Page 1

ZX 430, 470, 560 To-i ĂŠn lĂŚsse- og snittervogne

www.krone.de


KRONE ZX Læsse- og snittervogn i én Verdens stærkeste læsse- og snittervogn Kraftoverførsel på op til 400 hk til drivakslen med nyt, revolutionerende koncept Hydraulisk trukket pickup uden kulissestyring med fingre i W-formet montering Skrånende stålbund foran Forsmæk kan svinges frem: Mere lastvolumen med kompakt design Variabelt pressetryk Aflæsningshjælp Knivbjælke med 48 gruppevis aktiverbare knive kan svinges ud til siden Mulighed for SpeedSharp knivslibning Stor snitte- og indføringsrotor med bredde bundkæder af Hardox hærdet stål Tre doseringsvalser, der er sikret mod overbelastning via hoveddrivakslen, er standard på ZX GD Aksler med hydraulisk udligning PowerLoad læsseautomatik med automatisk styret bundkædehastighed VariLoad

2

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


ZX: Den alsidige læssevogn for øget kapacitet Det stærke ZX program

4

Pickuppen

6

Snitte- og indføringsrotor

10

Snittesystemet

12

Knivslibningsudstyr

16

Svingbar forsmæk

18

Læsseautomatik

20

Skrånende bundkæde

21

ZX 430 GL, ZX 470 GL ZX 560 GL

24

ZX 430 GD, ZX 470 GD ZX 560 GD

26

Aksler og hjul

28

Tilkobling til traktoren

36

Belysning, Lastrumsafdækning

38

Betjening

40

Tekniske data

42

3

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


ZX

Høst hele året

Alsidig Effektiv Økonomisk Komfortabel

ZX: Det stærke program Doseringsvalser

Ladoverbygning

Kapacitet (DIN 11741)

Antal

ZX 430 GL

Ståloverbygning

43 m3

48

ZX 430 GD

3 (2)

Ståloverbygning

43 m3

48

ZX 470 GL

Ståloverbygning

47 m3

48

ZX 470 GD

3 (2)

Ståloverbygning

47 m3

48

ZX 560 GL

Ståloverbygning

56 m3

48

ZX 560 GD

3 (2)

Ståloverbygning

56 m3

48

Model

4

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Èn vogn – mange anvendelsesmuligheder For at arbejde rentabelt kræves det, at effektiviteten forøges, omkostningerne reduceres og læssevognen udnyttes hele året rundt. Derfor udviklede KRONE kombi-læssevognene ZX. ZX vognene kan således både anvendes i majs- og grøntfoderhøsten som læsse- og doseringsvogne, og som frakørselsvogne fra finsnittere.

Intet går tabt: ZX vognen læsses uden problemer af en finsnitter. Vognen har ingen spændetove, rørbøjler eller glideplaner, som er i vejen for finsnitterens udkasterrør. Lastrummet fyldes helt op og ud i alle hjørner.

Aflæsning uden doseringsvalser: Kombi-læssevognene uden doseringsvalser er særdeles produktive. Den kæmpestore åbning med løftet bagklap og den effektive dobbelte bundkæde reducerer aflæsningstiden og forøger kapaciteten.

Hurtig og ren opsamling: Med den hydrauliske pickup og den overdimensionerede snitterotor fungerer ZX med en nominel snittelængde på 37 mm som en fuldgyldig snitte-/læssevogn med høj kapacitet. ZX er trimmet til fuld ydeevne og har de bedste forudsætninger for anvendelse på maskinstationer.

Aflæsning med doseringsvalser: Med ståloverbygning og op til tre doseringsvalser er kombi-læssevognene ZX 430 GD, ZX 470 GD og ZX 560 GD meget alsidige. Doseringsvalserne lægger et ensartet ’fodertæppe’, der sparer tid og giver de bedste forudsætninger for produktion af kvalitetsensilage i plansiloen. 5

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


EasyFlow pickuppen

Uden kulissestyring og uden kæder

Hydraulisk drev, uafhængig af snitte- og indføringsrotor Vedligeholdelsesfri Omdrejningstal tilpasses automatisk eller manuelt til kørselshastighed Kontinuerlig opsamling: Forskudt montering af fingrene i W-form Stort pendelområde Ren opsamling og minimal slitage

EasyFlow – større effektivitet og større produktivitet Med en arbejdsbredde på 2.125 mm efter DIN 11220 udmærker den bredde pickup uden kulissestyring og med bølgeformet montering af fingrene samt et hydraulisk drev, der er uafhængigt af snitte- og indføringsroto-

ren sig også, når der kræves maksimal ydeevne. Store eller uensartede skårstrenge, tungt afgrødemateriale og højt arbejdstempo, så er du på den sikre side med EasyFlow.

6

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


En effektiv og stærk pickup EasyFlow pickuppen uden kulissestyring, med hydraulisk drev og dobbeltfingre, der er monteret bølgeformet lever op til de højeste krav. Den er ikke kun vedligeholdelsesfri, men sætter også en ny målestok med hensyn til opsamlingseffektiviteten. Det hydrauliske drev er monteret inde i pickuppen og giver dermed en større arbejdsbredde og en problemfri opsamling ved den optimale kørehastighed og maksimal opsamlingskapacitet.

Ingen kulissestyring – det fungerer bedre: Det særlige ved denne pickup uden kulissestyring er afstrygernes specielle udformning. De sørger for at pickupfingrene kan trækkes tilbage, og sikrer dermed et konstant materialeflow.

