Trade-Line, Glatte rør og fittings til regn - og spildevand

Page 1

til regn- og spildevand

Glatte rør og fittings til regn- og spildevand ecological solutions

ISO 14001 ISO 9001 1


Trade-Line Trade-Line tilbyder et af markedets største produktprogrammer af PE, PVC, støbejern, rør, riste, fittings, tanke og lignende produkter til kloakbranchen.

• • • • • •

Vi er uafhængige af store koncerner og har fokus på, at vores kunder får varerne til en fair pris og optimal service lige fra tilbudsgivning til levering, hvor vi kører med vores egne lastbiler, for at være helt sikre på varerne når frem til tiden. Trade-Line er siden 2008 blevet en stor leverandør til branchen, men vi er ikke større, end vi kender vores kunder og leverandører. Derfor kan vi lytte til markedets ønsker, diskutere dem med vores leverandører og hurtigt levere innovative produkter, der gør en forskel i branchen.

Selvstændig og uafhængig leverandør af rør og støbejern der får alt direkte fra fabrikker og vores jernstøberi Løsningsorienteret med eget værksted og skræddersyede løsninger Stram kvalitetsstyring med dokumenteret miljø- og kvalitetskontrol via uafhængige instanser Stort lager af støbejern og alle rør fra Ø32 til Ø2600 Hurtig levering med egne lastbiler Fair priser på både små og store leverancer

Ring 70 22 50 25 eller besøg os. Vi vil også gerne have dig som kunde

2


Markedets mest velassorterede lager Hos Trade-Line betyder ”just in time”, at kunderne får deres varer til tiden, og at vi selv har den i rigtig god tid inden. Det ses tydeligt på vores lager, som er stort og velassorteret.

Lageret giver os mulighed for at betjene kunderne med kort varsel og overholde de leveringsterminer, vi lover. Som en ekstraordinær service kører vi selv en stor del af varerne ud til kunderne med vores 3 lastbiler, der hver dag kører ud til byggepladser, entreprenører og forsyningstjenester med kundetilpassede leveringer. Det minimerer kundernes behov for lagre, når vi har varerne på hylderne og hurtigt kan bringe dem ud. Alle ordrer har et unikt ordrenummer, der følger varen fra lageret og hele vejen ud til kunderne. Det minimerer risikoen for fejl eller mangelfulde leveringer.

Dokumenteret kvalitet Mange påstår, at de leverer kvalitet. Trade-Line kan dokumentere det, for uafhængige institutioner følger os tæt og sørger for, at vi overholder de krævede normer og procedurer for at opretholde vores certificeringer. ✓ ✓ ✓ ✓

Intern Miljøledelse (ISO 14001): Byggeriets kvalitetskontrol A/S EN 124 - 2: Årlig audit på støberi (lovkrav): Kontrolrådet Norge Miljø og Arbejdsmiljø kontrol på fabrikken i Kina Nordic Poly Mark: Frivillig godkendelsesordning af rør og fittings administreret af INSTA-CERT

Kvalitet kan også måles via kundetilfredshed. Her kan vi også dokumentere kvaliteten, for lige siden starten i 2008 er vi vokset år for år og får stadigvæk nye kunder uden at ofre mange penge på markedsføring. Vi har fokus på kunderne, og det fortæller de til deres kolleger. 3


KACZMAREK – en pålidelig partner for Trade-Line og alle vores kunder i Danmark Trade-Line arbejder tæt sammen med den polske producent KACZMAREK om levering af PVC, PE og PP-rør.

Samarbejdet er så udbygget, at Trade-Line er en aktiv samspiller, når firmaet skal designe nye produkter eller påbegynde en ny produktion af endnu en varegruppe. Det sikrer dem maksimal feedback fra markedet og giver os mulighed for at få produceret de varer, vores danske kunder efterspørger. KACZMAREK Malewo Spółka Jawna er et af de største private selskaber på markedet. Virksomheden har opnået sin position på markedet ved altid at være på forkant med hensyn til udvikling og produktion af PVC-produkter til bortledning af spildevand og forsyningsnet til vand og gas. Produktionen af plastprodukter har været KACZMAREKs kerneaktivitet fra begyndelsen. I 1985 lancerede man produktionen af PVC-film, og i de følgende år blev sortiment udvidet med talrige produkter til kloak­ systemer og forsyningsnet til f.eks. vand og gas.

Fremtiden bygger på samarbejde KACZMAREK har skabt en virksom­ hedskultur med engagement, ansvarlighed og viden blandt alle medarbejdere. Alle medarbejdere er fortrolige med firmaets målsætning, værdier, produkter og udviklingsprojekter. Det er med til at skabe et dynamisk team af loyale medarbejdere og fastholde den fornødne ekspertise i virksomheden. Virksomhedskulturen gælder også, når det kommer til samarbejde med deres distributører, og det er vi hos Trade-Line glade for.

4


Indhold

PVC-U rør med massiv kerne til regn- og spildevand Egenskaber Produktsortiment

6-8 9 - 12

PVC-U 3-lags rør med kerne af skum til regn- og spildevand Egenskaber

13 - 15

Produktsortiment

16 - 17

PP rør med massiv kerne til regn- og spildevand Egenskaber

18 - 20

Produktsortiment

21 - 22

PP 3-lags rør med kerne af skum til regn- og spildevand Egenskaber Produktsortiment

23 - 25 26

Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Egenskaber

27 - 28

Produktsortiment

29 - 41

PP og PVC-U rør og fittings til regn- og spildevand Lægning af glatte rør i udgravninger

42 - 43

Denne brochure er en oversættelse af ”Systems for outher sewage PVC and PP” fra Kaczmarek 2017. Der tages forbehold for fejl i oversættelse og skrivefejl. Modelbilleder kan forekomme. Kaczmarek udviklerløbende produktprogrammet. Produktsortimentet kan derfor afvige marginalt. Standarder, normer og lovgivning ændres til stadighed. Brochurens anvisninger er derfor alene vejledende. Kaczmarek tilsigter altid at overholde gældende normer indenfor EU. Under dimensionering, design og etablering af rørledninger i Danmark skal danske normer, retningslinjer og lovgivning overholdes. Kontakt Trade-Line for supplerende information.

5


PVC-U rør med massiv kerne til regn- og spildevand Introduktion

Anvendelse Rør af PVC-U fremstilles til mange formål.: - Nedgravede, trykløse regnvands- og spildevandsledninger under veje, befæstede arealer etc. - Beskyttelse af kabler og andre tekniske installationer under jorden eller ved gennemføring af murværk eller støbte forhindringer - Til afdræning af f.eks. vejbroer - Til rørsystemer hvor der er risiko for kraftige rystelser og ved minedrift

Standarder og godkendelser Standarder og normer udvikles til stadighed. Nedenstående anvisninger er derfor alene vejledende, idet der løbende sker ændringer. Kaczmarek tilsigter altid at overholde gældende normer indenfor EU. Kontakt Trade-Line for supplerende information. PN-EN 1401-1:2009 Rørsystemer af plast til trykløs underjordiske regn- og spildevands rørsystemer af poly (vinyl chlorid) (PVC-U). Del 1: Specifikationer for rør, fittings og systemet. PN-EN 476:2001 Generelle krav til komponenter anvendt i regnvands- og spildevandsledninger PN-EN 681-1:2003/A2:2006 Elastiske pakninger. Krav til materialer til tætningsringe der anvendes til pakninger i regnog spildevandsledninger. Del 1: Gummi PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Elastiske pakninger. Krav til materialer der anvendes til pakninger i regn- og spildevandsledninger. Del 2: Termoplastiske elastomer. Teknisk godkendelse AT-15-7558/2012 vedr. rør og fittings fra Kaczmarek fremstillet af PVC-U med massive eller 3-lags vægge til trykløse rørsystemer til regn- og spildevand. Tildelt 14. feb. 2008 Building Research Institute i Warsaw. Teknisk godkendelse AT/2009-03-0530 vedr. rør og fittings fra Kaczmarek fremstillet af poly (vinyl chlorid) (PVC-U) med massive vægge og 3-lags vægge (med skum eller uden skum) til trykløse regn- og spildevandssystemer. Tildelt 2009 af Road & Bridge Research Institute. Teknisk udtalelse af GIG (Central Mining Institute) om muligheden for anvendelse af PVC-U rør til regn- og spildevandsledninger i forbindelse med minedrift. Dateret 30. juni 2008 af Central Mining Institute i Katowice. Fremstillingsmetode Rør til regn- og spildevandssystemer fremstilles af PVC-U ved ekstrudering af en fuld rørlængde, hvorfor både den ind- og udvendige væg bliver fuldstændig glat og opnår optimale hydrauliske egenskaber. Som en del af processen formes en muffe med rille til en elastisk pakning. Holdbarhed PVC-U er et stærkt plastmateriale, der er resistent mod kemiske forbindelser. Et rørsystem af rør og fittings af PVC-U med korrekte pakninger er modstandsdygtig overfor effekten af spildevand med pH = 2 (syrer) op til pH = 12 (baser), hvilket dækker behovene vedr. kommunalt spildevand, regnvand, overfladevand og grundvand. Oplysninger om PVCresistens mod kemikalier er defineret i retningslinjerne ISO / TR 10358 og af elastomere pakninger i ISO / TR 7620. Spildevandssystemer fremstillet af PVC-U med korrekte pakninger er resistente over for permanente spildevandstemperaturer mellem +40 C til +60 C afhængigt af rørdiameter, vægtykkelse, rørledningens konstruktion og etableringsmetode. Rør og fittings har stor slidstyrke. I de enkelte tilfælde kan påvirkningen (abrasibiliteten) testes i overensstemmelse med metoden beskrevet i PN-EN 295-3. 46


PVC-U rør med massiv kerne til regn- og spildevand Introduktion

Fordele ved rør og fittings fremstillet af PVC-U PVC-U produkterne fra Kaczmarek har mange fordele – både generelle fordele ved anvendelsen af PVC-U og specielle fordele som følge af kvalitet og tekniske detaljer. Herunder nævnes udvalgte fordele: - Korrekt anlagte rørledninger og spildevandssystemer fremstillet af PVC-U rør og fittings er, at de er fuldstændig vandtætte. Hverken udtrængende spildevand eller indtrængende vand fra omgivelserne kan forekomme. Herved opnås maksimal miljøbeskyttelse og ingen unødvendig rensning af indtrængende vand. - Høj glathed af de indvendige vægge sikrer maksimal gennemstrømning. Samtidigt minimeres risikoen for aflejringer på væggene med efterfølgende reduceret flow eller i værste fald tilstopning. - Høj slidstyrke mod mekanisk slitage. - Høj modstandskraft mod påvirkning af kemikalier. - Bredt udvalg af rør med passende stivhed (SN2, SN4, SN8, SN12, SN16) til de jordbundsbetingede driftsbelastninger. - Kan anvendes til beskyttelse af kommunikationskabler. - Rørenes udvendige overflader er meget modstandsdygtige overfor påvirkning af grundvand og kræver ikke ekstra beskyttelse. - Høj kemisk resistens inden for området pH 2-12 - PVC-U rør er lette. En fuld rørlængde på 6 meter med f.eks. en diameter på 315 mm kan nemt håndteres af 2 mand, uden at de udsættes for nævneværdig fysisk belastning. Det er en betydelig forbedring af arbejdsmiljøet i forhold til anvendelsen af beton-, støbejerns, eller keramiske rør. Den lave vægt resulterer også i reducerede transportomkostninger og reducerede anlægsomkostninger. - PVC-U rør fra Kaczmarek er indvendigt mærkede med påskrift og forberedt for kamerainspektion - Lang levetid (mere end 100 år).

