Page 1

Lokálne vydanie západ

číslo 46 16. november 2012

REKONŠTRUKCIE BYTOV A RD

02-49 10 30 40

Všetky stavebné práce:

Tomašíkova 35, BA

www.bankodmal.sk | 02/623 17 602, 0918 85 99 88

Dodávka, montáž a servis: garážových brán plotových brán pohony pre brány posuvné systémy

02-0041

Naša vzorková predajňa: Gbelská 19, Záhorská Bystrica 02 / 65 45 81 31 - 5 | brany@menton.sk | www.menton.sk

www.bratislavsko.sk

... PRÍĎTE SI VYBRAŤ SVOJU BRÁNU

ks.oksvalsitarb.www

GARÁŽOVÉ A PLOTOVÉ BRÁNY, BRÁNOVÉ SYSTÉMY

02-0046

3 murárske - maliarske 3 obkladačske - dlaždiace 3 elektroinštalačné - vodoinštalačné

94-0006 94-0008 06

Distribúcia v lokalitách: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín, Horský Park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, Kramáre

Znaèková predajòa vlny, èasopisy s pletenou módou, všetko na pletenie a háèkovanie

Romanova 3 tel.: 0915 845 000

REZANIE BETÓNU - Jadrové vŕtanie

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

51-0506

34-0001

20% • ODVOZ ODPADU • VYPRATÁVANIE • PRENÁJOM KONT. 4, 6, 9, 12 m3 • DOVOZ ŠTRKU, PIESKU a ORNICE 0910 964 307 0917 570 195

BUK, DUB s dovozom

NAJVYŠŠIA KVALITA ZA BEZKONKURENČNÉ CENY Ku každej objednávke hodnotný darček!

0917 649 213

Vizitky

www.p-k.sk Prevádzka: Vajnorská 89, 831 04 BA tel.: 02/44460089, 0911/ 289 790

ZĽAVA

0907 244 317 | bkovacic@chello.sk

PALIVOVÉ DREVO

3Odvoz a uskladnenie odpadov 3Výkup železa a farebných kovov 3Autorizovaný zber a spracovanie autovrakov 3Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení 3Demolačné a búracie práce 3Autodoprava, preprava VZV a UNC

• zmiešaného stavebného odpadu neznečisteného škodlivinami (6,72 €/t s DPH) • výkopovej zeminy (4,32 €/t s DPH) v PEZINKU

www.RENOVUM.sk renovum@renovum.sk

16-0335

USKLADENIE

0917 925 744 0905 477 261

94-0075

www.renovacieps.sk 51-0016

www.rezanie-betonu.com

02/ 4552 7617 0903 430 443 0918 179 590

ƒ búracie práce, ƒ statick. posudok ƒ jadrové vŕtanie a odvoz ƒ stavebného odpadu

Tel.: 0905 241 789 BEZPLATNÉ PORADENSTVO, VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY U VÁS DOMA.

0800 185 244

REZANIE PANELOV

RENOVÁCIA DVERÍ VSTAVANÉ SKRINE PARKETY

AKC - Búracie práce IO - Murárske práce CEN VÉ Y! - Odvoz-statik-elektr.

0905 700 118

52-0560

94-0263

www.svetvlny.sk

www.intor.sk

VOLAJTE BEZPLATNE

02/ 44 63 76 45

www.kontajnery-odpad.sk

94-0040

OC DANUBIA (Carrefour Petržalka), Panónska cesta 16, BA Otváracie hodiny: Pondelok - Nede¾a 10:00 - 20:00 alebo v našom e-shope

Komplet do 5 dní

nájdete v

32-0024

SVET VLNY

KÚPEĽKY REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIE

*

32-0001

Predajòu


0905 420 440

www.autoplast.sk

IB Rein, Líščie Nivy 23, 821 08 Bratislava 02 44 00 99 11, 0903 864 181

Kupón zľava 10%

94-0456

www.bratislavsko.sk

Máte málo klientov? Dajte si inzerát do našich novín! 0907 702 195, 0905 719 136

Typizované okná do 48 hod

Z¾avy až do 50 % G profil s.r.o. Beòadická 17 Bratislava

02 / 64 28 20 97 0901 / 789 001

gprofil@gprofil.sk www.gprofil.sk

Plastové a hliníkové okná. Žalúzie, sieky a doplnky . Záruèný a pozáruèný servis. Servis do 24 hodín .

94-474

16-0008

Kde?

Nový online portál!

www.renovacia-dveri.eu Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás - služba zdarma !!! PONÚKAME E AJ: - KąUïKY - ZÁMKY - SKLO - TESNENIA A - DOPLNKY

0905 605 934 02/455 207 87

Odeská ul. 75, 82 106 BA, renovacia@renovacia-dveri.eu

POLÍCIA PÁTRA Hacala Niko - nezvestný 19 roþný Niko Hacala z Bratislavy je nezvestný od 30.10.2012, kedy diši l odišiel z miesta svojho pobytu na doposiaĐ nezistené miesto. Niko Hacala je 160cm vysoký, štíhlej postavy. Má plavé vlasy dlhé po plecia a zelené oþi. Naposledy mal na sebe obleþenú hnedú zimnú bundu a bledomodré riÀe. Brezniþan Jaroslav - hĐadaný Na 44 roþného Jaroslava Brezniþana z Bratislavy vydal Okresný súd v Pezinku v roku 2011 príkaz na zadržanie a jeho dodanie do výkonu trestu odĖatia slobody pre preþin podvodu. NakoĐko do výkonu trestu nenastúpil v urþenej lehote a jeho pobyt nie je známy bolo po Ėom vyhlásené pátranie. Besediþ Ivan - nezvestný 55 roþný Ivan Besediþ z Bratislavy je nezvestný od januára 2012, kedy bol naposledy videný svojim bratom v Záhorskej Bystrici. Ivan Besediþ je 170cm vysoký, zavalitejšej postavy. Má šedivé vlasy a hustú šedivú bradu s fúzami. Lakatošová Alžbeta - hĐadaná Na 42 roþnú Alžbetu Lakatošovú z Bratislavy vydal Okresný súd Bratislava I. príkaz na dodanie do výkonu trestu odĖatia slobody pre trestný þin krádeže. NakoĐko sa v mieste svojho bydliska nezdržiava už dlhšiu dobu a jej pobyt sa doposiaĐ nepodarilo zistiĢ, bolo po nej vyhlásené celoštátne pátranie. Kollárik Ján - hĐadaný Na 57 roþného Jána Kollárika z Bratislavy vydal Okresný súd Bratislava II. príkaz na zatknutie pre zloþin úverového podvodu. Ján Kollárik je 171-175cm vysoký, štíhlej postavy.

AkékoĐvek informácie k hĐadaným a nezvestným osobám môžete poskytnúĢ na známom telefónnom þísle 158 alebo na ktoromkoĐvek útvare Policajného zboru.

BA 12-46 STRANA - 02

97-0007

16-0333

51-0504

0911 990 463

yČistiareň kobercov yčistenie interiérov áut

16-0009

rýchlo a lacno 0905 947 496

33-0138

opravanaraznika.sk

PRESTAVBY BYTOV A DOMOV


s.r.o.

POOR a.s. DALKIA a.s. Technopol a.s. Americká ambasáda Philip Morris - Figaro Nemocnica Kežmarok a ďalšie stovky spokojných zákazníkov

y víno y sirupy y chémia

- plastové vedro s vekom,,od 1L do 19L - plastové mechanické a pištolové rozprašovaåe od 33ml do 1L - plastové poháre od 4ml do 0,5L V areáli JŠ Servis, Bratislavská 83, PK

0903 428 036, sapid@sapid.sk, www.sapid.sk

www.sorbo.sk 33-0173

SORBO, Starohájska 35, Bratislava - Petržalka Tel.: 02/62 41 08 86, mobil: 0903 783 951

POZOR AKCIA

PALIVOVÉ DREVO

BUK, AGÁT 4 m dĺžky ZA VÝPREDAJOVÉ CENY!

Ponúkame aj kálané palivové drevo za skvelé ceny! Tel.: 0917 649 213

16-0494

SAPID

Referencie:

PREDAJ PET FúAŠÍ

02-0034

Renovácia dverí a zárubní

%UDWLVODYVNR QD)DFHERRNX NOLNDMWH KWWSZZZIDFHERRNFRPEUDWLVODYVNRVN

P l a s t o v é o k n á a d v e r e z a n e u v e r i t e ¾ n é c e n y 515 €

397 €

mobil: 0948 528 202 info@pazzorealplus.sk www.pazzorealplus.sk

195 €

280 €

363 €

P r i o b j e d n a n í d o k o n c a d e c e m b r a 2 0 1 2

1 0 % Z ¼ A V A 53-0292

94-165

n a v y š e !

Ceny sú uvedené vrátane vonkajších a vnútorných parapetov. Demontáže a montáže okien, odvozu a likvidácii starých okien. 6-komorový profil, šírku profilu 8 cm, dvojsklo U=1,0 W/MK Argon. Celoobvodové kovanie. Záruka 5 rokov na profilový systém. Dodávka do 10 dní, biele aj farebné prevedenie. V cene je zahrnutá DPH.

Nebojte sa zimy! Počas montáže ste len hodinu bez okien! Nemusíte nikam chodiť, my prídeme za vami! Pravidlá žrebovania:

Kalypso_KHL_Bratislavsko_224x1361 1

BA 12-46 STRANA - 03

02-0359

• Každý mesiac prebieha losovanie o dva lístky na jeden zápas KHL v Bratislave • Do žrebovania budú zaradení všetci, ktorí si kúpia okná v mesiacoch november až január a budú im namontované medzi 1. 1. 2013 a 31. 3. 2013

14. 11. 2012 12:52:22


COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. VeĐkosĢ kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400

spravodajstvo V Dúbravke zmiznú každý mesiac štyri poklopy 32-0009

41-23

SLUŽBY

DRAŽBA 3 - IZBOVÝ BYT, PETRŽALKA

BÚRANIE, ODSTRAŇOVANIE DOMOV A OBJEKTOV

0908 979 518

24-0090

- Zbúranie (vypratanie) - Uskladnenie - Výkopové práce - Naloženie - Odvoz - Preprava VZV, UNC a mini bagrov - Dovoz štrkov a piesku

BKB Partners, spol. s r.o. vyhlasuje opakovanú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2012 o 10:00 hod. v kancelárii dražobníka v Bratislave na Záhradníckej 68.

BKB Partners, spol. s r.o. vyhlasuje opakovanú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2012 o 09:30 hod. v kancelárii dražobníka v Bratislave na Záhradníckej 68.

Predmetom dražby sú určené nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4142 Správy katastra Bratislava pre katastrálne územie: Záhorská Bystrica, a to parc. č. 2652/715, parc. č. 2652/716, parc. č. 2652/901, parc. č. 2652/902, parc. č. 2652/903, parc. č. 2652/930, parc. č. 4120/225, parc. č. 4120/226 a parc. č. 4120/227 a určené nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5321 Správy katastra Bratislava pre katastrálne územie: Záhorská Bystrica, a  to stavba s.č. 8111 (rodinný dom v Bratislave, mestskej časti Záhorská Bystrica na ulici Strmý Vŕšok 8111).

Predmetom dražby sú určené nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2868 Správy katastra Bratislava pre katastrálne územie: Karlova Ves, a to byt č. 4 na 2.p. bytového domu s.č. 3012 v Bratislave - Karlovej Vsi, na ulici Ľudovíta Fullu 10 spolu s  prislúchajúcim spoluvlastníckym podielom. Najnižšie podanie: 100.000 eur Minimálne prihodenie: 995,81 eur Dražobná zábezpeka: 30.000 eur

Najnižšie podanie: 1.687.500 eur Minimálne prihodenie: 3.319,39 eur Dražobná zábezpeka: 49.790 eur Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. k rukám alebo na účet v UniCredit Bank Slovakia a.s., č.ú.:1111944009/1111, VS: 2162007 2. bankovou zárukou: veriteľ - BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329) 3. do notárskej úschovy: príjemca - BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329)

auctio, s.r.o. dražobná spoločnosť

52-0477

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. k rukám alebo na účet v UniCredit Bank Slovakia a.s., č.ú.:1111944009/1111, VS: 21620071 2. bankovou zárukou: veriteľ - BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329) 3. do notárskej úschovy: príjemca - BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329) Bližšie informácie na tel. č. 02/555 686 23 a na www.bkbpartners.eu

Dražba

Bližšie informácie na tel. č. 02/555 686 23 a na www.bkbpartners.eu

AKCIA Demontáž a odvoz starých rámov

Dražba bytu v obci Bratislava K. ú. Vajnory, obec Bratislava, okres Bratislava III., zapísaná na LV č. 3142 ako: A. byt číslo 102, na 1.p. vo vchode: Rybničná 61/A nachádzajúci sa v bytovom dome, (popis stavby: Rybničná 61/A), so súpisným číslom 10194 na parcele registra„C“, číslo 2166/5; B. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 4701/561124 – ín k celku C. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4701/561124 – ín k celku k pozemku: parcela registra„C“, parcelné číslo 2166/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1116 m2 parcela registra„C“, parcelné číslo 2166/11, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 823 m2 Nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve Dlžníka, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 1/1 - ina k celku. Miesto dražby : Stráž 3/223, 960 01 Zvolen, Sídlo advokátskej kancelárie: LawService, s.r.o., 2.poschodie Čas: 29. november 2012 o 10.00 hod. Najnižšie podanie: 23.400,- Eur Dražobná zábezpeka: 7.000,-Eur Minimálne prihodenie: 200,- Eur Termíny obhliadok: 13.11.2012 o 15.30 hod., 20.11.2012 o 15.30 hod.

ZDARMA

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

• bezrámový otoþný fínsky ® • bezrámový švédsky AluVista ® • rámový švédsky AluPlus ® • rámový švédsky AluCombi ®

V Petržalke rozdelili prevádzky a určili im, kedy budú zatvárať

Funkþné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. 29. augusta 36/A (Po–Pia: 8.00–13.00, 14.00–18.00, So: 8.00–14.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. Autorizovaná montážna firma

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465 www.bomax.sk U nás si vyberiete!!! Pozor na nekvalitné kópie! Žiadajte slovenský certi¿kát! bomax@centrum.sk,

02-0356

Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom obhliadky na tel. č. : 0917/112 354, 0905/ 329 523, Dražobník: auctio spol. s r. o., www.auctio.sk

y Gra¿cké návrhy (vizitky, letáky, þasopisy) y Tlaþ + distribúcia (letákov do byt. schr. v BA) y Tlaþ kvalitných vizitiek 1000ks/33€ bez DPH y Zabezpeþovanie banerov y Balíkové riešenia webstránok

52-0559

0907 591 758, 0903 232 724

47-0545

Zabezpeþujem pre ¿rmy a podnikateĐov:

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADOV

e-mail: easybau@zoznam.sk

0948 14 79 14

94-0028

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 0911 / 833 855, 02-322 02 734, www.platitsaoplati.sk

52-0569

Miesto dražby: Dražobná miestnosť č. 407, 4. poschodie, Košická 56, 821 08 Bratislava Čas dražby: 20.12.2012 o 09:30 hod. Predmet dražby: 3 izbový byt č. 21 o výmere 70,28 m2 s loggiou, na 2. p., vchod Vlastenecké nám. č. 10, bytový dom súpisné č. 1186, postavený na parcelách č. 4435 a 4436. S bytom je spojený spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a zariadeniach bytového domu súpisné č. 1186 o veľkosti 1/64 - in. Najnižšie podanie: 87 600 EUR

Bratislavskú Dúbravku trápia krádeže kanalizačných a šachtových poklopov. Od začiatku roka do konca októbra ich musela samospráva opätovne namontovať celkom 39. Ich nahradenie si vyžiadalo viac ako 18.000 eur z rozpočtu mestskej časti, ktorý je určený na opravy ciest a údržbu verejných priestorov. „Je to naozaj nemalá suma a čo je najhoršie, tieto peniaze potom chýbajú inde,“ uviedol vedúci oddelenia rozvoja, výstavby a dopravy dúbravského Miestneho úradu Anton Lisý. „Zmiznuté poklopy nahrádzame betónovými s rôznymi nosnosťami, podľa toho, čo si vyžaduje situácia,“ dodal Lisý. Nové poklopy sa už od začiatku roka osádzali na 21 miestach Dúbravky, vo všetkých častiach mestskej časti. Podľa Lisého je zarážajúce, že poklopy zmizli aj v blízkosti materských a základných škôl na uliciach Pri Kríži, Bílikova a Nejedlého. „Je to pre mňa nepochopiteľné, tí ktorí to robia, priamo ohrozujú životy spoluobčanov, hlavne detí. Chýbajúci poklop môže byť príčinou tragédie a možno aj vyhasnutých ľudských životov,“ zdôraznil Lisý. Podľa náčelníka mestskej polície v Dúbravke Vladimíra Stanka sú indície, že poklopy kradnú neprispôsobiví občania a vyvážajú ich na Záhorie, kde ich odovzdávajú v zberných surovinách. Niekoho priamo prichytiť pri čine sa však doteraz podľa Stanka nepodarilo. Okrem kanalizačných a šachtových poklopov sa v Dúbravke na opravy ciest a verejných priestranstiev v tomto roku dalo najviac peňazí na opravu podmytých ciest a chodníkov, opravu parkovísk a schodísk. Lisý priznal, že pre nedostatočné finančné prostriedky sa opravujú len najnutnejšie veci. „Značnú časť z vyčlenených prostriedkov pohltia havarijné stavy. Na komplexné opravy by sme potrebovali viac peňazí,“ dodal. Zo sumy 256.000 eur, ktoré sú v tohtoročnom rozpočte, minuli v Dúbravke už takmer 231.000 eur. Aj zostávajúca suma na tento rok sa podľa Lisého použije na sanáciu havarijných stavov - prepady ciest, ukradnuté poklopy, nebezpečné výtlky a opravu asfaltových povrchov v materských školách, kde bezprostredne hrozí nebezpečenstvo úrazu detí. „Ostatné požiadavky na opravy ciest, chodníkov, parkovísk, schodov a iných verejných priestorov a zariadení sa budú realizovať až z budúcoročného rozpočtu, ktorí schvália poslanci,“ dodal Lisý. (tasr)

Od začiatku budúceho roku sa budú v bratislavskej Petržalke pohostinstvá či reštaurácie rozdeľovať na tie, ktoré stoja samostatne a tie, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome. Podľa tohto kritéria im mestská časť určí, kedy svoju prevádzku večer zatvoria. Nové pravidlá vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) schválili petržalskí poslanci.

BA 12-46 STRANA - 04

Prevádzky, ktoré sú umiestnené v bytových či rodinných domoch, budú môcť mať otvorené od 06.00 do 22.00 h. Tie, ktoré sa nachádzajú mimo nich, budú môcť návštevníkov hostiť o hodinu dlhšie, teda do 23.00 h. „Dali sme pravidlá, ktoré len reprezentujú názory občanov. Ľudia nás bombardovali, aby sme s tým urobili poriadok,“ povedal po odhlasovaní návrhu starosta Petržalky Vladimír Bajan. Podnikatelia sa musia novým pravidlám prispôsobiť do 30 dní. Dosiaľ podľa starostu pravidlo neexistovalo, iba sa povedalo, že prevádzková doba je do 21.00 h. Vzťahovalo sa to však na všetkých a starosta mohol udeľovať výnimky. „Našiel som rozhodnutia z minulého obdobia, ktoré boli do 03.00, do 04.00 h. Na tej istej terase boli niekedy aj tri rôzne rozhodnutia. Dokonca sme našli prevádzky, kde vôbec nebolo rozhodnutie o otváracích hodinách,“ vysvetlil starosta. Novým VZN tiež mestská časť chcela dať väčšie možnosti podnikateľom, ktorí nie sú priamo v obytnom dome. Jednorazové akcie, akými sú svadby či iné oslavy, nariadenie nepostihuje. Petržalskej poslankyni Kristíne Hájkovej sa návrh nepáčil, chcela skrátiť obe časy otvorenia o jednu hodinu. „Často sa stáva, že kým podnikateľ upovedomí svojich zákazníkov k tomu, aby opustili prevádzku, tak sa to predlžuje. Ak by porušil prevádzkovú dobu, stále by to bolo v súlade so zákonným znením, že do 22.00 je nočný pokoj,“ myslí si. Jej pozmeňujúci návrh ale neprešiel. Starosta Bajan hovorí, že Petržalka je v pomerne komplikovanej situácii, keďže veľa prevádzok je práve v bytových domoch. Vo VZN je preto prvýkrát zakotvené, že Petržalčania sa k prevádzkam môžu vyjadriť v prípade, ak bude chcieť mať podnikateľ otvorené dlhšie, ako určujú pravidlá, alebo napríklad, ak to bude prevádzka s hudobnou produkciou. Starosta tvrdí, že stanovisko, ktoré dajú občania, bude záväzné. „Je to jedno z rozhodujúcich hľadísk, ktoré sa bude skúmať.“ Zároveň však dodal, že veľa demokracie môže aj uškodiť. „Nechceme terorizovať podnikateľov, ale ak zistíme, že sa to míňa účinkom, budeme pravidlá zmierňovať,“ hovorí. VZN prijala mestská časť aj z obavy, aby sa do Petržalky nehrnula zábava v čase, kedy ľudí vyženie z podnikov napríklad Staré Mesto. „Ale tiež sa nemôžeme tváriť, že sme dedina, kde sa o 21.00 h zhasnú svetlá,“ podotkol s tým, že aj nájom priestorov je pre mestskú časť zdrojom financií. „Pre nás by bolo najhorším výsledkom, ak by všetky terasy ostali neobsadené,“ uzavrel. Mestská časť vytvorila v novom VZN aj samostatnú časť, ktorá sa venuje herniam, tie povolila do 22.00 h. Určila tiež podmienky a uviedla dokumenty, ktoré musí podnikateľ predložiť pri jednotlivých žiadostiach, ktoré súvisia s prevádzkou a prevádzkovou dobou. (tasr)

Vizitky

02/ 44 63 76 45


SLUŽBY

www.bratislavsko.sk PARMAL Tupolevova, s.r.o.

