Page 1

Lokálne vydanie západ

Distribúcia v lokalitách: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín, Horský Park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, Kramáre

číslo 15 12. apríla 2013

02-49 10 30 40

02-0047

0907 738 932 www.vcelarstvoadonis.sk

Tomašíkova 35, BA

S nami ušetríte 2x

94-0003

Med priamo od včelára donáška do domu

KÚPEĽKY REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIE

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE priamo od výrobcu, aj do pôvodnej zárubne

AKCIA: VLOŽKA MTL 1€

TEL.: 02/444 616 68, 0905 651 450 WWW.ALARMAX.SK

94-0118

USKLADŇUJE

» stavebný odpad » betóny » výkopovú zeminu Kontakt:

0917 925 744 DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

02/ 6542 2387 0905 616 329

52-0186

www.RENOVUM.sk renovum@renovum.sk

51-0154

02/ 4552 7617 0903 430 443 0918 179 590

94-0005 94-0006

0800 185 244 19-002

VOLAJTE BEZPLATNE

37-0012

Komplet do 5 dní


RiadkovĂĄ inzercia inak

AC MILĂ NO vs. AS RĂ?M AUTOBUSOVĂ? ZĂ JAZD

PĂ´vodnĂĄ cena 249â‚Ź teraz len za 185â‚Ź InformĂĄcie na 0917 78 78 78 Len v pracovnĂŠ dni od 9.00 - 17.00

GARà ŽOVÉ A PLOTOVÉ BRà NY, BRà NOVÉ SYSTÉMY ... PR�ĎTE SI VYBRAŤ SVOJU BRà NU

vĂĄ inzercia inak

ĂĄĹženĂ­ inzerenti.

Dodåvka, montåŞ a servis: garåŞových brån plotových brån pohony pre bråny posuvnÊ systÊmy

NaĹĄa vzorkovĂĄ predajĹˆa: GbelskĂĄ 19, ZĂĄhorskĂĄ Bystrica 02 / 65 45 81 31 - 5 | brany@menton.sk | www.menton.sk

odanĂ˝ riadkovĂ˝ inzerĂĄt bol doteraz Ä?asovou e strany. Vy ste museli prĂ­sĹĽ na naĹĄe zbernĂŠ Ă˝m textom, prĂ­padne si nĂĄjsĹĽ Ä?as na napĂ­sanie sme nĂĄsledne vaĹĄe inzerĂĄty museli prepisovaĹĽ, viesĹĽ evidenciu o ich zaradenĂ­ do vydania, Ä?o drahocennĂŠho redakÄ?nĂŠho Ä?asu. erĂĄt bol na druhej strane obÄ?iansky. MoĹžno ste li s tĂ˝m, Ĺže za predajom bytu, alebo auta sa nanikateÄž (realitnĂĄ kancelĂĄria alebo autobazĂĄr, inĂŠ), ŞívanĂŠ pravidlĂĄ obÄ?ianskej, riadkovej inzercie. sluĹžby skvalitniĹĽ. Chceme uverejĹˆovaĹĽ vami inzerĂĄty naÄ?as a vytvoriĹĽ aj v rĂĄmci redakcie Ĺžitej agende, ktorĂĄ sa tĂ˝ka riadkovej inzercie. mestnanosĹĽ v rĂĄmci firmy v tĂ˝chto neÄžahkĂ˝ch soch. Chceme, aby nebola riadkovĂĄ inzercia kateÄžmi, ktorĂ­ z nej doteraz profitovali bez ponoty. hceme, aby sa obÄ?ianska inzercia z naĹĄich ne, sme nĂştenĂ­ pristĂşpiĹĽ k rieĹĄeniu, ktorĂ˝m je kovej inzercie s ĂşÄ?innosĹĽou od 1. marca 2013.

02-0034

kov måte moŞnosż vyuŞívaż v naťich novinåch sku inzerciu. Nie vŞdy sa nåm ju vťak podarilo niekedy sme dokonca museli z priestorových neuverejniż vôbec. Tento stav bol spôsobený noviny existujú iba z príjmov platenej inzercie åvala prednosż pred vami podanou riadkovou

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia uĹž aj cez SMS

objednĂĄte riadkovĂş inzerciu zĂ­skate niekoÄžko hod:

Ä?as - uĹž nemusĂ­te chodiĹĽ na zbernĂŠ miesta, ie riadkovej inzercie vĂĄm bude staÄ?iĹĽ poslanie odlia vaĹĄej obĂ˝vaÄ?ky. UĹĄetrenĂ˝ Ä?as s behanĂ­m v pomere k cene SMS sa vĂĄm tak niekoÄžko-

bude vĹždy priestor - spoplatnenĂ­m sluĹžby sa om inzerĂĄtu, ktorĂ˝ sme povinnĂ­ uverejniĹĽ. uĹžbu poskytujeme v spoluprĂĄci s mobilnĂ˝mi u. Vami podanĂ˝ inzerĂĄt bude vyĂşÄ?tovanĂ˝ na ĂŠho operĂĄtora. na za 30 znakov riadkovĂŠho inzerĂĄtu zaÄ?Ă­na uĹž V rubrikĂĄch Reality a Auto moto bude cena len a, konkrĂŠtne 0,30 â‚Ź.

t

KupĂłn na uverejnenie obÄ?ianskej inzercie do novĂ­n BRATISLAVSKO Ak si od marca objednĂĄte riadkovĂş inzerciu zĂ­skate niekoÄžko nasledujĂşcich vĂ˝hod: 1. OznaÄ?te rubriku kam mĂĄme kategĂłria B kategĂłria A 2. Do polĂ­Ä?ok napĂ­ĹĄte text inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier a na konci poslednĂŠho riadku si vpravo nĂĄjdete cenu pre 1 uverejnenie. Nezabudnite uviesĹĽ vĂĄĹĄ kontakt: zaradiĹĽ vĂĄĹĄ inzerĂĄt: kĂłd: nĂĄzov rubriky: cenovĂĄ kat.:  R1 Auto-moto predaj A  R2 Auto-moto kĂşpa A  R3 Auto-moto rĂ´zne A  R4 Byty-kĂşpa A  R5 Byty-predaj A  R6 Byty-vĂ˝mena A  R7 Byty-prenĂĄjom A  R8 Domy, chaty-kĂşpa A  R9 Domy,chaty-predaj A  R10 Domy, chaty-prenĂĄjom A  R11 Pozemky, zĂĄhrady-predaj A  R12 Pozemky, zĂĄhrady-kĂşpa A  R13 VzdelĂĄvanie A  R14 HÄžadĂĄm prĂĄcu B  R15 Elektro-technika B  R16 MĂłda B  R17 Drobnochov B  R18 Hobby-zĂĄÄžuby B  R19 Ĺ portovĂŠ potreby B  R20 RĂ´zne kĂşpa B  R21 RĂ´zne predaj B  R22 VĹĄetko pre deti B  R23 Stavba B  R24 BĂ˝vanie B  R25 DielĹˆa – zĂĄhrada B  R26 Darujem B  R27 ZoznĂĄmenia B

• Budete ĹĄetriĹĽ Ä?as - uĹž nemusĂ­te chodiĹĽ na0,90zbernĂŠ miesta, â‚Ź 0,60 â‚Ź 1,80staÄ?iĹĽ â‚Ź 1,20 â‚Ź nakoÄžko na podanie riadkovej inzercie vĂĄm bude poslanie 2,70 â‚Ź 1,80 â‚Ź SMS sprĂĄvy z pohodlia vaĹĄej obĂ˝vaÄ?ky. UĹĄetrenĂ˝ Ä?as s behanĂ­m 3,60 â‚Źtak niekoÄžko2,40 â‚Ź na zbernĂŠ miesto v pomere k cene SMS sa vĂĄm 4,50 â‚Ź 3,00 â‚Ź nĂĄsobne vrĂĄti. 5,40 â‚Ź 3,60 â‚Ź • Na vĂĄĹĄ inzerĂĄt bude vĹždy priestor - spoplatnenĂ­m sluĹžby sa 6,30 â‚Ź 4,20 â‚Ź stĂĄvate zadĂĄvateÄžom inzerĂĄtu, ktorĂ˝ sme povinnĂ­ uverejniĹĽ. 7,20 â‚Ź 4,80 â‚Ź • SeriĂłznosĹĽ - sluĹžbu poskytujeme v spoluprĂĄci s mobilnĂ˝mi 8,10 â‚Ź 5,40 â‚Ź operĂĄtormi na trhu. Vami podanĂ˝ inzerĂĄt bude vyĂşÄ?tovanĂ˝ na 9,00 â‚Ź 6,00 â‚Ź faktĂşre od mobilnĂŠho operĂĄtora. 3. ZaĹĄkrtnite Ä?Ă­sla týŞdĹˆov, v ktorĂ˝ch chcete, aby bol vĂĄĹĄ inzerĂĄt uverejnenĂ˝:• NĂ­zke ceny 4. VypoÄ?Ă­tajte cenu:riadkovĂŠho inzerĂĄtu zaÄ?Ă­na uĹž - cenasi celkovĂş za 30vĂ˝slednĂş znakov za 1 V uverejnenie: PoÄ?et uverejnenĂ­: VĂ˝slednĂĄ cena:len od 0,20 â‚Ź sCena DPH. rubrikĂĄch Reality a Auto moto bude cena o 10 centov vyĹĄĹĄia, konkrĂŠtne 0,30 â‚Ź. SpoÄ?Ă­tajte zaĹĄkrtnutĂŠ polĂ­Ä?ka a poznaÄ?te si poÄ?et uverejnenĂ­ ...............

Ako objednaĹĽ uverejnenie obÄ?ianskej inzercie cez ZBERNÉ MIESTO: ď‚— VyplĹˆte kupĂłn hore podÄža bodov 1.-4. ď‚— S tĂ˝mto kupĂłnom navĹĄtĂ­vte niektorĂŠ naĹĄe zbernĂŠ miesto : - Redakcia BRATISLAVSKO, BlastnĂ­cka 3, Bratislava - FUXO, MalokarpatskĂŠ nĂĄm. 7 LamaÄ? - BB REAL servis spol s.r.o., Ĺ ustekova 29/31, Bratislava - CELESTĂ?NA, dĂĄmske - pĂĄnske odevy, KarpatskĂŠ nĂĄm. 9, RaÄ?a - KomisĂĄrky (koneÄ?nĂĄ elektriÄ?iek Ä?. 3, 5, 11) - Second hand LUXUS, BudatĂ­nska 27, Bratislava ď‚— InzerĂĄt, vrĂĄtane poĹžadovanĂ˝ch opakovanĂ­, si mĂ´Ĺžete objednaĹĽ a zaplatiĹĽ aj dopredu na vybranĂŠ týŞdne.

SMS

hopenie. VaĹĄa redakcia.

OSOBNE

m Ä?Ă­sle uverejnĂ­me kupĂłn odom ako postupovaĹĽ pri anskej inzercie prostred-

',-./

UĹž v budĂşcom Ä?Ă­sle uverejnĂ­me kupĂłn s podrobnĂ˝m nĂĄvodom ako postupovaĹĽ pri uverejĹˆovanĂ­ obÄ?ianskej inzercie prostrednĂ­ctvom SMS.

Ako objednaĹĽ uverejnenie obÄ?ianskej inzercie cez SMS: ď‚— NapĂ­ĹĄte SMS v tvare: RP medzera BA medzera kĂłd rubriky medzera text vĂĄĹĄho inzerĂĄtu VZOR: RP BA R17 PredĂĄm mladĂŠ zajace 0905 XXX XXX ď‚— Takto napĂ­sanĂş SMS poĹĄlite na Ä?Ă­slo 8866. Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu. VĂ˝slednĂĄ cena vĂĄm bude ĂşÄ?tovanĂĄ vaĹĄĂ­m mobilnĂ˝m operĂĄtorom. ď‚— Ak chcete inzerĂĄt zopakovaĹĽ viac krĂĄt, poĹĄlite nĂĄm SMS vĹždy v poĹžadovanom týŞdni, najneskĂ´r v utorok. InzerĂĄt odoslanĂ˝ v stredu a neskĂ´r uverejnĂ­me aĹž v Ä?alĹĄom týŞdni.

Ceny uvĂĄdzame v eurĂĄch s 20% DPH podÄža zvolenej redakcie a rubriky a ĂşÄ?tujeme ich za kaĹždĂ˝ch, aj zaÄ?atĂ˝ch, 30 znakov. Cena inzerĂĄtu je rovnakĂĄ, bez ohÄžadu na to, Ä?i podĂĄvate inzerĂĄt cez SMS, alebo zbernĂŠ miesto. PlatĂ­te len za text vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. Ĺ˝iadne inĂŠ poplatky neĂşÄ?tujeme. PodnikateÄžskĂş inzerciu riadkovou formou neuverejĹˆujeme. Kontaktujte prosĂ­m redakciu: 02 / 446 37 644. Redakcia mĂĄ prĂĄvo odmietnuĹĽ inzerciu, ktorĂĄ nereĹĄpektuje dobrĂŠ mravy, alebo je v rozpore so zĂĄkonom. ReklamĂĄcie a poĹžiadavky na daĹˆovĂ˝ doklad si uplatĹˆujte prostrednĂ­ctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk.SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje spoloÄ?nosĹĽ ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

ÄŽakujeme za pochopenie. VaĹĄa redakcia.

BA 13-15 STRANA - 02

94-0116

Pobyt mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

UĹž niekoÄžko rokov mĂĄte moĹžnosĹĽ vyuŞívaĹĽ v naĹĄich novinĂĄch   bezplatnĂş obÄ?iansku inzerciu. Nie vĹždy sa nĂĄm ju vĹĄak podarilo  

 

aj naÄ?as uverejniĹĽ, niekedy sme dokonca museli z priestorovĂ˝ch    dĂ´vodov inzerciu neuverejniĹĽ vĂ´bec. Tento stav bol spĂ´sobenĂ˝ !"#$%$& faktom, Ĺže naĹĄe noviny existujĂş iba z prĂ­jmov platenej inzercie ' ()* ()*$ +$ ! firiem, ktorĂĄ dostĂĄvala prednosĹĽ pred vami podanou riadkovou inzerciu. DRAĹ˝BA RODINNÉHO DOMU S POZEMKOM Auctioneer s. r. o. Ĺ pitĂĄlska 61 KaĹždĂ˝ podanĂ˝ riadkovĂ˝ inzerĂĄt bol doteraz Ä?asovou V BRATISLAVE, M.ÄŒ.vĂĄĹĄ LAMAÄŒ !!! 811 08 Bratislava zĂĄĹĽaĹžou pre obidve strany. Vy ste museli prĂ­sĹĽ na naĹĄe zbernĂŠ BliŞťie info na www.auctioneer.sk | tel. Ä?. 0948 39 27 27 PREDMET DRAĹ˝BY: RodinnĂ˝ domtextom, s.Ä?. 1276 naprĂ­padne parc. KN 757 si nĂĄjsĹĽ Ä?as na napĂ­sanie miesta s napĂ­sanĂ˝m spolu s pozemkom na parc. KN 758/1 a 756 v Bratislave, kat. mailu. V LV redakcii smeDĂ TUM nĂĄsledne vaĹĄe inzerĂĄty museli prepisovaĹĽ, Ăşzemie: LamaÄ?, Ä?. 345 a 346, A ÄŒAS KONANIA DRAĹ˝BY: 29.04.2013 o 13:00 hod; MIESTO KONANIA graficky zalomiĹĽ, viesĹĽ evidenciu oDRAĹ˝ich zaradenĂ­ do vydania, Ä?o BY: ul. Ĺ pitĂĄlska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadaÄ?zaberie veÄžmi veÄža drahocennĂŠho redakÄ?nĂŠho Ä?asu. ka OTP Faktoring s.r.o., miestnosĹĽ Ä?.4; NAJNIŽŠIE PODANIE: 252.000,00 EUR; DRAĹ˝OBNĂ ZĂ BEZPEKA: 15.000,00 EUR; Nie kaĹždĂ˝ inzerĂĄt bol na druhej strane obÄ?iansky. MoĹžno ste MINIMĂ LNE PRIHODENIE: 1.000,00 EUR; TERMĂ?N OBHLIstretli sTERMĂ?N tĂ˝m, Ĺže za predajom bytu, alebo auta sa nasaÄ?.1: aj 11.4.2013 vy samio 09:00hod; ADKY OBHLIADKY Ä?.2: 23.04.2013 o 09:00hod. koniec skrĂ˝val podnikateÄž (realitnĂĄ kancelĂĄria alebo autobazĂĄr, inĂŠ), Ä?Ă­m poruĹĄoval zauŞívanĂŠ pravidlĂĄ obÄ?ianskej, riadkovej inzercie. Chceme naĹĄe na sluĹžby skvalitniĹĽ. Chceme uverejĹˆovaĹĽ vami Od teraz mĂĄte vĂ˝ber: podanĂŠ riadkovĂŠ inzerĂĄty naÄ?as a vytvoriĹĽ aj v rĂĄmci redakcie 1.vzĹĽah Tak ako ste boli zvyknutĂ­,agende, mĂ´Ĺžete navĹĄtĂ­viĹĽ z naĹĄich, vinzercie. kupĂłne k tejto dĂ´leĹžitej ktorĂĄ saniektorĂŠ tĂ˝ka riadkovej uvedenĂ˝ch, zbernĂ˝ch miest Chceme udrĹžaĹĽ zamestnanosĹĽ v rĂĄmci firmy v tĂ˝chto neÄžahkĂ˝ch Ä?asoch. Chceme, aby nebola riadkovĂĄ inzercia 2.ekonomickĂ˝ch Alebo nemusĂ­te nikam chodiĹĽ - jednoducho nĂĄm poĹĄlite SMS podÄža inĹĄtrukciĂ­ v kupĂłne a vĹĄetko vybavĂ­te z pohodlia domova. Ak vĂĄm obsluha zneuŞívanĂĄ podnikateÄžmi, ktorĂ­ z nej doteraz profitovali bez pomobilnĂ˝ch zariadenĂ­ robĂ­ ĹĽaĹžkosti, poproste o pomoc niekoho z vaĹĄich skytnutia protihodnoty. prĂ­buznĂ˝ch. Preto ak nechceme, aby sa obÄ?ianska inzercia z naĹĄich Ceny obÄ?ianskej inzercie smepristĂşpiĹĽ zjednotili ka rieĹĄeniu, za SMS riadkovĂş novĂ­n vytratilariadkovej Ăşplne, sme nĂştenĂ­ ktorĂ˝min-je zerciu zaplatĂ­te rovnakĂş sumu ako na zbernom mieste. spoplatnenie riadkovej inzercie s ĂşÄ?innosĹĽou od 1. marca 2013.

52-0174

26%

VĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, vĂĄĹženĂ­ inzerenti. 

Predpredaj vstupeniek na futbalovĂ˝ zĂĄpas AC MilĂĄno vs. AS RĂ­m - autobusovĂ˝ zĂĄjazd s komfortnĂ˝m ubytovanĂ­m. Cena zahĹ•Ĺˆa: - Vstupenku na zĂĄpas (3.ring) - Dopravu autobusom - 1x ubytovanie v hoteli Antares Concorde**** aj s raĹˆajkami (ĹĄvĂŠdske bufetovĂŠ stoly) DĂĄtum konania: 10.05.2013 - 13.05.2013 Miesto konania: Milano - San Siro, Taliansko


14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

0907 779 011 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

VYRAĎOVANIE A SPRACOVANIE STARÝCH VOZIDIEL

ZVOZ STARÝCH VOZIDIEL ZDARMA

0907 702 195

0911 289 790 0903/ 783 316 02/444 600 89 033/640 8295

www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

www.p-k.sk

19-0005

200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–*

16-0009

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–*

Bilinguálna slovensko - nemecká materská škola a jasle BA - Kramáre, Ambrova 5

53-0084

kindergarten@bestcare-kindergarten.eu www.bestcare-kindergarten.eu, Tel.: +421 2 2071 3180, Mobil: 0910 950 858

52-0116

OTVÁRAME 15.3.2013

PREDSEZÓNNA ZĽAVA

KRYTINY -30% Akcia pre pokrývačov: za montáž každého 1 m2 krytiny Creaton a Euronit BONUS

info@jastrade.sk 0903 427 569

15-0109

VEĽKOSKLAD KRYTÍN: Betónové škridly EURONIT, BRAMAC Pálené škridly CREATON, TONDACH Plechové krytiny KJG, MASLEN

J&B-STAV s.r.o. Továrenská 3, Malacky

www.bratislavsko.sk BA 13-15 STRANA - 03

ponúka: - realizácia stavených prác - výstavba RD na kľúč - rekonštrukcia RD, bytov a bytových jadier - zateplenie rodinných domov a stavieb - lešenie za 1/2 - sadrokartón - dlažby, obklady, zám. dlažba - práce s UNC

Prenájom kancelárie so skladom + parkovanie oplotené, Veľké Leváre

Tel.: 0903 410 071 patrik.balaz@rmail.sk

16-0244

34-0123

NOVÁ PREVÁDZKA VEĽKÉ LEVÁRE


SLUĹ˝BY/staviame StaÄ?Ă­ prezvoniĹĽ a my VĂĄm zavolĂĄme späż 41-0019

ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - zostĂĄvate naÄ?alej jej vlastnĂ­kom 19-0001

REZANIE BETÓNU - JadrovÊ vŕtanie AKC I CEN OVÉ Y!

PALIVOVÉ DREVO

REKONĹ TRUKCIE BYTOV A KĂšPELNĂ?

BUK,1. tr., kĂĄlanĂŠ s dovozom

0911 990 463

0908 570 594 www.vrablic.sk

52-0077

KOMPLETNÉ PRà CE

POZOR! AKCIOVÉ CENY! DREVO JE CERTIFIKOVANÉ! NIE JE Z NELEGà LNEJ ŤAŽBY!

0917 649 213

POLĂ?CIA PĂ TRA PolĂ­cia pĂĄtra Benko Pavel – hÄžadanĂ˝ " !# Na 31 roÄ?nĂŠho,.4(7690 Pavla Benka

0.7-8$2$0# 2(1+ 45 z)$-$64$12-8.#3:.#0.*3 *$#5.#(;($+ Bratislavy vydal OkresnĂ˝ 69!52314.)("'0.#(7.4490 2(1+ 4$-zatĂ˝kacĂ­ 14.).,.1.!-., sĂşd Bratislava III. eurĂłpsky roz,.2.0.4.,4.6(#+$$2$0# ,.4(7)$ ",451.*8 kaz pre pokraÄ?ujĂşci trestnĂ˝ Ä?in15krĂĄdeĹže. 120$#-$)/.12 45<*0<2*$'-$#=4+ 9,.#0=.7( Ĺ˝emberovĂĄ OÄžga â&#x20AC;&#x201C; hÄžadanĂĄ ! ! Na 53 roÄ?nĂş Ĺ˝emberovĂş z Bratislavy

0.7-< 2 0-OÄžgu 0.6<-5.4<690 2(1+ 45)$-$64$12-< vydal KrajskĂ˝ sĂşd Bratislava EurĂłpsky14.)$ .#0.*3 *$#5490 --8"''.#(-<"'.#4($6+ #$2(#.;*.+5 9;*+*5490 2(1+ 4$Ä?in 2 00.6<-5.4< zatĂ˝kacĂ­ rozkaz pre trestnĂ˝ ĂşverovĂŠho )$ ",451.*<;2'+$)/.12 45<120$#-$#+'='-$#= podvodu a NajvyĹĄĹĄĂ­ sĂşd SR vydal prĂ­kaz 4+ 15 9'-$#=.7( na jej dodanie do vĂ˝konu trestu odĹ&#x2C6;atia slobody.

 !#  0.7-='..6$% $)$#+* 690 2(1+ 4545# +

*0$1-81#0 /0* 6- 6 2*-32($/0$20$12-8 TarÄ?i TomĂĄĹĄ2(1+â&#x20AC;&#x201C; 4hÄžadanĂ˝ 7(-1/0$-$4$05.6$%$)$#+*)$ ",451.*8;2'+$) Na 35 roÄ?nĂŠho TomĂĄĹĄa TarÄ?iho z Bratisla/.12 45<2, 4=4+ 15 9'-$#=.7( vy vydal OkresnĂ˝ sĂşd Bratislava III. prĂ­kaz na zatknutie pre preÄ?in nedovolenej vĂ˝roby omamnĂ˝ch lĂĄtok, jedov alebo prekurzo # rov, ich drĹžanie a#obchodovanie nimi.  0.7-='.01' .' ,, # 690s2(1+ 4545# + *0$1-81#0 2(1+ 4 30/1*56 28* "0.6* 6/0$

20$12-87(--$#.4.+$-='./0$*0.7$-( ;2<2-$)'0 -("$ MancuĹĄka Gabriel - hÄžadanĂ˝ 9/0$4<#6 7124 Na 37 roÄ?nĂŠho Gabriela MancuĹĄku z Bra tislavy vydali OkresnĂŠ sĂşdy v TrebiĹĄove a"# v Pezinku prĂ­kazy na zatknutie pre trestnĂŠ Ä?iny krĂĄdeĹže.  0.7-='.2 -(1+ 4 0$&.0.4(7 690 2(1+ 45 45# +*0$1-81#0 2(1+ 4 /0* 6- #.# -($#.

48*.-320$123.# 2( 1+.!.#5/0$/0$7(-31,02$-( Ing. Peter MikletiÄ? - hÄžadanĂ˝ 9,($12$!5#+(1* 1 3:#+';(3#.!3-$6#0:( 4 9)$'. Na 40 roÄ?nĂŠho 66-<,5 Ing. Petra MikletiÄ?a /.!52-($)$#.2$0 z Bratislavy vydal OkresnĂ˝ sĂşd Bratislava II. vinformĂĄcie roku 2007 kprĂ­kaz na zatknutie pre AkĂŠkoÄ?vek nezvestnĂ˝ a hÄ?adanĂ˝m trestnĂ˝poskytnúĢ Ä?in podvodu. osobĂĄm mĂ´Ĺžete na znĂĄmom telefĂłnnom

AkĂŠkoÄžvek informĂĄcie k hÄžadanĂ˝m a nezvestnĂ˝m Þísle 158 alebo na ktoromkoÄ?vek Ăştvare osobĂĄm mĂ´Ĺžete poskytnúż na znĂĄmom telefĂłnnom Ä?Ă­sle PolicajnĂŠho zboru. 158 alebo na ktoromkoÄžvek Ăştvare PolicajnĂŠho zboru.

BA 13-15 STRANA - 04

16-0122

16-0008

www.rezanie-betonu.com

51-0019

0905 700 118

19-0035

- BĂşracie prĂĄce - MurĂĄrske prĂĄce - Odvoz-statik-elektr.

16-0121

COOP Jednota Slovensko, spotrebnÊ druŞstvo, prenajme kancelårske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. VeĞkosż kancelårií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. BliŞťie informåcie a podmienky Şiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400


SLUŽBY spravodajstvo DPB po druhýkrát začal obstarávať nové trolejbusy za milióny eur

Na nákup trolejbusov už Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil novú opakovanú súťaž. Prvú zákazku za vyše 70 miliónov eur musel zrušiť. Nariadil mu to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a za zrušenie bol aj primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru-SD). Pre diskriminačné podmienky sa do nej totiž prihlásil iba jeden uchádzač. Kritériá na vyhodnotenie ponúk teraz DPB zmenil, upravil bodové hodnotenie. DPB chce nakúpiť 15 sólo vozidiel, 15 sólo vozidiel s pomocným pohonom a 50 kĺbových trolejbusov. Pri prvom tendri, ktorý podnik vyhlásil ešte vlani v novembri, udeľoval za celkovú cenu trolejbusov 40 bodov, za krité-

rium cena údržby 20 bodov a úroveň technického riešenia 40 bodov. ÚVO dopravnému podniku vyčítal, že dostatočne nešpecifikoval spôsob vyhodnotenia kritéria cena údržby a pri úrovni technického riešenia zase udeľoval buď maximálny alebo nulový počet bodov. Zvýhodnený tak mal byť napríklad uchádzač, ktorý ponúkne karosériu s piatimi dverami. Podľa úradu to bolo diskriminačné a nepodporovalo to čestnú hospodársku súťaž. Do súťaže sa tak mala prihlásiť česká Škoda Electric s karosériou od SOR Libchavy, ktorá je blízka finančnej skupine J&T. V opakovanom tendri bude o niečo viac rozhodovať cena, tomuto kritériu udelil DPB navyše 20 bodov a uchádzač tak za ňu teda dostane celkovo 60. Za kritérium cena údržby získa menej, a to 15 bodov a rovnako

menej dostane za úroveň technického riešenia - 16. Po bode za každý z troch typov trolejbusu dostane za jeho pohotovostnú hmotnosť, za maximálnu celkovú obsaditeľnosť a taktiež za podiel počtu miest na sedenie dostupných z nízkej podlahy k počtu všetkých miest na sedenie. Do novej súťaže môžu uchádzači predkladať svoje ponuky do 27. mája. Dopravný podnik bude v ten deň otvárať aj obálky. Pre každý trolejbus žiada údržbu počas ôsmich rokov alebo do najazdenia 560.000 kilometrov, ak si ju DPB objedná do pol roka od schválenia prvého trolejbusu na prevádzku. Obstarávateľ zároveň žiada opciu na ďalších 20 kĺbových a 20 sólo trolejbusov. Lehota na dodanie vozidiel je 48 mesiacov od zadania zákazky. Peniaze z Európskej únie treba vyčerpať do konca roka 2015. (tasr)

Materská škola by mala ostať na Exnárovej ulici do konca júna 2014

Materská škola Bancíkova zrejme ostane na Exnárovej ulici ďalší rok. Hoci má priestory v budove základnej umeleckej školy (ZUŠ) prenajaté len do konca júna, mestskí poslanci by jej nájom mali na najbližšom rokovaní zastupiteľstva, ktoré bude koncom tohto mesiaca, predĺžiť do 30. júna 2014. Potvrdzuje to zverejnený zámer na predĺženie prenájmu priestorov.       Objekt na Exnárovej ulici mesto ešte v  roku 2010 zverilo do správy ZUŠ a škôlka Bancíkova a jej šesť tried na Exnárovej ulici je v nájme. ZUŠ však chce vyriešiť nedostatočný priestor a veľký počet detašovaných pracovísk. Mesto jej tak chce predĺžiť nájom a získať čas na to, aby zistilo, koľko by stálo rozší-

renie priestorov na Exnárovej. Vyčleniť plánuje na to peniaze v rozpočte na rok 2014 a finančne má pomôcť aj mestská časť Ružinov. "V tomto roku takto dávame prostriedky na nové priestory škole na Radlinského ulici, tak v budúcom roku by sme mohli dať na Exnárovu," myslí si primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s  podporou Smeru-SD). Starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH) hovorí, že ak by nájom poslanci nepredĺžili, Ružinov by sa dostal do ťažko riešiteľnej situácie. Musel by podľa neho nájsť miesta pre viac ako stovku detí, ktoré materskú školu navštevujú. "Neviem si takú situáciu predstaviť, bola by to katastrofa," podotkol. Mestská časť podľa jeho slov napriek tomu, že v roku 2012 vytvorila takmer 100 nových miest v  škôlkach, stále eviduje asi 500 žiadostí o  umiestnenie detí do materských škôl na území

PRÍĎTE SA ZRELAXOVAŤ DO WELLNESSU V LUXUSNOM HOTELI MAJOLIKA **** V MODRE

Garážové brány

PLASTOVÉ OKNÁ RÝCHLO - LACNO - KVALITNE !!!

