Page 1

Lokálne vydanie západ

číslo 32 18. 11. januára 2008 2013

02-49 10 30 40

37-0274

REZANIE BETÓNU - Jadrové vŕtanie

Vizitky

02/ 44 63 76 45

AKC I CEN OVÉ Y!

0905 700 118 www.rezanie-betonu.com

51-0019

16-0009

- Búracie práce - Murárske práce - Odvoz-statik-elektr.

KÚPEĽKY REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIE

VOLAJTE BEZPLATNE

0800 185 244

02/ 4552 7617 0903 430 443 0918 179 590

www.RENOVUM.sk renovum@renovum.sk

19-002

Komplet do 5 dní

l Slovaktua -OL D R l A a D tu N k A ST Slova PASIV - OL l Slovaktua PASIV -HL

len do Najlepšie ceny v roku

mobil: 0905 307 923, 0911 039 010 tel.: 02/64 28 51 61

devinska@slovaktual.sk

obchodné zastúpenie

Štefana Králika 1/F, BRATISLAVA

94-0010

34-0001

31. 01. 2013 okná a dvere najvyššej kvality

Úžitkové vozidlá

Vajnorská 167, Bratislava, tel.: 02/49 280 111, 0903 790 431, www.autoboat.sk

zd

ŕ b t s e t a v o ič lm t t Tes

ZADARMhliO adke u nás Akciu nie je možné kombinovať s inými servisnými akciami.

52-0020

ej pre

pri každej servisn

Tomašíkova 35, BA

94-0003 03

Distribúcia v lokalitách: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín, Horský Park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, Kramáre


94-0009

PALIVOVÉ DREVO

POZOR! AKCIOVÉ CENY PLATNÉ AJ PRE TENTO ROK

0917 649 213

16-0020

BUK, DUB s dovozom

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. VeĐkosĢ kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400

52-0005

pre nových klientov zĐava 40%

Metodicky a konzultáciami pomôžeme v oblasti úètovníctva a daní vašej firme. Ponúkame svoje dlhoroèné praktické skúsenosti a znalosti z úètovnej a daòovej problematiky SR. Info: è. tel. 0903 446 004

19-0001

0911 990 463

www.autoplast.sk

02-0006

0905 420 440

16-0019

rekonštrukcie bytových jadier obklady, dlažby, zámková dlažba rôzne murárske práce elektro a vodoinštalatérske práce sadrokartónové priečky a stropy maliarske a natieračské práce plávajúce a iné podlahy

Tel.: 0915 480 533

41-0019

Stavebná firma PARASTAV

16-0007

www.renovacia-dveri.eu Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás - služba zdarma !!! PONÚKAME E AJ: - KąUïKY - ZÁMKY - SKLO - TESNENIA A - DOPLNKY

0905 605 934 02/455 207 87

Odeská ul. 75, 82 106 BA, renovacia@renovacia-dveri.eu

POLÍCIA PÁTRA Šándor Ladislav – hĐadaný Na 46 roþného Ladislava Šándora z Bratislavy vydal Okresný súd diši l Bratislava II. príkaz na zatknutie pre preþin marenia výkonu úradného rozhodnutia, Okresný súd v Trnave príkaz na dodanie do výkonu trestu pre trestný þin ublíženia na zdraví a Okresný súd Bratislava III. príkaz na zatknutie pre preþin zanedbania povinnej výživy. Slamková Barbara - hĐadaná Na 36 roþnú Barbaru Slamkovú z Bratislavy vydal Okresný súd Bratislava V. príkaz na dodanie do výkonu trestu odĖatia slobody pre trestný þin nedovelenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Nehanský Pavol - hĐadaný 53 roþný Pavol Nehanský z Bratislavy je obvinený z preþinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a príkaz na jeho zatknutie vydal Okresný súd Bratislava I. Pramuka Matej - hĐadaný Na 22 roþného Mateja Pramuka z Bratislavy vydal Okresný súd Bratislava III. príkaz na dodanie do výkonu trestu odĖatia slobody pre preþin ohrozovania pod vplyvom návykovej lásky v jednoþinnom súbehu s preþinom marenia výkonu úradného rozhodnutia. Muškát Peter - nezvestný 34 roþný Peter Muškát zo Záhorskej Bystrice sa naposledy ozval svojej manželke sms správou 20. decembra 2012 a od uvedenej doby sa už rodine neozval. Peter Muškát je 170cm vysoký, štíhlej postavy. Má vlasy vystrihané dohola. Poþas chôdze nastupuje na špiþky nôh. AkékoĐvek informácie k hĐadaným a nezvestným osobám môžete poskytnúĢ na známom telefónnom þísle 158 alebo na ktoromkoĐvek útvare Policajného zboru.

ba 13-02 STRANA - 02

02-0011

16-0008

opravanaraznika.sk


STAVIAME spravodajstvo

0903/ 344 343 Holíþska 7, Bratislava

0948/ 442 444 Bratislavská 72, Pezinok

www.vstavaneskrine.com

Nový online portál!

Spracovanie účtovníctva miezd a daní - jednoduché od 39,90 €, podvojné od 72,90 € mesačne

• on-line účtovanie: k dátam môžete mať prístup ihneď po zaúčtovaní - kontrolujte svoje podnikanie • daňové priznania a povinné hlásenia sú v cene TAKMOT ekonomické služby, s.r.o. tel: 0903788130

www.bratislavsko.sk

Vizitky

200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

VÝKUP ZLATA

- zlomkové zlato - predmety zo zlata

Platíme najvyššie ceny

0949 448 331

www.uctujemeonline.sk uctovnictvo@takmot.sk

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–*

02/ 44 63 76 45

Staþí prezvoniĢ, zavoláme späĢ

02-0013

Zachovanie zelených priestranstiev, plôch na športovanie a hodnotného obytného prostredia v centrálnej časti ružinovskej Trnávky sú kľúčové ciele územného plánu zóny Trnávka-stred. Jeho schválenie sa po viac ako štyroch rokoch príprav a prerokovaní blíži do finále. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej mestskej časti Ružinov Miroslava Štrosová. „Na územnom pláne zóny Trnávka–stred pracujeme od roku 2008. V tejto chvíli sa dostávame do finálnej fázy. Ide o zložitý proces, no stojí to za to – v ďalšej časti Ružinova bude mať akákoľvek ďalšia výstavba jasné pravidlá a obyvatelia sa nemusia báť, že tvár ich pokojnej štvrte sa len tak zmení,“ prisľúbil ružinovský starosta Dušan Pekár. Podľa neho je územný plán jediným efektívnym nástrojom samosprávy na zabránenie divokej výstavby a zachovanie príjemného rodinného bývania v Trnávke. Územné plány zón podľa Pekára pripravujú aj v ďalších častiach Ružinova. „V procese prerokovania sú územné plány v okolí obľúbeného Štrkoveckého jazera. Rovnako ako na Trnávke, aj tu chceme určiť, ako vysoko budú môcť stavebníci ich budovy postaviť a tiež, ktoré zelené a oddychové plochy ostanú nedotknuté,“ povedal. Štrosová ďalej informovala, že návrh územného plánu zóny bol prerokovaný s občanmi a dotknutými inštitúciami v rokoch 2009 a 2010, zo všetkých stretnutí a posudzovaní vzišiel výsledný variant. Najbližšie verejné prerokovanie výsledného návrhu územného plánu zóny Trnávka-stred a jeho prezentácia sa uskutoční 30. januára 2013 o 16. hodine v jedálni Základnej školy na Vietnamskej ulici. Pripomienky je možné zasielať do 15. februára 2013. (tasr)

Je potrebné sa vopred objednaĢ.

19-004

Nové pravidlá na Trnávke majú chrániť zeleň a plochy na športovanie

yVSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY yPLÁVAJÚCE PODLAHY yBEZPEý. A INTERIÉROVÉ DVERE ySEDAýKY A POSTELE yKUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU yPLASTOVÉ OKNÁ A DVERE yTAPETY NA STENY yKOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE BYTOV

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

0907 702 195 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

m e 00 €/m 15 90 38

za

2

len

s.

· Kancelárie - 100 m2 · Vzorkovňa / Predajňa - 60 m2 · Sklad - 1000 m2 · 2x nakladacia rampa · Vrátane zariadenia objektu! · Výborná lokalita

51-0018

Bratislavské Staré Mesto vyhlásilo verejnú súťaž na vybudovanie a prevádzkovanie zóny plateného parkovania v mestskej časti. Hodnota zákazky je takmer 18 miliónov eur. Mestská časť bude víťaza súťaže vyberať v elektronickej aukcii. V prvom kole výberového konania môžu uchádzači svoje ponuky a žiadosti o účasť predkladať do 30. januára. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. „Zákazka obsahuje aj opciu, na základe ktorej bude staromestská parkovacia politika platiť na komunikáciách v správe mestskej časti, ako aj hlavného mesta, aj preto je hodnota zákazky 18 miliónov eur,“ uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Tomáš Halán. Táto mestská časť počíta s prevádzkovaním a spoplatnením 5060 parkovacích miest v mestskej časti. „Príjem z poplatkov za parkovanie na týchto vyhradených miestach bude príjmom mestskej časti,“ informoval Halán. Dodal, že mestská časť sa neobáva, že by výber prevádzkovateľa parkovacích zón v Starom Meste vyvolal v čase príprav parkovacej politiky Bratislavy, negatívnu reakciu magistrátu. „Staré Mesto rovnako ako iné mestské časti nikdy nesúhlasilo s jednotným prevádzkovateľom parkovacích zón,“ zdôraznil Halán a pripomenul, že napríklad bratislavské Nové Mesto na prevádzkovanie parkovacej politiky už založilo vlastnú firmu. Staromestská parkovacia politika, ktorú mestská časť pripravuje už viac ako rok, má podľa Halána navyše aj súhlas primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Ten svoje súhlasné stanovisko k verejnej súťaži na prevádzkovateľa zón plateného parkovania podmieňoval tým, že do výberovej komisie deleguje mestská časť zástupcov magistrátu. „Tak sa aj stalo a preto Staré Mesto nevidí dôvod, aby magistrát zaujal negatívne stanovisko ku staromest-

skej parkovacej politike,“ uviedol Halán. (tasr)

32-0005

Staré Mesto vyhlásilo súťaž na prevádzkovanie platených parkovísk

DODÁVKA od 3 pracovných dní!

ba 13-02 STRANA - 03


SLUŽBY OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA AUTOMOTO  PREDAJ 01

52-0005

ponúkame kompletné úètovnícke služby jednoduché, podvojné, mzdové úètovníctvo vrátane personalistiky a evidencie vrátane rekonštrukcie úètovníctva. Info : è. tel 0911 448 006

MÁŠ DLHY, MÁME DLHY ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADOV veĐkokapacitnými kontajnermi 7m3, 14m3 a 30m3

e yn € 9H D

e in 5 €

odkuch 2 s 9

s od k r s D 24 P

94-0008

Tel.: 0902/ 980 986, 0911/ 723 066 e-mail: slovakia@brantner.com

47-0005

0948 14 79 14

P

H

dizajn a výroba interiérov Î kuchynské linky Î vstavané skrine Î schody - stupnice od 50 € Î výroba už do 10 dní

-30%

Bratislava

94-0011

15-0005

Slovenská kvalita! Už 11 rokov na trhu.

zasklievanie balkónov i terás

hliníkový posuvný systém

.