FARBY LAKY

MALIARSKE POTREBY

Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h

Tupolevova 21, Bratislava - Petržalka 02/ 6353 5961 - 3, e-mail : parmalcolor@zoznam.sk S týmto vystrihnutým kupónom získavate pri jednorázovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!

32-0007

COLOROVACIE CENTRUM 7 000 ODTIEŇOV FARIEB

VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OBKLADOV

KONCOROÈNÉ Z¼AVY NA MONTÁŽ PLASTOVÝCH OBKLADOV!

JHP Univerzum, spol. s r.o. Hlavná 242, Jahodná 930 21 Tel./fax: 031/559 1125 Mobil: 0905 655 068 www.jhp.sk

53-0289

H¼ADÁME OBCHODNÉ ZASTÚPENIE A VE¼KOODBERATE¼OV

- Plastové ploty, brány a zábradlia - Roletové systémy - Plastové okenice - Sieky proti hmyzu - Betónové montované garáže

BA 12-46 STRANA - 05


OKNÁ, BRÁNY, STAVBA, OKNÁ, INTERIÉR INTERIÉR

H

D

e in 5 €

P

odkuch 3 s 3

e yn € 0H

s od k r s D 26

dizajn a výroba interiérov

P

Î kuchynské linky Î vstavané skrine Î schody - stupnice od 50 € Î výroba už do 10 dní

33-0007

-30% Bratislava

obvodových stien s cieľom prepustiť dostatok svetla a následne udržať čo najviac tepla v miestnosti. Dnes je už výber aj v tomto segmente veľmi široký – niekto uprednostní okná plastové, iný drevené či hliníkové. Záverečnou fázou je dokončovanie interiéru. Ale skôr, ako začneme zháňať či objednávať zariadenie, je treba si starostlivo premyslieť, koľko priestoru máme pri zariaďovaní, či prestavbe bývania, k dispozícii. Treba zohľadniť tvar miestnosti, osvetlenie, prihliadať na celkový štýl a samozrejme, pokúsiť sa všetko prispôsobiť požiadavkám a potrebám budúcich obyvateľov. Vstupné priestory bytu alebo domu sú charakteristické takým nábytkom a zariadením, aké sa nenachádza v žiadnej inej časti nášho obydlia : nájdeme tu vešiaky, zrkadlá, police, rohožky, botníky, stojany na dáždniky, ale i skrine a komody. Keďže je to asi najexponovanejší priestor, podlaha by mala byť odolnejšia v porovnaní s ostatnými, ale hlavne musí byť ľahko udržiavateľná a bezpečná. Tieto nároky spĺňa dlažba, ale aj PVC, vinyl a pod. Plocha obývačky by mala mať aspoň 18 m2. V staršom byte to docielime jedine odstránením zbytočných nenosných priečok, v dome máme väčšinou k dispozícii viac miesta a tým aj

stavebná činnosť

väčšie možnosti vytvorenia vhodného priestoru. Pri navrhovaní kuchyne je vhodné dodržiavať tzv. kuchynské zóny - pracovnú, varnú, umývaciu a odkladaciu. Pracovná plocha v linke by mala mať pre pohodlnú prípravu stravy hĺbku i šírku najmenej 60 cm bez prerušenia. Kúpeľňa je v dnešnej dobe plnohodnotným priestorom každej domácnosti. Mala by odzrkadľovať náš vkus, farebné cítenie, byť oázou oddychu a pokoja, ale hlavne by mala spĺňať funkčné nároky. Vzhľadom na dôležitú úlohu oddychu v našom živote, je veľmi dôležité zariadenie spálne, výber vhodného nábytku, postele, matracov, doplnkov a textilu. V panelákoch si ľudia ako spálňu vyberajú zvyčajne najmenšiu miestnosť, pretože dispozičné riešenie ani iné možnosti neponúka. V rodinnom dome je výber samozrejme väčší, a záleží len na vás, kde a aká veľká bude vaša spálňa. Všeobecne platí, že spálňa by mala byť na tichšej strane vášho domu, v takzvanej nočnej časti, je vhodné orientovať spálňu na sever, severozápad prípadne východ. Pokúsiť sa zvládnuť všetky tieto úskalia môžete skúsiť aj s pomocou odborníkov, ktorých nájdete na týchto stránkach.

Bratislava

Máme výhercov súČaže trojlístok šČastia! Posledných 6 týždňov sa uskutočnila v našich novinách čitateľská súťaž o vecné ceny v hodnote 2 600 €. Úlohou súťažiacich bolo zbierať súťažné kupóny, nalepiť ich na hraciu kartu a odoslať ju na korešpondenčnom lístku do centrály spoločnosti regionPRESS v Trnave. Súťažilo sa o dve vecné ceny v celkovej hodnote 2 600 €. Počas trvania súťaže ste nám zaslali na centrálu viac ako 20 000 korešpondenčných lístkov. Také množstvo sme skutočne nečakali. Tento pondelok sa konalo riadne žrebovanie a šťastie sa tentokrát usmialo na Zuzana B. z Lieštan, ktorá vyhrala zatepľovací systém BAUMIT a na pani Blanku B. z Galanty, ktorá vyhrala bezpečnostné dvere SHERLOCK.

KG

G

STAV

• Novostavby, stavebný dozor • Rekonštrukcie a prestavby RD a obchodných priestorov a bytových jednotiek • Realizácie aj na kľúč!

• Štrk, piesok • Odvoz stavebnej sute • Vykládka hydraulickou rukou • Kontajner 3

do 3m

0903 853 022, 0904 159 313

33-003

du, a to cez prípojku, ktorá ešte pred vstupom do samotnej domácnosti prechádza cez úpravňu vody. Pri riešení vodovodného potrubia sa súbežne rieši kanalizačný systém, ktorý vyúsťuje buď do verejnej kanalizácie, alebo do žumpy, prípadne čističky odpadových vôd. Najväčšiu časť energií spotrebovaných v domácnosti tvorí energia potrebná na vykurovanie, preto je dôležité vybrať si správny zdroj tepla. Niektorí uvažujú nad klasikou – návratom k pevným palivám, iní sa rozhodujú nad modernými alternatívnymi zdrojmi, ako je solárna energia alebo tepelné čerpadlá. Keď máte dokončené inštalácie, čakajú vás omietky a potery. Výber obkladov a dlažieb je náročná úloha pre každú domácu pani. Vytvoriť tú správnu atmosféru vám pomôžu v špecializovaných vzorkových predajniach, kde si konkrétne kombinácie môžete pozrieť priamo na mieste alebo v 3D vizualizáciách. Veľmi dôležitým krokom pri dokončovaní domu (alebo pri prerábaní bytu) je otázka výberu správnych okien a dverí. Okno je dôležitý výrazový prostriedok architektonického i estetického stvárnenia objektu. Jeho hlavnou funkciou však je vyplnenie

24-0006

Stavba rodinného domu alebo prestavba bytu je vždy vážne rozhodnutie, ktoré nielen podstatne zaťaží rodinný rozpočet, ale aj veľkou mierou ovplyvní to, v akom prostredí prežijeme niekedy aj celý zvyšok života. Plánovaniu takéhoto kroku teda musíme venovať náležitú pozornosť. V prvom rade je to výber vhodného pozemku, hoci väčšina z nás sa k pozemku možno dostane v rámci rodinných väzieb darovaním alebo dedením. Ďalším zásadným rozhodnutím je, či budeme rodinný dom stavať svojpomocne, alebo či využijeme služby niektorej špecializovanej spoločnosti. Dnešný trh ponúka naozaj veľké množstvo firiem, ktoré postavia rodinný dom na kľúč, prípadne zhotovia len tú časť stavby, na ktorú si netrúfate sami. Takisto je to pri prerábaní bytu – môžete si vybrať, či si necháte iba profesionálne vybúrať nenosnú priečku, či si dáte aj vymaľovať alebo osadiť novú sanitu. Ak už máte stavbu uzavretú, môžete sa pustiť do rozvodov. Moderné, bezpečné a inteligentné elektroinštalácie budov sa už v dnešnej dobe stávajú samozrejmosťou. Moderná technika však už vstupuje aj do vodného hospodárstva, kde sa vodovodné potrubie väčšinou pripája k verejnému vodovo-

BA 12-46 STRANA - 06

Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže. Vážime si vašu prejavenú dôveru a v čitateľských súťažiach budeme pokračovať aj v budúcnosti. Sledujte naše noviny pravidelne a v ďalšej súťaži sa šťastie možno prikloní na vašu stranu.


SLUŽBY SIMPLY CLEVER

15-0009

Dobite si energiu na celú zimu!

Zima so znakou ŠKODA od 5. 11. do 15. 12. 2012 Prí‘te so svojím vozidlom ŠKODA na záÀažový test batérie a predí‘te neakaným komplikáciám so štartovaním v zime. Pri absolvovaní záÀažového testu batérie alebo pri kúpe ŠKODA Originálnych alebo Economy batérií dostanete špeciálne dvojbalenie energetického nápoja Red Bull ako darek. Nezabúdame ani na vaše pohodlie, preto teraz môžete získaÀ zimný sortiment ŠKODA Originálneho príslušenstva s cenovým zvýhodnením 20 %. Užite si zimu a jazdite bezpene. )alšie informácie získate na www.skoda-auto.sk Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

Tel.: 02/48 484 120 02-0349

DANUBIASERVICE, a.s. Rož­avská 30 821 04 Bratislava

skoda_inz_danubiaservice_148x136.indd 1

1. 11. 2012 21:15:25

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–* 200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

0908 979 518

www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

BA 12-46 STRANA - 07

hľadáme kolportérov na roznos novín počas víkendov Volajte

0907 887 362, Po-Pia od 8:30 do 16:30


Horúce ponuky na www.megazlava.sk Rukavice na dotykové displeje Redakcia:

Blatnícka 3, Bratislava tel.: 02/ 4463 7645 fax.: 02/ 4463 7646 e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

V našej redakcii si môžete zadať plošnú inzerciu do ľubovolného okresu v Slovenskej republike Vedúci redakcie: Radoslav Gloznek, Mgr. Inzercia: Eva Horáková 0907 702 195 Daniela Nemečková 0905 719 136 Simona Psotná, Mgr. 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Distribúcia:

Radovan Janega 0907 887 362 Vydavateľ: regionPRESS, s.r.o. Registrované na MK SR pod evidenčným číslom EV 3676/ 09 Náklad: 86.738 výtlačkov Pôsobnosť: okresy Bratislava I - V Distribúcia: zadarmo kolportérmi do domácností: týždenne: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devinská Nová Ves, Devín, Horský park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čuňovo, Koliba, Kramáre

V prípade nepravideľného doručovania, kontaktujte našu redakciu. Týždenník Bratislavsko je súčasťou siete 36 regionálnych novín na Slovensku:

Rukavice sú vhodné pre iPHONE , iPAD , HTC , BLACKBERRY a všetky telefóny a tablety s dotykovým displejom. Na výber sú dámske alebo pánske.

Pôvodná cena: 12,99 €

teraz za 7,50 €

Hojivá propolisová masĢ Blahodarné úþinky propolisovej masti slúžia k regenerácii suchej a popraskanej pokožky, podráždenej slnkom, atakom hmyzu, alebo pri drobnom poranení (odreniny). Je taktiež vhodná aj na pery.

Pôvodná cena: 9 € teraz

za 4,50 €

Protišmykové návleky na obuv Kráþanie na snehu þi Đade môže byĢ odteraz zábava a trendy! VeĐkosĢ S = 35, 36, 37, 38, 39, 40 VeĐkosĢ L= 41, 42, 43, 44, 45

Pôvodná cena: 19,99 €

teraz za 10,99 €

...ešte viac zliav na www.megazlava.sk

www.megazlava.sk Unikátne sprchové panely Vyberte si z našej aktuálnej ponuky unikátnych sprchových panelov za bezkonkurenþné ceny na trhu !

Pôvodná cena: 40 eur, teraz len za 19,90 eur

Pôvodná cena: 130 eur, teraz len za 49,90 eur

Pôvodná cena: 140 eur, Pôvodná cena: 140 eur, teraz len za 59,90 eur teraz len za 69 eur

UNIKÁTNE SPRCHOVÉ PANELY ZA BEZKONKURENýNÚ CENU TERAZ MÔŽETE ZAKÚPIġ IBA NA WWW.MEGAZLAVA.SK

Wellness pobyt v Penzióne **** Klimek len za 90 eur pre dvoch W cena zahĚĖa: Pobyt pre dve osoby s raĖajkami v Penzióne **** Klimek na 2 noci v poĐských kúpeĐoch Muszyna Záockie. hodinový vstup do ¿tness centra hodinový vstup do soĐnej jaskyne hodinu bowlingu Vstup do rekreaþného strediska Aqua parku neobmedzene poþas celého pobytu. Pôvodná cena: 180 eur teraz len za 90 eur ýO JE MEGAZLAVA.SK? WEBOVÁ SLUŽBA, ALEBO ZďAVOVÝ PORTÁL, KDE SI MÔŽETE KÚPIġ KAŽDÝ DEĕ NOVÝ TOVAR ALEBO SLUŽBY ZA VÝHODNÉ CENY. ZAUJALA VÁS ZďAVA? CHCETE NA MEGAZLAVA.SK NAKÚPIġ A NEVIETE AKO NA TO? VOLAJTE NA 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 DO 19.00 HOD.) PORADÍME VÁM AKO NAKUPOVAġ

BA 12-43 STRANA - 8


SLUŽBY PONDELOK

19. november 2012

06:00 Teleráno 08:25 BEZ SERVÍTKY S MARKIZÁKMI 09:25 Kobra 11 XI. 10/10 10:25 Za život mojej dcéry 12:20 FARMA 13:40 FARMA - DUEL 15:30 Priatelia VIII. 17/24 16:00 Dr. House III. 1/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:45 MASTERCHEF 21:45 MASTERCHEF - Najväčšia kuchárska show 22:55 Dva a pol chlapa IX. 9/24 - PREMIÉROVÁ SÉRIA 23:15 Nočné Televízne noviny 23:40 Dr. House III. 1/24 00:35 Občanský průkaz 03:10 Kobra 11 XI. 10/10 03:55 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:50 Súdna sieň: 10 eur na deň 08:55 Súdna sieň: Robí zo mňa blázna 09:55 Najkrajšie bývanie II. 6 11:00 Áno, šéfe USA V. 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 Múmia 15:20 Simpsonovci FILM 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Zabijak bez vôdzky 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept 21:35 Dr. Dokonalý na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Kolja 21:35 Dr. Dokonalý: Znamienko krásy 5 - Slovenský dramatický seriál (2012). Hrajú: T. Maštalír, E. Sakálová 22:40 Luxusná spoločníčka 00:30 Operácia Zlomený šíp 02:50 Mafstory: Rumunský kráľ 03:30 Črepiny ) 04:10 Luxusná spoločníčka 05:50 Dámsky klub 07:15 Správy STV 07:55 Práca pre teba 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 Galileo 09:55 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /6./ 10:55 Sila lásky IV. 198/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Tajomstvo mojej kuchyne 14:15 Žena na úteku 25 15:00 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre teba 16:00 Sprá22:05 Hlavný podozrivý... vy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 8 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 20:10 Láska sa nevyhráva 21:35 Reportéri 22:05 Hlavný podozrivý newyorské prípady 7/13 - Americké spracovanie kultového britského kriminálneho seriálu, 2011 22:50 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /6./ 23:45 Doktorka Quinnová III. 00:30 Láska sa nevyhráva

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–*

www.lacne-vizitky.sk

LETNÁ AKCIA Z¼AVA 50%

SLOVENSKÉ PLASTOVÉ OKNÁ V SUPER CENE A SUPER KVALITE

1780 mm

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

2100 mm

Predajòa Bajkalská 2 • info@oknateam.sk• 0903 460 750

www.oknateam.sk

0907 702 195

20. november 2012

1450 mm

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

UTOROK

06:00 Teleráno 08:25 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 09:25 Kobra 11 XII.: Mesto v strachu 11:25 V tieni zločinu II. 7-8/22 13:20 Mentalista III. 11/24 14:20 FARMA 15:30 Priatelia VIII. 18/24 16:00 Dr. House III. 2/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX - Ľudia - príbehy - emócie 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 17:25 REFLEX ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House III. 2/24 00:25 Mentalista III. 11/24 01:20 Eleventh Hour - nulová šanca 14/18 02:10 Kobra 11 XII.: Mesto v strachu 03:40 POĎ NA RANDE NOVÁ SHOW 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:40 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 07:40 Súdna sieň: Ženu som si nebrala 08:50 Panelák: Dušan zasahuje 09:55 Najkrajšie bývanie II. 7 11:00 Áno, šéfe USA V. 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: Zabijak bez vôdzky 14:00 Panelák: Dušan zasahuje 15:00 Najkrajšie bývanie II. 7 16:00 Dr. Dokonalý: Znamienko krásy 5 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súd21:30 POD POVRCHOM na sieň: Deložovanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Ruky hore! 21:30 POD POVRCHOM 30 - Slovenský seriál (2012). Hrajú: M. Igonda, L. Lapišáková 22:45 Najprísnejší rodičia na svete 5 23:45 Čistič 01:30 Mafstory: Rekviem pre Šoóša 05:15 Dámsky klub 06:40 Správy STV 07:35 Práca pre teba 07:45 Vojna kuchárov 08:15 Duel 08:45 5 proti 5 09:35 Galileo 10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /7./ 11:00 Sila lásky IV. 199/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Postav dom, zasaď strom 14:05 Žena na úteku 26 15:00 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre 20:10 Doktor z hôr - Nové osudy teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 9 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 20:10 Doktor z hôr - Nové osudy II. 3/13 - Nové epizódy nemeckého seriálu, 2008 20:55 Otázka rešpektu II. 6/6 22:40 Luther 6/6 23:35 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /7./ 00:25 Doktorka Quinnová III.

1450 mm

200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

TVPROGRAM

www.bratislavsko.sk TVPROGRAM

STREDA

21. november 2012

06:00 Teleráno 08:20 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 09:15 Kobra 11 XII. 1/10 10:15 Oči vraha 12:10 HORÚCA KRV 13:20 Mentalista III. 12/24 14:20 FARMA 15:30 Priatelia VIII. 19/24 16:00 Dr. House III. 3/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 22:55 Dr. House POČASIE 20:20 MODRÉ Z NEBA 22:30 Nočné Televízne noviny 22:55 Dr. House III. 3/24 - Seriál, USA, 2006-2007. Hrajú: H. Laurie, L. Edelsteinová 23:50 Mentalista III. 12/24 00:50 Ochránim svoje dieťa 02:30 Eleventh Hour - nulová šanca 15/18 03:10 Kobra 11 XII. 1/10 03:50 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:40 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 07:40 Súdna sieň: Ustráchané deti 08:45 Panelák: Jeden muž dole 09:55 Najkrajšie bývanie II. 8 11:00 Áno, šéfe USA V. 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: Deložovanie 14:00 Panelák: Jeden muž dole 15:00 Najkrajšie bývanie II. 8 16:00 Kosti V. 19 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Neposedný syn 22:30 Vtierka Castle 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Kosti VII.: - NOVÉ ČASTI 7,8 22:30 Vtierka Castle III. 12 - Americký kriminálny seriál (2011). Hrajú N. Fillion, S. Katicová 23:30 Kosti V. 19 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XII. 8 01:25 Mafstory: Rýchlovka 02:35 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 12 05:15 Dámsky klub 06:35 Správy STV 07:30 Práca pre teba 07:40 Vojna kuchárov 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 Galileo 10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /8./ 11:00 Sila lásky IV. 200/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Taxík 14:05 Žena na úteku 27 15:00 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV 17:15 Galileo o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 10 17:15 Galileo - Veda za všetkým okolo nás 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:40 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:00 Galileo - Špeciál o futbale 20:35 Liga majstrov 22:50 Liga majstrov - zostrihy 00:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /8./ 01:05 Doktorka Quinnová III.

