjeverni dio parcele postaje javni park i stvara mogućnost kontinuiranog rada postojećih ordinacija za vrijeme gradnje nove ambulante. Jednostavnom i funkcionalnom tlocrtnom dispozicijom spretno dijeli traženi sadržaj u sjevernu zonu s čekaonicama i pratećim sadržajem, južnu s ordinacijama orijentiranim na atrij, a centralnim položajem glavnog ulaza čekaonice dijeli na zapadno i istočno krilo, te omogućuje veliku fleksibilnost u korištenju ordinacija.

predmetna parcela sjeverni je zavr�etak javnog prostora naselja. planirani sadržaji nove ambulante smje�teni su na južnom dijelu parcele dok je sjeverni dio slobodan i formiran u javni park. "utisnut" u kosinu terena prizemni volumen unutra�nji� prostora postaje �postament� krovnoj pje�ačko-kolnoj terasi u razini javno prometni� povr�ina na granici parcele. poput obližnjeg postoje�eg parkirali�ta na jugu ona je poveznica obodnih prometnica s kojima čini komunikacijsku cjelinu. te dvije spone ulazne su točke prostora javne zone.

STARO

Autor: Vedran Duplančić

PRIVATNO


SITUACIJA - GEODETSKA PODLOGA 1:200

E

W

1.GLAVNI ULAZ 2.IZDVOJENI ULAZ PEDIJATRIJE /IZLAZ SOBE ZA IZOLACIJU

SE

SW

PJEŠAČKO KOLNA POVRŠINA (7pm) 4pm 3pm 5pm

2pm

6pm

3.ZONA ULAZA SA ČEKAONICOM I PRATEĆIM SADRŽAJIMA 4.ZONA ORDINACIJA ORJENTIRANIH NA JUŽNI OZELENJENI ATRIJ 5.ZELENI ATRIJ: IZOLIRANI VANJSKI PROSTOR ORDINACIJA 6.NASIP:SPOJ SA OBODNIM PROMETNICAMA 7.PARK:NOVI JAVNI PROSTOR NASELJA

S

5.

TLOCRT PRIZEMLJA (±0.00:251.00) 1:100

4.

6.

1.GLAVNI ULAZ 2.IZDVOJENI ULAZ PEDIJATRIJE / IZLAZ SOBE ZA IZOLACIJU 3.ČEKAONICA (BOLESNI): PEDIJATRIJA / OPĆA MEDICINA4.ČEKAONICA (ZDRAVI): GINEKOLOGIJA / STOMATOLOGIJA5.DIZALO 6.GARDEROBA ZA OSOBLJE 7.SANITARIJE OSOBLJA 8.PROSTOR ZA ČISTAČICU 9. SANITARIJE PACIJENATA 10.INVALIDSKI WC 11.ZOLACIJSKA SOBA 12.WC IZOLACIJE 13.PRIBOR ZA ČIŠĆENJE 14.SESTRINSKA SOBA UZ PEDIJATRIJSKU ORDINACIJU15.PEDIJATRIJSKA

3.

1. +3.60(254.60)

+8.10

2.

ORDINACIJA 16. SESTRINSKA SOBA UZ OPĆU MEDICINU 17.ORDINACIJA OPĆE VANJSKI ZID SERVISNOG PAVILJONA -limene trake -folija/kišna brana -osb ploče -čelična potkonstrukcija

ORDINACIJA 20.STOMATOLOŠKA ORDINACIJA21.PATRONAŽNA SLUŽBA +3.60(254.60)

K ČA EŠ AB GR

tel.šaht

zim

KOSI KROV -limene trake -folija/kišna brana -osb ploče -čelična potkonstrukcija

MEDICINE 18.SESTRINSKA SOBA UZ GINEKOLOŠKU ORDINACIJU 19.GINEKOLOŠKA

URBANISTIČKI PARAMTERI I PROSTORNI POKAZATELJI

a

solarni paneli

7pm

1.ULAZNI PROSTOR 2.DIZALO 3.PRIBOR ZA ČIŠĆENJE 4.STROJARNICA 5.PROSTOR ZA INFEKTIVNI OTPAD 6.PROSTOR ZA KOMUNALNI OTPAD

NE

NW

1pm

TLOCRT UVUČENOG KATA(+3.60:254.60) 1:100

lje to

AMBULANTA GRAČANI

N

POVRŠINA GRA�EVNE ČESTICE: 1557m² 1�IZGRA�ENOST GRA�EVNE ČESTICE (m����0���1�m²):19.8% =309m² ��POVRŠINA PRIRODNOG TERENA (m����0����5m²):64.6%=1007m²

+3.60(254.60)

��GRA�EVINSKA BRUTTO POVRŠINA (m����00m²): PRIZEMLJE: 309m²

razvod instalacija

UVUČENI KAT: ��m² UKUPNO: 352m² ��BROJ PARKIRALIŠNI� MJESTA (m����pm): 7pm(��pm)

1997

VANJSKI ZID -dvostrani profilit opal+ traslucentna toplinska izolacija -toplinskaizolacija -nosivi zid

±0.00(251.00)

±0.00(251.00)

+3.00(254.00) 1. 11.

11.

12.

9.

10.

9.

6.

betonska staza

2.

8.

7.

9.

7.

10.

9.

13.

13.

13.

3.

4.

SJEVERNO PROČELJE 1:50 ordinacije su orjentirane prema jugu. u zimskim mjesecima sunčeva insolacija grije radne prostore i utječe na energetsku učinkovitost. ljeti su ostakljene stijene zasjenjene aluminijskim žaluzinama

5.

7.

14.

betonski most

1.

16.

17.

18.

19.

20.

B

21.

ce

i en

ep

st

15.

±0.00

RAVNI KROV -granitne kocke (dvije boje u zadanoj teksturi) -pijesak -geotekstil -toplinska izolacija -hidroizolacija -beton za pad -armiranobetonska ploča

+3.60(254.60)

a

zim

zeleni atrij: vanjski prostor ordinacija (odmor) kaskadni vrt atrija formiran žmurjem

+0.60 +1.20

2.

3769/2

lje to

A

3.

+1.80

1998/1

+2.40 4.

6.

+3.00

±0.00(251.00)

PROSTORNO FUNKCIONALNA DISPOZICIJA A:ULAZNA ZONA SA ČEKAONICOM I PRATEĆIM PROSTORIMA UOKVIRENA PROFILIT STAKLOM B:NIZ ORDINACIJA JUŽNO ORJENTIRANIH PREMA VLASTITOM OZELENJENOM ATRIJU JUŽNO PROČELJE 1:50

5.

6.

1999

+3.60(254.60)

±0.00(251.00)

UZDUŽNI PRESJEK 1:100

POPREČNI PRESJEK 1:100

+3.60(254.60)

±0.00(251.00)

ISTOČNO PROČELJE 1:100

SJEVERNO PROČELJE 1:100

+3.60(254.60)

±0.00(251.00)

JUŽNO PROČELJE 1:100

ZAPADNO PROČELJE 1:100

INTERIJER ORDINACIJA

AMBULANTA GRAČANI

INTERIJER ČEKAONICA


DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR / AMBULANTA GRAČANI

III. NAGRADA RAD POD ŠIFROM 23 Autori: ONDA ARHITEKTURA Nika Dželalija Marcela Ostroški Krešimir Renić Autor nastavlja linearno nizanje javnih sadržaja s pripadajućim platoima formiranjem horizontalnog monolita uklopljenog u slojnice. Ispod i iznad se ugošćuje traženi program ambulante ostavljajući slobodnom veliku parkovnu površinu. Čitanjem slojeva povijesti lokacije, plato postaje urbana kaskada, nedostajuća poveznica gornjeg i donjeg dijela naselja. Usmjeravanje pješačkih tokova sa svih dostupnih strana prema ulazima čisto je i jasno, funkcionalno odvojeno od kolne površine. Uvođenjem niše / atrija izrazito se uspješno integrira zelenilo u unutarnji prostor ambulante naglašavajući ambijent parka, a jednako tome taj ambijent prevodi i na gornji nivo spajajući se ponovo u park. Tlocrtna dispozicija povoljno raščlanjuje i grupira radne i pomoćne prostore. U predloženom rješenju razdvajanje pozicije ulaza i vertikalne komunikacije je logično, ali zahtjeva dugačak prolazak kroz različite čekaonice u mnogim scenarijima korištenja. Oblikovanje slijedi postavke ekonomične i održive gradnje, utemeljene lokalno, koristeći suvremene alate projektiranja i izvođenja.

PROSTORNI PRIKAZ - POGLED SA SJEVEROISTOKA

PROSTORNI PRIKAZ PRIZEMLJA +1.20

+1.20

UL

IC

A

G

RA

BE

ŠČ

AK

sestrinska soba

PREDVRT

+255.2

ordinacija opće medicine

STAJALIŠTE AMBULANTNOG VOZILA

stajalište ambulantnog vozila

ULAZ ULAZ

TLOCRT KATA 1:100

+251.4

KOLNI PRISTUP

+255.2

5+1 PM

+1.20

UŽA SITUACIJA S TLOCRTOM ULAZNE ETAŽE 1:200

PRESJEK B-B 1:100

+8.95

+3.90

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI +1.20

ZAPADNO PROČELJE 1:100

+3.90


±0.00 = +251.4 mnv

1/2

DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR / AMBULANTA GRAČANI

Predio Isce u Gračanima značajno je obilježen svojim geografskim kontekstom. Rahlo naselje obiteljskih kuća smještenih uz glavnu prometnicu proteže se duž hrpta između dvije doline potoka.

Solarni kolektori

- armirani beton d=25cm - betonska podloga za nagib d=3-8cm - parna brana - bitumenska traka s Al folijom - tvrde ploče kamene vune d=20cm - polimerna HI traka FPO/TPO - geotekstil - PEHD čepasta folija - završni sloj - šljunak

Po toj IZGRAĐENOJ KRALJEŽNICI linearno se nižu JAVNI SADRŽAJI mjesta. Svladavajući visinsku razliku, javni prostori se KASKADNO nižu u vidu PLATOA počevši od crkve sv.Mihaela s vrtom, hrvatskog seljačkog pjevačkog drušva Podgorac s vanjskom pozornicom i dječjim igralištem te mjesnog odbora sa sportskim igralištima. Naš dom zdravlja nastavlja taj niz stvarajući novi javni plato kao poveznicu gornjeg i donjeg dijela naselja.

KASKADNO NIZANJE JAVNIH PLATOA

+3.90

+7.55

SJEVERNO PROČELJE 1:100

+6.90

Fiksni brisoleji kao zaštita od sunca za istočno i zapadno pročelje - prefabricirane fasadne betosnke ploče

±0.00 Ostakljena stijena, trostruko IZO staklo - armirani beton d=25cm - elastificirani EPS u dva sloja d=2+2cm - PE folija - plivajući cementni estrih d=7,5cm - završna podna obloga - guma d=0,5 cm

+8.95

+3.90

+3.85 - armirani beton d=25cm - betonska podloga za nagib d=3-7cm - parna brana - bitumenska traka s Al folijom - tvrde ploče kamene vune d=20cm - polimerna HI traka FPO/TPO - geotekstil - PEHD čepasta folija - mikroarmirani betonski pod, završno brušen d=8cm

+3.53 +3.25

Vidljivi beton, in-situ izvedba

Monolitan, lebdeći karakter platoa nastavlja geometriju PRIRODNIH SLOJNICA TERENA natkrivajući unutarnje prostore ispod sebe. Iznad, završetak urbane kaskade i spoj prema donjem dijelu naselja SIGNALIZIRAN je samostojećim objektom PAVILJONSKOG KARAKTERA, pozicijom i gabaritom zadržavajući memoriju zatečenog doma zdravlja, a materijalizacijom prateći tradiciju gradnje principom slaganja gotovih elemenata.

Arhitektonski element monolitnog armiranobetonskog platoa formom i principom gradnje prati geološku logiku padine terena te kao UMJETNA SLOJNICA TERENA natkriva unutarnje sadržaje ispod nje. Uvučeno pročelje prizemlja, svojim odmakom od ravnine platoa i “sastavljenim” karakterom stvara osjećaj lebdenja platoa i štiti unutarnje prostore od direktnog osunčanja ljeti. Bojom i teksturom, drveni elementi pročelja prizemlja sugeriraju prirodni KONTINUITET AMBIJENTA PARKA u interijer.

+8.20

Spušteni akustički strop za razvod instalacija

+1.20

Pozicijom volumena prizemlja čije je krov formiran kao PROHODNI PLATO, prati se prirodno usmjerenje padine terena i ostvaruju TRI VANJSKE VEZE - kolno pješački spoj na prometnicu Isce, pješačka rampa prema sportskim terenima i južnom ogranku ulice, te pješačko lagano stubište koje se veže na postojeći puteljak.

PAVILJON NA UMJETNOJ SLOJNICI TERENA

+8.95

- armirani beton d=20cm - fasadne ploče kamene vune d=15cm - kišna brana - zračni prostor s potkonstrukcijom d=5cm - prefabricirane ovješene fasadne betonske ploče d=8cm

Zatečeno stanje na lokaciji dominatno je obilježeno elementima prirodne zelene PADINE TERENA, kvalitetnim primjercima visokog zelenila i samostojećim objektom paralelnim sa slojicama padine smještenim na višem dijelu terena.

URBANA POVEZNICA

±0.00 = +251.4 mnv

+8.95

+2.70 +2.40

Podgled - ovješene vlaknastocementne ploče Fasadni elementi s ispunom MW d=16cm i trostrukim IZO ostakljenjem, integrirana unutarnja zaštita od pogleda

+3.90

- završna podna obloga - guma d=0,5cm - plivajući cementni estrih d=7,5cm - PE folija - elastificirani EPS u dva sloja d=2+2cm - armirani beton d=50cm - XPS ploče za povećana opterećenja d=12cm - bitumenske višeslojne trake i premazi - podložni beton d=8cm - nabijeni šljunak d=25cm

±0.00

±0.00

PRESJEK A-A I JUŽNO PROČELJE 1:100

DETALJ PROČELJA 1:50

Na monolitnom platou s bočno vidljivim horizontalnim tragovima daščane oplate kao nataloženim GEOLOŠKIM SLOJEVIMA, izliven je mikroarmirani betonski pod dilatiran u polja i završno brušen. Ista obrada poda pristupne rampe, prometnice, parkinga i pješačkih površina sugerira DOMINACIJU PJEŠAKA, vizualno povećava prostor te apstrahira međuodnos velike betonske horizontale i samostojećeg objekta s krošnjama parka.

UL

IC

P+1 +260.2

ULAZ +251.4

KOLNI PRISTUP

+1.20

+1.20

+255.2

čekaonica ULICA ISCE

PROSTORNI PRIKAZ - POGLED S JUGOZAPADA

čekaonica

sestrinska soba izolacija

a

pedijatrijska ordinacija

izolacija

e

+3.90 MJESNI ODBOR GRAČANI

patronažna služba

ginekološka ordinacija

+8.95

ULAZ

ULAZ

ULAZ

±0.00

sestrinska soba

ŠIRA SITUACIJA S TLOCRTOM KROVA 1:500

PROSTORNI PRIKAZ KATA strojarnica

+8.95 +3.90 stomatološka ordinacija čekaonica

±0.00

+3.90 čistačica

+3.90

infektivni otpad

TLOCRT PRIZEMLJA 1:100 +1.20

ISTOČNO PROČELJE 1:100

±0.00

±0.00 +8.95

+3.90

+3.90

+1.20

±0.00

PROSTORNI PRIKAZ - POGLED S ISTOKA

G

RA

BE

Unutar objekta, glavna horizontalna komunikacija s proširenjima za čekaonice proteže se u smjeru sjever-jug sa otvorima prema terasi i parku na katu, te prema okolnoj izgradnji i atriju u prizemlju. Vertikalna komunikacija zenitalno osvijetljenim dvokrakim stubištem smještena je uz zabatni zid te podestom i prizemnim krakom prati razinu okolnog terena.

UNUTARNJE KOMUNIKACIJE, OSVJETLJENJE I VIZURE

A

PRESJEK C-C 1:100

±0.00

PROSTORNI PRIKAZ - POGLED SA SJEVERA

ŠČ

AK

2/2


Idejno arhitektonskourbanističko rješenje zam

AMBULANTA

IV. NAGRADA RAD POD ŠIFROM 15 Autori: Čikeš – Ćuzela d.o.o. Iva Ćuzela-Bilać Oliver Čikeš Ana Staničić Ranko Puž Marko Miškuli Veliki doprinos rada je u izričitom poštivanju uloge parka u životu četvrti. Zgrada sa svim popratnim elementima – terase, parking i sl. - krajobrazno se uvezuje u jednu cjelinu. Okomita postava same zgrade na ulicu Isce reflektira sliku kuća neposredno preko puta, bez obzira na sugestiju da sljeme krova bude paralelno sa slojnicama. Pohvalan je smještaj vanjskih parkirnih površina, koji se nenametljivo polažu u ambijent, što vrijedi i za kvalitetno osmišljen ulazni trg. Prema sadržajima koji se nižu uz ulicu Isce ova zgrada se postavlja kao „držač“, te završava isti niz. Decentno se razmišljalo i o detaljima, koji su karakteristični za ovakvo mjerilo. Uz ove dobre pretpostavke, međutim, u samom tlocrtu se ne rješavaju bitne organizacijske putanje, koje su nelogične i komplicirane, kako u prizemlju, tako i u suterenu.

PROSTORNI PRIKAZ  POGLED 1 armirani beton parna brana TI geotekstil HI membrana ventilirani sloj zraka ab prefabrikati

20,0 0,4 20 c 0,00 0,14 6,0 8,0

+6,205

+5,60

formiranje terena / stvaranje baze

omogućeno kružno kretanje kroz park

+3,00

+2,60

rotacija objekta uz južni rub parcele

povezanost parka s neposrednom okolinom

±0,00

forma objekta proizlazi iz konteksta

DETALJ PROČELJA 1:50

postignuta slobodna komunikacija kroz park







PRESJEK BB 1:100











PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI PRESJEK AA 1:100




mjenskog objekta Dom zdravlja ZagrebCentar

A GRAČANI

AMBULANTA GRAČANI

aa

PROSTORNI PRIKAZ  POGLED 2

0 cm cm cm 02 cm 4cm cm cm

ul ic a

G

ulica Isce

ra be sć ak

9

bb

1  pedijatrijska ordinacija 19m2 2  sestrinska soba uz pedijatrijsku ordinaciju 16m2 3  izolacija s izlazom u vanjski prostor 9m2 4  izolacija s izlazom u vanjski prostor 9m2 5  sanitarni čvor uz izolaciju 3m2 6  patronažna služba 17m2 7  čekaonica i hodnik 25m2 8  ulazni prostor i komunikacije 10m2 9  vanjska čekaonica/oglasna ploča/natkriveni ulaz 10  sanitarni čvor za osoblje ž 2.5m2 11  sanitarni čvor za osoblje m 2.5m2 12  sanitarni čvor za pacjente ž 2.5m2 13  sanitarni čvor za pacjente m 2.5m2 14  sanitarni čvor za invalide 5m2

10

9

7

bb 11

kolni prilaz

8 pj eš ač k

ip ril az i

5

14

6 12

4

2

3

1

PROSTORNI PRIKAZ  INTERIJER ČEKAONICA PRIZEMLJE

13

z pješački prila

aa

aa

TLOCRT  PRIZEMLJE 1:100

SITUACIJA 1:500 19

18

bb 16

15

28

AT OP LIN

17

29 GD 25





DIZ AL IC

20

E

bb

30

29 21



27

22

23

24

22

26

31



15  stomatološka ordinacija 19m2 16  ginekološka ordinacija 19m2 17  sestrinska soba uz ginekološku ordinaciju19m2 18  sestrinska soba uz opću medicinu 16m2 19  ordinacija opće medicine 20m2 20  čekaonica 20m2 21  prostor za čistačicu 5m2 22  sanitarni čvor za invalide 5m2 23  sanitarni čvor za pacjente ž 4m2 24  sanitarni čvor za pacjente m 3m2 25  sanitarni čvor za osoblje ž 5m2 26  sanitarni čvor za osoblje m 5m2 27  garderoba za osoblje 7m2 28  strojarnica 10m2 29  hodnik 1.50m 23m2 30  sporedni ulaz 31  otpad 5m2 GD  gospodarsko dvorište

PROSTORNI PRIKAZ  INTERIJER ČEKAONICA SUTEREN

TLOCRT  SUTEREN 1:100

5

aa





PROSTORNI PRIKAZ  POGLED 3







+8.145

+8.15

+6.195

+6.20

kolni prilaz



1



 



pj eš ač ki

pr il



az i

AMBULANTA GRAČANI

    







6 



+3.00

+3.00



 



 



 



 



±0.00



z pješački prila

2



glavni ulaz

ZAPADNO PROČELJE 1:100

SJEVERNO PROČELJE 1:100 

3

sp ore dn iu laz

0

Idejno arhitektonskourbanističko rješenje zamjenskog objekta Dom zdravlja ZagrebCentar









+8.15



4





+8.15



+6.20

 



+6.20

1 2 3 4 5 6

     

+3.00

+3.00

±0.00

SITUACIJA 1:200

JUŽNO PROČELJE 1:100

ISTOČNO PROČELJE 1:100


RAD POD ŠIFROM 1 Autor: Tonći Vlahović, Ivan Samac Rad zadržava poziciju i orijentaciju postojeće ambulante, te se kompaktnom formom lamele s dvostrešnim krovom prilagođava okolnoj izgradnji. Postojeći pješački put uvažava te ga nadopunjuje novima, formirajući ulaze u prizemlje. Ulaz na 1. kat ostvaruje se mostom s ulice Isce, promet u mirovanju rješava se iz ulice Grabeščak, djelomično na parceli, djelomično u etaži podruma uz maksimalno zadržavanje postojećeg zelenila na parceli. Kvalitetno elaboriran rad u svim segmentima, jednostavnom vrlo uspješnom tlocrtnom dispozicijom, fleksibilnog karaktera, dosljedno provodi natječajni program smještajući sklopove pedijatrije, izolacije i stomatologije s pripadajućim čekaonicama i sanitarijama u prizemlje, a opću medicinu i ginekologiju na 1. kat koji je formiran kao potkrovlje te rezultira dijelom radnih prostora nižim od visine 260cm.

te

H

ISCE

+

KO

LN

IU

LA

Z

3769/2

TLOCRT PODRUM M 1:100

P1

PODRUM 0.1. prostor za infektivni otpad 0.2. strojarnica 0.3. stubište i lift

P2

PRIZEMLJE 1.1. pedijatrijska ordinacija 1.2. sestrinska soba uz pedijatrijsku

SMEĆE

P3

ULAZ PEDIJATR 2

TLOCRT PRIZEMLJE M 1:100

1.10.

