Page 1

RACHUNEK DO UMOWY DZIEŁO WYSTAWCA (Wykonawca): Imię i Nazwisko: Adres: PESEL:

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Justyna Majewska 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Dąbrowskiego 12/234

XXXXXXXXX

Urząd Skarbowy:

URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Adres: NIP:

mLingua Sp. z. o. o. 61-773 Poznań, Stary Rynek 100 778-14-35-103

za wykonanie następującego dzieła: 1. Tłumaczenie pol-eng OSCE.ppt 2. Tłumaczenie pol-eng NH METHOD ELECTRONIC.xls 3. Tłumaczenie pol-eng Award reporting.doc

6800 zn 10404 zn 7788 zn 4. Tłumaczenie pol-eng Polish presidency in the UE Committee.pdf 7115 zn

4 str. 6 str. 5str. 4 str.

19,50zł brutto/str. 78,00 zł 19,50zł brutto/str. 117,00 zł 19,50zł brutto/str. 97,50 zł 19,50zł brutto/str. 78,00 zł

kwota brutto

370,00 zł

słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt złotych 0/100 Oświadczam, że dzieło wykonałem(am) osobiście. Dąbrowa Górnicza, 22/02/2012r. (miejscowość)

(dnia)

(podpis wystawcy rachunku)

POTWIERDZENIE ODBIORU DZIEŁA Dzieło zostało wykonane i przyjęte: Dąbrowa Górnicza, 22/02/2012r. (miejscowość)

(dnia)

(podpis wystawcy rachunku)

OBLICZENIE WYNAGRODZENIA 1. Kwota brutto zł 2. Składka ZUS Zleceniobiorcy / Wykonawcy 3. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 4. Koszt uzyskania przychodu 5. Dochód do opodatkowania 6. Podatek dochodowy naliczony 7. Ubezpieczenie zdrowotne 8. Podatek dochodowy odprowadzony 9. Składka ZUS Zleceniodawcy / Zamawiającego 10. Kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy

KWOTA 370,00 370,00 185,00 185,00 33,00 33,00

50% 18% 0%

337,00

Kwituję odbiór kwoty: 337,00zł/netto - całość wynagrodzenia za ninejszą umowę o dzieło data: 22/02/2012r. miejscowość: Dąbrowa Górnicza

podpis:

mLingua_-_rachunek_dzielo_50_proc  

RACHUNEK DO UMOWY DZIEŁO mLingua Sp. z. o. o. 61-773 Poznań, Stary Rynek 100 data: 22/02/2012r. miejscowość: Dąbrowa Górnicza POTWIERDZENIE...

mLingua_-_rachunek_dzielo_50_proc  

RACHUNEK DO UMOWY DZIEŁO mLingua Sp. z. o. o. 61-773 Poznań, Stary Rynek 100 data: 22/02/2012r. miejscowość: Dąbrowa Górnicza POTWIERDZENIE...

Advertisement