Page 1

Lokálne vydanie západ A: , dvere... m é T okná

7 ba a rana t stav s á , b 4-5 Hru y

číslo 43 25. októbra 2013

HLINÍKOVÉ DVERE ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE TERÁS BAZÉNOVÉ PREKRYTIA

02-49 10 30 40

Tomašíkova 35, BA

S nami ušetríte 2x

94-0003

16-0418

!!! IHNEĎ !!!

KÚPEĽKY REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIE

maloobchod

VOLAJTE BEZPLATNE

0800 185 244

02/ 4552 7617 0903 430 443 0918 179 590

www.RENOVUM.sk renovum@renovum.sk

19-002

Komplet do 5 dní

veľkoobchod

MONTALU, s.r.o. KOHI-MONT, s.r.o. 52-0546

Panónska cesta 4/A 851 04 Bratislava

Jaroslav Reffek obchodný zástupca mobil: 0905/ 886 927 e-mail: predaj@montalu.sk

www.montalu.sk

92-0040

vizitky

02/ 44 63 76 45

nový online portál!

52-0563

Inštalatér 0910 85 10 10 Kúrenie, solar, plyn

92-0034

Distribúcia v lokalitách: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín, Horský Park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, Kramáre

www.bratislavsko.sk

Telefonická objednávka: 0,45 € (13,56 Sk) Nástupné: 0,90 € (27,11 Sk) Tel.: 02 / 16 077 0903 771 444 Taxi 0907 776 140 TAXI

02-0278

stran


SLUŽBY

Riadková inzercia inak spravodajstvo

NAJLEPŠIE CENY OKIEN

Vážení čitatelia, vážení inzerenti.

Typizované okná do 48 hod.

Stavbu pod hradom úrad ká chyba a nadmorská výška je na da- výšky je spôsobené okrem iného mieste o 2,5 metra vyššia,“ tvrdí tým, že pri stavbe bytového domu povolil, mesto sa voči roz- nom Fischer s tým, že ak by postupoval narástli konštrukčné výšky podlaží niekoľko rokovpodľa máte možnosť v našich novinách hodnutiuUž odvolalo stavebného povolenia,využívať vchod oproti pôvodnej dokumentácii o viac

Predaj, montáž, záručný a pozáručný servis. Žalúzie, protihmyzové siete a doplnky.

G profil s.r.o. Beňadická 17, Bratislava www.gprofil.sk, gprofil@gprofil.sk

94-0403

02 / 64 28 20 97, 0901 / 789 001 vyrobené na Slovensku

vá inzercia inak

ážení inzerenti.

kov máte možnosť využívať v našich novinách sku inzerciu. Nie vždy sa nám ju však podarilo niekedy sme dokonca museli z priestorových neuverejniť vôbec. Tento stav bol spôsobený noviny existujú iba z príjmov platenej inzercie ávala prednosť pred vami podanou riadkovou

odaný riadkový inzerát bol doteraz časovou e strany. Vy ste museli prísť na naše zberné ým textom, prípadne si nájsť čas na napísanie sme následne vaše inzeráty museli prepisovať, viesť evidenciu o ich zaradení do vydania, čo drahocenného redakčného času. erát bol na druhej strane občiansky. Možno ste li s tým, že za predajom bytu, alebo auta sa nanikateľ (realitná kancelária alebo autobazár, iné), žívané pravidlá občianskej, riadkovej inzercie. služby skvalitniť. Chceme uverejňovať vami inzeráty načas a vytvoriť aj v rámci redakcie žitej agende, ktorá sa týka riadkovej inzercie. mestnanosť v rámci firmy v týchto neľahkých soch. Chceme, aby nebola riadková inzercia kateľmi, ktorí z nej doteraz profitovali bez ponoty. hceme, aby sa občianska inzercia z našich ne, sme nútení pristúpiť k riešeniu, ktorým je kovej inzercie s účinnosťou od 1. marca 2013.

Rozostavaný dom na Beblavého ulici by musel byť dva metre pod zemou. ako meter,“ tvrdí Andrassy. Zmena bezplatnú občianskuFischer inzerciu. Nie vždy sa nám ju však podarilo pod Bratislavským hradom  dodatočvraj využil všetky dostupné novostavby na Belavého ulici tak ne povolil stavebný uverejniť, úrad v  Starom niekedy aj načas sme dokonca priestorových možnosti na zrealizovanie schvále-museli podľa z Andrassyho nespĺňa záväzné Meste. Architekt Dušan Fischer stav- nej stavby na reálnom teréne legálregulatíva pre výšku objektu. Pridôvodov vôbec. Tento stav bol spôsobený bu zvýšil o  2,5 metrainzerciu oproti tomu, neuverejniť nou cestou. „Znášame však fatálne mátor Milan Ftáčnik (nezávislý s čo predpisuje Územný plán zóny následky chybného ÚPZ, ktorý sme podporou Smeru-SD)inzercie ešte začiatkom faktom, že naše noviny existujú iba z príjmov platenej Podhradie. Odvolával sa však na to, nespôsobili my,“ povedal ešte vlani roka pre TASR pripustil, že územný firiem, jektorá prednosť pred vami podanou riadkovou že v  dokumente technickádostávala chyba pre TASR s tým, že dom by mohol plán môže mať chybné výškové kóty. a  stavebný úrad mu dal za pravdu. mať pritom ešte vyšší. Aktivisti voči „Ale aj keď je v zákone chyba, aj inzerciu. Hlavné mesto sa teraz voči jeho stavbe podali podnet na prokuratúru, tak ho máte dodržiavať,“ zdôraznil. rozhodnutiu Každý zvýšený dom vášpovoliť podaný riadkový inzerát doteraz časovou dve stovky Bratislavčanov protesto- bol  V odvolaní mesta sa tiež konštatuje, odvolalo, informoval TASR šéf kanvali a dom ostal mesiace rozostavaný. že stavebný úrad je povinný v rámpre Andrassy. obidve strany. Vy ste museli prísť na naše zberné celáriezáťažou primátora Ľubomír Stavebný úrad teraz 23. septembra ci konania preveriť, či predložená Stavebné povolenie v mestskej vydal rozhodnutie, ktorým dodatočdokumentácia spĺňa podmienky miesta s napísaným textom, prípadne si nájsť čas na napísanie pamiatkovej rezervácii vydal staro- ne povolil zmenu rozostavanej stavúzemného rozhodnutia. „Zároveň mailu. redakcii vaše inzerátysúmuseli prepisovať, mestský stavebnýVúrad ešte v júlisme by.následne Podľa Andrassyho argumentoval, určené požiadavky na zabez2010. Neskôr sa podľa Fischera zistil že zvýšenie stavby je spôsobené pečenie súladu urbanistického graficky zalomiť, viesť evidenciu o ich zaradení do vydania, čo nesúlad medzi územným plánom, formálnou technickou chybou územa  architektonického riešenia stavz ktorého povolenie vychádzalo zaberie veľmi veľaa drahocenného ného plánu zóny a dal redakčného teda za pravdu byčasu. s  okolitým životným prostreskutočným terénom. „Výšková kóta stavebníkovi. Bratislavský magistrát dím,“ dodal Andrassy. Mesto vraj Nie každý na druhej strane občiansky. Možno ste ulice pri severnom vstupe je inzerát podľa alebol využil právo účastníka konania o  skutočnosti informovalo aj braúzemného plánu metrov nad sa tým, odvolal že sa. Žiada rozhodnutie sta-bytu, tislavský krajský pamiatkový sami stretli za predajom alebo auta sa na-úrad. sa aj vy170,5 morom. V skutočnosti je tam technicvebného úradu zrušiť. „Nedodržanie (tasr)

koniec skrýval podnikateľ (realitná kancelária alebo autobazár, iné), čím porušoval zaužívané pravidlá občianskej, riadkovej inzercie. Chceme naše na služby skvalitniť. Chceme uverejňovať vami Od teraz máte výber: podané riadkové inzeráty načas a vytvoriť aj v rámci redakcie 1.vzťah Tak ako ste boli zvyknutí,agende, môžete navštíviť z našich, vinzercie. kupóne k tejto dôležitej ktorá saniektoré týka riadkovej uvedených, zberných miest Chceme udržať zamestnanosť v rámci firmy v týchto neľahkých časoch. Chceme, aby nebola riadková inzercia 2.ekonomických Alebo nemusíte nikam chodiť - jednoducho nám pošlite SMS podľa inštrukcií v kupóne a všetko vybavíte z pohodlia domova. Ak vám obsluha zneužívaná podnikateľmi, ktorí z nej doteraz profitovali bez pomobilných zariadení robí ťažkosti, poproste o pomoc niekoho z vašich skytnutia protihodnoty. príbuzných. Preto ak nechceme, aby sa občianska inzercia z našich Ceny občianskej inzercie smepristúpiť zjednotili ka riešeniu, za SMS riadkovú novín vytratilariadkovej úplne, sme nútení ktorýmin-je zerciu zaplatíte rovnakú sumu ako na zbernom mieste. spoplatnenie riadkovej inzercie s účinnosťou od 1. marca 2013.

Občianska riadková inzercia už aj cez SMS

objednáte riadkovú inzerciu získate niekoľko hod:

čas - už nemusíte chodiť na zberné miesta, ie riadkovej inzercie vám bude stačiť poslanie odlia vašej obývačky. Ušetrený čas s behaním v pomere k cene SMS sa vám tak niekoľko-

bude vždy priestor - spoplatnením služby sa om inzerátu, ktorý sme povinní uverejniť. užbu poskytujeme v spolupráci s mobilnými u. Vami podaný inzerát bude vyúčtovaný na ého operátora. na za 30 znakov riadkového inzerátu začína už V rubrikách Reality a Auto moto bude cena len a, konkrétne 0,30 €.

t

Kupón na uverejnenie občianskej inzercie do novín BRATISLAVSKO Ak si od marca objednáte riadkovú inzerciu získate niekoľko nasledujúcich výhod: 1. Označte rubriku kam máme kategória B kategória A 2. Do políčok napíšte text inzerátu vrátane medzier a na konci posledného riadku si vpravo nájdete cenu pre 1 uverejnenie. Nezabudnite uviesť váš kontakt: zaradiť váš inzerát: kód: názov rubriky: cenová kat.:  R1 Auto-moto predaj A  R2 Auto-moto kúpa A  R3 Auto-moto rôzne A  R4 Byty-kúpa A  R5 Byty-predaj A  R6 Byty-výmena A  R7 Byty-prenájom A  R8 Domy, chaty-kúpa A  R9 Domy,chaty-predaj A  R10 Domy, chaty-prenájom A  R11 Pozemky, záhrady-predaj A  R12 Pozemky, záhrady-kúpa A  R13 Vzdelávanie A  R14 Hľadám prácu B  R15 Elektro-technika B  R16 Móda B  R17 Drobnochov B  R18 Hobby-záľuby B  R19 Športové potreby B  R20 Rôzne kúpa B  R21 Rôzne predaj B  R22 Všetko pre deti B  R23 Stavba B  R24 Bývanie B  R25 Dielňa – záhrada B  R26 Darujem B  R27 Zoznámenia B

• Budete šetriť čas - už nemusíte chodiť na0,90zberné miesta, € 0,60 € 1,80stačiť € 1,20 € nakoľko na podanie riadkovej inzercie vám bude poslanie 2,70 € 1,80 € SMS správy z pohodlia vašej obývačky. Ušetrený čas s behaním 3,60 €tak niekoľko2,40 € na zberné miesto v pomere k cene SMS sa vám 4,50 € 3,00 € násobne vráti. 5,40 € 3,60 € • Na váš inzerát bude vždy priestor - spoplatnením služby sa 6,30 € 4,20 € stávate zadávateľom inzerátu, ktorý sme povinní uverejniť. 7,20 € 4,80 € • Serióznosť - službu poskytujeme v spolupráci s mobilnými 8,10 € 5,40 € operátormi na trhu. Vami podaný inzerát bude vyúčtovaný na 9,00 € 6,00 € faktúre od mobilného operátora. 3. Zaškrtnite čísla týždňov, v ktorých chcete, aby bol váš inzerát uverejnený:• Nízke ceny 4. Vypočítajte cenu:riadkového inzerátu začína už - cenasi celkovú za 30výslednú znakov za 1 V uverejnenie: Počet uverejnení: Výsledná cena:len od 0,20 € sCena DPH. rubrikách Reality a Auto moto bude cena o 10 centov vyššia, konkrétne 0,30 €. Spočítajte zaškrtnuté políčka a poznačte si počet uverejnení ...............

Ako objednať uverejnenie občianskej inzercie cez ZBERNÉ MIESTO:  Vyplňte kupón hore podľa bodov 1.-4.  S týmto kupónom navštívte niektoré naše zberné miesto : - Redakcia BRATISLAVSKO, Blastnícka 3, Bratislava - FUXO, Malokarpatské nám. 7 Lamač - BB REAL servis spol s.r.o., Šustekova 29/31, Bratislava - CELESTÍNA, dámske - pánske odevy, Karpatské nám. 9, Rača - Komisárky (konečná električiek č. 3, 5, 11) - Second hand LUXUS, Budatínska 27, Bratislava  Inzerát, vrátane požadovaných opakovaní, si môžete objednať a zaplatiť aj dopredu na vybrané týždne.

SMS

hopenie. Vaša redakcia.

OSOBNE

m čísle uverejníme kupón odom ako postupovať pri anskej inzercie prostred-

Už v budúcom čísle uverejníme kupón s podrobným návodom ako postupovať pri uverejňovaní občianskej inzercie prostredníctvom SMS.

Ako objednať uverejnenie občianskej inzercie cez SMS:  Napíšte SMS v tvare: RP medzera BA medzera kód rubriky medzera text vášho inzerátu VZOR: RP BA R17 Predám mladé zajace 0905 XXX XXX  Takto napísanú SMS pošlite na číslo 8866. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu. Výsledná cena vám bude účtovaná vaším mobilným operátorom.  Ak chcete inzerát zopakovať viac krát, pošlite nám SMS vždy v požadovanom týždni, najneskôr v utorok. Inzerát odoslaný v stredu a neskôr uverejníme až v ďalšom týždni.

Ceny uvádzame v eurách s 20% DPH podľa zvolenej redakcie a rubriky a účtujeme ich za každých, aj začatých, 30 znakov. Cena inzerátu je rovnaká, bez ohľadu na to, či podávate inzerát cez SMS, alebo zberné miesto. Platíte len za text vášho inzerátu vrátane medzier. Žiadne iné poplatky neúčtujeme. Podnikateľskú inzerciu riadkovou formou neuverejňujeme. Kontaktujte prosím redakciu: 02 / 446 37 644. Redakcia má právo odmietnuť inzerciu, ktorá nerešpektuje dobré mravy, alebo je v rozpore so zákonom. Reklamácie a požiadavky na daňový doklad si uplatňujte prostredníctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk.Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

Ďakujeme za pochopenie. Vaša redakcia.

BA 13-43 STRANA - 02


SLUŽBY ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ Výkup železa a farebných kovov √ Autorizovaný zber a spracovanie autovrakov √ Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení √ Demolačné a búracie práce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC

D

e in 5 €

odkuch 2 s 9

e yn € 9H

s od k r s D 24 P

19-0005

www.p-k.sk Prevádzka: Vajnorská 89, 831 04 BA tel.: 02/44460089, 0911/ 289 790

H

dizajn a výroba interiérov

P

 kuchynské linky  vstavané skrine  schody - stupnice od 50 €  výroba už do 10 dní

Montáž a doprava zadarmo Slovenská kvalita! Už 12 rokov na trhu. 94-0011

Bratislava

spravodajstvo

74-0287

Vodič električky číslo 5 na Račianskej ulici v Bratislave, v smere na Komisárky, zachránil v nedeľu (20.10.) večer život mužovi, ktorý priznal, že chcel skoncovať so životom. Tragédii vodič zabránil pohotovým použitím núdzovej brzdy. Chodec utrpel ľahké povrchové zranenie na ľavom boku. „Už pri vchádzaní do zastávky som registroval, že na zastávke stojí chodec, o ktorom som na základe jeho správania vytušil, že by mohol mať iné úmysly, ako

nastúpiť do vozidla,“ opísal situáciu vodič električky. Núdzové brzdenie zabezpečil už v okamihu, keď sa chodec pohol smerom ku koľajisku. „Často sa totiž stáva, že chodci prebiehajú cez koľajisko, preto vodič musí byť pri vchádzaní do zastávky mimoriadne ostražitý. Vďaka núdzovému brzdeniu sa dotyčný pán nedostal pod podvozok, inak by utrpel veľmi vážne zranenia,“ doplnil vodič. Vodič okamžite kontaktoval dispečing Dopravného podniku Bratislava (DPB), ktorý dorazil na miesto udalosti. Zároveň zaregistroval, že zranený chodec vychádza spod električky. Podľa vodiča s

BA 13-43 STRANA - 03

mužom na zastávke komunikovali v angličtine dve cestujúce, ktoré ho dali do stabilizovanej polohy. „Keď som k nim prišiel, informovali ma, že priznal, že chcel úmyselne skončiť so životom a následne to potvrdil aj privolanej rýchlej zdravotnej službe,“ povedal vodič, ktorý považuje za zázrak, že muž neutrpel vážne zranenia. „Na mieste mimoriadnej udalosti bol prítomný dispečing DPB a hliadka Policajného zboru, ktorá udalosť vyšetruje. Alkohol u vodiča električky zistený nebol. Udalosť je v štádiu vyšetrovania nehôd a likvidácií škôd DPB,“ vyjadrila sa hovorkyňa DPB Adriana Volfová. (tasr)

74-0331

Vodič električky zachránil muža, ktorý chcel spáchať samovraždu


Z čoho stavať? Luxusný pobyt v Prahe Teraz len za 195€

36%

125€ ubytovanie na 2 noci pre 2 osoby v Boutique hoteli**** Seven Days - len pár krokov od Václavského nám. - 2x raňajky pre oboch - 1x trojchodová večera pre oboch

Pobyt v penzióne Soľná jaskyňa Teraz len za 80€

44%

45€ Pobyt v Turčianskych Tepliciach zahŕňa: -ubytovanie na 2 noci pre 1 osobu - 1x večera v reštaurácii Koliba Zuzanka - 2hod vstup do aquaparku v Turč. Tepliciach - neobmedzený vstup do soľnej jaskyne

Wellness pobyt v Nízkych Tatrách Teraz len za 130€

40%

78€ ubytovanie v penzione Zivka (Závažná Poruba) - pobyt pre 2 osoby na 2 noci - 2 x raňajky pre 2 osoby - večera pre 2 osoby, alebo 3 hodiny WELLNESS/osobu v hoteli Jánošík

Každý stavebný materiál, bez ohľadu na jeho zloženie, by mal spĺňať isté technické parametre – tepelnoizolačné a akumulačné vlastnosti, nehorľavosť, difúzny odpor – schopnosť udržať alebo odčerpať nadbytočnú vlhkosť, objemovú stálosť, tvarovú presnosť. Dôležitým faktorom, ktorý by ste si mali všímať, je tepelný odpor materiálu. Obvodový plášť novopostaveného rodinného domu by mal dosahovať hodnotu tepelného odporu 3 m2.K-1.W-1. Niektoré stavebné materiály túto hodnotu nedosahujú, preto je nevyhnutné použiť tepelnú izoláciu. Skladba materiálov tepelnej izolácie a murovacieho materiálu musí byť navrhnutá tak, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodných pár v murive alebo na jeho povrchu a následnému vlhnutiu steny. Tradičná tehla Najtradičnejším a hádam najpoužívanejším murovacím materiálom v súčasnosti je vždy pálená tehla. Aj tento klasický stavebný prvok však prešiel mnohými zmenami, ktoré zlepšili predovšetkým jeho fyzikálne vlastnosti, a to vysoký tepelný odpor, schopnosť akumulovať teplo a mrazuvzdornosť. V závislosti od toho existujú na trhu tri základné druhy tehiel – plná, priečne alebo pozdĺžne dierovaná. Tepelnoizolačné vlastnosti plnej pálenej tehly, ktoré získava na základe materiálového zloženia a pálenia tehliarskych ílov, sa okrem dierovania zlepšujú aj vyľahčovaním prísadami – pilinami či slamou. Aby sa zabránilo úniku

tepla, výrobcovia ponúkajú tehly s kapsou alebo tvarovky na pero a drážku. Pri týchto typoch tehiel dochádza k znižovaniu použitia malty v murive, a teda eliminovaniu vzniku prípadných prestupov tepla a tepelných porúch muriva. Výhodou tehly je tiež relatívne rozmanitá škála rozmerov. Polovičné, rohové a výplňové tvarovky sa dokážu pripôsobiť rôznym architektonickým požiadavkám, či už v podobe arkierov, poloblúkovitých stien, komínov, prípadne ďalším atypicky členitým prvkom. Pri práci je však potrebné rátať s vyššou krehkosťou, a teda aj náročnejšou opracovateľnosťou tehly. Z estetického hľadiska je dnes veľmi zaujímavá lícová tehla, používaná na vonkajšiu

časť obvodového plášťa, ktorá už nepotrebuje žiadnu inú fasádnu úpravu. Môže byť zhotovená ručnou alebo strojovou výrobou. Oba typy sú špecifické svojím vzhľadom a rôznym farebným a povrchovým vyhotovením. Ručne vyrábané lícové tehly majú väčšiu nasiakavosť – okolo 10% a majú nepravidelný, originálny povrch. Strojovo vyrábané lícové tehly majú nižšiu nasiakavosť a hladký, pravidelný povrch. Vo všeobecnosti sú trochu lacnejšie. Ľahké betóny - pórobetóny Progresívnym materiálom je dnes bezpochyby ľahký betón – pórobetón. Má vynikajúce tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti, vďaka vzduchu uzavretom

Pobyt vo Vysokých Tatrách Teraz len za 80€

50%

40€ ubytovanie v penzióne Chalúpka (Štrba) - pobyt pre 2 osoby na 2 noci - komfortne zariadené izby - 20% zľava na produkty z ovčieho mlieka - 15% zľava na produkty AquaCity Poprad

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

VI

09 07 702 200 195 ks -

ZI

TK

16,8

0€

Y BA 13-43 STRANA - 04

v póroch. Pri správnom použití tvárnic z pórobetónu na vymurovanie obvodového muriva už nie sú potrebné žiadne prídavné tepelnoizolačné vrstvy. Jeho výhodou je i ľahká opracovateľnosť, možno ho dobre rezať, hobľovať, vŕtať, je nehorľavý, má dobrý difúzny odpor. Pórobetónové tvárnice majú nízku hmotnosť, ľahko sa s nimi manipuluje, sú rozmerovo presné, vďaka tomu sú steny z pórobetónu dokonale rovné. Ak sa stavebník rozhodne pre pórobetón, vyberie si tiež úspornú, rýchlu výstavbu bez škodlivého odpadu. Keramický betón Keramický betón má pomerne nízku hmotnosť, je ohňovzdorný, ekologický, má dobré tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. Na zateplenie stačí vrstva tepelnoizolačnej omietky. Je ťažké jednoznačne odporučiť ideálny stavebný materiál, rovnako ako hovoriť o výrazných prednostiach či negatívach toho – ktorého materiálu. Jediné, čo vám s určitosťou môžeme povedať je, že ak sa rozhodnete pre konkrétny typ, je dobré nekombinovať ho už s ďalším.


vizitky

02/ 44 63 76 45

Ušetrite s ATTACKom

0911 990 463 • Akumulačné nádrže • Príslušenstvo

REZANIE PARNÉ ,ISTENIE -BETÓNU Jadrové vŕtanie A

PALIVOVÉ DREVO BUK,1. tr., kálané s dovozom

SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO

ATTACK DP, DPX *

– 10 %

o kotla fi vacieh ro splyňo Standard, P uím n e p ii k * Zakú /DPX vo verz koukoľvek a te a P va s D a K lu ATTAC ambda spo ATTACK® získ rž) alebo L ou nádržou mulačnú nád mulačn 10 % na aku zľavu

6

ZÁRUKA 6 ROKOV

Ocenenie Efficienza & Innovazione Milano

+

Ocenenie Racionergia Bratislava

NÁZOV Splyňovací kotol ATTACK 25 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 25 DP STANDARD Splyňovací kotol ATTACK 35 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 35 DP STANDARD Splyňovací kotol ATTACK 45 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 45 DP STANDARD

MC s DPH 1 236,24 € 1 143,22 € 1 430,86 € 1 339,06 € 1 774,80 € 1 681,78 €

NÁZOV MC s DPH Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX STANDARD 1 417,77 € Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX PROFI 1 512,28 € Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX LAMBDA 2 615,24 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX STANDARD 1 619,26 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX PROFI 1 712,74 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX LAMBDA 2 834,43 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX STANDARD 2 051,76 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX PROFI 2 144,46 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX LAMBDA 3 288,63 € Kompletný sortiment a podrobnejšie informácie o všetkých výrobkoch a ich parametroch nájdete na našej webstránke www.attack.sk

PELETOVÉ KOTLY ATTACK

AKUMULAČNÉ NÁDRŽE ATTACK

ATTACK PELLET

ATTACK AK, AS

POZOR! AKCIOVÉ CENY! DREVO JE CERTIFIKOVANÉ! NIE JE Z NELEGÁLNEJ ŤAŽBY!

0917 649 213

* automobily * domácnosti 0917 095 214

www.parne-cistenie.sk

KCI CEN OVÉ Y!

- Búracie práce - Murárske práce - Odvoz-statik-elektr.

0905 700 118 www.rezanie-betonu.com

51-0019

• Zásobníky TÚV • Solárna technika

51-0529

• Kotly na pevné palivá • Nástenné kotly • Kondenzačné kotly • Elektrokotly

16-0122

• Splyňovacie kotly • Peletové kotly

16-0121

akciová ponuka 1. 9. – 15. 11. 2013

Bratislavsko na Facebooku klikajte!

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

Ocenenie SHK Brno

TUVS

NÁZOV MC s DPH Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic 3 537,60 € Príklad – zostava pre peletový kotol ATTACK PELLET 30 Automatic Plus Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic 3 537,60 € Dopravník peliet ATTACK 1,5 m 397,20 € Zásobník na pelety – 300 l 274,80 € SPOLU 4 209,60 €

HRS

TUV

TUVS

PRÍKLAD ZĽAVY STARÁ CENA NOVÁ CENA Názov MC s DPH MC s DPH Akumulačná nádrž ATTACK AK800 648,00 € 583,20 € Akumulačná nádrž ATTACK AK1000 784,80 € 706,32 € AKUMULAČNÉ NÁDRŽE S HADOM PRE PRIPOJENIE SOLÁRNEHO SYSTÉMU Akumulačná nádrž ATTACK AS800 853,20 € 767,88 € Akumulačná nádrž ATTACK AS1000 1 003,20 € 902,88 € Uvedená NOVÁ CENA je už po akciovej zľave.