TVPROGRAM

ŠTVRTOK

22. november 2012

06:00 Teleráno 08:10 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 09:05 Kobra 11 XII. 2/10 10:05 Vražda na Tienistom vrchu 12:05 V tieni zločinu II. 9-10/22 14:00 Mentalista III. 13/24 15:00 Priatelia VIII. 20-21/24 16:00 Dr. House III. 4/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVI21:40 HORÚCA KRV NY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV - Rodinný dramatický seriál, SR, 2012. Hrajú: A. Bárta, Z. Kanócz 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House III. 4/24 00:20 Mentalista III. 13/24 01:20 Eleventh Hour - nulová šanca 16/18 02:05 V tieni zločinu II. 9/22 02:50 Kobra 11 XII. 2/10 03:35 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 12 05:45 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Chodník pravdy 08:45 Panelák: Pán žehličiek 09:55 Najkrajšie bývanie II. 9 11:00 Áno, šéfe USA V. 7 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: Neposedný syn 14:00 Panelák: Pán žehličiek 15:00 Najkrajšie bývanie II. 9 16:00 Kosti VII.: - NOVÉ ČASTI 7 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 22:45 Najprísnejší rodičia na svete Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: To dieťa zomiera 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Na divokom západe 21:30 POD POVRCHOM 31 22:45 Najprísnejší rodičia na svete 6 - Americká reality show (2009) 23:45 Haló 00:30 Webmaster 01:40 Mafstory: „Vánoce jak sa patrí“ 05:15 Dámsky klub 06:35 Správy STV 07:30 Práca pre teba 07:40 Vojna kuchárov 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 Galileo 10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /9./ 11:00 Sila lásky IV. 201/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Radosť zo života: Zora Kolínska 14:05 Žena na úteku 28 15:00 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre 22:35 Tonyho pomsta teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 11 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Rossella 6/7 21:45 Prežiť!: Priepasť smrti 22:35 Tonyho pomsta 5/8 - Seriál z prostredia francúzskeho podsvetia, 2011 23:25 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /9./ 00:25 Doktorka Quinnová III.

BA 12-46 STRANA - 9

02-0005

TVPROGRAM


SLUŽBY OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA AUTOMOTO  PREDAJ 01

$ Predám BMW 525D combi, r.v.2007, čierna perleť, maxim. výbava, 8x pneu., orig. stav, cena 15.500€. Tel: 0905189623 ZV AUTOMOTO  KÚPA 02

$Kúpim akékoľvek auto aj nepojazdné (zn. Škoda, Renault, Fiat, BMW, Nissan, Daewo, atď.), staršie - novšie, skorodované havarované aj bez TP, STK, EK, osob., nákl. aj vraky. Odvoz si zabezpečím. Tel.: 0903 033 794 $Odkúpim od Vás Vaše auto akejkoľvek značky, aj firemné. Platba ihneď v hotovosti! Tel.: 0905 615 571 $Kúpim vaše nepotrebné, havarované auto-vrak. Tel.: 0919 285 295 $Kúpim auto-vrak. Tel.: 0949 175 758 AUTOMOTO  RÔZNE 03

$Predám Man kontajner vyklápačka ruka + 2 kontajnery, nosnosť ruky na 10 m od 3,5 t do 800 kg, nosnosť auta 10 t, cena auta 50.000 € + kontajnery, t.č. 0905 251 949 $Predám skladací stanový obytný príves SKIF M1. Tel: 0905331633 ZV $Predám zimné pneu Pirelli SnowSport, 195/65 R15 na plechových diskoch (rozteč 5x112) s orginál puklicami VW + 20ks šróbov. Pneu sú v stave nových, disky rovné vyvážené, bez korózie, v stave nových. Cena 350 €. T.č.: 0905 423 331. REALITY  PREDAJ 04

$Predám chatu na Zelenej vode 0910 441 948 $2-garsónka na Stavbárskej 36 Vrakuňa, slušný vchod, na cene sa dohodneme 0903 840 750 $Predám nadštandardný 3i byt o výmere 102 m2 s vlastným UK v centre Malaciek (Malé námestie), cena 120.000 €, t.č. 0903 222 154 $Predám dom v Píle pod Červeným kameňom. Zľava. 0903 545 196 $Predaj pozemku 8 á s RD blízko centra, 126 t. 0907 123 009 $Predám 2 izbový byt v Rači 68.000€. Tel.: 0917 577 241 $Predám 2-izbový byt Malacky JUH, zateplený, nové okná, čiastočne prerobený. t.č. 0905 277445 $Predám 3 izbový prerobený byt (68m2) v OV v Galante, v tichej lokalite medzi rodinnými domami. Vlastné kúrenie, alarm, 2x pivnica. Cena 58 000 € + dohoda. 0905 506 668 $Predám rodinný dom na Liptove, obec Liptovská Porúbka. Vhodný na bývanie, chalupu. Plocha parcely – 1248m2, zastavaná plocha – 99m2. Cena dohodou. Tel.: 0949 866 479 $Záhradu v Stupave 4á 16 tis.€ 0948 319 313 $Predám poz. na výst.1-2 RD v Janíkoch 17 km od BA, 16á – 37x43m2 vš.IS, 20€/m2 – so SP

30€/m2, tel.: 0908 141 029 $Predám stavebný pozemok vo VIničnom 900m2, 63.000€. Tel.: 0917 577 241 $Predám zrekonštruovanú garsónku v Petržalke 50.000€. Tel.: 0902 832 255 $Predám 2 iz.byt tehl.v Pezinku na 1.p. blízko centra, v peknom prostredí. Obchod, škola neďaleko 0911 540 550 $Predám 2i RD+1i prístavbu v Plav. Štvrtku na 5,3 á pozemku, 55000 E (príp.dohoda), 0948033023 $Predám 2i RD v Studienke, 7 á poz. + záhrada, el., plyn, vodovod, studňa, plyn.gamatky, 55000,- EUR, 0908776508 $Predám 2i RD+ 3i prístavbu + garáž, v Moravskom Sv.Jáne, čiastoč. zrekonštr., 12,5 á pozemok, 63000 Eur, 0908776508 $Predám pekný stavebný pozemok pod Karpatami v obci Sološnica (45km od BA). Všetky IS na pozemku. 0908 898 025 $Predám 3i byt po čiastočnej rekonštrukcii v Malackách na ulici L.Fullu. cena 72 000 eur. 0908 898 025 $Predám dve menšie chaty na jednom pozemku vo velkosti 579 m2 v krásnej lesnej lokalite Vampíl, pri Malackách. cena 25 000eur. 0908 898 025 $Predám 5-izb. RD s obchodným priestorom – odstavený. Výhodná poloha vo Svinnej okr. Tenčín + 2 garáže. Cena dohodou, po vyplatení voľný. 0911 199 658 $Predám chatu nad Modrou bez IS, pozemok 6á, cena 16 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 $Predám 7á pozemok v lese nad Modrou, cena 13 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 $Predám 8 a 10 á pozemok v Perneku, všetky IS, t.č. 0904 644 830 $Predám starší 5-izb RD vo Vysokej p. Morave, 10 á poz., t.č. 0904 644 830 $Predám podiel v rozsahu 11,7 percent o výmere 3343 m2 na parceliach v časti Račí potok v obci Limbach, t.č. 0908 644 515 $Predám 2 izb. až 3 izb. byt s garážou samost. kúrenie, nízke náklady na bývanie v Šenkviciach, 64.800 €. 0911 771 577 $V Pezinku predám 2 izb. byt časť RD bez soc. zariadenia + 2,3 árový dvor, 43.000 €. 0905 691 027 $V Pezinku predám 2,3 ár záhradu s garážou + el., 21.000 €. 0905 691 027 $V Šenkviciach predám 3 izb. byt za 59.000 €.0905 691 027 REALITY  KÚPA 05

$Kúpim byt v BA. Aj zadĺžený. Tel.: 0949 166 424 $Kúpime byt v BA 0903 461 817 $Kúpim byt v Bratislave 0907 402 507 $Kúpim akýkolvek pozemok, rodinný dom či byt pod Karpatami. V hotovosti. 0908 898 025 $Mladá rodina kúpi 2-3 izbový

OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA byt. Súrne. RK prosím nevolat. Tel.: 0905 011 501 $Mladomanzelia kúpia garzónku alebo 1 izbovy byt nie cez RK. Hotovost. Tel.: 0915 615 489 REALITY  VÝMENA 06

$Gars.-BA za väčší + doplatok. Tel.: 0949 166 424 REALITY  PRENÁJOM 07

$Prenajmem ubytovanie na chate v Senci dlhodobo. Tel.: 0904 497 328 $Dám do prenájmu 2 izbový byt zariadený v Pezinku 350,-€. 033 642 11 93 $Dám do prenájmu 2-izb.byt na Štrkovci – BA 0908 757 154 $Vezmem do prenájmu 2 alebo 1 izbový byt v Bratislave. V byte budem bývať sám. Tel.: 0903 932 612 $Vezmem do prenájmu 1 izbový byt, garsónku v Bratislave. Tel. 0903 661 719 $Hľadám do prenájmu 2 až 3 izbový byt v Bratislave. Sme pár, 2 osoby. 0903 922 549 $2 osoby. bezdetný pár vezme do prenájmu 2 alebo 3 izbový byt v Ružinove, Novom Meste, Petržalke, centre. 0903 879 938 $Vezmem do prenájmu garáž v Novom Meste, Ružinove, centre, Rači. 0903 932 612 $Dám do dlhodobého nájmu 3 izbový byt v tichom prostredí v Záhorskej Bystrici. Tel.: 0904 428 120 $Dám do prenájmu zariad.1 izb. byt orient.juh-park, balkón. Trenčianska - blzko autob.st.Nivy. Cena dohodou. Od 20.11.2012 Tel.: 0903 926 875 $V Rači prenajmem zariadený RD 5 izb.s garážou. Úžit.plocha 250m2. Tel.: 0903 711 184 MOBILYTELEFÓNYFAXY 08 POČÍTAČE A PRÍSLUŠENSTVO 09 TV, AUDIO, VIDEO, FOTO,…10 HUDOBNÉ NÁSTROJE 11 ELEKTRO  RÔZNE 12 CHLADNIČKY  PRÁČKY 13 STROJE A ZARIADENIA 14 ŠPORTOVÉ POTREBY 15 ZBERATEĽSTVO 16

$Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, bankovky, hodinky, starožitnosti, zbierky. Tel.: 0905 545 874 $Predám vláčiky – modely Roco-HO, N, niečo od Pika a iné. Tel.: 0905 592 429 DROBNOCHOV  ZVERINEC 17

$Predám vykŕmené husokačky. Tel.: 0904 021 026 $Predám búdu pre veľkého psa 0908 757 154 ZÁHRADKÁRSTVO 18

$Predám ozdobné plastové obaly na kvetináče, priemer 50, 80 mm biele, 100 mm biele a hnedé, 300 mm biele. T.: 0902 679 183

BA 12-46 STRANA - 10

INÉ HOBBY 19 STAVEBNINY 20

$Predám betónovú garáž aj s bránou. Dovoz zabezpečím. Cena 600 €. Tel.: 0915 121 212 NÁBYTOK 21

$Predám guľatý konferenčný stolík, mahagónovej farby. Nepoužité guľaté dymové sklá, priemer 800x10 mm. T.: 0902 679 183 $Predám sedaciu súpravu skoro nepoužívaný. Gauč je rozťahovací, úložný dlhý 2m. Cena dohodou, volajte 0905 239 046 INÉ DO DOMÁCNOSTI 22 ODEVY, OBUV 23

$Predám spoločenské mušelínové šaty, bledozelenej farby, na výšku 154 cm. Tel.: 0908 880 728 $Výhodne predám nový pánsky kožený tmavohnedý krátky kabát č.56 a zimný pánsky kabát farba antracit č.56. Tel.: 0902 327 087 $Predám kožený kabát na vysokého muža 0908 757 154 VŠETKO PRE DETI 24 HĽADÁM PRÁCU 25

$Kuchár hľadá prácu, t.č. 0907 697 796 $Hľadám prácu - opravím, zatesním všetky druhy okien a dverí, 0949 136 492 HĽADÁM 26 DARUJEM 27 ODKAZY 28

$Dňa, 11.10.2012 bola odcudzená čierna kožená dámska kabelka - aktovka s osobnými dokladmi, peňaženkou a pracovnými dokladmi. V prípade nálezu prosím kontaktovať telefónne čislo 0903 727 807. Nálezca bude odmenený 330 Eur. ZOZNÁMENIA 29 SPOMÍNAME 30 RÔZNE  PREDAJ 31

$Predám skladací záhr. domček 2,1 x 1,5 m, midleonio@gmail. com. 0949 348 366 $Predám Tibetskú mliečnu hubu na výrobu kefíru. 0904 595 362. $Predám domáci med. Tel.: 0903 935 013 $Predám bužírkou opletené demižóny 5, 15, 20, 25 lit. a 50 lit. T.: 0902 679 183 $Predám masážne lôžko Ceragem Master málo používané jednou osobou. Zakúpené v r.2009. Tel.: 0902 613 329 $Lacno predám nový elektronický písací stroj Olivetti ET 2450. Moznost pripojit k PC. Cena dohodou. Tel.: $Predám lacno fotoaparát Flexaret II. Má 2 objektívy pre 12 obrázkov, rozmer 6x6 cm. Fotograficky objektív je trojočkový anastigmat Mirar svetelnosti 1:4,5, ohniskovej dĺžky f = 8cm. Možnosť zaostrovať od nekonečna až do 1 metra. Tel.: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956


SLUŽBY OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA $Darujem pásky ku kotúčovému magnetofónu B4, B 400 a pod. Tel.: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956 $Predám diaprojektor MEDI. Je určený na premietanie diaobrázkov 24 x 36mm v diarámikoch 5x5cm. Cena 10 Eur. Tel.: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956 $Predám lacno amatérsku snímaciu kameru ADMIRA 8F - fil-

mová páska 2x8mm, dĺžka 10m, šírka 16mm. Rýchlosť filmovej pásky sa dá regulovať, za sekundu možno exponovať 10, 16, 24, 48 alebo 64 obrázkov. Objektívom je trojočkový anastigmat Miror 1:2,8 f=12,5mm. Cena dohodou. Tel: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956 $Predám ovčie rúno, úplne nové s magnetom 0908 880 728

spravodajstvo Z kampane DPB proti čiernym pasažierom si uťahujú Čierni pasažier práve ušetril euro, alebo čierny pasažier je tá teta v čiernom kabáte. Aj takéto nápisy si mohli v minulých dňoch Bratislavčania prečítať na sklách vozidiel verejnej dopravy. Po tom, čo Dopravný podnik Bratislava (DPB) začal v lete nálepkami bojovať proti čiernym pasažierom, ich niekto teraz prelepil vlastnými sloganmi, no s rovnakým dizajnom. Nálepka dopravcu aj neznámych pasažierov pritom vyzerá rovnako a cestujúci by si ju mohol pomýliť s iniciatívou dopravcu. Zatiaľ čo ale DPB na nej píše, že "Čierny pasažier cestuje za vaše peniaze", na tej nepravej jej autori použili aj dávku humoru a tvrdia napríklad to, že "Čierny pasažier sa perie na šesťdesiatke." DPB o prelepovaní svojich nálepiek vie a hovorí, že vozidlá čistí a kontroluje každý deň. Ak pri prehliadke vozidla nájdu cudzie nálepky, hneď ich odstránia. Zatiaľ však nešlo o veľké množstvo nálepiek, vo väčšine vozidiel ich nenašli. "Mrzí nás však tento druh vandalizmu, keďže podobnú kampaň realizovali v rôznych európskych mestách v oveľa väčšom rozsahu a stretla sa s pochopením a podporou cestujúcej verejnosti," reagovala hovorkyňa DPB Agáta Staneková. Trestné oznámenie zatiaľ podnik nepodal. Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Petra Hrášková hovorí, že aby bolo možné skutok kvalifikovať ako trestný čin poškodzovania cudzej veci, musí byť naplnená nielen subjektívna, ale aj objektívna stránka trestného činu. "To znamená, že v súvislosti s protiprávnym konaním musí vzniknúť škoda. Od jej výšky závisí, či pôjde o trestný čin alebo priestupok," vysvetlila pre TASR. Kampaň spustil dopravca v lete. Chcel takto edukovať cestujúcich, ktorí v mnohých prípadoch obhajujú ľudí bez platného cestovného lístka. "Dnes je veľmi častým javom, že cestujúci s platným cestovným lístkom sa pri kontrole postavia na stranu čierneho pasažiera, usilujú sa presvedčiť revízora, aby mu odpustil pokutu," hovorí Staneková. Pripomína však, že revízor to nie je oprávnený urobiť. DPB chce nálepkami prízvukovať aj to, že platiaci cestujúci v konečnom dôsledku doplácajú na neplatiacich. "Zároveň tým DPB prichádza aj o časť tržieb, vďaka ktorým by mohol skvalitniť služby," dodala. Koľko pokút čiernym pasažierom DPB udelí či koľko revízorov cestujúcich kontroluje, podnik nezverejňuje. "Ide o špecifickú pracovnú pozíciu," podotýka Staneková. Každý mesiac sa však

podľa jej slov počet udelených pokút mení a počas prázdnin, kedy verejnou dopravou chodí aj menej ľudí, ich udelí najmenej. Tých, ktorých prichytí, sa však vyhovárajú rôzne. Veľmi často podľa jej slov tvrdia, že si nestihli označiť cestovný lístok, alebo sa vyhovárajú na nefunkčný automat. "Šokujúce sú ale napríklad prípady mamičiek, ktoré sa vyhovárajú na svoje deti. Raz jedna dokonca tvrdila, že jej dvojmesačné bábätko vyhodilo cestovný lístok cez okno v trolejbuse," priblížila hovorkyňa. Mnoho ľudí tiež žiada o odpustenie pokuty. Revízor tak urobiť nemôže, žiadosti ale prešetruje oddelenie prepravnej kontroly. "Každá je posudzovaná individuálne a preveruje sa v prvom rade platnosť cestovného lístka. V prípade, ak cestujúci cestoval načierno, pokuta sa neodpúšťa," upozorňuje Staneková. Pokutu podnik odpustí, ale len "výhradne v opodstatnených prípadoch po predchádzajúcom dôkladnom prešetrení celého prípadu." Väčšinu pokút cestujúci zaplatia do mesiaca, sú však aj takí, pri ktorých musia pokuty odstúpiť na vymáhanie advokátskej kancelárii. Staneková však dodáva, že jedným z najväčších problémov súčasnosti je aj rastúca agresivita zo strany ľudí, ktorí cestujú načierno. (tasr)

Študenti dostanú ročnú registráciu v Staromestskej knižnici zdarma Bratislavskí študenti môžu v piatok 16. novembra získať registráciu v Staromestskej knižnici zadarmo. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ju dostanú bez poplatku na rok. Aby takýto bonus získali a rozšírili rady čitateľov knižnice, stačí, ak v piatok navštívia ktorúkoľvek jej pobočku a predložia preukaz študenta. "V Starom Meste sídli veľa vzdelávacích inštitúcií, od základných až po vysoké školy a preto verím, že študenti využijú našu ponuku," hovorí starostka Starého Mesta Tatiana Rosová. Staromestská knižnica má päť pracovísk. Centrálne pracovisko je na Blumentálskej ulici, pobočky knižnice sú na Panenskej, Záhrebskej, Západnom rade a na Karadžičovej ulici. Počas letných mesiacov tiež prevádzkuje Staromestská knižnica Letnú čitáreň v Medickej záhrade. Knižnica má dnes takmer 5200 členov, ktorí vlani uskutočnili 401.000 výpožičiek kníh. Knižný fond obsahuje viac ako 130.000 titulov. (tasr)

KOMERČNÁ RIADKOVÁ INZERCIA PONUKA PRÁCE

$Haushaltshilfe zur unterstützung eines rüstigen seniorenpaares in Süddeutschland gesucht. Grundkentnisse in Deutsche sprache voraussetzung. Entlohnung verhandlungsbasis. 0903 926 875 $Zárobok: 0904 452 835 REMESELNÍCI

$Krtkovanie, radiátory, WC, atď. 0905 307 501, 63 83 91 15 $GLAZOVANIE VANÍ. 21 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk $Výroba kuch. liniek, vstav. skríň, kanc. nábytku, obývacích stien na mieru podľa Vašich predstáv. Zameriame, poradíme, namontujeme. 0905 438 344, 0905 950 805 $Montáž nábytku 0903 745 601 $Maliarské – murárske aj menšie práce 0904 350 433 $Glazúrovanie vaní 0905 983 602 $Stavba teplovzdušno akumulačných krbov 0903 435 439 Malovec $Stavebná firma ponúka prerábku byt.jadier, montáž obkladov, dlažieb, sadrokartónov, parkiet + vodárske práce 0944 020 219 $DOMÁCI MAJSTER – údržba, drob.opravy, batérie, sifóny, WC, vypínače, prac.dosky, vŕtanie dier, kúpeľne – obklad, mon.doplnky, plávaj.pod., vysprávky, maľby 0918 781 012 REKONŠTRUKCIE

$Vykonávame murárske práce a všetky druhy prác za výhodné ceny 0902 272 708 $Robíme rekonštrukcie bytov a RD, bytové jadrá, obklady, dlažby, stierkovanie, maľovanie a elektroinštalácie, montáž krbov 0904 616 738 $Rekonštrukcie bytov a kúpeľní, obklady, voda a elektroinštalácie. 0908 570 594, www.vrablic.sk SLUŽBY

