Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

bratislavsko.sk

BRATISLAVSKO zĂĄpad Ä?. 48 / 2. december 2016 / 20. roÄ?nĂ­k

2-5 2-3 4, 8

týŞdenne do 63 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

HlavnĂĄ ul. 78

Najlepťí výber, poradenstvo, predaj, montåŞ, servis

Y

RĂ?CHLOSERVIS A PNEUSERVIS

16-0262

www.p-k.sk PrevĂĄdzka: VajnorskĂĄ 89, 831 04 BA tel.: 02/444 600 89, 0911 289 790

• TesĂĄrstvo • Klampiarstvo • PokrĂ˝vaÄ?stvo o • OdstrĂĄĹˆovanie azbestu • OSB dosky, TatranskĂ˝ profifill • Rozvoz tovaru 2 od 3,80- â‚Ź/m s DPH

2,12

KtoYGHFHPEULQDQiNXSGR%LRODQGXSUtGH EH]VNYHOHMvýhry]DUXĀHQHQHRGtGH .DçGÏ los

9,10

0948 848 820

info.: www.strecha.ws e-mail: strecha@strecha.ws

potraviny z prĂ­rody

YLDF]LVWtĂĽQDVWUDQHÄ€!

u streĹĄnĂŠ krytiny ihneÄ? zo sklad

94-0019

VODOINŠTALATÉRSKE PRà CE

2, 5

.ssk

vyhraj jednu zo 701 cien.

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ VĂ˝kup Ĺželeza a farebnĂ˝ch kovov √ AutorizovanĂ˝ zber a spracovanie autovrakov √ DemontĂĄĹž, rozpaÄžovanie technologickĂ˝ch zariadenĂ­ √ DemolaÄ?nĂŠ a bĂşracie prĂĄce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC

KANALIZĂ CIE

02/ 4552 7617, 0903 430 443, 0908 164 970 www.RENOVUM.sk, renovum@renovum.sk

Y\KUiYD

ÌUHERYDĨP{çHüDMQDZZZELRODQGVN

16

10,12

7 9 13-15 32-0165 321160165

ÄŒISTENIE 0915 213 700 www.upchaty-odpad.sk info@upchaty-odpad.sk

Komplet do 5 dnĂ­

VyuŞite zĞavy aŞ do výťky 20% VOLAJTE BEZPLATNE 0800 185 244

ARRI, s.r.o.

K

ODVOZ A LIKVIDĂ CIA ODPADU

53-0002

KRTKOVANIE

CMY

15-0030

CY

         0903 508 508 | www.plusim.sk | 02 654 13 560

02-0010

MY

034/773 4181 • 0907 031 312

6

KÚPEĽKY REKONŠTRUKCIE ELEKTROINŠTALà CIE

CM

NOVOOTVORENĂ?

3-5 3-4

M

94-0005-12

OVANà do PRESŤAHOVANà KOSTOLIŠŤA ŤA

02-49 10 30 40

01_61x29_BA.pdf 1 28. 1. 2015 10:16:28 C

24-0206

predajĹˆa z Malaciek, MierovĂŠ nĂĄm.

94-03-19

PredajĹˆa: TomĂĄĹĄikova 35 a 37, BA

BA 16-48 STRANA - 01


6 9 8 4 9 5 4 2 8 4

6 2 1

5 7 7 1 9

6 1 8

7 1 6 2

PevnĂŠ body vo vesmĂ­re

dĂĄtorovi sa chce zvolaĹĽ, ach ako by sme dnes potrebovali Ä?loveka, ktorĂŠmu staÄ?Ă­ daĹĽ pĂĄr faktov a pohne stojatĂ˝mi vodami mocenskej V  SyrakĂşzach na SicĂ­lii pred oligarchickej politiky na Slovensku. NĂĄdej tu vĹĄak je. SpomĂ­name ju oveÄža viac ako dvetisĂ­c rokmi naprĂ­klad v naĹĄom kniĹžnom tipe v podobe u nĂĄs i vo svete mimozaznel tento vĂ˝rok: „Dajte mi riadne uznĂĄvanej obrovskej morĂĄlnej autority, arcibiskupa VasiÄža. pevnĂ˝ bod vo vesmĂ­re a po- Medzi ÄžudĂ­ sa vĹĄak dostĂĄva aj inĂĄ kniĹžka – ktorĂĄ by mohla otvohnem Zemou.“ Pripisuje sa riĹĽ oÄ?i tĂ˝m, ktorĂ­ eĹĄte nepochopili. KniĹžka o zĂĄkulisĂ­ naĹĄej politiky. Ä?loveku, ktorĂŠho meno v  pre- O moci peĹˆazĂ­ u nĂĄs, o charakteroch bez charakterov, o predĂĄvanĂ­ klade znamenĂĄ „ŞeleznĂ˝ um“, sa a zapredanĂ­ nĂĄs, takmer uĹž vĹĄetkĂ˝ch. uÄ?encovi Archimedovi. V tĂ˝chto dĹˆoch sa stĂĄvame opäż sĂşÄ?asĹĽou „veÄ?nĂŠho prĂ­behu“. VeV  najhlbĹĄej Ăşcte k  tomuto ve- riaci dobre vedia, Ĺže je o skromnosti, lĂĄske, vytrvalosti a odhod-

redakÄ?nĂŠ slovo

7

Ivan BroŞík

lanĂ­. O dobre, ale aj o strachu z dobra, obleÄ?enĂŠho do bezmocnej nenĂĄvisti a niÄ?enia. Dobro uĹž od Ä?ias jasliÄ?iek v maĹĄtali vĹždy napokon zvĂ­ĹĽazilo nad zlom. Je to veÄ?nĂ˝ zĂĄzrak Ĺživota. Ăšlohou nĂĄs, doÄ?asne pobĂ˝vajĂşcich na tomto svete, v tejto krajine, je poukazovaĹĽ na zlo a vydaĹĽ vĹĄetko zo seba, aby sme dobru pomohli presadiĹĽ sa. Nie, toto naozaj nie je nenĂĄvisĹĽ, je to iba pomoc tomu vĹĄemocnĂŠmu dobru. A nepochopia to iba tĂ­, ktorĂ­ z dobra majĂş strach. Vediac preÄ?o. Z redakcie vĂĄm, milĂ­ Ä?itatelia, ĹželĂĄme pokojnĂ˝ a dobra plnĂ˝ Ä?alĹĄĂ­ Ivan BroŞík adventnĂ˝ týŞdeĹˆ!

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

byty/prenĂĄjom

4

° Prenajmem dlhodobo zariadený, priestranný 1 izbový byt v BA-Dúbravke. Cena aj s energiami 380 ₏. Tel.: 0908 880 728 ° Vezmem do prenåjmu malometråŞny BYT. 0907 195 747

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

68-37

0902 899 431 www.sietky.wbl.sk

a

0905 621 229

0910 925 357 0948 134 232

16-0003

www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

MURà RSKE PRà CE MAĽOVANIE 0903 793 108

NĂ TER dodvoz DVERĂ? ovoz A OKIEN

16-0054

° Predåm 2.byt po rekonťtrukcii Vajnorska Ba. 0903 467 665

TEPOVANIE

sedaÄ?ky, autĂĄ, koberce, koĹžennĂŠ sedaÄ?ky

RD - BYTY

V�ROBA A PREDAJ • sieżky proti hmyzu 17 ₏ • Şalúzie 17 ₏

• RD, bytov, priemysel. objektov • rekonťtrukcie elektroinťtalåcií • videovråtniky a dom. telefóny • bleskozvody, revízie

• REKONĹ TRUKCIE DOMOV A BYTOV • MAÄ˝OVANIE • STIERKOVANIE • SADROKARTĂ“N • ZATEPÄ˝OVANIE DOMOV A BYTOV • ELEKTRO A VODO INĹ TALAÄŒNÉ PRĂ CE

MĂĄte doma Ä?isto?

nanosterile.eu dezinfekcia priestorov ĂşÄ?innĂĄ 2 roky!

Kontakt: 0918 454 003

321160008-5

3

ELEKTROINĹ TALĂ CIE

Karol MiklĂĄĹĄ

10-0035

byty/predaj

HĚBKOVÉ

51-0032

2

• rezanie betĂłnu • elektro • vodo • maÄžovky • stierky ŕť„ 0905 700118, e-mail: demol@rezaniebetonu.com

10-0024

auto-moto/inĂŠ

° KĂşpim auto, nepojazdnĂŠ, havarovanĂŠ, aj veterĂĄn. Tel.: 0944 336 912 ° KĂşpim motorku CZ 175, Jawa 350, Jawa 250, Stadion. PlatĂ­m ihneÄ? 0915 215 406

STAVBYT • murårske pråce • komplet rekonťtrukcie

10-0007

auto-moto/predaj 1

° Predåm SP v kat.území V. Šenkvice o ploche 790m2 lukratívna plocha. Vťetky IS. Kanalizåcia zatiaĞ cca 50m od pozemku, cena dohodou. Kontakt 0910 491 638, 033 55 37 461

7

.ssk

potraviny z prĂ­rody

8

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

vyhraj jednu zo 701 cien.

Vetranie s rekuperĂĄciou info@rekuperacky.sk +421 944 561 949 www.rekuperacky.sk

63-0104

stavba

° PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 ° KĂşpim haki leĹĄenie, 0904 066 203

KtoYGHFHPEULQDQiNXSGR%LRODQGXSUtGH EH]VNYHOHMYĂŹKU\]DUXÄ€HQHQHRGtGH

.DçGÏ los vyhråva.

ÌUHERYDĨP{çHüDMQDZZZELRODQGVN VN

BA 16-48 STRANA - 02

24-0206

reality/inĂŠ

° Kúpim byt v Bratislave 0905 220 511 ° Kúpim byt v Bratisl. 0907 402 507 ° Kúpime byt v BA, 0948 008 910


svet knihy

KresĹĽan by mal byĹĽ hrdinom Kto je najvyĹĄĹĄie postavenĂ˝ SlovĂĄk vo VatikĂĄne a ako vidĂ­ svet okolo seba? Arcibiskup Cyril VasiÄž hovorĂ­ v kniĹžnom rozhovore o svojom Ĺživote, o stave cirkvi na Slovensku, ale reaguje aj na aktuĂĄlne spoloÄ?enskĂŠ a po-

litickĂŠ problĂŠmy doby. Kniha odhaÄžuje VasiÄžov rozmer teolĂłga a intelektuĂĄla, ale aj kĹˆaza, ktorĂ˝ trĂĄvi veÄža Ä?asu na perifĂŠrii RĂ­ma s tĂ­nedĹžermi a Ä?asto sa s nimi brodĂ­ s ruksakom v blate na skautskĂ˝ch vĂ˝letoch. Aj preto u neho nenĂĄjdete banĂĄlne cirkevnĂ­cke frĂĄzy. Prof. ThDr. ICODr. Cyril VasiÄž, SJ, PhD. je slovenskĂ˝ grĂŠckokatolĂ­cky duchovnĂ˝, arcibiskup a sekretĂĄr KongregĂĄcie pre vĂ˝chodnĂŠ cirkvi. Do povedomia slovenskej verejnosti sa naposledy v septembri vĂ˝razne zapĂ­sal svojou homĂ­liou na NĂĄrodnej pĂşti v ŠaĹĄtĂ­ne. Vtedy okrem inĂŠho pripomenul

„dnes je potrebnĂĄ odvaha, neslobodno mlÄ?aĹĽ! Sme svedkami niÄ?enia ÄžudskĂ˝ch Ĺživotov.“ V knihe KresĹĽan by mal byĹĽ hrdinom hovorĂ­ arcibiskup o svojom Ĺživote v rodine grĂŠckokatolĂ­ckeho kĹˆaza, ako neskĂ´r emigroval cez JuhoslĂĄviu do Talianska, ako sa stal postupne jezuitom, skautom aj biskupom. Ale aj o tom, Ä?o sa deje v centre cirkvi a Ä?i chce pĂĄpeĹž FrantiĹĄek v otĂĄzke manĹželstva naozaj korigovaĹĽ tradiÄ?nĂŠ cirkevnĂŠ uÄ?enie. Otvorene vysvetÄžuje, akĂŠ vlastnosti by mal maĹĽ biskup dneĹĄka a Ä?o mĂ´Ĺžu veriaci robiĹĽ, ak tieto kritĂŠriĂĄ predstavitelia cirkvi ib nespÄşĹˆajĂş.

Vtip: Babka prĂ­de do mäsiarstva a vravĂ­: „DobrĂ˝ deĹˆ, nemĂĄte nieÄ?o pre psa?“ A predavaÄ? na to: „BĂşdu? Alebo reĹĽaz?“ Zdenka SchelingovĂĄ: „KeÄ? Boh posiela na nĂĄs utrpenie, mĂĄ pritom odvrĂĄtenĂş tvĂĄr. Vtedy je Ĺživot iba prebdenĂ­m noci na zlom nocÄžahu. Ale ak nĂĄs tĹ•nie zraĹˆuje, naĹĄa lĂĄska vydĂĄva vĂ´Ĺˆu.“

3

obÄ?ianska

ob

riadkovĂĄ inzercia

domĂĄcnosĹĽ

Akcia na vstavanĂŠ skrine do 35%.

Dodanie od 3-10 dnĂ­. ZĂĄruka aĹž 5 rokov.

ria

9

zĂĄhrada a zverinec 10

ď‚&#x; VSTAVANÉ SKRINE, Ĺ ATNĂ?KY

° PredĂĄm doma chovanĂŠ oÄ?istenĂŠ brojle-

ď‚&#x; LAMINĂ TOVÉ PODLAHY

rovĂŠ kurÄ?atĂĄ s drobkami, vĂĄha od 2,2 kg.

ď‚&#x; BEZPEÄŒTNOSTNÉ DVERE

Tel.: 0904 323 543

ď‚&#x; INTERIÉROVÉ DVERE

° PredĂĄm ĹĄteniatka WeimarskĂŠho stavaÄ?a (uĹž len psĂ­ky) bez PP. Odber moĹžnĂ˝ od

ď‚&#x; KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU

21.12.2016. Cena 200â‚Ź. Tel: 0917 322 306

ď‚&#x; PLASTOVÉ OKNĂ A DVERE

- volaż kedykoĞvek, 0915 848 904 – volaż

ď‚&#x; SEDAÄŒKY A POSTELE

po 17 hod.

ď‚&#x; REKONĹ TRUKCIE BYTOV

!!!AKCIA!!!

DISTRIBĂšCIA LETĂ KOV uĹž od 0,007centa/ks volajte 0905 719 134

0911 990 463

VYKUROVACIA SEZÓNA SA BL�ŽI, TAK NEVà HAJTE! 0917 649 213

BARKĂ“CI Ivan – hÄžadanĂĄ osoba Na 49 roÄ?nĂŠho Ivana BARKĂ“CIHO z Bratislavy vydal OkresnĂ˝ sĂşd Bratislava V. prĂ­kaz na zatknutie pre preÄ?in podvodu ako aj EurĂłpsky zatĂ˝kacĂ­ rozkaz. HÄžadanĂ˝ sa v mieste trvalĂŠho bydliska nezdrĹžiava a jeho sĂşÄ?asnĂ˝ pobyt nie je znĂĄmy. Popis osoby: ovĂĄlna tvĂĄr, vysokĂŠ Ä?elo, tmavĂŠ krĂĄtke vlasy, nosĂ­ briadku s fĂşzmi, tmavĂŠ oÄ?i. Popis obleÄ?enia: nezistenĂ˝

12

rĂ´zne/predaj

13

02-0002-1

cenu t.Ä?. 0948 075 029 ° PredĂĄm karlovarskĂ˝ porcelĂĄn pre 12 osĂ´b (obedovĂĄ sĂşprava) 0949 874 653 ° PredĂĄm domĂĄci med. Tel: 0903 935 013 ° PredĂĄm lacno televĂ­zor 0944 526 520 ° PredĂĄm karlovarskĂ˝ porcelĂĄn pre 12 osĂ´b (obedovĂĄ sĂşprava) 0949 874 653 ° PredĂĄm lacno - dohodou kompletnĂş kuchyĹˆu aj s nĂĄradĂ­m (hrnce, pohĂĄre atÄ?.), vhodnĂŠ do bytu, aj na chatu. BALamaÄ?. Tel.: 0907 198 947

BENKO DuĹĄan – hÄžadanĂĄ osoba Na 52 roÄ?nĂŠho DuĹĄana BENKA z Bratislavy vydal OkresnĂ˝ sĂşd Bratislava II. prĂ­kaz na zatknutie pre trestnĂ˝ Ä?in sprenevery. V mieste bydliska sa nezdrĹžiava a jeho pobyt nie je znĂĄmy. Popis osoby: okrĂşhla tvĂĄr, krĂĄtke tmavĂŠ vlasy s lysinou na vrchu hlavy, hnedĂŠ oÄ?i, nosĂ­ okuliare. Popis obleÄ?enia: nezistenĂ˝.

° Darujem 2ks akumulaÄ?nĂŠ kachle. BALamaÄ?. Tel.: 0907 198 947

FrĂŠzovanie komĂ­nov

Výroba

s 20 roÄ?nou tr

HlinĂ­kovĂŠ dvere, oknĂĄ, protipoĹžiarne dvere

adĂ­ciou

AkĂŠkoÄžvek informĂĄcie k hÄžadanĂ˝m osobĂĄm mĂ´Ĺžete poskytnúż na znĂĄmom telefĂłnnom Ä?Ă­sle 158 alebo na ktoromkoÄžvek Ăştvare PolicajnĂŠho zboru.

deĹĽom

° Predåm starÊ rådiå za symbolickú

POLIENKA aj GUĽATINA

POLĂ?CIA PĂ TRA

KARDIAN Marek – hÄžadanĂĄ osoba Na 55 roÄ?nĂŠho VladimĂ­ra BOĹ˜UTU z Bratislavy vydal OkresnĂ˝ sĂşd Bratislava V. prĂ­kaz na zatknutie. V mieste trvalĂŠho bydliska sa nezdrĹžiava a jeho sĂşÄ?asnĂ˝ pobyt nie je znĂĄmy. Popis osoby: ovĂĄlna tvĂĄr, vyholenĂĄ hlava, hnedĂŠ oÄ?i, briadka s fĂşzmi. Popis obleÄ?enia: nezistenĂ˝.

nom stave. Tel.: 0903 753 758

PALIVOVÉ DREVO

http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

DANYI Branislav – hÄžadanĂĄ osoba Na 39 roÄ?nĂŠho Branislava DANYIA z Bratislavy vydal KrajskĂ˝ sĂşd Bratislava prĂ­kaz na dodanie do vĂ˝konu trestu odĹˆatia slobody pre drogovĂş trestnĂş Ä?innosĹĽ. HÄžadanĂ˝ sa v mieste trvalĂŠho bydliska nezdrĹžiava a jeho sĂşÄ?asnĂ˝ pobyt nie je znĂĄmy. Popis osoby: podlhovastĂĄ tvĂĄr, vysokĂŠ Ä?elo, po boku tvĂĄre krĂĄtke tmavĂŠ vlasy a bledĂŠ oÄ?i. Popis obleÄ?enia: nezistenĂ˝.

PALIVOVÉ DREVO

11

° Kúpim rôzne staroŞitnosti aj v poťkode-

VýsuvnÊ oknå

RĂĄmovĂŠ a bezrĂĄmovĂŠ zasklenia balkĂłnov

PrĂ­streĹĄky, zĂĄbradlia, schody (nerezovĂŠ,hlinĂ­kovĂŠ,oceÄžovĂŠ)

RĂĄmovĂŠ zasklenia pre: zimnĂŠ zĂĄhrady, Terasy

BezrĂĄmovĂŠ zasklenia pre: Zimne zĂĄhrady, Terasy

VzorkovĂĄ predajĹˆa, Znievska 6, PetrĹžalka

• Stavba teplovzduťných krbov a teplovzduťných rozvodov • VloŞkovanie komínov • Rekonťtrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

ZĽAVA

0905 702 276 • www.bd-krby.sk

BA 16-48 STRANA - 03

15-0002

Bratislavsko na Facebooku klikajte!

hobby a ĹĄport

16-0283

BratislavskĂĄ 72, Pezinok

Na predajĹˆu je potrebnĂŠ sa telefonicky objednaĹĽ. OtvĂĄracie hodiny v BA: Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Ĺ tv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 18.00 h Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h

16-0283

0948/ 442 444

pre zvieratĂĄ 0905 254 529

www.vstavaneskrine.com

www.m-mont.sk

HolĂ­Ä?ska 7, Bratislava

74-7

0903/ 344 343

° PredĂĄm vyhrievanĂŠ misky a napĂĄjaÄ?ky

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


6

5 2 5 8 1 1

9 2

3 1

inĹĄpirĂĄcie

3 8 9 2 4 4 5 6 6

4 8 6

1

Zamyslime sa nad tým, akí sme

sĂş tak isto diskriminovanĂŠ v politike a ŞiaÄž – neraz beztrestne dlhodobo vystavenĂŠ aj nĂĄsiliu, dokonca nielen psychickĂŠmu, ale aj fyzickĂŠmu. SpoloÄ?enskĂŠ postavenie NĂĄsilie na ĹženĂĄch treba minimalizovaĹĽ. Agresiu a netoĹžien na Slovensku je viac leranciu zase vykoreniĹĽ v kaĹždom Ä?loveku, pretoĹže sa ako smutnĂŠ. V  porovnanĂ­ pretavujĂş do hrubĂŠho zaobchĂĄdzania. TvrdĂ­ to Marian s vyspelĂ˝mi ĹĄtĂĄtmi EurĂłp- MesĂĄroĹĄ, vĂ˝konnĂ˝ riaditeÄž SlovenskĂŠho nĂĄrodnĂŠho streskej Ăşnie takmer hanebnĂŠ. diska pre ÄžudskĂŠ prĂĄva (SNSÄ˝P). Ĺ˝eny sĂş vystavenĂŠ diskri- Od 25. novembra do 10. decembra prebieha kampaĹˆ OSN minĂĄcii pri vĂ˝bere povola- s nĂĄzvom Orange the World. ProstrednĂ­ctvom oranĹžovej nia, mzdovej diskriminĂĄcii, farby chce symbolizovaĹĽ svetlejĹĄiu budĂşcnosĹĽ takto

poznaÄ?enĂ˝m ĹženĂĄm. NeschopnosĹĽ akceptovaĹĽ druhĂ˝ch znamenĂĄ, Ĺže Ä?lovek nedokĂĄĹže tolerovaĹĽ sĂĄm seba. Stredisko sa v tomto roku zapojilo do kampane s nĂĄzvom Biela stuĹžka. „Akcentuje na potrebu zapojenia muĹžov a chlapcov do boja proti nĂĄsiliu na ĹženĂĄch, pretoĹže najmä tĂ­ sĂş zaĹˆ zodpovednĂ­,“ pripomenul Marian MesĂĄroĹĄ. Nositelia bielej stuĹžky sa zaväzujĂş, Ĺže nebudĂş pĂĄchateÄžmi nĂĄsilia, nebudĂş ho ospravedlĹˆovaĹĽ a aktĂ­vne proti nemu zabojujĂş. DĂĄme si na seba biele stuĹžky a nielen symbolicky? ib

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

° PredĂĄm lacno - dohodou obloĹženie stien (moĹžnosĹĽ zateplenia), stropov. BALamaÄ?. Tel.: 0907 198 947 ° PredĂĄm lacno - dohodou veÄžkĂŠ drevenĂŠ dvoj-dvere, dvojitĂŠ, vnĂştornĂŠ, skenenĂŠ, aj s rĂĄmo. BA-LamaÄ?. Tel.: 0907 198 947 ° PredĂĄm lacno - dohodou skriĹˆu Ä?o predeÄžuje dve izby. BA-LamaÄ?. Tel.: 0907 198 947 ° Darujem dosky - obklad strechy na verandu. Rozmer 3x7m. BA-LamaÄ?. Tel.: 0907 198 947 ° PredĂĄm ĹĄijacĂ­ stroj Minerva 0911 154 811 ° PredĂĄm vysĂşstruĹženĂŠ drevenĂŠ diely rozliÄ?nĂ˝ch ozdobnĂ˝ch tvarov na vĂ˝robu bytovĂŠho zariadenia a doplnkov. Tel.: 0902 679 183 ° PredĂĄm zvĂĄracĂ­ kĂĄbel 16 mm, dĺŞka 3 a 10 m s klieĹĄĹĽami. Tel.: 0902 679 183 ° PredĂĄm rozliÄ?nĂş fototechniku, vhodnĂŠ i pre zberateÄžov. T.: 0902 679 183

rĂ´zne/inĂŠ

NEDEĽN� OBED

DOMà CE JEDLà ZA DOMà CE CENY KAŽDÚ NEDEĽU od 11 do 16 h måme pre Vås pripravený nedeĞný obed z domåcej kuchyne, alebo 25% zĞavu na jedlå z jedålneho lístka

VSTAVANÉ SKRINE ZĽAVA MONTà Ž í -33%0908do73910902dn, viktor.ondrus23@gmail.com

Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOV�CH POSÚVNYCH ZASKLIEVAC�CH SYSTÉMOV BALKÓNY

od

PLASTOVÉ OKNà A DVERE

337 â‚Ź

od

od

od

125s.â‚Ź

22 â‚Źs.

PLASTOVÉ OKNĂ

3. as tajni ky

poskytnĂş Ăşdaje

skratka telefĂłnu

zoznamka

16

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

ZIMNĂ AKCIA - 30%

MPZ LibĂŠrie

Zameranie a dovoz okien za 1â‚Ź

www.rpplast.sk, 0903 404 480, info@rpplast.sk, Bratislava

jemnĂ˝ smiech bez zvuku

ApolĂłn (dom.)

KatarĂ­na (dom.) pichalo rohami primĂĄt uĹĄnĂ˝ lekĂĄr, otolĂłg

vz ahujĂşca sa na vola

farba na vajĂ­ ka stla ilo postavil sa vyva oval o i

PomĂ´cky: kanadskĂĄ maĹĄkrtilo forma (expr.) ovo, mink, norky ohrani enĂĄ Spa, mao, (zool.) plocha kasba

• BEZRĂ MOVĂ? otoÄ?nĂ˝ fĂ­nsky ÂŽ, ĹĄvĂŠdsky AluVista ÂŽ, ĹĄvĂŠdsky AluVerso ÂŽ • RĂ MOVĂ? ĹĄvĂŠdsky AluPlus ÂŽ, ĹĄvĂŠdsky AluCombi ÂŽ • RĂ MOVĂ? a BEZRĂ MOVĂ? Thermalux ÂŽ

zvedavo h adia mesto v Belgicku

ĹĄachovĂĄ figĂşra

AKCIA na rok 2016 podĞa výberu • suťiak na prådlo • kvetinový drŞiak • sieżka proti hmyzu

zna ka irĂ­dia

MnoĹžstevnĂĄ zÄžava 3% pri objednĂĄvke 2 - 3 zasklenĂ­

DemontåŞ a odvoz starých råmov zdarma

obidva

tu h a (hovor.)

sviĹĄ anie (zried.) E V Stropkova

1. as tajni ky

FunkÄ?nĂŠ modely sĂş vystavenĂŠ v obchodnej kancelĂĄrii na ul. DvojkrĂ­Ĺžnej 33, BA (PodunajskĂŠ Biskupice) (Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, Ĺ tvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00) B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovanĂĄ montĂĄĹžna ďŹ rma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk, www.bomax.sk

týkajúce sa zubov zåmok v Maroku

ochabnutie (bĂĄs.)

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽI�

2. as tajni ky

rozdrob zabieha

sĂşvisiaca s inkasom

Predaj a montĂĄĹž, oknĂĄ, ĹžalĂşzie, siete proti hmyzu. OknĂĄ do 14 dnĂ­!

pouŞívanÊ v armåde

darujete slabo horĂ­ (kniĹž.)

fĂşka

PLASTOVÉ OKNà A DVERE ALUPLAST - SALAMANDER - GEALAN LACNO - R�CHLO - KVALITNE

skratka receptu

rĂ­mske Ă­slo 3000 kvalitnĂĄ, hodnotnĂĄ

nosom vdýchol

Rozmery okien sĂş stavebnĂŠ otvory - typizovanĂŠ oknĂĄ (bez DPH)

DemontåŞ a odvoz starých okien za 1₏

0948 787 777 www.balkona.eu

neĹžiadaj Ăşctvivo vypieraj

obarovĂĄ polievka

94-256

15

/me

lomcujĂş ponĂĄraj

ku era (zastar.)

94-10-11

hÄžadĂĄm prĂĄcu

62 â‚Źs.

/me

VIANOÄŒNĂ 15% - 55% AKCIA

ni ivo, zhubne

skĂŠ pomĂ´cky, hraÄ?ky, sladkosti, potraviny

° Kuchår 51 hĞadå pråcu 0904 585 976

od

od

/me

° Kto daruje deĹĽom obleÄ?enie, obuv, ĹĄkolna Vianoce. ÄŽakujeme T.ÄŒ.0948 710 036

PRĂ?STREĹ KY

206s.â‚Ź

86 s.â‚Ź

/me

/me

ZIM. ZĂ HRADY

• Ku kaĹždej objednĂĄvke darÄ?ek ZDARMA • 7-roÄ?nĂĄ zĂĄruka + doĹživotnĂĄ na posĂşvny mechanizmus (kovanie) • MoĹžnosĹĽ splĂĄtok s 0% Ăşrokom

GARANCIA NAJLEPĹ EJ CENY E-mail: okna@univerzaltrade.sk

ZĂ DVERIA

StretnĂş sa dvaja kamarĂĄti a jeden hovorĂ­: - Predstav si, dnes o pol tretej rĂĄno mi zvonil sused!... ChĂĄpeĹĄ to?... - O pol tretej rĂĄno?... A o si mu povedal?... - Ni , naĹĄ astie som eĹĄte... (Dokon enie tvorĂ­ tajni ku krĂ­Ĺžovky.)

UNIVERZAL TRADE s.r.o. Žalúzie, sieżky, rolety...

Tel.: 0905 474 663 , ZĂĄvodnĂĄ 3, Bratislava

TERASY

KrĂ­Ĺžovky s Ăşsmevom

VeÄžkĂŠ zimnĂŠ zÄžavy

www.univerzaltrade.sk

14

ZASKLIEVANIE BALKĂ“NOV I TERĂ S

strĂĄca sa, miznĂş

www.scalpermedia.sk

BA 16-48 STRANA - 04

kypri pĂ´du pluhom

www.facebook.com/krizovkysusmevom

63-0007

Tel.: 0907 198 947

V mesiaci december 2016 vyhrajte finanÄ?nĂş hotovosĹĽ 300 EUR

16-0028

smatracom + dva perinĂĄky. BA-LamaÄ?.

