Daltec_Foderkasse_DK V2

Page 1

Rund foderkasse Lille minimumsmængde Unik fyldekegle

Daltecs runde foderkasse kan dosere præcist helt ned til en minimumsmængde på 250 ml. Derefter kan den justeres opad i spring á 100 ml. En unik designet fyldekegle sikrer, at alle foderkasser fyldes præcist, uanset om de sidder først eller sidst på anlægget. Levetiden er lang, for alle metaldele er fremstillet i rustfrit stål!

Tragt med drejelås.

Deaktivering af foderkasse.

Unik fyldekegle.

Stang til manuel betjening.

Tragtstørrelser: Ø75 og Ø90 mm.

Adaptere til alle rørtyper.

De bedste løsninger er enkle

Dobbelt så høj brugsværdi uden ekstra arbejde

Daltec A/S · Tybovej 1 · DK-6040 Egtved · +45 76 64 04 40 · daltec@daltec.com · www.daltec.com

7679

Foderkasserne kan leveres i størrelserne 4, 6, 8 eller 10 liter.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.