Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si 2 lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Ä?. 28 / 13. jĂşl 2018 / 22. roÄ?nĂ­k

2-5 2-5

týŞdenne do 57 000 domĂĄcnostĂ­ PredajĹˆa: TomĂĄĹĄikova 35 a 37, BA 02-49 10 30 40 NajlepĹĄĂ­ vĂ˝ber KOTLOV predaj - montĂĄĹž - servis

DOMà CE A MEDZINà RODNÉ

PredajĹˆa: TomĂĄĹĄikova 35 a 37, BA 02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

94-0123

bratislavsko.sk

BRATISLAVSKO východ

2-5

66-0002-02

Nà KLADNà DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE 02/ 6542 2387 0905 616 329

0917 769 858

happynailssro@gmail.com

3-5

OdkĂşpime VaĹĄu nehnuteÄžnosĹĽ v hotovosti po dohode (s moĹžnosĹĽou zriadenia doĹživotnĂŠho uŞívania) VyrovnĂĄme VaĹĄe dlhy na nĂĄjme, exekĂşcie, Ăşvery, nebankovĂŠ spoloÄ?nosti aj tesne pred draĹžbou. Sprostredkujeme predaj, prenĂĄjom a vĂ˝menu bytov.

2

Reality Gold – Bratislava s.r.o., prevådzka: Cukrovå 14, 813 39 Bratislava

' 

PlatĂ­ do 31. 7. 2018 alebo do vypredania zĂĄsob. Za prĂ­padnĂŠ tlaÄ?ovĂŠ chyby neruÄ?Ă­me. ZobrazenĂŠ fotografie sĂş len ilustraÄ?nĂŠ.

2-3

Ă? N T E L AJ D E R P VĂ? mĂĄme

 

poskytujeme posky yytujeme tujem komplexnĂŠ sluĹžb sluĹžby by rezanie podlahovej krytiny na mieru

obĹĄĂ­vanie kobercov

5m

tovar dovezieme po celej SR

kobercov, PVC a vinylu PV profesionĂĄlne nainĹĄtalujeme koberce aj PVC

Bratislava, Martin, Nitra, TrenÄ?Ă­n, Trnava, Ĺ˝ilina

  (#

5-7

  

 

&-#!"$ $ .$%!!/*"$+"*!)" $,"$ ($#

BA 18-28 STRANA - 01

52-0005-2

poradenstvo a individuĂĄlny prĂ­stup

bytovĂŠ PVC

pon ponĂşkame tieĹž v ĹĄĂ­rkach

najväÄ?ĹĄĂ­ na vĂ˝ber

 !! 

Inťpirujte sa vo Vaťej najbliŞťej predajni BRENO s najťirťím sortimentom podlahových krytín / 6x v SR

32-94-2

94-0095

0905/491 888, 0903/909 888


týždenne do 57 000 domácností

Redakcia: Martinčekova 17, Bratislava e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

Inzercia:

Ivan Brožík

Distibúcia:

PALIVOVÉ DREVO

Radovan Janega 0907 887 362

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

Študentská 2, 917 01 Trnava

HĹBKOVÉ

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

Kandidujete v komunálnych voľbách?

45-0017

10-0007

68-03

Frézovanie

Denne od 8:00 - 16:00 hod pre chlapcov a dievþatá vo veku od 5 do 11 rokov. Denný program pod vedením trénerov športovej gymnastiky, kondiþných trénerov a pedagógov telesnej výchovy ponúka aktivity: ࿓ Športová gymnastika ࿓ Kondiþná príprava ࿓ Pohybové hry ࿓ Spoloþenské hry a tvorivé dielne ࿓ Tréning s olympioniþkou Barborkou Mokošovou a najúspešnejším slov. gymnastom S. MichĖákom ࿓ Rodinná atmosféra ࿓ Strava (desiata, obed, olovrant) a pitný režim Termíny: 4. turnus od 30. 7. - 3. 8. 2018 (5 dní) 5. turnus od 6. 8. - 10. 8. 2018 (5 dní) Cema: 120,- na osobu a súrodenec 100,- na osobu, prihlásenie na obidva termíny 100,-/termín Miesto: Gymnastické centrum - Špecializovaná gymnastická telocviþĖa, Hotel Barónka (kongres. hala), Mudrochova 2, Bratislava - Raþa

komínov

Výroba s

22 ročnou tra

Hliníkové dvere, okná, protipožiarne dvere

RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ Zasklenia balkónov

ZIMNÉ ZÁHRADY

Výsuvné okná

Prístrešky, zábradlia, schody (nerezové, hliníkové, oceľové)

ZASKLENIE TERASY (Rámové - Bezrámové)

Tel.: 0948 850 820, 0903 601 733

Vzorková predajňa, Znievska 6, Petržalka

www.m-mont.sk

INFO a prihlášky na: www.gymslaviauk.sk

www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

ZĽAVA

www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

74-0080-3

Komunálne voľby 2018 Máte čo ponúknuť svojmu okoliu?

S nami oslovíte najviac voličov!

Dajte o sebe vedieť

v najčítanejších regionálnych novinách.

Pripravujeme špeciály k voľbám:

BRATISLAVSKO

11% 7% 6%

Eva Horáková 0907 702 137 / horakova@regionpress.sk Simona Psotná 0905 719 134 / psotna@regionpress.sk Silvia Vlasáková 0905 799 782 / silvia.vlasakova@regionpress.sk

BA 18-28 STRANA - 02

6%

5%

5% NČ pre Ženy

Prvé objednávky s EXTRA ZĽAVOU!

Čítanosť týždenníkov

Život

jún/júl: Komunálny odpočet september/október: Volebný seriál o komunálnych témach október/november: Mimoriadne prílohy: Predstavujeme kandidátov

Báječná žena

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko BV 57.000 Bratislavsko Východ BZ 67.000 Bratislavsko Západ DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Šaliansko HC 27.000 Hlohovecko+Sereďsko KM 15.000 Komárňansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 48.000 Nitriansko NZ 35.000 Novozámocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 Piešťansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN TN 52.000 Trenčiansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 Lučenecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 Považsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZA 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 Košicko KS 22.250 Košicko okolie SL 12.000 Ľubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 Prešovsko+SB SN 30.000 Spišsko+LE+GL

GYMNASTICKÉ TÁBORY

51-0125

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

090

sedačky, postele, koberce, koženné sedačky

díciou

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

CIA INZE5 R719 134

TEPOVANIE

IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Každý týždeň: Rača, Trnávka, Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory

Karol Mikláš

15-0005

VYKUROVACIA SEZÓNA SA BLÍŽI, NEVÁHAJTE!