KAMENN� MLYN Vås pozýva na

bezrĂĄmovĂ˝ a rĂĄmovĂ˝ systĂŠm

° Predåm lacno - dohodou dve våĞandy

63-0011

13

321160143

rĂ´zne/predaj


zdravie

ZostĂĄva uĹž len pĂĄr dnĂ­ na zubĂĄra

ĹĄetrĂ­ peniaze. Prehliadka pozostĂĄva v podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkĂ˝ch tkanĂ­v Ăşstnej dutiny, z kontroly mePreventĂ­vna prehliadka u dziÄ?eÄžustnĂ˝ch vzĹĽahov a vzĂĄjomnĂŠho postavenia zubov, stomatolĂłga (zubĂĄra) je z kontroly zubnĂ˝ch nĂĄhrad, dentĂĄlnej hygieny a hygiepredpokladom ako si v pr- nickĂ˝ch nĂĄvykov. Na zĂĄklade verejnĂŠho zdravotnĂŠho povom rade zachovaĹĽ zdravĂ˝ istenia sa prehliadka vykonĂĄva u poistencov, ktorĂ­ eĹĄte chrup a tĂ˝m sa vyhnúż aj nedosiahli 18 rokov veku, dvakrĂĄt v kalendĂĄrnom roku mnohĂ˝m vĂĄĹžnym ocho- a u poistencov, ktorĂ­ dosiahli 18 rokov veku, jedenkrĂĄt v reniam, hoci aj srdcovĂŠho kalendĂĄrnom roku. U tehotnĂ˝ch poisteniek sa prehliadsvalu, ale zĂĄroveĹˆ nĂĄm ka vykonĂĄva dva razy poÄ?as toho istĂŠho tehotenstva, a

   :9 !

 "0*=7".7-;,(+"@&.% !3@D"+&) -&#3%&>=0(C1('-;+$&7/.7&,-?"-2<-3 ,12*+?."4&3*(/<-34"/?$ "2,?8"0."""+40 120342&%/?$460."/4>/7/"342&$)&%0.5"-&#0 $&812*+?."H/&#5%&4&.@$G4*&4034"/*$& 0%+"/5<2"3-&%06"G

to na zaÄ?iatku prvĂŠho a na zaÄ?iatku tretieho trimestra. Pozor - zdravotnĂŠ vĂ˝kony v zĂĄkladnom prevedenĂ­ poskytnutĂŠ v sĂşvislosti so zubnĂ˝m kazom sa plne uhrĂĄdzajĂş na zĂĄklade verejnĂŠho zdravotnĂŠho poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchĂĄdzajĂşcom kalendĂĄrnom roku preventĂ­vnu prehliadku u zubnĂŠho lekĂĄra. Ak ju neabsolvujete, na budĂşci rok si kaĹždĂŠ oĹĄetrenie u stomatolĂłga hradĂ­te zo svojho bez ohÄžadu na to, Ĺže ste poistenĂ­. Do Vianoc zostĂĄva uĹž iba pĂĄr dnĂ­ a preto je red naozaj najvyĹĄĹĄĂ­ Ä?as!

Vtip: Na pieskovisku dvaja chvĂĄlenkĂĄri: â&#x20AC;&#x17E;MĂ´j otec je historik. Ha!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;A moja mama hysteriÄ?ka. He!â&#x20AC;&#x153; Joseph Addison: â&#x20AC;&#x17E;MyslieĹĽ moĹžno len rozumom, ale chĂĄpaĹĽ len srdcom.â&#x20AC;&#x153;

komerÄ?nĂĄ

6,&E2&"-2<-3  7"*6+(-*

riadkovĂĄ inzercia

ponuka prĂĄce remeselnĂ­cĂ­ ° MaÄžovkyâ&#x20AC;&#x201C;stierkyâ&#x20AC;&#x201C;obkladyâ&#x20AC;&#x201C;omietky aj menĹĄie prĂĄce 0940 384 665 ° DOMĂ CI MAJSTER â&#x20AC;&#x201C; ĂşdrĹžba, drob.opravy, batĂŠrie, sifĂłny, WC, vypĂ­naÄ?e, prac.dosky, vĹ&#x2022;tanie dier, kĂşpeÄžne â&#x20AC;&#x201C; obklad, mon. doplnky, plĂĄvaj.pod., vysprĂĄvky, maÄžby 0918 781 012

0360+&0#IB#&/>120(2".7-&/0=%&2&

rekonĹĄtrukcie

-< .,/+&2 /& (&62<4" 4 6#"4&8?3,"4& */A4"-<$*&

° KvalitnĂŠ rekonĹĄtrukcie bytov 0903 181 558, www.magal.sk ° RekonĹĄtrukcie bytov a kĂşpeÄžnĂ­, obklady, voda a elektroinĹĄtalĂĄcie. 0908 570 594, www.vrablic.sk ° VykonĂĄvame vĹĄetky druhy stavebnĂ˝ch prĂĄc, rek.bytovĂ˝ch jadier, domov, izolaÄ?nĂŠ prĂĄce a omnoho viac za vĂ˝hodnĂŠ ceny 0902 272 708

F +&-7"

*"$*/'02.<$*?/"5551*6+(-*1*"-&#0 /"4&-H?3-& ! !

sluĹžby

   

 *"8"/3,<2"4*3-"6"9!  I+5A*/06"2"4*3-"6"9  "+&2/?,06"2"4*3-"6"9! Inz_Skylink_RegioPress_161128_p3-1.indd 3

5

94-250

upratovanie Ä?istenie ° HÄşbkovo tepujem Kärcherom 0903 036 620

28.11.16 14:08

bezpeÄ?nosĹĽelektroinĹĄtalĂĄcie voda - kĂşrenie - plyn

 

    

° MontåŞ plynových hadíc na sporåky 0905 484 965 ° VodoinťtalatÊr 0903 969 126 ° www.vodo-instalater.sk 0903 557 127

sżahovanie, doprava ° Vypratåvanie bytov v BA 0902 505 222 ° Sżahovanie, likvidåcia nåbytku, vypratåvanie bytov a pivníc. Lacno a spoĞahlivo NON-STOP. 0907 794 954 ,0903 704 719, 02/20 71 40 08

preprava oknĂĄ

BA 16-48 STRANA - 05

parkety 321160196

   !"

° Brúsenie, lakovanie, montåŞ lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290


7 1

3 5

1

6

8 3

6 5 8 7 2 9 5 1 9 1 8 3 6 7 8 2 3 9

Na Mikulášsky výlet do chrámov svätého Mikuláša

svätým pobrať do jeho svätýň – našich chrámov. Chrám svätého Mikuláša (Cerkov/Cerkva svätého Nikolaja) je drevená gréckokatolícka cerkev byzantského obradu v obci Čo vy na to? Ak je predpoveď Bodružal v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Cerkev je zasväpočasia na víkendový výlet tená svätému Mikulášovi Divotvorcovi, arcibiskupovi z Myry v nedobrá, neznamená to, že Lýkii. Od 8. júla 2008 je chrám zapísaný do svetového zoznamu treba zostať doma. Máme tu kultúrneho dedičstva UNESCO. „Mikuláša“ a to znamená, že Chrám svätého Mikuláša v Bratislave je zaujímavá ranobarokonielen na nejaké dobrôtky či vá sakrálna stavba postavená na mieste pôvodného gotického vrecko uhlia sa môžeme tešiť. kostola pod hradným kopcom Bratislavského hradu. V interiéri Nuž teda, poďme sa za týmto je v presbytériu umiestnený hlavný oltár s obrazom sv. Miku-

tip na výlet

láša. Kazateľnica je dielom Petra Brandenthala z 18. storočia. Najvýznamnejšou stavbou mesta Pukanec je rím.-kat. farský kostol sv. Mikuláša, patróna mesta. Je to prekrásne gotické architektonické dielo pozostávajúce z dvoch lodí s pozoruhodnou sieťovou klenbou a pôvodným vnútorným zariadením. Výraznou pamiatkou Trnavy je zas Bazilika sv. Mikuláša, ktorého stavba a začala v roku 1380. Tento gotický trojloďový kostol bol postavený na mieste staršieho románskeho kostola, na ktorý sa vzťahuje najstaršia písomná správa o Trnave (1211) a ktorého časť základov bola odkrytá pri rozsiahlych renovačných prácach v r. 1975. ib

komerčná

riadková inzercia maľby - stierky - nátery ° Maľby, podlahy 0915 462 513 ° Maľovky, stierky, nátery 0940 107 677 ° Maľovky-rychle-čisto 0905 723 981 ° STEN-MAL ponúkame všetky druhy maliarských a natieračských prác, brús parkiet. Tel.: 0903 377 501

oprava chladničiek ° Polák tel.: 0905 167 948, 0905 248 745 ° Zimmermann. Tel.: 0905 547 476, 62 31 84 20 ° MOREC 0903 433 030

oprava sporákov oprava pračiek ° MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618 ° Opravy – umývačky, práčky www.opravy-montaze.sk NONSTOP 0905 487 722

oprava TV, elektro 321160201

° TV Servis u Vás 62 41 08 07, 0905 846 710

oprava písacích strojov oprava šijacích strojov ° Prídem k Vám 0902 257 996, 0944 300 358

oprava PC klimatizácie krtkovanie čalúnenie účtvovníctvo, mzdy ° Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0904 308 346

Tie najlepšie vizitky preVáš

Aktuálne vydanie Bratislavska nájdete vždy v pondelok na webe

biznis

www.regionpress.sk Argánový olej sada na pôvodná ce

34,90 €

-43%

Potrebujete rozniesś letáky?

Menštruačný kalíšok na pôvodná ce

17,99 €

-56%

My to za vás vybavíme

• profesionalita • skúsenosti • odbornosti

0905 719 134 STOP chrápaniu

Domáca pedikúra

na pôvodná ce

na pôvodná ce

17,99 €

6,99 €

-58%

-51%

02/ 44 63 76 45, bratislavsko@regionpress.sk Náplaste na chudnutie

Prístroj na čistenie uší

na pôvodná ce

9,99 €

-61%

na pôvodná ce

19,99 €

-61%

Argan Öl na skrášlenie pokožky a udržanie mladistvého vzhľadu.Kozmetická sada obsahuje: denný pleťový krém (125 ml), nočný pleťový krém (125 ml), telové mlieko (250 ml), sprchový gél nová cena šampón (250 ml).

Najčistejšia a najkomfortnejšia dámska hygienická pomôcka. Vyrobený z kvalitného lekárskeho silikónu. Veľkosť S a L. cena

Nosová svorka proti chrápaniu pre mužov aj ženy zo 100% silikónu, ktorá zaručí nerušený spánok. Dodáva sa v cestovnom puzdre so zradielkom. cena

Aj Vy chcete mať krásne a hladké chodidlá? Je tu Pedi Spin pre krásu a zdravie Vašich nôh. Pedi Spin odstraňuje suchú a popraskanú kožu v pohodlí Vášho nová cena domova.

Používanie náplastí efektívne zabraňuje vstrebávaniu tukov, cukrov, škrobu a pomáha tlmiť prehnaný apetít. Prírodný urýchľovač s bylinkami nezaťažuje tráviaci nová cena systém.

Prístroj funguje ako vysávač! Jemne a šetrne odstráni prebytočný ušný maz či už potrebujete vyčistiť ušká svojmu dieťaťu alebo sebe.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

19,90 €

nová

7,99 €

nová

2,99 €

8,99 €

BA 16-48 STRANA - 06

3,99 €

nová cena

7,99 €


VoĹ&#x2C6;avĂ˝ prĂ­bytok si mĂ´Ĺžete jednoducho pripraviĹĽ pomocou aromatickĂ˝ch vreciek pripevnenĂ˝ch k teplĂŠmu radiPokoj, usmiate tvĂĄre, radostnĂŠ stretnutia, nedoÄ?kavĂŠ ĂĄtoru. PlĂĄtennĂŠ vrecúťka naplnenĂŠ klinÄ?ekmi, ĹĄkoricou, deti, svetielka a vĂ´ne. To je adventnĂ˝ Ä?as. VĂ´Ĺ&#x2C6;a orechov, badiĂĄnom Ä?i inĂ˝m voĹ&#x2C6;avĂ˝m korenĂ­m postupne uvoÄžĹ&#x2C6;ujĂş badiĂĄnu, vanilky, ĹĄkorice, ale aj varenĂŠho vĂ­nka nĂĄm kaĹž- prĂ­jemnĂş vĂ´Ĺ&#x2C6;u. dĂ˝ deĹ&#x2C6; pripomĂ­najĂş blĂ­Ĺžiaci sa Ĺ tedrĂ˝ deĹ&#x2C6;. VĂ´Ĺ&#x2C6;a intenzĂ­v- Ak do nich pridĂĄte kĂ´ru z pomaranÄ?ov, jej vĂ´Ĺ&#x2C6;a vĂĄs povzbudĂ­ pri prĂĄci. Ak sa vĂĄm vreckĂĄ nechce plniĹĽ, tak kĂ´ru ne vplĂ˝va na nĂĄladu Ä?loveka. LevanduÄža upokojuje, rozmarĂ­n a Ä?okolĂĄda pĂ´sobia an- z citrusov jednoducho poloĹžte na radiĂĄtor. Alebo naĹ&#x2C6; tidepresĂ­vne, citrĂłn zas zvyĹĄuje pracovnĂ˝ vĂ˝kon. Koncen- poloĹžte misku s vodou, do ktorej kvapnete pĂĄr kvapiek trĂĄciu a sĂşstredenie podporujĂş bazalka a mäta, ĹĄkorica ĂŠterickĂŠho oleja. Pomocou ĂŠterickĂ˝ch olejov (prĂ­rodnĂ˝ extrakt rastlĂ­n, kvetĂ­n, zas zĂştulnĂ­ domov.

gazdinka radĂ­

VĂ´Ĺ&#x2C6;a adventu

drevĂ­n) byt nielen prevoniate, ale aj vyÄ?istĂ­te. Okrem relaxaÄ?nĂ˝ch a lieÄ?ivĂ˝ch ĂşÄ?inkov majĂş aj vynikajĂşce dezinfekÄ?nĂŠ vlastnosti - sĂş tieĹž veÄžmi dobrĂ˝ likvidĂĄtori baktĂŠrii. DrevenĂŠ podlahy Ä?i kachliÄ?ky voĹ&#x2C6;avo vydrhnete, ak do vody kvapneme 5-7 kvapiek oleja. V tomto obdobĂ­ odporĂşÄ?am mix borovica- levanduÄža alebo pomaranÄ? - vanilka. A eĹĄte nieÄ?o, najkrajĹĄia vĂ´Ĺ&#x2C6;a, ktorĂĄ vĂĄs vĹždy upokojĂ­ a dobije pozitĂ­vnou energiou, je vĂ´Ĺ&#x2C6;a blĂ­zkeho Ä?loveka. Preto rodinnĂŠ objatie nevynechajte ani jeden deĹ&#x2C6; v ro-ku. gazdinka Evka

Vtip: Dve babky sa rozprĂĄvajĂş: â&#x20AC;&#x17E;MĂ´j manĹžel je hroznĂ˝. VÄ?era volal do susedov, akĂŠ majĂş Ä?Ă­slo telefĂłnu.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;No mĂ´j je eĹĄte horĹĄĂ­. Predal auto, aby mal na benzĂ­n!â&#x20AC;&#x153; Konfucius: â&#x20AC;&#x17E;Ten, kto chce byĹĽ v trvalom ĹĄĹĽastĂ­ a porozumenĂ­, sa musĂ­ Ä?asto meniĹĽ.â&#x20AC;&#x153;

7

na rovinu

s Alojzom Hlinom

... s predsedom KDH o odkaze Novembra 1989, o  Ăşlohe mladĂ˝ch ÄžudĂ­ pri oÄ?iste naĹĄej spoloÄ?nosti, ale aj o â&#x20AC;&#x17E;unesenom ĹĄtĂĄteâ&#x20AC;&#x153;. VyzĂ˝vate obÄ?anov, aby sme spoloÄ?ne dokonÄ?ili November 89. Ä&#x152;o by sme preto mali spraviĹĽ? V  Novembri 89 zjednoduĹĄene Äžudia chceli, aby papalĂĄĹĄi nekradli cement na svoje sĂşkromnĂŠ chaty, dnes vĹĄak â&#x20AC;&#x17E;feĹĄĂĄciâ&#x20AC;&#x153; kradnĂş miliardy a  stavajĂş si vily na hradnom kopci v  Bratislave. Toto sme urÄ?ite nechceli. Je potrebnĂŠ November dokonÄ?iĹĽ. Nastal Ä?as na zmenu, nestal Ä?as na NovĂ˝ November. Ä˝udia by nemali rezignovaĹĽ. Ten stav, ktorĂ˝ je teraz, nie je nemennĂ˝. DĂĄ sa to zmeniĹĽ. Ä˝udia to mĂ´Ĺžu zmeniĹĽ ĂşÄ?asĹĽou vo voÄžbĂĄch, ale aj aktĂ­vnou Ä?innosĹĽou v obÄ?ianskom priestore.

STENOVĂ&#x2030; VĂ&#x2030; NĂ BYTKO

DĂ TOVĂ&#x2030;

Staviate na tom, Ĺže naĹĄou nĂĄdejou sĂş mladĂ­ Äžudia. NeobĂĄvate sa, Ĺže ich uĹž aĹž tak osud naĹĄej spoloÄ?nosti nezaujĂ­ma? Je to aj o mladĂ˝ch ÄžuÄ?och, o ich budĂşcnosti. To, ako to â&#x20AC;&#x17E;fungujeâ&#x20AC;&#x153; teraz, je neudrĹžateÄžnĂŠ. MusĂ­ sa to zmeniĹĽ. Ak mĂĄme radi naĹĄu krajinu, musĂ­me jej chcieĹĽ pomĂ´cĹĽ. Potrebuje to. NemĂ´Ĺžu sa vĹĄetci mladĂ­ Äžudia vysĹĽahovaĹĽ. Doma je doma. Chcem veriĹĽ, Ĺže v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och je energia a zĂĄujem veci meniĹĽ.

ZBRANOVĂ&#x2030;

â&#x20AC;&#x17E; ABY STE NIKDY NEPRIĹ LI O SVOJE CENNOSTI! â&#x20AC;&#x153;

Ä&#x152;o si myslĂ­te o ťtĂĄte, v  ktorom je oznĂĄmenie o  podozrenĂ­ z  korupcie sprevĂĄdzanĂŠ perzekĂşciou zo strany ĹĄtĂĄtnej moci? MyslĂ­m si, Ĺže takĂ˝to ĹĄtĂĄt bol unesenĂ˝. NepatrĂ­ uĹž obÄ?anom. A  bude sa to zhorĹĄovaĹĽ. A  najhorĹĄie na tom je to, Ĺže zaÄ?ne pĂ´sobiĹĽ aj tzv. Ĺ tokholmskĂ˝ syndrĂłm a to, Ĺže obeĹĽ zaÄ?ne maĹĽ rada svojho Ăşnoscu. NiektorĂ­ naĹĄi Äžudia ĹžiaÄž politikom, ktorĂ­ uniesli nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt, tlieskajĂş. Boli by ste za to, aby politici, ktorĂ˝m bola dokĂĄzanĂĄ (legĂĄlne a  spravodlivo) korupcia, uĹž nikdy sa  nesmeli uchĂĄdzaĹĽ o politickĂŠ funkcie? Ă no. red

Ă&#x2030; KOMOROV PANIC ROOM

 

   

 

 (XURVDIH[FLHUQ\LQGG

ORNĂ&#x2030;

OHNOVZD

1216723     

BA 16-48 STRANA - 07321160194

NA SPISY


6 9

8 5 1 3 9

8 3 1 8 7

3 2

výzva

2 9

7

2 3 6

3 9 1 5 8

Ivan Brožík

Malí programátori pozor, Hodina kódu je tu Celosvetová iniciatíva Hodina kódu, ktorú organizuje nezisková organizácia Code.org s podporou spoločnosti Microsoft sa bude tento rok konať v týždni od 5. do 11. decembra. Deti, študenti aj dospelí si tak môžu vyskúšať základy programovania a pripojiť sa k mnohým známym osobnostiam ako Barack Obama, Mark Zuckerberg či Bill Gates. Na Slovensku sa do iniciatívy minulý rok zapojila napríklad olympionička Danka Barteková, spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová, herec Juraj Kemka či choreograf Jaro Bekr. „Aj tento rok sme sa stali partnerom organizácie Code.org, aby sme vďaka Minecraftu a  Hodine kódu posunuli počítačovú vedu bližšie k miliónom mladých ľudí na celom svete,“ povedal Satya Nadella, výkonný riaditeľ spoločnosti Microsoft. „Inšpirovala ma generácia Minecraft, ktorá sa nevidí na  pozícii hráčov hry, ale na  pozícii, kde tvoria nový vysnívaný svet. Toto je generácia, ktorá bude tvoriť, budovať a vytvárať našu budúcnosť a spoločne im môžeme priblížiť počítačové myslenie a  pomôcť nadobudnúť zručnosti na riešenie problémov, aby sa dokázali chopiť príležitostí, ktoré ich čakajú,“ dodal Satya Nadella.

Vytvorte si vlastnú hru

Do Hodiny kódu sa môže zapojiť akákoľvek škola alebo záujmový krúžok. Učitelia môžu prihlásiť svoju triedu cez jednoduchý formulár na stránke www. hourofcode.com/us/sk a absolvovať so študentmi Hodinu kódu počas vyučovania, pričom po registrácii sa ich škola zobrazí aj na globálnej mape. Samotné lekcie sú špeciálne navrhnuté tak, aby pomocou vizuálneho programovania deťom pomohli veľmi rýchlo pochopiť základy fungovania programovacích jazykov. „Tohtoročná nová lekcia Minecraft prináša do Hodiny kódu jemne pozmenený postup, kedy sa deti v prvej fáze naučia základy vizuálneho programovania a následne v druhej fáze dostanú možnosť vytvoriť si vlastný svet v  prostredí Minecraft, kde využijú to, čo sa predtým naučili,“ hovorí Zuzana Molčanová, manažérka akademických programov v Microsoft Česká republika a Slovensko. Deti sa však môžu zapojiť aj do programovania v prostredí ďalších známych svetov, ako je napríklad Star Wars, Angry Birds, Frozen či Moana. Každý, kto úspešne dokončí aspoň jednu z dostupných lekcií, automaticky získa medzinárodný certifikát o absolvovaní Hodiny kódu. ib

TV program pondelok

5. 12. 2016

06:00 Teleráno 08:40 Zámena manželiek 09:55 Búrlivé víno 11:00 Rodinné prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista I. 3/23 13:55 Mentalista I. 4/23 14:55 Rodinné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 2 20:30 Horná Dolná 21:45 Kredenc DEŇ S NADÁCIOU MARKÍZA 22:50 Ostrov 23:55 Susedské prípady 00:50 Odložený prípad II. 13/23 01:50 Mentalista I. 3-4/23 03:10 NCIS: Los Angeles I. 5/24 04:00 Ostrov MARKÍZA

TV program utorok

6. 12. 2016

06:00 Teleráno 08:40 Svokra 09:55 Búrlivé víno 11:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista I. 5-6/23 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:35 Ostrov 23:50 Rodinné prípady 00:45 Odložený prípad II. 14/23 01:45 Mentalista I. 5-6/23 03:10 NCIS: Los Angeles I. 7/24 04:00 Ostrov 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

7. 12. 2016

06:00 Teleráno 08:40 Varte s nami 09:00 Zámena manželiek 09:55 Búrlivé víno 11:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista I. 7-8/23 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:30 Kredenc 23:05 Manžel, či milenec? Romantická komédia MN 15 (USA) 2011 V. Vaughn, K. James, J. Connellyová, W. Ryderová, Ch. Tatum. 01:45 Odložený prípad 02:20 Mentalista 04:15 Zámena manželiek MARKÍZA

TV program štvrtok

8. 12. 2016

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:55 Šťastný domov 09:55 Búrlivé víno 11:05 Rodinné prípady 13:00 Mentalista I. 9-10/23 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 21:40 Hviezdna párty 22:40 Ostrov - FINÁLE 23:45 Odložený prípad II. 16/23 00:45 Mentalista I. 9-10/23 02:30 NCIS: Los Angeles I. 11-12/24 04:10 Šťastný domov 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

9. 12. 2016

06:00 Teleráno 08:40 Zámena manželiek 09:55 Búrlivé víno 11:00 Rodinné prípady 13:05 Mentalista I. 11-12/23 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná Komediálny seriál MN 12 (SR) 2016 P. Polnišová, P. Sklár, Z. Šebová, M. Kubovčík, M. Majeský, P. Brajerčík. 21:45 CHART SHOW 23:50 Hviezdna párty 00:45 Top Aplikácie 01:10 Mentalista 02:50 NCIS: Los Angeles 04:10 Susedské prípady MARKÍZA

TV program sobota

10. 12. 2016

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Priatelia Toma a Jerryho II. 06:20 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:10 Tučniaky z Madagaskaru 11-12/16 08:05 Vianoce bez Santa Clausa 10:00 Kredenc 10:30 Teória veľkého tresku VII. 18-21/24 12:15 Vianočné prázdniny 14:20 Veľký zázrak 16:40 Shrek Tretí DolbySur 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Muž z ocele 23:35 Romeo musí zomrieť 02:00 Muž z ocele 04:15 Susedské prípady MARKÍZA

TV program nedeľa

11. 12. 2016

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Priatelia Toma a Jerryho II. 06:20 Scooby Doo, kde si?! 07:10 Tučniaky z Madagaskaru 08:05 Postrach Dennis a Vianoce 09:50 Vianočné prázdniny 11:50 Shrek Tretí DolbySur 13:35 CHART SHOW 15:35 Dobre vedieť! 17:50 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Rýchlo a zbesilo 5 Akčný film MN 12 (USA) 2011 V. Diesel, P. Walker, J. Brewsterová, D. Johnson, T. Gibson. 23:10 Parchanti 01:10 Rýchlo a zbesilo 5 03:25 Parchanti MARKÍZA

05:45 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:30 SÚDNA SIEŇ: Matka striptérka 08:40 SÚDNA SIEŇ: Chcem lásku, nie prachy 09:50 Aféry: Jedna žena nestačí 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 9,11 14:50 ČERT NIKDY NESPÍ: Miliónový strýko, Vypadnite z môjho bytu 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 23:00 UHÁDNI MÔJ VEK 00:35 Bostonské zločiny IV. 11 01:35 Agentúra Jasno II. 5 02:35 NOVINY TV JOJ 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 SÚDNA SIEŇ

06:00 Duel 06:25 Správy RTVS „N“ 07:40 JEDNOTKA Slovensko v obrazoch 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Svet v obrazoch 08:55 DOKTOR MARTIN 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:30 Lekári: Tak rýchlo odchádzajú 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Neskoro večer 17:45 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Rukojemník 22:05 Reportéri 22:35 Miluj ma alebo odíď 00:00 Policajné oddelenie: V ohrození života. 62 00:50 Lekári 01:40 Rukojemník 03:15 Dámsky klub 04:55 Správy RTVS „N“

05:55 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:40 SÚDNA SIEŇ: Vráť sa do decáku 08:50 SÚDNA SIEŇ: Vek nerozhoduje 09:50 Aféry: Školský kabinet 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 12,13 14:50 ČERT NIKDY NESPÍ: Nezoberieš si ho! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI: Právo na súkromie 22:00 UHÁDNI MÔJ VEK 23:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov 00:30 Bostonské zločiny 01:30 Agentúra Jasno 02:30 NOVINY TV JOJ 03:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:15 Správy RTVS „N“ 07:30 Postav dom, zaJEDNOTKA saď strom 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Neskoro večer 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:05 Hurá do záhrady 14:35 Lekári 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:10 Až do konca 23:05 Policajné oddelenie 23:55 Lekári 00:40 Až do konca 01:35 Komisár Manara 03:30 Dámsky klub

05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 Aféry: Zrkadlo 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:40 Kosti V. 14,15 14:30 ČERT NIKDY NESPÍ: Ukradnutý miláčik, Život v trojke 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev 23:15 Vtierka Castle VIII.: Vražedné harmónie 9 00:15 Bostonské zločiny IV. 13 01:15 Agentúra Jasno II. 7 02:10 KRIMI 02:40 NOVINY TV JOJ 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 SÚDNA SIEŇ: Obyčajná závisť

06:20 Správy RTVS „N“ 07:30 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 08:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Hurá do záhrady 14:35 Lekári: Rodina 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny: Opálové pobrežie 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Liga majstrov 22:50 Liga majstrov - zostrihy 00:15 Policajné oddelenie 01:05 Lekári: Rodina 56/65 01:45 Komisár Montalbano: Podľa hmatu 03:30 Dámsky klub

05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ: Nezvládaš deti 08:45 SÚDNA SIEŇ: Vytopil ma 09:50 Aféry: Pravá viera 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 16,17 14:50 ČERT NIKDY NESPÍ: Šikana, Láska na zabitie 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI: Majstri psychológie 21:30 INKOGNITO 22:40 Geissenovci - Ťažký život milionárov VII. 13 23:45 Bostonské zločiny IV. 14 00:45 Agentúra Jasno II. 8 01:40 NOVINY TV JOJ 02:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:20 Správy RTVS „N“ 07:30 Hurá do záhrady JEDNOTKA 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:00 Policajné oddelenie 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Hurá do záhrady 14:35 Lekári 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Zlaté časy 21:25 Zypa Cupák 22:40 Na krok od neba 23:35 Policajné oddelenie 00:25 Lekári 01:10 Zypa Cupák 02:20 Slovensko v obrazoch 02:45 Svet v obrazoch 03:05 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou

05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 09:50 Aféry: Černoško 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:55 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev 15:30 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Iron Man Americký akčný dobrodružný sci-fi film. MN 12 2008 R. Downey Jr., G. Paltrowová, T. Howard, J. Bridges, P. Bettany, S. L. Jackson, L. Bibbová a ďalší. 23:50 Piraňa 01:30 Dom hrôzy 03:20 KRIMI 03:45 NOVINY TV JOJ 04:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:00 Duel 06:25 Správy RTVS „N“ 07:30 JEDNOTKA Hurá do záhrady 08:00 Ranné správy RTVS 08:25 Úžasné krajiny 08:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 09:55 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Svet v obrazoch 14:25 Strom želaní 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny: Čierny les 16:55 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Milujem Slovensko 21:55 Večerné správy RTVS 22:05 Červený drak 00:05 Nikto nie je dokonalý 01:20 Policajné oddelenie 02:10 Červený drak 04:15 Dámsky klub

05:20 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Sníček 07:55 Zabi nudu! 08:05 Káčerovo II. 08:30 Simpsonovci XVIII. 13 08:50 Ninja Factor USA IV. 10:40 Vybíjaná: Choď do toho na plné gule 12:40 Vydatá nevesta 14:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:30 NAŠI: Právo na súkromie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 Strážcovia Galaxie Americký akčný dobrodružný sci-fi film. MN 12 2014 Ch. Pratt, Z. Saldanaová, D. Bautista, V. Diesel (hlas), B. Cooper (hlas), L. Pace, M. Rooker, K. Gillanová a ďalší. 23:15 Pád Bieleho domu 01:45 Prezidentov muž 2 Ground Zero 03:40 NOVINY TV JOJ 04:20 NAŠI

06:55 Ovečky 07:05 Máša a medveď 07:10 JEDNOTKA Kniha džunglí 07:25 Levík Raa Raa 07:35 Požiarnik Sam 07:45 Prasiatko Peppa 08:00 Garfield 08:10 Lassie - Nové dobrodružstvá 08:35 Fidlibum 09:05 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 10:00 Robin Hood 11:30 PARK 12:15 On air 12:45 Na krok od neba 13:45 Pekná vyhliadka 15:20 Zlaté časy 16:20 Milujem Slovensko 17:55 Nebíčko v papuľke 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Noc nádejí 22:25 Pekná vyhliadka 23:55 Milujem Slovensko 01:25 Nebíčko v papuľke 01:55 Tajomstvo mojej kuchyne 02:35 Slovensko chutí 03:10 Robin Hood 04:35 PARK

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:50 Zázrak na 34. ulici 10:15 NOVÁ ZÁHRADA 11:15 Iron Man 14:15 Strážcovia Galaxie 16:55 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 22:50 Nindža Americký akčný film. MN 18 2009 S. Adkins, T. Ihara, M. Hijiiová, T. Jensen, T. Igawa, G. Hagon, M. Anderson, V. Ganec, K. Motomiya, N. Sotirov a ďalší. 00:45 Za nepriateľskou líniou 2 Americký akčný triler. MN 15 2006 N. Gonzales, M. Bushell, K. David, D. Arndt, B. Cross, B. McGill a ďalší. 02:50 NA CHALUPE 03:35 NOVÁ ZÁHRADA 04:15 NOVÉ BÝVANIE

07:00 Ovečky 07:05 Máša a medveď 07:10 JEDNOTKA Kniha džunglí 07:25 Levík Raa Raa 07:35 Prasiatko Peppa 07:50 Garfield 08:05 Lassie - Nové dobrodružstvá 08:30 Zázračný ateliér 08:55 Materské znamienko 09:35 Autosalón 10:05 Alpy zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:20 Svet v obrazoch 11:45 HiSTORY 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Slečna Marpleová: Tajomstvo sídla Komíny 15:05 Buď Bindi 15:40 Zypa Cupák 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:25 Klan Lanzacovcov 23:35 Julie Lescautová 01:10 Slečna Marpleová 02:40 Klan Lanzacovcov

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

BA 16-48 STRANA - 08


Medovnikárstvo

stupom času, v 17. a 18. storočí vznikli ďalšie cechy aj v Trnave, Banskej Bystrici, Kremnici, Bardejove, Košiciach. Sladké remeslo sa v Európe Med sa ako základná zložka pri výrobe medovníkov skuobjavilo už v rannom stre- poval zároveň s plástmi, takže sa medovnikári často vedoveku, pričom výraznejší novali aj voskárskemu remeslu – výrobe sviečok, fakieľ a rozmach zaznamenalo v 14. ďalších výrobkov z vosku. storočí s rozvojom cechové- Medovníky sa najskôr vyrábali v reliéfnej podobe, keď sa ho hnutia. cesto vtláčalo do plytkých foriem z hruškového dreva. Cesto Prvý medovnikársky cech získalo konečný tvar a bohatú výzdobu, potom sa z formy v Uhorsku bol založený v opatrne vybralo a upieklo. Motívy boli rôzne, pričom každý roku 1619 v  Bratislave. Po- lepší majster chcel mať svoje originálne námety a tvary.