Kvalitetskontrol Kaczmarek laboratorietester alle produkter for mekanisk styrke, vandtæthed samt statisk og dynamisk modstand. Testene gennemføres konsekvent efter nøje beskrevne procedurer i henhold til EN ISO 9001.

57


PVC-U rør med massiv kerne til regn- og spildevand Egenskaber

Tekniske egenskaber PVC-U rør og fittings er fremstillet med diametre fra DN/OD 110 – 500 mm i stivhedsklasserne: SN2; SN4; SN8; SN12 og SN16. Rørene er som standard orange-brune (RAL 8023). Rørene er glatte og har samme farve ud- og indvendigt. Alle rør og fittinger samles ved hjælp af muffer med indvendige, elastiske pakninger, så den indvendige rørvæg forbliver glat. Standard muffe - Med løs, elastisk SBR-pakning af typen BL (anvendes sjældent i DK)

Standard muffe - Med fastsiddende elastisk pakning af typen DIN-LOCK Afhængigt af behov og ønsker kan der anvendes rør med muffer med en ekstra stabiliserende O-ring. Det forhindrer rør i at blive trukket ud af samlingerne under anlægsarbejdet og vil efterfølgende give højere tæthedsgrad, hvis rørsystemet kommer under over- eller undertryk. (typeforsegling: DIN-Lås eller System-SK). Forlænget muffe type WK - Med elastisk SBR-pakning af typen BL Rør med forlænget muffe anvendes primært i områder med mange rystelser. Rørene kan også anvendes i forbindelse med minedrift, når følgende rørspecifikationer overholdes: - Rør med stivhed ≥8 kan anvendes i minedrift kategori 1-4 - Rør med stivhed ≥4 kan anvendes i minedrift kategori 1-3

Mærkning inde i rørene PVC-U rør i et diametre fra 200 til 500 mm til spildevandssystemer er også tydeligt mærkede indeni, hvilket f.eks. gør det muligt at identificere rørene under TV-inspektion. Mærkningen angiver: KACZMAREK; rørdiameter x vægtykkelse; materiale PVC-U; stivhed SN; rørtype f.eks.: LITA (massiv); tiltænkt anvendelse. Standard muffe med gummi DN/OD 110 160 200 250 315 400 500

SN 2

SN 4

x x x x x x

x x x x x x

SN 8 x x x x x x x

SN 12 x x x x x x x

Muffe DIN-Lock SN 16 x x x x x x x

Detaljerede anbefalinger for valg af rør, muffer og pakninger findes i PN-ENV 1046. Stivhed er mærket iht. PN-EN ISO 9969

68

SN 8 x x x x x x x

Forlænget muffe med gummi SN 8

SN 12

x x x x x x

x x x x x x


PVC-U rør med massiv kerne til regn- og spildevand

PVC-U rør til regn- og spildevand SN 2; SDR 51 med muffe af gummi

L

t

DN

DN

T

DN [mm] 160 160 160 160 160 200 200 200 200 250 250 315 315 400 400 500 500

e [mm] 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,9 3,9 3,9 3,9 4,9 4,9 6,2 6,2 7,9 7,9 9,8 9,8

e

Produktsortiment

L [mm] 500 1000 2000 3000 6000 1000 2000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000

T [mm] 74 74 74 74 74 90 90 90 90 125 125 158 158 178 178 340 340

t [mm] 74 74 74 74 74 90 90 90 90 125 125 158 158 178 178 340 340

Vægt [kg] 1,5 2,7 5,0 7,4 14,5 4,1 7,8 11,4 22,2 18,1 35,2 29,1 56,3 49,0 93,0 78,3 147,5

Index 032311L050 032311L100 032311L200 032311L300 032311L600 032511L100 032511L200 032511L300 032511L600 032711L300 032711L600 032911L300 032911L600 033111L300 033111L600 033311L300 033311L600

L [mm] 500 1000 2000 3000 6000 1000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000

T [mm] 74 74 74 74 74 90 90 90 90 125 125 125 158 158 158 178 178 178 340 340 340

t [mm] 74 74 74 74 74 90 90 90 90 125 125 125 158 158 158 178 178 178 340 340 340

Vægt [kg] 1,8 3,3 6,3 9,2 18,1 5,2 9,7 14,2 27,8 15,6 22,8 44,2 24,8 36,0 69,6 42,4 60,5 114,8 69,3 97,7 182,9

Index 032321L050 032321L100 032321L200 032321L300 032321L600 032521L100 032521L200 032521L300 032521L600 032721L200 032721L300 032721L600 032921L200 032921L300 032921L600 033121L200 033121L300 033121L600 033321L200 033321L300 033321L600

PVC-U rør til regn- og spildevand SN 4; SDR 41 med muffe af gummi DN [mm] 160 160 160 160 160 200 200 200 200 250 250 250 315 315 315 400 400 400 500 500 500

e [mm] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,9 4,9 4,9 4,9 6,2 6,2 6,2 7,7 7,7 7,7 9,8 9,8 9,8 12,3 12,3 12,3

79


PVC-U rør med massiv kerne til regn- og spildevand Produktsortiment

PVC-U rør til regn- og spildevand SN 8; SDR 34 med muffe af gummi DN e [mm] [mm] 110 3,2 110 3,2 110 3,2 110 3,2 110 3,2 160 4,7 160 4,7 160 4,7 160 4,7 160 4,7 200 5,9 200 5,9 200 5,9 200 5,9 250 7,3 250 7,3 250 7,3 315 9,2 315 9,2 315 9,2 400 11,7 400 11,7 400 11,7 500 14,6 500 14,6 500 14,6

810

L [mm] 500 1000 2000 3000 6000 500 1000 2000 3000 6000 1000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000

T [mm] 58 58 58 58 58 74 74 74 74 74 90 90 90 90 125 125 125 158 158 158 178 178 178 340 340 340

t [mm] 58 58 58 58 58 74 74 74 74 74 90 90 90 90 125 125 125 158 158 158 178 178 178 340 340 340

Vægt [kg] 1,0 1,8 3,4 5,0 9,9 2,1 3,9 7,3 10,8 21,2 6,2 11,6 17,0 33,3 18,3 26,7 51,9 29,4 42,8 82,7 50,3 71,9 136,4 81,9 115,4 216,1

Index 032041L050 032041L100 032041L200 032041L300 032041L600 032341L050 032341L100 032341L200 032341L300 032341L600 032541L100 032541L200 032541L300 032541L600 032741L200 032741L300 032741L600 032941L200 032941L300 032941L600 033141L200 033141L300 033141L600 033341L200 033341L300 033341L600


PVC-U rør med massiv kerne til regn- og spildevand Produktsortiment

PVC-U rør til regn- og spildevand med ekstra lang muffe og gummi SN 8; SDR 34

L t

DN

DN

e

t

T

DN [mm] 160 160 200 200 250 250 315 315 400 400 500 500

e [mm] 4,7 4,7 5,9 5,9 7,3 7,3 9,2 9,2 11,7 11,7 14,6 14,6

L [mm] 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000

T [mm] 174 174 190 190 225 225 258 258 278 278 340 340

t [mm] 150 150 150 150 200 200 200 200 210 210 300 300

Vægt [kg] 11,1 21,5 17,6 33,8 27,5 52,7 44,1 84,1 74,0 138,5 118,8 219,5

Index 032342L300 032342L600 032542L300 032542L600 032742L300 032742L600 032942L300 032942L600 033142L300 033142L600 033342L300 033342L600

L [mm] 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000

T [mm] 74 74 90 90 125 125 158 158 178 178 340 340

t [mm] 74 74 90 90 125 125 158 158 178 178 340 340

Vægt [kg] 10,8 21,2 17,0 33,3 26,7 51,9 42,8 82,7 71,9 136,4 115,4 216,1

Index 032343L300 032343L600 032543L300 032543L600 032743L300 032743L600 032943L300 032943L600 033143L300 033143L600 033343L300 033343L600

PVC-U rør til regn- og spildevand SN 8; SDR 34 med muffe DIN-LOCK

DN [mm] 160 160 200 200 250 250 315 315 400 400 500 500

e [mm] 4,7 4,7 5,9 5,9 7,3 7,3 9,2 9,2 11,7 11,7 14,6 14,6

11 9


PVC-U rør med massiv kerne til regn- og spildevand

L

t

DN

T

DN e [mm] 5,2 5,2 6,5 6,5 8,1 8,1 10,2 10,2 13,0 13,0 16,2 16,2

L [mm] 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000

T

L

t

DN

PVC-U rør til regn- og spildevand SN 16; SDR 26 med muffe og gummi

T [mm] 74 74 90 90 125 125 158 158 178 178 340 340

DN [mm] 160 160 200 200 250 250 315 315 400 400 500 500

12 10

e [mm] 6,2 6,2 7,7 7,7 9,6 9,6 12,1 12,1 15,3 15,3 19,1 19,1

t [mm] 74 74 90 90 125 125 158 158 178 178 340 340

Vægt [kg] 11,9 23,3 18,7 36,6 29,5 57,3 47,3 91,4 79,6 151,0 127,7 239,0

Index 032362L300 032362L600 032562L300 032562L600 032762L300 032762L600 032962L300 032962L600 033162L300 033162L600 033362L300 033362L600

