Page 1

BiG X Præcisionsfinsnitter 680 ∙ 780 ∙ 880


2

| BiG X 680/780/880 01/18


BiG X Præcisionsfinsnitter  Kraftige motorer med lav emission med output på

687 til 898 hk 6 forkomprimeringsvalser for øget sikkerhed og snittekvalitet  MaxFlow snittecylinder med 20, 28, 36 knive,

biogassnittecylinder med 40 og 48 knive  Valse- og skive-cracker til alle indsatsområder  KRONE VariQuick for hurtig omskiftning til drift

med eller uden corn-cracker Højdejusterbar førerkabine for optimalt overblik

BiG X 680 – 780 – 880 er de ekstra stærke finsnittere fra KRONE med et output på 687 til 898 hk. De overbeviser ikke blot med deres høje effektivitet og snittekvalitet men også med komfort og betjening.

KRONE OptiMaize

4

Materialeflow 8 Indføring 10 Snittecylinder 12 Biogascylinder 14 Valse-cracker 16 Skive-cracker 18 VariLOC 20 VariQuick 22 VariStream 24 StreamControl 26 Skæreborde 28 EasyFlow 30 XDisc 34 EasyCollect 38 Motor 42 Drivlinje 44 Fremdriftssystem 46 Udstyr 50 Multitankkoncept 52 Kabine

54

Førerassistentsystem 58 Tekniske data 62 BiG X 680/780/880 01/18 |


KRONE OptiMaize KRONE snitteteknik til majs i optimal foderkvalitet OptiMaize S, M, L, XL med variabel snitlængde fra 4 til 30 mm KRONE MaxFlow- og biogascylinder med forskelligt antal knive, så du altid får den snitlængde, der passer til din bedrift KRONE corn-cracker for optimal optrævling og knusning af kernerne KRONE VariLOC for omskiftning mellem lange og korte længder uden ombygning

Med OptiMaize gør KRONE sin BiG X til en meget fleksibel finsnitter til alle nødvendige fodersnitlængder i bedriften. MaxFlow- og biogassnittecylindre med forskellig antal knive i kombination med den passende KRONE cracker giver den bedste snittekvalitet og intensiv crimbning ved forskellige snitlængder i intervallet 4 til 30 mm. Med VariLOC systemet kan BiG X ved hjælp af en lavere snittefrekvens dække denne brede spændvidde uden ombygning eller ombytning af snittecylinderen.

Model

4

Snitlængde

Indsatsområde

Tromlemodel Biogas (40 knive) eller MaxFlow (36 knive)

OptiMaize S

4 mm – 7 mm

Biogas

OptiMaize M

8 mm – 10 mm

Foderrationer til malkekvæg MaxFlow (36 knive) eller MaxFlow med ˜40 % majs (28 knive) Kødkvægsopdræt

OptiMaize L

11 mm – 19 mm

Foderrationer til malkekvæg MaxFlow (28 knive) eller MaxFlow med ˜60 % majs (20 knive)

OptiMaize XL

20 mm – 30 mm

Foderrationer til malkekvæg med ˜80 % majs

MaxFlow (20 knive)

| BiG X 680/780/880 01/18


”OptiMaize” med KRONE Big X finsnitter At høste foder i den bedste kvalitet – det er baggrunden for udviklingen af KRONEs OptiMaize koncept. Kvægopdrættere har, alt efter foderrationens sammensætning, behov for silomajs med forskellige snitlængder. Her gælder, at jo mindre struktur der er i foderet, desto længere skal majsens snitlængde være, for at opnå det rigtige foder til drøvtyggere. Majs i korte snitlængder anvendes fortrinsvis som gæringssubstans i biogasanlæg, mens der i malke- og kødkvægsbesætninger er behov for væsentlig længere snitlængder, afhængig af behovet for strukturfoder. Ved hjælp af forskellige snittecylindre (se tabel) og crimbere kan BiG X finsnitterne med KRONE OptiMaize meget fleksibelt høste med både korte og lange snitlængder. Hvor man f.eks. skal snitte fin energimajs om morgenen, men allerede ved middagstid har brug for groft snittet fodermajs til kvæget, viser KRONE VariLOC sig som den ideale løsning.

BiG X 680/780/880 01/18 |

Med denne gearkasse, der er integreret i snittecylinderens taljeblok, kan cylinderens omdrejningstal reduceres fra 1.250 til 800 o/min i løbet af sekunder. Med den lavere snittefrekvens øges snitlængdeområdet med op til 53 %. Dermed er det muligt med kort varsel at vælge mellem korte og lange snitlængder, uden tidsrøvende ombygning af cylinderen. Kombineret med de forskellige KRONE corn-crackere bliver BiG X således til en ægte ”all-rounder”. I praksis kan snitlængden opdeles i fire områder: OptiMaize S, M, L, XL. For at crimbe majsensilagen optimalt til den ønskede udnyttelse, findes der med ”OptiMaize”-konceptet de nedenfor beskrevne tekniske løsninger.

5


KRONE OptiMaize

OptiMaize S Som substrat til et biogasanlæg skal majsen snittes så kort som muligt. I praksis har snitlængder på 4 til 7 mm vist sig passende. For jo kortere snitlængden er, desto større er overfladen for metangasbakterierne i fermenteren, og dermed gasudbyttet. Til høst af majs til biogas monteres KRONE finsnitteren med en biogascylinder med 40 eller 48 knive. Alternativt kan man også producere OptiMaize S med MaxFlow cylinderen med 36 knive. En KRONE corn-cracker med 144 knive trævler efterfølgende afgrøden op og knuser majskernerne, så de fermenterer bedre.

OptiMaize M Til kød- og malkekvægsbesætninger med græsbetonet foder med op til 40 % majs er snitlængder på mellem 8 og 10 mm optimalt. Med denne snitlængde og tilsvarende crimbning af afgrøden undgås strukturmangel i foderet. Til fremstilling af OptiMaize M er KRONE MaxFlow cylinder med 36 eller 28 knive bedst egnet. Den bedste crimbning opnås her med KRONE corn-crackermed 144 knive eller 123 knive, hvor omdrejningsdifferencen kan øges fra 20 til 30 eller 40 %.

6

| BiG X 680/780/880 01/18


OptiMaize L Snitlængder på 11 – 19 mm er optimale for malkekvæg med en majsandel i foderrationen på ca. 60 %. En crimbning, der øger strukturen i silomajs er en forudsætning for et passende foder til malkekøer. Til fremstilling af OptiMaize L er KRONE MaxFlow cylinder med 28 eller 20 knive bedst egnet. Til crimbningen anbefales KRONE corn-cracker med 123 knive eller 105/123 knive, hvor omdrejningsdifferencen kan øges fra 20 til 30 eller 40 %.

OptiMaize XL Ved en majsandel på mere end 80 % i foderet til malkekvæg og uden tilstrækkeligt græs eller foderhalm, undgår man strukturmangel i foderet ved en snitlængde på 20 til 30 mm. Det ideelle til fremstilling af langsnittet majs er KRONE MaxFlow cylinder med 20 knive i kombination med KRONE corn-cracker med 105 hhv. 105/123 knive (+ 30/40 % omdrejningsdifferencen). Til den optimale crimbning med maksimal kapacitet er KRONE skive-cracker med dens 2,5 gange større friktionsflade et godt alternativ.

BiG X 680/780/880 01/18 |

7


Materialeflowet Optimal snittekvalitet takket være 6 forkomprimeringsvalser Høj kapacitet med universal- eller biogassnittecylinder Fleksible snitlængder med VariLOC og halvt knivsæt Kontinuerligt materialeflow med VariStream Justerbar udkastlængde med StreamControl som ekstraudstyr Hurtig omskiftning mellem græstragt og corn-cracker via StreamControl

Takket være den innovative teknik opfylder BiG X de stadigt stigende krav til ydelse og kvalitet. Forkomprimeringsvalser, der kan hastighedsjusteres, og snittecylindre med forskellige antal knive giver den optimale snitlængdetilpasning. Grundlaget for den bedste produktivitet er de affjedrede cylinderbunde og kasteblæserbagplader, der sikrer et kontinuerligt materialeflow.