210x150

240x150

120x150

180x150

150x150

0€

0€

0€

0€

0€

4,9

13

9,9

17

9,9

4,9

7

12

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH.

4,9

11

90x230

,90

99

Do 30.04.2013 zameranie a dovoz okien za 1€.

Do 30.04.2013 Vonkajšie parapety a montáž žalúzií

Ceny platia pri objednaní montáže.

Do 30.04.2013 vonkajšia farba alebo žalúzie za 1 €

za 1€.

43%

REVOLUČNÁ NOVINKA! 6 - komorový profil stavebná hĺbka 80mm za uvádzacie ceny, namiesto 6 - komorového profilu stavebnej hĺbky 70mm. AKCIA AKCIA AKCIA AKCIA Do 30.04.2013

Ružinova. "Navyše, budova na Exnárovej  ulici slúžila od začiatku na účely materskej školy," pripomenul. Počas februárového rokovania zastupiteľstva exstarosta Ružinova Slavomír Drozd (Smer-SD) prečítal stanovisko rady základnej umeleckej školy. Tá podľa neho navrhuje, aby sa škôlke postavili nové pavilóny na Bancíkovej ulici, využili bývalé jasle na Štrkovci, ktoré dnes využíva centrum Hojdana, či aby sa vytvorila spojená základná a  materská škola na Borodáčovej. "Ale treba si uvedomiť, že materská škola je povinnosť a ZUŠka je z môjho pohľadu pri prioritách nadstavba. Nehovorím ale, že nedôležitá alebo opomenutiahodná," pripomenul vtedy Peter Osuský (SaS).   Proti sťahovaniu detí vznikli petície rodičov z oboch škôl. (tasr)

Cena zahŕňa: - vstup do Wellness Experience pre 1 osobu na 3 hodiny v hoteli Majolika**** - zapožičanie plachty a osušky - 20% zľava na masáže - 20% zľava do reštaurácie Landsfeld Pri konzumácii v reštaurácii Landsfeld prehliadka Múzea keramiky zdarma!

Pobyt môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Pôvodná cena 19€ teraz len za 10,95€ Informácie na 0917 78 78 78 Len v pracovné dni od 9.00 - 17.00

Demontáž okien a odvoz starých okien za 1€.

V ponuke 6-7-8 komorové okná s nemeckým kovaním. Pre vysoký záujem zimná akcia na okna za bezkonkurenčnú cenu predĺžená do 30.4.2013

Stačí keď zavoláte, my prídeme k Vám

AKCIA

Pri predložení konkurenčnej ponuky Vám dáme nižšiu cenu.

AKCIA

Akcia do 30.04.2013

Odkúpime Vaše staré okná: 1 ks za 10 € v hotovosti pri podpise zmluvy. Platí pri objednávke s montážou.

AKCIA V Ponuke profily: Avantgarde, Aluplast, Ovlo, Encore, Prime

KAŽDÝ NÁŠ ZÁKAZNÍK OD NÁS OBDRŽÍ DARČEK NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

MADUX s nami ušetríte

URþQi ]iUXND

Okná do 7 dní

3DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD DO KRAKOWA SPOJENÝ S WELLNESSOM

MIMORIADNE ZĽAVY 3 až 6%:

bytové družstvá, obecné úrady, mestské úrady, školy a taktiež pre KAŽDÉHO zákazníka pri odbere 3 okien a viac

Aj na splátky

Výmena balkónovej steny v cene 1.150€

od 649,-€

37%

Termíny zájazdov: 31.05 -02.06.2013

BRATISLAVA - Obchodná 19 0948 340 119, 0948 340 118. maduxba@madux.sk TRNAVA - Hlavná 24. 0948 340 117, 0948 340 119. maduxtt@madux.sk NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, maduxnr@madux.sk

WELLNESS PRE 2 OSOBY V HOTELI REGIA*** POD BOJNICKÝM ZÁMKOM

58%

Cena kupónu zahŕňa: - 2x ubytovanie v dvojposteľovej izbe pre 2 osoby - 2x polpenzia pre 2 osoby - stolný tenis pre 2 osoby - neobmedzený vstup do hotelového fitness pre 2 osoby - 60-minútový vstup do wellness pre dvoch priamo v hoteli (sauna, vírivka) pre 2 osoby - zľava 60% na masáž

Pôvodná cena 188€ teraz len za 80€ Informácie na 0917 78 78 78 Len v pracovné dni od 9.00 - 17.00

Pôvodná cena 159€ teraz len za 99€ Informácie na 0917 78 78 78

hľadáme kolportérov na roznos novín počas víkendov

Volajte: 0907 887 362 Po-Pia od 8:30 do 16:30

BA 13-14 STRANA - 05

ks.oksvalsitarb.www

Pobyt môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Cena (pre jednu osobu) zahŕňa: - 2 x ubytovanie 3* hotely v Krakowe v dvojlôžkovej izbe - 2 x raňajky - vstup do wellness centra - bazén, sauna a fitness centra - dopravu autobusom Pobyt môžete - sprievodcu zakúpiť na - poistenie proti insolventnosti CK www.megazlava.sk - prehliadky podľa programu bez vstupov

www.bratislavsko.sk

Nakupujte za výrobne ceny. Typizované okna ihneď k odberu.


JARNÁ ÚDRŽBA ZÁHRADY Prichádzajúca jar je jedným z najdôležitejších období pre rozvoj vašej záhradky. Rastliny sa po zime opäť prebúdzajú k životu a preto sa treba o ne adekvátne postarať, aby sa dostali do čo najlepšej kondície.

Údržba krov

Kry kvitnúce v lete na jednoročnom dreve (všetky Potentilly, Hypericum,Spiraea) zrežeme nízko na 2-3 očká, aby sa pekne rozvetvili. Výnimkou je Spiraea Snowmound, Sp. van Houttei, Caryopteris. . . Kry, ktoré kvitnú na jar a vytvárajú kvety na minuloročnom dreve, režeme tak, že vystrihávame staršie výhony s odkvitnutým kvetenstvom a mladé ponechávame. Na tých rastlina na budúci rok zakvitne. Môžeme ich strihať i v priebehu vegetácie po odkvitnutí. Rododendrony, azalky a pierisy režeme opatrne po odkvitnutí. Odstraňujeme suché kvety, čím podporíme tvorbu nových pukov. Vľavo je správne ostrihaný starší Cornus. Dolu vidíte nesprávny rez. Mali byť vystrihané staršie výhony na 2-4 očká, mladé výhony mali byť ponechané. Všetky druhy okrasných tráv zostrihávame úplne nakrátko. Výnimkou je Carex buchanani - je stálozelená. Je to trochu paradox, lebo práve ona budí dojem uschnutosti po celý rok.

Údržba trávnika

Na to, aby trávnik spĺňal všetky naše požiadavky, nestačí len závlaha, pravidelné kosenie a občasné prihnojenie. S výnimkou krátkeho zimného obdobia vyžaduje trávnik našu pozornosť počas celého roka. Jednou z prvých jarných činností je kvalitná vertikutácia trávnika. Vertikutácia je mechanické kolmé prerezávanie trávnych trsov sústavou rotujúcich nožov. Odstraňujeme ňou splstnatenie trávneho porastu, poškodíme alebo úplne zničíme širokolisté buriny a podporíme odnožovanie tráv. Zároveň umožníme lepšie vsakovanie vody do pôdy. Prerezávame do hĺbky pol centimetra. Splstnatenú vrstvu je nutné po vertikutácii odstrániť. Najčastejšie spájame práce s hnojením, príp. postrekom herbicídmi. Pre tieto účely z nášho cenníka vyberáme: Agro Mach stop 3 kg Krikets Start 2kg Krikets Univerz. 2kg Krikets Gold Krikets Moskiller Krikets Zásoba 2kg Travcerit 10 kg Travcerit 5 kg

K

KVETO projekt

KVETOPROJEKT, S.R.O. Štúrova 258, Nitra • www.kvetoprojekt.sk Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88

spravodajstvo / SLUŽBY Detoxikačné náplaste BioMagick

FM transmitter do auta

na Pôvodná ce

Gyro bowl miska pre deti

na Pôvodná ce

23€

Magická svietiaca korytnačka na Pôvodná ce

na Pôvodná ce

13,90€

35€

25€

74 %

74%

65%

60%

Náplaste odstraňujú toxíny cez kožu. Balenie obsahuje 14 kusov náplastí + bonus pri kúpe 4 ks Teraz za 1ks zdarma

Skvelý LCD displej - je možné vložiť SD kartu či USB kľúč slúži ako MP3 prehrávač.

Miska sa otvorená otáča o 360 °, ale obsah sa nikdy nevysype. Praktická, ale aj hravá a zábavná. Je možné umývať Teraz za v umývačke riadu.

Projekcia nočnej oblohy na steny a strop - korytnačka svieti vo farbách: jasná modrá, jasná zelená a jemná jantárová Teraz za

Teraz za

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Festival Bratislavský majáles bude počasprvéhomájovéhovíkendu

O necelý mesiac odštartuje v Bratislave mestský otvorený festival Bratislavský majáles. Jeho šiesty ročník bude na pravom brehu Dunaja na Tyršovom nábreží prebiehať cez víkend od 3. do 5. mája a návštevníci sa môžu tešiť na Hex, Polemic, I.M.T Smile i českého speváka Dana Bártu. Ako TASR informoval organizátor festivalu Milan Vajda, na nábreží sa budú nachádzať celkom štyri samostatné zóny. Návštevníci tam nájdu okrem dvoch koncertných pódií aj kreatívny stan s množstvom workshopov, piknikov a  trhom so súčasným mestským umením. Pod ďalším prekrytým pódiom budú pre-

8,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

biehať diskusie a sprievodný program. Program festivalu je rozdelený do troch dní. V  rámci piatkovej alternatívnej scény vystúpia skupiny Zlokot, Vec a  LePayaco, pričom pre všetky to podľa Vajdu bude znamenať premiéru na festivale. Hlavný sobotný koncertný program odštartuje bratislavská punkrocková skupina Zóna A, po ktorej zahrajú kapely Hex a Polemic. Na pódiu ich potom vystrieda hosť z Česka, a to Dan Bárta so svojím projektom Illustratosphere. Hudobný vrchol festivalu zverili organizátori skupine I.M.T. Smile. "Na nedeľnej dramaturgii úzko spolupracovali viaceré kultúrne inštitúty krajín Európskej únie v  Bratislave, ktoré do popoludňajšieho programu odporučili repre-

4,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

... spravodajstvo

zentantov svojej hudobnej scény," priblížil Vajda. Exotickým spestrením by tak mala byť iránska formácia Ashtee Ensemble.      Novinkou festivalu bude spomínaná séria diskusií a debát, a to "na témy, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, ale majú širší európsky rozmer a objasňujú aktuálne problémy Európskej únie a jej členských krajín." Formát diskusií vznikol pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v roku 2010.       Súčasťou programu tohtoročného Bratislavského majálesu zostali aj niektoré jeho vychytávky z  predchádzajúcich ročníkov. Opäť nebude chýbať pravidelná lodná propelerová linka cez Dunaj, manifestačná cyklojazda na 20 km v priateľskom župnom pelotóne, iniciatíva výsadby zelene mlá-

BA 13-15 STRANA - 06

9,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

dežníckych neformálnych združení "Neleň pre zeleň" a ohňostroj nad Dunajom. Ten bude v sobotu 4. mája tesne pred 22.00 h. "Zvykne bývať tým najkrajším, čo profesionálni pyrotechnici v  Bratislave dokážu v  priebehu roka vyčariť," podotkol Vajda.       Bratislavský majáles pripravil v spolupráci s viacerými partnermi z verejného, komerčného i neziskového sektora Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Vstup na všetky podujatia je voľný. Organizátori očakávajú podobný divácky záujem ako v  predchádzajúcich rokoch, keď jednotlivé podujatia v  rámci festivalu navštívilo niekoľko desiatok tisíc ľudí. (tasr)


bzzik

www.bzzik.sk

PREDAJ ŠTRKOPIESKOV ZEMNÉ PRÁCE

PREDAJ ŠTRKOPIESKOV Stavebná firma

OSSI SK s.r.o. KA A ROZVOZ STAVEBNÉHO MATERIÁLU, Á PONU V realizácia stavieb N E R Í Š Z RO EŇO M A K H NÝC BÚRACIE, VÝKOPOVÉ PRÁCE rekonštrukcie ZÁHRAD BAGROVÉ PRÁCE, DOVOZ KVALITNEJ ORNICE špičková kvalita dobré ceny 0907 192 322, 0907 981 327 F.BELKO Najväčší sortiment sypkých stavebných materiálov v Nitre ossi@airwave.sk | 0903 415www.predajkamenov.sk 246, 0903 608 906 belko@predajkamenov.sk, A OKRASNÝCH KAMEŇOV.

NÁKLADNÁ DOPRAVA SKLÁPAČMI 9t, 11t, 20t, 30t

ie

en z • Uskladn nie • Odvo

ODPADOJEVKTOV A I C Á D I V K A OB LI ODVOZ A STRAŇOVANIE DOMOV

PRIAZNIVÝCH veľkokapacitnými CENÁCH

s možnosťou DOPRAVY a DELENIA MATERIÁLU kontajnermi

D ÚRANIE, O

B

Roxor

Krátky/dlhý valcový materiál Rúry Hydroizolácie (proti zemnej vlhkosti) Karisiete

24-0089

3 profily 7m3Plechy , 14m3Jäklové a 30m

Tel.: 0911/ 723 066, 0902/ 980 986 VÝRAZNÉ JARNÉ ZĽAVY e-mail: slovakia@brantner.com

ul. Jakuba Haška 1, Nitra (smer Cabaj) Tel.: 037/651 87 19, Fax: 037/651 88 72 Mob.: 0911 325 451, ferrocentrum@ferrocentrum.sk www.ferrocentrum.sk

65 0026 AZ

• poradenská činnosť

Veľkoobchod s hutným materiálom

široký sortiment v ODVOZPonúkame A LIKVIDÁCIA ODPADOV

Nalože

tanie) ie (vypra • Zbúran vé práce u • Výkopo rkov a piesk Dopravná 14, Levice • projektovanie stavieb tel./fax: 036/631 87 98 • Dovoz št a VZV, UNC v • realizácia stavieb e-mail: jkprojekt@jkprojekt.sk • Prepra agro v a mini b

FERROCENTRUM

94-0117

www.easybau.sk e-mail: strkopieskymego@stonline.sk

65-0030 AZ

250 819, e-mail: 0903vladimir.guzmicky@easybau.sk 472 754, 0904 280 084

65-0028 AZ

MEGO

Pražská 2, 949 01 Nitra

0903 232 7240903 tel./fax:tel.: 037/7418 174,

10-0061 65-0049 AZ

VÝVOZ ODPADU

TEHLY t STROPY t PREKLADY t KOMÍNY HELUZ FAMILY 2in1

najlepšie tehly na trhu tepelný odpor až 9,06 m2K/W

TEHLOPROJEKT, S.R.O.

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

T

Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88 Demontáž www.tehloprojekt.sk E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk a odvoz • bezrámový otočný fínsky ® starých • bezrámový švédsky AluVista ® TEHLOPROJEKT, S.R.O. rámovT E H L O • bezrámový švédsky AluVerso ® Štúrova 258, švédsky Nitra • www.tehloprojekt.sk • rámový AluPlus ® projekt ZDARMA Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123®456 88 • rámový švédsky AluCombi www.tehloprojekt.sk E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk • rámový a bezrámový Thermalux ®

www.tehloprojekt.sk

T

TEHLOPROJEKT, S.R.O.

Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88 E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk

TEHLO

TEHLOPROJEKT, S.R.O.

Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk T projekt Stavebniny - sklad HELUZ TEHLY: 0800 106 206 Regionálny komínov Tel.: 0909 111 111 •sklad Fax: 037 /HELUZ 123 456 88 www.tehloprojekt.sk KOMÍNY: 0800 118E-mail: 192 mrkvicka@tehloprojekt.sk Areál PD, Zohor (okr. Malacky) +421 915 897 897 www.heluz.sk stavebniny@promiprojekt.sk

Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk projekt Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88 www.tehloprojekt.sk E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk Autorizovaná montážna firma

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o.

T

94-0007

Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88

projekt

A NAVYŠE ŠIROKÁ PONUKA SLUŽIEB

T

www.tehloprojekt.sk

TEHLOPROJEKT, S.R.O. Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88 E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk

AŽ 45 %

TEHLO

www.tehloprojekt.sk

Funkčné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. 29. augusta 36/A TEHLOPROJEKT, S.R.O. (Po–Pia: 14.00–18.00, So: 8.00–14.00) T E H8.00–13.00, LO

E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk Pozor na nekvalitné kópie! Žiadajte slovenský certifikát!

projekt

TERAZ JARNÉ ZĽAVY

T

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465 TEHLOPROJEKT, S.R.O. bomax@bomax.sk, T E H L O Štúrovawww.bomax.sk 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk T projekt U nás si vyberiete!!!

TEHLO

TEHLO

www.promiprojekt.sk TEHLOPROJEKT, S.R.O.

Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk projekt Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88 Skvelé tehly pre Váš dom www.tehloprojekt.sk E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk

BA 13-15 STRANA - 07

15-0163

EHLO AKCIA T Tprojekt

Murárske a betonárske práce 15-0005

Zemné práce


SLUŽBY BONSAI SLOVAKIA 2013 16. ročník medzinárodnej výstavy bonsajov, suiseki a čaju Výstavisko Agrokomplex - pavilón A, Nitra 18. - 21. apríl 2013

Blatnícka 3, Bratislava tel.: 02/ 4463 7645 fax.: 02/ 4463 7646 e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

Srdečne Vás pozývame na 16. ročník medzinárodnej výstavy bonsajov, suiseki a čaju BONSAI SLOVAKIA 2013, ktorý sa bude konať 18. – 21. apríla 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

V našej redakcii si môžete zadať plošnú inzerciu do ľubovolného okresu v Slovenskej republike Vedúci redakcie: Inzercia:

Radoslav Gloznek, Mgr. Eva Horáková 0907 702 195 Simona Psotná, Mgr. 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518

Distribúcia:

Radovan Janega 0907 887 362

Súčasťou výstavy je non-stop medzinárodná show, v ktorej budú účinkovať umelci zo 14 krajín a zúčastnia sa jej 3 veľvyslanectvá. Zaujímavosti výstavy: ·Hudba vietnamského kráľovského dvora. ·Vystúpenia 4 špičkových kaligrafistov. ·Bojové umenia Iaido a Aikido v podaní Tomáša Bilišiča (5. Dan Aikido a 4. Dan Iaido) a jeho školy Genkikan Budo Japonská ikebana ·Čajové rituály - napríklad Čajový rituál 1 dúška ·Tvarovania bonsajov rukami majstrov z mnohých krajín ·Indonézska hudba a tance ·... a nad tým všetkým rýdza slovenská fujara z Očovej a jarné kvety čerešní

Vydavateľ: regionPRESS, s.r.o. Registrované na MK SR pod evidenčným číslom EV 3676/ 09 Náklad: 86.738 výtlačkov Pôsobnosť: okresy Bratislava I - V Distribúcia: zadarmo kolportérmi do domácností: týždenne: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devinská Nová Ves, Devín, Horský park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čuňovo, Koliba, Kramáre

V prípade nepravideľného doručovania, kontaktujte našu redakciu. Týždenník Bratislavsko je súčasťou siete 36 regionálnych novín na Slovensku:

Viac informácií a mnoho fotogalérií z predošlých ročníkov nájdete na www.bonsai-slovakia.sk Príďte do Nitry na dobrý čaj. Budeme veľmi radi. S pozdravom Alenka a Vladimír Ondejčíkoví

52-0024 H

dizajn a výroba interiérov

P

 kuchynské linky  vstavané skrine  schody - stupnice od 50 €  výroba už do 10 dní

www.bd-krby.sk

FRÉZOVANIE KOMÍNOV VLOŽKOVANIE KOMÍNOV REKONŠTRUKCIA STARÝCH KOMÍNOV

-30%

Slovenská kvalita! Už 11 rokov na trhu. Bratislava

BA 13-15 STRANA - 8

0905 702 276

15-0004

P

BD KRBY

e yn € 9H

s od k r s D 24

e in 5 €

Máte málo klientov? Dajte si inzerát do našich novín! 0905 719 134, 0908 979 518

Teraz spolupracujeme, pozlátime Slovensko.

94-0011

www.pms-pms.biz / 0903 423 700

D

Flefibilné, dostupné, otvorené každému!

51-0158

Čo nepozná infláciu, exekúciu! Zanecháte investičné zlato deťom?

odkuch 2 s 9

Redakcia:


Staviame spravodajstvo Na Kamennom námestí si možno adoptovať kvetináč

Opustené betónové kvetináče, ktoré lemujú Kamenné námestie, chce občianske združenie Námestie pre ľudí oživiť. Vyzýva preto Bratislavčanov, aby sa zapojili do akcie "Adoptuj si kochlík" a začali sa tak starať o niektorý z kvetináčov. "Pôjde o koordinovanú premenu kúska verejného priestoru, pri ktorej si každý záujemca vezme do parády jeden či viacero kochlíkov. Môže doň vysadiť rastliny, kvety a bude sa o ne starať, polievať ich," vysvetľuje združenie, ktoré chce takto napomôcť, aby rastliny vydržali v kvetináčoch na námestí minimálne celú vegetačnú sezónu. Oživiť betón aj

Poznáte KESHovu nadáciu

?

maľbami ale neplánuje. "Nechceme totiž prinášať na Kamenné námestie ďalšie grafické vizuálne podnety, ale jednoduchou intervenciou oživiť jeho zanedbané miesta," dodáva. Začínajúcim záhradkárom bude podľa združenia na úvod akcie pomáhať niekto skúsenejší, kto im poradí, ako rastliny sadiť a ako sa o ne správne starať. "Vypracovali sme aj odporúčaný sortiment rastlín, ktoré sú vhodné na vysádzanie do kochlíkov na námestí, pretože vydržia náročné podmienky, teda intenzívne slnko a mestské prostredie," hovorí združenie.  Záujemcovia o "adopciu" kvetináča sa môžu prihlásiť na info@namestiepreludi.sk, kde im dá združenie ďalšie inštrukcie. Akcia by sa mala rozbehnúť v priebehu tohto mesiaca. (tasr)

Poznáte KESHovu nadáciu

?

200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

09-112

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–*

Bratislavsko na Facebooku klikajte!

0908 979 518 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

zasklievanie balkónov i terás

hliníkový posuvný systém

.

VEĽKÝ VÝBER PREVEDENÍ

www.balkona.eu

BA 13-15 STRANA - 9

63-0086

JARNÉ ZNÍŽENIE CIEN 15% až 50%


komerčná riadková inzercia PONUKA PRÁCE $ Výpomoc v centre zdravého živ.štýlu 12/hod./týž. cca 300€/mes. 0908 882 722 REMESELNÍCI $Krtkovanie, radiátory, WC, atď. 0905 307 501, 63 83 91 15 $Hodinový manžel 0948 125 188 $Glazúrovanie vaní 0905 983 602 $Výroba kuch. liniek, vstav. skríň, kanc. nábytku, obývacích stien na mieru podľa Vašich predstáv. Zameriame, poradíme, namontujeme. 0905 438 344, 0905 950 805 $Maliarské – murárske aj menšie práce 0904 350 433 $GLAZOVANIE VANÍ. 21 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267  926 www.renovacia-vani1.webnode.sk/ $Oprava nábytku okien nátery maľby parkety 0905 583 657 REKONŠTRUKCIE $Vykonávame murárske práce a všetky druhy prác za výhodné ceny 0902 272 708 $Robíme rekonštrukcie bytov a  RD, bytové jadrá, obklady, dlažby, stierkovanie, maľovanie a  elektroinštalácie, montáž krbov 0904 616 738 $Rekonštrukcie jadrá kúp.byty komplet 0905 583 938 $Rekonštrukcie bytov a kúpeľní, obklady, voda a elektroinštalácie. 0908 570 594, www.vrablic.sk SLUŽBY $Vyhľadávam vodu pramene geod. zóny bytov pozemkov, iné 0910 989 498 $Realizujeme prepisy rukopisov, strojopisov, audio a videozáznamov do elektronického dokumentu. www. prepisovanie.sk , 0904 662 916 UPRATOVANIE $Vykonávam upratovacie práce kancelárske priestory nebytové-bytové tak tiež upratovanie domácnosti kvalitne spoľahlivo a lacno. Tel.: 0910 212 817 ČISTENIE $PUCI-PROFI čistenie kobercov a sedačiek, 0903 454 506 $Tep.0903 195 861 $ TIP-TOP tepujeme 0907 226 322 BEZPEČNOSŤ ELEKTROINŠTALÁCIE $NONSTOP ELEKTROPRÁCE – JADRÁ, POISTKOVÉ SKRINKY, AJ DROBNÉ – VYPÍNAČE, SVETLÁ, ZÁSUVKY + BYTOVÉ PORUCHY 0905 501 481 VODA - KÚRENIE – PLYN $www.vodo-instalater.sk 0903 557 127 $Vodoinštalatér 0904 307 824 $ÚK-plyn-autgén + malé práce 0905 839 946 SŤAHOVANIE, DOPRAVA $Sťahovanie –likvidácia, vypratávanie povál a  pivníc. Lacno, korektne a  nepretržite – Vám ponúka firma KUKO TRANS. 0903 784 289, 02/62 24 77 25

$ŠUPITO – SŤAHOVANIE NONSTOP, BYTY, ŤAŽKÉ A VEĽKÉ PREDMETY. TEL: 0903 129 822 $Sťahovanie, likvidácia nábytku, vypratávanie bytov a pivníc. Lacno a spoľahlivo NON-STOP. 0907 794 954, 0903 704 719, 02/20 71 40 08 $Menšie sťahovanie, likvidácia nábytku 54 41 67 96, 0905 727 091 $JOŽOVCI – sťahujeme, likvidujeme, sute, vypratávame výnos + presun nábytku dôch.ZŤP – 10% 0903 594 868, 02/45 24 11 13 preprava okná PARKETY $Montáž parkiet 0904 653 174 $GLOBAL - Brúsenie a lakovanie. Montáž lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290 MAĽBY - STIERKY – NÁTERY $Maľby, stierky, rekonštrukcie, rýchlo a lacno. 0905 641 206 $Maľby, podlahy 0915 462 513 $Maľby, stierky lacno. 0917 458 587 $NÁTER DVERÍ odvoz-dovoz 02/65 96 74 21, 0905 621 229 $Maľovanie lacnejšie aj schodištia 39 02 56 76, 0904 847 076 OPRAVA CHLADNIČIEK $Polák tel.: 0905 167  948, 0905 248 745 $HERGOTT 0905 627 297 – 8,00-20,00. Tel.: 62 24 76 17, 65 42 24 36 $Zimmermann. Tel.: 62 31 84 20, 0905 547 476 $Matúš 0905 616 431 OPRAVA SPORÁKOV OPRAVA PRAČIEK $MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618 $Opravy – umývačky, práčky www.opravy-montaze.sk NONSTOP 0905 487 722 $Valovič 0902 286 141 OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO $Servis u Vás 62 41 08 07, 0905 846 710 $Servis TV 45 52 36 95, 0905 565 938 oprava šijacích strojov oprava pc KLIMATIZÁCIE $Montáž, predaj byt.klím, plnenie autoklím. 0905 167 948 krtkovanie čalúnenie Účtovníctvo, mzdy $Dane, Certif. účtovníctvo .www.cas1.sk 0917 30 30 12 $Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0904 308 346 vzdelanie kurzy opatrovanie PRE ZDRAVIE PRE KRÁSU AUTO MOTO autosklo

komerčná riadková inzercia zvieratá oznam $Stránka na Facebooku s názvom Neska neny: prinášame – vtipy, zábavu, vtipné obrázky a videa. Pridajte sa k nám !

