__MAIN_TEXT__

Page 1

VI SÆLGER OG SERVICERER MASKINER, der optimerer vores kunders effektivitet og økonomi


nt kalt fundame ”Et stærkt lo forpligter”

gangspunkt i hos FMR med ud er lg sæ kin as m Per er ggrund som har en alsidig ba n Ha F. ng bi kø Ny hvilket giver ham og selvstændig, reservedelsmand maskinernes kundernes drift og en stor indsigt i forgæves til Per, ig dr al nde går man ku m So n. tio nk fu specifikt behov. hvis man har et t lokalt fundamen står på et stærkt er el kin as nd M ha R m M ”F og sa s dedikeret service støbt af mange år Det forpligter, v. er hv er og nd æ m nd la ts de rå med om valget bliver gt til råds, inden når vi bliver spur resse i at finde te in r har vi en sto truffet. Samtidig maskinsiden, sninger både på de helt rigtige lø mæssigt, og -finansierings men også service t kørende.” ig ul m bliver bedst så vores kunder

”Hvis det findes, fin der vi det !”

Palle Nielsen tilbringer me get af sin tid ved computere n på lage­ ret – ”Hvis delene findes, så skal vi nok finde dem til kunden,” er hans motto. Og med online forbindelse til reservedelsp ortalerne hos hovedmærkerne og fler e af de store nationale og internatio­ nale leverandører af slidog reservedele plejer det at lykkes. Og hvis delene ikke allerede ligg er på FMR´s lager, er de frem me i løbet af 24 timer. FMR har også et stort bib lio­tek af gamle håndbøger og reserve­ delsmanualer, så hvis din rigtigt gamle maskine ska l bruge en ”stump”, skal Palle nok find e frem til den.

t i front” ”Vores serviceteam er med hel nde kræfter. Som Værkfører Kent Møller er en af FMR´s bære der servicerer dem, ne, folke og e inern ansvarlig for at både mask på hans skuldre. fungerer, hviler der et betydeligt ansvar r man lidt af en ”Som værkfører i en maskinhandel blive en kollega i branchen som , ser” multikunstner eller ”opgavelø met og samtidigt cetea servi for der jdsle kalder sig. Jeg er arbe eservice – det giver i forreste linje, når det drejer sig om kund g er ens, og der skal aldri dage en spændende hverdag, hvor to at FMR får flere og med takt I er.” tning tages nogle hurtige beslu stadigt mere avanceret flere maskinmærker at arbejde med og t en udfordring at holde bleve teknologi mellem hænderne, er det ge timer og dage på man er brug ”Vi serviceteamet up-to-date. vi med glæde, for vi vil efteruddannelse hvert år, men det gør i i landbruget”. være med i frontlinjen for ny teknolog

FMR repræsenterer mange forskellige mærker og kan skaffe stort set alt, hvad kun derne efterspørger.

2


Fornyelse og tradition – FMR Maskiner repræsenterer det bedste af begge begreber Det er vores vision at være ”det naturlige leverandørvalg i de markedssegmenter vi fokuserer på, og vi vil udvikle os sammen med vores kunder. Landbrugets maskin- og servicebehov er vores kernekompetence – i dag og i morgen. Vi vil henvende os til det moderne landbrug og tilføje værdi i form af kundetilpassede løsninger af de aktuelle behov ved hjælp af optimal levering af maskiner, service og reservedele. Vi vil være den sikre og kompetente leverandør, der aldrig svigter.”

FMR Maskiner er en moderne maskinforretning med fokus på landbrugs­erhvervet og de mange nye stærkt specialiserede maskiner, erhvervet kræver. FMR Maskiner blev stiftet af Fin Monk Rasmussen og drevet med fokus på salg og service af traktorer og landbrugsredskaber. I 2013 købte Henrik Rasmussen firmaet for at føre FMR Maskiner videre og ind i en ny fase med endnu mere fokus på landbrugserhvervet og innovative maskinløsninger. I 2018 blev Anders Højte en del af ejerkredsen. Hos FMR vil vi ikke bare sælge kvalitetsstål og stor arbejdsbredde. Vi vil sælge værdiskabende maskiner og redskaber, som sikrer vores kunder optimal driftsøkonomi, og vi har modet til at rådgive dem om maskinernes fordele, begrænsninger og anvendelse.

Det er flotte ord, og vi vil gøre vores allerbedste for at leve op til dem, så alle vores nuværende og kommende kunder får en god oplevelse ud af os som leverandør af maskiner, reservedele og service.

I FMR Maskiner har vi altid sagt, at ”det tager mange år at opbygge et godt ry – men det kan ødelægges på én dag”. Det er der meget rigtigt i, og derfor forsøger vi at holde kunden i fokus i alt, hvad vi beskæftiger os med samtidigt med, at vi har en offensiv tilgang til fremtiden. Det er nødvendigt, for landbrugsbranchen udvikler sig hurtigere end de fleste andre brancher. Det stiller større og større krav til landmænd og maskinstationer, deres maskiner og os som leverandør. Vi har besluttet os for at udvikle os, så vi altid matcher vores kunder og kan levere de maskiner og servicekoncepter, de kræver – nu og i fremtiden. Og vi vil have modet til at introducere erhvervet for nye metoder og teknologier, derfor er vi uafhængige af traktormærker og leverandørkæder.