$Realizujeme prepisy rukopisov, strojopisov, audio a videozáznamov do elektronického dokumentu. www.prepisovanie.sk , 0904 662 916 UPRATOVANIE ČISTENIE

$TEPUJEM 0907 246 362 www. tepujemvsetko.wbl.sk $TEPEXPRES – tepovanie kobercov a čalúneného nábytku 0905 601 545 BEZPEČNOSŤ ELEKTROINŠTALÁCIE

$NONSTOP Elektropráce (aj drobné) + bytové poruchy 0905 501 481 VODA  KÚRENIE  PLYN

$ÚK + VODA + OPRAVY 0903 756 720 $ÚK-plyn-autgén + malé práce 0905 839 946

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

$Sťahovanie –likvidácia, vypratávanie povál a pivníc. Lacno, korektne a nepretržite – Vám ponúka firma KUKO TRANS. 0903 784 289, 02/62 24 77 25 $ŠUPITO – SŤAHOVANIE NONSTOP, BYTY, ŤAŽKÉ A VEĽKÉ PREDMETY. TEL: 0903 129 822 $Menšie sťahovanie, likvidácia nábytku 54 41 67 96, 0905 727 091 $JOŽOVCI – sťahujeme, likvidujeme, sute, vypratávame výnos + presun nábytku dôch.ZŤP – 10% 0903 594 868, 02/45 24 11 13 $Sťahovanie, likvidácia nábytku, vypratávanie bytov a pivníc. Lacno a spoľahlivo NON-STOP. 0907 794 954, 0903 704 719, 02/20 71 40 08 PREPRAVA OKNÁ PARKETY

$GLOBAL - Brúsenie a lakovanie. Montáž lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290 $Pokládka pláv.podláh 0903 745 601 $Montáž parkiet 0904 653 174 MAĽBY  STIERKY  NÁTERY

$Maľby, podlahy 0915 462 513 $Maľovky bytov. Kvalitne 0905 723 981 $Maľovanie lacnejšie aj schodištia 39 02 56 76, 0904 847 076 $Maľby, stierky, rekonštrukcie, rýchlo a lacno. 0905 641 206 $Maľby, stierky lacno. 0917 458 587 OPRAVA CHLADNIČIEK

$Polák tel.: 0905 167 948, 0905 248 745 $Zimmermann. Tel.: 62 31 84 20, 0905 547 476 $Matúš 0905 616 431 OPRAVA PRAČIEK

$MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618 $Opravy – umývačky, práčky NONSTOP 0905 487 722 ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

$OPRAVA + PREDAJ PRÁČKY, MYČKY 3-5 ROČNÁ ZÁRUKA. Tel.: 02/45 25 91 58, 0910 905 520 OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

$Servis u Vás 62 41 08 07, 0905 846 710 $Servis TV 45 52 36 95, 0905 565 938 KRTKOVANIE

$Krtkovanie-kanalizačný 0905 399 844

servis

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

$Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0948 141 131 $Certif.účtovníctvo dane www. cas1.sk 0917 303 012

BA 12-46 STRANA - 11


SLUŽBY TVPROGRAM

PIATOK

23. november 2012

06:00 Teleráno 08:15 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 09:10 Kobra 11 XII. 3/10 10:10 Mama, smiem spať s netvorom? 12:10 HORÚCA KRV 13:20 Mentalista III. 14/24 14:20 FARMA 15:30 Priatelia VIII. 22/24 - Sitkom, USA, 2001-2002 16:00 Dr. House III. 5/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE 22:55 Spider-Man 2 NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:45 MASTERCHEF 22:55 AKČNÝ PIATOK: Spider-Man 2 - Akčný dobrodružný film, USA, 2004. Hrajú: T. Maguire, K. Dunstová 01:25 AKČNÝ PIATOK: Blade 2 03:20 Kobra 11 XII. 3/10 04:05 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 05:45 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Frajerka za motorku 08:45 Panelák: Investície 09:55 Najkrajšie bývanie II. 10 11:00 Áno, šéfe USA V. 8 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: To dieťa zomiera 14:00 Panelák: Investície 15:00 Najkrajšie bývanie II. 10 16:00 Kosti VII. 8 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Šikana v práci 19:00 KRIMI 21:30 Kde bolo, tam bolo 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Všetko je inak 21:30 Kde bolo, tam bolo 9,10 - Americký rodinný fantazijný seriál (2012). Hrajú: J. Morrisonová, J. Gilmore 23:30 Dom snov IV. 18 00:30 Vyklepaný Gary 02:35 Vražda v mojom dome 04:05 KRIMI 04:30 NOVINY TV JOJ 05:10 Dámsky klub 06:30 Správy STV 07:25 Práca pre teba 07:40 Vojna kuchárov 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 Galileo 10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /10./ 11:00 Sila lásky IV. 202/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Nebíčko v papuľke 14:10 Žena na úteku 29 15:00 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre teba 15:55 23:45 R.I.S. Oddelenie vedeckého... Práca pre teba - žrebovanie 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 12 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Legendy popu: Helena Vondráčková 22:05 V očiach vraha 23:45 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /10./ - Kriminálny seriál, Taliansko 2004 00:55 Doktorka Quinnová III.

TVPROGRAM

SOBOTA

24. november 2012

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Zachráňte Willyho 08:05 Spoveď mladej nevesty - Romantická komédia, USA, 2005. Hrajú: Shannon Elizabeth, E. McClintock 10:00 Priatelia VIII. 23/24 10:30 MASTERCHEF - Najväčšia kuchárska show 13:05 Spider-Man 2 15:45 Klokan Jack - Komédia, USA, 2003. Hrajú: J. O‘Connell, A. Anderson 17:35 Partička - Záruka najlepšej zába23:05 Teror na plese vy 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA - DUEL 22:20 Partička 23:05 Teror na plese - Triler, USA-Kanada, 2008. Hrajú: B. Snowová, S. Porter 00:55 Než sa diabol dozvie, že si mŕtvy 03:00 Teror na plese 04:20 Smotánka 06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 Rýchla rota Chipa a Dala 07:20 Timon a Pumbaa 07:50 Gumkáči 08:15 Ninjago 08:45 Beyblade Metal Fusion 09:15 Bakugan 09:40 Česko Slovensko má talent 11:50 Panelák: Všetko je inak 12:55 Dom snov IV. 18 13:55 Kde bolo, tam bolo 9,10 15:50 Česko Slovensko má talent 18:00 Najlepšie torty 13 - Americká reality show (2010) 20:20 Bournovo ultimátum 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Bournovo ultimátum - Americko-nemecký akčný thriller (2007). Hrajú: M. Damon, P. Considine 23:00 FARMÁR HĽADÁ ŽENU 00:35 Denná hliadka 03:10 KRIMI 03:35 NOVINY TV JOJ 03:55 Bournovo ultimátum 05:35 Sila lásky VI. 12 06:25 Reportéri 06:50 Správy STV 07:35 Jurošík 07:45 Včielka Maja 08:10 Garfield II. 08:20 Fidlibumove rozprávky 08:50 Superchyty 09:25 Hádaj, kto nás pozval 09:50 Dom plný zvieratiek: Horský diabol 25/26 10:25 Výprava nádeje 11:20 Legendy popu: Helena Vondráčková 13:15 Autosalón 13:45 On Air 14:10 Rossella 6/7 15:55 Česť a pomsta - Western, 15:55 Česť a pomsta USA 2004. Účinkujú: Lou Diamond Phillips, Ernest Borgnine 17:25 Postav dom, zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Sladkých šestnásť 22:50 Góly - body - sekundy 23:00 Slepá dôvera 00:40 On Air 01:00 Sladkých šestnásť 02:35 Slepá dôvera

Inzercia: 02/44 63 76 45 Kupón pre riadkovú inzerciu občianska inzercia prostredníctvom zberných miest VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM / DODRŽUJTE MEDZERY MEDZI SLOVAMI

Cena s DPH občianska inzercia

1

0,66 €

2

1,32 €

3

1,98 €

4

2,64 €

5

3,30 €

6

3,96 €

7

4,62 €

8

5,28 €

9

5,94 €

10

6,60 € Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

Váš inzerát uverejníme v najbližšom možnom vydaní. Za vecný obsah inzercie nezodpovedáme. Nezrozumiteľné oznámenia a oznámenia priečiace sa spoločenskej etike nezverejňujeme.

Výsledná cena:

Žiadam zaradiť do rubriky Stačí, ak napíšete text Vášho inzerátu do políčok a potom ho prinesiete do niektorého zo zberných miest, uvedených na kupóne.

ZBERNÉ MIESTA: FUXO, Malokarpatské nám. 7, Lamač, BB real servis spol s r. o., Šustekova 29/31, CELESTÍNA, dámske - pánske - detské odevy, Karpatské nám. 9, Rača - Komisárky (konečná električiek č. 3, 5, 11), Second hand LUXUS, Budatínska 27, Delete computers, Eisnerova 7

BA 12-46 STRANA - 12


SLUŽBY 25. november 2012

www.bratislavsko.sk Minuli sa vám

9 lacné 9 kvalitné 9 rychlo

VOLAJTE VOLAJTE VOLAJTE

0905 719 134 psotna@gmail.com

09-308

NEDEĽA

05:15 TELEVÍZNE NOVINY 06:10 Scooby Doo, kde si?! I. 06:30 Spoveď mladej nevesty 08:15 Spláchnutý 09:55 Priatelia VIII. 24/24 10:20 Priatelia IX. 1/24 10:50 Klokan Jack 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:35 Lampáreň 14:15 Stroskotanec - Dobrodružný film, USA, 2000. Hrajú: T. Hanks, H. Huntová 17:05 Letuška 1. triedy - Romantická komédia, USA, 20:20 RED: Vo výslužbe a ... 2003. Hrajú: G. Paltrowová, Ch. Appelgatová 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční - Akčná komédia, USA, 2010. Hrajú: B. Willis, M. Freeman 22:40 Vnútorný nepriateľ 00:40 Blade 2 02:50 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Dobrodružstvo vo výšinách 08:00 Zamilovaný Romeo 10:00 Najlepšie torty 13 11:00 Bez syna neodídem 7 12:00 Deväť životov 7 12:55 Recept na bohatstvo 14:15 Múmia sa vracia - Americká dobrodružná komédia (2001). Hrajú B. Fraser, R. Weiszová 17:00 Top Star 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Česko Slovensko má talent 20:20 Česko Slovensko má talent - Najväčšia jesenná show! Najlepšie talenty, šokujúce a dojímavé príbehy. Porota: Lucie Bílá, Jaro Slávik, Martin Dejdar 23:00 Česko Slovensko má talent 00:00 Múmia sa vracia 02:50 Bez syna neodídem 7 03:35 „František je děvkař 04:55 Top Star 05:55 Autosalón 06:20 Správy STV 07:15 Jurošík 07:25 Garfield II. 07:35 Včielka Maja 08:05 Maškrtníček 08:30 Góóól 09:00 S Jakubom na rybách 09:25 Dom plný zvieratiek: Upíry 26/26 09:55 Planéta Zem zhora II. 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Modrý muškát 14:40 Film pre pamätníkov 17:30 Kráľ vinár Profil A.Lettricha: Vrah zo záhrobia 16:20 Pošta pre teba 17:30 Kráľ vinár: Nové intrigy 4/13 - Rodinný seriál, Rakúsko 2008 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Puccini 1, 2/2 23:30 Góly - body - sekundy 23:40 Odpískané 00:20 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Modrý muškát

DRAŽBA POHĽADÁVOK BD PETRŽALKA Miesto dražby: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, Jedáleň na 1. poschodí Čas dražby: 22.11.2012, 16:00 hod. Predmet dražby: Vlastná pohľadávka v majetku Bytového družstva Petržalka, ktorá vznikala priebežne od 16. 10. 2006 do dňa 31. 12. 2011 a je v celkovej hodnote 11 986,56 € viažuca sa k 3 - izbovému bytu č. 51 na V. posch. bytového domu Beňadická ul. č. 1, Bratislava, súpisné č.: 3090, zapísaná na LV č.: 2360, s ktorou Bytové družstvo Petržalka spája možnosť vydražiteľa získať nájom predmetného bytu, ktorého sa pohľadávka týka a možnosť stať sa členom Bytového družstva Petržalka. Najnižšie podanie: 33.000 EUR Zábezpeka: 9.900 EUR Miesto dražby: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, Jedáleň na 1. poschodí Čas dražby: 22.11.2012, 17:00 hod. Predmet dražby: Vlastná pohľadávka v majetku Bytového družstva Petržalka, ktorá vznikala priebežne od 16. 06. 2010 do dňa 31. 12. 2011 a je v celkovej hodnote 2835,40 € viažuca sa k 4 - izbovému bytu č. 32 na III. posch. bytového domu Žehrianska ul. č. 12, Bratislava, súpisné č.: 3192 , zapísaná na LV č.: 3180, s ktorou Bytové družstvo Petržalka spája možnosť vydražiteľa získať nájom predmetného bytu, ktorého sa pohľadávka týka a možnosť stať sa členom Bytového družstva Petržalka. Najnižšie podanie: 33.000 EUR Zábezpeka: 9.900 EUR Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 02-322 02 734, -736, www.platitsaoplati.sk

BA 12-46 STRANA - 13

52-567

TVPROGRAM


SLUŽBY/KARIÉRA

WEBSTRÁNKY

02/44 63 76 45

www.regionweb.sk BA 12-46 STRANA - 14


bzzik

Hľadáš lepšiu prácu?

www.bzzik.sk

Ponúkame brigádu !

OTVÁRAME

Predaj zábavnej pyrotechniky na obdobie: november – december Miesto práce:

KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE SBS S MOŽNOSġOU PRÁCE V BA!

VOLAJTE 0907 727 002 02/444 53683

OPATROVATEĽSKÝ KURZ v BRATISLAVE, ŠAMORÍNE, SENICI, PEZINKU a po celej SR

94-167

Kontakt: 0905 737 473

73-0213

Bratislava

VaV

platný v SR a EU akreditovaný MPSVaR

Najlepšia CENA v MESTE od 149 € a ďalšie ZĽAVY!

OVÁ FORMA

4 dni + prax! ax!

do 20 dní

(+ teória na DVD alebo webe VaV)

BJ

N Ó P U VaV K

certifikát v SJ/NJ a iné, CD s prednáškami kurzu ZADARMO ARMO Ý V ku, Anglicku PRÁCA pre opatrovateľky v Rakúsku, Nemecku, O 12 V .20 KURZY NEMČINY pre opatrovateľky, od 70 € .11 ĽA 30 SKO Z do VaV Servis v spolupráci s VaV Akademy

2012

OPATROVATEĽSKÝ KURZ VaV

(videoprednášky k e-learningu)

www.VaVslovakia.sk

VaV Servis v spolupráci s VaV Akademy

2012

ľľsttva s va - otázky vita a e mpartioa ysvytir

OPATROVATEĽSKÝ KURZ VaV ••

Ze árkla ylag óna i tómie a fyziológie ••G ond to a Sp ávnia živ tosprávn aa a prevencia ••Epirdem ológo ia, hygie

I.

(videoprednášky k e-learningu)

www.VaVslovakia.sk

r vatteľľsttva • Úvod do opattro • Úvod do opa ova e s va - otázky K ny ikálcia a erb tirvita a e mparto ia •• Zo ám klu ad k ini,kysvy aných cho b

Ze árkla ylag óniatómie a fyziológie ••G ond to a aa a prevencia Sp ávnia živ tosprávn ia, hygie ••Epirdem ológo

DVD II.

0907 035 335 0911 99 66 39

viac info na:

€ 65

VaVslovakia.sk

www.

12-0084

DENNÁ / VEČERNÁ

Prijmeme asistentov

Kontakt: +421908749371, svetlo@t-zones.sk

52-0531

predaja certifikovaných zdravotníckych prístrojov

STROJE A MECHANIZMYa.s. Strojárska spoloènos so sídlom Vlèie hrdlo, 820 03 Bratislava

h¾adá spolupracovníkov na pozíciu: CNC Horizontkár - HEIDENHAIN 530 - prax aspoò 3 roky

Napr. 2 000 € písaním adries, lepením obálok, skladaním pier,hraþiek, 1 000 € až 10 000 € roþne reklamou na vašom dome, plote, p , aute atć.

02/ 44 63 76 45 HĽADÁME PRACOVNÍKOV ZIMNEJ ÚDRŽBY v BRATISLAVE

0911 593 564, 0903 213 646

33-0165

Za dobrú prácu veľmi dobré finančné ohodnotenie. Práca na HPP, VPP, dohodu, živnosť, aj pre dôchodcov.

3.12. ATELIÉR BABYLON - BA 4.12. DK ZRKADLOVÝ HÁJ - BA

53-0243

Zarábajte doma!

Vizitky

09 0918 918 9 18 154 98 982 0910 910 408 357 0918 918 154 983

02-0341

030088

ZVÁRAÈ so štátnymi skúškami:

- STN EN 287-1 141 T BW 4 S t 5 D 48 H-L 045 ss nb - STN EN 287-1 141 T BW 8 S t 5 D 48 H-L 045 ss nb Prax minimálne 2 roky Informácie na tel.: 0908 979 893, e-mail: darina.bulakova@samstroje.sk

Chcete pracovať v strážnej službe? Detektívna Informačná Služba s.r.o. usporiada v Bratislave v mesiaci december

KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE STRÁŽNU SLUŽBU predpredaj lístkov: - v sieti Ticketportal - v pokladni Ateliér Babylon - v pokladni DK Zrkadlový háj

viac info na www.csa.sk &

0915 219 255, 041/ 763 1208

02-0348

s možnosťou zamestnania Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č. telefónu:

%UDWLVODYVNR QD)DFHERRNX NOLNDMWH KWWSZZZIDFHERRNFRPEUDWLVODYVNRVN

BA 12-46 STRANA - 15


KVALITNÉ AUTOBATÉRIE ZA NAJLEPŠIU CENU ... 45Ah 390A Master Dynamic 47,50€ 55Ah 460A Master Dynamic 57,00€ KUPÓN NA ZĽAVU 62Ah 510A Master Dynamic 66,00€ 72Ah 640A Master Dynamic 77,20€ 90Ah 720A Master Dynamic 95,70€ V ponuke autobatérie a náhradné diely pre všetky typy vozidiel. NA NÁHRADNÉ DIELY. Odberné miesto: Autoservis Subaru, Kopčianska 20/D, BA-Petržalka. Informácie na: 0944 320 330, eshop.amsa.sk, obchod@amsa.sk

ks

- 16

TK

,80

136

0907 153 480

www.slovanet.sk

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Y

Internet + TV 9,90€ EURONIC s.r.o. www.euronic.sk

Ko n t a k t: 0 9 07 82 7 0 0 2 , 0 9 07 821 37 7 w w w. j a d ro - s t av. s k , e - m a i l: j a d r o - s t av@ j a d ro - s t av. s k

rýchlosť 60 MB/20 MB viac ako 60 TV kanálov

33-0007

71 9

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

‡’뤥ª ’‡ë¡ªªë

02/ 6542 2387 0905 616 329

94-0006

ZI

05

09-310

ªëˆ˜•

155

47-0559

33-0236

ê}’„„—ˆˆê‘„„ê… …ˆ“„— „ ‘>ê::B––’ê 02-0339

200

09

24-0203

VI

02-0353

15%

BA 12-46 STRANA - 16


Lokálne vydanie východ

číslo 46 16. november 2012

www.renovacia-dveri.eu

02-49 10 30 40

Tomašíkova 35, BA

Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás - služba zdarma !!!

97-0007

0905 605 934 02/455 207 87

Odeská ul. 75, 82 106 BA, renovacia@renovacia-dveri.eu

stavebná činnosť

KG

G

STAV

• Novostavby, stavebný dozor • Rekonštrukcie a prestavby RD a obchodných priestorov a bytových jednotiek • Realizácie aj na kľúč!

0908 979 518 y Gra¿cké návrhy (vizitky, letáky, þasopisy) y Tlaþ + distribúcia (letákov do byt. schr. v BA) y Tlaþ kvalitných vizitiek 1000ks/33€ bez DPH y Zabezpeþovanie banerov y Balíkové riešenia webstránok

do 3m

0903 853 022, 0904 159 313

Znaèková predajòa vlny, èasopisy s pletenou módou, všetko na pletenie a háèkovanie Rozprávkový poriadok...

Predajòu

Komplet do 5 dní

Profesionalita, skúsenosti, výhodné ceny ! info@cinderella.sk 0915/ 774 136, 0910/944 884

02/654 22 119 94-0263

REZANIE BETÓNU - Jadrové vŕtanie AKC I CEN OVÉ Y!

51-0016

www.rezanie-betonu.com

Profesionalita, skúsenosti, výhodné ceny !

02/ 4552 7617 0903 430 443 0918 179 590

www.RENOVUM.sk renovum@renovum.sk

www.bratislavsko.sk ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

USKLADENIE

lacná a rýchla výroba webových stránok návrh dizajnu od webových prezentácií, cez portály, až po webové aplikácie na mieru

3Odvoz a uskladnenie odpadov 3Výkup železa a farebných kovov 3Autorizovaný zber a spracovanie autovrakov 3Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení 3Demolačné a búracie práce 3Autodoprava, preprava VZV a UNC

• zmiešaného stavebného odpadu neznečisteného škodlivinami (6,72 €/t s DPH) • výkopovej zeminy (4,32 €/t s DPH) v PEZINKU

090563 748 02/44 76261 45

WEBSTRÁNKY

www.p-k.sk 51-0506

0917 925 744 0905 477 261

0800 185 244

Nový online portál!