Hydraulisk drev: Det hydrauliske drev, der ligger beskyttet inde i pickuppen, giver mange fordele: - Bedre plads til en større arbejdsbredde på pickuppen - Vedligeholdelsesfrihed - Større pendelområde da der ikke er noget kædedrev - Tilpasning til de forskellige høstbetingelser ved manuel eller automatisk indstilling af omdrejningstallet afhængigt af kørehastigheden via ISOBUS

Enestående: Dobbeltfingrene, der er monteret på et rundrør i W-form står for et kontinuerligt materialeflow og en ensartet tilførsel til snitte- og indføringsaggregatet i hele dets bredde. Resultater er højere ydelse og en bedre udnyttelse.

7

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Ekstra stærk: De 6,5 mm tykke fingre har store vindinger og holder til de hårdeste belastninger.

Nedholderrulle: Den standardmonterede nedholderrulle sørger for et kontinuerligt afgrødeflow ved den højeste opsamlingskapacitet. Højdeindstilling gør det muligt at tilpasse den perfekt til skårtykkelsen og kørehastigheden.

Støttehjul af pianotypen: De luftfyldte støttehjul i begge sider kan indstilles i højden uden værktøj og kan tilpasses alle driftsforhold. Hjulene følger alle kurver, slæbes ikke på tværs og skåner græsmarkerne.

Stort pendelområde: Pickuppen er pendulophængt i tværgående retning. Dermed følger pickuppen ikke kun jordoverfladen i langsgående retning, men også på tværs i forhold til køreretningen. Med det hydrauliske drev inde i pickuppen opnår man et større pendelområde sammenlignet med et kædedrev monteret på ydersiden. Afgrødematerialet samles rent op. Intet bliver liggende. 8

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Større frihøjde: På ujævn jord svinger pickuppen med en konstant afstand omkring snitte- og indføringsrotorens midtpunkt, og dette sikrer det optimale materialeflow selv under vanskelige betingelser. Sammenkoblingen, der er tilpasset snitte- og indføringsrotorens midtpunkt, giver en stor frihøjde, som er ideel på forageren.

Leddelt trækstangsautomatik: Den leddelte trækstang med dobbeltvirkende hydraulikcylindre er standardudstyr. Med en frihøjde på op til 75 cm kan du køre over hvilken som helst plansilo. Den leddelte trækstangsautomatik øger frihøjden på forageren. Læssepositionen og forager- hhv. kørepositionerne kan lagres.

Bageste støttehjul: De valgfrie støttehjul bag pickuppen giver en ren opsamling af afgrødematerialet på blød jord. Da disse højdeindstillelige støttehjul ikke kører i traktorens spor, ændres pickupfingrenes arbejdsdybde sig ikke.

9

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Snitte- og indføringsrotoren Verdens mest kraftfulde rotor

Enestående – Højeste kraftoverførsel med KRONE Powerbelt Op til 400 hk Bedste vognudnyttelse med stor indføringsbredde (1.910 mm) Kæmpestor opsamlingskapacitet – stor rotordiameter på 880 mm Lavt kraftbehov, takket være tænder med brede Hardox indføringsplader

Højere kapacitet, bedre snitning Med en stor diameter på 880 mm og en indføringsbredde på hele 1.910 mm har den remtrukne indføringsrotor med otte rækker tænder i spiralform en enorm kapa-

citet. De ekstra bredde indføringsplader på tænderne skåner afgrødematerialet, øger snittekvaliteten og reducerer kraftbehovet.

10

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Høj teknologi For at kunne udnytte de moderne traktorers høje ydelser trækkes snitte- og indføringsrotoren af en 6-rillet rem og et planetdrev. Planetdrevet er integreret i rotortromlen og reducerer remtrækkets omdrejningstal. Dette enestående koncept giver elasticitet og gør det muligt at montere en bredere tromle for endnu højere kapacitet.

Eksklusivt fra KRONE: Opbygningen af snitte- og indføringsrotorens drev er helt unikt. Drevet er sikret med en op til 2.800 Nm overbelastningskobling via hoveddrivlinjen, KRONE Powerbelt drevet og det hastighedssænkende planetdrev gør det muligt at udnytte kraftoverførsler på op til 400 hk.

Via Powerbelt: Kraftoverførsel via Powerbelt gør det muligt at montere en bredere tromle, afværger drejningskræfter, der opstår under læsningen, optager spidsbelastninger og giver bedre adgang til vedligeholdelsesarbejder. En spænder sikrer en problemfri kraftoverførsel.

Smart: Det integrerede planetdrev inde i snitterotoren reducerer omdrejningstallet for snitte- og indføringsrotorens optimale periferihastighed, og giver plads til en større indføringsbredde.

Hardox holder længere: Snitte- og indføringsaggregatet er udsat for store belastninger. Derfor er de brede indføringsplader fremstillet i hærdet Hardox stål. Resultatet er mindre slid, en længere levetid og færre omkostninger.

11

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Snittesystemet Et knivskarpt koncept Sakselignende snit i topkvalitet Op til 48 knive giver en snitlængde ned til 37 mm Central knivaktivering med 0, 24, 24, 48 knive Knivskift uden brug af værktøj med centralt låsesystem

Det trækkende snit: Eftersom knivene skærer i hele deres længde, løber snitte- og indføringssystemet lettere og mere roligt. De bølgeformede knive bevarer deres skarphed i længere tid.

Det sakselignende snit: Afgrødematerialet kan ikke undvige knivene, da afstanden mellem knivene og indføringstændernes brede plader er meget lille. Resultat: Perfekt snitkvalitet helt igennem, uden at afgrødematerialet knuses.

12

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Fineste snittekvalitet Klipper som en saks. Den lille afstand mellem de brede tandplader og de individuelt fjederbeskyttede knive gør det muligt. Helt op til 48 knive garantere et perfekt kortsnittet materiale. Med den centrale knivaktivering kan du hurtigt skifte til den ønskede snitlængde.

Betjening fra førersædet: Ved en eventuel tilstopning kan knivbjælken via hydraulik svinges ud af indføringskanalen. Når blokeringen er fjernet, svinges knivbjælken blot ind igen. Nu kan du køre videre.