Snittecylinder - Garant for bedste snittekvalitet - MaxFlow snittecylinder med 20, 28 eller 36 knive - Biogassnittecylinder med 40 eller 48 knive

Indføring - For den passende snitlængde - 6 hydraulisk trukne forkomprimeringsvalser - Trinløs hastighedsindstilling fra kabinen

8

| BiG X 680/780/880 01/18


StreamControl - Kraftig kasteblæser - Justerbar udkastningslængde - De efterfølgende transportvogne læsses præcist og uden spild - Reduceret kraftbehov ved parallel læsning - Intet spild

VariQuick Minimalt tidsforbrug til omskiftning mellem græstragt og corn-cracker - Hurtig omskiftning til arbejde med corn-cracker eller græstragt Corn-cracker eller græstragt - Komfortabel frakobling af corn-cracker via mekanisk drejeanordning

VariStream Maksimalt gennemløb - Affjedret svøb i snittecylinder - Affjedret bagvæg på kasteblæser - Kontinuerligt materialeflow, også ved uregelmæssig materialetilførsel

BiG X 680/780/880 01/18 |

9


Indføringen Hydraulisk drivsystem: Snitlængden indstilles trinløst fra kabinen 6 forkomprimeringsvalser giver den bedste snittekvalitet Største sikkerhed mod fremmedlegemer: Lang afstand mellem metaldetektoren og snittecylinderen Metalsøgning over hele arbejdsbredden

På finsnitterne har allerede indføringen stor indflydelse på snittekvaliteten. De 6 forkomprimeringsvalser på BiG X presser afgrøden kontinuerligt med et højt tryk, så det let snittes i præcise længder. Indføringens hydrauliske drivsystem gør det også muligt at indstille snitlængden manuelt eller automatisk.

Sikker og fleksibel 6 forkomprimeringsvalser og en afstand på hele 820 mm mellem den forreste valse med metaldetektor og den bageste valse giver ikke kun en bedre forkomprimeringseffekt, men også en højere beskyttelse mod metalgenstande ved hurtig indføring. Med det hydrauliske drivsystem og AutoScan kan snitlængden reguleres automatisk i forhold til afgrødens modenhed.

I hele arbejdsbredden Genkendelsen af metal sker via sensorer, der er monteret i hele arbejdsbredden af den forreste, nedre forkomprimeringsvalse. Den store åbning mellem forkomprimeringsvalserne giver den højeste effektivitet. Takket være robuste drev klarer forkomprimeringsvalserne selv de største belastninger.

10

| BiG X 680/780/880 01/18


Under tryk Kombinationen af trykkende og trækkende fjedre sørger for at forkomprimeringsvalserne arbejder med et højt tryk. Således bliver afgrøden presset ensartet.

Praktisk v-åbning Forkomprimeringsvalserne kan ganske enkelt vippes fremad, når du skal kontrollere knivcylinderen og modskæret.

BiG X 680/780/880 01/18 |

Gennemtænkt For at lette adgangen til snittecylinderen for kontrol- og serviceopgaver, kan forkomprimeringsvalserne sættes på et transportstel.

11


Snittecylinderen KRONE snittecylindre med 20, 28, 36, 40 eller 48 knive Høj svingvægt: Lukkede cylindre med 660 mm i diameter Den bedste snittekvalitet: Cylindre, der er afpasset til BiG X 680, 780 og 880, med en bredde på 800 mm Lavt brændstofforbrug: Høj svingvægt og et trækkende snit

Når cylinderstørrelsen er afpasset til finsnitteren, og med et optimale valg af knive, øges ikke blot finsnitterens ydelse, men også dens indsatsområder. Det alsidige udbud af snittecylindre fra OptiMaize betyder verdensomspændende og alsidig anvendelse med den bedste snittekvalitet

Optimal materialetæthed For at opnå en god snittekvalitet, er ikke kun antallet af knive afgørende, men også det gennemstrømmende materiales tæthed, og dermed snittecylinderens bredde. Med de 800 mm brede KRONE MaxFlow- og biogascylindre opfylder BiG X 680, 780 og 880 disse kvalitetskrav med sædvanlig effektivitet.

Snittecylindre til OptiMaize

Cylindertype Antal knive pr. cylinder Snitlængde

12

MaxFlow

MaxFlow

MaxFlow

Biogascylinder

Biogascylinder

20

28

36

40

48

5 - 31 mm

4 - 22 mm

3 - 17 mm

2,5 - 15 mm

2 - 12 mm

| BiG X 680/780/880 01/18


Det trækkende snit Med de V-formede knive, der er arrangeret i en vinkel på 11° i forhold til modskæret, sikrer KRONE snittecylindrene et kontinuerligt materialeflow, lydsvag gang og lavt kraftbehov.

Passende og sikker BiG X kan monteres med græs- eller majsknive. Tilpasning til modskæret sker via de aflange huller. De beskytter også ved kollision med fremmedlegemer og forhindrer dermed at knivene knækker.

Så det hele passer For at opnå en god snittekvalitet skal afstanden mellem kniv og modskær passe. Knivene justeres hurtigt og nemt via en excenter.

Beskyttet snittecylinder Monteringslisten til knivene tjener også til at minimere slitagen på den lukkede snittecylinder

BiG X 680/780/880 01/18 |

13


Biogascylinderen Biogascylinder med 40 eller 48 knive til OptiMaize S Høj snittefrekvens med få overlængder Meget økonomisk med høj produktivitet og lavt dieselforbrug Korte snitlængder for højt gasudbytte

Med sine 40 eller 48 knive snitter KRONE biogascylinderen afgrøden meget intensivt. Den korte snitlængde på OptiMaize S giver en høj effektivitet både i marken og i fermenteren. Dermed bidrager BiG X ganske væsentligt til det økonomiske udbytte af biogasanlægget.

Cylinder med 40 knive til OptiMaize S Biogascylinderen med 40 knive har hurtigt tjent sig ind, da den har en højere produktivitet og et lavere brændstofforbrug pr. ton snittet majs. Den kortsnittede afgrøde på 2,5 til 15 mm giver et højere udbytte under fermenteringen i biogasanlægget. Dermed kan arealet til dyrkning af biogasafgrøde reduceres.

Høj snittefrekvens Takket være den høje snittefrekvens med 40 knive kan man køre hurtigere med biogascylinderen, selv ved kortere snitlængder, og dermed øges effektiviteten.

14

| BiG X 680/780/880 01/18


”Universalcylinder kontra biogascylinder” Snitlængde: 5 mm

Forbrug i l/t FM

Produktivitet i t FM/t

1,00

250

0,90 0,80

- 16

,4 %

200

0,70 0,60 0,50

Universal*

150

,6 % 4 2 +

Biogas*

Universal*

Biogas*

0,40

100

0,30 0,20

50

0,10 0

0 *Universal = 28 knive *Biogas = 40 knive

Højere produktivitet – lavere omkostninger Ved korte snitlængder giver ”biogascylinderen” med 40 knive næsten 25 % øget produktivitet sammenlignet med universalcylinderen med 28 knive. Samtidig falder brændstofforbruget pr. ton afgrøde med ca. 16 %.

Cylinder med 48 knive til OptiMaize S Med 20 % højere snittefrekvens i forhold til cylinderen med 40 knive og en snitlængde på bare 2 – 12 mm kan super-biogascylinderen med 8 ekstra knive snitte endnu kortere. Gasudbyttet og produktiviteten øges endnu mere. Ved uændret snitlængde falder brændstofforbruget pr. ton afgrøde.

BiG X 680/780/880 01/18 |

15


Valse-cracker Perfekt crimbning til OptiMaize S til XL Stor valsediameter: 250 mm Valsebredden er øget med 10 % Valseafstanden justeres bekvemt fra kabinen Bedste optrævling med op til 40 % omdrejningsdifference

For at opnå den bedste fordøjelighed skal hver enkelt kerne crimbes intensivt, også ved lange snitlængder. Dette krav opfylder KRONE corn-cracker med sin store valsediameter og deraf resulterende friktionsflade ganske fortrinligt.

Tandvalser som standard Valserne på standard corn-cracker fås med 105, 123, 144 og 166 tænder. Med en valsediameter på 250 mm opnår du kvalitetsfoder ved høj produktivitet.

Hård krombelægning De forkromede corn-cracker valser er ekstremt holdbare og har vist deres værd. De har en diameter på 250 mm og forsynet med 105, 123 eller 144 tænder.