TVPROGRAM

dovolenka nehnuteľnosti pôžičky predám

PONDELOK

15. apríl 2013

06:00 Teleráno 08:20 Búrlivé víno 09:25 Zámena manželiek 10:50 Tyran 12:40 Komisár Rex VI. 1/15 13:40 Odložený prípad III. 19/23 14:40 Monk V. 7/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 6/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 6/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 Lampáreň 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 21:35 Extrémne premeny 20:20 Búrlivé víno 21:35 Extrémne premeny: Druhá šanca na život - Reality show o chudnutí, USA, 2012 23:40 Nočné Televízne noviny 00:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 6/24 00:50 Monk V. 7/16 01:30 Odložený prípad III. 19/23 02:15 Hrozba z temnoty V. 2/22 02:55 Komisár Rex VI. 1/15 04:00 Bez servítky 04:40 Lampáreň 06:20 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:50 Súdna sieň: Ruleta 08:55 Súdna sieň: „Starý ďábel“ 09:55 Páli vám to? 11:00 SUPERMAMA NA JOJke 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 12 podmienok dedičstva 16:00 Páli vám to? - Slovná hra, v ktorej nejde iba o slovíčka 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Nič nezarobíš 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:30 Panelák 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Tajná svadba - Prvý slovenský denný seriál (2013). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová 21:30 Bučkovci 2 - Slnko, seno, dedina - PREMIÉRA 23:15 Haló 5 00:00 Totálny úlet 02:05 Bučkovci 2 - Slnko, seno, dedina 03:10 KRIMI 03:35 NOVINY TV JOJ 04:05 Zločinné úmysly 05:30 Správy RTVS 06:10 Doktorka Quinnová VI 06:55 Správy RTVS 07:50 Slovensko v obrazoch 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 District II. 9 10:20 Žena na úteku 116 11:05 Sila lásky V. 85 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:15 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Doktorka Quinnová VI 15:30 Sila lásky VI. 100 16:30 Správy RTVS 17:00 Medicopter 117: Banková lúpež 20:10 Raj pre dvoch 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Raj pre dvoch - Rodinný romantický film, Taliansko 2010. Účinkujú: Vanessa Incontrada, Giampaolo Morelli 22:00 Na krok od neba: Skok do prázdna 8/12 22:55 Policajti z centra: Smrť modelky 2/14 23:50 District II. 9 00:35 Medicopter 117: Banková lúpež

TVPROGRAM

UTOROK

16. apríl 2013

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:40 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 11:35 Komisár Rex VI. 2,4/15 13:40 Odložený prípad III. 20/23 14:40 Monk V. 8/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 7/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 7/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky - Porotcovia Masterchef v pikantnom súboji s Masterchef 17:55 Bez servítky súťažiacimi 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:35 HORÚCA KRV II. 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 7/24 00:15 Monk V. 8/16 01:00 Odložený prípad III. 20/23 01:40 Hrozba z temnoty V. 3/22 02:20 Komisár Rex VI. 2-3/15 04:00 Bez servítky 05:30 KRIMI 06:00 NOVINY TV JOJ 07:40 Súdna sieň: Podviedla ma s bratom 08:45 Súdna sieň: Musí ti stačiť 66 eur 09:55 Páli vám to? 11:00 Dom snov IV. 26 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 Ty schudni a ty priber! 1/8 15:00 Nákupné maniačky 1 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Chodila som s úžerníkom 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 21:30 Rodinné záležitosti 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Všetky Maslákove ženy 21:30 Rodinné záležitosti 8 - Slovenský seriál (2013) 23:15 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. - NOVÉ ČASTI 13 00:15 Kosti II. 15 01:10 Edison 03:00 Črepiny  03:35 Damages - V ohrození života IV. 10/10 04:30 Zločinné úmysly 05:55 Doktorka Quinnová VI 06:40 Správy RTVS 07:40 Svet v obrazoch 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 District II. 10 10:20 Žena na úteku 117 11:05 Sila lásky V. 86 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:15 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:35 Doktorka Quinnová VI 15:30 Sila lásky VI. 101 16:30 Správy RTVS 17:00 Medicopter 117 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 21:40 Dr.House Správy RTVS 19:45 Počasie 20:10 Nikto nie je dokonalý 21:10 Hlavne, že sa máme radi... 15/15 21:40 Dr.House VIII.: Biť na poplach 15/23 - Americký seriál z lekárskeho prostredia, 2011. Účinkujú: Hugh Laurie, Lisa Edelstein 22:20 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Let 15/24 23:05 District II. 10 23:45 Medicopter 117 00:35 Nikto nie je dokonalý

Bratislavsko na Facebooku klikajte!

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

BA 13-15 STRANA - 10


TV program TVPROGRAM

STREDA

17. apríl 2013

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:40 HORÚCA KRV 10:50 Keď manželia podvádzajú 12:40 Komisár Rex VI. 5/15 13:40 Odložený prípad III. 21/23 14:40 Monk V. 10/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 8/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 8/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX - Ľudia - príbehy - emócie 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 17:30 REFLEX ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Modré z neba 22:30 Nočné Televízne noviny 23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 8/24 23:55 Monk V. 10/16 00:40 Odložený prípad III. 21/23 01:25 Hrozba z temnoty V. 4/22 02:05 Zámena manželiek 03:15 Komisár Rex VI. 5/15 04:00 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Bytová zlatokopka 08:50 Súdna sieň: Cesta peklom 09:55 Páli vám to? 11:00 Dom snov IV. 27 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 Ty schudni a ty priber! 2 15:00 Nákupné maniačky 2 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Sestrička 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kosti 20:30 Kosti VIII. 11,12 - Americký kriminálny mysteriózny seriál (2013). Hrajú E. Deschanelová, D. Boreanaz 22:30 Vtierka Castle IV. 7 23:30 Hawaii 5.0 II. 12 00:30 Hawaii 5.0 7 01:25 Vtierka Castle IV. 7 02:15 KRIMI 02:40 Damages - V ohrození života V. 1/10 03:25 Zločinné úmysly 05:05 Správy RTVS 05:50 Doktorka Quinnová VI: Návrat domov 06:40 Správy RTVS 07:40 Autosalón 08:05 Duel 08:35 5 proti 5 09:25 District II.: Ruská zima 11 10:15 Žena na úteku 118 11:05 Sila lásky V. 87 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:15 Dámsky klub 14:05 Taxík 14:35 Doktorka Quinnová VI: Návrat domov 15:30 Sila lásky VI. 102 16:30 Správy RTVS 16:55 Medicopter 117: Ví21:50 Motýlik rusy na palube 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Schôdzka so smrťou 21:50 Motýlik - Dobrodružný film, Francúzsko, USA 1973. Účinkujú: Steve McQueen, Dustin Hoffman 00:10 District II.: Ruská zima 11 00:55 Medicopter 117: Vírusy na palube 01:40 Schôdzka so smrťou 03:20 Sila lásky V. 87

TVPROGRAM

PIATOK

19. apríl 2013

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:40 HORÚCA KRV II. 10:50 Chráňme naše deti 12:40 Komisár Rex VI. 7/15 13:40 Odložený prípad III. 23/23 14:40 Monk V. 12/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 10/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 10/24 - Kriminálny seriál, USA, 2010-2011 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:20 Búrlivé víno 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno Časom všetko dozrie. Rodinný seriál, SR, 2013. Hrajú: E. Horváth ml., N. Pocisková 21:35 AKČNÝ PIATOK: Fízli zo zálohy (HD) 00:05 Myšlienky vraha V. 5-6/23 01:35 Fízli zo zálohy (HD) 03:20 Komisár Rex VI. 7/15 04:20 Bez servítky 05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Nenechaj nás v tom! 08:50 Súdna sieň: Jedno s kým 09:55 Páli vám to? 11:00 Dom snov IV. 29 - Americká reality show (2003-2011). Účinkujú: P. DiMeo, M. Moloney 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 Ty schudni a ty priber! 4 15:00 Nákupné maniačky 4 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Zbabelec 23:15 Kliatba múmie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Primár vs. primárka 21:30 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY 23:15 Kliatba múmie - Americký dobrodružno-romantický film (2007) Hrajú: V. Webster, G. Kennedy 01:15 Žraloky 03:05 Totálny úlet 04:40 KRIMI 05:10 Správy RTVS 05:55 Doktorka Quinnová VI 06:40 Správy RTVS 07:35 Reportéri 08:05 Duel 08:35 5 proti 5 09:25 District II.: Pustatina 13 10:10 Žena na úteku 120 11:05 Sila lásky V. 89 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:15 Dámsky klub 13:55 Nebíčko v papuľke: Banská Bystrica 14:35 Doktorka Quinnová VI: Sedem spôsobov samoty 15:30 Sila lásky VI. 104 16:30 Správy RTVS 20:10 Milujem Slovensko 17:00 Medicopter 117: Omyl 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Milujem Slovensko - Súťažno-zábavná šou 21:30 Policajti z centra: O mŕtvych len dobre. 3/14 22:25 Lovci hláv 00:05 District II.: Pustatina 13 00:45 Medicopter 117: Omyl 01:35 Lovci hláv 03:10 Žena na úteku 120

TVPROGRAM

ŠTVRTOK

18. apríl 2013

06:00 Teleráno 08:35 Modré z neba 10:50 Neublíž mojej dcére 12:40 Komisár Rex VI. 6/15 13:40 Odložený prípad III. 22/23 14:40 Monk V. 11/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 9/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 9/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé 21:35 HORÚCA KRV víno 21:35 HORÚCA KRV II. - O šťastie treba bojovať. Rodinný dramatický seriál, SR, 2013. Hrajú: A. Bárta, Z. Kanócz 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 9/24 00:15 Monk V. 11/16 01:00 Odložený prípad III. 22/23 01:45 Hrozba z temnoty V. 5-6/22 03:00 Komisár Rex VI. 6/15 04:00 Bez servítky 05:30 KRIMI 06:00 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Ostré lakte 08:45 Súdna sieň: Ješiťák 09:55 Páli vám to? 11:00 Dom snov IV. 28 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 Ty schudni a ty priber! 3 15:00 Nákupné maniačky 3 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Chodník - Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované skutočnosťou (2013) 19:00 18:00 Súdna sieň KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Noemova archa 21:30 Dr. Dokonalý: Zrážanlivosť 16/16 22:45 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. - NOVÉ ČASTI 14 23:45 Kosti II. 16 00:45 Žraloky 02:35 Črepiny  03:05 KRIMI 03:30 Damages - V ohrození života V. 2 04:15 Zločinné úmysly 05:55 Doktorka Quinnová VI 06:40 Správy RTVS 07:40 Občan za dverami 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 District II.: Výbuch nenávisti 12 10:20 Žena na úteku 119 11:05 Sila lásky V. 88 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:15 Dámsky klub 14:05 Hurá do záhrady 14:35 Doktorka Quinnová VI: Vtáčí muž 15:30 Sila lásky VI. 103 16:30 Správy RTVS 17:00 Medicopter 117: Falošný 22:05 Borgiovci poplach 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Toskánska vášeň 2/12 21:35 Reportéri 22:05 Borgiovci II. 6/10 - Historický seriál, Kanada, Írsko 2011. Účinkujú: Irons Jeremy, François Arnaud 22:55 District II.: Výbuch nenávisti 12 23:40 Medicopter 117: Falošný poplach 00:25 Inšpektor Rocca

TVPROGRAM

SOBOTA

20. apríl 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Záchranári 11/18 06:45 Scooby Doo, kde si?! 07:25 Tom a Jerry 07:50 Kung Fu panda I. 8/10 08:15 Tučniaky z Madagaskaru I. 7/10 08:35 Dobrák Ben 2: Čierne zlato 10:20 Alf II. 24/24 10:45 Smoliar 12:40 SUPERSTAR 15:25 SUPERSTAR - Rozhodnutie 16:00 Lovecká sezóna 2 - Rodinná animovaná komédia, USA, 2008 17:40 Zita na krku 18:20 20:20 Chceš ma, chcem ťa Smotánka - Nevšedný svet kľúčovou dierkou 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Chceš ma, chcem ťa (HD) - Romantická komédia, USA, 2009. Hrajú: K. Heiglová, G. Butler 22:30 Bad Boys 2 01:20 Pomstím tvoju smrť 02:50 Chceš ma, chcem ťa (HD) 04:30 Smotánka 05:05 NOVINY TV JOJ 05:35 Zločinné úmysly 07:00 NOVINY TV JOJ 07:35 Beyblade Metal Fusion 08:10 Skoč na to! - Americká komédia (2001). Hrajú B. Raider, B. Philippsová 10:00 Najprísnejší rodičia na svete II. 5 11:00 Ty schudni a ty priber! 5 12:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov II. 4 13:00 Kliatba múmie 15:15 Indiana Jones a chrám skazy - Americký dobrodružný film 20:30 Lovci pokladov: Kniha... (1984) Hrajú: H. Ford, K. Capshawová 18:00 Páli vám to? 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev - Americký dobrodružný film (2007). Hrajú: N. Cage, D. Krugerová 23:15 Zabijak Joe 01:35 Ostrov 03:10 Master & Commander: Odvrátená strana sveta 05:40 Svet v obrazoch 06:10 Správy RTVS 07:10 Pinocchio 07:35 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá 07:50 Alica v krajine zázrakov 5/26 08:15 Fidlibumove rozprávky 08:40 Hľadanie šťastnej chvíle 3/3 09:10 Tanečná akadémia II. 1, 2/26 10:10 Milujem Slovensko 11:30 Nikto nie je dokonalý 12:30 Reportéri 13:00 Autosalón 13:30 On air 13:55 Toskánska vášeň 2/12 17:15 Postav dom, zasaď strom 15:30 Šťastný Pierre 17:15 Postav dom, zasaď strom - Magazín plný nápadov a inšpirácií 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke: „Hlohovec - medvedí cesnak“ 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Čas žeriavov 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 Návrat neznámeho 00:25 Šťastný Pierre 02:10 Čas žeriavov

... spravodajstvo Internetová stránka mesta získala medzinárodné ocenenie

Webová stránka hlavného mesta Bratislavy získala prestížne medzinárodné ocenenie EUROCREST, ktoré sa udeľuje v oblasti informatizácie verejnej správy. Bratislavský web ocenili za informovanie nad rámec zákonných povinností, možnosti interaktívnej komunikácie s občanmi i obsažný informačno-spoločenský servis. Ako pripomenul hovorca Bratislavy Ľubomír Andrassy, ocenená webová stránka je v  prevádzke od septembra

2012. „Jej zásadný prvok, ktorý dal aj nový rozmer elektronickej komunikácii bratislavskej samosprávy, je postavený na intuitívnej práci s informáciami,“ uviedol Andrassy. Informácie sú na stránke www.bratislava.sk rozdelené v  rámci štyroch tematických a  informačných blokov - Mesto a jeho správa, Život v metropole, Voľný čas a  turizmus, Financie a  majetok. Stránka opustila tradičné členenie informácií zoskupených v  sociologických skupinách ako napr. občan, podnikateľ, návštevník.   Andrassy pripomenul, že web po-

núka návštevníkom možnosť zorientovať sa s postupom pri vybavovaní úradných povinností. Ide napríklad o témy súvisiace s narodením dieťaťa, nástupom do školy či umiestnením do domova dôchodcov. „Mesto na základe analýzy najčastejšie kladených otázok Bratislavčanmi zatiaľ ponúka riešenia 18 životných situácií a okrem vecných rád majú návštevníci stránky možnosť získať 58 dokumentov, formulárov nevyhnutných na vybavenie povinností vo vzťahu k  samospráve i štátnej správe,“ informoval Andrassy. Víťazov súťaže o cenu EUROCREST vy-

hlásili v tomto roku už po ôsmy raz. Do odborného hodnotiaceho procesu sa mohli zapojiť obce a mesta z krajín strednej Európy. Do finále tohtoročnej súťaže postúpilo hlavné mesto SR aj vďaka tomu, že metropola získala v  roku 2012 na národnej úrovni najvyššie ocenenie Zlatý erb. Odovzdávanie cien súťaže EUROCREST bolo súčasťou medzinárodnej konferencie Informačné systémy v  štátnej správe a  samospráve, ktorú dnes a  v  stredu (10.4.) organizuje metropola východných Čiech – Hradec Králové. (tasr)

BA 13-15 STRANA - 11


Občianska riadková inzercia R1 • AUTO-MOTO predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R1 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$ Dodávka Iveco 0905586188 R2 • AUTO-MOTO kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R2 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Kúpim Fábiu, Octáviu, Golf, Peugeot, Renault a iné. 0907 672 305 $Kúpim auto-vrak. Tel.: 0949 175 758 $Kúpim vaše nepojazdné, havarované auto, aj vrak. Tel.: 0919 285 295 $Kúpim starú motorku Jawa 500ohc aj diely 0905400361 $Kúpim akékoľvek auto aj nepojazdné (zn. Škoda, Renault, Fiat, BMW, Nissan, Daewo, atď.), staršie - novšie, skorodované havarované aj bez TP, STK, EK, osob., nákl. aj vraky. Odvoz si zabezpečím. Tel.: 0903 033 794 R3 • AUTO-MOTO rôzne Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R3 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R4 • BYTY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R4 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Mladá rodina kúpi 2-3 izbový byt. Súrne. RK prosím nevolat. Tel.: 0905 011 501 $Mladomanželia kúpia garzónku alebo 1 izbovy byt nie cez RK. Hotovost. Tel.: 0915 615 489 $Kúpim ihneď 3-4 izb.byt v Petržalke 0903 739 661 $Kúpime byt v BA 0903 461 817 $Súrne kúpim gar., 1 izb. 2 izb.byt v Bratislave, hotovosť 0905 560 699 $Súrne kúpim v hotovosti 3-4 izb.byt v BA dohoda istá 0903 958 009 $Výkup bytov v BA 0948 229 605 $Kúpim gars., 1 iz.BA 0948 044 197 R5 • BYTY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R5 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Predám 3-izb byt v Stupave o výmere 114 m2 a garáž 32 m2, v centre slnečný s balkónom 13 m2, veľmi pekný, v prípade záujmu aj so zariadením, cena 142.000 €, t.č. 0918 219 695 $Predám 2-i.byt v Rajke, komplet rekonštr. Cena: 58.000 €. Tel.: 0918 995 917 $Predám 3i byt po čiastočnej rekonštrukcii v Malackách na ulici L.Fullu. cena 70 000 eur. 0908 898 025 $3izb.byt v Rači 0905586188 $1iz byt, Príkopova ul., Nove Mesto pri Poluse, tehla-prerobený, zariadený 0949439018 $Predám 3izbový byt vo Vajnoroch, novostavba, tehla, 2/3 poschodie, 75m2. Možnosť dokúpiť garážové státie. 0907107390 $AKCIA Predám krásny zariadený 3i.byt v PK 92900€ 0902471166 R6 • BYTY výmena Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R6 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Vymením 2-izbový byt, slnečný na

2 p. v Žarnovici za byt alebo garsónku v Bratislave, aj v okolí. Tel.: 0904 027 644, 0903 666 691 R7 • BYTY prenájom Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R7 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Dám do prenájmu 2-izb.byt, BA-Nové Mesto. Tel.: 0905 595 666 $Vezmem do prenájmu 2 alebo 1 izbový byt v Bratislave. Bývať chcem sám, 1 osoba. Tel.: 0903 932 612 $Ubytujem 6 až 7 pracovníkov v rodinnom dome v Karlovej Vsi. T.č. 0904 089 710 $Vezmem do prenájmu 2 až 3 izbový byt v Bratislave. 0903 922 549 $Vezmem do prenájmu 2 alebo 3 izbový byt . Sme bezdetný pár, 2 osoby Najradšej v Ružinove, Novom Meste, centre, Petržalke. 0903 879 938 $Vezmem do prenájmu garsónku, 1 izbový byt v Bratislave. Tel. 0903 661 719 $Dám do prenájmu 2 izbový zariadený byt v Pezinku 350,-€/m s energiami. 033 642 11 93 $Dám do prenájmu 2-izb.byt na Štrkovci – BA 0908 757 154 $Prenajmem 5 izb. Rod.dom v Rači. Cena 1300 € za mesiac vrát.enerií. Tel.: 0903 711 184 $Prenajmem 2,5 izb.byt pri Rač.mýte od 1.7.13. Cena 550 €/mes.vrátane energií. Tel.: 0903 711 184 $Malú garzónku 150€ 0904537330 R8 • DOMY CHATY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R8 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R9 • DOMY CHATY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R9 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Predám RD v Píle za dobrú cenu. Tel.: 0903 545 196 $Predám chatu nad Modrou bez IS, pozemok 6á, cena 17 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 $Predám RD v Chorvátskom Grobe, 5-izbová novostavba na 6 árovom pozemku, pekný, cena 240.000 €, t.č. 0905 446 170 $Na predaj 12-izbový priestranný RD v Bartislave III Rača, na ulici Demänovskápodl.plocha 262 m2 + pivn. 74m2 + 4ks balkon 5,9m2, pozemok 448m2. Výborná investičná príležitosť aj na podnikanie. 340.267 €, tel.: 0905/705 617, 0903/825 789, mail: peter.dobias@remax-slovakia.sk $Na predaj novostavba 4-izb.luxusný rodinný dvojgeneračny dom v lukratívnej časti Bratislavy k.ú. Vinohrady, obec BA-Nové Mesto, okres Bratislava III, na ulici Sliačska, v tichom a kľudnom prostredí blízko lesa s nádherným výhľadom, podl.plocha 284 m2 + nepodpivničený + veľká terasa a balkón, pozemok 386m2, cena: 537.778 €, tel.: 0905/705 617, 0903/825 789, mail: peter.dobias@remax-slovakia.sk $Predám 4i RD vo V.Levároch, nová strecha, el., plyn, voda, 6,5á pozemok, aj ako 2-generačný, 83000 EUR, 0948033023

Občianska riadková inzercia $Predám staršiu chalupu v pôvodnom zachovalom štýle, v Kuchyni, 22á, el., plyn, voda, kozub, murovaná pec, hosp. budovy, altánok, ovocné stormy, 98000 Eur, 0908776508 $Predám starší 1i RD-Veľké Leváre,121 m2, el., voda, 16600 EUR, 0948 033 023 $Predám 4 i RD 5 á pozemok všetky IS studňa v Borskom Mikulášl na Záhorí Cena 42 tisíc EUR dohoda možná telefón 0915 748844 $Predám rodinný dom na Záhorí v Štefanove.tel. 0948068002,email: sinka. daniel@centrum.sk $Dva domy za cenu jedného, s vybavením, Orava, 0911206412. $Predám 3 ročnú zrubovú chatu na Orave 9 km od Zuberca. Vhodná na rekreáciu, podnikanie aj bývanie. Tel. 0948538623 $Predám starší dom v  Pukanci Za Múrom 7, rozloha 84 m² plus 500 m² pozemok plus záhrady 80 árov, inžinierske siete plus kamenná studňa. T: 0905 487 710 $Predám dve menšie chaty na jednom pozemku vo veľkosti 579 m2 v krásnej lesnej lokalite Vampíl, pri Malackách. cena 25 000eur. 0908 898 025 $Predám RD Malacky-centrum, 8,5a, 115 000€,   0908 750 406

STAVAŤ! TEL.: 0902 798 448 $Predám v Perneku pozemok s 2 staršími RD v peknom prostredí pod lesom smer Pez. Baba, všetky IS, studňa, cena dohodou, t.č. 0904 223 493 $Predaj STP Kráľ p. Senci 6-10 ár, IS, cesta, 62,-€/m2. 0948 209 738 $Predám pekný 9a stavebný pozemok pod Karpatami v obci Sološnica (45km od BA). Všetky IS na pozemku. cena 35€/m, 0908 898 025 $Predám stavebný pozemok priamo hraničiaci s lesom v obci Sološnica   (45km od BA). Posledný v tejto lokalite!   759 m2,   36€/m. Všetky IS.  0907 775 922 $Záhrada v Modre 0905586188 $Predáme pekný stavebný pozemok v Kostolišti (40km od BA).Cena dohodou. 0908 127 420 $Predám záhradu v Bernolákove. Tel.:0905571241

R10 • DOMY CHATY prenájom

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R13 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R10 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R11 • POZEMKY ZÁHRADY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R11 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Na predaj pozemok v okr. PK, obec Šenkvice, 498 m2, určený na výstavbu rodinného domu. K pozemku je asfaltová prístupová cesta s IS v príprave jar 2013. Pri pozemku sa budú nachádzať inžinierske siete: voda, elektrina. Kanalizácia nie je vybudovaná. Cena pozemku je 56,15 EUR /m2/. Tel.: 0905/705 617, 0903/825 789, peter. dobias@remax-slovakia.sk $Predám stavebný pozemok v Kostolišti v lokalite pod lesom,výmera 650 m2,šírka 17,5 m,prípojky voda,plyn,el.energia,kanalizácia na pozemku.Cena dohodou. RK nevolať.Tel.č:0903 666 763. $Na predaj pozemok v okr. PK, obec Šenkvice, katastrálne územie Veľké Šenkvice, veľkosť: 498 m2, určený na výstavbu RD. Pozemok sa skladá z 1 parcely. Šírka pozemku je 27,6 m a dĺžka 18 m. Rozkladá sa na mierno svahovitom teréne s pitnou studňovou vodou v lokalite. K pozemku je asfaltová prístupová cesta s IS v príprave jar 2013. Pri pozemku sa budú nachádzať IS. Kanalizácia nie je vybudovaná. Cena pozemku je 57,62 € /m2, tel.: 0905/705 617, 0903/825 789, mail: peter.dobias@remax-slovakia.sk $Na predaj pozemok a výrobno-prevádzkové priestory v k.ú. Podunajské Biskupice, ZP 887 m2, ÚP 887 m2. Cena nehnuteľnosti je 303334 €, tel.: 0905/705 617, 0903/825 789, mail: peter.dobias@remax-slovakia.sk $PREDÁM SP 578 M2 NA VÝSTAVBU RD V KAPLNÁ PRI SENCI, ELEKT.GP. RÝCHLE JEDNANIE 30 € / M2. MOŽNOSŤ IHNEĎ

BA 13-15 STRANA - 12

R12 • POZEMKY ZÁHRADY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R12 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Kúpim akýkoľvek pozemok, rodinný dom či byt pod Karpatami. V hotovosti. 0908 898 025 R13 • VZDELÁVANIE

R14 • HĽADÁM PRÁCU Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R14 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$HĽADÁM PRÁCU AKO PREDAVAČKA. SOM ZODPOVEDNÁ,KOMUNIKATÍVNA. TEL:0908 250 872 R15 • ELEKTRO - TECHNIKA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R15 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Predám multifunkčné zariadenie HP F370 so scanerom a kopírkou, s inkoustovou tlačiarňou. Málo používaná aj s káblom. Cena 20 € / dohoda. Tel.: 0948 280 983 $Predám fotoaparát Kodak Cameo AF 35 mm na film s digitálnym displajom na ukazovanie fotiek, samonatáčanie filmov – na 2 kusy AAA batérií. Je k nemu čierne púzdro, robí profesionálne fotky. Cena 20 € / dohoda. Tel.: 0948 280 983 $Predám počítačovú zostavu Intel 2,8 GHz, 1 GB ram, s LCD (tenký monitor), DVD, vhodná na win XP, office, exel, na bežnú prácu v kancelárii, doma na internet, skype, facebook, filmy, atď., je v 100% stave. Cena len 120 euro, doveziem - dohoda. Nie SMS. Tel.: 0940 880 445 R16 • MÓDA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R16 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Predám spoločenské mušelínové šaty, bledozelenej farby, na výšku 154 cm, číslo 38. Tel.: 0908 880 728 R17 • DROBNOCHOV Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R17 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH


Občianska riadková inzercia $Predám Landeské húsatá z domáceho chovu. Tel.: 0904 021 026 $Predám 6á pozemok v lese nad Modrou, cena 13 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 R18 • HOBBY - ZÁĽUBY Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R18 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Kúpim starožitnosti. Tel.: 0905 545 874 $Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave. Tel.: 0903 753 758 $Dobre zaplatím za vojenské veci nemecké prilby bodáky šable odznaky medaile dokumenty platí stále.0907120101 $Predám starož.zachovalé skrine 0903957702 TT R19 • ŠPORTOVÉ POTREBY Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R19 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R20 • RÔZNE kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R20 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R21 • RÔZNE predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R21 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Predám ovčie rúno, úplne nové s magnetom 0908 880 728 R22 • VŠETKO PRE DETI Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R22 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R23 • STAVBA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R23 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$KÚPIM HAKY LEŠENIE 0907672305 $Predám nové plastové okno 0917506752 $Predám pekný tehlový obklad z originál pálenej tehly. Dovoz možný. Cena od 6€ 0948 299 512

$Predám výhodne nové dvierka na kuchynské linky - rôzne druhy, farby a rozmery + el. spotrebiče a drezy, PK. 0911 399 560 R24 • BÝVANIE Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R24 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Predám cenovo výhodne poťahové látky na sedačky a kreslá, rôzne vzory a farby. PK. 0911 399 560 $Predám guľatý konferenčný stolík, mahagónovej farby. Nepoužité guľaté dymové sklá, priemer 800 x 10 mm. T: 0902 679 183 R25 • DIELŇA ZÁHRADA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R25 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Predám 3.ročné sadenice Adansonia Digitata - BAOBAB AFRICKY, 1KS/ 32€. Tel.: 0911 545 122 $Predám ozdobné plastové obaly na kvetináče, priemer 50, 80 mm biele, 100 mm biele a hnedé, 300 mm biele. T.: 0902 679 183 $Predám košatú okrasnú trvalku, PANDAN ZELENÝ. T. 0902 679 183

TVPROGRAM

NEDEĽA

21. apríl 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Záchranári 12/18 06:45 Scooby Doo, kde si?! 07:25 Tom a Jerry 08:00 Kung Fu panda I. 9/10 08:25 Tučniaky z Madagaskaru I. 8/10 08:50 Lovecká sezóna 2 10:10 Alf III. 1/25 10:40 Zita na krku 11:20 Majster premeny - Komédia, USA, 2002. Hrajú: D. Carvey, B. Spiner 13:00 Na telo 13:30 FORMULA 1: Veľká cena Bahrajnu - Priamy prenos 11:20 Majster premeny pretekov F1 zo Sakhiru 16:20 V mene kráľa - Dobrodružný film, USA-Nemecko, 2007. Hrajú: J. Statham, R. Liotta 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 SUPERSTAR LIVE 23:00 SUPERSTAR - Rozhodnutie LIVE 23:35 Smrtiaca nákaza 01:10 Bad Boys 2 04:10 Na telo 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:10 Zločinné úmysly VI. 06:35 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:40 Rýchla rota Chipa a Dala 08:35 Timon a Pumbaa II. 09:05 Gumkáči V. 10:00 Fantastické torty 20 11:00 Kde bolo, tam bolo II. 14 - Americký rodinný fantazijný seriál (2013). Hrajú: J. Morrisonová, J. Gilmore 12:00 Telo ako dôkaz 13/13 13:05 Skoč na to! 14:50 Záhady sfingy - Britsko-kanadský dobrodružný film 23:00 Vražedná divočina (2008). Hrajú L. Munro, D. Meyerová 16:55 Bučkovci 2 - Slnko, seno, dedina 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Mamma Mia! 23:00 Vražedná divočina - Americký thriller (2006). Hrajú M. Freeman, J. Cusack 01:10 Edison 03:05 Znásilnil ma telocvikár 04:35 Zločinné úmysly VI. 06:55 Pinocchio 07:20 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá 07:35 Alica v krajine zázrakov 08:00 Maškrtníček 08:30 Stretnutie pod starou píniou 3/3 09:00 „Z pekla štěstí“ 09:55 Planéta Zem zhora 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Rosemary a Thymeová III: Volanie divadla 14:30 Film pre pamätníkov - rež. Paľo Bielik: 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne V piatok trinásteho 16:10 Pošta pre teba 17:15 Hlavne, že sa máme radi... 15/15 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne - Najlepšie recepty Kamily Magálovej a Pavla Pospíšila odhalené 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 20:10 Buddenbrookovci 1, 2/2 23:10 Góly - body - sekundy 23:20 Rosemary a Thymeová III 00:10 Občan za dverami

R26 • DARUJEM Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R26 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Kto má dobré srdce a daruje pre deti potraviny? 0917511975 $Kto môže darovať funkčné piano.0940822614 R27 • ZOZNÁMENIA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R27 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Prihlási sa štíhla športová deva 45 ročnému cestovateľovi k moru, aby to klapalo a hodili sme sa k sebe aj MMS aj SMS na 0944 401 718

Vizitky

02/ 44 63 76 45

... spravodajstvo V Dunaji sa pravdepodobne nachádzajú pozostatky sochy Márie Terézie

Výsledky pondelkového (8.4.) prieskumu hľadania pozostatkov sochy Márie Terézie, ale aj iných skúmaní tzv. podvodnou archeológiou v Dunaji prezentoval Attila Tóth prednáškou Čo sa skrýva v Dunaji na výstavisku Incheba v rámci expa Pamiatky.   „Ak si niekto myslel, že nájdeme Máriu Teréziu sediacu na koni, tak ho sklameme. V  mieste zhodenia úlomkov tejto sochy sme však sonarom našli tri anomálie - rôzne veľké predmety, ktoré môžu pochádzať zo sochy. O  tom sa možno presvedčiť až potápačským výskumom,“ konštatoval Tóth z  budapeštianskej výskumnej skupiny Argonauta.