Fjederbeskyttede knive: Knivene er sikrede enkeltvis med fjedre. Når et fremmedlegeme har passeret, svinger knivene automatisk tilbage til deres udgangsposition. Knivsikringens følsomhed kan indstilles trinløst og kan tilpasses til særlige driftsforhold.

Central knivaktivering: Den ønskede snitlængde indstilles hurtigt og let via den centrale knivaktivering. Med ZX kan du med 24 eller 48 knive opnå nomielle snitlængder på 74 eller 37 mm. I nulstilling snittes afgrødematerialet ikke.

13

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Af- og påmontering af knive Praktisk og komfortabel

Knivbjælke svinger ud til siden Knivskifte uden brug af værktøj med centrallås Al knivskifte sker på maskinens venstre side

Fra førerkabinen: Knivbjælken svinges hydraulisk ind og ud. Knivbjælken kan sænkes langt nedad og er nem at svinge ud, når der skiftes knive.

Komfortabelt: Skal der udføres serviceopgaver eller skiftes knive, kan du med den indbyggede Komfort-teknik svinge knivbjælken op og ned med et tastetryk.

14

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Enkelt og bekvemt Knivskiftet sker uden brug af værktøj når knivbjælken er svunget ud til siden af læssevognen. Hele knivskifteprocessen fra at du svinger knivbjælken ud, til at du tager knivene ud sker centralt på venstre side af vognen. Dermed sparer du tid og mange skridt.

Sådan gør du: Efter at knivbjælken er svunget ned hydraulisk, og knivene er frigjort i nulstilling, løsnes knivbjælken fra venstre side med et håndtag og svinges ud til siden.

Nu kan knivene, der ligger løst i knivbjælken, let tages ud ovenfra.

Når knivbjælken svinges ind igen låses den automatisk fast i den modsatte side.

15

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


SpeedSharp Automatisk knivslibning Skarpe knive på ingen tid – let og bekvemt Samtidig slibning af alle 24 knive i en knivgruppe Samme slibning på alle knive – automatisk tilpasning af de 24 slibeskiver Ingen glødning Enkelt design – høj driftssikkerhed Ingen gnister under vognen

Eksklusivt fra KRONE: Slibeskiverne på slibeaggregatet, der fås som ekstraudstyr, er monteret på en aksel, der kan forskydes til siden og trækkes hydraulisk. Slibeprocessen for alle 48 knive sker automatisk.

Slibeskiverne: De 24 slibeskiver med enkelte slibelameller, der overlapper hinanden, sørger for en meget effektiv slibning og lang levetid. Den „kolde“ slibning betyder, at knivene ikke kommer til at gløde.

16

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Slibningens formel 1 Skarpe knive er en nødvendighed for at få en ren og let snitning. Erfaringen viser, at hvis slibeprocessen er let at gå til, er maskinføreren indstillet på at slibe knivene oftere og tidligere. Derfor har KRONE udviklet den enestående knivslibning SpeedSharp, der arbejder meget hurtigt og sikkert, har en høj betjeningskomfort og er enkel i sin opbygning. Komfortabel: Indstillingen af de op til 10 slibecykler sker fra betjeningsterminalen.

Alle knive er lige skarpe: For at opnå en ensartet slibning af høj kvalitet med mindst muligt materialeafslid, bliver slibeskiverne trykket enkeltvis mod knivsæggen med keglefjedre. Systemet sikrer at alle knive er lige skarpe, selv om de kan være slidt forskelligt.

Skarpe knive på 4 minutter: Hele slibeprocessen inkl. ud- og indsvingning af knivbjælken er hurtigt klaret. På kun fire minutter, afhængig af antal slibecykler, er alle 48 knive skarpe. Snitteaggregatet, der er svunget ud under slibningen, giver et godt overblik for bedste kontrol.

Automatisk og sikker Når knivbjælken er svunget ud og slibeakslen er klappet op, tilsluttes to hydraulikslanger og slibeprocessen kan nu sættes i gang med et tastetryk. Den elektroniske sekvensstyring bevæger slibeakslen op og ned og til siderne. Da slibningen sker når knivbjælken er svunget ud til siden af vognen, forsvinder alle gnister i luften.

17

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Den svingbare forsmæk Det giver mening

Op til 4,5 m3 ekstra lastvolumen Kompakt design Vognen tømmes hurtigt og fuldstændigt Bundkæden aflastes Variabelt pressetryk når den anvendes som læssevogn Øget trækkraft gennem øget trækstangbelastning

I læsseposition: Når vognen anvendes som læssevogn står forsmækken i den computerlagrede, mellemste læsseposition. Det er let at tilpasse forsmækken til forskellige høstbetingelser.

Plus 4,5 m³: Når sensoren registrerer, at lastrummet er fyldt op, svinger forsmækken automatisk fremad. Det giver ca. 4,5 m3 ekstra lastvolumen og gør ZX endnu mere økonomisk.

Som frakørselsvogn: Til brug som frakørselsvogn kan forsmækken svinges langt fremad. Det giver større lastvolumen, en større lastrumsåbning, men også en bedre trækkraft med en øget trækstangsbelastning.

18

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Den kan mere Ikke alene transporthastighed og lastkapacitet er vigtige for den driftsmæssige succes, men også den effektive af- og pålæsning. Den svingbare forsmæk øger lastrummet med op til 4,5 m3, alt efter indstilling, den øger baghjulenes trækkraft, giver mulighed for at tilpasse presningsgraden til afgrødematerialet og som aflæssehjælp giver den en hurtig og fuldstændig tømning.

Stærk: Den robuste og bevægelige forsmæk aktiveres via svingcylindre, der er monteret i begge sider. Bevægelsesforløbet kan styres manuelt eller automatisk. Den transparente forsmæk giver et godt udsyn til lastrummet.

