Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.2

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

1 28. 1. 2015 10:16:28 Ä?.01_61x29_BA.pdf 02 / 13. januĂĄr 2017 / 21. roÄ?nĂ­k

DOMà CE A MEDZINà RODNÉ

02/ 6542 2387 0905 616 329

Je veÄžmi ĹĽaĹžkĂŠ sa v dneĹĄnej dobe veÄžkĂ˝ch reklĂĄm orientovaĹĽ tak, aby bol kupujĂşci absolĂştne spokojnĂ˝. Za kvalitu a ĂşÄ?innosĹĽ vĂ˝robkov ďŹ rmy KVATROFIN s.r.o. vĹĄak hovorĂ­ veÄžkĂ˝ ohlas spokojnĂ˝ch klientov, ktorĂ­ si nemĂ´Ĺžu vynachvĂĄliĹĽ predovĹĄetkĂ˝m prĂ­pravky na podporu rastu vlasov. Preto sme sa spĂ˝tali zĂĄstupcov ďŹ rmy KVATROFIN s.r.o., aby nĂĄm povedali nieÄ?o bliŞťie o svojich vĂ˝robkoch.

R: A poslednĂĄ otĂĄzka. Kde je moĹžnĂŠ zakĂşpiĹĽ VaĹĄe vĂ˝robky a v akĂ˝ch cenovĂ˝ch relĂĄciĂĄch? K: KeÄ?Ĺže v sĂşÄ?asnosti nie je moĹžnĂŠ vĂ˝robky beĹžne zĂ­skaĹĽ v lekĂĄrĹˆach, mĂ´Ĺže si kaĹždĂ˝ zĂĄkaznĂ­k prĂ­pravky kĂşpiĹĽ alebo objednaĹĽ u ďŹ rmy KVATROFIN s.r.o., Ĺ karniclovskĂĄ 1, 909 01 Skalica, tel.: 034-664 74 35. R: Ako sa VaĹĄa kĂşra apli- TerapeutickĂ˝ vlasovĂ˝ ĹĄampĂłn stojĂ­ 23â‚Ź a kondicionĂŠr 16â‚Ź, je kuje? K: AplikĂĄcia je veÄžmi jednodu- odporĂşÄ?anĂŠ pouŞívaĹĽ sĂşÄ?asne chĂĄ, presnĂ˝ nĂĄvod na pouĹžitie ako vlasovĂş kĂşru. je priloĹženĂ˝ ku kaĹždej kĂşre. R: ÄŒo hovorĂ­te na neuveri- Pre ĹĽaŞťie prĂ­pady u muĹžov R: ÄŽakujem za rozhovor teÄžnĂ˝ ohlas na vaĹĄu vlaso- a Ĺžien niekedy odporĂşÄ?ame a ĹželĂĄm VĂĄm veÄža ĂşspevĂş kĂşru, ktorĂĄ podporuje pouŞívaĹĽ aspoĹˆ dve kĂşry po chov pripravil M.K. sebe! rast vlasov?

Výroba a oprava

K: VlasovĂĄ kĂşra SALON TEXTURES vÄ?aka svojej originĂĄlnej kompozĂ­cii dokĂĄĹže za krĂĄtky Ä?as (hovorĂ­ sa o leteckom ĂşÄ?inku) vlasy vyĹživiĹĽ o oĹĄetriĹĽ. V mnohĂ˝ch prĂ­padoch dochĂĄdza k novĂŠmu rastu vlasov tam, kde sa uĹž zmierili s pleĹĄinou. VĂ˝sledky sĂş, ako ste podotkli, takmer neuveriteÄžnĂŠ.

4 4

klasických textilných samonavíjacích

t ROLIET t ŽALÚZI� t Zà CLON + rolety na balkóny, loggie a streťnÊ oknå, markízy a vonkajťie rolety

www.roletynicol.sk TelefĂłn: 02/555 66 222, 0905 484 224 BilĂ­kova 16, Bratislava

02-0011

>> >>

4

ZAKLADANIE S.R.O.

ĂšÄŒTOVNĂ?CTVO jednoduchĂŠ a podvojnĂŠ

www.zakladamesro.sk

KRTKOVANIE

HESTIA, n.o. Ĺ Z, ZS a ADOS prijme

ÄŒISTENIE KANALIZĂ CIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRà CE

8 3, 5

K L I E N T O V Poskytujeme sociĂĄlne sluĹžby ako domov sociĂĄlnych sluĹžieb (Ĺ Z) a zariadenie pre seniorov (ZS). Poskytujeme aj oĹĄetrovateÄžskĂŠ sluĹžby. Ambuluje u nĂĄs praktickĂĄ lekĂĄrka, dochĂĄdza neurolĂłg, psychiater, chirurg a urolĂłg.

16-0007

0915 213 700 www.upchaty-odpad.sk info@upchaty-odpad.sk

5 66-0001-02

ZÄžavy aĹž - 20% na prĂĄce a materiĂĄly

Nà KLADNà DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

94-0006

0917 751 129

94-0010

02-003

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

www.instavex.sk

321170006-1

Bytových+"%*&3tKúpeĞní t Domov tElektroinťtalåcie t MaĞovanie JADRà a KúpeĞne do 5 dní

STOP PADANIU VLASOV R: ProsĂ­m VĂĄs, mĂ´Ĺžete nĂĄm povedaĹĽ nieÄ?o bliŞťie o VaĹĄich vĂ˝robkoch, tĂ˝kajĂşcich sa rastu vlasov? K: NaĹĄa ďŹ rma sa zaoberĂĄ distribĂşciou ĂşÄ?innej vlasovej kĂşry proti vypadĂĄvaniu vlasov SALON TEXTURES, ktorĂĄ sa skladĂĄ z terapeutickĂŠho ĹĄampĂłna a kondicionĂŠra. PrĂ­pravky sa vyrĂĄbajĂş podÄža prĂ­rodnej receptĂşry z BEVERLY HILLS v USA. VĹĄetky vĂ˝robky samozrejme preĹĄli klinickou atestĂĄciou.

4-5

týŞdenne do 67 000 domåcností

REKONĹ TRUKCIE BYTOV

         0903 508 508 | www.plusim.sk | 02 654 13 560

2, 4

ARRI, s.r.o. info: 0948 848 820, www.strecha.ws e-mail: strecha@strecha.ws

74-10

53-0006

• Strechy na kĞúÄ? • ĹĄkridla - plech • REZIVO • dosky y • OSB dosky • uhlie • brikety Tovar dovezieme!

Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na www.hestia.sk Ing. DobrotkovĂĄ, MPH, riaditeÄžka, mobil: 0902 144 492 dobrotkova@stonline.sk, adresa: BoĹĄĂĄniho 2, 841 02 Bratislava

BA 17-02 STRANA - 01

2,4,5 5-7

94-009

bratislavsko.sk

BRATISLAVSKO zĂĄpad

2-3

3


Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia:

Eva HorĂĄkovĂĄ 0907 702 195 Mgr. Simona PsotnĂĄ 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia VlasĂĄkovĂĄ 0905 799 782

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk DistribĂşcia: (67 000 domĂĄcnostĂ­)

ď‚&#x; VSTAVANÉ SKRINE, Ĺ ATNĂ?KY ď‚&#x; LAMINĂ TOVÉ PODLAHY ď‚&#x; BEZPEÄŒTNOSTNÉ DVERE ď‚&#x; INTERIÉROVÉ DVERE ď‚&#x; KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU ď‚&#x; PLASTOVÉ OKNĂ A DVERE ď‚&#x; SEDAÄŒKY A POSTELE ď‚&#x; REKONĹ TRUKCIE BYTOV

HĚBKOVÉ

0903/ 344 343 0948/ 442 444 BratislavskĂĄ 72, Pezinok

TEPOVANIE

www.vstavaneskrine.com

HolĂ­Ä?ska 7, Bratislava

Karol MiklĂĄĹĄ

Na predajĹˆu je potrebnĂŠ sa telefonicky objednaĹĽ. OtvĂĄracie hodiny v BA: Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Ĺ tv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 18.00 h Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h

sedaÄ?ky, autĂĄ, koberce, koĹžennĂŠ sedaÄ?ky www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

10-0007

vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

0911 990 463

Dodanie od 3-10 dnĂ­. ZĂĄruka aĹž 5 rokov.

týŞdenne do 67 000 domåcností

BlatnĂ­cka 3, Bratislava Redakcia: 02/ 4463 7645-6 tel/fax: e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

PALIVOVÉ DREVO

Akcia na vstavanĂŠ skrine do 35%.

BRATISLAVSKO zĂĄpad

16-0008

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

02-0009-1

regionĂĄlne noviny

upratovanie, tepovanie, dezinfekcia, likvidĂĄcia plesnĂ­, zimnĂĄ ĂşdrĹžba

0918 454 003

321170003-1

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: DlhĂŠ Diely, Karlova Ves, DĂşbravka, LamaÄ?, PetrĹžalka, DevĂ­nska NovĂĄ Ves, DevĂ­n, HorskĂ˝ park, ZĂĄhorskĂĄ Bystrica, Rusovce, Jarovce, ÄŒunovo, Koliba, KramĂĄre

13-0030BZ02

BFAcleaning.sk

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

NajlepĹĄie sa presvedÄ?Ă­te sami. Zavolajte na infolinku 0800 555 678 alebo vyplĹˆte kontaktnĂ˝ formulĂĄr na www.silverside.sk

321170004

m rozumo s i s e t j a PoĹžiÄ?iav

 

 "#" $%&

    !  

BA 17-02 STRANA - 02

85_0005

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu: ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV 57.000 Bratislavsko VĂ˝chod BZ 67.000 Bratislavsko ZĂĄpad DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko HC 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko KM 15.000 KomĂĄrĹˆansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 NovozĂĄmocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TN 52.000 TrenÄ?iansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 PovaĹžsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS ZA 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 KoĹĄicko KS 22.250 KoĹĄicko okolie SL 12.000 Ä˝ubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 PreĹĄovsko+SB SN 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

PoĹžiÄ?iavanie peĹˆazĂ­ mĂĄ novĂŠ sluĹĄnĂŠ pravidlĂĄ


Vtip:

STARÉ DVERE alebo Zà RUBNE? NOVÉ DVERE NA MIERU DO PÔVODN�CH Zà RUBN�

UÄ?iteÄž sa pĂ˝ta: „O zĂĄhrady sa starajĂş zĂĄhradnĂ­ci. Kto sa teda starĂĄ o sady?“ „Sadisti“- ozve sa Karolko.