Zároveň vysvetlil, že je veľký rozdiel medzi morským a riečnym prieskumom. Morský je atraktívny, aký ho poznáme z filmov, kým riečny má iné špecifiká. Okrem toho, že tam nie sú húfy farebných rýb v  priezračnej vode, sú rieky temné a  s  prúdiacou vodou, ktorá všeličo odnáša, ale v  hĺbke pod nánosmi aj ponecháva. „Dunaj bola hraničná rieka Rímskej ríše, pri ktorej stálo veľa strážnych veží a  opevnených prístavov. Pri našom výskume využívame aj archívne dokumenty, ale mapy do roku 1700 neexistovali. Takže nie sú zakreslené bitky, pri ktorých dochádzalo k  potopeniu lodí. To nám sťažuje pátranie,“ priblížil expert, ktorý si po štúdiu archeológie špecializáciu výskumu pod vodou doplnil v  Taliansku a  vo Francúzsku, pretože v Maďarsku tonie je možné.

Pri poklese vody Dunaja v roku 2011 sa jeho skupine podarilo nájsť pozostatky drevenej lode. Trámy boli pospájané drevenými spojmi a  podľa letokruhov zistili, že loď je z  raného stredoveku, okolo roku 1320. To je najstarší nález lode v Karpatskej kotline. „Keby to bolo v  morskom prostredí, mikroorganizmy by drevo zlikvidovali. Preto na dne mora nie sú drevené lode,“ zdôvodnil prednášajúci.  Pripomenul aj prípad nájdenia inej drevenej lode z rovnakého obdobia, ktorú si záujemca porezal na kusy a odviezol domov. „Po upozornení občanmi sme mu túto krádež úradne skonfiškovali, dali do múzea a  neskôr celú loď poskladali. Archeologické dedičstvo patrí do vysokého stupňa ochrany kultúrneho dedičstva,“ poučil prítomných. Zaujímavý prípad sa črtá objavením

trčiacej lode v ramene Dunaja, ktorá je pod nánosmi štrku neporušená, a teda nevyrabovaná. Vraj to môže byť časť legendárnej prepravy klenotov z  roku 1526, kedy z  vtedajšieho Budína ich útekom pred vojnou odvážalo 66 lodí. „Keď sa nám podarí tohto roku s talianskymi potápačmi urobiť výskum, možno to bude svetová rarita, ak objavíme tento poklad kráľovnej Márie,“ dodal Tóth, ktorého snom je vytvoriť v Maďarsku komplexné centrum riečnej archeológie pre medzinárodnú spoluprácu. Spomínaný prieskum Dunaja a  prednáška je zásluhou Bratislavského okrášľovacieho spolku prvou akciou so Slovenskom. Skupina Argonauta už spolupracuje s  Francúzskom, Slovinskom, Srbskom, Chorvátskom a Talianskom. (tasr)

BA 13-15 STRANA - 13


kariéra ... spravodajstvo Bez lístka do múzea, zadarmo do zoologickej záhrady či na plavbu po Dunaji sa dostanú Bratislavčania už budúci víkend. Hlavné mesto totiž po desiatykrát otvorí dvere do svojich inštitúcii a ponúkne pestrý program. Štvordňové celomestské podujatie Bratislava pre všetkých 2013 odštartuje programom už vo štvrtok 18. apríla a pripomínať sa bude aj dvadsaťročná existencia Bratislavy ako hlavného mesta. "Chceme pozvať Bratislavčanov do všetkých našich zariadení, počas soboty a  nedele budú preto otvorené a  dostupné bez poplatku," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii bratislavský primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru-SD). Jednotiacou myšlienkou podujatia je 20. výročie Bratislavy ako hlavného mesta SR. Mesto si chce však tiež pripomenúť 450. výročie od prvej kráľovskej korunovácie, kedy bol za kráľa korunovaný Maximilián II a  vtedajší Prešporok sa stal hlavným mestom Uhorska. "V Primaciálnom paláci budeme vystavovať kópiu Uhorskej kráľovskej koruny a  korunovačných klenotov a  odevov," avizoval primátor. Dni  otvorenej  samosprávy  sa začnú vo štvrtok (18.4.) o  08.00 h Bratislavskou burzou kníh. Knihy za pár centov opäť ponúkne na svojom nádvorí Mestská knižnica, ktorá zároveň nových čitateľov zapíše bez poplatkov. Mestské múzeum i  Primaciálny palác otvoria výstavy diel o  historickom centre mesta, povojnovej Bratislave od Karola Kállaya či ukážu fotografie slovenskej metropoly za posledných dvadsať rokov, kde poskytla svoj archív aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Na piatkovom (19.4.) galavečere zase primátor ocení osobnosti, ktoré sa zaslúžili o  kultúrny, spoločenský či športový rozvoj slovenskej metropoly. Opäť nebude chýbať odpečatenie mestských brán, ktorým v  sobotu (20.4.) Bratislava otvorí turistickú sezónu. "Tradične je to robené v  historickom duchu, v  spoločenstve tovarišstva a  starých bojových umení a  remesiel. Potom bude sprievod pokračovať pred Primaciálny palác, Bratislavčania uvidia exhibíciu jazdcov a bojovníkov," priblížil riaditeľ Bratislavského kultúrneho a  informačného centra (BKIS) Vladimír Grežo. Celý víkend si bude môcť verejnosť pozrieť reprezentačné priestory Primaciálneho paláca s  obrazárňou a  unikátnymi gobelínmi a v  sobotu im dvere do svojej kancelárie otvorí aj primátor. V  autobuse na Hviezdoslavovom námestí si budú môcť záujemcovia pozrieť Bratislavu objektívom či ceruzkou mladých. Na veľkú mapu mesta zase budú môcť v  rámci interaktívneho projektu Mapa ciTy! pripnúť odkaz a  opísať tak zážitok, ktorý sa im spája s  niektorým

miestom v Bratislave. V sobotňajší večer sa Stará tržnica stane miestom oslavy sviatku pridelenia mestských práv. O  22.00 h tam odštartuje Svätojurajská veselica. "Je to cenovo dostupná ponuka, ľudia si nerobia starosti ani s  oblečením. Trošku nám však konkuruje hokej, tak tam budeme možno oznamovať, aký je stav," podotkol Ftáčnik. Bratislavčania sa cez víkend zadarmo odvezú známym Prešporáčikom, lanovkou zo Železnej studničky na Kamzík i  poplavia po Dunaji. Svoje dvere cez víkend otvorí aj Zoologická záhrada, kde vlani počas tohto celomestského podujatia zavítalo vyše 30.000 ľudí. Bratislavčania budú môcť využiť aj pešie tematické prehliadky mesta so sprievodcami pod názvom Turistom vo vlastnom meste. Dostanú sa aj do podzemia Kaplnky sv. Jakuba či na ostrov Sihoť. Svoje športoviská rovnako otvorí mestský STaRZ. Zadarmo sa bude korčuľovať aj plávať a STaRZ zavolá návštevníkov do novej posilňovne na Pasienkoch. V  nedeľu (21.4.) bude Partizánska lúka patriť deťom. Lesníci aj tento rok chlapcom a  dievčatám pomocou hier a  súťaží ukážu, ako prebieha život v  lese aj to, čo je prácou lesníkov. Vlani sa zvedavé deti lesných pedagógov pýtali napríklad na kreslenú postavičku Shrek či dinosaurov. Zadarmo bude tiež člnkovanie na jazere pri Partizánskej lúke či lanoland na Kamzíku. Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní spoje na viacerých linkách mestskej hromadnej dopravy, do ulíc však vypraví navyše aj historické vozidlá. Vlani celomestské podujatie podľa primátora navštívilo viac ako 100.000 ľudí. Ftáčnik dúfa, že aspoň toľko ich príde aj tento rok. (tasr)

Mestská časť Petržalka začala opravovať výtlky

Najväčšia bratislavská mestská časť (MsČ) Petržalka začala opravovať po zime výtlky. Podľa Michaely Platznerovej z kancelárie starostu jej to umožnila stabilizácia počasia. Z rozpočtu na tento rok má samospráva na opravu komunikácií, chodníkov či parkovísk vyčlenených 175.000 eur. Dodnes podľa Platznerovej MsČ Petržalka opravila veľké výtlky na Černyševského, Pifflovej, Belinského, Ševčenkovej a Švabinského ulici. Ich oprava samosprávu stála vyše 4780 eur. Ako uviedla Platznerová, objednalo sa už ďalších 18 ton asfaltobetónovej zmesi, ktorá sa použije na opravu výtlkov netechnologickým spôsobom za vyše 5000 eur. Mestská časť zároveň chystá objednávku na opravu ciest v časti Dvory aj Ovsište. „Opravy menších výtlkov bude dodávateľ realizovať netechnologickým spôsobom, teda vyčistením miesta výtlku, zaliatím asfaltobetónovou zmesou a následne zhutnením vibračným strojom,“ vysvetlila Platznerová. Väčšie výtlky si podľa jej slov vyžadujú technicky aj finančne náročnejší spôsob opravy. „Poškodené miesto treba upraviť vybú-

raním a následnou opravou poškodených vrstiev vozovky,“ dodala. (tasr)

MsČ Záhorská Bystrica sa zviditeľní súťažou fotografií

Bratislavská mestská časť (MsČ) Záhorská Bystrica chce zdokumentovať svoju históriu i súčasný rozvoj prostredníctvom fotografií zachytávajúcich obec v  rôznych tematických pohľadoch. S  týmto zámerom vyhlásila fotografickú súťaž Záhorská Bystrica – včera, dnes a  zajtra. „Jedným z  cieľom súťaže je dať začínajúcim fotografom šancu prejaviť svoju šikovnosť i  kreativitu. Skúsení fotografi zasa môžu dokázať svoju profesionálnu zručnosť,“ uviedla pre TASR Barbora Besedičová z referátu kultúry Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici.  „Prispieť do súťaže môžu všetci, ktorí majú k  Záhorskej Bystrici vzťah, či už tu bývajú, pochádzajú z  tejto časti Bratislavy, alebo ju radi navštevujú,“ informovala Besedičová. Mestská časť určila v  súťaži päť tematických okruhov - Život a  ľudia v  Záhorskej Bystrici, Zvyky a  tradície, Panoráma a  noc v  Záhorskej Bystrici, Ročné obdobia a  Historické a  kultúrne pamiatky v  Záhorskej Bystrici. Fotografie zachytávajúce jednu z týchto tém môžu súťažiaci posielať do 20. októbra na adresu sutaz.zahorskabystrica@gmail.com. Ako dodala Besedičová, po tomto termíne budú vybrané fotografie súčasťou výstavy, najlepšie budú ocenené hodnotnými cenami. (tasr)

Festival Bratislavský majáles bude počas prvého májového víkendu

O necelý mesiac odštartuje v Bratislave mestský otvorený festival Bratislavský majáles. Jeho šiesty ročník bude na pravom brehu Dunaja na Tyršovom nábreží prebiehať cez víkend od 3. do 5. mája a návštevníci sa môžu tešiť na Hex, Polemic, I.M.T Smile i českého speváka Dana Bártu. Ako TASR informoval organizátor festivalu Milan Vajda, na nábreží sa budú nachádzať celkom štyri samostatné zóny. Návštevníci tam nájdu okrem dvoch koncertných pódií aj kreatívny stan s množstvom workshopov, piknikov a  trhom so súčasným mestským umením. Pod ďalším prekrytým pódiom budú prebiehať diskusie a sprievodný program. Program festivalu je rozdelený do troch dní. V  rámci piatkovej alternatívnej scény vystúpia skupiny Zlokot, Vec a  LePayaco, pričom pre všetky to podľa Vajdu bude znamenať premiéru na festivale. Hlavný sobotný koncertný program odštartuje bratislavská punkrocková skupina Zóna A, po ktorej zahrajú kapely Hex a  Polemic. Na pódiu ich potom vystrieda hosť z  Česka, a to Dan Bárta so svojím projektom Illustratosphere. Hudobný vrchol festivalu zverili organizátori skupine I.M.T. Smile.

BA 13-15 STRANA - 14

     „Na nedeľnej dramaturgii úzko spolupracovali viaceré kultúrne inštitúty krajín Európskej únie v Bratislave, ktoré do popoludňajšieho programu odporučili reprezentantov svojej hudobnej scény,“ priblížil Vajda. Exotickým spestrením by tak mala byť iránska formácia Ashtee Ensemble. Novinkou festivalu bude spomínaná séria diskusií a  debát, a to „na témy, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, ale majú širší európsky rozmer a  objasňujú aktuálne problémy Európskej únie a  jej členských krajín.“ Formát diskusií vznikol pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v roku 2010. Súčasťou programu tohtoročného Bratislavského majálesu zostali aj niektoré jeho vychytávky z  predchádzajúcich ročníkov. Opäť nebude chýbať pravidelná lodná propelerová linka cez Dunaj, manifestačná cyklojazda na 20 km v priateľskom župnom pelotóne, iniciatíva výsadby zelene mládežníckych neformálnych združení „Neleň pre zeleň“ a  ohňostroj nad Dunajom. Ten bude v sobotu 4. mája tesne pred 22.00 h. „Zvykne bývať tým najkrajším, čo profesionálni pyrotechnici v Bratislave dokážu v priebehu roka vyčariť,“ podotkol Vajda. Bratislavský majáles pripravil v spolupráci s viacerými partnermi z verejného, komerčného i neziskového sektora Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Vstup na všetky podujatia je voľný. Organizátori očakávajú podobný divácky záujem ako v  predchádzajúcich rokoch, keď jednotlivé podujatia v rámci festivalu navštívilo niekoľko desiatok tisíc ľudí. (tasr)

Aj tu mohol byĢ Váš inzerát! 02/ 44 63 76 45

Mesto opäť otvorí svoje brány všetkým zadarmo


bzzik bzzik

?ĂĄcu?

www.bzzik.sk www.bzzik.sk

?

PartnerskĂĄ spoloÄ?nosĹĽ Obsadzuje pozĂ­ciu:

MARKETĂ&#x2030;R â&#x20AC;&#x201C; OBCHODNĂ?K

OTVĂ RAME

KURZ ODBORNEJ PRĂ?PRAVY PRE SBS

94-0115

(PONĂ&#x161;KAME UBYTOVANIE POÄ&#x152;AS KURZU)

S MOŽNOSŤOU PRà CE V BA! VOLAJTE 0907 727 002, 02/444 53683

HÄžadajte prĂĄcu jednoduchĹĄie! Bez kravaty.

ZSE Energia

ZĂĄrobok 1.000 â&#x20AC;&#x201C; 1.500 EUR mesaÄ?ne! Kontrola spotreby klientov, predlĹžovanie existujĂşcich zmlĂşv a spisovanie novĂ˝ch zmlĂşv klientov ZSE JednoduchĂĄ prĂĄca, atraktĂ­vny plat ZaĹĄkolenie, KariĂŠrny postup ZĂĄloha na plat uĹž od prvĂ˝ch vĂ˝sledkov! KONTAKT: 0948-463-380; 0911-039-038

  

8 krokov k lepĹĄiemu pracovnĂŠmu miestu

52-180

PoznĂĄte KESHovu nadĂĄciu 

      3E;FC  ! 

;"%,</

0

=-,-.$">"%,<?@

!"#$"% &"% '()"%

   

 4'/D

2

Vytvorte si ĂşÄ?et. VyplĹ&#x2C6;te svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, ktorĂŠ chcete pouŞívaĹĽ.

3

NapĂ­ĹĄte nieÄ?o krĂĄtke o sebe, vyplĹ&#x2C6;te si pracovnĂŠ odvetvie, pracovnĂ˝ stav, vaĹĄe bydlisko a lokality, v ktorĂ˝ch si hÄžadĂĄte prĂĄcu.

4

VyplĹ&#x2C6;te si proďŹ l na 100%. Nezabudnite uviesĹĽ vĹĄetky dĂ´leĹžitĂŠ informĂĄcie. Sledujte indikĂĄtor vyplnenia proďŹ lu v pravom stÄşpci.

5

Pridajte si kĞúÄ?ovĂŠ slovĂĄ. NapĂ­ĹĄte niekoÄžko slovnĂ˝ch vĂ˝razov, ktorĂŠ najlepĹĄie vystihujĂş vaĹĄe profesionĂĄlne zameranie. Ak ste napr. kuchĂĄr so ĹĄpecializĂĄciou na taliansku kuchyĹ&#x2C6;u, mĂ´Ĺžete uviesĹĽ â&#x20AC;&#x17E;kuchĂĄr, â&#x20AC;&#x17E;talianska kuchyĹ&#x2C6;a, â&#x20AC;&#x17E;pizza a pod.

6

Spojte sa so svojimi znĂĄmymi. NĂĄjdite na Bzziku svojich znĂĄmych, pridajte si ich medzi kontakty a prĂ­padne ich poĹžiadajte o referenciu.

7

Pozrite si nĂĄĹĄ vĂ˝ber pracovnĂ˝ch ponĂşk. Ak ste si sprĂĄvne vyplnili svoj proďŹ l, v sekcii VĂ˝ber > PrĂĄca pre vĂĄs si mĂ´Ĺžete prezrieĹĽ pracovnĂŠ ponuky, ktorĂŠ Bzzik vyhodnotil ako vhodnĂŠ pre vĂĄs.

8

Ponuky, ďŹ rmy a Äžudia, ktorĂ­ vĂĄs zaujali, si mĂ´Ĺžete pridaĹĽ do vĂ˝beru a maĹĽ ich tak stĂĄle na oÄ?iach. NotiďŹ kĂĄcie o ich aktivitĂĄch mĂ´Ĺžete sledovaĹĽ v sekcii VĂ˝ber.

 

* +* ,-,-."/

ChoÄ?te na bzzik.sk/registracia.

ABC 

12-0095

0 !1 + ! 0 !: 23')4,56 389 3'7   

1

PRIJMEME PANI NA UPRATOVANIE

0917 718 193

moĹžnosĹĽ volaĹĽ aj poÄ?as vĂ­kendu, sviatkov

52-0190

spoloÄ?nĂ˝ch priestorov v administratĂ­vnej budove za OD Kika. Upratovanie: pondelok aĹž piatok od cca 19.30 - 22.00 hod., Mzda: 160 â&#x201A;Ź NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?. VolaĹĽ iba v prĂ­pade seriĂłzneho zĂĄujmu

Vyskúťajte nieÄ?o novĂŠ! Neposielajte Ĺživotopisy e-mailom. Spojte sa so svojimi znĂĄmymi Vytvorte si profesionĂĄlny Ĺživotopis jednoducho Sledujte ďŹ rmy a pracovnĂŠ ponuky, ktorĂŠ vĂĄs zaujĂ­majĂş

HÄžadĂĄme pracovnĂ­kov

HÄžadajte ÄžudĂ­ jednoduchĹĄie!

na lepenie plagĂĄtov v meste BRATISLAVA

8 krokov k lepĹĄĂ­m zamestnancom

Podmienky:

02/ 536 322 02 nubium@nubium.sk

02-0077

auto, ĹživnostenskĂ˝ list, mobil, poÄ?Ă­taÄ?, e-mail, dig. fotoaparĂĄt

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir zwei Servicetechniker, Einsatzgebiet VW Werk Ihre Aufgaben: - Sicherstellung aller Aktivitäten zum Erhalt des technischen Sollzustandes der Anlagen - Betreuung aller Anlagen in der Fertigung des Karosserierohbaus - Mitwirkung bei Inbetriebnahme von Anlagen - â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x153;berfĂźhrungâ&#x20AC;&#x153; von Fertigungsanlagen in die Serienproduktion - Anleitung des Anwenderpersonals vor Ort - Umsetzung von Instandhaltungstätigkeiten, Ersatzteilhandling - DurchfĂźhrung von Inspektion, Wartung und Reparatur - Schulungen fĂźr Instandhaltungstätigkeiten beim Kunden - vor Ort Kommunikation nach Deutschland in Deutsch/Englisch Voraussetzungen - Eine abgeschlossene technische Ausbildung als Mechaniker, Elektromechaniker, Mechatroniker - Freude an der Fehlersuche - Analytisches Denken - Fahrausweis Kat. B und Reisebereitschaft - Selbständiges Arbeiten - Erfahrung mit Programmierung

ChoÄ?te na bzzik.sk/registracia.

2

Vytvorte si svoj osobnĂ˝ ĂşÄ?et. VĂĄĹĄ osobnĂ˝ ĂşÄ?et je potrebnĂ˝ pre ĂşÄ?ely registrĂĄcie spoloÄ?nosti.

3

Pridajte svoju ďŹ rmu. VyplĹ&#x2C6;te zĂĄkladnĂŠ informĂĄcie o spoloÄ?nosti, doplĹ&#x2C6;te o logo a podrobnejĹĄiu charakteristiku.

4

Vytvorte prvĂş pracovnĂş ponuku. V pravom stÄşpci proďŹ lu vaĹĄej ďŹ rmy kliknite na tlaÄ?idlo â&#x20AC;&#x17E;PridaĹĽ pracovnĂş ponuku. VyplĹ&#x2C6;te jednoduchĂ˝ formulĂĄr. Sledujte stĂĄle indikĂĄtor vyplnenosti, bude vĂĄs viesĹĽ.

5

ZacieÄžte svoju ponuku presnejĹĄie pomocou kĞúÄ?ovĂ˝ch slov. Pridajte niekoÄžko vĂ˝razov, ktorĂŠ vystihujĂş podstatu prĂĄce a zvýťte tak ĹĄancu, Ĺže sa dostane do pozornosti tĂ˝ch sprĂĄvnych ÄžudĂ­. Ak napr. hÄžadĂĄte kuchĂĄra do pizzerie, mĂ´Ĺžete zadaĹĽ vĂ˝razy ako â&#x20AC;&#x17E;kuchĂĄrâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;pizzaâ&#x20AC;&#x153; alebo â&#x20AC;&#x17E;talianska kuchyĹ&#x2C6;aâ&#x20AC;&#x153;.

6

Zverejnite pracovnĂş ponuku. Ak ste so znenĂ­m ponuky spokojnĂ­, nazabudnite ju zverejniĹĽ. PrepĂ­naÄ? zverejnenia mĂ´Ĺžete nĂĄjsĹĽ v pravom stÄşpci ponuky.

7

HÄžadajte talenty. V sekcii Ä˝udia si mĂ´Ĺžete prezeraĹĽ proďŹ ly uchĂĄdzaÄ?ov. Ak vĂĄs nejakĂ˝ Ä?lovek zaujme, mĂ´Ĺžete ho priamo osloviĹĽ s pracovnou ponukou, alebo si ho pridaĹĽ do vĂ˝beru a prĂ­padne osloviĹĽ neskĂ´r.

8

VyuĹžite sociĂĄlne siete. Zvýťte svoje ĹĄance na zĂĄsah a zdieÄžajte proďŹ l vaĹĄej ďŹ rmy Ä?i pracovnej ponuky na sociĂĄlnych sieĹĽach ako je napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn.

Vyskúťajte nieÄ?o novĂŠ!

BuÄ?te inĂ­. HÄžadajte zamestnancov jednoduchĹĄie NezaĹĽaĹžujte svoju e-mailovĂş schrĂĄnku a komunikujte cez nĂĄĹĄ server bzzik.sk 16-0241

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung. Kontakt: EJOT Slovakia s.r.o. Herr Branislav Gunda Telefon: +421 903 644 678 E-Mail: bgunda@ejot.sk

1

Ĺ etrite svoj Ä?as

BA 13-15 STRANA - 15


Telefonická objednávka: 0,45 € (13,56 Sk) Nástupné: 0,90 € (27,11 Sk)

¹ P „ : Œ W “’ ˜•

’뤥ªªëˆ

’‡ë¡ªªë‡

ê}’„—ˆê‘„ê…ˆ“„—‘>ê:B–’ê

Bratislavsko na Facebooku klikajte!

inz_Potrebujete si pozicat_ORANZ2013-infolinka_72x48,5.indd 1

Tel.: 02 / 16 077 0903 771 444 0907 776 140

yriadková inzercia yplošná inzercia yvizitky yletáky, katalógy yweby

*

êꝄꎘ–

ꒇêêêêêêêê êvizitky

r™„Œ—‘>

31.10.2012 12:21:28

G

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

za ks 0,070 € 14,00 € / € za ks .... / 0,060 200 ks ......... 24,00 € za ks .... 0,053 € 400 ks ......... 32,00 € / za ks .... / 0,049 € 600 ks ......... 39,00 € € za ks .... / 0,033 800 ks ......... 33,00 € ............. * 1000 ks 9x5cm,

195 0907 702izitky.sk www.lacne-v

– papier, rozmer Sk /1,- € 30,1260 êꝄ300gꎘ vizitkový ným kurzom ý offset ꒇêêêêkáêêêê špecifikácia: tlaè, tlaè - hárkova je prepoèítaná konverz plnofarebná ks vizitiek êvizitky Technic jednostrannápri odbere od 1 000

r™„Œ—‘>

* cena platí

za ks 0,070 € 14,00 € / € za ks .... / 0,060 200 ks ......... 24,00 € za ks .... 0,053 € 400 ks ......... 32,00 € / za ks .... / 0,049 € 600 ks ......... 39,00 € € za ks .... / 0,033 800 ks ......... 33,00 € ............. 1000 ks 9x5cm,

518 0908 979vizitky.sk www.lacne-

Sk /1,- € rozmer 30,1260 ý papier, zným kurzom 300g vizitkovhárkový offset ítaná konver tlaè špecifikácia: Technická plnofarebná tlaè, ks vizitiek a je prepoè jednostrannápri odbere od 1 000 * cena platí

Sme tu pre vás už 15 rokov

KG

STAV

• Novostavby, stavebný dozor • Rekonštrukcie a prestavby RD a obchodných priestorov a bytových jednotiek • Realizácie aj na kľúč!

• Štrk, piesok • Odvoz stavebnej sute • Vykládka hydraulickou rukou • Kontajner 3

do 3m

0903 853 022, 0904 159 313

24-0031

stavebná činnosť

Taxi

02-0003

0800 155 155

www.pozicka.sk

TAXI

32-0022

ˆ—ˆ ˜ … ˆ • — ’ w –Œë‡‘ˆ–

Zabezpeþujem pre rmy a podnikateĐov:

0908 979 518 y Gracké návrhy (vizitky, letáky, þasopisy) y Tlaþ + distribúcia (letákov do byt. schr. v BA) y Tlaþ kvalitných vizitiek 1000ks/33€ bez DPH y Zabezpeþovanie banerov y Balíkové riešenia webstránok

www.bratislavsko.sk Multifunkčný mixér

Okuliare pre vodičov

Set šperkov

na Pôvodná ce

na Pôvodná ce

na Pôvodná ce

35€

53€

FM transmitter do auta na Pôvodná ce

30€

35€

46%

83%

37%

74%

Ideálny pre nápoje, zmrzliny, našľahanú ľadovú kávu a podobne. Možnosť výberu z farieb: biela, červená Teraz za

Okuliare celkovo zlepšujú kvalitu a komfort videnia pri ceste autom a to vďaka polykarbónovým sklám. Teraz za

Perlové náušnice a prívesok v kombinácii so striebrom rýdzosti 925/1000. Farby: biela, čierna, ružová

Skvelý LCD displej - je možné vložiť SD kartu či USB kľúč slúži ako MP3 prehrávač.