Variabel valseafstand Valseafstanden varierer fra 0,5 til 7 mm og kan justeres trinløst fra kabinen via en elektromotor. Føreren kan hele tiden aflæse den aktuelle indstilling på displayet.

16

| BiG X 680/780/880 01/18


Knuser alle kerner Med en valsediameter på 250 mm har KRONE corncracker mere styrke end mindre tandvalser og kan crimbe længere afgrøder – med et samtidig lavere dieselforbrug. Omdrejningsdifferencen kan forøges fra standard 20 % til 30 eller 40 %.

OptiMaize S OptiMaize M OptiMaize L OptiMaize XL

Type Valse-Cracker 105/123 tænder Valse-Cracker 105/105 tænder Valse-Cracker 123/123 tænder Valse-Cracker 144/144 tænder 0

5

10

15

20

25

30

35

40

Snitlængde (mm) BiG X 680/780/880 01/18 |

17


Skive-cracker Perfekt crimbning ved strukturskånende optrævling af afgrøden Stor skivediameter på 265 mm for høj ydelse 2,5 gange så stor friktionsflade sammenlignet med valse-cracker Bekvem indstilling af skiveafstanden fra kabinen

KRONE skive-cracker leverer den bedst behandlede afgrøde ved lave kraftbehov. Det skyldes de specielle V-formede skiver og den deraf følgende større friktionsflade. Ud over en høj produktivitet betyder dette også for en optimal optrævling af blad- og stængelmasse samt knuste kerner.

Optimal crimbning Skive-cracker konstruktion danner v-formede friktionsspalter, således at arbejdsoverfladen bliver 2,5 gange så stor som ved en valse-cracker. Det betyder enorm produktivitet og optimal crimbning.

Enorm friktionsvirkning Skiverne har en ydre diameter på 265 mm og en indre diameter på 135 mm. Skiverne løber med indbyrdes samme omdrejningstal, således af deres omfangshastighed er forskellig, og dette giver en friktionseffekt. På denne måde knækkes ikke bare alle kerner, men alle stængelstykker – selv lange stykker – bliver også optrævlet optimalt.

Variabel skiveafstand Skiveafstanden kan indstilles trinløst fra kabinen, så den passer til alle høstforhold. Føreren kan hele tiden følge med i indstillingerne på displayet.

18

| BiG X 680/780/880 01/18


OptiMaize S OptiMaize M OptiMaize L OptiMaize XL

Type Skive-cracker

0

5

10

15

20

25

30

35

Snitlængde (mm)

Variabel indstilling Skiveafstanden kan indstilles efter behov. På denne måde kan alle snitlængder fra OptiMaize S til XL crimbes perfekt.

BiG X 680/780/880 01/18 |

19


VariLOC OptiMaize ”all-rounder” med helt unik opbygning Gearkasse i snittecylinderen til fleksibel brug ved korte eller lange snitlængder Omskiftning af cylinderomdrejninger sker på få minutter Ingen ombygninger og ingen forudgående planlægning

KRONE VariLOC er en gearkasse i snittecylinderens taljeblok. Ved at ændre hastigheden fra 1.250 o/min til 800 o/min med en almindelig gaffelnøgle, kan du øge snitlængdeområdet med op til 53 %. På den måde kan du hurtigt skifte fra korte til lange snitlængder og omvendt. Helt i OptiMaizes ånd giver det dig mulighed for at respondere på dine kunders ønsker uden forudgående ombygning af maskinen. Kombineret med den nye 105/123 tands valse-cracker eller skive-cracker gør denne gearkasse din BiG X til en ”all-rounder” og giver dig maksimal fleksibilitet.

OptiMaize S OptiMaize M OptiMaize L OptiMaize XL

Type MaxFlow

28

MaxFlow

28

MaxFlow

36

MaxFlow

36

+ VariLOC

+ VariLOC

Skrive-Cracker Valse-Cracker 105/123 tænder 0

5

10

15

20

25

30

35

40

Snitlængde (mm) Stor fleksibilitet KRONE VariLOC fås til KRONE MaxFlow cylinder med 28 og 36 knive. Gearkassen gør det muligt at dække hele OptiMaize snitlængdespekteret fra OptiMaize S til XL, helt efter dine ønsker, med MaxFlow 28 eller 36.

20

| BiG X 680/780/880 01/18


Gennemsnitslig snitlængde med VariLOC Snittecylinder

min. LOC [mm]

max. LOC [mm]

Gennemsnitslig snitlængde [mm]

MaxFLow 28

4

21

17

MaxFLow 28 med VariLOC

4

30

26

MaxFlow 36

3

17

14

MaxFLow 36 med VariLOC

3

24

21

Forøget område af snitlængde

+ 53 %

+ 50 %

Et bredt spekter KRONE VariLOC øger snitlængdespekteret for MaxFlow snittecylinderen med 28 og 36 knive betydeligt. Med en 36-knivs cylinder udvides spektret fra 3 til 17 mm til nu 3 til 24 mm dvs. med 50 %. Med en 28-knivs cylinder udvider snitlængdespekteret sig med hele 53 %, dvs. fra 4 til 21 mm til 4 til 30 mm. Det er grundlaget for en fleksibel tilpasning af snitlængderne til den individuelle udnyttelse af foderet.

BiG X 680/780/880 01/18 |

21


VariQuick Hurtig omskiftning fra græstragt til corn-cracker og omvendt Komfortabel omskiftning via kædedrev Omskiftning tager kun få minutter Hurtig og enkel frakobling af corn-cracker

Med VariQuick kan du hurtigt ændre BiG X fra majs- til græsdrift og omvendt. Ved hjælp af et kædedrev med mulighed for elektrisk træk kan corn-crackeren let svinges ind eller ud af afgrødeflowet. Skal der arbejdes længere tid i græs, kan corn-crackeren vippes nedad og afmonteres ved siden.

Hurtig omskiftning Med et kædedrev og et håndtag, eller som ekstraudstyr en elektromotor, er det muligt hurtigt at skifte fra corncracker til græstragt og omvendt. På denne måde kan BiG X anvendes meget fleksibelt i majs/græs eller helsæd/græs.

Nem transport Efter at have monteret transporthjulene uden brug af værktøj kan corn-crackerne, der er vippet ned, trækkes ud under finsnitteren ved den ene side, og derefter transporteres til opbevaringsdepotet.

22

| BiG X 680/780/880 01/18


Corn-cracker i brug I denne position befinde corncracker sig i afgrødeflowet. På den måde behandles kerner af majs eller korn effektivt, så indholdsstofferne bedre bringes til udnyttelse.

BiG X 680/780/880 01/18 |

Corn-cracker i parkeringsposition Ved hjælp af et kædedrev tages corn-crackeren ud af afgrødeflowet og befinder sig i en parkeringsposition. Det giver mulighed for en hurtig omskiftning til at arbejde med græstragten i visnede afgrøder.

Afmontering af corn-cracker Skal corn-cracker ikke anvendes i længere tid, kan den vippes ned via et kædedrev og herefter afmonteres.

23


VariStream Jævn ydelse ved uregelmæssig materialetilførsel Rolig gang også ved uensartede skår Høj produktivitet Bedste snittekvalitet Høj førerkomfort

Med affjedrede svøb under snittecylindrene og bag kasteblæseren sørger KRONE Varistream for en kontinuerlig arbejdsgang uden tilstopninger, selv ved uregelmæssig materialetilførsel. På den måde kan du bedre udnytte BiG X i grænseområdet, og den bruger endvidere mindre diesel pr. time.

Affjedringen gør det lettere Uensartede skår kræver højere koncentration, mindsker produktiviteten og kan føre til tilstopning. Snittecylinderens affjedrede svøb og den affjedrede bagvæg på kasteblæseren betyder, at pludseligt opståede store materialemængder kan ledes videre, ved at materialeka-

24

nalen kortvarigt forstørres. Materialekanalens fleksible tværsnit aflaster motoren og snitteaggregaterne. Fordelen er at finsnitteren har en mere rolig gang og yder mere.

| BiG X 680/780/880 01/18


Den højeste snittekvalitet ved uregelmæssig materialetilførsel Snittecylinderens affjedrede svøb er forrest forbundet med modskærets ambolt. Ved justering af modskæret forbliver afstanden mellem snittecylinderens svøb og knivene konstant. Snittekvaliteten forbliver uændret, selv når det affjedrede svøb trækkes tilbage ved uregelmæssig materialetilførsel.