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO RENOVĂ CIA DVERĂ? a ZĂ RUBNĂ? PrevĂĄdzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava

eurĂłpska jednotka v renovĂĄciĂĄch

Miroslav Schlesinger: „Nik z nĂĄs sĂ­ce nie je dokonalĂ˝, ale kaĹždĂ˝ je schopnĂ˝ ĹžiĹĽ ako skutoÄ?ne milujĂşci Ä?lovek.“

321170007-1

• bez búrania, ťpiny a prachu • Şiadne stavenisko • kvalitnÊ materiåly • vŞdy odbornå montåŞ

AKCIA: Ku kaĹždĂ˝m dverĂĄm kÄžuÄ?ka ZADARMO VOLAJTE 0919 188 535

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

BRĂšSENIE PARKIET

auto-moto/predaj 1

TMELENIE, LAKOVANIE - OLEJOVANIE BezpraĹĄnĂĄ technolĂłgia lacno a kvalitne

° Lacno diely na Tico 0908 390 136

auto-moto/inĂŠ

AUTO-MOTO / inĂŠ 2

9,99 ₏/m²

Tel.: 0917 755 577 www.BRUSENIEPARKIET.com

2

° ÄŒZ, Jawa - odkĂşpim motocykel, diely. Dohoda istĂĄ 0907 195 747 ° KĂşpim Jawa Perak, Zetku CZ 150, 125 aj pokazenĂŠ alebo len diely platĂ­m ihneÄ? 0915 215 406

28-0018

Komplet renovĂĄcia 3x LAK uĹž od:

3

byty/predaj

3

byty/prenĂĄjom

4

° Prenajmem dlhodobo zariadený, priestranný 1 izbový byt v BA-Dúbravke. Cena aj s energiami 380 ₏. Tel.: 0908 880 728

domy/predaj

5

51-0003

° Predåm 3 izb. drevený RD pri Tomåťove, 89 m2, pozemok 300 m2, cena 110.000 ₏, 0944 039 545

pozemky/predaj

6

° PredĂĄm 20ĂĄ stav.pozemok v Lozorne, ĹĄĂ­rka 18,5 m, platnĂŠ stav.povolenie, t.Ä?. 0904 644 830 ° PredĂĄm pozemok so st RD,IS SenicaRohov 42tis dohoda. RK nevolaĹĽ 0902 823 733

reality/inĂŠ

7

030001

° Kúpim byt v Bratisl. 0907 402 507 ° Kúpim 1 alebo 2i byt v BA, T. 0940 834 389 ° Kúpim 3 alebo 4i byt v BA, Ďakujem T. 0910 873 862 ° Vezmem do prenåjmu 1 alebo 2i byt v BA, T. 0940 834 389 ° Vezmem do prenåjmu 3 alebo 4i byt v BA, Ďakujem T. 0910 873 862 ° Vezmem do prenåjmu zåhradu s chatkou 0902 560 623

BA 17-02 STRANA - 03

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


4 2

6

9 5 4 5 9 1 1 4 5 4 8 1 6 3 4 2

obÄ?ianska

Ivan BroŞík

V mesiaci januĂĄr 2017 vyhrajte finanÄ?nĂş hotovosĹĽ 300 EUR

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

ZASKLIEVANIE BALKĂ“NOV I TERĂ S

riadkovĂĄ inzercia

stavba

8

° KĂşpim haki leĹĄenie, 0904 066 203 ° PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991

domĂĄcnosĹĽ

9

Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOV�CH POSÚVNYCH ZASKLIEVAC�CH SYSTÉMOV

PLASTOVÉ OKNà A DVERE

BALKĂ“NY

VeÄžkĂŠ zimnĂŠ zÄžavy

UNIVERZAL TRADE s.r.o. Žalúzie, sieżky, rolety...

od

GARANCIA NAJLEPĹ EJ CENY Tel.: 0905 474 663 , ZĂĄvodnĂĄ 3, Bratislava E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

TERASY

kreslĂĄ - rĂ´zne, 0919 17 62 33

zĂĄhrada a zverinec 10 hobby a ĹĄport

/me

od

62 â‚Źs. /me

/me

15% - 60%

0948 787 777 www.balkona.eu

AKCIA na rok 2017 podĞa výberu • suťiak na prådlo • kvetinový drŞiak • sieżka proti hmyzu MnoŞstevnå zĞava 3% pri objednåvke 2 - 3 zasklení

DemontĂĄĹž a odvoz starĂ˝ch rĂĄmov zdarma FunkÄ?nĂŠ modely sĂş vystavenĂŠ v obchodnej kancelĂĄrii na ul. DvojkrĂ­Ĺžnej 33, Bratislava (PodunajskĂŠ Biskupice) (Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, Ĺ tvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

nom stave. Tel.: 0903 753 758

Ĺ kolenia ŕŤ‹ SeminĂĄre ŕŤ‹ Workshops ŕŤ‹ Oslavy ŕŤ‹ Ubytovanie Piesok 4132/L15, 900 01 Modra, ࡞ 0917 468 973 info@bbmodrydom.sk, www.bbmodrydom.sk

24-0011

13

NOVOROÄŒNĂ? VĂ?PREDAJ

od

206s.â‚Ź

10 ZASKLIEVAC�CH SYSTÉMOV

° Kúpim rôzne staroŞitnosti aj v poťkode-

rĂ´zne/predaj

/me

PRĂ?STREĹ KY

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽI�

UteĀte od vťednosti, stresu a zhonu. Nechajte sa zviesĨ upokojujúcou atmosfÊrou prírody a lesov v okolí Modry!

11

12

86 s.â‚Ź

/me

• Ku kaĹždej objednĂĄvke darÄ?ek ZDARMA • 7-roÄ?nĂĄ zĂĄruka + doĹživotnĂĄ na posĂşvny mechanizmus (kovanie) • MoĹžnosĹĽ splĂĄtok s 0% Ăşrokom

ZIM. ZĂ HRADY

od

125s.â‚Ź

22 â‚Źs.

° Predåm novÊ kanoe. 0908 390 136

deĹĽom

ZĂ DVERIA

od

od

337 â‚Ź

° PredĂĄm vĂ˝hodne novĂŠ dvierka na kuch. linky a poĹĽahovĂŠ lĂĄtky na sedaÄ?ky,

naĹĄe zdravie Ä?i vzdelanie. Je Ä?as na vĂ˝menu tĂ˝ch politikov, ktorĂ­ si to myslia a podÄža toho tak vo vĂ˝kone nami zverenej moci svojvoÄžne a arogantne konajĂş smejĂşc sa nĂĄm do tvĂĄrĂ­. NeÄ?akajme na vĂ˝zvy, Ĺže to spravĂ­ niekto za nĂĄs. Bez naĹĄej aktivity moĹžno zomrie niekoÄžko bezdomovcov, moĹžno uhynie mnoĹžstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. VĹždy ide o obrovskĂş tragĂŠdiu, za ktorĂş nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kĂ˝m je Ä?as. Inak sme uĹž aj my zamrzli v objatĂ­ mrazivej apatie a neochoty ĹžiĹĽ lepĹĄie. VeÄža ĹĄĹĽastia! Ivan BroŞík

63-0011

5

celodennĂş prevĂĄdzku. U nĂĄs sme eĹĄte len na zaÄ?iatku otvĂĄrania naĹĄich duĹĄĂ­. Vonku mrznĂş Äžudia bez strechy nad hlavou DobrĂ˝ deĹˆ vĂĄĹženĂ­ naĹĄi Ä?itatelia rovnako ako zvieratkĂĄ v útulkoch Ä?i vo voÄžnej prĂ­rode. a  zĂĄroveĹˆ aj dobrĂ˝ rok 2017! NeÄ?akajme na vĂ˝zvy charitatĂ­vnych organizĂĄciĂ­, poupratujme Opäż sme tu s naĹĄimi a dĂşfa- si v domovoch i v srdciach a darujme to, Ä?o mĂ´Ĺže ohriaĹĽ, zame, Ĺže aj pre mnohĂ˝ch z  vĂĄs tepliĹĽ, pomĂ´cĹĽ preĹžiĹĽ. CharitatĂ­vnym organizĂĄciĂĄm, Ăştulkom, – vaĹĄimi novinami. KeÄ? sa tvo- ĹživĂ˝m tvorom v nĂşdzi. VeÄ? vĹĄetci sme „BoĹžie deti“. rili, Slovensko zvierala ÄžadovĂĄ NeÄ?akajme v tomto roku ani na inĂŠ vĂ˝zvy a aktĂ­vne sa povlna a ako sa zdĂĄ, riadna zima dieÄžajme na kontrole toho, ako sa u nĂĄs spravuje nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. bude eĹĄte zopĂĄr týŞdĹˆov trvaĹĽ. PretoĹže nikomu inĂŠmu, nech si niektorĂ­ jedinci myslia Ä?okoÄžVatikĂĄn otvoril Ăştulky pre vek, nepatrĂ­. Ĺ tĂĄt nie je sĂşkromnĂŠ vlastnĂ­ctvo prĂĄve tak, ako

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovanĂĄ montĂĄĹžna ďŹ rma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, www.bomax.sk bomax@bomax.sk

94-008-1

3 8 9

3

NeÄ?akajme na vĂ˝zvy

bezrĂĄmovĂ˝ a rĂĄmovĂ˝ systĂŠm

3

redakÄ?nĂŠ slovo

321170008

2 6

° PredĂĄm peknĂ˝ pĂĄnsky slovenskĂ˝ koĹžuch na strednĂş postavu, Ä?.23-24 za 50 â‚Ź a k tomu baranicu za 5 â‚Ź. Tel.: 65 429 494 ° PredĂĄm karlovarskĂ˝ porcelĂĄn pre 12 osĂ´b (obedovĂĄ sĂşprava) 0949 874 653 ° PredĂĄm domĂĄci med. Tel: 0903 935 013 ° PredĂĄm ĹĄijacĂ­ stroj Minerva 0911 154 811 ° PredĂĄm vysĂşstruĹženĂŠ drevenĂŠ diely rozliÄ?nĂ˝ch ozdobnĂ˝ch tvarov na vĂ˝robu bytovĂŠho zariadenia a doplnkov. Tel.: 0902 679 183

rĂ´zne/inĂŠ

14

° Kto daruje plienky a drogĂŠriu pre bĂĄbo hraÄ?ky, obleÄ?enie, obuv a ĹĄkolskĂŠ pomĂ´cky rodine v ĹĽaĹžkej ďŹ nanÄ?nej situĂĄcii ÄŽakujem T.ÄŒ 0948 710 036

hÄžadĂĄm prĂĄcu zoznamka

15 16

° Sympatickå 53 r hĞadå priateĞa na zoznåmenie 0944 724 181

FrĂŠzovanie komĂ­nov

POLIENKA aj GUĽATINA

TERAZ JE TEN SPRĂ VNY ÄŒAS ZĂ SOBIŤ SA NA ÄŽALĹ IU VYKUROVACIU SEZĂ“NU

• Stavba teplovzduťných krbov a teplovzduťných rozvodov • VloŞkovanie komínov • Rekonťtrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