T [mm] 74 74 90 90 125 125 158 158 178 178 340 340

Vægt [kg] 14,1 27,6 22,0 43,1 34,8 67,5 55,7 107,8 93,1 176,7 149,6 280,1

Index 032371L300 032371L600 032571L300 032571L600 032771L300 032771L600 032971L300 032971L600 033171L300 033171L600 033371L300 033371L600

DN

DN [mm] 160 160 200 200 250 250 315 315 400 400 500 500

e

PVC-U rør til regn- og spildevand SN 12; SDR 31 med muffe og gummi

e

Produktsortiment

L [mm] 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000

T [mm] 74 74 90 90 125 125 158 158 178 178 340 340


PVC-U 3-lags rør med kerne af skum til regn- og spildevand Egenskaber

Anvendelse Rør af PVC-U fremstilles til mange formål.: - Nedgravede, trykløse regnvands- og spildevandsledninger under veje, befæstigede arealer etc. - Beskyttelse af kabler og andre tekniske installationer under jorden eller ved gennemføring af murværk eller støbte forhindringer - Til afdræning af f.eks. vejbroer - Til rørsystemer hvor der er risiko for kraftige rystelser og ved minedrift

Standarder og godkendelser Standarder og normer udvikles til stadighed. Nedenstående anvisninger er derfor alene vejledende, idet der løbende sker ændringer. Kaczmarek tilsigter altid at overholde gældende normer indenfor EU. Kontakt Trade-line for supplerende information. PN-EN 681-1:2002 Elastiske pakninger. Krav til materialer til tætningsringe der anvendes til pakninger i regn- og spildevandsledninger. Del 1: Gummi PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Elastiske pakninger. Krav til materialer der anvendes til pakninger i regn- og spildevandsledninger. Del 2: Termoplastiske elastomer. Teknisk godkendelse AT-15-7558/2012 vedr. rør og fittings fra Kaczmarek fremstillet af PVC-U med massive eller 3-lags vægge til trykløse rørsystemer til regn- og spildevand. Tildelt 14. feb. 2008 Building Research Institute i Warsaw. Teknisk godkendelse AT/2009-03-0530 vedr. rør og fittings fra Kaczmarek fremstillet af poly (vinyl chlorid) (PVC-U) med massive vægge og 3-lags vægge (med skum eller uden skum) til trykløse regn- og spildevandssystemer. Tildelt 2009 af Road & Bridge Research Institute. Teknisk udtalelse af GIG (Central Mining Institute) om muligheden for anvendelse af PVC-U rør SN-4; SN-8; SN≥8 til regn- og spildevandsledninger i forbindelse med minedrift. Dateret 14. januar 2009 af Central Mining Institute i Katowice. Fremstilling Rør med flere lag (3-lags rør med kerne af skum) til regn- og spildevandssystemer fremstilles af PVC-U ved ekstrudering af en fuld rørlængde, hvorfor både den ind- og udvendige væg bliver fuldstændig glat og opnår optimale hydrauliske egenskaber. Rørene fremstilles i 3 lag, hvor det midterste lag en lukket cellestruktur, og det inderste og yderste lag er massive. Som en del af processen formes en muffe med rille til en elastisk pakning.

Holdbarhed PVC-U er et stærkt plastmateriale, der er resistent mod kemiske forbindelser. Et rørsystem af rør og fittings af PVC-U med korrekte pakninger er modstandsdygtig overfor effekten af spildevand med pH = 2 (syrer) op til pH = 12 (baser), hvilket dækker behovene vedr. kommunalt spildevand, regnvand, overfladevand og grundvand. Oplysninger om PVCresistens mod kemikalier er defineret i retningslinjerne ISO / TR 10358 og af elastomere pakninger i ISO / TR 7620. Spildevandssystemer fremstillet af PVC-U med korrekte pakninger er resistente over for permanente spildevandstemperaturer mellem +40 C til +60 C afhængigt af rørdiameter, vægtykkelse, rørledningens konstruktion og etableringsmetode. Rør og fittings har stor slidstyrke. I de enkelte tilfælde kan påvirkningen (abrasibiliteten) testes i overensstemmelse med metoden beskrevet i PN-EN 295-3. 13 11


PVC-U 3-lags rør med kerne af skum til regn- og spildevand Introduktion

Fordele ved rør og fittings fremstillet af PVC-U PVC-U produkterne fra Kaczmarek har mange fordele – både generelle fordele ved anvendelsen af PVC-U og specielle fordele som følge af kvalitet og tekniske detaljer. Herunder nævnes udvalgte fordele: - Korrekt anlagte rørledninger og spildevandssystemer fremstillet af PVC-U rør og fittings er, at de er fuldstændig vandtætte. Hverken udtrængende spildevand eller indtrængende vand fra omgivelserne forekommeren. Herved opnås maksimal miljøbeskyttelse og ingen unødvendig rensning af indtrængende vand. - Høj glathed af de indvendige vægge sikrer maksimal gennemstrømning. Samtidigt minimeres risikoen for aflejringer på væggene med efterfølgende reduceret flow eller i værste fald tilstopning. - Høj slidstyrke mod mekanisk slitage. - Høj modstandskraft mod påvirkning af kemikalier. - Bredt udvalg af rør med passende stivhed (SN2, SN4, SN8, SN12, SN16) til de jordbundsbetingede driftsbelastninger. - Kan anvendes til beskyttelse af kommunikationskabler. - Rørenes udvendige overflader er meget modstandsdygtige overfor påvirkning af grundvand og kræver ikke ekstra beskyttelse. - Høj kemisk resistens inden for området pH 2-12 - PVC-U rør er lette. En fuld rørlængde på 6 meter med f.eks. en diameter på 315 mm kan nemt håndteres af 2 mand, uden at de udsættes for nævneværdig fysisk belastning. Det er en betydelig forbedring af arbejdsmiljøet i forhold til anvendelsen af beton-, støbejerns, eller keramiske rør. Den lave vægt resulterer også i reducerede transportomkostninger og reducerede anlægsomkostninger. - PVC-U rør fra Kaczmarek er indvendigt mærkede med påskrift og forberedt for kamerainspektion - Lang levetid (mere end 50 år).

Kvalitetskontrol Kaczmarek laboratorietester alle produkter for mekanisk styrke, vandtæthed samt statisk og dynamisk modstand. Testene gennemføres konsekvent efter nøje beskrevne procedurer i henhold til EN ISO 9001.

14 12


PVC-U 3-lags rør med kerne af skum til regn- og spildevand Introduktion

Tekniske egenskaber Rørene er 3-lagsrør med et midterlag af termoplastisk skum (lukket cellestruktur) PVC-U rørene er fremstillet med diametre fra DN/OD 110 – 500 mm i stivhedsklasserne: SN2; SN4 og SN8. Rørene er som standard orange-brune (RAL 8023). Rørene er glatte og har samme farve ud- og indvendigt. Alle rør og fittings samles ved hjælp af muffer med indvendige, elastiske pakninger (O-ringe), så den indvendige rørvæg forbliver glat.

Standard muffe - Med løs elastisk SBR-pakning af type BL (Anvendes ikke i DK)

Forlænget muffe type WK - Med BL-pakning De forlængede muffer med fastsiddende pakninger anvendes, hvor rystelser i værste fald kan får rørene til at adskilles i samlingerne. Rør med stivhed ≥8 kan anvendes i minedrift kategori 1-4 Rør med stivhed ≥4 kan anvendes i minedrift kategori 1-3

Mærkning inde i rørene PVC rør i diametre fra 200 til 500 mm til spildevandssystemer er også tydeligt mærkede indeni, hvilket f.eks. gør det muligt at identificere rørene under TV-inspektion. Mærkningen angiver: KACZMAREK; rørdiameter x vægtykkelse; materiale PVC-U; stivhed SN; rørtype f.eks.: ML; tiltænkt anvendelse

Standard muffe med gummi DN/OD 110 160 200 250 315 400 500

SN 2

SN 4

x

x x x x x x

Forlænget muffe med gummi SN 8 x x x x x x x

Detaljerede anbefalinger for valg af rør, muffer og pakninger findes i PN-ENV 1046. Stivhed er mærket iht. PN-EN ISO 9969

SN 8 x x x x x x

15 13


PVC-U 3-lags rør med kerne af skum til regn- og spildevand

PVC rør til regn- og spildevand SN 2; SDR 51 med muffe og gummi

L

e4

DN

DN

t

e

Produktsortiment

DN [mm] 160 160 160 160 160

e [mm] 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

e4, min. [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

L [mm] 500 1000 2000 3000 6000

T [mm] 74 74 74 74 74

Vægt [kg] 1,2 2,3 4,3 6,3 12,4

Index 0423113050 0423113100 0423113200 0423113300 0423113600

e4, min. [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3

L [mm] 500 1000 2000 3000 6000 1000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000

T [mm] 74 74 74 74 74 90 90 90 90 125 125 125 158 158 158 178 178 178 340 340 340

Vægt [kg] 1,5 2,6 5,0 7,3 14,4 4,2 7,8 11,4 22,3 12,4 18,1 35,1 20,4 29,6 57,3 34,9 49,9 94,7 57,1 80,6 150,8

Index 0423213050 0423213100 0423213200 0423213300 0423213600 0425213100 0425213200 0425213300 0425213600 0427213200 0427213300 0427213600 0429213200 0429213300 0429213600 0431213200 0431213300 0431213600 0433213200 0433213300 0433213600

PVC rør til regn- og spildevand SN 4; SDR 41 med muffe og gummi DN [mm] 160 160 160 160 160 200 200 200 200 250 250 250 315 315 315 400 400 400 500 500 500

16 14

e [mm] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,9 4,9 4,9 4,9 6,2 6,2 6,2 7,7 7,7 7,7 9,8 9,8 9,8 12,3 12,3 12,3


PVC-U 3-lags rør med kerne af skum til regn- og spildevand Produktsortiment

PVC-U rør til regn- og spildevand SN 8; SDR 34 med muffe og gummi DN [mm] 110 110 110 110 110 160 160 160 160 160 200 200 200 200 250 250 250 315 315 315 400 400 400 500 500 500

e [mm] 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 5,9 5,9 5,9 5,9 7,3 7,3 7,3 9,2 9,2 9,2 11,7 11,7 11,7 14,6 14,6 14,6

e4, min. [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3

L [mm] 500 1000 2000 3000 6000 500 1000 2000 3000 6000 1000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000