1.6.

Z1

Z2 ULAZ GARAŽA

0.3.

1.7.

-2.70

±0.00

0.1.

1.11. 1.12.

Z3

1.11.

Z4

1.9.

1.9.

1

1

1

Z5 0.2. 2

ULAZ STOMATOL

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI

0 1 2

5

10

20


AMBULANTA GRAČANI

AMBULANTA GRAČANI

22 20

2.9.

LN IU LA Z

2.12.

12C

ULICA ISCE

KO

18 UL GR ICA AB EŠ Č

P1

P2

16

AK

-2.70

P3

2.10.

1.9.

+4.50

+4.50

+3.30

+3.30

2.1.

1.3.

1.8.

2.6.

2.5.

1.2.

2.11.

1.1.

1.5.

2.10.

1.8.

ULAZ PEDIJATRIJA ±0.00

-1.65

±0.00

±0.00

-2.70

-2.70

35°

-3

35°

.3

0

14

+2.70

-1

.6

5

7

16

ULAZ OPĆA MEDICINA / GINEKOLOGIJA

A GR

el.šaht

±0.00

+2

ŠČ

.7

0

BE

18

ULAZ STOMATOLOGIJA

AK

SITUACIJA NA

M 1:200

KATASTARSK

OJ PODLOZI

S TLOCRTOM

KROVA

PRESJEK 2-2

PRESJEK 1-1

M 1:100

20

M 1:100

KO LN IU LA Z

1997

P1

P2

-2.70

P3

ULAZ PEDIJATRIJA

+2.70

-1.65

.9 5

±0.00

-4

1.KAT GINEKOLOGIJA ULAZ STUBIŠTE / LIFT

-3 .3 0

OPĆA MEDICINA OSOBLJE SANITARIJE

5

1.KAT -1

.6

STOMATOLOGIJA ULAZ STUBIŠTE / LIFT

1998/1

PATRONAŽA SANITARIJE

±0.00

PEDIJATRIJA IZOLACIJA

ULAZ STOMATOLOGIJA

+2

.7

0

OSOBLJE

SITUACIJA S UREĐENJEM PARCELE S M TLOCRTOM 1:200 PRIZEMLJA

1999 I

UL

AZ

u ordinaciju

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

izolacija s izlazom u vanjski prostor sanitarni čvor uz izolaciju patronažna služba čekaonica - pedijatrija i patronaža stubište i lift stomatološka ordinacija čekaonica - stomatologija sanitarni čvor - osoblje

2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

1.11. sanitarni čvor - pacijenti 1.12. sanitarni čvor - invalidi 1. KAT 2.1. sanitarni čvor - osoblje 2.2. sanitarni čvor - pacijenti 2.3. sanitarni čvor - invalidi 2.4. stubište i lift

GA

RA

G LJ IN ITE RK ET PA SJ PO

ordinacija opće mAedicine sestrinska soba uz opću medicinu čekaonica - opća medicina garderoba za osoblje prostor za čistačicu ginekološka ordinacija sestrinska soba uz ginekološku ordinaciju čekaonica - ginekologija

ŽA

Z

KOLNI ULA

RIJA 2

2

TLOCRT 1. KAT M 1:100

KT1

1.3.

2.2.

1.4.

+8.50

2.9.

ZT1:

KROVNI PROZOR

20,0 CM AB ZID

2.3.

1.4.

POPIS SLOJEVA:

10,0 CM KAMENA VUNA S KAŠIRANIM STAKLENIM VOALOM 3 CM POTKONSTRUKCIJSKI NOSAČI FASADE 2 CM ZAVRŠNI SLOJ FASADE TIPA "BOND" ILI

2.8. 2.2.

1.3.

2.1.

2.1.

"PREFA" KOMPOZITNA PLOČA SASTOJI SE OD DVA ALUMINIJSKA POKROVA DEBLJINE 0.5 CM IZMEĐU KOJIH SE NALAZI PLASTIČNA JEZGRA

+4.50

2.7.

+4.50

+3.30 PT1

2.6.

1.2.

ZT2: 20 CM AB ZID 1 CM HIDROIZOLACIJA 10,0 CM XPS

+0.80

2.4.

M 1:100

+3.30

KT1:

SJEVERNO PROČELJE

M 1:100

20,0 CM AB KROVNA PLOČA

10,0 CM KAMENA VUNA S KAŠIRANIM STAKLENIM VOALOM 3 CM POTKONSTRUKCIJSKI NOSAČI FASADE 2 CM ZAVRŠNI SLOJ FASADE TIPA "BOND" ILI "PREFA" KOMPOZITNA PLOČA SASTOJI SE OD DVA ALUMINIJSKA POKROVA DEBLJINE 0.5 CM IZMEĐU KOJIH SE NALAZI PLASTIČNA JEZGRA

ULAZ OPĆA MEDICINA / GINEKOLOGIJA

PT1:

+8.50

2.11.

1.5.

ALUMINIJSKE ŽALUZINE

1 CM ČEPIČASTA DRENAŽNA TRAKA

±0.00

ZAPADNO PROČELJE

2.5.

1.1.

ZT1 PT2

1 CM LINOLEUM 6 CM CEM. ESTRIH 3 CM ELASTIFICIRANI POLISTIREN

1.9.

+3.30

±0.00

20 CM AB PLOČA

PT2:

1.8.

2.12. 1

2.10.

1

1

1 CM LINOLEUM 6 CM CEM. ESTRIH 3 CM ELASTIFICIRANI POLISTIREN 20 CM AB PLOČA 10 CM PLOČE EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

+4.50

ZT2

PT3

+3.30

-2.70

PT1: 0,5 CM SAMONIVELIRAJUĆI EPOKSI NAMAZSA SLOJEM ZA IZRAVNAVANJE

2

9,5 CM LAGANO ARMIRANI CEMENTNI NAMAZ

2

1,0 CM H.I. BITUMENSKA TRAKA

±0.00

LOGIJA

JUŽNO PROČELJE

ISTOČNO PROČELJE

M 1:100

1/2

40 CM AB PLOČA - TEMELJNA PLOČA 10 CM MRŠAVI BETON 20 CM NABIJENI SLOJ ŠLJUNKA

0 1 2

5

10

DETALJ PROČELJA M 1:50

M 1:100

20

2/2


List 1 1937 Z

Z

Z

Z

12 12 a

Z

1932

Z

Z

Z

1981

ZZ

1996/2 Z

Z

1930 1996/1

12 b

18

Z

16

Z

12 c

14

Z 1926/1

Z ZZ Z

1924 Z

Z Z ZZ

EŠČA

9 PM

PRIZ + 2 UVU KAT

Z

1

1998/1

Z

18

Z

Z

18 1

1923/1 Z

Z

2002/3

Kao idealn ispoštivati korištenja dostupnija

2002/1

Omoguće uvođenje osobama, preko diza

Z 2000/1

Z

pješak 1 ulaz na razini prizemlja

Vertikalno bolnička k

17

Situacija na katastru / tlocrt krova / mj 1:500

1999

Pogled

2002/2

1923/2

20

1923/4 1917

K 1997

1998 2

16

Z

GRAB

13 a

Z

Z

7

Z

5

1926/3

1994/3

Z Z 1926/4

Z

Z

20

1929

Z

22

Rješenjem se uz osnovnu funkciju ambulante promišlja doprinos naselju u infrastrukturnom aspektu te se promet u mirovanju pozicionira iz ulice Isce direktno ispred ulaza u ambulantu, koji anulira preglednost ulaza u ambulantu. Pješački se pristup omogućava i iz ulice Isce i iz ulice Grabeščak. Tlocrtnu dispoziciju rješava centralnom postavom komunikacijske vertikale, formira ugodne čekaonice orijentirane na istok i vanjske prostore, a ordinacije na sjever i jug. Vanjskim oblikovanjem dominira rasterizirana opna od elegantnih armiranobetonskih elemenata u kombinaciji s čeličnim profilima, fasadnim termoizolacijskim panelima i velikim staklenim plohama, čiji modul ne prolazi iz tlocrtne strukture. Prepoznata je dodana vrijednost projektnog programa u formiranju nenatkrivenih vanjskih prostora na mjestu spoja oplošja i interijera.

Z

Z

Z

1980/3

Z Z Z Z

ISCE

Autor: Damir Vitković

1933

Z

3796/2

10

1936

10

1980/1

8

Z

5

13

RAD POD ŠIFROM 2

0

sjever

2 ulaz na razini uvučenog kata

kolni ulaz

Specifičnost ovog zadatka je kako u samo 400 m2 građevinske bruto površine i uz još nekoliko dodatnih ograničenja iz Plana, poput visine, potkrovlja ili uvučenog kata te izgrađenosti riješiti funkcionalnu i kvalitetnu ambulantu. Kad tome još dodamo zahtjevani broj parkirnih mjesta te nisku razinu komunalne opremeljenosti koja se očituje u nedostatku nogostupa, kojega malo ima pa ga malo nema, i nepropisno parkiranim automobilima koji onemogućuju kretanje pješaka čini se da je potrebna mala čarolija za riještiti kuću koja će dobro funkcionirati unutar same sebe i koja neće negirati već će se suočiti s komunalnim problemima šireg oguhvata.

Tlocrtna d organizira stabala te

254.01

2

253.99 Osnovna misao vodilja bila je kako odgovoriti na navedena ograničenja iz kojih bi se trebala dogoditi arhitektura. Prva postavka je bila osloboditi parcelu od parkiranja kako bi se ordinacije i čekaonice mogle orijentirati na vanjske prostore vizurama u kojima nisu prisutni parkirani automobili. Radi se o svojevrsnom komprimiranju inače disperziranih sadržaja, objedinavanju ambulante, parkiranja i pješakih tokova. Pješačka staza koja povezuje dvije postojeće visinski različite ceste postoje „dio“ kuće. Ambulanta je javna zgrada pa joj takva gesta ne šteti, već joj doprinosti i naglašava njen javni karakter. Kuća postaje komunalni element i na taj način ne negira već se suočiava s komunalnim problemima šireg oguhvata. Njena dodatna vrijednost je uz osnovnu funkciju ambulante njen infrastrukturni aspekt. Razlog komprimiranja je učinkovitije organiziranje i uređenje vanjskih prostora i zelenih površina. Organizacija parcele je u tom smilu vrlo jasna: ordinacije gledaju na mirniji i intimniji dio, dok su čekaonice orijentirane na „javniji“ dio čestice. Važno je naglasiti još jedan važan element. Programom je predviđeno 5 parkirnih mjesta za zaposlene. S obzirom da se radi o okruženju u kojem je kretanje pješaka otežano, a često i onemogućeno, te da se radi o ljudima koji dolaze s malom djecom i bebema, nemoguće je da nova ambulanta doboro funkcionira bez parkinga za korisnike. Korisnici će vjerojatno, ako im se onemogući parkiranje na parceli, iz očaja parkirati automobile na kolniku što je česti slučaj u Zagrebu. Zbog toga je predviđeno 4 parkirna mjesta za korisnike. Ukupan broj od 9 mjesta riješen je na najekonomičniji način. Uvođenje rampi i pozicioniranje parkiranja na nekom drugom mjestu bi zakrčilo čitavu parcelu. Čekaonica pedijatrija

2

2

253.96

25

ordinacije automobil

254.04

čekaonice ordinacije

254.30 254.33 Čekaonica prizemlje

254.4

Pogled iz smjera sjeveroistoka

254

25 2

2

Sljedeći važan element je dispozicija sadražaja unutar kuće, a koja je logičan nastavak prethodnih premisa. Vrlo je nezgodno da prostori u kojim čekaju najčešće bolesna djeca i ljudi zajedno s hodnicima budu veličine oko 20 do 30 m2 po etaži. Naravno, to je s skladu s normativom. Ali kad se radi o maloj ambulatni poput ove prostorna kvaliteta čekaonica zbog propisane kvadrature postaje upitna. To je otprilike veličina ne baš komofnog dnevnog boravka četveročlane obitelji. Ovaj potencijani nedostatak, odnosno pristup koji ga želi ublažiti je glavni pokretač u organiziranju kuće i oblikovanju njenog interijera. Sve čekaonice se doimlju veće nego što jesu jer ih obogaćuju vanjski prostori. Svi korisnici tijekom čekanja kroz velike staklene plohe gledaju na postojeće zelenilo na parceli, a kod pedijatrije djeca za suhog i toplog vremena mogu i izaći na vanjsku terasu. Kako isprojektirati kuću zarobljenu ograničenijama? Bruto građevinska površina koja ne dozvoljava ni metar kvadratni odstupanja, kosi krov koji nije prikladan za ovu tipologiju, uvučeni kat u kombinaciji s ograničenjem bruta je kao jednadžba s više nepoznanica. Odgovor je uvođenje šupljeg i praznog, zračnog prostora omeđenog konstrukcijom, a koji ne ulazi u bruto površinu. Prostor između, prostor koji nije dio kuća, ali ga doživljavamo kao da je. Prostor koji (ne) pripada i interijeru ambulante i eksterijeru okolnog zelenila. - izgrađenost građevne čestice je odnos tlocrtnih površina svih građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice izražen u postocima; - tlocrtna površina (TP) je površina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih nadzemnih dijelova građevine osim balkona na građevnu česticu, uključujući nadzemni dio podzemne etaže i nadstrešnicu prema članku 34. ove odluke i terase u prizemlju kada su one konstruktivni dio podzemne etaže; - uvučeni kat je najviši kat oblikovan ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine; bruto građevinska površina prizemlja

izgrađenost parcele

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI

290 m2

69,90% je odnos uvučenog kata i vertikalne projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine

230 m2

uvučeni kat iznosi 73,8% prizemlja, a ukupna bruto građ. povr. je 400 m2 bruto građevinska površina uvuč. kata

170 m2

Promet u mirovanju uključuje 9 mjesta za automobile i 6 mjesta za bicikle. Ova kolno pješačka površina izvodi se nasipavanjem iskopanog materijala koji se izravnava te se na njemu izvodi konstrukcija koja podnosi predviđena opterećenja. Kolno prometna površina je dilatrirana od zgrade i nije njen konstruktivni dio i ne ulazi u izgrađenost parcele. Kolnik između parkirališnih mjesta je značajne širine kako bi se omogućilo jednostavno manevriranje vozila. Ovo je važno naglastiti jer je na ovaj način moguće korištenje parkirnih mjesta uz rub čestice te je omogućen jednostavan pristup ambulantnom vozilu.


Ambulanta Gračani

20 1:200

0

List 2

0 1

sjever

5

zapadno pročelje

Ambulanta Gračani

10 1:100

južno pročelje 1. Prizemlje: 1. ordinacija opće medicine 2. sestrinska soba uz opću medicinu 3. stomatološka ordinacija 4. ginekološka ordinacija 5. sestrinska soba uz ginekološku ordinaciju 6. čekaonica opća + stomatologija + ginekologija + hodnik 7. sanitarni čvor pacijenti

2

1.5. sestra

1.4. ginekologija

kab. pres.

d iz smjera jugoistoka

1.3. stomatologija

no rješenje pokazalo se smještanje pedijatrija na razini uvučenog kata te organiziranje ostalih ordinacija na razini prizemlja. Na ovaj način je bilo moguće i uvjet da uvučeni kat iznosi maksimalno 75% vertikalne projekcije svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine. Dalje, ova podjela uvažava specifičnost pedijatrije u smislu ne miješanja djece kao osjetljivije skupine s ostalim korisnicima ambulanate. Rezultat ovog pristupa je formiranje dva ulaza čime je kuća a te je omogućena određena sloboda u kretanju u smislu otvaranja alternativnih puteva.

pedijatrija 1.13.

1.12.

1.10.

osoblje i servisno

1.9. M 1.8. M

1.9. Ž

ulaz prizemlje

1.8. Ž

251.67

1.1. opća

opća ginekologija stomatologija

250.48 250.43 250.49

254.23

Razina uvučenog kata je razina na kojoj je predviđen pristup ambulantnog vozila te pristup osobama s invaliditetom. Dizalo je dimenzionirano da u njega može stati strečer, a istovremeno je i element osiguranja pristupačnosti.

tlocrt prizemlja

249.38 249.75 249.27 249.26 249.19 250.73

254.21 254.21 254.34 254.19 254.34 254.20

248.22 248.11

251.43

248.15

246.54 246.41

ordinacije

servisno

251.93

249.34 249.35

ulaz

251.94

247.89 249.09

detalj 1:50 248.27 247.59

248.26 248.40 248.48

248.46 248.59 250.51

251.85 251.74 ordinacije 251.69

248.97

254.58 254.74 54.67 254.61 254.73 254.59254.76 254.51

249.94 250.02

građ. pravac 5 m 253.64 254.29

252.58

255.24 255.16

255.06

vanjski nenatkriveni prostor

2.7. M 2.8.

kolno pješački ulaz širine 4 metra

ulaz uvučeni kat

radijus ja vozila 8,4 m zaokretan

evakuacija

ambulantno vozilo i osobe s invaliditetom

bolesna djeca 7

6

ulaz prizemlje

zračni prostor ulaza prizemlja

dio za novorođenčad

trijaža

evakuacija

9

2.3. izol. 2.3. izol.

prostor za otpad

1

±0,00 251,50

2.4. sanit. opća ginekologija stomatologija

8

+3,00

pedijatrija

dječja kolica

+3,00 254,50

1

+3,00

vjetrobran

parkiranje bicikla

2.5. patronaža

r p=170 prozor p=170 prozo

pješak i bicikl

2

tlocrt uvučenog kata

1: - završna podna obloga 2 cm - cementna glazura 6 cm - PE folija - toplinska izolacija 12 cm - temeljna ploča - armirni beton 30 cm - gorna betonska podloga 6 cm - hidroizolacija 1 cm - donja betonska podloga 10 cm - podložni nabijeni sloj 15 cm 2: - završna podna obloga 2 cm - cementna glazura 6 cm - PE folija - elastificirani ekspandirani polistiren 2 cm - međukatna ploča - armirni beton 15 cm

4: - završna podna obloga 2 cm - cementna glazura 6 cm - geotekstil - hidroizolacija 1 cm - daščana oplata 2 cm - kontraletve 2 cm - ČN konstrukcija IPE 100 - ispuna toplinskom izolacijom 12 cm - parna brana - kontraletve 2 cm - daščana oplata 2 cm

pogled na ulaz prizemlja

pogled na čekaonicu pedijatrije

Oblikovanje je obilježeno konstrukcijom i arhitektonskim rješenjem koje odgovora na niz ograničenja. Ograničenja bruto površine i izgrađenosti te odnosa uvučenog kata i prizemlja rezultirala su maksimalno ekonomičnim pristupom u projektiranju unutrašnjih prostora. Rezultat izuzetno racionalnog pristupa je i nosiva konstrukcija koja je kombinacija armirano betonskog skeletnog oplošja (A) i „interijerskih“ armirano betonskih nosivih zidova i ploča (B). Čelični nosaši (C) su poveznica ova dva elementa: oplošja i interijera. Razlog korištenja čelika je prekidanje toplinskih mostova i minimalna dimenzija obodnih ploha na za projekt bitnim mjestima. Kao što je već rečeno oblikovanje slijedi konstrukciju. Arhitektonska ambicija je u oblikovanju spoja između skeletnog oplošja i interijera. Na mjestu spoja formiraju se prostori koji su dodatna vrijenost projektnog programa, nenatkriveni vanjski prostori koji ne ulaze u obračun bruto površina. Oblikovanje uz vidljivu armiranobetonsku konstrukciju uključuje fasadne termoizolacijske panele koji se montiraju po oplošju zgrade, a u polja između armirano betonskih skeletnih elemenata. Ovakvim rješenjem moguće je u isti presjek (širine klasične konstrukcije iz nosivog betona i izolacije) smjestiti deblji sloj toplinske izolacije. Toplinska izolacija smješta se u prostor između nosive drvene potkonstrukcije panela sastavljene iz horizontalnih i vertikalnih elemenata. Armirano betonski stupovi se s vanjske strane ostavljaju kao vidljivi arhitektonski betoni dok se s unutarnje strane oblažu toplinskom izolacijom iz termoizolacijskih ploča od ćelijastog (pjenastog) stakla čime je armirani beton adekvatno zaštićen s unutarnje strane u smislu vlage (kondenzata) koja bi se mogla pojaviti na mjestima unutrašnjeg (grijanog) i vanjskog (negrijanog) prostora. Dominantni dojam koji zgrada ostavlja je rasterizirana opna iz elegantnih i nježnih armirano betonskih elemenata, stupova i greda dimenzija 15 × 15 cm, čija svrha je uravnotežiti i objediniti funkcionalno i ekonomično projektiran volumen. Ovaj pristup se dalje nastavlja u oblikovanju elemenata ograde koja se izvodi iz tankih čeličnih cijevnih profila (D), promjera 2 cm, koji se postavljaju vertikalno na osnom razmaku od 15 cm.