Henrik Rasmussen

Anders Højte

Vidste du at : Henrik er faglært landmand med grønt bevis og er jordbrugsteknolog med speciale i maskiner og bygninger. Han har arbejdet på landbrug i USA i to omgange. Det giver forståelse for landbrugets forhold og interesse i alt, hvad der rører sig i bran­ chen, hvilket smitter af på resten af FMR-teamet. Anders Højte er en meget ”allround” person med bred erfaring indenfor landbrug og maskinsalg. Han er uddannet jordbrugsteknolog, har arbejdet på hele 3 kontinenter og driver selv 72 ha planteavl. Det giver et solidt fundament for nytænkning og sparring – og basis for at afprøve nye dyrknings­ metoder i praksis hjemme hos sig selv.

3


MZURI hjælper din NÆSTE AFGRØDE GODT PÅ VEJ MZURI såmaskiner er udviklet til dyrkningsprincippet Strip-till, der er en meget enkel, billig og på mange måder naturnær såmetode, hvor jorden kun bearbejdes, hvor planten skal gro. Det vil sige, at planterne etableres i en række, hvor såmaskinen bearbejder jorden med en smal grubbetand, før kernerne sås af det efterfølgende såagregat. Samtidigt skubbes stub og planterester til side, og der formes nogle små kamme, hvor f.eks. rapsplanter kan stå og ”hygge” sig i læ for vintervejret.

GIV PLANTERNE ET GODT SÅBED OG DE KVITTERER MED EN STÆRK AFGRØDE

Udover, at dyrkningsmetoden hjælper med til at bevare/reetablere en optimal jordstruktur og lader jordens mikroorganismer arbejde i fred, er der en række konkrete fordele ved Strip-till • • • • •

Mindsket tidsforbrug ved hele etableringsprocessen Mindre svampetryk og forhåbentlig mindsket kemibehov Placering af gødning der, hvor planten skal bruge den Mindsket dieselforbrug Enklere maskinpark

MZURI er en optimal såmaskine til Strip-till. Den er bugseret, robust, enkel og fleksibel, og så kan den arbejde under næsten alle forhold og stadig placere korn og gødning i sort jord og i en ensartet dybde. Den kan både så f.eks. raps i enkeltstriber, men også bredså korn efter Strip-till princippet. Forrest findes tænder, som kan arbejde fra 0 til cirka 22 centimeters dybde. Disse tænder kan også placere gødning. De har hydraulisk udløser. Maskinen kan monteres med rulleskær foran tænderne. Efter tænderne følger ét bærehjul for hver sårække. De kører lige midt i tandsporet, så jorden bliver pakket let, og eventuelle knolde bliver knust. Såskæret og -tanden skubber halm og stubbe til siden og får lagt kernen i stribens sorte jord. Hver tand er monteret med egen dybdestyring, så lige meget hvor ujævnt, det måtte være, ligger udsæden altid præcis der, hvor man ønsker det. Dybdestyringen sker med et hjul bag skæret. Samme hjul sørger også for en let pakning af jorden lige omkring kernen. MZURI kan så midt i rækken (raps) eller bredså i 2 spor pr. række (korn). 4


- udviklet i Australien TIL BÅDE VÅDE OG TØRRE FORHOLD

SLY Stripcat 2 er designet til Strip-till dyrkning med stor rækkeafstand. Den spænder fra 45 – 80 cm mellem rækker­ ne, så de klassiske danske rækkeafstande for roer, spinat, raps, majs, osv. på 50 og 75 cm ligger pænt indenfor spændet. Det kraftige redskab fungerer ved, at en tallerken placeret forrest gennemskærer materiale på overfladen, derefter kører 2 frit­ læggerhjul, som skubber halm osv. til væk fra den stribe, hvori der skal sås. Herefter følger en harvetand, der bearbejder jorden og evt. placerer fast eller flydende gødning, voldene jævnes og et pakkehjul bearbejder overfladen af jorden inden så-enheden kommer, placerer såsæden i den ønskede dybde og rillen lukkes. SLY Stripcat 2 er ekstrem fleksibel og kan leveres i forskellige udgaver med flere tandtyper og flere forskellige typer ”pakkehjul” alt afhængig af jordtype og forhold i øvrigt. Selve såenheden kan leveres til 2 strategier. Enten udsås i midten af den blotlagte rille, eller der udsås i begge sider af rillen. SLY Stripcat 2 kan leveres fra 4 til 16 rækker i både liftophængte modeller op til 6,4 meter og bugserede modeller op til 12 meter.

UNDERCUT NO-TILL MED LILLE RÆKKEAFSTAND PÅ 16,7 CM SLY Boss er et meget kraftigt redskab udviklet til No-till med lille rækkeafstand. Såmaskinen arbejder efter et helt unikt princip med en speciel ”undercut” tallerken, der skærer ned i jorden og samtidigt underskærer den seneste afgrødes rødder, inden såsæden til den nye afgrøde placeres. Det sikrer et optimalt såbed og gør det nemt at ”lukke” jorden over frøene, så fremspiringen bliver god og ensartet. Tallerknerne er udrustede med et dybdehjul, som er monteret sammen med dem. Bag disse sidder endnu et dybdehjul, så såsæden placeres i præcis den ønskede dybde. Hjulene kan køre enkeltvis eller sammen alt efter jordens beskaffenhed. SLY Boss kan arbejde med 1, 2 eller 3 tanke til hver sin tallerken/så-række. Derfor kan man så flere forskellige afgrøder med én overkørsel og måske lade den første række så afgrøder, der skal placeres dybt, og den næste række arbejder med mindre frø og højere placering. BOSS undercut unit er perfekt till No-till, fordi den giver minimal belastning af jordstrukturen kombineret med suveræn jordsøgenhed og dybdekontrol. Desuden lukkes sårillen perfekt om udsæden, også når der er meget store mængder organisk materiale.

