Mediplast Kendan

Page 1

VIDEN GØR

en forskel 12

ting du ikke vil undvære på operationsstuen

SÅ LÆNGE HJERTET SLÅR

- eller det kunstige hjerte pumper

Vi taler SAMME

SPROG Forståelse for det daglige arbejde fremmer dialogen

De søgte en ergoterapeut

MEN FIK

en sygeplejerske

Træk vejret

ONE STOP SHOPPING Fra simple swabs til kunstige hjerter i samme indkøbskurv

Mediplast Kendan A/S 2015


LEDER

”Viden gør en forskel” – det er det gennemgående tema i alt, hvad vi foretager os i Mediplast Kendan. Det er virksomhedens ”mission statement”, og det er ikke kun flotte ord, for det forpligter os alle til ikke alene at have viden om vores eget produkt, men også om hvorfor og hvordan det anvendes. Vores produktspecialister har for eksempel alle en sundhedsfaglig baggrund, og vi er så heldige, at de alle har mange års erfaring og fuldt ud forstår arbejds­dagen og udfordringerne på sygehusene. Det sætter kunderne stor pris på. Vores kundeplatform i Danmark tæller primært de 5 regioners sygehuse, og det stiller store krav til vores medarbejdere hver eneste dag. Vi skal holde vores kunder i centrum for alt, hvad vi gør, og servicere dem på alle områder. Vi skal for eksempel være og er klædt på til at kunne undervise dem i korrekt brug af produkterne til gavn for sygehusenes personale, deres patienter og også regionernes økonomi. De seneste 10-15 års øgede krav i markedet med større regioner og større udbud medfører automatisk et behov for en konsolidering af industriens virksomheder. Det kan ske indefra eller ved opkøb. Mediplast AB benytter begge virkemidler. I dag hedder vi Mediplast Kendan A/S og tager afsæt i de tre velrenommerede danske virksomheder Mediplast A/S, N.C.Nielsen Hospitalsudstyr A/S og Kendan A/S. Vores årlige omsætning er ca. 140 mill. DKK og kommer fra et bredt produktsortiment med fokus på de kirurgiske specialer og anæstesi- og intensivområderne. Sortimentet omfatter alt fra relativt simple, men vigtige forbrugsartikler som gazeswabs til avancerede hightech produkter som kun­stige hjerter. Vi vil fortsat vokse og planlægger en fordobling af omsætningen i løbet af de næste 3 år – ikke bare for at være store, men for også i fremtiden at være en af branchens førende leverandører af produkter og viden.

Vi lever i en steril verden, men vores kontorhund Anton og hans våde snude husker os dagligt på, at livet er meget mere end det. Ham vil vi ikke undvære.

Keld Holm Sørensen Salgsdirektør

VIDEN GØR

en forskel


INDHOLD

VELKOMMEN TIL MEDIPLAST KENDAN A/S Med dette magasin vil vi gerne invitere dig indenfor i Mediplast Kendan A/S og give dig et indblik i vores lille verden. Vores virksomhed er præget af spændende produkter, dedikeret arbejde, innovation og viden – men også en uformel dagligdag med travlhed, latter og udfordringer. Vi håber, du vil dele vores glæde over vores firma, produkterne og vores serviceydelser. God læselyst

4 5 6 7 8

Fagfolk til fagfolk Vi taler samme sprog On-going produktudvikling Så længe hjertet slår - det kunstige hjerte

Av mor, det gør ondt i mit øre De søgte en ergoterapeut, men fik en sygeplejerske

10-11

Det er med opkastposer som med rengøringsteamet - de kan ikke undværes

12

One Stop Shopping - produktoversigt

14

Træk vejret når du sover

15

Hospidana - En dansk succeshistorie

16

Husk – frihed under ansvar – respekt for hinanden og kundernes behov – vær hjælpsom og del din viden med alle andre

12 ting du ikke vil undvære på operationsstuen

18

Mediplast Kendan kursusoversigt

20

Hydrocephalus - om vand i hovedet

21

Livskvalitet med hjemmerespirator

22

Kundeservice

23

Det skal bare fungere

Redaktion: Mediplast Kendan A/S Layout og idé: Business Reklamebureau ApS Tekst: Mediplast Kendan A/S / Business Reklamebureau ApS


FAGFOLK TIL FAGFOLK

”Når man selv kender den dagligdag vores kunder bevæger sig i, og hvilke udfordringer det giver med politiske beslutninger, begrænsede økonomiske rammer, mindre indflydelse på valg af produkter med EU-udbud, krav til øget produktivitet og kortere ventetider, er det meget nemmere at sætte sig ind i kundernes behov.” Keld Holm Sørensen.

Århus Sygehus, Tage Hansensgade

Vi taler SAMME

SPROG I Mediplast Kendan lægges der vægt på gensidig respekt og tætte, professionelle relationer med kunderne i hele Norden. Sælgere og produktspecialister har en sundheds­ faglig baggrund, og de har alle tidligere arbejdet på et hospital eller gennem andre arbejdsopgaver haft kontakt med kritisk syge mennesker. 4


L

ON-GOING Produktudvikling ”Mediplast Kendan er altid på jagt efter spændende nye innovative produktløsninger. Udgangspunktet er naturligvis altid vores kunders behov – uanset om de efterspørger dem direkte, vi finder noget rundt om i verden, som er spændende til vores marked, forskellige producenter banker på vores dør eller om vores kunder har fået en idé til forbedringer af eksisterende produkter eller måske endda helt nye idéer, der øger patientsikkerheden og effektiviserer arbejdsgangene”, fortæller Dorthe Andresen, produktchef hos Mediplast Kendan. Hvor opbygningen i Mediplast Kendan sikrer, at der er kort fra den gode idé til handling, kan perioden fra en idé er undfanget til dens betydning for, at dagligdagen får betydning på hospitalerne, være lang – beskrivelse, afdækning af patentrettigheder, udvikling, prototyper, test, dokumentation, tilladelser, EU-udbud osv. er alt sammen faktorer, der i et eller andet omfang kommer i spil. ”Men det ændrer ikke på, at vi ALTID er åbne for forslag”, under­ streger Dorthe på vegne af hele Mediplast Kendan. ”Feedback fra brugerne har stor betydning for hvilke produktforbedringer og udviklingsprojekter, der sættes i gang.”

Dorthe Andresen, Mediplast Kendan

Det betyder blandt andet, at de helt lavpraktisk forstår vigtigheden af kvalitetsprodukter, brugervenlige emballager, varer til tiden, og at kunderne bliver informeret, hvis der alligevel sker ændringer undervejs. ”Det princip er en af grundpillerne i vores forretning”, slår salgsdirektør Keld Holm Sørensen fast med overbevisning i stemmen. ”Vores forretningsmodel har fokus på langsigtede relationer med vores kunder. En relation, hvor vi i høj grad bruger hinanden som sparringspartnere. Vores kunder kender deres specielle verden med alle dens udfordringer helt ned i detaljen, og vi kender vores unikke produkter med deres finurligheder. Når man kombinerer de to ting, får man den bedste afdækning af de individuelle behov.”