252.17

254.73 255.01

1

247.94

252.53

254.70 254.75

B

248.01

249.07

250.41 251.44 251.77 250.46 251,50 251.48

251.94

C 247.73

248.96

2.7. Ž

3: - šljunak 14 cm - geotekstil - hidroizolacija 1 cm - toplinska izolacija 20 cm - parna brana - beton za pad 6-15 cm - krovna ploča - armirni beton 15 cm

245.22 245.35

247.87 249.58

±0,00 / 251,50

253.44

2

247.91

251.40 251.67 čekaonice

252.00

kolni ulaz parkiranje 254.34254.38i254.52 +3,00 4.39 254.37 254.53 0 253.46 254,5 254.37 razina 254.35 enog 253.18 253.66 uvuč kata

250.18

2.7. I presvlačenje dojenje stomatologija ginekologija opća

245.29

247.00 246.55 248.03 247.67 247.65 247.41 248,00

251.61 251.51

253.58

4

246.45

251.55

253.19 253.57 253.12

D

246.88

247.71

251.54

254.25 254.27 253.11 252.96 254.46 254.32 45 254.31 254.44

A 246.39

251.43

253.04

253.85

3

247.89 248.20 247.40 248.29

251.28

254.68

1.2. sestra

2

253.91

254.25 254.41 254.27

Na uvučenom katu je zbog boljeg funkcioniranja pedijatrije predviđen prostor za dječja kolica uz zonu vjetrobrana. Iz istog razloga predviđen je i prostor za dojenje i presvlačenje unutar sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom, a u neposrednoj blizini ordinacije liječnice i sobe sestre.

250.59 250.45 251.20

252.77

±0,00 251,50

75%

254.09

253.89 252.21

opća

pedijatrija

54.05 253.99 254.03

1

pedijatrija

252.47

252.92 252.48 252.14 252.34 251.79 253.68 252.38 253.87 252.43 251.80 253.88 253.80 251.81 253.99 254.03 254.10

vjetrobran

evakuacija

1.7. I

252.33

1.pedijatrijska ordinacija 2. sestrinska soba uz pedijatrijsku ordinaciju 3. izolacija s izlazom u vanjski prostor 4. sanitarni čvor uz izolaciju 5. patronažna služba 6. čekaonica + hodnik 7. sanitarni čvor pacijenti 8. stubište

±0,00

evakuacija

1

4

3

2

1

2. Uvučeni kat: stomatologija

o kretanje kroz zgradu omogućeno je u interijeru stubištem i dizalom, koje je ujedno i element pristupačnosti, a koje je dimenzionirano da u njega stanu i kolica, odnosno strečer. Vertikalno kretanje je omogućeno i vanjskim stubištem.

253.94

ginekologija

2.2. sestra

2.1. pedijatrija 5

8. sanitarni čvor osoblje 9. garderoba za osoblje (m+ž) 10. prostor za čistačicu 11. strojarnica 12. prostor za infektivni otpad 13. stubište

1.7. M

eni su direktni pristupi i iz ulice Isce i iz ulice Grabeščak. Iz ulice Isce moguć je kolni pristup te je promet u mirovanju rješen na istoj razini kao i sam ulica jer bi rampe iziskivalo dodatno zauzimanje čestice. Ulaz, koji se formira na razinu uvučenog kata, omogućuje laku dostupnost ambulante slabije pokretljivim , djeci i bebama u kolicima te ambulantnom vozilu. Iz vjetrobranog prostora uvučenog kata moguća su dva smjera kretanja: prema pedijatriji na istoj etaži te ala i stubišta ostalim ordinacijama u prizemlju. Vjetrobrani prostor uz svoju osnovnu funkciju ima i funkciju razdvajanja pedijatrije od ostalih sadržaja.

dispozicije riješena je centralnim postavom komunikacijske vertikale uz koju se formiraju čekaonice orijentirane na istok i vanjske prostore. Ordinacije su ane da tangiraju čekaonice i orijentirane su na sjever i jug, na mirnije djelove čestice. Svi interijerski prostori su svijetli, usmjereni na vizure krošnji postojećih e su zaštićenii od pogleda na parkirane automobile

1.7. Ž

1.11.

2

253.83 253.93

granica čestice

253.91

252.54 +6,65

+6,65

+6,00

+6,00

252.50 255.10

255.11

255.30 255.14255.28

Situacija na geodetskoj podlozi / uređenje parcele s tlocrtom prizemlja / mj 1:200 čekaonica

pedijatrija

uvučeni kat ulaz vjetrobran +3,00

patronaža

čekaonica

+254,50

+2,75

prizemlje ulaz vjetrobran 251,50

pedijatrija

+2,75 terena tojećeg linija pos

čekaonica

opća medicina

opća, stomatologija i ginekologija

±0,00

čekaonica

čekaonica

stomatologija

ginekologija

±0,00

-0,50

Pogled iz smjera jugozapada

čekaonica

+3,00

-0,50

presjek 1-1

presjek 2-2

sjeverno pročelje

istočno pročelje


RAD POD ŠIFROM 3 Autor: Teodor Cvitanović, Mihaela Maslać

12

Autor projektantski spretno natječajni program i urbanističke uvjete pretvara u korektno funkcionalno rješenje na polunivoima, stvarajući vizualno povezane prostore, te bolje povezivanje kuće s terenom. Kolni i pješački pristup rješava s ulice Isce, zadržava postojeći pješački pravac, a velikom konzolom naglašava glavni ulaz s južne stane parcele. Promet u mirovanju pozicioniran je na južnoj granici parcele. Zanimljivo oblikovanje ambulante, definirano kontinuiranim fasadnim platnom od isteg lima u bijeloj boji i naglašenim volumenima, narušeno je ‘otvorenošću’ ordinacija.

22

14A

12B

20 18

12C

odvajanje otpada natkrivena niša

16

14

P

Grabeš

3B

pješački ulaz

18

16

P+Uk

7

P

5

14

ćak

TR ST AF AN O IC A

18/1

kolni ulaz

parking - 6 pm (1 inv)

20

Isce

SITUACIJA NA KATASTRU M 1:500 zadržavanje postojećeg pješačkog pravca

17

ploha za operativni rad vatrogasnog vozila 11,0 x 5,50 m

+1,80

PRESJEK P1

-1,80 DETALJ PROČELJA M 1:50

ravni krov brušeni beton

OGRADA isteg lim na potkonstrukciji nastavlja se na pročelje

UKU 399,76 m2

HOP 'Z' profil

VENTILIRANO PROČELJE isteg lim u bijeloj boji zaštita od sunca isteg lim - fiksno ispred prozora (pomoćni prostori) - harmo grilje - ordinacije

VENTILIRANO PROČELJE isteg lim u bijeloj boji detalji spojeva

PRIZEMLJE 242,44 m2

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR, AMBULANTA GRAČANI, ZAGREB natječajni rad, SIJEČANJ 2020

UVUČENI K 157,32 m2


50

0

SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI M 1:200

gr

an

ica

pa

rc

P1

el

e

strojarnica 14,20 m2 500 do ulice

solarni paneli izolacija 8,00 m2

garderoba Ž 5,90 m2

instalacije (ograđeno)

dizalice topline

ravni prohodni krov brušeni beton

garderoba M 5,90 m2 izolacija 7,28 m2

-1,80 252,20 vanjski prostor za igru djece

čekaonica 15,0 m2

OPĆA PRAKSA ordinacija 19,40 m2

PEDIJATRIJA med. sestra 17,80 m2

P2 čekaonica opća praksa 12,0 m2

PATRONAŽNA SLUŽBA 14,90 m2

252,10

PEDIJATRIJA ordinacija 17,80 m2

OPĆA PRAKSA med. sestra 16,00 m2

-1,80 252,20

252,15

PEDIJATRIJA

-1,80

+1,80

blago kosi krov Al faltz lim bijela boja

STOMATOLOŠKA ordinacija 17,20 m2

STOMATOLOG

platformsko dizalo

±0,00 254,20

čistaćice 5,00 m2

GINEKOLOGIJA ordinacija 18,00 m2

bicikli

3-4%

kolni ulaz

P

platformsko dizalo

P+Uk

+3,60

prijem porta

254,20

pješački prilaz

4° (~7%)

11 x 33 12 x 15

sprem. 4,2 m2

11 x 33 12 x 15

11 x 33 12 x 15

čekaonica 9,00 m2

betonske klupe čekanje / odmor

253,30

GINEKOLOGIJA med. sestra 18,00 m2

ULAZ natkriveni prostor

TLOCRT PRIZEMLJA ZAPAD

TLOCRT UVUČENOG KATA JUG

TLOCRT KROVA

SJEVER

ISTOK

+3,60

±0,00

PRESJEK P2

UPNO GBP

+1,80

KAT 2

-1,80

SITUACIJA 1:500 I 1:200 PRESJECI P1 I P2, detalji pročelja interijer 1 i 2, pogled sa sjeveroistoka

12 01 2

5

DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR, AMBULANTA GRAČANI, ZAGREB 10 m (1:200)

natječajni rad, SIJEČANJ 2020

PRIZEMLJE, UVUČENI KAT I TLOCRT KROVA PROČELJA 1:200 3D - POGLED S JUGOZAPADA (ulica Isce)

1

2

01 2

5

10 m (1:200)


RAD POD ŠIFROM 4 Autor: Tamara Tumpa Rad kolni i pješački pristup rješava sa i na koti ulice Isce, iskorištava konfiguraciju terena te formira podzemnu etažu s atrijem i prizemlje u skoro punoj dozvoljenoj izgrađenosti. Ulaz markiran velikom strehom pozicionira na jugozapad kako bi postigao što kvalitetnije osunčanje atrija, a radne prostore na sjever-sjeveroistok. Jednostavnom i korektnom tlocrtnom dispozicijom u etažu prizemlja smješta pedijatrijsku ordinaciju, izolaciju, patronažnu službu te stomatološku ordinaciju, a ordinacije ginekologije i opće medicine u etaži podruma. Formiranje dva kolna ulaza/izlaza sa zapada i kvalitetno rješenje prometa u mirovanju rezultiralo je dubljim uvlačenjem kuće u park čime se poništava njegova vrijednost.

252.00 253.00 254.00 251.00

250.00

249.00

ZAŠTITNO ZELENILO

KOLNO-PJEŠAČKI PUT

KOLNI PRISTUP

ULAZ - IZOLACIJA

-4.20

PJEŠAČKI PRISTUP S DONJE STRANE

ATRIJ

GLAVNI ULAZ

kolica / bicikli

249

250.00

KOLNI PRISTUP GRAĐEVNA LINIJA

251.00 GRANICA OBUHVATA

252.00 254.00

AMBULANTA GRAČANI / / / ZAGREB

253.00

SITUACIJE / / 1.50

Obuhvat je smješten na zanimljivoj lokaciji, dosta izazovnoj, obzirom na konfiguraciju terena (koji „visi“ prema sjeveroistoku, prema donjoj obodnoj prometnici. Dodatni izazov je maksimalna visina, odnosno katnost objekta, s time da je sadašnji kolni i pješački pristup s gornje prometnice, ulice Isce. Uvidom u konfiguraciju terena i analizirajući predmetnu lokaciju s prometnog aspekta, zadržavamo pristup sa zapadne strane. To znači da se ulazi na višoj koti te se otvara mogućnost gradnje podzemne etaže te tako jedinu nadzemnu etažu - prizemlje na koti gornje prometnice, možemo „rastegnuti“ skoro na punu dozvoljenu izgrađenost. Ulaz je pozicioniran na jugozapad kako bi se unutarnje dvorište na podzemnoj etaži (atrij) maksimalno osunčao. Radni prostori su smješteni na sjever-sjeveroistok, te se time ostvaruje najbolje moguće prirodno osvjetljenje. Uvidom u konfiguraciju terena i analizirajući predmetnu lokaciju s prometnog aspekta, zadržava se pristup sa zapadne strane. To znači da se ulazi na višoj koti te se otvara mogućnost gradnje podzemne etaže te tako jedinu nadzemnu etažu - prizemlje na koti gornje prometnice, možemo „rastegnuti“ skoro na punu dozvoljenu izgrađenost. Ulaz je pozicioniran na jugozapad kako bi se unutarnje dvorište na podzemnoj etaži (atrij) maksimalno osunčao. Radni prostori su smješteni na sjever-sjeveroistok, te se time ostvaruje najbolje moguće prirodno osvjetljenje.

Po + P

Glavni ulaz je dodatno markiran jakom strehom. Taj otvoreni prostor čini vezu cijele kuće prema postojećem zelenilu i igralištu na jugu. Naravno, nema vizualnog kontakta, ali se neposredan okoliš itekako osjeti u cijelom prostoru horizontalnih i vertikalnih komunaikcija i dišu zajedno kao jedinstveni organizam. Glavna ideja je bila osmisliti građevinu koja s istoka i sjevera ne djeluje pretenciozno, ali se onda taj moment iznenađenja dogodi upravo na ulazu. Taj vanjski prostor doslovno prodire prema unutra i stvara ugodnu i zdravu mikroklimu. Razigranost i dinamiku pročelja naglašava vijenac različite visine (kada bi se spojile sve četiri stranice građevine (vanjski plašt), dobili bismo konstrukciju hipara.

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI podna rešetka perforirani lim

unutarnji zid prema ordinacijama

fasada - bijeli beton inverzni zid (TI s unutarnje strane)

fasada - bije klasičan zid (T


TUŠ

WC Ž OSOBLJE 12.0 M2

ČISTAČICA 5.0 M2 WC M SESTRA 20.0 M2

GARDEROBA

GINEKOLOG 20.0 M2

prs2 STUBIŠTE

WC Ž 12.0 M2 prilagođeno osobama smanjene pokretljivosti

ATRIJ

-4.20

WC M 8.0 M2

manip za po ulativ trebe ni pros kotlo tor vnice

HODNIK/ ČEKAONICA 30.0 M2 STROJARNICA 14.0 M2

SESTRA 17.0 M2

-4.20

PREDPROSTOR DIZALA

DIZALO max. 8

OPĆA MEDICINA 20.0 M2

INFEKTIVNI OTPAD 4.0 M2

okap prema krovu (ne na fasadu!)

tloris podruma

AB zid s vanjske strane finalno premaz

prs1

Schock ili slično za prekid toplinskog mosta

okvir od tanke pločevine debljine 4 mm s padom prema van spušteni strop 40 cm za razvod instalacija

+4.50

RAL ugradnja na mjestu toplinske izolacije

ravni neprohodni krov (mogućnost postave fotonaponskih ćelija ili vanjskih jedinica)

zaštita od insolacije s unutarnje strane (svi otvori su na sjever/sjeveroistok!) fiksni dio prozora

IZOLACIJA 1 8.0 M2

IZOLACIJA 2 8.0 M2

SESTRA 18.0 M2

otklopno-zaokretni prozor unutar višedjelne stijene / kvaka u visini dohvata!

PREDPROSTOR 3.0 M2

WC 3.0 M2

ULAZ / VJETROBRAN

ČEKAONICA

PP

IZOLACIJA

±0.00 ULAZ ZA SUSPEKTNE

mekani dio poda završna obloga pvc pod ili lijevani (otporni na kemikalije i pogodni za čišćenje)

PEDIJATAR 20.0 M2

aries rešetka

okvir od tanke pločevine debljine 4 mm s padom prema van

unutarnja klupčica na visini 100 cm od gotovog poda

Schock ili slično za prekid toplinskog mosta

kolica

ČEKAONICA 13.0 M2

spušteni strop 40 cm za razvod instalacija

prs2

PREDPROSTOR DIZALA

248.00 STUBIŠTE

PP

mekani dio poda završna obloga pvc pod ili lijevani (otporni na kemikalije i pogodni za čišćenje)

prilagođeno osobama smanjene pokretljivosti

presjek 1

ATRIJ

-4.20

WC M 8.0 M2

ojarn

icu

HODNIK / ČEKAONICA 20.0 M2

za str talpe

"horizontalni" sokl

ČISTAČICA

-4.20

WC Ž 12.0 M2

9.00

NATKRIVENI VANJSKI PROSTOR

PATRONAŽNA SLUŽBA 17.0 M2

±0.00 ULAZ VJETROBRAN 7.0 M2

ravni neprohodni krov (mogućnost postave fotonaponskih ćelija ili vanjskih jedinica)

+4.50

pa

klu

STOMATOLOG 20.0 M2

spušteni strop za razvod instalacija

DIZALO max. 8 kolica / bicikli

PEDIJATAR

HODNIK / ČEKAONICA

ZAŠTITNO ZELENILO / PLOČNIK

±0.00 = 254.50

±0.00

tloris prizemlja

ULICA ISCE

spušteni strop za razvod instalacija

prs1

00 / 1.200

ČEKAONICA

/ / TLORISI / / 1.100 / / PROSTORNI PRIKAZI EKSTERIJERA / / GINEKOLOG

HODNIK / ČEKAONICA

ATRIJ

-4.20

presjek 2

AMBULANTA GRAČANI / / / ZAGREB

DETALJ PROČELJA / 1.50 / / PROČELJA / / PRESJECI / / 1.100 / / PROSTORNI PRIKAZI INTERIJERA

AMBULANTA GRAČANI

zapadno pročelje

južno pročelje

ela fasadna opeka TI s vanjske strane) istočno pročelje

sjeverno pročelje


RAD POD ŠIFROM 6 Autor: Iva Pejić, Miroslav Pejić Potencijalno dobrim smještajem zgrade ambulante na parceli nije dobiveno u potpunosti funkcionalno rješenje prometa u mirovanju. Iako zgrada ima karakter javne građevine nedovoljno je artikuliran ulazni prostor koji nije jasno čitljiv s ulice. Tlocrt je korektno funkcionalno riješen uz jasnu organizaciju prostora. Ordinacije su orijentirane na istok, ostakljene prema parku, a uvlačenjem donje etaže dobiva se u manjoj mjeri diskrecija obzirom na sadržaje. Pri projektiranju vodilo se računa o obliku i smještaju građevine te odabiru materijala s ciljem smanjenja transmisijskih gubitaka prema okolini čime se postiže energetska učinkovitost same građevine.

TLOCRT PODRUMA1:100

Urbanističko-arhitektonski koncept Koncept je uvjetovan i proizašao iz karakteristika lokacije-terena, okruženja i osiguranja optimalnog prometnog rješenja, a sve uz poštivanje odredbi važećeg prostornog plana, GUP-a Grada Zagreba, i Programa natječaja. Građevina ambulante je planirana u zapadnom dijelu čestice, uz ulicu Isce. Planiran je tlocrtni oblik izdužen u smjeru sjever-jug, s time da je građevinski pravac, zapadno pročelje, na propisanoj udaljenosti od istočne regulacijske linije ulice Isce. Građevina je planirana sa dvije etaže s time da je gornja etaža prizemlje a donja etaža podrum (planiran u skladu sa odredbama GUP-a, odnosno ta etaža je sa više od pola svojega obujma ukopana u konačno uređeni teren). Smještajem građevine na česticu, kako je opisano, omogućeno je zadržavanje čim više postojećih kvalitetnih stablašica u istočnom dijelu čestice, isto tako i postojeći drvored uz ulicu Isce.

TLOCRT PRIZEMLJA1:100

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI

Kolni i pješački pristup je sa ulice Isce, u jugozapadnom dijelu čestice pješačku površinu su sa južne strane, prema školskom igralištu, potre Glavni ulaz u građevinu je u etaži prizemlja, smješten je približno u te do ulaza je natkrivenim „trijemom“ na zapadnom pročelju. Pješačka v ulice Grabeščak i ulice Isce je i dalje omogućena, s time da je trasa sta situaciji. Kako se radi o urbanom prostoru u kojemu prevladava rahla stamben manjih gabarita, ovdje planirana građevina ambulante (naročito iz raz mjesto postojećeg objekta), svojim volumenom i oblikovanjem ne že U tom smislu je planirana mala visina, pravilan oblik i primjena manje elemenata.


e. Uz pristupnu kolnoebna parkirališna mjesta. ežište tlocrta. Prilaz veza između odvojka aze prilagođena novoj

na gradnja pretežito zloga što dolazi na eli konkurirati okolini. eg broja oblikovnih

AMBULANTA GRAČANI

AMBULANTA GRAČANI

PRESJEK 2-2 1:100 SITUACIJA KROV 1:500

DETALJ PROČELJA 1:50

SITUACIJA PRIZEMLJE 1:200

Funkcionalna i prostorna organizacija Građevina je planirana sa dvije etaže. Gornja etaža je prizemlje a donja podrum (nazivi etaža u skladu sa odredbama GUP-a). Glavni ulaz u građevinu je u etaži prizemlja, smješten približno u težište tlocrta etaže. U prizemlju su smještene: opća medicina, pedijatrija i patronažna služba, sa svim potrebnim pratećim prostorima i prostorijama (čekaonice, sanitarije pacijenata, osoblja, invalida), te osim toga strojarnica i prostor za infektivni otpad. Za pedijatriju je planiran poseban ulaz kako bi se osiguralo da se prije ulaska u čekaonicu toga odjela obavi trijaža i po potrebi izolacija bolesne djece. Za izolaciju je planiran direktan izlaz iz građevine, na mjestu najbližeg pristupa sanitetskog ili osobnog vozila. U etaži podruma je planirana stomatološka ordinacija i ginekologija, sa zajedničkom čekaonicom i potrebnim sanitarijama za pacijente. U podrumu je osim toga prostor za čistačicu i garderobe i sanitarije za osoblje. Etaže povezuje dvokrako stubište i dizalo smješteni uz glavni ulaz, time jednako smješteni blizu težišta tlocrta. Opisana prostorna i funkcionalna organizacija omogućila je neposredno prirodno osvjetljenje i provjetravanje svih „glavnih“ prostora i prostorija i većeg dijela pomoćnih. Jednako tako osigurano je pravilno provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara.