T [mm] 58 58 58 58 58 74 74 74 74 74 90 90 90 90 125 125 125 158 158 158 178 178 178 340 340 340

Vægt [kg] 0,8 1,5 2,8 4,1 8,1 1,8 3,2 6,0 8,9 17,4 5,1 9,5 14,0 27,3 15,0 21,9 42,5 25,3 36,8 71,1 42,9 61,2 116,2 70,1 98,8 185,0

Index 0420413050 0420413100 0420413200 0420413300 0420413600 0423413050 0423413100 0423413200 0423413300 0423413600 0425413100 0425413200 0425413300 0425413600 0427413200 0427413300 0427413600 0429413200 0429413300 0429413600 0431413200 0431413300 0431413600 0433413200 0433413300 0433413600

e4, min. [mm] 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 1,3 1,3

L [mm] 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000

T [mm] 174 174 190 190 225 225 258 258 278 278 340 340

Vægt [kg] 9,1 17,7 14,4 27,8 22,5 43,1 37,9 72,3 63,1 118,1 98,8 185,0

Index 0423423300 0423423600 0425423300 0425423600 0427423300 0427423600 0429423300 0429423600 0431423300 0431423600 0433423300 0433423600

PVC-U rør til regn- og spildevand med forlænget muffe og gummi SN 8; SDR 34

DN [mm] 160 160 200 200 250 250 315 315 400 400 500 500

e [mm] 4,7 4,7 5,9 5,9 7,3 7,3 9,2 9,2 11,7 11,7 14,6 14,6

15

17


PP rør med massiv kerne til regn- og spildevand Introduktion

Anvendelse Rør og fittings af polypropylen (PP) er beregnet til nedgravede, fritløbende spildevandssystemer, der udsættes for kraftige påvirkninger som f.eks. lavtliggende systemer, ekstreme temperaturer, fysiske belastninger, pludselige ændringer i gennemstrømning, høj grundvandsstand, fysisk slitage etc.

Standarder og godkendelser Standarder og normer udvikles til stadighed. Nedenstående anvisninger er derfor alene vejledende, idet der løbende sker ændringer. Kaczmarek tilsigter altid at overholde gældende normer indenfor EU. Kontakt Trade-line for supplerende information. PN-EN 1852-1:2010 Rørsystemer af plast til fritløbende underjordiske kloaksystemer af polypropylen (PP). Del 1: Specifikationer for rør, fittings og systemet. Teknisk udtalelse af GIG (Central Mining Institute) om muligheden for anvendelse af PP rør og fittings i forbindelse med minedrift. Dateret 30. juni 2008 af Central Mining Institute i Katowice. Teknisk udtalelse af GIG (Central Mining Institute) om krav til stivhed af PP-fittings i forbindelse med minedrift. Dateret 17. august 2009 af Central Mining Institute i Katowice. Teknisk udtalelse af GIG (Central Mining Institute) om muligheden for anvendelse af PP rør og fittings i forbindelse med minedrift. Dateret 28. august 2009 af Central Mining Institute i Katowice.

Fremstilling Massive PP-rør til kloaksystemer fremstilles ved ekstrudering af en fuld rørlængde, hvorfor både den ind- og udvendige væg bliver fuldstændig glat og opnår optimale hydrauliske egenskaber. Som en del af processen formes en muffe med rille til en elastisk pakning (110 – 200 mm). Rør med dimensionerne i spændet 250-500 mm fremstilles uden muffe, men med dobbelt stik muffe.

Holdbarhed PP er et stærkt plastmateriale, der er resistent mod kemiske forbindelser. Et rørsystem af rør og fittings af PP med korrekte pakninger er modstandsdygtig overfor effekten af spildevand med pH = 2 (syrer) op til pH = 12 (baser), hvilket dækker behovene vedr. spildevand, regnvand, overfladevand og grundvand. Oplysninger om PP-resistens mod kemikalier er defineret i retningslinjerne ISC/TR 10358:1993 og gummimateriale i ISO/TR 7620:2005 Spildevandssystemer fremstillet af PP med korrekte pakninger er resistente over for permanente spildevandstemperaturer op til 90° C. Rør og fittings har stor slidstyrke. I de enkelte tilfælde kan påvirkningen (abrasibiliteten) testes i overensstemmelse med metoden beskrevet i PN-EN 295-3.

18 16


PP rør med massiv kerne til regn- og spildevand Introduktion

Fordele ved rør og fittings fremstillet af PP PP produkterne fra Kaczmarek har mange fordele – både generelle fordele ved anvendelsen af PP og specielle fordele som følge af kvalitet og tekniske detaljer. Herunder nævnes udvalgte fordele: - PP-rør har relativt tykke vægge. De er fremstillet i henhold til PN-EN 1852 med anvendelse af ren polypropylen. - Høj modstandsdygtighed mod påvirkninger og partiel stress, og PP-rør har høj stivhed. - Korrekt anlagte rørledninger og spildevandssystemer fremstillet af PP-rør og fittings er, at de er fuldstændig vandtætte. Hverken udtrængende spildevand eller indtrængende vand fra omgivelserne forekommeren. Herved opnås maksimal miljøbeskyttelse og ingen unødvendig rensning af indtrængende vand. - Nem håndtering og problemfrit anlægsarbejde. - Høj glathed af de indvendige vægge sikrer maksimal gennemstrømning. Samtidigt minimeres risikoen for aflejringer på væggene med efterfølgende reduceret flow eller i værste fald tilstopning. - Høj slidstyrke mod mekanisk slitage og meget tykke rørvægge - Høj modstandskraft mod påvirkning af kemikalier. - Tåler temperaturer fra – 20 ° celsius til +90 ° celsius. - Høj kemisk resistens inden for området pH 2-12. - Er miljøneutrale og kan indgå i recycling af materialer - Kan anvendes til kloaksystemer i kloaksystemer med lav eller stor dybde takket være PP-rørenes høje modstandskraft overfor fysiske påvirkninger. - Kan anvendes i systemer med lav hældningsgrad. - Tåler pludselige påvirkninger op til 340 bar. - Kan transporteres og lægges ved temperaturer ned til – 20 ° celsius. - PP rør er lette og kan udlægges hurtigt uden anvendelse af kraner. Den lave vægt resulterer også i reducerede transportomkostninger og reducerede anlægsomkostninger. - Genopfyldning omkring PP-rør kan gennemføres med den opgravede jord. Derved spares transport- og materialeomkostninger. - PP rør fra Kaczmarek er indvendigt mærkede med påskrift og forberedt for kamerainspektion - Lang levetid (mere end 100 år).

Kvalitetskontrol Kaczmarek laboratorietester alle produkter for mekanisk styrke, vandtæthed samt statisk og dynamisk modstand. Testene gennemføres konsekvent efter nøje beskrevne procedurer i henhold til EN ISO 9001.

19 17


PP rør med massiv kerne til regn- og spildevand Egenskaber

Tekniske egenskaber PP fremstilles med diametre fra DN/OD 110 – 500 mm i stivhedsklasserne: SN4; SN10 og SN16. Rørene er som standard orange-brune (RAL 8023). Rørene er glatte og har samme farve ud- og indvendigt. Alle rør og fittings samles ved hjælp af muffer med indvendige, elastiske pakninger (O-ringe), så den indvendige rørvæg forbliver glat.

Standard muffe - Med DIN-Lock fast, elastisk TPE-pakning og beskyttet mod udtrækning af en låsering lavet af polypropylen (PP). Muffetypen eliminerer risikoen for at pakningerne trækkes ud i forbindelse med samling/nedlægning af rør. Endvidere sikres optimal tæthed ved både over- og undertryk i rørsystemerne.

- Med olieresitent elastisk NBR pakning af typen BL

Forlænget muffe type WK – med DIN-Lock pakning - De forlængede muffer med fastsiddende pakninger anvendes, hvor rystelser i værste fald kan får rørene til at adskilles i samlingerne. Rør med stivhed ≥8 kan anvendes i minedrift kategori 1-4 Rør med stivhed ≥4 kan anvendes i minedrift kategori 1-3

Mærkning inde i rørene PP rør i diametre fra 160 til 500 mm til spildevandssystemer er også tydeligt mærkede indeni, hvilket f.eks. gør det muligt at identificere rørene under TV-inspektion. Mærkningen angiver: KACZMAREK; rørdiameter x vægtykkelse; materiale PP; stivhed SN; rørtype f.eks.: LITA (massiv); tiltænkt anvendelse

DN/OD 110 160 200 250 315 400 500

20 18

SN 4 x x x x x x x

Standard muffe DIN-Lock SN 10 x x x x x x x

SN 16 x x x x x x x

Forlænget muffe DIN-Lock SN 10 x x x x x x


PP rør til regn- og spildevand Produktsortiment DN 110 DN 160 DN 200

L

t

DN

DN

T

e

PP rør til til regn- og spildevand SN 4; S16 med muffe DIN-LOCK

DN 250 DN 315 DN 400 DN 500

DN [mm] 110 110 160 160 200 200 250 250 315 315 400 400 500 500

e [mm] 3,4 3,4 4,9 4,9 6,2 6,2 7,7 7,7 9,7 9,7 12,3 12,3 15,3 15,3

L [mm] 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000

T [mm] 60 60 85 85 106 106 122 122 146 146 159 159 173 173

Vægt [kg] 3,4 6,6 7,2 14,0 11,5 22,2 18,0 34,6 29,0 55,3 48,5 90,9 73,5 139,5

Index 0520233300 0520233600 0523233300 0523233600 0525233300 0525233600 0527233300 0527233600 0529233300 0529233600 0531233300 0531233600 0533233300 0533233600

21 19


PP rør til regn- og spildevand Produktsortiment

DN 110 DN 160 DN 200

L

t

DN

DN

T

e

PP rør PP rør til til regn- og spildevand SN 10; S12,5 med muffe DIN-LOCK

DN 250 DN 315 DN 400 DN 500

DN [mm] 110 110 160 160 200 200 250 250 315 315 400 400 500 500

e [mm] 4,2 4,2 6,2 6,2 7,7 7,7 9,6 9,6 12,1 12,1 15,3 15,3 19,1 19,1

L [mm] 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000

T [mm] 60 60 85 85 106 106 122 122 146 146 159 159 173 173

Vægt [kg] 4,1 8,1 8,9 17,4 14,0 27,1 22,0 42,5 35,2 67,8 58,4 110,8 89,3 171,0

Index 0520533300 0520533600 0523533300 0523533600 0525533300 0525533600 0527533300 0527533600 0529533300 0529533600 0531533300 0531533600 0533533300 0533533600