Vydáva:

Distribúcia: (57 000 domácností)

to, aby sa veriaci a tí, ktorí sa k viere hlásia tak či onak, často najviac pred voľbami, zamysleli, čo robia zle, čo by mohli a mali napraviť, ako by sa mohli a mali aj cez svoju prácu a jej výsledky či život ako taký stať ešte lepšími. Nie je hriechom robiť chyby a dopúšťať sa omylov či robiť málo, keď je človek okolnosťami „uschopnený“ robiť viac? Hriechom je aj to, keď povýšenecky odmietneme tie slová kňazov, ktoré nám smerujú až do duše a prijmeme iba tie, ktoré nás chvália. Lebo kňazi sú takí, aj pochvália, ale aj naprávajú. A homílie sú tiež také. Iba ľudia na piedestáli moci sú niekedy nenapraviteľní. Ivan Brožík

vala na cestu k čomusi, čo je v súlade s biblickým desatorom. Nenáleží ani politikom, ktorí si z  nejakého prapodivného dôTak to platilo odjakživa, kázeň vodu myslia, dokonca sú o tom presvedčení, že môžu všetko, sa nekomentuje, už vôbec aby kázne kňazov analyzovali ako politické prejavy. Homília je nehodnotí laikmi, kázeň sa v katolíckom obrade súčasťou prvej časti slávenia svätej omše jednoducho prijíma. Kázeň je – liturgie slova. Je predĺžením čítania svätého písma, ktoré vyna to, aby nám jej posolstvo svetľuje a objasňuje zhromaždeniu veriacich. Nesúhlas, najmä v podobe vyslovených myšlie- ten politický, so slovami homílie či dokonca jej kritika, je ako nok vstúpilo do svedomí. Je na stranícke uznesenie z čias, keď strana bola nad všetkým, aj nad to, aby veriacich robila lepšími tou časťou cirkvi, ktorú si podrobila. a laikov aby aspoň nasmero- Povinnosťou dobrého kňaza je v  homílii poukázať práve na

MY noviny

Eva Horáková 0907 702 195 Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 Silvia Vlasáková 0905 799 782

Kázeň sa prijíma

PLUS 7dní

BRATISLAVSKO východ

redakčné slovo

REGIONPRESS

... nájdeš, čo hľadáš

16-0238

regionálne noviny


PevnĂĄ vĂ´Äža

leĹžitĂŠ. Ak nie ste dostatoÄ?ne motivovanĂĄ, je veÄžmi ĹĽaĹžkĂŠ Ä?eliĹĽ krĂ­zam, Ä?i prvĂ˝m prekĂĄĹžkam. DĂ´vodov, preÄ?o mĂ´Ĺžeme zlyhå„V septembri idem na dovo- vaĹĽ, je viac a moĹžno sa v nejakom nĂĄjdete aj vy. ÄŒastokrĂĄt si lenku a  rada by som troĹĄku stanovujeme prĂ­liĹĄ nereĂĄlne ciele, takĂŠ, ktorĂŠ presahujĂş naĹĄe schudla. UĹž som to skúťala moĹžnosti, Ä?i schopnosti a taktieĹž nie sme vo formulĂĄcii naĹĄich aj v minulosti, no nikdy som cieÄžov konkrĂŠtni. NestaÄ?Ă­ si povedaĹĽ len, chcem schudnúż, je to nevydrĹžala.“ pre Ä?loveka totiĹž dosĹĽ neuchopiteÄžnĂŠ. To najdĂ´leĹžitejĹĄie, Ä?o nĂĄs SkĂşste si urÄ?iĹĽ poÄ?et kilogramov, alebo poÄ?et centimetrov, Ä?i Ĺženie vpred, je naĹĄa motivĂĄ- partie na tele, na ktorĂ˝ch chcete zaÄ?aĹĽ pracovaĹĽ. TaktieĹž si urÄ?iMgr. RenĂĄta cia, teda to, preÄ?o je pre nĂĄs te nejakĂ˝ termĂ­n, ktorĂ˝ by mal byĹĽ adekvĂĄtny vaĹĄim poĹžiadavBotkovĂĄ dosiahnutie nĂĄĹĄho cieÄža dĂ´- kĂĄm. OdporuÄ?ila by som vĂĄm aj pouvaĹžovaĹĽ nad Ä?iastkovĂ˝mi

Vtip: PĂĄn NovĂĄk otvĂĄra dvere, lebo ktosi zazvonil. Za dverami stojĂ­ jeho sused v pyĹžame. „Ale, pĂĄn sused,“ vravĂ­ NovĂĄk, „priĹĄli ste v pyĹžame!“ „PrepĂĄÄ?te,“ ospravedlĹˆuje sa sused, „myslel som si, Ĺže dnes mĂĄte noÄ?nĂş.“ Emanuel Kant: „Niekedy tĂĄ najproduktĂ­vnejĹĄia vec, ktorĂş dokĂĄĹžete urobiĹĽ, je oddychovanie.â€?

obÄ?ianska

Dodåvka a montåŞ Lepenie a kladenie PVC, plåvajúce podlahy, koberce Brúsenie a nivelizovanie betónových podlåh Maliarske a murårske pråce Renovåcia starých parkiet

auto-moto/predaj 1

riadkovĂĄ inzercia

CENY

auto-moto/inĂŠ

PALIVOVÉ DREVO 0911 990 463

REZANIE BETĂ“NU

RENOVĂ CIA

51-0125

ŕť„0905 700 118

DVERĂ? A ZĂ RUBNĂ?

vyrobĂ­me a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere novĂŠ dvere na mieru do pĂ´vodnĂ˝ch zĂĄrubnĂ­ ° bez bĂşrania, ĹĄpiny a hluku ° vĂ˝bornĂĄ ĂşdrĹžba, Ĺžiadne nĂĄtery ° obhliadka, poradenstvo a kÄžuÄ?ka ku kaĹždĂ˝m dverĂĄm ZDARMA °

Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava tel.: 0919 188 535

eurĂłpska jednotka v renovĂĄciĂĄch

32-0004-6

24-0093

°

PezinskĂĄ pĂĄlenica s.r.o Glejovka 20, Pezinok pezinskapalenica@gmail.com ŕť„0902 22 88 00

byty/prenĂĄjom

4

°Prenajmem 1 izb.byt v BA 0940 137 298

domy/predaj

 JadrovÊ vŕtanie  Búracie pråce  Murårske pråce  Odvoz - statik - elektr.

demol@rezaniebetonu.com

2

°Kúpim diely na starÊ ťkodovky i zachovalÊ auto. 0911 113 012 16-0238

STANISLAV PEĹ EK 034/7726616, 0908 726 196

* zaruujeme individuålne pålenie uŞ od 100l kvasu * nespåjame zåkazníkov * poskytujeme odbornÊ rady pri zakladaní kvasu zapoŞiiavame technológie * na spracovanie ovocia * zaloŞíme a uskladníme Våm Våť kvas

3

PODLAHĂ RSKE PRĂ CE NAJLZAEPĹ IE so zĂĄrukou kvality

VaĹĄa

cieÄžmi, ktorĂŠ vĂĄm napomĂ´Ĺžu k vĂĄĹĄmu ďŹ nĂĄlnemu efektu (strava, typy cviÄ?enia,...) a taktieĹž majte v hlave aj zĂĄloĹžnĂ˝ plĂĄn. NemĂ´Ĺžete naprĂ­klad z rĂ´znych dĂ´vodov chodiĹĽ do posilĹˆovne? Miesto toho naprĂ­klad zaÄ?nite s dlhĂ˝mi prechĂĄdzkami s vaĹĄim psom, Ä?i priateÄžkou a postupne pridĂĄvajte Ä?alĹĄie aktivity. Nie nĂĄhodou je dobrĂŠ, ak o  vaĹĄich pohnĂştkach vie aj vaĹĄe okolie, jednak vĂĄs mĂ´Ĺžu podporiĹĽ, ale taktieĹž popohnaĹĽ vĂĄs prĂĄve vo chvĂ­Äžach, keÄ? narazĂ­te na nejakĂŠ prekĂĄĹžky. Je dobrĂŠ maĹĽ mnoĹžstvo takĂ˝chto „zĂĄchytnĂ˝ch bodov“, o ktorĂŠ sa mĂ´Ĺžete kedykoÄžvek oprieĹĽ. Prajem vĂĄm ĂşspeĹĄnĂş cestu k vĂĄĹĄmu cieÄžu. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

16-0070

psycholĂłg radĂ­

5

°PredĂĄm RD - 4 ĂĄr pozemok, ĹĄirĹĄie centrum Malaciek (blĂ­zko I. ZĹ ). Tel. 0905 246 647 °PredĂĄm starĹĄĂ­ RD 2+1 s pozemkom o vĂ˝mere 650m2 v malebnej lokalite pod MalĂ˝mi Karpatmi v obci LoĹĄonec 0902 883 396 °PredĂĄm v RaÄ?i zĂĄhradnĂ˝ dom - 2 izbovĂ˝. 0910 605 828 °PredĂĄm 4 izb. bungalov na 5 ĂĄ pozemku pod Karpatami v DolnĂ˝ch OreĹĄanoch, 132.000 â‚Ź, 0903 717 087 °PredĂĄm 3 izbovĂ˝ podpivniÄ?enĂ˝ dom pri Handlovej 0902 512 911

reality/inĂŠ

7

°KĂşpim byt v Bratislave 0948 008 910 °KĂşpim byt v Bratis. 0907 402 507 °V Plaveckom Ĺ tvrtku predĂĄm pozemok na stavbu cha‍‏, rekreaÄ?nĂŠho domu, 120m od jazera, voda, elektr.na pozemku. Rozmer 20 x 40 m. MĂĄm ĂšPI. Tel.: 0902 234 449

stavba

8

)(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

BA 18-28 STRANA - 03


2 1

8

9 6

/

občianska riadková inzercia

stavba

8

°Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

domácnosť

9

záhrada a zverinec 10 hobby a šport

11

°Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave. Tel.: 0903 753 758 °Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874 °Kúpim mince, bankovky, pohľadnice, hodiny, vyznamenania, odznaky. Tel.: 0903 753 758

deťom rôzne/predaj

12 13

Komunikovanie s financmi bude jednoduchšie

Finančná správa vychádza v ústrety najmä novým elektronicky komunikujúcim klientom – fyzickým osobám podnikateľom. Už minulý týždeň začala postupne nasadzovať jednotlivé Finančná správa nasadzuje zmeny. Ako prvé zavedie zlúčenie registrácie a autorizácie redizajn portálu, automa- pre fyzické osoby podnikateľov do jedného kroku. tickú autorizáciu a upra- V praxi to bude po novom fungovať tak, že ak bude subjekt vené notifikačné e-maily. konať sám za seba, po dokončení registrácie sa na základe Nasledovať budú zmeny aj používateľom zadaných údajov systém PFS automaticky priamo v osobnej zóne da- pokúsi identifikovať nového používateľa v prostredí finančnej správy, t.j. v jej registroch. Ak ho bude vedieť finančná ňovníka.

Pre rekonštrukciu Mlynských nív budú obmedzené autobusové linky MHD

Rekonštrukcia bratislavských Mlynských nív obmedzí od pondelka (16.7.) rána autobusové linky MHD 50, 70 a 88. Dôvodom dopravných obmedzení bude rozsiahla rozkopávka v križovatke Mlynské nivy - Karadžičova. Pre sťažené prevádzkové podmienky a predpokladané zdržania v doprave bude autobusová doprava MHD v tomto úseku odklonená. Predpokladaný termín ukončenia dočasnej zmeny v doprave je polovica septembra. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava. Dotknuté linky bratislavskej MHD budú od pondelka od začiatku dennej premávky presmerované. Linka 50 bude jazdiť od zastávky Dulovo námestie priamo po trase Košická, Most Apollo, kde sa napojí na svoju trasu. Cestujúci majú autobusovú stanicu dostupnú zo zastávky Košická, zo zastávky Twin Ci‫ ﬚‬a Panorama Ci‫ ﬚‬môžu využiť buď peší presun na zastávku Košická, alebo prestup prostredníc-

tvom linky 88. Linka obslúži zastávku Košická (ako linka 68). Neobslúži zastávky Svätoplukova, Autobusová stanica, Twin Ci‫ ﬚‬a Panorama Ci‫﬚‬. Linka 70 bude smerovať od zastávky Novohradská vľavo po trase Košická, Landererova, Dostojevského rad, kde sa od zastávky Malá scéna napojí na svoju trasu. Cestujúci majú autobusovú stanicu dostupnú aj zo zastávky Košická, cestujúci zo zastávky Twin Ci‫ ﬚‬môžu využiť peší presun na zastávku Panorama Ci‫﬚‬. Spoj obslúži zastávky Košická (ako linka 68), Prístavná (ako linka 88) a Panorama Ci‫﬚‬. Neobslúži zastávky Svätoplukova, Autobusová stanica a Twin Ci‫﬚‬. Linka 88 zo smeru Most SNP bude jazdiť od zastávky Twin Ci‫ ﬚‬vpravo po trase Mlynské nivy, Košická a Most Apollo, kde sa od zastávky Most Apollo napojí na svoju trasu smerom späť pod Most SNP. Linka obslúži zastávky Autobusová stanica na ulici