PRESJEK 1-1 1:100

SJEVERNO PROČELJE 1:100

ISTOČNO PROČELJE 1:100

JUŽNO PROČELJE 1:100

ZAPADNO PROČELJE 1:100


RAD POD ŠIFROM 7 Autor: Božidar Šušnjar Glavna ideja ovog natječajnog rada je dobivanje jednostavnog modularnog arhitektonskog sklopa koji se sastoji od niza međusobno povezanih manjih zgrada čime se pokušalo grupirati i odvojiti ordinacijske jedinice te minimizirati komunikacijske površine. Hodnik tako postaje poveznica između četiri volumena čime pridonosi lakšem čitanju sadržaja, no istovremeno negira prostor zadržavanja odnosno čekaonice. Tlocrtno rješenje je jasno, jednostavno i funkcionalno s diskretno naglašenim ulazom s Ulice Isce. Smještajem zgrade ambulante na zapadnom dijelu parcele ostvaren je vizualni kontakt s parkom pri čemu se vodilo računa o očuvanju vrijednog postojećeg zelenila, no nedostaje izravna veza s terenom. Promet u mirovanju nije u potpunosti funkcionalno riješen, a oblikovno zanimljivo rješenje kojim se čita javni karakter građevine, svojom razvedenošću, s aspekta energetske učinkovitosti, rezultira nepovoljnim faktorom oblika s velikim površinama oplošja.

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI


RAD POD ŠIFROM 8 Autor: Domagoj Bolanča, Katija Morović Naglašenim nastojanjem da se sadržaj uklopi u postojeće okruženje, dobiveno rješenje ne ostavlja jasni dojam javne građevine. Kompaktni volumen rezultira dubljim prodorom zgrade u park uz rješenje parkiranja koje brojčano, a potom i funkcionalno nije zadovoljavajuće obzirom na pristup direktno s ulice. Zanimljivo tlocrtno rješenje krajobrazno intervenira u teren tako da vanjske staze ‘prodiru’ u unutarnji prostor. Izrazito je naglašena komunikacija unutar same zgrade, kako horizontalna tako i vertikalna što pridonosi preglednosti prostora.

2 +0,00

SOBA ZA ČISTAČICU GARDEROBA INFEKTIVNI OTPAD

SANITARNI ČVOR _osoblje

HODNIK_osoblje

PJEŠAČKI PRILAZ_MOST

3

ULAZ +0,00

-3,60 INSTALACIJSKO OKNO

STUBIŠTE

1

-1,80

ČEKAONICA

6

252,38

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

SESTRINSKA SOBA UZ GIN. ORDINACIJU

+0,00

250,45

+0,00

-3,60=a.k.2 ULAZ NA KOTI SUTERENA

-3,60=a.k.250,8

TERASA IZOLACIJ SOBA

SKIH

ULAZ NA KOTI PRIZEMLJA

±0'00=a.k.254,40

247,00

PM 1

PM 2

±0'00=a.k.254,40

PM 3

50,8

PM 4

250,73

2

-3,60=a.k.250,8

255,01

±0'00=a.k.254,40

ULAZ NA KOTI SUTERENA

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI

SITUACIJA 1:200

T


IDEJNO RJEŠENJE AMBULANTE GRAČANI GLAVNA IDEJA ovog projekta je sačuvati jednostavnost i jasnoću funkcije i korištenja ambulante od strane zaposlenika i pacijenata. Objekt je postavljen na mjesto postojećeg kao jedina logična pozicija s obzirom na nagib terena, otvorenost prema jugu i istoku i poziciju visokog zelenila. Postojeći pješački putevi su zadržani, a novi ostvareni. Na taj način je i suteren objekta oblikovan sa jasnim hodnikom/čekaonicom koji funkcionira kao dio spoja ulice Isce i Grabešćak. Ulaz u prizemlje objekta je također zadržan - Prilazi se mostom i kao 2. jaka os nastavlja se na čekaonicu/lođu, koja gleda na istok. Te dvije horizontalne osi su povezane stubištem i vizualno - dvovisinskim prostorom koji završava kao svjetlarnik na krovu. Tih 5 prodora kroz objekt je dodatno naglašeno na pročelju ektrudiranjem okvira i kontrastnim materijalom. Oni služe kao vizualna komunikacija s prolaznicima/korisnicima, zaštita od atmosferilija, odnosno dnevno svjetlo. Objekt se gabaritima uklapa u urbanističku strukturu podsljemenskog mjesta.

VIZUALIZACIJA - SJEVERNO I ZAPADNO PROČELJE

SUTEREN Ovoj etaži se prilazi rampom sa ulice Isce odnosno Grabešćak. Široki hodnik, koji služi i kao čekaonica, povezuje ta dva kraka i dijeli sadržaj na istočni i zapadni dio. Istočno je pedijatrijska ordinacija sa sobom za med. sestru, patronažna služba i sobe za izolaciju sa izlazom. Sa zapadne strane, koja je dijelom ukopana, nalazi se stomatološka ordinacija na jugu, sanitarije i strojarnica. Objekt je jednostavnog kvadratnog tlocrta 1350 x 1580 cm na dvije etaže. Krov objekta je dijagonalno dvostrešan sa krovnim otvorom, savjetlarnikom, iznad dvovisinskog prostora u interijeru. Osim svjetlarnika, istaknuta su jos 4 okvira, 3 ulaza i jedna lođa/balkon. Tih 5 kubusa su istaknuti kontrastom materijala na fasadi bijela gruba žbuka <> tamno drvo. Otvori na objektu su formirani kao prozorske trake nejednakih dužina. Dužinom odgovaraju potrebama prostora. Direktno osunčanje je umanjeno fiksnim vertikalnim brisolejima u visini prozorske trake. Na određenim mjestima su brisoleji podignuti radi direktnog svjetla i pogleda.

1

2

2 3

-3,60

ULAZ

4

PATRONAŽNA SLUŽBA SANITARNI ČVOR

PRIZEMLJE Prilazi se mostom. Hodnik/čekaonica dijeli sadržaj u 2 dijela. Sa sjeverne strane je sav popratni sadržaj sanitarije, garderoba, prostor za čistačicu i prostorija za infektivni otpad. Sa južne strane se nalaze 2 ordinacije i sestrinske sobe. Sav sadržaj povezuje kružna veza oko otvorenog atrija/svjetlarnika.

SANITARNI ČVOR

PREVIJALIŠTE ZA DJECU

SESTRINSKA SOBA UZ ORDINACIJU

3

3

1

1

STROJARNICA

IZOLACIJA SA IZLAZOM VANI

-3,60

IZOLACIJA SA IZLAZOM VANI PROSTOR ZA KOLICA

+0,00

ČEKAONICA/HODNIK

ČEKAONICA

-3,60

3

5

PJEŠAČKI PUTEVI Postojeći su zadržani, dodani su novi. Put broj 1 je ulaz u objekt koji završava sa lođom/balkonom. Put broj 2 ide kroz suteren objekta. Ta 2 puta, tj. ulaza u objekt su povezani atrijem i stubištem unutar objekta Put broj 3 je postojeći. Put broj 4 je novi i ide prema pješačkom odvojku ulice Grabešćak. Put broj 5 - Proširenje profila ulice Grabešćak radi ostvarenja nogostupa uz južnu stranu, tj. sjeverni rub parcele ambulante.

VIZUALIZACIJA - HODNIK/ČEKAONICA_PRIZEMLJE

VIZUALIZACIJA - HODNIK/ČEKAONICA_SUTEREN

1

SESTRINSKA SOBA UZ PEDRIJATRIJSKU ORDINACIJU

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

PEDRIJATRIJSKA ORDINACIJA

ULAZ -3,60

TLOCRT PRIZEMLJA 1:100

TLOCRT SUTERENA 1:100

2

JUŽNO PROČELJE

ISTOČNO PROČELJE

SJEVERNO PROČELJE

ZAPADNO PROČELJE

PRESJEK 2_2 1:100 +5'50

+5'50

+3'50

+3'50

+3'50

SESTRINSKA SOBA UZ GIN. ORDINACIJU

+0'00 KOTA PRIZEMLJA

+0'00

HODNIK

SANITARNI ČVOR _osoblje

HODNIK

ZRAČNI PROSTOR

+0'00

+0'00

Č E K A O N I C A / H O D N I K

ULAZ

-3'60 KOTA SUTERENA

+3'50

-3'60

ULAZ

-3'60

-3'60

+5'50

+3'50

ULAZ_KOTA PRIZEMLJA +0'00

PRESJEK 3_3 1:100 +3'50 PROSTOR ZA INSTALACIJE

+0'00

-3'60

+3'50

ULAZ

STROJARNICA

Č

ČEKAONICA/HODNIK

E

K

A O +0'00

-3'60 KOTA SUTERENA

+5'50

+3'50

N

IZOLACIJA SA IZLAZOM VANI -3'60

+0'00 KOTA PRIZEMLJA

I

C

A

+0'00 KOTA PRIZEMLJA

-3'60 KOTA SUTERENA

1/2

VIZUALIZACIJA - JUŽNO I ISTOČNO PROČELJE

2/2


DOM ZDRAVLJA GRAČANI 22

+253.00

1929 Projektni program ambulante usitnjavamo do tipske jedinice: liječničke ordinacije sa sobom medicinske sestre. Pedijatrijsku jedinicu povećavamo za izolacijski sklop i nužne servisne prostorije (tipska jedinica x 2). Sve jedinice imaju karakteristični jednostrešni presjek s nižim dijelom okrenutim prema ulici, a višim prema težištu ambulante. Zbog zenitalnog osvjetljenja, u svim jedinicama ostvarena je prirodna poprečna ventilacija i osunčanje.

1996/2 1996/1 GR

18

AB

ISCE

1926/4

ČA

križ

1926/3

trafostanica

1998/2 Po+Pr

1926/1

+250.00

6pm

smeće

izlaz izolacije +254.40

1998/1

7 odv oja k

glavni kolni ulaz

2002/2

ISC E

16

18

+246.00

13A

glavni pješački ulaz

1924

16

K

postojeća ambulanta

14

Zgrada tipološki zauzima stav da je prostor čekaonice centralna „agora“ ovog ambulantnog kompleksa. Postavljena je na platformi kojom se završava niz javnih sadržaja uz ulicu Isce, i na kojoj je smješten promet u mirovanju. Tlocrtno zvjezdasta dispozicija svih ordinacija u jednoj etaži, uz već navedenu „agorizaciju“ čekaonice, koja je ujedno i mjesto susreta, u pozitivnom – ugodno okružje - kao i medicinsko upitnom smislu – mogućnost zaraze onih koji dolaze samo na sitne intervencije, rezultira dobrom organizacijskom shemom samih ordinacija, a procjepi između njih omogućuju kadrirane vizure parka i okoline. U podrumu smještene su sanitarije i ulazi u ambulantu iz parka, međutim kao funkcionalno upitno se ocjenjuje zavojito stubište te nedostatak dizala.

mjesto za spomenik +250.00

12a

Autor: BRP-Bodrožić, Rališ i prijatelji j.d.o.o. - Siniša Bodrožić, Domagoj Ciglar, Ivan Rališ

1981

20

RAD POD ŠIFROM 9

2002/1

+255.00 sportski tereni

SITUACIJA

Cilj usitnjavanja nije oponašati mjerilom okolnu izgradnju, već grupiranjem i uspostavljanjem odnosa, između građevina okolini razumljivog mjerila, pokazati mogućnosti prostornih strategija bitnih za funkcioniranje zajednice - 4 građevine, arhetipskog presjeka, grupirane su oko zajedničkog prostora.

FOTOGRAFIJA MAKETE

GLAVNI ULAZ

PRESJEK 1-1 1:100

+3,42 +2,60

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI

ISCE

±0,00

ČEKAONICA

GRABEŠČAK

TEHNIČKI PODRUM

-2,80 GRABEŠČAK


DOM ZDRAVLJA GRAČANI

L1

L2

7

POGLED SA GRABEŠČAKA

A 1:500

Uz ulicu Isce od crkve sv. Mihovila do Grabeščaka, na jednom tipičnom podsljemenskom rebru, nižu se javni sadržaji naselja Gračani - crkva, groblje sa mrtvačnicom, zgrada mjesnog odbora, dječja igrališta, prostori za odmor i ambulanta. Smještena na početku / završetku niza javnih sadržaja naselja, na kosom terenu, okružena obiteljskim kućama, izložena pogledima sa svih strana.

CRKVA SV. MIHOVIL MRTVAČNICA GROBLJA HRVATSKO PUČKO SELJAČKO PJEVAČKO DRUŠTVO PODGORAC POZORNICA DJEČJE IGRALIŠTE MJESNI ODBOR

SPORTSKO IGRALIŠTE

INTERIJER ČEKAONICE DOM ZDRAVLJA +253.00

+252.00

+251.00

+250.00

+253.00

+252.00

+251.00

+250.00

+4,87

K ČA EŠ AB GR

KROV 20 cm armiranobetonska krovna ploča 0.1 cm parna brana 25 cm kamena vuna (5+510+10) 5 cm podkonstrukcija/ventilirani sloj 2 cm OSB ploča paropropusna/vodenepropusna brana 0.02 cm 0.1 cm falcani lim

2

ISCE

2

OBITELJSKA MEDICINA ordinacija

+3,35

+2,4 sljeme +4.80

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA podna prevlaka-kaučuk ili PVC 1 cm 4 cm cementni estrih 0.5 cm pe folija 4 cm elastificirani polistiren 20 cm armiranobetonska ploča

+4,87

URBANISTIČKI DIJAGRAM

+3,35

+0,9 ±0,0

-0,50

+2,40 sestrinska soba strojarnica

+250.00

+250.00

wc(m) prostor za čistačicu

čekaonica ginekologije

-0,50 PATRONAŽNA SLUŽBA

zajednička čekaonica

wc(ž)

-2.80= +251.90 mnv

prostor za čistačicu

tehnički podrum bez namjene

sestrinska soba

-2,80 STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

garderoba osoblja (m)

GINEKOLOGIJA ordinacija

garderoba osoblja (ž)

1 Uz ulicu Isce, od sjeverozapada prema jugoistoku, formira se baza građevine unutar koje su servisne prostorije ambulante. Na bazu se postavljaju tipske jedinice: tri slobodnostojeće, dvije slijepljene jedna pored druge. Grupiranjem jedinica oko zajedničkog prostora nastaje čekaonica ambulante. Procjepi između jedinica uvode prirodno osvjetljenje u zajedničku čekaonicu i označavaju ulaze u ambulantu. Osim putem procjepa, zajednička čekaonica osvjetljena je i krovnim kupolama u stropu.

-2,80

+0,90 ±0,00

evakuacijski izlaz/ gospodarski ulaz

GSPublisherVersion 146.1.1.100

vijenac +3.00

evakuacijski izlaz/pomoćni ulaz

1 +251.00

prizemlje ±0.00

ORDINACIJA

1

1 glavni ulaz

±0.00=+254.70 mnv

vjetrobran

wc(invalidi)

wc(izolacija)

infektivni otpad

+251.00

prirodni teren -1.45

prematalište pedijatrije

VANJSKI ZID PREMA TLU 2 cm keramičke pločice armiranobetonski zid 20 cm 0.02 cm parna brana 12 cm XPS 18 cm armiranobetonski podrum fasadni zid -2.80 VANJSKI ZID PROČELJA 20 cm armiranobetonski zid 0.02 cm parna brana 15 cm kamena vuna(10+5) podkonstrukcija/ zračni sloj 3 cm 1.5 cm OSB ploča 0.1 cm falcani lim

trijaža

WC sestrinska soba

izolacijski trakt pedijatrije

PEDIJATRIJA ordinacija

+250.00

izlaz izolacije

2

SHEMA KRETANJA PLATO PODRUMA

+253.00

izlaz +5,02izolacije

2

+3,35

TLOCRT PODRUMA 1:100

+253.00

TLOCRT PRIZEMLJA 1:100

DETALJ PROČELJA 1:50

TEMELJNA PLOČA 2 cm keramičke pločice 4 cm cementni estrih 0.1 cm pe folija 4 cm elastificirani polistiren armiranobetonska 35 cm temeljna ploča 5 cm betonska podloga 0.1 cm pe folija 0.8 cm hidroizolacija 8 cm armiranobetonska podloga 10 cm nabijeni šljunak

+2,40

OBITELJSKA MEDICINA

+0,90 ±0,00 -0,50

+247.00

PATRONAŽA

SHEMA KRETANJA VOLUMENI ORDINACIJA

GINEKOLOGIJA

+4,87 STOMATOLOGIJA

trafostanica

+3,35

glavni pješački ulaz

ZAJEDNIČKA ČEKAONICA

+2,40 +250.00

IZOLACIJA

1pm

+4,85

PEDIJATRIJA

+0,90 ±0,00 +3,35 PANORAMA ČEKAONICE -0,50

+3,42

+2,40

+2,60

izlaz izolacije

glavni kolni ulaz

+4,87 +4,85 -2,80

parkiralište +254.40

+0,90

+3,35

+3,35

ISCE

±0,00

ČEKAONICA

-0,50

+2,40

+2,40

GRABEŠČAK

5pm komunalni otpad +255,0

+0,90

-2,80

TEHNIČKI PODRUM

-2,80

SITUACIJA 1:200

linija obuhvata

+0,90 ±0,00 -0,50

-0,50

-2,80

PRESJEK 2-2 1:100

ISTOČNO PROČELJE 1:100 -2,80

SJEVERNO PROČELJE 1:100 +4,87

PEDIJATRIJA

OBITELJSKA MEDICINA

+4,36

+5,02 +3,35

+3,42

+2,40

+3,10

+4,87

+3,35

+2,60

+3,35 +2,40

+0,90 ±0,00

+2,40 ±0,00 ČEKAONICA

+4,87 +0,90 ±0,00

-0,50 -1,50

+3,35 -2,80

JUŽNO PROČELJE 1:100 TEHNIČKI PODRUM

-2,80

+2,40

-0,50

+0,90 +0,00

ZAPADNO PROČELJE 1:100


RAD POD ŠIFROM 10 Autor: Igor Vrbanek Natječajni rad svojevrsni je satirički kritički osvrt na stanje u društvu s naglaskom na birokratiziranu zaštitu tradicije i okoliša koji je tijekom vremena u tom dijelu grada nestao. Rad je dosljedan u svojem prenaglašenom prikazu kritike nelogičnosti, krutosti pa čak i nedosljednosti samih pravila. Isto je prikazano kroz simboliku same kuće, a naglašeno je i piktogramima.

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI


AMBULANTA

situacija 1:500

RAD POD ŠIFROM 11 Autor: Igor Franić, Ivan Franić Rad se odlikuje vrlo jasnom tlocrtnom organizacijom i promišljenim presjekom. Krov u obliku „shed-a“ suptilno formira osvjetljenje interijera te preko otvorenog stubišta vertikalno integrira sve sadržaje ambulante u jednu cjelinu. Zgrada slijedi zatečenu poziciju stare kuće. Autor zgradu vidi kao završnu točku javnih sadržaja, koji se protežu prema jugu i završavaju Gračanskom crkvom, što predstavlja ispravno čitanje konteksta. Materijalnost zgrade suptilno je definirana donjom betonskom bazom i nadgrađem od drva. Uz tlocrtno izmicanje gornje etaže prema zapadu dobivanjem „atrijske“ terase, s izdignutim otvorima prema parku bez direktnog pogleda, nije shvaćena poanta povezivanja s parkom. Promet u mirovanju, koji je okomit na ulicu, i na kojeg se dolazi preko pješačkog pločnika, ocjenjuje se kao neadekvatno rješenje.