Præcis og konstant udkast Med den affjedrede bagvæg på kasteblæseren opnår du det bedste udkast under alle arbejdsforhold, og læsser dermed transportvognen helt præcist.

BiG X 680/780/880 01/18 |

25


StreamControl Mulighed for at den ønskede udkastlængde kan justeres fra førerkabinen Samlet udkaststråle, også når der kastes langt Lavere kraftbehov ved kortere udkastlængde Præcis læsning af transportvognen uden spild

Udkastlængden kan bekvemt indstilles fra kabinen via en vippeklap på kasteblæserens bagside for en hurtig tilpasning til transportkøretøjerne. Da kasterblæseren kører langsommere ved kort udkastlængde, kan du udnytte det lavere kraftbehov til at øge finsnitterens kapacitet.

Kort udkastlængde Hvis udkastlængden er kort, og der køres parallelt med transportvognen, behøver du kun en svag materialestråle med en forholdsvis lav hastighed. Den derved opståede kraftreserve kan udnyttes til at øge finsnitterens kapacitet.

Lang udkastlængde Når du skal læsse en efterløbende transportvogn, skal materialet forlade udkasterrøret med en højere hastighed. For at kunne kaste materialet hen over traktoren og ned i transportvognen kræver det en kraftig og tæt materialestråle.

26

| BiG X 680/780/880 01/18


Kasteblæser Kasteblæserens skovlblade er formet således, at der opnås en høj ydelse, og materialet føres ind mod midten.

Indstilling af udkastlængden Indstillingen af udkastlængden sker via en vippeplade på bagsiden af kasteblæseren. Til den korte udkastlængde vippes plade væk fra materialestrømmen. Materialet har mindre kontakt med kasteblæseren. Til den lange udkastlængde vippes klappen ind i materialestrømmen. Materialet har nu mere kontakt med kasteblæseren.

Trinløs indstilling via elektromotor Den trinløse indstilling af vippepladen på bagsiden af kasteblæseren sker via en elektromotor.

Via et multifunktionshåndtag Med tasterne i multifunktionshåndtagets betjeningsområde kan du hurtigt og let indstille udkastlængden.

BiG X 680/780/880 01/18 |

I armlænene Ekstra betjeningsknaper til justering af udkastlængden i armlænene øger førerkomforten yderligere.

27


Skærebordene Nem udskiftning af skæreborde Komfortabel af- og påmontering Kort monteringstid Kompakt montering Høj sikkerhed

Med lynkoblingssystemet på BiG X kan man hurtigt, nemt og sikkert af- og påmontere skærebordene fra førersædet. Både når der skal ombygges til transport på vej, eller i forbindelse med skiftende afgrøder, minimerer lynkoblingen monteringstiden, således at der bliver bedre tid til selve høstarbejdet.

Perfekt montering Den robuste indføring med øvre føringsruller og nedre bærebjælker, hvortil man kan få hydrauliske låsebolte som tilbehør, letter af- og påmontering af skærebordene og fører skærebordet mere sikkert.

Fuldstændig tilpasning Hydraulikcylinderen på siden af den pendulophængte nedre bærebjælke gør det muligt at tilpasse skærebordet aktivt til markens ujævnheder. For at opnå en fri pendulering slås hydraulikcylinderen på trykløs.

Så enkelt som muligt Ved tilkoblingen griber de to føringsruller på BiG X’s bæreramme ind under skærebordenes rundbuer.

28

| BiG X 680/780/880 01/18


Unik Rørbøjlen på skærebordene, der bæres af føringsrullerne, gør det muligt for skærebordene at pendulere. Der er et meget stort penduludsving, og skærebordene er lette at af- og påmontere.

Komfortabel Bolte på den nedre bjælke i bærerammen låser skærebordet fast. Som ekstraudstyr fås hydrauliske låsebolte, der kan aktiveres fra førersædet og som øger betjeningskomforten.

Automatisk Som ekstraudstyr fås den fjederbelastede lynkobling, der sørger for en automatisk og sikker tilkobling af skærebordets drev. Det kraftige drev er dimensioneret til højeste belastning.

BiG X 680/780/880 01/18 |

29


EasyFlow 300 S, 380 S Holdbar pickup uden kulissestyring med seks rækker pickupfingre i W-form Automatisk tilpasning af omdrejningstallet til kørehastigheden Sidemonterede støttehjul og løberuller bagved giver perfekt jordfølgning Udskiftelige slidplader i indføringsområdet Lynkobling med rundbuer for nem af- og påmontering af skærebordet

Pickup-modellerne EasyFlow 300 S og 380 S har hverken ruller eller kulissestyring. Det er ensbetydende med færre bevægelige dele – op til 58 % færre dele end en traditionel pickup – og en roligere gang, mindre slitage og vedligeholdelse. EasyFlow arbejder med 30 % højere hastighed for at samle renere op og øge produktiviteten.

Høj ydelse Med en arbejdsbredde på 3,00 m eller 3,80 m EasyFlow pickuppen på BiG X yderst stærk. Afhængig af skårtykkelse og arbejdshastighed kan du trinløst varierer EasyFlows omdrejningshastighed fra førersædet. Ved automatisk indstilling sker tilpasningen til kørehastigheden uden førerens indgriben. Rundbueadapteringen giver skærebordet et stort penduludsving og letter af- og påmontering.

Alt flyder De seks rækker pickupfingre, der er monteret i W-form giver en ensartet og ren opsamling, også når der arbejdes i uensartede skår.

30

| BiG X 680/780/880 01/18


Græsskærebord med nedholdervalse Den standardmonterede, justerbare nedholdervalse sørger for et ensartet materialeflow, også ved høj hastighed.

Komfort, der gør arbejdet lettere Ved reversering løftes tværsneglen og den store nedholdervalse automatisk væk fra arbejdsposition, så det er let at fjerne fremmedlegemer, som metaldetektoren har registreret. Når finsnitteren genoptager kørslen, vender nedholdervalsen og sneglen automatisk tilbage til deres tidligere arbejdsposition.

Altid passende Den trinløse højdeindstilling og den indstillelige affjedring af nedholdervalsen gør det muligt at tilpasse sig forskellige skårstørrelser og giver en jævnt løb.

BiG X 680/780/880 01/18 |

31


EasyFlow 300 S, 380 S

Hurtigt fra mark til mark De sidemonterede støttehjul, der kan indstilles i højden, kan drejes ind hydraulisk fra førersædet.

Bedste jordfølgning Alt efter arbejdsbredde optimerer en eller to løberuller jordfølgningen. Løberullerne kan højdejusteres.

Stor kapacitet De store indføringsnegle med en diameter på 600 mm udmærker sig også i store mængder langstænglet afgrøde.

32

| BiG X 680/780/880 01/18


Stærke slidplader Udskiftelige slidplader øger indføringssneglenes levetid.

2-trins indstilling De takkede indføringsskinner kan indstilles i aggressiviteten i 2 trin, så er du godt forberedt

Stærke drev Drevene til pickuppen og indføringssneglen er monteret i siderne, og er yderst robuste og holder til kraftige belastninger. Drevene er sikret med automatiske overbelastningskoblinger.

BiG X 680/780/880 01/18 |

33


XDisc 620 – det direkte skærebord Høj kapacitet med 6,20 m arbejdsbredde Forsynet med den verdenskendte KRONE skårlæggerteknik EasyCut KRONE SmartCut for et rent snit Rundbueadaptering for hurtig til- og frakobling og bedste jordfølgning Transportvogn til 40 km/t

Med et skærebord, der baserer sig på den kendte KRONE EasyCut knivbjælketeknik, kan BiG X med XDisc direkte skærebord afskære og finsnitte helsædsensilage i én arbejdsgang. SmartCut sørger for en hurtig afskæring i høj kvalitet, men SafeCut forhindrer skader forårsaget af fremmedlegemer.