Som et vigtigt element tilstræber Mediplast Kendan at udvikle og markedsføre nye produkter med den lavest mulige læringskurve i forhold til produkttypen. Målet er at lette arbejdsdagen for brugerne og øge patientsikkerheden. Selvfølgelig er der stor forskel på at skulle håndtere en simpel forbinding sammenlignet med et avanceret apparat, der skal indstilles afhængigt af situationen, men grundprincippet er det samme – det skal være enkelt, sikkert og effektivt at bruge.

Der findes en række krav til materialerne i medicinske produkter, men hensynet til effektiv og optimal patientbehandling vejer tungt.

Det er hans klare holdning, at ved at være medspillere og bruge hinandens viden får man en meget større bane at bevæge sig på, så det bliver lettere at finde løsninger. I sidste ende handler det rigtigt meget om at respektere hinandens kompetencer. Keld Holm Sørensen er faktisk stolt af, at produkt­­ specialisterne hos Mediplast Kendan har et ekstremt højt vidensniveau hele vejen rundt om produkterne - ikke kun på den tekniske side, men også, hvordan de opfører sig, når de kommer i kontakt med patienten. ”Vores arbejde som sælgere er først afsluttet, når vi har afdækket brugernes behov og fundet de optimale produkter samtidigt med, at vi tager patientsikkerheden og brugernes arbejdssikkerhed med ind i overvejelserne. Det kræver overblik, og derfor ansætter vi fagfolk.” 5


PRODUKTFOKUS

SLÅR

SÅ LÆNGE

D

er er mangel på organ­ donorer i hele verden, men det betyder ikke, at patienter med alvorligt hjerte­svigt ikke kan reddes. De kan i mange tilfælde få indopereret et kunstigt hjerte, der helt eller delvist overtager det eksisterende hjertes pumpefunktion, og vende tilbage til et stort set normalt liv med arbejde, familieliv og fysisk aktivitet. Hvordan fungerer et mekanisk hjerte? Systemet består af en batteridrevet pumpe, som kobles direkte til hjertet, og som pumper blod ud fra venstre ventrikel og videre ud i aorta. Blodet pumpes i en jævn strøm, dvs. ikke pulserende som af et naturligt hjerte. Selve pumpen er vedligeholdelsesfri og styres af en ekstern styreenhed, som patienten bærer i en taske uden på kroppen sammen med batterierne. Der går et kabel ud fra patienten til kontrolenheden. Med de stadigt mindre og mere effektive batterier kan patienten bevæge sig frit uden tilkobling af strøm i cirka 6 timer. Derefter skal batterierne lades op igen. Den nuværende driftstid mellem opladningerne giver patienterne en fantastisk frihed til at leve en næsten almindelig tilværelse.

Scan koden og se princippet

HeartWare* - det nyeste mekaniske hjerte HeartWare repræsenterer den seneste teknologiske udvikling inden for mekaniske hjerter og anvendes i dag ved de fleste europæiske hjertecentre. Sælges i Norden af Mediplast Kendan. 6


”AV mor, det gør ondt i mit øre”

Vidste du, at mellemørebetændelse får man via næsen og det eustakiske rør. Det skyldes ikke noget, der kommer ind gennem øregangen - så myten om, at børn, der glemmer at tage hue på, lettere får mellemørebetændelse, passer ikke. Akut mellemørebetændelse behandles ofte med antibiotika, men hvis barnet har gentagne mellemørebetændelser og væske i øret, lægges der dræn i trommehinden. Indgrebet foretages typisk hos en privatpraktiserende ørelæge eller på en sygehusafdeling. Indgrebet foretages oftest under fuld narkose, men kræver ikke indlæggelse. Operationen går hurtigt – ca. 15 minutter eller mindre, og når barnet er vågent igen efter narkosen og har sundet sig lidt, kan barn og forældre gå hjem. Virkningen er øjeblikkelig, og drænet falder i næsten alle tilfælde ud af sig selv efter et halvt til et helt års tid.

Rigtig mange børn får den ene mellem­ ørebetændelse efter den anden eller har problemer med væske i øret. Den folkelige betegnelse for dem er ørebørn, og forældre til et sådant barn ved, at det ikke er noget at spøge med. Et ørebarn sover dårligt, har ondt og trives i det hele taget ikke. Omkring 40.000 danske børn får årligt lagt et dræn i tromme­hinden enten på grund af akut mellemørebetændelse, eller fordi de har væske i mellemøret. Antallet er så højt, at det bringer Danmark helt i toppen på verdensplan. En af forklaringerne på det høje antal børn, der får dræn, er ifølge fagfolk, at de praktiserende læger er gode til at opdage, at et barn har problemer med væske i mellem­øret – og væsken skal væk, for børn risikerer at få varige følger, hvis ikke tilstanden behandles. Konsekvenserne kan være nedsat hørelse, dårlig sprogudvikling, dårlig trivsel og på længere sigt risiko for kroniske forandringer i mellemøret.

Se mere påital.dk www.bamseh osp

Rutineindgreb for fagfolk med det rigtige udstyr Med det store antal dræn bliver indgrebet nærmest en rutinesag for specia­ listerne. Deres faglighed og det rigtige udstyr sikrer, at indgrebene sker hurtigt og børnene føler minimalt ubehag ved undersøgelserne, under selve operationen og selvfølgelig i perioden derefter, hvor drænene tværtimod er en stor lettelse for både børnene og deres forældre. Mediplast Kendan har gennem de seneste 45 år udviklet engangsprodukter sammen med ørespecialister for at lette diagnosticering og behandlingen af ”ørebørn”. Det drejer sig om produkter som sugeslanger, sugekanyler, sugehåndstykker, øretragte, Sieglers glas og skalpeller, der alt sammen er med til at gøre dagligdagen nemmere for både fagfolkene og deres unge patienter.

Forestil dig, at du er 1 meter høj og har rigtig ondt i ørerne, og den her fremmede og 2 meter høje person, klædt i hvidt, med en slange om halsen og en hammer i lommen kommer direkte hen mod dig! Ville du så ikke blive bange…? Blandt andet derfor driver IMCC et landsdækkende projekt, hvor frivillige læge- og sundhedsstuderende via Bamsehospitalet prøver at afmystificere og ikke mindst præsentere børnene for sundhedsvæsenet på en sjov måde. På et bamsehospital er børnene med til at behandle deres bamser og via leg finde ud af, at læger og sygeplejersker ikke er modbydelige, kittelbærende monstre, men venlige mennesker der kan hjælpe, når man har brug for det. Sideløbende med at børnene bliver trygge ved hospitalsvæsenet, udvikler de studerende deres egne kompetencer i at kommunikere med børn.

