Page 1

www.FlameBossVideos.com

Brugervejledning for FLAME BOSSâ„¢ model 100 & 300


NTROL O C E T O M E R

ADVARSEL: Vigtige sikkerhedsinstruktioner Det er vigtigt for personsikkerheden at følge disse instruktioner. Opbevar altid denne vejledning nemt tilgængelig sammen med din FLAME BOSS ™ og gennemgå den omhyggeligt, før du tager din FLAME BOSS™ i anvendelse. Gennemgå den med evt. andre brugere af FLAME BOSS™. Følg alle instruktioner nøje, da forkert installation og brug kan føre til personskade eller skade på ejendom. FLAME BOSS ™ 100/300 er kun beregnet til udendørs brug under tørre forhold. Opbevar enheden indendørs på et tørt sted, når den ikke anvendes. Hvis du ved eller har mistanke om, at din FLAME BOSS™ controller eller strømforsyningen har været udsat for megen fugt, regn eller direkte påvirkning af vand, må enheden ikke anvendes inden den er helt tør. FLAME BOSS ™ leveres med 12 V DC omformer, der tilsluttes 220 V med korrekt jordforbindelse Brug kun den strømforsyning, der følger med enheden. Lad ikke børn have adgang til FLAME BOSS ™ 100/300. FLAME BOSS™ 100/300 må ikke anvendes af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktion, eller personer under indflydelse af alkohol, euforiserende stoffer, sløvende piller eller lignende, der kan påvirke dømmekraften. Placer eller monter aldrig en Flame Boss ™ 100/300 hvor den udsættes for ekstrem direkte varme fra grill eller smoker.


Cruise control for your smoker

0DQXDO0RGHO 3 *OEIPME: • FLAME BOSS ™ smoker-controller • 110-240 volt AC strømadapter • Temperaturføler ”grill” (PIT) • Temperaturføler ”kød” (MEAT) • Blæser • 3 stk. blæseradaptere til din grill/smoker (Kun ”Kamado kit”) • Blæsermanifold med beslag (Kun ”Universal kit”)

2


Kamado – Montering af blæser

1

2

3

3

www.FlameBossVideos.com


Kamado – Montering af blæser

4

5

6

4


Weber Smokey Mountain – Montering af blæser

1

2

3

5

www.FlameBossVideos.com


Weber Smokey Mountain – Montering af blæser

4

5

6


Universal montage af blæser via ¾” bøsning (ikke inkl.)

1

2

3

7

www.FlameBossVideos.com


Universal montage af blæser via ¾” bøsning (ikke inkl.)

4

5

8


Topspjæld næsten lukket

9

www.FlameBossVideos.com


Placering og montage af temperaturfølere ”grill” (PIT) og ”kød” (MEAT).

1

2

3

10


Sådan anvender du FLAME BOSS ™ 100 & 300 Hovedskærmen viser den indstillede/ønskede temperatur, grill-temperatur, blæserhastighed og kødtemperatur. SET 225 FAN 21%

PIT 224 MEAT 110

SET: Indstillet/ønsket temperatur PIT: Grilltemperatur (øjeblikkelig) FAN: Blæserhastighed i procent MEAT: Ønsket kødtemperatur

Den indstillede SET-temperatur er den ønskede temperatur i grillen. For at ændre temperaturen trykkes UP (op) eller DOWN (ned). Tryk ”MENU” for at se de øvrige skærmbilleder/indstillinger Ved at trykke MENU et antal gange kommer du retur til hovedskærmen. Efter 15 sekunder vises hovedskærmen automatisk.

Skærmbilleder

Efter hovedskærmbilledet følger: • Timer Set (Indstilling af tid) • Timer Start/Stop • Alarm for kødtemperatur (MEAT alarm) • Kødtemperatur ved færdig tilberedning (MEAT done) • Fastholdelse af ønsket kødtemperatur (Keep varm temp.) • Grill alarm (PIT alarm) • Lyd (Sound)

- Derefter følger på WiFi modeller: • WiFi On/Off • Wifi status eller Server navn (Server Name) med enheds-ID og PIN-kode (Device ID and PIN) • Menuer for indstilling af Wifi (se afsnittet ”Opsætning af WiFi”) • • • • •

- Fortsættende liste for skærmbilleder på alle modeller: LCD-kontrast Temperatur skala (Temp scale) Åbent låg, pause (Open Pit Pause) Gendan fabriksindstillinger (Factory reset Version