Værdiskabende prod ukter og viden fra lan dmænd til landmænd No-till, Undercut No

-till, Strip-till med lille ræk keafstand, Strip-till med sto såsæt, robot … der er ma r rækkeafstand, plov, nge dyrkningsstrategier. Og ingen af dem rummer den sandhed for alle jordtyper universelle og landmænd. Anders Højte er vores dyr kningsekspert hos FMR Ma skiner. Vi vil ikke ud og kon landbo­centrenes konsulent kurrere med er, men være stedet, hvor interesserede kunder båd og købe redskaber. Han er e kan få viden selv landmand og kender de praktiske udfordringer og muligheder.

5

”Vi skal sørge for at sælge maskiner, som understøtter kundernes drift og økonomiske resul­ tater og holde fokus på at levere det grej, der optimerer deres bundlinje”.


ROBOTTI - futuristisk robot eller

SELVSTYRENDE REDSKABSBÆRER? Robot lyder smart. Selvstyrende redskabsbærer ER smart og lige netop dét, Robotti er udviklet til at være. Det gør den ikke mindre interessant! Den selvkørende redskabsbærer løser opgaver med lavt trækkraftbehov som for eksempel harvning, såning, strigling, sprøjtning og rensning i rækkeafgrøder. Frilandsgartnerier og planteskoler er en anden målgruppe.

Robotti er udviklet til at fungere på almindelige kommercielle præmisser – bare med et andet tankesæt. Det vil sige, at den skal kunne fungere med standardredskaber, være driftssikker, nem at servicere og være værdiskabende i dyrkningssystemer.

”Robotti kan rent teknisk løse mange praktiske opgaver. Den største udfordring er nok, at vi som driftsledere skal lære at tænke anderledes.”

Robotti er som standard udstyret med RTK/GPS, hvilket sikrer høj præcision i forbindelse med bl.a. mekanisk rækkerensning. Den kan udstyres med kamera eller andre sensorer til indsamling af data som for eksempel mængden af ukrudt og dermed bidrage til at optimere tidspunktet for næste behandling.

ENKEL MEKANIK – AVANCERET STYRING Robotti kører på fire hjul med indbygget hydraulisk motor på hvert hjul. Energien leveres af en 3-cylindret Kubota dieselmotor. I stedet for en lift foran eller bagved bærer robotten redskaberne mellem de to hjulpar i en centermon­ tering bygget op omkring et standard 3-punktsophængmed 750 kg løfteevne. Centermonteringen af redskaberne er med til at skabe optimal vægtfordeling, som Robotti’en udnytter til at optimere trækkraften på de fire hjul. Sporvidden er variabel, og arbejdsbredden mellem hjulene kan være mellem 150 - 300 cm. Med en arbejdshastighed på 8 km/t og maksimal redskabsbredde på 3 meter er den teoretiske produktivitet 1,6 hektar i timen.

ER ALLEREDE PÅ ARBEJDE I DANSK LANDBRUG De færreste af os er rent mentalt blevet overhalet af den selvkørende teknologi, men faktum er, at Robotti allerede arbejder med almindelige opgaver på rigtige landbrug og gartnerier. Forsøgslandbrug og universiteter i flere lande arbejder sideløbende med at udvikle avance­ rede redskaber og kunstig intelligens til f.eks. ukrudtsgenkendelse. 6


Skal vi tage en robotsnak? Hvis du tør udfordre din traditionelle tilgang til maskiner, så ring. Vi stiller gerne op til en diskussion af mulighederne. Er det arbejdsbredde eller kapacitet pr. løntime, der er vigtigst for rentabilitet?

Vi tror på ideen om kommercielt bæredygtige robot-redskabsbærere ”Det er en spændende udfordring, men vi kan se, at der er behov for alternativer til den traditionelle tankegang, hvor maskinerne og investeringerne bliver større og større. Med Robotti er vi med til at starte en ny æra inden for landbrug og gartneri, hvor de selvkørende redskabsbærere bliver kommercielt bæredygtige og kan integreres i den daglige drift. Robotti er ligeglad med spidsbelastningsperioder og mangel på kvalificeret arbejdskraft. Den kører bare, så hvad den evt. mangler i arbejdsbredde, har den i arbejdstid. Mulighederne er mange, den største udfordring er nok, at vi som driftsledere skal lære at tænke anderledes.”

- prikken over i’et

Jo flere arbejdsopgaver, der kan klares i én overkørsel, des mindre tids- og brændstofforbrug! Det tiltaler de fleste. Blandt andet derfor har vi sikret os muligheden for at sælge APV’s omfattende program af påbygnings-spredere.

STRIGLER MED SUVERÆNE EGENSKABER APV producerer strigler med op til 12 meters arbejdsbredde. Optimal renholdelse, robust konstruktion og brugervenligt design med bl.a. hydraulisk opklap går igen på modellerne. Som et helt unikt produkt fremstiller APV en strigle, hvor hver enkelt tand er forsynet med en indstillelig fjeder. Dens tænder bevæger sig ikke sideværts, men op og ned på individuel basis. Derved kan man f.eks. strigle kartofler med ensartet tryk på toppen, siden og mellem rækkerne.