Som aflæssehjælp: Ved aflæsningen sørger den svingbare forsmæk for en fuldstændig tømning. Den forreste plade trykkes bagud og nedad. Aflæsningen sker fuldautomatisk.

Perfekt som frakørselsvogn: Når forsmækken er svunget helt frem og den leddelte trækstang er sænket, opstår der en større læsseåbning for udkasterrøret med den fremadskrånende vogn. Det sikre en fuldstændig fyldning af vognen uden spild. 19

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Læs mere på Få større effektivitet

PowerLoad læsseautomatik: Fuld udnyttelse af lastvolumen med presningsgrad- og volumensensor. VariLoad: Automatisk regulering af bundkædehastighed afhængig af befyldningsgrad Bundkæden skråner fremad: Større lastvolumen og mindre trækkraftbehov Robust stålbund: Lang levetid

Automatisk læssesystem: Når vognen læsses, måler en spændingsmåler belastningen på den nederste del af forsmækkens tværramme. Når den indstillede belastningsgrænse, og dermed den ønskede presningsgrad, er opnået, starter bundkæden automatisk. Den automatiske regulering af bundkædehastigheden, VariLoad, tilpasser sig presningsgradssensoren. Dermed fyldes vognen ensartet op til fuld kapacitet, og brændstofforbruget holdes nede.

Fyldes helt op: Volumensensoren på forsmækkens bevægelige læsseklap angiver fyldningsniveauet i højden. Når læsseklappens forudindstillede afbøjning overskrides, aktiveres bundkæden. Dette betjeningskoncept gør det muligt at benytte enten belastnings- eller volumensensoren eller en kombination af begge. Maskinføreren aflastes og vognen fyldes fuldstændig op.

20

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Vejen mod succes ZX vognene er skræddersyet til at opfylde maskinstationernes behov. Med den skrånende vognbund med bundkæde er det ikke alene lykkes at tilbyde en mere produktiv og letløbende rotorvogn, men også at forøge lastvolumen.

Holder længere: Professionelle resultater kræver professionelle maskiner. Derfor har KRONE udstyret ZX vognene med en stærk og holdbar stålbund.

Stærk og effektiv bundkæde: Med skrånende bundkæder foran i vognbunden og en kortere indføringskanal føres afgrødematerialet endnu hurtigere, mere skånsomt og med betydeligt mindre kraftbehov ind i vognen. For dig betyder det: Maksimal kapacitet med lavest mulig brændstofforbrug.

21

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


I topform Stærk, hurtig og effektiv Dobbelt bundkæde med dobbeltsidet drev: Højere ydelse Fladledskæder: Lang holdbarhed Ilgangsautomatik som standard: Lastafhængig tilkobling af bundkædens ilgang Konisk ramme og opbygning: Let aflæsning

Robust: De 240 mm høje siderammer af C-profil og de mange stivere holder til selv de største belastninger. Ladsiderne er varmeforzinkede, pulverlakerede og coated med kunststof – det er kvalitet hele vejen igennem.

Dobbelt bundkæde: Den dobbelte bundkæde viser sin styrke ved aflæsningen. Bundkædelisterne af firkantrør giver et godt greb og har gode fremføringsegenskaber. Bundkæden er mekanisk forspændt og arbejder slitagefrit.

Fladledskæder: De fire fladledskæder har store led, der er særdeles slidstærke og tåler meget høj belastning. De brede kædeled og kædehjulstænder sørger for en effektiv og hurtig aflæsning.

22

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Så sker der noget KRONE ZX kombi-læssevognene er ikke blot højtydende ved pålæsning, men også ved aflæsning. Den kontinuerlige transport af store fodermængder på læssefladen og den hurtige aflæsning kræver teknikker, der kan modstå de største belastninger. Med dobbelt bundkæde, de fire fladledskæder, det dobbeltsidede drev, og den koniske opbygning, der bliver bredere bagtil, er du på den sikre side.

Intet spild: For at undgå at spilde plantemateriale kan snitterotoren og indføringskanalen overdækkes med en metalplade. Indføringskanalen forbliver ren.

Drev i begge sider: Bundkæderne drives af et drev i begge sider med en overbevisende ydeevne. Bundkædegearkassen med tilhørende oliemotorer ligger godt beskyttet og spændingsfrit inde i rammen. Ved at omskifte en hydraulikventil kører bundkæden med dobbelt så stor hastighed (ilgang). Ilgangsautomatikken har lastafhængig tilkobling af bundkædens ilgang.

Så glider det bedre: Den koniske ladoverbygning viser sin styrke ved aflæsning. Afstanden mellem sidevæggene og stålbunden bliver større bagtil og dette letter aflæsningen. Det giver ingen blokeringer og vognen bliver fuldstændig tømt.

23

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


ZX GL

To-i-én læssevogne

To-i-én: Snitte- og læssevogn i én vogn Robust ståloverbygning med hydraulisk bagklap Enorm kapacitet op til 56 m3 (DIN 11741) Hydraulisk svingbar forsmæk

Pålidelig i høsten: Med en tilladt totalvægt på op til 31 tons er ZX GL vognene konstrueret til det helt tunge arbejde. Den kæmpestore lastvolumen, høje arbejdshastighed, fremragende snittekvalitet og funktionssikkerhed er helt afgørende i

ensilagehøsten. Eftersom ZX også bruges som frakørselsvogn fra finsnittere og læsses oven fra, er der ingen rørbøjler og tove.

24

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Høster grøntfoder uden spild På grund af den høje kapacitet og de mange anvendelsesmuligheder er kombi-læssevognene ZX 430 GL, 470 GL og 560 GL med kraftige ståloverbygninger uden doseringsvalser og et rumindhold fra 43 m3 til 56 m3 (DIN 11714) velegnet til maskinstationsbrug. Disse vogne er bygget til at levere maksimal effektivitet og rentabilitet.

