Daltec_Easyfeed_DK V2

Page 1

EasyFeed

Enkel. Funktionel. Fleksibel.

Daltec EasyFeed har sat nye standarder for funktionalitet og kvalitet. Funktionaliteten sikres bl.a. ved, at fodringen ved den enkelte foderkasse nemt kan afbrydes ved at flytte det røde greb på foderkassens front. Når grebet er oppe, udløses foderkassen ikke sammen med de resterende. Indstillingen er nem at se for alle, så fejlbetjeninger kan undgås, og alle dyr får den fodermængde, de er tiltænkt. En anden enkel, men effektiv detalje er det snoretræk, der åbner/lukker for fodertilslutningen. Udløserprincippets design kræver minimal kraft hvilket giver høj driftssikkerhed og lang holdbarhed. Snoretrækket indgår ikke i selve produktet, men kan tilkøbes. Kvaliteten er høj. Alle metaldele er udført i rustfrit stål, og EasyFeed er nem at rengøre, så levetiden er lang. EasyFeed foderkasser passer til Ø50,8 mm og Ø60 mm rørstrenge, men kan via en adapter også monteres på Ø38 mm rør. EasyFeed kan også leveres med dobbelt tilslutning.

Brugervenlige løsninger med stor fleksibilitet

Daltec Easy Feed er patenteret! Pat. No. EP3160223 / DK 178762 B2

Unikt udløserprincip.

Stor selvholdende luge.

Letaflæselig doseringsindex.

Nem at af/på-montere. Vandtæt.

Adapter til Ø38 rør.

Daltec A/S · Tybovej 1 · DK-6040 Egtved · +45 76 64 04 40 · daltec@daltec.com · www.daltec.com

7677

Aktiveret: Rødt greb nede Ikke aktiveret: Rødt greb oppe


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.