0917 649 213 

ZĽAVA

0905 702 276 • www.bd-krby.sk

16-0008

i pre zberateÄžov. T.: 0902 679 183

PALIVOVÉ DREVO

9D9 $NDGHP\

Ç ÇťČ‚ÉŠ ǤǥÇ? ǠǝȂɊ Ç?ǧǤǏ

Č ÇľÇžÇťÇˇČŤÇźÇťÇşČ ÇˇÇ­ÇˇČ ÇžČ†ÇťČ‚ ǨǭǨǓǡǭǰǹǚȅ˭ǭǜȂǝȂǭɄǝǚǚǹǿȀǹ Ç¨Ç­Ç¨Ç­ÇˇÇ­Ç°ÇąÇšČ…Ë˜ÇżÇˇ Ě™˂ˋˆˊË‹Ë‹ˈˈË…Ë‹

BA 17-02 STRANA - 04

94-002

° PredĂĄm rozliÄ?nĂş fototechniku, vhodnĂŠ

12-0002

10 m s klieĹĄĹĽami. Tel.: 0902 679 183

15-0001

° Predåm zvårací kåbel 16 mm, dĺŞka 3 a


Vtip: Na zastĂĄvke stojĂ­ autobus chystajĂşci sa na odchod. BeŞí za nĂ­m chlap, je celĂ˝ spotenĂ˝ a kriÄ?Ă­. „PĂĄn vodiÄ?, zastavte, inak nestihnem prĂĄcu!“ VodiÄ? chce odĂ­sĹĽ, ale cestujĂşci ho presvedÄ?ia, aby poÄ?kal. ChlapĂ­k dobehne k zadnĂ˝m dverĂĄm, naskoÄ?Ă­ si, dvere sa zatvoria a on si vĂ­ĹĽazoslĂĄvne oddĂ˝chne, potom vyberie odznak a povie: „RevĂ­zia cestovnĂ˝ch lĂ­stkov.“ Anton Srholec: „NajväÄ?ĹĄie, Äžudsky povedanĂŠ -Ăşspechy- sa dosahujĂş aĹž za hranicami toho, Ä?o je naĹĄou povinnosĹĽou.“

5

komerÄ?nĂĄ

riadkovĂĄ inzercia

ponuka pråce ° HĞadåme vråtnika - dôchodcu na prevådzu v Bratislave. Tel.: 0903 463 282

remeselnící ° GLAZOVANIE VAN�. 21 rokov prax, 5 rokov zåruka. Cena 60 ₏. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk

rekonĹĄtrukcie ° RekonĹĄtrukcie bytov a kĂşpeÄžnĂ­, obklady, voda a elektroinĹĄtalĂĄcie. 0908 570 594, www.vrablic.sk ° VykonĂĄvame vĹĄetky druhy stavebnĂ˝ch prĂĄc, rek.bytovĂ˝ch jadier, domov, izolaÄ?nĂŠ prĂĄce a omnoho viac za vĂ˝hodnĂŠ ceny 0902 272 708

sluŞby ° www.svadobne-etike‍‏.sk

upratovanie Ä?istenie bezpeÄ?nosĹĽ

NovootvorenĂĄ

ZUBNà AMBULANCIA prijíma nových pacientov

09-10

0905 662 407, www.simkovicova.sk

elektroinĹĄtalĂĄcie

321170009-1

StromovĂĄ 16, Bratislava - KramĂĄre (pri Terne) p.s.: my zuby neĹĽahĂĄme, mi ich lieÄ?ime

voda - kúrenie - plyn ° VodoinťtalatÊr 0904 307 824 ° www.vodo-instalater.sk 0903 557 127 ° Servis plynových kotlov 0903 202 526 kotolmajster.sk

sżahovanie, doprava HĞadåme CHYŽNÉ

CHCETE REKLAMU V NOVINĂ CH? -poradĂ­me-vybavĂ­mezverejnĂ­me

pre sieĹĽ hotelov a nĂĄkupnĂŠ centrĂĄ v Bratislave odvoz - dovoz - strava - zabezpeÄ?enĂŠ 3,-â‚Ź/netto info.: 0904 148 594

24-0004

a UPRATOVAÄŒKY

  

 

SpoloÄ?nosĹĽ MONT-ALU, s.r.o. VrĂĄdiĹĄte

  

  

  

hÄžadĂĄme kolportĂŠrov

so zameraním výroby na hliníkovÊ systÊmy pre bytovÊ domy a stavebníctvo hĞadå

OBCHODNÉHO Zà STUPCU

na roznos novĂ­n poÄ?as vĂ­kendov

pre RakĂşsko

63-0009

Podmienky: vodiÄ?skĂ˝ preukaz sk. B a pokroÄ?ilĂĄ znalosĹĽ nemeckĂŠho jazyka Ĺ˝ivotopis posielajte na mail: palo@montalu.sk

0905 719 134 94.bratislavsko@regionpress.sk

BA 17-02 STRANA - 05

Volajte 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30

° Vypratåvanie bytov v BA 0902 505 222 ° Sżahovanie, likvidåcia nåbytku, vypratåvanie bytov a pivníc. Lacno a spoĞahlivo NON-STOP. 0907 794 954 ,0903 704 719, 02/20 71 40 08

preprava oknå parkety ° Brúsenie, lakovanie, montåŞ lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290

maÄžby - stierky - nĂĄtery ° STEN-MAL ponĂşkame vĹĄetky druhy maliarskĂ˝ch a natieraÄ?skĂ˝ch prĂĄc, brĂşs parkiet. Tel.: 0903 377 501


3

5

2 8

príjme strážnikov

3

6 9 6 1 5 8

na obchodné prevádzky

aj dôchodkyne na upratovanie kancelárií

v Bratislave

Mzda: 3€/hod. v čistom Nástup IHNEĎ Kontakt: 0948 691 116

HĽADÁME CHYŽNÚ DO HOSTELA V CENTRE BRATISLAVY

Hľadáme panie UPRATOVAČKY,

Celá Bratislava 0905 591 922

Pracovná doba 8.00-14.30 h PON-PIA + každý tretí víkend Požiadavky: samostatnosť, precíznosť, chuť do práce

Bližšie info: 0907 704 040

52-006

6

SBS LAMA SK

94-004

8 9 4 2 4 3 9 1

3 4 2

36-0009

8 5 3

komerčná

riadková inzercia

Voith Industrial Services, s. r. o.,

oprava chladničiek 31 84 20 ° MOREC 0903 433 030

oprava sporákov oprava pračiek ° MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRÁ-

02-0004-1

prijme do TPP UPRATOVAČOV/KY

Stručná pracovná náplň: ručné a strojové upratovanie a čistenie vo výrobných halách, jednozmenná, dvojzmenná a nepretržitá prevádzka, nástup ihneď Ponúkame: stabilný príjem, príspevok na stravu, istotu dlhodobého stabilného zamestnania, zákonné príplatky (nadčas, dochádzkový bonus, príspevok na dopravu) Požadujeme: manuálnu zručnosť, ochotu pracovať vo viaczmennej prevádzke, dobrý zdravotný stav, schopnosť pracovať v noci Pracovisko: Devínska Nová Ves Kontakt: iveta.pociskova@voith.com - pre zaslanie životopisu tel. kontakt: 0911/544 003 - len pracovné dni Po - Pi 9.00 - 15.00 hod

° Zimmermann. Tel.: 0905 547 476, 62

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ prijme

ČOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618

oprava TV, elektro Miesto výkonu práce : celé územie Slovenskej republiky PONÚKAME: MZDA: Od 5,00€/hod. za odborné práce (vyučený v stavebnom odbore) Od 6,00€/hod. za odborné práce (elektrikári, inštalatéri, zvárači)

846 710

oprava písacích strojov

59-15-1

oprava šijacích strojov

BENEFITY: Ubytovanie, Stravné lístky v hodnote 3,40€/deň Zimné a letné pracovné oblečenie Kompletné ochranné pracovné prostriedky Najmodernejšie pracovné náradie

° Prídem k Vám 0902 257 996, 0944

271170004-1

° TV Servis u Vás 62 41 08 07, 0905

300 358

oprava PC

krtkovanie čalúnenie účtvovníctvo, mzdy ° Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0904 308 346

vzdelanie kurzy opatrovanie pre zdravie

PONUKA PRÁCE Spoločnosť Brose Bratislava, so sídlom APP Lozorno ponúka prácu na pozíciu

MONTÁŽNY PRACOVNÍK / MONTÁŽNA PRACOVNÍČKA v 3 a 4 zmennej prevádzke

Ponúkame: • prácu na plný úväzok v stabilnej medzinárodnej spoločnosti • nadštandardné platové ohodnotenie /základný plat + prémie + benefity/ • dopravu zdarma • pracovné oblečenie • 13. a 14. plat Požadujeme: • manuálnu zručnosť, chuť pracovať, ochotu učiť sa

Neváhaj a príď medzi nás Vaše životopisy očakávame na e-mail adrese: romana.alexandrova@brose.com Písomne na adrese: Brose Bratislava, spol s r.o. Priemyselný park Lozorno 1006 900 55 LOZORNO Telefón: 02 602 61 126

BA 17-02 STRANA - 06

15-0013

klimatizácie


ISTROCHEM Bratislava 36-0009

NĂĄstup IHNEÄŽ

1. Pani-pracovnĂĄ doba: pondelok-piatok od 06.00-10.00 prĂ­padne podÄža dohody 2.Pani-pracovnĂĄ doba: pondelok-piatok od 15.00-19.00 prĂ­padne podÄža dohody Plat: 260â‚Ź / mesiac / v Ä?istom NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ? 0904 691 517

DetektĂ­vna InformaÄ?nĂĄ SluĹžba s.r.o. KURZ ODBORNEJ PRĂ?PRAVY PRE STRĂ Ĺ˝NU SLUĹ˝BU s moĹžnosĹĽou zamestnania (cenovo vĂ˝hodnĂ˝)

52-007

prĂ­jme strĂĄĹžnikov na objekt

tWPJTUSPDIFN!MBNBTLTL

Chcete pracovaĹĽ v strĂĄĹžnej sluĹžbe?