T [mm] 85 85 106 106 122 122 146 146 159 159 173 173

Vægt [kg] 10,4 20,3 16,2 31,7 25,6 49,8 41,1 79,7 67,9 129,7 104,4 201,2

Index 0523733300 0523733600 0525733300 0525733600 0527733300 0527733600 0529733300 0529733600 0531733300 0531733600 0533733300 0533733600

PP rør til PP rør til til regn- og spildevand SN 16; S10,5 med muffe DIN-LOCK DN [mm] 160 160 200 200 250 250 315 315 400 400 500 500 22 20

e [mm] 7,3 7,3 9,1 9,1 11,4 11,4 14,4 14,4 18,2 18,2 22,8 22,8

L [mm] 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000


PP 3-lags rør med kerne af skum til regn- og spildevand Egenskaber

Anvendelse Rør af PP fremstilles til mange formål.: - Nedgravede, trykløse regnvands- og spildevandsledninger under veje, befæstigede arealer etc. - Beskyttelse af kabler og andre tekniske installationer under jorden eller ved gennemføring af murværk eller støbte forhindringer - Til afdræning af f.eks. vejbroer - Til rørsystemer hvor der er risiko for kraftige rystelser og ved minedrift

Standarder og godkendelser Standarder og normer udvikles til stadighed. Nedenstående anvisninger er derfor alene vejledende, idet der løbende sker ændringer. Kaczmarek tilsigter altid at overholde gældende normer indenfor EU. Kontakt Trade-line for supplerende information. PN-EN 681-1:2002 Elastiske pakninger. Krav til materialer til tætningsringe der anvendes til pakninger i regn- og spildevandsledninger. Del 1: Gummi PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Elastiske pakninger. Krav til materialer der anvendes til pakninger i regn- og spildevandsledninger. Del 2: Termoplastiske elastomer. Teknisk godkendelse AT-15-7558/2012 vedr. rør og fittings fra Kaczmarek fremstillet af PP med massive eller 3-lags vægge til trykløse rørsystemer til regn- og spildevand. Tildelt 14. feb. 2008 Building Research Institute i Warsaw. Teknisk godkendelse AT/2009-03-0530 vedr. rør og fittings fra Kaczmarek fremstillet af PP med massive vægge og 3-lags vægge (med skum eller uden skum) til trykløse regn- og spildevandssystemer. Tildelt 2009 af Road & Bridge Research Institute. Teknisk udtalelse af GIG (Central Mining Institute) om muligheden for anvendelse af PP rør SN-4 og SN-8; regn- og spildevandsledninger i forbindelse med minedrift. Dateret 14. januar 2009 af Central Mining Institute i Katowice. Fremstilling Rør med flere lag (3-lags rør med kerne af skum) til regn- og spildevandssystemer fremstilles af PP ved ekstrudering af en fuld rørlængde, hvorfor både den ind- og udvendige væg bliver fuldstændig glat og opnår optimale hydrauliske egenskaber. Rørene fremstilles i 3 lag, hvor det midterste lag er en lukket cellestruktur, og det inderste og yderste lag er af massiv kerne. Som en del af processen formes en muffe med rille til en elastisk pakning.

Holdbarhed PP er et stærkt plastmateriale, der er resistent mod kemiske forbindelser. Et rørsystem af rør og fittings af PP med korrekte pakninger er modstandsdygtig overfor effekten af spildevand med pH = 2 (syrer) op til pH = 12 (baser), hvilket dækker behovene vedr. spildevand, regnvand, overfladevand og grundvand. Oplysninger om PP-resistens mod kemikalier er defineret i retningslinjerne ISC/TR 10358:1993 og gummimateriale i ISO/TR 7620:2005. Rør og fittings har stor slidstyrke. I de enkelte tilfælde kan påvirkningen (abrasibiliteten) testes i overensstemmelse med metoden beskrevet i PN-EN 295-3.

11 23


PP 3-lags rør med kerne af skum til regn- og spildevand Introduktion

Fordele ved rør og fittings fremstillet af PP PP produkterne fra Kaczmarek har mange fordele – både generelle fordele ved anvendelsen af PP og specielle fordele som følge af kvalitet og tekniske detaljer. Herunder nævnes udvalgte fordele: - Korrekt anlagte rørledninger og spildevandssystemer fremstillet af PP rør og fittings er, at de er fuldstændig vandtætte. Hverken udtrængende spildevand eller indtrængende vand fra omgivelserne forekommeren. Herved opnås maksimal miljøbeskyttelse og ingen unødvendig rensning af indtrængende vand. - Høj glathed af de indvendige vægge sikrer maksimal gennemstrømning. Samtidigt minimeres risikoen for aflejringer på væggene med efterfølgende reduceret flow eller i værste fald tilstopning. - Høj slidstyrke mod mekanisk slitage. - Høj modstandskraft mod påvirkning af kemikalier. - Udvalg af rør med passende stivhed (SN4 og SN8) til de jordbundsbetingede driftsbelastninger. - Kan anvendes til beskyttelse af kommunikationskabler. - Rørenes udvendige overflader er meget modstandsdygtige overfor påvirkning af grundvand og kræver ikke ekstra beskyttelse. - Høj kemisk resistens inden for området pH 2-12 - PP rør er lette. De kan nemt håndteres manuelt. Det er en betydelig forbedring af arbejdsmiljøet i forhold til anvendelsen af beton-, støbejerns, eller keramiske rør. Den lave vægt resulterer også i reducerede transportomkostninger og reducerede anlægsomkostninger. - PP rør fra Kaczmarek er indvendigt mærkede med påskrift og forberedt for kamerainspektion - Lang levetid (mere end 50 år).

Kvalitetskontrol Kaczmarek laboratorietester alle produkter for mekanisk styrke, vandtæthed samt statisk og dynamisk modstand. Testene gennemføres konsekvent efter nøje beskrevne procedurer i henhold til EN ISO 9001.

24 12


PP 3-lags rør med kerne af skum til regn- og spildevand Introduktion

Tekniske egenskaber Rørene er 3-lagsrør med et midterlag af termoplastisk skum eller (lukket cellestruktur). PP rørene er fremstillet med diametre fra DN/OD 110 – 5160 mm i stivhedsklasserne: SN4 og SN8. Rørene er som standard orange-brune (RAL 8023). Rørene er glatte og har samme farve ud- og indvendigt. Alle rør og fittings samles ved hjælp af muffer med indvendige, elastiske pakninger (O-ringe), så den indvendige rørvæg forbliver glat.

Standard muffe - Med fastsiddende elastisk pakning af typen DIN-LOCK Afhængigt af behov og ønsker kan der anvendes rør med muffer med en ekstra stabiliserende O-ring. Det forhindrer rør i at blive trukket ud af samlingerne under anlægsarbejdet og vil efterfølgende give højere tæthedsgrad, hvis rørsystemet kommer under over- eller undertryk.

Mærkning inde i rørene PP rør med 160 mm i diameter er tydeligt mærkede indeni, hvilket f.eks. gør det muligt at identificere rørene under TV-inspektion. Mærkningen angiver: KACZMAREK; rørdiameter x vægtykkelse; materiale PP; stivhed SN; rørtype f.eks.: ML; tiltænkt anvendelse

Muffe med gummi DN/OD 110 160

SN 4 x x

SN 8 x x

Detaljerede anbefalinger for valg af rør, muffer og pakninger findes i PN-ENV 1046. Stivhed er mærket iht. PN-EN ISO 9969

25 13


PP 3-lags rør med kerne af skum til regn- og spildevand

L

DN

t

DN

PP 3-lags rør til regn- og spildevand SN 4 med muffe og gummi

DN [mm] 110 110 110 110 160 160 160

e [mm] 3,4 3,4 3,4 3,4 4,9 4,9 4,9

e

Produktsortiment

L [mm] 500 1000 2000 3000 100 2000 3000

Index 0620233050 0620233100 0620233200 0620233300 0623233100 0623233200 0623233300

L [mm] 500 1000 2000 3000 1000 2000 3000

Index 0620533050 0620533100 0620533200 0620533300 0623533100 0623533200 0623533300

PP 3-lags rør til regn- og spildevand SN 8 med muffe og gummi DN [mm] 110 110 110 110 160 160 160

26 14

e [mm] 4,2 4,2 4,2 4,2 6,2 6,2 6,2


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Egenskaber

Anvendelse Fittings af PVC-U og PP fremstilles til mange formål.: - Nedgravede, trykløse regnvands- og spildevandsledninger under veje, befæstigede arealer etc. - Beskyttelse af kabler og andre tekniske installationer under jorden eller ved gennemføring af murværk eller støbte forhindringer - Til afdræning af f.eks. vejbroer Standarder og godkendelser Standarder og normer udvikles til stadighed. Nedenstående anvisninger er derfor alene vejledende, idet der løbende sker ændringer. Kaczmarek tilsigter altid at overholde gældende normer indenfor EU. Kontakt Trade-line for supplerende information. PN-EN 1852-1:2010 Rørsystemer af plast til fritløbende underjordiske kloaksystemer af polypropylen (PP). Del 1: Specifikationer for rør, fittings og systemet. PN-EN 1401-1:2009 Rørsystemer af plast til trykløs underjordiske regn- og spildevands rørsystemer af poly (vinyl chlorid) (PVC-U). Del 1: Specifikationer for rør, fittings og systemet. PN-EN 681-1:2002 Elastiske pakninger. Krav til materialer til tætningsringe der anvendes til pakninger i regn- og spildevandsledninger. Del 1: Gummi PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Elastiske pakninger. Krav til materialer der anvendes til pakninger i regn- og spildevandsledninger. Del 2: Termoplastiske elastomer. Teknisk godkendelse AT/2009-03-0530 vedr. rør og fittings fra Kaczmarek fremstillet af poly (vinyl chlorid) (PVC-U) med massive vægge og 3-lags vægge (med skum eller uden skum) til trykløse regn- og spildevandssystemer. Tildelt 2009 af Road & Bridge Research Institute. Og teknisk godkendelse AT-15-7558/2012 vedr. rør og fittings PP SN10 fra Road & Bridge Research Institute i Warsawa. Teknisk udtalelse af GIG (Central Mining Institute) om muligheden for anvendelse af PVC-U rør til regn- og spildevandsledninger i forbindelse med minedrift. Dateret 30. juni 2008 af Central Mining Institute i Katowice. Fremstilling Fittings fra Kaczmarek til spildevandssystemer er fremstillet ved sprøjtestøbning med en massiv og homogen vægstruktur, der sikrer en glat ind- og udvendig overflade.