Høst uden spild KRONE XDisc er specialmaskinen til helsædsensilage og kan dermed anvendes på mange måder. XDisc giver dig en ren afskæring uden spild. Med den kæmpestore indføringssnegl, der har en diameter på 900 mm har BiG X en enorm kapacitet og kan også opsamle langt og tæt afgrødemateriale uden problemer.

34

Ingen striber med SmartCut Eftersom nogle skæreskiver drejer parvis mod hinanden og andre væk fra hinanden, har det været nødvendigt at omkonstruere knivoverlapningen, for at sikre en ren afskæring. Vi har øget overlapningen mellem de skæreskiver, der roterer væk fra hinanden, hvilket sikrer en stribefri afskæring. Omvendt giver den større afstand mellem knivbladene, der drejer bagud, et mere jævnt flow i fyldige afgrøder.

| BiG X 680/780/880 01/18


Sikker med SafeCut Rørnaglen i tandhjulets drivaksel knækker, når der sker en momentan overbelastning på grund af kontakt med et fremmedlegeme. Akslen fortsætter med at rotere og løfter den pågældende skæreskive op og væk fra risikozonen. Skæreskiven går dermed ikke tabt.

Uden følger Takket være Safecut kommer den skæreskive, der kolliderede med et fremmedlegeme, ikke i kontakt med naboskiverne. Dermed forebygges at der sker skade på de cylindriske tandhjul. SafeCut er standardudstyr på XDisc

BiG X 680/780/880 01/18 |

35


XDisc 620

Knivene skiftes i løbet af et øjeblik Hurtigskifteknive er ganske enkelt et must for mange brugere. Knivene udskiftes let og hurtigt i marken.

Sidemonterede knive Det direkte skærebord kan også udstyres med sidemonterede knive. Knivene der er monteret på højre og venstre side af skærebordet kan aktiveres hydraulisk. Med et rent snit gør de det muligt at høste sammenfiltrede afgrøder eller helsædsblandinger uden spild.

Stor produktivitet Den kraftige indføringssnegl med en diameter på 900 mm giver en stor produktivitet. Den lejres pendlende og kan køre baglæns. Vindingerne i sneglen er udstyret med udskiftelige slidplader af Hardox stål.

36

| BiG X 680/780/880 01/18


Drivlinjen Skærebordet trækkes via en vinkelgearkasse, og indføringssneglen via et kædedrev. Skærebordet er forsynet med en friløbskobling. Dermed kan skiverne gå i friløb, når de kobles fra og stopper ikke med et ryk. Sneglen er sikret mod overbelastning via en stjerneskraldekobling.

Hurtig af- og påmontering Af- og påmonteringen af XDisc sker hurtigt og let. Når den skal påmonteres griber de to føringsruller på BiG X indføringen ind under rundbuerne for skærebordet. Den fjederbelastede lynkobling til drevet og den hydrauliske lås kan fås som ekstraudstyr.

Hurtig og sikker transport Når du skal transportere skærebordet, kan den let sættes over på den specielt udviklede transportvogn. Med det integrerede bremsesystem er du sikret bedst muligt.

BiG X 680/780/880 01/18 |

37


EasyCollect Rækkeuafhængige majsskæreborde med arbejdsbredde fra 4,50 til 10,50 m Bedst mulig snittekvalitet med færre overlængdefraktioner, eftersom stænglerne indføres på langs Enkel konstruktion og reduceret kraftbehov Centralt drev

Det rækkeuafhængige EasyCollect skærebord er en alsidig enhed, der fører stænglerne på langs ind i maskinen – hvilket er ensbetydende med en suveræn snittekvalitet. Det unikke Collector princip fra KRONE står for lave omkostninger og fungerer fantastisk godt over hele verden.

Stærk i ydelsen Med op til 10,50 m arbejdsbredde kan BiG X køre med verdens bredeste rækkeuafhængige majsskærebord. Det kontinuerligt roterende indsamlingssystem fører de afskårne stængler ind til midten af maskinen, hvor de drejes og trækkes ind på langs. Det giver en højere snittekvalitet og færre overlængdefraktioner.

38

Model

Arbejdsbredde

Rækker

Konstruktion

EasyCollect 450-2

4,5 m

6

2-delt

EasyCollect 600-2

6,0 m

8

2-delt

EasyCollect 600-3

6,0 m

8

3-delt

EasyCollect 750-2

7,5 m

10

2-delt

EasyCollect 750-3

7,5 m

10

3-delt

EasyCollect 900-3

9,0 m

12

3-delt

EasyCollect 1050-3

10,5m

14

3-delt

| BiG X 680/780/880 01/18


Det trækkende snit De faste multisektionsknive og de kontinuerligt roterende knive skærer majsstænglerne over som med en saks. Knivene er selvskærpende og lette at skifte ud. Enkel og god Det 2-delte majsskærebords enkle konstruktion er overbevisende. Den lave transportbredde, den smalle konstruktion og den gode oversigt er ensbetydende med sikker transport.

Centralt drev Det mellemste drev er via automatiske koblinger forbundet til drivakslen og overfører den fulde ydelse til det foldbare samlesystem.

BiG X 680/780/880 01/18 |

39


EasyCollect

Enkel og genial EasyCollect markerer sig med sit modulære og enkle design med et kontinuerligt roterende samlesystem. Resultatet er en væsentlig lavere vægt, mindre vedligeholdelse og en længere levetid.

Sikker indføring EasyCollect samler hver enkelt majsrække rent, fører stænglerne ind til midten og derfra ind i snittecylinderen. Det er den glidende indføring i langsgående retning, der medfører at snittecylinderen leverer de bedste resultater. Også under vanskelige forhold, f.eks. ved lagermajs, er man sikres den bedste indføring.

En ensartet stubhøjde Afstandsfølerne i hver side af EasyCollect sikrer, at skærebordet holder en ensartet stubhøjde, også på ujævne marker. Afstandsfølerne gør det muligt for EasyCollect at regulere arbejdsdybden både i tværgående retning og i kørselsretningen.

40

| BiG X 680/780/880 01/18


Optimalt afgrødeflow Stængeldeleren kan reguleres hydraulisk i højden i forhold til de forskellige stængellængder, med henblik på at stænglerne trækkes ind i maskinen af rørbøjlerne i toppen.

Pålidelig styring Når føreren benytter autopilot, scanner sensorarmene ved den midterste kegle på majsskærebordet afstanden mellem rækkerne. Derefter styrer KRONE BiG X automatisk langs med denne række, hvilket aflaster føreren.

Bredeste indføringssystem EasyCollect indføringskanalens dimensioner matcher snittecylinderen, og sikrer maksimalt gennemløb og maksimal snittekvalitet. Det lige afgrødeflow og den store indføringskapacitet giver tilsammen en stabil og regulær afgrødeindføring.

BiG X 680/780/880 01/18 |

41


Motoren LIEBHERR V-motorer med 8 cylindre V-form for pladsbesparende montering på tværs Opfylder emissionsnorm Tier 4 / Stage 4 Maksimalt output fra 687 til 898 hk Høj produktivitet og rolig gang

Den mest moderne motorteknik fra LIEBHERR med Common-Rail teknologi er ensbetydende med fremragende ydelse og økonomi. Motorerne udmærker sig med optimal tilpasning af omdrejningsmoment, rolig gang, lavt brændstofforbrug og høj virkningsgrad

Model

Motor

Slagvolumen Liter

Max motoreffekt kW/hk

Konstant snitteeffekt X-Power kW/hk

Konstant snitteeffekt EcoPower kW/hk

Type

Emissionsnorm

Model

BiG X 680

LIEBHERR D 9508

Stage IV/ Final Tier 4

V8

16,16

505 / 687

487 / 662

368 / 500

BiG X 780

LIEBHERR D 9508

Stage IV/ Final Tier 4

V8

16,16

570 / 775

550 / 748

401 / 545

BiG X 780

LIEBHERR D 9508

Fri >560 kW*

V8

16,16

570 / 775

550 / 748

401 / 545

BiG X 880

LIEBHERR D 9508

Stage IV/ Final Tier 4

V8

16,16

660 / 898

632 / 860

459 / 624

Maskinydelse

KW

X Power: svære forhold (f.eks majs) Eco Power: f.eks græs

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Så meget kraft som nødvendigt Med KRONE PowerSplit tilpasses moterens maksimale effekt automatisk til arbejdsforholdene. EcoPower anvendes i de tilfælde, hvor der ikke er behov for kraftig motorydelse. XPower overfører maksimal ydelse under vanskelige arbejdsbetingelser. PowerSplit gør BiG X fleksibel rent ydelsesmæssigt og reducerer brændstofforbruget betydeligt.