LIATINOVÉ KOTLY NA DREVO A UHLIE

NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLY

ATTACK FD

ATTACK KST, KT, KZT Plus

MC s DPH 746,40 € 834,00 € 926,40 € 1 016,40 € 1 107,60 € 1 208,40 €

NÁZOV Plynový kondenzačný kotol ATTACK KST Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK KT Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK Small Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK KZT Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK COMPACT Plus STACIONÁRNE KONDENZAČNÉ KOTLY Plyn. kondenz. kotol stacion. ATTACK KZT SOLAR Plus

Akcia pre pokrývačov: za montáž každého 1 m2 krytiny Creaton a Euronit BONUS

tel.: 0903 232 724

e-mail: vladimir.guzmicky@easybau.sk

VEĽKOSKLAD KRYTÍN: Betónové škridly EURONIT, BRAMAC Pálené škridly CREATON, TONDACH Plechové krytiny KJG, MASLEN

www.easybau.sk

nenie oz • Usklad v d O • V ie n e Nalož A ODPADO

I LIKVIDÁNCIE DOMOV A OBJEKTOV A Z O V D O ŇOVA , ODSTRA BÚRANIE

iment tlov ko tný sort Komple ndenzačných nke o k ch ebstrá ý plynov te na našej w k.sk nájde w w.attac w

NÁZOV Kotol na pevné palivá ATTACK FD15 Kotol na pevné palivá ATTACK FD20 Kotol na pevné palivá ATTACK FD26 Kotol na pevné palivá ATTACK FD32 Kotol na pevné palivá ATTACK FD36 Kotol na pevné palivá ATTACK FD42

Prečo u nás? Lebo sme

NAJLACNEJŠÍ

tanie) ie (vypra • Zbúran vé práce o • Výkop rkov a piesku • Dovoz št a VZV, UNC v • Prepra agrov a mini b

MC s DPH 1 308,00 € 1 149,60 € 1 018,80 € 1 668,00 € 1 774,80 € 3 504,00 €

www.attack.sk

Mlynská ul. 4629 Dunajská Streda

info@jastrade.sk 0903 427 569

15-0109

TUV

*

– 10 %

lačnú a ku mu e k koľvek na akú ní s akýmkoľv ELLET tí la p P va pe P, DPX, ená zľa ri zakú ET, * Uved rž ATTACK® p a biomasu (D EAT, FD PELL nád ATTACK® n , FD BIOH NER) D R F U B om T, výrobk OOD & PELLE EAT a PELLET Plus, W orákmi BIOH h HR

24-0089

DIZAJN ‫ٲ‬HRS ‫ٲ‬ ‫ٲ‬ ‫ٲ‬ ‫ٲ‬A IN OV

IA

HR

AS

ÁC

AS

NOVÝ

AK

AK

www.korrektsk.sk

VÝKLOPNÉ BRÁNY (MOŽNOSŤ IZOLÁCIE) SEKCIONÁLNE BRÁNY S IZOLÁCIOU POHONY NA GARÁŹOVÉ BRÁNY

už od 199

-€

už od 325

-€

už od 89

-€

Výrobca: ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky Tel.: 043 4003 101, GSM brána: 0918 622 700, fax: 043 4003 106, e-mail: kotle@attack.sk Autorizované predajne nájdete v sekcii „predajná sieť“ na web stránke www.attack.sk:

Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov a zmien uvedených akcií bez predchádzajúceho upozornenia. Za chyby vzniknuté pri sadzbe a tlači neručíme.

• KOVANÉ OPLOTENIE • PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ • CELOHLINÍKOVÉ ROLETY

Ceny sú uvedené edeené ed enné bbez ezz DDPH DPPPHH

tel.: 0905 413 498, 0905 336 595, e-mail: schwartz@korrektsk.sk, korrekt@korrektm.sk

BA 13-43 STRANA - 05

53-0252

META-GAS spol. s r. o., Prievozská 38, 871 05 Bratislava, tel. 02 / 5341 7088, e-mail: bratislava@metagas.sk Pavol Maráček – EMPIRIA, Vajnorská 127/B, 831 04 Bratislava, tel. 02 / 4910 8913, 15, e-mail: bratislava@empiriask.sk GIENGER spol. s r. o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, tel. 02 / 3211 1060, e-mail: gienger.ba@gienger.sk PTÁČEK – veľkoobchod, a. s., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, tel. 02 / 4820 7800, e-mail: bratislava@ptacek.sk


SLUŽBY/ REALITY vizitky

Typ: 4 izbovĂ˝ byt o vĂ˝mere 72,69 m2 Obec: Bratislava II, RuĹžinov, BancĂ­kovej ul. TermĂ­n draĹžby: 25.11.2013 o 12:00 hod NajniŞťie podanie: 90 000 EUR DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: 10 000 EUR Miesto draĹžby: DraĹžobnĂĄ miestnosĹĽ Ä?. 407, 4. poschodie, KoĹĄickĂĄ 56, 821 08 Bratislava Predmet draĹžby: Byt Ä?. 5, 3.p., vchod BancĂ­kovej 7, bytovĂ˝ dom Ä?. 3110 postavenĂ˝ na parc.Ä?. 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1356/4, 1356/10, 1356/11, 1356/13, spoluvlastnĂ­cky podiel na spoloÄ?nĂ˝ch Ä?astiach a zariadeniach bytovĂŠho domu sĂşp.Ä?. 3110 a spoluvlastnĂ­cky podiel k pozemku parcelnĂŠ Ä?. 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1356/4, 1356/10, 1356/11, 1356/13 o veÄžkosti 7253/227760 - in. Predmet draĹžby je evidovanĂ˝ na LV Ä?. 2650,7633, kat.Ăşzemie RuĹžinov. KontaktnĂĄ osoba: Miroslav MartvoĹˆ 02/322 02 734, 0911/833 855 viac info na www.platitsaoplati.sk

COOP Jednota Slovensko, spotrebnÊ druŞstvo, prenajme kancelårske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. VeĞkosż kancelårií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. BliŞťie informåcie a podmienky Şiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400

52-0595

DraĹžba 5 izb rodinnĂŠho domu v obci IvachnovĂĄ:

02/ 44 63 76 45

19-0001

16-0008

DRAŽBA - 4 IZ BYT RUŽINOV, 90 000 EUR

DrraaŞŞbbaa D

DrraaŞŞbbaa D

DraĹžba 5 izb rodinnĂŠho domu v obci IvachnovĂĄ:

Predmet draĹžby: Predmet draĹžby: %SBäCBJ[CCZUVWPCDJ#SBUJTMBWB3VäJOPWLĂž3VäJOPW PCFD#SBUJTMBWB DraĹžba r.d v obci GabÄ?Ă­kovo: DraĹžba r.d v obci GabÄ?Ă­kovo: %SBäCBJ[CPWĂ?IPCZUVWPCDJ#SBUJTMBWB ď‚&#x; rodinnĂ˝ dom v obci IvachnovĂĄ , SĂşp.Ä?Ă­slo: 136, ď‚&#x; rodinnĂ˝ dom v obci IvachnovĂĄ , SĂşp.Ä?Ă­slo: 136, NFTUTLĂˆÇ?BTǸ3VäJOPW[BQĂ“TBOĂ?IPOB-7Ç?BLP poslednĂĄ rek. v roku 2008 (rozvody, oknĂĄ, poslednĂĄ rek. v roku 2008 (rozvody, oknĂĄ, postavenĂ˝ na parcele reg. „C“ Ä?. 526/2 , na LV Ä?. 223, postavenĂ˝ na parcele reg. „C“ Ä?. 526/2 , na LV Ä?. 223, [BQĂ“TBOĂ?IPOB-7Ç? WLĂž3VäJOPW PCFD#SBUJTMBWB BLP podlahy, kuch. linka, vnĂşt. omietky...) podlahy, A. byt Ä?Ă­slo 2 kuch. linka, vnĂşt. omietky...) k. Ăş. IvachnovĂĄ k. Ăş. IvachnovĂĄ tOBQWPWDIPEF)BCVSOBDIĂˆE[BKĂžDJTBW ď‚&#x; pozemky: parcela „C“ Ä?.zapĂ­sanĂĄ 526/2 zastavenĂŠ ď‚&#x; pozemky: parcela „C“ Ä?.zapĂ­sanĂĄ 526/2 zastavenĂŠ A. bytď Ž Ä?Ă­slo r.d27v k. Ăş.reg. GabÄ?Ă­kovo, ď Ž r.d v k. Ăş.reg. GabÄ?Ă­kovo, tCZUPWPNEPNFTPTĂžQJTOâNÇ?Ă“TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă“TMP plochy a nĂĄdvoria vĂ˝mere 492m2 na LV Ä?. 223, plochy a nĂĄdvoria vĂ˝mere 492m2 na LV Ä?. 223, tOBQWPWDIPEF)BCVSTLĂˆOBDIĂˆE[BKĂžDJTBW na listeovlastnĂ­ctva Ä?Ă­slo 1670 ako: na listeovlastnĂ­ctva Ä?Ă­slo 1670 ako: tCZUPWPNEPNFTPTĂžQJTOâNÇ?Ă“TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă“TMP k. Ăş. IvachnovĂĄ . k. Ăş. IvachnovĂĄ . tCZUPWPNEPNF QPQJTTUBWCZ)BCVSTLĂˆ  TPTĂžQJTOâNÇ?Ă“TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă“TMP ď Ž pozemok: - parcela registra „C“, Ä?Ă­slo 3068, ď Ž pozemok: - parcela registra „C“, Ä?Ă­slo 3068, tCZUPWPNEPNFTPTĂžQJTOâNÇ?Ă“TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă“TMP Typ: 5 izbovĂ˝ rodinnĂ˝ dom Dom je 5 izbovĂ˝. KolaudĂĄcia v r.1998. Dom je 5 izbovĂ˝. KolaudĂĄcia v r.1998. tCZUPWPNEPNF QPQJTTUBWCZ)BCVSTLĂˆ  TPTĂžQJTOâNÇ?Ă“TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă“TMP 521 m2,Ăşrad JUDr. Miriam Danczi, vĂ˝mera 521 m2,Ăşrad JUDr. Miriam Danczi, tCZUPWPNEPNFTPTĂžQJTOâNÇ?Ă“TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă“TMP Obec: Bratislava - VrakuĹˆa, OrchideovĂĄ ul. Miesto draĹžbyvĂ˝mera : NotĂĄrsky Miesto draĹžby : NotĂĄrsky B. QPEJFMQSJFTUPSVOBTQPMPÇ?OâDIÇ?BTUJBDIBTQPMPÇ?OâDI - parcela registra „C“, 9, Ä?Ă­sloNitra 3069, vĂ˝mera 25 m2, - parcela registra „C“, 9, Ä?Ă­sloNitra 3069, vĂ˝mera 25 m2, TermĂ­n draĹžby: 25.11.2013 o 10:00 hod so sĂ­dlom: tCZUPWPNEPNF QPQJTTUBWCZ)BCVSTLĂˆ  TPTĂžQJTOâNÇ?Ă“TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă“TMP Ĺ tefĂĄnikova trieda so sĂ­dlom: Ĺ tefĂĄnikova trieda [BSJBEFOJBDIEPNVWPWFÇĽLPTUJĂ“OLDFMLV tCZUPWPNEPNF QPQJTTUBWCZ)BCVSTLĂˆ  TPTĂžQJTOâNÇ?Ă“TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă“TMP - vedÄžajĹĄia stavba so sĂşpisnĂ˝m Ä?Ă­slom 1011 na parcele Ä?Ă­slo 3069 - vedÄžajĹĄia stavba so sĂşpisnĂ˝m Ä?Ă­slom 1011 na parcele Ä?Ă­slo 3069 NajniŞťie podanie: 186 000 EUR ÄŒas: 2. 4. 2012 o 09.00 Hod. ÄŒas: 2. 4. 2012 o 09.00 Hod. C. TQPMVWMBTUOĂ“DLZQPEJFMWPWFÇĽLPTUJoĂ“OLDFMLV QPEJFMQSJFTUPSVOBTQPMFÇ?OâDIÇ?BTUJBDIBTQPMFÇ?OâDI[BSJBEFOJBDIEPNVWPWFÇĽLPTUJoĂ“O - dom so sĂşpisnĂ˝m Ä?Ă­slom 1011 na parcele Ä?Ă­slo 3068 - dom so sĂşpisnĂ˝m Ä?Ă­slom 1011 na parcele Ä?Ă­slo 3068 TermĂ­n obhliadok: 08.11.2013 o 11:30 a 18:11.2013 o 11:30 NajniŞťie B. podanie: 54.300,-Eur NajniŞťie podanie: 54.300,-Eur LQP[FNLV LDFMLV 16.03.2012 11:00 do 11:30Dalma JUDr., obhliadok: 16.03.2012 11:00 do 11:30Dalma JUDr., Ĺ amorĂ­n, HlavnĂĄ 49 VĹĄetci zĂĄujemcovia o obhliadku TermĂ­ny obhliadok: VĹĄetci zĂĄujemcovia o obhliadku Miesto draĹžby : NotĂĄrskyod Ăşrad: NĂźrnbergerovĂĄ Ĺ amorĂ­n, HlavnĂĄTermĂ­ny 49 Miesto draĹžby : NotĂĄrskyod Ăşrad: NĂźrnbergerovĂĄ hod. tQBSDFMBSFHJTUSB v $i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV C. TQPMVWMBTUOĂ“DLZQPEJFMWPWFÇĽLPTUJoĂ“OLDFMLVLQP[FNLV 20.03.2012 od do na 11:30 20.03.2012 od 11:00 do 11:30 sa ohlĂĄsia na tel. Ä?.: EUR 0911/732 012 sa 11:00 ohlĂĄsia tel. Ä?.: 0911/732 DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: 15 000 ÄŒas: 20.08.2012 o 10.00 Hod. NajniŞťie podanie: 37.500,Eur 012 ÄŒas: 20.08.2012 o 10.00 Hod. NajniŞťie podanie: 37.500,- Eur ;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂˆEWPSJB WâNFSBN tQBSDFMBSFHJTUSB $i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂˆEWPSJB WâNFSBN termĂ­n 10.000,-Eur po dohode. InĂ˝ termĂ­n 10.000,-Eur po dohode. DraĹžobnĂ­k: spol. s r.o. DraĹžobnĂ­k: 1.KonsolidaÄ?nĂĄ, spol. r.o. Miesto draĹžby:1.KonsolidaÄ?nĂĄ, DraĹžobnĂĄ miestnosĹĽ Ä?. 407, 4. poschodie, DraĹžobnĂĄvInĂ˝ zĂĄbezpeka: MinimĂĄlne prihodenie: 200,-s Eur DraĹžobnĂĄv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV zĂĄbezpeka: MinimĂĄlne prihodenie: 200,- Eur tQBSDFMBSFHJTUSB tQBSDFMBSFHJTUSB v$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂˆEWPSJB WâNFSBN KoĹĄickĂĄ 56, 821 08 Bratislava TermĂ­ny obhliadok: 24.07.2012 o 15.00 hodine, 31.07.2012 o 15.00 hodine TermĂ­ny obhliadok: 24.07.2012 o 15.00 hodine, 31.07.2012 o 15.00 hodine ;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂˆEWPSJB WâNFSBN tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂˆEWPSJB WâNFSBN Predmet draĹžby: RodinnĂ˝ dom sĂşp. Ä?. 14626, postavenĂ˝ na parcele Ä?. 3948/243, pozemky - parcelnĂŠ tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂˆEWPSJB WâNFSBN tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂˆEWPSJB WâNFSBN Ä?. 3948/242 o vĂ˝mere 34 m2, parcelnĂŠ Ä?. 3948/243 o vĂ˝mere 72 m2, parcelnĂŠ Ä?. 3948/244 o vĂ˝mere tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂˆEWPSJB WâNFSBN 1. konsolidaÄ?nĂĄ spol. s r. o., VĹĄetci zĂĄujemcovia o obhliadku sa DraĹžobnĂ­k: 1. konsolidaÄ?nĂĄ spol. s r. o., VĹĄetci zĂĄujemcovia o obhliadku sa MiestoDraĹžobnĂ­k: draĹžby: /PUĂˆSTLZĂžSBE+6%S.JSJBN%BOD[J /JUSB Ă€UFGĂˆOJLPWBUS 55 m2. SpoluvlastnĂ­cky podiel o veÄžkosti 1 / 12 k parcele Ä?. 3953/20 o vĂ˝mere 254 m2. SpoluvlastnĂ­c1SFENFUESBäCZTBESBäÓUBLBLPvTUPKĂ“BMFäÓi#ZUKFQPQPäJBSJ ohlĂĄsia pred termĂ­nom obhliadky na tel.: 0917/112 354, 0905/ 329 523 ohlĂĄsia pred termĂ­nom obhliadky na tel.: 0917/112 354, 0905/ 329 523 ÄŒas:P)PENajniŞťie podanie: &VS Miesto draĹžby:/PUĂˆSTLZĂžSBE+6%S.JSJBN%BOD[J Ă€UFGĂˆOJLPWBUS /JUSB ky podiel o veÄžkosti 1 / 22 k parcele Ä?. 3948/325 o vĂ˝mere 884 m2. Predmet draĹžby je evidovanĂ˝ na LV web.: topreality.sk web.: topreality.sk DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: &VS ÄŒas: PIPENajniŞťie podanie: &VS Ä?. 4242, 4318, 4319, kat. Ăşzemie VrakuĹˆa. MinimĂĄlne prihodenie: &VS DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: &VS KontaktnĂĄ osoba: Miroslav MartvoĹˆ 02/322 02 734, 0911/833 855, martvon@platitsaoplati.sk MinimĂĄlne prihodenie: &VS TermĂ­ny obhliadok:EÇŞBPIPEJOF viac info na www.platitsaoplati.sk TermĂ­ny obhliadok: EÇŞBPIPEJOF EÇŞBPIPEJOF EÇŞBPIPEJOF 7Ă?FUDJ[ĂˆVKFNDPWJBPPCIMJBELVTBPIMĂˆTJBQSFEUFSNĂ“OPNPCIMJBELZ 02-0091

7Ă?FUDJ[ĂˆVKFNDPWJBPPCIMJBELVTBPIMĂˆTJBQSFEUFSNĂ“OPNPCIMJBELZOBUFMÇ?  %SBäPCOĂ“LLPOTPMJEBÇ?OĂˆ TQPMTSP XXXLPOTPMJEBÇ?OĂˆTL

mobil: 0948 155 230 e-mail: zuli@fabus.sk www.upratanybyt.sk

94-0400

Upratovanie bytov a domĂĄcnostĂ­

ď‚&#x;Ä?istiareĹˆ kobercov ď‚&#x;Ä?istenie interiĂŠrov ĂĄut IB Rein, LĂ­ĹĄÄ?ie Nivy 23, 821 08 Bratislava 02 44 00 99 11, 0903 864 181

www.ibrein.sk

94-0328

ď‚&#x;predaj prof. Ä?ist. prostriedkov

BA 13-43 STRANA - 06

02-0359

OBUFMÇ? %SBäPCOĂ“LLPOTPMJEBÇ?OĂˆTQPMTSP XXXLPOTPMJEBÇ?OĂˆTL

02-0359

52-0597

02-0245

02-0091

DRAŽBA RD VRAKUŇA - 186 000 EUR


Oslovujte efektívne: Lokálne oslovenie zákazníkov vo vašich mestských èastiach

bratislavsko@regionpress.sk

Potrebujete rozniesś letáky? My to za vás vybavíme 02/ 44 63 76 45 bratislavsko@regionpress.sk

Demontáž a odvoz starých rámov

ZDARMA

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ • bezrámový otočný fínsky ®

• bezrámový švédsky AluVista ® • bezrámový švédsky AluVerso ® • rámový švédsky AluPlus ® • rámový švédsky AluCombi ® • rámový a bezrámový Thermalux ®

Funkčné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. 29. augusta 36/A (Po–Pia: 8.00–18.00, So: 8.00–14.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. Autorizovaná montážna firma

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465

www.bomax.sk U nás si vyberiete!!! Pozor na nekvalitné kópie! Žiadajte slovenský certifikát! bomax@bomax.sk,

94-0007

Nejde Vám biznis?

AKCIA

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA V DÚBRAVKE Plastové okná a hliníkové dvere oknadubravka@gmail.com Kvalitné slovenské a české výrobky

94-0365

www.bratislavsko.sk

ks.oksvalsitarb.www

máte málo klientov? dajte si inzerát do našich novín! 0905 719 134, 0908 979 518

BA 13-43 STRANA - 07

09-249

Saratovská 6/D, Bratislava 02/ 381 04 835, 0918 404 656

94-384

Vstavané skrine a kuchyne hary.s@zoznam.sk


SLUŽBY/ spravodajstvo ! Redakcia:

 

 #

BlatnĂ­cka 3, Bratislava tel.: 02/ 4463 7645 fax.: 02/ 4463 7646 e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ ploĹĄnĂş inzerciu do ÄžubovolnĂŠho okresu v Slovenskej republike VedĂşci redakcie: Radoslav Gloznek, Mgr. Inzercia: Eva HorĂĄkovĂĄ 0907 702 195 Simona PsotnĂĄ, Mgr. 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Peter Falis , Mgr. 0915 781 227 Ing. Mgr. MĂĄria ZemÄ?Ă­kovĂĄ 0905 799 782 VydavateÄž: regionPRESS s.r.o., Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄŒO 36 252 417 DistribĂşcia: Radovan Janega 0907 887 362 VydavateÄž: regionPRESS, s.r.o. RegistrovanĂŠ na MK SR pod evidenÄ?nĂ˝m Ä?Ă­slom EV 3676/ 09 NĂĄklad: 86.771 vĂ˝tlaÄ?kov (17.roÄ?nĂ­k vydania) PĂ´sobnosĹĽ: okresy Bratislava I - V DistribĂşcia: zadarmo kolportĂŠrmi do domĂĄcnostĂ­: týŞdenne: DlhĂŠ Diely, Karlova Ves, DĂşbravka, LamaÄ?, PetrĹžalka, DevinskĂĄ NovĂĄ Ves, DevĂ­n, HorskĂ˝ park, ZĂĄhorskĂĄ Bystrica, Rusovce, Jarovce, ÄŒuĹˆovo, Koliba, KramĂĄre

 

V prĂ­pade nepravideÄžnĂŠho doruÄ?ovania, kontaktujte naĹĄu redakciu. TýŞdennĂ­k Bratislavsko je sĂşÄ?asĹĽou siete 36 regionĂĄlnych novĂ­n na Slovensku:

 

letak A5 pneuservis 2013.indd 1

ZalieÄ?anie politikov je uĹž v plnom prĂşde. VĹĄetci sĂş zrazu tĂ­ naj. NajpokornejĹĄĂ­, najĹĄikovnejĹĄĂ­. Jednoducho naj, naj, naj. Tak to beŞí roky. My sa tĂ˝chto volieb nezĂşÄ?astnĂ­me - lebo nezĂĄvislĂ˝m (ktorĂ­ v tĂ˝chto voÄžbĂĄch kandidovaĹĽ mĂ´Ĺžu) konkurovaĹĽ nechceme. UĹž minulĂ˝ týŞdeĹˆ som o tom pĂ­sal a spomenul som, Ĺže lepĹĄie je si vybraĹĽ niekoho z nezĂĄvislĂ˝ch. NapĂ­salo mi pĂĄr ÄžudĂ­, ktorĂ­ sa cĂ­tili dotknutĂ­ - vraj oni sĂş tieĹž dobrĂ­ Äžudia, ale keÄ?Ĺže chcĂş uspieĹĽ, kandidujĂş za nejakĂş stranu.

VoÄžte ÄžudĂ­!

Ă no, je to pravda, Ĺže aj medzi stranĂ­kmi sa dĂĄ nĂĄjsĹĽ dobrĂ˝ Ä?lovek. LenĹže problĂŠm je ten, Ĺže sa Ä?lovek narobĂ­, kĂ˝m ho nĂĄjde. BeĹžnĂ˝ slovenskĂ˝ stranĂ­k je totiĹž ochotnĂ˝ kedykoÄžvek sa vzdaĹĽ svojho nĂĄzoru, svojho presvedÄ?enia, len aby sa zapĂĄÄ?il svojmu predsedovi. BeĹžnĂ˝ slovenskĂ˝ stranĂ­k je ochotnĂ˝ tvĂĄriĹĽ sa, Ĺže rozkrĂĄdanie svojich spolustranĂ­kov nevidĂ­, len aby sa zapĂĄÄ?il svojmu predsedovi. BeĹžnĂ˝ slovenskĂ˝ stranĂ­k tak zo seba dobrovoÄžne a zo ziĹĄtnĂ˝ch dĂ´vodov robĂ­ len telesnĂş schrĂĄnku bez duĹĄe. Tak, ako spomedzi tej kopy ÄžudskĂŠho odpadu na stranĂ­ckych kandidĂĄtkach nĂĄjsĹĽ skutoÄ?nĂ˝ch ÄžudĂ­, ktorĂ­ vĂĄs nezapredajĂş? PoznĂĄm jedinĂ˝ spĂ´sob - voÄžte ÄžudĂ­. ÄŒo to znamenĂĄ? NevoÄžte podÄža toho, kto mĂĄ akĂş skratku strany v zĂĄtvorke, to je, prepĂĄÄ?te, hlĂşpe. VoÄžte toho, koho poznĂĄte. VoÄžte toho, o kom viete, Ĺže aj v sĂşkromnom Ĺživote je dobrĂ˝ Ä?lovek. TĂ˝m, ktorĂ­ si chcete vybraĹĽ z nezĂĄvislĂ˝ch, sme prichystali pomĂ´cku - strĂĄnku VolimLudi.sk. NezĂĄvislĂ­ v nej dobrovoÄžne odpovedajĂş na 30 na telo otĂĄzok, ktorĂŠ vĂĄm ich pomĂ´Ĺžu bliŞťie spoznaĹĽ. JasnĂŠ, mnohĂ­ z nich sa zatiaÄž nezapojili - zrejme preto, lebo sa za svoj Ĺživot, Ä?i nĂĄzory hanbia. Pri voÄžbe tĂ˝chto ÄžudĂ­ by som osobne bol veÄžmi veÄžmi opatrnĂ˝. MĂ´Ĺžu to byĹĽ tieĹž tĂ­, ktorĂ­ sa nezĂĄvislĂ­ len tvĂĄIgor MatoviÄ? ria, hoci zĂĄvislosĹĽou prekypujĂş. (i)

nonstop pneuservis inz 148x136mm.indd 1

ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - zostĂĄvate naÄ?alej jej vlastnĂ­kom

18.10.2013 16:28

POLĂ?CIA PĂ TRA PolĂ­cia pĂĄtra

BREJÄŒĂ K ValentĂ­n – hÄžadanĂ˝ " !# Na 40 roÄ?nĂŠho ValentĂ­na BrejÄ?ĂĄka

0.7-8$2$0# ,.4(7690 2(1+ 45 z Bratislavy vydal OkresnĂ˝ sĂşd Par)$-$64$12-8.#3:.#0.*3 *$#5.#(;($+ tizĂĄnske prĂ­kaz na zatknutie pre zloÄ?in znĂĄsilnenia 69!52314.)("'0.#(7.4490 2(1+ 4$- 14.).,.1.!-., v sĂşbehu s preÄ?inom nebezpeÄ?nĂŠho vyhrĂĄĹžania ,.2.0.4.,4.6(#+$$2$0# ,.4(7)$ ",451.*8 a120$#-$)/.12 v sĂşbehu s preÄ?inom ublĂ­Ĺženia na 15 zdravĂ­. V mies45<*0<2*$'-$#=4+ 9,.#0=.7( te trvalĂŠho bydliska sa nezdrĹžiava a jeho sĂşÄ?asnĂ˝ pobyt nie je znĂĄmy. ! ! Popis osoby:176 -180 cm vysokĂ˝, strednej postavy,

0.7-< 2 00.6<-5.4<690 2(1+ 45)$-$64$12-< tmavo hnedĂŠ vlasy, ovĂĄlna tvĂĄr, modrĂŠ oÄ?i. .#0.*3 *$#5490 --8"''.#(-<"'.#4($6+ 14.)$ #$2(#.;*.+5 9;*+*5490 2(1+ 4$ 2 0- 0.6<-5.4< HANULA Milan â&#x20AC;&#x201C; hÄžadanĂ˝ )$ ",451.*<;2'+$)/.12 45<120$#-$#+'='-$#= Na 60 roÄ?nĂŠho Milana Hanulu z Bratislavy vydal 4+ 15 9'-$#=.7( OkresnĂ˝ sĂşd DunajskĂĄ Streda prĂ­kaz na zatknutie pre zloÄ?in ublĂ­Ĺženia na zdravĂ­ je jednoÄ?innom sĂşbehu s preÄ?inom poĹĄkodzovania cudzej veci a taktieĹž

 !# OkresnĂ˝ sĂşd Bratislava IV. prĂ­kaz  0.7-='..6$% $)$#+* 690 na 2(1+zatknutie 4545# + pre trestnĂ˝ Ä?in sprenevery. V mieste trvalĂŠho bydliska *0$1-81#0 2(1+ 4 /0* 6- 6 2*-32($/0$20$12-8 7(-1/0$-$4$05.6$%$)$#+*)$ ",451.*8;2'+$) sa nezdrĹžiava a jeho sĂşÄ?asnĂ˝ pobyt nie je znĂĄmy. /.12 45<2, 4=4+ 9'-$#=.7( Popis osoby: 180 cm 15 vysokĂ˝, strednej postavy, krĂĄtke ĹĄedivĂŠ vlasy a ĹĄedivĂŠ fĂşzy.