På hvert skærmbillede kan man med touchbetjening trykke UP(op) eller DOWN(ned) for at ændre indstillingerne. Tryk på MENU for at gemme din indstilling og gå til næste skærmbillede. 11

www.FlameBossVideos.com


Skærmbilleder Timer Set Op/Ned (Up/Down) ændrer timerværdien Timer Start/Stop Op/ned (Up/Down) indstiller tidspunktet for start og stop Alarm, Kød (MEAT) Indstil temperaturcyklus vis disse muligheder: Fra (Off) - Ingen alarm Til (On) - Alarm når kødet når den ønskede temperatur Til (On) + Vedligeholdelsestemperatur (Keep Warm) - Alarm når kødet når den ønskede temperatur, derefter skiftes til den ønskede temperatur til at holde kødet varmt. Kød, tilberedt (Meat done temp) (Vises kun når alarm for kødtemperatur (Meat alarm) er aktiveret) Op/Ned (Up/down) ændrer niveauet for den ønskede kød temperatur Vedligeholdelsestemperatur (Keep warm temp) (Vises kun, når Kød Alarm er tændt + Keep Warm) Op/Ned (Up/Down) ændrer Vedligeholdelsestemperaturen (Keep Warm temp) Alarm, Grill (Pit Alarm) Med Op/Ned (Up/Down) ændres det temperaturområde udenfor hvilket Grill-alarmen (Pit Alarm) vil aktiveres. Det viser også den aktuelle status med følgende koder: WAIT-PIT Grillalarm (Pit alarm) er ikke aktiv, fordi grill temperaturen ikke har nået den indstillede alarm WAIT-OPEN Grillalarm (Pit alarm) er ikke aktiv, fordi controlleren er i Open Pit mode ACTIVE Grillalarmen (Pit alarm) er aktiv og vil blive aktiveret, hvis grilltemperaturen kommer udenfor den indstillede temperatur WiFi Skærme er dækket i næste afsnit. LCD-kontrast Op/ned (Up/Down) justerer skærmens LCD-kontrast Temperaturskala (Temp Scale) Op/Ned (Up/Down) ændrer temperaturskalaen mellem Celsius og Fahrenheit 12


Åbent låg, pause (Open Pit Pause) Op/Ned (Up/Down) ændrer den tid, controlleren skal holde blæseren slukket, efter det er konstateret, at låget er åbnet Gendan fabriksindstillinger (Factory Reset) Ved at trykke Op (Up) 3 gange slettes alle nye indstillinger og fabriksindstillingerne gendannes. ADVARSEL: Dette vil slette din WiFi-konfiguration på WiFi-modeller. Version Viser den øjeblikkelige software-version

Sådan installerer du Wifi (Kun for Flame Boss 300) Flame Boss 300 har en WiFi-interface, der giver mulighed for at overvåge og kontrollere tilberedningen af dine madvarer fra enhver enhed på Internettet med en webbrowser. Sådan konfigurerer du controlleren til WiFi. 1. Tilslut strømmen og vent på at controlleren viser denne skærm: Configure WLAN? Yes

2. Tryk på knappen Menu for at bekræfte dette. Displayet viser herefter: Wifi Name(SSID) Some-wifi-name

Alternativt, hvis skærmen i trin 1 allerede har været vist, og du valgt No, kan du trykke på Menu, indtil WiFi (SSID) skærmen kommer frem. 3. Tryk på Op (Up) og Ned (Down) knapperne for at bladre gennem SSID'erne, som controlleren har identificeret og tryk på menu for at vælge den ønskede SSID. Derefter viser displayet: Wifi Password _ 13

www.FlameBossVideos.com


Hvis dit trådløse netværk WiFi bruger WEP-sikkerhed, skal du indtaste nøglen (i hex) og displayet vil vise: Wifi Password(HEX) _

4. Indtast din adgangskode på følgende måde: a. Tryk på Op (Up) eller Ned (Down) for at vælge et tegn b. Tryk på Menu for at flytte til den næste position c. Hvis du laver en fejl vælges (Pil tilbage) for at gå et trin tilbage d. Gentag valget af tegn til alle tegn i din adgangskode er indtastet e. Vælg (Pil frem) og tryk på Menu Vent på at controlleren opretter forbindelse. Når den er tilsluttet vil displayet vise: myflameboss.com 1111-2222

Det første tal er din Enheds ID (Device ID) og den anden er den tilknyttede PIN-kode. (Du kan dele din Enheds ID (Device ID) med andre på MyFlameBoss.com, men del kun din PIN-kode med dem, der har din tilladelse til at ændre indstillingerne på din controller. Tillykke, din controller er online! Besøg MyFlameBoss.com via browseren på din smartphone, tablet eller computer for at overvåge og indstille din FLAME BOSS™, uanset hvor du befinder dig.

Yderligere information:

Besøg FlameBoss.com for yderligere information og support eller kontakt PrimoNordic via PrimoNordic.com 14


Cruise control for your smoker

FlameBoss har afgivet nedenstående erklæring: This product contains ee_printf which includes the following notice: Copyright (C) 2002 Michael Ringgaard. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

support@FlameBoss.com www.FlameBossVideos.com

Copyright © 2013 Flame Boss™ 325 S McGee Avenue, Apopka FL 32703

Profile for BRB.dk

Flame Boss manual - DK  

Flame Boss manual - DK  

Profile for brb2013