Page 1

DEUTZ-FAHR AGROSKY Precision Farming Udstyr til “Precision Farming” bliver mere og mere vigtigt og nødvendigt. DEUTZ-FAHR AGROSKY er et komplet program til Precision Farming. Fra standardiseret ISOBUSInter-face, via automatiske styresystemer, op til den nyeste teknik med 2-vejs kommunikation mellem traktor og redskab, som kaldes TIM. Muligheder og fordele: Præcise styresystemer til ethvert formål, øger både effektivitet og komfort, og sparer penge via færre overlap og mister. iMonitor² med ISOBUS VT sikrer komfortabel redskabskontrol.

• Op til 2 kameraer for optimal overvågning af arbejdet.

• Dokumentation af alle relevante arbejdsdata deutz-fahr.com

1


DEUTZ-FAHR AGROSKY styresystemer Visual guidning: VG _ _ Diodevisning af den optimale køreafstand til sidste træk. Hermed kan der også udtrækkes dokumentation via USB-stik. Tilbydes i to forskellige systemer: Det mobile system VG25 og det fuldt integrerede system VG 50, med visning i iMonitor2. Assisted Steering: AS _ _ Fuld-automatisk styresystem via integreret el-rat. Høj fleksibilitet via flytning af rat og antenne. Op til fuld RTK nøjagtighed. Kan, via iMonitor2, integreres fuldtud i Agrotron 6 og 7 TTV.

deutz-fahr.com

2

Performance Steering: PS Styresystem, helt integreret i traktorhydraulikken/elektronikken. Giver også højere komfort via EASY STEER. Optimal performance fra 0.2 op til 25 km/h


AGROSKY - styring 3 niveauer af nøjagtighed Alt modtage- og navigationsteknologi er integreret i SRC 40 enheden.. En selvstændig enhed, som let kan flyttes fra én maskine til en anden. Modulopbygget, til 3 forskellige niveauer af nøjagtighed Modem SRC40

EGNOS

+

+

IMU

OmniStar

RTK

Nøjagtighed / Fastliggende spor? +/- 30 cm / Nej

ca. 12 cm / kun i kort tid

2 cm / Ja

Nøjagtig nok til rækkeafgrøder? Nej

Ja, i begrænset omfang

JA

Velegnet til? Gødningstildeling / Græsslåning / Dokumentation deutz-fahr.com

Kultivering / Gødningstildeling / Såning / Dokumentation 3

Såning / Specialafgrøder / „Overspring“ / Nøjagtigt arbejde i rækkeafgrøder / Dokumentation


AGROSKY - system iMonitor² 23 1

22

21

20

3

2

19

3

18

4

17

5

16

6

15 7

7

14

8

13 9 10

11

12. Aktivering af automatisk styring 13. Aktivering af „maling“ af arealer 14. Kørelinje kompensation 15. Kalibrering / Justering af styring 16. Kørelinje menu 17. Opgave menu 18. Mark menu 19. Job menu 20. Kort-zoom ind/ud 21. Se kørelinjer 22. Kort lager 23. Skærm billede indstilling

1. Software-Version 2. Styringsmenu 3. Korrektionssignal 4. Status, anvendt plads i computer 5. Jobstatistik 6. Sektionskontrol 7. ISOBUS VT (Virtuel Terminal) 8. Traktor-menuer 9. MasterData Manager 10. Opsætning 11. Område for selvvalgte visninger

„Touch“ og juster Pil: Rør skærmen med finger og træk til højre = Lille område => stor skærm

deutz-fahr.com

4

12


DEUTZ-FAHR AGROSKY EASY STEER EASY STEER: Giver mulighed for at reducere det nødvendige ratomdrejningstal til fuldt styreudslag. Der kan vælges mellem 4 niveauer. Herved reducers arbejdet med rattet væsentligt og øger komforten for køreren. EASY STEER er en del af optionen “AGROSKY ready”. Valg af “Easy-Steer-trin” 0-12-3, foretages i ASM-menuen til 4-WD og spærring i iMonitor2.

deutz-fahr.com

Aktivering af Pved boxen til Agrosky, foretages med den sorte kontakt i panelet til højre, (nær ved PTOforvalget). Aktivering af EASY STEER sker ved at trykke kontakten med ratsymbolet i armlænet i min 3 sek. (Nødvendigt for autostyring) 5


AGROSKY – aktivering af autostyring Hvis EASY-STEER er aktiveret, og alle parameter er OK, er der 3 mulige måder at aktivere autostyringen på: 1. Via iMonitor² 2. Kontakt i armlænet 3. Via Comfortip foragerautomatikken