Prijmem pani na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov v admin.budove na Karloveskej

ZĂĄujemcovia sa mĂ´Ĺžu prihlĂĄsiĹĽ na Ä?. telefĂłnu:

0905 880 127 a 041/763 1208

02-0005

SBS LAMA SK

Vtip: Policajti pozorujĂş lietadlo. Jeden sa spĂ˝ta: „Čo myslĂ­te, je to sĂşkromnĂŠ alebo vlĂĄdne lietadlo?“ „Ty si ale hlupĂĄk,“ odpovie mu veliteÄž. „VeÄ? keby bolo vlĂĄdne, tak ho po stranĂĄch sprevĂĄdzajĂş motorky!“ J. W. Goethe: „NiektorĂ­ Äžudia nerobia chyby, lebo nikdy neskĂşsili robiĹĽ nieÄ?o Ä?o stojĂ­ za to.“

7

duchovnĂŠ okienko

JĂĄn Buc

To je krĂĄsa! Vo VaĹžci sme mali pred pĂĄr dĹˆami 30 stupĹˆov pod nulou. Mrzlo vĹĄetko, ĹžiaÄž aj autĂĄ. Po tak mrazivej noci sme museli autĂĄ oĹživovaĹĽ. Jedno sme naĹĄĹĽastie naĹĄtartovali a to pomohlo k ĹĄtartu Ä?alĹĄĂ­m. PrvĂĄ zahrievacia jazda smerovala kĂşsok nad dedinu, odkiaÄž je nĂĄdhernĂ˝ vĂ˝hÄžad na VysokĂŠ Tatry. KamarĂĄt, ktorĂ˝ sedel pri mne, v prĂĄve sa pomaliÄ?ky rozmrazujĂşcom aute, pri pohÄžade na nĂĄdheru naĹĄich hĂ´r, spontĂĄnne zo seba vyhĹ•kol: „To je krĂĄsa!“ MĂĄ pravdu a stĂĄle, keÄ? je jasno a vidĂ­m tĂşto nĂĄdheru, tak sa ma to v mojom vnĂştri dotĂ˝ka. TĂĄto krĂĄsa ma poteĹĄĂ­, upokojĂ­ a pripomenie, Ĺže to Boh tak urobil pre nĂĄs, pre mĹˆa. MĂĄm rĂĄd presne tieto momenty, keÄ? krĂĄsa vstĂşpi do srdca, neudrŞíme to a Ăşsta z plnosti srdca hovoria: „ To je krĂĄsa! ChvĂĄla Bohu za takĂşto nĂĄdheru! VÄ?aka Otec, Ĺže mĂ´Ĺžem ĹžiĹĽ v takej krĂĄsnej krajine!“ Stalo sa vĂĄm niekedy, Ĺže ste pripravili pre niekoho prekvapenie a on si to ani nevĹĄimol? MoĹžno preĹĄiel okolo bez toho, aby sa poteĹĄil. MoĹžno ste Ä?akali aspoĹˆ trochu Ăşdivu, radosti ... a niÄ?. VaĹĄa energia, nĂĄdej z poteĹĄenia inĂŠho a radosĹĽ sa stratia. Tak sa niekedy asi cĂ­ti BOH. Pozval nĂĄs do nĂĄdhery Ĺživota, pripravil pre nĂĄs nespoÄ?etne veÄža prejavov svojej nĂĄklonnosti, lĂĄsky, pozornosti a my, my niÄ?. RadĹĄej pozerĂĄme so sklopenĂ˝m pohÄžadom do „displejov Ĺživota“ ako na dar krĂĄsy od Otca svetiel. Prestali sme Ĺžasnúż, prestali sme si vychutnĂĄvaĹĽ krĂĄsu. Nevieme si dopriaĹĽ ani chvĂ­Äžku zastavania, kedy sa mĂ´Ĺžeme na nieÄ?om krĂĄsnom pokochaĹĽ. MyslĂ­m, Ĺže sa tratĂ­ cit pre krĂĄsno a nevnĂ­mame to, Ä?o pre nĂĄs Boh pripravil a neustĂĄle pripravuje. OchudobĹˆujeme sa o dotyk Jeho citlivosti, nĂĄdhery a dobroty. Kedy ste naposledy nejakĂş nĂĄdheru pustili do svojho srdca a dovolili ste svojej duĹĄi Ĺžasnúż? KrĂĄÄž DĂĄvid to nĂĄdherne zachytil v 19. Ĺžalme: „Nebesia rozprĂĄvajĂş o BoĹžej slĂĄve, obloha hlĂĄsa dielo jeho rĂşk. DeĹˆ dĹˆu odovzdĂĄva sprĂĄvu, noc noci zvestuje... Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia aĹž po konÄ?iny sveta.“ SkĂşsme dnes, moĹžno zajtra spomaliĹĽ a nechaĹĽ do seba prĂşdiĹĽ krĂĄsu Ä?loveka, stvorenia a povedzme Bohu, Ĺže je skvelĂ˝ StvoriteÄž. PoteĹĄĂ­ to nĂĄs a Jeho urÄ?ite tieĹž.

PRACUJ S NAMI! ]Ă‹ Ćľ—ƾ7 Ä‹ ÇŤĆľ  ÂƒĆŤ Ä?

• ĆŤ7Ä ĀĀĀÄş 

ÇŤ7Ćľ Ä‹ă 

•ĂŤĆľ ƍƾƾĈĀĀÄş* • Ćľƒ ÄĽ] ĆľćĆĀÄş* • ĆŤ7 ĆľćĀĀÄş* Äľ ÇŤ7ƾċƍ7Ćľ]Ćľ  Ćľ]ƒ ƾƾÑƾƍĂ‘ÂƒĆŤ 

Ă‘ Ćľ  ]gÇŤ Ä? * 7ĆŤĆľ Ćľ]Ćľ * 7ĂŤÇŤ ĆŤ7Ćľ V SUME 1 000 â‚Ź

* ƒ ƾƍg * ƾƾ  

* ƾǍ]7ƾƾ ]Ćľƾƍ  Ĩ ĆľÄŒ Ćľg ÄŒĂ…Ćľ 7ÄŒĆŤ ÇŤÄŠ

* Ćľ ƾƍ 7—ƾĆľăĀĹŒ 7 ĆŤ 

* Ǎ Í Íþ Ģg

* Ă…  Ćľ7 ĆŤ Ćľƾƍƾ 

 Ćľ g7 

*  gƾƍgÇŤ ] ƾǍ * ƾǍ] ÇŤĆľ Ćľ A PRĂ?SPEVOK ƾǍƾ gĆľ ƾƍƾ

* Ćľ]ĂŤƒ ƾǍƾ 

 7 Ćľ

* ƾǍ gƾ ƾ ÑÅ

 ƾƾ ĆŤ  ] * ƾƾ ƒ Ćľ]g * þË Ćľ gĆľ7 ĆŤ  ]

Ćľ 7 ĆŤ Ćľ +421 901 902 332

Ćľ ÇŤĂ… Ćľ Ćľ VWPERSONALNE@MEDUSAGROUP.SK

BA 17-02 STRANA - 07

52-009-1

ĂŤ 7ĆŤÄ? ÇŤĆľ ƾƾĢƒ Ćľ7

JĂĄn Buc, katolĂ­cky kĹˆaz


užitočné informácie o aktuálnych novinkách a ponukách na trhu

číslo 02 / 13. január 2017

...najlepšie ponuky týždňa zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

BA 17-02 STRANA - 08


regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

č. 02 / 13. január 2017 / 21. ročník

REKONŠTRUKCIE BYTOV

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

02/ 6542 2387 0905 616 329

Je veľmi ťažké sa v dnešnej dobe veľkých reklám orientovať tak, aby bol kupujúci absolútne spokojný. Za kvalitu a účinnosť výrobkov firmy KVATROFIN s.r.o. však hovorí veľký ohlas spokojných klientov, ktorí si nemôžu vynachváliť predovšetkým prípravky na podporu rastu vlasov. Preto sme sa spýtali zástupcov firmy KVATROFIN s.r.o., aby nám povedali niečo bližšie o svojich výrobkoch.

R: A posledná otázka. Kde je možné zakúpiť Vaše výrobky a v akých cenových reláciách? K: Keďže v súčasnosti nie je možné výrobky bežne získať v lekárňach, môže si každý zákazník prípravky kúpiť alebo objednať u firmy KVATROFIN s.r.o., Škarniclovská 1, 909 01 Skalica, tel.: 034-664 74 35. R: Ako sa Vaša kúra apli- Terapeutický vlasový šampón stojí 23€ a kondicionér 16€, je kuje? K: Aplikácia je veľmi jednodu- odporúčané používať súčasne chá, presný návod na použitie ako vlasovú kúru. je priložený ku každej kúre. R: Čo hovoríte na neuveri- Pre ťažšie prípady u mužov R: Ďakujem za rozhovor teľný ohlas na vašu vlaso- a žien niekedy odporúčame a želám Vám veľa úspevú kúru, ktorá podporuje používať aspoň dve kúry po chov pripravil M.K. sebe! rast vlasov?

66-0001-02

STOP PADANIU VLASOV

5

94-0006

Zľavy až - 20% na práce a materiály

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

STK + EK

K: Vlasová kúra SALON TEXTURES vďaka svojej originálnej kompozícii dokáže za krátky čas (hovorí sa o leteckom účinku) vlasy vyživiť o ošetriť. V mnohých prípadoch dochádza k novému rastu vlasov tam, kde sa už zmierili s plešinou. Výsledky sú, ako ste podotkli, takmer neuveriteľné.

3-4 5

pondelok - piatok

4, 5

6:00 - 18:00

Vajnorská 167, BA

02 49 280 114 www.stkBOATplus.sk

321170011

0917 751 129

321170006-1

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

www.instavex.sk

02-0011

HESTIA, n.o. ŠZ, ZS a ADOS prijme

PRMS 1m - 35 €

narezané nakálané na 33 a 50 cm

24-0009

2, 5 4, 8

PALIVOVÉ DREVO + darček

2

K L I E N T O V Poskytujeme sociálne služby ako domov sociálnych služieb (ŠZ) a zariadenie pre seniorov (ZS). Poskytujeme aj ošetrovateľské služby. Ambuluje u nás praktická lekárka, dochádza neurológ, psychiater, chirurg a urológ.

74-10

- dub IA buk doprava C ZDARMA 237 550 AK 0917 0940 537 974

4-5

týždenne do 57 000 domácností

Bytových+"%*&3tKúpeľní t Domov tElektroinštalácie t Maľovanie JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní

R: Prosím Vás, môžete nám povedať niečo bližšie o Vašich výrobkoch, týkajúcich sa rastu vlasov? K: Naša firma sa zaoberá distribúciou účinnej vlasovej kúry proti vypadávaniu vlasov SALON TEXTURES, ktorá sa skladá z terapeutického šampóna a kondicionéra. Prípravky sa vyrábajú podľa prírodnej receptúry z BEVERLY HILLS v USA. Všetky výrobky samozrejme prešli klinickou atestáciou.