Læger og sygeplejersker er ikke modbydelige, kittelbærende monstre

Når børnene kommer til Bamsehospitalet med deres syge bamse, møder de både bamsesygeplejersker og bamselæger. Bamsen bliver undersøgt fra top til pote, får skrevet en bamsejournal, måske skal der tages en blodprøve, og selvfølgelig skal der syes og/eller bindes ind i gaze, hvis det er påkrævet – og det er det tit!

7


CASE

D

et er ikke nogen selvfølge, at det skal være sjovt at gå på arbejde, men det gør det hele lidt nemmere. Er det løn og firmagaver? Er det ønsket om at gøre en forskel for andre mennesker? Er det tradition? Er det ordnede arbejdsforhold og maksimal tryghed i ansættelsen? Eller er det noget helt andet, der får sygeplejersker til at vælge ”side” mellem den private og offentlige sektor. Der findes selvfølgelig ingen universel forklaring, for alle mennesker er forskellige, så hvad der er absolut afgørende for nogle betyder ikke nødvendigvis noget for andre.

De søgte en ergoterapeut

MEN FIK en sygeplejerske 8


FAKTA OM PRIVATANSATTE SYGEPLEJERSKER

Det stod ikke skrevet i karriereplanen, at Mette Marie i dag skulle være en af frontløberne i introduktionen af hverdags- og velfærdsteknologi. Uddannet som sygeplejerske fra OUH i 1999, ansat hos hjemmeplejen i Vissenbjerg inden den sidste praktik var overstået og derefter tilbage til OUH, fulgte hun det traditionelle mønster for langt de fleste sygeplejersker. Det blev til 12 års arbejde på OUH, hvor hun var rundt på forskellige afdelinger, men primært arbejdede på plastikkirurgisk afdeling og svangreklinikken, men der blev også tid til en efteruddannelse som klinisk vejleder. ”Det var spændende. Jeg er absolut omstillingsparat, men det føltes somme­ tider som om, at før vi havde fået implementeret én ændring og fået hverdagen til at fungere, så kom den næste og den der fordom om, at sygeplejersker bliver i det offentlige system, fordi alting er velkendt og trygt, passer i hvert fald ikke. Hun VILLE have den stilling Der skal ofte et eller andet ekstraordinært til, før daglige irritationer omsættes til handling. For Mette Maries vedkommende kom vendepunktet og det endelige opbrud fra sygehusvæsnet efter nogle problemer med ryggen pga. rygsøjlegigt. Der skulle ske noget! Det var fuldstændig tilfældigt, men perfekt timet, at Odense-firmaet Public Intelligence på samme tid havde udviklet et spændende koncept med at præsentere velfærdsteknologiske løsninger i realistiske omgivelser. Målet var at afmystificere området og gøre det til hverdags- og velfærdsteknologi. Odense Kommune var med på idéen, og nu søgte man en ergoterapeut til at rådgive borgere, fag­ personer, studerende osv. om mulighederne. Den stilling ville Mette Marie have. Det blev en kamp, for selvom Public Intelligence er kendt for at tænke ud af boksen – meget langt ud af boksen – så er det traditionelt en ergoterapeut, der rådgiver om hjælpemidler og sådan skulle det fortsat være.

Mette Marie ville det imidlertid anderledes. ”Jeg gjorde rigtigt meget ud af gøre min ansøgning spændende, motiverede hvordan jeg med min faglighed kunne bidrage med nytænkning, besøgte dem uopfordret og så videre. Jeg gik så langt, at jeg vedhæftede et link til en reklamefilm for Nordfyns Bank, som jeg engang medvirkede i. De skulle forstå, at jeg var mindst lige så nytænkende som dem. Som det ses lykkedes det, og det er jeg meget glad for.” Anerkendelse er en fantastisk energikilde Det drastiske karriereskift har været en succes på flere områder. ”Hvis fordelene skal opremses ganske kort, så er min løn bestemt ikke blevet større, men jeg er blevet gladere og mere tilfreds, hvis man kan tillade sig at sige det. Jeg har indflydelse på min faglige arbejdsdag, og hverdagslivet med familien fungerer meget bedre uden vagter. Og så får jeg løbende anerkendelse – fra cheferne når jeg foreslår noget nyt og fra mine gæster og kursister her i ”lejligheden”. Jeg var faktisk ikke klar over, at jeg savnede det, inden jeg fik det, men hold da op hvor har jeg savnet lidt anerkendelse i min tid på OUH. Det giver godt nok arbejdsglæde og energi.” Hvad så nu? På spørgsmålet om hvor Mette Marie ser sig selv om nogle år, svarer hun som så mange andre, at det ved hun ikke. Foreløbig er hun særdeles godt tilfreds med arbejdet som værtinde, vejleder, underviser og inspirator” i lejligheden for hverdags- og velfærdsteknologi i Odense og at være med til at præge udviklingen på området. ”Jeg befinder mig godt i frontlinjen og føler faktisk, at jeg er med til at gøre en forskel, at jeg har indflydelse på udviklingen i firmaet og er med til at bringe mine kompetencer som sygeplejerske – for eksempel det hygiejniske, patientsikkerheden og det rent praktiske – med ind i teknologiens videreudvikling og anvendelse til glæde for både borgere, sundhedsfagligt personale og mig selv!”

• I perioden 2002 til 2013 steg antallet af syge­ plejersker med ansættelse i den private sektor med 50 %. Siden har stigningen været minimal med ca. 1 %, hvilket i øvrigt er det samme som i den offentlige sektor. • En ud af syv sygeplejersker er ansat i den private sektor – 23 % af dem arbejder hos en praktiserende læge. • De private hospitaler aftager til sammenligning kun 6 % af samtlige sygeplejersker med hovedbeskæftigelse i privat sektor og kun 1 % af alle beskæftigede sygeplejersker. • I den offentlige sektor er næsten alle sygeplejersker (97 %) beskæftiget inden for sygeplejefaget. I den private sektor gælder det kun godt 50 % af sygeplejerskerne. Kilde: DSR analyse, L.K.Sørensen & D.Y.Wang 2014

Man uddanner sig til en sektor ”Unge kvinder bliver i den offentlige sektor”. Selv om unge kvinder hæver deres uddannelsesniveau, vælger de fortsat at arbejde i den offentlige sektor! Så klart udtrykker Danmarks Statistik situationen i en rapport om kvinders arbejdsliv, hvor man også fremhæver at: • De unge kvinder vælger ikke den private sektor fra! De vælger nærmere indirekte den offent­lige sektor til. Top-tre fagene for unge kvinders valg af uddannelse er pædagog, sygeplejerske og folkeskolelærer. • Unge kan meget groft deles op i 2 grupper – en socialt orienteret gruppe og en med fokus på karrieren – og de vælger alle en uddannelse, der passer til deres type, og hvor de tror, de vil trives. • Som en logisk konsekvens af jobsituationen starter de fleste sygeplejersker med det offentlige som arbejdsgiver, og da samme livsperiode ofte byder på børn og barselsorlov bliver de hængende i sektoren, for de når at vænne sig til arbejdsvilkårene og en forudsigelig hverdag. De søger ikke andet job – heller ikke i den private sektor. • Hvad der derimod ses, er en bevægelse opad i hierarkiet, for flere og flere kvinder indtager positionerne lige under topledelsen i den offentlige sektor, det gælder også de helt unge kvinder under 34 år, hvor hver femte leder nu er en kvinde. Kilde: Danmarks Statistik, Marianne Schultz, ”Unge kvinder bliver i den offentlige sektor”.