Sikkerhed er inkluderet: Ved anvendelse som læssevogn standses bundkæden via en kontakt med sensor på indersiden af bagklappen, når vognen er fyldt op. Den automatiske frakobling af bundkæden beskytter bagklappen mod overbelastning.

Betjenes fra førerkabinen: Åbning og lukning af stålbagklappen foregår ved hjælp af to hydraulikcylindre, en i hver side. Den automatiske låsning og oplåsning af bagklappen letter betjeningen.

Fri bane: Med den vidtåbne bagklap, dobbelte bundkæde, helt lodrette ladsider og konisk overbygning læsser ZX GL også lynhurtigt og problemfrit store mængder foder af.

25

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


ZX GD

To-i-én doseringsvogne

3 doseringsvalser med stor diameter (470 mm) er standard Overbelastningsfrakobling via kraftoverføringsakslen Automatisk frakobling af bundkæden via den nederste doseringsvalse De to nederste valser kører med højere omdrejninger – det giver ensartet foderudlægning

Praktisk: Den sidemonterede indstigningsluge med sammenklappelig trappestige gør det let at komme ind i lastrummet og nemmere at rengøre ladet for foderrester.

Hurtig aflæsning: Når det drejer sig om ydeevne, så er det gennemprøvede direkte drev af doseringsvalserne fra hovedgearkassen det bedste bevis. Overbelastningskoblingen i hovedkraftoverføringsakslen gør det muligt at speede aflæsningsprocessen op.

26

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Succesfuld grønfoderhøst Produktion af kvalitetsensilage i en plansilo forudsætter, at afgrødematerialet bliver fordelt optimalt. ZX GD med tre standardmonterede doseringsvalser opfylder disse krav til fulde. Materialet læsses af lag for lag i hele plansiloens længde i et ensartet ’tæppe’, hvilket er ideelt ved det efterfølgende komprimeringsarbejde.

Ekstra stærke drev: Den ekstra stærke gearkasse og de 1" tykke rullekæder med fjederbelastede kædestrammere overfører den fulde drivkraft. Kæderne drives af en aksel, der ligger på langs i køretøjsrammen via en vinkelgearkassse, der er integreret i sidestiveren.

Bundkæden standser automatisk: Når vognen er fyldt, presser afgrødematerialet den nederste doseringsvalse i kulissestyringen bagud. Derefter stopper bevægelsessensoren bundkædens fremføring, så doseringsvalserne uden problemer kan starte op.

Tre valser = tre gange power: Med tre doseringsvalser og indstillelig bagklap kan du sprede afgrødematerialet i et endnu mere homogent ’tæppe’. Tænderne, der er placeret i V-form, fordeler materialet i hele bredden. De to nederste doseringsvalser roterer med et højere omdrejningstal for at opnå kortere aflæsningstider.

27

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Tandemaksel

Med hydraulisk udligning

Krængningsstabil Sikker kørsel på vej Maksimal stabilitet på skråninger – minimal vælterisiko Ensartet belastning på alle hjul – minimal slitage på bremser Med akselstyring – beskytter græsmarken, reduceret dækslid

Ekstrem tilpasningsdygtig: Den store udligningsvandring sikrer altid en ensartet belastning på de forreste og bageste hjul. Akslens gode stigeevne gør det også lettere at køre ind og ud af stejle plansiloer.

Højere kørselsstabilitet: Når vognen kører i ujævnt terræn bliver hydraulikolien fra den forreste cylinder presset til den bageste cylinder eller omvendt. Eftersom akselenheden har sit eget lukkede oliekredsløb i hver side, krænger ladoverbygningen ikke og er altid parallel med jordoverfladen.

28

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Det kører bare Store hjul og høje ladoverbygninger stiller meget høje krav til læssevognens undervogn. De efterløbs- og tvangsstyrede tandemaksler med hydraulisk udligning opfylder alle ønsker under praktiske forhold. Undervognen er krængningsstabil ved høje hastigheder og i kurver, og standstabil på skråninger. Med denne aksel kører du sikkert og komfortabelt.

Krængningsstabil: Med de to uafhængige oliekredsløb i højre og venstre side og det ensartede olietryk i begge sider giver ZX tandem- eller tridemakslerne en højere stabilitet på vejen og minimerer risikoen for at vælte på skråninger, eller hvis der køres med høj hastighed i skarpe kurver.

Skåner græsmarken: Akselstyring er standard. De styrede baghjul skåner græsmarken og søger for at vognen er let at trække rundt i kurver. Det betyder mindre dækslid og aflastning af undervognen.

Store 26.5" hjul: Til tandemakslen fås dæk med forskellige profiler og opbygning. Dermed tilbyder KRONE den optimale løsning under alle driftsforhold.

Radialdæk 800/45 R 26.5 174 D

Radialdæk 710/50 R 26.5 170 D

Radialdæk 750/45 R 26.5 170 D 29

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Tridemaksel

Med hydraulisk udligning

Tridemaksel er standard på ZX 560 GL og ZX 560 GD Tilladt akseltryk op til 27.000 kg Med vægten fordelt på 3 aksler opnås et teknisk akseltryk på op til 30.000 kg Maksimal kørekomfort, stand- og krængningsstabil Styret for- og bagaksel Den forreste aksel kan løftes

Behagelig kørsel: De seks hjul på tridemakslen skåner jorden og følger hver eneste ujævnhed i marken. Den hydrauliske udligning mellem hydraulikcylindrene ved de forreste og bageste hjul, og det adskilte oliekredsløb i højre og venstre

side, giver de bedste bugseringsegenskaber. Vognene kører roligt, krænger ikke og udmærker sig med maksimal stabilitet. Den tilladte maksimalhastighed er op til 60 km/t (afhængig af færdselsloven i det enkelte land).