Grabešć

ak

Isce

10

20

pročelje sjever tlocrt suterena

pročelje jug

presjek a-a ±0.00

mogućnost sporednog ulaza

±0.00

čekaonica

soba setstre

izolacija

ordinacija pedijatrije

infektivni otpad

patronaža

stomatološka ordinacija čekaonica ±0.00

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI mogućnost sporednog ulaza ±0.00

tlocrt suterena

tehnički prostor


252.21

ISCE

249.38

Z

249.75

253.91

+7.80

249.27

12

Z

AMBULANTA GRAČANI 2

1997 1:200 situacija

251.20

252.77

18

253.89

A GRAČANI 1

249.26 249.19 250.73 254.21

254.30 254.33

254.21 254.19 254.20

254.34

Z

248.22 248.11

251.43

254.34

248.15

247.40

460

254.25

246.39 246.88

247.71

253.85

246.54

254.25

253.11

254.27

254.45

246.45

254.46

254.32

246.55

247.00

254.44

254.31

246.41

780

251.43

254.41

254.27

480

247.89 248.20 248.29

251.28

248.03 247.67

+3.00 247.41

253.19

253.57

20

247.65 250.18 247.91

247.73

270

249.58 248.96

254.38

254.34 254.39

254.37

254.52 254.53

247.89 249.09

249.35

253.46

249.07

250.41

254.37 254.35

247.94

249.34

+3.10

+3.00

+3.00

+3.03

248.26

251.44

253.66

300

247.87 253.58

±0.00

248.40

251.77 250.46

248.48

152

152

248.59

3769/2

152

251.48

250.51 251.85

1998/1

251.74

248.97

-1.52

251.69 254.67 254.73

254.74

254.58 254.61 254.59

254.76

1

254.51

249.94 250.02

254.75

254.70 252.58

253.64

254.29

254.68

252.17

254.73 255.24

255.06

255.01

253.83

255.16 253.91

253.93

2

252.54

10

+7.80

+3.00

±0.00

pročelje istok tlocrt prizemlja +7.80

+3.00

±0.00

pročelje zapad +7.80

+3.00

±0.00

presjek b-b

čistačice

ordinacija opće medicine

soba sestre

garderoba osoblja

čekaonica +3.03

+3.00

ginekološka ordinacija

+3.00

+3.10

soba sestre

tlocrt prizemlja

1

5

2


SITUACIJA 1:500

KONCEPT 406

1937 408 101

10

1936

13

RAD POD ŠIFROM 12

1980/1 103

8

408 601

601

601

1980/3 523

601

101

601

101

12

Autor: Davor Silov, Bernarda Silov, Kristina Rogić

Kontekst u kojem se parcela nalazi ima karakteristike ruralne suburbije grada na obroncima Medvednice, a krajobrazno vrijedni dijelovi su izvan pješačke perspektive zadanog obuhvata. Postojeća graðevina, projektirana u osnovi, oblikovno predstavlja osnovni standard rane druge polovice 20. stoljeća, dok je okolna pretežito niska stambena gradnja, obiteljske kuće, uglavnom neplanska 'selfmade' izgradnja lokalnog stanovništva a kosi krov i njegova blaga varijacija, jedini prepoznatljivi oblikovni element.

1981

101

407

22

1932

1996/2

408

1930

601

101

20 1996/1

12B

Autor kvalitetno iščitava kontekst i svoju zgradu formira u potezu javnih sadržaja naselja koji se nižu uz ulicu Isce. Nizanje je zaključeno južnim ulazom u zgradu povezanog s površinom prometa u mirovanju. Unutarnja organizacija ambulante je riješena konvencionalno i pregledno, no ukupno gledajući kvaliteta sadržaja potisnuta je od ekspresivne forme, a pritom nije ostvaren odnos prema parku.

101

101

601

1994/3

18 101

523

523

12C

16

Parcela je ujedno i završetak i zavoj blagog hrpta do kojeg se longitudinalno uz ulicu Isce nižu javni sadržaji kao što su mjesna zajednica Gračani, igralište, kulturno društvo, park, crkva. Suvremenijim i cjelovitijim urbanističko - arhitektonskim naglašavanjem tog longitudinalnog poteza rezultiralo bi jasnijim karakterom centra naselja Gračani.

254.30 254.33

254.4

101

101

1998/2

13A 1998/1

101

101

Konzervatorska preporuka da se štite 3 pačempresa u samom centru parcele kao i urbanistička preporuka o zadržavanju pješačke komunikacije upućuju na zadržavanje smještaja Doma zdravlja na gotovo istu poziciju postojećeg.

16

408407 408 601

Ukupna visinska razlika nasuprotnih ulica Isce i Grabeščak je sedam metara što parcelu čini parcijalno iskoristivom i to pretežito u gornjem višem dijelu. Osim toga čestica je nepravilnog, djelomično zaobljenog i djelomično trapeznog oblika.

101

AMBULANTA

408 407 408

7

601

14

101

18

2002/2 101

18/1

408

2002/1

101

1923/2

Dominacija karakteristično oblikovanih kosih krovova u bliskom okruženju, dovela je do koncepta koji formom na suvremeni način reinterpretira krovne kosine i u interijeru i u eksterijeru kako bi se prilagodio terenu i okružju, a istovremeno je proizašao redukcijom maksimalnog dopuštenog volumena zadanih programskih smjernica, urbanističkih parametara i konzervatorskih preporuka. Oblikovni akcent se nametnuo kao nužnost u zadanom jednoobraznom okolišu nepregledno disperzne obiteljske gradnje podsljemenskih brežuljaka.

523 1923/4 101

20

1917

101

17

IGRALIŠTE 1916/3 502

502

1915/1

1999 101

17A

601

1911/1

2001

101

2009/1

101

19

22A

601

601

1912/2

408 407

101 601

601

408

Isce

408

15

101 1910/2

407

2010/1

407

101

101

21

MJESNI ODBOR

1911/2 101

24

601

2011

101

601

101

1905

23

601

2000/1 101

2013/1

408 407 408

101

1904/1 23A

601

601

402

1899

30

601

32

101 101

34

25

101 408

601

1898 HSPD 'Podgorac'

103

36

408 408

407

101 407

40

408

38

601

2000/3

101

408

1895/2

502

502

1895/5

601

27

1895/3

42

101

3769/2

2018

523

44

46

101

101

101

č

Gra

48

503

101

iM ansk

52

50

54

1886/3

101

408

502

56

58

101 101 1886/21886/1

101

2683/1

503 2685

2683/3

101

60

101

601

101

1869 601 101

29

408

1868

2691

CRKVA

62

319

101

2688

2686

407

101

101

101

33A

66

408 407

101

2689

601

33

64

101

1865

601

2687

101

101

31

601

523

2701/3

1858/4

68

502

1858/3

101

72

35

101

407 101408

Isce

1858/1 101

601

101

601

408

407

2700

101 601

101

101

601

2704/2 103

39

2701/1 601

37A

101

2701/2

601

408

2865/1

601

37 2702

41

76

101 408

101

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI

2703/1

78

601

601

S

evac

ihalj

2019

1890

AMBULANTA GRAČANI

25

2


252.21

253.89

ISCE

252.77

250.59

SITUACIJA 1:200

250.45

PRESJEK 2 1:100

249.38 Z

Z

249.75

253.91

TLOCRT KATA +4.30 1:100 +4,59

1997

251.20

OPLOČENJE

249.27

ZELENILO

249.26

osoblje Ž

16

249.19

PAČEMPRES - ZADRŽAVANJE

250.73 254.21

248.11

251.43

POSTOJEĆE / REVALORIZACIJA

20 m

posjetitelji Ž

±0,00

2

22 18 m

2m

20 m2

18 garderoba osoblje 7 m2

20 prostor za čistačicu

10,13,19 sanitarni čvor

251.43

254.41

254.27

PRESJEK 3 1:100

246.41

246.54

254.25

9 m2 zračni prostor 0.0 ispod vanjske strehe

248.01 247.94 249.09

249.35

249.07

248.27

248.26

250.46

248.48

251.48

3769/2

±0,00

247.59

248.40

Z

251.77 Z

± 0.0

247.89

1998/1 251.44

zračni porostor

247.73

249.34

253.66

stubište

245.35

TLOCRT PRIZEMLJA 0.00 1:100

5

254.37 254.35

14

4

254.37

45 m2

3

247.87

254.52 254.53 253.46

čekaonica + hodnik

245.22

248.96 254.38

+4.3

+4,30

249.58

251.67

galerija

17

1

1998/2 251.40

+8,62

245.29

247.00 248.03 247.67 247.65 247.41

250.18

5 m2

2

2

246.45 246.55

254.31

28 m

posjetitelji M

246.39

246.88

247.71

GOSPODARSKI ULAZ

54.39

ordinacija opće medicine

2

247.40

248.29

254.25

254.34

r<

15

sestrinska soba

prostor < 2m

247.89 248.20

45

sto

ginekološka ordinacija

248.15

251.28

pro

16 m2

21

248.22

Z

254.21 254.34 254.19 254.34 254.20

sestrinska soba osoblje M

248.46 248.59 * u neto i bruto površine nisu uračunati prostori < 2m

250.51

PJEŠAČKI PRISTUP

GLAVNI ULAZ

IZOLACIJA ULAZ

248.97

KOLNI PRISTUP

251.69

prostor < 2m

254.51

249.94 250.02

254.75

254.70

1PM - i

2PM

3PM

4PM

254.68

5PM

6PM

PRESJEK 4 1:100

12 strojarnica

11

11 m2

infektivni otpad

posjetitelji M

posjetitelji Ž

2 sestrinska soba

5 m2 osoblje M

+8,83

252.17

sanitarni čvor

255.06 255.16

izolacija

9 m2

11 m2

253.83 253.91

30 m2

4

8 20 m2

253.93 252.54

sanit.

stomatološka ord.

3 m2 5

1

patronažna služba

pedrijatrijska ord.

18 m

2

20 m

1

1999

izolacija

2

4 m2

ULAZ IZOLACIJA

7 stubište

+4,30

9 m2 ± 0.0

vjetrobran

6,9

14 m2

čekaona + hodnik 37 m2

3

GLAVNI ULAZ

±0,00

4

255.01

3

izolacija

16 m2

osoblje Ž

10,13,19

254.73 255.24

prostor < 2m

3

252.58

2

254.67 254.73

254.74

PRESJEK 5 1:100

PRESJEK 1 1:100

+9,00

5

254.58

+8,61

+8,03

+4,30

+4,30

±0,00

±0,00

±0,00

JUŽNO I ISTOČNO PROČELJE 1:200 +9,00

+9,00 +8,00

+0,00

+8,02

+0,01

SJEVERNO I ZAPADNO PROČELJE 1:200 +9,00 +8,00

DETALJ 1:50 +8,63

+4,30

+3,50

±0,00

S

AMBULANTA GRAČANI


IDEJNO ARHIITEKTONSKO-URBANISTIČ

RAD POD ŠIFROM 13 Autor: Damjan Odeljan, Darko Šeparović Rad u velikoj mjeri preuzima tipologiju urbane vile, koja je čest oblik u neposrednom susjedstvu. Zgrada je pozicionirana približno na istom mjestu kao i stara kuća. Promet u mirovanju je dobro osmišljen kao platforma na rubu parka, u nastavku urbanih sadržaja, koji se protežu uz ulicu Isce. Relacija između parka i zgrade je ostvarena otvorenim terasama te natkrivenim vanjskim površinama. Tlocrtna organizacija same kuće je riješena korektno – svaki ambulantni sklop ima vlastitu izdvojenu čekaonicu s posebnim ulazom. Unatoč kvalitetno osmišljenim vanjskim dijelovima, kuća funkcionalno nije dobro povezana s prostorom ulice i prometa u mirovanju. Rampa za invalide te nepotrebno visinsko izmicanje prizemlja i kata u odnosu na ulicu Isce čine da su prostori ambulante dostupni samo preko dugih pješačkih veza.

+6.90

+4.10 +3.20 +2.50

±0.00

ZAPADNO PROČELJE 1:100

PRESJEK 1-1 1:100

ULICA ISCE

Nova zgrada ambulante pozicijom zadržava logiku gradnje na ovoj konfiguracijski zahtjevnoj lokaciji. Zgrada je smještna usporedno s ulicom Isce, s radnim prostorima liječničkog osoblja okrenutim prema padini i zelenilu. Pristup ciljanom medicinskom sadržaju; zadržavanje pješačkog prolaza preko predmetne čestice; konfiguracija terena; i urbanistički parametri; u najvećoj su mjeri utjecali na projektantske odluke. Prostorna i funkcionalna organizacija počivaju na analizi predviđenog programa. Uzimajući u obzir veličinu kao specifičnost ove ambulante dolazi se do jasnog zaključka: ovo je zgrada u koju će korisnici uvijek doći ciljano u određenu ordinaciju i vjerojatno nikada neće biti upućeni iz jedne ordinacije u drugu. Predloženo rješenje s odvojenim ulazima prema odvojenim čekaonicama ukida potrebu za većom površinom komunikacija unutar zgrade, kao i potrebu kontakta (bolesnih i zdravih) korisnika. Kroz glavni ulaz u zgradu, u neposrednoj blizini unutarnjih vertikalnih komunikacija, omogućava se pristup korisnicima u kolicima, osoblju te roditeljima s bolesnom djecom, koji imaju brzi pristup sestrinskoj sobi koja obavlja trijažu. Oblikovanjem zgrade ambulante kao i shemom konstrukcije teži se formalnoj jednostavnosti, ekonomskoj isplativosti, trajnosti te jednostavnom održavanju.

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI 0

1

5

10m

GR

AB

ISCE

Lokacija ambulante u Gračanima omeđena je ulicama Grabeščak i Isce. Sama zgrada postojeće ambulante logično je smještena uz ulicu Isce, koja je ujedno i hrbat tipičnog medvedgradskog brežuljka, postavljenog u smjeru sjever-jug.

+1.75

ČA

K

+3.85 -5.38

+3.20

+2.15

-6.60

±0.00

+2.00

SITUACIJA S TLOCRTOM KROVA 1:500


1/2

ČKO RJEŠENJE - AMBULANTA GRAČANI

2/2

IDEJNO ARHIITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE - AMBULANTA GRAČANI 2

2

2

12. STROJARNICA

5. PATRONAŽNA SLUŽBA

+1.75

+3.85

+3.85

6. ČEKAONICA 8. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

±0.00 10.

17. ČEKAONICA

ULAZ PATRONAŽA STOMATOLOGIJA PEDIJATRIJA

16. SESTRINSKA SOBA 1. PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA

ULAZ OPĆA MED.

15. ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

13.

9. ČEKAONICA

1

1

1

4.

7.

4.

+6.60

18. GARDEROBA ZA OSOBLJE

14.

+3.20

+3.20 +3.20

±0.00

10. INFEKT. OTPAD 3. IZOLACIJA

+2.15

3. IZOLACIJA

20. GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

13.

17. ČEKAONICA

ULAZ GINEKOLOGIJA

GLAVNI ULAZ (PEDIJATRIJA - trijaža)

21. SESTRINSKA SOBA

2

+2.15

1

19. ČISTAČICA

+3.05

±0.00

1

1

2. SESTRINSKA SOBA/TRIJAŽA

10.

2

2

TLOCRT KATA 1:100

TLOCRT KROVA 1:100

TLOCRT PRIZEMLJA 1:100

+6.90

+6.60

+6.00

+6.60

+6.00

+6.00

+3.85 +3.20 +3.20

+2.80

+2.50

+2.80 +2.15

±0.00

PATRONAŽNA SLUŽBA

±0.00 +1.75

ČEKAONICA

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

ČEKAONICA

Armirano-betonska konstrukcija, u skladu s prostornim konceptom, sastoji se od obodnih nosivih zidova, poprečnih ukruta te jedne uzdužne nosive osi koja tlocrtno ujedno i funkcionalno razdvaja prostore ambulante, sa strane ulice Isce nalazi se armirano-betonska konzola za pristup čekaonicama na katu, konstruktivno odvojena od pristupnog kraka stubišta na terenu. Dio uvučenog kata iznad glavnog ulaza oslanja se na čelične stupove kružnog presjeka.

-5.38

IZOLACIJA

IZOLACIJA

SESTRA/ TRIJAŽA

±0.00

ordinacija

GLAVNI ULAZ

+2.15

PRESJEK 2-2 1:100

K

ORDINACIJA PEDIJATRIJE

ULAZ U ČEKAONICE

±0.00

JUŽNO PROČELJE 1:100

P2

čekaonica

Stubišta, rampe, parkiralište, potporne zidove oblikovanjem se nastoji uskladiti s konfiguracijom terena ali i specifičnim naslijeđem starog podsljemenskog naselja. Prostor parkirališta i ophod oko zgrade ambulante obloženi su 'travnim' betonskim elementima.

Z1

±0.00

P1 ordinacija

+2.00

čekaonica

Z2

DETALJ PROČELJA 1:50 P1 · · · · · · · ·

SITUACIJA S TLOCRTOM PRIZEMLJA 1:200

Z1

· · · · ·

pvc pod - 0.5 cm cementni estrih - 8cm PE folija toplinska izolacija (t.p. EPS) - 12 cm AB temeljna ploča - 30cm bentonitna hidroizolacija - 1cm nasip šljunka - 30cm nabijeni sloj zemlje

silikatna završna žbuka 2 sloja ljepila s mrežicom toplinska izolacija (t.p. MW) - 12cm AB zid - 20cm vapneno-cementna žbuka - 2cm

P2 · · · · · ·

Z2

· · · · ·

Podovi unutarnjih prostora obloženi su specijalnim pvc oblogama, a vanjski betonskim opločnicima; pročelja zgrade završena su silikatnom žbukom.

pvc pod - 0.5 cm cementni estrih - 8cm PE folija zvučna izolacija (el. EPS) - 2 cm AB ploča - 18cm gipskartonski spušteni strop - 1cm

drenažna folija toplinska izolacija (XPS) - 12cm AB zid - 20cm bentonitna hidroizolacija - 1cm nasip zemlje

K · · · · · ·

TPO folija - sintetička H.I. - 1 cm toplinska izolacija (XPS) - 12cm parna brana beton za pad 4-20cm AB ploča - 18cm gipskartonski spušteni strop - 1cm

Hortikulturno uređenje u najvećoj mogućoj mjeri respektira postojeće stanje s glavninom kvalitetnih stabala smještenom u istočnom dijelo predmetne čestice. Oblikovanje novih pomoćnih građevina na terenu prilagođava se hortikluturnom uređenju te potiče sadnju novih stabala. Potreba za grijanjem rijesena je ekonomično - sustavom radijatorskog grijanja uz svu potrebnu termotehničku opremu smjestenu u strojarnici. Dizalica topline zrak-zrak (multi split sustav) kao visoko energetsko rješenje prijedlog je sustava hlađenja prostorija. Uzimajući u obzir higijenske zahtjeve prostora ambulante za svježim zrakom predviđa se i ugradnja mehaničke ventilacije s povratom topline. Takav sustav ukljućuje regenerator topline koji koristi otpadnu toplinu kondiciniranog zraka na odsisu iz prostorije. Nabrojani termotehnički sustavi predstavljaju visoko energetski učinkovite sustave kondicioniranja prostora što samim time smanjuje pogonske troškove u zimskim i ljetnim mjesecima, pokrivajući i vršna toplinska opterećenja.

+6.90

+6.90

+4.10

+4.10

+3.20

+3.20

+2.50

+2.50

±0.00

ISTOČNO PROČELJE 1:100

0

1

5

10m

±0.00

SJEVERNO PROČELJE 1:100


253

25 0

Autor ispituje mogućnost ulaska na međuetaži, što omogućuje komunikaciju unutar ambulante na brz i pregledan način, te jasnu i funkcionalnu tlocrtnu organizaciju. Afirmativno se ocjenjuje što se svakoj ambulanti može pristupiti izdvojeno, kao i što je za svaku ordinaciju projektirana odvojena čekaonica. Sugestivno izlomljeni krov s izloženim interijerom čekaonica upućuje na otvorenost javne institucije ambulante, na što upućuje i presjek, u kojem se sugerira „arhitektura ploča“. Promet u mirovanju s ulazom preko pločnika je neprimjeren.