StaÄ?Ă­ prezvoniĹĽ a my VĂĄm zavolĂĄme späż

HÂźADĂ ME OBCHODNĂ?CH ZĂ STUPCOV

41-0316

na strane obyÄ?ajnĂ˝ch ÄžudĂ­

8.10.2013 9:35

spravodajstvo V Novom Meste zaÄ?ali poskytovaĹĽ prĂĄvne rady zadarmo

Na miestnom Ăşrade v bratislavskom Novom Meste v stredu (23. oktĂłbra) slĂĄvnostne otvorili bezplatnĂş prĂĄvnu poradĹ&#x2C6;u. NovomeĹĄĹĽania si po rady zadarmo mĂ´Ĺžu prĂ­sĹĽ kaĹždĂ˝ pondelok popoludnĂ­ a kaĹždĂş stredu pred obedom. â&#x20AC;&#x17E;ZĂĄber sa bude tĂ˝kaĹĽ najmä obÄ?ianskeho a rodinnĂŠho prĂĄva Ä?i zmluvnĂ˝ch vzĹĽahov, do ktorĂ˝ch Äžudia vstupujĂş. Nebude sa naprĂ­klad poskytovaĹĽ poradenstvo z oblasti trestnĂŠho prĂĄva,â&#x20AC;&#x153; vysvetlil svoje prĂĄvomoci prĂĄvnik FrantiĹĄek Chamula, ktorĂ˝ bude NovomeĹĄĹĽanom radiĹĽ. Jeho Ăşloha bude teda Ä?isto poradenskĂĄ. KeÄ?Ĺže nejde o advokĂĄtsku kancelĂĄriu, zastupovaĹĽBratislavÄ?anovnasĂşdochnebude. PrĂĄvny poradca bude obyvateÄžom mestskej Ä?asti k  dispozĂ­cii v  priestoroch novomestskĂŠho miestneho Ăşradu na JunĂĄckej ulici v pondelok od 13.00 do 17.00 h a v stredu od 9.00 do 12.00 h.â&#x20AC;&#x17E;V prĂ­pade väÄ?ĹĄieho zĂĄujmu zo strany obÄ?anov, ak by sme v  ĂşradnĂ˝ch hodinĂĄch nestihli vybaviĹĽ vĹĄetky prĂ­pady, budeme situĂĄciu rieĹĄiĹĽ operatĂ­vne a  hodiny rozĹĄĂ­rime,â&#x20AC;&#x153; pripomenul Chamula. K prvĂ˝mi zĂĄujemcom podÄža jeho slov

patril aj 91-roÄ?nĂ˝ pĂĄn, ktorĂ˝ mal problĂŠm s kĂĄblovĂ˝m operĂĄtorom. â&#x20AC;&#x17E;Obmedzil mu niektorĂŠ programy. Moja rada bola celkom jednoduchĂĄ - nasmeroval som ho, aby sa obrĂĄtil na danĂş spoloÄ?nosĹĽ. KeÄ? som mu povedal, Ĺže spoloÄ?nosĹĽ sĂ­dli v  PetrĹžalke, pĂĄn sa ma opĂ˝tal, Ä?i je to eĹĄte v Bratislave,â&#x20AC;&#x153; priblĂ­Ĺžil ĂşsmevnĂş historku prĂĄvnik. Vytvorenie bezplatnej prĂĄvnej poradne pre obyvateÄžov NovĂŠho Mesta je vyvrcholenĂ­m prednĂĄĹĄok, ktorĂŠ novomestskĂ˝ miestny Ăşrad spustil na jar tohto roku. â&#x20AC;&#x17E;ObÄ?ania povedali - Ä?akujeme za prevencie, ale Ä?o mĂĄme robiĹĽ, ak uĹž sme v tom, ak sme zmluvu uĹž podpĂ­sali? Jeden z nich nĂĄm spomĂ­nal, Ĺže vyvolĂĄvajĂş do spoloÄ?nosti, ale nechcĂş s  nimi komunikovaĹĽ,â&#x20AC;&#x153; vysvetlil impulz vzniku prĂĄvnej poradne starosta NovĂŠho Mesta Rudolf KusĂ˝. PrĂ­pravnĂŠ prĂĄce pre vznik poradne trvali pribliĹžne ĹĄtyri mesiace. SamosprĂĄva najprv vyberala vhodnĂŠ miesto, priestory kancelĂĄrie na Ăşrade potom musela zrekonĹĄtruovaĹĽ a hÄžadala prĂĄvnika. Do vĂ˝berovĂŠho konania sa podÄža samosprĂĄvy prihlĂĄsilo viac ako 80 uchĂĄdzaÄ?ov. Ten vĂ­ĹĽaznĂ˝ je dnes aj zamestnancom miestneho Ăşradu. (tasr)

KOSTOLĂ NYI Milan â&#x20AC;&#x201C; nezvestnĂ˝ # Po Milanovi KostolĂĄnyim Bratislavy, nezvestnom 0.7-='.01' # .' ,, # 690z 2(1+ 4545# + ktorĂ˝ je chovancom centra v So*0$1-81#0 2(1+ 4ReedukaÄ?nĂŠho 30/1*56 28* "0.6* 6/0$ loĹĄnici je vyhlĂĄsenĂŠ pĂĄtranie, nakoÄžko sa do centra 20$12-87(--$#.4.+$-='./0$*0.7$-( ;2<2-$)'0 -("$ nevrĂĄtil naspäż 9/0$4<#6 7124 z dovolenky a do sĂşÄ?asnej doby nepodal o sebe Ĺžiadnu sprĂĄvu. Popis osoby: je 170 cm vysokĂ˝, mĂĄ ĹĄtĂ­hlu postavu, mĂ´Ĺže maĹĽ prefarbenĂŠ vlasy na blond. "#  0.7-='.2 4 0$&.0.4(7 690 2(1+ 45 VAJDĂ?K Nikolas â&#x20AC;&#x201C;-(1+ nezvestnĂ˝ 45#nezvestnom +*0$1-81#0 2(1+ 4 /0* 6- #.# -($#. Po Nikolasovi VajdĂ­kovi z Bratislavy, 48*.-320$123.# 1+.!.#5/0$/0$7(-31,02$-( ktorĂ˝ je chovancom2(ReedukaÄ?nĂŠho centra vo 9,($12$!5#+(1* 4 9)$'. VeÄžkĂ˝ch LevĂĄroch1 je3:#+';(3#.!3-$6#0:( vyhlĂĄsenĂŠ pĂĄtranie, nakoÄžko /.!52-($)$#.2$0 odtiaÄžto utiekol a do66-<,5 sĂşÄ?asnej doby nepodal o sebe Ĺžiadnu sprĂĄvu. Popis osoby: je ĹĄtĂ­hlej postavy a mĂĄ krĂĄtke Ä?ierne AkĂŠkoďż˝vek informĂĄcie k nezvestnĂ˝ a hďż˝adanĂ˝m vlasy. poskytnĂşďż˝ na znĂĄmom telefĂłnnom osobĂĄm mĂ´Ĺžete AkĂŠkoÄžvek informĂĄcie k hÄžadanĂ˝m a nezvestnĂ˝m �ísle 158 alebo na ktoromkoďż˝vek Ăştvare osobĂĄm mĂ´Ĺžete poskytnúż na znĂĄmom telefĂłnnom Ä?Ă­sle PolicajnĂŠho zboru. 158 alebo na ktoromkoÄžvek Ăştvare PolicajnĂŠho zboru.

BA 13-43 STRANA - 08

92-0032

 "  


SLUŽBY

19-0105

- nĂĄhrada existujĂşcej zĂĄsuvky - inĹĄtalĂĄcia do ĹĄtandardnej zapustenej montĂĄĹžnej krabice - rĂ˝chla a jednoduchĂĄ montĂĄĹž - moĹžnosĹĽ nabĂ­jaĹĽ 2 zariadenia sĂşÄ?asne

" ") " %) ) GLOBAL DISTILLERY"&+)- )! )' "! ! '" ,  ! !( )') !(-".! )'"

ObjednĂĄvky: 031/56 01 702 alebo +421 902 826 682

02-0317

' ) ) - " )'"" + *"#)!"# ! ) " - )! . $" "  "

BA 13-43 STRANA - 09


spravodajstvo TVPROGRAM

SOBOTA

2. november 2013

07:05 Dračie poviedky 07:30 Flipper a Lopaka: Svetlá, kamera, Dexter! 07:55 Včielka Maja 08:10 Bol raz jeden život 08:40 Fidlibumove rozprávky 09:10 Výprava nádeje 10:00 Megamozog 10:30 Berlin, Berlin: Sama v Berlíne 14 11:30 Rozprávky H.Ch.Andersena: Cisárove nové šaty 12:30 On air 13:00 Pošta pre teba 14:00 Moje dcéry 21:55 Včera sme si boli cudzí 15:40 Láska hory prenáša 17:15 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke: Cukor 19:00 Správy RTVS 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Otec 21:55 Včera sme si boli cudzí 23:25 Láska hory prenáša 00:55 Moje dcéry III. 6/8 02:30 Včera sme si boli cudzí 04:00 Drišľakoviny 05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Scooby-Doo: Záhada jazernej príšery 07:20 Zajac Bugs a priatelia 07:35 Kung Fu Panda II. 8/26 08:00 Tučniaky z Madagaskaru III. 7/15 08:20 Alf IV. 15/24 08:50 Olsen Twins: Mesačný kameň 10:45 Parťáci I. 9/10 11:15 Rodina Addamsovcov 13:15 Duch 15:55 Madagaskar 2: Útek do Afriky 17:35 Uragán 21:40 Ostreľovač 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 FARMA 21:40 Ostreľovač Akčný triler MN 15 (USAKanada) 121 2007 M. Wahlberg, M. Peňa, D. Glover, K. Marová, R. Serbedzija. A. Fuqua. 00:10 Maximálne riziko Akčný film MN 15 (USA) 97 1996 01:50 Ostreľovač 03:50 FARMA 06:40 My Little Pony 07:10 Monsuno 07:35 Legenda o Tarzanovi 08:00 MOVE UP! 09:25 Hókus pókus 11:40 Chodiaca katastrofa 13:50 Next 16:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Nejako sa to komplikuje Romantická komédia o tom, že 20:30 Nejako sa to komplikuje láska kvitne v každom, aj zrelom veku, a že rozvodom sa nič nekončí, ba práve naopak, iba sa začína. Americká romantická komédia. MN 12 156 2009 M. Streepová, A. Baldwin, S. Martin, J. Krasinski, L. Bellová, H. Parrish, Nancy Meyersová 23:10 Vyvolení - Dom snov - SÚBOJ 01:20 Kámo, kde mám fáro? 03:05 KRIMI 03:30 16 blokov

TVPROGRAM

NEDEĽA

3. november 2013

07:10 Flipper a Lopaka: Na minútu kráľom 07:35 Včielka Maja 07:45 Bol raz jeden život 08:15 My sme malí muzikanti: Monika a harmonika 08:45 My sme malí muzikanti: Dlhý,Široký,Bystrozraký 09:10 60 zabijakov divočiny 09:40 Autosalón 10:10 Čarovné miesta Zeme: Maroko 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 20:20 Sokol a holubica minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Päť podozrivých 15:10 Zemianska česť 16:25 Nikto nie je dokonalý 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:10 Počasie 20:20 Sokol a holubica 23:45 Maigret: Maigret a sedem krížikov 01:15 Poirot: Päť podozrivých 02:50 Sokol a holubica 05:00 TN 06:00 Uragán 06:40 Zajac Bugs a priatelia 07:05 Kung Fu Panda II. 9/26 07:30 Tučniaky z Madagaskaru 07:50 V tom dome straší! 09:30 Zathura: Vesmírne dobrodružstvo 11:25 Žandár v New Yorku 13:30 FORMULA 1: Veľká cena Abú Dabí 16:40 Za mrežami 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 22:15 Kolíska do hrobu 20:30 FARMA 22:15 Kolíska do hrobu Akčný film MN 15 (USA) 97 2003 J. Li, DMX, M. Dacascos, A. Anderson, G. Unionová, T. Arnold. A. Bartkowiak. 00:15 Odplata Akčný filmMN 18 (USA) 97 1998 M. Gibson, G. Henry, M. Bellová, D. Paymer, B. Duke, D. K. Ungerová. B. Helgeland. 02:00 Kolíska do hrobu 03:30 FARMA 04:55 TN 05:05 Opustená 07:00 Popoluška 2: Splnený sen 08:30 Rozprávková jazda 09:55 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. 3,4 11:50 Život s Helen Americká romantická komédia 14:30 Nejako sa to komplikuje 17:15 Nové bývanie 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 ČESKO SLOVEN23:15 Kráľ Škorpión SKO MÁ TALENT 23:15 Kráľ Škorpión Vráťme sa o 5000 rokov späť. V tej dobe žil bezohľadný a ctižiadostivý muž menom Memnon, ktorý bol presvedčený, že je predurčený vládnuť ľuďom žijúcim v egyptskej púšti. Americko-nemecko-belgický akčný film. MN 12 2002 01:20 November 03:05 Kráľ Škorpión 04:35 Cena je správna

BA 13-43 STRANA - 10


politická reklama

PRIORITY PRE NÁŠ KRAJ: zabezpe�ím VIAC EURÓPSKYCH PEĉAZÍ pre náš kraj v�spolupráci s�vládou investujeme VIAC AKO MILIARDU EUR DO DOPRAVY Bratislava bude ma� NOVÝ CENTRAL PARK REGIONÁLNA DOPRAVA bude pre Vás CEZ VÍKEND ZADARMO ŠTARTOVACIE BYTY PRE MLADÉ RODINY postavíme v�nevyužitých budovách župy ZRUŠÍM NEZÁKONNÉ POPLATKY pre seniorov v�sociálnych zariadeniach župy

92-0027

�.

BA 13-43 STRANA - 11


SLUŽBY Občianska riadková inzercia R1 • AUTO-MOTO predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R1 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R2 • AUTO-MOTO kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R2 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Kúpim auto-vrak. Tel.: 0949 175 758 $Kúpim nepotrebné, havarované nepojazdné auto - vrak. Tel.: 0919 285 295 R3 • AUTO-MOTO rôzne Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R3 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Výhodne zagarážujem motorku na zimu, strážené priestory, 0905 548 835 R4 • BYTY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R4 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Kúpim byt v BA, platba v hotovosť (môže byť aj zadĺžený, pred exekúciou alebo dražbou), zabezpečíme kompletný právny servis, prípadne potreby aj náhradné bývanie. Tel.: 0948 544 504 $Mladá rodina kúpi 2-3 izbový byt. Súrne. RK prosím nevolat. Tel.: 0905 011 501 $Mladomanželia kúpia garzónku alebo 1 izbovy byt nie cez RK. Hotovost. Tel.: 0915 615 489 $Kúpime byt v BA 0903 461 817 $Kúpim byt v Bratis. 0907 402 507 R5 • BYTY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R5 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Predám priestranný 4-iz. byt v pôvodnom stave v Rači, 4.p/6p., výťah, vlastná kotolňa, nové brány. 4.posch. Výborná občianska vybavenosť, Billa, lekár, škôlka, škola, Kaufland... Byt je ihneď k  dispozícii cena 105  000€, informácie: 0903 709 656 $Predám 2 izb.byt s balkónom v Ružinove, tehla, Herlianska ulica, cena 88.000 €. Tel.: 0948 544 504 $Predám 2 iz.byt v Pezinku blízko centra – Nie som RK. Tel.: 0911 540 550 $1 iz. byt BA-1 2/5 49m pôv. stav 82900 € 0944 056 480 po 18 h $Predám byt v Modre 3-izb. pri Pedagogickej škole. 0905 354 314 $Predám 1-izb.byt v BA na ul.Odbojárov pri ZŠ O.Nepelu po rekonštrukcii v 03/2013, 4p.s výťahom, 41m2. Nie som RK. Cena dohodou. Tel.: 0902 550 R6 • BYTY výmena Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R6 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R7 • BYTY prenájom Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R7 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

703 $Prenajmem nový byt 83 m2 s loggiou na Dunajskej ulici v centre BA, 3. posch. v nadstavbe s výťahom. Tel. 0908 722 492 $Prenajmem nové byty a kancelárske priestory v jednom polyfunkčnom dome na ulici Svornosti v BA. Tel. 0908 722 492

$Vezmem do prenájmu 2 alebo 1 izbový byt v Bratislave v Ružinove, Novom Meste, Starom Meste Petržalke. Bývať chcem sám, 1 osoba. Tel.:  0903 932 612 $Sme pár, 2 osoby.Vezmeme do prenájmu 2 až 3 izbový byt v Bratislave. Nemusí byť zrekonštruovaný, ale mal by byť čistý a udržavaný. 0903 922 549 $Vezmem do prenájmu 2 alebo 3 izbový byt . Sme bezdetný pár, 2 osoby. Najradšej v Ružinove, Novom Meste, centre, Petržalke. 0903 879 938 $Vezmem do prenájmu garsónku, 1 izbový byt v Bratislave. Tel. 0903 661 719 $Prenajmem 2-izb. byt zariadený, 68 R8 • DOMY CHATY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R8 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R9 • DOMY CHATY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R9 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

m2 v Modre - Kráľovej. 0915 766 831 $Predám chatu Pezinok Kučišdorfská dolina. Tel.: 0903 467 977 $Predám na Liptove 5i.RD, pozemok 936m2, vhodný aj ako penzión alebo na podnikanie. Viac na tel.: 0902 551 286 $Predám RD v pamiatkovej zóne v Skalici. Info na tel.0904 450 124 $Predám RD 3 izbový komplet IS,7a pri termálnom kúpalisku vo Veľkom Mederi (okr.DS) Cena:dohodou tel:0948 059 159 $Predám 3i RD v meste Gbely. Pozemok cca 13 árov. Čiastočná rekonštrukcia. Cena dohodou 0902522906 $Predám chatu s 12,8á pozemokom v lese nad Modrou, bez IS s el. rozvodmi, cena dohodou. Tel.: 0907 433 007 $Dom na predaj Belá pri Žiline, tehlový dvojposchodový s garážou. Pozemok 700 m2, bližšie info. Tel. 0904/273368 R10 • DOMY CHATY prenájom Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R10 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

87.000 €, nie RK $Prenajmem časť rodinného domu, 4i+kuchyňa, samostatný vchod. CenR11 • POZEMKY ZÁHRADY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R11 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

trum MA. 0944977414 $Predám slnečný SP 520 m2 v KAPLNA PRI SENCI, šírka 16m. GP,el.+HDO. Prístup asfaltkou. Možnosť ihneď stavať! Treba vidieť. 35 €/m2. Tel:0902 798 448 $Slnečný pozemok v Modre 429 m2 na výstavbu chaty 0905 586 188 $Predáme SP v Kostolišti, výmera od 5,5 - 10á. Cena dohodou. tel.č. 0903 R12 • POZEMKY ZÁHRADY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R12 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

Občianska riadková inzercia R14 • HĽADÁM PRÁCU Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R14 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

247 693 0911 812229 $Som nezamestnaná hľadám si prácu ako upratovačka na hpp na 8,5hod Bratislave v okolí môj tel 0903 847 746 $Hľadám si prácu ako opatrovateľka. vypomôžem v domácnosti.0944 920 R15 • ELEKTRO - TECHNIKA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R15 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R16 • MÓDA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R16 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH R17 • DROBNOCHOV Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R17 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R18 • HOBBY - ZÁĽUBY Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R18 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

732 $Kúpim vyznamenania odznkay, mince, bankovky, hodinky. Tel.: 0905 545 874 $Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškoR19 • ŠPORTOVÉ POTREBY Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R19 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R20 • RÔZNE kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R20 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

denom stave. Tel.: 0903 753 758 $Kúpim staršie české fotoaparáty: pionýr, fokaflex, etareta, stereo mikR21 • RÔZNE predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R21 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

roma, stereo 35, spektareta. Tel.: 0905 160 077 $Jatočná pištoľ 0944080461 $Predám vysústružené diely rozličných ozdobných tvarov na výrobu bytového zariadenia a doplnkov. Tel.: 0902 679 183 $Predám zachovalé pianíno, plnopancier zn. Gebrüder Stingl Wien. Funkčné, starožitnosť. Tel.: 0944 318 198 $Predám ovčie rúno, úplne nové s magnetom 0908 880 728 $Predám lacno skladacie kempingové stoličky 0908 880 728 $Lacno predám šijací stroj Minerva 0911 154 811 $Predám garáž s elektrinou na Prístavnej ul. v BA. 300m od Baumaxu na Bajkalskej ul. v Ružinove 02/55 96 9450 $Predám obedár - jednonosič za 3 Eura. 02/55 96 9450 $Predám 17,6m gumený el. 4-žilko-

R13 • VZDELÁVANIE Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R13 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

BA 13-43 STRANA - 12

vý kábel na 380V za 10 Eur 02/55 96 9450 $Predám 10kg plastové debničky za 50 centov a 20kg za 1 Euro 02/55 96 9450 $Predám 5L sklenený demižón za 2 Eura a 10L sklenený demižón za 7 Eur 02/55 96 9450 $Predám 51m gumenný elektrický kábel 3-žilový na 220V za 20 Eur 02/55 96 9450 $Predám stojanový chromovaný 4 ramenný vešiak za 6 Eur 02/55 96 9450 $Predám elektrický motor z veľkej R22 • VŠETKO PRE DETI Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R22 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

práčky 220V 135W 1800 otáčok za 5 Eur 02/55 96 9450 R23 • STAVBA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R23 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Monster High tričká súpravy pyžamá rukavice 0907 234 817 $Predám plastovú žumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 €. Doveziem, aj osadím. T.č.: 0905 R24 • BÝVANIE Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R24 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

925 991 $Kúpim haky lešenie 0907 672 305 $Predám tmavohnedú sedačku, rozťahovacia aj na jednotlivé časti, aj s dvomi kreslami s vysokými opierkami. Tel.: 0908 880 728 $Predám guľatý konferenčný stolík, mahagónovej farby. Nepoužité guľaté R25 • DIELŇA ZÁHRADA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R25 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

dymové sklá, priemer 800 x 10 mm. T: 0902 679 183 $Predám suché kvety - staticu, limonky a slamienky. Tel. 02/459 01 072 $Predám ozdobné plastové obaly na kvetináče, priemer 50, 80 mm biele, 100 mm biele a hnedé, 300 mm mramorové. T.: 0902 679 183 R26 • DARUJEM Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R26 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Predám mletú papriku cena dohodou 0903264732 $Kto daruje rodine v ťažkej fin.situácii R27 • ZOZNÁMENIA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R27 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

oblečenie obuv školské pomôcky DVD prehrávač potraviny T.C.0948 710 036 $Hľadám ženu do manželského zväzku.


SLUŽBY komerčná riadková inzercia PONUKA PRÁCE $Príjmeme predavačku – krajčírku do svadobného salónu. Tel.: 0903 717 228 $Výpomoc v centre zdravého živ.štýlu 12/ hod./týž. cca 300€/mes. 0908 882 722 $Hľadáme do SK projektu obchodníkov. ŽL nutný. Kontakt 0948 712 622, 0905 477 031 PO-PI 8.15-15.00 $SBS ponúka prácu v BA za nadpriemerný plat v luxusných priestoroch 0907 727 002, 0908 935 319 hulmanova@securew.sk REMESELNÍCI $Krtkovanie, radiátory, WC, atď. 0905 307 501, 63 83 91 15 $Maliarské – murárske aj menšie práce 0904 350 433 $GLAZOVANIE VANÍ. 21 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk $Murárske práce maľovky stierky dlažby 0907 987 473 $Výroba kuch. liniek, vstav. skríň, kanc. nábytku, obývacích stien na mieru podľa Vašich predstáv. Zameriame, poradíme, namontujeme. 0905 438 344, 0905 950 805 REKONŠTRUKCIE $Vykonávame murárske práce a všetky druhy prác za výhodné ceny 0902 272 708 $Rekontr.bytov, obklady, dlažby, maľby, pláv.podlahy. Tel.: 0908 762 998 $Maliarské práce a rekonštrukcie bytov 0944 433 201 SLUŽBY $Ponúkam záhradnícke práce - pokládka, výsev, údržba trávnikov, rylovanie záhrad, pílenie dreva, ploty zo štiepaného kameňa, manuálna zručnosť podľa možností a schopností. BA a okolie. Tel. 0949692087 $Realizujeme prepisy rukopisov, strojopisov, audio a videozáznamov do elektronického dokumentu. www.prepisovanie.sk , 0904 662 916 UPRATOVANIE ČISTENIE BEZPEČNOSŤ ELEKTROINŠTALÁCIE $Elektroinštal. práce, revízia Non-stop T.: 0917 080 992 VODA - KÚRENIE – PLYN $Vodoinštalatér 0904 307 824 $ÚK-plyn-autgén + malé práce 0905 839 946 $www.vodo-instalater.sk 0903 557 127 SŤAHOVANIE, DOPRAVA $Sťahovanie –likvidácia, vypratávanie povál a  pivníc. Lacno, korektne a  nepretržite – Vám ponúka firma KUKO TRANS. 0903 784 289, 02/62 24 77 25 $JOŽOVCI – sťahujeme, likvidujeme, sute, vypratávame výnos + presun nábytku dôch.ZŤP – 10% 0903 594 868, 02/45 24 11 13 $Sťahovanie, likvidácia nábytku, vypratávanie bytov a pivníc. Lacno a spoľahlivo NON-STOP. 0907 794 954, 0903 704 719, 02/20 71 40 08

$ŠUPITO – SŤAHOVANIE NONSTOP, BYTY, ŤAŽKÉ A VEĽKÉ PREDMETY. TEL: 0903 129 822 preprava okná PARKETY $GLOBAL - Brúsenie a lakovanie. Montáž lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290 MAĽBY - STIERKY – NÁTERY $Maľby, stierky, rekonštrukcie, rýchlo a lacno. 0905 641 206 $Maľby, podlahy 0915 462 513 $NÁTER STARŠÍCH DVERÍ OKIEN 0905 621 229, 65 96 74 21 $Maľby, stierky lacno. 0917 458 587 $Maľby 0,50 €/m2, stierky 1,50 €/m2. Tel.: 0905 204 032

41%

44%

Vianočné svietiace ozdoby

Autá na diaľkové ovládanie

- vhodné na vyzdobenie okien Na výber 5 druhov tvarov: stromček, vločka, snehuliak, sob, mesiac Materiál: plast Napájanie: 220 V

na výber viaceré druhy: Porsche Cayenne Turbo v 2 farbách - Hummer - Kamión - Antigravitačné autíčko

Teraz len za

Teraz len za

8,99€

22€

14,99€

39€

OPRAVA CHLADNIČIEK $Polák tel.: 0905 167 948, 0905 248 745 $HERGOTT 0905 627 297 – 8,00-20,00. Tel.: 62 24 76 17, 65 42 24 36 $Zimmermann. Tel.: 62 31 84 20, 0905 547 476 $Matúš 0905 616 431 OPRAVA SPORÁKOV OPRAVA PRAČIEK $MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 0903 971  472, 0918 741 618 $Opravy – umývačky, práčky www.opravy-montaze.sk NONSTOP 0905 487 722 OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

55%

40% Tablet ECHO s Androidom

Biokrby - 2 druhy

- 7 palcový displej - 4 GB flash pamäť - slúchadlá - redukcia mikro USB na USB - prepájací kábel tablet/ PC

- Biokrb 658 x 374 mm, čierny - 99 € - Biokrb 900 x 400 mm, čierny - 129 € - ekologický dekoratívny krb - bez zápachu dymu - palivo - ekologicky šetrný bio lieh

Teraz len za

Teraz len za

60€

99€

220€

99€

$TV Servis u Vás 62 41 08 07, 0905 846 710 $Servis TV 45 52 36 95, 0905 565 938 $www.anteny-satelity.sk 0905 821 120 oprava šijacích strojov oprava pc KLIMATIZÁCIE $Montáž, predaj byt.klím, plnenie autoklím. 0905 167 948 krtkovanie čalúnenie Účtovníctvo, mzdy $Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0904 308 346 vzdelanie kurzy opatrovanie PRE ZDRAVIE PRE KRÁSU AUTO MOTO autosklo zvieratá oznam dovolenka nehnuteľnosti $Súrne kúpim 5 bytov v BA (90% zo ZP) 0907 748 696 pôžičky predám kúpim

67%

56%

Set Swarovski

Trezírovacia pištoľ

- náušnice + retiazka s náhrdelníkom - náušnice: 1,8 mm x 0,8 cm - prívesok: 2,6 x 1,4 cm - dĺžka retiazky: 45 cm farby: modrá, červená

- Trezírovacia pištoľ na zdobenie - k pištoli patrí 8 nástavcov Hodí sa na zdobenie: - mafinov, zákusov, či na torty Rozmery: 10,5 cm

Teraz len za

Teraz len za

9,99€

4,49€

30€

9,99€

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

Bratislavsko na Facebooku klikajte!