VEĽKÝ VÝBER PREVEDENÍ

www.balkona.eu

63-0002

NOVOROČNÁ AKCIA 15% až 45%

$Predám zimné pneumatiky na diskoch rezervu Ford Transit 185 R 14C letné tiež za 100 Eur, jazdené. Tel.: 0903 285 042 AUTOMOTO  KÚPA 02 AUTOMOTO  RÔZNE 03 REALITY  PREDAJ 04

$Predám 2 iz.byt tehl.v Pezinku na 1.p. blízko centra, v peknom prostredí. Obchod, škola neďaleko 0911 540 550 $Predám pozemok, Pezinok - Sever. 0911 677 821 $Predám 2i RD+1i prístavbu v Plav. Štvrtku na 5,3 á pozemku, 55000 E (príp.dohoda), 0948 033 023 $Predám 2i RD v Studienke, 7 á poz. + záhrada, el., plyn, vodovod, studňa, plyn.gamatky, 55000,- EUR, 0908 776 508 $Predám 5i RD v Moravskom Sv.Jáne, el., studňa, krb.kachle, čiastoč. zrekonštr., 12,5 á pozemok, 63000 Eur, 0908 776 508 $Predám 7á pozemok v lese nad Modrou, cena 13 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 $Predám chatu nad Modrou bez IS, pozemok 6á, cena 16 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 $Predám 3 izbový veľký prerobený byt v Modre, 74 m2. 0917 88 36 80 $Predaj 4 i RD Sládkovičovo, pozemok 4,4 á, cena 69.800 €. RK nevolať! 0907 123 009 $V Pezinku predám 2,3 á záhradu s garážou + el., 21.000 €. 0905 691 027 $V Šenkviciach predám 3 izb. byt za 57.000 €, plast. okná. 0905 691 027 $Predám chalupu pri N.M. nad Váhom, 18.000 €. 0905 691 027 $V Pezinku predám 2 izb. byt časť RD bez soc. zariadenia + 2,3 ár dvor, 42.000 €. 0905 691 027 $Predám 2-izb byt prerobený na 3-izb, Ma Záhorácka, t.č. 0948 066 901 $Predám luxusný byt v historickom centre Kremnice 88m2, 2,5 izbový, vlastná povala a pivnica, komplet zrekonštruovaný, zariadený masívnym dubovým nábytkom na mieru. Vlastné ústredné plyn.kúrenie, tepolovzdušný krb. Dom zo 17.storočia priamo pri vstupe na hrad. Lyžiarske stredisko 15 min.autom. Kontakt: 0948 124 969 $Predám 3-izbový prerobený byt v Rači, Tbiliská ul. cena 97 000€,voľný ihneď. Kontakt: 0903 709 656 $Predám pozemok Hrubý Šur 536m2, šírka 26m, IS. Tel.: 0908 955 996 $Predám starší 5-izb RD vo Vysokej p. Morave, 10 á poz., t.č. 0904 644 830 $Predám 8 a 10 á pozemok v Perneku, všetky IS, t.č. 0904 644 830 $Predám 4-izbový byt v Malackách, komplet prerobený, murovaná pivnica, cena 80.000 €, dohoda možná, t.č. 0907 795 773 $Predám RD v Častej na 7 á poz., 3 izby, 66.900 €. 0905 548 835

ba 13-02 STRANA - 04

$Predám veľký 3 izbový prerobený byt v Modre, 74m2. 0917 883 680 $Predám dom so 7 á pozemkom - Píla, dobrá cena. 0903 545 196 $Predám 2 i byt, Pezinok - Sever, výhodná cena. 0903 545 196 $Exkluzívne na predaj pozemok k.ú. Senec časť Horný dvor pri dialnici R1 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na kt. je postavená budova bez označenia súp. číslom, veľkosť pozemku: 1 481 m2, ZP je 561 m2, pozemok je určený na komerčné vyoužitie. Pozemok sa skladá z 2 parciel. Pozemok sa nachádza v blízkosti priemyselného parku s dopr. napojením z dialnice R1. Rozkladá sa na rovinatom teréne. Cena pozemku je 95.000 €) vr. provízie a kvalitného servisu RE/MAX. Tel.: 0948 975 800 (Ing.Peter Dobias), peter. dobias@remax-slovakia.sk $Na predaj starší jednopodl. 2i RD vo Vydranoch 40 km od BA po čiastočnej rek.,ZP 614 m2, pozemok 788 m2, rok výstavby 1932, plynové kúrenie-gamatky, veľký dvor. Cena 24990 € vr. provizie. Tel.: 0948 975 800, peter.dobias@ remax-slovakia.sk $Ponúkam exkluzívne na predaj pozemok k.ú. Vysoká pri Morave okres Malacky pri dialnici R1 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, a orná poda, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom, veľkosť pozemku: 5 651 m2,zastavaná plocha je 960 m2, úžitková plocha 1600 m2, pozemok je určený na komerčné vyoužitie. Cena pozemku je 250.000 € vr. provízie. Tel.: 0948 975 800,peter.dobias@rem-ax.sk $Predám stavebný pozemok s IS vo Vinosadoch. 0905 435 684 REALITY  KÚPA 05

$Kúpim ihneď 3-4 izb.byt v Petržalke 0903 739 661 $Súrne kúpim gar., 2 garz. alebo 1 izb.byt v Petržalke 0905 560 699 $Súrne kúpim v hotovosti 3-4 izb. byt v BA dohoda istá 0903 958 009 $Kúpime byt v BA 0903 461 817 REALITY  VÝMENA 06 REALITY  PRENÁJOM 07

$Ubytujem dievča - ženu na výpomoc v domácnosti v Pezinku. 0940 778 584 $Prenajmem 1 izb. byt Senec, január 2013. Tel.: 0903 191 058 $Vezmem do prenájmu 2 izbový byt v Bratislave. Byt si chcem prenajať dlhodobo a bývať chcem sám, 1 osoba 0903 354 154 $Dám do prenájmu 2-izb.byt na Štrkovci – BA 0908 757 154 $Dám do dlhodobého nájmu 3 izbový byt v tichom prostredí v Záhorskej Bystrici. Tel.: 0904 428 120 $Prenajmem zariadený 6 izbový RD s garážou v Rači. Cena 1.600 € / mesačne vrátane energií. Tel.: 0903 711 184 $Prenajmem 2i byt vo Veľkých Levároch, tel. 0911 322 075


SLUŽBY

POČÍTAČE A PRÍSLUŠENSTVO 09 TV, AUDIO, VIDEO, FOTO,…10 HUDOBNÉ NÁSTROJE 11 ELEKTRO  RÔZNE 12 CHLADNIČKY  PRÁČKY 13 STROJE A ZARIADENIA 14 ŠPORTOVÉ POTREBY 15 ZBERATEĽSTVO 16

$Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, bankovky, starožitnosti, zbierky. Tel.: 0905 545 874 $Kúpim starožitné hodiny aj poškodené. Tel.: 0903 753 758 $Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave. Tel.: 0903 753 758 $Veľmi lacno predám staré peniaze známky pohľadnice vyznamenania. Tel.: 0949 875 396 DROBNOCHOV  ZVERINEC 17

$Predám búdu pre veľkého psa

$Predám ozdobné plastové obaly na kvetináče, priemer 50, 80 mm biele, 100 mm biele a hnedé, 300 mm biele. T.: 0902 679 183 $Predám košatú okrasnú trvalku, PANDAN ZELENÝ. T. 0902 679 183 INÉ HOBBY 19 STAVEBNINY 20 NÁBYTOK 21

$Predám guľatý konferenčný stolík, mahagónovej farby. Nepoužité guľaté dymové sklá, priemer 800x10 mm. T.: 0902 679 183 INÉ DO DOMÁCNOSTI 22 ODEVY, OBUV 23

$Predám nenosený pánsky trojštvrťový slovenský kožuch veľkosť 56, cena dohodou. Tel.: 0903 817 820

pod¾a vašich potrieb a výberu: Info: è. tel. 0911 448 006

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Výborné ceny ynajlepšia kvalita

AKCIA 20 rokov skúseností -55%

Autorizovaný predajca Bratislava, PáriĀkova 18 - DD TRADE, s. r. o. 0948 975 800 www.ddtrade.sk

VŠETKO PRE DETI 24 HĽADÁM PRÁCU 25 HĽADÁM 26 DARUJEM 27

09-349

ZÁHRADKÁRSTVO 18

- jednoduché úètovníctvo - podvojné úètovníctvo - základy podnikania - dane v SR

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–* 200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