25 1

253

254

Autor: Dražen Juračić, Jelena Skorup Juračić, Marija Grković

252

25

2

RAD POD ŠIFROM 14

1pm

24 9

2pm

3pm -1,05 (254,0)

6%

požarni izlaz

247

4,0 25

25

3

25

2

5pm

24 8

25

1

25

0

24

9

4pm

254,60

-1,75 (253,30)

300

8 24

246

INTERVENTNA POVRŠINA

60

x1

3,4

247,7

9

254,60

24

-1,05 (254,0) 254,0 -1,05

25

0

248

250,1

2

252,6

6pm

ISCE

OTPAD

SITUCIJA PRIZEMLJE 1:200

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI

1

AMBULANTA GRAČANI

253

255

60 x13,4

25

±0,0 (255,05)

4%

254

254,75

x

,4

13

1 25

60

9 24

±0,0

0,0(255,05) 255,05

GRA

BEŠ

ČAK


+7.40

ZAPADNO PROČELJE 1:100

JUŽNO PROČELJE 1:100

+5.90

+5.90

+4.35

+3.35

+3.35

±0,0 (255,05)

±0,0 (255,05)

-1,05 (254,0)

PRESJEK 2-2 1:100

2

3pm 6%

evakuaciono vanjsko stubište

PRIZEMLJE 1:100 BRUTO POVRŠINA KAT 147,94 m²

2pm

254.40

2

KAT 1:100

1pm

-1,05 (254,0)

BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJE 251,53 m²

4pm IZOLACIJA 1 7,6 m²

±2,25 (257,3)

1

GINEKOLOGIJA - SESTRA 18,5 m²

požarni izlaz

1

ČEKAONICA 28,9m²

ČAK

PEDIJATRIJA - LIJEČNIK 19,5 m²

GINEKOLOGIJA - LIJEČNIK 18,6 m² PACIJENT Ž 3,5 m²

ČEKAONICA 33,0 m²

PACIJENT M 4,7m²

OPĆA MEDICINA - SESTRA 16,0 m²

STOMATOLOG 19,5 m²

ČEKAONICA 18,0m²

±2,25 (257,3)

-1,05 (254,0)

vrv

+1,80

PATRONAŽA 16,8 m²

-1,05 (254,0)

11,0 m²

OPĆA MEDICINA - LIJEČNIK 18,8 m²

krov vanjska strojarnica +3.35

krov +4.35

OSOBLJE OSOBLJE 2,9m² 2,9m²

6,5m² PACIJENT H 3,5m²

±0,0 (255,05)

krov +3.35

GARDEROBA - OSOBLJE 6,1m² ±0,0 (255,05)

SITUACIJA KROV 1:500

±2,25

PACIJENT M 4,4 m²

HALL 17,8 m² STROJARNICA 10,7m²

±0,0 (255,05)

4%

INF. OTPAD 5,0m²

ČISTAČICA 6,5 m²

2

254,75

VJETROBRAN 5,3 m²

2

ISCE

PACIJENT Ž 3,2m²

+4.35

+3.35

±0,0 (255,05)

kolektori

+4.35

1

PEDIJATRIJA - SESTRA 16,0 m²

254,60

GRABEŠ

+5.90

+5.90

254.46

požarni izlaz

±2,25 (257,3)

IZOLACIJA-TRIJAŽA 4,5 m²

IZ-WC 1,8 m²

5pm -1,05 (254,0)

IZOLACIJA 2 7,6 m²

6pm

SJEVERNO PROČELJE 1:100

PRESJEK 1-1 1:100

+5.90

+5.90

±2,25

±2,25

255,05

PROČELJE 1:50

±0,0 (255,05)

254,60 -1,05 (254,0)

-1,05 (254,0)

-1,75 (254,3)

300 INTERVENTNA POVRŠINA

ISTOČNO PROČELJE 1:100 +5.90

+4.35

±0,0(255,05)

2

-1,05 (254,0)

AMBULANTA GRAČANI

S

1:100

0

5

10

20


NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKOG RJEŠENJA - AMBULANTA GRAČANI

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO - URB

2/2

RAD POD ŠIFROM 17 +3.40 +2.90

+3.40 +2.90

±0.00

±0.00

Autor: Vedran Hubicki Rad se odlikuje snažnim karakterom javne zgrade. Koncept je jasan i dosljedno proveden u svim komponentama rada. Jednovolumenska zgrada uvođenjem javnih terasa na pristupnoj etaži sa ulice Isce na jednostavan i inteligentan način odgovara na zahtjev o katnosti građevine. Zgrada ima naglašeno reprezentativan karakter s ulične fasade iz kojeg se međutim teško iščitava pozicija ulaza. Promet u mirovanju riješen je uzdužnim parkiranjem uz uvedeni jednosmjerni kolni prilaz zapadno od zgrade. Time je formiran jedan ulaz/ izlaz i drop-off zona, ali je i zgrada gurnuta dublje u parcelu među krošnje postojećih stabala. Time se dobiva specifična atmosfera boravka u krošnjama na gornjoj etaži koja svoju afirmaciju doživljava u korištenju velikih javnih terasa. Tlocrtna organizacija je čista, jasna i funkcionalna. Prostorni sklopovi logično su raspoređeni i kvalitetno dimenzionirani. Rad odlikuju detaljna razrađenost u svim komponentama, čistoća, jednostavnost i primjereno oblikovanje. +3.40 +2.90

+3.40 +2.90

-0.60

±0.00 -0.60

-3.05

-3.05

POPIS PROSTORIJA I. NADZEMNE ETAŽE - SUTEREN 1 Čekaonica / Hodnik 2 Stubište 3 Patronaža

WC

+3.40 +2.90

±0.00 -0.60

-3.05

-3.05

+3.40 +2.90

+3.40 +2.90

GINEKOLOG

16.00 m2

8 Sanitarni čvor uz izolaciju 9 Strojarnica 10 Prostor za infektivni otpad

SPREMIŠTE

±0.00 -0.60

TERASA

6 Sestrinska soba - pedijatrija

12 Sanitarije (pacijenti, invalidi)

WC

SESTRINSKA SOBA

SESTRINSKA SOBA

OPĆA MEDICINA

TERASA

±0.00 -0.60

±0.00 -0.60

-3.05

-3.05

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI

PROSTORNI PRIKAZ ISTOČNOG PROČELJA

18.00 m2 20.00 m2 20.00 m2

11 Dizalo

WC

11.00 m2

5 Pedijatrijska ordinacija 7 Izolacija

+3.40 +2.90

38.70 m2

4 Stomatolog

21.00 m2 2.00 m2 16.10 m2 4.00 m2

2.40 m2 15.50 m2

13 Garderoba / sanitarije osoblje

17.30 m2

14 Platforma / Terasa

52.10 m2


1/2

BANISTIČKOG RJEŠENJA - AMBULANTA GRAČANI

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKOG RJEŠENJA - AMBULANTA GRAČANI

2/2

+3.40 +2.90

+3.40 +2.90

±0.00

±0.00

+3.40 +2.90

+3.40 +2.90

-0.60

±0.00 -0.60

-3.05

-3.05

+3.40 +2.90

+3.40 +2.90

POPIS PROSTORIJA II. NADZEMNA ETAŽA - PRIZEMLJE

2 Čekaonica + hodnik

5.70 m2

28.30 m2

3 Stubište

11.00 m2

4 Ordinacija opće medicine

20.00 m2

5 Sestrinska soba uz opću medicinu

16.00 m2

6 Sestrinska soba uz ginekološku ordinaciju

20.00 m2

7 Ginekološka ordinacija

20.00 m2

8 Sanitarni čvor (pacijenti/invalidi)

15.50 m2

9 Prostor za čistačicu

10 Dizalo 11 Platforma / Terasa

5.00 m2

2.40 m2

WC

114.80 m2

GR

AB

WC

WC

SPREMIŠTE

±0.00 -0.60

±0.00 -0.60

-3.05

-3.05

+3.40 +2.90

+3.40 +2.90

ČA

K

ISCE

1 Vjetrobran

TERASA

GINEKOLOG

SESTRINSKA SOBA

SESTRINSKA SOBA

OPĆA MEDICINA

TERASA

±0.00 -0.60

±0.00 -0.60

-3.05

-3.05


IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE

RAD POD ŠIFROM 18

1. ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI KONCEPT

Granica obuhvata novoplanirane zamjenske Ambulante Gračani nalazi se na uglu križanja dvaju prometnica (Isče i Grabešćak) koje formiraju trokutasti oblik parcele na sjeveru, dok se s južne strane cijelom dužinom međe proteže javno igralište. Urbanistička situacija uvjetovana zadržavanjem postojećeg zelenila i vrijednog drveća (pretežito breze)i poštivanjem zadanih kolnih i pješačkih prilaza odredila je jasne smjernice za novu Ambulantu. Glavna misao prilikom projektiranja bila je formiranje javnog prostora(mikro-trga)ispred novog glanog ulaza koji objedinjuje postojeće i planirane stepenice i puteve. Na taj način stvara se nova zelena površina u naselju namjenja stalnom korištenju svih stanovnika. Kolni pristup je predviđen na najvišoj koti terena koja se logično nadovezuje na pristupnu prometnicu Išće.

1

1939 1937

2. PROSTORNA ORGANIZACIJA I FUNKCIONALNE SPECIFIČNOSTI

Osnovna prostorna organizacija nove Ambulante proizašla je iz nekoliko jasnih projektanskih odluka. Prva je definirana maksimalnom tlocrtnom izgradnjom u prizemlju (max.312m2, ostvareno 306m2) i zadržavanjem postojeće orijentacije objekta. Druga je formiranje preostalih sadržaja u potkrovlju (94m2 od ukupnih 400m2) s nadozidom od 120cm i dvostrešnim kosim krovom kao odgovor na urbanu matricu posdljemenske zone. Posljednja se odnosi na pozicioniranje parkinga na krovu nove zgrade zbog racionalnosti gradnje na kosom terenu, te zadržavanje svih zelenih površina sa zatečenim drvećem i stazama. Prostorna organizacija samih odjela je funkcionalno odvojena ovisno o specifičnim zahtjevima svakog sklopa. Prvu cjelinu čine opća medicina, stomatologija i patronažna služba koje koriste zajedničke sanitarije i glavnu čekaonicu na ulazu. Iz glavne čekaonice stubištem je povezana manja čekaonica na katu (u potkrovlju) gdje je izdvojena ginekologija. Pedijatrija je tretirana kao zaseban sklop zbog načina korištenja prostorija za izolaciju koje moraju imati direktan izlaz na van. Prostorije zaposlenika se nalaze u potkrovlju i imaju sporedan ulaz kojim se pristupa sa parkinga. Taj ulaz se koristi u slučaju dolaska ambulantnog vozila ili ulaza za osobe smanjene pokretljivosti koji se potom dizalom spuštaju na prizemnu etažu. Otvori i ulazi su tretirani kao niše velikoformatnih pravokutnih oblika koje se u nepravilnom ritmu (ovisno o namjeni) protežu po ovojnici od drvenih letvi crne boje.

601

601

601

12A

601

101

601 402 1929 101

12

1936 1933

193

3. MATERIJALI I OBLIKOVANJE

U svrhu postizanja tradicionalnosti fasadnog oblikovanja te uštede toplinske energije, zgrada je obložena u vertikane drvene letve premazane crnom bojom i mineralne vune debljine 15cm. Radi svoje karakteristike ventilirajuća fasada se sporije zagrijava ljeti i hladi zimi, što pomaže energetskoj učinkovitosti unutrašnjeg prostora. Svi otvori su od troslojnog stakla s aluminijskim okovom završne drvene obrade. Prozorske klupčice su također drvene i izvode se kao niše. Zaštita od sunca na svim prozorima izvodi se sistemom unutrašnjih rolo zastora na električni pogon.

601

1926/4

101

1926/3

4. OPIS I SHEMA KONSTRUKCIJE

1926/1 1924

5. ENERGETSKI KONCEPT I PRIKAZ ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Faktor oblika građevine - oblik građevine je odabran kako bi predstavljao najbližu aproksimaciju idealnom obliku za lokalne klimatske uvjete. Orijentacija građevine je primarno uvjetovana urbanističkim parametrima projekta. Krovna površina služi za pasivno zagrijavanje sunčevom energijom, kao i omotač zgrade od prirodnog materijala - ventilirana fasada od drvenih letvi. Velike staklene površine također služe za pasivno zagrijavanje sunčevom energijom, dok se po ljeti intenzivno ventiliraju prirodnim putem. Unutar dvostrešnog kosog krova nalaze se prozori koji zimi propuštaju dodatnu toplinu, a ljeti omogućuju prirodno ventiliranje. Sustav provjetravanja prostora bit će prirodna ventilacija s automatskim otvaranjem prozora prema senzorima količine CO2.

6. UREĐENJE VANJSKIH POVRŠINA

Na sjeveru i zapadu parcele zadržavaju se postojeći pješački prilazi koji zajedno s novim parternim rješenjem čine cjelinu. Zbog racionalnosti rješenja izvodi se kolni prilaz s parkingom za posjetitelje i zaposlenike dijelom na terenu, a dijelom na krovu nove ambulante. Na početku parkinga, odnosno na pristupnoj rampi predviđen je smještaj otpada s direktnim pristupom na glavnu ulicu Išće. Na sjeveroistoku i sjeverozapadu su zadržane postojeće zelene površine s drvećem, kao i ulični drvored. Pješačke površine oko novog objekta izvode se od dekorativnog betona koji se u nepravilnim trapezoidnim oblicima povezuje sa postojećim stubištem prema ulici Grabešćak. Predviđa se sadnja listopadnih stabala i postavljanje nove urbane opreme koja se koristi kao javni prostor trga ispred glavnog ulaza.

101 601

601

601

601 601

601

1923/1 601 101

1918

18/1

Konstrukciju čini sustav nosivih ab zidova i ploča kao posljedica različite namjene prizemne i potkrovne etaže (parking na krovu zgrade). Prizemlje je riješeno sistemom nosivih zidova debljine 20 cm (kao i stubište s dizalom) visine 315 cm, dok se na katu izvode zidovi pod dvostrešnim krovom od minimalnog nadozida visine 120cm do maksimalne visine sljemena od 415cm. Dvostrešni krov se također izvodi od ab ploče debljie 15cm i krovnog ulaznog luminara sa ravnom pločom. Temelji su trakasti (dim 70x100cm) na 120cm od završne kote uređenja terena, radi dubine smrzavanja tla u podsljemenskoj zoni. Zbog kosog terena i različitih karakteristika tla vidljivih iz geomehaničkog elaborata, izvodi se i temeljna ploča između trakastih temelja debljine 20cm u svrhu smanjenja diferencijalnog slijeganja nosivog tla.

12B

Jedan od radova koji u predloženom rješenju zadržava zatečenu poziciju zgrade i tipologiju obiteljske kuće. Tipska kućica sa dvostrešnim krovom postavljena je kao simbol na prilaznoj etaži sa ulice Isce gdje se formira pristupni trg zajedno s parkiranjem, dijelom na terenu, a dijelom na krovu nove ambulante. Pohvaljuje se cjelovito sagledavanje parcele i respektiranje prirode koje se ogleda u pokušaju njezinog maksimalnog očuvanja kao i vođenju pješačkih puteva kroz tako formiran park. Ipak prvotno dobra ideja maksimalnog korištenja parka nije rezultirala posebno zanimljivo razrađenom situacijom. Glavni ulaz u zgradu je bočno na donjoj etaži i do njega se dolazi pristupnom rampom. Ideja ulaska u kuću na užem dijelu za posljedicu ima centralnu dugačku, usku i neosvijetljenu komunikaciju što se ocjenjuje manje uspjelim. Posebice kad taj hodnik služi i kao čekaonica za određene grupe ordinacija. Druga nadzemna etaža formalno je zanimljivo oblikovana, međutim ostvarena visina dijela ambulante je substandardno niska.

601 6A

Autor: Ja arhitekt d.o.o. - Josipa Rogošić, Andrea Dujić

1923/4 1917

1916/1 1915/1

KONTEKST OBUHVATA

FASADNA OVOJNICA- VERTIKAL DRVENE LETVE CRNE BOJE

KOSI KROV - ANTRACIT BOJE ZAVRŠNE OBRADE OD LIMA

HORTIKULTURA-SADNJA NOVOG LISTOPADNOG DRVEĆA a.k.+255

JAVNE POVRŠINE - NEPRAVILN POPLOČANJE OD DEKORATIVNOG

a.k.+252

POSTOJEĆE STEPENICE DIO NOVOG PARTERNOG UREĐEN

a.k.+248

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI DZ AMBULANTA GRAČANI_TLOCRT PRIZEMLJA

I PROČELJA


1/2

ZA DOM ZDRAVLJA - AMBULANTA GRAČANI

1980/2

101

101

10x16,7 9x30

101

10

8

13

101

1980/1

1982/1 601

1980/3 22

1981 101

1994/2

20

601 601 1994/1 1994/3

1996/1

101

101

1.2.

1.3.

3.6.

1.9.

3.2.

3.7.

2.6.

3.3.

±0,00

1.8.

1.7.

2.2. 2.1.

601

1.5.

1990

101

2.4.

2.3.

a.k.252,00

1992

1.6.

601

101

12

PJEŠ PRILAČKI AZ

±0,00

3.1.

3.8.

GLAVNI ULAZ

601

14

GLAVNI ULAZ

1

1991

1993/1 101 12B

101

16 ±0,00

12C

1993/2

14A

a.k.252,00

1

12A

101

1996/2 601

18

PJEŠAČKI PRILAZ

1.1.

101

601

101

1932 30

2.5. 2.5.

1982/3

601

3.5.

3.4.

10

3

101

TLOCRT PRIZEMLJA

3

601

601

2

6

1978/1

2

11

101

2/2

IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE ZA DOM ZDRAVLJA - AMBULANTA GRAČANI

+8,10

a.k.260,10

101 7

±3,50

a.k.255,50

KOLNI PRILAZ

1.

K

1.1. 1.2. 1.3. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

2003/2

2002/1

3A

101 2003/1

PARKING 7PM

EŠĆA

601

101

601

DJELATNOST OPĆE MEDICINE, STOMATOLOGIJE I PATRONAŽE

ČEKAONICA SOBA SESTRE ORDINACIJA OPĆE MEDICINE SANITARNI ČVOR PACIJENATA_MUŠKARCI SANITARNI ČVOR PACIJENATA_ŽENE SANIRATNI ČVOR PACIJENATA_INVALID PATRONAŽNA SLUŽBA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

DJELATNOST PEDIJATRIJE

3.

ZAJEDNIČKI PROSTORI

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA SOBA SESTRE ČEKAONICA SANITARNI ČVOR - DJECA IZOLACIJA S VANJSKIM IZLAZOM SANITARNI ČVOR UZ IZOLACIJU

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

VJETROBRAN HODNIK DIZALO STUBIŠTE INFEKTIVNI OTPAD PROSTOR ZA ČISTAĆICE STROJARNICA NATKRIVENA NADSTREŠNICA

2

2004

1916/3 101

KONCEPT

1

PARKING

5.1.

5.2.

TLOCRT POTKROVLJA

4.2.

11x16,7 10x30

1999

+1,67 3.4.

10x16,7 9x30

17

101

101

ISCE

20

1923/2

2.

3

18

101

2002/2

16

101

1998/1

601

101 2002/3 3B

14

1998/2 SPOREDNI ULAZ

5

101

GRAB

4.1.

1

+3,50

3.1.

3.2.

2

4

3

5

+3,50

+3,50

5.6.

a.k.255,50

5.5.

POKOS

visina 2m

2_MAX VOLUMEN POTKROVLJA

3

2

visina 2m

OTPAD

1

OBLIKOVANJE NOVE AMBULANTE 3.

ZAJEDNIČKI PROSTORI

3.1. VJETROBRAN 3.2. HODNIK 3.3. DIZALO 3.4. STUBIŠTE 3.8. NATKRIVENA NADSTREŠNICA

LNE

4.

PROSTORI ZAPOSLENIKA

4.1. 4.2.

GARDEROBA ZA OSOBLJE SANITARIJE ZA OSOBLJE

5.

5.1 5.2. 5.3. 5.5. 5.6.

DJELATNOST GINEKOLOGIJE

ČEKAONICA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA SOBA SESTRE SANITARNI ČVOR PACIJENATA_ŽENE SANITARNI ČVOR PACIJENATA_INVALID

+8,10 +6,70

ČEKAONICA +4,95

GRANICA OBUHVATA

1_MAX VOLUMEN PRIZEMLJA

1

PARKING

a.k.255,50

3.3.

5.3. 2

7

6

SPOREDNI ULAZ

3.8.

VJET.

SESTRA

+4,95 PARKING

+3,50 +2,80

VJET.

ČEKAONICA

HODNIK

ČEKAONICA

SANITARIJE

±0,00

PRESJEK 1-1

+8,10

NO G BETONA

+6,70

+4,95

±0,00

NJA

ISTOČNO PROČELJE

MJ 1:500

0

1

2

5

S

DZ AMBULANTA GRAČANI_TLOCRTI/PRESJECI/PROČELJA

MJ 1:100

0

1

2

5

S


IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE

RAD POD ŠIFROM 19

KRIŽIĆ KRIŽIĆ

Autor: Sanja Žonja

P+Pk P+1+Pk

P+1+Pk

P+Pk

P+1+Pk

UL

Po+P+1+Pk

IC

A

G

RA

BE

ČA

ULICA ISCE

Rad nudi kompaktnu dvoetažnu kuću smještenu u težištu parcele s rješenjem prometa u mirovanju južno od ambulante koje nije u potpunosti funkcionalno riješeno. Oblikovno je objekt artikuliran kao kubus u koji je implantiran ‘void’ komunikacijskog prostora čekaonice i hodnika. Uspjelim se ocjenjuje pokušaj kadriranja prirodnog okruženja u prostorima čekaonica kao i formiranja javnog zatvorenog trga/tribine na sjecištu horizontalnih i vertikalnih komunikacija.