Najobľúbenejšie, v tvare srdca, jazdca na koni (husára), bábätka, koníka či bábiky sa napokon stali najprepracovanejšie. Originálnou pochúťkou boli medovníky okrúhleho tvaru s otvorom v strede, tzv „págle“, ktoré sa napichovali na drevené šable, a tak sa ponúkali zákazníkom. Medovníky (perníky) uskladňujeme v plechových krabiciach v suchých a chladných miestnostiach, tak si perníky uchovávajú dobrú vôňu i chuť, krehkosť i vláčnosť. Perníky a medové pečivo sú zdraviu prospešné aj za výdatným mastným obedom ( obsah glukózy nachádzajúci sa v medovom pečive napomáha zužitkovaniu tukov). ib

Vtip: Malý Miško radostne volá: ,, Mamička ja som sa už naučil písať!“ ,,Áno, drobec? To je výborné!“ Poteší sa mamička. ,,A čo si napísal?“ ,,Čo ja viem, čítať ešte neviem.“ Ján Kostra: „Buď trpezlivý. Porozumenie nech Ťa vždy sprevádza, keď skúmaš, čo bolí. Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.“

www.regionpress.sk

tradície

PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY

Vaše dane a odvody

krátkodobé • strednodobé • dlhodobé RÝCHLE A VÝHODNÉ

Poradíme a vyplníme za vás priznanie. Rýchlo, lacno a aj mailom. Píšte online@vasaporadkyna.sk Volajte 0905 231 934

s dobrým úrokom s ručením

51-0531

75-137

Tel.: 0917 648 441

10-0041

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Spoločnosť s licenciou NBS.

BA 16-48 STRANA - 09

9

na Slovensku

Stridžie dni

ໄ 0903 423 806

10-0051

zabudnuté remeslá

Katarína bola tento rok taká nejaká nijaká – ani na ľade, ani na blate. Skôr však pekná. Nič nenasvedčovalo tomu, že práve v súvislosti s  týmto menom sa u  nás už tradične začínajú takzvané „stridžie dni“. Zvýšená aktivita nepriaznivých síl sa viazala hlavne na „stridžie dni“, ktoré začínali na Katarínu (25.11.) a končili v deň zimného slnovratu, na Tomáša (21.12.). Za obdobie popretkávané zlými čarami a mágiou sa tak považovali aj Ondrej (30. novembra), Barbora (4. decembra), Mikuláš (6. decembra) a Lucia (13. decembra).V tieto dni mali ženy zakázané priasť, tkať, šiť a párať perie. Žena, ktorá vošla ráno prvá do cudzieho domu, bola považovaná za strigu. Keď vošiel do domu muž v kožuchu, znamenalo to chorobu. Predvianočné obdobie bolo plné ochrannej a ľúbostnej mágie, dodržiavania poverových príkazov a zákazov. Mikuláš je v súčasnosti asi najznámejším zo stridžích dní, deti si večer položia na oblok vyumývané čižmy a ráno v nich nájdu balíček sladkostí. Tento deň má tradíciu ešte v pohanských sviatkoch, postavy fúzatého Mikuláša v kožuchu naruby, čerta a anjela pripomínajúceho Barborku alebo Luciu sa objavili až v 19. storočí. Najvýznamnejším zo stridžích dní bola Lucia, v minulosti sa s ňou vždy spájali ochranné obyčaje a veštby. Najviac stríg a bosoriek sa potulovalo po dedinách práve v tento deň, verilo sa, že o polnoci mútia pod mostami mlieko. Pastieri ich odháňali trúbením a práskaním bičov z chotára aj krížnych ciest. Na dvere domov, stajní a hospodárskych budov ľudia kreslili svätenou vodou kríže, jedli cesnak a dávali ho dokonca spolu s chlebom aj zvieratám. Po domoch chodievali „Lucky“ oblečené v bielych šatách s pomúčenými tvárami, ometajúc steny štetkou alebo husím krídlom. Poverové úkony v rámci stridžích dní sa vykonávali na dedinách ešte v 30. rokoch 20. storočia, dodnes sú súčasťou folklóru a stretnúť sa s nimi môžete hlavne v skanzenoch a múzeách, ktoré pripravujú sezónne podujatia v rámci ľudového zvykoslovia. ib


6 2 5

8 7

5 3 8 2

7 1 6 8 7 9 7 3 6 2 5 9 1 1 3 8 6

prĂĄvnik radĂ­

KĂşpa tovaru cez internet

tovar vrĂĄtiĹĽ. PredĂĄvajĂşci mi odpovedal, Ĺže od kĂşpnej zmluvy moĹžno odstĂşpiĹĽ iba v lehote 14 dnĂ­ od prevzatia tovaru, priÄ?om od dodania prvej Ä?asti tovaru uplynuli 3 týŞdne a spolu s emailom mi zaslal svoje obchodnĂŠ podmienky. Pri objednĂĄvke tovaru, ani pri jej potvrdenĂ­ alebo prevzatĂ­ tovaru som obchodnĂŠ podmienky nemala k dispozĂ­cii (na webovej strĂĄnke sa nenachĂĄdzajĂş) a ani o lehote, v ktorej mĂ´Ĺžem odstĂşpiĹĽ od zmluvy som nebola informovanĂĄ. Je takĂ˝to postup predĂĄvajĂşceho sprĂĄvny? NemĂĄm moĹžnosĹĽ dodatoÄ?ne vrĂĄtiĹĽ tovar, ak som o lehote na odstĂşpenie od zmluvy nebola informovanĂĄ predĂĄvajĂşcim? MĂĄm prĂĄvo na vrĂĄtenie kĂşpnej ceny? Ä&#x17D;akujem, VaĹĄa Ä?itateÄžka Eva.â&#x20AC;&#x153; VĂĄĹženĂĄ Ä?itateÄžka, v prĂ­pade kĂşpy tovaru cez internet sa zmluvnĂŠ vzĹĽa-

â&#x20AC;&#x17E;DobrĂ˝ deĹ&#x2C6;, objednala som si v rĂĄmci Slovenskej republiky cez internet tovar, ktorĂ˝ mi bol riadne doruÄ?enĂ˝ v  dodacej lehote, a to na dvakrĂĄt, nakoÄžko sa tovar skladal z viacerĂ˝ch Ä?astĂ­. NakoÄžko tovar nezodpovedal mojim predJuDr. Peter stavĂĄm, oznĂĄmila som emailom RokaĹĄ predĂĄvajĂşcemu, Ĺže mĂĄm zĂĄujem

hy medzi predĂĄvajĂşcim a kupujĂşcim riadia predovĹĄetkĂ˝m zĂĄkonom Ä?. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteÄža pri predaji tovaru alebo poskytovanĂ­ sluĹžieb na zĂĄklade zmluvy uzavretej na diaÄžku alebo zmluvy uzavretej mimo prevĂĄdzkovĂ˝ch priestorov predĂĄvajĂşceho v  platnom znenĂ­. PĂ´jde o tzv. spotrebiteÄžskĂ˝ vzĹĽah, v ktorom kupujĂşci vystupuje ako spotrebiteÄž, za predpokladu, Ĺže ide o fyzickĂş osobu, ktorĂĄ pri uzatvĂĄranĂ­ a plnenĂ­ spotrebiteÄžskej zmluvy nekonĂĄ v rĂĄmci predmetu svojej podnikateÄžskej Ä?innosti, zamestnania alebo povolania. V  zmysle uvedenĂŠho zĂĄkona je v  prvom rade predĂĄvajĂşci povinnĂ˝ pred uzavretĂ­m kĂşpnej zmluvy na diaÄžku informovaĹĽ spotrebiteÄža pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

viete, Ĺže?

... Ä?o moĹžno nevieme

viete, Şe? analýza mayskej nådo-

NovootvorenĂĄ

ZUBNĂ AMBULANCIA StromovĂĄ 16, Bratislava - KramĂĄre (pri Terne) p.s.: my zuby neĹĽahĂĄme, mi ich lieÄ?ime

0905 662 407, www.simkovicova.sk

.FHB;ÇĽBWBTL

WWW.VENI-VIDI.SK

OBJEDNAJTE SA NA TEL. Ä&#x152;Ă?SLE:

0911 413 682

Teraz len za

245 â&#x201A;Ź

169 â&#x201A;Ź

7

  %' ."0'/)"2""*"?

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ

>+'*,?+:-,+1("-.%!:&,.'%

Teraz len za

35,50 â&#x201A;Ź19,90 â&#x201A;Ź

46%

JarnĂ˝ jednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava luxusnĂ˝m vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava

    /-,)1=?"/@1&."$<*%5" :/

Flora Olomouc

viete, Ĺže?

Teraz len za

35 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

44%

JednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do Olomouca na zĂĄhradnĂ­cku vĂ˝stavu FLORA. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava luxusnĂ˝m vozidlom znaÄ?ky Mercedes, technickĂ˝ sprievodca. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 22.04.2017, Bratislava

Karneval v BenĂĄtkach Teraz len za

85 â&#x201A;Ź

49 â&#x201A;Ź

:&."$+;"10,!  $ & ( #  ! ! "  "!

."0'/)"2""*"? #  

 

inzercia 127,5x171 peugeot lamac.indd 1

43%

ZaĹžite jedineÄ?nĂş atmosfĂŠru svetoznĂĄmeho BenĂĄtskeho karnevalu a preĹžite najväÄ?ĹĄie faĹĄiangovĂŠ divadlo masiek. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a autobusovĂş dopravu a sluĹžby sprievodcu. TermĂ­n: 21.02.2017 - 23.02.2017 NĂĄstupnĂŠ miesto: Bratislava

www.megazlava.sk

,-."242,5'$'%) 89!A $ # ! !  # 

Ä&#x152;o je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny.

  # %'  # %'

3336+")#$/( 94-282

â&#x20AC;&#x17E;tringeltâ&#x20AC;&#x153; z originĂĄlu (Trinkgeld) mĂĄ tieĹž svoje pravidlĂĄ? Ak ste na obede Ä?i veÄ?eri v zahraniÄ?Ă­, predtĂ˝m, neĹž budete chcieĹĽ odmeniĹĽ Ä?aĹĄnĂ­ka tringeltom, preverte si, Ä?i uĹž nie je zarĂĄtanĂ˝ v ĂşÄ?te. Ä&#x152;asto sa oznaÄ?uje tĂĄto daĹ&#x2C6; ako â&#x20AC;&#x17E;feeâ&#x20AC;&#x153;. Ak nie je, v prĂ­pade spokojnosti sa stanovuje vo výťke desaĹĽ percent, pri maximĂĄlnej spokojnosti pätnĂĄsĹĽ percent. Ale â&#x20AC;&#x201C; v Japonsku a mnohĂ˝ch Ä?alĹĄĂ­ch krajinĂĄch je â&#x20AC;&#x17E;tringeltâ&#x20AC;&#x153; zas nezdvorilou urĂĄĹžkou. internet

32%

Na 5 dĹ&#x2C6;ovom poznĂĄvacom zĂĄjazde navĹĄtĂ­vite veÄ?nĂŠ mesto, ktorĂŠ dĂ˝cha histĂłriou zo vĹĄetkĂ˝ch strĂĄn, nespoÄ?etnĂ˝m mnoĹžstvom pamiatok, ktorĂŠ sĂş dielom svetoznĂĄmych umelcov. TermĂ­n: 27.4.-1.5.2017. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a autobusovĂş dopravu, ubytovanie s raĹ&#x2C6;ajkami, sluĹžby sprievodcu.

ak nemĂĄte doma Ĺžiaden dezinfekÄ?nĂ˝ prostriedok a spĂ´sobĂ­te si nejakĂŠ poranenie, pri ktorom hrozĂ­ zĂĄpal, tak pomĂ´Ĺže cukor? O tejto vlastnosti cukru naozaj len mĂĄlokto vie. ObyÄ?ajnĂ˝ cukor sa dĂĄ naozaj pouĹžiĹĽ ako dezinfekcia, ktorĂĄ zabĂ­ja baktĂŠrie a podporuje hojenie rĂĄn. Preto ho moĹžno bez obĂĄv pridaĹĽ naprĂ­klad do obväzu pre urĂ˝chlenie hojenia a na vstrebanie prebytoÄ?nej vlhkosti. S cukrom sa vĹĄak dajĂş efektĂ­vne odstraĹ&#x2C6;ovaĹĽ ĹĄkvrny. Na obleÄ?enĂ­, Ä?alĂşnenĂ­ i na kobercoch sa mĂ´Ĺžete fÄžakov zbaviĹĽ aj bez drahej chĂŠmie. NamoÄ?te zneÄ?istenĂŠ miesto v teplej vode a posypte ho sladkĂ˝mi kryĹĄtĂĄlmi. Po niekoÄžkĂ˝ch hodinĂĄch ĹĄkvrna zmizne.

viete, Ĺže? prepitnĂŠ, inak Äžudovo

$FTUPWBOJF VeÄ?nĂŠ mesto RĂ­m

viete, Ĺže?

naĹĄe â&#x20AC;&#x17E;ĹĄampanskĂŠâ&#x20AC;&#x153;, vyrĂĄbanĂŠ na juhu Slovenska je sĂ­ce â&#x20AC;&#x17E;ibaâ&#x20AC;&#x153; ĹĄumivĂŠ vĂ­no, ale receptĂşra pochĂĄdza z oblasti Champagne? ZaÄ?alo sa vyrĂĄbaĹĽ uĹž v  roku 1825 podÄža originĂĄlnej receptĂşry. VĹĄetko mal â&#x20AC;&#x17E;na svedomĂ­â&#x20AC;&#x153; mladĂ˝ vojak Johann Hubert, ktorĂ˝ sa na ceste domov z vojny vracal cez Slovensko, kde sa zaĞúbil do sleÄ?ny PaulĂ­ny. NapoleonskĂ˝ vojak veÄžmi dobre poznal tajomstvo vĂ˝roby ĹĄampanskĂŠho, preto zaloĹžil spolu so svojou lĂĄskou v PreĹĄporku prvĂş vĂ˝robĹ&#x2C6;u sektov, ktorĂĄ fungovala mimo Ăşzemia FrancĂşzska. V skutoÄ?nosti sĂ­ce Johann ďŹ rmu nezaloĹžil, ale ďŹ guroval v nej ako jeden z majiteÄžov. KeÄ? v roku 1882 Johanna postihla ĹĽaĹžkĂĄ choroba, ktorej podÄžahol ako 33 roÄ?nĂ˝, PaulĂ­na prebrala vedenie podniku. SamotnĂ˝ cisĂĄr FrantiĹĄek Jozef I. v roku 1896 ohodnotil sekt so slovami: â&#x20AC;&#x17E;Toto ĹĄampanskĂŠ je vynikajĂşce.â&#x20AC;&#x153;

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂ&#x2C6;N

321160004-6

prijíma nových pacientov

15-0007

by odhalila stopy nikotĂ­nu? Ide o vĂ´bec prvĂ˝ pevnĂ˝, fyzickĂ˝ dĂ´kaz pouŞívania tabaku v starovekĂ˝ch kultĂşrach. KonkrĂŠtne pri Mayoch na to dosiaÄž poukazovali iba nĂĄpisy a maÄžby. OznĂĄmili to biochemik Dmitri Zagorevski z Rensselaer Polytechnic Institute v Troy a doktorandka antropolĂłgie Jennifer LoughmillerovĂĄ-NewmanovĂĄ z University at Albany (oboje ĹĄtĂĄt New York, USA). Rozhodli sa preveriĹĽ, Ä?i vyĹĄe 1300-roÄ?nĂĄ zdobenĂĄ nĂĄdoba z klasickĂŠho obdobia Mayov naozaj slúŞila k tomu, Ä?o na nej bolo napĂ­sanĂŠ hieroglyfmi: â&#x20AC;&#x17E;domov jeho (Ä?i jej) tabakuâ&#x20AC;&#x153;.

BA 16-48 STRANA - 10

9.11.16 16:53

Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po â&#x20AC;&#x201C; Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.


dĹ&#x2C6;a, keÄ? predĂĄvajĂşci dodatoÄ?ne splnil informaÄ?nĂş povinnosĹĽ. To znamenĂĄ, Ĺže vĂĄm vzniklo prĂĄvo na odstĂşpenie od zmluvy v 14-dĹ&#x2C6;oo jeho prĂĄve odstĂşpiĹĽ od zmluvy, podmienkach a lehote a postupe vej lehote, ktorĂĄ zaÄ?ala plynúż odo dĹ&#x2C6;a dodatoÄ?nĂŠho splnenia si pri uplatĹ&#x2C6;ovanĂ­ prĂĄva na odstĂşpenie od zmluvy. V prĂ­pade, Ĺže pre- informaÄ?nej povinnosti predĂĄvajĂşcim (t.j. od doruÄ?enia obchodnĂ˝ch dĂĄvajĂşci spotrebiteÄžovi poskytol riadne a vÄ?as uvedenĂŠ informĂĄcie, podmienok). Lehota na odstĂşpenie od zmluvy je zachovanĂĄ, ak bolo je spotrebiteÄž oprĂĄvnenĂ˝ aj bez uvedenia dĂ´vodu odstĂşpiĹĽ od zmluvy oznĂĄmenie o odstĂşpenĂ­ od zmluvy odoslanĂŠ predĂĄvajĂşceho najneuzavretej na diaÄžku do 14 dnĂ­ odo dĹ&#x2C6;a prevzatia tovaru. AvĹĄak, pokiaÄž skĂ´r v poslednĂ˝ deĹ&#x2C6; urÄ?enej lehoty. si predĂĄvajĂşci svoju informaÄ?nĂş povinnosĹĽ riadne nesplnil a posky- ZĂĄroveĹ&#x2C6; si VĂĄs dovoÄžujeme upozorniĹĽ na skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže tovar sa potol danĂŠ informĂĄcie spotrebiteÄžovi aĹž dodatoÄ?ne, najneskĂ´r vĹĄak do vaĹžuje za prevzatĂ˝ spotrebiteÄžom okamihom, keÄ? spotrebiteÄž alebo 12 mesiacov od zaÄ?atia plynutia 14-dĹ&#x2C6;ovej lehoty na odstĂşpenie od nĂ­m urÄ?enĂĄ tretia osoba s vĂ˝nimkou dopravcu prevezme vĹĄetky Ä?asti zmluvy, lehota na odstĂşpenie od zmluvy uplynie po 14 dĹ&#x2C6;och odo objednanĂŠho tovaru. To znamenĂĄ, Ĺže ak sa dodĂĄva tovar pozostĂĄva-

pokraÄ?ovanie

jĂşci z viacerĂ˝ch dielov alebo kusov, za prevzatĂ˝ sa tovar povaĹžuje okamihom prevzatia poslednĂŠho dielu alebo poslednĂŠho kusu a aĹž od danĂŠho momentu plynie 14-dĹ&#x2C6;ovĂĄ lehota na odstĂşpenie od zmluvy. PokiaÄž dĂ´jde k platnĂŠmu odstĂşpeniu od zmluvy v zmysle vyĹĄĹĄie uvedenĂŠho, predĂĄvajĂşci je povinnĂ˝ najneskĂ´r do 14 dnĂ­ odo dĹ&#x2C6;a doruÄ?enia oznĂĄmenia o odstĂşpenĂ­ od zmluvy vrĂĄtiĹĽ spotrebiteÄžovi vĹĄetky platby, ktorĂŠ od neho prijal na zĂĄklade kĂşpnej zmluvy alebo v sĂşvislosti s Ĺ&#x2C6;ou, vrĂĄtane nĂĄkladov na dopravu, dodanie a poĹĄtovnĂŠ a inĂ˝ch nĂĄkladov a poplatkov. JUDr. Peter RokaĹĄ Prosman a PavloviÄ? advokĂĄtska kancelĂĄria, s.r.o.

Vtip: JoĹžko rĂĄno v izbiÄ?ke plaÄ?e a mamiÄ?ka za nĂ­m prĂ­de a pĂ˝ta sa: â&#x20AC;&#x17E;PreÄ?o plaÄ?eĹĄ?â&#x20AC;&#x153; A JoĹžko odpovie: â&#x20AC;&#x17E;Zdalo sa mi, Ĺže nĂĄm zhorela ĹĄkola.â&#x20AC;&#x153; MamiÄ?ka na to: â&#x20AC;&#x17E;VeÄ? to bol len sen.â&#x20AC;&#x153; JoĹžko hovorĂ­: â&#x20AC;&#x17E;PreÄ?o si myslĂ­ĹĄ, Ĺže plaÄ?em?â&#x20AC;&#x153; Karl Ludwig Borne: â&#x20AC;&#x17E;BolesĹĽ je otcom a lĂĄska matkou mĂşdrosti.â&#x20AC;&#x153;

11

eko okienko

JĂĄn OnduĹĄ

VodiÄ?i ĹĄpinavci â&#x20AC;&#x201C; II V minulom Ä?lĂĄnku som pĂ­sal o vodiÄ?och- ĹĄpinavcoch, o konkrĂŠtnom zneÄ?istenom Ăşseku (priekop vedÄža cesty, odpoÄ?Ă­vadiel) medzi Nitrianskym Pravnom a obcou VyĹĄehradnĂŠ (po koniec tabule TrenÄ?iansky samosprĂĄvny kraj) na samotnĂ˝ kopec. Pri nĂĄvrate domov na konci pracovnĂŠho týŞdĹ&#x2C6;a som zaĹžil pocit spokojnosti a ťżastia, keÄ? tento Ăşsek bol krĂĄsne vyÄ?istenĂ˝, (vedÄža cesty plnĂŠ vrecia odpadu, starĂŠ pneumatiky, atÄ?.), radosĹĽ pozrieĹĽ, radosĹĽ v duĹĄi... Kto takto zodpovedne vyÄ?istil, vyzbieral tento odpad po vodiÄ?och - ĹĄpinavcoch? Bolo ho tam viac neĹž dosĹĽ!!! PĂĄtral som cez rĂ´zne Ăşrady, aĹž som naĹĄiel dobrodinca â&#x20AC;&#x201C; Ä?loveka, ktorĂ˝ mĂĄ rĂĄd naĹĄe Slovensko. Je to pĂĄn starosta z obce Nitrianske Pravno v spoluprĂĄci s ĞuÄ?mi z obce a sprĂĄvou ciest Nitrianske Pravno. Starosta, ktorĂŠmu danĂ˝ Ăşsek ani nepatrĂ­ (tak hovoria predpisy, vlastnĂ­cke vzĹĽahy, nariadenia a pod.), ale ako starosta sa hanbil, Ĺže do jeho obce z turÄ?ianskej strany, do lona Hornej Nitry vedie takĂ˝to zneÄ?istenĂ˝ Ăşsek cesty (dlhĂ˝ asi 10km). PĂĄnovi starostovi a  Äžudom, ktorĂ­ sa priÄ?inili svojou prĂĄcou na vyÄ?istenĂ­ krĂĄsneho kĂşta Hornej Nitry patrĂ­ veÄžkĂŠ Ä&#x17D;AKUJEM a obdiv. PoznĂĄm a verĂ­m, Ĺže takĂ˝chto starostov a  aktĂ­vnych ÄžudĂ­ (skupĂ­n) pribĂşda. Je to veÄžmi dobre, Ĺže stĂĄle viac si zaÄ?Ă­name uvedomovaĹĽ, Ä?o nĂĄm pĂĄn Boh dal - krĂĄsny kĂşsok zeme v srdci EurĂłpy, nĂĄdhernĂş prĂ­rodu, vĂĄĹžme si to! A moĹžno aj tĂ­ vodiÄ?i -ĹĄpinavci sa zmenia a pochopia, Ĺže to, Ä?o mĂĄme, je n a ť e S L O V E N S K O, ktorĂŠ si musĂ­me chrĂĄniĹĽ a nie ho niÄ?iĹĽ, zneÄ?isĹĽovaĹĽ. Ä&#x17D;akujem, s pozdravom majme radi naĹĄe Slovensko. jo Pozn. red.: SamotnĂĄ obec Nitrianske Pravno nĂĄvĹĄtevnĂ­kom uĹž na prvĂ˝ pohÄžad pripomĂ­na chvĂ­le, keÄ? sme krĂĄtko po pĂĄde Ĺželeznej opony iba vzdychali nad nĂĄmestĂ­Ä?kami v RakĂşsku Ä?i v Nemecku! Foto: NĂĄmestie v Nitrianskom Pravne

&)*,-'5*(/-%.1").",3)8)-' "-.3 0)-'5 "-. 3%)-."%)*0= /+,'3 %-)",*0 3)")-'5==3,9--(%)#*03 ")"!%'.%$*3)-'5 32*0*0=3 4'/(.6.1$*3/<*0 37:<%";!*(%" 94-277

PrĂĄvnik radĂ­

BA 16-48 STRANA - 11


9 2 1 1 3 7 9 4 6 7 6 4

veterinár radí

3 3

1 6 9 5 7

spoločnosť

Trikrát meraj a raz kúp!

Živé zviera nie je vec, aj keď naši zákonodarcovia ako jediní a poslední v Európskej únii na to majú zjavne iný a dokonca hanebný názor. Trošku upravená ľudová Vždy budete musieť popri tom naďalej na deti dohliadať a múdrosť je pred Vianocami pri menších ratolestiach počítajte s tým, že starostlivosť o opäť aktuálna. Ak zvažujete psíka budete musieť prevziať do svojich rúk. živý darček pod stromček, Zrazu príde po sviatkoch bežný pracovný zhon – návrat do je to oveľa závažnejšie roz- škôlky, školy, práce. A psík zostáva sám doma. Cez Vianoce ho hodnutie, ako nákup čoho- obklopovali ľudia, teraz je však sám. Môže plakať a zavíjať koľvek, čo možno dokonca od žiaľu, alebo sa začne nudiť a „zábavu“ si už nájde. Vy sa aj do dvoch týždňov vrátiť. však po návrate domov nemusíte s jeho konaním stotožniť.

A jedného dňa pohár pretečie... a psík už nie je členom rodiny, ale jedným z mnohých, ktorí končia na ulici. Pes však nepochopí, prečo skončil na ulici. Veď by dal za svoju rodinu život. Preto nezabúdajte, že pes nie je hračka, ale priateľ a spoločník. No nie na pár dní, ale na niekoľko rokov. Na celý jeho psí život. Ak ste však prebrali všetko naozaj zodpovedne, potom napríklad miešanci z útulkov majú svoje mimoriadne čaro, sú vnímaví, poslušní, inteligentní a aj napriek tomu, čo si prežili, sú novej rodine oddaní. Nový domov zvieratka sa stane pre vás red i pre toho psíka tým najkrajším vianočným darom.

Ivan Brožík

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska o svätení nedele Milí bratia a sestry! Deň Pána je pre nás príležitosťou zastaviť sa, upriamiť pozornosť na Boha. „Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni“ hovorí nám tretie Božie prikázanie. Týmito sviatočnými dňami sú pre nás nedele: pripomínajú nám deň Pánovho zmŕtvychvstania a deň zoslania Ducha Svätého. Zároveň sú pre nás odkazom na biblickú správu o stvorení sveta, po ktorom Boh na siedmy deň odpočíval. V minulosti bolo svätenie nedele v našej spoločnosti samozrejmosťou. Dnes to tak, žiaľ, nie je. Mnohí v nedeľu pracujú alebo chodia na nákupy. Vzniká tak atmosféra, v ktorej sa prežívanie sviatočného dňa nesviatočným spôsobom javí ako bežné a prijateľné, a to dokonca aj pre veriacich katolíkov. S tým však nemožno súhlasiť. Rešpektovanie tretieho Božieho prikázania aj dnes znamená zasvätenie nedeľného dňa, teda oddych od práce a vzdanie vďaky Pánovi prostredníctvom bohoslužby. Máme za čo Bohu ďakovať a máme ho za čo chváliť. Každý človek potrebuje aj oddych od práce, ktorú koná počas týždňa. Potrebuje venovať čas svojim blízkym, svojej rodine. V nedeľu by mala byť rodina spolu, nemalo by chýbať spoločné stolovanie počas obeda, u veriacich spoločná modlitba. Všade naokolo však vidíme, že mnoho otcov musí pracovať na stavbách či developerských projektoch – aj dva-tri týždne bez prestávky. Viaceré ženy – matky nemôžu nedele prežiť s rodinou, lebo ich trávia v obchodných prevádzkach. Musíme si uvedomiť, že prvou obeťou stierania rozdielov medzi pracovnými dňami a nedeľou – je rodina. Obraciame sa na vás, drahí veriaci, aby ste nás podporili v úsilí o lepšie prežívanie nedele. Apelujme spoločne na predstaviteľov politických strán, ale aj na miestne samosprávy a podnikateľov, aby pri rozhodovaní o otváracích hodinách neposielali v nedeľu matky a otcov do zamestnania. Nezabúdajme však, že ak – ako kresťania katolíci – nezmeníme svoje návyky a s nimi súvisiace nároky na druhých – nadarmo budeme vyzývať občianskych predstaviteľov, aby upravili pravidlá nedeľného predaja. Preto vás, drahí bratia a sestry, prosíme: venujme nedeľu Bohu a svojej rodine. Zúčastnime sa na bohoslužbe. Navštívme príbuzných a priateľov, najmä starých, chorých a nevládnych. Oddýchnime si. Nechoďme v nedeľu nakupovať. Nezabúdajme, že aj každý predavač má svoju rodinu a v nedeľu niekomu chýba. Nech vás neustále požehnáva a ochraňuje Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Biskupi Slovenska (redakčne krátené) ib

Štýlové pánske Business Casual oblečenie V našej predajni nájdete všetko, čo úspešný muž potrebuje, aby vyzeral štýlovo

Talianske košele 39,90 € Športové saká od 44,90 € Nohavice 39,90 €

Neváhajte a navštívte nás na Nám. 1. Mája 8 v Bratislave - oproti hotelu Tatra Otváracie hodiny: Po-Pia: 10:00 – 18:00 So: 9:00 – 12:00

... veľkosti až do 6XL

Veracamicia

 zľava platí na všetok tovar po predložení tohto letáku a nevzťahuje sa na už zlacnený tovar

Rozvoz zdarma v celej BA NOVÉ AKCIE: www.misterpizza.sk

94-279

5 5 6

6

PRE RÝCHLU DONÁŠKU VOLAJTE TEL. ÈÍSLA: Dvojkrížna: I, II, III obvod 4524 22 10 • 4525 78 01 • 4444 11 88 • 0911 99 84 44 Fadruszová: I, IV, V obvod 6541 14 10 • 6541 14 15 • 4444 11 77 • 0911 99 74 44

POLMETROVÁ PIZZA 50 cm s 5 prísadami!