ODKAZY 28 ZOZNÁMENIA 29 SPOMÍNAME 30 RÔZNE  PREDAJ 31

$Predám domáci med 0903 935 013 $Lacno predám nový elektronický písací stroj Olivetti ET 2450. Moznost pripojit k PC. Cena dohodou. Tel.: 0903 394 956 $Predám lacno fotoaparát Flexaret II. Má 2 objektívy pre 12 obrázkov, rozmer 6x6 cm. Fotograficky objektív je trojočkový anastigmat Mirar svetelnosti 1:4,5, ohniskovej dĺžky f = 8cm. Možnosť zaostrovať od nekonečna až do 1 metra. Tel.: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956 $Predám lacno amatérsku snímaciu kameru ADMIRA 8F - filmová páska 2x8mm, dĺžka 10m, šírka 16mm. Rýchlosť filmovej pásky sa dá regulovať, za sekundu možno exponovať 10, 16, 24, 48 alebo 64 obrázkov. Objektívom je trojočkový anastigmat Miror 1:2,8 f=12,5mm. Cena dohodou. Tel: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956 $Predám masážne lôžko Ceragem Master málo používané jednou osobou. Zakúpené v r.2009. Tel.: 0902 613 329 $Predám väčšie množstvo hodnotných kníh – románov podľa Vášho výberu po 40 centov. Tel.: 65 42 94 94

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

0908 979 518

www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

AKCIA Demontáž a odvoz starých rámov

ZDARMA

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

• bezrámový otoþný fínsky ® • bezrámový švédsky AluVista ® • bezrámový švédsky AluVerso ® • rámový švédsky AluPlus ® • rámový švédsky AluCombi ®

Funkþné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. 29. augusta 36/A (Po–Pia: 8.00–13.00, 14.00–18.00, So: 8.00–14.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. Autorizovaná montážna firma

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465

www.bomax.sk U nás si vyberiete!!! Pozor na nekvalitné kópie! Žiadajte slovenský certi¿kát! bomax@centrum.sk,

Vizitky

02/ 44 63 76 45

%UDWLVODYVNR QD)DFHERRNX NOLNDMWH KWWSZZZIDFHERRNFRPEUDWLVODYVNRVN

ba 13-02 STRANA - 05

94-0007

MOBILYTELEFÓNYFAXY 08

0908 757 154

52-0005

$Prenajmem chatu v SC. TEl.: 0904 497 328 $Ponúkam na prenájom priestranný podkrovný 5 izb. byt v časti RD v Bratislave III, Koliba, na ul.Čremchova v tichom prostredí s krásnym výhľadom. Podlah. plocha 212 m2 posch.2/2 plocha: 212 m2 + terasa 7,65 m2. Možnosť prenájmu na obch.účely. Max 3 osoby, pri viacerých osobách cena dohodou. 700 €/mesiac (cca. 21 100 Sk) plus energie cca 150 €. Tel.: 0948 975 800, peter.dobias@re-max.sk $Na prenájom tichý a svetlý po kompl.rek.a zariadený 1-izb. byt nachádzajúci sa blízko centra. Račianska ulica (Nové Mesto), 38m2. Možnosť napojenia internetu a káblovej televízie. Byt je voľný od februára 2013. 350 €/mesiac vrátane energií, tel.: 0948 975 800, peter.dobias@rem-ax.sk $Na prenájom kancelárske priestory po kompl.rek.a nezariadené - 3 miestosti nachádzajúce sa v centre. Kanc. priestor ulica Hurbanovo námesie (Staré Mesto). Tento komerčný priestor je možné prenajať za cenu 1.264 €/mesiac plus energie cca 509 €. Tel.: 0948 975 800, peter.dobias@remaxslovakia.sk $Na prenájom 3 izb. luxusný byt v Bratislave I. Staré mesto na ulici Slávičie údolie v tichom a peknom prostredí. Podlahová plocha 106 m2 s balkónom 6m2 3 - izbový posch.2/5 plocha: 106m2 + balkón. Byt je voľný ihneď. 800 € na mesiac na 2 osoby plus energie 300 € na mesiac. Tel.: 0948 975 800, peter.dobias@rem-ax.sk

Kurzy individuálne a pre skupiny z oblastí

54-0023

OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA


SLUŽBY Máte málo klientov? Dajte si inzerát do našich novín! 0905 719 134, 0908 979 518

spravodajstvo

Minuli sa vám

Tendre na električky a trolejbusy rieši ÚVO Tri súťaže na nové električky a trolejbusy za milióny eur, ktoré Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil ešte v novembri minulého roka, rieši Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). K predmetu zákazky totiž eviduje námietky, potvrdil pre TASR tlačový tajomník úradu Ján Mažgút. Kedy námietky úrad dostal a čo obsahujú, Mažgút nešpecifikoval, keďže konanie o nich práve prebieha. Na rozhodnutie má ÚVO podľa zákona 30 dní. "Ale neráta sa 30 dní od podania námietky, ale od doručenia kompletnej dokumentácie. Nemusí to teda znamenať, že dňom prijatia námietky začína úrad hneď konať," vysvetlil. Na električky vyhlásil dopravca dva tendre, na trolejbusy jeden. Tri desiatky nových električiek budú stáť 75 miliónov

lacná a rýchla výroba webových stránok návrh dizajnu od webových prezentácií, cez portály, až po webové aplikácie na mieru

0905 63 74876261 02/44 45

9 lacné 9 kvalitné 9 rychlo

VOLAJTE VOLAJTE VOLAJTE

WEBSTRÁNKY 0905 719 134 psotna@gmail.com občianska inzercia prostredníctvom zberných miest VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM / DODRŽUJTE MEDZERY MEDZI SLOVAMI

Cena s DPH občianska inzercia

1

0,66 €

2

1,32 €

3

1,98 €

4

2,64 €

5

3,30 €

6

3,96 €

7

4,62 €

8

5,28 €

9

5,94 €

10

6,60 € Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

Váš inzerát uverejníme v najbližšom možnom vydaní. Za vecný obsah inzercie nezodpovedáme. Nezrozumiteľné oznámenia a oznámenia priečiace sa spoločenskej etike nezverejňujeme.

Výsledná cena:

... zasmejme sa Pani učiteľka hovorí : kto my ako prví odpovie na túto otázku môže ísť domov. Janko vyhodí tašku von z okna a pani učiteľka sa pýta : kto to bol. Ja, dovidenia. yyy Syn pračloveka donesie vysvedčenie zo školy. Otec ho číta a hovorí: - To, že máš trojku z lovu je pochopiteľné, veď si ešte malý. Ale, že si prepadol z dejepisu, ktorý má len dve strany, to je hanba. yyy Príde malý Ferko zo školy domov a hovorí: - Dostal som tri päťky. - A z čoho? - Z ničoho nič!

Kupón pre riadkovú inzerciu

eur bez DPH, pričom celková hodnota zákazky vrátane dodávky električky či ceny za údržbu je 108 miliónov eur. Za 80 trolejbusov zaplatí zase 41 miliónov eur bez DPH z celkovej ceny zákazky vyše 70 miliónov eur. Financovať to bude z eurofondov. Peniaze z únie sa však musia vyčerpať do konca roka 2015. Lehoty, dokedy mohli uchádzači predkladať svoje ponuky, vypršali v decembri 2012. Koľko uchádzačov sa do súťaže prihlásilo, dopravný podnik nechcel špecifikovať. Obálky podľa hovorkyne DPB Agáty Stanekovej ešte neotvorili. Predpokladajú však, že víťazov vyberú v apríli. Či konanie o námietkach môže viesť k zrušeniu súťaže je podľa Mažgúta predčasné hovoriť. Všetko bude podľa neho závisieť od výsledku. (tasr)

yyy Pôrodnica. Vizita. Primár osloví nastávajúcu mamičku: - Kedy očakávate tú radostnú udalosť? - Šestnásteho marca, pán primár. Pri nasledujúcom lôžku tá istá odpoveď, a tak to šlo až po ôsme lôžko. - A čo vy? - pýta sa primár trochu vyvedený z rovnováhy - aj vám sa má narodiť dieťatko šestnásteho marca? - Nie, pán primár, ja som na tom maturitnom výlete nebola. yyy Jožko píše test na hodine prírodopisu a dopĺňa: Príklad -Kravička sa otelila -Mačka sa okotila -Kobyla sa ožrebila

Jožko dopíše:-Žralok sa ožral. yyy Nápis na školskej toalete: - Prosíme študentov, aby neodhadzovali nedopalky do pisoárov. Ťažko sa to potom dofajčuje... yyy Chck Noris vie prestrihnuť kable od wifi. yyy Chuck Norris vie svojmu nepriatelovi odtrhnút hlavu a hodit mu ju do ksichtu. yyy „Daj mi francuzák.“ ...... „kľúč, ty hlupák!“ yyy Váš mozog bude optimalizovaný na vyšší výkon...čakajte...optimalizujem...CHYBA...mozog nenájdený. yyy Kto druhému jamu kope, asi uňho brigáduje. yyy Žabu? Hmmmm... Nie, žabu nie. Mloka? Hmmmm... Nie, mloka tiež nie... Ide okolo sestrička, poklepe deda po chrbte a vraví: - Raka máte dedo, raka! yyy Chuck Norris vie zdvihnúť aj zmeškaný hovor.

Žiadam zaradiť do rubriky Stačí, ak napíšete text Vášho inzerátu do políčok a potom ho prinesiete do niektorého zo zberných miest, uvedených na kupóne.

ZBERNÉ MIESTA: FUXO, Malokarpatské nám. 7, Lamač, BB real servis spol s r. o., Šustekova 29/31, CELESTÍNA, dámske - pánske - detské odevy, Karpatské nám. 9, Rača - Komisárky (konečná električiek č. 3, 5, 11), Second hand LUXUS, Budatínska 27, Delete computers, Eisnerova 7

ba 13-02 STRANA - 06

hľadáme kolportérov na roznos novín počas víkendov Volajte

0907 887 362, Po-Pia od 8:30 do 16:30


bzzik

Hľadáš lepšiu prácu?