29 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Teraz za

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Teraz za

8,99 €

19 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk


Lokálne vydanie východ

Distribúcia v lokalitách: Rača, Trnávka, Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory

číslo 15 12. apríla 2013

02-49 10 30 40

02-0047

0907 738 932 www.vcelarstvoadonis.sk

Tomašíkova 35, BA

S nami ušetríte 2x

94-0003

Med priamo od včelára donáška do domu

KÚPEĽKY REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIE

VOLAJTE BEZPLATNE

0800 185 244

02/ 4552 7617 0903 430 443 0918 179 590

www.RENOVUM.sk renovum@renovum.sk

19-002

37-0012

G

KG

STAV

• Štrk, piesok • Odvoz stavebnej sute • Vykládka hydraulickou rukou • Kontajner 3

do 3m

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. Veľkosť kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400

USKLADŇUJE

» stavebný odpad » betóny » výkopovú zeminu Kontakt:

0917 925 744

19-0001

0903 853 022, 0904 159 313

51-0154

• Novostavby, stavebný dozor • Rekonštrukcie a prestavby RD a obchodných priestorov a bytových jednotiek • Realizácie aj na kľúč!

24-0031

stavebná činnosť

52-0186

Komplet do 5 dní


RiadkovĂĄ inzercia inak

AC MILĂ NO vs. AS RĂ?M AUTOBUSOVĂ? ZĂ JAZD

PĂ´vodnĂĄ cena 249â&#x201A;Ź teraz len za 185â&#x201A;Ź InformĂĄcie na 0917 78 78 78 Len v pracovnĂŠ dni od 9.00 - 17.00

GARĂ Ĺ˝OVĂ&#x2030; A PLOTOVĂ&#x2030; BRĂ NY, BRĂ NOVĂ&#x2030; SYSTĂ&#x2030;MY ... PRĂ?Ä&#x17D;TE SI VYBRAŤ SVOJU BRĂ NU

vĂĄ inzercia inak

ĂĄĹženĂ­ inzerenti.

Dodåvka, montåŞ a servis: garåŞových brån plotových brån pohony pre bråny posuvnÊ systÊmy

NaĹĄa vzorkovĂĄ predajĹ&#x2C6;a: GbelskĂĄ 19, ZĂĄhorskĂĄ Bystrica 02 / 65 45 81 31 - 5 | brany@menton.sk | www.menton.sk

odanĂ˝ riadkovĂ˝ inzerĂĄt bol doteraz Ä?asovou e strany. Vy ste museli prĂ­sĹĽ na naĹĄe zbernĂŠ Ă˝m textom, prĂ­padne si nĂĄjsĹĽ Ä?as na napĂ­sanie sme nĂĄsledne vaĹĄe inzerĂĄty museli prepisovaĹĽ, viesĹĽ evidenciu o ich zaradenĂ­ do vydania, Ä?o drahocennĂŠho redakÄ?nĂŠho Ä?asu. erĂĄt bol na druhej strane obÄ?iansky. MoĹžno ste li s tĂ˝m, Ĺže za predajom bytu, alebo auta sa nanikateÄž (realitnĂĄ kancelĂĄria alebo autobazĂĄr, inĂŠ), ŞívanĂŠ pravidlĂĄ obÄ?ianskej, riadkovej inzercie. sluĹžby skvalitniĹĽ. Chceme uverejĹ&#x2C6;ovaĹĽ vami inzerĂĄty naÄ?as a vytvoriĹĽ aj v rĂĄmci redakcie Ĺžitej agende, ktorĂĄ sa tĂ˝ka riadkovej inzercie. mestnanosĹĽ v rĂĄmci firmy v tĂ˝chto neÄžahkĂ˝ch soch. Chceme, aby nebola riadkovĂĄ inzercia kateÄžmi, ktorĂ­ z nej doteraz profitovali bez ponoty. hceme, aby sa obÄ?ianska inzercia z naĹĄich ne, sme nĂştenĂ­ pristĂşpiĹĽ k rieĹĄeniu, ktorĂ˝m je kovej inzercie s ĂşÄ?innosĹĽou od 1. marca 2013.

02-0034

kov måte moŞnosż vyuŞívaż v naťich novinåch sku inzerciu. Nie vŞdy sa nåm ju vťak podarilo niekedy sme dokonca museli z priestorových neuverejniż vôbec. Tento stav bol spôsobený noviny existujú iba z príjmov platenej inzercie åvala prednosż pred vami podanou riadkovou

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia uĹž aj cez SMS

objednĂĄte riadkovĂş inzerciu zĂ­skate niekoÄžko hod:

Ä?as - uĹž nemusĂ­te chodiĹĽ na zbernĂŠ miesta, ie riadkovej inzercie vĂĄm bude staÄ?iĹĽ poslanie odlia vaĹĄej obĂ˝vaÄ?ky. UĹĄetrenĂ˝ Ä?as s behanĂ­m v pomere k cene SMS sa vĂĄm tak niekoÄžko-

bude vĹždy priestor - spoplatnenĂ­m sluĹžby sa om inzerĂĄtu, ktorĂ˝ sme povinnĂ­ uverejniĹĽ. uĹžbu poskytujeme v spoluprĂĄci s mobilnĂ˝mi u. Vami podanĂ˝ inzerĂĄt bude vyĂşÄ?tovanĂ˝ na ĂŠho operĂĄtora. na za 30 znakov riadkovĂŠho inzerĂĄtu zaÄ?Ă­na uĹž V rubrikĂĄch Reality a Auto moto bude cena len a, konkrĂŠtne 0,30 â&#x201A;Ź.

t

KupĂłn na uverejnenie obÄ?ianskej inzercie do novĂ­n BRATISLAVSKO Ak si od marca objednĂĄte riadkovĂş inzerciu zĂ­skate niekoÄžko nasledujĂşcich vĂ˝hod: 1. OznaÄ?te rubriku kam mĂĄme kategĂłria B kategĂłria A 2. Do polĂ­Ä?ok napĂ­ĹĄte text inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier a na konci poslednĂŠho riadku si vpravo nĂĄjdete cenu pre 1 uverejnenie. Nezabudnite uviesĹĽ vĂĄĹĄ kontakt: zaradiĹĽ vĂĄĹĄ inzerĂĄt: kĂłd: nĂĄzov rubriky: cenovĂĄ kat.: ď&#x20AC;Ş R1 Auto-moto predaj A ď&#x20AC;Ş R2 Auto-moto kĂşpa A ď&#x20AC;Ş R3 Auto-moto rĂ´zne A ď&#x20AC;Ş R4 Byty-kĂşpa A ď&#x20AC;Ş R5 Byty-predaj A ď&#x20AC;Ş R6 Byty-vĂ˝mena A ď&#x20AC;Ş R7 Byty-prenĂĄjom A ď&#x20AC;Ş R8 Domy, chaty-kĂşpa A ď&#x20AC;Ş R9 Domy,chaty-predaj A ď&#x20AC;Ş R10 Domy, chaty-prenĂĄjom A ď&#x20AC;Ş R11 Pozemky, zĂĄhrady-predaj A ď&#x20AC;Ş R12 Pozemky, zĂĄhrady-kĂşpa A ď&#x20AC;Ş R13 VzdelĂĄvanie A ď&#x20AC;Ş R14 HÄžadĂĄm prĂĄcu B ď&#x20AC;Ş R15 Elektro-technika B ď&#x20AC;Ş R16 MĂłda B ď&#x20AC;Ş R17 Drobnochov B ď&#x20AC;Ş R18 Hobby-zĂĄÄžuby B ď&#x20AC;Ş R19 Ĺ portovĂŠ potreby B ď&#x20AC;Ş R20 RĂ´zne kĂşpa B ď&#x20AC;Ş R21 RĂ´zne predaj B ď&#x20AC;Ş R22 VĹĄetko pre deti B ď&#x20AC;Ş R23 Stavba B ď&#x20AC;Ş R24 BĂ˝vanie B ď&#x20AC;Ş R25 DielĹ&#x2C6;a â&#x20AC;&#x201C; zĂĄhrada B ď&#x20AC;Ş R26 Darujem B ď&#x20AC;Ş R27 ZoznĂĄmenia B

â&#x20AC;˘ Budete ĹĄetriĹĽ Ä?as - uĹž nemusĂ­te chodiĹĽ na0,90zbernĂŠ miesta, â&#x201A;Ź 0,60 â&#x201A;Ź 1,80staÄ?iĹĽ â&#x201A;Ź 1,20 â&#x201A;Ź nakoÄžko na podanie riadkovej inzercie vĂĄm bude poslanie 2,70 â&#x201A;Ź 1,80 â&#x201A;Ź SMS sprĂĄvy z pohodlia vaĹĄej obĂ˝vaÄ?ky. UĹĄetrenĂ˝ Ä?as s behanĂ­m 3,60 â&#x201A;Źtak niekoÄžko2,40 â&#x201A;Ź na zbernĂŠ miesto v pomere k cene SMS sa vĂĄm 4,50 â&#x201A;Ź 3,00 â&#x201A;Ź nĂĄsobne vrĂĄti. 5,40 â&#x201A;Ź 3,60 â&#x201A;Ź â&#x20AC;˘ Na vĂĄĹĄ inzerĂĄt bude vĹždy priestor - spoplatnenĂ­m sluĹžby sa 6,30 â&#x201A;Ź 4,20 â&#x201A;Ź stĂĄvate zadĂĄvateÄžom inzerĂĄtu, ktorĂ˝ sme povinnĂ­ uverejniĹĽ. 7,20 â&#x201A;Ź 4,80 â&#x201A;Ź â&#x20AC;˘ SeriĂłznosĹĽ - sluĹžbu poskytujeme v spoluprĂĄci s mobilnĂ˝mi 8,10 â&#x201A;Ź 5,40 â&#x201A;Ź operĂĄtormi na trhu. Vami podanĂ˝ inzerĂĄt bude vyĂşÄ?tovanĂ˝ na 9,00 â&#x201A;Ź 6,00 â&#x201A;Ź faktĂşre od mobilnĂŠho operĂĄtora. 3. ZaĹĄkrtnite Ä?Ă­sla týŞdĹ&#x2C6;ov, v ktorĂ˝ch chcete, aby bol vĂĄĹĄ inzerĂĄt uverejnenĂ˝:â&#x20AC;˘ NĂ­zke ceny 4. VypoÄ?Ă­tajte cenu:riadkovĂŠho inzerĂĄtu zaÄ?Ă­na uĹž - cenasi celkovĂş za 30vĂ˝slednĂş znakov za 1 V uverejnenie: PoÄ?et uverejnenĂ­: VĂ˝slednĂĄ cena:len od 0,20 â&#x201A;Ź sCena DPH. rubrikĂĄch Reality a Auto moto bude cena o 10 centov vyĹĄĹĄia, konkrĂŠtne 0,30 â&#x201A;Ź. SpoÄ?Ă­tajte zaĹĄkrtnutĂŠ polĂ­Ä?ka a poznaÄ?te si poÄ?et uverejnenĂ­ ...............

Ako objednaĹĽ uverejnenie obÄ?ianskej inzercie cez ZBERNĂ&#x2030; MIESTO: ď&#x201A;&#x2014; VyplĹ&#x2C6;te kupĂłn hore podÄža bodov 1.-4. ď&#x201A;&#x2014; S tĂ˝mto kupĂłnom navĹĄtĂ­vte niektorĂŠ naĹĄe zbernĂŠ miesto : - Redakcia BRATISLAVSKO, BlastnĂ­cka 3, Bratislava - FUXO, MalokarpatskĂŠ nĂĄm. 7 LamaÄ? - BB REAL servis spol s.r.o., Ĺ ustekova 29/31, Bratislava - CELESTĂ?NA, dĂĄmske - pĂĄnske odevy, KarpatskĂŠ nĂĄm. 9, RaÄ?a - KomisĂĄrky (koneÄ?nĂĄ elektriÄ?iek Ä?. 3, 5, 11) - Second hand LUXUS, BudatĂ­nska 27, Bratislava ď&#x201A;&#x2014; InzerĂĄt, vrĂĄtane poĹžadovanĂ˝ch opakovanĂ­, si mĂ´Ĺžete objednaĹĽ a zaplatiĹĽ aj dopredu na vybranĂŠ týŞdne.

SMS

hopenie. VaĹĄa redakcia.

OSOBNE

m Ä?Ă­sle uverejnĂ­me kupĂłn odom ako postupovaĹĽ pri anskej inzercie prostred-

',-./

UĹž v budĂşcom Ä?Ă­sle uverejnĂ­me kupĂłn s podrobnĂ˝m nĂĄvodom ako postupovaĹĽ pri uverejĹ&#x2C6;ovanĂ­ obÄ?ianskej inzercie prostrednĂ­ctvom SMS.

Ako objednaĹĽ uverejnenie obÄ?ianskej inzercie cez SMS: ď&#x201A;&#x2014; NapĂ­ĹĄte SMS v tvare: RP medzera BA medzera kĂłd rubriky medzera text vĂĄĹĄho inzerĂĄtu VZOR: RP BA R17 PredĂĄm mladĂŠ zajace 0905 XXX XXX ď&#x201A;&#x2014; Takto napĂ­sanĂş SMS poĹĄlite na Ä?Ă­slo 8866. Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu. VĂ˝slednĂĄ cena vĂĄm bude ĂşÄ?tovanĂĄ vaĹĄĂ­m mobilnĂ˝m operĂĄtorom. ď&#x201A;&#x2014; Ak chcete inzerĂĄt zopakovaĹĽ viac krĂĄt, poĹĄlite nĂĄm SMS vĹždy v poĹžadovanom týŞdni, najneskĂ´r v utorok. InzerĂĄt odoslanĂ˝ v stredu a neskĂ´r uverejnĂ­me aĹž v Ä?alĹĄom týŞdni.

Ceny uvĂĄdzame v eurĂĄch s 20% DPH podÄža zvolenej redakcie a rubriky a ĂşÄ?tujeme ich za kaĹždĂ˝ch, aj zaÄ?atĂ˝ch, 30 znakov. Cena inzerĂĄtu je rovnakĂĄ, bez ohÄžadu na to, Ä?i podĂĄvate inzerĂĄt cez SMS, alebo zbernĂŠ miesto. PlatĂ­te len za text vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. Ĺ˝iadne inĂŠ poplatky neĂşÄ?tujeme. PodnikateÄžskĂş inzerciu riadkovou formou neuverejĹ&#x2C6;ujeme. Kontaktujte prosĂ­m redakciu: 02 / 446 37 644. Redakcia mĂĄ prĂĄvo odmietnuĹĽ inzerciu, ktorĂĄ nereĹĄpektuje dobrĂŠ mravy, alebo je v rozpore so zĂĄkonom. ReklamĂĄcie a poĹžiadavky na daĹ&#x2C6;ovĂ˝ doklad si uplatĹ&#x2C6;ujte prostrednĂ­ctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk.SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje spoloÄ?nosĹĽ ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

Ä&#x17D;akujeme za pochopenie. VaĹĄa redakcia.

BA 13-15 STRANA - 02

94-0116

Pobyt mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

UĹž niekoÄžko rokov mĂĄte moĹžnosĹĽ vyuŞívaĹĽ v naĹĄich novinĂĄch   bezplatnĂş obÄ?iansku inzerciu. Nie vĹždy sa nĂĄm ju vĹĄak podarilo  

 

aj naÄ?as uverejniĹĽ, niekedy sme dokonca museli z priestorovĂ˝ch    dĂ´vodov inzerciu neuverejniĹĽ vĂ´bec. Tento stav bol spĂ´sobenĂ˝ !"#$%$& faktom, Ĺže naĹĄe noviny existujĂş iba z prĂ­jmov platenej inzercie ' ()* ()*$ +$ ! firiem, ktorĂĄ dostĂĄvala prednosĹĽ pred vami podanou riadkovou inzerciu. DRAĹ˝BA RODINNĂ&#x2030;HO DOMU S POZEMKOM Auctioneer s. r. o. Ĺ pitĂĄlska 61 KaĹždĂ˝ podanĂ˝ riadkovĂ˝ inzerĂĄt bol doteraz Ä?asovou V BRATISLAVE, M.Ä&#x152;.vĂĄĹĄ LAMAÄ&#x152; !!! 811 08 Bratislava zĂĄĹĽaĹžou pre obidve strany. Vy ste museli prĂ­sĹĽ na naĹĄe zbernĂŠ BliŞťie info na www.auctioneer.sk | tel. Ä?. 0948 39 27 27 PREDMET DRAĹ˝BY: RodinnĂ˝ domtextom, s.Ä?. 1276 naprĂ­padne parc. KN 757 si nĂĄjsĹĽ Ä?as na napĂ­sanie miesta s napĂ­sanĂ˝m spolu s pozemkom na parc. KN 758/1 a 756 v Bratislave, kat. mailu. V LV redakcii smeDĂ TUM nĂĄsledne vaĹĄe inzerĂĄty museli prepisovaĹĽ, Ăşzemie: LamaÄ?, Ä?. 345 a 346, A Ä&#x152;AS KONANIA DRAĹ˝BY: 29.04.2013 o 13:00 hod; MIESTO KONANIA graficky zalomiĹĽ, viesĹĽ evidenciu oDRAĹ˝ich zaradenĂ­ do vydania, Ä?o BY: ul. Ĺ pitĂĄlska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadaÄ?zaberie veÄžmi veÄža drahocennĂŠho redakÄ?nĂŠho Ä?asu. ka OTP Faktoring s.r.o., miestnosĹĽ Ä?.4; NAJNIŽŠIE PODANIE: 252.000,00 EUR; DRAĹ˝OBNĂ ZĂ BEZPEKA: 15.000,00 EUR; Nie kaĹždĂ˝ inzerĂĄt bol na druhej strane obÄ?iansky. MoĹžno ste MINIMĂ LNE PRIHODENIE: 1.000,00 EUR; TERMĂ?N OBHLIstretli sTERMĂ?N tĂ˝m, Ĺže za predajom bytu, alebo auta sa nasaÄ?.1: aj 11.4.2013 vy samio 09:00hod; ADKY OBHLIADKY Ä?.2: 23.04.2013 o 09:00hod. koniec skrĂ˝val podnikateÄž (realitnĂĄ kancelĂĄria alebo autobazĂĄr, inĂŠ), Ä?Ă­m poruĹĄoval zauŞívanĂŠ pravidlĂĄ obÄ?ianskej, riadkovej inzercie. Chceme naĹĄe na sluĹžby skvalitniĹĽ. Chceme uverejĹ&#x2C6;ovaĹĽ vami Od teraz mĂĄte vĂ˝ber: podanĂŠ riadkovĂŠ inzerĂĄty naÄ?as a vytvoriĹĽ aj v rĂĄmci redakcie 1.vzĹĽah Tak ako ste boli zvyknutĂ­,agende, mĂ´Ĺžete navĹĄtĂ­viĹĽ z naĹĄich, vinzercie. kupĂłne k tejto dĂ´leĹžitej ktorĂĄ saniektorĂŠ tĂ˝ka riadkovej uvedenĂ˝ch, zbernĂ˝ch miest Chceme udrĹžaĹĽ zamestnanosĹĽ v rĂĄmci firmy v tĂ˝chto neÄžahkĂ˝ch Ä?asoch. Chceme, aby nebola riadkovĂĄ inzercia 2.ekonomickĂ˝ch Alebo nemusĂ­te nikam chodiĹĽ - jednoducho nĂĄm poĹĄlite SMS podÄža inĹĄtrukciĂ­ v kupĂłne a vĹĄetko vybavĂ­te z pohodlia domova. Ak vĂĄm obsluha zneuŞívanĂĄ podnikateÄžmi, ktorĂ­ z nej doteraz profitovali bez pomobilnĂ˝ch zariadenĂ­ robĂ­ ĹĽaĹžkosti, poproste o pomoc niekoho z vaĹĄich skytnutia protihodnoty. prĂ­buznĂ˝ch. Preto ak nechceme, aby sa obÄ?ianska inzercia z naĹĄich Ceny obÄ?ianskej inzercie smepristĂşpiĹĽ zjednotili ka rieĹĄeniu, za SMS riadkovĂş novĂ­n vytratilariadkovej Ăşplne, sme nĂştenĂ­ ktorĂ˝min-je zerciu zaplatĂ­te rovnakĂş sumu ako na zbernom mieste. spoplatnenie riadkovej inzercie s ĂşÄ?innosĹĽou od 1. marca 2013.

52-0174

26%

VĂĄĹženĂ­ Ä?itatelia, vĂĄĹženĂ­ inzerenti. 

Predpredaj vstupeniek na futbalovĂ˝ zĂĄpas AC MilĂĄno vs. AS RĂ­m - autobusovĂ˝ zĂĄjazd s komfortnĂ˝m ubytovanĂ­m. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: - Vstupenku na zĂĄpas (3.ring) - Dopravu autobusom - 1x ubytovanie v hoteli Antares Concorde**** aj s raĹ&#x2C6;ajkami (ĹĄvĂŠdske bufetovĂŠ stoly) DĂĄtum konania: 10.05.2013 - 13.05.2013 Miesto konania: Milano - San Siro, Taliansko


14,00 â&#x201A;Ź / 0,070 â&#x201A;Ź za ks 24,00 â&#x201A;Ź / 0,060 â&#x201A;Ź za ks 32,00 â&#x201A;Ź / 0,053 â&#x201A;Ź za ks 39,00 â&#x201A;Ź / 0,049 â&#x201A;Ź za ks 33,00 â&#x201A;Ź / 0,033 â&#x201A;Ź za ks

0907 779 011 www.lacne-vizitky.sk

TechnickĂĄ ĹĄpecifikĂĄcia: 300g vizitkovĂ˝ papier, rozmer 9x5cm, jednostrannĂĄ plnofarebnĂĄ tlaè, tlaè - hĂĄrkovĂ˝ offset * cena platĂ­ pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítanĂĄ konverznĂ˝m kurzom 30,1260 Sk /1,- â&#x201A;Ź

VYRAÄ&#x17D;OVANIE A SPRACOVANIE STARĂ?CH VOZIDIEL

ZVOZ STARĂ?CH VOZIDIEL ZDARMA

0911 289 790 0903/ 783 316 02/444 600 89 033/640 8295

To sĂş VAĹ E noviny

www.bratislavsko.sk

www.p-k.sk

19-0005

200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

16-0009

- Personalistika - odbornosĹĽ - poradenstvo - roky skĂşsenostĂ­

rÂ&#x2122;Â&#x201E;Â?Â&#x152;Â&#x2014;Â&#x2018;>ĂŞvizitkyĂŞÂ&#x2019;Â&#x2021;ĂŞĂŞĂŞĂŞĂŞĂŞĂŞĂŞĂŞĂŞÂ?Â&#x201E;ĂŞÂ&#x17D;Â&#x2DC;Â&#x2013;*

BilinguĂĄlna slovensko - nemeckĂĄ materskĂĄ ĹĄkola a jasle BA - KramĂĄre, Ambrova 5

53-0084

kindergarten@bestcare-kindergarten.eu www.bestcare-kindergarten.eu, Tel.: +421 2 2071 3180, Mobil: 0910 950 858

52-0116

OTVĂ RAME 15.3.2013

XXXLPOUBKOFSZPEQBETL t0%70;0%1"%6WLPOUBKOFSPDI t13&/ÂŤ+0.,0/5  N3 t%070;Ă&#x20AC;53,6 1*&4,6B03/*$& t;&./²"5&3²//&13ÂŤ$&46/$ t7:13"5ÂŤ7"/*&13*&450307

Tel.: 0910 964 307

XXXVQSBUPWBOJFDJTUFOJFTL

Tel.: 0910 930 407

02-0037

â&#x20AC;˘Ć&#x17D;*45&/*&*/5&3*²307 â&#x20AC;˘Ć&#x17D;*45&/*&&95&3*²307 â&#x20AC;˘613"507"$*&13ÂŤ$& â&#x20AC;˘5&107"/*&

J&B-STAV s.r.o. TovĂĄrenskĂĄ 3, Malacky

www.bratislavsko.sk BA 13-15 STRANA - 03

ponĂşka: - realizĂĄcia stavenĂ˝ch prĂĄc - vĂ˝stavba RD na kĞúÄ? - rekonĹĄtrukcia RD, bytov a bytovĂ˝ch jadier - zateplenie rodinnĂ˝ch domov a stavieb - leĹĄenie za 1/2 - sadrokartĂłn - dlaĹžby, obklady, zĂĄm. dlaĹžba - prĂĄce s UNC

PrenĂĄjom kancelĂĄrie so skladom + parkovanie oplotenĂŠ, VeÄžkĂŠ LevĂĄre

Tel.: 0903 410 071 patrik.balaz@rmail.sk

16-0244

34-0123

NOVĂ PREVĂ DZKA VEÄ˝KĂ&#x2030; LEVĂ RE


SLUĹ˝BY StaÄ?Ă­ prezvoniĹĽ a my VĂĄm zavolĂĄme späż 41-0019

ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - zostĂĄvate naÄ?alej jej vlastnĂ­kom

vĹĄĂ­mate SI Ä&#x152;IARY NA OBLOHE?? viete Ä?o je to CHEMTRAILS?

0903/ 96 96 11

PALIVOVĂ&#x2030; DREVO

REKONĹ TRUKCIE BYTOV A KĂ&#x161;PELNĂ?

BUK,1. tr., kĂĄlanĂŠ s dovozom

16-0121

0911 990 463

0908 570 594 www.vrablic.sk

52-0077

KOMPLETNĂ&#x2030; PRĂ CE

POZOR! AKCIOVĂ&#x2030; CENY! DREVO JE CERTIFIKOVANĂ&#x2030;! NIE JE Z NELEGĂ LNEJ ŤAĹ˝BY!

0917 649 213

16-0122

16-0008

Pråce vo výťkach

02-0035

Oprava a údrŞba vťetkých druhov striech, odkvapových systÊmov a klampiarskych prvkov aj na żaŞko prístupných objektoch.

www.renovacia-dveri.eu Obhliadka, poradenstvo a cenovĂĄ ponuka u VĂĄs - sluĹžba zdarma !!!

0905 605 934 02/455 207 87

OdeskĂĄ ul. 75, 82 106 BA, renovacia@renovacia-dveri.eu

POLĂ?CIA PĂ TRA PolĂ­cia pĂĄtra Benko Pavel â&#x20AC;&#x201C; hÄžadanĂ˝ " !# Na 31 roÄ?nĂŠho,.4(7690 Pavla Benka

0.7-8$2$0# 2(1+ 45 z)$-$64$12-8.#3:.#0.*3 *$#5.#(;($+ Bratislavy vydal OkresnĂ˝ 69!52314.)("'0.#(7.4490 2(1+ 4$-zatĂ˝kacĂ­ 14.).,.1.!-., sĂşd Bratislava III. eurĂłpsky roz,.2.0.4.,4.6(#+$$2$0# ,.4(7)$ ",451.*8 kaz pre pokraÄ?ujĂşci trestnĂ˝ Ä?in15krĂĄdeĹže. 120$#-$)/.12 45<*0<2*$'-$#=4+ 9,.#0=.7( Ĺ˝emberovĂĄ OÄžga â&#x20AC;&#x201C; hÄžadanĂĄ ! ! Na 53 roÄ?nĂş Ĺ˝emberovĂş z Bratislavy

0.7-< 2 0-OÄžgu 0.6<-5.4<690 2(1+ 45)$-$64$12-< vydal KrajskĂ˝ sĂşd Bratislava EurĂłpsky14.)$ .#0.*3 *$#5490 --8"''.#(-<"'.#4($6+ #$2(#.;*.+5 9;*+*5490 2(1+ 4$Ä?in 2 00.6<-5.4< zatĂ˝kacĂ­ rozkaz pre trestnĂ˝ ĂşverovĂŠho )$ ",451.*<;2'+$)/.12 45<120$#-$#+'='-$#= podvodu a NajvyĹĄĹĄĂ­ sĂşd SR vydal prĂ­kaz 4+ 15 9'-$#=.7( na jej dodanie do vĂ˝konu trestu odĹ&#x2C6;atia slobody.

 !#  0.7-='..6$% $)$#+* 690 2(1+ 4545# +

*0$1-81#0 /0* 6- 6 2*-32($/0$20$12-8 TarÄ?i TomĂĄĹĄ2(1+â&#x20AC;&#x201C; 4hÄžadanĂ˝ 7(-1/0$-$4$05.6$%$)$#+*)$ ",451.*8;2'+$) Na 35 roÄ?nĂŠho TomĂĄĹĄa TarÄ?iho z Bratisla/.12 45<2, 4=4+ 15 9'-$#=.7( vy vydal OkresnĂ˝ sĂşd Bratislava III. prĂ­kaz na zatknutie pre preÄ?in nedovolenej vĂ˝roby omamnĂ˝ch lĂĄtok, jedov alebo prekurzo # rov, ich drĹžanie a#obchodovanie nimi.  0.7-='.01' .' ,, # 690s2(1+ 4545# + *0$1-81#0 2(1+ 4 30/1*56 28* "0.6* 6/0$

20$12-87(--$#.4.+$-='./0$*0.7$-( ;2<2-$)'0 -("$ MancuĹĄka Gabriel - hÄžadanĂ˝ 9/0$4<#6 7124 Na 37 roÄ?nĂŠho Gabriela MancuĹĄku z Bra tislavy vydali OkresnĂŠ sĂşdy v TrebiĹĄove a"# v Pezinku prĂ­kazy na zatknutie pre trestnĂŠ Ä?iny krĂĄdeĹže.  0.7-='.2 -(1+ 4 0$&.0.4(7 690 2(1+ 45 45# +*0$1-81#0 2(1+ 4 /0* 6- #.# -($#.

