Daltec_Bio-dosing_DK

Page 1

Daltec Dosing Med Daltec DC Dosing eller Daltec BIO Dosing er det nemt at tilsætte additiver direkte til foderet. Det sikrer en jævn og ensartet fordeling af selv meget små doseringer.

Daltec DC Dosing

Tilsætning af tørre additiver Daltec DC Dosing kan tilsætte tørre foderadditiver med nøjagtig dosering direkte ned i rørstrengen på det forbipasserende foder. Den specialiserede doseringsenhed anvendes til tørre foderadditiver som pulver eller små piller. Doseringskassen indeholder en unik mekanisme, der modvirker brodannelse, og er forsynet med teleskopovergang for nem kontrolvejning. DC Dosing monteres direkte på rørstrengen, hvor den er let tilgængelig, og hvor det er praktisk at påfylde foderadditiverne. Daltec DC Dosing kan anvendes til møllerianlæg, vådfodringsanlæg og alle typer tørfod­ ringsanlæg.

• Doseringen kan indstilles trinløst mellem 0,9 og 9,7 kg/time afhængigt af additivernes massefylde.

• Daltec DC Dosing er forsynet med en teleskopovergang, så kontrolafvejning nemt kan udføres

7646

• Elektronisk overvågning af motorens drift sikrer ensartet tildeling

Daltec BIO Dosing

Tilsætning af flydende additiver Daltec BIO Dosing kan tilsætte flydende additiver som f.eks. vitaminer, mælkesyrebakterier, olier mv. med en ensartet dosering direkte til foderet i rørstrengen. Fordelen ved et flydende additiv er bl.a., at de lettere binder sig til foderet. Derved minimeres risikoen for afblanding i rørstrengen, og ensartet foder føres ud i hele systemet. Samtidigt opnås sikkerhed for, at additiverne er friske, idet de f.eks. ikke er blevet nedbrudte over tid i store færdigblandede foderpartier. Daltec BIO Dosing monteres nemt via et T-stykke direkte til blandekarret til vådfodring eller f.eks. på foderrøret til tørfodringsanlæg. Mængdedoseringen indstilles trinløst via indstilling af pumpens ydelse.

Daltec A/S · Tybovej 1 · DK-6040 Egtved · +45 76 64 04 40 · daltec@daltec.com · www.daltec.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.