1

2

3

Hvis alle parameter er grønne, vil rat-symbolet i skærmen være hvidt. ⇒ Nu, kan autostyringen aktiveres. Hvis autostyringen er aktiveret, vil rat-symbolet skifte til grønt. Eksempler på parametre: - Kørelinjer til rådighed - Easy Steer er aktiveret - Modtagelse af GPS signal -…


AGROSKY - Autostyring Basisopsætning Opsætning af et redskab: Vælg “implement“ på siden herfor. I menuen “NEW“ kan et nyt redskab opsættes. Her er det muligt at vælge mellem forskellige tilkoblingsmuligheder. Tryk på det aktuelle ikon og næste step kommer frem, automatisk. Med ISOBUS-redskaber, der er sektionsopdelte, kan sektioneringen (op til 32 stk.) styres automatisk via Agrosky, så overlap og mister undgåes. Til sidst vælges arbejdsbredde på redskabet (automatisk med ISOBUS). Bemærk: Traktorens geometri er opsat fra fabrik. Nøjagtigheden i arbejdet, er afhængig af en korrekt opsætning.

deutz-fahr.com

7


AGROSKY – Autostyring Vejledning For dokumentation og funktioner som sektionskontrol, er det hensigtsmæssig at danne markgrænser. Inden man starter med at danne markgrænsen, må man indtaste “off-set”. Normalvis er dette afstanden fra skel til midten af traktoren. Tryk på menuen, og under-menuen vil åbne sig. Forhindringer, såsom sten, hydranter etc., kan markeres.

Fordele og noter: Klar struktur Find forhindringer, også i høje afgrøder Nem Off-set: Afstand fra midten af traktoren (antennen) til markgrænsen ved opstart.

• • •

deutz-fahr.com 8


AGROSKY – Autostyring Vejledning Styre-menu Her er alle almindelige typer af kørelinjer. Vælg den ønskede type. Afsæt et A-punkt, og efter minimum 10 m, et B-punkt. => Hermed er der dannet en kørelinje mellem de to punkter (med uendelig længde), og den automatiske styring kan aktiveres. I Job Menuen er det muligt at oprette et job direkte i terminalen. Jobbet kan også importeres via USB med en ISO-XML-fil, og efter arbejdets udførelse eksporteres igen via USB’en. Komfortabel betjening af finger-touch-monitoren, også i ujævnt terræn via MMI’en. Fordele: Kørelinjer tilpasset enhver markprofil. Nem dataoverførsel via USB og ISO-XML filer Optimal betjening via både finger-touch og MMI

• • •

deutz-fahr.com 9


AGROSKY – Autostyring Vejledning Job Assistant og Quick Start gør betjeningen af AGROSKY meget nemmere. Job assistant: Forklarer step by step alle opsætninger til at færdiggøre et job. Quick Start: Giver mulighed for at have et direkte link til et forud defineret sæt af punkter.

Fordele:

• AGROSKY er det eneste system, som har en integreret betjeningsvejledning Hurtig og enkel opsætning via QuickStart Større comfort for brugeren Mindre spildtid og større kapacitet

• • •

deutz-fahr.com 10


AGROSKY – Autostyring Yderligere funktioner Sektions overblik: Op til 32 sektioner kan vises i iMonitor². Sektions-kontrol: Via ISOBUS er det muligt at styre redskabets sektioner helt automatisk, eksempelvis på sprøjte- og gyllebomme eller rækkeafblænding på (majs)såmaskiner, etc. Variabel mængdestyring: Fra et tidligere dannet udbyttekort, kan der generes et tildelingskort, som styrer tildeling af f.eks. gødning. Fordele:

• Hvad der ofte koster ekstra hos konkurrenter er standardudstyr i AGROSKY systemet! Reduceret forbrug af udsæd og gødning via eksakt tildeling, uden overlap og mister. Reduktion af omkostninger øger fortjenesten.

• •

deutz-fahr.com 11


AGROSKY - Dokumentation

Fuld dokumentation: Opbyg job direkte i iMonitor² og eksporter data via en PDF-fil. Eller: Opbyg jobbet på kontoret og overfør det til iMonitor² via et USB-stik. Gennemfør jobbet, og afslut det, og via USB’en re-eksporteres jobbet til gardens Farm Management Information Systemet. AGROSKY burger standard formatet ISO-XML. Jobbet kan f.eks. indeholde: - Master data for gården - Marker / kørelinjer - Job - Tildelings-kort Fordele:

• Let og enkel dokumentation • Fuld kompatibel, via filtypen ISO-XML


AGROSKY – Autostyring Yderligere funktioner

• • • • • • • • •

Bedste resultat (testet af DLG) Reduktion af omkostninger - sparer tid / sparer resourcer => Sektionskontrol er standardudstyr => Mindre (ingen) overlap / hurtigere vending på forager Nemmeste betjening Komplet udstyret fra eksperten: DEUTZ-FAHR Opgradering eller komplettering på enkleste måde Kompatibilitet via brug af internationale standarder => data management / korrektionssignal (nogle anvender krypterede formater) Reducerer arbejdet og øger komforten dramatisk Relativt mange funktioner er standardudstyr => Automatisk Sektionskontrol / Variabel Rate Control => EASY STEER => ISO-XML


AGROSKY – ISOBUS ISOBUS 11783: Er en vedtaget industri-standard for elektronisk kommunikation mellem traktor og maskiner til skov og landbrug. iMonitor²: Er det centrale interface for DEUTZ-FAHR ISOBUS. Tidligere var det nødvendigt med en terminal til hvert enkelt redskab. I dag kan alt kontrolleres via en Virtual Terminal (VT), som kan vises i den 12” store iMonitor². Med denne størrelse er der plads nok til betjene redskabet på bedste måde. AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation): Definerer standarder for elektronisk udstyr til landbruget. DEUTZ-FAHR er af de de vigtige medlemmer. ⇒ DEUTZ-FAHR ISOBUS certificeret af AEF!


AGROSKY – ISOBUS Opsætning På opsætningssiden for ISOBUS, er der mulighed for en opsætning af redskabets betjeninger. Via denne bruger-opsætning, er det muligt at betjene alle typer redskaber med højeste komfortniveau. Fordele:

• Hurtigere redskabsskift • Optimalt udsyn fra kabinen, via kun én monitor. Optimalt overblik over maskinen via velplaceret monitor. Kompatibel til alle almindelige ISOBUSredskaber.

• •


AGROSKY – ISOBUS Joy-stick opsætning ISOBUS VT fra DEUTZFAHR giver mulighed for at anvende trykknapperne i joysticket til ISOBUS-funktioner. På denne måde øges brugerkomforten, ved at “lægge” ofte anvendte funktioner på trykknapperne i joysticket. Aktiver funktionen “AUX“ i VT’en, aktiver den definerede trykknap, og “gem” konfigurationen Funktionerne kan programmeres i Setup menuen.


AGROSKY – ISOBUS / kamera Hvis der er valgt, at nogle af hydraulikventilerne skal styres af AUX-ISOBUS, bliver det vist i skærmbilledet for hydraulikventiler. Fordele

• DEUTZ-FAHR tilbyder et særdeles højt komfortniveau. => For at bruge AUX, skal både traktor og redskab “understøtte” denne funktion.

Fra software system, version 3.19.xx og fremad, vil det være muligt at aktivere, ét eller to kameraer via en forud defineret funktion, f.eks. bakning, indkobling af PTO etc. Fordele:

• Endnu bedre udsyn og kontrol!


AGROSKY – ISOBUS TIM (Endnu ikke fuldt integreret) Med henblik på permanent at få højeste kapacitet og effektivitet ud af maskinen, er dette blevet lettere med DEUTZ-FAHR TIM. (Tractor Implement Management) Via ISOBUS stikket, kobles traktor og redskab meget tæt sammen og visse funktioner kan automatiseres. Fra sensorer, placeret på redskabet, sendes informationer til traktoren. Hermed kan automatisk igangsættes funktioner, som føreren normalt selv må aktivere. Eks: Når ballekammeret på en rundballepresser er fuldt stopper traktoren automatisk og netbindingen igangsættes, og når bindingen er færdig åbnes bagklappen for aflæsning og lukkes igen. Fordele: Øger effektiviteten og komforten, helt uden stress og overbelastning af føreren. DEUTZ-FAHR er én af de første traktormærker der introducerer denne teknologi.

• •


AGROSKY – Service Trådløs support Remote Control

Nu er det muligt, at supportere kunden, uden at køre ud til ham? Ikke noget problem med DEUTZ-FAHR Remote Access! Hvordan, step by step: 1. Sæt WiFi Sticket i USB porten på siden af iMonitor² 2. Aktivér Wifi-Netværket og Remote Access 3. Remote-Assistent forklarer step by step hvad der skal gøres (Fortsættes på næste side)


AGROSKY – Service Trådløs support 4. Program “ TeamViewer“ åbner i iMonitor². Til venstre er der et ID-log-in, som giver adgang til trådløs service. 5. Åben programmet: “TeamViewer“ i PC‘en og brug “Remote Computer“ => indtast ID, som vises i iMonitor² Nu er det muligt at kontrollere denne iMonitor² fra din PC. Det er ikke muligt, trådløst, at betjene funktioner med sikkerhedsmæssige konsekvenser. Wifi sticken er nu en del af iMonitor². Den medleveres og kan bruges i softwareversioner fra 3.20.xx: og fremad