PRE 6 - 9 OSÔB 13,00 €

šunka, slanina, kukurica, saláma, šampiňóny, mozzarella

PIZZA 30 cm s 5 prísadami!

PRE 3 - 4 OSÔB 7,80 € PIZZA 38 cm!

PRE 5 - 6 OSÔB 10,00 €

plnené syrové okraje šunka, šampiňóny, mozzarella a jedna prísada podľa vášho výberu

BA 16-48 STRANA - 12

94-224 321160200 02-0042

9 4


dobré rady

Nezabudnime na Barborky

naše domácnosti. Nerobte si nič z presného dátumu mena Barbora – 4. 12. Ak nestihnete narezať vetvičky v tento deň, nič sa Kúsok poézie jarnej príro- nestane. V  našich domácnostiach je oveľa teplejšie, dy uprostred zimy, priamo predkovia tak nemrhali teplom pri kúrení ako naše gev  čase vianočných sviat- nerácie, preto „Barborkám“ stačia aj dva týždne a nie kov – to sú „Barborky“. Je tri ako kedysi. to zaužívaný názov pre Tradične spoľahlivo vykvitnú konáriky čerešne a višne, odrezky drevín, ktoré by slivky, ale aj jablone. Poteší zlatý dážď, orgován, kalina, nám mohli v  správnom trnka, breza či dokonca vŕba. čase zakvitnúť a oživiť tak Na odrezanie použite dobre nabrúsený čistý nôž, nikdy

nie nožnice. Tie totiž stlačia konárik tak, že nedokáže „piť“ a čoskoro uschne. Barborky potrebujú dostatok svetla, odstátu vodu treba pravidelne vymieňať a pozor, nikdy nie prievan! Ich krásu možno predĺžiť použitím výživy pre kvetiny, ktorú dostaneme v  každom kvetinárstve. Ovocné dreviny je vhodné denne osviežiť vodným rozprašovačom. Ak máte príliš suchý byt, potom sa rozhodnite pre zlatý dážď – určite to zvládne. Rozkvitnuté čerešňové vetvičky symbolizujú čistotu panny Márie a tak určite patria do našich domácností red práve počas Vianoc.

Vtip: Lekár vraví starej babke: „Nebojte sa, babička, mám pre vás zázračný liek. Po jeho užívaní omladnete o dvadsať rokov.“ „Joj, pán doktor, len aby som neprišla o dôchodok!“ Ernest Bloch: „Mnohí prišli vďaka peniazom o rozum, ale málokto ho vďaka nim získal.“

za život

Firma SHARKAM

Mária Demeterová

Zakúsiť radosť z obdarovania

ponúka voľné pracovné miesta na pozíciu

pokladník, výdaj stravy a pomocná sila v kuchyni na TPP.

94-276

94-280

Prevádzka bufet GOLF, Volkswagen DNV, BA s nástupom ihneď. Ponúkame výhodné platové podmienky.

Info: 0905 631 074

BA 16-48 STRANA - 13

13

Rozžiarené detské oči, deti, ktoré s roztraseným hlasom spievajú naučenú pesničku či básničku pred svätým Mikulášom... Kto z nás by si na to nespomínal? Je tu ten čas, kedy sa usilujeme obdarovať a urobiť radosť našim blízkym, priateľom a  predovšetkým deťom. Obdarovanie však môže mať aj inú podobu. Napríklad čo tak obdarovať našou pomocou a pozornosťou budúcu matku, ktorá je v krajnej životnej núdzi a nestretla sa s podporou okolia? Mladú mamičku, alebo aj tehotnú matku dvoch detí s manželom – agresorom? Ženu po ukončení pobytu v ústavnom zariadení, ženu, ktorá pochádza z ohrozených sociálnych skupín? Rôzne prípady, rôzne okolnosti, rôzne príbehy. Dva životy, ktoré čelia neistej budúcnosti. Matka a dieťa, pre ktoré je najdôležitejší záujem okolia. Preto sme v  neziskovej organizácii Fórum života prišli práve 6. decembra na sviatok sv. Mikuláša s  dvomi projektmi konkrétnej pomoci. Projekt Zachráňme životy oslavuje už deviate narodeniny a jeho mladšia sestra – Poradňa Alexis – funguje sedem rokov. Začínali sme plní entuziazmu, ale bez prostriedkov, s  tromi príjemkyňami pomoci a nevedeli sme, ako zareaguje verejnosť. Veď v spoločnosti je veľa iných zbierok a projektov a ľudia niekedy aj štedrosť a  veľkorysosť iných zneužívajú. Preto sme vsadili najmä na transparentnosť a dôslednú informovanosť. Postupne si projekt získaval podporu a  spolupracovníkov. Z  mesiaca na mesiac rástol nielen počet darcov, a  tým aj príjemkýň pomoci, žien s deťmi, ktoré by veľakrát nemali šancu narodiť sa, ale aj spolupracovníkov, poskytovateľov  pomoci a ďalších nadšencov. Za deväť rokov sme pomohli 130 ženám a dievčatám. Za týmto číslom sú konkrétne mená, konkrétne osudy. Mnohým sa podarilo vyriešiť svoju zložitú životnú situáciu. Pôvodne dúfali, že budú vo svojom vzťahu šťastné, ale sny sa postupne rozplývali a  ony sa ocitli na dne, bez pomoci. Projekty boli pre ne záchranným kolesom. Ani jedna neoľutovala, že sa rozhodla pre dieťatko. Postupne sa narodilo 112 detí, bytostí, z ktorých vyrastú dospelí ľudia, akí, to bude závisieť od rodičov (žiaľ, väčšinou len matiek), ale aj od nás, ktorí  v nich nezabijeme nádej, že majú šancu na lepší život. Mária Demeterová, Koordinátorka projektu Zachráňme životy


PrĂ­jem inzercie Eva HorĂĄkovĂĄ 0907 702 195 Mgr. Simona PsotnĂĄ 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia VlasĂĄkovĂĄ 0905 799 782 tel./fax: 02/4463 7645-6

Mzda: 3â&#x201A;Ź/hod. v Ä?istom NĂĄstup IHNEÄ&#x17D; Kontakt: 0948 691 116

ASO VENDING

Umicore Building Products Slovensko s.r.o.

ponĂşka prĂĄcu

prijme

obsluhy nåpojových automatov

VĂ˝robnĂ˝ pracovnĂ­k/pracovnĂ­Ä?ka

Bratislava a okolie.

MesaÄ?nĂĄ mzda: dohodou, aj bez praxe! NĂĄstup ihneÄ?! Miesto vĂ˝konu prĂĄce: PetrĹžalka

Svoje Ĺživotopisy posielajte na: miroslava.ligova@eu.umicore.com tel. Ä?Ă­slo: 02/48 20 90 39, volaĹĽ od 10.00 - 11.30 h. ď&#x20AC;

ZaujĂ­mavĂŠ pracovnĂŠ podmienky. FlexibilnĂĄ pracovnĂĄ doba. CV posielaĹĽ na adresu: office@asovending.sk VolaĹĽ v prac. dĹ&#x2C6;och 8:00 - 15:30 tel.: 048/414 75 23

Prijmeme väÄ?ĹĄĂ­ poÄ?et pracovnĂ­kov SBS do Dunajskej Stredy, Ĺ amorĂ­na a Bratislavy

â&#x20AC;˘ manaŞÊra â&#x20AC;˘ ĹĄĂŠfkuchĂĄra ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;Ťď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;­ď&#x20AC;Žď&#x20AC;Żď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x201A; â&#x20AC;˘ kuchĂĄrov â&#x20AC;˘ pokladnĂ­kov â&#x20AC;˘ ď&#x20AC; ď&#x20AC;°ď&#x20AC;ąď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;˛ď&#x20AC;Ťď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;°ď&#x20AC;ąď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;˛ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;łď&#x20AC;´ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x201A; pomocnĂŠ sily

ď&#x20AC;

pre novootvorenĂş reĹĄtaurĂĄciu v Bratislave.

Do naĹĄej reĹĄtaurĂĄcie EUREST v PĂşchove

spoď&#x20AC; ahlivosď&#x20AC;&#x201A;, pracovitost, uď&#x20AC;&#x192;it sa novĂŠ veci. PonĂşkame pravidelnĂ˝ plat PoĹžadujeme a stabilnĂş prĂĄcu na chuď&#x20AC;&#x201A; pracovnĂş zĂĄzemie stabilnej spoloď&#x20AC;&#x192;nsti, pravidelnĂ˝ plat a stabilnĂş zmluvu. Poskytujeme PonĂşkame pracovnĂŠ obleÄ?enie a pracovnĂŠ stravu. prĂĄcu na pracovnĂş zmluvu. Poskytujeme obleď&#x20AC;&#x192;enie a

hď&#x20AC; adĂĄme novĂ˝ch kolegov na vyĹĄĹĄie uvedenĂŠ pozĂ­cie.

stravu. Zabezpeď&#x20AC;&#x192;Ă­me zdravotnĂ˝ preukaz aj odbornĂş spĂ´sobilosď&#x20AC;&#x201A;. PRACOVNĂ DOBA

rannĂŠ / poobednĂŠ / noď&#x20AC;&#x192;nĂŠ zmeny Kontakt: p.FranÄ?ekovĂĄ / HR manaŞÊr alebo len rannĂĄ zmena tel.: 0917 946 855, e-mail: anna.francekova@eurest.sk ď&#x20AC;

ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Łď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;

HÄžadĂĄme muĹžov a Ĺženy do vĂ˝roby - DevĂ­nska NovĂĄ Ves - IHNEÄ&#x17D;

V Bratislave moĹžnosĹĽ ubytovania zdarma v naĹĄej ubytovni. Plat od 600 eur v Ä?istom v zĂĄvislosti od odpracovanĂ˝ch hodĂ­n. PrĂĄca vhodnĂĄ aj pre Ĺženy, vitĂĄlnych a vĂ˝sluhovĂ˝ch dĂ´chodcov. NutnĂ˝ preukaz odbornej spĂ´sobilosti na prĂĄcu v SBS

VĂ?ROBA STREĹ NĂ?CH SYSTĂ&#x2030;MOV

SpoloÄ?nosĹĽ vyrĂĄba komponenty pre automobilovĂŠ interiĂŠry

Mzda 770 â&#x201A;Ź bruďż˝o + 4 â&#x201A;Ź stravnĂŠ lĂ­stky + prĂ­platky + prĂ­spevok na dopravu od 20 â&#x201A;Ź prĂĄca na 2, 3 alebo 4 zmeny, moĹžnosĹĽ zĂĄloh

Pre viac info volajte na

0905 880 127

valachovicova@prorsum.sk 0914 350 301 â&#x20AC;˘ www.prorsum.sk

94-274

ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;Şď&#x20AC;Ťď&#x20AC;Źď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;Şď&#x20AC;Ťď&#x20AC;Źď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x201A;

SALESIANER MIETTEX s.r.o. hÄžadĂĄ do svojej novej prevĂĄdzky prĂĄÄ?ovne v Bratislave pracovnĂ­kov a pracovnĂ­Ä?ky

  

ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC; ď&#x20AC;Łď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;Śď&#x20AC;Śď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;

do trvalĂŠho pracovnĂŠho pomeru s moĹžnosĹĽou ubytovania zadarmo na pozĂ­ciu:

hÄžadĂĄme kolportĂŠrov 3201160161-1

TermĂ­n nĂĄstupu: ihneÄ?

NEPASTERIZOVANĂ? TANKOVĂ?

PP: PRIJMEME do T

Ă?KA â&#x20AC;˘Ä&#x152;Aa:Ĺ 75N m 0 EUR/mes. v Ä?isto Mzd reĹĄtaurĂĄcii Info: iba osobne v

JesenskĂŠho 3, Malacky, 0948 077 066, www.plzenskamalacky.sk

BA 16-48 STRANA - 14

  

  

t1SBDPWOĂ&#x201C;LQSĂ&#x2C6;Ç?PWOF- manuĂĄlna zruÄ?nosĹĽ tĂ ESäCĂ&#x2C6;S- vzdelanie technickĂŠho smeru, prax t Ĺ ofĂŠr - vodiÄ?skĂ˝ preukaz skupiny C , E je vĂ˝hodou KontaktnĂĄ osoba: Daniela HorĂ­nkovĂĄ Tel.: 02 6825 5314, d.horinkova@salesianer.sk

  

na roznos novĂ­n poÄ?as vĂ­kendov Volajte 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30

10-0052

HÄ˝ADĂ ME ď&#x20AC; ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;Śď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A; NOVĂ?CH ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;¨ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;Šď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A; KOLEGOV NA POZĂ?CIE ď&#x20AC;

36-0012

v Bratislave

52-0187

0905 915 298

na obchodnĂŠ prevĂĄdzky

23-0130

nĂĄstup ihneÄ?

51-0029

Tel. 0904 393 333

v PetrĹžalke

prĂ­jme strĂĄĹžnikov

16-0060

Martin Mekel, grĂŠckokatolĂ­cky kĹ&#x2C6;az

na pravidelnĂŠ upratovanie kancelĂĄriĂ­ na Poliankach, 3 h denne v pracovnĂ˝ch dĹ&#x2C6;och po 15.30 h. Mzda 220 Eur mesaÄ?ne v Ä?istom. NĂĄstup ihneÄ?.

SBS LAMA SK

 

Ä&#x152;lovek prejde okolo mĹ&#x2C6;a a ... niÄ?. Ani pozdrav ani pohÄžad. â&#x20AC;&#x17E;NaÄ?o manĹželstvo? MĂĄme sa radi, to staÄ?Ă­! Sme priatelia, druh a druĹžka.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;NemĂĄm na to, ale  chcem? Ĺ˝iaden problĂŠm. PoĹžiÄ?iam si.â&#x20AC;&#x153; Aby sme mohli robiĹĽ, Ä?o chceme, dovoÄžujeme kaĹždĂŠmu, aby robil Ä?o chce. Je sprĂĄvne byĹĽ tolerantnĂ˝m. Inak, po slovensky, znĂĄĹĄanlivĂ˝m. Ĺ˝iaÄž oÄ?akĂĄva sa, Ĺže s  preĹĄibanosĹĽou, chamtivosĹĽou a skazenosĹĽou inĂ˝ch musĂ­me aj sĂşhlasiĹĽ. Dokonca mĂĄme uÄ?iĹĽ naĹĄe deti, aby ju napodobĹ&#x2C6;ovali. UÄ?ia nĂĄs byĹĽ ÄžahostajnĂ˝mi voÄ?i ÄžuÄ?om okolo nĂĄs. NevadĂ­ nĂĄm, Ĺže sa ĹženĂş do zĂĄhuby. Nech robia, Ä?o chcĂş. Je to predsa ich Ĺživot. Ä&#x152;o nĂĄs po nich. Bezdomovci? Sami si za to mĂ´Ĺžu. Tak im treba! RĂłmovia? Len nech dajĂş pokoj. Nech si ĹžijĂş vo svojich osadĂĄch. No lepĹĄie by bolo, keby neboli. PostihnutĂ­? DĂĄme ich do Ăşstavu. Len sa pozrime, koÄžko detĂ­ pije energetickĂŠ nĂĄpoje. Decko chce mobil, tak nech ho mĂĄ a dĂĄ pokoj. Pletky, klamstvĂĄ, horory, pornograďŹ a na â&#x20AC;&#x17E;sieĹĽachâ&#x20AC;&#x153;. DievÄ?atĂĄm kĂşpime antikoncepÄ?nĂŠ tabletky a chlapcom vysvetlĂ­me, Ĺže ich hodnota je v tom ako vyzerajĂş a koÄžko zarobia. NevadĂ­ nĂĄm, Ĺže naĹĄi najbliŞťí ĹžijĂş v neodpustenĂ­, horkosti, Ä?asto otvorenĂ­ na okultnĂŠ praktiky. NevadĂ­ nĂĄm, keÄ? niekto zosmieĹĄĹ&#x2C6;uje Boha a cirkev. Odpadky na zemi. Je nĂĄm to jedno. Zabudli sme na JeĹžiĹĄov prĂ­kaz: â&#x20AC;&#x17E;Milujte sa navzĂĄjom!â&#x20AC;&#x153; NAVZĂ JOM znamenĂĄ, Ĺže nĂĄm zĂĄleŞí na tom druhom a  tomu druhĂŠmu na mne. My sme sa skĂ´r â&#x20AC;&#x17E;NAVZĂ JOMâ&#x20AC;&#x153; nauÄ?ili podozrievaĹĽ jeden druhĂŠho zo zlĂ˝ch Ăşmyslov. â&#x20AC;&#x17E;NAVZĂ JOMâ&#x20AC;&#x153; vieme eĹĄte tak obchodovaĹĽ. Samozrejme, Ĺže ty, Ä?o Ä?Ă­taĹĄ tieto riadky nepatrĂ­ĹĄ k ĞuÄ?om Ä?o robia alebo schvaÄžujĂş takĂŠto veci. Ĺ˝iaÄž pravda je takĂĄ, Ĺže za mnohĂŠ veci si spoluzodpovednĂ˝. Aj ja, aj ty. No cĂ­tiĹĄ sa bezmocnĂ˝, a tak ĹĽa unĂĄĹĄa prĂşd. Pochop, Ĺže krĂĄÄ?aĹĽ s dobou neznamenĂĄ krĂĄÄ?aĹĽ sprĂĄvne. Nie je mĂşdre robiĹĽ si Ä?o chceĹĄ. Nie je sprĂĄvne mlÄ?aĹĽ, keÄ? treba povedaĹĽ pravdu. NesmieĹĄ byĹĽ ÄžahostajnĂ˝ k zlu. Ani tolerantnĂ˝ k hriechu. Nezabudni vĹĄak milovaĹĽ hrieĹĄnikov. Ak si odvĂĄĹžny, zaÄ?ni volaĹĽ k Bohu o milosĹĽ. â&#x20AC;&#x17E;BoĹže, oÄ?isĹĽ moje srdce a myseÄž! Chcem ĹžiĹĽ v pravde. ZoĹĄli mi svojho Ducha.â&#x20AC;&#x153; VerĂ­m Ĺže sme viacerĂ­ odvĂĄĹžni. To prinesie zmenu. Neboj sa! Odvahu! Do toho!

ĹĄenkĂĄra/-ku Ä?aĹĄnĂ­ka/-Ä?ku

Dokladanie tovaru na mesiac December. VhodnĂŠ na privyrobenie, 4,40â&#x201A;Ź/hod. + odmeny +stravnĂ˝ lĂ­stok PotrebnĂŠ je maĹĽ ZP. Viac info 0948 867 761. MAHAX Slovakia, s.r.o.

941160266

NavzĂĄjom

PRIJMEME

94-271

Martin Mekel

UPRATOVACIA FIRMA HÄ˝ADĂ ZODPOVEDNĂ&#x161; SPOÄ˝AHLIVĂ&#x161; PANI

52-0191

duchovnĂŠ okienko


svet mĂşzeĂ­

MĂşzeum kultĂşry ChorvĂĄtov na Slovensku

Ä?asti Bratislavy zistĂ­te, Ĺže kedysi to bola samostatnĂĄ obec, ktorĂĄ istĂ˝ Ä?as niesla aj pomenovanie ChorvĂĄtska NovĂĄ Ves. PreÄ?o sa teraz, v zime, troĹĄku nepodozvedaĹĽ Ä?osi o nĂĄrode, ktorĂŠho plĂĄĹže a more sĂş naĹĄim kaĹždoroÄ?nĂ˝m letnĂ˝m dovoDevĂ­nska NovĂĄ Ves pri Brati- lenkovĂ˝m snom? slave oÄ?arĂ­ i dnes nedotknu- ExpozĂ­cia SNM â&#x20AC;&#x201C; MĂşzea kultĂşry ChorvĂĄtov na Slovensku je tou krĂĄsou prĂ­rody a bez- zameranĂĄ najmä na prezentĂĄciu hmotnĂŠho a kultĂşrneho prostrednosĹĽou miestnych dediÄ?stva chorvĂĄtskej menĹĄiny na Slovensku. KeÄ? v 16. stoobyvateÄžov. Ak vĹĄak zaÄ?nete roÄ?Ă­ priviedli cesty ChorvĂĄtov z pĂ´vodnej balkĂĄnskej vlasti na pĂĄtraĹĽ po Ä?alĹĄĂ­ch informĂĄci- Ăşzemie zĂĄpadnĂŠho Slovenska, priniesli si so sebou svoj jazyk, ĂĄch z histĂłrie tejto mestskej svoju vieru, zvyky, duchovnĂş a hmotnĂş kultĂşru. V tom Ä?ase

bola pre toto Ăşzemie typickĂĄ zrubovĂĄ konĹĄtrukcia drevenĂ˝ch stavieb. V 17. storoÄ?Ă­ sa zaÄ?ali stavaĹĽ domy hlinenĂŠ, vĂ˝nimoÄ?ne sa objavili stavby z kameĹ&#x2C6;a. Strechy boli pokrytĂŠ slamou. Pre oĹživenie a zachovanie historickĂŠho a etnickĂŠho vedomia slovenskĂ˝ch ChorvĂĄtov boli dĂ´leĹžitĂŠ kontakty s ChorvĂĄtmi zo starej vlasti, chorvĂĄtskymi ĹĄtudentmi a pedagĂłgmi. TĂĄto dlhodobĂĄ vĂ˝stava ChorvĂĄtskeho kultĂşrneho zväzu na Slovensku predstavuje prĂĄcu chorvĂĄtskych kultĂşrnych spolkov a pĂ´sobenie folklĂłrnych sĂşborov, ktorĂ˝ch hlavnĂ˝m cieÄžom je zachovanie Ĺživej chorvĂĄtskej kultĂşry â&#x20AC;&#x201C; kultĂşrneho ib dediÄ?stva predkov.

Vtip: â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;Ă­m by si chcel byĹĽ?â&#x20AC;&#x153;  â&#x20AC;&#x17E;MilionĂĄrom, ako mĂ´j otec.â&#x20AC;&#x153;  â&#x20AC;&#x17E;Tvoj otec je milionĂĄr?â&#x20AC;&#x153;  â&#x20AC;&#x17E;Nie, ale tieĹž by nĂ­m chcel byĹĽ.â&#x20AC;&#x153; EpiktĂŠtos: â&#x20AC;&#x17E;RozumnĂ˝ Ä?lovek nemiluje preto, Ĺže je to vĂ˝hodnĂŠ, ale preto, Ĺže v samej lĂĄske nachĂĄdza ĹĄĹĽastie.â&#x20AC;&#x153;

15

prĂ­behy pre duĹĄu

Bruno Ferrero

KaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; IstĂŠho uÄ?enĂŠho a vĂĄĹženĂŠho rabĂ­na pozvali, aby predsedal konferencii o exode v jednom z najvĂ˝znamnejĹĄĂ­ch kultĂşrnych centier v meste. OdbornĂŠ publikum pozorne sledovalo jeho prednĂĄĹĄku. RabĂ­n vysvetÄžoval pasĂĄĹž o manne, ktorĂĄ padala z neba, takto: â&#x20AC;&#x17E;PĂĄn nechal padaĹĽ na zem svoj chlieb, ktorĂ˝ mal chuĹĽ ako medovĂ˝ kolĂĄÄ?. Nazbierali ho vĹždy toÄžko, aby vystaÄ?il na jeden deĹ&#x2C6;. V piatok nazbierali viac a uchoval sa na nasledujĂşci deĹ&#x2C6;. KeÄ? zaÄ?alo slnko hriaĹĽ, roztopil sa...â&#x20AC;&#x153; Jeden posluchĂĄÄ? ho preruĹĄil: â&#x20AC;&#x17E;AkĂŠ mrhanie Ä?asom! PreÄ?o mali zbieraĹĽ len na jeden deĹ&#x2C6;? Nebolo by lepĹĄie, keby im bol Boh poslal zĂĄsoby aspoĹ&#x2C6; na jeden rok ? Bolo by to praktickĂŠ a menej prĂĄcne...â&#x20AC;&#x153; RabĂ­n mu podÄža svojho zvyku odpovedal prĂ­behom: â&#x20AC;&#x17E;Jeden veÄžkĂ˝ krĂĄÄž mal syna. Bol to len chlapec, ale mal nastĂşpiĹĽ na trĂłn a jeho vĂ˝chova bola ĹĄtĂĄtnou zĂĄleĹžitosĹĽou. Platil zĂĄkon, podÄža ktorĂŠho krĂĄÄž mohol vidieĹĽ svoje dieĹĽa len raz do roka. KrĂĄÄž svojho syna veÄžmi miloval a princ veÄžmi Ğúbil svojho ocka. Ako radi by boli spolu Ä?astejĹĄie! Ale zĂĄkon bol neoblomnĂ˝. Tak sa postupne jeden druhĂŠmu odcudzili.â&#x20AC;&#x153; A pokraÄ?oval: â&#x20AC;&#x17E;Preto Boh posielal svoj dar kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; ...â&#x20AC;&#x153; Preto sa modlĂ­me kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6;.

PRACUJ S NAMI! ]Ă&#x2039; ĆľÂ&#x2014;Ćľ7 Ä&#x2039; ÇŤĆľ  Â&#x192;ĆŤ Ä?

â&#x20AC;˘ ĆŤ7Ä Ä&#x20AC;Ä&#x20AC;Ä&#x20AC;Äş 

ÇŤ7Ćľ Ä&#x2039;Ä&#x192; 

â&#x20AC;˘ĂŤĆľ ƍƾƾÄ&#x2C6;Ä&#x20AC;Ä&#x20AC;Äş* â&#x20AC;˘ ĆľÂ&#x192; ÄĽ] ĆľÄ&#x2021;Ä&#x2020;Ä&#x20AC;Äş* â&#x20AC;˘ ĆŤ7 ĆľÄ&#x2021;Ä&#x20AC;Ä&#x20AC;Äş* Äľ ÇŤ7ĆľÄ&#x2039;ĆŤ7Ćľ]Ćľ  Ćľ]Â&#x192; ƾƾĂ&#x2018;ƾƍĂ&#x2018;Â&#x192;ĆŤ 

Ă&#x2018; Ćľ  ]gÇŤ Ä? * 7ĆŤĆľ Ćľ]Ćľ * 7ĂŤÇŤ ĆŤ7Ćľ V SUME 1 000 â&#x201A;Ź

* Ćľ ƾƍ 7Â&#x2014;ƾƾÄ&#x192;Ä&#x20AC;Ĺ&#x152; 7 ĆŤ 

* Ǎ Í Íþ Ģg

* Ă&#x2026;  Ćľ7 ĆŤ Ćľƾƍƾ 

*  gƾƍgÇŤ ] ƾǍ * ƾǍ] ÇŤĆľ Ćľ A PRĂ?SPEVOK ƾǍƾ gĆľ ƾƍƾ

* Ćľ]ĂŤÂ&#x192; ƾǍƾ 

IstĂ˝ ĹžobrĂĄk raz predstĂşpil pred bohĂĄÄ?a, aby ho poprosil o kĂşsok chleba. BohĂĄÄ? nielen, Ĺže mu niÄ? nedal, ale keÄ? ĹžobrĂĄk neodchĂĄdzal, rozhneval sa, zodvihol kameĹ&#x2C6; a hodil ho doĹ&#x2C6;ho. Ĺ˝obrĂĄk ten kameĹ&#x2C6; vzal a vloĹžil si ho do kapsy so slovami: â&#x20AC;&#x17E;Vezmem si ten kameĹ&#x2C6; pre prĂ­pad, Ĺže prĂ­de hodina, keÄ? ho budem mĂ´cĹĽ hodiĹĽ do bohĂĄÄ?a.â&#x20AC;&#x153; CelĂ˝ Ĺživot nosil so sebou tĂş ĹĽarchu, ten kameĹ&#x2C6; v kapse i v srdci. Napokon nadiĹĄiel Ä?as hodiĹĽ ho. BohĂĄÄ? sa dopustil zloÄ?inu, priĹĄiel o celĂ˝ svoj majetok a skonÄ?il vo väzenĂ­. PrĂĄve v ten deĹ&#x2C6; sa ĹžobrĂĄk ocitol na ceste popri Ĺ&#x2C6;om. Uvidel bohĂĄÄ?a s putami na rukĂĄch. PodiĹĄiel k nemu, vybral z kapsy kameĹ&#x2C6; a napriahol ruku, Ĺže ho hodĂ­. ChĂ˝bala mu vĹĄak odvaha, a tak nechal kameĹ&#x2C6; vykÄşznuĹĽ na zem. Povedal si: â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x161;boĹžiak! Bol bohatĂ˝ a spupnĂ˝, ale teraz mi ho je Ğúto. PreÄ?o som so sebou toÄžkĂ˝ Ä?as nosil ten kameĹ&#x2C6;? Bola to hlĂşposĹĽ!â&#x20AC;&#x153;

* ƾƾ  

* ƾǍ]7ƾƾ ]Ćľƾƍ  Ĩ ĆľÄ&#x152; Ćľg Ä&#x152;Ă&#x2026;Ćľ 7Ä&#x152;ĆŤ ÇŤÄŠ Ćľ g7 

KameĹ&#x2C6; vo vrecku

* Â&#x192; ƾƍg

 7 Ćľ

* ƾǍ gĆľ Ćľ Ă&#x2018;Ă&#x2026;

 ƾƾ ĆŤ  ] * ƾƾ Â&#x192; Ćľ]g * ĂľĂ&#x2039; Ćľ gĆľ7 ĆŤ  ]

Ćľ 7 ĆŤ Ćľ +421 901 902 332

Ćľ ÇŤĂ&#x2026; Ćľ Ćľ VWPERSONALNE@MEDUSAGROUP.SK

BA 16-48 STRANA - 15

52-0189

ĂŤ 7ĆŤÄ? ÇŤĆľ ƾƾĢÂ&#x192; Ćľ7

PrĂ­behy pre poteĹĄenie duĹĄe nĂĄjdete v knĂ­hkupectve www.donbosco.sk


regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

BRATISLAVSKO zĂĄpad týŞdenne do 86 700 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

BlatnĂ­cka 3, Bratislava Redakcia: 02/ 4463 7645-6 tel/fax: e-mail: bratislavsko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia:

Eva HorĂĄkovĂĄ 0907 702 195 Mgr. Simona PsotnĂĄ 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia VlasĂĄkovĂĄ 0905 799 782 C

www.regionpress.sk M www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk Y DistribĂşcia: (63 000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem)

Ako uĹĄetriĹĽ na poistenĂ­

chcĂş poisĹĽovne premietnuĹĽ do cien, platil iba z novĂ˝ch, a nie aj z uĹž existujĂşcich poistiek. To znamenĂĄ, Ĺže ak mĂĄte PoisĹĽovne budĂş od novĂŠho zĂĄmer uzavrieĹĽ poistenie na byt, chalupu, dom, havarijnĂŠ roku platiĹĽ novĂ˝ osemper- poistenie na auto Ä?i inĂ˝ druh poistenia, poponĂĄhÄžajte sa centnĂ˝ odvod a je logickĂŠ, a urobte tak do konca roka 2016. Ĺže ho premietnu do cien. Pre poistky neplatia kalendĂĄrne roky, sĂş platnĂŠ odo dĹ&#x2C6;a To znamenĂĄ, Ĺže poistky uzavretia tak dlhĂş dobu, na akĂş sa zaviaĹžete platiĹĽ poâ&#x20AC;&#x17E;zdraĹžiaâ&#x20AC;&#x153;. istnĂŠ. FinanÄ?nĂ˝ vĂ˝bor vĹĄak v par- Treba vĹĄak pripomenúż verejnosti, Ĺže ministerstvo ďŹ hpsmont_inzercia_senecko125x77-pirnt.pdf 1 chcelo 27. 4. 2016 poisĹĽovniam 14:02:04 prikĂĄzaĹĽ, aby platili lamente presadil, aby sa nanciĂ­ pĂ´vodne chystanĂ˝ odvod, ktorĂ˝ si osempercentnĂ˝ odvod zo vĹĄetkĂ˝ch peĹ&#x2C6;azĂ­, ktorĂŠ od ÄžudĂ­

ďŹ nancie

vyberĂş na neĹživotnĂ˝ch poistkĂĄch. Znamenalo by to, Ĺže by platili odvod aj z tĂ˝ch zmlĂşv, ktorĂŠ boli uzatvorenĂŠ v minulosti a ktorĂŠ to v cene eĹĄte nemali zapoÄ?Ă­tanĂŠ. V domĂĄcnostiach, ktorĂŠ platia naprĂ­klad dve â&#x20AC;&#x17E;zĂĄkonnĂŠâ&#x20AC;&#x153; poistky, dve havarijnĂŠ, poistenie za byt, nejakĂŠ â&#x20AC;&#x17E;zdravotnĂŠâ&#x20AC;&#x153; poistky a podobne by tak iĹĄlo roÄ?ne o vyĹĄĹĄie nĂĄklady podÄža kvality poistiek aĹž do sto eur. Po veÄžkom tlaku samotnĂ˝ch poisĹĽovnĂ­ nakoniec ďŹ nanÄ?nĂ˝ vĂ˝bor presadil, Ĺže sa â&#x20AC;&#x17E;odvod zavedie len na novo uzavretĂŠ poistnĂŠ zmluvy od ĂşÄ?innosti zĂĄkona, teda od 1. januĂĄra ib 2017.