9


PRODUKTFOKUS

Det er med

opkastposer som med rengøringsteamet

– man bliver først klar over, hvor stor en betydning de har, når de ikke er der!

10


O

pkastposer løser mange problemer

Da Mediplast udviklede de første opkastposer var der næppe nogle, der havde forestillet sig, hvor stor en succes de ville blive, men produktet ramte plet. Patienterne føler sig trygge ved at bruge dem, for risikoen for at ”spilde” er minimal, og personalet er glade for den nemme brug og bortskaffelse. Kravet om brugervenlighed og hygiejne er med andre ord opfyldt.

NYHED En ny og innovativ måde at afbryde smitteveje

Optimeret til sidste detalje

Opkastposen fra Mediplast Kendan består i princippet af en dispenser med poser, en ring, der holder posen åben og så selve opkastposen. Konceptet er optimeret i alle detaljer.

Posen • • • •

Trækkes let ned og ud af en dispenser på væggen. Øverste ring kan let holdes omkring munden. Fungerer uanset om patienten sidder op eller ligger på siden. Har dobbelte svejsninger i bunden, for at være helt sikker på at indholdet forbliver i den. • Er forsynet med en måleskala, så personalet nemt kan se, hvor stor væskemængden er. • Indeholder ikke PVC.

Ringen

• Er gennemtænkt så dens funktionalitet optimerer hygiejnen. • Dens underkant har en integreret krog, så posen kan lukkes tæt til. Posen skal bare drejes rundt, og den snoede del af posen fastgøres efterfølgende i krogen! • Herefter kan den bortskaffes, opbevares og beskytte mod eventuelt smittefarligt eller ildelugtende indhold.

Ny miljøvenlig dispenser Selvom et koncept i det daglige opfattes som ”perfekt”, kan der godt være plads til forbedringer. Senest har Mediplast Kendan lanceret en ny vægholder til poserne. Den nye holder er fremstillet af genbrugsegnet materiale og har opnået højeste klassificering fra miljøregisteret SundaHus. Den leveres monteringsklar, og hullerne på bagsiden af holderen er placeret, så uanset hvilken holder, der tidligere er blevet brugt, er der ”nye” huller, der passer – altså ingen nye borehuller, når der skiftes dispenser! Også selve fremstillingen af den nye dispenser er smart og kræver færre ressourcer. De 2 modeller støbes i samme form og består enten af én del (den lille holder) eller to dele, der klikkes sammen (den store model).

• En moderne, hygiejnisk og miljøvenlig afløser for den traditionelle bækkenkoger. • Kværner ENGANGS papbækkener og papkolber og reducerer derved risikoen for krydskontaminering signifikant, fordi bækkener og kolber ikke cirkulerer mellem patienter og personale på sygehusene. • Håndteres med ”No touch – Hands free” teknik, hvilket er en væsentlig faktor i bestræbelserne på at afbryde smittevejene. Spar tid - en cyklus tager et sted mellem 65-120 sekunder afhængig af model. Det betyder, at bækkener og kolber ikke behøver at stå i kø for at blive rengjort. Spar vand - Maceratoren kan kværne 1-6 emner i én cyklus og forbruger relativt lidt koldt vand til processen, hvilket gør den aldeles driftsbesparende. (Til sammenligning bruger den traditio­nelle bækkenkoger væsentlig mere tid og varmt vand). Hjælp miljøet - papbækkener og papkolber er fremstillet af genbrugspapir og er biologisk nedbrydelige. God balance mellem udnyttelse og beskyttelse - en bæredygtig håndtering af sygehusaffald! Reducer affaldsmængden - kombiner vores engangsprodukter fra serien ”Pulp” – bækkener, kolber, kapsler, skåle og meget andet med en Macerator og reducer affaldsmængden betydeligt.

Frigør dit fagpersonale til intelligente arbejdsopgaver Personalet skal ikke længere tænke på at håndtere og inspicere bækkener og kolber og får derved frigjort tid til andre formål.

Vidste du at... Mediplast Kendan årligt leverer 2.610.000 opkastposer til kunder i hele Danmark?

MACERATOR

Hvor står Maceratorerne i dag?

Sygehus Sønderjylland var de første, som fik installeret en Macerator fra DDC Dolphin. Siden har Herlev, Hvidovre og Slagelse fulgt trop. 11


ONE STOP Vi bliver tit spurgt: “Hvad handler I egentligt med ud over det, vi køber af jer?” Vi plejer lidt populært at sige, at vi dækker alt fra simple swabs til kunstige hjerter. Vi kalder vores sortiment for One Stop Shopping, fordi vi favner mange, mange områder og produkter. FLERGANGSUDSTYR OG INVENTAR

SÅRBEHANDLING

I dette skema kan du få overblik over hvilke t leverer til det danske sundhedsvæsen. Vores internationalt velrenommerede producenter.

ANÆSTESI OG INTENSIV

STO

El-kirurgi apparater

Bandager

EKG elektroder

Beskyttelsesposer

Hjemmerespiratorer

Forbindsstoffer

Filtre

Colostomi-bandag

Infusionspumper

Kompresser

Forstøvere

Gel

Kirurgiske instrumenter

Suturtape

Genoplivningsprodukter

Hudbeskyttelse til

Laryngoskoper

TED strømper

Infusionssystemer

Iliostomi-bandage

Leverscanner

Larynxtuber

Irrigations-bandag

Maceratorer til pulp produkter

Luftfugtere

Kontinent-stomiba

Operations- og undersøgelseslamper

Masker

Stomi-bandager ti

Operationslejer

Mundhygiejne

Suprapubis-banda

Pandelamper

Nålefri konnektorer

Sår- og fistel band

Pulsoximeter

Respiration

Urodrænage-band

Røgsug

Slanger, koblinger, konnektorer

Urostomi-bandage

Skoper

Specialkanyler

Skopvarmere Stabelbare fodskamler

12


SHOPPING

typer af produkter, Mediplast Kendan aktuelt produkter kommer fra egne fabrikker og fra

OMI

Hvis du vil vide mere om, hvilket sortiment de enkelte typer produkter omfatter, anbefaler vi dig at besøge vores hjemmeside på www.mediplast.dk eller tage kontakt til vores kundeservice.