2

Viac informácií nájdete na www.hestia.sk Ing. Dobrotková, MPH, riaditeľka, mobil: 0902 144 492 dobrotkova@stonline.sk, adresa: Bošániho 2, 841 02 Bratislava

BA 17-02 STRANA - 01

2, 4 6-7

94-009

bratislavsko.sk

BRATISLAVSKO východ

2-3

3


regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

BRATISLAVSKO východ

NeÄ?akajme na vĂ˝zvy

celodennĂş prevĂĄdzku. U nĂĄs sme eĹĄte len na zaÄ?iatku otvĂĄrania naĹĄich duĹĄĂ­. Vonku mrznĂş Äžudia bez strechy nad hlavou DobrĂ˝ deĹˆ vĂĄĹženĂ­ naĹĄi Ä?itatelia rovnako ako zvieratkĂĄ v útulkoch Ä?i vo voÄžnej prĂ­rode. a  zĂĄroveĹˆ aj dobrĂ˝ rok 2017! NeÄ?akajme na vĂ˝zvy charitatĂ­vnych organizĂĄciĂ­, poupratujme Opäż sme tu s naĹĄimi a dĂşfa- si v domovoch i v srdciach a darujme to, Ä?o mĂ´Ĺže ohriaĹĽ, zame, Ĺže aj pre mnohĂ˝ch z  vĂĄs tepliĹĽ, pomĂ´cĹĽ preĹžiĹĽ. CharitatĂ­vnym organizĂĄciĂĄm, Ăştulkom, – vaĹĄimi novinami. KeÄ? sa tvo- ĹživĂ˝m tvorom v nĂşdzi. VeÄ? vĹĄetci sme „BoĹžie deti“. rili, Slovensko zvierala ÄžadovĂĄ NeÄ?akajme v tomto roku ani na inĂŠ vĂ˝zvy a aktĂ­vne sa povlna a ako sa zdĂĄ, riadna zima dieÄžajme na kontrole toho, ako sa u nĂĄs spravuje nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. bude eĹĄte zopĂĄr týŞdĹˆov trvaĹĽ. PretoĹže nikomu inĂŠmu, nech si niektorĂ­ jedinci myslia Ä?okoÄžVatikĂĄn otvoril Ăştulky pre vek, nepatrĂ­. Ĺ tĂĄt nie je sĂşkromnĂŠ vlastnĂ­ctvo prĂĄve tak, ako

redakÄ?nĂŠ slovo

týŞdenne do 57 000 domåcností

BlatnĂ­cka 3, Bratislava Redakcia: 02/ 4463 7645-6 tel/fax: e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

Ivan BroŞík

vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

naĹĄe zdravie Ä?i vzdelanie. Je Ä?as na vĂ˝menu tĂ˝ch politikov, ktorĂ­ si to myslia a podÄža toho tak vo vĂ˝kone nami zverenej moci svojvoÄžne a arogantne konajĂş smejĂşc sa nĂĄm do tvĂĄrĂ­. NeÄ?akajme na vĂ˝zvy, Ĺže to spravĂ­ niekto za nĂĄs. Bez naĹĄej aktivity moĹžno zomrie niekoÄžko bezdomovcov, moĹžno uhynie mnoĹžstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. VĹždy ide o obrovskĂş tragĂŠdiu, za ktorĂş nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kĂ˝m je Ä?as. Inak sme uĹž aj my zamrzli v objatĂ­ mrazivej apatie a neochoty ĹžiĹĽ lepĹĄie. VeÄža ĹĄĹĽastia! Ivan BroŞík

Inzercia:

Eva HorĂĄkovĂĄ 0907 702 195 Mgr. Simona PsotnĂĄ 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia VlasĂĄkovĂĄ 0905 799 782

PoĹžiÄ?iavanie peĹˆazĂ­ mĂĄ novĂŠ sluĹĄnĂŠ pravidlĂĄ

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk

NajlepĹĄie sa presvedÄ?Ă­te sami. Zavolajte na infolinku 0800 555 678 alebo vyplĹˆte kontaktnĂ˝ formulĂĄr na www.silverside.sk

DistribĂşcia: (57 000 domĂĄcnostĂ­)

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: VrakuĹˆa, DolnĂŠ Hony, PodunajskĂŠ Biskupice, NovĂŠ Mesto, RuĹžinov, Nivy, StarĂŠ Mesto, Vajnory

FrĂŠzovanie komĂ­nov

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Karol MiklĂĄĹĄ

TEPOVANIE

ZĽAVA

sedaÄ?ky, autĂĄ, koberce, koĹžennĂŠ sedaÄ?ky www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

0905 702 276 • www.bd-krby.sk

15-0001

HĚBKOVÉ

16-0008

0911 990 463

 

 "#" $%&

    !  

BA 17-02 STRANA - 02

85_0005

dosah na 1.500.000

PALIVOVÉ DREVO

• Stavba teplovzduťných krbov a teplovzduťných rozvodov • VloŞkovanie komínov • Rekonťtrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

10-0007

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu: ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV 57.000 Bratislavsko VĂ˝chod BZ 67.000 Bratislavsko ZĂĄpad DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko HC 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko KM 15.000 KomĂĄrĹˆansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 NovozĂĄmocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TN 52.000 TrenÄ?iansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 PovaĹžsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS ZA 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 KoĹĄicko KS 22.250 KoĹĄicko okolie SL 12.000 Ä˝ubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 PreĹĄovsko+SB SN 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

321170004

zumom o r s i s e ajt PoĹžiÄ?iav


Vtip:

BRĂšSENIE PARKIET

UÄ?iteÄž sa pĂ˝ta: „O zĂĄhrady sa starajĂş zĂĄhradnĂ­ci. Kto sa teda starĂĄ o sady?“ „Sadisti“- ozve sa Karolko.

TMELENIE, LAKOVANIE - OLEJOVANIE BezpraĹĄnĂĄ technolĂłgia lacno a kvalitne

9,99 ₏/m²

Miroslav Schlesinger: „Nik z nĂĄs sĂ­ce nie je dokonalĂ˝, ale kaĹždĂ˝ je schopnĂ˝ ĹžiĹĽ ako skutoÄ?ne milujĂşci Ä?lovek.“

Tel.: 0917 755 577 www.BRUSENIEPARKIET.com

28-0018

Komplet renovĂĄcia 3x LAK uĹž od:

3

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1

Vetranie s rekuperĂĄciou

auto-moto/inĂŠ

info@rekuperacky.sk

63-0008

+421 944 561 949 www.rekuperacky.sk

2

° ÄŒZ, Jawa - odkĂşpim motocykel, diely. Dohoda istĂĄ 0907 195 747 ° KĂşpim Jawa Perak, Zetku CZ 150, 125 aj pokazenĂŠ alebo len diely platĂ­m ihneÄ? 0915 215 406

byty/predaj

www.renovacia-dveri.eu

3

° VymenĂ­m 6i RD v SC, TureĹˆ za byt v BA 3;2 0905 230 803

Obhliadka, poradenstvo a cenovĂĄ ponuka u VĂĄs doma - sluĹžba zdarma !!!

byty/prenĂĄjom

PONĂšKAME AJ:

4

° Prenajmem dlhodobo zariadený, priestranný 1 izbový byt v BA-Dúbravke. Cena aj s energiami 380 ₏. Tel.: 0908 880 728

- KÄ˝UÄŒKY, ZĂ MKY, SKLO, DOPLNKY - NOVÉ DVERE A ZĂ RUBNE S MONTĂ Ĺ˝OU - OBKLADY KOVOVĂ?CH ZĂ RUBNĂ?

obhliadky: 0905 605 934 prevĂĄdzka: 0948 288 791 51-0003

OdeskĂĄ ulica 75, 821 06 Bratislava, renovacia@renovacia-dveri.eu

02-0002-1

domy/predaj

5

° Predåm 3 izb. drevený RD pri Tomåťove, 89 m2, pozemok 300 m2, cena 110.000 ₏, 0944 039 545

pozemky/predaj

6

° PredĂĄm 20ĂĄ stav.pozemok v Lozorne, ĹĄĂ­rka 18,5 m, platnĂŠ stav.povolenie, t.Ä?. 0904 644 830 ° PredĂĄm pozemok so st.RD,IS, SenicaRohov,42tis dohoda moĹžnĂĄ. RK nevolaĹĽ. 0902 823 733

reality/inĂŠ

7

° Kúpim byt v Bratisl. 0907 402 507

stavba

8

030001

° Kúpim haki leťenie, 0904 066 203

BA 17-02 STRANA - 03

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


„Keď v maďarskom záchytnom tábore pre utečencov hrozila humanitárna katastrofa, denne tam prichádzal tajomný muž, aby čistil záchody. Upozornil na neho lekár a bývalý rektor Vladimír Krčméry, ktorý na stretnutie s týmto mužom nezabudne

občianska

PALIVOVÉ občianska

stavba

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS ZÁSOBIŤ SA NA ĎALŠIU VYKUROVACIU SEZÓNU

CHCETE REKLAMU V NOVINÁCH? -poradíme-vybavímezverejníme

DREVO riadková inzercia

riadková inzercia

POLIENKA aj GUĽATINA

8

° Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodo-

0917 649 213

0905 719 134 94.bratislavsko@regionpress.sk

merné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOVÝCH POSÚVNYCH ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV BALKÓNY

337 €

TERASY

° Predám výhodne nové dvierka na

125s.€

/me

/me

kuch. linky a poťahové látky na sedačky, kreslá - rôzne, 0919 17 62 33

hobby a šport

15% - 60%

/me

0948 787 777 www.balkona.eu

Demontáž a odvoz starých rámov zdarma Funkčné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. Dvojkrížnej 33, Bratislava (Podunajské Biskupice) (Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

Školenia ો Semináre ો Workshops ો Oslavy ો Ubytovanie Piesok 4132/L15, 900 01 Modra, ෾ 0917 468 973 info@bbmodrydom.sk, www.bbmodrydom.sk

24-0011

13

/me

od

62 €s.

Množstevná zľava 3% pri objednávke 2 - 3 zasklení

nom stave. Tel.: 0903 753 758

rôzne/predaj

NOVOROČNÝ VÝPREDAJ

/me

od

206s.€

AKCIA na rok 2017 podľa výberu • sušiak na prádlo • kvetinový držiak • sieťka proti hmyzu

11

12

od

86 s.€

PRÍSTREŠKY

10 ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV

° Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškode-

deťom

ZIM. ZÁHRADY

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

UteĀte od všednosti, stresu a zhonu. Nechajte sa zviesĨ upokojujúcou atmosférou prírody a lesov v okolí Modry!

záhrada a zverinec 10

ZÁDVERIA

od

od

22 €s.