30

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Heavy-duty Med tridemakslen, lav trækstang og kuglehovedkobling kan ZX 470 og ZX 560 køre med en tilladt totalvægt på 31.000 kg og en maksimal hastighed på 40 eller 60 km/t. Med hydraulisk udligning og hydropneumatisk affjedring er denne heavy-duty undervogn særdeles komfortabel at køre med.

Styrede hjul: Med styrbar for- og bagaksel kan du klare alle kurver. Græsmarkerne tager ikke skade og trækkraftbehovet reduceres.

Forakslen kan løftes: Den forreste aksel kan løftes via betjeningsterminalen. Med dette system skåner du de forreste dæk ved tomkørsel og reducerer driftsomkostningerne.

Fuldstændig tilpasning: Det store pendelområde for de enkeltvis ophængte aksler giver en ensartet jordfølgning på alle hjul, også i meget ujævnt terræn.

De passer til tridemakslen: Du kan vælge de dæk, der passer bedst til dine arbejdsbetingelser. Brede dæk er lettere at trække på blød jord og mindsker jordpakningen.

Radialdæk 750/45 R 26.5 170 D

Radialdæk 800/45 R 26.5 174 D

Radialdæk 710/50 R 26.5 170 D 31

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Bremser og styring Sikkerhed på højeste niveau

Elektronisk EBS bremsesystem med: - automatisk, lastafhængig ALB bremseregulering - ABS blokeringsfrit bremsesystem - RSS krængningsstabiliseringssystem Efterløbsstyring, tvangsstyring med hydraulisk eller elektronisk overføring, let tilkobling

Bremserne: ZX kombi-læssevognene er som standard forsynet med to-kreds trykluftsbremsesystem. Den hydraulisk aktiverede ALB ventil regulerer bremsetrykket afhængig af lasten. De hydrauliske bremser kan tilpasses efter de enkelte landes specifikationer.

Maksimal sikkerhed: Det valgfire elektroniske EBS bremsesystem indeholder ALB-, ABS- og RSS-funktionerne. RSS systemet bremser vognen ned, hvis der er risiko for at vælte, så ZX ikke vælter i skarpe kurver ved høj hastighed. Samlet øger disse funktioner sikkerheden.

32

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Så kører du bedre Som en af de førende producenter af kommercielle køretøjer ved KRONE, hvad der er vigtigt under transporten. Større og hurtigere traktorer, højere transportvolumen og nyttelast kræver en højere sikkerhed. Derfor tilbyder KRONE det velanskrevne elektroniske bremsesystem. Styreaksler hjælper med at beskytte græsmarkerne og øger sikkerheden.

Bedre kørsel ligeud: Den akseltrykafhængige låsemekaniske på kurveskiverne på akseltapperne giver en højere kørselsstabilitet og en sikrere styring. Ved tomkørsel er styringskræfterne lavest.

Efterløbsstyring: Den passive efterløbsstyring er standard på ZX 430 og ZX 470 med tandemaksel. Fordelene er mindre dækslitage, beskyttelse af græsmarkerne, og at vognene er lette at trække i kurver.

Med spærrecylinder: Når der skal rangeres eller du skal køre hen over en plansilo, kan efterløbsstyringen via en låsecylinder spærres fra betjeningsterminalen. Anvender du traktorens indbyggede ISOBUS betjening sørger den automatiske styrespærring for en hastighed på 30 km/t for et roligt sporfølgende forløb ved høj hastighed.

Til skarpe kurver: Den passive efterløbsstyring giver meget plads i trækstangsområdet, da der ikke er behov for en styringsmekanisme. Den smalle trækstang gør det muligt at køre i skarpe kurver. Der er ikke noget, der er i vejen.

33

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Tvangsstyring

Aktiv styring fra førerkabinen

Fås som ekstraudstyr til tandemakslen, er standard til tridemakslen Hydraulisk eller mulighed for elektrohydraulisk til tandemakslen Elektrohydraulisk til tridemakslen Lettere og mere rolig kørsel, minimal dækslitage, ideel ved rangering Elektronisk tvangsstyring – kan også betjenes manuelt til modstyring

Hydraulisk styring af tandemakslen Den aktive styring af tandemakslen sker ved hjælp af det standardiserede kuglehoved på traktoren, en styrestang og en hydraulisk cylinder, der styrer styrecylindrenes olieflow.

34

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Hydraulisk eller elektronisk Med tvangsstyrede hjul skåner du græsmarkerne og dæk, når du kører i kurver. Tandem- eller tridemakslen aflastes og vognen er lettere at trække. Med elektronikken kan maskinføreren gribe aktivt ind, når han rangerer, kører på skråninger og i risikable situationer på kanten af en plansilo, og således ændre stillingen af de styrede hjul, så vognen styrer imod afdriftsretningen.

Elektronisk tvangsstyring: Med den valgfrie elektroniske tvangsstyring sker styringen af akslen via den standardiserede kuglehovedkobling på traktoren, en styrestang og en sensor, der registrerer vinklen fra vognen til traktoren, og sender dette videre til akselstyringen via styrecomputeren. Takket være den kompakte tilkobling af styrestangen giver den elektroniske tvangsstyring større manøvredygtighed sammenlignet med den hydrauliske.

Sikker på vejen: Den elektrohydrauliske tvangsstyring giver den bedste kørselskomfort, rolig gang og sikkerhed ved høje hastigheder. Fra en kørehastighed på 30 km/t bliver styreintensiteten reduceret successivt og fra 50 km/t indstilles den fuldstændigt.