2100

U/min o/min

42

| BiG X 680/780/880 01/18


Helt igennem effektiv Den tværmonterede motor sikrer en optimal vægtfordeling. Den direkte kraftoverførsel på komponenterne til materialeflowet via en kilerem giver en god rentabilitet.

Køling når det er nødvendigt For at motoren arbejder i det optimale temperaturområde, har BiG X en temperaturafhængig, hydrostatisk kølingsregulering. Når køleren kører med et omdrejningstal, der passer til arbejdsbetingelserne, spares endvidere brændstof.

BiG X 680/780/880 01/18 |

43


Drivlinjens opbygning Enkel konstruktion Direkte kraftoverføring via ekstra stærke kileremme Lang levetid Separat kraftoverføring til indføringen og skærebordene Reverserende når snittecylinderen står stille Separat og sikker kraftoverføring til kørselspumpen

Motoren, der er monteret på tværs, gør det muligt af overføre kraft direkte til snittecylinder og kasteblæser via kileremme. Pumpen til indføringen og skærebordet, samt kørsels- og arbejdspumperne trækkes via et motordrev fra dieselmotoren. Tilkoblingen af alle komponenter i afgrødeflowet sker sikker via en lamelkobling ved motordrevet.

1 2 3

6 5 7 4

1 Motor, der er monteret på tværs 2 Remdrev 3 Kasteblæser 4 7-rillet kilerem til snittecylinder og kasteblæser 5 7-rillet kilerem til corn-cracker 6 Corn-cracker 7 Snittecylinder

Kraftoverføring til arbejdskomponenter Snittecylinderen og kasteblæseren trækkes direkte via en kilerem fra den tværmonterede motor. Kasteblæserakslen trækker på den modstående side kileremmen til corn-crackeren. For at reversere indføringen og skæreborde slækkes kileremmen til snittecylinderen.

44

| BiG X 680/780/880 01/18


Gennemtænkt Skærebordene og indføringen trækkes via hydraulikpumper. Dette system gør det muligt at arbejde med trinløst indstillede hastigheder for skærebord og indføring – ideelt til den automatiske tilpasning til afvekslende høstbetingelser

Optimeret kørselsdrivlinje En flangemonteret hydraulikpumpe på motoren sørger for et trinløst kørselsdrev. Kørehastigheden indstilles automatisk eller manuelt fra førersædet. Drivlinjen arbejder stabilt og giver den højeste sikkerhed.

BiG X 680/780/880 01/18 |

45


Fremdriftssystemet Forhjulstræk som standard, firehjulstræk som ekstraudstyr Stærke Bosch-Rexroth hjulmotorer Hjulslipkontrol med tre kørselsmodi Trækkoncept med mere frihøjde

Fremdriftssystemet med hydrauliske hjulmotorer giver BiG X højere produktivitet samt en højere grad af automatisering med forbedret komfort. Dette fremdriftskoncept reducerer vedligeholdelsen og giver plads til et større, mere effektiv snitteaggregat, placeret længere bagud i maskinen.

Firehjulstræk BiG X 680/780/880 kan efter ønske fås med hydraulisk firehjulstræk via hjulmotorer.

Forhjulstræk Som standard er BiG X forsynet med forhjulstræk. Her erstattes hjulmotorerne på bagakslen med hjulnav.

Planetgear Hjulene trækkes af Bosch-Rexrodt hjulmotorer med planetgear. De har den fordel, at de kan fordele belastningen på flere planettandhjul. Det gør det muligt at overføre høje omdrejninger med en kompakt konstruktion.

46

| BiG X 680/780/880 01/18


God konstruktion Når hjulene trækkes via hydrauliske hjulmotorer, får BiG X en høj frihøjde. Desuden giver konstruktionen mulighed for, at man kan montere en snittecylinder med større diameter og en mere ensartet vægtfordeling.

Affjedret kørsel Styreakslen på BiG X er affjedret. Det sikrer den bedst mulige kørselskomfort på både vej og mark.

Hjulslipkontrol med tre kørselsmodi Maskinføreren bestemmer selv, hvilken af de tre kørselsmodi han vil anvende. Ønsker man at beskytte græsmarken vælger man oftest kørselsmodus med mindst muligt slip. Ved snitning af majs vælger man fortrinsvis en kørselsmodus med mere slip, eller man kan helt deaktivere hjulslipkontrollen.

BiG X 680/780/880 01/18 |

47


Fremdriftssystemet Stor manøvredygtighed takket være individuelt hjulophæng og hjulmotorer Affjedret styreaksel Højdejusterbare hjulmotorer Mange dækvarianter

Det hydrostatiske hjuldrev, individuelle hjulophæng og den kompakte konstruktion gør BiG X ekstremt manøvredygtig. Den når ind i alle hjørner og kræver kun lidt plads, når den skal vende. Det minimerer tiden på forageren og gør BiG X endnu mere effektiv.

Individuelle hjulophæng De individuelle hjulophæng sikrer mere plads til styring. Også med bredde dæk forbliver BiG X ekstremt manøvredygtig, selv på ujævne marker. Det affjedrede individuelle hjulophæng giver også maksimal førerkomfort.

Justerbare drev Da hjulmotorerne foran kan højdejusteres via excenter, forbliver pick-uppens, indføringens og snittecylinderens placering den samme, selv om du skifter til mindre eller større fordæk. Dermed sikres det optimale og ensartede materialeflow. Samtidig opnås en større frihøjde.

48

| BiG X 680/780/880 01/18


Meget manøvredygtig Med et fremdriftskoncept over hjulmotorer opnår man en meget skarp styringsvinkel på 50°. Der er ideelt i skarpe sving. På forageren matches den forrige arbejdsgang nemt.

Passende dækmontering For BiG X er der forskellige muligheder for dækmontering. Store dæk giver maksimal frihøjde og minimal jordpakning. BiG X 680, 780 og 880 kan monteres med dækstørrelser op til 900/60 R42 på forhjulene.

BiG X 680/780/880 01/18 |

49


Godt rustet LED-lygter for bedste udsyn i mørke Optimal adgang til serviceområder Stor opbevaringsplads til værktøj Centralsmøring for øget komfort

Når arbejdsdagen fortsætter efter mørkets frembrud, skal føreren stadig kunne orientere sig overalt i mørket. Her har BiG X en omfattende belysningspakke, der gør nat til dag. Sideskjold, der kan klappes højt op, motorhjelm der kan klappes op, en drejelig stige samt kunststofskærme, der kan afmonteres, betyder at alle dele af maskinen er optimalt tilgængelige, når der skal udføres vedligeholdelsesarbejder.

50

Ved dag eller nat Som ekstraudstyr kan BiG X udstyres med 23 LED arbejdslygter, så man kan arbejde sikkert om natten.

Belyst indstigning Takket være LED belysning mellem trinene kan man stige sikkert op i førerkabinen i mørke.

Drejelig stige Stigen til førerkabinen kan drejes ud til siden, og der skaffes dermed plads, når der skal udføres vedligeholdelsesopgaver på venstre side af maskinen.

Centralsmøring Med centralsmøringens store opbevaringsbeholder til smørefedt opnås længere vedligeholdelsesintervaller og dermed mindsket tidsforbrug.

| BiG X 680/780/880 01/18


Godt overblik Sideskjoldene, der kan foldes højt op, og bagskærmene, der kan afmonteres uden brug af værktøj, giver god tilgængelighed til alle områder på maskinen. Med de monterede LED lygter er det også muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde under dårlige lysforhold.

Masser af plads Mellem kølersien og kasteblæserens bagvæg er der et stort område, hvor man nemt kan komme til komponenterne i forbindelse med materialeflowet.

Praktisk opbevaringsplads Bag på finsnitteren er der masser af opbevaringsplads: På venstre side kan man anbringe en værktøjskasse på en platform, der kan foldes ud.

Nem at få fat i På en opbevaringshylde på bagendens højre side finder man batterierne, der er nemme at få fat i.