P+1+Pk

K

Po+P+1+Pk

P+1+Pk P+1

ULAZ P+1+Pk

P+1

P+1+Pk P+1

ULAZ

KOLNI PRISTUP

P+1+Pk

P

5+1 PM

P+1

Po+P+1+Pk

P

Po+P+2+Pk

2

P+1

5

SITUACIJA M 1:500 ±0,00 = 254,5 mnv

ca uli

GLAVNI PROTOK 'TOČKA SUSRETA'

GRANJANJE

ČEKAONICE

PROTOČNOST, OSTVARUJE SE VEZA MEĐU ETAŽAMA

n

tere

PRODIRANJE KOMUNIKACIJE U VOLUMEN ETAŽE POVEZIVANJE SVAKE ETAŽE S TERENOM

RAZDVAJANJE OSNOVNOG VOLUMENA - 'VOID' -

VIZUALNA VEZA S TERENO KADRIRANJE SCENA

SREDIŠNJI VOLUMEN KOMUNIKACIJA I ČEKAONICA - VOID

ODNOS DVA VOLUMENA KUĆE

OVOJNICA ULAZ S ISTOKA

ORDINACIJA OPĆE PRAKSE PATRONAŽA

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA PROSTORIJE ZA OSOBLJE

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA IZOLACIJA (PEDIJATRIJA)

PLOČE

ULAZ S JUGA

ČEKAONICE

PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA

RAZVIJENA AKSONOMETRIJA

ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI KONCEPT Objekt je smješten u težištu parcele te je paralelan s ulicom na zapadu gdje se nalazi i glavni ulaz. Kolni pristup parceli, odnosno parkiralištu se nalazi na istoj strani. Oblikovno je objekt artikuliran kao kubus-platonski solid u koji je implantiran 'void' komunikacijskog prostora čekaonice i hodnika. Ovaj 'void' posjeduje vlastiti karakter i pojavnost. Spaja gornju i donju etažu objekta, funkcionira kao prostor pristupa i ulaza u objekt, te kao nadsvjetlo javnih/komunikacijskih prostora ambulante. Void je križnog tlocrta na obje etaže I spaja etaže preko prostora stepeništa/tribina s pogledom na okoliš. Oblikovno se void pojavljuje na pročeljima kao prodor unutrašnjeg javnog i komunikacijskog prostora prema vani. Opredmećen je "ekranima" koji fokusiraju kadrove okoliša i zelenila, te pružaju vizuelni kontakt unutarnjeg i vanjskog prostora. Na ovaj način okruženje ulazi u interijer javnih prostora ambulante preko pomno odabranih kadrova. U materijalizaciji void predstavlja 'drugi' materijal pročelja u odnosu na glavni volumen platonskog solida. PROSTORNA ORGANIZACIJA I FUNKCIONALNE SPECIFIČNOSTI Zona za izgradnju ambulante Gračani smještena je unutar naselja, na raskrižju dviju prometnica sa sjeverne strane. Parcela je trokutnog oblika omeđena prometnicama s istočne i zapadne strane, dok je s juga uz nju položeno sportsko igralište. Kolni ulaz na parcelu ostvaren je na jugozapadnoj strani ulazom na parkialište na kojem se nalazi 6 parkirnih mjesta (5+1) leže uz južnu granicu parcele. Kuća visinom i postavom prema zapadu slijedi gabarite/postav postojeće građevine. Organizirana su dva ulaza u objekt - glavni sa zapada preko kraka/mosta, te pomoćni na nižoj etaži na južnoj strani neposredno uz parkiralište. S Ulice Isce se preko 'mosta' jednog od krakova ulazi na gornju etažu kuće. Odmah nakon ulaza u kuću, pogled se pruža na istočni krak u kojem je smješteno veliko asimetrično stubište, te je tako omogućena vizualna protočnost javnih prostora ambulante.Na nižoj etaži nalaze se ordinacija pedijatrije s popratnim prostorijama (soba za sestru, izolacija) i soba stomatologa (povezana sa skrivenim prostorom ispod stubišta gdje se smjestio kompresor stomatološke ordinacije). Osim navedenih ordinacija, organiziran je sanitarni čvor te mali gospodarski blok koji se sastoji od strojarnice, prostorije za infektivni otpad i za smeće. Gornja etaža udomljava ordinaciju ginekologa, doktora opće prakse te patronažu (po potrebi s popratnim prostorijama). Na ovom katu se nalazi i miniblok prostorija za osoblje. Čajna kuhinja s pripadajućim prostorom za odmor u jednom od krakova postaje privatna oaza zaposlenika. Kuća zadovoljava sve važeće pravilnike i propise s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (formiranjem dva ulaza na dvije etaže te njihovim međusobnim povezivanjem, osim stubištem, i dizalom odgovarajućih dimenzija). OBLIKOVANJE I MATERIJALI Dvije etaže središnjeg tijela voida formirane su kao kontrast jednostavnom volumenu-platonskog solida u kojeg su umetnute - kao dva križića u pravilnom kubusu koja sen dijelom preklapaju. Zbog toga je i vanjsko oblikovanje i materijalizacija ova dva simbiotska tijela drugačija. Idejnim rješenjem je zamišljeno da se unutrašnjost središnjeg tijela (stropovi, podovi i zidovi) obloži mekanim gumenim materijalom (podovi bolnica/ambulanta) koji kroz krakove izlazi van te ih obujmljuje s obiju strana. Svi krakovi su otvoreni prema vanjskom prostoru velikim prozorom u punoj visini i širini. Otvori na 'glavnom' volumenu su u pravilnom rasteru koji naglasava karakter volumena i odnosi se neutralno na njega. Tri su kategorije 'otvora' - u prvu kategoriju spadaju ukinuti otvori koji funkcionalno nisu potrebni. Druga katergorija su 'rupe u zidu' iza opne kopelita - nastali kao odgovor za povećanom privatnošću određenih prostorija uz istovremeno propustanje difuznog prirodnog svjetla u prostorije. Treću kategoriju sačinjavaju prozori koji su vidljivi i u izrezu vanjske obloge fasade, te svojim okvirom sijeku opnu kopilita.Kao vanjska obloga odabrana je fasada od kopelit elemenata s tipskim detaljima. U slučaju smanjenog budžeta, zamjena jeftinijim opcijama kao što je ETICS (u bijeloj boji) je prihvatljiva. OPIS KONSTRUKCIJE

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI

Konstrukcija kuće je sustav armirano betonskih zidova smještenih na rasteru od 3 do 6 metara. Zidovi i potrebne grede su proračunati na debljinu od 16 cm, kao i međukatna i krovna ploča. Krakovi komunikacije su u većini slučajeva konzolni istaci duljine od 1 do 3 metra. Od bnovljivih izvora energije, predviđa se da kuća koristi geotermalni izvor.

UREĐENJE VANJSKIH POVRŠINA Prostornom organizacijom, kuća naglašava potrebu za povezivanjem s terenom. Postavom na parceli, formiraju se tri dijela vanjskog prostora različitih atmosfernih ugođaja. Na jugoistočnom dijelu parcele je kolni pristup. Na ovom dijelu je ujedno i ulaz na nižu etažu kuće. Ulazi se kroz prostore pedijatrije i zato se u ovaj zaštićeni dio parcele postavlja staza s nizom elemenata koji odgovaraju na potrebe za igrom te za proširenjem prostora čekaonice u 'vrt' za vrijeme sunčanih dana. Vanjski prostor parcele prema istoku služi kao tampon zona pristupu kući s miješanim niskim i visokim, uglavnom postojećim raslinjem. Sjeverni dio je artikuiliran dodatnim visokim zelenilom da bi pružio dodatnu zaštitu kući od strmog I oštrog križanja ulica uz parcelu.

PRIKAZ RAZVIJENOG SREDIŠNJEG VOLUMENA ('VOIDA') S ORDINACIJAMA


E - AMBULANTA GRAČANI

IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE - AMBULANTA GRAČANI KRIŽIĆ KRIŽIĆ

0

1

2

5 M 1:100 ±0,00 = 245,5 mnv +3,60

±0,00

ZAJEDNIČKI PROSTOR ZA OSOBLJE

MUŠKI WC

ŽENSKI WC

WC PRETPROSTOR

PATRONAŽA

WC ZA OSOBLJE

-3,40

GAREROBA ZA OSOBLJE

-3,90 ZAPADNO PROČELJE

A UL

IC

A

A

PRILAZNI MOST

ULAZ S ULICE ISCE

G

-2,55

RA

BE

ČISTAČICA

ČA

K

WC INVALIDI +3,60

-3,40

±0,00

±0,00 SESTRINSKA SOBA UZ OM

SESTRINSKA SOBA UZ GO

ULICA ISCE

ČEKAONICA

ČEKAONICA STROJARNICA

SMEĆE

INFEKTIVNI OTPAD

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

PJEŠAČKI PRILAZ SA ZAPADA

WC INVALIDI

ŽENSKI WC

MUŠKI WC

±0,00

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

KOMPRESOR

WC ZA OSOBLJE

WC PRETPROSTOR

-3,40

TRAVNATI POKOS

-3,90

ČEKAONICA

WC

IZOLACIJA

SJEVERNO PROČELJE PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA

SESTRINSKA SOBA UZ PO

TRIJAŽA

IZOLACIJA

VJETROBRAN

TLOCRT ETAŽE 1 +3,60 PJEŠAČKI PRILAZ S JUGA

KOLNI PRILAZ 5+1 PM

-3,40 regulacijska linija

±0,00

-1,60 STAZA, ČEKAONICA NA OTVORENOM

ČEKAONICA STROJARNICA

SMEĆE

INFEKTIVNI OTPAD

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

±0,00

A

-3,40

A WC INVALIDI

ŽENSKI WC

MUŠKI WC

KOMPRESOR

WC ZA OSOBLJE

-3,90 ISTOČNO PROČELJE

WC PRETPROSTOR

OM

2

5 SITUACIJA M 1:200 ±0,00 = 254,5 mnv

ČEKAONICA

WC

IZOLACIJA +3,60

nasip šljunka - obluci filc ti - tvrde ploče eps rezane u nagibu, 2% apsolutna parna brana, bitumenska traka ab stropna ploča nosači spuštenog stropa, ventilacija spušteni strop - gips kartonske ploče kopelit, profilirano staklo

8 cm

16 cm 35 cm 2,5 cm 6 cm

epdm gumena fasadna obloga hi pehd traka s čepićima na podložnom filcu ab ploča izvedena u nagibu 1,5% toplinska izolacija , eps gips kartonske ploče gumene ploče lijepljenje za podlogu

4 cm 1 cm 10 cm 10 cm 2 cm 4 cm

14-20 cm

+3,10 PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA -3,40

SESTRINSKA SOBA UZ PO

TRIJAŽA

IZOLACIJA

VJETROBRAN -1,10

ELEMENT ZA PREKID TM

KUTNA 'LETVICA'

EPS-T 1 cm

gumene ploče lijepljene za podlogu lagano armirani cementni namaz - estrih pe folija zvučna izolacija, eps t ab stropna ploča nosači spuštenog stropa, ventilacija spušteni strop - gips kartonske ploče

2 cm 16 cm 35 cm 2,5 cm

gumene ploče lijepljene za podlogu lagano armirani cementni namaz - estrih pe folija zvučna izolacija, eps t ab ploča fasadne ploče, eps nosači fasadne obloge + ventilirani sloj spušteni strop - gips kartonske ploče epdm gumena fasadna obloga

2 cm 10 cm 10 cm 4 cm 1,25 cm 4 cm

gumene ploče lijepljene za podlogu gips vodootporna kartonska ploča/podloga na pk hi ab ploča fasadne ploče, eps nosači fasadne obloge + ventilirani sloj spušteni strop - gips kartonske ploče epdm gumena fasadna obloga

4 cm 2 + 4 cm 1 cm 10 cm 10 cm 4 cm 1,25 cm 4 cm

gletana površina zida ab zid ti - fasadne ploče mw s hidrofobnim premazom provjertavani zračni sloj s potkosntrukcijom kopelit, profilirano staklo gumene ploče lijepljene za podlogu lagano armirani cementni namaz - estrih pe folija zvučna izolacija, eps t ti - tvrde ploče eps hi butumenske trake u dva sloja armirana betonska podloga nabijeni krupni šljunak nabijeno tlo betonski opločnici pijesak lagano armirana ab podloga nabijeni krupni šljunak filc/geotekstil nabijeno tlo

-3,90

4 cm 5,5 cm

ULAZ

JUŽNO PROČELJE TLOCRT ETAŽE 0

4 cm 5,5 cm

+3,60

+3,60

0,5 cm 16 cm 12 cm 4 cm 6 cm

4 cm 8 cm

±0,00

±0,00

2 cm 8 cm 1 cm 10 cm 15 cm 4 cm 4 cm 8 cm 10 cm

-3,40

DETALJ/ PRESJEK FASADE M 1:50

-3,40

-3,90

PRESJEK A_A

-3,90

PRESJEK 1_1


Dom zdravlja Zagreb - Centar

RAD POD ŠIFROM 20 Autor: Miloš Pecotić, Maja Tomljenović, Rudolf Martinović

1937

1937

1980/1

1980/1

3796/2

3796/2 1936

1936

1980/3

1980/3

Rad se odlikuje senzibilnom grafikom i nudi vrlo pragmatično rješenje kompaktne kuće minimalnog tlocrtnog otiska smještenog u težište parcele. Odgovor na programski zadatak predložen je odvajanjem funkcionalnih cjelina po etažama što je rezultiralo prekomjernim brojem nadzemnih etaža. Nejasna je veza pješaka s glavnim ulazom obzirom da je njegov put u koliziji s parkiralištem. Zanimljiv koncept kreiranja pristupnog pješačkog platoa uz Ulicu Isce umanjen je integriranjem prometa u mirovanju.

1933

1933

1932

1929

1926/4

1932

1930

1930

1929

1926/4

-1.80

-1.80

10%

10%

1926/3

2 PM

1926/3

2 PM

-2.50

-2.50 10%

10%

10% za sprave igru djece

10%

ulaz izolacija

ulaz izolacija 1 PM

1 PM

-3.20 ± 0.00 = 254.5 ± 0.00 = 254.5

-3.20

ulaz

ulaz

2% ± 0.00

± 0.00

± 0.00 2%

1926/1

1926/1

± 0.

44,5% 1924

1924

infektivni otpad

4 PM

4 PM

- 2.05

- 1.15

- 1.15

2.5 %

2.5 %

- 0.60

- 0.60

1998/1

+0.30

+0.30 1923/1

infektivni otpad

1923/1

+0.50

1923/4

1923/4

1917

1917

+0.50

1923/2

1923/2

19

1999

šira situacija

252.7

252.7

-1.80 -1.80 252

252

10% 10%

2 PM2 PM

-2.50 -2.50 10% 10% 251.5

251.5

za za spravesprave igru djece igru djece

10% 10%

ulaz ulaz izolacija izolacija 1 PM1 PM

251.2

251.2

-3.20 -3.20 = 254.5 ± 0.00±=0.00 254.5 254.5

254.5

ulaz ulaz

2% ± 0.00± 0.00 0.00 ± 0.00±2% 44,5% - 2.95

infektivni infektivni otpadotpad

4 PM4 PM

- 1.15

2.5 % 2.5 % 254.2

- 0.60

+0.30 +0.30 254.8

+0.50 +0.50

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI uža situacija + tlocrt prizemlja

254.8

254.2

- 0.60

- 1.15

- 2.05

- 2.05


stomatološka ordinacija

AMBULANTA GRAČANI

Dom zdravlja Zagreb - Centar

suteren - pedijatrija

izolacija 1

izolacija 2

ulaz izolacije

- 3,30

stomatološka ordinacija

čekaonica pedijatrije

čekaonica stomatologije pedijatrijska ordinacija

1

a e

AMBULANTA GRAČANI

prizemlje - stomatologija i paronaža

glavni ulaz

izolacija 1

vjetrobran ± 0,00

- 0,01

- 3,30

ulaz izolacije

patronažna služba

čekaonica pedijatrije

- 3,30

čekaonica stomatologije

± 0,00 pedijatrija - sestra

pedijatrijska ordinacija

1981

1981

glavni ulaz

1996/2

1996/2

vjetrobran ± 0,00

- 0,01

- 3,30

± 0,00 pedijatrija - sestra

infektivni otpad + 1,65

1996/1

1996/1

prvi kat - opća medicina 1994/3

drugi kat - ginekologija

1994/3

- 1.15 sestra - opća medicina

ordinacija opće medicine

ginekološka ordinacija

+ 1,65

sprave za igru djece

prvi kat - opća medicina

a -4.25

-4.25

.00

1997

2002/3

2002/3

drugi kat - ginekologija

2

2

sestra - opća medicina

- 3.85

- 3.85

ordinacija opće medicine

sestra - ginekologija

ginekološka ordinacija

ženski wc

čekaonica opće medicine

- 2.95

- 2.95

i

1997

1998

1998 - 4.75

- 4.75

čekaonica ginekologije

- 2.05

2002/2

2002/2

garderobe zaposlenika

garderobe zaposlenika

1998/1

2002/1

2002/1

ženski wc

čekaonica opće medicine

999

+ 6,60

čišćenje

garderobe zaposlenika

garderobe zaposlenika

2000/1

2000/1

+ 3,30

čekaonica ginekologije

+ 3,30

+ 6,60

čišćenje

strojarnica

+ 4,95

Gračani - sitna struktura izgradnje s novom ambulantom 0

+ 4,95

Dom zdravlja Zagreb-Centar - AMBULANTA GRAČANI

Dom zdravlja Zagreb-Centar - AMBULANTA GRAČANI

0

1

+

6,60

+

5,50

+

3,30

+

2,20

±

0,00

-

1,10

-

3,30

+

10,65

tlocrti 1:100

5m

Pročelja +

Pročelja 10,65

5m 1:100

1:100

Presjeci

+

1

10,65

+

10,65

- 1,08

- 1,08 3,30

-

251

251

-4.25 -4.25

249

+

10,65

+

7,59

+

4,95

+

1,65

±

0,00

+

10,65

+

249

3,30

10,65

- 4.75

- 4.75

249.5

+

7,59

249.5

+

- 3.85

- 3.85

-

6,60

250

250

+ 250.5

250.5 - 2.95

251

251.5

251.5

252

252

252.5

252.5

253

253

253.5

253.5

254

254

254.5

254.5

255

255

251

+

7,59

3,30

±

0,00

-

3,30

±

-

1,80

-

0,00

±

0,00

3,30 -

1,80

-

3,30

presjeci+ pročelja 1:100

0

1

5m


RAD POD ŠIFROM 21 Autor: Mia Triva, Nina Pahović Nova zgrada je pozicionirana na mjestu postojeće ambulante. Autor predlaže ambulantu integriranu u postojeće zelenilo i zatečenu cirkulaciju pješaka i u samo okruženje. Uvođenjem parka u objekt preko atrija rezultira prostornošću i prozračnošću prostora komunikacije pacijenata, horizontalnih i vertikalnih. Tlocrtna dispozicija je kvalitetno odgovorila na zahtjeve programa (osim legende uz njih), a pohvalnim se ocjenjuje i oblikovanje prožimanja objekta s prirodom; park – atrij – čekaonice – zeleni krov. Promet u mirovanju uz južnu granicu parcele kao najoptimalnije rješenje nije rezultirao i tako optimalnom vezom s glavnim ulazom u ambulantu. U odnosu na kvalitetnu atrijsku kuću orijentiranu prema parku, sama svrha parka je predimenzioranim i ekspresivnim uređenjem pješačkih površina dovedena u pitanje.

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI


RAD POD ŠIFROM 22 Autor ne pristaje na objavu imena ukoliko rad nije nagrađen Nova zgrada je pozicionirana na mjestu postojeće ambulante. Glavni ulaz je s ulice Isce na gornju etažu, a otvorenim stubištem ili unutarnjim dizalom se pristupa donjoj etaži. Veza između prometa u mirovanju, kojem se pristupa s ulice Grabeščak, i glavnog ulaza u ambulantu je komplicirana. Željom za uklapanjem u kontekst naselja nije postignut doživljaj objekta kao javne ustanove. Upitna je odluka o otvorenom vanjskom stubištu kao jedinoj vertikalnoj vezi s prizemljem, ne računajući dizalo. Tlocrtna organizacija je racionalna i funkcionalna. Radni prostori orijentirani na istok, prema parku, u koje se pristupa iz jedinstvene proširene komunikacije / čekaonice na obje etaže. Svi pomoćni prostori imaju mogućnost prirodnog osvjetljenja i provjetravanja.

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI


RAD POD ŠIFROM 24 Autori: Pulsar Arhitektura d.o.o. - Alan Leo Pleština, Dijana Pavić, Mirta Štimac, Domagoj Jurić Nova zgrada je pozicionirana na mjestu postojeće ambulante. Kolni i pješački pristup s ulice Isce. Pješački ulaz u prizemlje je s juga, a u podrum sa sjevera. Parking je osiguran uz južnu granicu parcele s koso postavljenim mjestima za parkiranje tako da otežavaju izlazak. Dijagonalnim nasipom kolno – pješačkog platoa na koti prizemlja urbanistički definira podrumsku etažu. Uspješnim se ocjenjuje prepoznavanje i valoriziranje postojećih pješačkih tokova i oblikovno uklapanje objekta s parkom. Funkcionalna shema je jasna i pregledna, organizirana oko centralno postavljenog stubišta i čekaonice / proširene komunikacije.

UŽA SITUACIJA S UREĐENJEM PARCELE I TLOCRTOM PRIZEMLJA 1:200

UL

IC

A

GR

AB

+251.15

ULAZ

ČA

K

-3.40=+251.15

ULICA ISCE

+254.55

+247.65

+249.35

+251.45 +254.55

ULAZ

±0.00=+254.55

+254.55

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI PROČELJE ZAPAD 1:100


12

10

OBRAZLOŽENJE KONCEPTA

u urbanističkom smislu može ponijeti epitet „sela u gradu“. U takvoj sredini, sama parcela sa svojom namjenom samo je nastavak niza lokalnih

ISCE

12B

javnih građevina poput mjesnog odbora, društvenog doma i sportskog igrališta, i naravno, crkve čiji toranj dominira vizurom. Stoga, ukoliko prihvatimo da je

20

AK 22 ŠČ BE RA

G

Strma parcela obrasla postojećim zelenilom smještena je u dijelu gradskog naselja koje svojim prostornim datostima i stopostotnom obiteljskom izgradnjom

riječ o gotovo ruralnoj urbanističkoj matrici sela, onda je svakako spomenuta os njegov centar, jer osim malo dalje smještene osnovne škole, sadrži sve glavne

18 16

12C

elemente koji čine okosnicu zbivanja i društvenog života istog. U takvom okruženju, institucija Doma zdravlja prelazi svoju utilitarnu

PO+PR 14

funkciju, odnosno osim mjesta kvalitetne zdravstvene zaštite ona postaje i novo mjesto susreta i interakcije građana. U funkcionalnom smislu, u ovom konceptu

13A

to znači da su svi sadržaji zgrade orijentirani prema glavnom dvoetažnom hallu,

16

7

odnosno čekaonici. Stješnjena između lokalne arhitekture obiteljskih kuća i brdovitog šumskog

18

krajolika s druge strane, zgrada se prilagođava mjerilu okolne izgradnje, ne odudarajući visinom i gabaritima, te sažimanjem programa na osnovno bez suvišnog dekoriranja i pretjerivanja. Lišena potrebe za referiranjem na neku postojeću ili tradicionalnu arhitekturu, nastavno na jezgrovitost programa nameće se minimalistički volumen koji uspješno svladava kosinu terena uz

20

zadržavanje većeg dijela kvalitetnog postojećeg zelenila. Zgrada tako postaje objekt u zelenilu kojem se rado pristupa. Uz decentnu „opnu“ od drvenih lamela

17

koje korespondiraju s vegetacijom, element koji uzima iz okolnog konteksta je kosi krov karakterističan za područje, međutim isti je suvremeno reinterpretiran kako bi se „smekšala“ forma a ujedno naglasilo glavno ulično pročelje javne

17A

ustanove.