Væk fra kanten: Du kender situationen: Du er kørt for tæt på plansiloens kant, og vognen er ved at glide ned. Med den elektrohydrauliske tvangsstyring kan baghjulene på tandemakslen eller for- og baghjulene på tridemakslen drejes i en position, så vogn kører væk fra silokanten.

Kontrastyring på skråninger: Hvis vognen er ved at skride ned på skråninger, er det med den elektrohydrauliske tvangsstyring muligt at kontrastyre manuelt på tværs af skråningen. På tridemakslen sker styringen via hjulene på den forreste og den bageste aksel. 35

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Tilkobling til traktoren Let og komfortabelt

Lavt monteret trækstang med højere trykbelastning Trækstangsaffjedring giver en roligere kørsel Kuglehovedkobling sikrer højere førerkomfort

Lavt monteret trækstang ZX to-i-én læssevognene har et lavt monteret træktøj. I kombination med en kuglehovedkobling er det muligt at køre med en trækstangsbelastning på op til 4.000 kg.

Affjedret trækstang: Trækstangsaffjedringen via en kvælstoftank på hydraulikcylinderen optager alle stød og giver maksimal førerkomfort.

36

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Den ideelle trækstang Grundet læssevognenes større og større totalvægt vælger man i stigende grad en vogn med lavt monteret trækstang. Forakslen belastes mere og firehjulstrækket kommer bedre til sin ret. I kombination med kuglehovedkoblingen kører ZX vognene roligt og behageligt.

Optimal: ZX har et sammenklappeligt støtteben. Ved til- og frakobling indstilles den leddelte trækstang via hydraulik i højden, så den passer til traktorens trækanordning. Det hele går hurtigt og let.

Let og bekvem tilkobling: De standardmonterede trykknapper foran på vognen give en yderligere mulighed for at indstille trækstangen i højden. Med dette system har du optimalt overblik ved til- og frakobling af vognen.

Kuglehovedkobling K 80: Kuglehovedkoblingen giver den højeste førerkomfort med minimal slitage. Du kører fuldstændig uden ryk. Tvangsstyringen leveres kun sammen med kuglehovedkoblingen. 37

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Dag og nat

Rent arbejde med bedste sigtbarhed

Fremragende udsyn om natten Kraftfuld LED arbejdsbelysning Sikker i marken og på vejen Lastrumsafdækning til tabsfri transport

Spot on: To stærke LED-lysskinner til lastrummet letter arbejdet efter mørkets frembrud. Som ekstraudstyr kan ZX udstyres med op til fire sidemonterede LED-lygter.

Mulighed for kamera: ZX kan også udstyres med et kamera. Monitoren med farvedisplay udvider synsfeltet, letter arbejdet og øger sikkerheden.

Du kan ses på afstand: LED-sidelygter og mulighed for reflekterende konturmarkeringer gør det muligt straks at registrere køretøjets størrelse – også på lang afstand.

38

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Kør sikkert Natarbejde stiller store krav til maskinførerne i en høstkolonne. Derfor tilbyde KRONE en belysningspakke som ekstraudstyr til ZX, som yder bedst mulig sikkerhed. Muligheden for lastrumsafdækning giver en „ren“ transport ved høje hastigheder og øger sikkerheden ved kørsel på landevejen.

Fleksibel og sikker: Lastrumsafdækningen, som fås som ekstraudstyr, er fleksibel og tilpasser sig det læssede afgrødemateriales konturer. Nettene kan foldes til siden, og ligger sikkert på afgrødematerialet og løfter sig ikke – selv ved høje hastigheder.

Nedfoldede net: Når lastrumsafdækningens to halvdele er foldet ned langs siden, kan ZX nemt fyldes fra finsnitteren. Der er ikke noget i vejen.

Hydraulisk: Lastrumsafdækningen foldes ned via hydraulikmotorer. De to halvdele bliver hurtigt og sikkert ført i den ønskede position.

39

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Betjening

Skræddersyet efter dit behov

Komfortabel Overskuelige Brugervenlige CCI-ISOBUS: Én betjeningsboks til det hele

Betjeningsterminal Delta: Med denne betjeningsterminal kan du styre hele læsse- og aflæsseprocessen, foretage diagnosticering og aflæse antal vognlæs og kørte arbejdstimer, tænde LED arbejdsbelysningen og aktivere lastrumsafdækningen og ensileringsmiddel-automatikken. Det oplyste display viser alle funktioner, så de er lette at aflæse. Desuden kan du betjene læsse- og aflæsseautomatikken med automatisk spærring af styreakslen, den elektriske tvangsstyring, trækstangsautomatikken og knivslibningsudstyret. Du kan endvidere svinge knivbjælken ind og ud med to betjeningsknapper på selve vognen.

40

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


Praktisk og bekvemt Let betjening er en forudsætning. De stødsikre betjeningsterminaler er kompakte overskuelige og brugervenlige. Om natten gør de baggrundsbelyste taster arbejdet med læsse- og doseringsvognene lettere. Med CCI-betjeningsterminalen kan du betjene en lang række ISOBUS redskaber fra mange forskellige producenter.

ISOBUS-betjeningsterminalen CCI 200: CCI 200 har de samme funktioner som Delta-terminalen. Derudover kan den også arbejde sammen med ISOBUS-kompatible maskiner af andre fabrikater. Den trykfølsomme farveskærm, stopknappen til alle elektrisk styrede funktioner, Task Controller’en til den efterfølgende ordrebehandling og muligheden for at arbejde med et kamera bidrager til maksimal betjeningskomfort.

AUX-joystick: Med et ekstra joystick (AUX) har du de vigtigste betjeningsfunktioner lige ved hånden. Betjeningen via tasterne overføres til joysticket. Tasterne på joysticket kan du selv programmere.

ISOBUS traktorterminal: ISOBUS terminalen til traktoren tilbyder desuden automatisk spærring af styreakslen når du bakker, eller hvis en forudindstillet kørehastighed overskrides, f.eks. 30 km/t.