7

APV har meget mere at byde på end den velkendte ”gule beholder med centrifu­ galspreder til sneglegift”. APV producerer et utroligt bredt program af spredere, såmaskiner til specialafgrøder, strigler og lette harver. Fælles for alle spredere og såmaskiner er en brugervenlig konstruktion, der gør det nemt at eftermontere dem på stort set alle redskaber. Uanset om du vil sprede frø til efterafgrøder samtidigt med, at du tærsker eller udfører den første stubharvning, eller om du vil placere mikronæringsstoffer med stor præcision samtidigt med kartoffellægning, radrensning eller andet, så kan APV levere redskaberne, og vi kan eftermontere dem efter dine ønsker og behov.

Check ind på www.APV.at og find inspiration til at optimere din planteavl og gøre dit arbejde nemmere .


Skæreborde fra Geringhoff HAR MANGE FORDELE Landbruget specialiserer sig i stadig stigende grad, og maskinleverandørerne følger naturligvis med for at kunne matche kundernes krav. En af specialisterne er tyske Geringhoff - en ægte specialist, når det kommer til skæreborde. Takket være deres innovative tankegang og tætte samarbejde med landbruget, kan vi levere skæreborde til alle de konventionelle og specielle afgrøder danske landmænd dyrker. Man kan opnå rigtigt meget ved at kombinere en topmoderne mejetærsker med et superavanceret skærebord fra en ekstern leverandør. Man får populært sagt det bedste fra to verdener. Mens John Deere, AGCO, Class, New Holland, Case, og hvad de nu hedder, er gode til at udvikle mejetærskernes motorer, transmission, tærskeværk og kørekomfort, så er en specialist i skæreborde som Geringhoff langt foran dem, når det kommer til avancerede skæreborde, og det bør maskinstationer og landmænd udnytte.

GERINGHOFF TRUFLEX RAZOR™ TruFlex Razor™ lyder som navnet på en super­avanceret barbermaskine, der følger ansigtets kurver til perfektion, men det er et fantastisk effektivt, højteknologisk sejl-skærebord, som sørger for perfekt, ensartet ”barbering” af markerne.

3-DELT SKÆREBORD OG RIGLE - TRUFLEX RAZOR™ TILPASSER SIG FORHOLDENE

FÅ HELE AVLEN MED HJEM Geringhoff True Flex Razor ™ er suveræn i kuperet terræn.

TruFlex Razor™ leveres i 30, 35 og 40 fod. Det er forholds­ vis let og opbygget med både centralt knivtræk og det velkendte Schumacher knivsystem, der skærer afgrøderne perfekt. Både skærebordet og riglen er tredelt, og derfor følger skærebordet markens overflade perfekt i hele arbejdsbredden. De tre led kan bevæge sig +/- 5 grader i forhold til hinanden, og hver sektion har sine egne sensorer til at optimere jordfølgningsevnen. I praksis betyder det, at skærebordet nærmest flyder hen over markens overflade, uanset om der forekommer lavninger, forhøjninger, eller marken f.eks. skråner lidt opad mod skel. Den tredelte rigle bevirker, at den arbejder ensartet i hele bredden, hvilket er en ny, men ikke uvæsentlig tilgang til at optimere skærebordenes arbejde med opsamling under vanskelige forhold. Selve skærebordsrammen er også 3-delt, hvilket giver tekniske fordele og fremmer stabiliteten. 8


LUFTTRYK SIKRER MAKSIMALT UDBYTTE Som noget helt unikt kan Geringhoff levere skærebordene med et unikt system, der via tilførsel af luft under tryk løfter af­ grøderne op og ind på skærebordet. Luft­ trykket produceres af en blæser monteret bag selve skærebordet, og luften ledes via en række slanger ud i hele skærebor­ dets bredde, før den blæses op lige bag skærebordets knive. Den opadgående og bagudrettede luftstrøm fører afgrøderne og alle dens frø op og ind på skærebordet - og sikrer, at de bliver der, mens de føres sikkert mod mejetærskerens tærskeværk. Et merudbytte på 3-4 % ved direkte høst simpelthen på grund af minimeret spild som følge af TruFlex Razor Air´s evne til at holde alle frø inde i skærebordet er ikke urealistisk.

MAJSPLUKKEBORDE FRA GERINGHOFF

MAIS STAR HORIZON

Amerikansk erfaring, teknologisk innovation og tysk kvalitet er en ideel kombination, når majs skal høstes modent. Geringhoff har solgt over 2.000 majsskæreborde til det amerikanske marked, så de ved, hvilke udfordringer opgaven byder på.

Geringhoff majsskæreborde produceres i flere modeller. Et godt valg til danske forhold er typen ”Geringhoff Mais Star Horizon”, der plukker kolberne, og knuser stubben i én arbejdsgang. Skærebordet er i stand til at køre med meget lav stubhøjde, mens det høster op til 12 rækker majs ad gangen. Kolberne trækkes til midten af snegle, mens 2 modsat roterende valser med hver 4 knive og en kraftig horisontal kniv klarer høst og neddelingen af planterne. Det giver stor kapa­ citet i mejetærskeren, at stængler og kolber allerede er separeret og grundigt tærsket, inden kolberne når frem til mejetærskerens tærskeværk, og det gør det også nemt for tærskernes snitter efterfølgende at fordele materialet jævnt over stubben.