ŠIRA SITUACIJA S TLOCRTOM KROVA 1:500

PRESJEK 1_1 1:100

+5.80

+5.80

+4.00

+4.00

09.I ±0.00

03. 21.

13.

±0.00

02. 04.

09. -3.40

GRAB

03. 22.

13.

EŠČA

+3.50 / +5.80

14.

18.

19.

18.

19.

PROČELJE SJEVER 1:100

17. 11.I

06.I

16.

0,3 cm 20 cm 10 cm 0,1 cm 10 cm

C - NEPROHODNI KROV hidroizolacija TPO membrana geotekstil toplinska izolacija EPS parna brana AB ploča spušteni strop GK na potkonstrukciji

1 cm 0,1 cm 30 cm 0,1 cm 20 cm 5 cm

B - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA keramika plivajući cementni estrih PE folija toplinska izolacija EPS AB ploča spušteni strop GK na potkonstrukciji

2 cm 6 cm 0.15 mm 2 cm 20 cm 5 cm

A - POD NA TLU keramika plivajući cementni estrih PE folija toplinska izolacija EPS AB temeljna ploča hidroizolacija - bentonitna membrana toplinska izolacija XPS podložni beton tucanička podloga, strojno zbijena

2 cm 6 cm 0.15 mm 2 cm 50 cm 0,5cm 5 cm 5 cm 25 cm

14.

C +3.50 / +5.80

B ±0.00

D

-3.40

A

±0.00

TLOCRT PODRUMA 1:100 -3.40

15.

10.

11. 20.

+3.50 / +5.80

S

05.

03.

08.

12.

PRESJEK 2_2 1:100

±0.00

06.

07.

K

+5.80

01.

D - VANJSKI ZID završna obrada zida AB zid toplinska izolacija UV stabilna protukišna membrana fasadne letvice na potkonstrukciji

01. 02. 03. 04. 05.

pedijatrijska ordinacija sestrinska soba uz pedijatrijsku ordinaciju izolacija / izlaz u vanjski prostor iz izolacije sanitarni čvor uz izolaciju patronažna služba

PROČELJE ISTOK 1:100

TLOCRT PRIZEMLJA 1:100 06. 06.I 07. 08. 09.

čekaonica + hodnik vjetrobran stubište stomatološka ordinacija čekaonica

09.I 10. 11. 11.I 12.

vjetrobran sanitarni čvor (osoblje, pacijenti) prostor za infektivni otpad prostor za komunalni otpad strojarnica

DETALJ PROČELJA 1:50 13. 14. 15. 16. 17.

sanitarni čvor (pacijenti, invalidi) vertikalna podizna platforma ordinacija opće medicine sestrinska soba uz opću medicinu čekaonica + hodnik

PROČELJE JUG 1:100

18. 19. 20. 21. 22.

garderoba za osoblje sanitarni čvor (osoblje) prostor za čistačicu ginekološka ordinacija sestrinska soba uz ginekološku ordinaciju

S


AMBULANTA GRAČANI IDEJNO ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKO RJEŠENJE

RAD POD ŠIFROM 25 Autor ne pristaje na objavu imena ukoliko rad nije nagrađen Zgrada je pozicionirana na mjestu postojeće ambulante. Autor gabarite nove ambulante želi uklopiti u postojeću stambenu tipologiju podsljemenske zone i pri tom integrirati zelenilo u prostore boravka pacijenata. Objekt je funkcionalno zamišljen kao sklop tri volumena. Uz prometnicu su pozicionirani prateći sadržaji, a u dva volumena orijentirana prema parku su ordinacije i čekaonice. Glavni ulaz je na prizemlju i preko centralnog stubišta se pristupa obostrano postavljenim proširenim komunikacijama / čekaonicama sa sklopom medicinska sestra / ordinacija na obje etaže. Širina stubišnog kraka je poddimenzionirana. Parking je osiguran uz južnu granicu parcele, omogućavajući neotežani ulaz/izlaz iz svih parking mjesta. Oblikovanje objekta je suptilno i u potpunosti dosljedno uklapanju u stambeno okruženje pa izostaje artikuliran karakter javnosti građevine.

GLAVNI ULAZ

+6.30 ±0.00

Su+P +3.80

KOLNI PRILAZ

5.80

SITUACIJA KROV 15m 0 5

7 PM

1:500 S

KONCEPT Novi objekt Doma zdravlja - Ambulanta Gračani zamišljen je da se svojim gabaritima uklopi u stambeno okruženje naselja Gračani. Namjera je da svojom funkcionalnom dispozicijom omogućuje kvalitetno obavljanje zdravstvenih usluga te zbrinjavanje pacijenata i korisnika a oblikovanjem respektira kontinuitet tipologije stambene izgradnje podsljemenske zone Zagreba. Takoder pri izgradnji nove Ambulante intencija je integrirati zelenilo na parceli u prostore boravka pacijenata i na taj način doprinijeti važnosti zelenila u stambenim naseljima na obroncima Medvednice da bi se omogućio ugodan boravak pacijenata i rad osoblja. Nova Ambulanta Gračani zamišljena je kao sklop tri volumena. Svojim gabaritima odražava gabarite okolne stambene izgradnje uspostavljajući tako prostorni i vizualni odnos s parcelom i okolinom. Sklop od tri volumena - izduljeni niži volumen s ravnim krovom, pozicioniran uz ulicu Isce, kojeg čine ulaz u ambulantu i svi prateći sadržaji, a okomito na njega postavljena su dva volumena s jednostrešnim kosim krovovima. Volumeni postavljeni okomito na ulazni volumen sadrže ordinacije i čekaonice pacijenata a njihova postava prema unutrašnjosti parcele omogućuje integraciju zelenila u glavne prostore ambulante - ordinacije i čekaonice. Kosi krovovi, tipični elementi oblikovanja stambenih građevina podsljemenske zone, izvedeni su suvremeno interpretirajući okolnu izgradnju, kako bi doprinijeli atraktivnosti objekta i oblikovno odvojili volumene okomite na volumen s pratecim sadržajima (paralelan s ulicom Isce) te stvorili dinamičan međuodnos. Sve čekaonice unutar ambulante orijentirane su na unutrašnjost parcele kako bi omogućile intimu pacijenata. Čekaonice su zamišljene s prostorom za sjedenje u velikim prozorskim nišama koje konzolno izlaze iz tih volumena. Velike prozorske niše također su suvremena interpretacija čestog oblikovnog elementa na zagrebačkim obiteljskim kućama u podsljemenskim naseljima - erkera. Ovdje se on predviđa kao prostor za sjedenje u čekaonici koji svojim dimenzijama i oblikovanjem doprinosi i povećava kvalitetu prostora samih čekaonica, ostvaruje pogled prema zelenilu i krošnjama te zelenilo integrira u prostore čekaonice.

FUNKCIONALNA I PROSTORNA ORGANIZACIJA Novi objekt Ambulante Gračani planira se na mjestu stare građevine, uz regulacijski pravac ulice Isce. Ulaz u objekt je sa zapadne strane s ulice Isce. Funkcionalno je zamišljen kao sklop triju volumena. Volumen paralelan s ulicom sadrži sve prateće sadržaje. Okomito na njega formiraju se dva volumena kojeg čine sklopovi ordinacija s čekaonicama za pacijente. Takav tlocrtni raspored ponavlja se i na nižoj etaži - suterenu. Na spoju tih volumena nalazi se sam ulaz u Ambulantu i stubište na kojeg se vezuju čekaonice. Na ulaznoj etaži nove Ambulante, u razini ulice u sjevernom volumenu, nalazi se sklop pedijatrije s ordinacijom liječnika te sobom medicinske sestre, koja je povezana s prostorijama izolacije. Čekaonica pedijatrije orijentirana je na jug i prema zelenilu parcele kako bi roditelji i djeca imali što kvalitetniji prostor za boravak. U južnom volumenu je stomatološka ordinacija s pripadajućom čekaonicom. Svi prateći sadržaji nalaze se u nižem izduljenom volumenu prema ulici - dizalo, sanitarije, nečisto. Sklopovi ordinacija za opću medicinu, ginekologiju i patronažna služba nalaze se u nižoj etaži (suterenu). Ordinacije liječnika i čekaonice orijentirane su na unutrašnjost parcele, dok se u polu-ukopanom volumenu paralelnom s ulicom Isce nalazi dizalo, sanitarije pacijenata, sanitarije i garderobe osoblja, nečisto, te strojarnica objekta.

1

PA S

+6.30

+3.80

±0.00

PATR SLUŽ

-3.60

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI

FASADA SJEVER 0 1 3m

1:100


AMBULANTA GRAČANI IDEJNO ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKO RJEŠENJE

1

2 +5.80 +3.80

DRVENA OBLOGA NIŠE

PROZORSKA NIŠA

±0.00 KONCEPTUALNA SHEMA

FASADA ZAPAD 0 1 3m

1:100

+6.30 FASADA vapneno-cementna žbuka armirani beton ekspandirani polistiren polimercementna žbuka akrilatna žbuka

+3.80 PRIZEMLJE

±0.00

ČELIČNA PODKONSTRUKCIJA NIŠE

SOKL armirani beton bitumenske višeslojne trake XPS ekstrudirani polistiren polimercementna žbuka završna žbuka

SUTEREN

-3.60

ORDINACIJE PRATEĆI SADRŽAJI KOMUNIKACIJA

DETALJ FASADE

1:50

PRESJEK 2-2 0 1 3m

PROGRAMSKE SHEME

1:100

+6.30 2

PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA

+3.80

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

SOBA SESTRE

±0.00

-3.60

RONAŽNA ŽBA

1

-3.60 ULAZ -0.05

2

±0.00

TLOCRT PRIZEMLJE 0 1 3m

FASADA ISTOK 0 1 3m

1:100

2

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

1:100 S

SOBA SESTRE

SOBA SESTRE

-3.60 SANITARIJE PACIJENTI

SANITARIJE I GARDEROBE OSOBLJA

GR

AB

1 ČISTAČICA

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

STROJARNICA

ĆA

K

PEDIJATRIJA

1:100 S +6.30

BICIKLI

GLAVNI ULAZ

TLOCRT PRIZEMLJE 3m 0 1

+5.80

+0.20

±0.00

STOMATOLOGIJA

+4.80 +3.80

±0.00

±0.00

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

-3.60

PRESJEK 1-1 3m 0 1

1:100

±0.00

KOLNI PRILAZ

PEDIJATRISKA ORDINACIJA

+3.80

7 PM

-3.60 ISCE

ATRONAŽNA SLUŽBA

OTPAD IZOLACIJA

2

1

FASADA JUG 0 1 3m

1:100

SITUACIJA PRIZEMLJE 0 5 10m

1:200 S


RAD POD ŠIFROM 26 Autor: Mirko Marić Racionalan i kompaktan nadzemni volumen nove ambulante kvalitetno odgovara na temu javne namjene, kao i izbor materijala pročelja. Zadani kriteriji projektnog zadatka su uspješno zadovoljeni kroz preglednu i funkcionalnu tlocrtnu dispoziciju. No, projektantska odluka pozicioniranja nove ambulante na temeljima uklonjene ambulante uz dodatak tehničkog podruma, koja je djelomično opravdana ekonomičnošću, ipak rezultira potpuno indiferentnim odnosom prema kvalitetnom „ozelenjenom“ potencijalu ukupne parcele. Kolni pristup i parkirališna zona južno od zgrade su logično locirani, uz relativno poddimenzionirane pješačke pristupne površine.

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI


IDEJN

01

RAD POD ŠIFROM 27 ISCE

Autor: Matej Ferenčina, Marcel Kopričanec

GR

Uspješno iskorišten pad terena u odnosu na prilaznu ulicu Isce kroz etaže suterena i prizemlja, uz funkcionalne i pregledne tlocrtne poteze primarnih i servisnih prostora, vrijedna su odlika ovog projektnog koncepta. No, posljedica ove kvalitete jest odvajanje korisnika u čekaonicama od vanjskog prostora parcele ambulante što je mogao biti kvalitativni doprinos načinu korištenja sveukupne lokacije. Logičan odabir suvremenih materijala vanjske ovojnice za javnu namjenu ambulante, popraćen je i adekvatnim promišljanjem energetskog koncepta. No, prometno rješenje u segmentu parkiranja osobnih vozila južno od zgrade ne nudi potpuno funkcionalno korištenje u smislu okretišta slijepog parkirališnog odvojka. Također, vanjska pješačka, istočno položena pješačka šetnica kroz parcelu s ulaznim pješačkim platoom zanemarila je potencijal ulaza u prizemne ordinacije projektiranog na samom sjeveru donje etaže.

AB

ČA

PJ PR EŠA I S ČK TU I P

K

PJEŠAČKI PRISTUP PRISTUP ZA SANITETSKO VOZILO KOLNI PRISTUP

ISCE

SITUACIJA MJ. 1:500

GR

AB

-0,40 -4,40

ČA

K

-3,30

PJ PR EŠA IS ČK TU I P

±0,00

GL. ULAZ

PJEŠAČKI PRISTUP

-6,50

+-0,00 -3,00

±0,00= 254,53

ULAZNI TRG

KOLNI PRISTUP

+-0,00

-3,30

PARKIRALIŠTE 5 PM + 1

ZE 60 LEN % IL O

PRISTUP ZA SANITETSKO VOZILO

+-0,00

+0,50

-2,00

b

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI

SITUACIJA MJ. 1:200


NI ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKI PROJEKT_DOM ZDRAVLJA ZAGREB_CENTAR_AMBULANTA GRAČANI

b

02

Oblikovanje građevine proizlazi iz prostorne organizacije. Naglašeni su volumeni gornje i donje etaže. Volumen središnje komunikacije hodnici / čekaonice i stubište - djelomično je uvučen (na sjevernoj strani), a djelomično izlazi iz volumena zgrade. Na istoku je tako naglašen ulazni prostor. Na južnoj strani izvučeni volumen služi kao svjetlarnik za etažu suterena te kao "solarni dimnjak" za prirodnu ventilaciju. Predviđena je konstrukcija od zidanih i armirano betonskih zidova, horizontalnih i vertikalnih serklaža i stropnih ploča. Organizacija prostora omogućava modifikacije nosive konstrukcije prema eventualnim potrebama proračuna statike. Za oblogu pročelja na etaži prizemlja predviđa se drvo (ili imitacija - ovisno o troškovima i mogućnostima investitora) dok je suteren obrađen kao vidljivi beton, u sivoj boji. Staklene stijene i otvori izvode se od aluminijskih profila u boji tamno sivo / antracit. Oblik, veličina i pozicija zgrade na građevnoj čestici proizlaze iz ograničenja zadanih prostornim planom i natječajnim programom. Nova građevina pozicionirana je na mjestu postojeće. Građevinska bruto površina izgrađenost povećani su unutar najvećih dopuštenih vrijednosti zadanih GUP-om grada Zagreba. Zadržava se postojeći broj nadzemnih etaža - suteren i prizemlje. Konfiguracija terena omogućila je da se dio pomoćnih prostora (strojarnica) ukopa u teren. Pristup građevini je omogućen na zapadnoj strani - sa ulice Isce, izravno na etažu prizemlja. Sa iste strane je organiziran i kolni prilaz, s pristupom za ambulantna vozila i parkiralištem. Omogućen je i prolaz - stepenice - od ulice Isce do ulice Grabešćak, na mjestu postojećeg pješačkog puta. Pristup etaži suterena je omogućen kroz unutarnje stubište u zgradi i preko vanjskog stubišta na parceli.

Organizacija sadržaja u zgradi ograničena je programom natječaja te pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Idejno rješenje predviđa jasnu podjelu sadržaja na ambulante s pratećim sadržajima i servisne prostorije. Središnji dio zgrade zauzim komunikacijski hodnik koji ujedno služi kao čekaonica. Ambulante su organizirane prema istoku sa staklenim stijenama koje omogućavaju dovoljno dnevne svjetlosti te prozračivanje. Pomoćne prostorije sanitarije, čistaćice, spremište za infektivni otpad te vertikalne komunikacije (stubište i dizalo) smještaju se na istočnoj strani - na gornjoj etaži prema ulici, a na etaži suterena su djelomično ukopani ispod razine tla. Strojarnica je djelomično (preko 75%) ukopana ispod terena, ima zaseban pristup iz vanjskog prostora sa etaže suterena.

b

IDEJNI ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKI PROJEKT_DOM ZDRAVLJA ZAGREB_CENTAR_AMBULANTA GRAČANI

-3,30 GBP suteren 203, 50 m2

Soba za izolaciju 9,00 m² Garderoba 7,48 m²

Čekaonica +hodnik 29,96 m²

Izolacija-sanit. 2,86m²

Soba za izolaciju 9,00 m²

Čekaonica +hodnik 37,44 m²

Sestrinska soba uz pedijatriju 15,93 m²

Sestrinska soba uz opću medicinu 19,85 m²

Čistačica 5,13 m²

+-0,00

Pretprostor uz izolaciju 2,35 m²

Patronažna služba 18,06 m²

Ordinacija opće medicine 20,09 m²

Sanit. osoblje 7,85 m²

Sanit. osoblje 9,9 m²

GLAVNI ULAZ

a +-0,00

Sestrinska soba uz ginekologiju 19,97 m²

Ginekologija 19,97 m²

Sanit. pacijenti/inv. 9,23 m²

-3,30

Stomatologija 19,97 m²

Sanit. pacijenti/inv. 9,23 m²

Sanit. pacijenti/inv. 9,23 m²

Sanit. pacijenti/inv. 9,23 m² Strojarnica 10 m²

Infektivni otpad 4,11 m²

Zgrada je smještena približno na lokaciju postojeće zgrade - uz zapadni dio građevinske čestice, 5 m od regulacijskog pravca. Uz zapadni dio zgrade organiziran je pristupni trg s mogućnošću pristupa za ambulantna vozila. Uz južno pročelje zgrade organizirano je parkiralište te stepenice za prolaz prema istočnoj granici parcele (ulica Grabeščak). Postojeće zelenilo u preostalom dijelu parcele se zadržava.

a

Pedijatrija 19,97 m² -3,30

+-0,00 -3,30

b

b TLOCRT PRIZEMLJA MJ. 1:100

TLOCRT SUTERENA MJ. 1:100

+3,70

+3,70

+3,20

+3,20

±0,00

±0,00

-3,20

-3,20

PRESJEK B-B MJ. 1:100

PRESJEK A-A MJ. 1:100

FASADA ISTOK MJ. 1:100 FASADA JUG MJ. 1:100

FASADA SJEVER MJ. 1:100

FASADA ZAPAD 1:100

-7,00

DETALJ FASADE 1:20


RAD POD ŠIFROM 28 Autor: Sanjin Sabljak, Jakov Ahel Djelomično podržavanje memorije lokacije stare ambulante, manjim prizemnim volumenom, otvorilo je potencijal smještanja većine programskog sadržaja u zonu podruma/suterena što je podatna odluka za razvijanje energetski štedljivog koncepta. Direktan kontakt radnih prostora s vanjskim terenom parcele procijenjen je vrijednim obilježjem rada. Tlocrtna dispozicija i kvalitetne ulazne varijacije u zoni podruma, ovisno o potrebama korisnika je pregledna i funkcionalna, uz pitanje dostatnosti insolacije podrumskog hodnika. Zona primarnog ulaza s Ulice Isce u smislu pješačkog platoa je kvalitetna, no kolni slijepi odvojak ne nudi optimalne uvjete prometnog korištenja u smislu parkiranja i izlaska s parkirališta, poglavito zadnjeg parkirališnog mjesta.

������T�I ��T����� ���U���T� ������I


RAD POD ŠIFROM 29 Autor: Ivan Kujundžić, Krešimir Damjanović U odnosu na druge pristigle radove sa sličnom tlocrtnom dispozicijom linearnog objekta, ovaj koncept je ostvario zanimljive insolacije čekaonica i kombinacije unutarnjih i vanjskih poteza sjedenja u njima. Trijemovi su svakako stvorili dodanu vrijednost, no u konačnici je ukupan izbor materijala (drvo, lamelirano staklo, staklene žaluzine) ocijenjen ekonomski zahtjevan i u realizaciji i u daljnjem održavanju. Iako je pješačka mreža vanjskog prostora u potpunosti podržana ulazima i u zoni prizemlja i u zoni kata, artikuliranje glavnog ulaza iz Ulice Isce nije u potpunosti uspješno riješeno preko parkirališnih mjesta. U konačnici, postavljanje parkirališnih mjesta na način prilaza direktno s profila Ulice Isce nije ocijenjen kao primjeren.

PROJEKTNI NATJEČAJ AMBULANTA GRAČANI


Profile for staze

Katalog natječajnih radova - Ambulanta Gračani  

Online izložba i katalog natječajnih radova za "Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti PROJEKTNI NATJ...

Katalog natječajnih radova - Ambulanta Gračani  

Online izložba i katalog natječajnih radova za "Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti PROJEKTNI NATJ...

Profile for brdsk
Advertisement