REMESELNÍCI

$Strechy-realizácia plochých striech asfaltovimy aj pvc materiálmi, opravy šikmých striech všetkých druhov,výškové-horolezecké práce. KONTAKT: 0944 065 945 $Glazúrovanie vaní 0905 983 602 $Výroba kuch. liniek, vstav. skríň, kanc. nábytku, obývacích stien na mieru podľa Vašich predstáv. Zameriame, poradíme, namontujeme. 0905 438 344, 0905 950 805 $GLAZOVANIE VANÍ. 21 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk $Maliarské obklady, jadro, parkety, sadrokartón 0903 453 406 $Maliarské – murárske aj menšie práce 0904 350 433 REKONŠTRUKCIE

$Vykonávame murárske práce a všetky druhy prác za výhodné ceny 0902 272 708 $Robíme rekonštrukcie bytov a RD, bytové jadrá, obklady, dlažby, stierkovanie, maľovanie a elektroinštalácie, montáž krbov 0904 616 738 $Rekonštrukcie bytov a kúpeľní, obklady, voda a elektroinštalácie. 0908 570 594, www.vrablic.sk $DOMÁCI MAJSTER – údržba, drob.opravy, batérie, sifóny, WC, vypínače, prac.dosky, vŕtanie dier, kúpeľne – obklad, mon.doplnky, plávaj.pod., vysprávky, maľby 0918 781 012 SLUŽBY

$Realizujeme prepisy rukopisov, strojopisov, audio a videozáznamov do elektronického dokumentu. www.prepisovanie.sk , 0904 662 916 UPRATOVANIE ČISTENIE

$PUCI-PROFI čistenie kobercov a sedačiek, 0903 454 506 $PONÚKAM - kvalitné hĺbkové antialergické TEPOVANIE a čistenie kobercov, sedačiek, gaučov, válend, postelí, interiérov áut a iného čalúneného nábytku. Vyčistenie zažranej špiny a odstránenie prachových častíc zo štruktúry koberca, odstránenie nežiaducich pachov a roztočov (Karcher). Tepovanie a čistenie NONSTOP. KVALITNÉ SLUŽBY. VÝHODNÉ C...ENY !!! Neváhajte VOLAJTE. KONTAKT: 0944 065 945, 0949 633 190 BEZPEČNOSŤ ELEKTROINŠTALÁCIE

$NONSTOP Elektropráce (aj drobné) + bytové poruchy 0905 501 481 $ELEKTRIKAR-NONSTOP. Vykonávame všetky elektroinštalačné práce, malé aj veľké opravy :zásuvky, svelá, vypínače, rôzne prerábky, poistkové a rozvodné skrinky, BLESKOZVODY - aj aktívne,

REVÍZIE - odstraňovanie reviznych závad. KONTAKT: 0944 065 945 VODA  KÚRENIE  PLYN

$ÚK-plyn-autgén + malé práce 0905 839 946 $Plyn voda ÚK 0944 616 229 $Vodoinštalatér 0903 969 126

12/hod./týž.cca 300€/mes.

0908 882 722

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

$Sťahovanie –likvidácia, vypratávanie povál a pivníc. Lacno, korektne a nepretržite – Vám ponúka firma KUKO TRANS. 0903 784 289, 02/62 24 77 25 $Menšie sťahovanie, likvidácia nábytku 54 41 67 96, 0905 727 091 $Sťahovanie, likvidácia nábytku, vypratávanie bytov a pivníc. Lacno a spoľahlivo NON-STOP. 0907 794 954, 0903 704 719, 02/20 71 40 08 $JOŽOVCI – sťahovanie, vypratávanie, odvoz starého nábytku, sute, výnos+presun, AKCIA -20% 0903 594 868, 02/45 24 11 13 PREPRAVA OKNÁ PARKETY

$GLOBAL - Brúsenie a lakovanie. Montáž lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290 $Montáž parkiet 0904 653 174 $Maľby, podlahy 0915 462 513 MAĽBY  STIERKY  NÁTERY

$Maľby, stierky, rekonštrukcie, rýchlo a lacno. 0905 641 206 $Maľby, stierky lacno. 0917 458 587 OPRAVA CHLADNIČIEK

$Polák tel.: 0905 167 948, 0905 248 745 $HERGOTT 0905 627 297 – 8,0020,00. Tel.: 62 24 76 17, 65 42 24 36 $Zimmermann. Tel.: 62 31 84 20, 0905 547 476 $Matúš 0905 616 431

SÚKROMNÁ BEZPEÈNOSTNÁ SLUŽBA V BRATISLAVE

PORIADA v dòoch: 4.-10. februára 2013, KURZ odbornej prípravy na získanie Preukazu odbornej spôsobilosti typ „S“ pre vykonávanie práce strážnika i detektíva v SBS kontakt : 0910 995 980

Hěadajte prácu jednoduchšie! Bez kravaty. Vytvorte si svoj profesionálny osobný proƬl na bzzik.sk/registracia, ktorý je zároveĥ aj vaším životopisom

a súĿažte s nami

02-007

PONUKA PRÁCE

$Obchod.podnikanie: 0904 452 835

Výpomoc v centre zdravého životného štýlu 52-0012

KOMERČNÁ RIADKOVÁ INZERCIA

www.bzzik.sk

hľadáme kolportérov na roznos novín počas víkendov

Volajte: 0907 887 362 Po-Pia od 8:30 do 16:30

o 2-dĥový pobyt pre 2 osoby v luxusnom hoteli v centre PRAHY v hodnote 136 €. Do súĿaže a zlosovania bude zaradený každý, kto sa zaregistruje na bzzik.sk v èase od 17.12.2012 do 17.1.2013.

Bzzik je webová služba, ktorej názov je odvodený od slova "Bzz", ktorým opisujeme „bzzikot“ pracovitých vèelièiek. Tak ako je vèielka symbolom usilovnosti a pracovitosti je Bzzik miestom na jednoduché, efektívne a rýchle spájanie ěudí hěadajúcich prácu s tými, ktorí ju ponúkajú. www.facebook.com/bzziksk

OPRAVA PRAČIEK

$MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618 $ELOP NON-STOP 0905 415 832, 63 53 76 94 $Opravy – umývačky, práčky NONSTOP 0905 487 722

02/44 63 76 45 www.regionweb.skk

od

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

$Servis TV 45 52 36 95, 0905 565 938

200 €

*

* so vš všetkým èo k tomu patrí!

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

$Prídem k Vám 0908 880 289, 0944 300 358 OPRAVA PC KLIMATIZÁCIE KRTKOVANIE ČALÚNENIE

$Čalunníctvo rýchlo kvalitne 0903 714 604 ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

$Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0948 141 131 $Certif. účtovníctvo, Dane. www. cas1.sk 0917 30 30 12

ba 13-02 STRANA - 07


Blatnícka 3, Bratislava tel.: 02/ 4463 7645 fax.: 02/ 4463 7646 e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

Ko n t a k t: 0 9 07 82 7 0 0 2 , 0 9 07 821 37 7 w w w. j a d ro - s t av. s k , e - m a i l: j a d r o - s t av@ j a d ro - s t av. s k

19-0006

Redakcia:

V našej redakcii si môžete zadať plošnú inzerciu do ľubovolného okresu v Slovenskej republike

ˆ—ˆ w’—•ˆ…‘˜ˆ– –Œë‡ ˆ˜• ’뤤¥ªªëˆ ’‡ë¡¡ªªë‡

www.bratislavsko.sk

ks.oksvalsitarb.www

na strane obyčajných ľudí Tieto noviny mali po celom Slovensku trojtýždňovú pauzu. Preto som ani ja nič nepísal a vy nečítali :o). Boli krásne sviatky a všetci sme si ich na Slovensku užívali. Každý po svojom. Neviem ako vy, ale ja mám z roka na rok väčší dojem, že nám skutočný zmysel Vianoc uniká. Opäť raz, tak ako pred dvetisíc rokmi, odsúvame Ježiša na okraj nášho záujmu. Vtedy do maštale za Betlehém, dnes na posledné miesto v našej mysli. Po darčekoch, plných stoloch a kope zábavy. Po pozlátku.

Prezident?

Vraj je náš, občiansky prezident. Hovorí sám o sebe. Náš pán prezident. Mal by byť náš, veď sme si ho zvolili priamo ľudia, nie politici. Keď sa však ohliadnem na tie dlhé roky, čo Ivan Gašparovič prezidentom je, nemôžem si pomôcť, neregistrujem žiadny postoj či rozhodnutie, ktorým by pán prezident dokázal svoje slová, že je prezidentom všetkým ľudí na Slovensku. Svojho času sa objavila tajná nahrávka, kde pán prezident hovorí, že sa cíti defacto akoby člen Smeru. Ľudia, čo ho nevolili, to tak cítili dávno, ale až vtedy to priznal (aj keď len členom Smeru), že to tak je. A za tie roky to dokázal aj skutkami. Vo svojich vystúpeniach vždy hanil len dnešné opozičné strany a mojkal svoj Smer. Nepamätám si za tie roky ani jedno jeho vystúpenie, kde by Smer a jeho kumpánov z prvej vlády verejne pokarhal, keď sa rozkrádali miliardy v nástenkových, mýtnych či emisných tendroch. Ani slovíčko. A tak na to ľudia čakali! Nedokázal to a zrejme už ani nikdy nedokáže. Bohužiaľ. Pán prezident, bohužiaľ, na prezidenta za tie dlhé roky nedorástol. Prezident totiž neznamená prijímať návštevy a čítať napísané príhovory. Prezident znamená udávať tón - otvárať verejné debaty, prinášať myšlienky a ako morálna autorita zasiahnuť, keď politici zneužívajú moc na úkor svojich voličov. Nič z toho náš pán prezident nikdy nedokázal. Prečo? Prvý krok bol zlý. Prezidentom v parlamentnej demokracii nemá byť politik. Som o tom hlboko presvedčený. Prezident má byť čistá duša, nepoškrvnená politikou. Kým politikom bude, vždy bude nadŕžať tým „svojim“, ktorí ho do paláca dostali, tak ako teraz Gašparovič s Čentéšom – nádherný dôkaz, že Slovensko si konečne zaslúži skutočne občianskeho nezávislého prezidenta. Dokáže ho nájsť? igor matovič

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

02/ 6542 2387 0905 616 329

Zabezpeþujem pre ¿rmy a podnikateĐov:

0908 979 518 y Gra¿cké návrhy (vizitky, letáky, þasopisy) y Tlaþ + distribúcia (letákov do byt. schr. v BA) y Tlaþ kvalitných vizitiek 1000ks/33€ bez DPH y Zabezpeþovanie banerov y Balíkové riešenia webstránok

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–* 200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

0905 702 799 195 782 0907 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

%UDWLVODYVNR QD)DFHERRNX NOLNDMWH KWWSZZZIDFHERRNFRPEUDWLVODYVNRVN

ba 13-02 STRANA - 08

52-0022

0800 155 155

V prípade nepravideľného doručovania, kontaktujte našu redakciu. Týždenník Bratislavsko je súčasťou siete 36 regionálnych novín na Slovensku:

02-0003

ê}’„„—ˆˆê‘„„ê… …ˆ“„— „ ‘>ê::B––’ê

94-0005

Vedúci redakcie: Radoslav Gloznek, Mgr. Inzercia: Eva Horáková 0907 702 195 Romana Jendrušová 0905 799 782 Simona Psotná, Mgr. 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia Vlasáková 0907 779 011 Distribúcia: Radovan Janega 0907 887 362 Vydavateľ: regionPRESS, s.r.o. Registrované na MK SR pod evidenčným číslom EV 3676/ 09 Náklad: 86.738 výtlačkov Pôsobnosť: okresy Bratislava I - V Distribúcia: zadarmo kolportérmi do domácností: týždenne: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devinská Nová Ves, Devín, Horský park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čuňovo, Koliba, Kramáre


Lokálne vydanie východ

číslo 32 18. 11. januára 2008 2013

02-49 10 30 40

Tomašíkova 35, BA

KÚPEĽKY REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIE

16-0009

VOLAJTE BEZPLATNE

0800 185 244

02/ 4552 7617 0903 430 443 0918 179 590

www.RENOVUM.sk renovum@renovum.sk

www.bratislavsko.sk 19-002

37-0274

Komplet do 5 dní

94-0003 03

Distribúcia v lokalitách: Rača, Trnávka, Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory

REZANIE BETÓNU - Jadrové vŕtanie AKC I CEN OVÉ Y!

34-0001

• Voda • Odpad • Kúrenie • Podlahové kúrenie • Obklady a Dlažby • Murárske práce • Rekonštrukcie kúpelní 0904 285 359 0915 724 248 www.vobeno.sk

52-0022

www.rezanie-betonu.com

24-0005

0905 700 118

51-0019

- Búracie práce - Murárske práce - Odvoz-statik-elektr.

Úžitkové vozidlá

Vajnorská 167, Bratislava, tel.: 02/49 280 111, 0903 790 431, www.autoboat.sk

ŕzd

b t s e t a v o ič lm t t s Te

ZADARMhliO adke u nás Akciu nie je možné kombinovať s inými servisnými akciami.

52-0020

ej pre

pri každej servisn


41-0019

0948 14 79 14

Zabezpeþujem pre ¿rmy a podnikateĐov:

0908 979 518 y Gra¿cké návrhy (vizitky, letáky, þasopisy) y Tlaþ + distribúcia (letákov do byt. schr. v BA) y Tlaþ kvalitných vizitiek 1000ks/33€ bez DPH y Zabezpeþovanie banerov y Balíkové riešenia webstránok

miezd a daní - jednoduché od 39,90 €, podvojné od 72,90 € mesačne

• on-line účtovanie: k dátam môžete mať prístup ihneď po zaúčtovaní - kontrolujte svoje podnikanie • daňové priznania a povinné hlásenia sú v cene TAKMOT ekonomické služby, s.r.o. tel: 0903788130

www.uctujemeonline.sk uctovnictvo@takmot.sk

19-004

www.bratislavsko.sk

Spracovanie účtovníctva

Kurzy individuálne a pre skupiny z oblastí

- jednoduché úètovníctvo - podvojné úètovníctvo - základy podnikania - dane v SR pod¾a vašich potrieb a výberu: Info: è. tel. 0911 448 006

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. VeĐkosĢ kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400

POLÍCIA PÁTRA Šándor Ladislav – hĐadaný Na 46 roþného Ladislava Šándora z Bratislavy vydal Okresný súd diši l Bratislava II. príkaz na zatknutie pre preþin marenia výkonu úradného rozhodnutia, Okresný súd v Trnave príkaz na dodanie do výkonu trestu pre trestný þin ublíženia na zdraví a Okresný súd Bratislava III. príkaz na zatknutie pre preþin zanedbania povinnej výživy. Slamková Barbara - hĐadaná Na 36 roþnú Barbaru Slamkovú z Bratislavy vydal Okresný súd Bratislava V. príkaz na dodanie do výkonu trestu odĖatia slobody pre trestný þin nedovelenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Nehanský Pavol - hĐadaný 53 roþný Pavol Nehanský z Bratislavy je obvinený z preþinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a príkaz na jeho zatknutie vydal Okresný súd Bratislava I. Pramuka Matej - hĐadaný Na 22 roþného Mateja Pramuka z Bratislavy vydal Okresný súd Bratislava III. príkaz na dodanie do výkonu trestu odĖatia slobody pre preþin ohrozovania pod vplyvom návykovej lásky v jednoþinnom súbehu s preþinom marenia výkonu úradného rozhodnutia. Muškát Peter - nezvestný 34 roþný Peter Muškát zo Záhorskej Bystrice sa naposledy ozval svojej manželke sms správou 20. decembra 2012 a od uvedenej doby sa už rodine neozval. Peter Muškát je 170cm vysoký, štíhlej postavy. Má vlasy vystrihané dohola. Poþas chôdze nastupuje na špiþky nôh. AkékoĐvek informácie k hĐadaným a nezvestným osobám môžete poskytnúĢ na známom telefónnom þísle 158 alebo na ktoromkoĐvek útvare Policajného zboru.

52-0005

Tel.: 0915 480 533

16-0007

rekonštrukcie bytových jadier obklady, dlažby, zámková dlažba rôzne murárske práce elektro a vodoinštalatérske práce sadrokartónové priečky a stropy maliarske a natieračské práce plávajúce a iné podlahy

19-0001

Nový online portál!

Stavebná firma PARASTAV

MÁŠ DLHY, MÁME DLHY

47-0005

0911 990 463

51-0003

0908 728 081

16-0019

16-0008

VYCVIČÍM vášho PSA, profesionál


STAVIAME spravodajstvo Nové pravidlá na Trnávke majú chrániť zeleň a plochy na športovanie

4 X S i k u 4x2 Suz a cenu 4X4 z

+z

olesá imné k

grátis

€ 0 9 9 1 iba 1

Informujte sa u predajcov na telefónnych þíslach

0903 650 154, 0903 416 333, 0911 679 555

Auto-Ideal Servis, spol. s r.o., Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava

02-0005

Zachovanie zelených priestranstiev, plôch na športovanie a hodnotného obytného prostredia v centrálnej časti ružinovskej Trnávky sú kľúčové ciele územného plánu zóny Trnávka-stred. Jeho schválenie sa po viac ako štyroch rokoch príprav a prerokovaní blíži do finále. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej mestskej časti Ružinov Miroslava Štrosová. „Na územnom pláne zóny Trnávka–stred pracujeme od roku 2008. V tejto chvíli sa dostávame do finálnej fázy. Ide o zložitý proces, no stojí to za to – v ďalšej časti Ružinova bude mať akákoľvek ďalšia výstavba jasné pravidlá a obyvatelia sa nemusia báť, že tvár ich pokojnej štvrte sa len tak zmení,“ prisľúbil ružinovský starosta Dušan Pekár. Podľa neho je územný plán jediným efektívnym nástrojom samosprávy na zabránenie divokej výstavby a zachovanie príjemného rodinného bývania v Trnávke. Územné plány zón podľa Pekára pripravujú aj v ďalších častiach Ružinova. „V procese prerokovania sú územné plány v okolí obľúbeného Štrkoveckého jazera. Rovnako ako na Trnávke, aj tu chceme určiť, ako vysoko budú môcť stavebníci ich budovy postaviť a tiež, ktoré zelené a oddychové plochy ostanú nedotknuté,“ povedal. Štrosová ďalej informovala, že návrh územného plánu zóny bol prerokovaný s občanmi a dotknutými inštitúciami v rokoch 2009 a 2010, zo všetkých stretnutí a posudzovaní vzišiel výsledný variant. Najbližšie verejné prerokovanie výsledného návrhu územného plánu zóny Trnávka-stred a jeho prezentácia sa uskutoční 30. januára 2013 o 16. hodine v jedálni Základnej školy na Vietnamskej ulici. Pripomienky je možné zasielať do 15. februára 2013. (tasr)

VÝKUP ZLATA

- zlomkové zlato - predmety zo zlata

Platíme najvyššie ceny Staþí prezvoniĢ, zavoláme späĢ

0949 448 331 Vizitky

02/ 44 63 76 45

m e 00 €/m 15 90 38

za

2

len

s.