- Búracie práce - Murárske práce - Odvoz-statik-elektr.

0905 700 118

www.cinderella.sk

VOLAJTE BEZPLATNE

24-0217

www.svetvlny.sk

Nábor pracovníkov, info na:

Firemné upratovanie Upratovanie domácností VIP upratovanie 02-0089

nájdete v

OC DANUBIA (Carrefour Petržalka), Panónska cesta 16, BA Otváracie hodiny: Pondelok - Nede¾a 10:00 - 20:00

34-0001

KÚPEĽKY REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALÁCIE

Prevádzka: Vajnorská 89, 831 04 BA tel.: 02/44460089, 0911/ 289 790

32-0024

SVET VLNY alebo v našom e-shope

• Štrk, piesok • Odvoz stavebnej sute • Vykládka hydraulickou rukou • Kontajner 3

32-0001

Zabezpeþujem pre ¿rmy a podnikateĐov:

24-0006

PONÚKAME E AJ: - KąUïKY - ZÁMKY - SKLO - TESNENIA A - DOPLNKY

94-0008 94-0006 06

Distribúcia v lokalitách: Rača, Trnávka, Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory


PALIVOVÉ DREVO

37-0262

16-0009

NAJVYŠŠIA KVALITA ZA BEZKONKURENČNÉ CENY Ku každej objednávke hodnotný darček!

GARÁŽOVÉ A PLOTOVÉ BRÁNY, BRÁNOVÉ SYSTÉMY

Z¾avy až do 50 % 02 / 64 28 20 97 0901 / 789 001

gprofil@gprofil.sk www.gprofil.sk

Plastové a hliníkové okná. Žalúzie, sieky a doplnky . Záruèný a pozáruèný servis. Servis do 24 hodín .

94-474

G profil s.r.o. Beòadická 17 Bratislava

Oprava a údržba všetkých druhov striech, odkvapových systémov a klampiarskych prvkov aj na ťažko prístupných objektoch.

Práce vo výškach

0903/ 96 96 11

POLÍCIA PÁTRA Hacala Niko - nezvestný 19 roþný Niko Hacala z Bratislavy je nezvestný od 30.10.2012, kedy diši l odišiel z miesta svojho pobytu na doposiaĐ nezistené miesto. Niko Hacala je 160cm vysoký, štíhlej postavy. Má plavé vlasy dlhé po plecia a zelené oþi. Naposledy mal na sebe obleþenú hnedú zimnú bundu a bledomodré riÀe. Brezniþan Jaroslav - hĐadaný Na 44 roþného Jaroslava Brezniþana z Bratislavy vydal Okresný súd v Pezinku v roku 2011 príkaz na zadržanie a jeho dodanie do výkonu trestu odĖatia slobody pre preþin podvodu. NakoĐko do výkonu trestu nenastúpil v urþenej lehote a jeho pobyt nie je známy bolo po Ėom vyhlásené pátranie. Besediþ Ivan - nezvestný 55 roþný Ivan Besediþ z Bratislavy je nezvestný od januára 2012, kedy bol naposledy videný svojim bratom v Záhorskej Bystrici. Ivan Besediþ je 170cm vysoký, zavalitejšej postavy. Má šedivé vlasy a hustú šedivú bradu s fúzami. Lakatošová Alžbeta - hĐadaná Na 42 roþnú Alžbetu Lakatošovú z Bratislavy vydal Okresný súd Bratislava I. príkaz na dodanie do výkonu trestu odĖatia slobody pre trestný þin krádeže. NakoĐko sa v mieste svojho bydliska nezdržiava už dlhšiu dobu a jej pobyt sa doposiaĐ nepodarilo zistiĢ, bolo po nej vyhlásené celoštátne pátranie. Kollárik Ján - hĐadaný Na 57 roþného Jána Kollárika z Bratislavy vydal Okresný súd Bratislava II. príkaz na zatknutie pre zloþin úverového podvodu. Ján Kollárik je 171-175cm vysoký, štíhlej postavy.

AkékoĐvek informácie k hĐadaným a nezvestným osobám môžete poskytnúĢ na známom telefónnom þísle 158 alebo na ktoromkoĐvek útvare Policajného zboru.

BA 12-46 STRANA - 02

02-0090

Naša vzorková predajňa: Gbelská 19, Záhorská Bystrica 02 / 65 45 81 31 - 5 | brany@menton.sk | www.menton.sk

Typizované okná do 48 hod

Dodávka, montáž a servis: garážových brán plotových brán pohony pre brány posuvné systémy

02-0041

... PRÍĎTE SI VYBRAŤ SVOJU BRÁNU

0917 649 213

16-0335

BUK, DUB s dovozom

www.bratislavsko.sk

52-0471

16-0333

51-0504

0911 990 463

16-0008

rýchlo a lacno 0905 947 496

NÁTER DVERÍ ZÁRUBNÍ 0905 621 229

ks.oksvalsitarb.www

PRESTAVBY BYTOV A DOMOV


Tepovanie a Äistenie:

POZOR AKCIA

Odsávanie vody po vytopení domácnosti Äi kancelárie

BUK, AGÁT 4 m dĺžky ZA VÝPREDAJOVÉ CENY!

www.upratovanie-cistenie.sk

ƒ búracie práce, ƒ statick. posudok ƒ jadrové vŕtanie a odvoz ƒ stavebného odpadu

ZĽAVA

20%

0907 244 317 | bkovacic@chello.sk

94-0040

Eko upratovanie, þistenie pomníkov

0910 930 407

Ponúkame aj kálané palivové drevo za skvelé ceny! Tel.: 0917 649 213

REZANIE PANELOV

NOVINKA

33-0316

yupratovanie yþistiace práce ytepovanie/prenájom yvypratávanie

33-0028

y kobercov všetkých druhov y sedaÄiek a sedacích súprav y postelí y stoliÄiek a kancelárskych kresiel y kuchynských lavíc y upratovanie kancelárií

02/622 44 505 | 0903 45 45 06

PALIVOVÉ DREVO 16-0494

PUCI-PROFI

P l a s t o v é o k n á a d v e r e z a n e u v e r i t e ¾ n é c e n y 515 €

397 €

mobil: 0948 528 202 info@pazzorealplus.sk www.pazzorealplus.sk

195 €

280 €

363 €

P r i o b j e d n a n í d o k o n c a d e c e m b r a 2 0 1 2

1 0 % Z ¼ A V A 53-0292

94-165

n a v y š e !

Ceny sú uvedené vrátane vonkajších a vnútorných parapetov. Demontáže a montáže okien, odvozu a likvidácii starých okien. 6-komorový profil, šírku profilu 8 cm, dvojsklo U=1,0 W/MK Argon. Celoobvodové kovanie. Záruka 5 rokov na profilový systém. Dodávka do 10 dní, biele aj farebné prevedenie. V cene je zahrnutá DPH.

Nebojte sa zimy! Počas montáže ste len hodinu bez okien! Nemusíte nikam chodiť, my prídeme za vami! Pravidlá žrebovania:

Kalypso_KHL_Bratislavsko_224x1361 1

BA 12-46 STRANA - 03

02-0359

• Každý mesiac prebieha losovanie o dva lístky na jeden zápas KHL v Bratislave • Do žrebovania budú zaradení všetci, ktorí si kúpia okná v mesiacoch november až január a budú im namontované medzi 1. 1. 2013 a 31. 3. 2013

14. 11. 2012 12:52:22


COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. VeĐkosĢ kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400

spravodajstvo V Dúbravke zmiznú každý mesiac štyri poklopy 32-0009

41-23

SLUŽBY

DRAŽBA 3 - IZBOVÝ BYT, PETRŽALKA

ZI

ks

05

71 9

136 T - 16 K ,80 Y € BKB Partners, spol. s r.o. vyhlasuje opakovanú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2012 o 10:00 hod. v kancelárii dražobníka v Bratislave na Záhradníckej 68.

BKB Partners, spol. s r.o. vyhlasuje opakovanú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2012 o 09:30 hod. v kancelárii dražobníka v Bratislave na Záhradníckej 68.

Predmetom dražby sú určené nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4142 Správy katastra Bratislava pre katastrálne územie: Záhorská Bystrica, a to parc. č. 2652/715, parc. č. 2652/716, parc. č. 2652/901, parc. č. 2652/902, parc. č. 2652/903, parc. č. 2652/930, parc. č. 4120/225, parc. č. 4120/226 a parc. č. 4120/227 a určené nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 5321 Správy katastra Bratislava pre katastrálne územie: Záhorská Bystrica, a  to stavba s.č. 8111 (rodinný dom v Bratislave, mestskej časti Záhorská Bystrica na ulici Strmý Vŕšok 8111).

Predmetom dražby sú určené nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2868 Správy katastra Bratislava pre katastrálne územie: Karlova Ves, a to byt č. 4 na 2.p. bytového domu s.č. 3012 v Bratislave - Karlovej Vsi, na ulici Ľudovíta Fullu 10 spolu s  prislúchajúcim spoluvlastníckym podielom. Najnižšie podanie: 100.000 eur Minimálne prihodenie: 995,81 eur Dražobná zábezpeka: 30.000 eur

Najnižšie podanie: 1.687.500 eur Minimálne prihodenie: 3.319,39 eur Dražobná zábezpeka: 49.790 eur Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. k rukám alebo na účet v UniCredit Bank Slovakia a.s., č.ú.:1111944009/1111, VS: 2162007 2. bankovou zárukou: veriteľ - BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329) 3. do notárskej úschovy: príjemca - BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329)

Bližšie informácie na tel. č. 02/555 686 23 a na www.bkbpartners.eu

auctio, s.r.o. dražobná spoločnosť

52-0477

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. k rukám alebo na účet v UniCredit Bank Slovakia a.s., č.ú.:1111944009/1111, VS: 21620071 2. bankovou zárukou: veriteľ - BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329) 3. do notárskej úschovy: príjemca - BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329)

Dražba

AKCIA Demontáž a odvoz starých rámov

Dražba bytu v obci Bratislava K. ú. Vajnory, obec Bratislava, okres Bratislava III., zapísaná na LV č. 3142 ako: A. byt číslo 102, na 1.p. vo vchode: Rybničná 61/A nachádzajúci sa v bytovom dome, (popis stavby: Rybničná 61/A), so súpisným číslom 10194 na parcele registra„C“, číslo 2166/5; B. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 4701/561124 – ín k celku C. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4701/561124 – ín k celku k pozemku: parcela registra„C“, parcelné číslo 2166/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1116 m2 parcela registra„C“, parcelné číslo 2166/11, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 823 m2 Nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve Dlžníka, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 1/1 - ina k celku. Miesto dražby : Stráž 3/223, 960 01 Zvolen, Sídlo advokátskej kancelárie: LawService, s.r.o., 2.poschodie Čas: 29. november 2012 o 10.00 hod. Najnižšie podanie: 23.400,- Eur Dražobná zábezpeka: 7.000,-Eur Minimálne prihodenie: 200,- Eur Termíny obhliadok: 13.11.2012 o 15.30 hod., 20.11.2012 o 15.30 hod.

ZDARMA

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

• bezrámový otoþný fínsky ® • bezrámový švédsky AluVista ® • rámový švédsky AluPlus ® • rámový švédsky AluCombi ®

V Petržalke rozdelili prevádzky a určili im, kedy budú zatvárať

Funkþné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. 29. augusta 36/A (Po–Pia: 8.00–13.00, 14.00–18.00, So: 8.00–14.00)

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. Autorizovaná montážna firma

02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465 www.bomax.sk U nás si vyberiete!!! Pozor na nekvalitné kópie! Žiadajte slovenský certi¿kát! bomax@centrum.sk,

02-0356

Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom obhliadky na tel. č. : 0917/112 354, 0905/ 329 523, Dražobník: auctio spol. s r. o., www.auctio.sk

Bližšie informácie na tel. č. 02/555 686 23 a na www.bkbpartners.eu

52-0559

200

09

0948 14 79 14

94-0028

VI

52-0569

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 0911 / 833 855, 02-322 02 734, www.platitsaoplati.sk

47-0545

Miesto dražby: Dražobná miestnosť č. 407, 4. poschodie, Košická 56, 821 08 Bratislava Čas dražby: 20.12.2012 o 09:30 hod. Predmet dražby: 3 izbový byt č. 21 o výmere 70,28 m2 s loggiou, na 2. p., vchod Vlastenecké nám. č. 10, bytový dom súpisné č. 1186, postavený na parcelách č. 4435 a 4436. S bytom je spojený spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a zariadeniach bytového domu súpisné č. 1186 o veľkosti 1/64 - in. Najnižšie podanie: 87 600 EUR

Bratislavskú Dúbravku trápia krádeže kanalizačných a šachtových poklopov. Od začiatku roka do konca októbra ich musela samospráva opätovne namontovať celkom 39. Ich nahradenie si vyžiadalo viac ako 18.000 eur z rozpočtu mestskej časti, ktorý je určený na opravy ciest a údržbu verejných priestorov. „Je to naozaj nemalá suma a čo je najhoršie, tieto peniaze potom chýbajú inde,“ uviedol vedúci oddelenia rozvoja, výstavby a dopravy dúbravského Miestneho úradu Anton Lisý. „Zmiznuté poklopy nahrádzame betónovými s rôznymi nosnosťami, podľa toho, čo si vyžaduje situácia,“ dodal Lisý. Nové poklopy sa už od začiatku roka osádzali na 21 miestach Dúbravky, vo všetkých častiach mestskej časti. Podľa Lisého je zarážajúce, že poklopy zmizli aj v blízkosti materských a základných škôl na uliciach Pri Kríži, Bílikova a Nejedlého. „Je to pre mňa nepochopiteľné, tí ktorí to robia, priamo ohrozujú životy spoluobčanov, hlavne detí. Chýbajúci poklop môže byť príčinou tragédie a možno aj vyhasnutých ľudských životov,“ zdôraznil Lisý. Podľa náčelníka mestskej polície v Dúbravke Vladimíra Stanka sú indície, že poklopy kradnú neprispôsobiví občania a vyvážajú ich na Záhorie, kde ich odovzdávajú v zberných surovinách. Niekoho priamo prichytiť pri čine sa však doteraz podľa Stanka nepodarilo. Okrem kanalizačných a šachtových poklopov sa v Dúbravke na opravy ciest a verejných priestranstiev v tomto roku dalo najviac peňazí na opravu podmytých ciest a chodníkov, opravu parkovísk a schodísk. Lisý priznal, že pre nedostatočné finančné prostriedky sa opravujú len najnutnejšie veci. „Značnú časť z vyčlenených prostriedkov pohltia havarijné stavy. Na komplexné opravy by sme potrebovali viac peňazí,“ dodal. Zo sumy 256.000 eur, ktoré sú v tohtoročnom rozpočte, minuli v Dúbravke už takmer 231.000 eur. Aj zostávajúca suma na tento rok sa podľa Lisého použije na sanáciu havarijných stavov - prepady ciest, ukradnuté poklopy, nebezpečné výtlky a opravu asfaltových povrchov v materských školách, kde bezprostredne hrozí nebezpečenstvo úrazu detí. „Ostatné požiadavky na opravy ciest, chodníkov, parkovísk, schodov a iných verejných priestorov a zariadení sa budú realizovať až z budúcoročného rozpočtu, ktorí schvália poslanci,“ dodal Lisý. (tasr)

Od začiatku budúceho roku sa budú v bratislavskej Petržalke pohostinstvá či reštaurácie rozdeľovať na tie, ktoré stoja samostatne a tie, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome. Podľa tohto kritéria im mestská časť určí, kedy svoju prevádzku večer zatvoria. Nové pravidlá vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) schválili petržalskí poslanci.

BA 12-46 STRANA - 04

Prevádzky, ktoré sú umiestnené v bytových či rodinných domoch, budú môcť mať otvorené od 06.00 do 22.00 h. Tie, ktoré sa nachádzajú mimo nich, budú môcť návštevníkov hostiť o hodinu dlhšie, teda do 23.00 h. „Dali sme pravidlá, ktoré len reprezentujú názory občanov. Ľudia nás bombardovali, aby sme s tým urobili poriadok,“ povedal po odhlasovaní návrhu starosta Petržalky Vladimír Bajan. Podnikatelia sa musia novým pravidlám prispôsobiť do 30 dní. Dosiaľ podľa starostu pravidlo neexistovalo, iba sa povedalo, že prevádzková doba je do 21.00 h. Vzťahovalo sa to však na všetkých a starosta mohol udeľovať výnimky. „Našiel som rozhodnutia z minulého obdobia, ktoré boli do 03.00, do 04.00 h. Na tej istej terase boli niekedy aj tri rôzne rozhodnutia. Dokonca sme našli prevádzky, kde vôbec nebolo rozhodnutie o otváracích hodinách,“ vysvetlil starosta. Novým VZN tiež mestská časť chcela dať väčšie možnosti podnikateľom, ktorí nie sú priamo v obytnom dome. Jednorazové akcie, akými sú svadby či iné oslavy, nariadenie nepostihuje. Petržalskej poslankyni Kristíne Hájkovej sa návrh nepáčil, chcela skrátiť obe časy otvorenia o jednu hodinu. „Často sa stáva, že kým podnikateľ upovedomí svojich zákazníkov k tomu, aby opustili prevádzku, tak sa to predlžuje. Ak by porušil prevádzkovú dobu, stále by to bolo v súlade so zákonným znením, že do 22.00 je nočný pokoj,“ myslí si. Jej pozmeňujúci návrh ale neprešiel. Starosta Bajan hovorí, že Petržalka je v pomerne komplikovanej situácii, keďže veľa prevádzok je práve v bytových domoch. Vo VZN je preto prvýkrát zakotvené, že Petržalčania sa k prevádzkam môžu vyjadriť v prípade, ak bude chcieť mať podnikateľ otvorené dlhšie, ako určujú pravidlá, alebo napríklad, ak to bude prevádzka s hudobnou produkciou. Starosta tvrdí, že stanovisko, ktoré dajú občania, bude záväzné. „Je to jedno z rozhodujúcich hľadísk, ktoré sa bude skúmať.“ Zároveň však dodal, že veľa demokracie môže aj uškodiť. „Nechceme terorizovať podnikateľov, ale ak zistíme, že sa to míňa účinkom, budeme pravidlá zmierňovať,“ hovorí. VZN prijala mestská časť aj z obavy, aby sa do Petržalky nehrnula zábava v čase, kedy ľudí vyženie z podnikov napríklad Staré Mesto. „Ale tiež sa nemôžeme tváriť, že sme dedina, kde sa o 21.00 h zhasnú svetlá,“ podotkol s tým, že aj nájom priestorov je pre mestskú časť zdrojom financií. „Pre nás by bolo najhorším výsledkom, ak by všetky terasy ostali neobsadené,“ uzavrel. Mestská časť vytvorila v novom VZN aj samostatnú časť, ktorá sa venuje herniam, tie povolila do 22.00 h. Určila tiež podmienky a uviedla dokumenty, ktoré musí podnikateľ predložiť pri jednotlivých žiadostiach, ktoré súvisia s prevádzkou a prevádzkovou dobou. (tasr)

Vizitky

02/ 44 63 76 45


53-0295

SLUŽBY

VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OBKLADOV

KONCOROÈNÉ Z¼AVY NA MONTÁŽ PLASTOVÝCH OBKLADOV!

JHP Univerzum, spol. s r.o. Hlavná 242, Jahodná 930 21 Tel./fax: 031/559 1125 Mobil: 0905 655 068 www.jhp.sk

53-0289

H¼ADÁME OBCHODNÉ ZASTÚPENIE A VE¼KOODBERATE¼OV

- Plastové ploty, brány a zábradlia - Roletové systémy - Plastové okenice - Sieky proti hmyzu - Betónové montované garáže

BA 12-46 STRANA - 05


OKNÁ, BRÁNY, STAVBA, OKNÁ, INTERIÉR INTERIÉR Máme výhercov súČaže trojlístok šČastia! Posledných 6 týždňov sa uskutočnila v našich novinách čitateľská súťaž o vecné ceny v hodnote 2 600 €. Úlohou súťažiacich bolo zbierať súťažné kupóny, nalepiť ich na hraciu kartu a odoslať ju na korešpondenčnom lístku do centrály spoločnosti regionPRESS v Trnave. Súťažilo sa o dve vecné ceny v celkovej hodnote 2 600 €. Počas trvania súťaže ste nám zaslali na centrálu viac ako 20 000 korešpondenčných lístkov. Také množstvo sme skutočne nečakali. Tento pondelok sa konalo riadne žrebovanie a šťastie sa tentokrát usmialo na Zuzana B. z Lieštan, ktorá vyhrala zatepľovací systém BAUMIT a na pani Blanku B. z Galanty, ktorá vyhrala bezpečnostné dvere SHERLOCK.