PERSONALEBEKLÆDNING

ENGANGSARTIKLER PATIENTBEHANDLING

ENGANGSARTIKLER HOSPITAL

Masker og visirer

Blodtryksmanchetter

Affaldsposesystem

Operationshandsker

Fikseringsplastre

Neglebørster

Operationshuer

Gel til undersøgelser

Opkastposer

l gastrostomi

Operationskitler og -beklædning

Hudstaplere

Pulp engangsprodukter

e

Skoovertræk

Incisionsforsegling

Undersøgelseshandsker

ge

Undersøgelseshandsker

Kanyler

ge

andage

Katetre

il børn

Knopkanyler

age

Konnektorer

dage

Ligaturclips

dage

Lukket sugesystem

e

Markeringspenne Neutralplader til elkirurgi Operationsafdækninger Overtræk til apparater Plastslanger Sikkerhedsprodukter Små proceduresæt Sonder Sprøjter Urimetre

13


INDBLIK

Træk vejret E

I 2014 opkøbte Mediplast sin kollega Kendan for at udvide sortimentet med hjælpemidler og udstyr til Anæstesi – og Intensivafdelinger. Opkøbet af Kendan skete både for at komme endnu tættere på målet om at blive totalleverandør til hospitalssektoren og sikre sig et af markedets bedste produktsortimenter, men også for at få tilgang til Kendans store viden på området. ”Kendans erfarne medarbejdere og innovative produktsortiment inden for Anæstesi- og Intensivområderne bliver et stort aktiv for os og vores kunder”, forklarer salgsdirektør Keld Holm Sørensen.

t menneske trækker vejret ca. 20.000 gange i døgnet, så på hospitalerne er der brug for hjælpemidler og udstyr, der enten skal understøtte, træne eller midlertidigt erstatte patientens åndedrætsfunktion – og udstyret skal være nemt at samle, ukompliceret at anvende og ekstremt driftssikkert, for at hospitalets effektivitet og patient­sikkerheden optimeres på en og samme tid.

3 UNIKKE PRODUKTER DER GØR DET NEMMERE AT TRÆKKE VEJRET LUFTVEJSTUBER i-gel® luftvejstube er en supraglottisk luftvejstube, der kan anvendes til både generel anæstesi og akut genoplivning. Der kan intuberes gennem tuben, og der er kontrolleret adgang til spiserøret. Det unikke ved tuben er dens form. Den er tilpasningsvenlig og består af et gel-lignende materiale. Det gør den traditionelle oppustelige luftkrans på tuben helt unødvendig, da i-gel® tuben smyger sig til formen på den enkelte patients svælg. Patienten vil opleve langt færre hals- og svælgsmerter efter intubationen, netop fordi der ikke er en luft cuff, der kan udsætte patienten for stærkt overtryk. Samtidigt er risikoen for at placere tuben forkert minimal, da tubens brede form gør, at den ikke kan rotere, og der ikke er en luft cuff, der skal foldes korrekt ud. Tuben blev opfundet i 2007 af Dr. Muhammed Aslam Nasir.

CPAP-SÆT CPAP er en behandling, hvor patienten via en maske træner sin lungefunktion ved at ånde med et konstant luftovertryk. Patientens indånding understøttes af luftovertrykket, og udåndingen foregår mod samme luftovertryk. For at behandlingen er til mindst mulig gene for patienten, er det vigtigt at CPAP-masken med tilbehør er effektiv ved lavest muligt lufttryk, og at masken er behagelig at have på. Resultatet er, at luftveje og lunger udspiles skånsomt, og at evt. luftvejssekret løsner sig. En vellykket CPAP-behandling vil øge patientens livskvalitet og kan forhindre, at patienten skal tilsluttes en respirator. Flow-Safe® II er et komplet CPAP-sæt, hvor alle dele er samlet i pakningen. Maske, konnektorer, slange, hovedbefæstning, manometer for aktuelt CPAP-tryk og overtryksventil er pakket som et kit og hurtigt klar til brug - effektivt og sikkert. Hovedbesfæstningen er komfortabel for patienten og kan ved behov hurtigt løsnes og fæstnes via et indbygget clipsesystem. Der er også mulighed for at tilpasse systemet til patientens næse. 14

FUGT- OG TEMPERATURREGULERING AF LUFT TIL RESPIRATIONSTERAPI For intuberede patienter og andre patientgrupper, der ligger i respirator, er der behov for, at den tørre, kolde luft patienten modtager som alternativ til naturlig indåndingsluft, temperaturreguleres og fugtes. Uden fugt og temperaturkontrol risikerer patienten at udtørre og få lungeinfektion. Aktiv Fugter 7000-serien fra Intersurgical® kan varetage behovet for fugttilførsel og temperaturkontrol hos alle disse patientgrupper, så hospitalet ikke skal investere i forskellige apparater. Apparatet er enkelt at anvende, og fugtekammeret, der er en selvstændig enhed, kan udskiftes og monteres synligt på toppen af apparatet. Afdelingen kan aktivere alarm for individuelt bestemte minimum og maksimum temperaturer.


PRODUKTFOKUS

ET KOMPLET PROGRAM TIL SÅRPLEJE • Antimikrobiel forbinding • Visker og kompresser • Fikserings- og støttebandage • Kohesivt bind • Kompressionsbind • Tubeforbinding og fikseringsnet • Polstervat • OP-materiale med røntgentråd • Filmforbinding • Nonwoven forbinding • Absorptionsforbinding • Suturtape • Sæt • Bandage til blodtomt felt • Kirurgisk tape

EN DANSK ERHVERVSHISTORIE DER IKKE AFSLUTTES I UDLANDET

Hospidana ApS blev stiftet af Jørgen Petersen i 1978 som et handelsfirma med forbindsstoffer. Allerede i 1981 påbegyndtes en egenproduktion, og i 1984 blev en mindre tysk virksomhed overtaget, hvorefter al produktion blev samlet i Maribo fra 1988. Firmaet har løbende haft stor fremgang med stigende eksport og har markeret sig som producent af kvalitetsprodukter til sundhedssektoren. Mange produkter sælges under ”private label” af flere grossister. I 2005 overtog Mediplast Kendan Hospidana og fortsatte såvel produktudvikling som produktion i Maribo.

EN DANSK succeshistorie Mediplast Kendan har leveret forbrugsprodukter til sundhedsvæsenet siden 1960’erne. Ambitionen er at være en stærk samarbejdspartner for det nordiske sundhedsvæsen og blandt meget andet tilbyde et bredt sortiment af komfortable og brugervenlige forbindinger til optimal patientsikkerhed.

En af Mediplast Kendans ”leverandører” har siden 2005 været firmaets egen danske fabrik, Hospidana, der producerer tubulære bandager og fikseringsbind. ”Det er ikke så almindeligt at have egenproduktion af den slags produkter i Danmark,” medgiver salgsdirektør Keld Holm Sørensen, men kan hurtigt opremse flere fordele. ”Vores fabrik er effektiv, fleksibel og giver os en unik mulighed for at reagere på den feedback, som vi får fra vores kunder. Og vi kan levere på palleniveau indenfor uger modsat f.eks. Kina, hvor det er containere og måneder, det drejer sig om.”