· Kancelárie - 100 m2 · Vzorkovňa / Predajňa - 60 m2 · Sklad - 1000 m2 · 2x nakladacia rampa · Vrátane zariadenia objektu! · Výborná lokalita

51-0018

Bratislavské Staré Mesto vyhlásilo verejnú súťaž na vybudovanie a prevádzkovanie zóny plateného parkovania v mestskej časti. Hodnota zákazky je takmer 18 miliónov eur. Mestská časť bude víťaza súťaže vyberať v elektronickej aukcii. V prvom kole výberového konania môžu uchádzači svoje ponuky a žiadosti o účasť predkladať do 30. januára. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. „Zákazka obsahuje aj opciu, na základe ktorej bude staromestská parkovacia politika platiť na komunikáciách v správe mestskej časti, ako aj hlavného mesta, aj preto je hodnota zákazky 18 miliónov eur,“ uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Tomáš Halán. Táto mestská časť počíta s prevádzkovaním a spoplatnením 5060 parkovacích miest v mestskej časti. „Príjem z poplatkov za parkovanie na týchto vyhradených miestach bude príjmom mestskej časti,“ informoval Halán. Dodal, že mestská časť sa neobáva, že by výber prevádzkovateľa parkovacích zón v Starom Meste vyvolal v čase príprav parkovacej politiky Bratislavy, negatívnu reakciu magistrátu. „Staré Mesto rovnako ako iné mestské časti nikdy nesúhlasilo s jednotným prevádzkovateľom parkovacích zón,“ zdôraznil Halán a pripomenul, že napríklad bratislavské Nové Mesto na prevádzkovanie parkovacej politiky už založilo vlastnú firmu. Staromestská parkovacia politika, ktorú mestská časť pripravuje už viac ako rok, má podľa Halána navyše aj súhlas primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Ten svoje súhlasné stanovisko k verejnej súťaži na prevádzkovateľa zón plateného parkovania podmieňoval tým, že do výberovej komisie deleguje mestská časť zástupcov magistrátu. „Tak sa aj stalo a preto Staré Mesto nevidí dôvod, aby magistrát zaujal negatívne stanovisko ku staromest-

skej parkovacej politike,“ uviedol Halán. (tasr)

32-0005

Staré Mesto vyhlásilo súťaž na prevádzkovanie platených parkovísk


SLUŽBY BUK, DUB s dovozom

www.bratislavsko.sk

0917 649 213

POZOR! AKCIOVÉ CENY PLATNÉ AJ PRE TENTO ROK

16-0020

PALIVOVÉ DREVO

ponúkame kompletné úètovnícke služby jednoduché, podvojné, mzdové úètovníctvo vrátane personalistiky a evidencie vrátane rekonštrukcie úètovníctva. Info : è. tel 0911 448 006

OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA AUTOMOTO  PREDAJ 01

52-0005

Nový online portál!

Kupón pre riadkovú inzerciu občianska inzercia prostredníctvom zberných miest VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM / DODRŽUJTE MEDZERY MEDZI SLOVAMI

Cena s DPH občianska inzercia

1

0,66 €

2

1,32 €

3

1,98 €

4

2,64 €

5

3,30 €

6

3,96 €

7

4,62 €

8

5,28 €

9

5,94 €

10

6,60 € Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

Váš inzerát uverejníme v najbližšom možnom vydaní. Za vecný obsah inzercie nezodpovedáme. Nezrozumiteľné oznámenia a oznámenia priečiace sa spoločenskej etike nezverejňujeme.

Výsledná cena:

Žiadam zaradiť do rubriky Stačí, ak napíšete text Vášho inzerátu do políčok a potom ho prinesiete do niektorého zo zberných miest, uvedených na kupóne.

ZBERNÉ MIESTA: FUXO, Malokarpatské nám. 7, Lamač, BB real servis spol s r. o., Šustekova 29/31, CELESTÍNA, dámske - pánske - detské odevy, Karpatské nám. 9, Rača - Komisárky (konečná električiek č. 3, 5, 11), Second hand LUXUS, Budatínska 27, Delete computers, Eisnerova 7

zasklievanie balkónov i terás

hliníkový posuvný systém

.

VEĽKÝ VÝBER PREVEDENÍ

www.balkona.eu

63-0002

NOVOROČNÁ AKCIA 15% až 45%

$Predám zimné pneumatiky na diskoch rezervu Ford Transit 185 R 14C letné tiež za 100 Eur, jazdené. Tel.: 0903 285 042 AUTOMOTO  KÚPA 02 AUTOMOTO  RÔZNE 03 REALITY  PREDAJ 04

$Predám 2 iz.byt tehl.v Pezinku na 1.p. blízko centra, v peknom prostredí. Obchod, škola neďaleko 0911 540 550 $Predám pozemok, Pezinok - Sever. 0911 677 821 $Predám 2i RD+1i prístavbu v Plav. Štvrtku na 5,3 á pozemku, 55000 E (príp.dohoda), 0948 033 023 $Predám 2i RD v Studienke, 7 á poz. + záhrada, el., plyn, vodovod, studňa, plyn.gamatky, 55000,- EUR, 0908 776 508 $Predám 5i RD v Moravskom Sv.Jáne, el., studňa, krb.kachle, čiastoč. zrekonštr., 12,5 á pozemok, 63000 Eur, 0908 776 508 $Predám 7á pozemok v lese nad Modrou, cena 13 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 $Predám chatu nad Modrou bez IS, pozemok 6á, cena 16 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 $Predám 3 izbový veľký prerobený byt v Modre, 74 m2. 0917 88 36 80 $Predaj 4 i RD Sládkovičovo, pozemok 4,4 á, cena 69.800 €. RK nevolať! 0907 123 009 $V Pezinku predám 2,3 á záhradu s garážou + el., 21.000 €. 0905 691 027 $V Šenkviciach predám 3 izb. byt za 57.000 €, plast. okná. 0905 691 027 $Predám chalupu pri N.M. nad Váhom, 18.000 €. 0905 691 027 $V Pezinku predám 2 izb. byt časť RD bez soc. zariadenia + 2,3 ár dvor, 42.000 €. 0905 691 027 $Predám 2-izb byt prerobený na 3-izb, Ma Záhorácka, t.č. 0948 066 901 $Predám luxusný byt v historickom centre Kremnice 88m2, 2,5 izbový, vlastná povala a pivnica, komplet zrekonštruovaný, zariadený masívnym dubovým nábytkom na mieru. Vlastné ústredné plyn.kúrenie, tepolovzdušný krb. Dom zo 17.storočia priamo pri vstupe na hrad. Lyžiarske stredisko 15 min.autom. Kontakt: 0948 124 969 $Predám 3-izbový prerobený byt v Rači, Tbiliská ul. cena 97 000€,voľný ihneď. Kontakt: 0903 709 656 $Predám pozemok Hrubý Šur 536m2, šírka 26m, IS. Tel.: 0908 955 996 $Predám starší 5-izb RD vo Vysokej p. Morave, 10 á poz., t.č. 0904 644 830 $Predám 8 a 10 á pozemok v Perneku, všetky IS, t.č. 0904 644 830 $Predám 4-izbový byt v Malackách, komplet prerobený, murovaná pivnica, cena 80.000 €, dohoda možná, t.č. 0907 795 773 $Predám RD v Častej na 7 á poz., 3 izby, 66.900 €. 0905 548 835

ba 13-02 STRANA - 04

$Predám veľký 3 izbový prerobený byt v Modre, 74m2. 0917 883 680 $Predám dom so 7 á pozemkom - Píla, dobrá cena. 0903 545 196 $Predám 2 i byt, Pezinok - Sever, výhodná cena. 0903 545 196 $Exkluzívne na predaj pozemok k.ú. Senec časť Horný dvor pri dialnici R1 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, na kt. je postavená budova bez označenia súp. číslom, veľkosť pozemku: 1 481 m2, ZP je 561 m2, pozemok je určený na komerčné vyoužitie. Pozemok sa skladá z 2 parciel. Pozemok sa nachádza v blízkosti priemyselného parku s dopr. napojením z dialnice R1. Rozkladá sa na rovinatom teréne. Cena pozemku je 95.000 €) vr. provízie a kvalitného servisu RE/MAX. Tel.: 0948 975 800 (Ing.Peter Dobias), peter. dobias@remax-slovakia.sk $Na predaj starší jednopodl. 2i RD vo Vydranoch 40 km od BA po čiastočnej rek.,ZP 614 m2, pozemok 788 m2, rok výstavby 1932, plynové kúrenie-gamatky, veľký dvor. Cena 24990 € vr. provizie. Tel.: 0948 975 800, peter.dobias@ remax-slovakia.sk $Ponúkam exkluzívne na predaj pozemok k.ú. Vysoká pri Morave okres Malacky pri dialnici R1 , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, a orná poda, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom, veľkosť pozemku: 5 651 m2,zastavaná plocha je 960 m2, úžitková plocha 1600 m2, pozemok je určený na komerčné vyoužitie. Cena pozemku je 250.000 € vr. provízie. Tel.: 0948 975 800,peter.dobias@rem-ax.sk $Predám stavebný pozemok s IS vo Vinosadoch. 0905 435 684 REALITY  KÚPA 05

$Kúpim ihneď 3-4 izb.byt v Petržalke 0903 739 661 $Súrne kúpim gar., 2 garz. alebo 1 izb.byt v Petržalke 0905 560 699 $Súrne kúpim v hotovosti 3-4 izb. byt v BA dohoda istá 0903 958 009 $Kúpime byt v BA 0903 461 817 REALITY  VÝMENA 06 REALITY  PRENÁJOM 07

$Ubytujem dievča - ženu na výpomoc v domácnosti v Pezinku. 0940 778 584 $Prenajmem 1 izb. byt Senec, január 2013. Tel.: 0903 191 058 $Vezmem do prenájmu 2 izbový byt v Bratislave. Byt si chcem prenajať dlhodobo a bývať chcem sám, 1 osoba 0903 354 154 $Dám do prenájmu 2-izb.byt na Štrkovci – BA 0908 757 154 $Dám do dlhodobého nájmu 3 izbový byt v tichom prostredí v Záhorskej Bystrici. Tel.: 0904 428 120 $Prenajmem zariadený 6 izbový RD s garážou v Rači. Cena 1.600 € / mesačne vrátane energií. Tel.: 0903 711 184 $Prenajmem 2i byt vo Veľkých Levároch, tel. 0911 322 075


MOBILYTELEFÓNYFAXY 08 POČÍTAČE A PRÍSLUŠENSTVO 09 TV, AUDIO, VIDEO, FOTO,…10 HUDOBNÉ NÁSTROJE 11 ELEKTRO  RÔZNE 12 CHLADNIČKY  PRÁČKY 13 STROJE A ZARIADENIA 14 ŠPORTOVÉ POTREBY 15 ZBERATEĽSTVO 16

$Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, bankovky, starožitnosti, zbierky. Tel.: 0905 545 874 $Kúpim starožitné hodiny aj poškodené. Tel.: 0903 753 758 $Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave. Tel.: 0903 753 758 $Veľmi lacno predám staré peniaze známky pohľadnice vyznamenania. Tel.: 0949 875 396 DROBNOCHOV  ZVERINEC 17