Holdbarhed PP er et stærkt plastmateriale, der er resistent mod kemiske forbindelser. Et rørsystem af rør og fittings af PP med korrekte pakninger er modstandsdygtig overfor effekten af spildevand med pH = 2 (syrer) op til pH = 12 (baser), hvilket dækker behovene vedr. spildevand, regnvand, overfladevand og grundvand. Oplysninger om PP-resistens mod kemikalier er defineret i retningslinjerne ISO/TR 10358:1993 og gummimateriale i ISO/TR 7620:2005 Spildevandssystemer fremstillet af PP med korrekte pakninger er resistente over for permanente spildevandstemperaturer op til 90° C. Rør og fittings har stor slidstyrke. I de enkelte tilfælde kan påvirkningen (abrasibiliteten) testes i overensstemmelse med metoden beskrevet i PN-EN 295-3.

27 21


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Egenskaber

Tekniske egenskaber Sortimentet af fittings til spildevandsystemer udført i PP eller PVC-U er fremstillet med diametre fra DN/OD 110 – 500 mm. De er som standard orange-brune (RAL 8023). Rørene er glatte og har samme farve ud- og indvendigt. De indog udvendige vægge er glatte. De fleste fittings fremstilles ved sprøjtestøbning eller ved hjælp af færdigstøbte dele.

Overgange mellem PP og PVC-U rørledninger og andre typer rør Rør af samme type til spildevand sammenkobles med rør og fittings af samme type ved hjælp af muffer og indvendige, elastiske pakninger. I henhold til kravene i PN-EN 1852-1 og PN-EN 1401-1 kan fittings anvendes til sammenkobling med andre polymer eller ikke-polymer materialer fremstillet for brug ved nedgravede. Fritløbs spildevandssystemer. De forskellige fittings er fremstillet i henhold til PN-EN 1852-1 og kan anvendes i overensstemmelse med: PN-EN 1401-1:2009 PN-EN 13476-2:2008 PN-EN 13476-3+A1:2009 PN-EN 1451-1:2001

28 22

PP couplings According to ISO13967

PP elbows According to ISO13967

SN8

PP pipe tees According to ISO13967

SN10 PP, PVC Pipes According to ISO9969

I henhold til PN-EN 1852-1 og PN-EN1401-1 skal en fitting have samme tykkelse af væggen som de samlede rør, ens geometri og en stivhed der er mindst lige så stiv som rørene. Den faktiske værdi af stivheden af montering afdækkes i henhold til PN-EN ISO 13967: 2011: Beslag af termoplast - Bestemmelse af ringstivhed. I henhold til vejledningen er alle fitting klassificeret og opdelt til de forskellige rørtyper og klasser i henhold til deres geometri og med en stivhed højere end stivheden i det modsvarende rør.

[kN/m2]

Klassificering og stivhed af fittings


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

L2 Z2

Z1

DN / OD

PP bøjning til regn- og spildevandssystemer med muffe

DN [mm] 110 110 110 110 110 160 160 160 160 160 160 160 200 200 200 200 200 250 250 250 250 315 315 315 315 400 400 400 400 500 500 500 500

2) 2)

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2)

[ o] 15 30 45 67,5 87,5 15 30 45 67,5 87,5 45 90 15 30 45 67,5 87,5 15 30 45 87,5 15 30 45 87,5 15 30 45 87,5 15 30 45 87,5

Z1 [mm] 9 17 27 41 59 14 25 37 60 84 37 84 18 30 46 73 105 19 38 59 135 24 48 74 170 83 65 91 211 150 165 103 380

Z2 [mm] 22 29 39 53 69 28 40 50 74 100 50 100 35 49 64 88 122 38 53 73 149 47 67 92 188 80 98 126 244 160 230 152 430

L1 [mm] 62 62 62 62 62 82 82 82 82 83 82 83 100 100 100 100 100 134 134 134 134 150 150 150 150 175 165 165 160 160 160 160 160

fremstillet af PVC-U (kan leveres i PP på forespørgsel) dobbelt muffe fremstillet af PP

L1

L2 [mm] 57 57 56 56 57 80 80 80 80 80 80 80 93 93 93 93 93 121 121 121 121 140 140 140 140 175 140 140 140 250 250 150 150

Vægt [kg] 0,17 0,18 0,20 0,21 0,25 0,48 0,52 0,57 0,65 0,70 0,57 0,70 0,85 0,95 1,05 1,22 1,35 1,70 1,90 2,10 2,60 3,10 3,40 3,70 4,80 7,70 8,60 9,70 21,10 18,70 20,80 22,90 38,40

Index 0710203330 0710203350 0710203360 0710203380 0710203390 0710233330 0710233350 0710233360 0710233380 0710233390 0720233360 0720233390 0710253330 0710253350 0710253360 0710253380 0710253390 0710273330 0710273350 0710273360 0710273390 0710293330 0710293350 0710293360 0710293390 0710313330 0710313350 0710313360 0710313390 0710333330 0710333350 0710333360 0710333390

29 23


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

PP flexibel bøjning o +/- 7,5 med muffe

L

D DN

DN

L1

L2

DN [mm] 160 200 250 315

D [mm] 206 254 320 395

L1 [mm] 122 146 186 217

L2 [mm] 53 63 80 92

L [mm] 205 245 305 362

Vægt [kg] 0,9 1,7 3,4 6,1

Index 0718233310 0718253310 0718273310 0718293310

Vægt [kg] 0,15 0,44 0,78 1,40 2,60 7,50 14,80

Index 0701203300 0701233300 0701253300 0701273300 0701293300 0701313300 0701333300

Vægt [kg] 0,15 0,45 0,78 1,40 2,60 7,80 15,10

Index 0703203300 0703233300 0703253300 0703273300 0703293300 0703313300 0703333300

PP muffe med pakning

DN/OD

L

DN [mm] 110 160 200 250 315 400 500

L [mm] 124 174 217 254 300 366 398

DN/OD

PP skyde muffe

DN [mm] 110 160 200 250 315 400 500 24 30

t [mm] 60 85 106 122 146 159 173

L [mm] 124 174 217 254 300 366 398


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

L3

PP grenrør til regn- og spildevandssystemer med muffe

Z3

L2

DN / OD DN 1 / OD [mm] [mm] 110 110 160 110 160 160 200 110 200 160 200 200 250 1) 110 250 160 250 200 250 1) 250 1) 315 110 315 160 315 200 315 1) 250 315 1) 315 400 1) 110 1) 400 160 400 1) 200 400 1) 250 400 1) 315 400 1) 400 1) 500 160 500 1) 200 500 1) 250 500 1) 315 500 1) 400 500 1) 500

Z1 [mm] 25 2 38 18 17 46 -47 -12 16 57 -79 -44 -16 28 73 -130 69 50 35 73 170 -65 87 -10 -45 115 240

Z2 [mm] 140 168 205 203 218 244 251 274 274 311 287 312 312 335 392 450 319 355 440 480 510 450 400 510 475 615 665

Z3 [mm] 140 176 205 194 223 244 271 264 285 311 315 299 320 344 392 435 385 435 445 530 535 680 575 530 503 640 675

Z2

Z1

L1 [mm] 62 82 82 98 98 98 175 149 121 134 190 174 146 156 144 165 165 165 165 160 165 200 200 200 200 200 200

1) fremstillet af PVC-U (kan leveres i PP på forespørgsel)

L1

L2 [mm] 61 78 78 92 92 92 103 121 121 101 117 140 140 114 114 170 170 180 180 170 175 250 250 250 250 250 250

L3 [mm] 61 61 78 61 78 92 56 80 95 101 55 80 95 99 114 65 95 105 130 135 170 90 110 110 135 180 255

Vægt [kg] 0,42 0,85 1,20 1,75 1,90 2,40 3,70 3,70 3,80 5,90 5,95 5,60 6,20 8,50 10,80 13,20 14,70 16,10 19,30 28,60 28,40 28,70 31,40 32,10 34,30 39,40 51,00

Index 0720103360 0720133360 0720153360 0720163360 0720183360 0720193360 0720201360 0720223360 0720233360 0720241360 0720251360 0720273360 0720283360 0720291360 0720301360 0720381360 0720401360 0720411360 0720421360 0720431360 0720451360 0720571360 0720581360 0720591360 0720601360 0720621360 0720641360

25 31


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

PP grenrør til regn- og spildevandssystemer med muffe

L2

DN / OD DN 1 / OD [mm] [mm] 110 110 160 110 160 160 200 110 200 160 200 200 250 1) 110 250 1) 160 250 1) 200 250 1) 250 315 1) 160 315 1) 200 315 1) 250 315 1) 315 400 1) 160 400 1) 200 400 1) 250 400 1) 315 400 1) 400 1) 500 160 500 1) 200 500 1) 250 500 1) 315 500 1) 400 1) 500 500 1)

32 26

Z1 [mm] 55 59 76 58 85 107 90 90 132 120 75 95 166 166 120 145 186 186 250 163 163 265

Z2 [mm] 69 69 98 73 97 116 100 100 143 152 150 150 178 185 205 240 227 227 270 205 205 355

Z3 [mm] 69 87 98 106 112 116 132 134 136 152 180 185 174 174 135 145 270 260 230 300 300 345

Z3

87 ,5

DN / OD

L3

DN 1 / OD

Z2 Z1

L1 [mm] 62 82 82 98 98 98 144 117 123 135 155 135 128 146 215 215 180 180 215 210 210 210 210 210 295

L1

fremstillet af PVC-U (kan leveres i PP på forespørgsel)

L2 [mm] 61 78 78 92 92 92 99 126 120 101 116 116 140 114 160 175 145 145 175 170 170 170 170 170 245

L3 [mm] 61 61 78 61 78 92 51 85 116 101 73 87 110 114 87 104 105 125 175 85 95 105 125 145 245

Vægt [kg] 0,33 0,70 0,95 1,25 1,55 1,85 3,70 4,20 5,10 5,90 7,30 8,30 10,10 11,50 13,60 15,40 18,30 19,50 23,70 23,70 23,30 24,40 28,20 34,20 40,30