FAKTA

En anden ekstremt vigtig faktor er kvaliteten! Og den står fabriksdirektør Michael Aalborg og hans medarbejdere 100 % inde for. Han kan fortælle om flere tilfælde, hvor kunder pludselig lader sig friste af lavere priser på asiatisk producerede varer, men efter et stykke tid vender tilbage for at genoptage samarbejdet. ”Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten, så løse tråde i tynde bandager, fremmedlegemer og andre spændende ting i pakningerne, det sker simpelthen ikke her!”

Hospidana er den eneste producent af elastiske bind og tubulære bandager i Skandinavien. En målrettet satsning på moderne teknologi og produktudvikling i tæt samarbejde med kunderne har ført til en fremtrædende position med en eksport­ andel på over 85% og repræsentation i de fleste lande i Europa, ligesom der eksporteres til USA, Mellemøsten og Indien. Hospidana har siden 2005 været ejet af Mediplast Kendan.

15


12

ting du ikke vil 2

Hvad nytter det, at beklædningen beskytter til et 12-tal, hvis ikke du kan tænke, fordi det klør eller du har det for varmt, når du har det på. Beklædning skal være så komfortabel som overhovedet muligt, uden at gå på kompromis med beskyttelsesevnen.

1

Operationshandsker Skal have en god pasform og et greb, der dur. De må ikke gå i stykker, hverken når du tager dem på, eller mens du har dem på. Det er vigtigt, at de indeholder færrest mulige kemikalier, der kan udløse allergiske reaktioner.

3

Godt værktøj Godt værktøj og apparatur som du kan stole på. De skal være logiske at betjene, give sikkerhed for patient og personale og frem for alt bidrage til det gode resultat.

Sikre og komfortable 6 operationsmasker Pasform og maskemateriale kan afgøre om masken er sikker at anvende. Det er ligegyldigt, hvilken super filtereffekt der er i masken, hvis ikke masken sidder som den skal på dit ansigt. Luft gør som vand, går den letteste vej uden om forhindringer – her filteret! Følg monteringsvejledningen og vælg en maske der generer din hud og din vejrtrækning mindst muligt.

Komfortabel beklædning

Glade kolleger

4

5

Rigtigt lys Lys skal have rigtig farve, rigtig vinkel og rigtig styrke. Lyset skal kunne indstilles til både åbne operationer og kunne dæmpes til laparoskopiske undersøgelser. Det er afgørende for operationen, at alle kan se.

16


undvære på operationsstuen 7

Betjeningsvenlige operationslejer

8

Det gælder både din ryg og patientens sikkerhed, at operationslejet nemt og præcist kan justeres og mobiliseres. Øvelse gør mester ..så sørg for at holde din betjeningsform på et højt niveau.

Larynxtuber og anæstesislanger Man skal aldrig gå ned på udstyr! Det gode udstyr vil ofte spare din tid og patienten for unødige ubehageligheder.

9

Operationskitler Skal passe til dig, og det du laver. Den skal være så tæt, at du ikke risikerer at finde pletter på dit tøj fra operationen, efter operationen. Samtidigt må kitlen ikke være så tæt, at du næsten ikke kan tænke, fordi du har det alt for varmt.

11

Vægur

10 Sikkerhedsprodukter

”Hvor der handles, der spildes”, men ikke på en operationsstue, når sikkerhedsprodukterne fra Mediplast Kendan anvendes konsekvent til at optimere personsikkerheden.

12

17

Tid er et abstrakt begreb, men måles lineært. Fra start til slut med alt det, du skal lave og kontrollere ind i mellem.

Proceduresæt Proceduresæt gør livet nemmere på operationsstuen. Farvel til at styrte rundt efter enkeltdele og slut med dynger af tom emballage – goddag til struktur og øget hygiejne.


FAGFOLK TIL FAGFOLK

Vi vil hellere vide

meget om lidt end lidt om meget

”Vi ser det som vores fornemmeste opgave at dele vores viden med kunderne. En viden som er baseret på mange års erfaring i branchen og på et stort engagement fra vores veluddannede og fagligt kompetente medarbejdere” – det er hensigtserklæringen fra Mette Strüwing, der er en del af Mediplast Kendans produktchefer og dybt involveret i firmaets kursusaktiviteter.

Mette Strüwing og hendes kolleger er meget bevidste om, at Mediplast Kendan ikke kun sælger det fysiske produkt, men i lige så høj grad firmaets samlede VIDEN om produktets korrekte brug og dets sammenhæng med den aktuelle behandling. ”Og som en del af den pakke er det naturligt for os at afholde kurser – ja man kan vel næsten påstå, at vi er forpligtede til det, om end ikke andet så moralsk”, mener hun. ”På den måde supplerer vi fagpersonerne. Vi ved jo ikke alt det, de skal vide om mange forskellige emner, men kan bidrage med speciel viden om netop vores områder”. Målrettede kurser Mediplast Kendan tilbyder både kurser og temadage målrettet til medarbejdere i sundhedssektoren. Kursusdagene tager afsæt i den viden og erfaring firmaets egne produktchefer og produkt­specialister har, men der optræder også eksterne undervisere med speciale i relevante fag/emner. Kurserne foregår som oftest i Mediplast Kendans egne undervisningslokaler, men der arrangeres også temadage ude på sygehusene – tilpasset den enkelte afdelings ønsker og behov.

18

”Det er vores mål, at alle går hjem med ny viden, inspiration og har dannet netværk med andre deltagere, som arbejder med de samme problemstilling­ er i hverdagen. Gør de det”, siger Mette Strüwing, ”så synes vi, det er en stor succes, for det kommer både den enkelte kursist og hans eller hendes arbejdsplads til gode”.


Læs om vo mere res aktivi kursus­www. teter på medip last.d k

ÅRETS KURSUSPROGRAM FRA MEDIPLAST KENDAN

* * * * *

Sygeplejedage OP Fokus på infektionskontrol og sikkerhed inden for udvalgte emner, der vedrører dagligdagen på alle slags operationsgange. Kurset henvender sig primært til operationssygeplejersker.

Sygeplejedage for anæstesi- og intensivsygeplejersker Vi arbejder i 2015 med at udvikle Sygeplejedage for anæstesi- og intensivsygeplejersker. Kurset bliver udbudt i 2016 og afholdes over 2 dage.

ERBE superbrugerkursus Kursus for superbrugere i el-kirurgiapparater fra ERBE, primært VIO 300D og VIO 200S og tilhørende APC apparater og ERBEJET 2. Kurset henvender sig primært til superbrugere med ansvar for el-kirurgiapparater på afdelingen og kontakten mellem kolleger, teknikere og os hos Mediplast Kendan A/S.

Sikkerhed ved brug af el-kirurgi Fokus på hvordan el-kirurgi virker, samt hvordan man undgår unødige forbrændinger. Vi gennemfører også uddannelsesaktiviteter lokalt på afdelingerne hos vores kunder efter behov og ønsker.

ERBE teknikerkursus Kursus i service og vedligeholdelse af el-kirurgiapparater fra ERBE med fokus på ICC, VIO og tilhørende APC apparater. Kurset henvender sig hovedsageligt til teknisk personale med ansvar for vedligeholdelse af el-kirurgiapparater.