14

hľadám prácu

15

zoznamka

16

Mlynské nivy (smer Košická/Svätoplukova) a Košická (ako linka 68). Neobslúži zastávku Autobusová stanica pri budove VÚB, Twin Ci‫( ﬚‬smerom pod Most SNP) a Panorama Ci‫( ﬚‬smerom pod Most SNP). Spoločnosť HB Reavis, ktorá v Bratislave stavia novú autobusovú stanicu, začala od mája s celkovou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy. Aktuálne začína s výstavbou podzemného kruhového objazdu. Z tohto dôvodu musia vodiči počítať s dopravnými obmedzeniami. Rekonštrukcia Mlynských nív je rozdelená na viacero fáz, k celkovej uzávere ulice nedôjde. Obnova je vyčíslená predbežne na 24 miliónov eur, investor ju zrealizuje na vlastné náklady. Počiatočné fázy by mali byť ukončené počas tohtoročnej jesene. Nový bulvár by mal byť k dispozícii pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy na jeseň 2019. (tasr)

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

REŠTAURÁCIA

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

Družstevný dvor, SVÄTÝ JUR Dr

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836

༲svadby sv ༲oslavy ༲ sl slovenská kuchyňa ༲soboty so so živou hudbou (od 19:00) ༲KONTAKTNÉ K ZVIERATKÁ Reštaurácia Družstevný dvor

ROZVOZ ༲ 0917 53 03 23 ༲DENNÉ MENU od 3,70 €

Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená na jeden deň v týždni, a to v utorok. Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov na našu kamennú zberňu.

Čistiareň SUNIX

www.pranie-kobercov.sk PO-PI 9:00 - 18:00

°OD 65r.HĽADÁM SYMPAT.P NEFAJ. NEALKO. OD 175v.SO ZMYSLOM STRET.BLÍZKU OSOBU S AUTOM. 0908 253 435 °Predám kompletnú obedovú porcelánovú súpravu pre 6 osôb, zdobenú polovníckou temtikou. Tel.: 0902 679 183 °Predám jelenie parohy, trofeje a poľovnícku výstroj. Tel.: 0902 679 183 °Predám slnečník – dáždnik strednej veľkosti. Prikývku ušitú z kožušín na gauč 190x160cm a na 2 kreslá 60x160cm. Tel.: 0902 679 183 °Predám rozličnú fototechniku, vhodné i pre zberateľov. T.: 0902 679 183

rôzne/iné

správa identifikovať, systém PFS vytvorí potrebné väzby automaticky. O úspešnosti/neúspešnosti automatickej autorizácie bude finančná správa daňový subjekt informovať prostredníctvom notifikačného e-mailu. V prípade neúspešnej identifikácie ho zároveň e-mailom upozorní na to, ako má ďalej postupovať. Finančná správa upravila tiež textové znenia notifikačných e-mailov, ktoré sú zasielané subjektom napríklad v aktivačnom e-maile pri registrácii, v správe o prijatí podania, v správe o odmietnutí podania a pod. tak, aby bol text správy jasný, zrozumiteľný a informoval o ďalšom postupe. red

BEZ DPH

°Sympatická 54 r hľadá priateľa na zoznámenie 0944 724 181

BA 18-28 STRANA - 04

Mlynarovičova 18, Bratislava – Petržalka

/

32-0002-6

2

8

3 4

financie

24-0063

2 8 6 1 8 3 4 7 1 3

1 8 9 7 4 2


Skladujeme dary leta I

plody. Otlačené a obité kusy by ľahko podľahli hnilobe. Stopku vždy nechávajte na plode — jabĺčka klaďte do debničiek stopkou hore, hrušky stopkou nadol. Na skladovanie Ideálne na dlhodobé skla- využite nevykúrené priestory s vysokou vzdušnou vlhkosdovanie je jadrové ovocie ťou a stabilnou teplotou. ako jablká či hrušky, pretože Drobné ovocie ako jahody, maliny, ríbezle, černice alebo nepodliehajú rýchlo ska- čučoriedky môžete v chladničke skladovať len krátkodobo, ze. Zberajte ich tesne pred a to v plastovej alebo keramickej miske. Pred uskladnením dozretím a pred uskladne- ich nikdy neumývajte, robte tak až tesne pred konzumáním ich preberte a vyraďte ciou. Ideálnou formou dlhodobého uskladnenia pri tomto poškodené a deformované ovocí je mrazenie, zaváranie alebo sušenie.

dobré rady

Najšetrnejším spôsobom konzervovania je práve mrazenie, pri ktorom si ovocie uchováva 80 až 90 percent pôvodného obsahu vitamínov. Ideálna teplota v mrazničke je od -18 °C do -30 °C. Na mrazenie sú vhodné aj slivky a višne, určite to neskúšajte s hroznom, jablkami a inými druhmi obsahujúcimi veľa vody. Drobné ovocie môžete v mrazničke skladovať aj presypané cukrom alebo preliate cukrovým nálevom (najmä pri kyslejších druhoch ovocia). Po rozmrazení ich potom môžete konzumovať v neupravenom stave alebo pridať na dosladenie pokrmov a ochutenie koláčov. Takto uskladnené ovocie spotrebujte do 18 mesiacov. red

Vtip: Pred školou stojí muž s veľkým bruchom. Z okna sa vykloní mladá učiteľka a pýta sa: „Čakáte dieťa?“ A muž na to: „Nie, to je od piva!“ William Blake: „Náš život je úsilie a práca; dokonalý oddych nás očakáva až v hrobe.“

5

komerčná

www.cevarom.sk

riadková inzercia prijme do svojho tímu

°Maľovky–stierky–obklady–omietky aj menšie práce 0940 384 665 °GLAZOVANIE VANÍ. 28 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk

Stolárov/Montérov na montáž kuchynských liniek

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

s praxou na hlavný pracovný pomer (900€ - 1.130€ brutto/mes. + ďalšie odmeny) alebo na živnosť práca prevažne západné Slovensko a Bratislava požiadavky: prax, VP sk. B

Oprava a údržba všetkých druhov striech, odkvapových systémov a klampiarskych prvkov aj na ťažko prístupných objektoch.