ZimnĂŠ zĂĄhrady Zasklenie balkĂłnov

CM

MY

Sl

CMY

bok ýro

enskĂ˝ v ov

CY

K

Pestovatežskå 1, 831 03 Bratislava tel.: 02/4329 1235

www.hpsmont.sk Slovenský výrobok Slovenský výrobca

52-0030

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

HPS mont, spol. s r.o.

za vm P ýr er R ob an QW a ie iç

KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: DlhĂŠ Diely, Karlova Ves, DĂşbravka, LamaÄ?, PetrĹžalka, DevĂ­nska NovĂĄ Ves, DevĂ­n, HorskĂ˝ park, ZĂĄhorskĂĄ Bystrica, Rusovce, Jarovce, Ä&#x152;unovo, Koliba, KramĂĄre

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

  

NedostĂĄvate pravidelne BRATISLAVSKO do schrĂĄnky a chceli by ste?

AkreditovanĂŠ kurzy ĂşÄ?tovnĂ­ctva Kurz PĂ&#x161;: 468,-â&#x201A;Ź/ 120 vyuÄ?. hodĂ­n Kurz JĂ&#x161;: 265,20â&#x201A;Ź/ 68 vyuÄ?. hodĂ­n Kurz MĂ&#x161;: 319,80â&#x201A;Ź/ 82 vyuÄ?. hodĂ­n KlasickĂŠ kurzy ĂşÄ?tovnĂ­ctva Kurz PĂ&#x161;: 199,-â&#x201A;Ź/ 50 vyuÄ?. hodĂ­n Kurz JĂ&#x161;: 128,-â&#x201A;Ź/ 32 vyuÄ?. hodĂ­n Kurz MĂ&#x161;: 100,-â&#x201A;Ź/ 25 vyuÄ?. hodĂ­n Kurzy prebiehajĂş v Bratislave, otvĂĄrame priebeĹžne od novembra 2016. PoÄ?et osĂ´b v skupine 3-6.

321160190

IJaV Bratislava SuchÊ Mýto 1 1. poschodie, blok A Tel.: 02/32 39 34 44 Orange: 0917 117 078 www.bratislava.ijav.sk

  

09-09

www.ijav.sk

  

DOMĂ CE A MEDZINĂ RODNĂ&#x2030;

Kontaktujte naĹĄu distribĂşciu a my sa postarĂĄme o nĂĄpravu!

0907 887 362

w w w.regionpress.sk BA 16-48 STRANA - 16

NĂ KLADNĂ DOPRAVA EXPORTNĂ&#x2030; BALENIE SKLADOVANIE 02/ 6542 2387 0905 616 329

66-0007-10

Member of European School

  

94-0006

InĹĄtitĂşt jazykov a vzdelĂĄvania

 

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu: ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod BZ 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko HC 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko KM 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 NovozĂĄmocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TN 52.000 TrenÄ?iansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 PovaĹžsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS ZA 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 KoĹĄicko KS 22.250 KoĹĄicko okolie SL 12.000 Ä˝ubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 PreĹĄovsko+SB SN 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL


regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Ä?. 48 / 2. december 2016 / 20. roÄ?nĂ­k

C

94-03-19

02-49 10 30 40

01_61x29_BA.pdf 1 28. 1. 2015 10:16:28

Najlepťí výber, poradenstvo, predaj, montåŞ, servis

nanosterile.eu

3-5

M

5, 8

Y

CY

CMY

         0903 508 508 | www.plusim.sk | 02 654 13 560

STAVBYT â&#x20AC;˘ murĂĄrske prĂĄce â&#x20AC;˘ komplet rekonĹĄtrukcie K

â&#x20AC;˘ rezanie betĂłnu â&#x20AC;˘ elektro â&#x20AC;˘ vodo â&#x20AC;˘ maÄžovky â&#x20AC;˘ stierky ŕť&#x201E; 0905 700118, e-mail: demol@rezaniebetonu.com

potraviny z prĂ­rody

KtoYGHFHPEULQDQiNXSGR%LRODQGXSUtGH EH]VNYHOHMvĂ˝hry]DUXÄ&#x20AC;HQHQHRGtGH .DçGĂŹ los

KĂ&#x161;PEÄ˝KY REKONĹ TRUKCIE ELEKTROINĹ TALĂ CIE

Komplet do 5 dnĂ­

Y\KUiYD

ÌUHERYDĨP{çHüDMQDZZZELRODQGVN

VyuŞite zĞavy aŞ do výťky 20% VOLAJTE BEZPLATNE 0800 185 244 24-0206

YLDF]LVWtĂĽQDVWUDQHÄ&#x20AC;!

ODVOZ A LIKVIDĂ CIA ODPADU 51-0032

vyhraj jednu zo 701 cien.

.ssk

02/ 4552 7617, 0903 430 443, 0908 164 970 www.RENOVUM.sk, renovum@renovum.sk

6

â&#x2C6;&#x161; Odvoz a uskladnenie odpadov â&#x2C6;&#x161; VĂ˝kup Ĺželeza a farebnĂ˝ch kovov â&#x2C6;&#x161; AutorizovanĂ˝ zber a spracovanie autovrakov â&#x2C6;&#x161; DemontĂĄĹž, rozpaÄžovanie technologickĂ˝ch zariadenĂ­ â&#x2C6;&#x161; DemolaÄ?nĂŠ a bĂşracie prĂĄce â&#x2C6;&#x161; Autodoprava, preprava VZV a UNC

www.p-k.sk PrevĂĄdzka: VajnorskĂĄ 89, 831 04 BA tel.: 02/444 600 89, 0911 289 790

2, 4

8-10 94-0019

MY

02-0010

CM

321160008-5

Kontakt: 0918 454 003

2,4,8

PredajĹ&#x2C6;a: TomĂĄĹĄikova 35 a 37, BA

MĂĄte doma Ä?isto? dezinfekcia priestorov ĂşÄ?innĂĄ 2 roky!

2-3

týŞdenne do 53 500 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

94-0005-12

bratislavsko.sk

BRATISLAVSKO východ

2-3

10 10-12

7 13

32-0165 321160165

13-15

BA 16-48 STRANA - 01

8


obÄ?ianska

HÄšBKOVĂ&#x2030;

auto-moto/predaj 1

sedaÄ?ky, autĂĄ, koberce, koĹžennĂŠ sedaÄ?ky

NĂ TER dodvoz DVERĂ? ovoz A OKIEN

SVADOBNĂ? SALĂ&#x201C;N

0907 774 501

0910 925 357 0948 134 232

° Prenajmem dlhodobo zariadenĂ˝, priestrannĂ˝ 1 izbovĂ˝ byt v BA-DĂşbravke. Cena aj s energiami 380 â&#x201A;Ź. Tel.: 0908 880 728

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

° Predåm SP v kat.území V. Šenkvice o ploche 790m2 lukratívna poloha. Vťetky IS. Kanalizåcia zatiaĞ cca 50m od pozemku, cena dohodou. Kontakt 0910 491 638, 033 55 37 461

7

° Kúpim byt v Bratislave 0905 220 511 ° Kúpim byt v Bratisl. 0907 402 507 ° Kúpime byt v BA, 0948 008 910

8

68-37

â&#x20AC;&#x17E;UĹž 21 rokov od ďŹ rmy MOLNĂ Râ&#x20AC;&#x153;

0903 405 588 0905 983 602

16-0054

HlinĂ­kovĂŠ dvere, oknĂĄ, protipoĹžiarne dvere

VýsuvnÊ oknå

RĂĄmovĂŠ a bezrĂĄmovĂŠ zasklenia balkĂłnov

PrĂ­streĹĄky, zĂĄbradlia, schody (nerezovĂŠ,hlinĂ­kovĂŠ,oceÄžovĂŠ)

RĂĄmovĂŠ zasklenia pre: zimnĂŠ zĂĄhrady, Terasy

BezrĂĄmovĂŠ zasklenia pre: Zimne zĂĄhrady, Terasy

PLASTOVĂ&#x2030; OKNĂ Rozmery okien sĂş stavebnĂŠ otvory - typizovanĂŠ oknĂĄ (bez DPH)

ZIMNĂ AKCIA - 30%

VzorkovĂĄ predajĹ&#x2C6;a, Znievska 6, PetrĹžalka

PLASTOVĂ&#x2030; OKNĂ A DVERE ALUPLAST - SALAMANDER - GEALAN LACNO - RĂ?CHLO - KVALITNE

DemontĂĄĹž a odvoz starĂ˝ch okien za 1â&#x201A;Ź

FrĂŠzovanie komĂ­nov

s 20 roÄ?nou tr

www.m-mont.sk

4

0905 621 229

v centre Pezinka

PALIVOVĂ&#x2030; DREVO

Zameranie a dovoz okien za 1â&#x201A;Ź

0911 990 463

74-7

byty/prenĂĄjom

GlazĂşrovanie vanĂ­

zabehnutĂ˝

a

â&#x20AC;˘ Stavba teplovzduĹĄnĂ˝ch krbov a teplovzduĹĄnĂ˝ch rozvodov â&#x20AC;˘ VloĹžkovanie komĂ­nov â&#x20AC;˘ RekonĹĄtrukcia starĂ˝ch komĂ­nov â&#x20AC;˘ Obhliadka komĂ­na zdarma NA NEREZ

ZĽAVA

0905 702 276 â&#x20AC;˘ www.bd-krby.sk .ssk

16-0283

3

stavba

ODSTĂ&#x161;PIM

adĂ­ciou

byty/predaj

www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

Výroba

2

° KĂşpim auto, nepojazdnĂŠ, havarovanĂŠ, aj veterĂĄn. Tel.: 0944 336 912 ° KĂşpim motorku CZ 175, Jawa 350, Jawa 250, stadion. PlatĂ­m ihneÄ? 0915 215 406 ° KĂşpim Ĺ koda 110R aj nepojazdnĂŠ bez papierov. 0904 527 918

reality/inĂŠ

RD - BYTY

â&#x20AC;˘ REKONĹ TRUKCIE DOMOV A BYTOV â&#x20AC;˘ MAÄ˝OVANIE â&#x20AC;˘ STIERKOVANIE â&#x20AC;˘ SADROKARTĂ&#x201C;N â&#x20AC;˘ ZATEPÄ˝OVANIE DOMOV A BYTOV â&#x20AC;˘ ELEKTRO A VODO INĹ TALAÄ&#x152;NĂ&#x2030; PRĂ CE

TEPOVANIE

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/inĂŠ

Karol MiklĂĄĹĄ

15-0002

Ivan BroŞík

lanĂ­. O dobre, ale aj o strachu z dobra, obleÄ?enĂŠho do bezmocnej nenĂĄvisti a niÄ?enia. Dobro uĹž od Ä?ias jasliÄ?iek v maĹĄtali vĹždy napokon zvĂ­ĹĽazilo nad zlom. Je to veÄ?nĂ˝ zĂĄzrak Ĺživota. Ă&#x161;lohou nĂĄs, doÄ?asne pobĂ˝vajĂşcich na tomto svete, v tejto krajine, je poukazovaĹĽ na zlo a vydaĹĽ vĹĄetko zo seba, aby sme dobru pomohli presadiĹĽ sa. Nie, toto naozaj nie je nenĂĄvisĹĽ, je to iba pomoc tomu vĹĄemocnĂŠmu dobru. A nepochopia to iba tĂ­, ktorĂ­ z dobra majĂş strach. Vediac preÄ?o. Z redakcie vĂĄm, milĂ­ Ä?itatelia, ĹželĂĄme pokojnĂ˝ a dobra plnĂ˝ Ä?alĹĄĂ­ Ivan BroŞík adventnĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;!

potraviny z prĂ­rody

Predaj a montĂĄĹž, oknĂĄ, ĹžalĂşzie, siete proti hmyzu. OknĂĄ do 14 dnĂ­!

www.rpplast.sk, 0903 404 480, info@rpplast.sk, Bratislava

° PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachâ&#x20AC;ŤďŹ&#x161;â&#x20AC;Ź. Cena od 650 â&#x201A;Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 ° KĂşpim haki leĹĄenie, 0904 066 203

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

vyhraj jednu zo 701 cien.

KtoYGHFHPEULQDQiNXSGR%LRODQGXSUtGH EH]VNYHOHMYĂŹKU\]DUXÄ&#x20AC;HQHQHRGtGH

.DçGÏ los vyhråva.

ÌUHERYDĨP{çHüDMQDZZZELRODQGVN VN

BA 16-48 STRANA - 02

24-0206

7

10-0007

6 1 8

7 1 6 2

94-284

7 1 9

dĂĄtorovi sa chce zvolaĹĽ, ach ako by sme dnes potrebovali Ä?loveka, ktorĂŠmu staÄ?Ă­ daĹĽ pĂĄr faktov a pohne stojatĂ˝mi vodami mocenskej V  SyrakĂşzach na SicĂ­lii pred oligarchickej politiky na Slovensku. NĂĄdej tu vĹĄak je. SpomĂ­name ju oveÄža viac ako dvetisĂ­c rokmi naprĂ­klad v naĹĄom kniĹžnom tipe v podobe u nĂĄs i vo svete mimozaznel tento vĂ˝rok: â&#x20AC;&#x17E;Dajte mi riadne uznĂĄvanej obrovskej morĂĄlnej autority, arcibiskupa VasiÄža. pevnĂ˝ bod vo vesmĂ­re a po- Medzi ÄžudĂ­ sa vĹĄak dostĂĄva aj inĂĄ kniĹžka â&#x20AC;&#x201C; ktorĂĄ by mohla otvohnem Zemou.â&#x20AC;&#x153; Pripisuje sa riĹĽ oÄ?i tĂ˝m, ktorĂ­ eĹĄte nepochopili. KniĹžka o zĂĄkulisĂ­ naĹĄej politiky. Ä?loveku, ktorĂŠho meno v  pre- O moci peĹ&#x2C6;azĂ­ u nĂĄs, o charakteroch bez charakterov, o predĂĄvanĂ­ klade znamenĂĄ â&#x20AC;&#x17E;ĹželeznĂ˝ umâ&#x20AC;&#x153;, sa a zapredanĂ­ nĂĄs, takmer uĹž vĹĄetkĂ˝ch. uÄ?encovi Archimedovi. V tĂ˝chto dĹ&#x2C6;och sa stĂĄvame opäż sĂşÄ?asĹĽou â&#x20AC;&#x17E;veÄ?nĂŠho prĂ­behuâ&#x20AC;&#x153;. VeV  najhlbĹĄej Ăşcte k  tomuto ve- riaci dobre vedia, Ĺže je o skromnosti, lĂĄske, vytrvalosti a odhod-

16-0003

6 2 1

5 7

PevnĂŠ body vo vesmĂ­re

94-256

9 5 4 2 8 4

redakÄ?nĂŠ slovo

24-0499

6 9 8 4


svet knihy

KresĹĽan by mal byĹĽ hrdinom

litickĂŠ problĂŠmy doby. Kniha odhaÄžuje VasiÄžov rozmer teolĂłga a intelektuĂĄla, ale aj kĹ&#x2C6;aza, ktorĂ˝ trĂĄvi veÄža Ä?asu na perifĂŠrii RĂ­ma s tĂ­nedĹžermi a Ä?asto sa s nimi brodĂ­ s ruksakom v blate na skautskĂ˝ch vĂ˝letoch. Aj preto u neho nenĂĄjdete banĂĄlne cirkevnĂ­cke frĂĄzy. Prof. ThDr. ICODr. Cyril VasiÄž, SJ, PhD. je slovenskĂ˝ grĂŠckokatolĂ­cky duchovnĂ˝, arcibiskup a sekretĂĄr KongregĂĄcie pre vĂ˝chodnĂŠ cirkvi. Do povedomia slovenskej verejnosti sa naposledy v septembri vĂ˝razne zapĂ­sal svojou homĂ­liou na NĂĄrodnej pĂşti v ŠaĹĄtĂ­ne. Vtedy okrem inĂŠho pripomenul

Kto je najvyĹĄĹĄie postavenĂ˝ SlovĂĄk vo VatikĂĄne a ako vidĂ­ svet okolo seba? Arcibiskup Cyril VasiÄž hovorĂ­ v kniĹžnom rozhovore o svojom Ĺživote, o stave cirkvi na Slovensku, ale reaguje aj na aktuĂĄlne spoloÄ?enskĂŠ a po-

â&#x20AC;&#x17E;dnes je potrebnĂĄ odvaha, neslobodno mlÄ?aĹĽ! Sme svedkami niÄ?enia ÄžudskĂ˝ch Ĺživotov.â&#x20AC;&#x153; V knihe KresĹĽan by mal byĹĽ hrdinom hovorĂ­ arcibiskup o svojom Ĺživote v rodine grĂŠckokatolĂ­ckeho kĹ&#x2C6;aza, ako neskĂ´r emigroval cez JuhoslĂĄviu do Talianska, ako sa stal postupne jezuitom, skautom aj biskupom. Ale aj o tom, Ä?o sa deje v centre cirkvi a Ä?i chce pĂĄpeĹž FrantiĹĄek v otĂĄzke manĹželstva naozaj korigovaĹĽ tradiÄ?nĂŠ cirkevnĂŠ uÄ?enie. Otvorene vysvetÄžuje, akĂŠ vlastnosti by mal maĹĽ biskup dneĹĄka a Ä?o mĂ´Ĺžu veriaci robiĹĽ, ak tieto kritĂŠriĂĄ predstavitelia cirkvi ib nespÄşĹ&#x2C6;ajĂş.

Vtip: Babka prĂ­de do mäsiarstva a vravĂ­: â&#x20AC;&#x17E;DobrĂ˝ deĹ&#x2C6;, nemĂĄte nieÄ?o pre psa?â&#x20AC;&#x153; A predavaÄ? na to: â&#x20AC;&#x17E;BĂşdu? Alebo reĹĽaz?â&#x20AC;&#x153; Zdenka SchelingovĂĄ: â&#x20AC;&#x17E;KeÄ? Boh posiela na nĂĄs utrpenie, mĂĄ pritom odvrĂĄtenĂş tvĂĄr. Vtedy je Ĺživot iba prebdenĂ­m noci na zlom nocÄžahu. Ale ak nĂĄs tĹ&#x2022;nie zraĹ&#x2C6;uje, naĹĄa lĂĄska vydĂĄva vĂ´Ĺ&#x2C6;u.â&#x20AC;&#x153;

PALIVOVĂ&#x2030; DREVO

obÄ?ianska

ob

riadkovĂĄ inzercia

POLIENKA aj GUĽATINA

domĂĄcnosĹĽ

V mesiaci december 2016 vyhrajte finanÄ?nĂş hotovosĹĽ 300 EUR 16-0283

VYKUROVACIA SEZĂ&#x201C;NA SA BLĂ?Ĺ˝I, TAK NEVĂ HAJTE! 0917 649 213

3

ZASKLIEVANIE BALKĂ&#x201C;NOV I TERĂ S ZĂ DVERIA

ZIM. ZĂ HRADY

° PredĂĄm doma chovanĂŠ oÄ?istenĂŠ brojle-

PRĂ?STREĹ KY

rovĂŠ kurÄ?atĂĄ s drobkami, vĂĄha od 2,2 kg. Tel.: 0904 323 543

bezrĂĄmovĂ˝ a rĂĄmovĂ˝ systĂŠm

° PredĂĄm ĹĄteniatka WeimarskĂŠho stavaÄ?a (uĹž len psĂ­ky) bez PP. Odber moĹžnĂ˝ od

337 â&#x201A;Ź

od

od

125s.â&#x201A;Ź

22 â&#x201A;Źs.

/me

/me

od

86 s.â&#x201A;Ź /me

od

206s.â&#x201A;Ź /me

â&#x20AC;˘ Ku kaĹždej objednĂĄvke darÄ?ek ZDARMA â&#x20AC;˘ 7-roÄ?nĂĄ zĂĄruka + doĹživotnĂĄ na posĂşvny mechanizmus (kovanie) â&#x20AC;˘ MoĹžnosĹĽ splĂĄtok s 0% Ăşrokom

VIANOÄ&#x152;NĂ 15% - 55% AKCIA

od

21.12.2016. Cena 200â&#x201A;Ź. Tel: 0917 322 306

/me

- volaĹĽ kedykoÄžvek, 0915 848 904 â&#x20AC;&#x201C; volaĹĽ

62 â&#x201A;Źs.

po 17 hod.

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0007

od

TERASY

9

zĂĄhrada a zverinec 10

SlovenskĂ˝ certifikovanĂ˝ vĂ˝robca HLINIKOVĂ?CH POSĂ&#x161;VNYCH ZASKLIEVACĂ?CH SYSTĂ&#x2030;MOV BALKĂ&#x201C;NY

ria

hobby a ĹĄport

11

° Kúpim rôzne staroŞitnosti aj v poťkodenom stave. Tel.: 0903 753 758

deĹĽom

12

rĂ´zne/predaj

13

° PredĂĄm starĂŠ rĂĄdiĂĄ za symbolickĂş cenu t.Ä?. 0948 075 029 ° PredĂĄm karlovarskĂ˝ porcelĂĄn pre 12 osĂ´b (obedovĂĄ sĂşprava) 0949 874 653 ° PredĂĄm domĂĄci med. Tel: 0903 935 013 ° PredĂĄm karlovarskĂ˝ porcelĂĄn pre 12 osĂ´b (obedovĂĄ sĂşprava) 0949 874 653 ° PredĂĄm lacno - dohodou kompletnĂş kuchyĹ&#x2C6;u aj s nĂĄradĂ­m (hrnce, pohĂĄreatÄ?.), vhodnĂŠ do bytu, aj na chatu. BALamaÄ?. Tel.: 0907 198 947 ° PredĂĄm lacno - dohodou dve vĂĄÄžandy smatracom + dva perinĂĄky. BA-LamaÄ?.

 

    BA 16-48 STRANA - 03

321160196

   !"

Tel.: 0907 198 947

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


1

9 2

3 1

inĹĄpirĂĄcie

3 8 9 2 4 4 5 6 6

4 8 6

1

Zamyslime sa nad tým, akí sme

sĂş tak isto diskriminovanĂŠ v politike a ŞiaÄž â&#x20AC;&#x201C; neraz beztrestne dlhodobo vystavenĂŠ aj nĂĄsiliu, dokonca nielen psychickĂŠmu, ale aj fyzickĂŠmu. SpoloÄ?enskĂŠ postavenie NĂĄsilie na ĹženĂĄch treba minimalizovaĹĽ. Agresiu a netoĹžien na Slovensku je viac leranciu zase vykoreniĹĽ v kaĹždom Ä?loveku, pretoĹže sa ako smutnĂŠ. V  porovnanĂ­ pretavujĂş do hrubĂŠho zaobchĂĄdzania. TvrdĂ­ to Marian s vyspelĂ˝mi ĹĄtĂĄtmi EurĂłp- MesĂĄroĹĄ, vĂ˝konnĂ˝ riaditeÄž SlovenskĂŠho nĂĄrodnĂŠho streskej Ăşnie takmer hanebnĂŠ. diska pre ÄžudskĂŠ prĂĄva (SNSÄ˝P). Ĺ˝eny sĂş vystavenĂŠ diskri- Od 25. novembra do 10. decembra prebieha kampaĹ&#x2C6; OSN minĂĄcii pri vĂ˝bere povola- s nĂĄzvom Orange the World. ProstrednĂ­ctvom oranĹžovej nia, mzdovej diskriminĂĄcii, farby chce symbolizovaĹĽ svetlejĹĄiu budĂşcnosĹĽ takto

Výroba a oprava

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

rĂ´zne/predaj

13

klasických textilných samonavíjacích

° Darujem 2ks akumulaÄ?nĂŠ kachle. BALamaÄ?. Tel.: 0907 198 947 ° PredĂĄm lacno - dohodou obloĹženie stien (moĹžnosĹĽ zateplenia), stropov. BALamaÄ?. Tel.: 0907 198 947 ° PredĂĄm lacno - dohodou veÄžkĂŠ drevenĂŠ dvoj-dvere, dvojitĂŠ, vnĂştornĂŠ, skenenĂŠ, aj s rĂĄmo. BA-LamaÄ?. Tel.: 0907 198 947 ° PredĂĄm lacno - dohodou skriĹ&#x2C6;u Ä?o

t ROLIET t Ĺ˝ALĂ&#x161;ZIĂ? t ZĂ CLON + rolety na balkĂłny, loggie a streĹĄnĂŠ oknĂĄ, markĂ­zy a vonkajĹĄie rolety

predeÄžuje dve izby. BA-LamaÄ?. Tel.: 0907

www.roletynicol.sk

198 947 ° Darujem dosky - obklad strechy na verandu. Rozmer 3x7m. BA-LamaÄ?. Tel.: 0907 198 947 ° PredĂĄm ĹĄijacĂ­ stroj Minerva 0911 154 811 ° PredĂĄm vysĂşstruĹženĂŠ drevenĂŠ diely rozliÄ?nĂ˝ch ozdobnĂ˝ch tvarov na vĂ˝robu

TelefĂłn: 02/555 66 222, 0905 484 224 BilĂ­kova 16, Bratislava

bytovĂŠho zariadenia a doplnkov. Tel.:

>>

0902 679 183 ° PredĂĄm zvĂĄracĂ­ kĂĄbel 16 mm, dĺŞka 3 a 10 m s klieĹĄĹĽami. Tel.: 0902 679 183 ° PredĂĄm rozliÄ?nĂş fototechniku, vhodnĂŠ

>>

ZAKLADANIE S.R.O.

Ă&#x161;Ä&#x152;TOVNĂ?CTVO jednoduchĂŠ a podvojnĂŠ

www.zakladamesro.sk

i pre zberateÄžov. T.: 0902 679 183

rĂ´zne/inĂŠ

poznaÄ?enĂ˝m ĹženĂĄm. NeschopnosĹĽ akceptovaĹĽ druhĂ˝ch znamenĂĄ, Ĺže Ä?lovek nedokĂĄĹže tolerovaĹĽ sĂĄm seba. Stredisko sa v tomto roku zapojilo do kampane s nĂĄzvom Biela stuĹžka. â&#x20AC;&#x17E;Akcentuje na potrebu zapojenia muĹžov a chlapcov do boja proti nĂĄsiliu na ĹženĂĄch, pretoĹže najmä tĂ­ sĂş zaĹ&#x2C6; zodpovednĂ­,â&#x20AC;&#x153; pripomenul Marian MesĂĄroĹĄ. Nositelia bielej stuĹžky sa zaväzujĂş, Ĺže nebudĂş pĂĄchateÄžmi nĂĄsilia, nebudĂş ho ospravedlĹ&#x2C6;ovaĹĽ a aktĂ­vne proti nemu zabojujĂş. DĂĄme si na seba biele stuĹžky a nielen symbolicky? ib

94-281

5 2 5 8 1

14

° Kto daruje deĹĽom obleÄ?enie, obuv, ĹĄkolskĂŠ pomĂ´cky, hraÄ?ky, sladkosti, potraviny na Vianoce. Ä&#x17D;akujemeT.Ä&#x152;.0948 710 036

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka

16

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

   :9 !

 "0*=7".7-;,(+"@&.% !3@D"+&) -&#3%&>=0(C1('-;+$&7/.7&,-?"-2<-3 ,12*+?."4&3*(/<-34"/?$ "2,?8"0."""+40 120342&%/?$460."/4>/7/"342&$)&%0.5"-&#0 $&812*+?."H/&#5%&4&.@$G4*&4034"/*$& 0%+"/5<2"3-&%06"G

6,&E2&"-2<-3  7"*6+(-*

0360+&0#IB#&/>120(2".7-&/0=%&2&

-< .,/+&2 /& (&62<4" 4 6#"4&8?3,"4& */A4"-<$*& 

F +&-7"

*"$*/'02.<$*?/"5551*6+(-*1*"-&#0 /"4&-H?3-& ! !   