9


Vidste du at : Holmer T4-40 blev i 2013 kåret som årets største nyhed i kategorien høstmaskiner. T4-40 vandt den meget eftertragtede titel på baggrund af den innovative og gennemtænkte konstruktion, som kombinerer markedets største kapacitet med en helt enestående pålidelighed. Det er en industriel maskine, bygget til utroligt høje tekniske standarder for at arbejde hårdt og længe, år efter år, med fuldstændig pålidelighed. Maskinens teknologi og komfort er forfinet til mindste detalje og sætter det nye state-of-the-art pejlemærke for maskiner til høst af roer.

BRUGT – MEN SÅ GODT SOM NYT – MED FABRIKSGARANTI

DE LAVESTE omkostninger pr. ha.

Vi kan i samarbejde med Holmer levere totalrenoverede roeoptagere og rense/ læssere. Renoverede maskiner har typisk kørt i Tyskland eller Danmark hos roedyr­ kere med større arealer. Efterhånden som maskinerne bliver handlet efter 3 - 4 kampagner, renoveres de efter fabrikkens forskrifter og sælges - vel og mærke med fuld fabriksgaranti og opfølgning. Processen er grundig og udviklet gennem mange år. Hele maskinen gennemgås grundigt, og alle sliddele kontrolleres, udskiftes eller renoveres. Derfor garanterer Holmer, at maskinen er klar til næste roekampagne, og at kunden får en fuldstændig driftssikker maskine.

Holmer har domineret markedet i mere end 35 år via ægte tysk grun­ dighed og seriøsitet – målet er ultimativ driftssikkerhed og de laveste maskinomkostninger pr. ha. Maskinerne håndbygges på fabrikken i Eggmuhl nær Regensburg, og Holmer’s sans for detaljer ses tydeligt i deres produktdesign, after sales service og kundesupport. Holmer udvikler og tester maskiner på et niveau, som kun en markedsledende virksomhed med stor volumen kan.

10


ET SUCCESFULDT SAMARBEJDE FMR er dansk forhandler og service­ center for HOLMER MASCHINENBAU, der er Danmarks største leverandør af selvkørende roeoptagere og læssemaskiner. Det er vi er stolte af, for med dedikeret samarbejde med fabrikken og massiv uddannelse af vores serviceteam, der refererer direkte til Holmer´s serviceafdeling, har vi nu et veletableret og succesfuldt koncept, der giver kunderne maksimalt udbytte af maskinerne. Et af de synlige beviser på samarbej­ det med Holmer er, at det danske reservedelslager til Holmers maskiner ligger hos FMR.

FAKTA T4-40

626 hk - Mercedes Benz 15. 0-40 km/t med helt nyudvi

6 ltr. motor, Tier4

klet transmission 6- eller 9-rækket HR-optag ebord med individuel styring af optage dybde 45 m3 tankindhold HOLMER MCS Machine Con trol System med HOLMER EasyTouch touchs creen terminal og Jog Dial terminal contro l Michelin IF 800/70 R38 lav tryksdæk med 1.4 bar på forakslen og 4 x Mic helin 1050/50 R32 med 2.0 bar på bagakslen

”Det skal bare virke !” Kent Møller (herover) er værkfører hos FMR og har sammen med sine kolleger ansvaret for Holmer. De ved mere end nogen andre, hvad ”oppetid” betyder for kunderne, for når roekampagnen skydes i gang, skal maskinerne køre konstant. Det sørger hele serviceteamet for. Tilsammen har de uden tvivl Danmarks største, praktiske viden om Holmers teknik.

11


GYLLEKØRSEL med høj kapacitet Holmer Terra Variant er udviklet til gylle­entreprenører med krav om høj produktivitet. Under praktiske forhold nedfældes 160 m³ pr. time med en injektionsrate på 25 m³ pr. ha. Læssehastigheden er op til 12.000 l pr. minut! Det vil med andre ord sige, at den store 21 m3 tank fyldes på ca. 2 minutter med en Vogelsang-pumpe. Som resultat af pumpernes enorme kapacitet og basismaskinens power kan gyllen nedfældes med stor hastighed, for Holmer Terra Variant er konstrueret til at arbejde ved høje hastigheder – chassis, affjedring, bremser, styring og betjening er alt sammen udviklet og produceret til formålet.

LAVT MARK- OG VEJTRYK Holmer Terra Variant er unik på mange områder. På marken sørger 4x1050 mm terradæk og dens karakteristiske ”dogwalk” for et forbavsende lavt marktryk, og på landevejen kan man sænke 2 ekstra aksler ned (option), så vejtrykket fordeles på 4 aksler, og man altså må køre med hele 40 tons uden at bryde gældende lovgivning og spejde efter blåt blink i spejlene.

Holmer Terra Variant 435

Holmer Terra Vaiant 585

Mercedes Benz OM 473 LA Stage 4f

Mercedes Benz OM 470 LA Stage 5

Motor

type

Motorydelse

hk

Transmission

type

Gylleteknik

type

Zunhammer

Zunhammer

Gyllepumpe

type

Vogelsang VX 186-368 QD alu.

Vogelsang VX 186-368 QD

Kapacitet

l/min.

9.000

12.000

Snitter

type

Vogelsang RotaCut ® MXL 1.000

Vogelsang RotaCut ® RCX-58 H

10.000

12.000

Kapacitet

l/min.