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

9

vali v rubrike Na rovinu. Knižke sa darí, už čoskoro bude mať prezentáciu v Bratislave. Stane sa tak 18. 1. 2017 v známom kníhkupectve za účasti takých hostí, ako je Vladimír Krčméry, Andrej Bán, Zuzana Števulová, Zuzana Wienk či Iveta Radičová a samozrejme, autor. Tentoraz pre vás Ľubo Bechný vybral nasledujúci citát z knižky 12 statočných: ,,Večnosť sa začína už na zemi, a keď sa tu nevieme dohodnúť a spolupracovať na zlepšení tohto sveta, tak ani v nebi to nebude len o vyspevovaní svätých pesničiek.“ (Anton Srholec) ib

V mesiaci január 2017 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR

od

skúšku. T.č.: 0905 925 991

domácnosť

do smrti: „Latríny vyzerali hrozne, všetko z nich vytekalo. Bol hmlistý deň a zrazu sa z hmly vynorila impozantná postava, vyše dvojmetrový muž, mohutný starec, sivé vlasy, hustá dlhá brada. V rukách mal vedrá, metly, handry. Prišiel k záchodom a mlčky ich čistil. Bál som sa ho spýtať, kto je, aby mi nepovedal: „Ja som, kto som.“ Po menšom pátraní cez maďarských priateľov sa mi podarilo zistiť, že tým tajomným mužom bol Gábor Iványi, farár evanjelickej metodistickej cirkvi a rektor Vysokej školy J. Wesleyho.“ Aj to sa dozviete z knižky 12 statočných, z  ktorej autorom Ľubom Bechným sme sa na sklonku vlaňajšieho roka rozprá-

63-0011

Dvanásť statočných

svet knihy

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovaná montážna firma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, www.bomax.sk bomax@bomax.sk

94-008-1

5 3 9 3 8 7 2 7 4 9 6 2 8 9 4 9 2 6 5 6 4 8 7 5 9 7

bezrámový a rámový systém

7

16-0008

8

° Predám pekný pánsky slovenský kožuch na strednú postavu, č.23-24 za 50 € a k tomu baranicu za 5 €. Tel.: 65 429 494 ° Predám karlovarský porcelán pre 12 osôb (obedová súprava) 0949 874 653 ° Predám domáci med. Tel: 0903 935 013 ° Predám šijací stroj Minerva 0911 154 811

Nakupujte u najlepších PROFESIONÁLNY PRÍSTUP SO 7 ROČNOU ZÁRUKOU

° Predám vysústružené drevené diely rozličných ozdobných tvarov na výrobu bytového zariadenia a doplnkov. Tel.: 0902 679 183 ° Predám zvárací kábel 16 mm, dĺžka 3 a 10 m s kliešťami. Tel.: 0902 679 183 ° Predám rozličnú fototechniku, vhodné i pre zberateľov. T.: 0902 679 183

rôzne/iné

14

° Kto daruje plienky a drogériu pre bábo

KIA BRATISLAVA s.r.o. TUHOVSKÁ 7, ZLATÉ PIESKY, BRATISLAVA

hračky, oblečenie, obuv a školské pomôcky rodine v ťažkej finančnej situácii Ďaku-

hľadám prácu

15

zoznamka

16

° Sympatická 53 r hľadá priateľa na zoznámenie 0944 724 181

www.motor-car.sk www.kupaaut.sk

BA 17-02 STRANA - 04

321170010

jem T.Č 0948 710 036


Otvårajme dvere na Şivote ohrozeným!

ANSA spresnil, Ĺže ak aj v tĂ˝chto centrĂĄch nebude uĹž Ĺžiadne voÄžnĂŠ lĂ´Ĺžko, „ktokoÄžvek by zaklopal, nĂĄjde sa preĹˆho vĹždy miesto v teple i jedlo“. Pre tĂ˝ch, ktorĂ­ nechcĂş spaĹĽ v nocÄžahĂĄrni, dal VatikĂĄn k dispozĂ­cii spacie vaky vhodnĂŠ do prostredia, kde je 20-stupĹˆovĂ˝ mrĂĄz. Ä˝udia bez domova budĂş mĂ´cĹĽ strĂĄviĹĽ noc aj v autĂĄch, ktorĂŠ poskytne pĂĄpeĹžskĂĄ charita. „Je jasnĂŠ, Ĺže auto nemĂ´Ĺže zostaĹĽ naĹĄtartovanĂŠ celĂş noc. Bolo by to nebezpeÄ?nĂŠ. Ale ako Ăşkryt sa dajĂş pouĹžiĹĽ,“ vysvetlil Krajewski a dodal, Ĺže charitnĂŠ auto na prenocovanie uĹž vo VatikĂĄne vyuŞíva jeden 87-roÄ?nĂ˝ bezdomovec.

PĂĄpeĹž FrantiĹĄek v spoluprĂĄci s Ăšradom apoĹĄtolskej charity rozhodol, Ĺže tri dennĂŠ centrĂĄ pre bezdomovcov zostanĂş teraz otvorenĂŠ 24 hodĂ­n bez prestĂĄvky. ApoĹĄtolskĂ˝ almuĹžnĂ­k Konrad Krajewski pre agentĂşru

D R A Ĺ˝ B A !!!

auctio, s.r.o. draĹžobnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ

2 izbovĂ˝ byt - VrakuĹˆa NajniŞťie podanie: 20 000 EUR

Krajewski podÄža agentĂşry ANSA dodal, Ĺže „robĂ­me, Ä?o je v naĹĄich silĂĄch“ - bezdomovcom v okolĂ­ VatikĂĄnu rozdĂĄvajĂş teplĂş polievku, sendviÄ?e i teplĂş Ä?okolĂĄdu. Pomoc je ďŹ nancovanĂĄ z darov pre apoĹĄtolskĂş charitu a pri jej distribĂşcii pomĂĄhajĂş prĂ­sluĹĄnĂ­ci talianskej armĂĄdy i PĂĄpeĹžskej ĹĄvajÄ?iarskej gardy. Mrazy na Slovensku eĹĄte potrvajĂş. MnohĂŠ dvere, ktorĂŠ bĂ˝vajĂş inak obvykle zamknutĂŠ, by sme mali pootvĂĄraĹĽ. Aj napriek tomu, Ĺže pohodlie nĂĄs, ktorĂ­ nie sĂş nijak ohrozenĂ­, sa o urÄ?itĂ˝ „ťtandard“ znĂ­Ĺži. Za zĂĄchranu Ĺživota to urÄ?ite ib stojĂ­.

Vtip: Na zastĂĄvke stojĂ­ autobus chystajĂşci sa na odchod. BeŞí za nĂ­m chlap, je celĂ˝ spotenĂ˝ a kriÄ?Ă­. „PĂĄn vodiÄ?, zastavte, inak nestihnem prĂĄcu!“ VodiÄ? chce odĂ­sĹĽ, ale cestujĂşci ho presvedÄ?ia, aby poÄ?kal. ChlapĂ­k dobehne k zadnĂ˝m dverĂĄm, naskoÄ?Ă­ si, dvere sa zatvoria a on si vĂ­ĹĽazoslĂĄvne oddĂ˝chne, potom vyberie odznak a povie: „RevĂ­zia cestovnĂ˝ch lĂ­stkov.“ Anton Srholec: „NajväÄ?ĹĄie, Äžudsky povedanĂŠ -Ăşspechy- sa dosahujĂş aĹž za hranicami toho, Ä?o je naĹĄou povinnosĹĽou.“

DraĹžba

riadkovĂĄ inzercia

DraĹžba nehnuteÄžnosti v Bratislave, m.Ä?. RuĹžinov

ponuka prĂĄce

k. Ăş. TrnĂĄvka, obec Bratislava m.Ä?. RuĹžinov, zapĂ­sanĂĄ na LV Ä?. 1704 ako: tCVEPWBPCDIPEVBTMVäJFCTPTĂžQJTOâNÇ?Ă“TMPN OBQBSDFMF SFHJTUSBv$iÇ?Ă“TMP tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV ;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂˆEWPSJB WâNFSBN, tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV;ĂˆISBEZ WâNFSBN, tQBSDFMBSFHJTUSBv$i QBSDFMOĂ?Ç?Ă“TMP ESVIQP[FNLV ;BTUBWBOĂ?QMPDIZBOĂˆEWPSJB WâNFSBN; Miesto draĹžby: Ĺ tefĂĄnikova 9, 949 01 Nitra, ÄŒas:GFCSVĂˆSPIPENajniŞťie podanie: &VS %SBäPCOĂˆ[ĂˆCF[QFLB &VS .JOJNĂˆMOFQSJIPEFOJF &VS TermĂ­ny obhliadok:EÇŞBPIPEJOF EÇŞBPIPEJOF VĹĄetci zĂĄujemcovia o obhliadku sa ohlĂĄsia pred termĂ­nom obhliadky na tel. Ä?.: 0917/112 354, DraĹžobnĂ­k: auctio, s.r.o., www.auctio.sk

rekonĹĄtrukcie ° RekonĹĄtrukcie bytov a kĂşpeÄžnĂ­, obklady, voda a elektroinĹĄtalĂĄcie. 0908 570 594, www.vrablic.sk ° VykonĂĄvame vĹĄetky druhy stavebnĂ˝ch prĂĄc, rek.bytovĂ˝ch jadier, domov, izolaÄ?nĂŠ prĂĄce a omnoho viac za vĂ˝hodnĂŠ ceny 0902 272 708

sluŞby ° www.svadobne-etike‍‏.sk

Inzercia

upratovanie

02/ 44 63 76 45

Ä?istenie

Vizitky 02/44 63 76 45

bezpeÄ?nosĹĽ elektroinĹĄtalĂĄcie

9D9 $NDGHP\

Ç ÇťČ‚ÉŠ ǤǥÇ? ǠǝȂɊ Ç?ǧǤǏ

Č ÇľÇžÇťÇˇČŤÇźÇťÇşČ ÇˇÇ­ÇˇČ ÇžČ†ÇťČ‚ ǨǭǨǓǡǭǰǹǚȅ˭ǭǜȂǝȂǭɄǝǚǚǹǿȀǹ Ç¨Ç­Ç¨Ç­ÇˇÇ­Ç°ÇąÇšČ…Ë˜ÇżÇˇ Ě™˂ˋˆˊË‹Ë‹ˈˈË…Ë‹

voda - kúrenie - plyn ° VodoinťtalatÊr 0904 307 824 ° www.vodo-instalater.sk 0903 557 127 ° Servis plynových kotlov 0903 202 526 kotolmajster.sk

sżahovanie, doprava ° Vypratåvanie bytov v BA 0902 505 222 ° Sżahovanie, likvidåcia nåbytku, vypratåvanie bytov a pivníc. Lacno a spoĞahlivo NON-STOP. 0907 794 954 ,0903 704 719, 02/20 71 40 08

09-10

52-004-1

Kontakt: 02/32202713, drazby@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

remeselnící ° GLAZOVANIE VAN�. 21 rokov prax, 5 rokov zåruka. Cena 60 ₏. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk

preprava oknĂĄ

 

parkety ° Brúsenie, lakovanie, montåŞ lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290

maÄžby - stierky - nĂĄtery 94-002

DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: 6 000 EUR Predmet draĹžby: dvojizbovĂ˝ byt o vĂ˝mere 39,46 m2, na ul. StavbĂĄrska 38 v meste BA - VrakuĹˆa. Byt Ä?. 66 je na 8.p., vchod Ä?. 38, v bytovom dome sĂşpisnĂŠ Ä?. 5177. Podiel priestoru na spoloÄ?nĂ˝ch Ä?astiach a zariadeniach bytovĂŠho domu a spoluvlastnĂ­cky podiel na pozemkoch je o veÄžkosti 3946/536829. Predmet draĹžby je evidovanĂ˝ na LV Ä?. 4399, k.Ăş. VrakuĹˆa.

