Page 1

28

Meer concurrentie mogelijk bij kredietverlening aan MKB Volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma) is er meer concurrentie mogelijk tussen banken bij de kredietverlening aan het middenen kleinbedrijf (MKB). De Nma oppert dat kleinere bedrijven voordeliger uit kunnen zijn door bankdiensten te betrekken van verschillende aanbieders in plaats van een totaalpakket af te nemen bij één en dezelfde bank.

Banken op hun beurt zouden meer inzicht moeten geven in de behandeling van een kredietaanvraag. Het gaat daarbij om aspecten zoals de beslistermijn en de argumentatie bij afwijzing door de bank. De MKB-ondernemers kunnen op die manier de banken beter vergelijken. De Nma vindt ook dat het overstappen van de ene naar de andere bank eenvoudiger moet. Het moet gemakkelijker worden om het bankrekeningnummer

B E w e r k e n maart 2009

mee te nemen bij een overstap. Dit kan alleen in Europees verband en op langere termijn mogelijk gemaakt worden.

Doorlopend krediet Kleinere bedrijven betalen bij een doorlopend krediet meestal een basisrente, waarin een vaste renteopslag zit. Die opslag was in de periode 1990 tot medio 2007 voor alle MKB ‘ers gelijk, ongeacht welke grootbank zij kozen. De opslag wordt niet in rekening gebracht bij grote bedrijven. Sinds medio 2007 zijn door de kredietcrisis wel verschillen gekomen in de hoogte van de basisrente, maar tegelijk zijn de opslagen in de basisrentes ook toegenomen. Banken geven zelf verschillende verklaringen voor de vaste opslag in de periode tot medio 2007. De Nma zoekt de mogelijke oorzaak in individuele marktmacht van banken ten opzichte van kleine ondernemers. Als een andere

mogelijke verklaring wordt genoemd ‘oligopolistisch volggedrag’ van de financiële instellingen.

Beperkte onderhandelingsruimte voor MKB De veronderstelde marktmacht brengt met zich mee dat MKB ‘ers door hun beperkte onderhandelingspositie geen lager tarief kunnen bedingen. Oligopolistisch volggedrag houdt in dat banken elkaar gemakkelijk kunnen volgen omdat er een gering aantal aanbieders is en omdat de zogenoemde basisrente (dat is een Europees rentetarief plus de vaste renteopslag) wordt gepubliceerd op websites en in kranten.

/Meer%20concurrentie%20mogelijk%20bij%20kredietverelning%20aan%20MKB  

http://www.brbs.nl/files/Meer%20concurrentie%20mogelijk%20bij%20kredietverelning%20aan%20MKB.pdf

/Meer%20concurrentie%20mogelijk%20bij%20kredietverelning%20aan%20MKB  

http://www.brbs.nl/files/Meer%20concurrentie%20mogelijk%20bij%20kredietverelning%20aan%20MKB.pdf

Advertisement