Tankvolumen

Hydraulik

Intern Ekstern Lift

Forberedt for skiftelad

435

585

Hydrostatisk 0-40 km/h

Aut. powershift FUNK DF-500; 18f+6b

16

21

357 l/min. LS

190 l/min LS + 190 l/min. Power-Beyond udtag

313 l/min. 350 bar

297 l/min. 420 bar

KAT III 70 kN

Kat. IV 80 kN

-

+

SWAP MELLEM VEKSELLAD ”Variant”-tilnavnet fortæller, at Holmer Terra Variant med fordel kan bruges til en række opgaver. Efter samme princip som lastbilernes veksellad kan der hurtigt skiftes mellem transportkasser til roer, sneglekasser til korn/gødning, fastgødningsspredere (Bergmann) og transportkasser til såsæd/gødning, som bruges i for­ bindelse med kombinationer af jordbearbejdning og såning – og så selvfølgelig udrustning til gyllekørsel. Redskabsskiftene er nemme, for Holmer har integreret et SWAP-system, som anvender basismaskinens hydraulik til formålet. 12


EN BOBCAT ER EN BOBCAT

– og sådan er det!

Skal det være en skridstyret minilæsser, så skal det være en Bobcat! Om det så skal være den lille Bobcat S70 med en egenvægt på 1.268 kg, en løftekapacitet på 343 kg og 37 l/min. på de hydrauliske udtag. Eller i den anden ende af skalaen en Bobcat S850’er med 92 hk, en egen­ vægt på 4.540 kg, en løftekapacitet på 1850 kg og 138,5 l/min. på de hydrau­ liske udtag bestemmes af kundernes behov. Uanset model og tekniske speci­ fikationer er brugervenlighed, smidighed og power standard.

vpligtige Husk de lo egrej! tjek af løft

torisakiner har vi au Hos FMR Mas ligtige vp lo emføre de nu tion til at genn m de Få j. løftegre kontroller af d yl sk en eg n r di gennemført fo kring dig! om m de le al - og

Bobcats minigravere kendetegnes ved driftssikkerhed, produktivitet og høj førerkomfort. De mindste modeller er meget smalle, men kabinen er rummelig og udsynet helt i top. Der findes 10 modelserier fra 1.100 – 8.500 kg, så du kan få det, som du vil.

TELESKOPLÆSSERE MED STOR RÆKKEVIDDE Når minilæsserne giver op, tager teleskop­læsserne over. Bobcat leverer teleskoplæssere med op til 7,5 meters rækkevidde og 130 effektive hk under motorhjelmen. I Agriserien er det BOBCAT TL 43.80 HF AGRI, der topper produktprogrammet med en egenvægt på 8.040 kg og en løftekapacitet på 4.300 kg. Den løfter 7,6 m og har en samlet pumpekapacitet 190 l/min. Med en fuld Bobcat landbrugspakke får du vendbar kølevinge, High Flow hydraulik, 19 tons træk, Quick-Tach hydraulisk hurtigskifte, 460/70R24” hjulmontering, 40 km/h transmission, aircondition, luftaffjedret sæde og ikke at forglemme affjedret bom.

13


Specialist

I PLANTEAVL Som specialist indenfor professionel planteavl står Lemken for høj kvalitet, effektivitet og driftssikkerhed. Lemken har opnået sin succes gennem samarbejde med kunderne. Landmænd og maskinstationer afprøver i samarbejde med udviklingsafdelingen, for det er Lemkens overbevisning, at man kun kan optimere maskinerne gennem praktisk afprøvning under mange forskellige forhold og gennem længere perioder. Resultatet er blevet stærke, driftsikre og fleksible redskaber, der er lette at kombinere.

14


EN REN PLOVFURE ER FORUDSÆTNINGEN FOR ET SIKKERT OG HØJT UDBYTTE Lemken kan tilbyde plove til alle jordtyper. Liftophængte plove med 2-7 furer, bugserede plove med 5-10 furer og store kærreplove med op til 12 furer. Du kan også få en ”hybridplov”, som er en unik kombina­ tion af det ophængte og bugserede plovsystem.

JORDPAKNING SIKRER OPTIMAL POREVOLUMEN I JORDEN Lemken-pakkerne udfører et fremragende arbejde. Jorden pakkes i hele pløjedybden, grove knolde findeles, jordstrukturen forbedres og risikoen for udtørring formindskes.

Der er mange redskaber fra LEMKEN at vælge imellem. FMR hjælper dig gerne med at finde den helt rigtige til din jord og dit afgrødevalg.

TYSK KVALITET Grundstenen til redskabernes holdbarhed er allerede lagt med valget af det helt specielle LEMKEN-stål inden et topmodere produktionsapparat med CNC-styrede maskiner, robotsvejsere, fuldautomatiske formgivnings- og hærdeanlæg overtager fremstillingen, som afsluttes i et avanceret lakeringsanlæg. Alle processer overvåges konsekvent og med tysk grundighed, så kvaliteten er upåklagelig.

”Vi kan godt li’, når det er nemt for kunderne” ”Lemken DuraMaxx er et genialt system.” Det mener Palle Nielsen fra vores reservedelslager , og tusindvis af landmænd ver den over er enige.

Vidste du at : Lemken er et familieforetagende med 232 års fortløbende ejerskab. Hovedkvarteret ligger i Alpen, nordvest for Düsseldorf.

DuraMaxx underplovene er konstrueret så muldplade, riste og brystplader kan udskift es lynhurtigt og uden brug af værktøj. Og fordi sliddelene ikke er svækket af boringer og standsninger, er holdbarhe den forlænget med op til 75% .

Der er over 1.000 ansatte, som årligt udvikler, producerer og sælger ca. 14.000 redskaber over hele verden.