° HĞadåme vråtnika - dôchodcu na prevådzu v Bratislave. Tel.: 0903 463 282

52-0005-3

TermĂ­n konania draĹžby: 31.01.2017 o 10:00 hod. Miesto konania draĹžby: ZasadaÄ?ka na prĂ­zemĂ­, Apollo klub, SĂşkennĂ­cka 4, 821 09 Bratislava.

5

komerÄ?nĂĄ

12-0002

inĹĄpirĂĄcie

BA 17-02 STRANA - 05

° STEN-MAL ponĂşkame vĹĄetky druhy maliarskĂ˝ch a natieraÄ?skĂ˝ch prĂĄc, brĂşs parkiet. Tel.: 0903 377 501


9 5 7

5

4 2

7 2 6 6 4 2 5 2 1 9 1 3 7 3 9

oĹĄĂşpeme, rozdelĂ­me na polovicu a vydlabeme malĂ˝ otvor, do ktorĂŠho dĂĄme medu koÄžko sa zmestĂ­ (zĂĄleŞí od veÄžkosti Ak vĂĄs ostatnĂŠ dni obiĹĄla chrĂ­pka, ste ĹĄĹĽastnĂ­ Äžudia. No buÄ?- reÄ?kovky) - poloŞíme na pohĂĄr, do ktorĂŠho do rĂĄna preteÄ?ie te v strehu a svojmu organizmu doprajte dobrĂ´tky na posil- med spolu s reÄ?kovkovou ĹĄĹĽavou. nenie imunity. Na posilnenie imunity je vhodnĂ˝ zĂĄzvor, ale Organizmus super zahreje teplĂĄ citronĂĄda Ĺ ĹĽavu z dvoch citrĂłnov zmieĹĄajte vo vysokom pohĂĄri s dvoaj Ä?ierna reÄ?kovka. NakrĂĄjanĂş oĹĄĂşpanĂş Ä?iernu reÄ?kovku zasypeme a zalejeme ma lyĹžicami trstinovĂŠho cukru a zalejte teplou vodou. PridaĹĽ medom, nechĂĄme v chladniÄ?ke kĂ˝m pustĂ­ ĹĄĹĽavu - minimĂĄl- mĂ´Ĺžete aj ĹĄĹĽavu z jednĂŠho pomaranÄ?a. Pite ju kaĹždĂŠ rĂĄno ne vĹĄak do druhĂŠho dĹˆa. PodĂĄvame po lyĹžiÄ?kĂĄch 3 x denne pred raĹˆajkami poÄ?as celĂŠho zimnĂŠho obdobia. ZbraĹˆ proti prechladnutiu - netreba zapĂ­jaĹĽ - tento sirup je veÄžmi chutnĂ˝. Pre tĂ˝ch, ktorĂ­ majĂş radĹĄej med: Ä?iernu reÄ?kovku umyjeme, UniverzĂĄlnym domĂĄcim doktorom je zĂĄzvor. Kocky zĂĄzvoru

gazdinka radĂ­

zmieĹĄame s klinÄ?ekmi a troĹĄkou mletej ĹĄkorice, zalejeme horĂşcou vodou a dosladĂ­me medom. KlinÄ?ek pĂ´sobĂ­ ako antiseptikum, zĂĄzvor a ĹĄkorica majĂş protizĂĄpalovĂŠ ĂşÄ?inky. Na zaÄ?Ă­najĂşcu chrĂ­pku pomĂĄha Ä?aj s dvoma lyĹžicami bazovĂŠho kvetu a ĹĄĂ­pkami, lyĹžicou medovky a materinej dúťky. VĹĄetky bylinky zalejte horĂşcou vodou a nechajte 15 minĂşt lĂşhovaĹĽ. VhodnĂŠ je piĹĽ bylinkovĂŠ Ä?aje z Ä?iernych rĂ­bezlĂ­, skorocelu, lipovĂŠho kvetu, mäty piepornej Ä?i echinacei. Je vhodnĂŠ ich striedaĹĽ s minerĂĄlkami, pretoĹže telo strĂĄca pri chorobe nielen vodu, ale aj ionty. A nezabudnite na dostatoÄ?nĂ˝ prĂ­jem tekutĂ­n a Ä?astĂŠ umĂ˝vanie rĂşk. gazdinka Evka

ChrĂ­pkovĂ˝ Ä?as

Chcete pracovaĹĽ v strĂĄĹžnej sluĹžbe?

komerÄ?nĂĄ

DetektĂ­vna InformaÄ?nĂĄ SluĹžba s.r.o.

riadkovĂĄ inzercia

oprava praÄ?iek ° MAX–NONSTOP VĹ ETKY TYPY PRĂ -

tel.: 0903 551 796

SBS LAMA SK

pre RakĂşsko

ISTROCHEM Bratislava

Podmienky: vodiÄ?skĂ˝ preukaz sk. B a pokroÄ?ilĂĄ znalosĹĽ nemeckĂŠho jazyka

NĂĄstup IHNEÄŽ

ÄŒOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918

oprava písacích strojov oprava ťijacích strojov ° Prídem k Våm 0902 257 996, 0944 300 358

oprava PC klimatizĂĄcie krtkovanie Ä?alĂşnenie ĂşÄ?tvovnĂ­ctvo, mzdy ° PonĂşkame spracovanie ĂşÄ?tovnĂ­ctva, DPH, daĹˆovĂ˝ch priznanĂ­ a miezd. Kontakt: 0904 308 346

pre sieĹĽ hotelov a nĂĄkupnĂŠ centrĂĄ v Bratislave odvoz - dovoz - strava - zabezpeÄ?enĂŠ 3,-â‚Ź/netto info.: 0904 148 594

24-0004

846 710

a UPRATOVAÄŒKY

1. Pani-pracovnĂĄ doba: pondelok-piatok od 06.00-10.00 prĂ­padne podÄža dohody 2.Pani-pracovnĂĄ doba: pondelok-piatok od 15.00-19.00 prĂ­padne podÄža dohody Plat: 260â‚Ź / mesiac / v Ä?istom NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihneÄ? 0904 691 517

PracovnĂĄ doba 8.00-14.30 h PON-PIA + kaĹždĂ˝ tretĂ­ vĂ­kend PoĹžiadavky: samostatnosĹĽ, precĂ­znosĹĽ, chuĹĽ do prĂĄce

BliŞťie info: 0907 704 040

PonĂşkame VĂĄm moĹžnosĹĽ zlepĹĄiĹĽ VaĹĄu finanÄ?nĂş situĂĄciu.

Prijmem pani na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov v admin.budove na Karloveskej

Sme tu pre VĂĄs uĹž viac ako 10 rokov!

52-007

° TV Servis u Vås 62 41 08 07, 0905

HĽADà ME CHYŽNÚ DO HOSTELA V CENTRE BRATISLAVY

HĞadåme CHYŽNÉ

Stabilne hÄžadĂĄme OPATROVATEÄ˝KY/ov k seniorom OsobitĂ˝ prĂ­stup! U nĂĄs si urÄ?ite vyberiete! do Nemecka. Denne veÄžkĂ˝ vĂ˝ber ponĂşk! www.albissro.eu e-mail:info@albissro.sk, poĹĄtou:Albis s.r.o., P.O.Box 49,917 01 Trnava TelefonickĂ˝ kontakt: 0911 519 185, 0911 519 187 033 / 551 28 90 (Po –Št: 8.00 – 16.30h, Pi: 8.00 – 13.00h)

HÄžadĂĄme panie UPRATOVAÄŒKY,

aj dĂ´chodkyne na upratovanie kancelĂĄriĂ­

CelĂĄ Bratislava 0905 591 922

94-004

oprava TV, elektro

Životopis posielajte na mail: palo@montalu.sk

SBS LAMA SK prĂ­jme strĂĄĹžnikov

na obchodnĂŠ prevĂĄdzky

v Bratislave

Mzda: 3â‚Ź/hod. v Ä?istom NĂĄstup IHNEÄŽ Kontakt: 0948 691 116

36-0009

741 618

0905 880 127 a 041/763 1208

so zameraním výroby na hliníkovÊ systÊmy pre bytovÊ domy a stavebníctvo hĞadå

OBCHODNÉHO Zà STUPCU

prĂ­jme strĂĄĹžnikov na objekt

tWPJTUSPDIFN!MBNBTLTL

ZĂĄujemcovia sa mĂ´Ĺžu prihlĂĄsiĹĽ na Ä?. telefĂłnu:

63-0009

oprava sporĂĄkov

aj brigĂĄdne

52-006

° MOREC 0903 433 030

uĹž od 0,007centa/ks volajte 0905 719 134

s moŞnosżou zamestnania (cenovo výhodný)

SpoloÄ?nosĹĽ MONT-ALU, s.r.o. VrĂĄdiĹĄte

87-0007

31 84 20

DISTRIBĂšCIA LETĂ KOV

KURZ ODBORNEJ PR�PRAVY PRE STRà ŽNU SLUŽBU

52-roÄ?nĂ˝ voziÄ?kĂĄr hÄžadĂĄ osobnĂŠho asistenta 51-0004

° Zimmermann. Tel.: 0905 547 476, 62

!!!AKCIA!!!