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

BA 13-43 STRANA - 13


KARIĂ&#x2030;RA KURZ ODBORNEJ PRĂ?PRAVY PRE SBS

SekurisovĂĄ-DĂşbravka. 94-0386

VOLAJTE 0907 727 002, 02/444 53683

Predaj zĂĄbavnej pyrotechniky na obdobie: november â&#x20AC;&#x201C; december Miesto prĂĄce:

Info.: 0918 64 84 57

Bratislava

Kontakt: 0905 737 473

Oddelenie distribúcie reklamných novín hĞadå

 # 

 % &#  

   &%  # %

  & "  $ ! "$ 

v,BVnBOEKFTWJBD BLPQSFWĂ&#x2C6;E[ kami a viac ako [BNFTUOBO DBNJKFEOPV [WFEĂ&#x17E;DJDITQPMPÄł OPTUĂ&#x201C;WQPUSBWJOĂ&#x2C6;S TLPNQSJFNZTMFw Denne vĂĄm QPOĂ&#x17E;LBNFOPWĂ? Wâ[WZB[PEQPWFEOĂ? Ă&#x17E;MPIZWQSPTUSFEĂ&#x201C; orientovanom na UĂ&#x201C;NPWĂ&#x17E;TQPMVQSĂ&#x2C6;DV

t4UFĂ?UVEFOUOBES EĂ&#x2122;DIPEDB JOWBMJEOâEĂ&#x2122;DIPEDB SPEJÄłOBSPEJÄłPWTLFKEPWPMFOLF OF[BNFTUOBOâ BMFCP[BNFTUOBOâ t.Ă&#x2C6;UFDIVĹ&#x2122;TJVOĂ&#x2C6;TQSJWZSĂ&#x2C6;CBĹ&#x2122; ;BĂ?MJUFOĂ&#x2C6;NTWPKVBESFTVTUFMFGĂ&#x2DC;OOZNÄłĂ&#x201C;TMPNBBLCVEFUF WZCSBUâ CVEFNF7Ă&#x2C6;TLPOUBLUPWBĹ&#x2122;0TUBUOâDI[Ă&#x2C6;VKFNDPW TJQPOFDIĂ&#x2C6;NFWEBUBCĂ&#x2C6;[FBLPNPäOâDIOĂ&#x2C6;ISBEOĂ&#x201C;LPW EJTUSJCVDJBUJQ!LBVnBOETL ,BVnBOE 4MPWFOTLĂ&#x2C6;SFQVCMJLBWPT 0EEEJTUSJCĂ&#x17E;DJF 5SOBWTLĂ&#x2C6;DFTUB" #SBUJTMBWB 

02-0349

ks.oksvalsitarb.www

 $

$

HÄžadĂĄĹĄ lepĹĄiu prĂĄcu? HÄžadĂĄĹĄ lepĹĄiu prĂĄcu?

Volajte a registrujte sa na:

0905 594 302 9015 572 185 0905 594 257

U nĂĄs zarobĂ­te 420 aĹž 550 â&#x201A;Ź (brutto) + 100 â&#x201A;Ź (brutto) po odpracovanĂ­ celĂŠho mesiaca

Spolu tak mĂ´Ĺžete zarobiĹĽ aĹž 650 â&#x201A;Ź (brutto) plus nadÄ?asy (25% nadÄ?as, 50% sobota, 100% nedeÄža a sviatok).

UBYTUJEME VĂ S A AJ DOPRAVĂ?ME DO PRĂ CE ZDARMA. HÄžadĂĄme operĂĄtorov vĂ˝roby do elektrotechnickĂŠho priemyslu. Miesto vĂ˝konu prĂĄce sĂş Voderady pri Trnave. PonĂşkame prĂĄcu na plnĂ˝ Ăşväzok, sociĂĄlny program, dochĂĄdzkovĂ˝, vĂ˝konnostnĂ˝ bonus, poziÄ?nĂ˝ prĂ­platok, stravnĂŠ lĂ­stky v sume 3â&#x201A;Ź.

VýberovÊ pohovory sú v Galante. ZAPLAT�ME Và M CESTU K Nà M. (vlak, autobus).

Nejde Våm biznis? Oslovujte efektívne: Lokålne oslovenie zåkazníkov vo vaťich mestských èastiach

bratislavsko@regionpress.sk

BA 13-43 STRANA - 14

02-336

www.bratislavsko.sk

94-0391

0911 593 564, 0903 213 646

S MOŽNOSŤOU PRà CE V BA!

ponĂşka brigĂĄdu!

02-348

Za dobrĂş prĂĄcu veÄžmi dobrĂŠ finanÄ?nĂŠ ohodnotenie. PrĂĄca na HPP, VPP, dohodu, ĹživnosĹĽ, aj pre dĂ´chodcov.

Spirit s.r.o.

Prijmeme pracovnĂ­kov na zimnĂş ĂşdrĹžbu a odpratĂĄvanie snehu na ul.

73-0269

OTVĂ RAME

HÄ˝ADĂ ME PRACOVNĂ?KOV ZIMNEJ Ă&#x161;DRĹ˝BY v BRATISLAVE


bzzik bzzik

?ĂĄcu?

www.bzzik.sk www.bzzik.sk

ENCINGER, SPOL. S R.O.

HÄžadajte prĂĄcu jednoduchĹĄie! Bez kravaty.

PRĂ?JME Ĺ˝ENY - BALIÄ&#x152;KY DO VĂ?ROBY NA DOHODU O VYKONANĂ? PRĂ CE POÄ&#x152;AS SEZĂ&#x201C;NNYCH PRĂ C NĂ STUP IHNEÄ&#x17D;, PODMIENKA: ZDRAVOTNĂ? PREUKAZ, PRĂ CA NA TRI ZMENY

2 3

ChoÄ?te na bzzik.sk/registracia.

Vytvorte si ĂşÄ?et. VyplĹ&#x2C6;te svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, ktorĂŠ chcete pouŞívaĹĽ. NapĂ­ĹĄte nieÄ?o krĂĄtke o sebe, vyplĹ&#x2C6;te si pracovnĂŠ

na roznos novĂ­n poÄ?as vĂ­kendov odvetvie, pracovnĂ˝ stav, vaĹĄe bydlisko a lokality, v ktorĂ˝ch si hÄžadĂĄte prĂĄcu.

52-0011

BLIŽŠIE INFORMĂ CIE: PERSONĂ LNE A MZDOVĂ&#x2030; ODDELENIE: 02/49207522, 0907741946 MAIL: DARINA@ENCINGER.SK

hÄžadĂĄme kolportĂŠrov

8 krokov k lepĹĄiemu pracovnĂŠmu miestu

1

4

Volajte 0907 887 362, Po-Pia od 8:30 do 16:30 VyplĹ&#x2C6;te si proďŹ l na 100%. Nezabudnite uviesĹĽ vĹĄetky dĂ´leĹžitĂŠ informĂĄcie. Sledujte indikĂĄtor vyplnenia proďŹ lu v pravom stÄşpci.

Oddelenie distribĂşcie reklamnĂ˝ch novĂ­n hÄžadĂĄ 5 Pridajte si kĞúÄ?ovĂŠ slovĂĄ. NapĂ­ĹĄte niekoÄžko slovnĂ˝ch vĂ˝razov, ktorĂŠ najlepĹĄie vystihujĂş vaĹĄe profesionĂĄlne  &#  zameranie. Ak ste napr. kuchĂĄr so ĹĄpecializĂĄciou na   taliansku kuchyĹ&#x2C6;u, mĂ´Ĺžete uviesĹĽ â&#x20AC;&#x17E;kuchĂĄr, â&#x20AC;&#x17E;talianska kuchyĹ&#x2C6;a, â&#x20AC;&#x17E;pizza a pod.  # $ ! Spojte sa so svojimi znĂĄmymi. NĂĄjdite na Bzziku 6 t.Ă&#x2C6;UFĂ&#x2021;-TQSFENFUPNvTQSPTUSFELPWBUFĹ&#x2030;TLĂ&#x2C6;ÄłJOOPTĹ&#x2122;w BMFCPvSFLMBNOĂ&#x2C6;BQSPQBHBÄłOĂ&#x2C6;ÄłJOOPTĹ&#x2122;w svojich znĂĄmych, pridajte si ich medzi kontakty   a prĂ­padne ich poĹžiadajte o referenciu. t#âWBUFWVWFEFOFKMPLBMJUF &% t.Ă&#x2C6;UFPSHBOJ[BÄłOĂ?TDIPQOPTUJ # % 7 Pozrite si nĂĄĹĄ vĂ˝ber pracovnĂ˝ch ponĂşk. t7MBTUOĂ&#x201C;UF71TL#BBVUPNPCJM Ak ste si sprĂĄvne vyplnili svoj proďŹ l, v sekcii VĂ˝ber > t.Ă&#x2C6;UFNPCJM FNBJMBTUFQSFOĂ&#x2C6;TDF[EFĹ&#x152;EPTJBIOVUFĹ&#x2030;Oâ Kaufland PrĂĄca pre vĂĄs si mĂ´Ĺžete prezrieĹĽ pracovnĂŠ ponuky, t 1SBDVKFUFSĂ&#x2C6;ESBEBTĹ&#x2030;VÄľNJ je atraktĂ­vna ktorĂŠ Bzzik vyhodnotil ako vhodnĂŠ pre vĂĄs. t . Ă&#x2C6;UFIPEĂ&#x201C;OUâäEFOOFÄłBTQSFOĂ&#x2C6;TQSBDPWBĹ&#x2122; obchodnĂĄ Ponuky, ďŹ rmy a Äžudia, ktorĂ­ vĂĄs zaujali, si mĂ´Ĺžete 8 spoloÄ?nosĹĽ v oblasti 1PLJBĹ&#x2030;TUFPEQPWFEBMJOBWĂ?FULZPUĂ&#x2C6;[LZĂ&#x2C6;OP [BĂ?MJUFOĂ&#x2C6;N pridaĹĽ do vĂ˝beru a maĹĽ ich tak stĂĄle na oÄ?iach. potravinĂĄrskeho TWPKäJWPUPQJTTGPUPHSBmPVOBBESFTVBMFCPFNBJM NotiďŹ kĂĄcie o ich aktivitĂĄch mĂ´Ĺžete sledovaĹĽ v sekcii priemyslu, v ktorej peter.demko@kaufland.sk zĂĄkaznĂ­k je vĹždy VĂ˝ber. na prvom mieste. Kaufland Vyskúťajte nieÄ?o novĂŠ! SlovenskĂĄ republika v.o.s. Denne vĂĄm Neposielajte Ĺživotopisy e-mailom. Odd. distribĂşcie ponĂşkame novĂŠ 5SOBWTLĂ&#x2C6;DFTUB" Spojte sa so svojimi znĂĄmymi vĂ˝zvy a zodpovednĂŠ #SBUJTMBWB Ăşlohy v prostredĂ­ Vytvorte si profesionĂĄlny Ĺživotopis jednoducho orientovanom na Sledujte ďŹ rmy a pracovnĂŠ ponuky, ktorĂŠ vĂĄs zaujĂ­majĂş $ $ tĂ­movĂş spoluprĂĄcu. www.bzzik.sk

" 

HÄžadajte prĂĄcu jednoduchĹĄie! Bez kravaty.

02-0347

bzzik

HÄžadajte ÄžudĂ­ jednoduchĹĄie! 8 krokov k lepĹĄĂ­m zamestnancom

8 krokov k lepĹĄiemu pracovnĂŠmu miestu

1

ChoÄ?te na bzzik.sk/registracia.

1

ChoÄ?te na bzzik.sk/registracia.

2

2

Vytvorte si ĂşÄ?et. VyplĹ&#x2C6;te svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, ktorĂŠ chcete pouŞívaĹĽ.

Vytvorte si svoj osobnĂ˝ ĂşÄ?et. VĂĄĹĄ osobnĂ˝ ĂşÄ?et je potrebnĂ˝ pre ĂşÄ?ely registrĂĄcie spoloÄ?nosti.

3

3

NapĂ­ĹĄte nieÄ?o krĂĄtke o sebe, vyplĹ&#x2C6;te si pracovnĂŠ odvetvie, pracovnĂ˝ stav, vaĹĄe bydlisko a lokality, v ktorĂ˝ch si hÄžadĂĄte prĂĄcu.

Pridajte svoju ďŹ rmu. VyplĹ&#x2C6;te zĂĄkladnĂŠ informĂĄcie o spoloÄ?nosti, doplĹ&#x2C6;te o logo a podrobnejĹĄiu charakteristiku.

4

4

VyplĹ&#x2C6;te si proďŹ l na 100%. Nezabudnite uviesĹĽ vĹĄetky dĂ´leĹžitĂŠ informĂĄcie. Sledujte indikĂĄtor vyplnenia proďŹ lu v pravom stÄşpci.

Vytvorte prvĂş pracovnĂş ponuku. V pravom stÄşpci proďŹ lu vaĹĄej ďŹ rmy kliknite na tlaÄ?idlo â&#x20AC;&#x17E;PridaĹĽ pracovnĂş ponuku. VyplĹ&#x2C6;te jednoduchĂ˝ formulĂĄr. Sledujte stĂĄle indikĂĄtor vyplnenosti, bude vĂĄs viesĹĽ.

5

Pridajte si kĞúÄ?ovĂŠ slovĂĄ. NapĂ­ĹĄte niekoÄžko slovnĂ˝ch vĂ˝razov, ktorĂŠ najlepĹĄie vystihujĂş vaĹĄe profesionĂĄlne zameranie. Ak ste napr. kuchĂĄr so ĹĄpecializĂĄciou na taliansku kuchyĹ&#x2C6;u, mĂ´Ĺžete uviesĹĽ â&#x20AC;&#x17E;kuchĂĄr, â&#x20AC;&#x17E;talianska kuchyĹ&#x2C6;a, â&#x20AC;&#x17E;pizza a pod.

5

6

Spojte sa so svojimi znĂĄmymi. NĂĄjdite na Bzziku svojich znĂĄmych, pridajte si ich medzi kontakty a prĂ­padne ich poĹžiadajte o referenciu.

ZacieÄžte svoju ponuku presnejĹĄie pomocou kĞúÄ?ovĂ˝ch slov. Pridajte niekoÄžko vĂ˝razov, ktorĂŠ vystihujĂş podstatu prĂĄce a zvýťte tak ĹĄancu, Ĺže sa dostane do pozornosti tĂ˝ch sprĂĄvnych ÄžudĂ­. Ak napr. hÄžadĂĄte kuchĂĄra do pizzerie, mĂ´Ĺžete zadaĹĽ vĂ˝razy ako â&#x20AC;&#x17E;kuchĂĄrâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;pizzaâ&#x20AC;&#x153; alebo â&#x20AC;&#x17E;talianska kuchyĹ&#x2C6;aâ&#x20AC;&#x153;.

6

7

Pozrite si nĂĄĹĄ vĂ˝ber pracovnĂ˝ch ponĂşk. Ak ste si sprĂĄvne vyplnili svoj proďŹ l, v sekcii VĂ˝ber > PrĂĄca pre vĂĄs si mĂ´Ĺžete prezrieĹĽ pracovnĂŠ ponuky, ktorĂŠ Bzzik vyhodnotil ako vhodnĂŠ pre vĂĄs.

Zverejnite pracovnĂş ponuku. Ak ste so znenĂ­m ponuky spokojnĂ­, nazabudnite ju zverejniĹĽ. PrepĂ­naÄ? zverejnenia mĂ´Ĺžete nĂĄjsĹĽ v pravom stÄşpci ponuky.

7

8

Ponuky, ďŹ rmy a Äžudia, ktorĂ­ vĂĄs zaujali, si mĂ´Ĺžete pridaĹĽ do vĂ˝beru a maĹĽ ich tak stĂĄle na oÄ?iach. NotiďŹ kĂĄcie o ich aktivitĂĄch mĂ´Ĺžete sledovaĹĽ v sekcii VĂ˝ber.

HÄžadajte talenty. V sekcii Ä˝udia si mĂ´Ĺžete prezeraĹĽ proďŹ ly uchĂĄdzaÄ?ov. Ak vĂĄs nejakĂ˝ Ä?lovek zaujme, mĂ´Ĺžete ho priamo osloviĹĽ s pracovnou ponukou, alebo si ho pridaĹĽ do vĂ˝beru a prĂ­padne osloviĹĽ neskĂ´r.

8

VyuĹžite sociĂĄlne siete. Zvýťte svoje ĹĄance na zĂĄsah a zdieÄžajte proďŹ l vaĹĄej ďŹ rmy Ä?i pracovnej ponuky na sociĂĄlnych sieĹĽach ako je napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn.

Vyskúťajte nieÄ?o novĂŠ! Neposielajte Ĺživotopisy e-mailom. Spojte sa so svojimi znĂĄmymi

Vyskúťajte nieÄ?o novĂŠ!

BuÄ?te inĂ­. HÄžadajte zamestnancov jednoduchĹĄie

Vytvorte si profesionĂĄlny Ĺživotopis jednoducho

NezaĹĽaĹžujte svoju e-mailovĂş schrĂĄnku a komunikujte cez nĂĄĹĄ server bzzik.sk

Sledujte ďŹ rmy a pracovnĂŠ ponuky, ktorĂŠ vĂĄs zaujĂ­majĂş

Ĺ etrite svoj Ä?as

BA 13-43 STRANA - 15

HÄžadajte ÄžudĂ­ jednoduchĹĄie!


Výrazné zníženie cien!!!

Darček, akýkoľvek doplnok zdarma!!!

•„ {}듕’ŠŒ„ †’™ ‘„ë¦ëˆ– „‡„•’

Ponúkame:

Stačí zavolať, radi sa Vám ozveme, radi za Vami prídeme!

ê}’„—ˆê…ˆ“„—‘ˆê‘„ê

vizitky

02/ 44 63 76 45

Michal Švantner-SAPRA, tel.č. 0918-071290, e-mail: svantner.michal@azet.sk

02-0003

0800 155 155

22.5.2013 12:49:54 MADUX s.r.o.

inz_Pozicka ktora vas bavi_infolinka_72x48,5.indd 1

Jesenná zľava!!!

94-405

—R—ˆê }Œ„†êŒ‘‰’ê™êO—„ Ž„“„‘ˆê‘„ê ­–Ž ššš­“’Œ†Ž„•ˆ‘ ‡ê¢ª­¥­ê r„“„Gꗕ™5ê’ ‡’ꢢ­¡¡­¢ª¡£­

•kompletné kamenárske práce: dodanie urnových hrobov, jednohrobov, dvojhrobov, pomníkov, doplnkov, montáž, rekonštrukciu hrobov, pomníkov. •Výber z niekoľkých druhov kameňa, výber z pestrej ponuky katalógu

눘• ’뤥ªª ‡ ë ª ª ¡ ë ’‡

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - GARÁŽOVÉ BRÁNY - ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

www.madux.sk

210x150 240x150 120x150 180x150 150x150 90x230 Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete!

90x150 0 €150x150 ,990x230 0€ € € 4 0 1 € 9 990+,90 € 90 9,4 1 99, 1 84, 9 Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH. Ceny platia pri objednaní montáže.

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

€ ,90€ ,90 44 23 11

210x150

€ ,9€0

240x150

90 1,79 59

120x150

180x150

€ ,9 € 90 90 4, ,9029 64, 7 114 1

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH. ZDARMA Ku každému oknu MIKROVENTILÁCIA Ceny !!! platia pri objednaní montáže.

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

AKCIA

AKCIA AKCIA AKCIA REVOLUČNÁ NOVINKA! 6 - komorový profil stavebná hĺbka 80mm za uvádzacieDo ceny, namiesto 6 - komorového profiluDo stavebnej hĺbky 70mm. Do 15.05.2013 15.05.2013 Do 15.05.2013 15.05.2013 Vonkajšie parapety Demontáž okien a dovoz okien vonkajšia farba AKCIA a montáž žalúzií AKCIA AKCIA odvoz starých okien alebo žalúzie AKCIA za 1€.

za 1€. Do 31.10.2013

Do 31.10.2013

za 1€.

za 1 €

Do 31.10.2013

Do 31.10.2013 vonkajšia farba a montáž žalúzií alebo žalúzie za 1 € za 1€. Celoobvodová otepľujúca

Ponúkame 6 komorový profil stavebnej hĺbky 80mm za cenu 6 komorového profilu Vonkajšie parapety Demontáž okien70mm a zameranie a dovoz

okien za 1€.

94-0005 94-0006

Šírka: 93 mm výplň, pri 3-skle V ponuke 6-7-8 komorové okná s nemeckým najširší 7kovaním. komorový koeficient priepustnosti systém na trhu, U=0,5 W/m2K 3 dorazové tesnenia

Šírka: 80 mm + 3-sklo = 20% úspora nákladov na vykurovanie

Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete! Nakupujte za výrobné ceny. Typizované okná ihneď k odberu.

DARČEK + EXTRA ZĽAVA PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA

MADUX

NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ + 50€ extra zľava NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN + 100€ extra zľava NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ + 300€ extra zľava NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + 500€ extra zľava

pri podpise zmluvy

Vaše staré okná URþQi Okná 10,- € za KUS ]iUXND do 7 dní

Stačí, keď zavoláte, my prídeme k Vám

AKCIA STAČÍ, KEĎ

AKCIA

ZAVOLÁTE, predložení MYPriPRÍDEME K VÁM !!!

Odkúpime Vaše staré

konkurenčnej Z Dponuky A R M A okná:: 1 ks za 10 € v hotovosti pri podpise zmluvy. Vám dáme Platí pri objednávke s nižšiu cenu. montážou.

AKCIA LEN U

NÁS:

Výmena balkónovej - NAVYŠE ZĽAVA 5% pri platbe VOPRED !!! MIMORIADNE ZĽAVY 3 až 6%:steny - TYPIZOVANÉ OKNÁ IHNEĎ K ODBERU !!! v cene 1.150€ bytové družstvá, obecné úrady, mestské úrady, školy a - NAKUPUJTE ZA VÝROBNÉ CENY !!! od

V Ponuke profily: Avantgarde, Aluplast, Ovlo, Encore, Prime

649,-€

taktiež pre KAŽDÉHO zákazníka pri odbere 3 okien a viac

Okná do 7 dní Aj na splátky

VSTAVANÉ SKRINE

KAŽDÝ NÁŠ ZÁKAZNÍK OD NÁS OBDRŽÍ DARČEK NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ NAD 5000 €dvere - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT 3x posuvné dvere 2x posuvné

www.madux.sk

Výmena balkónovej steny v cene 1.150€

od 649,-€

posuvné dvere 199,-€ 1x zrkadlo 259,-€ 4x 399,2x zrkadlo AKCIA AKCIA - Obchodná AKCIA BRATISLAVA 19 0948 340 119, 0948 340 118. maduxba@madux.sk 15.05 15.05 15.05 NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, maduxnr@madux.sk Dovoz skríň Zameranie za 1 € ZDARMA!!! TRNAVA - Hlavná 24. 0948 340 117, 0948 340 119. maduxtt@madux.sk 1500x2500 mm

Do

3200x2400mm

2200x240 0mm

.2013

Do

.2013

Do

.2013

K objednávke nad 500€ vysávač za 1€

- Výroba vstavaných skríň, kancelárského nábytku, detských izieb na mieru !!! - Široká paleta farieb a materiálov - Bohatý výber doplnkov

Ceny platia pri objednaní montáže

BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch./ tel.fax: 054/4706972 mobil: 0911 915 333 e-mail: maduxbj@madux. sk PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539 maduxpo@madux.sk, Kežmarok Tvarožňianská 14, 0908 995 976, e-mail: maduxkk@centrum.sk,NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, e-mail: maduxnr@madux.sk, KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, BRATISLAVA Obchodná ulica č.19, 0948 340 118, 0948 340 119, e-mail: maduxba@madux.sk., TRNAVA Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk,, GIRALTOVCE Objekt Radomka, ul. kapitána Nálepku 156/1 0911 915 333, MICHALOVCE Námestie Osloboditeľov 39 (pod Elanom), 0902 085 260. maduxmi@madux.sk ,

34-0254

75-240

MADUX s nami ušetríte

93-0280

6542 2387 0905 616 329 02/

odvoz starých okien za 1€.

BA 13-43 STRANA - 16


Lokálne vydanie východ A: , dvere... m é T okná

ba a stav á 4a7 b Hru rany

st

ENCINGER, SPOL. S R.O.

02-49 10 30 40

PRÍJME ŽENY - BALIČKY DO VÝROBY NA DOHODU O VYKONANÍ PRÁCE POČAS SEZÓNNYCH PRÁC NÁSTUP IHNEĎ, PODMIENKA: ZDRAVOTNÝ PREUKAZ, PRÁCA NA TRI ZMENY

KÚPEĽKY REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIE

D

e in 5 €

P

odkuch 2 s 9

e yn € 9H

s od k r s D 24

H

dizajn a výroba interiérov

P

VOLAJTE BEZPLATNE

0800 185 244

02/ 4552 7617 0903 430 443 0918 179 590

www.RENOVUM.sk renovum@renovum.sk

19-002

Komplet do 5 dní 52-0011

 kuchynské linky  vstavané skrine  schody - stupnice od 50 €  výroba už do 10 dní

Montáž a doprava zadarmo Slovenská kvalita! Už 12 rokov na trhu. 94-0011

Bratislava

nový online portál!

PROBLÉMY S VLASMI

REZANIE BETÓNU - Jadrové vŕtanie AKC - Búracie práce IOV É - Murárske práce CE N Y! - Odvoz-statik-elektr.

