Page 1

Připojení k internetu Síť: MUNI-VPN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

V prohlížeči otevřít: http://vpn.muni.cz Sekce: Návody Stáhnout na plochu soubor VPN_muni.cz.pbk Otevřít soubor Kliknout na Připojit Zadat přihlašovací údaje z lístku

Připojení k internetu  
Připojení k internetu  

připojení k internetu na MU