36-0009

oprava chladniÄ?iek

02-0005

4 6

1 6

STAVEBNĂ SPOLOÄŒNOSŤ prijme

vzdelanie Miesto výkonu pråce : celÊ územie Slovenskej republiky

pre zdravie

BA 17-02 STRANA - 06

59-15-1

opatrovanie

BENEFITY: Ubytovanie, StravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 3,40â‚Ź/deĹˆ ZimnĂŠ a letnĂŠ pracovnĂŠ obleÄ?enie KompletnĂŠ ochrannĂŠ pracovnĂŠ prostriedky NajmodernejĹĄie pracovnĂŠ nĂĄradie 271170004-1

kurzy

PONĂšKAME: MZDA: Od 5,00â‚Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (vyuÄ?enĂ˝ v stavebnom odbore) Od 6,00â‚Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (elektrikĂĄri, inĹĄtalatĂŠri, zvĂĄraÄ?i)


tip na výlet

ZåŞitkovå výchova v prírode

do konca zimy takĂ˝ch dnĂ­ zaĹžili toÄžko, koÄžko sa vĂĄm len zaĹžiada. StaÄ?Ă­ iba, aby sa rodiÄ?ia alebo ĹĄkola dohodli s miestnymi Je to naozaj netradiÄ?nĂ˝ tip lesnĂ­kmi. A Ä?uduj sa svete – tĂ­ pracujĂş aj v mestĂĄch, nielen na vĂ˝let. NemusĂ­te nikam na vidieku. Ä?aleko, nebude vĂĄs to stĂĄĹĽ Denne v tĂ˝chto mrazoch vynĂĄĹĄajĂş do krmelcov pomocnĂş okrem troĹĄky fyzickej nĂĄ- dodatkovĂş potravu pre lesnĂş zver. Je to naozaj drina a urmahy niÄ? a  zaĹžijete nĂĄd- Ä?ite stojĂ­ za to pomĂ´cĹĽ aj s deĹĽmi a tak ich nasmerovaĹĽ na hernĂ˝ deĹˆ, na akĂ˝ budete Ä?osi, Ä?o by sme mohli nazvaĹĽ ohÄžaduplnosĹĽou k  prĂ­rode. spomĂ­naĹĽ moĹžno celĂ˝ Ĺživot. A keÄ? je tĂĄ dostatoÄ?nĂĄ, potom mĂĄme zĂĄruku aj v tom, Ĺže A niÄ? vĂĄm nebrĂĄni, aby ste naĹĄe deti nebudĂş v budĂşcnosti necitlivĂŠ ani k trĂĄpeniu od-

kĂĄzanĂ˝ch ÄžudĂ­. PoÄ?as takĂŠhoto dĹˆa sa deti od lesnĂ­kov dozvedia veÄža zaujĂ­mavĂŠho, nielen to, Ĺže na zver sa poÄžuje. NauÄ?ia sa, ako Ĺžije, Ä?Ă­m sa ĹživĂ­, ako zvlĂĄda takĂŠto zimy, moĹžno si vypoÄ?ujĂş pĂĄr peknĂ˝ch prĂ­behov. A urÄ?ite sa dostanĂş aj k tomu, Ä?o by sme mohli nazvaĹĽ „tvrdou prĂĄcou“. Chce to len trochu chuti, organizaÄ?nĂ˝ch schopnostĂ­, dobrĂŠ teplĂŠ obleÄ?enie, termosku Ä?aju a dospelĂ­ moĹžno aj so sebou Ä?osi tuhĹĄie – ale pozor, iba tak na glg. Verte, toto sĂş tie najkrajĹĄie zimnĂŠ zĂĄĹžitky, na akĂŠ na Ĺžiadnej zjazdovke nikdy nenarazĂ­te.

Vtip: Policajti pozorujĂş lietadlo. Jeden sa spĂ˝ta: „Čo myslĂ­te, je to sĂşkromnĂŠ alebo vlĂĄdne lietadlo?“ „Ty si ale hlupĂĄk,“ odpovie mu veliteÄž. „VeÄ? keby bolo vlĂĄdne, tak ho po stranĂĄch sprevĂĄdzajĂş motorky!“ J. W. Goethe: „NiektorĂ­ Äžudia nerobia chyby, lebo nikdy neskĂşsili robiĹĽ nieÄ?o Ä?o stojĂ­ za to.“

7

duchovnĂŠ okienko

JĂĄn Buc

To je krĂĄsa! Vo VaĹžci sme mali pred pĂĄr dĹˆami 30 stupĹˆov pod nulou. Mrzlo vĹĄetko, ĹžiaÄž aj autĂĄ. Po tak mrazivej noci sme museli autĂĄ oĹživovaĹĽ. Jedno sme naĹĄĹĽastie naĹĄtartovali a to pomohlo k ĹĄtartu Ä?alĹĄĂ­m. PrvĂĄ zahrievacia jazda smerovala kĂşsok nad dedinu, odkiaÄž je nĂĄdhernĂ˝ vĂ˝hÄžad na VysokĂŠ Tatry. KamarĂĄt, ktorĂ˝ sedel pri mne, v prĂĄve sa pomaliÄ?ky rozmrazujĂşcom aute, pri pohÄžade na nĂĄdheru naĹĄich hĂ´r, spontĂĄnne zo seba vyhĹ•kol: „To je krĂĄsa!“ MĂĄ pravdu a stĂĄle, keÄ? je jasno a vidĂ­m tĂşto nĂĄdheru, tak sa ma to v mojom vnĂştri dotĂ˝ka. TĂĄto krĂĄsa ma poteĹĄĂ­, upokojĂ­ a pripomenie, Ĺže to Boh tak urobil pre nĂĄs, pre mĹˆa. MĂĄm rĂĄd presne tieto momenty, keÄ? krĂĄsa vstĂşpi do srdca, neudrŞíme to a Ăşsta z plnosti srdca hovoria: „ To je krĂĄsa! ChvĂĄla Bohu za takĂşto nĂĄdheru! VÄ?aka Otec, Ĺže mĂ´Ĺžem ĹžiĹĽ v takej krĂĄsnej krajine!“ Stalo sa vĂĄm niekedy, Ĺže ste pripravili pre niekoho prekvapenie a on si to ani nevĹĄimol? MoĹžno preĹĄiel okolo bez toho, aby sa poteĹĄil. MoĹžno ste Ä?akali aspoĹˆ trochu Ăşdivu, radosti ... a niÄ?. VaĹĄa energia, nĂĄdej z poteĹĄenia inĂŠho a radosĹĽ sa stratia. Tak sa niekedy asi cĂ­ti BOH. Pozval nĂĄs do nĂĄdhery Ĺživota, pripravil pre nĂĄs nespoÄ?etne veÄža prejavov svojej nĂĄklonnosti, lĂĄsky, pozornosti a my, my niÄ?. RadĹĄej pozerĂĄme so sklopenĂ˝m pohÄžadom do „displejov Ĺživota“ ako na dar krĂĄsy od Otca svetiel. Prestali sme Ĺžasnúż, prestali sme si vychutnĂĄvaĹĽ krĂĄsu. Nevieme si dopriaĹĽ ani chvĂ­Äžku zastavania, kedy sa mĂ´Ĺžeme na nieÄ?om krĂĄsnom pokochaĹĽ. MyslĂ­m, Ĺže sa tratĂ­ cit pre krĂĄsno a nevnĂ­mame to, Ä?o pre nĂĄs Boh pripravil a neustĂĄle pripravuje. OchudobĹˆujeme sa o dotyk Jeho citlivosti, nĂĄdhery a dobroty. Kedy ste naposledy nejakĂş nĂĄdheru pustili do svojho srdca a dovolili ste svojej duĹĄi Ĺžasnúż? KrĂĄÄž DĂĄvid to nĂĄdherne zachytil v 19. Ĺžalme: „Nebesia rozprĂĄvajĂş o BoĹžej slĂĄve, obloha hlĂĄsa dielo jeho rĂşk. DeĹˆ dĹˆu odovzdĂĄva sprĂĄvu, noc noci zvestuje... Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia aĹž po konÄ?iny sveta.“ SkĂşsme dnes, moĹžno zajtra spomaliĹĽ a nechaĹĽ do seba prĂşdiĹĽ krĂĄsu Ä?loveka, stvorenia a povedzme Bohu, Ĺže je skvelĂ˝ StvoriteÄž. PoteĹĄĂ­ to nĂĄs a Jeho urÄ?ite tieĹž.

PRACUJ S NAMI! ]Ă‹ Ćľ—ƾ7 Ä‹ ÇŤĆľ  ÂƒĆŤ Ä?

• ĆŤ7Ä ĀĀĀÄş 

ÇŤ7Ćľ Ä‹ă 

•ĂŤĆľ ƍƾƾĈĀĀÄş* • Ćľƒ ÄĽ] ĆľćĆĀÄş* • ĆŤ7 ĆľćĀĀÄş* Äľ ÇŤ7ƾċƍ7Ćľ]Ćľ  Ćľ]ƒ ƾƾÑƾƍĂ‘ÂƒĆŤ 

Ă‘ Ćľ  ]gÇŤ Ä? * 7ĆŤĆľ Ćľ]Ćľ * 7ĂŤÇŤ ĆŤ7Ćľ V SUME 1 000 â‚Ź

* ƒ ƾƍg * ƾƾ  

* ƾǍ]7ƾƾ ]Ćľƾƍ  Ĩ ĆľÄŒ Ćľg ÄŒĂ…Ćľ 7ÄŒĆŤ ÇŤÄŠ

* Ćľ ƾƍ 7—ƾĆľăĀĹŒ 7 ĆŤ 

* Ǎ Í Íþ Ģg

* Ă…  Ćľ7 ĆŤ Ćľƾƍƾ 

 Ćľ g7 

*  gƾƍgÇŤ ] ƾǍ * ƾǍ] ÇŤĆľ Ćľ A PRĂ?SPEVOK ƾǍƾ gĆľ ƾƍƾ

* Ćľ]ĂŤƒ ƾǍƾ 

 7 Ćľ

* ƾǍ gƾ ƾ ÑÅ

 ƾƾ ĆŤ  ] * ƾƾ ƒ Ćľ]g * þË Ćľ gĆľ7 ĆŤ  ]

Ćľ 7 ĆŤ Ćľ +421 901 902 332

Ćľ ÇŤĂ… Ćľ Ćľ VWPERSONALNE@MEDUSAGROUP.SK

BA 17-02 STRANA - 07

52-009-1

ĂŤ 7ĆŤÄ? ÇŤĆľ ƾƾĢƒ Ćľ7

JĂĄn Buc, katolĂ­cky kĹˆaz


užitočné informácie o aktuálnych novinkách a ponukách na trhu

číslo 02 / 13. január 2017

...najlepšie ponuky týždňa zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

BA 17-02 STRANA - 08

Bratislavsko 17-02  

Bratislavsko 17-02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you