 *"8"/3,<2"4*3-"6"9!  I+5A*/06"2"4*3-"6"9  "+&2/?,06"2"4*3-"6"9!

BA 16-48 STRANA - 04

Inz_Skylink_RegioPress_161128_p3-1.indd 2

94-250

6

28.11.16 14:08


zdravie

Zostáva už len pár dní na zubára

šetrí peniaze. Prehliadka pozostáva v podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, z kontroly mePreventívna prehliadka u dzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, stomatológa (zubára) je z kontroly zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygiepredpokladom ako si v pr- nických návykov. Na základe verejného zdravotného povom rade zachovať zdravý istenia sa prehliadka vykonáva u poistencov, ktorí ešte chrup a tým sa vyhnúť aj nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku mnohým vážnym ocho- a u poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v reniam, hoci aj srdcového kalendárnom roku. U tehotných poisteniek sa prehliadsvalu, ale zároveň nám ka vykonáva dva razy počas toho istého tehotenstva, a

to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra. Pozor - zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára. Ak ju neabsolvujete, na budúci rok si každé ošetrenie u stomatológa hradíte zo svojho bez ohľadu na to, že ste poistení. Do Vianoc zostáva už iba pár dní a preto je red naozaj najvyšší čas!

Vtip: Na pieskovisku dvaja chválenkári: „Môj otec je historik. Ha!“ „A moja mama hysterička. He!“ Joseph Addison: „Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

PREDAJ

5

komerčná

riadková inzercia

ponuka práce remeselnící

BYTOV A GARÁŽÍ V GARÁŽOVOM DOME (NA SPLÁTKY) PEZINOK - MUŠKÁT, MUŠKÁTOVÁ ULICA

° Maľovky–stierky–obklady–omietky aj menšie práce 0940 384 665 ° DOMÁCI MAJSTER – údržba, drob.opravy, batérie, sifóny, WC, vypínače, prac.dosky, vŕtanie dier, kúpeľne – obklad, mon. doplnky, plávaj.pod., vysprávky, maľby 0918 781 012

rekonštrukcie ° Kvalitné rekonštrukcie bytov 0903 181 558, www.magal.sk ° Rekonštrukcie bytov a kúpeľní, obklady, voda a elektroinštalácie. 0908 570 594, www.vrablic.sk ° Vykonávame všetky druhy stavebných prác, rek.bytových jadier, domov, izolačné práce a omnoho viac za výhodné ceny 0902 272 708

ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK.

služby upratovanie čistenie ° Hĺbkovo tepujem Kärcherom 0903 036 620

bezpečnosť elektroinštalácie voda - kúrenie - plyn ° Montáž plynových hadíc na sporáky 0905 484 965 ° Vodoinštalatér 0903 969 126 ° www.vodo-instalater.sk 0903 557 127

sťahovanie, doprava ° Vypratávanie bytov v BA 0902 505 222 ° Sťahovanie, likvidácia nábytku, vypratávanie bytov a pivníc. Lacno a spoľahlivo NON-STOP. 0907 794 954 ,0903 704 719, 02/20 71 40 08

preprava

BA 16-48 STRANA - 05

parkety 321160195

Kontakt: 0903 744 350, 0903 422 039, www.stavoimpex.sk

okná ° Brúsenie, lakovanie, montáž lam. a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290


3 5

1

6

8 3

6 5 8 7 2 9 5 1 9 1 8 3 6 7 8 2 3 9

tip na výlet

Na Mikulášsky výlet do chrámov svätého Mikuláša

svätým pobrať do jeho svätýň – našich chrámov. Chrám svätého Mikuláša (Cerkov/Cerkva svätého Nikolaja) je drevená gréckokatolícka cerkev byzantského obradu v obci Čo vy na to? Ak je predpoveď Bodružal v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Cerkev je zasväpočasia na víkendový výlet tená svätému Mikulášovi Divotvorcovi, arcibiskupovi z Myry v nedobrá, neznamená to, že Lýkii. Od 8. júla 2008 je chrám zapísaný do svetového zoznamu treba zostať doma. Máme tu kultúrneho dedičstva UNESCO. „Mikuláša“ a to znamená, že Chrám svätého Mikuláša v Bratislave je zaujímavá ranobarokonielen na nejaké dobrôtky či vá sakrálna stavba postavená na mieste pôvodného gotického vrecko uhlia sa môžeme tešiť. kostola pod hradným kopcom Bratislavského hradu. V interiéri Nuž teda, poďme sa za týmto je v presbytériu umiestnený hlavný oltár s obrazom sv. Miku-

komerčná

hľadá:

riadková inzercia maľby - stierky - nátery

SUPER BRIGÁDA

° Maľby, podlahy 0915 462 513 ° Maľovky, stierky, nátery 0940 107 677 ° Maľovky-rychle-čisto 0905 723 981 ° STEN-MAL ponúkame všetky druhy maliarských a natieračských prác, brús parkiet. Tel.: 0903 377 501

oprava chladničiek ° Polák tel.: 0905 167 948, 0905 248 745 ° Zimmermann. Tel.: 0905 547 476, 62 31 84 20 ° MOREC 0903 433 030

oprava sporákov oprava pračiek ° MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618 ° Opravy – umývačky, práčky www.opravy-montaze.sk NONSTOP 0905 487 722

oprava TV, elektro

láša. Kazateľnica je dielom Petra Brandenthala z 18. storočia. Najvýznamnejšou stavbou mesta Pukanec je rím.-kat. farský kostol sv. Mikuláša, patróna mesta. Je to prekrásne gotické architektonické dielo pozostávajúce z dvoch lodí s pozoruhodnou sieťovou klenbou a pôvodným vnútorným zariadením. Výraznou pamiatkou Trnavy je zas Bazilika sv. Mikuláša, ktorého stavba a začala v roku 1380. Tento gotický trojloďový kostol bol postavený na mieste staršieho románskeho kostola, na ktorý sa vzťahuje najstaršia písomná správa o Trnave (1211) a ktorého časť základov bola odkrytá pri rozsiahlych renovačných prácach v r. 1975. ib

tZIMNÁ ÚDRŽBA V BRATISLAVE s nástupom ihneď tUPRATOVANIE V BRATISLAVE s nástupom ihneď tHOUSEMAN V BRATISLAVE s nástupom ihneď Mzda od 3,00 do 3,50 €/hod-brutto Pracovný čas: Nepretržitá prevádzka: pracovné zmeny podľa dohody

tel.: 0948 469 022, bezplatná linka 0800 555 777

e-mail: nabor@slovclean.sk

94-283

7 1

° TV Servis u Vás 62 41 08 07, 0905 846 710

oprava písacích strojov

° Prídem k Vám 0902 257 996, 0944 300 358

oprava PC klimatizácie krtkovanie

Rozvoz zdarma v celej BA NOVÉ AKCIE: www.misterpizza.sk

POLMETROVÁ PIZZA 50 cm s 5 prísadami!

PRE 6 - 9 OSÔB 13,00 €

PRE 3 - 4 OSÔB 7,80 €

účtvovníctvo, mzdy

PIZZA 38 cm!

DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0904 308 346

šunka, slanina, kukurica, saláma, šampiňóny, mozzarella

PIZZA 30 cm s 5 prísadami!

čalúnenie

° Ponúkame spracovanie účtovníctva,

PRE RÝCHLU DONÁŠKU VOLAJTE TEL. ÈÍSLA: Dvojkrížna: I, II, III obvod 4524 22 10 • 4525 78 01 • 4444 11 88 • 0911 99 84 44 Fadruszová: I, IV, V obvod 6541 14 10 • 6541 14 15 • 4444 11 77 • 0911 99 74 44

PRE 5 - 6 OSÔB 10,00 €

plnené syrové okraje šunka, šampiňóny, mozzarella a jedna prísada podľa vášho výberu

BA 16-48 STRANA - 06

94-224 321160200 02-0042

oprava šijacích strojov


VoĹ&#x2C6;avĂ˝ prĂ­bytok si mĂ´Ĺžete jednoducho pripraviĹĽ pomocou aromatickĂ˝ch vreciek pripevnenĂ˝ch k teplĂŠmu radiPokoj, usmiate tvĂĄre, radostnĂŠ stretnutia, nedoÄ?kavĂŠ ĂĄtoru. PlĂĄtennĂŠ vrecúťka naplnenĂŠ klinÄ?ekmi, ĹĄkoricou, deti, svetielka a vĂ´ne. To je adventnĂ˝ Ä?as. VĂ´Ĺ&#x2C6;a orechov, badiĂĄnom Ä?i inĂ˝m voĹ&#x2C6;avĂ˝m korenĂ­m postupne uvoÄžĹ&#x2C6;ujĂş badiĂĄnu, vanilky, ĹĄkorice, ale aj varenĂŠho vĂ­nka nĂĄm kaĹž- prĂ­jemnĂş vĂ´Ĺ&#x2C6;u. dĂ˝ deĹ&#x2C6; pripomĂ­najĂş blĂ­Ĺžiaci sa Ĺ tedrĂ˝ deĹ&#x2C6;. VĂ´Ĺ&#x2C6;a intenzĂ­v- Ak do nich pridĂĄte kĂ´ru z pomaranÄ?ov, jej vĂ´Ĺ&#x2C6;a vĂĄs povzbudĂ­ pri prĂĄci. Ak sa vĂĄm vreckĂĄ nechce plniĹĽ, tak kĂ´ru ne vplĂ˝va na nĂĄladu Ä?loveka. LevanduÄža upokojuje, rozmarĂ­n a Ä?okolĂĄda pĂ´sobia an- z citrusov jednoducho poloĹžte na radiĂĄtor. Alebo naĹ&#x2C6; tidepresĂ­vne, citrĂłn zas zvyĹĄuje pracovnĂ˝ vĂ˝kon. Koncen- poloĹžte misku s vodou, do ktorej kvapnete pĂĄr kvapiek trĂĄciu a sĂşstredenie podporujĂş bazalka a mäta, ĹĄkorica ĂŠterickĂŠho oleja. Pomocou ĂŠterickĂ˝ch olejov (prĂ­rodnĂ˝ extrakt rastlĂ­n, kvetĂ­n, zas zĂştulnĂ­ domov.

gazdinka radĂ­

VĂ´Ĺ&#x2C6;a adventu

drevĂ­n) byt nielen prevoniate, ale aj vyÄ?istĂ­te. Okrem relaxaÄ?nĂ˝ch a lieÄ?ivĂ˝ch ĂşÄ?inkov majĂş aj vynikajĂşce dezinfekÄ?nĂŠ vlastnosti - sĂş tieĹž veÄžmi dobrĂ˝ likvidĂĄtori baktĂŠrii. DrevenĂŠ podlahy Ä?i kachliÄ?ky voĹ&#x2C6;avo vydrhnete, ak do vody kvapneme 5-7 kvapiek oleja. V tomto obdobĂ­ odporĂşÄ?am mix borovica- levanduÄža alebo pomaranÄ? - vanilka. A eĹĄte nieÄ?o, najkrajĹĄia vĂ´Ĺ&#x2C6;a, ktorĂĄ vĂĄs vĹždy upokojĂ­ a dobije pozitĂ­vnou energiou, je vĂ´Ĺ&#x2C6;a blĂ­zkeho Ä?loveka. Preto rodinnĂŠ objatie nevynechajte ani jeden deĹ&#x2C6; v ro-ku. gazdinka Evka

Vtip: Dve babky sa rozprĂĄvajĂş: â&#x20AC;&#x17E;MĂ´j manĹžel je hroznĂ˝. VÄ?era volal do susedov, akĂŠ majĂş Ä?Ă­slo telefĂłnu.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;No mĂ´j je eĹĄte horĹĄĂ­. Predal auto, aby mal na benzĂ­n!â&#x20AC;&#x153; Konfucius: â&#x20AC;&#x17E;Ten, kto chce byĹĽ v trvalom ĹĄĹĽastĂ­ a porozumenĂ­, sa musĂ­ Ä?asto meniĹĽ.â&#x20AC;&#x153;

7

na rovinu

s Alojzom Hlinom

... s predsedom KDH o odkaze Novembra 1989, o  Ăşlohe mladĂ˝ch ÄžudĂ­ pri oÄ?iste naĹĄej spoloÄ?nosti, ale aj o â&#x20AC;&#x17E;unesenom ĹĄtĂĄteâ&#x20AC;&#x153;. VyzĂ˝vate obÄ?anov, aby sme spoloÄ?ne dokonÄ?ili November 89. Ä&#x152;o by sme preto mali spraviĹĽ? V  Novembri 89 zjednoduĹĄene Äžudia chceli, aby papalĂĄĹĄi nekradli cement na svoje sĂşkromnĂŠ chaty, dnes vĹĄak â&#x20AC;&#x17E;feĹĄĂĄciâ&#x20AC;&#x153; kradnĂş miliardy a  stavajĂş si vily na hradnom kopci v  Bratislave. Toto sme urÄ?ite nechceli. Je potrebnĂŠ November dokonÄ?iĹĽ. Nastal Ä?as na zmenu, nestal Ä?as na NovĂ˝ November. Ä˝udia by nemali rezignovaĹĽ. Ten stav, ktorĂ˝ je teraz, nie je nemennĂ˝. DĂĄ sa to zmeniĹĽ. Ä˝udia to mĂ´Ĺžu zmeniĹĽ ĂşÄ?asĹĽou vo voÄžbĂĄch, ale aj aktĂ­vnou Ä?innosĹĽou v obÄ?ianskom priestore.

STENOVĂ&#x2030; VĂ&#x2030; NĂ BYTKO

DĂ TOVĂ&#x2030;

Staviate na tom, Ĺže naĹĄou nĂĄdejou sĂş mladĂ­ Äžudia. NeobĂĄvate sa, Ĺže ich uĹž aĹž tak osud naĹĄej spoloÄ?nosti nezaujĂ­ma? Je to aj o mladĂ˝ch ÄžuÄ?och, o ich budĂşcnosti. To, ako to â&#x20AC;&#x17E;fungujeâ&#x20AC;&#x153; teraz, je neudrĹžateÄžnĂŠ. MusĂ­ sa to zmeniĹĽ. Ak mĂĄme radi naĹĄu krajinu, musĂ­me jej chcieĹĽ pomĂ´cĹĽ. Potrebuje to. NemĂ´Ĺžu sa vĹĄetci mladĂ­ Äžudia vysĹĽahovaĹĽ. Doma je doma. Chcem veriĹĽ, Ĺže v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och je energia a zĂĄujem veci meniĹĽ.

ZBRANOVĂ&#x2030;

â&#x20AC;&#x17E; ABY STE NIKDY NEPRIĹ LI O SVOJE CENNOSTI! â&#x20AC;&#x153;

Ä&#x152;o si myslĂ­te o ťtĂĄte, v  ktorom je oznĂĄmenie o  podozrenĂ­ z  korupcie sprevĂĄdzanĂŠ perzekĂşciou zo strany ĹĄtĂĄtnej moci? MyslĂ­m si, Ĺže takĂ˝to ĹĄtĂĄt bol unesenĂ˝. NepatrĂ­ uĹž obÄ?anom. A  bude sa to zhorĹĄovaĹĽ. A  najhorĹĄie na tom je to, Ĺže zaÄ?ne pĂ´sobiĹĽ aj tzv. Ĺ tokholmskĂ˝ syndrĂłm a to, Ĺže obeĹĽ zaÄ?ne maĹĽ rada svojho Ăşnoscu. NiektorĂ­ naĹĄi Äžudia ĹžiaÄž politikom, ktorĂ­ uniesli nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt, tlieskajĂş. Boli by ste za to, aby politici, ktorĂ˝m bola dokĂĄzanĂĄ (legĂĄlne a  spravodlivo) korupcia, uĹž nikdy sa  nesmeli uchĂĄdzaĹĽ o politickĂŠ funkcie? Ă no. red

Ă&#x2030; KOMOROV PANIC ROOM

 

   

 

 (XURVDIH[FLHUQ\LQGG

ORNĂ&#x2030;

OHNOVZD

1216723     

BA 16-48 STRANA - 07321160194

NA SPISY


6 9

8 5 1 3 9

8 3 1 8 7

3 2

výzva

2 9

7

2 3 6

3 9 1 5 8

Ivan BroŞík

MalĂ­ programĂĄtori pozor, Hodina kĂłdu je tu CelosvetovĂĄ iniciatĂ­va Hodina kĂłdu, ktorĂş organizuje neziskovĂĄ organizĂĄcia Code.org s podporou spoloÄ?nosti Microsoft sa bude tento rok konaĹĽ v týŞdni od 5. do 11. decembra. Deti, ĹĄtudenti aj dospelĂ­ si tak mĂ´Ĺžu vyskúťaĹĽ zĂĄklady programovania a pripojiĹĽ sa k mnohĂ˝m znĂĄmym osobnostiam ako Barack Obama, Mark Zuckerberg Ä?i Bill Gates. Na Slovensku sa do iniciatĂ­vy minulĂ˝ rok zapojila naprĂ­klad olympioniÄ?ka Danka BartekovĂĄ, spisovateÄžka Petra NagyovĂĄ-DĹžerengovĂĄ, herec Juraj Kemka Ä?i choreograf Jaro Bekr. â&#x20AC;&#x17E;Aj tento rok sme sa stali partnerom organizĂĄcie Code.org, aby sme vÄ?aka Minecraftu a  Hodine kĂłdu posunuli poÄ?Ă­taÄ?ovĂş vedu bliŞťie k miliĂłnom mladĂ˝ch ÄžudĂ­ na celom svete,â&#x20AC;&#x153; povedal Satya Nadella, vĂ˝konnĂ˝ riaditeÄž spoloÄ?nosti Microsoft. â&#x20AC;&#x17E;InĹĄpirovala ma generĂĄcia Minecraft, ktorĂĄ sa nevidĂ­ na  pozĂ­cii hrĂĄÄ?ov hry, ale na  pozĂ­cii, kde tvoria novĂ˝ vysnĂ­vanĂ˝ svet. Toto je generĂĄcia, ktorĂĄ bude tvoriĹĽ, budovaĹĽ a vytvĂĄraĹĽ naĹĄu budĂşcnosĹĽ a spoloÄ?ne im mĂ´Ĺžeme priblĂ­ĹžiĹĽ poÄ?Ă­taÄ?ovĂŠ myslenie a  pomĂ´cĹĽ nadobudnúż zruÄ?nosti na rieĹĄenie problĂŠmov, aby sa dokĂĄzali chopiĹĽ prĂ­leĹžitostĂ­, ktorĂŠ ich Ä?akajĂş,â&#x20AC;&#x153; dodal Satya Nadella.

Vytvorte si vlastnĂş hru

Do Hodiny kĂłdu sa mĂ´Ĺže zapojiĹĽ akĂĄkoÄžvek ĹĄkola alebo zĂĄujmovĂ˝ krúŞok. UÄ?itelia mĂ´Ĺžu prihlĂĄsiĹĽ svoju triedu cez jednoduchĂ˝ formulĂĄr na strĂĄnke www. hourofcode.com/us/sk a absolvovaĹĽ so ĹĄtudentmi Hodinu kĂłdu poÄ?as vyuÄ?ovania, priÄ?om po registrĂĄcii sa ich ĹĄkola zobrazĂ­ aj na globĂĄlnej mape. SamotnĂŠ lekcie sĂş ĹĄpeciĂĄlne navrhnutĂŠ tak, aby pomocou vizuĂĄlneho programovania deĹĽom pomohli veÄžmi rĂ˝chlo pochopiĹĽ zĂĄklady fungovania programovacĂ­ch jazykov. â&#x20AC;&#x17E;TohtoroÄ?nĂĄ novĂĄ lekcia Minecraft prinĂĄĹĄa do Hodiny kĂłdu jemne pozmenenĂ˝ postup, kedy sa deti v prvej fĂĄze nauÄ?ia zĂĄklady vizuĂĄlneho programovania a nĂĄsledne v druhej fĂĄze dostanĂş moĹžnosĹĽ vytvoriĹĽ si vlastnĂ˝ svet v  prostredĂ­ Minecraft, kde vyuĹžijĂş to, Ä?o sa predtĂ˝m nauÄ?ili,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ Zuzana MolÄ?anovĂĄ, manaŞÊrka akademickĂ˝ch programov v Microsoft Ä&#x152;eskĂĄ republika a Slovensko. Deti sa vĹĄak mĂ´Ĺžu zapojiĹĽ aj do programovania v prostredĂ­ Ä?alĹĄĂ­ch znĂĄmych svetov, ako je naprĂ­klad Star Wars, Angry Birds, Frozen Ä?i Moana. KaĹždĂ˝, kto ĂşspeĹĄne dokonÄ?Ă­ aspoĹ&#x2C6; jednu z dostupnĂ˝ch lekciĂ­, automaticky zĂ­ska medzinĂĄrodnĂ˝ certiďŹ kĂĄt o absolvovanĂ­ Hodiny kĂłdu. ib

prĂĄvnik radĂ­

KĂşpa tovaru cez internet

â&#x20AC;&#x17E;DobrĂ˝ deĹ&#x2C6;, objednala som si v rĂĄmci Slovenskej republiky cez internet tovar, ktorĂ˝ mi bol riadne doruÄ?enĂ˝ v  dodacej lehote, a to na dvakrĂĄt, nakoÄžko sa tovar skladal z viacerĂ˝ch Ä?astĂ­. NakoÄžko tovar nezodpovedal mojim predJuDr. Peter stavĂĄm, oznĂĄmila som emailom RokaĹĄ predĂĄvajĂşcemu, Ĺže mĂĄm zĂĄujem

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂ&#x2C6;N

tovar vrĂĄtiĹĽ. PredĂĄvajĂşci mi odpovedal, Ĺže od kĂşpnej zmluvy moĹžno odstĂşpiĹĽ iba v lehote 14 dnĂ­ od prevzatia tovaru, priÄ?om od dodania prvej Ä?asti tovaru uplynuli 3 týŞdne a spolu s emailom mi zaslal svoje obchodnĂŠ podmienky. Pri objednĂĄvke tovaru, ani pri jej potvrdenĂ­ alebo prevzatĂ­ tovaru som obchodnĂŠ podmienky nemala k dispozĂ­cii (na webovej strĂĄnke sa nenachĂĄdzajĂş) a ani o lehote, v ktorej mĂ´Ĺžem odstĂşpiĹĽ od zmluvy som nebola informovanĂĄ. Je takĂ˝to postup predĂĄvajĂşceho sprĂĄvny? NemĂĄm moĹžnosĹĽ dodatoÄ?ne vrĂĄtiĹĽ tovar, ak som o lehote na odstĂşpenie od zmluvy nebola informovanĂĄ predĂĄvajĂşcim? MĂĄm prĂĄvo na vrĂĄtenie kĂşpnej ceny? Ä&#x17D;akujem, VaĹĄa Ä?itateÄžka Eva.â&#x20AC;&#x153; VĂĄĹženĂĄ Ä?itateÄžka, v prĂ­pade kĂşpy tovaru cez internet sa zmluvnĂŠ vzĹĽa-

$FTUPWBOJF VeÄ?nĂŠ mesto RĂ­m

Teraz len za

245 â&#x201A;Ź

169 â&#x201A;Ź

32%

Na 5 dĹ&#x2C6;ovom poznĂĄvacom zĂĄjazde navĹĄtĂ­vite veÄ?nĂŠ mesto, ktorĂŠ dĂ˝cha histĂłriou zo vĹĄetkĂ˝ch strĂĄn, nespoÄ?etnĂ˝m mnoĹžstvom pamiatok, ktorĂŠ sĂş dielom svetoznĂĄmych umelcov. TermĂ­n: 27.4.-1.5.2017. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a autobusovĂş dopravu, ubytovanie s raĹ&#x2C6;ajkami, sluĹžby sprievodcu.

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

35,50 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

46%

JarnĂ˝ jednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava luxusnĂ˝m vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava

Flora Olomouc

ArgĂĄnovĂ˝ olej sada na pĂ´vodnĂĄ ce

34,90 â&#x201A;Ź

-43% Argan Ă&#x2013;l na skrĂĄĹĄlenie pokoĹžky a udrĹžanie mladistvĂŠho vzhÄžadu.KozmetickĂĄ sada obsahuje: dennĂ˝ pleĹĽovĂ˝ krĂŠm (125 ml), noÄ?nĂ˝ pleĹĽovĂ˝ krĂŠm (125 ml), telovĂŠ mlieko (250 ml), sprchovĂ˝ gĂŠl novĂĄ cena ĹĄampĂłn (250 ml).

19,90 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

MenĹĄtruaÄ?nĂ˝ kalĂ­ĹĄok na pĂ´vodnĂĄ ce

17,99 â&#x201A;Ź

Teraz len za

35 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

44%

JednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do Olomouca na zĂĄhradnĂ­cku vĂ˝stavu FLORA. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava luxusnĂ˝m vozidlom znaÄ?ky Mercedes, technickĂ˝ sprievodca. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 22.04.2017, Bratislava

novĂĄ

7,99 â&#x201A;Ź

Karneval v BenĂĄtkach Teraz len za

85 â&#x201A;Ź

49 â&#x201A;Ź

-56% NajÄ?istejĹĄia a najkomfortnejĹĄia dĂĄmska hygienickĂĄ pomĂ´cka. VyrobenĂ˝ z kvalitnĂŠho lekĂĄrskeho silikĂłnu. VeÄžkosĹĽ S a L. cena

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

43%

ZaĹžite jedineÄ?nĂş atmosfĂŠru svetoznĂĄmeho BenĂĄtskeho karnevalu a preĹžite najväÄ?ĹĄie faĹĄiangovĂŠ divadlo masiek. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a autobusovĂş dopravu a sluĹžby sprievodcu. TermĂ­n: 21.02.2017 - 23.02.2017 NĂĄstupnĂŠ miesto: Bratislava

www.megazlava.sk Ä&#x152;o je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po â&#x20AC;&#x201C; Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

BA 16-48 STRANA - 08

hy medzi predĂĄvajĂşcim a kupujĂşcim riadia predovĹĄetkĂ˝m zĂĄkonom Ä?. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteÄža pri predaji tovaru alebo poskytovanĂ­ sluĹžieb na zĂĄklade zmluvy uzavretej na diaÄžku alebo zmluvy uzavretej mimo prevĂĄdzkovĂ˝ch priestorov predĂĄvajĂşceho v  platnom znenĂ­. PĂ´jde o tzv. spotrebiteÄžskĂ˝ vzĹĽah, v ktorom kupujĂşci vystupuje ako spotrebiteÄž, za predpokladu, Ĺže ide o fyzickĂş osobu, ktorĂĄ pri uzatvĂĄranĂ­ a plnenĂ­ spotrebiteÄžskej zmluvy nekonĂĄ v rĂĄmci predmetu svojej podnikateÄžskej Ä?innosti, zamestnania alebo povolania. V  zmysle uvedenĂŠho zĂĄkona je v  prvom rade predĂĄvajĂşci povinnĂ˝ pred uzavretĂ­m kĂşpnej zmluvy na diaÄžku informovaĹĽ spotrebiteÄža pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane


dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. To znamená, že vám vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy v 14-dňoo jeho práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach a lehote a postupe vej lehote, ktorá začala plynúť odo dňa dodatočného splnenia si pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že pre- informačnej povinnosti predávajúcim (t.j. od doručenia obchodných dávajúci spotrebiteľovi poskytol riadne a včas uvedené informácie, podmienok). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bolo je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúceho najneuzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak, pokiaľ skôr v posledný deň určenej lehoty. si predávajúci svoju informačnú povinnosť riadne nesplnil a posky- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že tovar sa potol dané informácie spotrebiteľovi až dodatočne, najneskôr však do važuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo 12 mesiacov od začatia plynutia 14-dňovej lehoty na odstúpenie od ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo objednaného tovaru. To znamená, že ak sa dodáva tovar pozostáva-

Právnik radí

pokračovanie

júci z viacerých dielov alebo kusov, za prevzatý sa tovar považuje okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu a až od daného momentu plynie 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ dôjde k platnému odstúpeniu od zmluvy v zmysle vyššie uvedeného, predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. JUDr. Peter Rokaš Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Vtip: Malý Miško radostne volá: ,, Mamička ja som sa už naučil písať!“ ,,Áno, drobec? To je výborné!“ Poteší sa mamička. ,,A čo si napísal?“ ,,Čo ja viem, čítať ešte neviem.“ Ján Kostra: „Buď trpezlivý. Porozumenie nech Ťa vždy sprevádza, keď skúmaš, čo bolí. Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.“

tradície

9

na Slovensku

321160199

Stridžie dni

Auto Ideal s.r.o., Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava, tel.: 02/49 115 211, www.autoideal.sk DACIA_GAMA_297x210_SK_2.indd 1 DACIA_GAMA_297x210_SK_2.indd 1

09.11.16 17:03 09.11.16 17:03

STANICA TECHNICKEJ KONTROLY

TK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

321160198

SK

BA 16-48 STRANA - 09

Katarína bola tento rok taká nejaká nijaká – ani na ľade, ani na blate. Skôr však pekná. Nič nenasvedčovalo tomu, že práve v súvislosti s  týmto menom sa u  nás už tradične začínajú takzvané „stridžie dni“. Zvýšená aktivita nepriaznivých síl sa viazala hlavne na „stridžie dni“, ktoré začínali na Katarínu (25.11.) a končili v deň zimného slnovratu, na Tomáša (21.12.). Za obdobie popretkávané zlými čarami a mágiou sa tak považovali aj Ondrej (30. novembra), Barbora (4. decembra), Mikuláš (6. decembra) a Lucia (13. decembra).V tieto dni mali ženy zakázané priasť, tkať, šiť a párať perie. Žena, ktorá vošla ráno prvá do cudzieho domu, bola považovaná za strigu. Keď vošiel do domu muž v kožuchu, znamenalo to chorobu. Predvianočné obdobie bolo plné ochrannej a ľúbostnej mágie, dodržiavania poverových príkazov a zákazov. Mikuláš je v súčasnosti asi najznámejším zo stridžích dní, deti si večer položia na oblok vyumývané čižmy a ráno v nich nájdu balíček sladkostí. Tento deň má tradíciu ešte v pohanských sviatkoch, postavy fúzatého Mikuláša v kožuchu naruby, čerta a anjela pripomínajúceho Barborku alebo Luciu sa objavili až v 19. storočí. Najvýznamnejším zo stridžích dní bola Lucia, v minulosti sa s ňou vždy spájali ochranné obyčaje a veštby. Najviac stríg a bosoriek sa potulovalo po dedinách práve v tento deň, verilo sa, že o polnoci mútia pod mostami mlieko. Pastieri ich odháňali trúbením a práskaním bičov z chotára aj krížnych ciest. Na dvere domov, stajní a hospodárskych budov ľudia kreslili svätenou vodou kríže, jedli cesnak a dávali ho dokonca spolu s chlebom aj zvieratám. Po domoch chodievali „Lucky“ oblečené v bielych šatách s pomúčenými tvárami, ometajúc steny štetkou alebo husím krídlom. Poverové úkony v rámci stridžích dní sa vykonávali na dedinách ešte v 30. rokoch 20. storočia, dodnes sú súčasťou folklóru a stretnúť sa s nimi môžete hlavne v skanzenoch a múzeách, ktoré pripravujú sezónne podujatia v rámci ľudového zvykoslovia. ib


6 2 5

8 7

5 3 8 2

7 1 6 8 7 9 7 3 6 2 5 9 1 1 3 8 6

zabudnutĂŠ remeslĂĄ

MedovnikĂĄrstvo

stupom Ä?asu, v 17. a 18. storoÄ?Ă­ vznikli Ä?alĹĄie cechy aj v Trnave, Banskej Bystrici, Kremnici, Bardejove, KoĹĄiciach. SladkĂŠ remeslo sa v EurĂłpe Med sa ako zĂĄkladnĂĄ zloĹžka pri vĂ˝robe medovnĂ­kov skuobjavilo uĹž v rannom stre- poval zĂĄroveĹ&#x2C6; s plĂĄstmi, takĹže sa medovnikĂĄri Ä?asto vedoveku, priÄ?om vĂ˝raznejĹĄĂ­ novali aj voskĂĄrskemu remeslu â&#x20AC;&#x201C; vĂ˝robe svieÄ?ok, fakieÄž a rozmach zaznamenalo v 14. Ä?alĹĄĂ­ch vĂ˝robkov z vosku. storoÄ?Ă­ s rozvojom cechovĂŠ- MedovnĂ­ky sa najskĂ´r vyrĂĄbali v reliĂŠfnej podobe, keÄ? sa ho hnutia. cesto vtlĂĄÄ?alo do plytkĂ˝ch foriem z hruĹĄkovĂŠho dreva. Cesto PrvĂ˝ medovnikĂĄrsky cech zĂ­skalo koneÄ?nĂ˝ tvar a bohatĂş vĂ˝zdobu, potom sa z formy v Uhorsku bol zaloĹženĂ˝ v opatrne vybralo a upieklo. MotĂ­vy boli rĂ´zne, priÄ?om kaĹždĂ˝ roku 1619 v  Bratislave. Po- lepĹĄĂ­ majster chcel maĹĽ svoje originĂĄlne nĂĄmety a tvary.

