Page 1

NOBODY

Carlos Bravo


NOBODY Carlos Bravo EXPOSICIÓ: Del 13 al 22 d’abril de 2012 INAUGURACIÓ: Divendres 13 d’abril a les 20.00 hores HORARI: De 19 a 21 hores CASA DE L’OLI Plaça de Mossén Ballester, 1 VILA-REAL EDITA: Il·lm. Ajuntament de Vila-real ORGANITZA: A.F. Sarthou Carreres de Vila-real IMPRIMEIX: Sichet, S.L. TRADUCCIÓ: Regidoria de Normalització Lingüística i Tradicions Aj. Vila-real © DISSENY I MAQUETACIÓ: javi.sales © DE LES FOTOGRAFIES: Carlos Bravo (www.cbravo.es) © DELS TEXTOS: Paco Martí i Carlos Bravo


NOBODY

Nobody retrata llocs comuns fets per l’home i per a l’home. Espais de transició en què la presència de la figura humana està marcada per la seua absència, però la seua empremta és evident. Àrees que canvien radicalment al llarg del dia i que en el moment de retratar-les pareixen despreses de la seua vitalitat i energia. Es mostren davant de nosaltres com a simples objectes, desposseïts de la seua funcionalitat.

Carlos Bravo (CÒRDOBA, 1971)

Nobody retrata lugares comunes hechos por y para el hombre. Espacios de transición en los que la presencia de la figura humana está marcada por su ausencia, pero su huella es evidente. Áreas que cambian radicalmente a lo largo del día y que en el momento de retratarlas parecen desprendidas de su vitalidad y energía. Se muestran ante nosotros como simples objetos, despojados de su funcionalidad.

Carlos Bravo (CÓRDOBA, 1971)

En els treballs de Carlos Bravo cal detenir-se pausadament, escoltar els seus silencis i sentir el transcórrer del temps. Les imatges que ens mostra adquireixen una important presència pel simple gest d’utilitzar els mínims elements possibles. La presència per l’absència.

En los trabajos de Carlos Bravo hay que detenerse pausadamente, escuchar sus silencios y sentir el transcurrir del tiempo. Las imágenes que nos muestra adquieren una importante presencia por el simple gesto de utilizar los mínimos elementos posibles. La presencia por la ausencia.

En el seu rigor formal i conceptual s’endevinen les empremtes humanes i efímeres de l’home, donant-li tot el seu sentit amb l’immens joc d’equilibrar la llum i la foscor. Les seues sèries de fotos estan dins de la tendència contemporània fotogràfica més actual, que atorga al suport fotogràfic el poder per a expressar-se per mitjà de tot tipus d’influències, assimilades d’altres disciplines com el cine i la publicitat. Aquesta forma de narrar tan personal amb les seues fotos, transcendeix la pura anècdota per a instal·lar-se en els nostres pensaments, en els nostres sentiments.

En su rigor formal y conceptual se adivinan las huellas humanas y efímeras del hombre, dándole todo su sentido con el inmenso juego de equilibrar la luz y la oscuridad. Sus series de fotos están dentro de la tendencia contemporánea fotográfica más actual, que otorga al soporte fotográfico el poder para expresarse por medio de todo tipo de influencias, asimiladas de otras disciplinas como el cine y la publicidad. Esa forma de narrar tan personal con sus fotos, trasciende la pura anécdota para instalarse en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos.

Paco Martí, fotògraf

Paco Martí, fotógrafo


Cultura / Museus

NOBODY  

Nobody retrata lugares comunes hechos por y para el hombre. Espacios de transición en los que la presencia de la figura humana está marcada...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you