Výroba a oprava

väčšie možnosti vytvorenia vhodného priestoru. Pri navrhovaní kuchyne je vhodné dodržiavať tzv. kuchynské zóny - pracovnú, varnú, umývaciu a odkladaciu. Pracovná plocha v linke by mala mať pre pohodlnú prípravu stravy hĺbku i šírku najmenej 60 cm bez prerušenia. Kúpeľňa je v dnešnej dobe plnohodnotným priestorom každej domácnosti. Mala by odzrkadľovať náš vkus, farebné cítenie, byť oázou oddychu a pokoja, ale hlavne by mala spĺňať funkčné nároky. Vzhľadom na dôležitú úlohu oddychu v našom živote, je veľmi dôležité zariadenie spálne, výber vhodného nábytku, postele, matracov, doplnkov a textilu. V panelákoch si ľudia ako spálňu vyberajú zvyčajne najmenšiu miestnosť, pretože dispozičné riešenie ani iné možnosti neponúka. V rodinnom dome je výber samozrejme väčší, a záleží len na vás, kde a aká veľká bude vaša spálňa. Všeobecne platí, že spálňa by mala byť na tichšej strane vášho domu, v takzvanej nočnej časti, je vhodné orientovať spálňu na sever, severozápad prípadne východ. Pokúsiť sa zvládnuť všetky tieto úskalia môžete skúsiť aj s pomocou odborníkov, ktorých nájdete na týchto stránkach.

klasických textilných samonavíjacích

xROLIET xŽALÚZIÍ x ZÁCLON + rolety na balkóny, loggie a strešné okná

www.roletynicol.sk Telefón: 02/555 66 222, 0905 484 224 Bilíkova 16, Bratislava. Príjem obj. v predajni KVK, Dulovo nám. 7

Èistenie záclon prídeme, zvesíme, vyperieme

0905 570 669

ZĽAVA od 10 % do 30% • žalúzie pre všetky typy okien • rolety interiérové textilné • rímske rolety • plisované žalúzie • japonské steny • rolety a žalúzie exteriérové • siete proti hmyzu

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADOV BÚRANIE, ODSTRAŇOVANIE DOMOV A OBJEKTOV

e-mail: easybau@zoznam.sk

0907 591 758, 0903 232 724

24-0090

33-003

- Zbúranie (vypratanie) - Uskladnenie - Výkopové práce - Naloženie - Odvoz - Preprava VZV, UNC a mini bagrov - Dovoz štrkov a piesku Bratislava

94-0497

obvodových stien s cieľom prepustiť dostatok svetla a následne udržať čo najviac tepla v miestnosti. Dnes je už výber aj v tomto segmente veľmi široký – niekto uprednostní okná plastové, iný drevené či hliníkové. Záverečnou fázou je dokončovanie interiéru. Ale skôr, ako začneme zháňať či objednávať zariadenie, je treba si starostlivo premyslieť, koľko priestoru máme pri zariaďovaní, či prestavbe bývania, k dispozícii. Treba zohľadniť tvar miestnosti, osvetlenie, prihliadať na celkový štýl a samozrejme, pokúsiť sa všetko prispôsobiť požiadavkám a potrebám budúcich obyvateľov. Vstupné priestory bytu alebo domu sú charakteristické takým nábytkom a zariadením, aké sa nenachádza v žiadnej inej časti nášho obydlia : nájdeme tu vešiaky, zrkadlá, police, rohožky, botníky, stojany na dáždniky, ale i skrine a komody. Keďže je to asi najexponovanejší priestor, podlaha by mala byť odolnejšia v porovnaní s ostatnými, ale hlavne musí byť ľahko udržiavateľná a bezpečná. Tieto nároky spĺňa dlažba, ale aj PVC, vinyl a pod. Plocha obývačky by mala mať aspoň 18 m2. V staršom byte to docielime jedine odstránením zbytočných nenosných priečok, v dome máme väčšinou k dispozícii viac miesta a tým aj

du, a to cez prípojku, ktorá ešte pred vstupom do samotnej domácnosti prechádza cez úpravňu vody. Pri riešení vodovodného potrubia sa súbežne rieši kanalizačný systém, ktorý vyúsťuje buď do verejnej kanalizácie, alebo do žumpy, prípadne čističky odpadových vôd. Najväčšiu časť energií spotrebovaných v domácnosti tvorí energia potrebná na vykurovanie, preto je dôležité vybrať si správny zdroj tepla. Niektorí uvažujú nad klasikou – návratom k pevným palivám, iní sa rozhodujú nad modernými alternatívnymi zdrojmi, ako je solárna energia alebo tepelné čerpadlá. Keď máte dokončené inštalácie, čakajú vás omietky a potery. Výber obkladov a dlažieb je náročná úloha pre každú domácu pani. Vytvoriť tú správnu atmosféru vám pomôžu v špecializovaných vzorkových predajniach, kde si konkrétne kombinácie môžete pozrieť priamo na mieste alebo v 3D vizualizáciách. Veľmi dôležitým krokom pri dokončovaní domu (alebo pri prerábaní bytu) je otázka výberu správnych okien a dverí. Okno je dôležitý výrazový prostriedok architektonického i estetického stvárnenia objektu. Jeho hlavnou funkciou však je vyplnenie

BA 12-46 STRANA - 06

Výstavná sieė: Nobelova 3/A Tel.: 02/4463 5764, 02/4463 5037 fax: 02/4445 9042 e-mail: wropool@zaluzie.sk

97-0490

Stavba rodinného domu alebo prestavba bytu je vždy vážne rozhodnutie, ktoré nielen podstatne zaťaží rodinný rozpočet, ale aj veľkou mierou ovplyvní to, v akom prostredí prežijeme niekedy aj celý zvyšok života. Plánovaniu takéhoto kroku teda musíme venovať náležitú pozornosť. V prvom rade je to výber vhodného pozemku, hoci väčšina z nás sa k pozemku možno dostane v rámci rodinných väzieb darovaním alebo dedením. Ďalším zásadným rozhodnutím je, či budeme rodinný dom stavať svojpomocne, alebo či využijeme služby niektorej špecializovanej spoločnosti. Dnešný trh ponúka naozaj veľké množstvo firiem, ktoré postavia rodinný dom na kľúč, prípadne zhotovia len tú časť stavby, na ktorú si netrúfate sami. Takisto je to pri prerábaní bytu – môžete si vybrať, či si necháte iba profesionálne vybúrať nenosnú priečku, či si dáte aj vymaľovať alebo osadiť novú sanitu. Ak už máte stavbu uzavretú, môžete sa pustiť do rozvodov. Moderné, bezpečné a inteligentné elektroinštalácie budov sa už v dnešnej dobe stávajú samozrejmosťou. Moderná technika však už vstupuje aj do vodného hospodárstva, kde sa vodovodné potrubie väčšinou pripája k verejnému vodovo-

Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže. Vážime si vašu prejavenú dôveru a v čitateľských súťažiach budeme pokračovať aj v budúcnosti. Sledujte naše noviny pravidelne a v ďalšej súťaži sa šťastie možno prikloní na vašu stranu.


SIMPLY CLEVER

Dobite si energiu na celú zimu!

Zima so znakou ŠKODA od 5. 11. do 15. 12. 2012 Prí‘te so svojím vozidlom ŠKODA na záÀažový test batérie a predí‘te neakaným komplikáciám so štartovaním v zime. Pri absolvovaní záÀažového testu batérie alebo pri kúpe ŠKODA Originálnych alebo Economy batérií dostanete špeciálne dvojbalenie energetického nápoja Red Bull ako darek. Nezabúdame ani na vaše pohodlie, preto teraz môžete získaÀ zimný sortiment ŠKODA Originálneho príslušenstva s cenovým zvýhodnením 20 %. Užite si zimu a jazdite bezpene. )alšie informácie získate na www.skoda-auto.sk Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA: DANUBIASERVICE, a.s. Rož­avská 30 821 04 Bratislava

Tel.: 02/48 484 120

skoda_inz_danubiaservice_148x136.indd 1

Minuli sa vám

9 lacné 9 kvalitné 9 rychlo

VOLAJTE VOLAJTE VOLAJTE

0905 719 134 psotna@gmail.com

BA 12-46 STRANA - 07

02-0349

Aj tu mohol byĢ Váš inzerát! 02/ 44 63 76 45

Máte málo klientov? Dajte si inzerát do našich novín! 0905 719 134, 0908 979 518

SLUŽBY

1. 11. 2012 21:15:25


Horúce ponuky na www.megazlava.sk Rukavice na dotykové displeje Redakcia:

Blatnícka 3, Bratislava tel.: 02/ 4463 7645 fax.: 02/ 4463 7646 e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

V našej redakcii si môžete zadať plošnú inzerciu do ľubovolného okresu v Slovenskej republike Vedúci redakcie: Radoslav Gloznek, Mgr. Inzercia: Eva Horáková 0907 702 195 Daniela Nemečková 0905 719 136 Simona Psotná, Mgr. 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Distribúcia:

Radovan Janega 0907 887 362 Vydavateľ: regionPRESS, s.r.o. Registrované na MK SR pod evidenčným číslom EV 3676/ 09 Náklad: 86.738 výtlačkov Pôsobnosť: okresy Bratislava I - V Distribúcia: zadarmo kolportérmi do domácností: týždenne: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devinská Nová Ves, Devín, Horský park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čuňovo, Koliba, Kramáre

V prípade nepravideľného doručovania, kontaktujte našu redakciu. Týždenník Bratislavsko je súčasťou siete 36 regionálnych novín na Slovensku:

Rukavice sú vhodné pre iPHONE , iPAD , HTC , BLACKBERRY a všetky telefóny a tablety s dotykovým displejom. Na výber sú dámske alebo pánske.

Pôvodná cena: 12,99 €

teraz za 7,50 €

Hojivá propolisová masĢ Blahodarné úþinky propolisovej masti slúžia k regenerácii suchej a popraskanej pokožky, podráždenej slnkom, atakom hmyzu, alebo pri drobnom poranení (odreniny). Je taktiež vhodná aj na pery.

Pôvodná cena: 9 € teraz

za 4,50 €

Protišmykové návleky na obuv Kráþanie na snehu þi Đade môže byĢ odteraz zábava a trendy! VeĐkosĢ S = 35, 36, 37, 38, 39, 40 VeĐkosĢ L= 41, 42, 43, 44, 45

Pôvodná cena: 19,99 €

teraz za 10,99 €

...ešte viac zliav na www.megazlava.sk

www.megazlava.sk Unikátne sprchové panely

na strane obyčajných ľudí

Vyberte si z našej aktuálnej ponuky unikátnych sprchových panelov za bezkonkurenþné ceny na trhu !

17. november sa stal symbolom. Pre mnohých ľudí symbolom boja za slobodu a pre mnohých, bohužiaľ, nie. Záleží od rebríčka hodnôt a od osudu, ktorí ľudí po revolúcii stretol. Niektorým sa naplnili túžby, mohli začať slobodne podnikať, cestovať a iní boli prepustení z práce a ich životná úroveň výrazne poklesla. Niektorí by slobodu nevymenili ani za milióny, iní by sa za pár drobných boli ochotní opäť zavrieť do klietky. Nuž, takí sme, každý iný.

50 mil eur Je mi trochu smiešne, ako sa všetky politické strany predbiehajú v tom, ktorá si ako pripomenie November 1989. Smiešne a trošku aj smutno. Smutno preto, lebo si uvedomujem, že práve slovenské politické strany (v menšom či väčšom) odkaz Novembra dokonale pošliapali. Aký je rozdiel vtedy a dnes v tom, ak si chce niekto nájsť prácu na úrade? Vari to nie je stále o tom istom, že nerozhoduje kto je najschopnejší, ale to, kto má lepšie známosti v správnej politickej strane? Rozhoduje, neklamme si. A práve toto spôsobili politické strany. Zaužívali si takto dohadzovať prácu svojim kamarátom, známym, sponzorom a sesterniciam. A nie je v tom rozdiel medzi Ficom, Fígeľom, Frešom, Bugárom, Sulíkom a ani Lipšicom. Druhý hriech (a zďaleka nie posledný), ktorý sa politici naučili páchať, je cuckanie peňazí zo štátneho rozpočtu. Aj v tomto volebnom období si politické strany nadelia z rozpočtu cca 50 miliónov eur na kampaň a svoju činnosť. Tie peniaze však strany vôbec nepotrebujú. Ako to, keď strany tvrdia opak? Jednoducho. Stačí, ak zakážeme parlamentným stranám robiť predvolebnú kampaň (to sú tie tisíce bilbordov, letákov a reklám v televíziách). Parlamentné strany ju vôbec nepotrebujú, lebo ak sa strana snaží, médiá ju dostatočne odprezentujú zadarmo. Kampaň by sme umožnili len novým stranám, čo by zároveň bol veľmi demokratický krok, aby aj noví ľudia mali v politike šancu preraziť. Čo myslíte? Dokážu si politici vstúpiť do svedomia a urobia takýto krok, ktorý by dokázal, že o Novembri len nerečnia, ale aj konajú v jeho duchu? Bojím sa, že nie. Skôr opäť ma vyhlásia za blázna. Za naše hnutie môžem sľúbiť, že zákon s takýmto návrhom predložíme a budeme aj za neho hlasovať. A 50 miliónov eur, ktoré by sme takto ušetrili, môže premiér rozdať tým, ktorým tvrdí, že peniaze pre nich nie sú. igor matovič

Pôvodná cena: 40 eur, teraz len za 19,90 eur

Pôvodná cena: 130 eur, teraz len za 49,90 eur

Pôvodná cena: 140 eur, Pôvodná cena: 140 eur, teraz len za 59,90 eur teraz len za 69 eur

UNIKÁTNE SPRCHOVÉ PANELY ZA BEZKONKURENýNÚ CENU TERAZ MÔŽETE ZAKÚPIġ IBA NA WWW.MEGAZLAVA.SK

Wellness pobyt v Penzióne **** Klimek len za 90 eur pre dvoch W cena zahĚĖa: Pobyt pre dve osoby s raĖajkami v Penzióne **** Klimek na 2 noci v poĐských kúpeĐoch Muszyna Záockie. hodinový vstup do ¿tness centra hodinový vstup do soĐnej jaskyne hodinu bowlingu Vstup do rekreaþného strediska Aqua parku neobmedzene poþas celého pobytu. Pôvodná cena: 180 eur teraz len za 90 eur ýO JE MEGAZLAVA.SK? WEBOVÁ SLUŽBA, ALEBO ZďAVOVÝ PORTÁL, KDE SI MÔŽETE KÚPIġ KAŽDÝ DEĕ NOVÝ TOVAR ALEBO SLUŽBY ZA VÝHODNÉ CENY. ZAUJALA VÁS ZďAVA? CHCETE NA MEGAZLAVA.SK NAKÚPIġ A NEVIETE AKO NA TO? VOLAJTE NA 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 DO 19.00 HOD.) PORADÍME VÁM AKO NAKUPOVAġ

BA 12-43 STRANA - 8


SLUŽBY TVPROGRAM

PONDELOK

19. november 2012

06:00 Teleráno 08:25 BEZ SERVÍTKY S MARKIZÁKMI 09:25 Kobra 11 XI. 10/10 10:25 Za život mojej dcéry 12:20 FARMA 13:40 FARMA - DUEL 15:30 Priatelia VIII. 17/24 16:00 Dr. House III. 1/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:45 MASTERCHEF 21:45 MASTERCHEF - Najväčšia kuchárska show 22:55 Dva a pol chlapa IX. 9/24 - PREMIÉROVÁ SÉRIA 23:15 Nočné Televízne noviny 23:40 Dr. House III. 1/24 00:35 Občanský průkaz 03:10 Kobra 11 XI. 10/10 03:55 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:50 Súdna sieň: 10 eur na deň 08:55 Súdna sieň: Robí zo mňa blázna 09:55 Najkrajšie bývanie II. 6 11:00 Áno, šéfe USA V. 4 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 Múmia 15:20 Simpsonovci FILM 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Zabijak bez vôdzky 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept 21:35 Dr. Dokonalý na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Kolja 21:35 Dr. Dokonalý: Znamienko krásy 5 - Slovenský dramatický seriál (2012). Hrajú: T. Maštalír, E. Sakálová 22:40 Luxusná spoločníčka 00:30 Operácia Zlomený šíp 02:50 Mafstory: Rumunský kráľ 03:30 Črepiny ) 04:10 Luxusná spoločníčka 05:50 Dámsky klub 07:15 Správy STV 07:55 Práca pre teba 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 Galileo 09:55 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /6./ 10:55 Sila lásky IV. 198/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Tajomstvo mojej kuchyne 14:15 Žena na úteku 25 15:00 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre teba 16:00 Sprá22:05 Hlavný podozrivý... vy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 8 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 20:10 Láska sa nevyhráva 21:35 Reportéri 22:05 Hlavný podozrivý newyorské prípady 7/13 - Americké spracovanie kultového britského kriminálneho seriálu, 2011 22:50 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /6./ 23:45 Doktorka Quinnová III. 00:30 Láska sa nevyhráva

TVPROGRAM

UTOROK

20. november 2012

06:00 Teleráno 08:25 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 09:25 Kobra 11 XII.: Mesto v strachu 11:25 V tieni zločinu II. 7-8/22 13:20 Mentalista III. 11/24 14:20 FARMA 15:30 Priatelia VIII. 18/24 16:00 Dr. House III. 2/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX - Ľudia - príbehy - emócie 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 17:25 REFLEX ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House III. 2/24 00:25 Mentalista III. 11/24 01:20 Eleventh Hour - nulová šanca 14/18 02:10 Kobra 11 XII.: Mesto v strachu 03:40 POĎ NA RANDE NOVÁ SHOW 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:40 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 07:40 Súdna sieň: Ženu som si nebrala 08:50 Panelák: Dušan zasahuje 09:55 Najkrajšie bývanie II. 7 11:00 Áno, šéfe USA V. 5 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: Zabijak bez vôdzky 14:00 Panelák: Dušan zasahuje 15:00 Najkrajšie bývanie II. 7 16:00 Dr. Dokonalý: Znamienko krásy 5 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súd21:30 POD POVRCHOM na sieň: Deložovanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Ruky hore! 21:30 POD POVRCHOM 30 - Slovenský seriál (2012). Hrajú: M. Igonda, L. Lapišáková 22:45 Najprísnejší rodičia na svete 5 23:45 Čistič 01:30 Mafstory: Rekviem pre Šoóša 05:15 Dámsky klub 06:40 Správy STV 07:35 Práca pre teba 07:45 Vojna kuchárov 08:15 Duel 08:45 5 proti 5 09:35 Galileo 10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /7./ 11:00 Sila lásky IV. 199/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Postav dom, zasaď strom 14:05 Žena na úteku 26 15:00 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre 20:10 Doktor z hôr - Nové osudy teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 9 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 20:10 Doktor z hôr - Nové osudy II. 3/13 - Nové epizódy nemeckého seriálu, 2008 20:55 Otázka rešpektu II. 6/6 22:40 Luther 6/6 23:35 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /7./ 00:25 Doktorka Quinnová III.

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–* 200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

0908 979 518

www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

www.bratislavsko.sk TVPROGRAM

STREDA

21. november 2012

06:00 Teleráno 08:20 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 09:15 Kobra 11 XII. 1/10 10:15 Oči vraha 12:10 HORÚCA KRV 13:20 Mentalista III. 12/24 14:20 FARMA 15:30 Priatelia VIII. 19/24 16:00 Dr. House III. 3/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 22:55 Dr. House POČASIE 20:20 MODRÉ Z NEBA 22:30 Nočné Televízne noviny 22:55 Dr. House III. 3/24 - Seriál, USA, 2006-2007. Hrajú: H. Laurie, L. Edelsteinová 23:50 Mentalista III. 12/24 00:50 Ochránim svoje dieťa 02:30 Eleventh Hour - nulová šanca 15/18 03:10 Kobra 11 XII. 1/10 03:50 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:40 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 07:40 Súdna sieň: Ustráchané deti 08:45 Panelák: Jeden muž dole 09:55 Najkrajšie bývanie II. 8 11:00 Áno, šéfe USA V. 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: Deložovanie 14:00 Panelák: Jeden muž dole 15:00 Najkrajšie bývanie II. 8 16:00 Kosti V. 19 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Neposedný syn 22:30 Vtierka Castle 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Kosti VII.: - NOVÉ ČASTI 7,8 22:30 Vtierka Castle III. 12 - Americký kriminálny seriál (2011). Hrajú N. Fillion, S. Katicová 23:30 Kosti V. 19 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XII. 8 01:25 Mafstory: Rýchlovka 02:35 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 12 05:15 Dámsky klub 06:35 Správy STV 07:30 Práca pre teba 07:40 Vojna kuchárov 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 Galileo 10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /8./ 11:00 Sila lásky IV. 200/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Taxík 14:05 Žena na úteku 27 15:00 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre teba 16:00 Správy STV 17:15 Galileo o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 10 17:15 Galileo - Veda za všetkým okolo nás 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:40 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:00 Galileo - Špeciál o futbale 20:35 Liga majstrov 22:50 Liga majstrov - zostrihy 00:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /8./ 01:05 Doktorka Quinnová III.

