Daltec_Easyfeed DUO_DK V2

Page 1

EasyFeed DUO Til parallelle foderstrenge med to fodertyper

Daltec EasyFeed kan leveres til enkelt eller dobbelt foderstrengssystemer. Forskellen ligger i tilslutningen til rørsystemet. Med EasyFeed DUO-tilslutningen er det muligt at tilslutte EasyFeed foderkassen til 2 parallelle foderstrenge. Foderkassen kan derfor nemt tildeles 2 fodermidler individuelt via tydeligt farvemarkerede spjæld. De kan evt. forsynes med en farvemarkeret betjeningssnor, hvilket sikrer endnu nemmere betjening. EasyFeed DUO foderkassen er nem at betjene, for den enkelte foderkasse kan nemt afbrydes ved at flytte et rødt greb på foderkassens front. Når grebet er oppe udløses foderkassen ikke sammen med de resterende. Indstillingen er nem at se for alle, så fejlbetjeninger kan undgås og alle dyr få den fodermængde, de er tiltænkt. Kvaliteten er høj. Alle metaldele er udført i rustfrit stål, og EasyFeed er nem at rengøre, så levetiden er lang.

Forskelligt farvede udtag gør det enkelt at tilslutte og styre tildelingen fra de to strenge korrekt.

Integrerede drejespjæld kan forsynes med tydeligt farvemarkeret snorebetjening.

Unikt udløserprincip.

Stor selvholdende luge

Letaflæselig doseringsindex.

Nem at af/på-montere. Vandtæt.

Dobbelt så høj brugsværdi uden ekstra arbejde

Daltec EasyFeed er patenteret! Pat. No. EP3160223 / DK 178762 B2

Daltec A/S · Tybovej 1 · DK-6040 Egtved · +45 76 64 04 40 · daltec@daltec.com · www.daltec.com

7678

EasyFeed DUO Y-tilslutningen kan leveres til Ø50,8 mm og Ø60 mm rørstrenge.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.