0903 969 611

0911 795 409, jurcisin@oresi.sk

rekonštrukcie °Rekonštrukcie bytov a kúpeľní, obklady, voda a elektroinštalácie. 0908 570 594, www. vrablic.sk

elektroinštalácie °Elektroinštalácie 24 hod. Prípojky, práca s plošinou do 22m. Revízne správy 0904 466 149

02-0048-2

ROLETY ZipScreen

51-0349

Z-90, Z-70 C-80, T-80, F-80

Práce vo výškach

remeselnící

131180312

vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25 Mobil: 0905 493 088 0948 493 088 E-mail: cevarom25@gmail.com Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h

voda - kúrenie - plyn °www.vodo-instalater.sk 0903 557 127 °Vodoinštalatér 0903 969 126

KAMENÁRSTVO STONETEC

sťahovanie, doprava

PROFESIONÁLNA VÝROBA A ŠPIČKOVÁ MONTÁŽ JEDNOHROBY

°JOŽOVCI – sťahovanie, likvidácie, výnos, prenos nábytku. ZŤP, dôch – 10% 0903 594 868

990 € DVOJHROBY PO ZĽAVE OD 1290 € PO ZĽAVE

OD

parkety °Brúsenie, lakovanie, montáž lam.a drevených parkiet. Aj SONE. Tel.: 0903 129 290

maľby - stierky - nátery

RANVIEA E M A Z OPRA AD MO

°Maľovky-rychle-čisto 0905 723 981 °Maľby, podlahy 0915 462 513 °STEN-MAL ponúkame všetky druhy maliarských a natieračských prác, brús parkiet. Tel.: 0903 377 501

R ZADA

150 VYSTAVENÝCH HROBOV NAŽIVO LEN U NÁS

°ZIMMERMANN 0905 54 74 76 °MATÚŠ 0905 616 431

oprava pračiek

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ 10 ZASKLIEVACÍCH SY SYSTÉMOV AKCIA na rok 2018 podľa výberu ru • sušiak na prádlo • kvetinový držiak • sieťka proti hmyzu Množstevná zľava 3% pri objednávke 2 - 3 zasklení lení

Demontáž a odvoz starých rámov zdarma Poskytujeme pozáručný servis, nami montovaných systémov Funkčné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. Dvojkrížnej 33, Bratislava (Podunajské Biskupice) (Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

°MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618

hľadá poskytovateľov odborných prehliadok plynových kotlov u zákazníkov SPP

oprava šijacích strojov °Prídem k Vám 0902 257 996, 0910 803 603

klimatizácie °0905 616 431

Bližšie informácie získate na www.spp.sk v časti Upozornenie alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

BA 18-28 STRANA - 05

upratovanie 52-0109

94-0012-1

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovaná montážna firma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, www.bomax.sk bomax@bomax.sk

09-03

ADRESA: PRIEVOZSKÁ 18, BRATISLAVA (BÝVALÁ ALZA ALEBO VÝSTAVISKO)

oprava chladničiek 94-0066-1

WEB: WWW.STONETEC.SK / TEL.: 0918 845 413 / INFO.STONETEC@GMAIL.COM

účtvovníctvo, mzdy


8 9

3 7 8 2

postreh Petra Tótha Politici kontra mládežníci Keď mládežníci s transparentom Za slušné Slovensko oznámili, že v  jesenných komunálnych voľbách budú podporovať niektorých nezávislých kandidátov na starostov a primátorov, vládny Smer, opozičné SaS, OĽaNO a mimoparlamentné KDH podráždene odpovedali, že Juraj Šeliga a spoločníci sa správajú ako politická strana. Problém nespočíva v tom, že by páni Sulík, Matovič, Fico a  Hlina nemali pravdu. Práve naopak, ale tým, že ju vyslovili nahlas, povýšili spolok Za slušné Slovensko na úroveň svojich partnerov, čo je školácka chyba. Čím ďalej ľudia žijú od sociálnej bubliny a ekonomického pohodlia hlavného mesta, tým menej sú náchylní podliehať preháňaniu médií. Treba si na rovinu povedať, že dorastenci, ktorí si tak trochu arogantne osobujú právo určovať, ako má vyzerať slušné Slovensko, by nemali bez nekritickej podpory novinárov žiadnu šancu mobilizovať masy. A zneužívať emócie, vyvolané vraždou Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka na destabilizáciu politického systému. Mimochodom, motív tohto nepochybne odsúdeniahodného činu dodnes nie je preukázaný, ale organizátori protestov bez ohľadu na to neváhajú pri každej príležitosti hovoriť, že novinár prišiel o život kvôli svojej práci. Žiadne fakty túto teóriu nepotvrdzujú a vydávať ju za pravdu je prosto lož, čo sa dozaista nezhoduje s  požiadavkou slušnosti vo verejnom živote. Médiá a predovšetkým opozícia veľmi dobre vedeli, že omladina na námestiach zavádza, ale kým konala v zhode s  ich predstavami a  záujmami, mala plnú podporu, tak novinárov, ako aj protivládnych politických lídrov. Bývalý premiér Robert Fico síce už vtedy poukazoval na to, že hnutie Za slušné Slovensko nemá náležitú politickú legitimitu, ale robil to tým najmenej vhodným spôsobom. A  pokračuje v  tom dodnes. Naopak, šéfovia opozičných strán postupne menia pozície nielen voči tomu, čo si hovorí Za slušné Slovensko, ale aj vo vzťahu k prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý oznámil, že po roku 2019, keď mu vyprší funkčné obdobie, sa bude v určitej forme angažovať v straníckej politike. Je pravdou, že strana vedená Andrejom Kiskom bude konkurenciou predovšetkým súčasnej opozícii a  čiastočne aj Smeru, a preto má iskrenie medzi týmito tromi tábormi jasnú politickú logiku. Juraj Šeliga, Kristína Farská a ďalší s odznakmi s nápisom Za slušné Slovensko však nie sú pre týchto hráčov žiadnymi partnermi. Lepšie povedané nemali by byť, avšak keď s nimi budú zvádzať na verejnosti slovné súboje, dostanú sa na jednu úroveň. A  s  nimi celá slovenská politika. pt