19


Hydrocephalus

INDBLIK

For meget væske i ventriklerne - hoveder der bare vokser og vokser i størrelsen… på latinsk “hydrocephalus”, på dansk ”vand i hovedet” rammer i Danmark årligt ca. 100 spædbørn og 300 voksne*.

I meget korte træk betyder lidelsen at, den væske, der produceres i hjernens ventrikler (væskekamre), og som løber i et ventrikelsystem af 4 sammenhæng­ ende ventrikler, ikke dræneres væk og derfor akkumuleres. Når hydrocephalus opdages tidligt, kan det behandles, inden børnene udvikler alt for ”store hoveder”, hvilket i sidste

Fakta: Vand i hovedet eller hydrocephalus opdeles i enten medfødt eller erhvervet hydrocephalus. Ved medfødt hydrocephalus ses hastig vækst i hovedomfang i de små spædbørn. Symptomerne hos småbørn kan være irritabilitet, dårlig trivsel, opkastninger eller epilepsi. Cirka 100 børn fødes om året i Danmark med hydrocephalus. Ved erhvervet hydrocephalus ses klassiske symptomer på forhøjet tryk i hovedet: Hovedpine, kvalme, opkastninger, synsforstyrrelser, svimmelhed og epileptiske anfald. I alvorlige tilfælde kan det påvirke bevidstheden. *Kilde: Sundhed.dk

n gribende Kender du de oria? ict historie om V e den her: Se eller gens oria www.b.dk/Vict

ende vil være stærkt invaliderende og kan føre til alt for tidlig død. Behand­ lingen er for de fleste en livslang behandling med en ”ventil”, der ind­ opereres. Ventilen sikrer, at væsken bliver ledt væk fra ventrikelsystemet i hjernen, så der ikke ophobes for meget væske, og hovedet begynder at vokse uforholdsvis meget, for børns kranier er ikke vokset sammen, og ventriklerne kan vokse

og vokse, efterhånden som væske­ mængden øges. Hos større børn og voksne, der udvikler sygdommen, er kraniet vokset sammen og derfor har ventriklerne ikke plads til at vokse, så trykket stiger på hjernen. I ubehandlet tilstand vil det kunne betyde stor skade på hjernen, demens og i værste fald patientens død.

Dræning af ventrikelvæske Normalt producerer vi ca. 0,5 l væske pr. døgn i hjernens hulrum. Det drænes med samme hastighed, så den totale mængde i ventriklerne er konstant, ligesom størrelsen af ventriklerne er det. Behandlingen af hydrocephalus går derfor ud på at normalisere forholdene i ventrikelsystemet og undgå for meget eller for lidt væske. Løsningen kan være en ”dræningsventil”. Der findes som udgangspunkt 3 typer af ventiler. Den første er den ældste og er designet, så den indopererede ventil åbner op for drænage af ventrikelvæske, når trykket når en vis højde. Det betyder, at når væskemængden er akkumuleret i tilstrækkelig stor mængde, vil trykket stige i ventrikel­ systemet og ventilen åbner og drænerer væske ud. Metoden er forbundet med en del usikkerhed i forhold til åbning og lukning. Og patienter behandlet med en sådan type ventil kan opleve bivirkninger som hovedpine pga. enten over- eller underdrænage. Den anden type ventil på markedet er en programmerbar ventil. Dvs. det tryk som skal til for at åbne ventilen kan justeres ude fra og ændres efter behov og patientens symptomer. Da trykket i ventrikelsystemet også ændres ved ex. fysisk aktivitet, når patienten bliver forskrækket, sover m.m., vil det betyde, at ventilen kan åbne i situationer, hvor væsken ikke nødvendigvis er ophobet i for stor mængde, men fordi en midlertidig aktivitet hos patienten har udløst et højere tryk. Den tredje type er en flowreguleret ventil. Den er designet til konstant at holde den samme mængde væske i ventrikelsystemet. Dvs. ventilen sikrer, at der drænes præcis den mængde væske som produceres, nemlig 20 ml pr. time. Det betyder, at væskemængden er konstant, og at patienten ikke vil opleve den samme unødige over- eller underdrænage tilstande med tilhørende bivirkninger. Den flowregulerede ventil har også en indbygget sikkerhed, at hvis trykket pludselig skulle stige pga. en akut opstået okkulsion med en høj farlig trykstigning til følge, vil ventilen åbne og drænere yderligere væske. Den flowregulerede ventil indgår i Mediplasts produktsortiment, både i en lav profil (med mindre prøveudtagningskammer) og en normal profil. Ventilerne hedder OSV II.

Vidste du at … Hydrocephalusforeningen i Danmark gør et stort arbejde. Foreningens mission er at mindske de udfordringer, hydrocephalus giver patienter og pårørende. Foreningen dyrker et stort netværk – som giver alle interesserede en unik tilgang og indgang til viden og erfaring om hydrocephalus. Foreningen sigter efter et tæt samarbejde med landets neurokirurgiske afdelinger for at fremme kendskabet til sygdommen og derved stimulere forskningen. Få mere at vide om hydrocephalus og foreningens netværk på www.hydrocephalusforeningen.dk 20


PRODUKTFOKUS

VENTILATION

som en del af patientcentreret tilgang til pleje

Sundhedsydelserne i Danmark bevæger sig i retning af patientcentreret pleje, drevet af behovet for at forbedre kvaliteten af sundhedsydelser, samtidig med at omkostning­ erne skal reduceres. Men hvordan passer mekanisk ventilation – en hjemmerespirator - ind i dette plejebillede?

For at en hjemmerespirator effektivt kan støtte patientcentreret pleje, skal den imødekomme mange krav. • Den skal være brugervenlig og robust nok til brug i patientens daglige aktiviteter og under mange forskelligartede forhold. • Den skal opfylde patienternes skiftende behov, og have det tilbehør og den autonomi, der er nødvendig for et liv uden for hospitalet eller hjemmet. Og den skal være meget lydsvag, så brugeren får mulighed for en god nats søvn. Samtidig skal hjemmerespiratoren give lægerne mulighed for de behandlingsindstillinger, de ønsker, dække så bredt et udvalg af patienter som muligt og have en velkendt, logisk brugerflade. • Og sidst men ikke mindst i tidens sundhedsøkonomi skal den kunne leve op til alle kravene til de lavest mulige omkostninger. Mediplast Kendan A/S forhandler de velkendte Vivo-respiratorer, som til fulde indfrier alle ovennævnte krav, og de nye modeller Vivo 50 og Vivo 60 er et vigtigt skridt i retning mod kombinationen af livsopretholdende ventilation og målene for patientcentreret pleje. De er med til at skabe ligevægt i den kritiske balance mellem at forbedre patienternes livskvalitet og en forbedret udnyttelse af ressourcerne i sundhedssektoren.