TVPROGRAM

ŠTVRTOK

22. november 2012

06:00 Teleráno 08:10 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 09:05 Kobra 11 XII. 2/10 10:05 Vražda na Tienistom vrchu 12:05 V tieni zločinu II. 9-10/22 14:00 Mentalista III. 13/24 15:00 Priatelia VIII. 20-21/24 16:00 Dr. House III. 4/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVI21:40 HORÚCA KRV NY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV - Rodinný dramatický seriál, SR, 2012. Hrajú: A. Bárta, Z. Kanócz 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House III. 4/24 00:20 Mentalista III. 13/24 01:20 Eleventh Hour - nulová šanca 16/18 02:05 V tieni zločinu II. 9/22 02:50 Kobra 11 XII. 2/10 03:35 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:00 C.S.I.: Kriminálka Miami IX. 12 05:45 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Chodník pravdy 08:45 Panelák: Pán žehličiek 09:55 Najkrajšie bývanie II. 9 11:00 Áno, šéfe USA V. 7 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: Neposedný syn 14:00 Panelák: Pán žehličiek 15:00 Najkrajšie bývanie II. 9 16:00 Kosti VII.: - NOVÉ ČASTI 7 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 22:45 Najprísnejší rodičia na svete Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: To dieťa zomiera 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Na divokom západe 21:30 POD POVRCHOM 31 22:45 Najprísnejší rodičia na svete 6 - Americká reality show (2009) 23:45 Haló 00:30 Webmaster 01:40 Mafstory: „Vánoce jak sa patrí“ 05:15 Dámsky klub 06:35 Správy STV 07:30 Práca pre teba 07:40 Vojna kuchárov 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 Galileo 10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /9./ 11:00 Sila lásky IV. 201/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Radosť zo života: Zora Kolínska 14:05 Žena na úteku 28 15:00 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre 22:35 Tonyho pomsta teba 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 11 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Rossella 6/7 21:45 Prežiť!: Priepasť smrti 22:35 Tonyho pomsta 5/8 - Seriál z prostredia francúzskeho podsvetia, 2011 23:25 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /9./ 00:25 Doktorka Quinnová III.

BA 12-46 STRANA - 9


SLUŽBY OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA AUTOMOTO  PREDAJ 01

$ Predám BMW 525D combi, r.v.2007, čierna perleť, maxim. výbava, 8x pneu., orig. stav, cena 15.500€. Tel: 0905189623 ZV AUTOMOTO  KÚPA 02

$Kúpim akékoľvek auto aj nepojazdné (zn. Škoda, Renault, Fiat, BMW, Nissan, Daewo, atď.), staršie - novšie, skorodované havarované aj bez TP, STK, EK, osob., nákl. aj vraky. Odvoz si zabezpečím. Tel.: 0903 033 794 $Odkúpim od Vás Vaše auto akejkoľvek značky, aj firemné. Platba ihneď v hotovosti! Tel.: 0905 615 571 $Kúpim vaše nepotrebné, havarované auto-vrak. Tel.: 0919 285 295 $Kúpim auto-vrak. Tel.: 0949 175 758 AUTOMOTO  RÔZNE 03

$Predám Man kontajner vyklápačka ruka + 2 kontajnery, nosnosť ruky na 10 m od 3,5 t do 800 kg, nosnosť auta 10 t, cena auta 50.000 € + kontajnery, t.č. 0905 251 949 $Predám skladací stanový obytný príves SKIF M1. Tel: 0905331633 ZV $Predám zimné pneu Pirelli SnowSport, 195/65 R15 na plechových diskoch (rozteč 5x112) s orginál puklicami VW + 20ks šróbov. Pneu sú v stave nových, disky rovné vyvážené, bez korózie, v stave nových. Cena 350 €. T.č.: 0905 423 331. REALITY  PREDAJ 04

$Predám chatu na Zelenej vode 0910 441 948 $2-garsónka na Stavbárskej 36 Vrakuňa, slušný vchod, na cene sa dohodneme 0903 840 750 $Predám nadštandardný 3i byt o výmere 102 m2 s vlastným UK v centre Malaciek (Malé námestie), cena 120.000 €, t.č. 0903 222 154 $Predám dom v Píle pod Červeným kameňom. Zľava. 0903 545 196 $Predaj pozemku 8 á s RD blízko centra, 126 t. 0907 123 009 $Predám 2 izbový byt v Rači 68.000€. Tel.: 0917 577 241 $Predám 2-izbový byt Malacky JUH, zateplený, nové okná, čiastočne prerobený. t.č. 0905 277445 $Predám 3 izbový prerobený byt (68m2) v OV v Galante, v tichej lokalite medzi rodinnými domami. Vlastné kúrenie, alarm, 2x pivnica. Cena 58 000 € + dohoda. 0905 506 668 $Predám rodinný dom na Liptove, obec Liptovská Porúbka. Vhodný na bývanie, chalupu. Plocha parcely – 1248m2, zastavaná plocha – 99m2. Cena dohodou. Tel.: 0949 866 479 $Záhradu v Stupave 4á 16 tis.€ 0948 319 313 $Predám poz. na výst.1-2 RD v Janíkoch 17 km od BA, 16á – 37x43m2 vš.IS, 20€/m2 – so SP

30€/m2, tel.: 0908 141 029 $Predám stavebný pozemok vo VIničnom 900m2, 63.000€. Tel.: 0917 577 241 $Predám zrekonštruovanú garsónku v Petržalke 50.000€. Tel.: 0902 832 255 $Predám 2 iz.byt tehl.v Pezinku na 1.p. blízko centra, v peknom prostredí. Obchod, škola neďaleko 0911 540 550 $Predám 2i RD+1i prístavbu v Plav. Štvrtku na 5,3 á pozemku, 55000 E (príp.dohoda), 0948033023 $Predám 2i RD v Studienke, 7 á poz. + záhrada, el., plyn, vodovod, studňa, plyn.gamatky, 55000,- EUR, 0908776508 $Predám 2i RD+ 3i prístavbu + garáž, v Moravskom Sv.Jáne, čiastoč. zrekonštr., 12,5 á pozemok, 63000 Eur, 0908776508 $Predám pekný stavebný pozemok pod Karpatami v obci Sološnica (45km od BA). Všetky IS na pozemku. 0908 898 025 $Predám 3i byt po čiastočnej rekonštrukcii v Malackách na ulici L.Fullu. cena 72 000 eur. 0908 898 025 $Predám dve menšie chaty na jednom pozemku vo velkosti 579 m2 v krásnej lesnej lokalite Vampíl, pri Malackách. cena 25 000eur. 0908 898 025 $Predám 5-izb. RD s obchodným priestorom – odstavený. Výhodná poloha vo Svinnej okr. Tenčín + 2 garáže. Cena dohodou, po vyplatení voľný. 0911 199 658 $Predám chatu nad Modrou bez IS, pozemok 6á, cena 16 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 $Predám 7á pozemok v lese nad Modrou, cena 13 000 Eur. Tel.: 0907 433 007 $Predám 8 a 10 á pozemok v Perneku, všetky IS, t.č. 0904 644 830 $Predám starší 5-izb RD vo Vysokej p. Morave, 10 á poz., t.č. 0904 644 830 $Predám podiel v rozsahu 11,7 percent o výmere 3343 m2 na parceliach v časti Račí potok v obci Limbach, t.č. 0908 644 515 $Predám 2 izb. až 3 izb. byt s garážou samost. kúrenie, nízke náklady na bývanie v Šenkviciach, 64.800 €. 0911 771 577 $V Pezinku predám 2 izb. byt časť RD bez soc. zariadenia + 2,3 árový dvor, 43.000 €. 0905 691 027 $V Pezinku predám 2,3 ár záhradu s garážou + el., 21.000 €. 0905 691 027 $V Šenkviciach predám 3 izb. byt za 59.000 €.0905 691 027 REALITY  KÚPA 05

$Kúpim byt v BA. Aj zadĺžený. Tel.: 0949 166 424 $Kúpime byt v BA 0903 461 817 $Kúpim byt v Bratislave 0907 402 507 $Kúpim akýkolvek pozemok, rodinný dom či byt pod Karpatami. V hotovosti. 0908 898 025 $Mladá rodina kúpi 2-3 izbový

OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA byt. Súrne. RK prosím nevolat. Tel.: 0905 011 501 $Mladomanzelia kúpia garzónku alebo 1 izbovy byt nie cez RK. Hotovost. Tel.: 0915 615 489 REALITY  VÝMENA 06

$Gars.-BA za väčší + doplatok. Tel.: 0949 166 424 REALITY  PRENÁJOM 07

$Prenajmem ubytovanie na chate v Senci dlhodobo. Tel.: 0904 497 328 $Dám do prenájmu 2 izbový byt zariadený v Pezinku 350,-€. 033 642 11 93 $Dám do prenájmu 2-izb.byt na Štrkovci – BA 0908 757 154 $Vezmem do prenájmu 2 alebo 1 izbový byt v Bratislave. V byte budem bývať sám. Tel.: 0903 932 612 $Vezmem do prenájmu 1 izbový byt, garsónku v Bratislave. Tel. 0903 661 719 $Hľadám do prenájmu 2 až 3 izbový byt v Bratislave. Sme pár, 2 osoby. 0903 922 549 $2 osoby. bezdetný pár vezme do prenájmu 2 alebo 3 izbový byt v Ružinove, Novom Meste, Petržalke, centre. 0903 879 938 $Vezmem do prenájmu garáž v Novom Meste, Ružinove, centre, Rači. 0903 932 612 $Dám do dlhodobého nájmu 3 izbový byt v tichom prostredí v Záhorskej Bystrici. Tel.: 0904 428 120 $Dám do prenájmu zariad.1 izb. byt orient.juh-park, balkón. Trenčianska - blzko autob.st.Nivy. Cena dohodou. Od 20.11.2012 Tel.: 0903 926 875 $V Rači prenajmem zariadený RD 5 izb.s garážou. Úžit.plocha 250m2. Tel.: 0903 711 184 MOBILYTELEFÓNYFAXY 08 POČÍTAČE A PRÍSLUŠENSTVO 09 TV, AUDIO, VIDEO, FOTO,…10 HUDOBNÉ NÁSTROJE 11 ELEKTRO  RÔZNE 12 CHLADNIČKY  PRÁČKY 13 STROJE A ZARIADENIA 14 ŠPORTOVÉ POTREBY 15 ZBERATEĽSTVO 16

$Kúpim staré odznaky, vyznamenania, mince, bankovky, hodinky, starožitnosti, zbierky. Tel.: 0905 545 874 $Predám vláčiky – modely Roco-HO, N, niečo od Pika a iné. Tel.: 0905 592 429 DROBNOCHOV  ZVERINEC 17

$Predám vykŕmené husokačky. Tel.: 0904 021 026 $Predám búdu pre veľkého psa 0908 757 154 ZÁHRADKÁRSTVO 18

$Predám ozdobné plastové obaly na kvetináče, priemer 50, 80 mm biele, 100 mm biele a hnedé, 300 mm biele. T.: 0902 679 183

INÉ HOBBY 19 STAVEBNINY 20

$Predám betónovú garáž aj s bránou. Dovoz zabezpečím. Cena 600 €. Tel.: 0915 121 212 NÁBYTOK 21

$Predám guľatý konferenčný stolík, mahagónovej farby. Nepoužité guľaté dymové sklá, priemer 800x10 mm. T.: 0902 679 183 $Predám sedaciu súpravu skoro nepoužívaný. Gauč je rozťahovací, úložný dlhý 2m. Cena dohodou, volajte 0905 239 046 INÉ DO DOMÁCNOSTI 22 ODEVY, OBUV 23

$Predám spoločenské mušelínové šaty, bledozelenej farby, na výšku 154 cm. Tel.: 0908 880 728 $Výhodne predám nový pánsky kožený tmavohnedý krátky kabát č.56 a zimný pánsky kabát farba antracit č.56. Tel.: 0902 327 087 $Predám kožený kabát na vysokého muža 0908 757 154 VŠETKO PRE DETI 24 HĽADÁM PRÁCU 25

$Kuchár hľadá prácu, t.č. 0907 697 796 $Hľadám prácu - opravím, zatesním všetky druhy okien a dverí, 0949 136 492 HĽADÁM 26 DARUJEM 27 ODKAZY 28

$Dňa, 11.10.2012 bola odcudzená čierna kožená dámska kabelka - aktovka s osobnými dokladmi, peňaženkou a pracovnými dokladmi. V prípade nálezu prosím kontaktovať telefónne čislo 0903 727 807. Nálezca bude odmenený 330 Eur. ZOZNÁMENIA 29 SPOMÍNAME 30 RÔZNE  PREDAJ 31

$Predám skladací záhr. domček 2,1 x 1,5 m, midleonio@gmail. com. 0949 348 366 $Predám Tibetskú mliečnu hubu na výrobu kefíru. 0904 595 362. $Predám domáci med. Tel.: 0903 935 013 $Predám bužírkou opletené demižóny 5, 15, 20, 25 lit. a 50 lit. T.: 0902 679 183 $Predám masážne lôžko Ceragem Master málo používané jednou osobou. Zakúpené v r.2009. Tel.: 0902 613 329 $Lacno predám nový elektronický písací stroj Olivetti ET 2450. Moznost pripojit k PC. Cena dohodou. Tel.: $Predám lacno fotoaparát Flexaret II. Má 2 objektívy pre 12 obrázkov, rozmer 6x6 cm. Fotograficky objektív je trojočkový anastigmat Mirar svetelnosti 1:4,5, ohniskovej dĺžky f = 8cm. Možnosť zaostrovať od nekonečna až do 1 metra. Tel.: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956


SLUŽBY OBČIANSKA RIADKOVÁ INZERCIA $Darujem pásky ku kotúčovému magnetofónu B4, B 400 a pod. Tel.: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956 $Predám diaprojektor MEDI. Je určený na premietanie diaobrázkov 24 x 36mm v diarámikoch 5x5cm. Cena 10 Eur. Tel.: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956 $Predám lacno amatérsku snímaciu kameru ADMIRA 8F - fil-

mová páska 2x8mm, dĺžka 10m, šírka 16mm. Rýchlosť filmovej pásky sa dá regulovať, za sekundu možno exponovať 10, 16, 24, 48 alebo 64 obrázkov. Objektívom je trojočkový anastigmat Miror 1:2,8 f=12,5mm. Cena dohodou. Tel: 02/ 44 25 38 20 alebo 0903 394 956 $Predám ovčie rúno, úplne nové s magnetom 0908 880 728

spravodajstvo Z kampane DPB proti čiernym pasažierom si uťahujú Čierni pasažier práve ušetril euro, alebo čierny pasažier je tá teta v čiernom kabáte. Aj takéto nápisy si mohli v minulých dňoch Bratislavčania prečítať na sklách vozidiel verejnej dopravy. Po tom, čo Dopravný podnik Bratislava (DPB) začal v lete nálepkami bojovať proti čiernym pasažierom, ich niekto teraz prelepil vlastnými sloganmi, no s rovnakým dizajnom. Nálepka dopravcu aj neznámych pasažierov pritom vyzerá rovnako a cestujúci by si ju mohol pomýliť s iniciatívou dopravcu. Zatiaľ čo ale DPB na nej píše, že "Čierny pasažier cestuje za vaše peniaze", na tej nepravej jej autori použili aj dávku humoru a tvrdia napríklad to, že "Čierny pasažier sa perie na šesťdesiatke." DPB o prelepovaní svojich nálepiek vie a hovorí, že vozidlá čistí a kontroluje každý deň. Ak pri prehliadke vozidla nájdu cudzie nálepky, hneď ich odstránia. Zatiaľ však nešlo o veľké množstvo nálepiek, vo väčšine vozidiel ich nenašli. "Mrzí nás však tento druh vandalizmu, keďže podobnú kampaň realizovali v rôznych európskych mestách v oveľa väčšom rozsahu a stretla sa s pochopením a podporou cestujúcej verejnosti," reagovala hovorkyňa DPB Agáta Staneková. Trestné oznámenie zatiaľ podnik nepodal. Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Petra Hrášková hovorí, že aby bolo možné skutok kvalifikovať ako trestný čin poškodzovania cudzej veci, musí byť naplnená nielen subjektívna, ale aj objektívna stránka trestného činu. "To znamená, že v súvislosti s protiprávnym konaním musí vzniknúť škoda. Od jej výšky závisí, či pôjde o trestný čin alebo priestupok," vysvetlila pre TASR. Kampaň spustil dopravca v lete. Chcel takto edukovať cestujúcich, ktorí v mnohých prípadoch obhajujú ľudí bez platného cestovného lístka. "Dnes je veľmi častým javom, že cestujúci s platným cestovným lístkom sa pri kontrole postavia na stranu čierneho pasažiera, usilujú sa presvedčiť revízora, aby mu odpustil pokutu," hovorí Staneková. Pripomína však, že revízor to nie je oprávnený urobiť. DPB chce nálepkami prízvukovať aj to, že platiaci cestujúci v konečnom dôsledku doplácajú na neplatiacich. "Zároveň tým DPB prichádza aj o časť tržieb, vďaka ktorým by mohol skvalitniť služby," dodala. Koľko pokút čiernym pasažierom DPB udelí či koľko revízorov cestujúcich kontroluje, podnik nezverejňuje. "Ide o špecifickú pracovnú pozíciu," podotýka Staneková. Každý mesiac sa však

podľa jej slov počet udelených pokút mení a počas prázdnin, kedy verejnou dopravou chodí aj menej ľudí, ich udelí najmenej. Tých, ktorých prichytí, sa však vyhovárajú rôzne. Veľmi často podľa jej slov tvrdia, že si nestihli označiť cestovný lístok, alebo sa vyhovárajú na nefunkčný automat. "Šokujúce sú ale napríklad prípady mamičiek, ktoré sa vyhovárajú na svoje deti. Raz jedna dokonca tvrdila, že jej dvojmesačné bábätko vyhodilo cestovný lístok cez okno v trolejbuse," priblížila hovorkyňa. Mnoho ľudí tiež žiada o odpustenie pokuty. Revízor tak urobiť nemôže, žiadosti ale prešetruje oddelenie prepravnej kontroly. "Každá je posudzovaná individuálne a preveruje sa v prvom rade platnosť cestovného lístka. V prípade, ak cestujúci cestoval načierno, pokuta sa neodpúšťa," upozorňuje Staneková. Pokutu podnik odpustí, ale len "výhradne v opodstatnených prípadoch po predchádzajúcom dôkladnom prešetrení celého prípadu." Väčšinu pokút cestujúci zaplatia do mesiaca, sú však aj takí, pri ktorých musia pokuty odstúpiť na vymáhanie advokátskej kancelárii. Staneková však dodáva, že jedným z najväčších problémov súčasnosti je aj rastúca agresivita zo strany ľudí, ktorí cestujú načierno. (tasr)

Študenti dostanú ročnú registráciu v Staromestskej knižnici zdarma Bratislavskí študenti môžu v piatok 16. novembra získať registráciu v Staromestskej knižnici zadarmo. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ju dostanú bez poplatku na rok. Aby takýto bonus získali a rozšírili rady čitateľov knižnice, stačí, ak v piatok navštívia ktorúkoľvek jej pobočku a predložia preukaz študenta. "V Starom Meste sídli veľa vzdelávacích inštitúcií, od základných až po vysoké školy a preto verím, že študenti využijú našu ponuku," hovorí starostka Starého Mesta Tatiana Rosová. Staromestská knižnica má päť pracovísk. Centrálne pracovisko je na Blumentálskej ulici, pobočky knižnice sú na Panenskej, Záhrebskej, Západnom rade a na Karadžičovej ulici. Počas letných mesiacov tiež prevádzkuje Staromestská knižnica Letnú čitáreň v Medickej záhrade. Knižnica má dnes takmer 5200 členov, ktorí vlani uskutočnili 401.000 výpožičiek kníh. Knižný fond obsahuje viac ako 130.000 titulov. (tasr)

KOMERČNÁ RIADKOVÁ INZERCIA PONUKA PRÁCE

$Haushaltshilfe zur unterstützung eines rüstigen seniorenpaares in Süddeutschland gesucht. Grundkentnisse in Deutsche sprache voraussetzung. Entlohnung verhandlungsbasis. 0903 926 875 $Zárobok: 0904 452 835 REMESELNÍCI

$Krtkovanie, radiátory, WC, atď. 0905 307 501, 63 83 91 15 $GLAZOVANIE VANÍ. 21 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk $Výroba kuch. liniek, vstav. skríň, kanc. nábytku, obývacích stien na mieru podľa Vašich predstáv. Zameriame, poradíme, namontujeme. 0905 438 344, 0905 950 805 $Montáž nábytku 0903 745 601 $Maliarské – murárske aj menšie práce 0904 350 433 $Glazúrovanie vaní 0905 983 602 $Stavba teplovzdušno akumulačných krbov 0903 435 439 Malovec $Stavebná firma ponúka prerábku byt.jadier, montáž obkladov, dlažieb, sadrokartónov, parkiet + vodárske práce 0944 020 219 $DOMÁCI MAJSTER – údržba, drob.opravy, batérie, sifóny, WC, vypínače, prac.dosky, vŕtanie dier, kúpeľne – obklad, mon.doplnky, plávaj.pod., vysprávky, maľby 0918 781 012 REKONŠTRUKCIE