odbornosti. Čo s tým? Nezostáva nič iné, ako hľadať strednú cestu medzi klasickým a liberálnym. V situácii, keď sa v školstve vyzná každý, kto dostal vysvedčenie, to bude veľmi zložité. Preto apelujem na všetkých, čo majú možnosť ovplyvňovať školstvo, aby ho konečne zmenili, no zachovali si objektívny prístup a počúvli skúsenosti reálnych učiteľov, nie kadejakých vizionárov či „expertov“. Ak sa k tomu nepristúpi, naše školstvo sa nedostane z marazmu, ktorý sa v ňom za posledných 20 rokov usadil. A vymeniť extrém za iný extrém v konečnom dôsledku pocíti celá spoločnosť. Ján Papuga

w w w. r e g i o n p r e s s . s k w w w. m e g a z l av a . s k Príjmeme spoľahlivé panie na upratovanie kancelárskych priestorov od 17 hod. do 20 hod. Plat: 4,80 € / hod. brutto

Kontakt: 0905 758 469 0915 948 417

MECHANIK náklad.vozidiel 840 € / 1.111 € mesačne brutto DISPEČER prevádzky 1.400 € mesačne brutto

garancia platu 1000 €/mes.

VODIČ "C" nad 3,5t 840 € / 1.111 € mesačne brutto VODIČ "B", "T" , PILČÍK 638 € / 824 € mesačne brutto KOSEC ručný krovinorez, KUBOTA 588 € / 752 € mesačne brutto Ručný pracovník - ruč.čistenie 520 € / 657 € mesačne brutto Upratovačka, vodič. preukaz "B" 670 € mesačne brutto

Základná zložka mzdy a podľa skúseností a schopností + variabilná zložka

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY Preprava sypkých materiálov. Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 0903 779 101

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA Cankovová 0948 / 916 727, cankovova@aii.sk

prijme do TPP aj živnostníkov

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

BRIGÁDA V BA IHNEĎ 75-16-5

6

Pracujem v školstve dlho. Som z generácie, ktorá zažila 1989-ty, mám možnosť porovnávať „reformy“ školy. Nedávno som čítal článok o nápade zrušiť školy. Teraz nehľaďme na sociálne dôsledky. Zamerajme sa na extrémnosť tohto názoru. Alebo

iných: odstrániť domáce úlohy, zrušiť predmety, neznámkovať , odstrániť memorovanie, elektronizovať vzdelávanie a iné. To sú len útržky z trendov, ktoré sa objavujú v diskusiách. Často od predstaviteľov, ktorí majú s regionálnym školstvom minimálnu skúsenosť a tí sa inšpirujú podobnými „reformátormi“. Na druhej strane sú pretrvávajúce zastarané spôsoby učenia: učiteľský monológ, direktívnosť, štátne učebnice, diktovanie poznámok, ignorovanie multimédií, doslovné učenie poučiek a nielen to. Veľmi škodlivé je to, ak sa do riadiacich pozícií dostávajú ľudia, ktorí sa demagogicky prikláňajú k prvému či druhému prístupu. Žiaľ, školstvo je riadené politicky, často bez

51-0017

3 2 8 5

8

Škola a extrémy

- vykladanie balíkov 4,10 € / hod. (brutto) len muži - pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy + príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

BA 18-28 STRANA - 06

32-0014-9

1 3 7 9 5

7 5

škola

94-0125

1

2

09-129

9

1

02-0006-12

8

AKCIA

DISTRIBÚCIA LETÁKOV už od 0,007 centa / ks

0905 719 134


svet knihy

Ľudácka prevýchova Bolo to v rokoch 1938 až 1939, keď sa pomery v krajine začali výrazne meniť. V knihe Ľudácka prevýchova píše autorka, historička Marína Zavacká, že myšlienkový pluralizmus mal na Slovensku čoraz menší priestor. Do popredia sa dostávala

jednotná doktrína - tá postupne prechádzala školami, mládežníckymi organizáciami i pracovným prostredím. Pôvodné pravidlá spoločnosti prestávali platiť. Miesto nich pribúdali nové zákony, v ktorých hrala prím najmä svojvôľa nadriadených - a kde na odsúdenie mnohokrát stačilo nájsť svoje meno v položke „prekážka budovania štátu.“ Slovensko sa pomaly pretváralo a s ním aj osudy jeho obyvateľov. Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manželovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti. Na jeseň

roku 1939 sa však ocitla na samotke v Ilave ako politická väzenkyňa. Na slamníku priamo na hlinenej dlážke, bez liekov, bez súdu, bez možnosti obhajoby, zbavená svojich práv. Dôvod jej zaistenia nepoznal ani policajný vyšetrovateľ. Odporučil jej len niečo priznať, aby mala nižší trest. Po prepustení sa na radu osvieteného lekára rozhodla z traumatizujúceho pobytu vo väzení vypísať. Tak vznikol vyše osemdesiatstranový text, ktorý v predkladanej knihe doplnila o poučený komentár historička Marína Zavacká, ktorá sa venuje dejinám propagandy a kontextu budovania totalitných režimov v 20. storočí. red

Vtip: „Vidíš to okno na piatom poschodí vľavo?“ „Boli časy, keď som tam každý deň posielal tisíc bozkov.“ „A čo, rozišli ste sa?“ „Teraz, tam každý mesiac posielam dvesto eur!“ Plútarchos: „Oddych je korením práce.“