0905 700 118 www.rezanie-betonu.com

vizitky

02/ 44 63 76 45

Kvôli mnohým otázkam čitateľov znovu zverejňujeme adresu firmy KVATROFIN s.r.o., ktorá sa úspešne zaoberá predajom vlasovej kúry SALON TEXTURES. Je to KVATROFIN s.r.o., Škarniclovská 1. 909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35 Pred nedávnom sme priniesli rozhovor s vedením tejto firmy o problematike vypadávania vlasov a o výrobkoch*SALON TEXTURES*, ktoré táto firma veľmi úspešne uviedla na tuzemský trh. Dozvedeli sme s o prípravkoch, ktoré vyvinuli podľa najnovšej technológie špičkoví odborníci z USA. Kompletná vlasová kúra sa skladá z terapeutického vlasového šampóna za 23€ a kondicionéra za 16€. Podľa obrovského ohlasu spokojných zákazníkov sa konečne osvedčil preparát, ktorý skutočne zastaví padanie vlasov a obnoví ich rast. Zároveň nás zástupcovia firmy ubezpečili,že tieto prípravky je možné získať nielen v mieste, ale veľmi rýchlo vybavujú písomne aj telefonické objednávky a to zaslaním tovaru na dobierku.

KVATROFIN s.r.o.,Škarniclovská 1, 909 01 Skalica, tel: 034-664 74 35

02-0362 02-0352BA39

!!! IHNEĎ !!!

16-0418

www.bratislavsko.sk

51-0019

BLIŽŠIE INFORMÁCIE: PERSONÁLNE A MZDOVÉ ODDELENIE: 02/49207522, 0907741946 MAIL: DARINA@ENCINGER.SK

Tomašíkova 35, BA

S nami ušetríte 2x

94-0003

Distribúcia v lokalitách: Rača, Trnávka, Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory

číslo 43 25. októbra 2013


SLUŽBY spravodajstvo

NAJLEPŠIE CENY OKIEN Stavbu pod hradom úrad povolil, mesto sa voči rozhodnutiu odvolalo

Predaj, montáž, záručný a pozáručný servis. Žalúzie, protihmyzové siete a doplnky.

G profil s.r.o. Beňadická 17, Bratislava www.gprofil.sk, gprofil@gprofil.sk

Nejde Vám biznis? Oslovujte efektívne: Lokálne oslovenie zákazníkov vo vašich mestských èastiach

bratislavsko@regionpress.sk

Anastasiya Kuzminová odporúča infrasaunu od MARIMEXU

vyrobené na Slovensku

94-0403

02 / 64 28 20 97, 0901 / 789 001

Rozostavaný dom na Beblavého ulici pod Bratislavským hradom  dodatočne povolil stavebný úrad v  Starom Meste. Architekt Dušan Fischer stavbu zvýšil o  2,5 metra oproti tomu, čo predpisuje Územný plán zóny Podhradie. Odvolával sa však na to, že v  dokumente je technická chyba a  stavebný úrad mu dal za pravdu. Hlavné mesto sa teraz voči jeho rozhodnutiu zvýšený dom povoliť odvolalo, informoval TASR šéf kancelárie primátora Ľubomír Andrassy. Stavebné povolenie v mestskej pamiatkovej rezervácii vydal staromestský stavebný úrad ešte v júli 2010. Neskôr sa podľa Fischera zistil nesúlad medzi územným plánom, z ktorého povolenie vychádzalo a skutočným terénom. „Výšková kóta ulice pri severnom vstupe je podľa územného plánu 170,5 metrov nad morom. V skutočnosti je tam technic-

ká chyba a nadmorská výška je na danom mieste o 2,5 metra vyššia,“ tvrdí Fischer s tým, že ak by postupoval podľa stavebného povolenia, vchod by musel byť dva metre pod zemou. Fischer vraj využil všetky dostupné možnosti na zrealizovanie schválenej stavby na reálnom teréne legálnou cestou. „Znášame však fatálne následky chybného ÚPZ, ktorý sme nespôsobili my,“ povedal ešte vlani pre TASR s tým, že dom by mohol mať pritom ešte vyšší. Aktivisti voči stavbe podali podnet na prokuratúru, dve stovky Bratislavčanov protestovali a dom ostal mesiace rozostavaný. Stavebný úrad teraz 23. septembra vydal rozhodnutie, ktorým dodatočne povolil zmenu rozostavanej stavby. Podľa Andrassyho argumentoval, že zvýšenie stavby je spôsobené formálnou technickou chybou územného plánu zóny a dal teda za pravdu stavebníkovi. Bratislavský magistrát ale využil právo účastníka konania a  odvolal sa. Žiada rozhodnutie stavebného úradu zrušiť. „Nedodržanie

Bratislavsko na Facebooku klikajte!

výšky je spôsobené okrem iného tým, že pri stavbe bytového domu narástli konštrukčné výšky podlaží oproti pôvodnej dokumentácii o viac ako meter,“ tvrdí Andrassy. Zmena novostavby na Belavého ulici tak podľa Andrassyho nespĺňa záväzné regulatíva pre výšku objektu. Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru-SD) ešte začiatkom roka pre TASR pripustil, že územný plán môže mať chybné výškové kóty. „Ale aj keď je v zákone chyba, aj tak ho máte dodržiavať,“ zdôraznil.  V odvolaní mesta sa tiež konštatuje, že stavebný úrad je povinný v rámci konania preveriť, či predložená dokumentácia spĺňa podmienky územného rozhodnutia. „Zároveň sú určené požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického a  architektonického riešenia stavby s  okolitým životným prostredím,“ dodal Andrassy. Mesto vraj o  skutočnosti informovalo aj bratislavský krajský pamiatkový úrad. (tasr)

Potrebujete rozniesś letáky? My to za vás vybavíme 02/ 44 63 76 45 bratislavsko@regionpress.sk

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

www.marimex.sk BA 13-43 STRANA - 02

51-0578

Typizované okná do 48 hod.


SLUŽBY ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ Výkup železa a farebných kovov √ Autorizovaný zber a spracovanie autovrakov √ Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení √ Demolačné a búracie práce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC

19-0005

www.p-k.sk Prevádzka: Vajnorská 89, 831 04 BA tel.: 02/44460089, 0911/ 289 790

19-0105

- náhrada existujúcej zásuvky - inštalácia do štandardnej zapustenej montážnej krabice - rýchla a jednoduchá montáž - možnosť nabíjať 2 zariadenia súčasne

BA 13-43 STRANA - 03

74-0331

74-0287

COPY


Bratislavsko na Facebooku klikajte!

Z Ä?oho stavaĹĽ?

KaĹždĂ˝ stavebnĂ˝ materiĂĄl, bez ohÄžadu na jeho zloĹženie, by mal spÄşĹ&#x2C6;aĹĽ istĂŠ technickĂŠ parametre â&#x20AC;&#x201C; tepelnoizolaÄ?nĂŠ a akumulaÄ?nĂŠ vlastnosti, nehorÄžavosĹĽ, difĂşzny odpor â&#x20AC;&#x201C; schopnosĹĽ udrĹžaĹĽ alebo odÄ?erpaĹĽ nadbytoÄ?nĂş vlhkosĹĽ, objemovĂş stĂĄlosĹĽ, tvarovĂş presnosĹĽ. DĂ´leĹžitĂ˝m faktorom, ktorĂ˝ by ste si mali vĹĄĂ­maĹĽ, je tepelnĂ˝ odpor materiĂĄlu.

Ä˝ahkĂŠ betĂłny - pĂłrobetĂłny ProgresĂ­vnym materiĂĄlom je dnes bezpochyby ÄžahkĂ˝ betĂłn â&#x20AC;&#x201C; pĂłrobetĂłn. MĂĄ vynikajĂşce tepelnoizolaÄ?nĂŠ a tepelnoakumulaÄ?nĂŠ vlastnosti, vÄ?aka vzduchu uzavretom

PARNĂ&#x2030; ,ISTENIE

BUK,1. tr., kĂĄlanĂŠ s dovozom

POZOR! AKCIOVĂ&#x2030; CENY! DREVO JE CERTIFIKOVANĂ&#x2030;! NIE JE Z NELEGĂ LNEJ ŤAĹ˝BY!

0917 649 213

* automobily * domĂĄcnosti 0917 095 214

www.parne-cistenie.sk

51-0529

Ä?asĹĽ obvodovĂŠho plĂĄĹĄĹĽa, ktorĂĄ uĹž nepotrebuje Ĺžiadnu inĂş fasĂĄdnu Ăşpravu. MĂ´Ĺže byĹĽ zhotovenĂĄ ruÄ?nou alebo strojovou vĂ˝robou. Oba typy sĂş ĹĄpecifickĂŠ svojĂ­m vzhÄžadom a rĂ´znym farebnĂ˝m a povrchovĂ˝m vyhotovenĂ­m. RuÄ?ne vyrĂĄbanĂŠ lĂ­covĂŠ tehly majĂş väÄ?ĹĄiu nasiakavosĹĽ â&#x20AC;&#x201C; okolo 10% a majĂş nepravidelnĂ˝, originĂĄlny povrch. Strojovo vyrĂĄbanĂŠ lĂ­covĂŠ tehly majĂş niŞťiu nasiakavosĹĽ a hladkĂ˝, pravidelnĂ˝ povrch. Vo vĹĄeobecnosti sĂş trochu lacnejĹĄie.

PALIVOVĂ&#x2030; DREVO 16-0122

KeramickĂ˝ betĂłn KeramickĂ˝ betĂłn mĂĄ pomerne nĂ­zku hmotnosĹĽ, je ohĹ&#x2C6;ovzdornĂ˝, ekologickĂ˝, mĂĄ dobrĂŠ tepelnoizolaÄ?nĂŠ a zvukovoizolaÄ?nĂŠ vlastnosti. Na zateplenie staÄ?Ă­ vrstva tepelnoizolaÄ?nej omietky. Je ĹĽaĹžkĂŠ jednoznaÄ?ne odporuÄ?iĹĽ ideĂĄlny stavebnĂ˝ materiĂĄl, rovnako ako hovoriĹĽ o vĂ˝raznĂ˝ch prednostiach Ä?i negatĂ­vach toho â&#x20AC;&#x201C; ktorĂŠho materiĂĄlu. JedinĂŠ, Ä?o vĂĄm s urÄ?itosĹĽou mĂ´Ĺžeme povedaĹĽ je, Ĺže ak sa rozhodnete pre konkrĂŠtny typ, je dobrĂŠ nekombinovaĹĽ ho uĹž s Ä?alĹĄĂ­m.

XXXLPOUBKOFSZPEQBETL

vizitky

t0%70;0%1"%6WLPOUBKOFSPDI

02/ 44 63 76 45

t13&/ÂŤ+0.,0/5  N3 t%070;Ă&#x20AC;53,6 1*&4,6B03/*$& t;&./²"5&3²//&13ÂŤ$&46/$

0911 990 463

t7:13"5ÂŤ7"/*&13*&450307

Tel.: 0910 964 307

XXXVQSBUPWBOJFDJTUFOJFTL â&#x20AC;˘Ć&#x17D;*45&/*&*/5&3*²307 â&#x20AC;˘Ć&#x17D;*45&/*&&95&3*²307 â&#x20AC;˘613"507"$*&13ÂŤ$& â&#x20AC;˘5&107"/*&

Tel.: 0910 930 407

02-0037

tepla, vĂ˝robcovia ponĂşkajĂş tehly s kapsou alebo tvarovky na pero a drĂĄĹžku. Pri tĂ˝chto typoch tehiel dochĂĄdza k zniĹžovaniu pouĹžitia malty v murive, a teda eliminovaniu vzniku prĂ­padnĂ˝ch prestupov tepla a tepelnĂ˝ch porĂşch muriva. VĂ˝hodou tehly je tieĹž relatĂ­vne rozmanitĂĄ ĹĄkĂĄla rozmerov. PoloviÄ?nĂŠ, rohovĂŠ a vĂ˝plĹ&#x2C6;ovĂŠ tvarovky sa dokĂĄĹžu pripĂ´sobiĹĽ rĂ´znym architektonickĂ˝m poĹžiadavkĂĄm, Ä?i uĹž v podobe arkierov, poloblĂşkovitĂ˝ch stien, komĂ­nov, prĂ­padne Ä?alĹĄĂ­m atypicky Ä?lenitĂ˝m prvkom. Pri prĂĄci je vĹĄak potrebnĂŠ rĂĄtaĹĽ s vyĹĄĹĄou krehkosĹĽou, a teda aj nĂĄroÄ?nejĹĄou opracovateÄžnosĹĽou tehly. Z estetickĂŠho hÄžadiska je dnes veÄžmi zaujĂ­mavĂĄ lĂ­covĂĄ tehla, pouŞívanĂĄ na vonkajĹĄiu

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

tel.: 0903 232 724

e-mail: vladimir.guzmicky@easybau.sk

www.easybau.sk

nie â&#x20AC;˘ Uskladne z o v d O â&#x20AC;˘ nie

DOV CIA ODPA Ă D I V K OBJEKTOV I A L ODVOZ A STRAĹ&#x2021;OVANIE DOMOV

NaloĹže

, OD

BĂ&#x161;RANIE

tanie) ie (vypra â&#x20AC;˘ ZbĂşran vĂŠ prĂĄce â&#x20AC;˘ VĂ˝kopo rkov a piesku â&#x20AC;˘ Dovoz ĹĄt a VZV, UNC v â&#x20AC;˘ Prepra agrov a mini b

BA 13-43 STRANA - 04

24-0089

TradiÄ?nĂĄ tehla NajtradiÄ?nejĹĄĂ­m a hĂĄdam najpouŞívanejĹĄĂ­m murovacĂ­m materiĂĄlom v sĂşÄ?asnosti je vĹždy pĂĄlenĂĄ tehla. Aj tento klasickĂ˝ stavebnĂ˝ prvok vĹĄak preĹĄiel mnohĂ˝mi zmenami, ktorĂŠ zlepĹĄili predovĹĄetkĂ˝m jeho fyzikĂĄlne vlastnosti, a to vysokĂ˝ tepelnĂ˝ odpor, schopnosĹĽ akumulovaĹĽ teplo a mrazuvzdornosĹĽ. V zĂĄvislosti od toho existujĂş na trhu tri zĂĄkladnĂŠ druhy tehiel â&#x20AC;&#x201C; plnĂĄ, prieÄ?ne alebo pozdĺŞne dierovanĂĄ. TepelnoizolaÄ?nĂŠ vlastnosti plnej pĂĄlenej tehly, ktorĂŠ zĂ­skava na zĂĄklade materiĂĄlovĂŠho zloĹženia a pĂĄlenia tehliarskych Ă­lov, sa okrem dierovania zlepĹĄujĂş aj vyÄžahÄ?ovanĂ­m prĂ­sadami â&#x20AC;&#x201C; pilinami Ä?i slamou. Aby sa zabrĂĄnilo Ăşniku

v pĂłroch. Pri sprĂĄvnom pouĹžitĂ­ tvĂĄrnic z pĂłrobetĂłnu na vymurovanie obvodovĂŠho muriva uĹž nie sĂş potrebnĂŠ Ĺžiadne prĂ­davnĂŠ tepelnoizolaÄ?nĂŠ vrstvy. Jeho vĂ˝hodou je i ÄžahkĂĄ opracovateÄžnosĹĽ, moĹžno ho dobre rezaĹĽ, hobÄžovaĹĽ, vĹ&#x2022;taĹĽ, je nehorÄžavĂ˝, mĂĄ dobrĂ˝ difĂşzny odpor. PĂłrobetĂłnovĂŠ tvĂĄrnice majĂş nĂ­zku hmotnosĹĽ, Äžahko sa s nimi manipuluje, sĂş rozmerovo presnĂŠ, vÄ?aka tomu sĂş steny z pĂłrobetĂłnu dokonale rovnĂŠ. Ak sa stavebnĂ­k rozhodne pre pĂłrobetĂłn, vyberie si tieĹž ĂşspornĂş, rĂ˝chlu vĂ˝stavbu bez ĹĄkodlivĂŠho odpadu.

16-0121

Obvodový plåťż novopostavenÊho rodinnÊho domu by mal dosahovaż hodnotu tepelnÊho odporu 3 m2.K-1.W-1. NiektorÊ stavebnÊ materiåly túto hodnotu nedosahujú, preto je nevyhnutnÊ pouŞiż tepelnú izolåciu. Skladba materiålov tepelnej izolåcie a murovacieho materiålu musí byż navrhnutå tak, aby nedochådzalo ku kondenzåcii vodných pår v murive alebo na jeho povrchu a nåslednÊmu vlhnutiu steny.


SLUŽBY

V Novom Meste začali poskytovať právne rady zadarmo

Na miestnom úrade v bratislavskom Novom Meste v stredu (23. októbra) slávnostne otvorili bezplatnú právnu poradňu. Novomešťania si po rady zadarmo môžu prísť každý pondelok popoludní a každú stredu pred obedom. „Záber sa bude týkať najmä občianskeho a rodinného práva či zmluvných vzťahov, do ktorých ľudia vstupujú. Nebude sa napríklad poskytovať poradenstvo z oblasti trestného práva,“ vysvetlil svoje právomoci právnik František Chamula, ktorý bude Novomešťanom radiť. Jeho úloha bude teda čisto poradenská. Keďže nejde o advokátsku kanceláriu, zastupovať Bratislavčanov na súdoch nebude. Právny poradca bude obyvateľom mestskej časti k  dispozícii v  priestoroch novomestského miestneho úradu na Junáckej ulici v pondelok od 13.00 do 17.00 h a v stredu od 9.00 do 12.00 h.„V prípade väčšieho záujmu zo strany občanov, ak by sme erciav úradných inak hodinách nestihli vybaviť všetky prípady, budeme situáciu riešiť operatívne ť využívať v našich novinách a hodiny ždy sa nám ju však podarilorozšírime,“ pripomenul Chamula. onca museli z priestorových . Tento stav spôsobený záujemcom podľa jeho slov K bolprvými z príjmov platenej inzercie

patril aj 91-ročný pán, ktorý mal problém s káblovým operátorom. „Obmedzil mu niektoré programy. Moja rada bola celkom jednoduchá - nasmeroval som ho, aby sa obrátil na danú spoločnosť. Keď som mu povedal, že spoločnosť sídli v  Petržalke, pán sa ma opýtal, či je to ešte v Bratislave,“ priblížil úsmevnú historku právnik. Vytvorenie bezplatnej právnej poradne pre obyvateľov Nového Mesta je vyvrcholením prednášok, ktoré novomestský miestny úrad spustil na jar tohto roku. „Občania povedali ďakujeme za prevencie, ale čo máme robiť, ak už sme v tom, ak sme zmluvu už podpísali? Jeden z  nich nám spomínal, že vyvolávajú do spoločnosti, ale nechcú s  nimi komunikovať,“ vysvetlil impulz vzniku právnej poradne starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Prípravné práce pre vznik poradne trvali približne štyri mesiace. Samospráva najprv vyberala vhodné miesto, priestory kancelárie na úrade potom musela zrekonštruovať a hľadala právnika. Do výberového konania sa podľa samosprávy prihlásilo viac ako 80 uchádzačov. Ten víťazný je dnes aj zamestnancom miestneho úradu. (tasr)

ed vami podanou riadkovou

zerát bol doteraz časovou museli prísť na naše zberné ne si nájsť čas na napísanie e inzeráty museli prepisovať, ch zaradení do vydania, čo dakčného času. strane občiansky. Možno ste ajom bytu, alebo auta sa nancelária alebo autobazár, iné), ianskej, riadkovej inzercie. Chceme uverejňovať vami vytvoriť aj v rámci redakcie á sa týka riadkovej inzercie. mci firmy v týchto neľahkých by nebola riadková inzercia doteraz profitovali bez po-

bčianska inzercia z našich istúpiť k riešeniu, ktorým je nnosťou od 1. marca 2013.

e chodiť na zberné miesta, ie vám bude stačiť poslanie čky. Ušetrený čas s behaním SMS sa vám tak niekoľko-

or - spoplatnením služby sa sme povinní uverejniť. e v spolupráci s mobilnými nzerát bude vyúčtovaný na

adkového inzerátu začína už y a Auto moto bude cena len €.

Riadková inzercia inak

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ Vážení čitatelia, vážení inzerenti. • bezrámový otočný fínsky ®

• bezrámový švédsky AluVista ® • bezrámový švédsky AluVerso ® • rámový švédsky AluPlus ® • rámový švédsky AluCombi ® • rámový a bezrámový Thermalux ®

Už niekoľko rokov máte možnosť využívať v našich novinách bezplatnú občiansku inzerciu. Nie vždy sa nám ju však podarilo Funkčné modely sú vystavené v aj obchodnej načas kancelárii uverejniť, niekedy sme dokonca museli z priestorových na ul. 29. augusta 36/A (Po–Pia: 8.00–18.00, So:dôvodov 8.00–14.00) inzerciu neuverejniť vôbec. Tento stav bol spôsobený faktom, s.r.o. že naše noviny existujú iba z príjmov platenej inzercie B.O.MAX BRATISLAVA Autorizovaná montážna firma firiem, ktorá dostávala prednosť pred vami podanou riadkovou 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465 inzerciu. bomax@bomax.sk, www.bomax.sk Každý váš podaný riadkový inzerát bol doteraz časovou U nás si vyberiete!!! obidve strany. Vy ste museli prísť na naše zberné Pozor na nekvalitné kópie! Žiadajtezáťažou slovenskýpre certifikát! miesta s napísaným textom, prípadne si nájsť čas na napísanie mailu. V redakcii sme následne vaše inzeráty museli prepisovať, graficky zalomiť, viesť evidenciu o ich zaradení do vydania, čo zaberie veľmi veľa drahocenného redakčného času. Nie každý inzerát bol na druhej strane občiansky. Možno ste sa aj vy sami stretli s tým, že za predajom bytu, alebo auta sa nakoniec skrýval podnikateľ (realitná kancelária alebo autobazár, iné), čím porušoval zaužívané pravidlá občianskej, riadkovej inzercie. Chceme naše na služby skvalitniť. Chceme uverejňovať vami Od teraz máte výber: podané riadkové inzeráty načas a vytvoriť aj v rámci redakcie 1.vzťah Tak ako ste boli zvyknutí,agende, môžete navštíviť z našich, vinzercie. kupóne k tejto dôležitej ktorá saniektoré týka riadkovej uvedených, zberných miest Chceme udržať zamestnanosť v rámci firmy v týchto neľahkých časoch. Chceme, aby nebola riadková inzercia 2.ekonomických Alebo nemusíte nikam chodiť - jednoducho nám pošlite SMS podľa inštrukcií v kupóne a všetko vybavíte z pohodlia domova. Ak vám obsluha zneužívaná podnikateľmi, ktorí z nej doteraz profitovali bez pomobilných zariadení robí ťažkosti, poproste o pomoc niekoho z vašich skytnutia protihodnoty. príbuzných. Preto ak nechceme, aby sa občianska inzercia z našich Ceny občianskej inzercie smepristúpiť zjednotili ka riešeniu, za SMS riadkovú novín vytratilariadkovej úplne, sme nútení ktorýmin-je zerciu zaplatíte rovnakú sumu ako na zbernom mieste. spoplatnenie riadkovej inzercie s účinnosťou od 1. marca 2013. ZDARMA

Kupón na uverejnenie občianskej inzercie do novín BRATISLAVSKO Ak si od marca objednáte riadkovú inzerciu získate niekoľko nasledujúcich výhod: 1. Označte rubriku kam máme kategória B kategória A 2. Do políčok napíšte text inzerátu vrátane medzier a na konci posledného riadku si vpravo nájdete cenu pre 1 uverejnenie. Nezabudnite uviesť váš kontakt: zaradiť váš inzerát: kód: názov rubriky: cenová kat.:  R1 Auto-moto predaj A  R2 Auto-moto kúpa A  R3 Auto-moto rôzne A  R4 Byty-kúpa A  R5 Byty-predaj A  R6 Byty-výmena A  R7 Byty-prenájom A  R8 Domy, chaty-kúpa A  R9 Domy,chaty-predaj A  R10 Domy, chaty-prenájom A  R11 Pozemky, záhrady-predaj A  R12 Pozemky, záhrady-kúpa A  R13 Vzdelávanie A  R14 Hľadám prácu B  R15 Elektro-technika B  R16 Móda B  R17 Drobnochov B  R18 Hobby-záľuby B  R19 Športové potreby B  R20 Rôzne kúpa B  R21 Rôzne predaj B  R22 Všetko pre deti B  R23 Stavba B  R24 Bývanie B  R25 Dielňa – záhrada B  R26 Darujem B  R27 Zoznámenia B

• Budete šetriť čas - už nemusíte chodiť na0,90zberné miesta, € 0,60 € 1,80stačiť € 1,20 € nakoľko na podanie riadkovej inzercie vám bude poslanie 2,70 € 1,80 € SMS správy z pohodlia vašej obývačky. Ušetrený čas s behaním 3,60 €tak niekoľko2,40 € na zberné miesto v pomere k cene SMS sa vám 4,50 € 3,00 € násobne vráti. 5,40 € 3,60 € • Na váš inzerát bude vždy priestor - spoplatnením služby sa 6,30 € 4,20 € stávate zadávateľom inzerátu, ktorý sme povinní uverejniť. 7,20 € 4,80 € • Serióznosť - službu poskytujeme v spolupráci s mobilnými 8,10 € 5,40 € operátormi na trhu. Vami podaný inzerát bude vyúčtovaný na 9,00 € 6,00 € faktúre od mobilného operátora. 3. Zaškrtnite čísla týždňov, v ktorých chcete, aby bol váš inzerát uverejnený:• Nízke ceny 4. Vypočítajte cenu:riadkového inzerátu začína už - cenasi celkovú za 30výslednú znakov za 1 V uverejnenie: Počet uverejnení: Výsledná cena:len od 0,20 € sCena DPH. rubrikách Reality a Auto moto bude cena o 10 centov vyššia, konkrétne 0,30 €. Spočítajte zaškrtnuté políčka a poznačte si počet uverejnení ...............

Ako objednať uverejnenie občianskej inzercie cez ZBERNÉ MIESTO:  Vyplňte kupón hore podľa bodov 1.-4.  S týmto kupónom navštívte niektoré naše zberné miesto : - Redakcia BRATISLAVSKO, Blastnícka 3, Bratislava - FUXO, Malokarpatské nám. 7 Lamač - BB REAL servis spol s.r.o., Šustekova 29/31, Bratislava - CELESTÍNA, dámske - pánske odevy, Karpatské nám. 9, Rača - Komisárky (konečná električiek č. 3, 5, 11) - Second hand LUXUS, Budatínska 27, Bratislava  Inzerát, vrátane požadovaných opakovaní, si môžete objednať a zaplatiť aj dopredu na vybrané týždne.

SMS

t

OSOBNE

kcia.

Demontáž a odvoz starých rámov

Občianska riadková inzercia už aj cez SMS

ú inzerciu získate niekoľko

kupón vať pri ostred-

AKCIA

94-0007

spravodajstvo

Už v budúcom čísle uverejníme kupón s podrobným návodom ako postupovať pri uverejňovaní občianskej inzercie prostredníctvom SMS.

Ako objednať uverejnenie občianskej inzercie cez SMS:  Napíšte SMS v tvare: RP medzera BA medzera kód rubriky medzera text vášho inzerátu VZOR: RP BA R17 Predám mladé zajace 0905 XXX XXX  Takto napísanú SMS pošlite na číslo 8866. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu. Výsledná cena vám bude účtovaná vaším mobilným operátorom.  Ak chcete inzerát zopakovať viac krát, pošlite nám SMS vždy v požadovanom týždni, najneskôr v utorok. Inzerát odoslaný v stredu a neskôr uverejníme až v ďalšom týždni.