Index 0720103390 0720133390 0720153390 0720163390 0720183390 0720193390 0720201390 0720223390 0720233390 0720241390 0720273390 0720283390 0720291390 0720301390 0720401390 0720411390 0720421390 0720431390 0720451390 0720571390 0720581390 0720591390 0720601390 0720621390 0720641390


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

PVC saddel 450 med muffe

DN [mm] 200 250 315 315 400 500

DN 1 [mm] 160 160 160 200 160 160

L1 [mm] 73 73 73 95 73 73

L2 [mm] 85 92 110 86 92 92

PVC saddel 900 med muffe

L3 [mm] 390 400 432 513 400 400

Z [mm] 165 165 165 236 165 165

Vægt [kg] 2,00 2,50 3,70 4,40 4,70 6,40

Index 0727181360 0727221360 0727271360 0727281360 0727401360 0727571360

L3 [mm] 322 322 390

Z [mm] 34 34 45

Vægt [kg] 2,00 2,50 4,40

Index 0727181390 0727221390 0727281390

Vægt [kg] 2,60 3,10 4,20

Index 0728181390 0728271390 0728401390

DN

Z L1

DN 1

DN [mm] 200 250 315

DN 1 [mm] 160 160 200

L1 [mm] 58 58 86

L2

L2 [mm] 77 77 75

PVC saddel 900 mekanisk kobling med muffe

L3

DN

L1

s

L2 DN 1

DN [mm] 250 315 400

DN 1 [mm] 160 160 160

L1 [mm] 285 315 360

L2 [mm] 290 290 290

s max [mm] 8,3 10,4 13,1

33 27


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

L4 DN

PVC højvandslukke til regn- og spildevandssystemer med muffe

L2

DN [mm] 110 160 110 160 200 250 315 400

L1 [mm] 61 74 61 74 100 130 160 205

1) 1)

1)

fremstillet af ABS

L1

L3

L2 [mm] 61 74 61 74 86 102 125 140

L3 [mm] 307 337 307 337 451 520 615 800

Index 0745208300 0745238300 0745201300 0745231300 0745251300 0745271300 0745291300 0745311300

Vægt [kg]

Index 0744201300 0744231300 0744251300

Vægt [kg]

Index 0747203300 0747233300 0747253300 0747273300 0747293300 0747313300

L2

DN

L3

Vægt [kg]

L6

DN 1

Vandlås M/F 0-0 REDI PVC med muffe

L4 [mm] 230 255 230 255 300 374 440 480

L1 L4

DN [mm] 110 160 200

DN 1 [mm] 40 50 63

L1 [mm] 61 72 84

L2 [mm] 202 295 345

L3 [mm] 88 158 198

L4 [mm] 495 655 795

L5 [mm] 35 50 50

L6 [mm] 153 210 270

DN

Z1

L1

DN 1

Z2

L2

PP renseadgang til åbning af regn- og spildevandssystemer med muffe

Z3

DN [mm] 110 160 200 250 315 400 34 28

1) 1) 1) 1) 1)

DN 1 [mm] 110 110 200 250 315 400

L1 [mm] 60 85 105 120 166 227

fremstillet af PVC-U

L2 [mm] 55 72 119 152 185 227

L3 [mm] 55 72 119 152 185 260

Z1 [mm] 59 83 100 135 146 180

L3

Z2 [mm] 69 99 86 101 114 145

Z3 [mm] 28 70 90 30


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

D1

DN/OD

PP prop til regn- og spildevandssystemer

t

DN [mm] 110 160 200 250 315 400 500

D1 [mm] 126 180 223 282 350 440 558

1)

1)

1)

DN 1 [mm] 110 160 160 200 160 200 250 315 400

L1 [mm] 62 80 80 93 80 95 120 118 -

Index 0730133300 0730183300 0730223300 0730233300 0730273300 0730283300 0730293300 0730431300 0730621300

L [mm]

Vægt [kg] 1,10 6,00 6,30

Index 0730201300 0730411300 0730421300

L1

L2 [mm] 82 99 122 134 146 146 150 156 -

Z [mm] 37 34 57 41 62 78 54 88 -

fremstillet af PVC-U (kan leveres i PP på forespørgsel)

PVC overgang til regn- og spildevandssystemer med muffe

DN 1/OD

DN/OD

L

L2

DN [mm] 250 400 400

Vægt [kg] 0,32 0,70 1,20 1,30 2,00 2,10 2,40 7,00 20,20

DN 1/OD

DN/OD 1)

L [mm] 181 214 260 268 288 319 324 -

L

L2 Z

1)

Index 0741203300 0741233300 0741253300 0741273300 0741293300 0741313300 0741331300

fremstillet af PVC-U (kan leveres i PP på forespørgsel)

PP reduktion til regn- og spildevandssystemer med muffe

DN [mm] 160 200 250 250 315 315 315 400 500

Vægt [kg] 0,10 0,22 0,45 0,90 1,60 2,10 2,60

L1 [mm] 38 49 59 90 93 95 120

DN 1 [mm] 110 200 250

L1 [mm] 56 95 105

L2 [mm] 90 95 95

Z

L1

Z [mm] 7 50 50

29

35


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

Overgang til støbejern - PVC med muffe

L

DN

DN 1

støbejern rør

L1

DN 1 [mm] 124 176 226

DN [mm] 110 160 200

L1 [mm] 58 80 86

L2

L2 [mm] 61 83 100

Overgang til keramiske rør - PVC med muffe

Overgang til keramiske rør - PVC med muffe

Index 0734203300 0734233300 0734253300

L [mm] 164 208 250

Vægt [kg] 0,50 1,10 2,00

Index 0736203300 0736233300 0736253300

L [mm] 114 123

Vægt [kg] 0,30 0,50

Index 0737201300 0737231300

DN

DN 1 L1

DN [mm] 110 160 200

Vægt [kg] 0,15 0,40 0,80

L

keramiske rør

DN 1 [mm] 136 190 242

L [mm] 132 178 206

L1 [mm] 81 101 116

L2

L2 [mm] 63 84 100

L3 L2

DN

DN 1

keramiske rør

L1

DN 1 [mm] 110 160

36 30

DN [mm] 136 190

L1 [mm] 56 72

L2 [mm] 70 70


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

DN

DN 1 Dz

PS Indmurings-muffe

L

DN [mm] 110 160 200 250 315 400 500 110 160 200 250 315 400 500

L [mm] 110 110 110 110 110 110 110 240 240 240 240 240 240 240

Dz [mm] 130 184 226 286 354 442 546 136 190 232 292 358 448 552

VĂŚgt [kg] 0,30 0,42 0,55 1,00 1,50 2,10 2,70 0,60 0,82 1,05 1,10 1,40 2,20 3,30

Index 0749207010 0749237010 0749257010 0749277010 0749297010 0749317010 0749337010 0749207050 0749237050 0749257050 0749277050 0749297050 0749317050 0749337050

37 31


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

L2 Z2

Z1

DN / OD

Bøjning til regn- og spildevandssystemer med muffe SN 12

DN [mm] 160 160 160 160 200 200 200 200 250 250 250 250 315 315 315 315 400 400 400 400 500 500 500 500

38 32

[ o] 15 30 45 87,5 15 30 45 87,5 15 30 45 87,5 15 30 45 87,5 15 30 45 87,5 15 30 45 87,5

Z1 [mm] 14 25 37 84 18 30 46 105 19 38 59 135 24 48 74 170 83 65 91 211 150 165 103 380

Z2 [mm] 28 40 50 100 35 49 64 122 38 53 73 149 47 67 92 188 80 98 126 244 160 230 152 430

L1 [mm] 82 82 82 83 100 100 100 100 134 134 134 134 150 150 150 150 175 165 165 160 160 160 160 160

L1

L2 [mm] 80 80 80 80 93 93 93 93 121 121 121 121 140 140 140 140 175 140 140 140 250 250 150 150

Index 0710234330 0710234350 0710234360 0710234390 0710254330 0710254350 0710254360 0710254390 0710274330 0710274350 0710274360 0710274390 0710294330 0710294350 0710294360 0710294390 0710314330 0710314350 0710314360 0710314390 0710334330 0710334350 0710334360 0710334390


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

Skyde muffe til regn- og spildevandssystemer med muffe SN 12 DN/OD

L

DN [mm] 160 200 250 315 400 500

Index 0701233300 0701253300 0701273300 0701293300 0701313300 0701333300

L [mm] 174 217 254 300 350 480

DN/OD

Dobbelt muffe til regn- og spildevandssystemer med muffe SN 12

DN [mm] 160 200 250 315 400 500

Index 0703233300 0703253300 0703273300 0703293300 0703313300 0703333300

L [mm] 174 217 254 300 350 480

t [mm] 85 106 123 144 160 236

Reduktion til regn- og spildevandssystemer med muffe SN 12

DN 1/OD

DN/OD

L

L1 Z1 L2

DN [mm] 160 200 250 315 400

DN 1 [mm] 110 160 200 250 315

L1 [mm] 56 74 74 96 74

L2 [mm] 82 100 90 134 93

Z1 [mm] 43 39 8 39 7

Index 0730133300 0730183300 0730223300 0730233300 0730273300 39 33


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

L3

Grenrør til regn- og spildevandssystemer med muffe SN 12

Z3

L2

DN / OD DN 1 / OD [mm] [mm] 160 110 160 160 200 110 200 160 200 200 250 110 250 160 250 200 250 250 315 110 315 160 315 200 315 250 315 315 400 110 400 160 400 200 400 250 400 315 400 400 500 160 500 200 500 250 500 315 500 400 500 500

40 34

Z1 [mm] 2 38 18 17 46 -47 -12 16 57 -79 -44 -16 28 73 -130 69 50 35 73 170 -65 87 -10 -45 115 240

Z2 [mm] 168 205 203 218 244 251 274 274 311 287 312 312 335 392 450 319 355 440 480 510 450 400 510 475 615 665

Z3 [mm] 176 205 194 223 244 271 264 285 311 315 299 320 344 392 435 385 435 445 530 535 680 575 530 503 640 675

Z2

Z1

L1 [mm] 82 82 98 98 98 175 149 121 134 190 174 146 156 144 165 165 165 165 160 165 200 200 200 200 200 200

L1

L2 [mm] 78 78 92 92 92 103 121 121 101 117 140 140 114 114 170 170 180 180 170 175 250 250 250 250 250 250

L3 [mm] 61 78 61 78 92 56 80 95 101 55 80 95 99 114 65 95 105 130 135 170 90 110 110 135 180 255