Den nye Vivo50 respirator kombinerer høj kvalitet med et robust design og giver suveræn patientbehandling - på afdelingen, i hjemmet eller på en kørestol. Den har utallige tekniske muligheder, og indstillingerne kan skræddersys til hver enkelt patients behov på alle tider af døgnet. Når Vivo aktiveres i ”klinikfunktion” kan den ansvarlige læge kontrollere alle funktionsvalg, indstillinger og grænseværdier. Og når funktionen ”hjemme-mode” aktiveres, fastlåses behandlingsindstillinger, alarmgrænser og andre udvalgte oplysninger, så patienten ikke selv kan ændre dem. 21

Vidste du … Patientgruppen med behov for hjemmerespirationsbehandling, herunder overvågning, er i kontinuerlig vækst som følge af bl.a. en længere generel overlevelse blandt patientpopulationen samt det forhold, at behandlingstilbuddet omfatter stadigt flere forskellige patientkategorier. Patienttilvæksten har de senere år ligget på 4% - 6% årligt og er stigende blandt andet på grund af en stor stigning i antallet af behandlingsegnede patienter med hjerneskade.


Kunde service

Problemer - Udfordringer - Spændende opgaver… de ansatte i Mediplast Kendans kundeservice ved aldrig, hvad dagen vil bringe, når de træder ind ad døren for at være klar til at servicere de mange kunder. Det eneste de kan være helt sikre på, er at det bliver en travl og spændende dag.

Teamet består af 3 konsulenter, der arbejder dedikeret med kundeservice, og opgaverne er mange og alsidige - alt fra telefonbesvarelser, mails, ordrehåndtering, udfærdigelse af tilbud/udbud til support af firmaets egne produktspecialister. Set udefra kan det nærmest virke skræmmende at skulle være tovholder i så mange og forskelligartede opgaver, Men de tre fleksible piger - Henriette, Karina og Charlotte - tager udfordringerne, som de kommer – ”Vi har alle mangeårig erfaring inden for branchen og ikke mindst inden for kundeservice. Vigtigst for os er, at kunderne føler sig i centrum, får den service de forventer og får svar på de spørgsmål, der stilles. Og selvom vi ved meget, er der ingen, der ved alt. Derfor må vi nogle gange trække på vores bagland og vende tilbage til kunderne hurtigst muligt, så vi er helt sikre på, at vores svar til kunden er tilfredsstillende og korrekte.” I 2014 overtog Mediplast sin kollega Kendan. Det sikrede et endnu større produktsortiment og skabte ekstra travlhed. Det er en stor udfordring, når forskellige firmakulturer, nye kolleger osv. mødes og en kæmpe opgave, når produktsortimenter, IT osv. skal smeltes sammen og på sigt blive én sammentømret enhed. Også den udfordring tager de tre piger op – ”Vi er sikre på, at dette bliver en succes, og vi glæder os til at arbejde sammen med vores nye kolleger, være et fælles team, lære af hinanden og trække på hinandens erfaring. Det lyder måske lidt floskelagtigt, men vi tror på, at sammen er vi stærke og vores fælles fokus og mål er de samme, så hvorfor skulle det ikke lykkes?”.

22

Mediplast Kendan leverer varer fra vores lagre i henholdsvis Malmø og Lynge. På vores adresse i Lynge findes et stort lager med ca. 5.000 forskellige varenumre på hylderne. Her sørger 3 mand for at plukke, pakke og forsende de op mod 17.000 pakker og paller, som hvert år ruller ud gennem portene og videre til Mediplast Kendans kunder.


INTERVIEW

Spørger man Ole Leif Knudsen, som er medicotekniker på Rigshospitalet, hvad han forventer sig af hospitalets leverandører af medicotekniske produkter, er han ikke i tvivl – uddannelse, support og løbende kontakt.

”Alle har en forventning om, at vi selv kan yde first line service på produkterne. Det vil sige, at vi kan lave fejlfinding og mindre reparationer, når og hvis, der opstår problemer med det tekniske udstyr. Derfor har vi brug for, at firmaerne tilbyder os gode og relevante servicekurser, så vi dels kan udføre de lovpligtige eftersyn, men også så vi kan servicere apparaturet i en vis udstrækning. Om kurserne stilles gratis til rådighed af vores leverandører, eller vi selv skal betale, har jeg som sådan ikke en holdning til, bare vi får udbytte af dem og kan udføre vores arbejde forsvarligt.” Men kurser kan ikke stå alene, fremhæver Ole Leif Knudsen – ”Vi har selvfølgelig også en klar forventning om, at når vi ikke selv kan klare et problem, så kan vi hurtigt få support fra det pågældende firma og i yderste konsekvens eventuelt låne et apparat i reparationsperioden. Det kan vi selvfølgelig ikke kræve, men det hjælper os meget i det daglige arbejde, ja faktisk i hele hospitalets arbejde.” Ole Leif Knudsen har på det personlige plan også en lille opsang til Rigshospitalets leverandører af medicotekniske produkter om at tale pænt om deres konkurrenter. Han gider ikke høre på mudderkastning, så hvis firmaerne vil nøjes med at frem­ hæve de unikke features på det, de selv leverer, bliver han en gladere mand. Og så vil han gerne kunne planlægge sin arbejdsdag effektivt, så hvis leverandørerne f.eks. skal lave en sikkerhedstest på de leverede produkter, så må der gerne laves en aftale om dette på forhånd af hensyn til de øvrige arbejdsopgaver, som han høfligt og vist også bestemt formulerer det – ”men ellers er konsulenterne fra de forskellige firmaer altid velkomne til at kigge forbi, hvis de er i huset. Vi vil meget gerne have en åben og løbende dialog, så vi altid ved, hvad der rører sig i branchen”.

Interview med Ole Leif Knudsen Medicotekniker på Rigshospitalet

23

FUNGERE

“Et fælles sprog og en god dialog er et must”

Det skal bare


3036

PRODUKTSPECIALISTER

JETTE ENGLUND JENSEN Mobil +45 28 10 45 00 jette.englund@mediplast.com

ANJA B. MATHIESEN Mobil +45 26 72 48 22 anja.mathiesen@mediplast.com

JESPER MUNKHOLM Mobil +45 28 12 86 90 jesper.munkholm@mediplast.com

GITTE MØLLER NIELSEN Mobil +45 29 99 48 49 gitte.moller.nielsen@mediplast.com

LONE NELTOFT Mobil +45 50 73 15 15 lone.neltoft@mediplast.com

CARINA PEDERSEN Mobil +45 29 32 77 70 carina.pedersen@mediplast.com

JEANETTE STRUNCH NORDAHL HANNE THILLEMANN Mobil +45 46 94 42 50 Mobil +45 26 72 48 24 jeanette.strunch.nordahl@mediplast.com hanne.thillemann@mediplast.com

KIRSTEN UHRENHOLT Mobil +45 46 94 42 25 kirsten.uhrenholt@mediplast.com

Mediplast Kendan A/S | Vassingerød Bygade 6 | DK-3540 Lynge | T +45 43 44 40 00 · T +45 45 66 45 40 | www.mediplast.dk