Ceny uvádzame v eurách s 20% DPH podľa zvolenej redakcie a rubriky a účtujeme ich za každých, aj začatých, 30 znakov. Cena inzerátu je rovnaká, bez ohľadu na to, či podávate inzerát cez SMS, alebo zberné miesto. Platíte len za text vášho inzerátu vrátane medzier. Žiadne iné poplatky neúčtujeme. Podnikateľskú inzerciu riadkovou formou neuverejňujeme. Kontaktujte prosím redakciu: 02 / 446 37 644. Redakcia má právo odmietnuť inzerciu, ktorá nerešpektuje dobré mravy, alebo je v rozpore so zákonom. Reklamácie a požiadavky na daňový doklad si uplatňujte prostredníctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk.Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

Ďakujeme za pochopenie. Vaša redakcia.

BA 13-43 STRANA - 05


SLUĹ˝BY/ REALITY Typ: 4 izbovĂ˝ byt o vĂ˝mere 72,69 m2 Obec: Bratislava II, RuĹžinov, BancĂ­kovej ul. TermĂ­n draĹžby: 25.11.2013 o 12:00 hod NajniŞťie podanie: 90 000 EUR DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: 10 000 EUR Miesto draĹžby: DraĹžobnĂĄ miestnosĹĽ Ä?. 407, 4. poschodie, KoĹĄickĂĄ 56, 821 08 Bratislava Predmet draĹžby: Byt Ä?. 5, 3.p., vchod BancĂ­kovej 7, bytovĂ˝ dom Ä?. 3110 postavenĂ˝ na parc.Ä?. 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1356/4, 1356/10, 1356/11, 1356/13, spoluvlastnĂ­cky podiel na spoloÄ?nĂ˝ch Ä?astiach a zariadeniach bytovĂŠho domu sĂşp.Ä?. 3110 a spoluvlastnĂ­cky podiel k pozemku parcelnĂŠ Ä?. 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1356/4, 1356/10, 1356/11, 1356/13 o veÄžkosti 7253/227760 - in. Predmet draĹžby je evidovanĂ˝ na LV Ä?. 2650,7633, kat.Ăşzemie RuĹžinov. KontaktnĂĄ osoba: Miroslav MartvoĹ&#x2C6; 02/322 02 734, 0911/833 855 viac info na www.platitsaoplati.sk 52-0595

DraĹžba 5 izb rodinnĂŠho domu v obci IvachnovĂĄ:

COOP Jednota Slovensko, spotrebnÊ druŞstvo, prenajme kancelårske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. VeĞkosż kancelårií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. BliŞťie informåcie a podmienky Şiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400

19-0001

DRAŽBA - 4 IZ BYT RUŽINOV, 90 000 EUR

DrraaŞŞbbaa D

DrraaŞŞbbaa D

DraĹžba 5 izb rodinnĂŠho domu v obci IvachnovĂĄ:

Predmet draĹžby: Predmet draĹžby: %SBäCBJ[CCZUVWPCDJ#SBUJTMBWB3VäJOPWLĂ&#x17E;3VäJOPW PCFD#SBUJTMBWB DraĹžba r.d v obci GabÄ?Ă­kovo: DraĹžba r.d v obci GabÄ?Ă­kovo: %SBäCBJ[CPWĂ?IPCZUVWPCDJ#SBUJTMBWB ď&#x201A;&#x; rodinnĂ˝ dom v obci IvachnovĂĄ , SĂşp.Ä?Ă­slo: 136, ď&#x201A;&#x; rodinnĂ˝ dom v obci IvachnovĂĄ , SĂşp.Ä?Ă­slo: 136, NFTUTLĂ&#x2C6;Ç?BTǸ3VäJOPW[BQĂ&#x201C;TBOĂ?IPOB-7Ç?BLP poslednĂĄ rek. v roku 2008 (rozvody, oknĂĄ, poslednĂĄ rek. v roku 2008 (rozvody, oknĂĄ, postavenĂ˝ na parcele reg. â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;&#x153; Ä?. 526/2 , na LV Ä?. 223, postavenĂ˝ na parcele reg. â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;&#x153; Ä?. 526/2 , na LV Ä?. 223, [BQĂ&#x201C;TBOĂ?IPOB-7Ç? WLĂ&#x17E;3VäJOPW PCFD#SBUJTMBWB BLP podlahy, kuch. linka, vnĂşt. omietky...) podlahy, A. byt Ä?Ă­slo 2 kuch. linka, vnĂşt. omietky...) k. Ăş. IvachnovĂĄ k. Ăş. IvachnovĂĄ tOBQWPWDIPEF)BCVSOBDIĂ&#x2C6;E[BKĂ&#x17E;DJTBW ď&#x201A;&#x; pozemky: parcela â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;&#x153; Ä?.zapĂ­sanĂĄ 526/2 zastavenĂŠ ď&#x201A;&#x; pozemky: parcela â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;&#x153; Ä?.zapĂ­sanĂĄ 526/2 zastavenĂŠ A. bytď Ž Ä?Ă­slo r.d27v k. Ăş.reg. GabÄ?Ă­kovo, ď Ž r.d v k. Ăş.reg. GabÄ?Ă­kovo, tCZUPWPNEPNFTPTĂ&#x17E;QJTOâNÇ?Ă&#x201C;TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă&#x201C;TMP plochy a nĂĄdvoria vĂ˝mere 492m2 na LV Ä?. 223, plochy a nĂĄdvoria vĂ˝mere 492m2 na LV Ä?. 223, tOBQWPWDIPEF)BCVSTLĂ&#x2C6;OBDIĂ&#x2C6;E[BKĂ&#x17E;DJTBW na listeovlastnĂ­ctva Ä?Ă­slo 1670 ako: na listeovlastnĂ­ctva Ä?Ă­slo 1670 ako: tCZUPWPNEPNFTPTĂ&#x17E;QJTOâNÇ?Ă&#x201C;TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă&#x201C;TMP k. Ăş. IvachnovĂĄ . k. Ăş. IvachnovĂĄ . tCZUPWPNEPNF QPQJTTUBWCZ)BCVSTLĂ&#x2C6;  TPTĂ&#x17E;QJTOâNÇ?Ă&#x201C;TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă&#x201C;TMP ď Ž pozemok: - parcela registra â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;&#x153;, Ä?Ă­slo 3068, ď Ž pozemok: - parcela registra â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;&#x153;, Ä?Ă­slo 3068, tCZUPWPNEPNFTPTĂ&#x17E;QJTOâNÇ?Ă&#x201C;TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă&#x201C;TMP Typ: 5 izbovĂ˝ rodinnĂ˝ dom Dom je 5 izbovĂ˝. KolaudĂĄcia v r.1998. Dom je 5 izbovĂ˝. KolaudĂĄcia v r.1998. tCZUPWPNEPNF QPQJTTUBWCZ)BCVSTLĂ&#x2C6;  TPTĂ&#x17E;QJTOâNÇ?Ă&#x201C;TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă&#x201C;TMP 521 m2,Ăşrad JUDr. Miriam Danczi, vĂ˝mera 521 m2,Ăşrad JUDr. Miriam Danczi, tCZUPWPNEPNFTPTĂ&#x17E;QJTOâNÇ?Ă&#x201C;TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă&#x201C;TMP Obec: Bratislava - VrakuĹ&#x2C6;a, OrchideovĂĄ ul. Miesto draĹžbyvĂ˝mera : NotĂĄrsky Miesto draĹžby : NotĂĄrsky B. QPEJFMQSJFTUPSVOBTQPMPÇ?OâDIÇ?BTUJBDIBTQPMPÇ?OâDI - parcela registra â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;&#x153;, 9, Ä?Ă­sloNitra 3069, vĂ˝mera 25 m2, - parcela registra â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;&#x153;, 9, Ä?Ă­sloNitra 3069, vĂ˝mera 25 m2, TermĂ­n draĹžby: 25.11.2013 o 10:00 hod so sĂ­dlom: tCZUPWPNEPNF QPQJTTUBWCZ)BCVSTLĂ&#x2C6;  TPTĂ&#x17E;QJTOâNÇ?Ă&#x201C;TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă&#x201C;TMP Ĺ tefĂĄnikova trieda so sĂ­dlom: Ĺ tefĂĄnikova trieda [BSJBEFOJBDIEPNVWPWFÇĽLPTUJĂ&#x201C;OLDFMLV tCZUPWPNEPNF QPQJTTUBWCZ)BCVSTLĂ&#x2C6;  TPTĂ&#x17E;QJTOâNÇ?Ă&#x201C;TMPNOBQBSDFMFÇ?Ă&#x201C;TMP - vedÄžajĹĄia stavba so sĂşpisnĂ˝m Ä?Ă­slom 1011 na parcele Ä?Ă­slo 3069 - vedÄžajĹĄia stavba so sĂşpisnĂ˝m Ä?Ă­slom 1011 na parcele Ä?Ă­slo 3069 NajniŞťie podanie: 186 000 EUR Ä&#x152;as: 2. 4. 2012 o 09.00 Hod. Ä&#x152;as: 2. 4. 2012 o 09.00 Hod. C. TQPMVWMBTUOĂ&#x201C;DLZQPEJFMWPWFÇĽLPTUJoĂ&#x201C;OLDFMLV QPEJFMQSJFTUPSVOBTQPMFÇ?OâDIÇ?BTUJBDIBTQPMFÇ?OâDI[BSJBEFOJBDIEPNVWPWFÇĽLPTUJoĂ&#x201C;O - dom so sĂşpisnĂ˝m Ä?Ă­slom 1011 na parcele Ä?Ă­slo 3068 - dom so sĂşpisnĂ˝m Ä?Ă­slom 1011 na parcele Ä?Ă­slo 3068 TermĂ­n obhliadok: 08.11.2013 o 11:30 a 18:11.2013 o 11:30 NajniŞťie B. podanie: 54.300,-Eur NajniŞťie podanie: 54.300,-Eur LQP[FNLV LDFMLV 16.03.2012 11:00 do 11:30Dalma JUDr., obhliadok: 16.03.2012 11:00 do 11:30Dalma JUDr., Ĺ amorĂ­n, HlavnĂĄ 49 VĹĄetci zĂĄujemcovia o obhliadku TermĂ­ny obhliadok: VĹĄetci zĂĄujemcovia o obhliadku Miesto draĹžby : NotĂĄrskyod Ăşrad: NĂźrnbergerovĂĄ Ĺ amorĂ­n, HlavnĂĄTermĂ­ny 49 Miesto draĹžby : NotĂĄrskyod Ăşrad: NĂźrnbergerovĂĄ hod. tQBSDFMBSFHJTUSB v $i QBSDFMOĂ?Ç?Ă&#x201C;TMP ESVIQP[FNLV C. TQPMVWMBTUOĂ&#x201C;DLZQPEJFMWPWFÇĽLPTUJoĂ&#x201C;OLDFMLVLQP[FNLV 20.03.2012 od do na 11:30 20.03.2012 od 11:00 do 11:30 sa ohlĂĄsia na tel. Ä?.: EUR 0911/732 012 sa 11:00 ohlĂĄsia tel. Ä?.: 0911/732 DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: 15 000 Ä&#x152;as: 20.08.2012 o 10.00 Hod. NajniŞťie podanie: 37.500,Eur 012 Ä&#x152;as: 20.08.2012 o 10.00 Hod. NajniŞťie podanie: 37.500,- Eur ;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂ&#x2C6;EWPSJB WâNFSBN tQBSDFMBSFHJTUSB $i QBSDFMOĂ?Ç?Ă&#x201C;TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂ&#x2C6;EWPSJB WâNFSBN termĂ­n 10.000,-Eur po dohode. InĂ˝ termĂ­n 10.000,-Eur po dohode. DraĹžobnĂ­k: spol. s r.o. DraĹžobnĂ­k: 1.KonsolidaÄ?nĂĄ, spol. r.o. Miesto draĹžby:1.KonsolidaÄ?nĂĄ, DraĹžobnĂĄ miestnosĹĽ Ä?. 407, 4. poschodie, DraĹžobnĂĄvInĂ˝ zĂĄbezpeka: MinimĂĄlne prihodenie: 200,-s Eur DraĹžobnĂĄv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă&#x201C;TMP ESVIQP[FNLV zĂĄbezpeka: MinimĂĄlne prihodenie: 200,- Eur tQBSDFMBSFHJTUSB tQBSDFMBSFHJTUSB v$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă&#x201C;TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂ&#x2C6;EWPSJB WâNFSBN KoĹĄickĂĄ 56, 821 08 Bratislava TermĂ­ny obhliadok: 24.07.2012 o 15.00 hodine, 31.07.2012 o 15.00 hodine TermĂ­ny obhliadok: 24.07.2012 o 15.00 hodine, 31.07.2012 o 15.00 hodine ;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂ&#x2C6;EWPSJB WâNFSBN tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă&#x201C;TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂ&#x2C6;EWPSJB WâNFSBN Predmet draĹžby: RodinnĂ˝ dom sĂşp. Ä?. 14626, postavenĂ˝ na parcele Ä?. 3948/243, pozemky - parcelnĂŠ tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă&#x201C;TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂ&#x2C6;EWPSJB WâNFSBN tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă&#x201C;TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂ&#x2C6;EWPSJB WâNFSBN Ä?. 3948/242 o vĂ˝mere 34 m2, parcelnĂŠ Ä?. 3948/243 o vĂ˝mere 72 m2, parcelnĂŠ Ä?. 3948/244 o vĂ˝mere tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă&#x201C;TMP ESVIQP[FNLV;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂ&#x2C6;EWPSJB WâNFSBN 1. konsolidaÄ?nĂĄ spol. s r. o., VĹĄetci zĂĄujemcovia o obhliadku sa DraĹžobnĂ­k: 1. konsolidaÄ?nĂĄ spol. s r. o., VĹĄetci zĂĄujemcovia o obhliadku sa MiestoDraĹžobnĂ­k: draĹžby: /PUĂ&#x2C6;STLZĂ&#x17E;SBE+6%S.JSJBN%BOD[J /JUSB Ă&#x20AC;UFGĂ&#x2C6;OJLPWBUS 55 m2. SpoluvlastnĂ­cky podiel o veÄžkosti 1 / 12 k parcele Ä?. 3953/20 o vĂ˝mere 254 m2. SpoluvlastnĂ­c1SFENFUESBäCZTBESBäĂ&#x201C;UBLBLPvTUPKĂ&#x201C;BMFäĂ&#x201C;i#ZUKFQPQPäJBSJ ohlĂĄsia pred termĂ­nom obhliadky na tel.: 0917/112 354, 0905/ 329 523 ohlĂĄsia pred termĂ­nom obhliadky na tel.: 0917/112 354, 0905/ 329 523 Ä&#x152;as:P)PENajniŞťie podanie: &VS Miesto draĹžby:/PUĂ&#x2C6;STLZĂ&#x17E;SBE+6%S.JSJBN%BOD[J Ă&#x20AC;UFGĂ&#x2C6;OJLPWBUS /JUSB ky podiel o veÄžkosti 1 / 22 k parcele Ä?. 3948/325 o vĂ˝mere 884 m2. Predmet draĹžby je evidovanĂ˝ na LV web.: topreality.sk web.: topreality.sk DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: &VS Ä&#x152;as: PIPENajniŞťie podanie: &VS Ä?. 4242, 4318, 4319, kat. Ăşzemie VrakuĹ&#x2C6;a. MinimĂĄlne prihodenie: &VS DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: &VS KontaktnĂĄ osoba: Miroslav MartvoĹ&#x2C6; 02/322 02 734, 0911/833 855, martvon@platitsaoplati.sk MinimĂĄlne prihodenie: &VS TermĂ­ny obhliadok:EÇŞBPIPEJOF viac info na www.platitsaoplati.sk TermĂ­ny obhliadok: EÇŞBPIPEJOF EÇŞBPIPEJOF EÇŞBPIPEJOF 7Ă?FUDJ[Ă&#x2C6;VKFNDPWJBPPCIMJBELVTBPIMĂ&#x2C6;TJBQSFEUFSNĂ&#x201C;OPNPCIMJBELZ 02-0091

7Ă?FUDJ[Ă&#x2C6;VKFNDPWJBPPCIMJBELVTBPIMĂ&#x2C6;TJBQSFEUFSNĂ&#x201C;OPNPCIMJBELZOBUFMÇ?  %SBäPCOĂ&#x201C;LLPOTPMJEBÇ?OĂ&#x2C6; TQPMTSP XXXLPOTPMJEBÇ?OĂ&#x2C6;TL

BA 13-43 STRANA - 06

02-0359

OBUFMÇ? %SBäPCOĂ&#x201C;LLPOTPMJEBÇ?OĂ&#x2C6;TQPMTSP XXXLPOTPMJEBÇ?OĂ&#x2C6;TL

02-0359

52-0597

02-0245

02-0091

DRAĹ˝BA RD VRAKUĹ&#x2021;A - 186 000 EUR


Aspektov, na ktoré myslieť pri výbere okna je veľa a rovnako je široká aj ponuka produktov na trhu. Preto vám prinášame ponuku vybraných odborníkov z tejto oblasti. Stačí si len vybrať ...

nový online portál! www.bratislavsko.sk

COPY

09-245

Presklená stena je moderným riešením ako originálne oddeliť, ale zároveň presvetliť interiér. Tak sa môže v dome napríklad oddeliť priestor schodiska od haly či obývačky, či kuchyňu nenápadne oddeliť od obývačky.

www.renovacia-dveri.eu Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás - služba zdarma !!! PONÚKAME AJ: - KĽUČKY - ZÁMKY - SKLO - TESNENIA - DOPLNKY

0905 605 934 02/455 207 87 02-0011

Okno je však dôležitý výrazový prostriedok architektonického i estetického stvárnenia objektu. Jeho hlavnou funkciou však je vyplnenie obvodových stien s cieľom prepustiť dostatok svetla a následne udržať čo najviac tepla v miestnosti. Nekvalitnými oknami môže unikať až 50% tepla! Okná musia plniť aj izolačnú funkciu pred hlukom zvonka, chladom a prievanom. Samozrejmosťou by mala byť aj dobrá izolácia pred vlhkosťou. Okná výrazne ovplyvňujú aj charakter a komfort interiérového bývania. Spĺňajú aj vaše okná tieto vlastnosti?

Ku komplexnému vybaveniu okien patrí aj kvalitná tieniaca technika! Tá musí spĺňať okrem dôležitej estetickej funkcie hlavne úžitkovú, teda musí chrániť interiér pred zvedavými a ne-

Ďalšou presklenou alternatívou sú zimné záhrady, ktoré dokážu zabezpečiť, že interiér sa v lete nebude prehrievať a v zime nebude prepúšťať chlad. Zimné záhrady ponúkajú viac svetla i priestoru. Ich čaro spočíva vo vytvorení neopakovateľnej atmosféry, a to vďaka pocitu blízkosti prírody. Sú totiž prepojením medzi interiérom a exteriérom. Dokážu zároveň zabrániť prístupu hluku, vlhka či ponúknuť pocit bezpečia. Výborným riešením sa javí s poslednom období zasklievanie balkónov- teda vytvorenie lodžií, ktoré si obyčajne vyžadujú súhlas majiteľa domu alebo aj stavebného úradu. V byte so zasklením sa podstatne zníži hluk aj prašnosť. Štatisticky je dokázané, že klesnú náklady na vykurovanie. Lodžia vytvorí ideálnu odpočinkovú zónu i bariéru pred okolím.

Odeská ul. 75, 82 106 BA, renovacia@renovacia-dveri.eu

94-0365

Okná stali súčasťou každého ľudského obydlia už veľmi dávno. V súčasnosti ich prítomnosť začíname vnímať, až keď prestávame cez okná dokonale vidieť, alebo keď v zápale pracovného entuziazmu postrehneme upratovací ošiaľ u okolitých susedov. Potom vyrukujeme s kompletnou umývacou výzbrojou a snažíme sa všetky presklené plochy v našej domácnosti vylepšiť!

vítanými divákmi a taktiež musí zabraňovať prehrievaniu miestnosti. Treba si len zvoliť spôsob tienenia, teda či vybrať interiérové tienenie v podobe žalúzií, látkových roliet alebo exteriérové tienenie, ktoré chráni okno aj pred poveternostnými vplyvmi. Osobitným typom sú markízy, ktoré vďaka výsuvnej možnosti vytvoria počas horúcich, ale aj upršaných dní na terase, či lodžii príjemné posedenie.

Mlynská ul. 4629 Dunajská Streda

www.korrektsk.sk

VÝKLOPNÉ BRÁNY (MOŽNOSŤ IZOLÁCIE) SEKCIONÁLNE BRÁNY S IZOLÁCIOU POHONY NA GARÁŹOVÉ BRÁNY

už od 199

-€

už od 325

-€

už od 89

-€

• KOVANÉ OPLOTENIE • PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ • CELOHLINÍKOVÉ ROLETY

Ceny sú uvedené edeené ed enné bbez ezz DDPH DPPPHH

tel.: 0905 413 498, 0905 336 595, e-mail: schwartz@korrektsk.sk, korrekt@korrektm.sk

BA 13-43 STRANA - 07

53-0252

Ak nie, podľa čoho si máme vyberať? Výber okna je náročná a zodpovedná vec. Vždy sa oplatí samozrejme investovať do kvality, i keď platí pravidlo, že nie všetko najdrahšie je práve najkvalitnejšie! Treba si zvoliť najvhodnejší materiál, z ktorého má byť okno vyrobené: plast, drevo, kov (hliník, oceľ). Materiál nie je v prípade okien dôležitý len pre rozdielne fyzikálne vlastnosti, ale aj pre svoj vzhľad. Ďalej si treba stanoviť požiadavky, ktoré musí naše okno bezpodmienečne spĺňať, teda tepelnoizolačné vlastnosti, životnosť, zvuková nepriezvučnosť, bezpečnosť, cena. Dôležitým faktorom je výber farby, nakoľko mnohé najmä plastové okná sú ponúkané v rôznych farebných vyhotoveniach.

www.bratislavsko.sk

Okno je dôležitý výrazový prostriedok architektonického i estetického stvárnenia objektu. Jeho hlavnou funkciou však je vyplnenie obvodových stien s cieľom prepustiť dostatok svetla a následne zabezpečiť tepelno-izolačnú schopnosť interiéru voči exteriéru.

ks.oksvalsitarb.www

Okno ako dôležitý výrazový prvok architektonického priestoru


SLUŽBY Občianska riadková inzercia Blatnícka 3, Bratislava tel.: 02/ 4463 7645 fax.: 02/ 4463 7646 e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

Práce vo výškach

0903/ 96 96 11

V našej redakcii si môžete zadať plošnú inzerciu do ľubovolného okresu v Slovenskej republike Vedúci redakcie: Inzercia:

Radoslav Gloznek, Mgr. Eva Horáková Ivan Vicen Peter Falis , Mgr. Ing. Mgr. Mária Zemčíková

R3 • AUTO-MOTO rôzne

Vydavateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO 36 252 417 Distribúcia: Radovan Janega 0907 887 362 Vydavateľ: regionPRESS, s.r.o. Registrované na MK SR pod evidenčným číslom EV 3676/ 09 Náklad: 83.229 výtlačkov (17.ročník vydania) Pôsobnosť: okresy Bratislava Distribúcia: zadarmo kolportérmi do domácností týždenne: Rača, Trnávka, Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R3 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

Luxusný pobyt v Prahe Teraz len za 195€

V prípade nepravideľného doručovania, kontaktujte našu redakciu. Týždenník Bratislavsko je súčasťou siete 36 regionálnych novín na Slovensku:

36%

125€ ubytovanie na 2 noci pre 2 osoby v Boutique hoteli**** Seven Days - len pár krokov od Václavského nám. - 2x raňajky pre oboch - 1x trojchodová večera pre oboch

Pobyt v penzióne Soľná jaskyňa Teraz len za 80€

44%

45€ Zaliečanie politikov je už v plnom prúde. Všetci sú zrazu tí naj. Najpokornejší, najšikovnejší. Jednoducho naj, naj, naj. Tak to beží roky. My sa týchto volieb nezúčastníme - lebo nezávislým (ktorí v týchto voľbách kandidovať môžu) konkurovať nechceme. Už minulý týždeň som o tom písal a spomenul som, že lepšie je si vybrať niekoho z nezávislých. Napísalo mi pár ľudí, ktorí sa cítili dotknutí - vraj oni sú tiež dobrí ľudia, ale keďže chcú uspieť, kandidujú za nejakú stranu.

Voľte ľudí!

Áno, je to pravda, že aj medzi straníkmi sa dá nájsť dobrý človek. Lenže problém je ten, že sa človek narobí, kým ho nájde. Bežný slovenský straník je totiž ochotný kedykoľvek sa vzdať svojho názoru, svojho presvedčenia, len aby sa zapáčil svojmu predsedovi. Bežný slovenský straník je ochotný tváriť sa, že rozkrádanie svojich spolustraníkov nevidí, len aby sa zapáčil svojmu predsedovi. Bežný slovenský straník tak zo seba dobrovoľne a zo zištných dôvodov robí len telesnú schránku bez duše. Tak, ako spomedzi tej kopy ľudského odpadu na straníckych kandidátkach nájsť skutočných ľudí, ktorí vás nezapredajú? Poznám jediný spôsob - voľte ľudí. Čo to znamená? Nevoľte podľa toho, kto má akú skratku strany v zátvorke, to je, prepáčte, hlúpe. Voľte toho, koho poznáte. Voľte toho, o kom viete, že aj v súkromnom živote je dobrý človek. Tým, ktorí si chcete vybrať z nezávislých, sme prichystali pomôcku - stránku VolimLudi.sk. Nezávislí v nej dobrovoľne odpovedajú na 30 na telo otázok, ktoré vám ich pomôžu bližšie spoznať. Jasné, mnohí z nich sa zatiaľ nezapojili - zrejme preto, lebo sa za svoj život, či názory hanbia. Pri voľbe týchto ľudí by som osobne bol veľmi veľmi opatrný. Môžu to byť tiež tí, ktorí sa nezávislí len tváIgor Matovič ria, hoci závislosťou prekypujú. (i)

R2 • AUTO-MOTO kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R2 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Kúpim auto-vrak. Tel.: 0949 175 758 $Kúpim nepotrebné, havarované nepojazdné auto - vrak. Tel.: 0919 285 295

0907 702 195 0908 979 518 0915 781 227 0905 799 782

na strane obyčajných ľudí

R1 • AUTO-MOTO predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R1 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH 02-0035

Redakcia:

Oprava a údržba všetkých druhov striech, odkvapových systémov a klampiarskych prvkov aj na ťažko prístupných objektoch.