$Vykonávame murárske práce a všetky druhy prác za výhodné ceny 0902 272 708 $Robíme rekonštrukcie bytov a RD, bytové jadrá, obklady, dlažby, stierkovanie, maľovanie a elektroinštalácie, montáž krbov 0904 616 738 $Rekonštrukcie bytov a kúpeľní, obklady, voda a elektroinštalácie. 0908 570 594, www.vrablic.sk SLUŽBY

$Realizujeme prepisy rukopisov, strojopisov, audio a videozáznamov do elektronického dokumentu. www.prepisovanie.sk , 0904 662 916 UPRATOVANIE ČISTENIE

$TEPUJEM 0907 246 362 www. tepujemvsetko.wbl.sk $TEPEXPRES – tepovanie kobercov a čalúneného nábytku 0905 601 545 BEZPEČNOSŤ ELEKTROINŠTALÁCIE

$NONSTOP Elektropráce (aj drobné) + bytové poruchy 0905 501 481 VODA  KÚRENIE  PLYN

$ÚK + VODA + OPRAVY 0903 756 720 $ÚK-plyn-autgén + malé práce 0905 839 946

SŤAHOVANIE, DOPRAVA

$Sťahovanie –likvidácia, vypratávanie povál a pivníc. Lacno, korektne a nepretržite – Vám ponúka firma KUKO TRANS. 0903 784 289, 02/62 24 77 25 $ŠUPITO – SŤAHOVANIE NONSTOP, BYTY, ŤAŽKÉ A VEĽKÉ PREDMETY. TEL: 0903 129 822 $Menšie sťahovanie, likvidácia nábytku 54 41 67 96, 0905 727 091 $JOŽOVCI – sťahujeme, likvidujeme, sute, vypratávame výnos + presun nábytku dôch.ZŤP – 10% 0903 594 868, 02/45 24 11 13 $Sťahovanie, likvidácia nábytku, vypratávanie bytov a pivníc. Lacno a spoľahlivo NON-STOP. 0907 794 954, 0903 704 719, 02/20 71 40 08 PREPRAVA OKNÁ PARKETY

$GLOBAL - Brúsenie a lakovanie. Montáž lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290 $Pokládka pláv.podláh 0903 745 601 $Montáž parkiet 0904 653 174 MAĽBY  STIERKY  NÁTERY

$Maľby, podlahy 0915 462 513 $Maľovky bytov. Kvalitne 0905 723 981 $Maľovanie lacnejšie aj schodištia 39 02 56 76, 0904 847 076 $Maľby, stierky, rekonštrukcie, rýchlo a lacno. 0905 641 206 $Maľby, stierky lacno. 0917 458 587 OPRAVA CHLADNIČIEK

$Polák tel.: 0905 167 948, 0905 248 745 $Zimmermann. Tel.: 62 31 84 20, 0905 547 476 $Matúš 0905 616 431 OPRAVA PRAČIEK

$MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618 $Opravy – umývačky, práčky NONSTOP 0905 487 722 ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

$OPRAVA + PREDAJ PRÁČKY, MYČKY 3-5 ROČNÁ ZÁRUKA. Tel.: 02/45 25 91 58, 0910 905 520 OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

$Servis u Vás 62 41 08 07, 0905 846 710 $Servis TV 45 52 36 95, 0905 565 938 KRTKOVANIE

$Krtkovanie-kanalizačný 0905 399 844

servis

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

$Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0948 141 131 $Certif.účtovníctvo dane www. cas1.sk 0917 303 012


SLUŽBY TVPROGRAM

PIATOK

23. november 2012

06:00 Teleráno 08:15 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 09:10 Kobra 11 XII. 3/10 10:10 Mama, smiem spať s netvorom? 12:10 HORÚCA KRV 13:20 Mentalista III. 14/24 14:20 FARMA 15:30 Priatelia VIII. 22/24 - Sitkom, USA, 2001-2002 16:00 Dr. House III. 5/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 19:00 TELEVÍZNE 22:55 Spider-Man 2 NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:45 MASTERCHEF 22:55 AKČNÝ PIATOK: Spider-Man 2 - Akčný dobrodružný film, USA, 2004. Hrajú: T. Maguire, K. Dunstová 01:25 AKČNÝ PIATOK: Blade 2 03:20 Kobra 11 XII. 3/10 04:05 POĎ NA RANDE - NOVÁ SHOW 05:45 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Frajerka za motorku 08:45 Panelák: Investície 09:55 Najkrajšie bývanie II. 10 11:00 Áno, šéfe USA V. 8 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 Súdna sieň: To dieťa zomiera 14:00 Panelák: Investície 15:00 Najkrajšie bývanie II. 10 16:00 Kosti VII. 8 17:00 NOVINY O 17:00 17:30 Riskni milión! 18:00 Súdna sieň: Šikana v práci 19:00 KRIMI 21:30 Kde bolo, tam bolo 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Všetko je inak 21:30 Kde bolo, tam bolo 9,10 - Americký rodinný fantazijný seriál (2012). Hrajú: J. Morrisonová, J. Gilmore 23:30 Dom snov IV. 18 00:30 Vyklepaný Gary 02:35 Vražda v mojom dome 04:05 KRIMI 04:30 NOVINY TV JOJ 05:10 Dámsky klub 06:30 Správy STV 07:25 Práca pre teba 07:40 Vojna kuchárov 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 Galileo 10:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /10./ 11:00 Sila lásky IV. 202/203 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:35 Nebíčko v papuľke 14:10 Žena na úteku 29 15:00 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre teba 15:55 23:45 R.I.S. Oddelenie vedeckého... Práca pre teba - žrebovanie 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 12 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Legendy popu: Helena Vondráčková 22:05 V očiach vraha 23:45 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania /10./ - Kriminálny seriál, Taliansko 2004 00:55 Doktorka Quinnová III.

TVPROGRAM

SOBOTA

24. november 2012

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Zachráňte Willyho 08:05 Spoveď mladej nevesty - Romantická komédia, USA, 2005. Hrajú: Shannon Elizabeth, E. McClintock 10:00 Priatelia VIII. 23/24 10:30 MASTERCHEF - Najväčšia kuchárska show 13:05 Spider-Man 2 15:45 Klokan Jack - Komédia, USA, 2003. Hrajú: J. O‘Connell, A. Anderson 17:35 Partička - Záruka najlepšej zába23:05 Teror na plese vy 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA - DUEL 22:20 Partička 23:05 Teror na plese - Triler, USA-Kanada, 2008. Hrajú: B. Snowová, S. Porter 00:55 Než sa diabol dozvie, že si mŕtvy 03:00 Teror na plese 04:20 Smotánka 06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 06:50 Rýchla rota Chipa a Dala 07:20 Timon a Pumbaa 07:50 Gumkáči 08:15 Ninjago 08:45 Beyblade Metal Fusion 09:15 Bakugan 09:40 Česko Slovensko má talent 11:50 Panelák: Všetko je inak 12:55 Dom snov IV. 18 13:55 Kde bolo, tam bolo 9,10 15:50 Česko Slovensko má talent 18:00 Najlepšie torty 13 - Americká reality show (2010) 20:20 Bournovo ultimátum 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Bournovo ultimátum - Americko-nemecký akčný thriller (2007). Hrajú: M. Damon, P. Considine 23:00 FARMÁR HĽADÁ ŽENU 00:35 Denná hliadka 03:10 KRIMI 03:35 NOVINY TV JOJ 03:55 Bournovo ultimátum 05:35 Sila lásky VI. 12 06:25 Reportéri 06:50 Správy STV 07:35 Jurošík 07:45 Včielka Maja 08:10 Garfield II. 08:20 Fidlibumove rozprávky 08:50 Superchyty 09:25 Hádaj, kto nás pozval 09:50 Dom plný zvieratiek: Horský diabol 25/26 10:25 Výprava nádeje 11:20 Legendy popu: Helena Vondráčková 13:15 Autosalón 13:45 On Air 14:10 Rossella 6/7 15:55 Česť a pomsta - Western, 15:55 Česť a pomsta USA 2004. Účinkujú: Lou Diamond Phillips, Ernest Borgnine 17:25 Postav dom, zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Sladkých šestnásť 22:50 Góly - body - sekundy 23:00 Slepá dôvera 00:40 On Air 01:00 Sladkých šestnásť 02:35 Slepá dôvera

Inzercia: 02/44 63 76 45 Kupón pre riadkovú inzerciu občianska inzercia prostredníctvom zberných miest VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM / DODRŽUJTE MEDZERY MEDZI SLOVAMI

Cena s DPH občianska inzercia

1

0,66 €

2

1,32 €

3

1,98 €

4

2,64 €

5

3,30 €

6

3,96 €

7

4,62 €

8

5,28 €

9

5,94 €

10

6,60 € Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk

Váš inzerát uverejníme v najbližšom možnom vydaní. Za vecný obsah inzercie nezodpovedáme. Nezrozumiteľné oznámenia a oznámenia priečiace sa spoločenskej etike nezverejňujeme.

Výsledná cena:

Žiadam zaradiť do rubriky Stačí, ak napíšete text Vášho inzerátu do políčok a potom ho prinesiete do niektorého zo zberných miest, uvedených na kupóne.

ZBERNÉ MIESTA: FUXO, Malokarpatské nám. 7, Lamač, BB real servis spol s r. o., Šustekova 29/31, CELESTÍNA, dámske - pánske - detské odevy, Karpatské nám. 9, Rača - Komisárky (konečná električiek č. 3, 5, 11), Second hand LUXUS, Budatínska 27, Delete computers, Eisnerova 7

BA 12-46 STRANA - 12


SLUŽBY NEDEĽA

25. november 2012

09-308

05:15 TELEVÍZNE NOVINY 06:10 Scooby Doo, kde si?! I. 06:30 Spoveď mladej nevesty 08:15 Spláchnutý 09:55 Priatelia VIII. 24/24 10:20 Priatelia IX. 1/24 10:50 Klokan Jack 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:35 Lampáreň 14:15 Stroskotanec - Dobrodružný film, USA, 2000. Hrajú: T. Hanks, H. Huntová 17:05 Letuška 1. triedy - Romantická komédia, USA, 20:20 RED: Vo výslužbe a ... 2003. Hrajú: G. Paltrowová, Ch. Appelgatová 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční - Akčná komédia, USA, 2010. Hrajú: B. Willis, M. Freeman 22:40 Vnútorný nepriateľ 00:40 Blade 2 02:50 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Dobrodružstvo vo výšinách 08:00 Zamilovaný Romeo 10:00 Najlepšie torty 13 11:00 Bez syna neodídem 7 12:00 Deväť životov 7 12:55 Recept na bohatstvo 14:15 Múmia sa vracia - Americká dobrodružná komédia (2001). Hrajú B. Fraser, R. Weiszová 17:00 Top Star 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Česko Slovensko má talent 20:20 Česko Slovensko má talent - Najväčšia jesenná show! Najlepšie talenty, šokujúce a dojímavé príbehy. Porota: Lucie Bílá, Jaro Slávik, Martin Dejdar 23:00 Česko Slovensko má talent 00:00 Múmia sa vracia 02:50 Bez syna neodídem 7 03:35 „František je děvkař 04:55 Top Star 05:55 Autosalón 06:20 Správy STV 07:15 Jurošík 07:25 Garfield II. 07:35 Včielka Maja 08:05 Maškrtníček 08:30 Góóól 09:00 S Jakubom na rybách 09:25 Dom plný zvieratiek: Upíry 26/26 09:55 Planéta Zem zhora II. 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Modrý muškát 14:40 Film pre pamätníkov 17:30 Kráľ vinár Profil A.Lettricha: Vrah zo záhrobia 16:20 Pošta pre teba 17:30 Kráľ vinár: Nové intrigy 4/13 - Rodinný seriál, Rakúsko 2008 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Puccini 1, 2/2 23:30 Góly - body - sekundy 23:40 Odpískané 00:20 Agatha Christie: Slečna Marpleová: Modrý muškát

DRAŽBA POHĽADÁVOK BD PETRŽALKA Miesto dražby: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, Jedáleň na 1. poschodí Čas dražby: 22.11.2012, 16:00 hod. Predmet dražby: Vlastná pohľadávka v majetku Bytového družstva Petržalka, ktorá vznikala priebežne od 16. 10. 2006 do dňa 31. 12. 2011 a je v celkovej hodnote 11 986,56 € viažuca sa k 3 - izbovému bytu č. 51 na V. posch. bytového domu Beňadická ul. č. 1, Bratislava, súpisné č.: 3090, zapísaná na LV č.: 2360, s ktorou Bytové družstvo Petržalka spája možnosť vydražiteľa získať nájom predmetného bytu, ktorého sa pohľadávka týka a možnosť stať sa členom Bytového družstva Petržalka. Najnižšie podanie: 33.000 EUR Zábezpeka: 9.900 EUR

www.bratislavsko.sk LETNÁ AKCIA Z¼AVA 50%

SLOVENSKÉ PLASTOVÉ OKNÁ V SUPER CENE A SUPER KVALITE

Predajòa Bajkalská 2 • info@oknateam.sk• 0903 460 750

02-0005

2100 mm

www.oknateam.sk

1450 mm

1450 mm 1780 mm

Miesto dražby: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, Jedáleň na 1. poschodí Čas dražby: 22.11.2012, 17:00 hod. Predmet dražby: Vlastná pohľadávka v majetku Bytového družstva Petržalka, ktorá vznikala priebežne od 16. 06. 2010 do dňa 31. 12. 2011 a je v celkovej hodnote 2835,40 € viažuca sa k 4 - izbovému bytu č. 32 na III. posch. bytového domu Žehrianska ul. č. 12, Bratislava, súpisné č.: 3192 , zapísaná na LV č.: 3180, s ktorou Bytové družstvo Petržalka spája možnosť vydražiteľa získať nájom predmetného bytu, ktorého sa pohľadávka týka a možnosť stať sa členom Bytového družstva Petržalka. Najnižšie podanie: 33.000 EUR Zábezpeka: 9.900 EUR Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 02-322 02 734, -736, www.platitsaoplati.sk

BA 12-46 STRANA - 13

52-567

TVPROGRAM


SLUŽBY/KARIÉRA

r™„Œ—‘>êvizitkyꒇêêêêêêêêêꝄꎘ–* 200 ks ............. 400 ks ............. 600 ks ............. 800 ks ............. 1000 ks .............

14,00 € / 0,070 € za ks 24,00 € / 0,060 € za ks 32,00 € / 0,053 € za ks 39,00 € / 0,049 € za ks 33,00 € / 0,033 € za ks

0907 702 195 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300g vizitkový papier, rozmer 9x5cm, jednostranná plnofarebná tlaè, tlaè - hárkový offset * cena platí pri odbere od 1 000 ks vizitiek a je prepoèítaná konverzným kurzom 30,1260 Sk /1,- €

hľadáme kolportérov na roznos novín počas víkendov Volajte

0907 887 362, Po-Pia od 8:30 do 16:30

WEBSTRÁNKY

02/44 63 76 45

www.regionweb.sk


bzzik

Hľadáš lepšiu prácu?

www.bzzik.sk

Chcete pracovať v strážnej službe? Detektívna Informačná Služba s.r.o. usporiada v Bratislave v mesiaci december

KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE STRÁŽNU SLUŽBU s možnosťou zamestnania Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č. telefónu:

Ponúkame brigádu !

OTVÁRAME

Predaj zábavnej pyrotechniky na obdobie: november – december Miesto práce:

KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE SBS S MOŽNOSġOU PRÁCE V BA!

VOLAJTE 0907 727 002 02/444 53683

94-167

Kontakt: 0905 737 473

73-0213

Bratislava

02-0348

0915 219 255, 041/ 763 1208

STROJE A MECHANIZMYa.s. Strojárska spoloènos so sídlom Vlèie hrdlo, 820 03 Bratislava

h¾adá spolupracovníkov na pozíciu: CNC Horizontkár - HEIDENHAIN 530 - prax aspoò 3 roky

ZVÁRAÈ so štátnymi skúškami:

Zarábajte doma!

Vizitky

Napr. 2 000 € písaním adries, lepením obálok, skladaním pier,hraþiek, 1 000 € až 10 000 € roþne reklamou na vašom dome, plote, p , aute atć.

02/ 44 63 76 45 HĽADÁME PRACOVNÍKOV ZIMNEJ ÚDRŽBY v BRATISLAVE

0911 593 564, 0903 213 646

33-0165

Za dobrú prácu veľmi dobré finančné ohodnotenie. Práca na HPP, VPP, dohodu, živnosť, aj pre dôchodcov.

09 0918 918 9 18 154 98 982 910 408 357 0910 918 154 983 0918

OPATROVATEĽSKÝ KURZ v BRATISLAVE, ŠAMORÍNE, SENICI, PEZINKU a po celej SR

02-0341

030088

53-0243

- STN EN 287-1 141 T BW 4 S t 5 D 48 H-L 045 ss nb - STN EN 287-1 141 T BW 8 S t 5 D 48 H-L 045 ss nb Prax minimálne 2 roky Informácie na tel.: 0908 979 893, e-mail: darina.bulakova@samstroje.sk

VaV

platný v SR a EU akreditovaný MPSVaR

Najlepšia CENA v MESTE od 149 € a ďalšie ZĽAVY!

DENNÁ / VEČERNÁ

OVÁ FORMA

4 dni + prax! ax!

do 20 dní

(+ teória na DVD alebo webe VaV)

BJ

N Ó P

U K

VaV

certifikát v SJ/NJ a iné, CD s prednáškami kurzu ZADARMO ARMO Ý V ku, Anglicku PRÁCA pre opatrovateľky v Rakúsku, Nemecku, O 12 V .20 KURZY NEMČINY pre opatrovateľky, od 70 € .11 ĽA 30 SKO Z do VaV Servis v spolupráci s VaV Akademy

2012

OPATROVATEĽSKÝ KURZ VaV

(videoprednášky k e-learningu)

www.VaVslovakia.sk

VaV Servis v spolupráci s VaV Akademy

2012

ľľsttva s va - otázky vita a e mpartioa ysvytir

OPATROVATEĽSKÝ KURZ VaV ••

(videoprednášky k e-learningu)

Ze ák r la ylag óniatómie a fyziológie ••G ond to a Sp ávnia živ tosprávn aa a prevencia ••Epirdem ológo ia, hygie

I.

www.VaVslovakia.sk

r vatteľľsttva • Úvod do opattro • Úvod do opa ova e s va - otázky K ny ikálcia a erb tirvita a e mpartioa •• Zo ák mlu ad k ini,kysvy aných cho b

Ze ák r la ylag óniatómie a fyziológie ••G ond to a aa a prevencia Sp ávnia živ tosprávn ia, hygie ••Epirdem ológo

DVD II.

0907 035 335 0911 99 66 39

viac info na:

€ 65

VaVslovakia.sk

www.

12-0084

3.12. ATELIÉR BABYLON - BA 4.12. DK ZRKADLOVÝ HÁJ - BA

Prijmeme asistentov predpredaj lístkov: - v sieti Ticketportal - v pokladni Ateliér Babylon - v pokladni DK Zrkadlový háj

viac info na www.csa.sk &

Kontakt: +421908749371, svetlo@t-zones.sk

52-0531

predaja certifikovaných zdravotníckych prístrojov

%UDWLVODYVNR QD)DFHERRNX NOLNDMWH KWWSZZZIDFHERRNFRPEUDWLVODYVNRVN


=DVNOLHYDQLHEDONyQRYDORGçLt

KVALITNÉ AUTOBATÉRIE ZA NAJLEPŠIU CENU ... 45Ah 390A Master Dynamic 47,50€ 55Ah 460A Master Dynamic 57,00€ KUPÓN NA ZĽAVU 62Ah 510A Master Dynamic 66,00€ 72Ah 640A Master Dynamic 77,20€ 90Ah 720A Master Dynamic 95,70€ V ponuke autobatérie a náhradné diely pre všetky typy vozidiel. NA NÁHRADNÉ DIELY. Odberné miesto: Autoservis Subaru, Kopčianska 20/D, BA-Petržalka. Informácie na: 0944 320 330, eshop.amsa.sk, obchod@amsa.sk

hliníkové posuvné systémy interiérové prieèky zimné záhrady

ZZZKSVPRQWVN Slovenský výrobok

Ko n t a k t: 0 9 07 82 7 0 0 2 , 0 9 07 821 37 7 w w w. j a d ro - s t av. s k , e - m a i l: j a d r o - s t av@ j a d ro - s t av. s k

33-0007

52-0383

Zátišie 1, 831 03 Bratislava tel.: 02/4445 43 61

Slovenský výrobca

za v m P ýr er R ob an QW a ie iç

HPS mont, spol. s r.o.

02-0353

15%

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

‡’뤥ª ’‡ë¡ªªë

02/ 6542 2387 0905 616 329

94-0006

15-0009

09-310

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

ªëˆ˜•

02-0339

155

47-0559

33-0236

ê}’„„—ˆˆê‘„„ê… …ˆ“„— „ ‘>ê::B––’ê

BA 12-46 STRANA - 16

bratislavsko 12-46  

bratislavsko 12-46

bratislavsko 12-46  

bratislavsko 12-46

Advertisement