$Predám búdu pre veľkého psa

ZÁHRADKÁRSTVO 18

$Predám ozdobné plastové obaly na kvetináče, priemer 50, 80 mm biele, 100 mm biele a hnedé, 300 mm biele. T.: 0902 679 183 $Predám košatú okrasnú trvalku, PANDAN ZELENÝ. T. 0902 679 183 INÉ HOBBY 19 STAVEBNINY 20 NÁBYTOK 21

$Predám guľatý konferenčný stolík, mahagónovej farby. Nepoužité guľaté dymové sklá, priemer 800x10 mm. T.: 0902 679 183 INÉ DO DOMÁCNOSTI 22 ODEVY, OBUV 23

$Predám nenosený pánsky trojštvrťový slovenský kožuch veľkosť 56, cena dohodou. Tel.: 0903 817 820

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

Výborné ceny ynajlepšia kvalita

AKCIA 20 rokov skúseností -55%

Autorizovaný predajca Bratislava, PáriĀkova 18 - DD TRADE, s. r. o. 0948 975 800 www.ddtrade.sk

VŠETKO PRE DETI 24 HĽADÁM PRÁCU 25 HĽADÁM 26 DARUJEM 27

09-349

0908 757 154

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–* 200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

ODKAZY 28 ZOZNÁMENIA 29 SPOMÍNAME 30 RÔZNE  PREDAJ 31

$Predám domáci med 0903 935 013 $Lacno predám nový elektronický písací stroj Olivetti ET 2450. Moznost pripojit k PC. Cena dohodou. Tel.: 0903 394 956 $Predám lacno fotoaparát Flexaret II. Má 2 objektívy pre 12 obrázkov, rozmer 6x6 cm. Fotograficky objektív je trojočkový anastigmat Mirar svetelnosti 1:4,5, ohniskovej dĺžky f = 8cm. Možnosť zaostrovať od nekonečna až do 1 metra. Tel.: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956 $Predám lacno amatérsku snímaciu kameru ADMIRA 8F - filmová páska 2x8mm, dĺžka 10m, šírka 16mm. Rýchlosť filmovej pásky sa dá regulovať, za sekundu možno exponovať 10, 16, 24, 48 alebo 64 obrázkov. Objektívom je trojočkový anastigmat Miror 1:2,8 f=12,5mm. Cena dohodou. Tel: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956 $Predám masážne lôžko Ceragem Master málo používané jednou osobou. Zakúpené v r.2009. Tel.: 0902 613 329 $Predám väčšie množstvo hodnotných kníh – románov podľa Vášho výberu po 40 centov. Tel.: 65 42 94 94

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

0907 702 195 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

AKCIA Demontáž a odvoz starých rámov

ZDARMA

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

• bezrámový otoþný fínsky ® • bezrámový švédsky AluVista ® • bezrámový švédsky AluVerso ® • rámový švédsky AluPlus ® • rámový švédsky AluCombi ®

Funkþné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. 29. augusta 36/A (Po–Pia: 8.00–13.00, 14.00–18.00, So: 8.00–14.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. Autorizovaná montážna firma

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465

www.bomax.sk U nás si vyberiete!!! Pozor na nekvalitné kópie! Žiadajte slovenský certi¿kát! bomax@centrum.sk,

Vizitky

02/ 44 63 76 45

%UDWLVODYVNR QD)DFHERRNX NOLNDMWH KWWSZZZIDFHERRNFRPEUDWLVODYVNRVN

ba 13-02 STRANA - 05

94-0007

$Prenajmem chatu v SC. TEl.: 0904 497 328 $Ponúkam na prenájom priestranný podkrovný 5 izb. byt v časti RD v Bratislave III, Koliba, na ul.Čremchova v tichom prostredí s krásnym výhľadom. Podlah. plocha 212 m2 posch.2/2 plocha: 212 m2 + terasa 7,65 m2. Možnosť prenájmu na obch.účely. Max 3 osoby, pri viacerých osobách cena dohodou. 700 €/mesiac (cca. 21 100 Sk)plus energie cca 150 €. Tel.: 0948 975 800, peter.dobias@re-max.sk $Na prenájom tichý a svetlý po kompl.rek.a zariadený 1-izb. byt nachádzajúci sa blízko centra. Račianska ulica (Nové Mesto), 38m2. Možnosť napojenia internetu a káblovej televízie. Byt je voľný od februára 2013. 350 €/mesiac vrátane energií, tel.: 0948 975 800, peter.dobias@rem-ax.sk $Na prenájom kancelárske priestory po kompl.rek.a nezariadené - 3 miestosti nachádzajúce sa v centre. Kanc. priestor ulica Hurbanovo námesie (Staré Mesto). Tento komerčný priestor je možné prenajať za cenu 1.264 €/mesiac plus energie cca 509 €. Tel.: 0948 975 800, peter.dobias@remaxslovakia.sk $Na prenájom 3 izb. luxusný byt v Bratislave I. Staré mesto na ulici Slávičie údolie v tichom a peknom prostredí. Podlahová plocha 106 m2 s balkónom 6m2 3 - izbový posch.2/5 plocha: 106m2 + balkón. Byt je voľný ihneď. 800 € na mesiac na 2 osoby plus energie 300 € na mesiac. Tel.: 0948 975 800, peter.dobias@rem-ax.sk

Metodicky a konzultáciami pomôžeme v oblasti úètovníctva a daní vašej firme. Ponúkame svoje dlhoroèné praktické skúsenosti a znalosti z úètovnej a daòovej problematiky SR. Info: è. tel. 0903 446 004

54-0023

OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA

52-0005

SLUŽBY


SLUŽBY

www.bratislavsko.sk

ks.oksvalsitarb.www

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–* 200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

0905979 799518 782 0908 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

Nebojte sa zimy! Počas montáže ste len hodinu bez okien! Nemusíte nikam chodiť, my prídeme za vami!

• Každý mesiac prebieha losovanie o dva lístky na jeden zápas KHL v Bratislave • Do žrebovania budú zaradení všetci, ktorí si kúpia okná v mesiacoch november až január a budú im namontované medzi 1. 1. 2013 a 31. 3. 2013

ba 13-02 STRANA - 06

02-0009

Pravidlá žrebovania:


bzzik

Hľadáš lepšiu prácu?

$Strechy-realizácia plochých striech asfaltovimy aj pvc materiálmi, opravy šikmých striech všetkých druhov,výškové-horolezecké práce. KONTAKT: 0944 065 945 $Glazúrovanie vaní 0905 983 602 $Výroba kuch. liniek, vstav. skríň, kanc. nábytku, obývacích stien na mieru podľa Vašich predstáv. Zameriame, poradíme, namontujeme. 0905 438 344, 0905 950 805 $GLAZOVANIE VANÍ. 21 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk $Maliarské obklady, jadro, parkety, sadrokartón 0903 453 406 $Maliarské – murárske aj menšie práce 0904 350 433 REKONŠTRUKCIE

$Vykonávame murárske práce a všetky druhy prác za výhodné ceny 0902 272 708 $Robíme rekonštrukcie bytov a RD, bytové jadrá, obklady, dlažby, stierkovanie, maľovanie a elektroinštalácie, montáž krbov 0904 616 738 $Rekonštrukcie bytov a kúpeľní, obklady, voda a elektroinštalácie. 0908 570 594, www.vrablic.sk $DOMÁCI MAJSTER – údržba, drob.opravy, batérie, sifóny, WC, vypínače, prac.dosky, vŕtanie dier, kúpeľne – obklad, mon.doplnky, plávaj.pod., vysprávky, maľby 0918 781 012 SLUŽBY

$Realizujeme prepisy rukopisov, strojopisov, audio a videozáznamov do elektronického dokumentu. www.prepisovanie.sk , 0904 662 916 UPRATOVANIE ČISTENIE

$PUCI-PROFI čistenie kobercov a sedačiek, 0903 454 506 $PONÚKAM - kvalitné hĺbkové antialergické TEPOVANIE a čistenie kobercov, sedačiek, gaučov, válend, postelí, interiérov áut a iného čalúneného nábytku. Vyčistenie zažranej špiny a odstránenie prachových častíc zo štruktúry koberca, odstránenie nežiaducich pachov a roztočov (Karcher). Tepovanie a čistenie NONSTOP. KVALITNÉ SLUŽBY. VÝHODNÉ C...ENY !!! Neváhajte VOLAJTE. KONTAKT: 0944 065 945, 0949 633 190 BEZPEČNOSŤ ELEKTROINŠTALÁCIE

$NONSTOP Elektropráce (aj drobné) + bytové poruchy 0905 501 481 $ELEKTRIKAR-NONSTOP. Vykonávame všetky elektroinštalačné práce, malé aj veľké opravy :zásuvky, svelá, vypínače, rôzne prerábky, poistkové a rozvodné skrinky, BLESKOZVODY - aj aktívne,

VODA  KÚRENIE  PLYN

$ÚK-plyn-autgén + malé práce 0905 839 946 $Plyn voda ÚK 0944 616 229 $Vodoinštalatér 0903 969 126

12/hod./týž.cca 300€/mes.

0908 882 722

Hěadajte prácu jednoduchšie! Bez kravaty.