$Kúpim byt v BA, platba v hotovosť (môže byť aj zadĺžený, pred exekúciou alebo dražbou), zabezpečíme kompletný právny servis, prípadne potreby aj náhradné bývanie. Tel.: 0948 544 504 $Mladá rodina kúpi 2-3 izbový byt. Súrne. RK prosím nevolat. Tel.: 0905 011 501 $Mladomanželia kúpia garzónku alebo 1 izbovy byt nie cez RK. Hotovost. Tel.: 0915 615 489 $Kúpime byt v BA 0903 461 817 $Kúpim byt v Bratis. 0907 402 507 Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R5 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

Wellness pobyt v Nízkych Tatrách

40%

78€ ubytovanie v penzione Zivka (Závažná Poruba) - pobyt pre 2 osoby na 2 noci - 2 x raňajky pre 2 osoby - večera pre 2 osoby, alebo 3 hodiny WELLNESS/osobu v hoteli Jánošík

Pobyt vo Vysokých Tatrách Teraz len za 80€

R4 • BYTY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R4 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R5 • BYTY predaj

Pobyt v Turčianskych Tepliciach zahŕňa: -ubytovanie na 2 noci pre 1 osobu - 1x večera v reštaurácii Koliba Zuzanka - 2hod vstup do aquaparku v Turč. Tepliciach - neobmedzený vstup do soľnej jaskyne

Teraz len za 130€

$Výhodne zagarážujem motorku na zimu, strážené priestory, 0905 548 835

50%

40€ ubytovanie v penzióne Chalúpka (Štrba) - pobyt pre 2 osoby na 2 noci - komfortne zariadené izby - 20% zľava na produkty z ovčieho mlieka - 15% zľava na produkty AquaCity Poprad

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

$Predám priestranný 4-iz. byt v pôvodnom stave v Rači, 4.p/6p., výťah, vlastná kotolňa, nové brány. 4.posch. Výborná občianska vybavenosť, Billa, lekár, škôlka, škola, Kaufland... Byt je ihneď k  dispozícii cena 105  000€, informácie: 0903 709 656 $Predám 2 izb.byt s balkónom v Ružinove, tehla, Herlianska ulica, cena 88.000 €. Tel.: 0948 544 504 $Predám 2 iz.byt v Pezinku blízko centra – Nie som RK. Tel.: 0911 540 550 $1 iz. byt BA-1 2/5 49m pôv. stav 82900 € 0944 056 480 po 18 h $Predám byt v Modre 3-izb. pri Pedagogickej škole. 0905 354 314 $Predám 1-izb.byt v BA na ul.Odbojárov pri ZŠ O.Nepelu po rekonštrukcii v 03/2013, 4p.s výťahom, 41m2. Nie som RK. Cena dohodou. Tel.: 0902 550 703 R6 • BYTY výmena Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R6 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R7 • BYTY prenájom Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R7 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Prenajmem nový byt 83 m2 s loggiou na Dunajskej ulici v centre BA, 3. posch. v nadstavbe s výťahom. Tel. 0908 722 492 $Prenajmem nové byty a kancelárske priestory v jednom polyfunkčnom dome na ulici Svornosti v BA. Tel. 0908 722 492 $Vezmem do prenájmu 2 alebo 1 izbo-

BA 13-43 STRANA - 08

vý byt v Bratislave v Ružinove, Novom Meste, Starom Meste Petržalke. Bývať chcem sám, 1 osoba. Tel.:  0903 932 612 $Sme pár, 2 osoby.Vezmeme do prenájmu 2 až 3 izbový byt v Bratislave. Nemusí byť zrekonštruovaný, ale mal by byť čistý a udržavaný. 0903 922 549 $Vezmem do prenájmu 2 alebo 3 izbový byt . Sme bezdetný pár, 2 osoby. Najradšej v Ružinove, Novom Meste, centre, Petržalke. 0903 879 938 $Vezmem do prenájmu garsónku, 1 izbový byt v Bratislave. Tel. 0903 661 719 $Prenajmem 2-izb. byt zariadený, 68 m2 v Modre - Kráľovej. 0915 766 831 R8 • DOMY CHATY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R8 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R9 • DOMY CHATY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R9 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Predám chatu Pezinok Kučišdorfská dolina. Tel.: 0903 467 977 $Predám na Liptove 5i.RD, pozemok 936m2, vhodný aj ako penzión alebo na podnikanie. Viac na tel.: 0902 551 286 $Predám RD v pamiatkovej zóne v Skalici. Info na tel.0904 450 124 $Predám RD 3 izbový komplet IS,7a pri termálnom kúpalisku vo Veľkom Mederi (okr.DS) Cena:dohodou tel:0948 059 159 $Predám 3i RD v meste Gbely. Pozemok cca 13 árov. Čiastočná rekonštrukcia. Cena dohodou 0902522906 $Predám chatu s 12,8á pozemokom v lese nad Modrou, bez IS s el. rozvodmi, cena dohodou. Tel.: 0907 433 007 $Dom na predaj Belá pri Žiline, tehlový dvojposchodový s garážou. Pozemok 700 m2, bližšie info. Tel. 0904/273368 87.000 €, nie RK R10 • DOMY CHATY prenájom Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R10 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Prenajmem časť rodinného domu, 4i+kuchyňa, samostatný vchod. Centrum MA. 0944977414 R11 • POZEMKY ZÁHRADY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R11 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Predám slnečný SP 520 m2 v KAPLNA PRI SENCI, šírka 16m. GP,el.+HDO. Prístup asfaltkou. Možnosť ihneď stavať! Treba vidieť. 35 €/m2. Tel:0902 798 448 $Slnečný pozemok v Modre 429 m2 na výstavbu chaty 0905 586 188 $Predáme SP v Kostolišti, výmera od 5,5 - 10á. Cena dohodou. tel.č. 0903 247 693 0911 812229 R12 • POZEMKY ZÁHRADY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R12 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R13 • VZDELÁVANIE Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R13 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH


SLUĹ˝BY ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia R14 â&#x20AC;˘ HÄ˝ADĂ M PRĂ CU Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R14 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

$Som nezamestnanĂĄ hÄžadĂĄm si prĂĄcu ako upratovaÄ?ka na hpp na 8,5hod Bratislave v okolĂ­ mĂ´j tel 0903 847 746 $HÄžadĂĄm si prĂĄcu ako opatrovateÄžka. vypomĂ´Ĺžem v domĂĄcnosti.0944 920 732 R15 â&#x20AC;˘ ELEKTRO - TECHNIKA Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R15 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

R16 â&#x20AC;˘ MĂ&#x201C;DA Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R16 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH R17 â&#x20AC;˘ DROBNOCHOV Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R17 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

R18 â&#x20AC;˘ HOBBY - ZĂ Ä˝UBY Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R18 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

$KĂşpim vyznamenania odznkay, mince, bankovky, hodinky. Tel.: 0905 545 874 $KĂşpim rĂ´zne staroĹžitnosti aj v poĹĄkodenom stave. Tel.: 0903 753 758 R19 â&#x20AC;˘ Ĺ PORTOVĂ&#x2030; POTREBY Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R19 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

R20 â&#x20AC;˘ RĂ&#x201D;ZNE kĂşpa Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R20 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

$KĂşpim starĹĄie Ä?eskĂŠ fotoaparĂĄty: pionĂ˝r, fokaflex, etareta, stereo mikroma, stereo 35, spektareta. Tel.: 0905 160 077 R21 â&#x20AC;˘ RĂ&#x201D;ZNE predaj Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R21 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

$JatoÄ?nĂĄ piĹĄtoÄž 0944080461 $PredĂĄm vysĂşstruĹženĂŠ diely rozliÄ?nĂ˝ch ozdobnĂ˝ch tvarov na vĂ˝robu bytovĂŠho zariadenia a doplnkov. Tel.: 0902 679 183 $PredĂĄm zachovalĂŠ pianĂ­no, plnopancier zn. GebrĂźder Stingl Wien. FunkÄ?nĂŠ, staroĹžitnosĹĽ. Tel.: 0944 318 198 $PredĂĄm ovÄ?ie rĂşno, Ăşplne novĂŠ s magnetom 0908 880 728 $PredĂĄm lacno skladacie kempingovĂŠ stoliÄ?ky 0908 880 728 $Lacno predĂĄm ĹĄijacĂ­ stroj Minerva 0911 154 811 $PredĂĄm garĂĄĹž s elektrinou na PrĂ­stavnej ul. v BA. 300m od Baumaxu na Bajkalskej ul. v RuĹžinove 02/55 96 9450 $PredĂĄm obedĂĄr - jednonosiÄ? za 3 Eura. 02/55 96 9450 $PredĂĄm 17,6m gumenĂ˝ el. 4-ĹžilkovĂ˝ kĂĄbel na 380V za 10 Eur 02/55 96 9450

$PredĂĄm 10kg plastovĂŠ debniÄ?ky za 50 centov a 20kg za 1 Euro 02/55 96 9450 $PredĂĄm 5L sklenenĂ˝ demiŞón za 2 Eura a 10L sklenenĂ˝ demiŞón za 7 Eur 02/55 96 9450 $PredĂĄm 51m gumennĂ˝ elektrickĂ˝ kĂĄbel 3-ĹžilovĂ˝ na 220V za 20 Eur 02/55 96 9450 $PredĂĄm stojanovĂ˝ chromovanĂ˝ 4 ramennĂ˝ veĹĄiak za 6 Eur 02/55 96 9450 $PredĂĄm elektrickĂ˝ motor z veÄžkej prĂĄÄ?ky 220V 135W 1800 otĂĄÄ?ok za 5 Eur 02/55 96 9450 R22 â&#x20AC;˘ VĹ ETKO PRE DETI Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R22 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

$Monster High triÄ?kĂĄ sĂşpravy pyĹžamĂĄ rukavice 0907 234 817 R23 â&#x20AC;˘ STAVBA Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R23 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

$PredĂĄm plastovĂş Ĺžumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 â&#x201A;Ź. Doveziem, aj osadĂ­m. T.Ä?.: 0905 925 991 $KĂşpim haky leĹĄenie 0907 672 305

TVPROGRAM

PONDELOK

28. oktĂłber 2013

05:35 DestinĂĄcia svet: Mjanmarsko 06:25 PodvodnĂ­ci v akcii IV 6/10 06:55 ProfesionĂĄli IV: V zĂĄhrobĂ­ 12/13 07:45 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 09:00 Sila lĂĄsky V. 220 09:50 Asijina voÄžba 40/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 TaxĂ­k 14:20 Postav dom, zasaÄ? strom 15:15 Asijina voÄžba 41/88 16:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 MilĂ˝ Frenkie 16:20 PoÄ?asie 16:25 DestinĂĄcia svet: Kanada 17:10 PodvodnĂ­ci v akcii IV 7/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:10 PoÄ?asie 20:20 MilĂ˝ Frankie 22:00 Rossella II 2/5 23:55 ProfesionĂĄli IV: V zĂĄhrobĂ­ 00:45 AutosalĂłn 01:10 ObÄ?an za dverami 01:40 DĂĄmsky klub 03:10 Sila lĂĄsky 06:00 TelerĂĄno 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:35 Chlapi neplaÄ?Ăş 10:40 Kobra 11 X. 16/16 11:40 Mentalista V. 17/22 12:30 FARMA 13:45 FARMA - DUEL 15:30 Dva a pol chlapa IX. 1/24 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 LampĂĄreĹ&#x2C6; 17:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 20:15 POÄ&#x152;ASIE 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no Ä&#x152;asom vĹĄetko dozrie. RodinnĂ˝ seriĂĄl MN 12 (SR) 2013 21:40 FARMA 23:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 00:00 Kobra 11 X. 16/16 00:55 Mentalista V. 17/22 01:30 NeĞútostnĂ˝ zabijak 03:00 FARMA 04:00 Kobra 11 X. 16/16 04:45 LampĂĄreĹ&#x2C6; 04:55 TELEVĂ?ZNE NOVINY 05:10 Cena je sprĂĄvna 06:15 KRIMI 06:45 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 07:45 Nakupuje vĂĄm to 08:00 SĂşdna sieĹ&#x2C6;: SporovlivĂĄ 09:05 SĂşdna sieĹ&#x2C6;: A bi ho do hlavy! 10:05 Dom snov VII. 16,17 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 Kosti II. 19 13:30 Kosti V. 7 14:30 Vtierka Castle III. 5 15:40 Nakupuje vĂĄm to 15:55 PĂĄli vĂĄm to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SĂ&#x161;D23:15 KuriĂŠr NA SIEĹ&#x2021;: BordelĂĄrka 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 20:05 Ĺ PORT 20:20 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:30 PanelĂĄk: Fotky KuriĂŠr doruÄ?Ă­ Hoffe kompromitujĂşce fotky. 21:50 DEDIÄ&#x152;STVO 4 23:15 KuriĂŠr 3 00:15 Kosti V. 7 01:15 ZĂĄkon ulice 03:20 BRATISLAVA DeĹ&#x2C6; a Noc 04:05 MyĹĄlienky vraha - SprĂĄvanie podozrivĂ˝ch 5,6

R24 â&#x20AC;˘ BĂ?VANIE Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R24 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

$PredĂĄm tmavohnedĂş sedaÄ?ku, rozĹĽahovacia aj na jednotlivĂŠ Ä?asti, aj s dvomi kreslami s vysokĂ˝mi opierkami. Tel.: 0908 880 728 $PredĂĄm guÄžatĂ˝ konferenÄ?nĂ˝ stolĂ­k, mahagĂłnovej farby. NepouĹžitĂŠ guÄžatĂŠ dymovĂŠ sklĂĄ, priemer 800 x 10 mm. T: 0902 679 183 R25 â&#x20AC;˘ DIELĹ&#x2021;A ZĂ HRADA Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R25 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

$PredĂĄm suchĂŠ kvety - staticu, limonky a slamienky. Tel. 02/459 01 072 $PredĂĄm ozdobnĂŠ plastovĂŠ obaly na kvetinĂĄÄ?e, priemer 50, 80 mm biele, 100 mm biele a hnedĂŠ, 300 mm mramorovĂŠ. T.: 0902 679 183 $PredĂĄm mletĂş papriku cena dohodou 0903264732 R26 â&#x20AC;˘ DARUJEM Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R26 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

$Kto daruje rodine v ĹĽaĹžkej fin.situĂĄcii obleÄ?enie obuv ĹĄkolskĂŠ pomĂ´cky DVD prehrĂĄvaÄ? potraviny T.C.0948 710 036 R27 â&#x20AC;˘ ZOZNĂ MENIA Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP BA R27 vĂĄĹĄ text Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,60 â&#x201A;Ź s DPH

$HÄžadĂĄm Ĺženu do manĹželskĂŠho zväzku. Vek do 70 rokov, výťka do 175cm. PlnoĹĄtĂ­hle vyluÄ?ujem. Tel.: 0904 491 818

POLĂ?CIA PĂ TRA PolĂ­cia pĂĄtra BREJÄ&#x152;Ă K ValentĂ­n â&#x20AC;&#x201C; hÄžadanĂ˝ " !# Na 40 roÄ?nĂŠho ValentĂ­na BrejÄ?ĂĄka

0.7-8$2$0# ,.4(7690 2(1+ 45 z Bratislavy vydal OkresnĂ˝ sĂşd Par)$-$64$12-8.#3:.#0.*3 *$#5.#(;($+ tizĂĄnske prĂ­kaz na zatknutie pre zloÄ?in znĂĄsilnenia 69!52314.)("'0.#(7.4490 2(1+ 4$- 14.).,.1.!-., v sĂşbehu s preÄ?inom nebezpeÄ?nĂŠho vyhrĂĄĹžania ,.2.0.4.,4.6(#+$$2$0# ,.4(7)$ ",451.*8 a120$#-$)/.12 v sĂşbehu s preÄ?inom ublĂ­Ĺženia na 15 zdravĂ­. V mies45<*0<2*$'-$#=4+ 9,.#0=.7( te trvalĂŠho bydliska sa nezdrĹžiava a jeho sĂşÄ?asnĂ˝ pobyt nie je znĂĄmy. ! ! Popis osoby:176 -180 cm vysokĂ˝, strednej postavy,

0.7-< 2 00.6<-5.4<690 2(1+ 45)$-$64$12-< tmavo hnedĂŠ vlasy, ovĂĄlna tvĂĄr, modrĂŠ oÄ?i. .#0.*3 *$#5490 --8"''.#(-<"'.#4($6+ 14.)$ #$2(#.;*.+5 9;*+*5490 2(1+ 4$ 2 0- 0.6<-5.4< HANULA Milan â&#x20AC;&#x201C; hÄžadanĂ˝ )$ ",451.*<;2'+$)/.12 45<120$#-$#+'='-$#= Na 60 roÄ?nĂŠho Milana Hanulu z Bratislavy vydal 4+ 15 9'-$#=.7( OkresnĂ˝ sĂşd DunajskĂĄ Streda prĂ­kaz na zatknutie pre zloÄ?in ublĂ­Ĺženia na zdravĂ­ je jednoÄ?innom sĂşbehu s preÄ?inom poĹĄkodzovania cudzej veci a taktieĹž

 !# OkresnĂ˝ sĂşd Bratislava IV. prĂ­kaz  0.7-='..6$% $)$#+* 690 na 2(1+zatknutie 4545# + pre trestnĂ˝ Ä?in sprenevery. V mieste trvalĂŠho bydliska *0$1-81#0 2(1+ 4 /0* 6- 6 2*-32($/0$20$12-8 7(-1/0$-$4$05.6$%$)$#+*)$ ",451.*8;2'+$) sa nezdrĹžiava a jeho sĂşÄ?asnĂ˝ pobyt nie je znĂĄmy. /.12 45<2, 4=4+ 9'-$#=.7( Popis osoby: 180 cm 15 vysokĂ˝, strednej postavy, krĂĄtke ĹĄedivĂŠ vlasy a ĹĄedivĂŠ fĂşzy. KOSTOLĂ NYI Milan â&#x20AC;&#x201C; nezvestnĂ˝ # Po Milanovi KostolĂĄnyim Bratislavy, nezvestnom 0.7-='.01' # .' ,, # 690z 2(1+ 4545# + ktorĂ˝ je chovancom centra v So*0$1-81#0 2(1+ 4ReedukaÄ?nĂŠho 30/1*56 28* "0.6* 6/0$ loĹĄnici je vyhlĂĄsenĂŠ pĂĄtranie, nakoÄžko sa do centra 20$12-87(--$#.4.+$-='./0$*0.7$-( ;2<2-$)'0 -("$ nevrĂĄtil naspäż 9/0$4<#6 7124 z dovolenky a do sĂşÄ?asnej doby nepodal o sebe Ĺžiadnu sprĂĄvu. Popis osoby: je 170 cm vysokĂ˝, mĂĄ ĹĄtĂ­hlu postavu, mĂ´Ĺže maĹĽ prefarbenĂŠ vlasy na blond. "#  0.7-='.2 4 0$&.0.4(7 690 2(1+ 45 VAJDĂ?K Nikolas â&#x20AC;&#x201C;-(1+ nezvestnĂ˝ 45#nezvestnom +*0$1-81#0 2(1+ 4 /0* 6- #.# -($#. Po Nikolasovi VajdĂ­kovi z Bratislavy, 48*.-320$123.# 1+.!.#5/0$/0$7(-31,02$-( ktorĂ˝ je chovancom2(ReedukaÄ?nĂŠho centra vo 9,($12$!5#+(1* 4 9)$'. VeÄžkĂ˝ch LevĂĄroch1 je3:#+';(3#.!3-$6#0:( vyhlĂĄsenĂŠ pĂĄtranie, nakoÄžko /.!52-($)$#.2$0 odtiaÄžto utiekol a do66-<,5 sĂşÄ?asnej doby nepodal o sebe Ĺžiadnu sprĂĄvu. Popis osoby: je ĹĄtĂ­hlej postavy a mĂĄ krĂĄtke Ä?ierne AkĂŠkoďż˝vek informĂĄcie k nezvestnĂ˝ a hďż˝adanĂ˝m vlasy. poskytnĂşďż˝ na znĂĄmom telefĂłnnom osobĂĄm mĂ´Ĺžete AkĂŠkoÄžvek informĂĄcie k hÄžadanĂ˝m a nezvestnĂ˝m �ísle 158 alebo na ktoromkoďż˝vek Ăştvare osobĂĄm mĂ´Ĺžete poskytnúż na znĂĄmom telefĂłnnom Ä?Ă­sle PolicajnĂŠho zboru. 158 alebo na ktoromkoÄžvek Ăştvare PolicajnĂŠho zboru.

BA 13-43 STRANA - 09


spravodajstvo TVPROGRAM

UTOROK

29. október 2013

05:45 Destinácia svet: Kanada 06:35 Podvodníci v akcii 07:05 Profesionáli IV: Vojna agentov 07:55 Správy RTVS „N“ 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 41/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:30 Hurá do záhrady 15:10 Asijina voľba 42/88 16:00 Správy RTVS 21:30 Sanitka 16:20 Počasie 16:25 Destinácia svet: Mongolsko 17:10 Podvodníci v akcii IV 8/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:30 Sanitka II. 8/13 22:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 23:25 Profesionáli IV: Vojna agentov 00:15 O 5 minút 12 01:20 Dámsky klub 02:55 Sila lásky 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 XI.: Na život a na smrť 12:45 Dr. House V. 24/24 13:45 Krok za krokom IV. 1/24 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa IX. 2/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú Rodinný seriál MN 12 (SR) 17:50 Chlapi neplačú 2013 T. Maštalír, D. Kavaschová, A. Bárta, D. Jamrich, G. Dzuríková, M. Bahúl. 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 00:00 Kobra 11 XI.: Na život a na smrť 01:40 Dr. House V. 24/24 02:20 FARMA 03:10 Kobra 11 05:50 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 Súdna sieň: Nie si chorá! 08:20 Nakupuje vám to 08:35 Súdna sieň: Spopolnená svokra 09:40 Panelák: Fotky 11:00 Dom snov VIII. 3 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 Kosti II. 20 13:35 Kosti V. 8 14:30 Vtierka Castle III. 6 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 14:30 Vtierka Castle SÚDNA SIEŇ: Švihnutá matka 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Operácia Valkýra 21:50 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. 3 22:45 Vyvolení - Dom snov 00:10 Kosti V. 8 01:10 C.S.I.: New York VII. 3 02:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 03:40 BRATISLAVA Deň a Noc

TVPROGRAM

STREDA

30. október 2013

05:40 Destinácia svet: Mongolsko 06:30 Podvodníci v akcii IV 8/10 06:55 Profesionáli V: Tajomný hlas 1/5 07:50 Správy RTVS „N“ 09:00 Sila lásky V. 222 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Postav dom, zasaď strom 14:25 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Dôvera 15:10 Asijina 20:20 Talentovaný pán Ripley voľba 16:00 Správy RTVS 16:20 Počasie 16:25 Destinácia svet: Chile 17:10 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Talentovaný pán Ripley 22:30 Poviedka o policajtovi 00:20 Profesionáli V: Tajomný hlas 01:10 Reportéri 01:35 Slovensko v obrazoch 02:00 Dámsky klub 03:30 Sila lásky 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 XI. 1/10 11:45 Mentalista V. 18/22 12:45 Dr. House VI. 1/22 13:45 Krok za krokom IV. 2/24 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa IX. 3/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE 11:45 Mentalista NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Modré z neba Séria neobyčajných príbehov, ktoré chytia za srdce... 22:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 23:30 Kobra 11 XI. 1/10 00:30 Mentalista V. 18/22 01:20 Dr. House VI. 1/22 02:00 Krok za krokom IV. 2/24 02:20 Dvojnásobné obvinenie 04:00 Kobra 11 05:50 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 Súdna sieň: Zabili sme syna 08:20 Nakupuje vám to 08:35 Súdna sieň: Skvelý brat 09:40 Panelák: Operácia Valkýra 11:00 Dom snov VIII. 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 Kosti II. 21 13:35 Kosti V. 9 14:35 Vtierka Castle III. 7 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 20:30 Panelák 17:50 SÚDNA SIEŇ: Vegetariánka 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: „Bársjaké“ veci 21:50 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 8 22:50 Vtierka Castle V. 11 23:50 Vtierka Castle III. 18 00:50 Kosti VII. 12,13/13 02:45 Slnečno, sem-tam vraždy 13/13 03:25 BRATISLAVA Deň a Noc


politická reklama

PRIORITY PRE NÁŠ KRAJ: zabezpe�ím VIAC EURÓPSKYCH PEĉAZÍ pre náš kraj v�spolupráci s�vládou investujeme VIAC AKO MILIARDU EUR DO DOPRAVY Bratislava bude ma� NOVÝ CENTRAL PARK REGIONÁLNA DOPRAVA bude pre Vás CEZ VÍKEND ZADARMO ŠTARTOVACIE BYTY PRE MLADÉ RODINY postavíme v�nevyužitých budovách župy ZRUŠÍM NEZÁKONNÉ POPLATKY pre seniorov v�sociálnych zariadeniach župy

92-0027

�.


SLUŽBY komerčná riadková inzercia PONUKA PRÁCE

41%

44%

Vianočné svietiace ozdoby

Autá na diaľkové ovládanie

- vhodné na vyzdobenie okien Na výber 5 druhov tvarov: stromček, vločka, snehuliak, sob, mesiac Materiál: plast Napájanie: 220 V

na výber viaceré druhy: Porsche Cayenne Turbo v 2 farbách - Hummer - Kamión - Antigravitačné autíčko

Teraz len za

Teraz len za

8,99€

22€

14,99€

39€

55%

40% Tablet ECHO s Androidom

Biokrby - 2 druhy

- 7 palcový displej - 4 GB flash pamäť - slúchadlá - redukcia mikro USB na USB - prepájací kábel tablet/ PC

- Biokrb 658 x 374 mm, čierny - 99 € - Biokrb 900 x 400 mm, čierny - 129 € - ekologický dekoratívny krb - bez zápachu dymu - palivo - ekologicky šetrný bio lieh

Teraz len za

Teraz len za

60€

99€

220€

99€

67%

56%

Set Swarovski

Trezírovacia pištoľ

- náušnice + retiazka s náhrdelníkom - náušnice: 1,8 mm x 0,8 cm - prívesok: 2,6 x 1,4 cm - dĺžka retiazky: 45 cm farby: modrá, červená

- Trezírovacia pištoľ na zdobenie - k pištoli patrí 8 nástavcov Hodí sa na zdobenie: - mafinov, zákusov, či na torty Rozmery: 10,5 cm

Teraz len za

Teraz len za

9,99€

4,49€

30€

9,99€

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

Bratislavsko na Facebooku klikajte!