Vejesystem som ekstraudstyr: Det elektroniske vejesystem foretager målinger ved hjælp af sensorbolte inde i trækstangen og på tandemeller tridemakslen med hydraulisk udligning. Vægten af det aflæssede materiale er differencen mellem den læssede mængde og den restmængde, der er tilbage i vognen.

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |

41


Tekniske data To-i-én læssevogne DIN-Volumen DIN 11741

ZX 430 GD

43

43

Totallængde

ca. mm

9.845

9.845

Totalbredde

ca. mm

2.950

2.950

Totalhøjde

ca. mm

3.990

3.990

Ladhøjde

ca. mm

1.700

1.700

Sporvidde

ca. mm

2.050

2.050

Trækstangsbelastning

kg

4.000

4.000

Tilladt totalvæg med tandemaksel

kg

24.000

24.000

Tilladt totalvæg med tridemaksel

kg

Pickuppens bredde (DINI)

mm

2.125

2.125

Frihøjde ved hydr. leddelt trækstang

mm

750

750

Indføringsrotorens bredde

mm

1.910

1.910

Snitterotorens diameter

mm

880

880

Snitlængde med 24 knive 48 knive

mm mm

74 37

74 37

Doseringsvalser

mm

3 (2)

800/45 R 26.5 TL (710/50 R 26.5 TL) (750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL (710/50 R 26.5 TL) (750/45 R 26.5 TL)

105/145

105/145

Dækstørrelse tandemaksel

Dækstørrelse tridemaksel

Trækkraftbehov 42

ZX 430 GL

mm

ca. kW/hk

Alle illustrationer, dimensioner og vægte er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med standardspecifikationerne og er ikke bindende.

| ZX 430, 470, 560 · 01/16


ZX 470 GL

ZX 470 GD

ZX 560 GL

ZX 560 GD

47

47

56

56

10.595

10.595

11.990

11.990

2.950

2.950

2.950

2.950

3.990

3.990

3.990

3.990

1.700

1.700

1.700

1.700

2.050

2.050

2.050

2.050

4.000

4.000

4.000

4.000

24.000

24.000

31.000

31.000

31.000

31.000

2.125

2.125

2.125

2.125

750

750

750

750

1.910

1.910

1.910

1.910

880

880

880

880

74 37

74 37

74 37

74 37

3 (2)

3 (2)

800/45 R 26.5 TL (710/50 R 26.5 TL) (750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL (710/50 R 26.5 TL) (750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL (710/50 R 26.5 TL) (750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL (710/50 R 26.5 TL) (750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL (710/50 R 26.5 TL) (750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL (710/50 R 26.5 TL) (750/45 R 26.5 TL)

118/160

118/160

140/190

140/190 43

ZX 430, 470, 560 · 01/16 |


Internet Oplev en verden af KRONE, naviger gennem vores hjemmeside for at finde fakta, tal og nyheder plus et bredt udvalg af servicer. Udforsk vores hjemmeside og find ud af hvor alsidig KRONES verden er.

Nyheder Klik her for at finde up to date informationer om KRONE – fra nye produkt præsentationer til show anmeldelser. Her har du fingeren på pulsen med hvad der sker hos os. Produkter Find omfattende informationer om vores fulde produkt sortiment. Denne sektion indeholder alt du behøver – fra videoklip til manualer. Salgsorganisationen Her finder du en distributør i Japan ligeså vel som din lokale KRONE forhandler, som med glæde vil hjælpe dig. Det er her du finder dine KRONE partner, som står parat til at servicer dig. Job Vil du være en del af vores firma? KRONE er ofte på udkig efter flittige og motiverede medarbejdere til at arbejde i vores landbrugsmaskinfabrik såvel som vores kommercielle trailer fabrik. Så denne side er altid et besøg værd. Media center KRONE databasen indeholder tusinder af dokumenter, billeder, testrapporter og meget mere. Her finder du meget detaljeret information om KRONE produkter der er af særlig interesse for dig. Events Vil du opleve KRONE live? Her finder du alle datoer, hvor vi viser KRONE teknik på messer eller på udstillinger. Intet er mere overbevisende end at se det i praksis med egne øjne.

Din KRONE forhandler

Service Her finder du alle de serviceinformationer som du mangler – fra kontaktpersoner på fabrikken til finansieringsskemaer til din KRONE maskine såvel som uddannelses skemaer for personale og bruger. Download center Er du på udkig efter en KRONE kalender til dit skrivebord eller et smart billede til din præsentation? Her på KRONES download center, kan du finde masser af brugbart materiale til et bredt udvalg af projekter. Brugte maskiner KRONE har ofte et bredt udvalg af demo- og udstillingsmaskiner at tilbyde. Dette er en god side at finde din KRONE maskine på. Kontakt din lokale KRONE forhandler for at arranger detaljer omkring et potentielt køb. Reservedele 24/7 - denne service giver dig mulighed for at finde dine KRONE reservedele på ethvert tidspunkt uden at vente. KRONE landbrugsreservedeles portal har en præcis beskrivelse og et artikelnummer på hver reservedel. Du kan bestille reservedelene hos din lokale KRONE forhandler ved at sende dem en e-mail. KRONE shop Er du på udkig efter en gave eller er du samler af landbrugsmaskine modeller? Så skal du helt sikker kigge forbi vores KRONE shop. Vi håndterer din ordre på alle tidspunkter af døgnet.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

DK · ZX 430, 470, 560-01.16-

Heinrich-Krone-Straße 10 D-48480 Spelle Telefon: +49 (0) 5977.935-0 Telefax: +49 (0) 5977.935-339 info.ldm@krone.de www.krone.de

KRONE ZX 430 470 560  
KRONE ZX 430 470 560