7

zdravie MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Pomer obvodu pásu a telesnej výšky Všeobecne ako ukazovateľ obezity a  rizikovosti srdcovo-cievnych ochorení sa používa okrem známeho BMI (body mass index) aj parameter WHtR, skratka z anglického waist-to-height ratio, teda pomer medzi obvodom pásu a výškou. Je to ukazovateľ množstva telesného tuku u človeka. Výpočet je jednoduchý. Namerané hodnoty obvodu pásu sú vydelené výškou postavy. Obe miery musia byť v  rovnakých jednotkách (v centimetroch alebo v metroch). Hodnota WHtR presahujúca 0,5 sa už berie ako kritická a hodnota nad 0,6 indikuje veľmi vysoké riziko pre cukrovku, ochorenia srdca a ciev, srdcový infarkt, mozgovú príhodu a úmrtnosť na tieto ochorenia. Bližšie upresnenie je možné podľa pohlavia a veku. U  žien je optimálna hodnota 0,42 až 0,48. Hodnota nad 0,49 znamená riziko nadváhy a hodnota nad 0,492 zvýšené riziko pre prítomnosť tuku uloženého v oblasti pásu a brucha nielen v podkoží, ale hlavne aj v útrobách brucha, medzi orgánmi. Stav sa nazýva abdominálna alebo aj brušná obezita. Pri posudzovaní BMI je žena už v pásme nadváhy a pri čísle viac ako 0,58 už v  pásme obezity ťažkého stupňa, nazývanej aj malígna alebo morbídna, čo hovorí samé za seba. Pre mužov je optimálna hodnota 0,43 až 0,52 a riziko je nad 0,53 a zvýšené riziko znamená viac ako 0,536, kedy je muž už v pásme nadváhy a ak je hodnota nad 0,63 ide o obezitu ťažkého stupňa. O zdravo štíhlych ľuďoch hovoríme, keď hodnoty môžu byť aj nižšie od 0,35 do 0,41 u žien a do 0,42 u mužov. Zväčša ide o mladých ľudí s vysokou pohybovou aktivitou. Pre deti do 15 rokov sú optimálne hodnoty 0,46 až 0,51. Dôležité je nielen vedieť svoju hmotnosť a porovnávať si ju, ale poznať aj obvod pásu. Teda okrem váhy, treba používať aj jednoduchý krajčírsky meter a  vedieť svoje údaje. Alebo vnímať, či a ako ľahko zapneme nohavice alebo sukňu. Všeobecne platí, že cielený pokles hmotnosti o 1-2 kg zmenšuje aj obvod pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

10-0127

prijme do zamestnania pracovníkov na pozície operátor výroby • manipulačný pracovník • skladník • vodič VZV • pracovník expedície

BA 18-28 STRANA - 07


Ä?Ă­slo 28 / 13. jĂşl 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

PRIJMEME NA TPP NĂĄstup ihneÄ?

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

PrĂĄca v ÄŒR

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

-MonttĂĄĹžny y praco ovnĂ­k -ElekttrikĂĄr -ZvĂĄrraÄ?

BENEFITY a DOCHĂ DZKO OVĂ? BONUS

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod. Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk 85_0482

0905 775 463 - 0905 867172 0918 607 897

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0046

TEL.: 

85-0481

 

ELEKTRIKĂ R 

     !

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

OPERĂ TOR VĂ?ROBY 

PRACOVNĂ?K V SKLADE 

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

!" "#$%&'

Raieisen banka: Tatra banka, a. s., odťtepný zåvod Raieisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK Mà LO!

1000 â‚Ź

MÔŽETE MAŤ AJ VY

PÔŽIÄŒKA

LEN ZA

15 â‚Ź MESAÄŒNE

, bez poplatkov , mĂĄme pre vĂĄs pĂ´ĹžiÄ?ky aĹž do výťky 30 000 â‚Ź

ZASTAVTE SA EĹ TE DNES V POBOÄŒKE VO VAĹ OM MESTE Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach na www.raieisen.sk/1000za15 PrĂ­klad vĂ˝poÄ?tu roÄ?nej percentuĂĄlnej miery nĂĄkladov (RPMN): výťka pĂ´ĹžiÄ?ky: 1 000 â‚Ź, mesaÄ?nĂĄ splĂĄtka: 15 â‚Ź, poplatok za poskytnutie: 0 â‚Ź, poÄ?et splĂĄtok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Ĺ tandardnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te: 1 440 â‚Ź. 

Infolinka: 0850 850 555 | www.raieisen.sk

32- 0077

!" "#$%&'

www.konstrukter.sk  info@konstrukter.sk

BA 18-28 STRANA - 08


regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si 2 lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Ä?. 28 / 13. jĂşl 2018 / 22. roÄ?nĂ­k

Najlepťí výber KOTLOV

ných krytín zimný V�PREDAJ streť H / m2 DP + ₏ 0 3,5 : ceny od

Nà KLADNà DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE

bok ýro

52-0010

02/ 6542 2387 0905 616 329

' 

4,5

Ă? N T E L AJ D E R P VĂ? mĂĄme

 

poskytujeme posky yytujeme tujem komplexnĂŠ sluĹžb sluĹžby by poradenstvo a individuĂĄlny prĂ­stup

rezanie podlahovej krytiny na mieru

obĹĄĂ­vanie kobercov

bytovĂŠ PVC

pon ponĂşkame tieĹž v ĹĄĂ­rkach

5m

tovar dovezieme po celej SR

najväÄ?ĹĄĂ­ na vĂ˝ber

kobercov, PVC a vinylu PV profesionĂĄlne nainĹĄtalujeme koberce aj PVC

Bratislava, Martin, Nitra, TrenÄ?Ă­n, Trnava, Ĺ˝ilina

5

4

  (#

6-7

  

 

&-#!"$ $ .$%!!/*"$+"*!)" $,"$ ($#

BA 18-28 STRANA - 01

52-0005-2

Inťpirujte sa vo Vaťej najbliŞťej predajni BRENO s najťirťím sortimentom podlahových krytín / 6x v SR

za vm ýr er ob an a ie 

16-0238

Slovenský výrobok Slovenský výrobca

PlatĂ­ do 31. 7. 2018 alebo do vypredania zĂĄsob. Za prĂ­padnĂŠ tlaÄ?ovĂŠ chyby neruÄ?Ă­me. ZobrazenĂŠ fotografie sĂş len ilustraÄ?nĂŠ.

0917 649 213

www.hpsmont.sk

Pestovatežskå 1, 831 03 Bratislava tel.: 02/4329 1235

66-0002-02

Sl

enskĂ˝ v ov

HPS mont, spol. s r.o.

2,4

DOMà CE A MEDZINà RODNÉ

POLIENKA aj GUĽATINA

VYKUROVACIA SEZÓNA SA BL�ŽI, NEVà HAJTE!