48*.-320$123.# 2( 1+.!.#5/0$/0$7(-31,02$-( Ing. Peter MikletiÄ? - hÄžadanĂ˝ 9,($12$!5#+(1* 1 3:#+';(3#.!3-$6#0:( 4 9)$'. Na 40 roÄ?nĂŠho 66-<,5 Ing. Petra MikletiÄ?a /.!52-($)$#.2$0 z Bratislavy vydal OkresnĂ˝ sĂşd Bratislava II. vinformĂĄcie roku 2007 kprĂ­kaz na zatknutie pre AkĂŠkoÄ?vek nezvestnĂ˝ a hÄ?adanĂ˝m trestnĂ˝poskytnúĢ Ä?in podvodu. osobĂĄm mĂ´Ĺžete na znĂĄmom telefĂłnnom

AkĂŠkoÄžvek informĂĄcie k hÄžadanĂ˝m a nezvestnĂ˝m Þísle 158 alebo na ktoromkoÄ?vek Ăştvare osobĂĄm mĂ´Ĺžete poskytnúż na znĂĄmom telefĂłnnom Ä?Ă­sle PolicajnĂŠho zboru. 158 alebo na ktoromkoÄžvek Ăştvare PolicajnĂŠho zboru.

BA 13-15 STRANA - 04

02-0011

PONĂ&#x161;KAME AJ: - KÄ˝UÄ&#x152;KY - ZĂ MKY - SKLO - TESNENIA - DOPLNKY


SLUŽBY spravodajstvo DPB po druhýkrát začal obstarávať nové trolejbusy za milióny eur

Na nákup trolejbusov už Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil novú opakovanú súťaž. Prvú zákazku za vyše 70 miliónov eur musel zrušiť. Nariadil mu to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a za zrušenie bol aj primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru-SD). Pre diskriminačné podmienky sa do nej totiž prihlásil iba jeden uchádzač. Kritériá na vyhodnotenie ponúk teraz DPB zmenil, upravil bodové hodnotenie. DPB chce nakúpiť 15 sólo vozidiel, 15 sólo vozidiel s pomocným pohonom a 50 kĺbových trolejbusov. Pri prvom tendri, ktorý podnik vyhlásil ešte vlani v novembri, udeľoval za celkovú cenu trolejbusov 40 bodov, za krité-

rium cena údržby 20 bodov a úroveň technického riešenia 40 bodov. ÚVO dopravnému podniku vyčítal, že dostatočne nešpecifikoval spôsob vyhodnotenia kritéria cena údržby a pri úrovni technického riešenia zase udeľoval buď maximálny alebo nulový počet bodov. Zvýhodnený tak mal byť napríklad uchádzač, ktorý ponúkne karosériu s piatimi dverami. Podľa úradu to bolo diskriminačné a nepodporovalo to čestnú hospodársku súťaž. Do súťaže sa tak mala prihlásiť česká Škoda Electric s karosériou od SOR Libchavy, ktorá je blízka finančnej skupine J&T. V opakovanom tendri bude o niečo viac rozhodovať cena, tomuto kritériu udelil DPB navyše 20 bodov a uchádzač tak za ňu teda dostane celkovo 60. Za kritérium cena údržby získa menej, a to 15 bodov a rovnako

menej dostane za úroveň technického riešenia - 16. Po bode za každý z troch typov trolejbusu dostane za jeho pohotovostnú hmotnosť, za maximálnu celkovú obsaditeľnosť a taktiež za podiel počtu miest na sedenie dostupných z nízkej podlahy k počtu všetkých miest na sedenie. Do novej súťaže môžu uchádzači predkladať svoje ponuky do 27. mája. Dopravný podnik bude v ten deň otvárať aj obálky. Pre každý trolejbus žiada údržbu počas ôsmich rokov alebo do najazdenia 560.000 kilometrov, ak si ju DPB objedná do pol roka od schválenia prvého trolejbusu na prevádzku. Obstarávateľ zároveň žiada opciu na ďalších 20 kĺbových a 20 sólo trolejbusov. Lehota na dodanie vozidiel je 48 mesiacov od zadania zákazky. Peniaze z Európskej únie treba vyčerpať do konca roka 2015. (tasr)

Materská škola by mala ostať na Exnárovej ulici do konca júna 2014

Materská škola Bancíkova zrejme ostane na Exnárovej ulici ďalší rok. Hoci má priestory v budove základnej umeleckej školy (ZUŠ) prenajaté len do konca júna, mestskí poslanci by jej nájom mali na najbližšom rokovaní zastupiteľstva, ktoré bude koncom tohto mesiaca, predĺžiť do 30. júna 2014. Potvrdzuje to zverejnený zámer na predĺženie prenájmu priestorov.       Objekt na Exnárovej ulici mesto ešte v  roku 2010 zverilo do správy ZUŠ a škôlka Bancíkova a jej šesť tried na Exnárovej ulici je v nájme. ZUŠ však chce vyriešiť nedostatočný priestor a veľký počet detašovaných pracovísk. Mesto jej tak chce predĺžiť nájom a získať čas na to, aby zistilo, koľko by stálo rozší-

renie priestorov na Exnárovej. Vyčleniť plánuje na to peniaze v rozpočte na rok 2014 a finančne má pomôcť aj mestská časť Ružinov. "V tomto roku takto dávame prostriedky na nové priestory škole na Radlinského ulici, tak v budúcom roku by sme mohli dať na Exnárovu," myslí si primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s  podporou Smeru-SD). Starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH) hovorí, že ak by nájom poslanci nepredĺžili, Ružinov by sa dostal do ťažko riešiteľnej situácie. Musel by podľa neho nájsť miesta pre viac ako stovku detí, ktoré materskú školu navštevujú. "Neviem si takú situáciu predstaviť, bola by to katastrofa," podotkol. Mestská časť podľa jeho slov napriek tomu, že v roku 2012 vytvorila takmer 100 nových miest v  škôlkach, stále eviduje asi 500 žiadostí o  umiestnenie detí do materských škôl na území

PRÍĎTE SA ZRELAXOVAŤ DO WELLNESSU V LUXUSNOM HOTELI MAJOLIKA **** V MODRE

Garážové brány

PLASTOVÉ OKNÁ RÝCHLO - LACNO - KVALITNE !!!

210x150

240x150

120x150

180x150

150x150

0€

0€

0€

0€

0€

4,9

13

9,9

17

9,9

4,9

7

12

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH.

4,9

11

90x230

,90

99

Do 30.04.2013 zameranie a dovoz okien za 1€.

Do 30.04.2013 Vonkajšie parapety a montáž žalúzií

Ceny platia pri objednaní montáže.

Do 30.04.2013 vonkajšia farba alebo žalúzie za 1 €

za 1€.

43%

REVOLUČNÁ NOVINKA! 6 - komorový profil stavebná hĺbka 80mm za uvádzacie ceny, namiesto 6 - komorového profilu stavebnej hĺbky 70mm. AKCIA AKCIA AKCIA AKCIA Do 30.04.2013

Ružinova. "Navyše, budova na Exnárovej  ulici slúžila od začiatku na účely materskej školy," pripomenul. Počas februárového rokovania zastupiteľstva exstarosta Ružinova Slavomír Drozd (Smer-SD) prečítal stanovisko rady základnej umeleckej školy. Tá podľa neho navrhuje, aby sa škôlke postavili nové pavilóny na Bancíkovej ulici, využili bývalé jasle na Štrkovci, ktoré dnes využíva centrum Hojdana, či aby sa vytvorila spojená základná a  materská škola na Borodáčovej. "Ale treba si uvedomiť, že materská škola je povinnosť a ZUŠka je z môjho pohľadu pri prioritách nadstavba. Nehovorím ale, že nedôležitá alebo opomenutiahodná," pripomenul vtedy Peter Osuský (SaS).   Proti sťahovaniu detí vznikli petície rodičov z oboch škôl. (tasr)

Cena zahŕňa: - vstup do Wellness Experience pre 1 osobu na 3 hodiny v hoteli Majolika**** - zapožičanie plachty a osušky - 20% zľava na masáže - 20% zľava do reštaurácie Landsfeld Pri konzumácii v reštaurácii Landsfeld prehliadka Múzea keramiky zdarma!

Pobyt môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Pôvodná cena 19€ teraz len za 10,95€ Informácie na 0917 78 78 78 Len v pracovné dni od 9.00 - 17.00

Demontáž okien a odvoz starých okien za 1€.

V ponuke 6-7-8 komorové okná s nemeckým kovaním. Pre vysoký záujem zimná akcia na okna za bezkonkurenčnú cenu predĺžená do 30.4.2013

Nakupujte za výrobne ceny. Typizované okna ihneď k odberu.

Stačí keď zavoláte, my prídeme k Vám

AKCIA

Pri predložení konkurenčnej ponuky Vám dáme nižšiu cenu.

AKCIA

Akcia do 30.04.2013

Odkúpime Vaše staré okná: 1 ks za 10 € v hotovosti pri podpise zmluvy. Platí pri objednávke s montážou.

AKCIA V Ponuke profily: Avantgarde, Aluplast, Ovlo, Encore, Prime

KAŽDÝ NÁŠ ZÁKAZNÍK OD NÁS OBDRŽÍ DARČEK NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

MADUX s nami ušetríte

URþQi ]iUXND

Okná do 7 dní

3DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD DO KRAKOWA SPOJENÝ S WELLNESSOM

MIMORIADNE ZĽAVY 3 až 6%:

bytové družstvá, obecné úrady, mestské úrady, školy a taktiež pre KAŽDÉHO zákazníka pri odbere 3 okien a viac

Aj na splátky

Výmena balkónovej steny v cene 1.150€

od 649,-€

37%

BRATISLAVA - Obchodná 19 0948 340 119, 0948 340 118. maduxba@madux.sk TRNAVA - Hlavná 24. 0948 340 117, 0948 340 119. maduxtt@madux.sk NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, maduxnr@madux.sk

Pobyt môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

WELLNESS PRE 2 OSOBY V HOTELI REGIA*** POD BOJNICKÝM ZÁMKOM

58%

Cena kupónu zahŕňa: - 2x ubytovanie v dvojposteľovej izbe pre 2 osoby - 2x polpenzia pre 2 osoby - stolný tenis pre 2 osoby - neobmedzený vstup do hotelového fitness pre 2 osoby - 60-minútový vstup do wellness pre dvoch priamo v hoteli (sauna, vírivka) pre 2 osoby - zľava 60% na masáž

Pôvodná cena 188€ teraz len za 80€ Informácie na 0917 78 78 78 Len v pracovné dni od 9.00 - 17.00

BA 13-14 STRANA - 05

Cena (pre jednu osobu) zahŕňa: - 2 x ubytovanie 3* hotely v Krakowe v dvojlôžkovej izbe - 2 x raňajky - vstup do wellness centra - bazén, sauna a fitness centra - dopravu autobusom Pobyt môžete - sprievodcu zakúpiť na - poistenie proti insolventnosti CK www.megazlava.sk - prehliadky podľa programu bez vstupov Termíny zájazdov: 31.05 -02.06.2013

Pôvodná cena 159€ teraz len za 99€ Informácie na 0917 78 78 78


JARNÁ ÚDRŽBA ZÁHRADY Prichádzajúca jar je jedným z najdôležitejších období pre rozvoj vašej záhradky. Rastliny sa po zime opäť prebúdzajú k životu a preto sa treba o ne adekvátne postarať, aby sa dostali do čo najlepšej kondície.

Údržba krov

Kry kvitnúce v lete na jednoročnom dreve (všetky Potentilly, Hypericum,Spiraea) zrežeme nízko na 2-3 očká, aby sa pekne rozvetvili. Výnimkou je Spiraea Snowmound, Sp. van Houttei, Caryopteris. . . Kry, ktoré kvitnú na jar a vytvárajú kvety na minuloročnom dreve, režeme tak, že vystrihávame staršie výhony s odkvitnutým kvetenstvom a mladé ponechávame. Na tých rastlina na budúci rok zakvitne. Môžeme ich strihať i v priebehu vegetácie po odkvitnutí. Rododendrony, azalky a pierisy režeme opatrne po odkvitnutí. Odstraňujeme suché kvety, čím podporíme tvorbu nových pukov. Vľavo je správne ostrihaný starší Cornus. Dolu vidíte nesprávny rez. Mali byť vystrihané staršie výhony na 2-4 očká, mladé výhony mali byť ponechané. Všetky druhy okrasných tráv zostrihávame úplne nakrátko. Výnimkou je Carex buchanani - je stálozelená. Je to trochu paradox, lebo práve ona budí dojem uschnutosti po celý rok.

Údržba trávnika

Na to, aby trávnik spĺňal všetky naše požiadavky, nestačí len závlaha, pravidelné kosenie a občasné prihnojenie. S výnimkou krátkeho zimného obdobia vyžaduje trávnik našu pozornosť počas celého roka. Jednou z prvých jarných činností je kvalitná vertikutácia trávnika. Vertikutácia je mechanické kolmé prerezávanie trávnych trsov sústavou rotujúcich nožov. Odstraňujeme ňou splstnatenie trávneho porastu, poškodíme alebo úplne zničíme širokolisté buriny a podporíme odnožovanie tráv. Zároveň umožníme lepšie vsakovanie vody do pôdy. Prerezávame do hĺbky pol centimetra. Splstnatenú vrstvu je nutné po vertikutácii odstrániť. Najčastejšie spájame práce s hnojením, príp. postrekom herbicídmi. Pre tieto účely z nášho cenníka vyberáme: Agro Mach stop 3 kg Krikets Start 2kg Krikets Univerz. 2kg Krikets Gold Krikets Moskiller Krikets Zásoba 2kg Travcerit 10 kg Travcerit 5 kg

K

KVETO projekt

KVETOPROJEKT, S.R.O. Štúrova 258, Nitra • www.kvetoprojekt.sk Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88

spravodajstvo / SLUŽBY Detoxikačné náplaste BioMagick

FM transmitter do auta

na Pôvodná ce

Gyro bowl miska pre deti

na Pôvodná ce

23€

Magická svietiaca korytnačka na Pôvodná ce

na Pôvodná ce

13,90€

35€

25€

74 %

74%

65%

60%

Náplaste odstraňujú toxíny cez kožu. Balenie obsahuje 14 kusov náplastí + bonus pri kúpe 4 ks Teraz za 1ks zdarma

Skvelý LCD displej - je možné vložiť SD kartu či USB kľúč slúži ako MP3 prehrávač.

Miska sa otvorená otáča o 360 °, ale obsah sa nikdy nevysype. Praktická, ale aj hravá a zábavná. Je možné umývať Teraz za v umývačke riadu.

Projekcia nočnej oblohy na steny a strop - korytnačka svieti vo farbách: jasná modrá, jasná zelená a jemná jantárová Teraz za

Teraz za

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Festival Bratislavský majáles bude počasprvéhomájovéhovíkendu

O necelý mesiac odštartuje v Bratislave mestský otvorený festival Bratislavský majáles. Jeho šiesty ročník bude na pravom brehu Dunaja na Tyršovom nábreží prebiehať cez víkend od 3. do 5. mája a návštevníci sa môžu tešiť na Hex, Polemic, I.M.T Smile i českého speváka Dana Bártu. Ako TASR informoval organizátor festivalu Milan Vajda, na nábreží sa budú nachádzať celkom štyri samostatné zóny. Návštevníci tam nájdu okrem dvoch koncertných pódií aj kreatívny stan s množstvom workshopov, piknikov a  trhom so súčasným mestským umením. Pod ďalším prekrytým pódiom budú pre-

8,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

biehať diskusie a sprievodný program. Program festivalu je rozdelený do troch dní. V  rámci piatkovej alternatívnej scény vystúpia skupiny Zlokot, Vec a  LePayaco, pričom pre všetky to podľa Vajdu bude znamenať premiéru na festivale. Hlavný sobotný koncertný program odštartuje bratislavská punkrocková skupina Zóna A, po ktorej zahrajú kapely Hex a Polemic. Na pódiu ich potom vystrieda hosť z Česka, a to Dan Bárta so svojím projektom Illustratosphere. Hudobný vrchol festivalu zverili organizátori skupine I.M.T. Smile. "Na nedeľnej dramaturgii úzko spolupracovali viaceré kultúrne inštitúty krajín Európskej únie v  Bratislave, ktoré do popoludňajšieho programu odporučili repre-

4,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

9,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

... spravodajstvo

zentantov svojej hudobnej scény," priblížil Vajda. Exotickým spestrením by tak mala byť iránska formácia Ashtee Ensemble.      Novinkou festivalu bude spomínaná séria diskusií a debát, a to "na témy, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, ale majú širší európsky rozmer a objasňujú aktuálne problémy Európskej únie a jej členských krajín." Formát diskusií vznikol pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v roku 2010.       Súčasťou programu tohtoročného Bratislavského majálesu zostali aj niektoré jeho vychytávky z  predchádzajúcich ročníkov. Opäť nebude chýbať pravidelná lodná propelerová linka cez Dunaj, manifestačná cyklojazda na 20 km v priateľskom župnom pelotóne, iniciatíva výsadby zelene mlá-

dežníckych neformálnych združení "Neleň pre zeleň" a ohňostroj nad Dunajom. Ten bude v sobotu 4. mája tesne pred 22.00 h. "Zvykne bývať tým najkrajším, čo profesionálni pyrotechnici v  Bratislave dokážu v  priebehu roka vyčariť," podotkol Vajda.       Bratislavský majáles pripravil v spolupráci s viacerými partnermi z verejného, komerčného i neziskového sektora Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Vstup na všetky podujatia je voľný. Organizátori očakávajú podobný divácky záujem ako v  predchádzajúcich rokoch, keď jednotlivé podujatia v  rámci festivalu navštívilo niekoľko desiatok tisíc ľudí. (tasr)


bzzik

www.bzzik.sk

PREDAJ ŠTRKOPIESKOV ZEMNÉ PRÁCE

PREDAJ ŠTRKOPIESKOV Stavebná firma

OSSI SK s.r.o. U KA A ROZVOZ STAVEBNÉHO MATERIÁLU, realizácia stavieb NÁ PON OV E R Í Š Z O R Ň E M A K H C Ý N BÚRACIE, VÝKOPOVÉ PRÁCE rekonštrukcie ZÁHRAD BAGROVÉ PRÁCE, DOVOZ KVALITNEJ ORNICE špičková kvalita dobré ceny 0907 192 322, 0907 981 327 F.BELKO Najväčší sortiment sypkých stavebných materiálov v Nitre ossi@airwave.sk | 0903 415www.predajkamenov.sk 246, 0903 608 906 belko@predajkamenov.sk, A OKRASNÝCH KAMEŇOV.

NÁKLADNÁ DOPRAVA SKLÁPAČMI 9t, 11t, 20t, 30t

MEGOJUVA SK tel./fax: 037/7418

174, 0903 250 819, 0903 472 754, 0904 280 084

s. r. o. e-mail: strkopieskymego@stonline.sk

65-0028 AZ

Pražská 2, 949 01 Nitra

Stavebna fi rma

10-0061 65-0049 AZ

VÝVOZ ODPADU

FERROCENTRUM Veľkoobchod s hutným materiálom

široký sortiment v ODVOZPonúkame A LIKVIDÁCIA ODPADOV

PRIAZNIVÝCH veľkokapacitnými CENÁCH

N

s možnosťou DOPRAVY a DELENIA MATERIÁLU kontajnermi

65 0026 AZ

Tel.: 0911/ 723 066, 0902/ 980 986 VÝRAZNÉ JARNÉ ZĽAVY e-mail: slovakia@brantner.com

ul. Jakuba Haška 1, Nitra (smer Cabaj) Tel.: 037/651 87 19, Fax: 037/651 88 72 Mob.: 0911 325 451, ferrocentrum@ferrocentrum.sk www.ferrocentrum.sk

94-0117

juvask@gmail.com

65-0030 AZ

|

 hrubé stavby stavieb montáž plotovDopravná a zámkovej 14, dlažby Levice • projektovanie tel./fax: 036/631krovov 87 98  výstavba rodinných domov na kľúč  montáž • realizácia stavieb e-mail: jkprojekt@jkprojekt.sk KVALITA ! SPOĽAHLIVOSŤ ! ROZUMNÁ CENA ! • poradenská činnosť

02-0098

+421 903 259 437

Roxor Karisiete Krátky/dlhý valcový materiál 3 profily Rúry 7m3Plechy , 14m3Jäklové a 30m Hydroizolácie (proti zemnej vlhkosti)

TEHLY t STROPY t PREKLADY t KOMÍNY HELUZ FAMILY 2in1

najlepšie tehly na trhu tepelný odpor až 9,06 m2K/W

TEHLOPROJEKT, S.R.O.

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

T

Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88 Demontáž www.tehloprojekt.sk E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk a odvoz • bezrámový otočný fínsky ® starých • bezrámový švédsky AluVista ® S.R.O. rámovT E H L O • TEHLOPROJEKT, bezrámový švédsky AluVerso ® Štúrova 258, švédsky Nitra • www.tehloprojekt.sk • rámový AluPlus ® projekt ZDARMA Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123®456 88 • rámový švédsky AluCombi www.tehloprojekt.sk E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk • rámový a bezrámový Thermalux ®

www.tehloprojekt.sk

T

TEHLOPROJEKT, S.R.O.

Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88 E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk

TEHLO

TEHLOPROJEKT, S.R.O.

Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk T projekt Stavebniny - sklad HELUZ TEHLY: 0800 106 206 Regionálny komínov Tel.: 0909 111 111 •sklad Fax: 037 /HELUZ 123 456 88 www.tehloprojekt.sk KOMÍNY: 0800 118E-mail: 192 mrkvicka@tehloprojekt.sk Areál PD, Zohor (okr. Malacky) +421 915 897 897 www.heluz.sk stavebniny@promiprojekt.sk

Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88 www.tehloprojekt.sk E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk Autorizovaná montážna firma

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o.

T 94-0007

Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88 E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk Pozor na nekvalitné kópie! Žiadajte slovenský certifikát!

projekt

A NAVYŠE ŠIROKÁ PONUKA SLUŽIEB

projekt

www.tehloprojekt.sk

TEHLOPROJEKT, S.R.O. Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88 E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk

AŽ 45 %

TEHLO

www.tehloprojekt.sk

Funkčné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. 29. augusta 36/A TEHLOPROJEKT, S.R.O. (Po–Pia: 14.00–18.00, So: 8.00–14.00) T E H8.00–13.00, LO

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465 TEHLOPROJEKT, S.R.O. bomax@bomax.sk, T E H L O Štúrovawww.bomax.sk 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk T projekt U nás si vyberiete!!!

projekt

TERAZ JARNÉ ZĽAVY

T T

TEHLO

TEHLO projekt

www.promiprojekt.sk TEHLOPROJEKT, S.R.O.

Štúrova 258, Nitra • www.tehloprojekt.sk Tel.: 0909 111 111 • Fax: 037 / 123 456 88 E-mail: mrkvicka@tehloprojekt.sk

Skvelé tehly pre Váš dom www.tehloprojekt.sk

15-0163

EHLO AKCIA T Tprojekt

Murárske a betonárske práce 15-0005

Zemné práce


SLUŽBY r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–* 200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

Blatnícka 3, Bratislava tel.: 02/ 4463 7645 fax.: 02/ 4463 7646 e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

V našej redakcii si môžete zadať plošnú inzerciu do ľubovolného okresu v Slovenskej republike Radoslav Gloznek, Mgr. Eva Horáková 0907 702 195 Simona Psotná, Mgr. 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518

0907 702 195 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

Telefonická objednávka: 0,45 € (13,56 Sk) Nástupné: 0,90 € (27,11 Sk)

tel.: 0903 232 724

e-mail: vladimir.guzmicky@easybau.sk

www.easybau.sk

nie • Uskladne z o v d O • V Naloženie A ODPADO

I OV A OBJEKT LIKVIDÁC ODVOZ, OADSTRAŇOVANIE DOMOV BÚRANIE

V prípade nepravideľného doručovania, kontaktujte našu redakciu. Týždenník Bratislavsko je súčasťou siete 36 regionálnych novín na Slovensku:

tanie) ie (vypra • Zbúran vé práce • Výkopo rkov a piesku • Dovoz št a VZV, UNC v • Prepra agrov a mini b

24-0089

TAXI

Taxi

Tel.: 02 / 16 077 0903 771 444 0907 776 140

32-0022

Distribúcia: Radovan Janega 0907 887 362 Vydavateľ: regionPRESS, s.r.o. Registrované na MK SR pod evidenčným číslom EV 3676/ 09 Náklad: 83.262 výtlačkov Pôsobnosť: okresy Bratislava Distribúcia: zadarmo kolportérmi do domácností týždenne: Rača, Trnávka, Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–* 200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks ............. Čo nepozná infláciu, exekúciu! Zanecháte investičné zlato deťom?

0908 979 518 www.lacne-vizitky.sk

Zabezpeþujem pre rmy a podnikateĐov:

52-0024

0908 979 518

P

H

dizajn a výroba interiérov

P

 kuchynské linky  vstavané skrine  schody - stupnice od 50 €  výroba už do 10 dní

www.bd-krby.sk

FRÉZOVANIE KOMÍNOV VLOŽKOVANIE KOMÍNOV REKONŠTRUKCIA STARÝCH KOMÍNOV

-30%

94-0011

Slovenská kvalita! Už 11 rokov na trhu. Bratislava

y Gracké návrhy (vizitky, letáky, þasopisy) y Tlaþ + distribúcia (letákov do byt. schr. v BA) y Tlaþ kvalitných vizitiek 1000ks/33€ bez DPH y Zabezpeþovanie banerov y Balíkové riešenia webstránok

BD KRBY

e yn € 9H

s od k r s D 24

e in 5 €

Máte málo klientov? Dajte si inzerát do našich novín! 0905 719 134, 0908 979 518

Teraz spolupracujeme, pozlátime Slovensko.

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

D

www.pms-pms.biz / 0903 423 700

51-0158

Flefibilné, dostupné, otvorené každému!

odkuch 2 s 9

Vedúci redakcie: Inzercia:

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

BA 13-15 STRANA - 8

0905 702 276

15-0004

Redakcia:


SLUŽBY

09-112

hľadáme kolportérov na roznos novín počas víkendov

Volajte: 0907 887 362 Po-Pia od 8:30 do 16:30

zasklievanie balkónov i terás

hliníkový posuvný systém

.

VEĽKÝ VÝBER PREVEDENÍ

www.balkona.eu

BA 13-15 STRANA - 9

63-0086

JARNÉ ZNÍŽENIE CIEN 15% až 50%


SLUŽBY komerčná riadková inzercia PONUKA PRÁCE $ Výpomoc v centre zdravého živ.štýlu 12/hod./týž. cca 300€/mes. 0908 882 722 REMESELNÍCI $Krtkovanie, radiátory, WC, atď. 0905 307 501, 63 83 91 15 $Hodinový manžel 0948 125 188 $Glazúrovanie vaní 0905 983 602 $Výroba kuch. liniek, vstav. skríň, kanc. nábytku, obývacích stien na mieru podľa Vašich predstáv. Zameriame, poradíme, namontujeme. 0905 438 344, 0905 950 805 $Maliarské – murárske aj menšie práce 0904 350 433 $GLAZOVANIE VANÍ. 21 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267  926 www.renovacia-vani1.webnode.sk/ $Oprava nábytku okien nátery maľby parkety 0905 583 657 REKONŠTRUKCIE $Vykonávame murárske práce a všetky druhy prác za výhodné ceny 0902 272 708 $Robíme rekonštrukcie bytov a  RD, bytové jadrá, obklady, dlažby, stierkovanie, maľovanie a  elektroinštalácie, montáž krbov 0904 616 738 $Rekonštrukcie jadrá kúp.byty komplet 0905 583 938 $Rekonštrukcie bytov a kúpeľní, obklady, voda a elektroinštalácie. 0908 570 594, www.vrablic.sk SLUŽBY $Vyhľadávam vodu pramene geod. zóny bytov pozemkov, iné 0910 989 498 $Realizujeme prepisy rukopisov, strojopisov, audio a videozáznamov do elektronického dokumentu. www. prepisovanie.sk , 0904 662 916 UPRATOVANIE $Vykonávam upratovacie práce kancelárske priestory nebytové-bytové tak tiež upratovanie domácnosti kvalitne spoľahlivo a lacno. Tel.: 0910 212 817 ČISTENIE $PUCI-PROFI čistenie kobercov a sedačiek, 0903 454 506 $Tep.0903 195 861 $ TIP-TOP tepujeme 0907 226 322 BEZPEČNOSŤ ELEKTROINŠTALÁCIE $NONSTOP ELEKTROPRÁCE – JADRÁ, POISTKOVÉ SKRINKY, AJ DROBNÉ – VYPÍNAČE, SVETLÁ, ZÁSUVKY + BYTOVÉ PORUCHY 0905 501 481 VODA - KÚRENIE – PLYN $www.vodo-instalater.sk 0903 557 127 $Vodoinštalatér 0904 307 824 $ÚK-plyn-autgén + malé práce 0905 839 946 SŤAHOVANIE, DOPRAVA $Sťahovanie –likvidácia, vypratávanie povál a  pivníc. Lacno, korektne a  nepretržite – Vám ponúka firma KUKO TRANS. 0903 784 289, 02/62 24 77 25

$ŠUPITO – SŤAHOVANIE NONSTOP, BYTY, ŤAŽKÉ A VEĽKÉ PREDMETY. TEL: 0903 129 822 $Sťahovanie, likvidácia nábytku, vypratávanie bytov a pivníc. Lacno a spoľahlivo NON-STOP. 0907 794 954, 0903 704 719, 02/20 71 40 08 $Menšie sťahovanie, likvidácia nábytku 54 41 67 96, 0905 727 091 $JOŽOVCI – sťahujeme, likvidujeme, sute, vypratávame výnos + presun nábytku dôch.ZŤP – 10% 0903 594 868, 02/45 24 11 13 preprava okná PARKETY $Montáž parkiet 0904 653 174 $GLOBAL - Brúsenie a lakovanie. Montáž lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290 MAĽBY - STIERKY – NÁTERY $Maľby, stierky, rekonštrukcie, rýchlo a lacno. 0905 641 206 $Maľby, podlahy 0915 462 513 $Maľby, stierky lacno. 0917 458 587 $NÁTER DVERÍ odvoz-dovoz 02/65 96 74 21, 0905 621 229 $Maľovanie lacnejšie aj schodištia 39 02 56 76, 0904 847 076 OPRAVA CHLADNIČIEK $Polák tel.: 0905 167  948, 0905 248 745 $HERGOTT 0905 627 297 – 8,00-20,00. Tel.: 62 24 76 17, 65 42 24 36 $Zimmermann. Tel.: 62 31 84 20, 0905 547 476 $Matúš 0905 616 431 OPRAVA SPORÁKOV OPRAVA PRAČIEK $MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618 $Opravy – umývačky, práčky www.opravy-montaze.sk NONSTOP 0905 487 722 $Valovič 0902 286 141 OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO $Servis u Vás 62 41 08 07, 0905 846 710 $Servis TV 45 52 36 95, 0905 565 938 oprava šijacích strojov oprava pc KLIMATIZÁCIE $Montáž, predaj byt.klím, plnenie autoklím. 0905 167 948 krtkovanie čalúnenie Účtovníctvo, mzdy $Dane, Certif. účtovníctvo .www.cas1.sk 0917 30 30 12 $Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0904 308 346 vzdelanie kurzy opatrovanie PRE ZDRAVIE PRE KRÁSU AUTO MOTO autosklo

komerčná riadková inzercia zvieratá oznam $Stránka na Facebooku s názvom Neska neny: prinášame – vtipy, zábavu, vtipné obrázky a videa. Pridajte sa k nám !