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

$Sťahovanie –likvidácia, vypratávanie povál a pivníc. Lacno, korektne a nepretržite – Vám ponúka firma KUKO TRANS. 0903 784 289, 02/62 24 77 25 $Menšie sťahovanie, likvidácia nábytku 54 41 67 96, 0905 727 091 $Sťahovanie, likvidácia nábytku, vypratávanie bytov a pivníc. Lacno a spoľahlivo NON-STOP. 0907 794 954, 0903 704 719, 02/20 71 40 08 $JOŽOVCI – sťahovanie, vypratávanie, odvoz starého nábytku, sute, výnos+presun, AKCIA -20% 0903 594 868, 02/45 24 11 13 PREPRAVA OKNÁ PARKETY

$GLOBAL - Brúsenie a lakovanie. Montáž lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290 $Montáž parkiet 0904 653 174 $Maľby, podlahy 0915 462 513 MAĽBY  STIERKY  NÁTERY

$Maľby, stierky, rekonštrukcie, rýchlo a lacno. 0905 641 206 $Maľby, stierky lacno. 0917 458 587 OPRAVA CHLADNIČIEK

$Polák tel.: 0905 167 948, 0905 248 745 $HERGOTT 0905 627 297 – 8,0020,00. Tel.: 62 24 76 17, 65 42 24 36 $Zimmermann. Tel.: 62 31 84 20, 0905 547 476 $Matúš 0905 616 431 OPRAVA PRAČIEK

$MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618 $ELOP NON-STOP 0905 415 832, 63 53 76 94 $Opravy – umývačky, práčky NONSTOP 0905 487 722

Vytvorte si svoj profesionálny osobný proƬl na bzzik.sk/registracia, ktorý je zároveĥ aj vaším životopisom

SÚKROMNÁ BEZPEÈNOSTNÁ SLUŽBA V BRATISLAVE

PORIADA v dòoch: 4.-10. februára 2013, KURZ odbornej prípravy na získanie Preukazu odbornej spôsobilosti typ „S“ pre vykonávanie práce strážnika i detektíva v SBS kontakt : 0910 995 980

a súĿažte s nami o 2-dĥový pobyt pre 2 osoby v luxusnom hoteli v centre PRAHY v hodnote 136 €. Do súĿaže a zlosovania bude zaradený každý, kto sa zaregistruje na bzzik.sk v èase od 17.12.2012 do 17.1.2013.

spravodajstvo Tendre na električky a trolejbusy rieši ÚVO Tri súťaže na nové električky a trolejbusy za milióny eur, ktoré Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil ešte v novembri minulého roka, rieši Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). K predmetu zákazky totiž eviduje námietky, potvrdil pre TASR tlačový tajomník úradu Ján Mažgút. Kedy námietky úrad dostal a čo obsahujú, Mažgút nešpecifikoval, keďže konanie o nich práve prebieha. Na rozhodnutie má ÚVO podľa zákona 30 dní. "Ale neráta sa 30 dní od podania námietky, ale od doručenia kompletnej dokumentácie. Nemusí to teda znamenať, že dňom prijatia námietky začína úrad hneď konať," vysvetlil. Na električky vyhlásil dopravca dva tendre, na trolejbusy jeden. Tri desiatky no-

vých električiek budú stáť 75 miliónov eur bez DPH, pričom celková hodnota zákazky vrátane dodávky električky či ceny za údržbu je 108 miliónov eur. Za 80 trolejbusov zaplatí zase 41 miliónov eur bez DPH z celkovej ceny zákazky vyše 70 miliónov eur. Financovať to bude z eurofondov. Peniaze z únie sa však musia vyčerpať do konca roka 2015. Lehoty, dokedy mohli uchádzači predkladať svoje ponuky, vypršali v decembri 2012. Koľko uchádzačov sa do súťaže prihlásilo, dopravný podnik nechcel špecifikovať. Obálky podľa hovorkyne DPB Agáty Stanekovej ešte neotvorili. Predpokladajú však, že víťazov vyberú v apríli. Či konanie o námietkach môže viesť k zrušeniu súťaže je podľa Mažgúta predčasné hovoriť. Všetko bude podľa neho závisieť od výsledku. (tasr)

Bzzik je webová služba, ktorej názov je odvodený od slova "Bzz", ktorým opisujeme „bzzikot“ pracovitých vèelièiek. Tak ako je vèielka symbolom usilovnosti a pracovitosti je Bzzik miestom na jednoduché, efektívne a rýchle spájanie ěudí hěadajúcich prácu s tými, ktorí ju ponúkajú. www.facebook.com/bzziksk

hľadáme kolportérov

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

na roznos novín počas víkendov

$Servis TV 45 52 36 95, 0905 565 938

Volajte

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

0907 887 362, Po-Pia od 8:30 do 16:30

$Prídem k Vám 0908 880 289, 0944 300 358 OPRAVA PC KLIMATIZÁCIE KRTKOVANIE

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–*

ČALÚNENIE

200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

$Čalunníctvo rýchlo kvalitne 0903 714 604 ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

$Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0948 141 131 $Certif. účtovníctvo, Dane. www. cas1.sk 0917 30 30 12

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

0908 979 518

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADOV

www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

ba 13-02 STRANA - 07

veĐkokapacitnými kontajnermi 7m3, 14m3 a 30m3 Tel.: 0902/ 980 986, 0911/ 723 066 e-mail: slovakia@brantner.com

94-0008

REMESELNÍCI

REVÍZIE - odstraňovanie reviznych závad. KONTAKT: 0944 065 945

02-007

PONUKA PRÁCE

$Obchod.podnikanie: 0904 452 835

Výpomoc v centre zdravého životného štýlu 52-0012

KOMERČNÁ RIADKOVÁ INZERCIA

www.bzzik.sk


Vedúci redakcie: Radoslav Gloznek, Mgr. Inzercia: Eva Horáková 0907 702 195 Daniela Nemečková 0905 719 136 Simona Psotná, Mgr. 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518

ˆ—ˆ w’—•ˆ…‘˜ˆ– –Œë‡

Minuli sa vám

Distribúcia:

V prípade nepravideľného doručovania, kontaktujte našu redakciu. Týždenník Bratislavsko je súčasťou siete 36 regionálnych novín na Slovensku:

Ko n t a k t: 0 9 07 82 7 0 0 2 , 0 9 07 821 37 7 w w w. j a d ro - s t av. s k , e - m a i l: j a d r o - s t av@ j a d ro - s t av. s k

ˆ˜• ’뤤¥ªªëˆ ’‡ë¡¡ªªë‡ ê}’„„—ˆˆê‘„„ê… …ˆ“„— „ ‘>ê::B––’ê

9 lacné 9 kvalitné 9 rychlo

0800 155 155

VOLAJTE VOLAJTE VOLAJTE

0905 719 134 psotna@gmail.com %UDWLVODYVNR QD)DFHERRNX NOLNDMWH KWWSZZZIDFHERRNFRPEUDWLVODYVNRVN

D

P

dizajn a výroba interiérov Î kuchynské linky Î vstavané skrine Î schody - stupnice od 50 € Î výroba už do 10 dní

Prezident?

-30%

Bratislava

94-0011

Slovenská kvalita! Už 11 rokov na trhu.

15-0005

Vraj je náš, občiansky prezident. Hovorí sám o sebe. Náš pán prezident. Mal by byť náš, veď sme si ho zvolili priamo ľudia, nie politici. Keď sa však ohliadnem na tie dlhé roky, čo Ivan Gašparovič prezidentom je, nemôžem si pomôcť, neregistrujem žiadny postoj či rozhodnutie, ktorým by pán prezident dokázal svoje slová, že je prezidentom všetkým ľudí na Slovensku. Svojho času sa objavila tajná nahrávka, kde pán prezident hovorí, že sa cíti defacto akoby člen Smeru. Ľudia, čo ho nevolili, to tak cítili dávno, ale až vtedy to priznal (aj keď len členom Smeru), že to tak je. A za tie roky to dokázal aj skutkami. Vo svojich vystúpeniach vždy hanil len dnešné opozičné strany a mojkal svoj Smer. Nepamätám si za tie roky ani jedno jeho vystúpenie, kde by Smer a jeho kumpánov z prvej vlády verejne pokarhal, keď sa rozkrádali miliardy v nástenkových, mýtnych či emisných tendroch. Ani slovíčko. A tak na to ľudia čakali! Nedokázal to a zrejme už ani nikdy nedokáže. Bohužiaľ. Pán prezident, bohužiaľ, na prezidenta za tie dlhé roky nedorástol. Prezident totiž neznamená prijímať návštevy a čítať napísané príhovory. Prezident znamená udávať tón - otvárať verejné debaty, prinášať myšlienky a ako morálna autorita zasiahnuť, keď politici zneužívajú moc na úkor svojich voličov. Nič z toho náš pán prezident nikdy nedokázal. Prečo? Prvý krok bol zlý. Prezidentom v parlamentnej demokracii nemá byť politik. Som o tom hlboko presvedčený. Prezident má byť čistá duša, nepoškrvnená politikou. Kým politikom bude, vždy bude nadŕžať tým „svojim“, ktorí ho do paláca dostali, tak ako teraz Gašparovič s Čentéšom – nádherný dôkaz, že Slovensko si konečne zaslúži skutočne občianskeho nezávislého prezidenta. Dokáže ho nájsť? igor matovič

odkuch 2 s 9

P

H

Tieto noviny mali po celom Slovensku trojtýždňovú pauzu. Preto som ani ja nič nepísal a vy nečítali :o). Boli krásne sviatky a všetci sme si ich na Slovensku užívali. Každý po svojom. Neviem ako vy, ale ja mám z roka na rok väčší dojem, že nám skutočný zmysel Vianoc uniká. Opäť raz, tak ako pred dvetisíc rokmi, odsúvame Ježiša na okraj nášho záujmu. Vtedy do maštale za Betlehém, dnes na posledné miesto v našej mysli. Po darčekoch, plných stoloch a kope zábavy. Po pozlátku.

e yn € 9H

s od k r s D 24

e in 5 €

na strane obyčajných ľudí

02-0003

Radovan Janega 0907 887 362 Vydavateľ: regionPRESS, s.r.o. Registrované na MK SR pod evidenčným číslom EV 3676/ 09 Náklad: 83.262 výtlačkov Pôsobnosť: okresy Bratislava Distribúcia: zadarmo kolportérmi do domácností týždenne: Rača, Trnávka, Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory

02/ 6542 2387 0905 616 329

94-0005

V našej redakcii si môžete zadať plošnú inzerciu do ľubovolného okresu v Slovenskej republike

19-0006

Blatnícka 3, Bratislava tel.: 02/ 4463 7645 fax.: 02/ 4463 7646 e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

www.bratislavsko.sk

Redakcia:

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

ks.oksvalsitarb.www

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Bratislavsko 13-02  

Bratislavsko 13-02

Bratislavsko 13-02  

Bratislavsko 13-02

Advertisement