NajobĞúbenejĹĄie, v tvare srdca, jazdca na koni (husĂĄra), bĂĄbätka, konĂ­ka Ä?i bĂĄbiky sa napokon stali najprepracovanejĹĄie. OriginĂĄlnou pochúżkou boli medovnĂ­ky okrĂşhleho tvaru s otvorom v strede, tzv â&#x20AC;&#x17E;pĂĄgleâ&#x20AC;&#x153;, ktorĂŠ sa napichovali na drevenĂŠ ĹĄable, a tak sa ponĂşkali zĂĄkaznĂ­kom. MedovnĂ­ky (pernĂ­ky) uskladĹ&#x2C6;ujeme v plechovĂ˝ch krabiciach v suchĂ˝ch a chladnĂ˝ch miestnostiach, tak si pernĂ­ky uchovĂĄvajĂş dobrĂş vĂ´Ĺ&#x2C6;u i chuĹĽ, krehkosĹĽ i vlĂĄÄ?nosĹĽ. PernĂ­ky a medovĂŠ peÄ?ivo sĂş zdraviu prospeĹĄnĂŠ aj za vĂ˝datnĂ˝m mastnĂ˝m obedom ( obsah glukĂłzy nachĂĄdzajĂşci sa v medovom peÄ?ive napomĂĄha zuĹžitkovaniu tukov). ib

viete, Ĺže?

... Ä?o moĹžno nevieme

viete, Şe? analýza mayskej nådo-

ZUBNĂ AMBULANCIA StromovĂĄ 16, Bratislava - KramĂĄre (pri Terne) p.s.: my zuby neĹĽahĂĄme, mi ich lieÄ?ime

0905 662 407, www.simkovicova.sk

WWW.VENI-VIDI.SK

15-0007

OBJEDNAJTE SA NA TEL. Ä&#x152;Ă?SLE:

0911 413 682

321160004-6

prijíma nových pacientov

  

  

   I. slĂĄvnostnĂĄ veÄ?era: PolnoÄ?nĂĄ kapustnica VĂ­no biele, minerĂĄlka PagĂĄÄ?iky, kĂĄviÄ?ka Program: TaneÄ?nĂŠ vystĂşpenie: Hector Laco a Diablita DJ Oscho, Tombola, OhĹ&#x2C6;ostroj

hÄžadĂĄme kolportĂŠrov

Rezervåcia: 02/4497 0507 Info@horskyhotel-eva.sk Horský hotel Eva, Svätý Jur

Volajte 0907 887 362,

na roznos novĂ­n poÄ?as vĂ­kendov Po - Pia od 8.30 do 16.30

51-0551

viete, Ĺže?

naĹĄe â&#x20AC;&#x17E;ĹĄampanskĂŠâ&#x20AC;&#x153;, vyrĂĄbanĂŠ na juhu Slovenska je sĂ­ce â&#x20AC;&#x17E;ibaâ&#x20AC;&#x153; ĹĄumivĂŠ vĂ­no, ale receptĂşra pochĂĄdza z oblasti Champagne? ZaÄ?alo sa vyrĂĄbaĹĽ uĹž v  roku 1825 podÄža originĂĄlnej receptĂşry. VĹĄetko mal â&#x20AC;&#x17E;na svedomĂ­â&#x20AC;&#x153; mladĂ˝ vojak Johann Hubert, ktorĂ˝ sa na ceste domov z vojny vracal cez Slovensko, kde sa zaĞúbil do sleÄ?ny PaulĂ­ny. NapoleonskĂ˝ vojak veÄžmi dobre poznal tajomstvo vĂ˝roby ĹĄampanskĂŠho, preto zaloĹžil spolu so svojou lĂĄskou v PreĹĄporku prvĂş vĂ˝robĹ&#x2C6;u sektov, ktorĂĄ fungovala mimo Ăşzemia FrancĂşzska. V skutoÄ?nosti sĂ­ce Johann ďŹ rmu nezaloĹžil, ale ďŹ guroval v nej ako jeden z majiteÄžov. KeÄ? v roku 1882 Johanna postihla ĹĽaĹžkĂĄ choroba, ktorej podÄžahol ako 33 roÄ?nĂ˝, PaulĂ­na prebrala vedenie podniku. SamotnĂ˝ cisĂĄr FrantiĹĄek Jozef I. v roku 1896 ohodnotil sekt so slovami: â&#x20AC;&#x17E;Toto ĹĄampanskĂŠ je vynikajĂşce.â&#x20AC;&#x153;

NovootvorenĂĄ

 

by odhalila stopy nikotĂ­nu? Ide o vĂ´bec prvĂ˝ pevnĂ˝, fyzickĂ˝ dĂ´kaz pouŞívania tabaku v starovekĂ˝ch kultĂşrach. KonkrĂŠtne pri Mayoch na to dosiaÄž poukazovali iba nĂĄpisy a maÄžby. OznĂĄmili to biochemik Dmitri Zagorevski z Rensselaer Polytechnic Institute v Troy a doktorandka antropolĂłgie Jennifer LoughmillerovĂĄ-NewmanovĂĄ z University at Albany (oboje ĹĄtĂĄt New York, USA). Rozhodli sa preveriĹĽ, Ä?i vyĹĄe 1300-roÄ?nĂĄ zdobenĂĄ nĂĄdoba z klasickĂŠho obdobia Mayov naozaj slúŞila k tomu, Ä?o na nej bolo napĂ­sanĂŠ hieroglyfmi: â&#x20AC;&#x17E;domov jeho (Ä?i jej) tabakuâ&#x20AC;&#x153;.

viete, Ĺže?

ak nemĂĄte doma Ĺžiaden dezinfekÄ?nĂ˝ prostriedok a spĂ´sobĂ­te si nejakĂŠ poranenie, pri ktorom hrozĂ­ zĂĄpal, tak pomĂ´Ĺže cukor? O tejto vlastnosti cukru naozaj len mĂĄlokto vie. ObyÄ?ajnĂ˝ cukor sa dĂĄ naozaj pouĹžiĹĽ ako dezinfekcia, ktorĂĄ zabĂ­ja baktĂŠrie a podporuje hojenie rĂĄn. Preto ho moĹžno bez obĂĄv pridaĹĽ naprĂ­klad do obväzu pre urĂ˝chlenie hojenia a na vstrebanie prebytoÄ?nej vlhkosti. S cukrom sa vĹĄak dajĂş efektĂ­vne odstraĹ&#x2C6;ovaĹĽ ĹĄkvrny. Na obleÄ?enĂ­, Ä?alĂşnenĂ­ i na kobercoch sa mĂ´Ĺžete fÄžakov zbaviĹĽ aj bez drahej chĂŠmie. NamoÄ?te zneÄ?istenĂŠ miesto v teplej vode a posypte ho sladkĂ˝mi kryĹĄtĂĄlmi. Po niekoÄžkĂ˝ch hodinĂĄch ĹĄkvrna zmizne.

viete, Ĺže? prepitnĂŠ, inak Äžudovo

75-137

â&#x20AC;&#x17E;tringeltâ&#x20AC;&#x153; z originĂĄlu (Trinkgeld) mĂĄ tieĹž svoje pravidlĂĄ? Ak ste na obede Ä?i veÄ?eri v zahraniÄ?Ă­, predtĂ˝m, neĹž budete chcieĹĽ odmeniĹĽ Ä?aĹĄnĂ­ka tringeltom, preverte si, Ä?i uĹž nie je zarĂĄtanĂ˝ v ĂşÄ?te. Ä&#x152;asto sa oznaÄ?uje tĂĄto daĹ&#x2C6; ako â&#x20AC;&#x17E;feeâ&#x20AC;&#x153;. Ak nie je, v prĂ­pade spokojnosti sa stanovuje vo výťke desaĹĽ percent, pri maximĂĄlnej spokojnosti pätnĂĄsĹĽ percent. Ale â&#x20AC;&#x201C; v Japonsku a mnohĂ˝ch Ä?alĹĄĂ­ch krajinĂĄch je â&#x20AC;&#x17E;tringeltâ&#x20AC;&#x153; zas nezdvorilou urĂĄĹžkou. internet

BA 16-48 STRANA - 10


veterinár radí

Trikrát meraj a raz kúp!

Živé zviera nie je vec, aj keď naši zákonodarcovia ako jediní a poslední v Európskej únii na to majú zjavne iný a dokonca hanebný názor. Trošku upravená ľudová Vždy budete musieť popri tom naďalej na deti dohliadať a múdrosť je pred Vianocami pri menších ratolestiach počítajte s tým, že starostlivosť o opäť aktuálna. Ak zvažujete psíka budete musieť prevziať do svojich rúk. živý darček pod stromček, Zrazu príde po sviatkoch bežný pracovný zhon – návrat do je to oveľa závažnejšie roz- škôlky, školy, práce. A psík zostáva sám doma. Cez Vianoce ho hodnutie, ako nákup čoho- obklopovali ľudia, teraz je však sám. Môže plakať a zavíjať koľvek, čo možno dokonca od žiaľu, alebo sa začne nudiť a „zábavu“ si už nájde. Vy sa aj do dvoch týždňov vrátiť. však po návrate domov nemusíte s jeho konaním stotožniť.

A jedného dňa pohár pretečie... a psík už nie je členom rodiny, ale jedným z mnohých, ktorí končia na ulici. Pes však nepochopí, prečo skončil na ulici. Veď by dal za svoju rodinu život. Preto nezabúdajte, že pes nie je hračka, ale priateľ a spoločník. No nie na pár dní, ale na niekoľko rokov. Na celý jeho psí život. Ak ste však prebrali všetko naozaj zodpovedne, potom napríklad miešanci z útulkov majú svoje mimoriadne čaro, sú vnímaví, poslušní, inteligentní a aj napriek tomu, čo si prežili, sú novej rodine oddaní. Nový domov zvieratka sa stane pre vás red i pre toho psíka tým najkrajším vianočným darom.

Vtip: Jožko ráno v izbičke plače a mamička za ním príde a pýta sa: „Prečo plačeš?“ A Jožko odpovie: „Zdalo sa mi, že nám zhorela škola.“ Mamička na to: „Veď to bol len sen.“ Jožko hovorí: „Prečo si myslíš, že plačem?“ Karl Ludwig Borne: „Bolesť je otcom a láska matkou múdrosti.“

HESTIA, n.o. ŠZ, ZS a ADOS

eko okienko

Ján Onduš

PRIJME KLIENTA - MUŽA

Vodiči špinavci – II

94-278

Poskytujeme sociálne služby ako domov sociálnych služieb (ŠZ) a zariadenie pre seniorov (ZS). Poskytujeme aj ošetrovateľské služby. Ambuluje u nás praktická lekárka, dochádza neurológ, psychiater, chirurg a urológ. Viac informácií nájdete na www.hestia.sk Ing. Dobrotková, MPH, riaditeľka, mobil: 0902 144 492 dobrotkova@stonline.sk, adresa: Bošániho 2, 841 02 Bratislava

Štýlové pánske Business Casual oblečenie V našej predajni nájdete všetko, čo úspešný muž potrebuje, aby vyzeral štýlovo

Otváracie hodiny: Po-Pia: 10:00 – 18:00 So: 9:00 – 12:00

Pozn. red.: Samotná obec Nitrianske Pravno návštevníkom už na prvý pohľad pripomína chvíle, keď sme krátko po páde železnej opony iba vzdychali nad námestíčkami v Rakúsku či v Nemecku!

... veľkosti až do 6XL

Foto: Námestie v Nitrianskom Pravne

Veracamicia

BA 16-48 STRANA - 11

94-279

 zľava platí na všetok tovar po predložení tohto letáku a nevzťahuje sa na už zlacnený tovar

V minulom článku som písal o vodičoch- špinavcoch, o konkrétnom znečistenom úseku (priekop vedľa cesty, odpočívadiel) medzi Nitrianskym Pravnom a obcou Vyšehradné (po koniec tabule Trenčiansky samosprávny kraj) na samotný kopec. Pri návrate domov na konci pracovného týždňa som zažil pocit spokojnosti a šťastia, keď tento úsek bol krásne vyčistený, (vedľa cesty plné vrecia odpadu, staré pneumatiky, atď.), radosť pozrieť, radosť v duši... Kto takto zodpovedne vyčistil, vyzbieral tento odpad po vodičoch - špinavcoch? Bolo ho tam viac než dosť!!! Pátral som cez rôzne úrady, až som našiel dobrodinca – človeka, ktorý má rád naše Slovensko. Je to pán starosta z obce Nitrianske Pravno v spolupráci s ľuďmi z obce a správou ciest Nitrianske Pravno. Starosta, ktorému daný úsek ani nepatrí (tak hovoria predpisy, vlastnícke vzťahy, nariadenia a pod.), ale ako starosta sa hanbil, že do jeho obce z turčianskej strany, do lona Hornej Nitry vedie takýto znečistený úsek cesty (dlhý asi 10km). Pánovi starostovi a  ľudom, ktorí sa pričinili svojou prácou na vyčistení krásneho kúta Hornej Nitry patrí veľké ĎAKUJEM a obdiv. Poznám a verím, že takýchto starostov a  aktívnych ľudí (skupín) pribúda. Je to veľmi dobre, že stále viac si začíname uvedomovať, čo nám pán Boh dal - krásny kúsok zeme v srdci Európy, nádhernú prírodu, vážme si to! A možno aj tí vodiči -špinavci sa zmenia a pochopia, že to, čo máme, je n a š e S L O V E N S K O, ktoré si musíme chrániť a nie ho ničiť, znečisťovať. Ďakujem, s pozdravom majme radi naše Slovensko. jo

Talianske košele 39,90 € Športové saká od 44,90 € Nohavice 39,90 €

Neváhajte a navštívte nás na Nám. 1. Mája 8 v Bratislave - oproti hotelu Tatra

11


9 4

5 5 6

6 9 2 1 1 3 7 9 4 6 7 6 4

dobrĂŠ rady

3 3

1 6 9 5 7

spoloÄ?nosĹĽ

Nezabudnime na Barborky

naĹĄe domĂĄcnosti. Nerobte si niÄ? z presnĂŠho dĂĄtumu mena Barbora â&#x20AC;&#x201C; 4. 12. Ak nestihnete narezaĹĽ vetviÄ?ky v tento deĹ&#x2C6;, niÄ? sa KĂşsok poĂŠzie jarnej prĂ­ro- nestane. V  naĹĄich domĂĄcnostiach je oveÄža teplejĹĄie, dy uprostred zimy, priamo predkovia tak nemrhali teplom pri kĂşrenĂ­ ako naĹĄe gev  Ä?ase vianoÄ?nĂ˝ch sviat- nerĂĄcie, preto â&#x20AC;&#x17E;BarborkĂĄmâ&#x20AC;&#x153; staÄ?ia aj dva týŞdne a nie kov â&#x20AC;&#x201C; to sĂş â&#x20AC;&#x17E;Barborkyâ&#x20AC;&#x153;. Je tri ako kedysi. to zauŞívanĂ˝ nĂĄzov pre TradiÄ?ne spoÄžahlivo vykvitnĂş konĂĄriky Ä?ereĹĄne a viĹĄne, odrezky drevĂ­n, ktorĂŠ by slivky, ale aj jablone. PoteĹĄĂ­ zlatĂ˝ dĂĄĹžÄ?, orgovĂĄn, kalina, nĂĄm mohli v  sprĂĄvnom trnka, breza Ä?i dokonca vĹ&#x2022;ba. Ä?ase zakvitnúż a oĹživiĹĽ tak Na odrezanie pouĹžite dobre nabrĂşsenĂ˝ Ä?istĂ˝ nĂ´Ĺž, nikdy

nie noĹžnice. Tie totiĹž stlaÄ?ia konĂĄrik tak, Ĺže nedokĂĄĹže â&#x20AC;&#x17E;piĹĽâ&#x20AC;&#x153; a Ä?oskoro uschne. Barborky potrebujĂş dostatok svetla, odstĂĄtu vodu treba pravidelne vymieĹ&#x2C6;aĹĽ a pozor, nikdy nie prievan! Ich krĂĄsu moĹžno predĺŞiĹĽ pouĹžitĂ­m výŞivy pre kvetiny, ktorĂş dostaneme v  kaĹždom kvetinĂĄrstve. OvocnĂŠ dreviny je vhodnĂŠ denne osvieĹžiĹĽ vodnĂ˝m rozpraĹĄovaÄ?om. Ak mĂĄte prĂ­liĹĄ suchĂ˝ byt, potom sa rozhodnite pre zlatĂ˝ dĂĄĹžÄ? â&#x20AC;&#x201C; urÄ?ite to zvlĂĄdne. RozkvitnutĂŠ Ä?ereĹĄĹ&#x2C6;ovĂŠ vetviÄ?ky symbolizujĂş Ä?istotu panny MĂĄrie a tak urÄ?ite patria do naĹĄich domĂĄcnostĂ­ red prĂĄve poÄ?as Vianoc.

Ivan BroŞík

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska o svätení nedele

&)*,-'5*(/-%.1").",3)8)-' "-.3 0)-'5 "-. 3%)-."%)*0= /+,'3 %-)",*0 3)")-'5==3,9--(%)#*03 ")"!%'.%$*3)-'5 32*0*0=3 4'/(.6.1$*3/<*0 37:<%";!*(%" 94-277

MilĂ­ bratia a sestry! DeĹ&#x2C6; PĂĄna je pre nĂĄs prĂ­leĹžitosĹĽou zastaviĹĽ sa, upriamiĹĽ pozornosĹĽ na Boha. â&#x20AC;&#x17E;Pamätaj, Ĺže mĂĄĹĄ svätiĹĽ sviatoÄ?nĂŠ dniâ&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ nĂĄm tretie BoĹžie prikĂĄzanie. TĂ˝mito sviatoÄ?nĂ˝mi dĹ&#x2C6;ami sĂş pre nĂĄs nedele: pripomĂ­najĂş nĂĄm deĹ&#x2C6; PĂĄnovho zmĹ&#x2022;tvychvstania a deĹ&#x2C6; zoslania Ducha SvätĂŠho. ZĂĄroveĹ&#x2C6; sĂş pre nĂĄs odkazom na biblickĂş sprĂĄvu o stvorenĂ­ sveta, po ktorom Boh na siedmy deĹ&#x2C6; odpoÄ?Ă­val. V minulosti bolo svätenie nedele v naĹĄej spoloÄ?nosti samozrejmosĹĽou. Dnes to tak, ĹžiaÄž, nie je. MnohĂ­ v nedeÄžu pracujĂş alebo chodia na nĂĄkupy. VznikĂĄ tak atmosfĂŠra, v ktorej sa preŞívanie sviatoÄ?nĂŠho dĹ&#x2C6;a nesviatoÄ?nĂ˝m spĂ´sobom javĂ­ ako beĹžnĂŠ a prijateÄžnĂŠ, a to dokonca aj pre veriacich katolĂ­kov. S tĂ˝m vĹĄak nemoĹžno sĂşhlasiĹĽ. ReĹĄpektovanie tretieho BoĹžieho prikĂĄzania aj dnes znamenĂĄ zasvätenie nedeÄžnĂŠho dĹ&#x2C6;a, teda oddych od prĂĄce a vzdanie vÄ?aky PĂĄnovi prostrednĂ­ctvom bohosluĹžby. MĂĄme za Ä?o Bohu Ä?akovaĹĽ a mĂĄme ho za Ä?o chvĂĄliĹĽ. KaĹždĂ˝ Ä?lovek potrebuje aj oddych od prĂĄce, ktorĂş konĂĄ poÄ?as týŞdĹ&#x2C6;a. Potrebuje venovaĹĽ Ä?as svojim blĂ­zkym, svojej rodine. V nedeÄžu by mala byĹĽ rodina spolu, nemalo by chĂ˝baĹĽ spoloÄ?nĂŠ stolovanie poÄ?as obeda, u veriacich spoloÄ?nĂĄ modlitba. VĹĄade naokolo vĹĄak vidĂ­me, Ĺže mnoho otcov musĂ­ pracovaĹĽ na stavbĂĄch Ä?i developerskĂ˝ch projektoch â&#x20AC;&#x201C; aj dva-tri týŞdne bez prestĂĄvky. ViacerĂŠ Ĺženy â&#x20AC;&#x201C; matky nemĂ´Ĺžu nedele preĹžiĹĽ s rodinou, lebo ich trĂĄvia v obchodnĂ˝ch prevĂĄdzkach. MusĂ­me si uvedomiĹĽ, Ĺže prvou obeĹĽou stierania rozdielov medzi pracovnĂ˝mi dĹ&#x2C6;ami a nedeÄžou â&#x20AC;&#x201C; je rodina. Obraciame sa na vĂĄs, drahĂ­ veriaci, aby ste nĂĄs podporili v ĂşsilĂ­ o lepĹĄie preŞívanie nedele. Apelujme spoloÄ?ne na predstaviteÄžov politickĂ˝ch strĂĄn, ale aj na miestne samosprĂĄvy a podnikateÄžov, aby pri rozhodovanĂ­ o otvĂĄracĂ­ch hodinĂĄch neposielali v nedeÄžu matky a otcov do zamestnania. NezabĂşdajme vĹĄak, Ĺže ak â&#x20AC;&#x201C; ako kresĹĽania katolĂ­ci â&#x20AC;&#x201C; nezmenĂ­me svoje nĂĄvyky a s nimi sĂşvisiace nĂĄroky na druhĂ˝ch â&#x20AC;&#x201C; nadarmo budeme vyzĂ˝vaĹĽ obÄ?ianskych predstaviteÄžov, aby upravili pravidlĂĄ nedeÄžnĂŠho predaja. Preto vĂĄs, drahĂ­ bratia a sestry, prosĂ­me: venujme nedeÄžu Bohu a svojej rodine. ZĂşÄ?astnime sa na bohosluĹžbe. NavĹĄtĂ­vme prĂ­buznĂ˝ch a priateÄžov, najmä starĂ˝ch, chorĂ˝ch a nevlĂĄdnych. OddĂ˝chnime si. NechoÄ?me v nedeÄžu nakupovaĹĽ. NezabĂşdajme, Ĺže aj kaĹždĂ˝ predavaÄ? mĂĄ svoju rodinu a v nedeÄžu niekomu chĂ˝ba. Nech vĂĄs neustĂĄle poĹžehnĂĄva a ochraĹ&#x2C6;uje VĹĄemohĂşci Boh, Otec i Syn i Duch SvätĂ˝. Biskupi Slovenska (redakÄ?ne krĂĄtenĂŠ) ib

BA 16-48 STRANA - 12


Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

časti Bratislavy zistíte, že kedysi to bola samostatná obec, ktorá istý čas niesla aj pomenovanie Chorvátska Nová Ves. Prečo sa teraz, v zime, trošku nepodozvedať čosi o národe, ktorého pláže a more sú našim každoročným letným dovoDevínska Nová Ves pri Brati- lenkovým snom? slave očarí i dnes nedotknu- Expozícia SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku je tou krásou prírody a bez- zameraná najmä na prezentáciu hmotného a kultúrneho prostrednosťou miestnych dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku. Keď v 16. stoobyvateľov. Ak však začnete ročí priviedli cesty Chorvátov z pôvodnej balkánskej vlasti na pátrať po ďalších informáci- územie západného Slovenska, priniesli si so sebou svoj jazyk, ách z histórie tejto mestskej svoju vieru, zvyky, duchovnú a hmotnú kultúru. V tom čase

svet múzeí

bola pre toto územie typická zrubová konštrukcia drevených stavieb. V 17. storočí sa začali stavať domy hlinené, výnimočne sa objavili stavby z kameňa. Strechy boli pokryté slamou. Pre oživenie a zachovanie historického a etnického vedomia slovenských Chorvátov boli dôležité kontakty s Chorvátmi zo starej vlasti, chorvátskymi študentmi a pedagógmi. Táto dlhodobá výstava Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku predstavuje prácu chorvátskych kultúrnych spolkov a pôsobenie folklórnych súborov, ktorých hlavným cieľom je zachovanie živej chorvátskej kultúry – kultúrneho ib dedičstva predkov.

Vtip: Lekár vraví starej babke: „Nebojte sa, babička, mám pre vás zázračný liek. Po jeho užívaní omladnete o dvadsať rokov.“ „Joj, pán doktor, len aby som neprišla o dôchodok!“ Ernest Bloch: „Mnohí prišli vďaka peniazom o rozum, ale málokto ho vďaka nim získal.“

13

za život

Mária Demeterová

Zakúsiť radosť z obdarovania

PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY s dobrým úrokom

už od 0,007centa/ks volajte 0905 719 134

ໄ 0903 423 806

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Spoločnosť s licenciou NBS.

Máte finančné problémy, ste zadlžený a neviete ako sa z dlhov dostať ?

extra bonus

PRÍSPEVOK na dopravu

Naša spoločnosť vie ako Vám pomôcť a zbaviť sa dlhov, alebo exekúcie. Vlastníte nehnuteľnosť, byt, dom alebo pozemok? Odkúpime Vašu nehnuteľnosť s doživotným právom užívania a vy môžte naďalej žiť vo svojom domove. Neprekáža nám ak ste dôchodca, nezamestnaný, alebo študent „vieme pomôcť každému“. „Navyše je pre Vás všetko zdarma, aj poradenstvo.“

na pôvodná ce

6,99 €

-58%

Domáca pedikúra na pôvodná ce

17,99 €

-51%

Nosová svorka proti chrápaniu pre mužov aj ženy zo 100% silikónu, ktorá zaručí nerušený spánok. Dodáva sa v cestovnom puzdre so zradielkom. cena

Aj Vy chcete mať krásne a hladké chodidlá? Je tu Pedi Spin pre krásu a zdravie Vašich nôh. Pedi Spin odstraňuje suchú a popraskanú kožu v pohodlí Vášho nová cena domova.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

nová

2,99 €

Náplaste na chudnutie

8,99 €

Prístroj na čistenie uší

na pôvodná ce

9,99 €

Spoločnosť Shell prevádzkuje na Slovensku 80 čerpacích staníc prostredníctvom partnerských firiem. Staňte sa aj vy členom mladého a dynamického „tímu šampiónov” Shell!

na pôvodná ce

19,99 €

V súčasnosti hľadáme zamestnancov na túto pozíciu:

Usmievavý vonkajší predajca Zodpovedá za poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom na nádvorí čerpacej stanice a aktívne predáva palivá a iné produkty Shell. Do pracovnej náplne vonkajšieho predajcu patrí: ponúkať a vysvetľovať zákazníkom výhody palív Shell, čerpať palivo do ich vozidiel, kontrolovať hladinu prevádzkových kvapalín, vykonávať povinnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou čerpacej stanice a doplňovať tovar v súlade s pracovným plánom a s bezpečnostnými predpismi. Ide o prácu na zmeny alebo na skrátený pracovný úväzok.

Čo očakávame? Prozákaznícku orientáciu Príjemné vystupovanie

-61%

Používanie náplastí efektívne zabraňuje vstrebávaniu tukov, cukrov, škrobu a pomáha tlmiť prehnaný apetít. Prírodný urýchľovač s bylinkami nezaťažuje tráviaci nová cena systém.

Prístroj funguje ako vysávač! Jemne a šetrne odstráni prebytočný ušný maz či už potrebujete vyčistiť ušká svojmu dieťaťu alebo sebe.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

3,99 €

nová cena

7,99 €

Komunikatívnosť

Čo ponúkame? Možnosť okamžitého nástupu

Zľavy na palivo

Stále zamestnanie s garantovaným mesačným platom

Odmenou za vynikajúci pracovný výkon je možnosť navštíviť výrobnú továreň Ferrari v talianskom Maranelle alebo sa zúčastniť na pretekoch Formuly 1 v Európe či spoznať iné úžasné miesto na svete

Priateľské prostredie v rámci malého tímu spolupracovníkov Príležitosť pre vzdelávanie a možnosť kariérneho rastu

-61%

Zmysel pre zodpovednosť

Odmeny podla výkonu Aktívne motivačné programy

Zaujala vás naša ponuka? Pošlite motivačný list so svojím životopisom a fotografiou na čerpaciu stanicu Shell alebo na e-mail: Čerpacia stanica Shell: E-mail:

Dvojkrížna a Drieňová

shell8212@csshell.net

BA 16-48 STRANA - 13

36-0018

STOP chrápaniu

Naštartujte svoju kariéru v spoločnosti Shell, jednej z najuznávanejších fi riem na svete! Hľadáme kolegov s dobrými komunikačnými schopnosťami, pozitívnym prístupom k práci a talentom predávať. Ostatné potrebné vedomosti vás naučíme!

94-263

Kontaktujte nás www.pssp.sk, zavolajte 0944 147 991 alebo navštívte na Záhradníckej 27, Bratislava – Staré mesto. Tešíme sa na Vás a spolu vyriešime všetky problémy.

s ručením

Tel.: 0917 648 441

10-0051

Prvá solidárna spoločnosť, s.r.o.

51-0531

!!!AKCIA!!!