TVPROGRAM

dovolenka nehnuteľnosti pôžičky predám

PONDELOK

15. apríl 2013

06:00 Teleráno 08:20 Búrlivé víno 09:25 Zámena manželiek 10:50 Tyran 12:40 Komisár Rex VI. 1/15 13:40 Odložený prípad III. 19/23 14:40 Monk V. 7/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 6/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 6/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 Lampáreň 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 21:35 Extrémne premeny 20:20 Búrlivé víno 21:35 Extrémne premeny: Druhá šanca na život - Reality show o chudnutí, USA, 2012 23:40 Nočné Televízne noviny 00:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 6/24 00:50 Monk V. 7/16 01:30 Odložený prípad III. 19/23 02:15 Hrozba z temnoty V. 2/22 02:55 Komisár Rex VI. 1/15 04:00 Bez servítky 04:40 Lampáreň 06:20 NOVINY TV JOJ 06:50 KRIMI 07:50 Súdna sieň: Ruleta 08:55 Súdna sieň: „Starý ďábel“ 09:55 Páli vám to? 11:00 SUPERMAMA NA JOJke 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 12 podmienok dedičstva 16:00 Páli vám to? - Slovná hra, v ktorej nejde iba o slovíčka 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Nič nezarobíš 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:30 Panelák 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Tajná svadba - Prvý slovenský denný seriál (2013). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová 21:30 Bučkovci 2 - Slnko, seno, dedina - PREMIÉRA 23:15 Haló 5 00:00 Totálny úlet 02:05 Bučkovci 2 - Slnko, seno, dedina 03:10 KRIMI 03:35 NOVINY TV JOJ 04:05 Zločinné úmysly 05:30 Správy RTVS 06:10 Doktorka Quinnová VI 06:55 Správy RTVS 07:50 Slovensko v obrazoch 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 District II. 9 10:20 Žena na úteku 116 11:05 Sila lásky V. 85 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:15 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Doktorka Quinnová VI 15:30 Sila lásky VI. 100 16:30 Správy RTVS 17:00 Medicopter 117: Banková lúpež 20:10 Raj pre dvoch 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Raj pre dvoch - Rodinný romantický film, Taliansko 2010. Účinkujú: Vanessa Incontrada, Giampaolo Morelli 22:00 Na krok od neba: Skok do prázdna 8/12 22:55 Policajti z centra: Smrť modelky 2/14 23:50 District II. 9 00:35 Medicopter 117: Banková lúpež

TVPROGRAM

UTOROK

16. apríl 2013

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:40 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 11:35 Komisár Rex VI. 2,4/15 13:40 Odložený prípad III. 20/23 14:40 Monk V. 8/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 7/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 7/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky - Porotcovia Masterchef v pikantnom súboji s Masterchef 17:55 Bez servítky súťažiacimi 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:35 HORÚCA KRV II. 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 7/24 00:15 Monk V. 8/16 01:00 Odložený prípad III. 20/23 01:40 Hrozba z temnoty V. 3/22 02:20 Komisár Rex VI. 2-3/15 04:00 Bez servítky 05:30 KRIMI 06:00 NOVINY TV JOJ 07:40 Súdna sieň: Podviedla ma s bratom 08:45 Súdna sieň: Musí ti stačiť 66 eur 09:55 Páli vám to? 11:00 Dom snov IV. 26 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 Ty schudni a ty priber! 1/8 15:00 Nákupné maniačky 1 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Chodila som s úžerníkom 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 21:30 Rodinné záležitosti 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Všetky Maslákove ženy 21:30 Rodinné záležitosti 8 - Slovenský seriál (2013) 23:15 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. - NOVÉ ČASTI 13 00:15 Kosti II. 15 01:10 Edison 03:00 Črepiny  03:35 Damages - V ohrození života IV. 10/10 04:30 Zločinné úmysly 05:55 Doktorka Quinnová VI 06:40 Správy RTVS 07:40 Svet v obrazoch 08:10 Duel 08:45 5 proti 5 09:30 District II. 10 10:20 Žena na úteku 117 11:05 Sila lásky V. 86 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:15 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:35 Doktorka Quinnová VI 15:30 Sila lásky VI. 101 16:30 Správy RTVS 17:00 Medicopter 117 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 21:40 Dr.House Správy RTVS 19:45 Počasie 20:10 Nikto nie je dokonalý 21:10 Hlavne, že sa máme radi... 15/15 21:40 Dr.House VIII.: Biť na poplach 15/23 - Americký seriál z lekárskeho prostredia, 2011. Účinkujú: Hugh Laurie, Lisa Edelstein 22:20 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Let 15/24 23:05 District II. 10 23:45 Medicopter 117 00:35 Nikto nie je dokonalý

Bratislavsko na Facebooku klikajte!

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk


SLUŽBY TVPROGRAM

STREDA

17. apríl 2013

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:40 HORÚCA KRV 10:50 Keď manželia podvádzajú 12:40 Komisár Rex VI. 5/15 13:40 Odložený prípad III. 21/23 14:40 Monk V. 10/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 8/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 8/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX - Ľudia - príbehy - emócie 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 17:30 REFLEX ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Modré z neba 22:30 Nočné Televízne noviny 23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 8/24 23:55 Monk V. 10/16 00:40 Odložený prípad III. 21/23 01:25 Hrozba z temnoty V. 4/22 02:05 Zámena manželiek 03:15 Komisár Rex VI. 5/15 04:00 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Bytová zlatokopka 08:50 Súdna sieň: Cesta peklom 09:55 Páli vám to? 11:00 Dom snov IV. 27 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 Ty schudni a ty priber! 2 15:00 Nákupné maniačky 2 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Sestrička 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kosti 20:30 Kosti VIII. 11,12 - Americký kriminálny mysteriózny seriál (2013). Hrajú E. Deschanelová, D. Boreanaz 22:30 Vtierka Castle IV. 7 23:30 Hawaii 5.0 II. 12 00:30 Hawaii 5.0 7 01:25 Vtierka Castle IV. 7 02:15 KRIMI 02:40 Damages - V ohrození života V. 1/10 03:25 Zločinné úmysly 05:05 Správy RTVS 05:50 Doktorka Quinnová VI: Návrat domov 06:40 Správy RTVS 07:40 Autosalón 08:05 Duel 08:35 5 proti 5 09:25 District II.: Ruská zima 11 10:15 Žena na úteku 118 11:05 Sila lásky V. 87 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:15 Dámsky klub 14:05 Taxík 14:35 Doktorka Quinnová VI: Návrat domov 15:30 Sila lásky VI. 102 16:30 Správy RTVS 16:55 Medicopter 117: Ví21:50 Motýlik rusy na palube 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Schôdzka so smrťou 21:50 Motýlik - Dobrodružný film, Francúzsko, USA 1973. Účinkujú: Steve McQueen, Dustin Hoffman 00:10 District II.: Ruská zima 11 00:55 Medicopter 117: Vírusy na palube 01:40 Schôdzka so smrťou 03:20 Sila lásky V. 87

TVPROGRAM

ŠTVRTOK

18. apríl 2013

06:00 Teleráno 08:35 Modré z neba 10:50 Neublíž mojej dcére 12:40 Komisár Rex VI. 6/15 13:40 Odložený prípad III. 22/23 14:40 Monk V. 11/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 9/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 9/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé 21:35 HORÚCA KRV víno 21:35 HORÚCA KRV II. - O šťastie treba bojovať. Rodinný dramatický seriál, SR, 2013. Hrajú: A. Bárta, Z. Kanócz 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 9/24 00:15 Monk V. 11/16 01:00 Odložený prípad III. 22/23 01:45 Hrozba z temnoty V. 5-6/22 03:00 Komisár Rex VI. 6/15 04:00 Bez servítky 05:30 KRIMI 06:00 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Ostré lakte 08:45 Súdna sieň: Ješiťák 09:55 Páli vám to? 11:00 Dom snov IV. 28 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 Ty schudni a ty priber! 3 15:00 Nákupné maniačky 3 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Chodník - Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpirované skutočnosťou (2013) 19:00 18:00 Súdna sieň KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Noemova archa 21:30 Dr. Dokonalý: Zrážanlivosť 16/16 22:45 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. - NOVÉ ČASTI 14 23:45 Kosti II. 16 00:45 Žraloky 02:35 Črepiny  03:05 KRIMI 03:30 Damages - V ohrození života V. 2 04:15 Zločinné úmysly 05:55 Doktorka Quinnová VI 06:40 Správy RTVS 07:40 Občan za dverami 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 District II.: Výbuch nenávisti 12 10:20 Žena na úteku 119 11:05 Sila lásky V. 88 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:15 Dámsky klub 14:05 Hurá do záhrady 14:35 Doktorka Quinnová VI: Vtáčí muž 15:30 Sila lásky VI. 103 16:30 Správy RTVS 17:00 Medicopter 117: Falošný 22:05 Borgiovci poplach 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Toskánska vášeň 2/12 21:35 Reportéri 22:05 Borgiovci II. 6/10 - Historický seriál, Kanada, Írsko 2011. Účinkujú: Irons Jeremy, François Arnaud 22:55 District II.: Výbuch nenávisti 12 23:40 Medicopter 117: Falošný poplach 00:25 Inšpektor Rocca

TVPROGRAM

PIATOK

19. apríl 2013

06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno 09:40 HORÚCA KRV II. 10:50 Chráňme naše deti 12:40 Komisár Rex VI. 7/15 13:40 Odložený prípad III. 23/23 14:40 Monk V. 12/16 15:35 Dva a pol chlapa II. 10/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 10/24 - Kriminálny seriál, USA, 2010-2011 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:20 Búrlivé víno 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno Časom všetko dozrie. Rodinný seriál, SR, 2013. Hrajú: E. Horváth ml., N. Pocisková 21:35 AKČNÝ PIATOK: Fízli zo zálohy (HD) 00:05 Myšlienky vraha V. 5-6/23 01:35 Fízli zo zálohy (HD) 03:20 Komisár Rex VI. 7/15 04:20 Bez servítky 05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Nenechaj nás v tom! 08:50 Súdna sieň: Jedno s kým 09:55 Páli vám to? 11:00 Dom snov IV. 29 - Americká reality show (2003-2011). Účinkujú: P. DiMeo, M. Moloney 12:00 NOVINY O 12:00 14:00 Ty schudni a ty priber! 4 15:00 Nákupné maniačky 4 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Zbabelec 23:15 Kliatba múmie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Primár vs. primárka 21:30 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY 23:15 Kliatba múmie - Americký dobrodružno-romantický film (2007) Hrajú: V. Webster, G. Kennedy 01:15 Žraloky 03:05 Totálny úlet 04:40 KRIMI 05:10 Správy RTVS 05:55 Doktorka Quinnová VI 06:40 Správy RTVS 07:35 Reportéri 08:05 Duel 08:35 5 proti 5 09:25 District II.: Pustatina 13 10:10 Žena na úteku 120 11:05 Sila lásky V. 89 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:15 Dámsky klub 13:55 Nebíčko v papuľke: Banská Bystrica 14:35 Doktorka Quinnová VI: Sedem spôsobov samoty 15:30 Sila lásky VI. 104 16:30 Správy RTVS 20:10 Milujem Slovensko 17:00 Medicopter 117: Omyl 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Milujem Slovensko - Súťažno-zábavná šou 21:30 Policajti z centra: O mŕtvych len dobre. 3/14 22:25 Lovci hláv 00:05 District II.: Pustatina 13 00:45 Medicopter 117: Omyl 01:35 Lovci hláv 03:10 Žena na úteku 120

TVPROGRAM

SOBOTA

20. apríl 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Záchranári 11/18 06:45 Scooby Doo, kde si?! 07:25 Tom a Jerry 07:50 Kung Fu panda I. 8/10 08:15 Tučniaky z Madagaskaru I. 7/10 08:35 Dobrák Ben 2: Čierne zlato 10:20 Alf II. 24/24 10:45 Smoliar 12:40 SUPERSTAR 15:25 SUPERSTAR - Rozhodnutie 16:00 Lovecká sezóna 2 - Rodinná animovaná komédia, USA, 2008 17:40 Zita na krku 18:20 20:20 Chceš ma, chcem ťa Smotánka - Nevšedný svet kľúčovou dierkou 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Chceš ma, chcem ťa (HD) - Romantická komédia, USA, 2009. Hrajú: K. Heiglová, G. Butler 22:30 Bad Boys 2 01:20 Pomstím tvoju smrť 02:50 Chceš ma, chcem ťa (HD) 04:30 Smotánka 05:05 NOVINY TV JOJ 05:35 Zločinné úmysly 07:00 NOVINY TV JOJ 07:35 Beyblade Metal Fusion 08:10 Skoč na to! - Americká komédia (2001). Hrajú B. Raider, B. Philippsová 10:00 Najprísnejší rodičia na svete II. 5 11:00 Ty schudni a ty priber! 5 12:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov II. 4 13:00 Kliatba múmie 15:15 Indiana Jones a chrám skazy - Americký dobrodružný film 20:30 Lovci pokladov: Kniha... (1984) Hrajú: H. Ford, K. Capshawová 18:00 Páli vám to? 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev - Americký dobrodružný film (2007). Hrajú: N. Cage, D. Krugerová 23:15 Zabijak Joe 01:35 Ostrov 03:10 Master & Commander: Odvrátená strana sveta 05:40 Svet v obrazoch 06:10 Správy RTVS 07:10 Pinocchio 07:35 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá 07:50 Alica v krajine zázrakov 5/26 08:15 Fidlibumove rozprávky 08:40 Hľadanie šťastnej chvíle 3/3 09:10 Tanečná akadémia II. 1, 2/26 10:10 Milujem Slovensko 11:30 Nikto nie je dokonalý 12:30 Reportéri 13:00 Autosalón 13:30 On air 13:55 Toskánska vášeň 2/12 17:15 Postav dom, zasaď strom 15:30 Šťastný Pierre 17:15 Postav dom, zasaď strom - Magazín plný nápadov a inšpirácií 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke: „Hlohovec - medvedí cesnak“ 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Čas žeriavov 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 Návrat neznámeho 00:25 Šťastný Pierre 02:10 Čas žeriavov

... spravodajstvo Internetová stránka mesta získala medzinárodné ocenenie

Webová stránka hlavného mesta Bratislavy získala prestížne medzinárodné ocenenie EUROCREST, ktoré sa udeľuje v oblasti informatizácie verejnej správy. Bratislavský web ocenili za informovanie nad rámec zákonných povinností, možnosti interaktívnej komunikácie s občanmi i obsažný informačno-spoločenský servis. Ako pripomenul hovorca Bratislavy Ľubomír Andrassy, ocenená webová stránka je v  prevádzke od septembra

2012. „Jej zásadný prvok, ktorý dal aj nový rozmer elektronickej komunikácii bratislavskej samosprávy, je postavený na intuitívnej práci s informáciami,“ uviedol Andrassy. Informácie sú na stránke www.bratislava.sk rozdelené v  rámci štyroch tematických a  informačných blokov - Mesto a jeho správa, Život v metropole, Voľný čas a  turizmus, Financie a  majetok. Stránka opustila tradičné členenie informácií zoskupených v  sociologických skupinách ako napr. občan, podnikateľ, návštevník.   Andrassy pripomenul, že web po-

núka návštevníkom možnosť zorientovať sa s postupom pri vybavovaní úradných povinností. Ide napríklad o témy súvisiace s narodením dieťaťa, nástupom do školy či umiestnením do domova dôchodcov. „Mesto na základe analýzy najčastejšie kladených otázok Bratislavčanmi zatiaľ ponúka riešenia 18 životných situácií a okrem vecných rád majú návštevníci stránky možnosť získať 58 dokumentov, formulárov nevyhnutných na vybavenie povinností vo vzťahu k  samospráve i štátnej správe,“ informoval Andrassy. Víťazov súťaže o cenu EUROCREST vy-

hlásili v tomto roku už po ôsmy raz. Do odborného hodnotiaceho procesu sa mohli zapojiť obce a mesta z krajín strednej Európy. Do finále tohtoročnej súťaže postúpilo hlavné mesto SR aj vďaka tomu, že metropola získala v  roku 2012 na národnej úrovni najvyššie ocenenie Zlatý erb. Odovzdávanie cien súťaže EUROCREST bolo súčasťou medzinárodnej konferencie Informačné systémy v  štátnej správe a  samospráve, ktorú dnes a  v  stredu (10.4.) organizuje metropola východných Čiech – Hradec Králové. (tasr)


SLUŽBY Občianska riadková inzercia R1 • AUTO-MOTO predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R1 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$ Dodávka Iveco 0905586188 R2 • AUTO-MOTO kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R2 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Kúpim Fábiu, Octáviu, Golf, Peugeot, Renault a iné. 0907 672 305 $Kúpim auto-vrak. Tel.: 0949 175 758 $Kúpim vaše nepojazdné, havarované auto, aj vrak. Tel.: 0919 285 295 $Kúpim starú motorku Jawa 500ohc aj diely 0905400361 $Kúpim akékoľvek auto aj nepojazdné (zn. Škoda, Renault, Fiat, BMW, Nissan, Daewo, atď.), staršie - novšie, skorodované havarované aj bez TP, STK, EK, osob., nákl. aj vraky. Odvoz si zabezpečím. Tel.: 0903 033 794 R3 • AUTO-MOTO rôzne Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R3 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R4 • BYTY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R4 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Mladá rodina kúpi 2-3 izbový byt. Súrne. RK prosím nevolat. Tel.: 0905 011 501 $Mladomanželia kúpia garzónku alebo 1 izbovy byt nie cez RK. Hotovost. Tel.: 0915 615 489 $Kúpim ihneď 3-4 izb.byt v Petržalke 0903 739 661 $Kúpime byt v BA 0903 461 817 $Súrne kúpim gar., 1 izb. 2 izb.byt v Bratislave, hotovosť 0905 560 699 $Súrne kúpim v hotovosti 3-4 izb.byt v BA dohoda istá 0903 958 009 $Výkup bytov v BA 0948 229 605 $Kúpim gars., 1 iz.BA 0948 044 197 R5 • BYTY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R5 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Predám 3-izb byt v Stupave o výmere 114 m2 a garáž 32 m2, v centre slnečný s balkónom 13 m2, veľmi pekný, v prípade záujmu aj so zariadením, cena 142.000 €, t.č. 0918 219 695 $Predám 2-i.byt v Rajke, komplet rekonštr. Cena: 58.000 €. Tel.: 0918 995 917 $Predám 3i byt po čiastočnej rekonštrukcii v Malackách na ulici L.Fullu. cena 70 000 eur. 0908 898 025 $3izb.byt v Rači 0905586188 $1iz byt, Príkopova ul., Nove Mesto pri Poluse, tehla-prerobený, zariadený 0949439018 $Predám 3izbový byt vo Vajnoroch, novostavba, tehla, 2/3 poschodie, 75m2. Možnosť dokúpiť garážové státie. 0907107390 $AKCIA Predám krásny zariadený 3i.byt v PK 92900€ 0902471166 R6 • BYTY výmena Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R6 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Vymením 2-izbový byt, slnečný na

2 p. v Žarnovici za byt alebo garsónku v Bratislave, aj v okolí. Tel.: 0904 027 644, 0903 666 691 R7 • BYTY prenájom Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R7 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Dám do prenájmu 2-izb.byt, BA-Nové Mesto. Tel.: 0905 595 666 $Vezmem do prenájmu 2 alebo 1 izbový byt v Bratislave. Bývať chcem sám, 1 osoba. Tel.: 0903 932 612 $Ubytujem 6 až 7 pracovníkov v rodinnom dome v Karlovej Vsi. T.č. 0904 089 710 $Vezmem do prenájmu 2 až 3 izbový byt v Bratislave. 0903 922 549 $Vezmem do prenájmu 2 alebo 3 izbový byt . Sme bezdetný pár, 2 osoby Najradšej v Ružinove, Novom Meste, centre, Petržalke. 0903 879 938 $Vezmem do prenájmu garsónku, 1 izbový byt v Bratislave. Tel. 0903 661 719 $Dám do prenájmu 2 izbový zariadený byt v Pezinku 350,-€/m s energiami. 033 642 11 93 $Dám do prenájmu 2-izb.byt na Štrkovci – BA 0908 757 154 $Prenajmem 5 izb. Rod.dom v Rači. Cena 1300 € za mesiac vrát.enerií. Tel.: 0903 711 184 $Prenajmem 2,5 izb.byt pri Rač.mýte od 1.7.13. Cena 550 €/mes.vrátane energií. Tel.: 0903 711 184 $Malú garzónku 150€ 0904537330 R8 • DOMY CHATY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R8 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R9 • DOMY CHATY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R9 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Predám RD v Píle za dobrú cenu. Tel.: 0903 545 196 $Predám chatu nad Modrou bez IS, pozemok 6á, cena 17 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 $Predám RD v Chorvátskom Grobe, 5-izbová novostavba na 6 árovom pozemku, pekný, cena 240.000 €, t.č. 0905 446 170 $Na predaj 12-izbový priestranný RD v Bartislave III Rača, na ulici Demänovskápodl.plocha 262 m2 + pivn. 74m2 + 4ks balkon 5,9m2, pozemok 448m2. Výborná investičná príležitosť aj na podnikanie. 340.267 €, tel.: 0905/705 617, 0903/825 789, mail: peter.dobias@remax-slovakia.sk $Na predaj novostavba 4-izb.luxusný rodinný dvojgeneračny dom v lukratívnej časti Bratislavy k.ú. Vinohrady, obec BA-Nové Mesto, okres Bratislava III, na ulici Sliačska, v tichom a kľudnom prostredí blízko lesa s nádherným výhľadom, podl.plocha 284 m2 + nepodpivničený + veľká terasa a balkón, pozemok 386m2, cena: 537.778 €, tel.: 0905/705 617, 0903/825 789, mail: peter.dobias@remax-slovakia.sk $Predám 4i RD vo V.Levároch, nová strecha, el., plyn, voda, 6,5á pozemok, aj ako 2-generačný, 83000 EUR, 0948033023

Občianska riadková inzercia $Predám staršiu chalupu v pôvodnom zachovalom štýle, v Kuchyni, 22á, el., plyn, voda, kozub, murovaná pec, hosp. budovy, altánok, ovocné stormy, 98000 Eur, 0908776508 $Predám starší 1i RD-Veľké Leváre,121 m2, el., voda, 16600 EUR, 0948 033 023 $Predám 4 i RD 5 á pozemok všetky IS studňa v Borskom Mikulášl na Záhorí Cena 42 tisíc EUR dohoda možná telefón 0915 748844 $Predám rodinný dom na Záhorí v Štefanove.tel. 0948068002,email: sinka. daniel@centrum.sk $Dva domy za cenu jedného, s vybavením, Orava, 0911206412. $Predám 3 ročnú zrubovú chatu na Orave 9 km od Zuberca. Vhodná na rekreáciu, podnikanie aj bývanie. Tel. 0948538623 $Predám starší dom v  Pukanci Za Múrom 7, rozloha 84 m² plus 500 m² pozemok plus záhrady 80 árov, inžinierske siete plus kamenná studňa. T: 0905 487 710 $Predám dve menšie chaty na jednom pozemku vo veľkosti 579 m2 v krásnej lesnej lokalite Vampíl, pri Malackách. cena 25 000eur. 0908 898 025 $Predám RD Malacky-centrum, 8,5a, 115 000€,   0908 750 406

STAVAŤ! TEL.: 0902 798 448 $Predám v Perneku pozemok s 2 staršími RD v peknom prostredí pod lesom smer Pez. Baba, všetky IS, studňa, cena dohodou, t.č. 0904 223 493 $Predaj STP Kráľ p. Senci 6-10 ár, IS, cesta, 62,-€/m2. 0948 209 738 $Predám pekný 9a stavebný pozemok pod Karpatami v obci Sološnica (45km od BA). Všetky IS na pozemku. cena 35€/m, 0908 898 025 $Predám stavebný pozemok priamo hraničiaci s lesom v obci Sološnica   (45km od BA). Posledný v tejto lokalite!   759 m2,   36€/m. Všetky IS.  0907 775 922 $Záhrada v Modre 0905586188 $Predáme pekný stavebný pozemok v Kostolišti (40km od BA).Cena dohodou. 0908 127 420 $Predám záhradu v Bernolákove. Tel.:0905571241

R10 • DOMY CHATY prenájom

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R13 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R10 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

R11 • POZEMKY ZÁHRADY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R11 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Na predaj pozemok v okr. PK, obec Šenkvice, 498 m2, určený na výstavbu rodinného domu. K pozemku je asfaltová prístupová cesta s IS v príprave jar 2013. Pri pozemku sa budú nachádzať inžinierske siete: voda, elektrina. Kanalizácia nie je vybudovaná. Cena pozemku je 56,15 EUR /m2/. Tel.: 0905/705 617, 0903/825 789, peter. dobias@remax-slovakia.sk $Predám stavebný pozemok v Kostolišti v lokalite pod lesom,výmera 650 m2,šírka 17,5 m,prípojky voda,plyn,el.energia,kanalizácia na pozemku.Cena dohodou. RK nevolať.Tel.č:0903 666 763. $Na predaj pozemok v okr. PK, obec Šenkvice, katastrálne územie Veľké Šenkvice, veľkosť: 498 m2, určený na výstavbu RD. Pozemok sa skladá z 1 parcely. Šírka pozemku je 27,6 m a dĺžka 18 m. Rozkladá sa na mierno svahovitom teréne s pitnou studňovou vodou v lokalite. K pozemku je asfaltová prístupová cesta s IS v príprave jar 2013. Pri pozemku sa budú nachádzať IS. Kanalizácia nie je vybudovaná. Cena pozemku je 57,62 € /m2, tel.: 0905/705 617, 0903/825 789, mail: peter.dobias@remax-slovakia.sk $Na predaj pozemok a výrobno-prevádzkové priestory v k.ú. Podunajské Biskupice, ZP 887 m2, ÚP 887 m2. Cena nehnuteľnosti je 303334 €, tel.: 0905/705 617, 0903/825 789, mail: peter.dobias@remax-slovakia.sk $PREDÁM SP 578 M2 NA VÝSTAVBU RD V KAPLNÁ PRI SENCI, ELEKT.GP. RÝCHLE JEDNANIE 30 € / M2. MOŽNOSŤ IHNEĎ

R12 • POZEMKY ZÁHRADY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R12 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,90 € s DPH

$Kúpim akýkoľvek pozemok, rodinný dom či byt pod Karpatami. V hotovosti. 0908 898 025 R13 • VZDELÁVANIE

R14 • HĽADÁM PRÁCU Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R14 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$HĽADÁM PRÁCU AKO PREDAVAČKA. SOM ZODPOVEDNÁ,KOMUNIKATÍVNA. TEL:0908 250 872 R15 • ELEKTRO - TECHNIKA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R15 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Predám multifunkčné zariadenie HP F370 so scanerom a kopírkou, s inkoustovou tlačiarňou. Málo používaná aj s káblom. Cena 20 € / dohoda. Tel.: 0948 280 983 $Predám fotoaparát Kodak Cameo AF 35 mm na film s digitálnym displajom na ukazovanie fotiek, samonatáčanie filmov – na 2 kusy AAA batérií. Je k nemu čierne púzdro, robí profesionálne fotky. Cena 20 € / dohoda. Tel.: 0948 280 983 $Predám počítačovú zostavu Intel 2,8 GHz, 1 GB ram, s LCD (tenký monitor), DVD, vhodná na win XP, office, exel, na bežnú prácu v kancelárii, doma na internet, skype, facebook, filmy, atď., je v 100% stave. Cena len 120 euro, doveziem - dohoda. Nie SMS. Tel.: 0940 880 445 R16 • MÓDA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R16 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Predám spoločenské mušelínové šaty, bledozelenej farby, na výšku 154 cm, číslo 38. Tel.: 0908 880 728 R17 • DROBNOCHOV Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R17 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH


SLUŽBY Občianska riadková inzercia $Predám Landeské húsatá z domáceho chovu. Tel.: 0904 021 026 $Predám 6á pozemok v lese nad Modrou, cena 13 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 R18 • HOBBY - ZÁĽUBY Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R18 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Kúpim starožitnosti. Tel.: 0905 545 874 $Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave. Tel.: 0903 753 758 $Dobre zaplatím za vojenské veci nemecké prilby bodáky šable odznaky medaile dokumenty platí stále.0907120101 $Predám starož.zachovalé skrine 0903957702 TT R19 • ŠPORTOVÉ POTREBY Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R19 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R20 • RÔZNE kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R20 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R21 • RÔZNE predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R21 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Predám ovčie rúno, úplne nové s magnetom 0908 880 728 R22 • VŠETKO PRE DETI Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R22 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