Index 0720133360 0720153360 0720163360 0720183360 0720193360 0720201360 0720223360 0720233360 0720241360 0720251360 0720273360 0720283360 0720291360 0720301360 0720381360 0720401360 0720411360 0720421360 0720431360 0720451360 0720571360 0720581360 0720591360 0720601360 0720621360 0720641360


Fittings af PP og PVC-U til regn- og spildevand Produktsortiment

Grenrør til regn- og spildevandssystemer med muffe SN 12

L2

DN / OD DN 1 / OD [mm] [mm] 160 110 160 160 200 110 200 160 200 200 250 110 250 160 250 200 250 250 315 160 315 200 315 250 315 315 400 160 400 200 400 250 400 315 400 400 500 160 500 200 500 250 500 315 500 400 500 500

Z1 [mm] 59 76 58 85 107 90 90 132 120 75 95 166 166 120 145 186 186 250 163 163 265

Z2 [mm] 69 98 73 97 116 100 100 143 152 150 150 178 185 205 240 227 227 270 205 205 355

Z3 [mm] 87 98 106 112 116 132 134 136 152 180 185 174 174 135 145 270 260 230 300 300 345

Z3

87 ,5

DN / OD

L3

DN 1 / OD

Z2 Z1

L1 [mm] 82 82 98 98 98 144 117 123 135 155 135 128 146 215 215 180 180 215 210 210 210 210 210 295

L1

L2 [mm] 78 78 92 92 92 99 126 120 101 116 116 140 114 160 175 145 145 175 170 170 170 170 170 245

L3 [mm] 61 78 61 78 92 51 85 116 101 73 87 110 114 87 104 105 125 175 85 95 105 125 145 245

Index 0720133390 0720153390 0720163390 0720183390 0720193390 0720201390 0720223390 0720233390 0720241390 0720273390 0720283390 0720291390 0720301390 0720401390 0720411390 0720421390 0720431390 0720451390 0720571390 0720581390 0720591390 0720601390 0720621390 0720641390

41 35


PP og PVC-U rør og fittings til regn- og spildevand Lægning af glatte rør i udgravninger DS 475: Norm for etablering af ledningsanlæg i jord skal overholdes ved lægning af glatte rør i udgravninger. Kaczmarek anbefaler desuden nedenstående retningslinjer. Udgravninger Jordarbejder skal udføres i overensstemmelse med retningslinjer for arbejdssikkerhed og anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med bygnings- og monteringsopgaver. Pas på sammenstyrtninger - der bør aldrig foregå arbejdsopgaver i udgravninger uden fast inspektion. De mest almindeligt anvendte udgravningsmetoder ved anlæggelse af rørledninger er fortløbende, smalle udgravninger med lodrette vægge (render). Hvis der er risiko for sammenstyrtning af lodrette vægge anvendes udgravninger med anlæg. Disse bør dog ikke gå dybere end ca. 30 cm over rørets overside. Den nederste del af udgravning skal være med lodrette sider. Det er ikke tilladt at anvende stor udgravningsbredde omkring rørsystemer, da det ikke er praktisk muligt at opnå den ønskede jordbundskomprimering og sikring af rørledningen. Praktiske forhold som jordbundstype, pladsforhold, grundvandets niveau og lokal trafikbelastning er afgørende for valg af gravemetode. Udjævningslag Udjævningslaget hvorpå rørene lægges skal være fra 100 til 150 mm tykt. Det anvendte jordmateriale skal være finkornet (grus, sand eller lignende) med maksimal partikelstørrelse som vist i tabellen. Det anbefales at sprede udjævningslaget jævnt i hele udgravningens bredde og nivellere det til den ønskede fald uden dog at komprimere laget. Nominel diameter af rør DN [mm] DN <100 100 < DN < 300 300 < DN < 600

max værdi [mm] 15 20 30

Rørledningens profil Nyopfyldning

Omkringfyldning

Udjævningslag (bund)

Genopfyldning, støtte og komprimering Genopfyldningen skal være op til 30 cm over rørledningens overside. Den overordnede regel om jord til opfyldning er at: - Den ikke indeholder partikler, sten eller lign. der kan skade rørsystemet. Jorden skal kunne komprimeres. - Den ikke indeholder store jordklumper der ikke kan komprimeres. - Den ikke indeholder frosset materiale. - Den ikke indeholder noget affald (fx asfalt, flasker, dåser, træ, bygningsaffald etc). - I tilfælde, hvor komprimering er påkrævet, skal materialet være egnet til komprimering. Hvis den opgravede jord primært består af humus, ler, mudder eller blødt organisk materiale skal genopfyldningen ske med ny tilfyldning. Det foreslås at anvende sand eller grus. Den afgørende faktor under genopfyldningen for rørledningernes stabilitet er omhyggelig udført omkringfyldning og komprimering. PN-ENV 1046 angiver tre komprimeringsklasser: "W" - god, "M" -moderat, "N" - ingen komprimering. Indfrielse af normerne er afhængig af det anvendte udstyr, arbejdsintensiteten, tykkelsen af de komprimerede jordlag og kvaliteten af arbejdet.

Afsluttende opfyldning Opfyldning af rørrendens øverste del kan ske med den oprindeligt opgravede jord, hvis den er egnet til opgaven, ikke indeholder partikler over 300 mm og røret i forvejen er dækket af et (komprimeret) opfyldningslag på minimum 300 mm. I de områder, der ikke er lastet med vejtrafik, betragtes komprimeringen af klasse "N" for tilstrækkelig. På områder, der er belastet af vejtrafik, skal komprimering i mindst klasse "W" anvendes. Der forekommer ofte detaljerede krav om genopfyldning og komprimering i projektbeskrivelserne. Disse skal som minimum overholdes. 42 40


PP og PVC-U rør og fittings til regn- og spildevand

Afsluttende vurdering Jordens beskaffenhed og jordmateriale i området har stor betydning for kvaliteten og holdbarheden af et rørsystem til spildevand. Det samme har entreprenørens faglige kvalifikationer og påpasselighed. Under udførslen af arbejdet bør vinkeldrejningen ikke overstige 5%. Ifølge retningslinjerne i PN-EN 1852-1; PN-EN 1401-1 vedrørende anbefalingerne til etablering af fritløbende rørsystemer med en ringstivhed på SN (4-16) kN / m2 må de ikke overstige 8%. Rørdeformationer vil praktisk talt altid skyldes dårlig kvalitet af jordarbejdet og valg af for lav ringstivhed af anvendte rør. Figuren viser i form af et diagram (iht standarden nævnt ovenfor) rørforvrængninger i forhold til kvalitet af færdiggørelse af jordarbejde og ringstivhed af de brugte rør. Rørdeformationer op til 15%, f.eks. fremkaldt af forskydninger i jorden, har ingen virkning på korrekt funktionalitet af rørsystemet.

Deformation [%]

Lægning af glatte rør i udgravninger

12 10 8 6 Dårlig udførsel

4 2

Middelmådig udførsel God udførsel

0 -2

2

4

6,3

8

12

Perifær ringstivhed

16

[kN/m2]

Teknisk godkendelse Tekniske godkendelser af kloakledninger skal udføres i overensstemmelse med det tekniske design i projektbeskrivelserne og overholde love, regler og normer. Generelle forskrifter findes i PN-EN 1610: ”Anlæg og test af spildevandsledninger”, der indeholder testprocedurer, herunder: - Visuel kontrol af rørledningen og dybden af den udlagte rørledning. - Tæthedsprøvning af rørledninger omfatter brønde og mandehuller. - Kontrol af korrekt udførelse af render og rørlægningsområder - jordkomprimering og udvælgelse af jordtyper som underlag, til komprimering og opfyldning. - Kontrol af jordkomprimering over rørledningen. - Måling af evt. rørdeformationer. Tæthedsprøvning Tæthedsafprøvning af spildevandsledninger kan ske ved anvendelse af luft (metode L) eller ved brug af vand (metode W). Det er muligt at udføre separate tæthedsprøvninger for rør og fittings såvel som brønde. Rørledninger testes bedst med brug af luft, mens test af brønde bedst udføres med vand. Testene udføres over en periode og tryktabet måles. Metoden med brug af luft kan laves et ubegrænset antal gange, og de evt. konstaterede lækager/fejl repareres. Hvis testen med anvendelse af luft ikke er formålstjenstlig eller der ønskes en afsluttende test, anvendes vand. En foreløbig prøve med luft eller vand kan laves direkte efter rørledningen er lagt ud. En endelig bekræftelse af tæthed bør dog foretages efter afslutningen af arbejdet og udgravningsrenderne er fyldt op. Overhold altid projektbeskrivelsernes krav til afprøvning og kvalitetskontroller. Transport og oplagring Vær forsigtig under lastning og losning for at undgå at beskadige rørene. Rørene skal fastspændes forsvarligt under transport. Brug ikke wirer eller kæder. Rør må ikke smides, men løftes/lægges med forsigtighed. Opbevar rørene liggende på lige underlag af træ med en tykkelse på mindst 5 cm udlagt med ca. 1 til 2 m mellemrum. Rør med muffer bør opbevares, så de ligger skiftevis (muffe/spidsende). Det er tilladt at opbevare rør og fittings på åbne lagerreoler, dog bør opbevaringstid ikke overstige to år. De misfarvninger, der evt. opstår, har ingen indflydelse på rørets tekniske egenskaber og levetid. I tilfælde af længere opbevaring bør fabrikanten spørges til råds om den fortsatte holdbarhed. Rør og fittings opbevares bedst under tag og/eller beskyttet mod direkte sollys og nedbør. Fittings bør opbevares i originale fabriksemballager indtil anvendelse på arbejdsstederne. 43 41


Som kunde hos Trade-Line får du adgang til markedets stærkeste produktprogram til kloakbranchen og et særdeles velassorteret lager. Du får også gebyrfri levering med vores egne lastbiler, men frem for alt får du et samarbejde med vores team af dedikerede medarbejdere. De forstår dine daglige udfordringer, kender faget og vil gøre alt for, at du lykkes med dine projekter. Ring til os næste gang du har brug for et godt råd og produkter til konkurrencedygtige priser.

Sdr. Lourupvej 23 · DK-6690 Gørding · Tel.: +45 7022 5025 · mail@trade-line.dk · www.trade-line.dk

www.business-reklamebureau.dk 3781

Vi vil også gerne have dig som kunde