BiG X 680/780/880 01/18 |

51


Multitankkonceptet Syv varianter for maksimal fleksibilitet når man vælger tankanlæg Kunden kan vælge mellem mere diesel eller mere ensileringsadditiv Integreret ensileringsadditivanlæg med grov- eller findosering som ekstraudstyr. Maksimal påfyldningsmængde til lange arbejdsdage

Et system af hoved-, side- og ekstratanke giver kunden mulighed for at afstemme behovet for påfyldt diesel, ensileringsadditiv eller vand, alt efter individuelle behov. I alt er der syv forskellige kombinationsmuligheder til rådighed, så alle ønskelige krav til påfyldningsmængder kan imødekommes.

Dieselbrændstof AdBlue Ensileringsadditiv Sidetank (standard) 170 liter diesel eller 230 liter ensileringsadditiv / vand Ensileringsadditivtank (ekstraudstyr) - Grovdosering 275 liter ensileringsadditiv / vand - Findosering 2 x 13 liter ensileringsadditiv

Ekstra tank (ekstraudstyr) 400 liter Diesel

AdBlue tank (standard) 150 liter AdBlue opløsning Hovedtank (standard) 930 liter diesel

52

| BiG X 680/780/880 01/18


Nok tankkapacitet til alle tilfælde Det meget variable tanksystem til BiG X har en løsning til hver en kunde: Ud over 150 l AdBlue opløsning kan man enten tanke 1500 eller 1100 l diesel samt 275 eller 505 l ensileringsadditiv.

Muligheder for ensileringsadditiv På højre platform ved siden af kabinen befinder der sig en integreret grovdosering (0,5 – 7,5 l/min) til ensileringsadditiv. Endvidere er der mulighed for også at benytte venstre tankside til dette, således at kapaciteten så øges til 505 l. I højre hjulkasse kan der placeres 2 x 13 l til den integrerede findosering (0,03 til 0,25 l/min). Endvidere er det muligt at tilslutte et eksternt ensileringsadditivanlæg. Som ekstraudstyr kan ensileringsadditivet også doseres afhængig af udbytte.

BiG X 680/780/880 01/18 |

53


Førerkabinen Meget rummelig og lydsvag Højeste side- og betjeningskomfort Med 360° udsyn kan alt overskues Bedste overblik med kabinelift

Hvis man skal holde sig i form og koncentreret helt til slutningen på en lang arbejdsdag, skal arbejdspladsen være tilsvarende komfortabel. Her er Silent Space åbenplan førerkabinen perfekt. Den har masser af plads, til både fører og passager, klimaanlæg og er absolut en funktionel arbejdsplads. Et godt udsyn hele vejen rundt med mulighed for op til 70 cm mere højde med den unikke kabinelift.

54

Bredere, lysere og mere lydsvag Den brede kabine med smalle sprosser er meget rummelig og giver det bedst mulige udsyn til de brede skæreborde. Kabinens dobbeltbund gør den også mere lydsvag. De 16 H9 lygter giver et perfekt lys, og LED belysningspakke med 23 lygter kan leveres som ekstraudstyr.

Alt er synligt De høje sideruder med smalle, bagudvendte sprosser giver maskinføreren uhindret udsyn.

Solafskærmning For at føreren ikke bliver blændet af solen kan side- og bagruderne forsynes med et solafskærmningsrullegardin.

Perfekt udsyn Selv i regn og støv har du et perfekt udsyn fra BiG X kabinen. Det sørger tre vinduesviskere til forruden, to på sideruderne og en visker til bagruden for. De kan fås som ekstraudstyr. Alle viskere fås med vinduesvaskerdyser.

| BiG X 680/780/880 01/18


Overskuelig Knapperne til lys, varmeapparat og klimaanlæg er placeret i et panel over forruden. Med Follow Home-funktionen kan du stige sikkert ned fra kabinen. Når du trækker tændingsnøglen ud, følger et antal arbejdslygter dig hjem, da de lyser i flere minutter.

Bekvemt og praktisk Multifunktionsgrebet ligger godt i hånden og letter dit arbejde. Og med mere end 20 funktioner kan du med joysticket ikke blot styre hastigheden og køreretningen, men også betjene skærebordet og udkasterrøret.

BiG X 680/780/880 01/18 |

I cockpittet De ergonomisk indrettede betjeningselementer, så som joystick, skærme og betjeningsterminaler er bekvemt inden for rækkevidde fra førersædet.

Altid informeret Den store 12” betjeningsterminal med touchfunktion og USB- samt videoindgang, registrerer alle vigtige maskindata, der kan aflæses på HD-farveskærmen. Terminalen giver mulighed for at se billeder fra udkasterrøret og bakkameraet.

55


Lift Cab

Fantastisk udsigt På BiG X finsnitterne med Lift Cab kan førerkabinen hæves med op til 70 cm. Fra den forhøjede position har føreren perfekt udsyn over høje majsmarker samt påfyldingen af transportvognene. Endvidere giver den hævende kabine mere afstand til komponenterne omkring materialeflowet, hvilket giver et lavere støjniveau i kabinen.

Som en trækharmonika Den højdejusterbare kabine er monteret på en sakselift, der kan køres trinløst op og ned på få sekunder. En smudsbeskyttelse forhindrer, at der danner sig materialeaflejringer under førerkabinen.

56

Ved et tryk på en knap Kabineliften betjenes hydraulisk fra kabinen ved et tryk på en knap. Således kan højden tilpasses let og hurtigt, mens man arbejder i marken.

| BiG X 680/780/880 01/18


Mindre stress – mere sikkerhed I høje majsbestande kan det ofte forekomme, at føreren kører ind i en mur af op til 4 meter høje majsplanter. Med kabineliften kan føreren bedre overskue den mark, han er i gang med at høste fra den forhøjede position. Det mindsker stress og øger koncentrationen om arbejdet. Endvidere er det også lettere at se evt. farlige situationer på forhånd.

Alt er under kontrol Når man læsser transportvogne med høje kanter, kan det ofte være svært for føreren af finsnitteren at følge med i pålæsningen. Hvis kabinen er hævet med op til 70 cm, får føreren et meget bedre overblik over parallelt- eller bagvedkørende transportvogne, og kan dermed bedre følge med i pålæsningen og dermed optimere den.

BiG X 680/780/880 01/18 |

57


Førerassistentsystemer AutoScan gør det muligt at tilpasse snitlængden til afgrødens modenhedsgrad ConstantPower sørger for det optimale dieselforbrug ved maksimal kapacitet ForageCam hjælper med at udnytte frakørselsvognens fulde kapacitet RockProtect beskytter finsnitteren mod stenskader

KRONE tilbyder forskellige systemer til BiG X finsnitteren, således at man opnår den bedste udnyttelse af maskinen og en fornuftig aflastning af maskinføreren. Disse elektroniske hjælpemidler leverer alle relevante data omkring afgrøden og giver mere sikkerhed under ekstreme betingelser.

Kun så kort som nødvendigt Den fotooptiske celle i midten af majsskærebordet måler plantens modenhedsgrad og justerer automatisk snitlængden: Grøn majs snittes i længere stykker for at fremme strukturen og mindske afløb fra siloen. Den tørre majs snittes derimod i kortere stykker, og kan dermed pakkes tættere. AutoScan aflaster således maskinføreren og sparer brændstof, fordi stænglerne snittes optimalt.

Tilpasset hastighed Med et tastetryk vælger føreren motorens udnyttelsesgrad. Derefter tilpasser ConstantPower automatisk kørehastigheden til den mængde og type afgrøde, der skal optages. Føreren aflastes og dieselforbruget mindskes ved maksimal kapacitet. I kombination med AutoScan kan du opnå yderligere effektivitetsforbedringer med den bedste snittekvalitet.

58

| BiG X 680/780/880 01/18


Et ekstra øje Som ekstraudstyr kan ForageCam via et kamera på udkasterrøret sende filmoptagelser til finsnitterens terminal i kabinen og til terminalen i frakørselstraktoren. CCTV kameraet hjælper føreren med at udnytte frakørselsvognens fulde lastkapacitet og aflaster ham samtidig. Systemet kan udbygges til at kommunikere med flere modtagere i alle traktorer i et høstteam.