R23 • STAVBA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R23 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$KÚPIM HAKY LEŠENIE 0907672305 $Predám nové plastové okno 0917506752 $Predám pekný tehlový obklad z originál pálenej tehly. Dovoz možný. Cena od 6€ 0948 299 512

$Predám výhodne nové dvierka na kuchynské linky - rôzne druhy, farby a rozmery + el. spotrebiče a drezy, PK. 0911 399 560 R24 • BÝVANIE Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R24 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Predám cenovo výhodne poťahové látky na sedačky a kreslá, rôzne vzory a farby. PK. 0911 399 560 $Predám guľatý konferenčný stolík, mahagónovej farby. Nepoužité guľaté dymové sklá, priemer 800 x 10 mm. T: 0902 679 183 R25 • DIELŇA ZÁHRADA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R25 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Predám 3.ročné sadenice Adansonia Digitata - BAOBAB AFRICKY, 1KS/ 32€. Tel.: 0911 545 122 $Predám ozdobné plastové obaly na kvetináče, priemer 50, 80 mm biele, 100 mm biele a hnedé, 300 mm biele. T.: 0902 679 183 $Predám košatú okrasnú trvalku, PANDAN ZELENÝ. T. 0902 679 183

TVPROGRAM

NEDEĽA

21. apríl 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Záchranári 12/18 06:45 Scooby Doo, kde si?! 07:25 Tom a Jerry 08:00 Kung Fu panda I. 9/10 08:25 Tučniaky z Madagaskaru I. 8/10 08:50 Lovecká sezóna 2 10:10 Alf III. 1/25 10:40 Zita na krku 11:20 Majster premeny - Komédia, USA, 2002. Hrajú: D. Carvey, B. Spiner 13:00 Na telo 13:30 FORMULA 1: Veľká cena Bahrajnu - Priamy prenos 11:20 Majster premeny pretekov F1 zo Sakhiru 16:20 V mene kráľa - Dobrodružný film, USA-Nemecko, 2007. Hrajú: J. Statham, R. Liotta 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 SUPERSTAR LIVE 23:00 SUPERSTAR - Rozhodnutie LIVE 23:35 Smrtiaca nákaza 01:10 Bad Boys 2 04:10 Na telo 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:10 Zločinné úmysly VI. 06:35 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 07:40 Rýchla rota Chipa a Dala 08:35 Timon a Pumbaa II. 09:05 Gumkáči V. 10:00 Fantastické torty 20 11:00 Kde bolo, tam bolo II. 14 - Americký rodinný fantazijný seriál (2013). Hrajú: J. Morrisonová, J. Gilmore 12:00 Telo ako dôkaz 13/13 13:05 Skoč na to! 14:50 Záhady sfingy - Britsko-kanadský dobrodružný film 23:00 Vražedná divočina (2008). Hrajú L. Munro, D. Meyerová 16:55 Bučkovci 2 - Slnko, seno, dedina 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Mamma Mia! 23:00 Vražedná divočina - Americký thriller (2006). Hrajú M. Freeman, J. Cusack 01:10 Edison 03:05 Znásilnil ma telocvikár 04:35 Zločinné úmysly VI. 06:55 Pinocchio 07:20 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá 07:35 Alica v krajine zázrakov 08:00 Maškrtníček 08:30 Stretnutie pod starou píniou 3/3 09:00 „Z pekla štěstí“ 09:55 Planéta Zem zhora 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Rosemary a Thymeová III: Volanie divadla 14:30 Film pre pamätníkov - rež. Paľo Bielik: 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne V piatok trinásteho 16:10 Pošta pre teba 17:15 Hlavne, že sa máme radi... 15/15 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne - Najlepšie recepty Kamily Magálovej a Pavla Pospíšila odhalené 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 20:10 Buddenbrookovci 1, 2/2 23:10 Góly - body - sekundy 23:20 Rosemary a Thymeová III 00:10 Občan za dverami

R26 • DARUJEM Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R26 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Kto má dobré srdce a daruje pre deti potraviny? 0917511975 $Kto môže darovať funkčné piano.0940822614 R27 • ZOZNÁMENIA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP BA R27 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,60 € s DPH

$Prihlási sa štíhla športová deva 45 ročnému cestovateľovi k moru, aby to klapalo a hodili sme sa k sebe aj MMS aj SMS na 0944 401 718

Vizitky

02/ 44 63 76 45

... spravodajstvo V Dunaji sa pravdepodobne nachádzajú pozostatky sochy Márie Terézie

Výsledky pondelkového (8.4.) prieskumu hľadania pozostatkov sochy Márie Terézie, ale aj iných skúmaní tzv. podvodnou archeológiou v Dunaji prezentoval Attila Tóth prednáškou Čo sa skrýva v Dunaji na výstavisku Incheba v rámci expa Pamiatky.   „Ak si niekto myslel, že nájdeme Máriu Teréziu sediacu na koni, tak ho sklameme. V  mieste zhodenia úlomkov tejto sochy sme však sonarom našli tri anomálie - rôzne veľké predmety, ktoré môžu pochádzať zo sochy. O  tom sa možno presvedčiť až potápačským výskumom,“ konštatoval Tóth z  budapeštianskej výskumnej skupiny Argonauta.

Zároveň vysvetlil, že je veľký rozdiel medzi morským a riečnym prieskumom. Morský je atraktívny, aký ho poznáme z filmov, kým riečny má iné špecifiká. Okrem toho, že tam nie sú húfy farebných rýb v  priezračnej vode, sú rieky temné a  s  prúdiacou vodou, ktorá všeličo odnáša, ale v  hĺbke pod nánosmi aj ponecháva. „Dunaj bola hraničná rieka Rímskej ríše, pri ktorej stálo veľa strážnych veží a  opevnených prístavov. Pri našom výskume využívame aj archívne dokumenty, ale mapy do roku 1700 neexistovali. Takže nie sú zakreslené bitky, pri ktorých dochádzalo k  potopeniu lodí. To nám sťažuje pátranie,“ priblížil expert, ktorý si po štúdiu archeológie špecializáciu výskumu pod vodou doplnil v  Taliansku a  vo Francúzsku, pretože v Maďarsku tonie je možné.

Pri poklese vody Dunaja v roku 2011 sa jeho skupine podarilo nájsť pozostatky drevenej lode. Trámy boli pospájané drevenými spojmi a  podľa letokruhov zistili, že loď je z  raného stredoveku, okolo roku 1320. To je najstarší nález lode v Karpatskej kotline. „Keby to bolo v  morskom prostredí, mikroorganizmy by drevo zlikvidovali. Preto na dne mora nie sú drevené lode,“ zdôvodnil prednášajúci.  Pripomenul aj prípad nájdenia inej drevenej lode z rovnakého obdobia, ktorú si záujemca porezal na kusy a odviezol domov. „Po upozornení občanmi sme mu túto krádež úradne skonfiškovali, dali do múzea a  neskôr celú loď poskladali. Archeologické dedičstvo patrí do vysokého stupňa ochrany kultúrneho dedičstva,“ poučil prítomných. Zaujímavý prípad sa črtá objavením

trčiacej lode v ramene Dunaja, ktorá je pod nánosmi štrku neporušená, a teda nevyrabovaná. Vraj to môže byť časť legendárnej prepravy klenotov z  roku 1526, kedy z  vtedajšieho Budína ich útekom pred vojnou odvážalo 66 lodí. „Keď sa nám podarí tohto roku s talianskymi potápačmi urobiť výskum, možno to bude svetová rarita, ak objavíme tento poklad kráľovnej Márie,“ dodal Tóth, ktorého snom je vytvoriť v Maďarsku komplexné centrum riečnej archeológie pre medzinárodnú spoluprácu. Spomínaný prieskum Dunaja a  prednáška je zásluhou Bratislavského okrášľovacieho spolku prvou akciou so Slovenskom. Skupina Argonauta už spolupracuje s  Francúzskom, Slovinskom, Srbskom, Chorvátskom a Talianskom. (tasr)


SLUŽBY PRIJMEME PANI NA UPRATOVANIE

  

spoloÄ?nĂ˝ch priestorov v administratĂ­vnej budove za OD Kika. Upratovanie: pondelok aĹž piatok od cca 19.30 - 22.00 hod., Mzda: 160 â&#x201A;Ź NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ?. VolaĹĽ iba v prĂ­pade seriĂłzneho zĂĄujmu   

* +*

moĹžnosĹĽ volaĹĽ aj poÄ?as vĂ­kendu, sviatkov

,-,-."/

 !"#$"% &"% '()"% ;"%,</

 

0

=-,-.$">"%,<?@ 4'/D

  ABC

12-0095

0 !1 + ! 0 !: 23')4,56 389 3'7 52-0190

0917 718 193 

      3E;FC  ! 

 $ 

  &  !   (' $' "Kaufland je s viac ako 1 000 prevĂĄdzkami a viac ako 114 000 zamestnancami jednou z vedĂşcich spoloÄ?nostĂ­ v potravinĂĄrskom priemysle." Denne vĂĄm ponĂşkame novĂŠ vĂ˝zvy a zodpovednĂŠ Ăşlohy v prostredĂ­ orientovanom na tĂ­movĂş spoluprĂĄcu.

 !( # %"#% t4UFĂ?UVEFOUOBES EĂ&#x2122;DIPEDB JOWBMJEOâEĂ&#x2122;DIPEDB SPEJÄłOBSPEJÄłPWTLFKEPWPMFOLF OF[BNFTUOBOâ alebo zamestnanĂ˝? t.Ă&#x2C6;UFDIVĹ&#x2122;TJVOĂ&#x2C6;TQSJWZSĂ&#x2C6;CBĹ&#x2122; ;BĂ?MJUFOĂ&#x2C6;NTWPKVBESFTVTUFMFGĂ&#x2DC;OOZNÄłĂ&#x201C;TMPNBBLCVEFUF WZCSBUâ CVEFNF7Ă&#x2C6;TLPOUBLUPWBĹ&#x2122;0TUBUOâDI[Ă&#x2C6;VKFNDPW si ponechĂĄme v databĂĄze ako moĹžnĂ˝ch nĂĄhradnĂ­kov. distribucia.tip@kaufland.sk Kaufland 4MPWFOTLĂ&#x2C6;SFQVCMJLBWPT Odd. distribĂşcie TrnavskĂĄ cesta 41/A 831 04 Bratislava 3   % %

02-0097

Aj tu mohol byĢ Våť inzeråt! 02/ 44 63 76 45

Oddelenie distribúcie reklamných novín hĞadå

... spravodajstvo Mesto opäż otvorí svoje bråny vťetkým zadarmo

Bez lĂ­stka do mĂşzea, zadarmo do zoologickej zĂĄhrady Ä?i na plavbu po Dunaji sa dostanĂş BratislavÄ?ania uĹž budĂşci vĂ­kend. HlavnĂŠ mesto totiĹž po desiatykrĂĄt otvorĂ­ dvere do svojich inĹĄtitĂşcii a ponĂşkne pestrĂ˝ program. Ĺ tvordĹ&#x2C6;ovĂŠ celomestskĂŠ podujatie Bratislava pre vĹĄetkĂ˝ch 2013 odĹĄtartuje programom uĹž vo ĹĄtvrtok 18. aprĂ­la a pripomĂ­naĹĽ sa bude aj dvadsaĹĽroÄ?nĂĄ existencia Bratislavy ako hlavnĂŠho mesta. "Chceme pozvaĹĽ BratislavÄ?anov do vĹĄetkĂ˝ch naĹĄich zariadenĂ­, poÄ?as soboty a  nedele budĂş preto otvorenĂŠ a  dostupnĂŠ bez poplatku," uviedol na dneĹĄnej tlaÄ?ovej konferencii bratislavskĂ˝ primĂĄtor Milan FtĂĄÄ?nik (nezĂĄvislĂ˝ s podporou Smeru-SD). Jednotiacou myĹĄlienkou podujatia je 20. vĂ˝roÄ?ie Bratislavy ako hlavnĂŠho mesta SR. Mesto si chce vĹĄak tieĹž pripomenúż 450. vĂ˝roÄ?ie od prvej krĂĄÄžovskej korunovĂĄcie, kedy bol za krĂĄÄža korunovanĂ˝ MaximiliĂĄn II a  vtedajĹĄĂ­ PreĹĄporok sa stal hlavnĂ˝m mestom Uhorska. "V PrimaciĂĄlnom palĂĄci budeme vystavovaĹĽ kĂłpiu Uhorskej krĂĄÄžovskej koruny a  korunovaÄ?nĂ˝ch klenotov a  odevov," avizoval primĂĄtor. Dni  otvorenej  samosprĂĄvy  sa zaÄ?nĂş vo ĹĄtvrtok (18.4.) o  08.00 h Bratislavskou burzou knĂ­h. Knihy za pĂĄr centov opäż ponĂşkne na svojom nĂĄdvorĂ­ MestskĂĄ kniĹžnica, ktorĂĄ zĂĄroveĹ&#x2C6; novĂ˝ch Ä?itateÄžov zapĂ­ĹĄe bez poplatkov. MestskĂŠ mĂşzeum i  PrimaciĂĄlny palĂĄc otvoria vĂ˝stavy diel

o historickom centre mesta, povojnovej Bratislave od Karola KĂĄllaya Ä?i ukĂĄĹžu fotografie slovenskej metropoly za poslednĂ˝ch dvadsaĹĽ rokov, kde poskytla svoj archĂ­v aj TlaÄ?ovĂĄ agentĂşra Slovenskej republiky. Na piatkovom (19.4.) galaveÄ?ere zase primĂĄtor ocenĂ­ osobnosti, ktorĂŠ sa zaslúŞili o  kultĂşrny, spoloÄ?enskĂ˝ Ä?i ĹĄportovĂ˝ rozvoj slovenskej metropoly. Opäż nebude chĂ˝baĹĽ odpeÄ?atenie mestskĂ˝ch brĂĄn, ktorĂ˝m v  sobotu (20.4.) Bratislava otvorĂ­ turistickĂş sezĂłnu. "TradiÄ?ne je to robenĂŠ v  historickom duchu, v  spoloÄ?enstve tovariĹĄstva a  starĂ˝ch bojovĂ˝ch umenĂ­ a  remesiel. Potom bude sprievod pokraÄ?ovaĹĽ pred PrimaciĂĄlny palĂĄc, BratislavÄ?ania uvidia exhibĂ­ciu jazdcov a bojovnĂ­kov," priblĂ­Ĺžil riaditeÄž BratislavskĂŠho kultĂşrneho a  informaÄ?nĂŠho centra (BKIS) VladimĂ­r GreĹžo. CelĂ˝ vĂ­kend si bude mĂ´cĹĽ verejnosĹĽ pozrieĹĽ reprezentaÄ?nĂŠ priestory PrimaciĂĄlneho palĂĄca s  obrazĂĄrĹ&#x2C6;ou a  unikĂĄtnymi gobelĂ­nmi a v  sobotu im dvere do svojej kancelĂĄrie otvorĂ­ aj primĂĄtor. V  autobuse na Hviezdoslavovom nĂĄmestĂ­ si budĂş mĂ´cĹĽ zĂĄujemcovia pozrieĹĽ Bratislavu objektĂ­vom Ä?i ceruzkou mladĂ˝ch. Na veÄžkĂş mapu mesta zase budĂş mĂ´cĹĽ v  rĂĄmci interaktĂ­vneho projektu Mapa ciTy! pripnúż odkaz a  opĂ­saĹĽ tak zĂĄĹžitok, ktorĂ˝ sa im spĂĄja s  niektorĂ˝m miestom v Bratislave. V  sobotĹ&#x2C6;ajĹĄĂ­ veÄ?er sa StarĂĄ trĹžnica stane miestom oslavy sviatku pridelenia mestskĂ˝ch prĂĄv. O  22.00 h tam odĹĄtartuje SvätojurajskĂĄ veselica. "Je

to cenovo dostupnĂĄ ponuka, Äžudia si nerobia starosti ani s obleÄ?enĂ­m. TroĹĄku nĂĄm vĹĄak konkuruje hokej, tak tam budeme moĹžno oznamovaĹĽ, akĂ˝ je stav," podotkol FtĂĄÄ?nik. BratislavÄ?ania sa cez vĂ­kend zadarmo odvezĂş znĂĄmym PreĹĄporĂĄÄ?ikom, lanovkou zo Ĺ˝eleznej studniÄ?ky na KamzĂ­k i  poplavia po Dunaji. Svoje dvere cez vĂ­kend otvorĂ­ aj ZoologickĂĄ zĂĄhrada, kde vlani poÄ?as tohto celomestskĂŠho podujatia zavĂ­talo vyĹĄe 30.000 ÄžudĂ­. BratislavÄ?ania budĂş mĂ´cĹĽ vyuĹžiĹĽ aj peĹĄie tematickĂŠ prehliadky mesta so sprievodcami pod nĂĄzvom Turistom vo vlastnom meste. DostanĂş sa aj do podzemia Kaplnky sv. Jakuba Ä?i na ostrov SihoĹĽ. Svoje ĹĄportoviskĂĄ rovnako otvorĂ­ mestskĂ˝ STaRZ. Zadarmo sa bude korÄ?uÄžovaĹĽ aj plĂĄvaĹĽ a STaRZ zavolĂĄ nĂĄvĹĄtevnĂ­kov do novej posilĹ&#x2C6;ovne na Pasienkoch. V  nedeÄžu (21.4.) bude PartizĂĄnska lĂşka patriĹĽ deĹĽom. LesnĂ­ci aj tento rok chlapcom a  dievÄ?atĂĄm pomocou hier a  súżaŞí ukĂĄĹžu, ako prebieha Ĺživot v  lese aj to, Ä?o je prĂĄcou lesnĂ­kov. Vlani sa zvedavĂŠ deti lesnĂ˝ch pedagĂłgov pĂ˝tali naprĂ­klad na kreslenĂş postaviÄ?ku Shrek Ä?i dinosaurov. Zadarmo bude tieĹž Ä?lnkovanie na jazere pri PartizĂĄnskej lĂşke Ä?i lanoland na KamzĂ­ku. DopravnĂ˝ podnik Bratislava (DPB) posilnĂ­ spoje na viacerĂ˝ch linkĂĄch mestskej hromadnej dopravy, do ulĂ­c vĹĄak vypravĂ­ navyĹĄe aj historickĂŠ vozidlĂĄ. Vlani celomestskĂŠ podujatie podÄža primĂĄtora navĹĄtĂ­vilo viac ako 100.000 ÄžudĂ­. FtĂĄÄ?nik dĂşfa, Ĺže aspoĹ&#x2C6; toÄžko ich prĂ­de aj tento rok. (tasr)

MestskĂĄ Ä?asĹĽ PetrĹžalka zaÄ?ala opravovaĹĽ vĂ˝tlky

NajväÄ?ĹĄia bratislavskĂĄ mestskĂĄ Ä?asĹĽ (MsÄ&#x152;) PetrĹžalka zaÄ?ala opravovaĹĽ po zime vĂ˝tlky. PodÄža Michaely Platznerovej z kancelĂĄrie starostu jej to umoĹžnila stabilizĂĄcia poÄ?asia. Z rozpoÄ?tu na tento rok mĂĄ samosprĂĄva na opravu komunikĂĄciĂ­, chodnĂ­kov Ä?i parkovĂ­sk vyÄ?lenenĂ˝ch 175.000 eur. Dodnes podÄža Platznerovej MsÄ&#x152; PetrĹžalka opravila veÄžkĂŠ vĂ˝tlky na Ä&#x152;ernyĹĄevskĂŠho, Pifflovej, BelinskĂŠho, Ĺ evÄ?enkovej a Ĺ vabinskĂŠho ulici. Ich oprava samosprĂĄvu stĂĄla vyĹĄe 4780 eur. Ako uviedla PlatznerovĂĄ, objednalo sa uĹž Ä?alĹĄĂ­ch 18 ton asfaltobetĂłnovej zmesi, ktorĂĄ sa pouĹžije na opravu vĂ˝tlkov netechnologickĂ˝m spĂ´sobom za vyĹĄe 5000 eur. MestskĂĄ Ä?asĹĽ zĂĄroveĹ&#x2C6; chystĂĄ objednĂĄvku na opravu ciest v  Ä?asti Dvory aj OvsiĹĄte. â&#x20AC;&#x17E;Opravy menĹĄĂ­ch vĂ˝tlkov bude dodĂĄvateÄž realizovaĹĽ netechnologickĂ˝m spĂ´sobom, teda vyÄ?istenĂ­m miesta vĂ˝tlku, zaliatĂ­m asfaltobetĂłnovou zmesou a nĂĄsledne zhutnenĂ­m vibraÄ?nĂ˝m strojom,â&#x20AC;&#x153; vysvetlila PlatznerovĂĄ. VäÄ?ĹĄie vĂ˝tlky si podÄža jej slov vyĹžadujĂş technicky aj finanÄ?ne nĂĄroÄ?nejĹĄĂ­ spĂ´sob opravy. â&#x20AC;&#x17E;PoĹĄkodenĂŠ miesto treba upraviĹĽ vybĂşranĂ­m a nĂĄslednou opravou poĹĄkodenĂ˝ch vrstiev vozovky,â&#x20AC;&#x153; dodala. (tasr)

NovĂ˝ online portĂĄl!

www.bratislavsko.sk


bzzik bzzik

?ácu?

?

Partnerská spoločnosť Obsadzuje pozíciu:

MARKETÉR – OBCHODNÍK

OTVÁRAME

KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE SBS

94-0115

(PONÚKAME UBYTOVANIE POČAS KURZU)

S MOŽNOSŤOU PRÁCE V BA! VOLAJTE 0907 727 002, 02/444 53683

Hľadajte prácu jednoduchšie! Bez kravaty.

ZSE Energia

Zárobok 1.000 – 1.500 EUR mesačne! Kontrola spotreby klientov, predlžovanie existujúcich zmlúv a spisovanie nových zmlúv klientov ZSE Jednoduchá práca, atraktívny plat Zaškolenie, Kariérny postup Záloha na plat už od prvých výsledkov! KONTAKT: 0948-463-380; 0911-039-038

8 krokov k lepšiemu pracovnému miestu

52-180

Poznáte KESHovu nadáciu

www.bzzik.sk www.bzzik.sk

1

Choďte na bzzik.sk/registracia.

2

Vytvorte si účet. Vyplňte svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, ktoré chcete používať.

3

Napíšte niečo krátke o sebe, vyplňte si pracovné odvetvie, pracovný stav, vaše bydlisko a lokality, v ktorých si hľadáte prácu.

4

Vyplňte si profil na 100%. Nezabudnite uviesť všetky dôležité informácie. Sledujte indikátor vyplnenia profilu v pravom stĺpci.

5

Pridajte si kľúčové slová. Napíšte niekoľko slovných výrazov, ktoré najlepšie vystihujú vaše profesionálne zameranie. Ak ste napr. kuchár so špecializáciou na taliansku kuchyňu, môžete uviesť „kuchár, „talianska kuchyňa, „pizza a pod.

6

Spojte sa so svojimi známymi. Nájdite na Bzziku svojich známych, pridajte si ich medzi kontakty a prípadne ich požiadajte o referenciu.

7

Pozrite si náš výber pracovných ponúk. Ak ste si správne vyplnili svoj profil, v sekcii Výber > Práca pre vás si môžete prezrieť pracovné ponuky, ktoré Bzzik vyhodnotil ako vhodné pre vás.

8

Ponuky, firmy a ľudia, ktorí vás zaujali, si môžete pridať do výberu a mať ich tak stále na očiach. Notifikácie o ich aktivitách môžete sledovať v sekcii Výber.

Vyskúšajte niečo nové! Neposielajte životopisy e-mailom. Spojte sa so svojimi známymi Vytvorte si profesionálny životopis jednoducho Sledujte firmy a pracovné ponuky, ktoré vás zaujímajú

Hľadáme pracovníkov

Hľadajte ľudí jednoduchšie!

na lepenie plagátov v meste BRATISLAVA

8 krokov k lepším zamestnancom

Podmienky:

02/ 536 322 02 nubium@nubium.sk

02-0077

auto, živnostenský list, mobil, počítač, e-mail, dig. fotoaparát

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir zwei Servicetechniker, Einsatzgebiet VW Werk Ihre Aufgaben: - Sicherstellung aller Aktivitäten zum Erhalt des technischen Sollzustandes der Anlagen - Betreuung aller Anlagen in der Fertigung des Karosserierohbaus - Mitwirkung bei Inbetriebnahme von Anlagen - „Überführung“ von Fertigungsanlagen in die Serienproduktion - Anleitung des Anwenderpersonals vor Ort - Umsetzung von Instandhaltungstätigkeiten, Ersatzteilhandling - Durchführung von Inspektion, Wartung und Reparatur - Schulungen für Instandhaltungstätigkeiten beim Kunden - vor Ort Kommunikation nach Deutschland in Deutsch/Englisch Voraussetzungen - Eine abgeschlossene technische Ausbildung als Mechaniker, Elektromechaniker, Mechatroniker - Freude an der Fehlersuche - Analytisches Denken - Fahrausweis Kat. B und Reisebereitschaft - Selbständiges Arbeiten - Erfahrung mit Programmierung

Choďte na bzzik.sk/registracia. Vytvorte si svoj osobný účet. Váš osobný účet je potrebný pre účely registrácie spoločnosti.

3

Pridajte svoju firmu. Vyplňte základné informácie o spoločnosti, doplňte o logo a podrobnejšiu charakteristiku.

4

Vytvorte prvú pracovnú ponuku. V pravom stĺpci profilu vašej firmy kliknite na tlačidlo „Pridať pracovnú ponuku. Vyplňte jednoduchý formulár. Sledujte stále indikátor vyplnenosti, bude vás viesť.

5

Zacieľte svoju ponuku presnejšie pomocou kľúčových slov. Pridajte niekoľko výrazov, ktoré vystihujú podstatu práce a zvýšte tak šancu, že sa dostane do pozornosti tých správnych ľudí. Ak napr. hľadáte kuchára do pizzerie, môžete zadať výrazy ako „kuchár“, „pizza“ alebo „talianska kuchyňa“.

6

Zverejnite pracovnú ponuku. Ak ste so znením ponuky spokojní, nazabudnite ju zverejniť. Prepínač zverejnenia môžete nájsť v pravom stĺpci ponuky.

7

Hľadajte talenty. V sekcii Ľudia si môžete prezerať profily uchádzačov. Ak vás nejaký človek zaujme, môžete ho priamo osloviť s pracovnou ponukou, alebo si ho pridať do výberu a prípadne osloviť neskôr.

8

Využite sociálne siete. Zvýšte svoje šance na zásah a zdieľajte profil vašej firmy či pracovnej ponuky na sociálnych sieťach ako je napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn.

Vyskúšajte niečo nové!

Buďte iní. Hľadajte zamestnancov jednoduchšie Nezaťažujte svoju e-mailovú schránku a komunikujte cez náš server bzzik.sk 16-0241

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung. Kontakt: EJOT Slovakia s.r.o. Herr Branislav Gunda Telefon: +421 903 644 678 E-Mail: bgunda@ejot.sk

1 2

Šetrite svoj čas


Čistiareň kobercov čistenie interiérov áut

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

ˆ—ˆ w’—•ˆ…‘˜ˆ– –Œë‡

Kde?

¥ªªëˆ˜•

ê}’„—ˆê‘„ê…ˆ“„—‘>ê:B–’ê

0800 155 155

RENOVÁCIA DVERÍ A ZÁRUBNÍ

19-0035

inz_Potrebujete si pozicat_ORANZ2013-infolinka_72x48,5.indd 1

31.10.2012 12:21:28

Škaredé a staré dvere? U nás žiadny problém, budu zase ako nové !!! Výhody:

bez špiny pevné ceny už nikdy natieranie vysoká kvalita žiadne tapety ale profesionálna fólia.

REZANIE BETÓNU - Jadrové vŕtanie

5 dverí a 5 zárubní Akcia platí do 30. 04. 2013

Na obhliadku je potrebné

AKC I CEN OVÉ Y!

51-0019

www.rezanie-betonu.com

Akcia na celý byt

Aurel Sava, Velehradská 35 sa vopred telefonicky objednať. asgvelite1@yahoo.com Bratislava - Ružinov

- Búracie práce - Murárske práce - Odvoz-statik-elektr.

0905 700 118

02/ 6542 2387 0905 616 329

02-0003

www.pozicka.sk

Dvere ako nové bez búrania!, Profesionálna fólia Renovujeme dvere a zárubne www.pretty.de

www.bratislavsko.sk Multifunkčný mixér

Okuliare pre vodičov

Set šperkov

na Pôvodná ce

na Pôvodná ce

FM transmitter do auta na Pôvodná ce

35€

53€

na Pôvodná ce

30€

35€

46%

83%

37%

74%

Ideálny pre nápoje, zmrzliny, našľahanú ľadovú kávu a podobne. Možnosť výberu z farieb: biela, červená Teraz za

Okuliare celkovo zlepšujú kvalitu a komfort videnia pri ceste autom a to vďaka polykarbónovým sklám. Teraz za

Perlové náušnice a prívesok v kombinácii so striebrom rýdzosti 925/1000. Farby: biela, čierna, ružová

Skvelý LCD displej - je možné vložiť SD kartu či USB kľúč slúži ako MP3 prehrávač.

29 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

94-0005 94-0006

’ë¤ ’‡ë¡ªªë‡

02-0106

Kupón zľava 10%

¹ P „ : Œ W ’ “

94-0083

IB Rein, Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava 02 44 00 99 11, 0903 864 181

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

Teraz za

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Teraz za

8,99 €

19 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

BA 13-15 STRANA - 16

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

bratislavsko 13-15  
bratislavsko 13-15  

bratislavsko 13-15

Advertisement