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

$Príjmeme predavačku – krajčírku do svadobného salónu. Tel.: 0903 717 228 $Výpomoc v centre zdravého živ.štýlu 12/ hod./týž. cca 300€/mes. 0908 882 722 $Hľadáme do SK projektu obchodníkov. ŽL nutný. Kontakt 0948 712 622, 0905 477 031 PO-PI 8.15-15.00 $SBS ponúka prácu v BA za nadpriemerný plat v luxusných priestoroch 0907 727 002, 0908 935 319 hulmanova@securew.sk REMESELNÍCI $Krtkovanie, radiátory, WC, atď. 0905 307 501, 63 83 91 15 $Maliarské – murárske aj menšie práce 0904 350 433 $GLAZOVANIE VANÍ. 21 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk $Murárske práce maľovky stierky dlažby 0907 987 473 $Výroba kuch. liniek, vstav. skríň, kanc. nábytku, obývacích stien na mieru podľa Vašich predstáv. Zameriame, poradíme, namontujeme. 0905 438 344, 0905 950 805 REKONŠTRUKCIE $Vykonávame murárske práce a všetky druhy prác za výhodné ceny 0902 272 708 $Rekontr.bytov, obklady, dlažby, maľby, pláv.podlahy. Tel.: 0908 762 998 $Maliarské práce a rekonštrukcie bytov 0944 433 201 SLUŽBY $Ponúkam záhradnícke práce - pokládka, výsev, údržba trávnikov, rylovanie záhrad, pílenie dreva, ploty zo štiepaného kameňa, manuálna zručnosť podľa možností a schopností. BA a okolie. Tel. 0949692087 $Realizujeme prepisy rukopisov, strojopisov, audio a videozáznamov do elektronického dokumentu. www.prepisovanie.sk , 0904 662 916 UPRATOVANIE ČISTENIE BEZPEČNOSŤ ELEKTROINŠTALÁCIE $Elektroinštal. práce, revízia Non-stop T.: 0917 080 992 VODA - KÚRENIE – PLYN $Vodoinštalatér 0904 307 824 $ÚK-plyn-autgén + malé práce 0905 839 946 $www.vodo-instalater.sk 0903 557 127 SŤAHOVANIE, DOPRAVA $Sťahovanie –likvidácia, vypratávanie povál a  pivníc. Lacno, korektne a  nepretržite – Vám ponúka firma KUKO TRANS. 0903 784 289, 02/62 24 77 25 $JOŽOVCI – sťahujeme, likvidujeme, sute, vypratávame výnos + presun nábytku dôch.ZŤP – 10% 0903 594 868, 02/45 24 11 13 $Sťahovanie, likvidácia nábytku, vypratávanie bytov a pivníc. Lacno a spoľahlivo NON-STOP. 0907 794 954, 0903 704 719, 02/20 71 40 08

BA 13-43 STRANA - 12

$ŠUPITO – SŤAHOVANIE NONSTOP, BYTY, ŤAŽKÉ A VEĽKÉ PREDMETY. TEL: 0903 129 822 preprava okná PARKETY $GLOBAL - Brúsenie a lakovanie. Montáž lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290 MAĽBY - STIERKY – NÁTERY $Maľby, stierky, rekonštrukcie, rýchlo a lacno. 0905 641 206 $Maľby, podlahy 0915 462 513 $NÁTER STARŠÍCH DVERÍ OKIEN 0905 621 229, 65 96 74 21 $Maľby, stierky lacno. 0917 458 587 $Maľby 0,50 €/m2, stierky 1,50 €/m2. Tel.: 0905 204 032 OPRAVA CHLADNIČIEK $Polák tel.: 0905 167  948, 0905 248 745 $HERGOTT 0905 627 297 – 8,00-20,00. Tel.: 62 24 76 17, 65 42 24 36 $Zimmermann. Tel.: 62 31 84 20, 0905 547 476 $Matúš 0905 616 431 OPRAVA SPORÁKOV OPRAVA PRAČIEK $MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 0903 971  472, 0918 741 618 $Opravy – umývačky, práčky www.opravy-montaze.sk NONSTOP 0905 487 722 OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO $TV Servis u Vás 62 41 08 07, 0905 846 710 $Servis TV 45 52 36 95, 0905 565 938 $www.anteny-satelity.sk 0905 821 120 oprava šijacích strojov oprava pc KLIMATIZÁCIE $Montáž, predaj byt.klím, plnenie autoklím. 0905 167 948 krtkovanie čalúnenie Účtovníctvo, mzdy $Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0904 308 346 vzdelanie kurzy opatrovanie PRE ZDRAVIE PRE KRÁSU AUTO MOTO autosklo zvieratá oznam dovolenka nehnuteľnosti $Súrne kúpim 5 bytov v BA (90% zo ZP) 0907 748 696 pôžičky predám kúpim


staviame Ušetrite s ATTACKom akciová ponuka 1. 9. – 15. 11. 2013

• Kotly na pevné palivá • Nástenné kotly • Kondenzačné kotly • Elektrokotly

• Zásobníky TÚV • Solárna technika

• Akumulačné nádrže • Príslušenstvo

SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO

ATTACK DP, DPX *

– 10 %

o kotla fi vacieh ro splyňo Standard, P uím n e p ii k * Zakú /DPX vo verz koukoľvek a te a P va s D a K lu ATTAC ambda spo ATTACK® získ rž) alebo L ou nádržou mulačnú nád mulačn 10 % na aku zľavu

6

ZÁRUKA 6 ROKOV

Ocenenie Efficienza & Innovazione Milano

+

Ocenenie Racionergia Bratislava

NÁZOV Splyňovací kotol ATTACK 25 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 25 DP STANDARD Splyňovací kotol ATTACK 35 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 35 DP STANDARD Splyňovací kotol ATTACK 45 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 45 DP STANDARD

MC s DPH 1 236,24 € 1 143,22 € 1 430,86 € 1 339,06 € 1 774,80 € 1 681,78 €

NÁZOV MC s DPH Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX STANDARD 1 417,77 € Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX PROFI 1 512,28 € Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX LAMBDA 2 615,24 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX STANDARD 1 619,26 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX PROFI 1 712,74 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX LAMBDA 2 834,43 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX STANDARD 2 051,76 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX PROFI 2 144,46 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX LAMBDA 3 288,63 € Kompletný sortiment a podrobnejšie informácie o všetkých výrobkoch a ich parametroch nájdete na našej webstránke www.attack.sk

PELETOVÉ KOTLY ATTACK

AKUMULAČNÉ NÁDRŽE ATTACK

ATTACK PELLET

ATTACK AK, AS

Ocenenie SHK Brno

HR

DIZAJN ‫ٲ‬HRS ‫ٲ‬ ‫ٲ‬ ‫ٲ‬ ‫ٲ‬A IN OV

IA

AS

NOVÝ

AK

AK

AS

TUV

TUVS

ÁC

ýítajte nás aj na internete www.bratislavsko.sk

• Splyňovacie kotly • Peletové kotly

NÁZOV MC s DPH Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic 3 537,60 € Príklad – zostava pre peletový kotol ATTACK PELLET 30 Automatic Plus Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic 3 537,60 € Dopravník peliet ATTACK 1,5 m 397,20 € Zásobník na pelety – 300 l 274,80 € SPOLU 4 209,60 €

*

– 10 %

lačnú a ku mu e k koľvek na akú ní s akýmkoľv ELLET tí la p P va pe P, DPX, ená zľa ri zakú ET, * Uved rž ATTACK® p a biomasu (D EAT, FD PELL nád ATTACK® n , FD BIOH NER) D R F U B om T, výrobk OOD & PELLE EAT a PELLET Plus, W orákmi BIOH h HR

HRS

TUV

TUVS

PRÍKLAD ZĽAVY STARÁ CENA NOVÁ CENA Názov MC s DPH MC s DPH Akumulačná nádrž ATTACK AK800 648,00 € 583,20 € Akumulačná nádrž ATTACK AK1000 784,80 € 706,32 € AKUMULAČNÉ NÁDRŽE S HADOM PRE PRIPOJENIE SOLÁRNEHO SYSTÉMU Akumulačná nádrž ATTACK AS800 853,20 € 767,88 € Akumulačná nádrž ATTACK AS1000 1 003,20 € 902,88 € Uvedená NOVÁ CENA je už po akciovej zľave.

LIATINOVÉ KOTLY NA DREVO A UHLIE

NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLY

ATTACK FD

ATTACK KST, KT, KZT Plus iment tlov ko tný sort Komple ndenzačných nke o k ch ebstrá ý plynov te na našej w k.sk nájde w w.attac w

NÁZOV Kotol na pevné palivá ATTACK FD15 Kotol na pevné palivá ATTACK FD20 Kotol na pevné palivá ATTACK FD26 Kotol na pevné palivá ATTACK FD32 Kotol na pevné palivá ATTACK FD36 Kotol na pevné palivá ATTACK FD42

MC s DPH 746,40 € 834,00 € 926,40 € 1 016,40 € 1 107,60 € 1 208,40 €

NÁZOV Plynový kondenzačný kotol ATTACK KST Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK KT Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK Small Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK KZT Plus Plynový kondenzačný kotol ATTACK COMPACT Plus STACIONÁRNE KONDENZAČNÉ KOTLY Plyn. kondenz. kotol stacion. ATTACK KZT SOLAR Plus

MC s DPH 1 308,00 € 1 149,60 € 1 018,80 € 1 668,00 € 1 774,80 € 3 504,00 €

www.attack.sk Výrobca: ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky Tel.: 043 4003 101, GSM brána: 0918 622 700, fax: 043 4003 106, e-mail: kotle@attack.sk Autorizované predajne nájdete v sekcii „predajná sieť“ na web stránke www.attack.sk: META-GAS spol. s r. o., Prievozská 38, 871 05 Bratislava, tel. 02 / 5341 7088, e-mail: bratislava@metagas.sk Pavol Maráček – EMPIRIA, Vajnorská 127/B, 831 04 Bratislava, tel. 02 / 4910 8913, 15, e-mail: bratislava@empiriask.sk GIENGER spol. s r. o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, tel. 02 / 3211 1060, e-mail: gienger.ba@gienger.sk PTÁČEK – veľkoobchod, a. s., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava, tel. 02 / 4820 7800, e-mail: bratislava@ptacek.sk Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov a zmien uvedených akcií bez predchádzajúceho upozornenia. Za chyby vzniknuté pri sadzbe a tlači neručíme.

BA 13-43 STRANA - 13


spravodajstvo TVPROGRAM

ŠTVRTOK

31. október 2013

06:45 Podvodníci v akcii 07:15 Profesionáli V: Nedotknuteľný 08:10 Správy RTVS „N“ 09:00 Sila lásky 09:50 Asijina voľba 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:20 Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 Asijina voľba 16:00 Správy RTVS 16:25 Destinácia svet: Portugalsko20:20 Kriminálka Staré Mesto Španielsko 17:10 Podvodníci v akcii 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Kriminálka Staré Mesto II. 2/6 21:15 Wallander: Firewall 2/3 22:45 Reportéri 23:15 Profesionáli V: Nedotknuteľný 2/5 00:05 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 01:00 Wallander: Firewall 2/3 02:30 Dámsky klub 04:00 Sila lásky 06:00 Teleráno 08:30 Modré z neba 10:30 Chlapi neplačú 11:35 Kobra 11 XI. 2/10 12:35 Mentalista V. 19/22 13:35 Dr. House VI. 2-3/22 15:30 Dva a pol chlapa IX. 4/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 21:40 Farma 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad Kriminálny seriál MN 12 (USA) 2011-2012 M. Harmon, M. Weatherly, P. Perretteová, S. Murray. 00:00 Kobra 11 XI. 2/10 Kriminálny seriál MN 12 00:55 Mentalista V. 19/22 01:40 Dr. House VI. 2-3/22 03:00 FARMA 04:00 Kobra 11 XI. 2/10 05:45 KRIMI 06:10 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 Súdna sieň: Žobrali o jedlo 08:15 Nakupuje vám to 08:30 Súdna sieň: Nevlastná dcéra 09:30 Panelák:„Bársjaké“ veci 11:00 Dom snov VIII. 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti III. 1/15 13:30 Kosti V. 10 14:30 Vtierka Castle III. 8 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 22:45 Vyvolení 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ: Stratený brat 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Váza 21:50 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. 4 22:45 Vyvolení - Dom snov - PREMIÉRA 00:10 Gigolovia III. 01:20 Kosti V. 10 02:20 Hawaii 5.0 II. 9 03:10 BRATISLAVA Deň a Noc

TVPROGRAM

PIATOK

1. november 2013

05:35 Svet v obrazoch 06:00 Správy RTVS„N“ 07:05 Destinácia svet: Portugalsko-Španielsko 07:55 Podvodníci v akcii IV 10/10 08:30 Správy RTVS „N“ 09:15 Góly - body sekundy 09:30 Počasie 09:35 Malé biblické príbehy: Pavol v Korinte 09:45 Malé biblické príbehy: Pavol v Efeze 09:50 Nebíčko v papuľke: Víno 10:25 Asijina voľba 44/88 11:10 20:20 Anglický pacient 5 proti 5 11:50 Rozprávky H. Ch. Andersena: Princezná na hrášku 12:50 Lassie 14:25 Zázrak lásky 16:00 Mojžiš 1/2 17:25 Mojžiš 2/2 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Anglický pacient 22:55 Legendy popu: Karol Duchoň 01:00 Mojžiš 1/2 02:25 Mojžiš 2/2 03:55 Drišľakoviny 05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 06:45 Zajac Bugs a priatelia 06:50 Scooby-Doo: Záhada jazernej príšery 08:30 Šarlotina pavučinka 10:20 Dažďová víla 12:30 V tom dome straší! 14:10 Zathura: Vesmírne dobrodružstvo 16:10 Dívka na koštěti 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTO20:30 Duch VÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Duch Romantický film MN 12 (USA) 1221990 P. Swayze, D. Moorová, W. Goldbergová, T. Goldwyn. J. Zucker. 23:00 AKČNÝ PIATOK: Odplata Akčný filmMN 18 (USA) 97 1998 M. Gibson, G. Henry, M. Bellová, D. Paymer, B. Duke, D. K. Ungerová. B. Helgeland. 01:00 Ospalá diera 02:40 Hrozba z temnoty 05:15 KRIMI 05:55 Nakupuje vám to 06:10 Panelák: Váza 07:40 King Kong 11:40 Kráľ zbojníkov Robin Hood 14:45 Chodiaca katastrofa 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 SÚDNA SIEŇ - PREMIÉRA: Musíš odísť! 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Dušičky 21:50 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT 23:15 Next Iluzionis23:15 Next ta Cris Johnsson sa narodil so zvláštnou schopnosťou vidieť dve minúty do budúcnosti a aj určovať správny tok budúceho času. Cris svoju schopnosť využíva a živí sa účinkovaním v kúzelníckej šou alebo hraním po kasínach. A práve ... Americký akčný sci-fi thriller. N. Cage, J. Mooreová, N. Pajon, P. Rae 01:25 Halloween II. 03:30 King Kong

Hľadáš lepšiu prácu? Hľadáš lepšiu prácu?

Nejde Vám biznis? Oslovujte efektívne: Lokálne oslovenie zákazníkov vo vašich mestských èastiach

bratislavsko@regionpress.sk

www.bratislavsko.sk TVPROGRAM

SOBOTA

2. november 2013

07:05 Dračie poviedky 07:30 Flipper a Lopaka: Svetlá, kamera, Dexter! 07:55 Včielka Maja 08:10 Bol raz jeden život 08:40 Fidlibumove rozprávky 09:10 Výprava nádeje 10:00 Megamozog 10:30 Berlin, Berlin: Sama v Berlíne 14 11:30 Rozprávky H.Ch.Andersena: Cisárove nové šaty 12:30 On air 13:00 Pošta pre teba 14:00 Moje dcéry 21:55 Včera sme si boli cudzí 15:40 Láska hory prenáša 17:15 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke: Cukor 19:00 Správy RTVS 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Otec 21:55 Včera sme si boli cudzí 23:25 Láska hory prenáša 00:55 Moje dcéry III. 6/8 02:30 Včera sme si boli cudzí 04:00 Drišľakoviny 05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Scooby-Doo: Záhada jazernej príšery 07:20 Zajac Bugs a priatelia 07:35 Kung Fu Panda II. 8/26 08:00 Tučniaky z Madagaskaru III. 7/15 08:20 Alf IV. 15/24 08:50 Olsen Twins: Mesačný kameň 10:45 Parťáci I. 9/10 11:15 Rodina Addamsovcov 13:15 Duch 15:55 Madagaskar 2: Útek do Afriky 17:35 Uragán 21:40 Ostreľovač 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 FARMA 21:40 Ostreľovač Akčný triler MN 15 (USAKanada) 121 2007 M. Wahlberg, M. Peňa, D. Glover, K. Marová, R. Serbedzija. A. Fuqua. 00:10 Maximálne riziko Akčný film MN 15 (USA) 97 1996 01:50 Ostreľovač 03:50 FARMA 06:40 My Little Pony 07:10 Monsuno 07:35 Legenda o Tarzanovi 08:00 MOVE UP! 09:25 Hókus pókus 11:40 Chodiaca katastrofa 13:50 Next 16:10 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Nejako sa to komplikuje Romantická komédia o tom, že 20:30 Nejako sa to komplikuje láska kvitne v každom, aj zrelom veku, a že rozvodom sa nič nekončí, ba práve naopak, iba sa začína. Americká romantická komédia. MN 12 156 2009 M. Streepová, A. Baldwin, S. Martin, J. Krasinski, L. Bellová, H. Parrish, Nancy Meyersová 23:10 Vyvolení - Dom snov - SÚBOJ 01:20 Kámo, kde mám fáro? 03:05 KRIMI 03:30 16 blokov

TVPROGRAM

NEDEĽA

3. november 2013

07:10 Flipper a Lopaka: Na minútu kráľom 07:35 Včielka Maja 07:45 Bol raz jeden život 08:15 My sme malí muzikanti: Monika a harmonika 08:45 My sme malí muzikanti: Dlhý,Široký,Bystrozraký 09:10 60 zabijakov divočiny 09:40 Autosalón 10:10 Čarovné miesta Zeme: Maroko 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 20:20 Sokol a holubica minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Päť podozrivých 15:10 Zemianska česť 16:25 Nikto nie je dokonalý 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:10 Počasie 20:20 Sokol a holubica 23:45 Maigret: Maigret a sedem krížikov 01:15 Poirot: Päť podozrivých 02:50 Sokol a holubica 05:00 TN 06:00 Uragán 06:40 Zajac Bugs a priatelia 07:05 Kung Fu Panda II. 9/26 07:30 Tučniaky z Madagaskaru 07:50 V tom dome straší! 09:30 Zathura: Vesmírne dobrodružstvo 11:25 Žandár v New Yorku 13:30 FORMULA 1: Veľká cena Abú Dabí 16:40 Za mrežami 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 22:15 Kolíska do hrobu 20:30 FARMA 22:15 Kolíska do hrobu Akčný film MN 15 (USA) 97 2003 J. Li, DMX, M. Dacascos, A. Anderson, G. Unionová, T. Arnold. A. Bartkowiak. 00:15 Odplata Akčný filmMN 18 (USA) 97 1998 M. Gibson, G. Henry, M. Bellová, D. Paymer, B. Duke, D. K. Ungerová. B. Helgeland. 02:00 Kolíska do hrobu 03:30 FARMA 04:55 TN 05:05 Opustená 07:00 Popoluška 2: Splnený sen 08:30 Rozprávková jazda 09:55 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. 3,4 11:50 Život s Helen Americká romantická komédia 14:30 Nejako sa to komplikuje 17:15 Nové bývanie 17:55 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 ČESKO SLOVEN23:15 Kráľ Škorpión SKO MÁ TALENT 23:15 Kráľ Škorpión Vráťme sa o 5000 rokov späť. V tej dobe žil bezohľadný a ctižiadostivý muž menom Memnon, ktorý bol presvedčený, že je predurčený vládnuť ľuďom žijúcim v egyptskej púšti. Americko-nemecko-belgický akčný film. MN 12 2002 01:20 November 03:05 Kráľ Škorpión 04:35 Cena je správna


bzzik bzzik

?ácu?

www.bzzik.sk www.bzzik.sk

Spirit s.r.o.

Predaj zábavnej pyrotechniky na obdobie: november – december Miesto práce:

Bratislava

Kontakt: 0905 737 473

živnosť, aj pre dôchodcov.

73-0269

24-0364

Ponúkame príjemné prostredie, stravu, pitný režim. Vieme zabezpečiť ubytovanie. Plat dohodou. Práca od pondelka do piatka. Soboty a nedele voľné.

2

VOLAJTE Vytvorte si účet. Vyplňte svoje meno,

3

Napíšte niečo krátke o sebe, vyplňte si pracovné

0911 593 564, 0903 213 646 002, 02/444 53683 priezvisko, e-mail a heslo, 0907 ktoré 727 chcete používať. odvetvie, pracovný Volajte a registrujte sa na: stav, vaše bydlisko a lokality, v ktorých si hľadáte prácu.

0905 594 302

4

Vyplňte si profi l na 100%. Nezabudnite uviesť 9015 572 185 všetky informácie. Sledujte indikátor 0905dôležité 594 257 vyplnenia profilu v pravom stĺpci.

5

Pridajte si kľúčové slová. Napíšte niekoľko slovných

ktoré najlepšie vystihujú vaše profesionálne U nás zarobíte 420 až 550 €výrazov, (brutto) zameranie. Ak ste napr. kuchár so špecializáciou na

+ 100 € (brutto) po odpracovaní celého mesiaca taliansku kuchyňu, môžete uviesť „kuchár, „talianska kuchyňa, „pizza a pod.

sa so svojimi známymi. Nájdite na Bzziku Spolu tak môžete zarobiť až 650Spojte € (brutto) 6

svojich známych, pridajte si ich medzi kontakty plus nadčasy (25% nadčas, 50% sobota, 100% nedeľa a sviatok). a prípadne ich požiadajte o referenciu.

7

Pozrite si náš výber pracovných ponúk.

8

Ponuky, firmy a ľudia, ktorí vás zaujali, si môžete

Ak ste si správne vyplnili svoj profil, v sekcii Výber > UBYTUJEME VÁS A AJ DOPRAVÍME Práca pre vás si môžete prezrieť pracovné ponuky, DO PRÁCE ZDARMA. ktoré Bzzik vyhodnotil ako vhodné pre vás.

Hľadáme operátorov výroby do elektrotechnického pridať priemyslu. do výberu a mať ich tak stále na očiach. Notifikácie o prácu ich aktivitách môžete sledovať v sekcii Miesto výkonu práce sú Voderady pri Trnave. Ponúkame Výber. na plný úväzok, sociálny program, dochádzkový, výkonnostný bonus, pozičný príplatok, stravné lístky v Vyskúšajte sume 3€. niečo nové! Neposielajte životopisy e-mailom.

bzzik

02-336

Spojte sa so svojimi známymi Výberové pohovory sú v Galante. Vytvorte si profesionálny životopis jednoducho ZAPLATÍME VÁM CESTU K NÁM. (vlak, autobus).

Sledujte firmy a pracovné ponuky, ktoré vás zaujímajú

www.bzzik.sk

Hľadajte prácu jednoduchšie! Bez kravaty.

Hľadajte ľudí jednoduchšie! 8 krokov k lepším zamestnancom

8 krokov k lepšiemu pracovnému miestu

1

Choďte na bzzik.sk/registracia.

1

Choďte na bzzik.sk/registracia.

2

2

Vytvorte si účet. Vyplňte svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, ktoré chcete používať.

Vytvorte si svoj osobný účet. Váš osobný účet je potrebný pre účely registrácie spoločnosti.

3

3

Napíšte niečo krátke o sebe, vyplňte si pracovné odvetvie, pracovný stav, vaše bydlisko a lokality, v ktorých si hľadáte prácu.

Pridajte svoju firmu. Vyplňte základné informácie o spoločnosti, doplňte o logo a podrobnejšiu charakteristiku.

4

4

Vyplňte si profil na 100%. Nezabudnite uviesť všetky dôležité informácie. Sledujte indikátor vyplnenia profilu v pravom stĺpci.

Vytvorte prvú pracovnú ponuku. V pravom stĺpci profilu vašej firmy kliknite na tlačidlo „Pridať pracovnú ponuku. Vyplňte jednoduchý formulár. Sledujte stále indikátor vyplnenosti, bude vás viesť.

5

Pridajte si kľúčové slová. Napíšte niekoľko slovných výrazov, ktoré najlepšie vystihujú vaše profesionálne zameranie. Ak ste napr. kuchár so špecializáciou na taliansku kuchyňu, môžete uviesť „kuchár, „talianska kuchyňa, „pizza a pod.

5

6

Spojte sa so svojimi známymi. Nájdite na Bzziku svojich známych, pridajte si ich medzi kontakty a prípadne ich požiadajte o referenciu.

Zacieľte svoju ponuku presnejšie pomocou kľúčových slov. Pridajte niekoľko výrazov, ktoré vystihujú podstatu práce a zvýšte tak šancu, že sa dostane do pozornosti tých správnych ľudí. Ak napr. hľadáte kuchára do pizzerie, môžete zadať výrazy ako „kuchár“, „pizza“ alebo „talianska kuchyňa“.

6

7

Pozrite si náš výber pracovných ponúk. Ak ste si správne vyplnili svoj profil, v sekcii Výber > Práca pre vás si môžete prezrieť pracovné ponuky, ktoré Bzzik vyhodnotil ako vhodné pre vás.

Zverejnite pracovnú ponuku. Ak ste so znením ponuky spokojní, nazabudnite ju zverejniť. Prepínač zverejnenia môžete nájsť v pravom stĺpci ponuky.

7

8

Ponuky, firmy a ľudia, ktorí vás zaujali, si môžete pridať do výberu a mať ich tak stále na očiach. Notifikácie o ich aktivitách môžete sledovať v sekcii Výber.

Hľadajte talenty. V sekcii Ľudia si môžete prezerať profily uchádzačov. Ak vás nejaký človek zaujme, môžete ho priamo osloviť s pracovnou ponukou, alebo si ho pridať do výberu a prípadne osloviť neskôr.

8

Využite sociálne siete. Zvýšte svoje šance na zásah a zdieľajte profil vašej firmy či pracovnej ponuky na sociálnych sieťach ako je napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn.

Vyskúšajte niečo nové! Neposielajte životopisy e-mailom. Spojte sa so svojimi známymi

Vyskúšajte niečo nové!

Buďte iní. Hľadajte zamestnancov jednoduchšie

Vytvorte si profesionálny životopis jednoducho

Nezaťažujte svoju e-mailovú schránku a komunikujte cez náš server bzzik.sk

Sledujte firmy a pracovné ponuky, ktoré vás zaujímajú

Šetrite svoj čas

Hľadajte ľudí jednoduchšie!

94-0386

do zabehnutej reštaurácie v Bratislave - Rendez.

Kontakt: kantina.strelec@centrum.sk p. Časková - 0908 742 056

OTVÁRAME

HĽADÁME PRACOVNÍKOV Hľadajte prácu jednoduchšie! ZIMNEJ ÚDRŽBY v BRATISLAVE KURZ ODBORNEJ Bez kravaty. Za dobrú prácu veľmi dobré PRÍPRAVY PRE SBS finančné ohodnotenie. 8 krokov k lepšiemu pracovnému miestu S MOŽNOSŤOU Práca na HPP, VPP, dohodu, 1 Choďte na bzzik.sk/registracia.PRÁCE V BA!

ponúka brigádu!

94-0391

Prijmeme šikovného

KUCHÁRA / KUCHÁRKU


SAN MARCO » dekoratívne farby » maliarske práce

52-0546

16-0008

ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

vizitky

Stačí prezvoniť a my Vám zavoláme späť

H¼ADÁME OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV

41-0316

mobil: 0948 155 230 e-mail: zuli@fabus.sk www.upratanybyt.sk

94-0400

51-0554

predajňa: Miletičova 46 tel.: 0903 911 262

Upratovanie bytov a domácností

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

•„ {}듕’ŠŒ„ †’™ ‘„ë¦ëˆ– „‡„•’

‡ê¢ª­¥­ê r„“„Gꗕ™5ê’ ‡’ꢢ­¡¡­¢ª¡£­

ªëˆ˜• 뇒뤥ª ’‡ë¡ªª

ê}’„—ˆê…ˆ“„—‘ˆê‘„ê

0800 155 155

www.bratislavsko.sk

02/ 6542 2387 0905 616 329

Výrazné zníženie cien!!!

inz_Pozicka ktora vas bavi_infolinka_72x48,5.indd 1

-15%

Ponúkame:

•kompletné kamenárske práce: dodanie urnových hrobov, jednohrobov, dvojhrobov, pomníkov, doplnkov, montáž, rekonštrukciu hrobov, pomníkov. •Výber z niekoľkých druhov kameňa, výber z pestrej ponuky katalógu

na servis

Jesenná zľava!!!

Stačí zavolať, radi sa Vám ozveme, radi za Vami prídeme!

Michal Švantner-SAPRA, tel.č. 0918-071290, e-mail: svantner.michal@azet.sk

BA 13-43 STRANA - 16

BIKESERVICE

94-405

75-240

Predaj a servis bicyklov

22.5.2013 12:49:54

Darček, akýkoľvek doplnok zdarma!!!

94-0005 94-0006

—R—ˆê }Œ„†êŒ‘‰’ê™êO—„ Ž„“„‘ˆê‘„ê ­–Ž ššš­“’Œ†Ž„•ˆ‘

02-0003

nový online portál!

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

Riazanská 104, Bratislava 0903 905 556, www.bike-service.sk

32-0001

02/ 44 63 76 45

Bratislavsko 13 43  
Bratislavsko 13 43  

bratislavsko 13-43

Advertisement