Intelligent beskyttelse Ekstraudstyret RockProtect beskytter din finsnitter mod stenskader. Opdager systemet en sten, stopper forkomprimeringsvalserne automatisk inden for brøkdele af et sekund. Du bestemmer selv, hvor sensibel RockProtect skal være.

BiG X 680/780/880 01/18 |

59


Føreraflastning ISOBUS automatisk styresystem Med CropControl får du nøjagtigt overblik over arealudbyttet NIR-sensoren måler fugtighedsindholdet i afgrøden AutoCalibrate gør det muligt at kalibrere udbyttemålesystemet i marken

Med ISOBUS styresystemet forbliver føreren automatisk på den forudbestemte strækning uden selv at skulle gribe ind. Andre systemer, der kan måle og dokumentere arealudbyttet og afgrødens fugtighedsgrad, giver yderligere komfort.

Altid i sporet BiG X er kompatibel med ISOBUS styresystemer fra andre mærker. Føreren kan under arbejdet aktivere automatstyringen via KRONEs multifunktionshåndtag.

Udbytte med et tryk Med ekstraudstyret KRONE CropControl udbyttemålesystem kan du med et tastetryk hurtigt og præcist måle udbyttet fra den enkelte mark. Med systemet kan du dokumentere alle oplysninger om udbyttet på de marker, du har høstet.

60

| BiG X 680/780/880 01/18


Fugt i afgrøden NIR sensoren, som fås som ekstraudstyr, giver præcise informationer om afgrødens fugtighedsindhold. Disse informationer bliver derefter gemt i kundehukommelsen for det høstede areal. NIR sensoren er let at montere på BiG X’s udkasterrør og er beskyttet mod skader af et dæksel.

Bekvem vejning AutoCalibrate er et automatisk on-line kalibreringssystem til BiG X’s udbyttemålesystem. Systemet er baseret på et vejesystem, der er monteret på en af høstteamets frakørselsvogne. Både frakørselsvognen og BiG X har en datalogger med en mobiltelefonforbindelse. Kalibreringen foregår løbende, når ’kalibreringskøretøjet’ fyldes. Systemet arbejder meget nøjagtigt, og for første gang er det ikke nødvendigt at køre til en vejebro.

BiG X 680/780/880 01/18 |

61


Tekniske data Motortype Antal cylindre

BiG X 780

BiG X 880

LIEBHERR D 9508

LIEBHERR D 9508

LIEBHERR D 9508

8

8

8

16,16

16,16

16,16

Slagvolumen

l

Motoreffekt

kW / hk

505/687

570/775

660/898

Konstant X Power-effekt under snitning

kW/hk

487/662

550/748

632/860

Konstant Eco Power-effekt under snitning

kW / hk

368/500

401/545

459/624

Tankindhold / volumen

l

1100/1500 ekstra

Tankindhold AdBlue

l

150

Tankindhold Ensileringsadditiv / findosering

l

275/505 ekstra / 2 x 13

Fremdriftssystem

Trinløst variabelt hydrostatisk drev med hjulmotorer, op til 40 km/t

Model

Hastighed i markmodus

km / t

0-25

Hastighed i transportmodus

km / t

0-40 standard

Slipkontrol – justerbar

ekstra

Firehjulstræk

Aksler

Styringsvinkel bagaksel

Grader

Drivlinjer

Trinløs variabel

Skærebord

Trinløs variabel

Forkomprimeringsvalser

Forkomprimeringsvalser

tragtformet

Indgangsvolumen

Lynkobling (også med monteret skærebord)

Serviceposition

6 / standard / 6

Antal valser / metaldetektor, antal magneter Afstand fra metaldetektor til modskær

mm

820 Trinløs fra kabinen (i 0,5 mm trin)

Justering af snitlaengde Afstand fra metaldetektor til modskær

50 Hydraulisk

Bagakselaffjedring

mm

800/660 V-formet, 11° i forhold til modskær

Knivarrangement

20, 28, 36, 40, 48

Antal knive

5-31/4-22/ 3-17/ 2,5-15/2-12

Snitlængdeområde

12.500/17.500/22.500/25.000/30.000

Snit pr. minut.

Standard

Trinløs indstilling af cylinderbund/ affjedring af cylinderbund Corn-cracker 105 tænder: ­savtandsprofil / ­forkromet ­savtandsprofil

Ekstra/ekstra

123 tænder: s­ avtandsprofil / ­forkromet ­savtandsprofil

Ekstra/ekstra

144 tænder: savtandsprofil / ­forkromet ­savtandsprofil

Ekstra/ekstra

166 tænder: savtandsprofil

Ekstra

144 tænder: X-treme, forkromet savtandsprofil

Ekstra

105/123 tænder: X-treme, 30 % omdrejningsdifferende

Ekstra

Hastighedforskel mellem valserne

%

Afstandsindstilling fra kabinen og tilkobling til centralsmøring

62

BiG X 680

20 / Ekstra: 30/40 Standard

Valsediameter / valsefrigang

mm

250 /0,5-7,0

Bredde

mm

710

| BiG X 680/780/880 01/18


BiG X 680 Kasteblæser

BiG X 880

560/710/8

Diameter / bredde / antal skovlblade

V-formede

Kasteskovle, arrangement Antal omdrejninger

BiG X 780

o/ min

2.280 Standard

Trinløs indstilling af bagplade / affjedring af bagplade Udkasterrør Rotationsvinkel

Grader

210°

Aflæsningshøjde

mm

6.000

Tværsnit, dimention

mm

340x230 Standard

Automatisk rotation / parkeringsposition

Gearkasse

Drev til drejesystem Slidplader i hele udkasterrøret

Standard

Vedligeholdelse Centralsmøring og kompressor

Standard

Selvdiagnosesystem via terminal

Standard

Kabine 1) Luftaffjedret fører- og passagersæde

Standard Ekstra

Luftaffjedret comfort fører- og passagersæde Klimaanlæg med køleboks

Standard/ekstra

Frontrudevisker og siderudevisker / Bagrudevisker / 3 siderudeviskere

Standard/ekstra

Dimensioner Længde/ bredde* / højde*

mm

Basismaskinens vægt (uden skærebord)**

ca. kg

16.700/16.700/16.900

Vægtfordeling med EasyFlow 300 (Pick-up)

F / B %

57/43

Vægtfordeling med EasyCollect 750-3 (7,50 m A.B)

F / B %

60/40

7.500-8.250/3.200-3.500/3.900-3980

Dækstørrelse*** Standard**** ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra

680/85 R32 710/75 R42 710/70 R42 800/65 R32 800/70 R38 900/60 R32 900/60 R42

Bagaksel

Standard*** ekstra ekstra

540/65 R30 620/70 R30 710/60 R30

Skæreborde EasyFlow: Pick-up

mm

3.000-3.800

EasyCollect: rækkeuafhængigt skærebord

mm

4.500/6.000/7.500/9.000/10.500

Foraksel

Autopilot og aktiv jordfølgning til EasyCollect * afhængig af dækstørrelse ** afhængig af udstysniveau **** begrænset anvendelse, afhængig af skærebord

Ekstra *** kan ikke kombineres med alle dæk 1) Yderligere muligheder efter forespørgsel

Alle illustrationer, mål og vægte svarer ikke nødvendigvis overens med standardudstyret og er uden forbindende, forbehold for tekniske ændringer.

BiG X 680/780/880 01/18 |

63


Maschinenfabrik Bernard Krone Perfekt til sidste detalje

DK · BiG X 680/780/880 · 01/18 · 209020310

Innovativ, kompetent og tæt på kunden – disse kriterier kendetegner filosofien bag familievirksomheden KRONE. Som specialist i høstmaskiner til foderafgrøder fremstiller KRONE skårlæggere, høvendere, rotorriver, læsse- og doseringsvogne, rundballe- og storballepressere samt de selvkørende BiG M højkapacitets-skiveskårlæggere og finsnitteren BiG X. Kvalitet, made i Spelle i Tyskland, siden 1906.

Din KRONE forhandler

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG Heinrich-Krone-Straße 10 D-48480 Spelle Telefon: +49 (0) 5977 935-0 Fax: +49 (0) 5977 935-339 info.ldm@krone.de | www.krone.de

KRONE BiG X 680 780 880  
KRONE BiG X 680 780 880