”Vi sælger godt nok færre sliddele pr. plov, men kunderne bliver glade, og det er det vigtigste”.

15


REDSKABER TIL STUBBEHANDLING OG REDUCERET JORD­BEHANDLING SKAL MEGET MERE END BEKÆMPE UKRUDT I moderne planteavl er de fleste marker stort set fri for ukrudt. Til gengæld er der ofte store mængder snittet halm, og det er en udfordring at få indarbejdet i jorden. LEMKEN kan klare udfordringen med et stort program af kompakte tallerkenharver og stubharver, der med forskellig bearbejdningsintensitet kan anvendes i en intelligent maskine med et godt økonomisk og dyrkningsmæssigt resultat.

ET PERFEKT SÅBED ER GRUNDLAGET FOR EN OPTIMAL PLANTEBESTAND Som det altid er tilfældet med LEMKEN, har landmændene flere muligheder at vælge imellem, og udstyrsmulighederne opfylder alle kravene til en perfekt forberedelse af såbedet, uanset jordtype - PTO-drevne rotorharver, passive såbedsharver, kombiharver og såbedskombinationer – mulighederne er mange.

PRÆCIS SÅTEKNIK SIKRER LAVE OMKOSTNINGER OG HØJE UDBYTTER Lemken såmaskiner kan leveres liftmonteret, til påbygning og i bugserede modeller. Med arbejdsbredder fra 2,5 og helt op til 12 meter og tankstørrelser mellem 650 og 12.200 liter kan alle sammensætte en økonomisk optimal løsning til deres individuelle strategi. LEMKEN fås med automatisk regulering af skæretrykket, så såsæden altid udlægges perfekt, uanset skiftende jordbetingelser og kørehastigheder. Det sikrer ensartet bestandsudvikling, og gør det muligt at reducere omkostningerne til såsæd, gødning og plantebeskyttelsesmidler. 16


Rådgivende salg

I HELE DANMARK Hos FMR Maskiner vil vi være kendt for at sælge meget mere end kvalitetsstål og driftssikre maskiner. Vi vil sælge maskiner og redskaber, der tilfører vores kunder merværdi. Det kan være redskaber med suveræn levetidsøkonomi eller effektive maskiner, der optimerer indtjeningen helt ud på den yderste marginal som f.eks. Holmer og Geringhoff. Det kan også være redskaber til low cost dyrkningsstrategier som Mzuri eller SLY, men det kan også være avanceret teknologi som Robotti til folk med grønne fingre og mod til at tænke anderledes. Det er en ambitiøs tilgang til en branche, hvor indkøbspris ofte er en vigtig parameter, men vi tror på, at professionelle landmænd og maskinstationer gerne vil udfordres og er åbne for nye muligheder, hvor timepris/kapacitet, dyrkningssikkerhed og markedsmuligheder er vigtigere. Du er altid velkommen til at kigge ind eller ringe for at få en uforpligtende snak om mulighederne for at implementere vores maskinløsninger i din drift, og vi er selvfølgelig også glade for dit besøg på Agromek eller årets dyrskuer. Og husk – hos os er seriøs rådgivning standardudstyr!

LANDSDÆKKENDE service

Vi mener, at med salg af maskiner følger forpligtelsen til at servicere dem. Det gælder også, selvom du bor i Ringkøbing eller Skåne, og vi bor på Falster. Derfor har vi arrangeret vores service på 2 niveauer. FMR Maskiner kommer som udgangspunkt altid selv og udfører den planlagte, løbende service, så du har sikkerhed for højst mulig driftssikkerhed. Det er også vores produkteksperter, der kommer, hvis uheldet er ude, og du får et kompliceret maskinnedbrud, der kræver særlig ekspertise. De mere almindelige ting, der altid kan ske, når redskaber og maskiner anvendes intensivt, klarer vores uafhængige servicepartnere i hele landet. De har også de mest almindelige stumper på lager. Du er med andre ord sikret hurtig og kompetent service, når du handler med os.

17


Vi kan godt lide

Danske landmænd og maskinstationer har typisk en meget høj udskiftningsrate af deres maskinpark, så der er mange nyere og moderne redskaber og traktorer mellem indbytnings­ maskinerne. Samtidigt er der mange landmænd, der indstiller driften eller udliciterer markdriften til maskinstationer. Deres maskinhuse rummer også mange interessante maskiner med høj brugsværdi for andre.

traktorer og redskaber med mange års arbejde foran sig

Hos FMR Maskiner mener vi, at mange brugte maskiner fortjener endnu et arbejdsliv hos en ny ejer i Danmark eller udlandet. Vi er interesserede i traktorer, mejetærskere og entreprenørmaskiner, uanset mærke. På redskabssiden er vi heller ikke mærkefikserede, så har du nogle gode brugte redskaber, er vi naturligvis også interesserede i dem.

BRUGTE

KØB

- EK

SP

ORT Har du - VU maskin RDE ikke g ive no er til overs RING , eller k i en reelt b vil din bytteh ud! Vi andel? maskin har st maskin ..... ha or e hvad m r både herh erfaring me ...så lad os ndler give e d at o jemme arkede t m vurder inger t efterspørg og til ekspo sætte brugt af enk rt, så v er. Vi f e forbin e o i delse med g lt maskiner retager ogs ved, og hele årdha å gern ndler, forsikr maskinpa e rk ingssa ger og er i lign. 18


OVER 100.000 dele på lager - online

Hos FMR vil vi gerne servicere vores kunder med slid- og reservedele til alle maskiner. Vi finder delene hos leverandører, der har styr på kvalitet og service. Vi har selvfølgelig lagt vægt på de største profilmærker i dette katalog, men FMR har meget mere at tilbyde og produktsortimentet udvides løbende i takt med, at kundernes behov ændres, og vi kan magte opgaven med uddannelse, reservedele osv.