Fordele:

• Mulighed for hurtig support til fjerntboende kunder Online support sparer tid for både forhandler og kunder


DEUTZ-FAHR Precision Farming Argumenter

• • • •

• • •

iMonitor²: Komfortabel / universal / brugervenlig => ISOBUS / Styring / Kamera / Opsætning / Dokumentation Anvendelsen af internationale Standarder muliggør valg af Farm Management Systemer og kompatibelt udstyr => Dokumentation / ISOBUS Superhøjt standardudstyr => EASY STEER / Sektionsoverblik / Automatisk sektionskontrol / Variable Rate Control / ISO-XML / Remote Access (trådløs opkobling til iMonitor2) Højere effektivitet på bedriften (Aut.styring / ISOBUS) => reduktion af arbejdstiden => resourcebesparende => beskytter materiel og skåner marken => kombination af autostyring og TIM er den mest effektive traktor-/maskin-kombination på markedet. Agrosky ready udstyret øger mulighederne og gensalgsværdien. Forberedt på fremtidens muligheder. DEUTZ-FAHR er DLG-testet med bedste resultat! => Autostyring / ISOBUS VT Enkel og logisk betjening, takket være iMonitor² deutz-fahr.com

21


DEUTZ-FAHR Precision Farming Overblik Hvilket system for hvilken traktormodel? (08.2015)

< Serie 6

HCP

6120.4 – 6210

HCP

6150 – 6210 CS

HCP

*

ISOBUS TIM

ISOBUS VT

Remote Access

Kamera

iMonitor²

Performance Steering

Assisted Steering

VG 50

Udstyrsmuligheder

VG 25

Serie

*

6.4 TTV 6 TTV (6cyl.) 7 TTV 9 TTV * iMonitor 1 kan leveres med kamera system HCP = Kontakt SDF-team hos HCP

= Ikke muligt på denne traktor = Bliver klar med første aftaler i løbet af 2016 (Enkeltaftaler med redskabsfirmaer)

deutz-fahr.com

22


DEUTZ-FAHR Precision Farming Noter

• •

• •

• • • •

For at kunne aktivere automatisk styring, skal traktoren være i bevægelse, (også for TIM redskaber). Dog må traktoren ikke køre over 8 km/h for at aktivere styringen (sikkerhed). Satellitter fra både GPS og GLONASS anvendes parallelt af SRC40 modtageren. Det giver langt højere funktionssikkerhed i bakket terræn med store “skygger”. => Korrektionssignalet EGNOS understøtter ikke GLONASS satellitter. Korrektionssignalet EGNOS er gratis. For at opnå højere nøjagtighed, er det muligt at opgradere SRC40 modtageren. Hertil skal der så installeres IMU og modem. Det er ikke muligt at eftermontere “AGROSKY ready” => Med Assisted Steering kan opnås samme nøjagtighed => Hertil anbefales de ekstra styrevinkel-sensorerer, som forefindes, når traktoren bestilles “AGROSKY ready”. => TTV- modeller i serie 6, 7 og 9, produceret efter maj 2013, har ledningsnet til “Assisted steering” installeret. Hjulvinkel-sensor: Én sensor for ASM og AGROSKY, men med to forskellige signal-udtag. Derfor kræves der individuel kalibrering af begge udtag (via SDF-ART) RTK: Lang antenne for radio-RTK / kort antenne for mobil net RTK (NTRIP) Kamera: 2 indgange, 1 live kamera IMU = Inertial Magnetic Unit: Elektronisk modul for hældnings-kompensation, arbejder med en meget høj nøjagtighed på 0,2 grader.

deutz-fahr.com

23


DEUTZ-FAHR Agrosky, gør din traktor endnu bedre Med Agrosky på din Deutz-Fahr, bliver arbejdet udført bedre, hurtigere, mere nøjagtigt, billigere og mere bekvemt. Gå ikke glip af alle disse fordele.

Kun med Agrosky fra Deutz-Fahr, får du alle fordelene med, når du overvejer autostyring. Kun Agrosky kommunikerer tæt nok med traktoren, når de nyeste udviklinger skal udnyttes. Andre systemer kan også blokere for opdateringer til traktoren, og dermed forhindre optimal drift, fremadrettet. deutz-fahr.com 24

Agroskyinfo26 08 2015  
Agroskyinfo26 08 2015