DISTRIBÚCIA LETÁKOV

krátkodobé • strednodobé • dlhodobé RÝCHLE A VÝHODNÉ

Rozžiarené detské oči, deti, ktoré s roztraseným hlasom spievajú naučenú pesničku či básničku pred svätým Mikulášom... Kto z nás by si na to nespomínal? Je tu ten čas, kedy sa usilujeme obdarovať a urobiť radosť našim blízkym, priateľom a  predovšetkým deťom. Obdarovanie však môže mať aj inú podobu. Napríklad čo tak obdarovať našou pomocou a pozornosťou budúcu matku, ktorá je v krajnej životnej núdzi a nestretla sa s podporou okolia? Mladú mamičku, alebo aj tehotnú matku dvoch detí s manželom – agresorom? Ženu po ukončení pobytu v ústavnom zariadení, ženu, ktorá pochádza z ohrozených sociálnych skupín? Rôzne prípady, rôzne okolnosti, rôzne príbehy. Dva životy, ktoré čelia neistej budúcnosti. Matka a dieťa, pre ktoré je najdôležitejší záujem okolia. Preto sme v  neziskovej organizácii Fórum života prišli práve 6. decembra na sviatok sv. Mikuláša s  dvomi projektmi konkrétnej pomoci. Projekt Zachráňme životy oslavuje už deviate narodeniny a jeho mladšia sestra – Poradňa Alexis – funguje sedem rokov. Začínali sme plní entuziazmu, ale bez prostriedkov, s  tromi príjemkyňami pomoci a nevedeli sme, ako zareaguje verejnosť. Veď v spoločnosti je veľa iných zbierok a projektov a ľudia niekedy aj štedrosť a  veľkorysosť iných zneužívajú. Preto sme vsadili najmä na transparentnosť a dôslednú informovanosť. Postupne si projekt získaval podporu a  spolupracovníkov. Z  mesiaca na mesiac rástol nielen počet darcov, a  tým aj príjemkýň pomoci, žien s deťmi, ktoré by veľakrát nemali šancu narodiť sa, ale aj spolupracovníkov, poskytovateľov  pomoci a ďalších nadšencov. Za deväť rokov sme pomohli 130 ženám a dievčatám. Za týmto číslom sú konkrétne mená, konkrétne osudy. Mnohým sa podarilo vyriešiť svoju zložitú životnú situáciu. Pôvodne dúfali, že budú vo svojom vzťahu šťastné, ale sny sa postupne rozplývali a  ony sa ocitli na dne, bez pomoci. Projekty boli pre ne záchranným kolesom. Ani jedna neoľutovala, že sa rozhodla pre dieťatko. Postupne sa narodilo 112 detí, bytostí, z ktorých vyrastú dospelí ľudia, akí, to bude závisieť od rodičov (žiaľ, väčšinou len matiek), ale aj od nás, ktorí  v nich nezabijeme nádej, že majú šancu na lepší život. Mária Demeterová, Koordinátorka projektu Zachráňme životy


PrĂ­jem inzercie Eva HorĂĄkovĂĄ 0907 702 195 Mgr. Simona PsotnĂĄ 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia VlasĂĄkovĂĄ 0905 799 782 tel./fax: 02/4463 7645-6

HÄ˝ADĂ ME UPRATOVAÄ&#x152;KY

Martin Mekel, grĂŠckokatolĂ­cky kĹ&#x2C6;az

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod. na 0905 756 560, prĂ­padne pĂ­ĹĄte na praca@euclean.sk

SECAR spol. s r.o.

prĂ­jme strĂĄĹžnikov

HĽADà STRà ŽNIKA NA RECEPCIU

v Bratislave

36-0012

Mzda: 3â&#x201A;Ź/hod. v Ä?istom NĂĄstup IHNEÄ&#x17D; Kontakt: 0948 691 116

Prijmeme väÄ?ĹĄĂ­ poÄ?et pracovnĂ­kov SBS

v biznis centre v Bratislave. Mzda: 3,20â&#x201A;Ź/hod. v hrubom NĂĄstup: IhneÄ?

52-188

na obchodnĂŠ prevĂĄdzky

Kontakt: 0911/051 211 ď&#x20AC;

HÄ˝ADĂ ME ď&#x20AC; ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;Śď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A; NOVĂ?CH ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;¨ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;Šď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A; KOLEGOV NA POZĂ?CIE ď&#x20AC;

do Dunajskej Stredy, Ĺ amorĂ­na a Bratislavy

obsluhy nåpojových automatov

ď&#x20AC;

pre novootvorenĂş reĹĄtaurĂĄciu v Bratislave.

Bratislava a okolie.

Do naĹĄej reĹĄtaurĂĄcie EUREST v PĂşchove

spoď&#x20AC; ahlivosď&#x20AC;&#x201A;, pracovitost, uď&#x20AC;&#x192;it sa novĂŠ veci. PonĂşkame pravidelnĂ˝ plat PoĹžadujeme a stabilnĂş prĂĄcu na chuď&#x20AC;&#x201A; pracovnĂş zĂĄzemie stabilnej spoloď&#x20AC;&#x192;nsti, pravidelnĂ˝ plat a stabilnĂş zmluvu. Poskytujeme PonĂşkame pracovnĂŠ obleÄ?enie a pracovnĂŠ stravu. prĂĄcu na pracovnĂş zmluvu. Poskytujeme obleď&#x20AC;&#x192;enie a

hď&#x20AC; adĂĄme novĂ˝ch kolegov na vyĹĄĹĄie uvedenĂŠ pozĂ­cie.

PRACOVNĂ DOBA

rannĂŠ / poobednĂŠ / noď&#x20AC;&#x192;nĂŠ zmeny Kontakt: p.FranÄ?ekovĂĄ / HR manaŞÊr alebo len rannĂĄ zmena tel.: 0917 946 855, e-mail: anna.francekova@eurest.sk ď&#x20AC;

ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Łď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;

52-0191

stravu. Zabezpeď&#x20AC;&#x192;Ă­me zdravotnĂ˝ preukaz aj odbornĂş spĂ´sobilosď&#x20AC;&#x201A;.

0905 880 127

ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC; ď&#x20AC;Łď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;Śď&#x20AC;Śď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;

VĂ˝robnĂ˝ pracovnĂ­k/pracovnĂ­Ä?ka

VolaĹĽ v prac. dĹ&#x2C6;och 8:00 - 15:30 tel.: 048/414 75 23

Dokladanie tovaru na mesiac December. VhodnĂŠ na privyrobenie, 4,40â&#x201A;Ź/hod. + odmeny +stravnĂ˝ lĂ­stok PotrebnĂŠ je maĹĽ ZP. Viac info 0948 867 761. MAHAX Slovakia, s.r.o.

STRà ŽNIK

MesaÄ?nĂĄ mzda: dohodou, aj bez praxe! NĂĄstup ihneÄ?! Miesto vĂ˝konu prĂĄce: PetrĹžalka

Bratislava nie hypermarkety

941160266

Svoje Ĺživotopisy posielajte na: miroslava.ligova@eu.umicore.com tel. Ä?Ă­slo: 02/48 20 90 39, volaĹĽ od 10.00 - 11.30 h.

ZaujĂ­mavĂŠ pracovnĂŠ podmienky. FlexibilnĂĄ pracovnĂĄ doba. CV posielaĹĽ na adresu: office@asovending.sk

SBS prijme pracovnĂ­kov na pozĂ­ciu

Umicore Building Products Slovensko s.r.o.

prijme

Volajte 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30

ponĂşka prĂĄcu

â&#x20AC;˘ manaŞÊra â&#x20AC;˘ ĹĄĂŠfkuchĂĄra ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;Ťď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;­ď&#x20AC;Žď&#x20AC;Żď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x201A; â&#x20AC;˘ kuchĂĄrov â&#x20AC;˘ pokladnĂ­kov â&#x20AC;˘ ď&#x20AC; ď&#x20AC;°ď&#x20AC;ąď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;˛ď&#x20AC;Ťď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;°ď&#x20AC;ąď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;˛ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;łď&#x20AC;´ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x201A; pomocnĂŠ sily

Pre viac info volajte na

na roznos novĂ­n poÄ?as vĂ­kendov

ASO VENDING

ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;Şď&#x20AC;Ťď&#x20AC;Źď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;Şď&#x20AC;Ťď&#x20AC;Źď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x201A;

V Bratislave moĹžnosĹĽ ubytovania zdarma v naĹĄej ubytovni. Plat od 600 eur v Ä?istom v zĂĄvislosti od odpracovanĂ˝ch hodĂ­n. PrĂĄca vhodnĂĄ aj pre Ĺženy, vitĂĄlnych a vĂ˝sluhovĂ˝ch dĂ´chodcov. NutnĂ˝ preukaz odbornej spĂ´sobilosti na prĂĄcu v SBS

 0903 269 369

Inzercia

02/ 44 63 76 45

SALESIANER MIETTEX s.r.o. hÄžadĂĄ do svojej novej prevĂĄdzky prĂĄÄ?ovne v Bratislave pracovnĂ­kov a pracovnĂ­Ä?ky do trvalĂŠho pracovnĂŠho pomeru s moĹžnosĹĽou ubytovania zadarmo na pozĂ­ciu:

t1SBDPWOĂ&#x201C;LQSĂ&#x2C6;Ç?PWOF- manuĂĄlna zruÄ?nosĹĽ tĂ ESäCĂ&#x2C6;S- vzdelanie technickĂŠho smeru, prax t Ĺ ofĂŠr - vodiÄ?skĂ˝ preukaz skupiny C , E je vĂ˝hodou KontaktnĂĄ osoba: Daniela HorĂ­nkovĂĄ Tel.: 02 6825 5314, d.horinkova@salesianer.sk

Nejde Våm biznis? Oslovujte efektívne: Lokålne oslovenie zåkazníkov vo vaťich mestských èastiach

bratislavsko@regionpress.sk

Bratislavsko na Facebooku klikajte! http://www.facebook.com/bratislavsko.sk

BA 16-48 STRANA - 14

3201160161-1

TermĂ­n nĂĄstupu: ihneÄ?

Potrebujete rozniesĹ&#x203A; letĂĄky? My to za vĂĄs vybavĂ­me 02/ 44 63 76 45 bratislavsko@regionpress.sk

52-0187

SBS LAMA SK

94-274

Ä&#x152;lovek prejde okolo mĹ&#x2C6;a a ... niÄ?. Ani pozdrav ani pohÄžad. â&#x20AC;&#x17E;NaÄ?o manĹželstvo? MĂĄme sa radi, to staÄ?Ă­! Sme priatelia, druh a druĹžka.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;NemĂĄm na to, ale  chcem? Ĺ˝iaden problĂŠm. PoĹžiÄ?iam si.â&#x20AC;&#x153; Aby sme mohli robiĹĽ, Ä?o chceme, dovoÄžujeme kaĹždĂŠmu, aby robil Ä?o chce. Je sprĂĄvne byĹĽ tolerantnĂ˝m. Inak, po slovensky, znĂĄĹĄanlivĂ˝m. Ĺ˝iaÄž oÄ?akĂĄva sa, Ĺže s  preĹĄibanosĹĽou, chamtivosĹĽou a skazenosĹĽou inĂ˝ch musĂ­me aj sĂşhlasiĹĽ. Dokonca mĂĄme uÄ?iĹĽ naĹĄe deti, aby ju napodobĹ&#x2C6;ovali. UÄ?ia nĂĄs byĹĽ ÄžahostajnĂ˝mi voÄ?i ÄžuÄ?om okolo nĂĄs. NevadĂ­ nĂĄm, Ĺže sa ĹženĂş do zĂĄhuby. Nech robia, Ä?o chcĂş. Je to predsa ich Ĺživot. Ä&#x152;o nĂĄs po nich. Bezdomovci? Sami si za to mĂ´Ĺžu. Tak im treba! RĂłmovia? Len nech dajĂş pokoj. Nech si ĹžijĂş vo svojich osadĂĄch. No lepĹĄie by bolo, keby neboli. PostihnutĂ­? DĂĄme ich do Ăşstavu. Len sa pozrime, koÄžko detĂ­ pije energetickĂŠ nĂĄpoje. Decko chce mobil, tak nech ho mĂĄ a dĂĄ pokoj. Pletky, klamstvĂĄ, horory, pornograďŹ a na â&#x20AC;&#x17E;sieĹĽachâ&#x20AC;&#x153;. DievÄ?atĂĄm kĂşpime antikoncepÄ?nĂŠ tabletky a chlapcom vysvetlĂ­me, Ĺže ich hodnota je v tom ako vyzerajĂş a koÄžko zarobia. NevadĂ­ nĂĄm, Ĺže naĹĄi najbliŞťí ĹžijĂş v neodpustenĂ­, horkosti, Ä?asto otvorenĂ­ na okultnĂŠ praktiky. NevadĂ­ nĂĄm, keÄ? niekto zosmieĹĄĹ&#x2C6;uje Boha a cirkev. Odpadky na zemi. Je nĂĄm to jedno. Zabudli sme na JeĹžiĹĄov prĂ­kaz: â&#x20AC;&#x17E;Milujte sa navzĂĄjom!â&#x20AC;&#x153; NAVZĂ JOM znamenĂĄ, Ĺže nĂĄm zĂĄleŞí na tom druhom a  tomu druhĂŠmu na mne. My sme sa skĂ´r â&#x20AC;&#x17E;NAVZĂ JOMâ&#x20AC;&#x153; nauÄ?ili podozrievaĹĽ jeden druhĂŠho zo zlĂ˝ch Ăşmyslov. â&#x20AC;&#x17E;NAVZĂ JOMâ&#x20AC;&#x153; vieme eĹĄte tak obchodovaĹĽ. Samozrejme, Ĺže ty, Ä?o Ä?Ă­taĹĄ tieto riadky nepatrĂ­ĹĄ k ĞuÄ?om Ä?o robia alebo schvaÄžujĂş takĂŠto veci. Ĺ˝iaÄž pravda je takĂĄ, Ĺže za mnohĂŠ veci si spoluzodpovednĂ˝. Aj ja, aj ty. No cĂ­tiĹĄ sa bezmocnĂ˝, a tak ĹĽa unĂĄĹĄa prĂşd. Pochop, Ĺže krĂĄÄ?aĹĽ s dobou neznamenĂĄ krĂĄÄ?aĹĽ sprĂĄvne. Nie je mĂşdre robiĹĽ si Ä?o chceĹĄ. Nie je sprĂĄvne mlÄ?aĹĽ, keÄ? treba povedaĹĽ pravdu. NesmieĹĄ byĹĽ ÄžahostajnĂ˝ k zlu. Ani tolerantnĂ˝ k hriechu. Nezabudni vĹĄak milovaĹĽ hrieĹĄnikov. Ak si odvĂĄĹžny, zaÄ?ni volaĹĽ k Bohu o milosĹĽ. â&#x20AC;&#x17E;BoĹže, oÄ?isĹĽ moje srdce a myseÄž! Chcem ĹžiĹĽ v pravde. ZoĹĄli mi svojho Ducha.â&#x20AC;&#x153; VerĂ­m Ĺže sme viacerĂ­ odvĂĄĹžni. To prinesie zmenu. Neboj sa! Odvahu! Do toho!

  hÄžadĂĄme kolportĂŠrov

23-0130

NavzĂĄjom

  

15-0242

Martin Mekel

  

 

v Bratislave - RuĹžinov na HLAVNĂ? PRACOVNĂ? POMER ponĂşkame plat: 500,- EUR Ä?istĂŠ, jednĂĄ sa o upratovanie kancelĂĄriĂ­ a ĹĄkoly v RuĹžinove, sĂş to dve budovy vzdialenĂŠ asi 20 minĂşt

321160189

duchovnĂŠ okienko


Ako uĹĄetriĹĽ na poistenĂ­

chcĂş poisĹĽovne premietnuĹĽ do cien, platil iba z novĂ˝ch, a nie aj z uĹž existujĂşcich poistiek. To znamenĂĄ, Ĺže ak mĂĄte PoisĹĽovne budĂş od novĂŠho zĂĄmer uzavrieĹĽ poistenie na byt, chalupu, dom, havarijnĂŠ roku platiĹĽ novĂ˝ osemper- poistenie na auto Ä?i inĂ˝ druh poistenia, poponĂĄhÄžajte sa centnĂ˝ odvod a je logickĂŠ, a urobte tak do konca roka 2016. Ĺže ho premietnu do cien. Pre poistky neplatia kalendĂĄrne roky, sĂş platnĂŠ odo dĹ&#x2C6;a To znamenĂĄ, Ĺže poistky uzavretia tak dlhĂş dobu, na akĂş sa zaviaĹžete platiĹĽ poâ&#x20AC;&#x17E;zdraĹžiaâ&#x20AC;&#x153;. istnĂŠ. FinanÄ?nĂ˝ vĂ˝bor vĹĄak v par- Treba vĹĄak pripomenúż verejnosti, Ĺže ministerstvo ďŹ lamente presadil, aby sa nanciĂ­ chcelo pĂ´vodne poisĹĽovniam prikĂĄzaĹĽ, aby platili chystanĂ˝ odvod, ktorĂ˝ si osempercentnĂ˝ odvod zo vĹĄetkĂ˝ch peĹ&#x2C6;azĂ­, ktorĂŠ od ÄžudĂ­

ďŹ nancie

vyberĂş na neĹživotnĂ˝ch poistkĂĄch. Znamenalo by to, Ĺže by platili odvod aj z tĂ˝ch zmlĂşv, ktorĂŠ boli uzatvorenĂŠ v minulosti a ktorĂŠ to v cene eĹĄte nemali zapoÄ?Ă­tanĂŠ. V domĂĄcnostiach, ktorĂŠ platia naprĂ­klad dve â&#x20AC;&#x17E;zĂĄkonnĂŠâ&#x20AC;&#x153; poistky, dve havarijnĂŠ, poistenie za byt, nejakĂŠ â&#x20AC;&#x17E;zdravotnĂŠâ&#x20AC;&#x153; poistky a podobne by tak iĹĄlo roÄ?ne o vyĹĄĹĄie nĂĄklady podÄža kvality poistiek aĹž do sto eur. Po veÄžkom tlaku samotnĂ˝ch poisĹĽovnĂ­ nakoniec ďŹ nanÄ?nĂ˝ vĂ˝bor presadil, Ĺže sa â&#x20AC;&#x17E;odvod zavedie len na novo uzavretĂŠ poistnĂŠ zmluvy od ĂşÄ?innosti zĂĄkona, teda od 1. januĂĄra ib 2017.

Vtip: â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;Ă­m by si chcel byĹĽ?â&#x20AC;&#x153;  â&#x20AC;&#x17E;MilionĂĄrom, ako mĂ´j otec.â&#x20AC;&#x153;  â&#x20AC;&#x17E;Tvoj otec je milionĂĄr?â&#x20AC;&#x153;  â&#x20AC;&#x17E;Nie, ale tieĹž by nĂ­m chcel byĹĽ.â&#x20AC;&#x153; EpiktĂŠtos: â&#x20AC;&#x17E;RozumnĂ˝ Ä?lovek nemiluje preto, Ĺže je to vĂ˝hodnĂŠ, ale preto, Ĺže v samej lĂĄske nachĂĄdza ĹĄĹĽastie.â&#x20AC;&#x153;

15

prĂ­behy pre duĹĄu

Bruno Ferrero

KaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; IstĂŠho uÄ?enĂŠho a vĂĄĹženĂŠho rabĂ­na pozvali, aby predsedal konferencii o exode v jednom z najvĂ˝znamnejĹĄĂ­ch kultĂşrnych centier v meste. OdbornĂŠ publikum pozorne sledovalo jeho prednĂĄĹĄku. RabĂ­n vysvetÄžoval pasĂĄĹž o manne, ktorĂĄ padala z neba, takto: â&#x20AC;&#x17E;PĂĄn nechal padaĹĽ na zem svoj chlieb, ktorĂ˝ mal chuĹĽ ako medovĂ˝ kolĂĄÄ?. Nazbierali ho vĹždy toÄžko, aby vystaÄ?il na jeden deĹ&#x2C6;. V piatok nazbierali viac a uchoval sa na nasledujĂşci deĹ&#x2C6;. KeÄ? zaÄ?alo slnko hriaĹĽ, roztopil sa...â&#x20AC;&#x153; Jeden posluchĂĄÄ? ho preruĹĄil: â&#x20AC;&#x17E;AkĂŠ mrhanie Ä?asom! PreÄ?o mali zbieraĹĽ len na jeden deĹ&#x2C6;? Nebolo by lepĹĄie, keby im bol Boh poslal zĂĄsoby aspoĹ&#x2C6; na jeden rok ? Bolo by to praktickĂŠ a menej prĂĄcne...â&#x20AC;&#x153; RabĂ­n mu podÄža svojho zvyku odpovedal prĂ­behom: â&#x20AC;&#x17E;Jeden veÄžkĂ˝ krĂĄÄž mal syna. Bol to len chlapec, ale mal nastĂşpiĹĽ na trĂłn a jeho vĂ˝chova bola ĹĄtĂĄtnou zĂĄleĹžitosĹĽou. Platil zĂĄkon, podÄža ktorĂŠho krĂĄÄž mohol vidieĹĽ svoje dieĹĽa len raz do roka. KrĂĄÄž svojho syna veÄžmi miloval a princ veÄžmi Ğúbil svojho ocka. Ako radi by boli spolu Ä?astejĹĄie! Ale zĂĄkon bol neoblomnĂ˝. Tak sa postupne jeden druhĂŠmu odcudzili.â&#x20AC;&#x153; A pokraÄ?oval: â&#x20AC;&#x17E;Preto Boh posielal svoj dar kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; ...â&#x20AC;&#x153; Preto sa modlĂ­me kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6;.

PRACUJ S NAMI! ]Ă&#x2039; ĆľÂ&#x2014;Ćľ7 Ä&#x2039; ÇŤĆľ  Â&#x192;ĆŤ Ä?

â&#x20AC;˘ ĆŤ7Ä Ä&#x20AC;Ä&#x20AC;Ä&#x20AC;Äş 

ÇŤ7Ćľ Ä&#x2039;Ä&#x192; 

â&#x20AC;˘ĂŤĆľ ƍƾƾÄ&#x2C6;Ä&#x20AC;Ä&#x20AC;Äş* â&#x20AC;˘ ĆľÂ&#x192; ÄĽ] ĆľÄ&#x2021;Ä&#x2020;Ä&#x20AC;Äş* â&#x20AC;˘ ĆŤ7 ĆľÄ&#x2021;Ä&#x20AC;Ä&#x20AC;Äş* Äľ ÇŤ7ĆľÄ&#x2039;ĆŤ7Ćľ]Ćľ  Ćľ]Â&#x192; ƾƾĂ&#x2018;ƾƍĂ&#x2018;Â&#x192;ĆŤ 

Ă&#x2018; Ćľ  ]gÇŤ Ä? * 7ĆŤĆľ Ćľ]Ćľ * 7ĂŤÇŤ ĆŤ7Ćľ V SUME 1 000 â&#x201A;Ź

* Ćľ ƾƍ 7Â&#x2014;ƾƾÄ&#x192;Ä&#x20AC;Ĺ&#x152; 7 ĆŤ 

* Ǎ Í Íþ Ģg

* Ă&#x2026;  Ćľ7 ĆŤ Ćľƾƍƾ 

*  gƾƍgÇŤ ] ƾǍ * ƾǍ] ÇŤĆľ Ćľ A PRĂ?SPEVOK ƾǍƾ gĆľ ƾƍƾ

* Ćľ]ĂŤÂ&#x192; ƾǍƾ 

IstĂ˝ ĹžobrĂĄk raz predstĂşpil pred bohĂĄÄ?a, aby ho poprosil o kĂşsok chleba. BohĂĄÄ? nielen, Ĺže mu niÄ? nedal, ale keÄ? ĹžobrĂĄk neodchĂĄdzal, rozhneval sa, zodvihol kameĹ&#x2C6; a hodil ho doĹ&#x2C6;ho. Ĺ˝obrĂĄk ten kameĹ&#x2C6; vzal a vloĹžil si ho do kapsy so slovami: â&#x20AC;&#x17E;Vezmem si ten kameĹ&#x2C6; pre prĂ­pad, Ĺže prĂ­de hodina, keÄ? ho budem mĂ´cĹĽ hodiĹĽ do bohĂĄÄ?a.â&#x20AC;&#x153; CelĂ˝ Ĺživot nosil so sebou tĂş ĹĽarchu, ten kameĹ&#x2C6; v kapse i v srdci. Napokon nadiĹĄiel Ä?as hodiĹĽ ho. BohĂĄÄ? sa dopustil zloÄ?inu, priĹĄiel o celĂ˝ svoj majetok a skonÄ?il vo väzenĂ­. PrĂĄve v ten deĹ&#x2C6; sa ĹžobrĂĄk ocitol na ceste popri Ĺ&#x2C6;om. Uvidel bohĂĄÄ?a s putami na rukĂĄch. PodiĹĄiel k nemu, vybral z kapsy kameĹ&#x2C6; a napriahol ruku, Ĺže ho hodĂ­. ChĂ˝bala mu vĹĄak odvaha, a tak nechal kameĹ&#x2C6; vykÄşznuĹĽ na zem. Povedal si: â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x161;boĹžiak! Bol bohatĂ˝ a spupnĂ˝, ale teraz mi ho je Ğúto. PreÄ?o som so sebou toÄžkĂ˝ Ä?as nosil ten kameĹ&#x2C6;? Bola to hlĂşposĹĽ!â&#x20AC;&#x153;

* ƾƾ  

* ƾǍ]7ƾƾ ]Ćľƾƍ  Ĩ ĆľÄ&#x152; Ćľg Ä&#x152;Ă&#x2026;Ćľ 7Ä&#x152;ĆŤ ÇŤÄŠ Ćľ g7 

KameĹ&#x2C6; vo vrecku

* Â&#x192; ƾƍg

 7 Ćľ

* ƾǍ gĆľ Ćľ Ă&#x2018;Ă&#x2026;

 ƾƾ ĆŤ  ] * ƾƾ Â&#x192; Ćľ]g * ĂľĂ&#x2039; Ćľ gĆľ7 ĆŤ  ]

Ćľ 7 ĆŤ Ćľ +421 901 902 332

Ćľ ÇŤĂ&#x2026; Ćľ Ćľ VWPERSONALNE@MEDUSAGROUP.SK

BA 16-48 STRANA - 15

52-0189

ĂŤ 7ĆŤÄ? ÇŤĆľ ƾƾĢÂ&#x192; Ćľ7

PrĂ­behy pre poteĹĄenie duĹĄe nĂĄjdete v knĂ­hkupectve www.donbosco.sk


týždenne do 83 000 domácností a firiem

Blatnícka 3, Bratislava Redakcia: 02/ 4463 7645-6 tel/fax: e-mail: bratislavsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o.

Eva Horáková 0907 702 195 Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia Vlasáková 0905 799 782

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk

DRAŽBA

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

Spoločnosť PRO aukcie, s.r.o. vyhlasuje dobrovoľné dražby nehnuteľností: Predmet dražby: byt č. 215 o výmere 23 m2 na Rybničnej ulici v Bratislave, k.ú. Vajnory

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

Distribúcia: (53 500 domácností/firiem)

02/ 6542 2387 0905 616 329

Miesto konania dražby:

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko BV 53.500 Bratislavsko Východ BZ 63.000 Bratislavsko Západ DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Šaliansko HC 26.750 Hlohovecko+Sereďsko KM 15.000 Komárňansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 50.000 Nitriansko NZ 35.000 Novozámocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 Piešťansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN TN 52.000 Trenčiansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 Lučenecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 Považsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZA 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 Košicko KS 22.250 Košicko okolie SL 12.000 Ľubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 Prešovsko+SB SN 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

Miesto konania dražby:

Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti Dátum a čas konania dražby: 23. Decembra 2016 o 14.00 hod. Najnižšie podanie: 63 000 EUR Výška dražobnej zábezpeky: 18 000 EUR Minimálne prihodenie: 1 000 EUR Opakovanie dražby: 1. kolo dražby

AKCIA na rok 2016 podľa výberu • sušiak na prádlo • kvetinový držiak • sieťka proti hmyzu Množstevná zľava 3% pri objednávke 2 - 3 zasklení

Demontáž a odvoz starých rámov zdarma Funkčné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. Dvojkrížnej 33, BA (Podunajské Biskupice) (Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00) B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovaná montážna firma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, bomax@bomax.sk, www.bomax.sk

Bližšie informácie na tel. čísle: 02 326 619 20 alebo info@proa.sk, www.proa.sk

09-09

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Predmet dražby: byt č. 103 o výmere 47 m2 na Rybničnej ulici v Bratislave, k.ú. Vajnory

• BEZRÁMOVÝ otočný fínsky ®, švédsky AluVista ®, švédsky AluVerso ® • RÁMOVÝ švédsky AluPlus ®, švédsky AluCombi ® • RÁMOVÝ a BEZRÁMOVÝ Thermalux ®

94-10-11

Každý týždeň: Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory

Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti Dátum a čas konania dražby: 23. Decembra 2016 o 13.30 hod. Najnižšie podanie: 38 200 EUR Výška dražobnej zábezpeky: 11 000 EUR Minimálne prihodenie: 1 000 EUR Opakovanie dražby: 1. kolo dražby

Inzercia

02/ 44 63 76 45

!!!AKCIA!!!

Vizitky 02/44 63 76 45

DISTRIBÚCIA LETÁKOV už od 0,007centa/ks volajte 0905 719 134

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE? NOVÉ DVERE NA MIERU DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ • bez búrania, špiny a prachu • žiadne stavenisko • kvalitné materiály • vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZADARMO VOLAJTE 0919 188 535 Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava európska jednotka v renováciách

BA 16-48 STRANA - 16

03-0005-273

Inzercia:

Foto: Autor

vlhké lúky s ojedinelými vysokými bylinami a kríkmi. Je sťahovavý, zo zimovísk sa vracia počas apríla. Po prílete sa začnú formovať páry. Samička v sprievode samčeka vyberá vhodnú jamku v zemi na postavenie hniezda, ktoré stavia sama zo suchých stebielok tráv, lístkov a machu. Hniezdnu kotlinku vystiela chlpmi od zvierat. Po vyskákaní z hniezda sa mláďatá ukrývajú v trsoch trávy pred potenciálnymi predátormi, pre ktoré sú v tomto čase, kedy ešte nedokážu lietať, ľahkou korisťou. Následne sa rodinky rozpadajú a vtáky vedú samostatný život. Potravu tvorí hmyz, pavúky, mäkkýše a červy. Miroslav Saniga

32-1160197

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

hnedý s tmavými pozdĺžnymi pruhmi. Brada a hrvoľ sú škoricové. Je to veľmi plachý vták. Rád posedáva na vrcholkoch kríkov a  vysokých bylín Maličký iba čosi 13 centi- (štetka lesná, pichliač obyčajný, trebuľka lesná), odkiaľ metrový tvorček, rozpätie má dobrý výhľad po okolí, kde sa rozhliada za potenciálkrídel má 22 cm a váži 17 nou pozemnou korisťou. Ozýva sa hlasným „jiv-tek- tek“. Spieva aj v noci, kedy sa v tichu rozlieha doširoka-doďagramov. Samček má výraznejšie leka. odtiene farieb ako sa- Čriepky zo života: Pŕhľaviar červenkastý žije na väčšine mička. Čiernohnedé líce nášho územia od nížin až po vysoké horské polohy (1 a  temeno hlavy, chrbátik 600 m n. m.). Biotop tohto vtáčieho druhu predstavujú

(Saxicola rubetra)

321160007-16

BRATISLAVSKO východ

Pŕhľaviar červenkastý

naše poklady

66-0007-10

... nájdeš, čo hľadáš

94-0006

regionálne noviny

Bratislavsko 16-48  
Bratislavsko 16-48  

Bratislavsko 16-48

Advertisement