””Det er virkelig spæ ndende at arbejde med landbru gsmaskiner, og hos FMR får jeg lejlighed til at prøve kræfter med all e typer”

FMR Maskiner er ikke bundet af én traktorleverandør. Vi er eksperter i John Deere og Deutz-Fahr, men servicerer alle mærker og har via et net af kolleger og leverandører adgang til teknisk dokumentation, serviceskemaer og reservedele til konkurrencedygtige priser. Det giver os mulighed for at servicere dine traktorer i henhold til alle normer og forskrifter uden at gå på kompromis med kvaliteten. Husk! Din fabriksnye traktor bevarer garantien, når den serviceres efter forskrifterne uanset hvilket kompetent værksted, der udfører servicen.

Morten Hansen, landbrugs

mekaniker

GODE VARER TIL FAIR PRISER FMR er tilknyttet MI-trading, som er en del af Maskinhandler Indkøbsringen. Derfor kan vores kunder købe et meget bredt sortiment af lagerog butiksvarer fra velkendte leverandører i hele verden. Fælles for de mange varegrupper er kvalitet og fair priser. Vi har alle 250.000 varenumre på ”lager”. Det vil sige, at vi er online med centrallageret i Vejle og kan levere hasteordrer til kunderne næste dag. Vi har det meste på vores ”online lager”.

BESTIL RESERVEDELE INDEN 16.30 I DAG OG FÅ DEM INDEN 07.00 I MORGEN

KRAMP HAR DET HELE – ELLER I HVERT FALD DET MESTE

Vores kunder kan få deres eget login til Granit Quality Parts og bestille deres reserve- og slid­ dele direkte i Granits enorme lager af mere end 35.000 originaldele og identiske dele til næsten alle mærker inden for land- og skovbrug, have­ maskiner og entreprenørmaskiner.

Som en af landbrugets helt store grossistvirksom­ heder og med fokusområderne Agro, Industri, og Hydraulik leverer Kramp dagligt mange tusind pakker til kunder i hele Nordeuropa.

Det er nemt, hurtigt og til absolut konkurrence­ dygtige priser. Bestil inden 16.30 i dag og få delene inden 07.00 i morgen tidlig.

FMR leverer alle Kramps produkter til vores kunder – og du kan få dem fra dag-til-dag, hvis vi da ikke allerede har dem på lager. Tjek det enorme vareudbud på www.kramp.dk og køb varerne her i butikken.

”Mener du det lille leje til højre for den store arm i for?” Vores teknikere har tit brug for at kalde splittegningerne frem på skærmen for at finde frem til de slid- og reservedele, kunderne efterspørger pr. telefon. Det lykkes som regel at finde ud af det ved fælles hjælp, når kunden står ude ved maskinen, og vi følger med på skærmen – og så er alle glade. Computere kommer aldrig til at erstatte personlig betjening, for kunderne vil gerne have hjælp og være helt sikre på, at de får de rigtige stumper.

19


Valget af mærke, model, pris og faktorer som serviceomkostninger, brændstofforbrug, levetid, bytteværdi og finansiering er alt sammen elementer af stor betydning. Det samme gælder valget af leverandør, forhandler og finansieringspartner. Hos FMR kan du vælge hele pakken. Flere af vores leverandører tilbyder finansieringsløsninger, og det kommer vores kunder til gode, for når producent, forhandler og leasingselskab arbejder tæt sammen, opnår kunderne fordelagtige betingelser. Det er nemt, hurtigt og renterne er absolut konkurrencedygtige.

Lease eller købe? Lease betyder leje. I princippet langtidslejer du traktoren og erhverver brugsretten i hele leasingperioden. Når din nye maskine er leveret og godkendt af dig, overfører leasingselskabet købesummen til os, og du betaler leasingydelsen til leasingselskabet hver måned, eller hvordan nu leasingaftalen skrues sammen. Om du har købt eller leaset din nye maskine gør i princippet ingen forskel vedr. brugsretten, service, forsikring osv. For os er leasing en service. Hvis du har pengene “på bogen” og ikke skal bruge dem til noget andet, ja så er det billigste at købe kontant. Hvis du derimod gerne vil spare likviditet og investere den i andre driftsforbedringer, ja så er leasing en rigtig god løsning.

Leasing har mange fordele • • • • • • • •

Du får fuld brugsret som ved køb Du undgår at binde likviditet Du har ingen momsudlæg på anskaffelsessummen Du får fuldt fradrag for leasingydelserne Du får delvist fradrag for momsen af de løbende leasingydelser Du har ingen tinglysningsomkostninger Du får konkurrencedygtige renter Du kan lease nyt og brugt

også et “Totaløkonomi er nsiering” spørgsmål om fina

Københavnsvej 2 l 4800 Nykøbing l Tlf. +45 54 85 58 22 l fmr@fmr.dk l www.fmr.dk

www.brb.dk 5320

Har du overvejet leasing?

Profile for BRB.dk

FMR Maskiner · Profilbrochure  

Vi sælger og servicerer moderne maskiner til landbruget.

FMR Maskiner · Profilbrochure  

Vi sælger og servicerer moderne maskiner til landbruget.

Profile for brb2013