07-0001

ARRI, s.r.o. tel.: 0948 848 820, www.strecha.ws tel. ws e-mail: strecha@strecha.ws

Zasklenie balkĂłnov

PALIVOVÉ DREVO

5 t Strechy na kĞúÄ? t ĹĄkridla - plech t REZIVO t dosky t OSB dosky ovar dovezieme! To

ZimnĂŠ zĂĄhrady 94-0130

Tel.: 0905 416 922

94-0083

PredajĹˆa: TomĂĄĹĄikova 35 a 37 BA 02-49 10 30 40 kotly@triangel-ba.sk

AJ DROBNÉ

2,5 3

predaj - montĂĄĹž - servis

ELEKTRO PRĂ CE

2,4

týŞdenne do 67 000 domåcností

 !! 

bratislavsko.sk

BRATISLAVSKO zĂĄpad

2,4


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

BRATISLAVSKO západ

redakčné slovo

týždenne do 67 000 domácností

Redakcia: Martinčekova 17, Bratislava e-mail: bratislavsko@regionpress.sk

Inzercia: Eva Horáková 0907 702 195 Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 Silvia Vlasáková 0905 799 782

Ivan Brožík

Kázeň sa prijíma

to, aby sa veriaci a tí, ktorí sa k viere hlásia tak či onak, často najviac pred voľbami, zamysleli, čo robia zle, čo by mohli a mali napraviť, ako by sa mohli a mali aj cez svoju prácu a jej výsledky či život ako taký stať ešte lepšími. Nie je hriechom robiť chyby a dopúšťať sa omylov či robiť málo, keď je človek okolnosťami „uschopnený“ robiť viac? Hriechom je aj to, keď povýšenecky odmietneme tie slová kňazov, ktoré nám smerujú až do duše a prijmeme iba tie, ktoré nás chvália. Lebo kňazi sú takí, aj pochvália, ale aj naprávajú. A homílie sú tiež také. Iba ľudia na piedestáli moci sú niekedy nenapraviteľní. Ivan Brožík

vala na cestu k čomusi, čo je v súlade s biblickým desatorom. Nenáleží ani politikom, ktorí si z  nejakého prapodivného dôTak to platilo odjakživa, kázeň vodu myslia, dokonca sú o tom presvedčení, že môžu všetko, sa nekomentuje, už vôbec aby kázne kňazov analyzovali ako politické prejavy. Homília je nehodnotí laikmi, kázeň sa v katolíckom obrade súčasťou prvej časti slávenia svätej omše jednoducho prijíma. Kázeň je – liturgie slova. Je predĺžením čítania svätého písma, ktoré vyna to, aby nám jej posolstvo svetľuje a objasňuje zhromaždeniu veriacich. Nesúhlas, najmä v podobe vyslovených myšlie- ten politický, so slovami homílie či dokonca jej kritika, je ako nok vstúpilo do svedomí. Je na stranícke uznesenie z čias, keď strana bola nad všetkým, aj nad to, aby veriacich robila lepšími tou časťou cirkvi, ktorú si podrobila. a laikov aby aspoň nasmero- Povinnosťou dobrého kňaza je v  homílii poukázať práve na

Distibúcia: Radovan Janega 0907 887 362

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk

Máte doma čisto?

Vydáva:

Distribúcia: (67 000 domácností)

Práce vo výškach

0903 969 611

nanosterile.eu dezinfekcia priestorov účinná 2 roky!

Kontakt: 0918 454 003

32-0006

IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Oprava a údržba všetkých druhov striech, odkvapových systémov a klampiarskych prvkov aj na ťažko prístupných objektoch.

02-0048-2

Študentská 2, 917 01 Trnava

Frézovanie

RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ Zasklenia balkónov

Výsuvné okná

Prístrešky, zábradlia, schody (nerezové, hliníkové, oceľové)

ZĽAVA

www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

ZIMNÉ ZÁHRADY

ZASKLENIE TERASY (Rámové - Bezrámové)

Tel.: 0948 850 820, 0903 601 733

Vzorková predajňa, Znievska 6, Petržalka

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

BA 18-28 STRANA - 02

www.m-mont.sk

Výroba s Hliníkové dvere, okná, protipožiarne dvere

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

74-0080-3

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko BV 57.000 Bratislavsko Východ BZ 67.000 Bratislavsko Západ DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Šaliansko HC 27.000 Hlohovecko+Sereďsko KM 15.000 Komárňansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 48.000 Nitriansko NZ 35.000 Novozámocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 Piešťansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN TN 52.000 Trenčiansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 Lučenecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 Považsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZA 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 Košicko KS 22.250 Košicko okolie SL 12.000 Ľubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 Prešovsko+SB SN 30.000 Spišsko+LE+GL

22 ročnou tra

15-0005

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

komínov

díciou

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín, Horský park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, Kramáre


PevnĂĄ vĂ´Äža

cieÄžmi, ktorĂŠ vĂĄm napomĂ´Ĺžu k vĂĄĹĄmu ďŹ nĂĄlnemu efektu (strava, typy cviÄ?enia,...) a taktieĹž majte v hlave aj zĂĄloĹžnĂ˝ plĂĄn. NemĂ´Ĺžete naprĂ­klad z rĂ´znych dĂ´vodov chodiĹĽ do posilĹˆovne? Miesto toho naprĂ­klad zaÄ?nite s dlhĂ˝mi prechĂĄdzkami s vaĹĄim psom, Ä?i priateÄžkou a postupne pridĂĄvajte Ä?alĹĄie aktivity. Nie nĂĄhodou je dobrĂŠ, ak o  vaĹĄich pohnĂştkach vie aj vaĹĄe okolie, jednak vĂĄs mĂ´Ĺžu podporiĹĽ, ale taktieĹž popohnaĹĽ vĂĄs prĂĄve vo chvĂ­Äžach, keÄ? narazĂ­te na nejakĂŠ prekĂĄĹžky. Je dobrĂŠ maĹĽ mnoĹžstvo takĂ˝chto „zĂĄchytnĂ˝ch bodov“, o ktorĂŠ sa mĂ´Ĺžete kedykoÄžvek oprieĹĽ. Prajem vĂĄm ĂşspeĹĄnĂş cestu k vĂĄĹĄmu cieÄžu. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

leĹžitĂŠ. Ak nie ste dostatoÄ?ne motivovanĂĄ, je veÄžmi ĹĽaĹžkĂŠ Ä?eliĹĽ krĂ­zam, Ä?i prvĂ˝m prekĂĄĹžkam. DĂ´vodov, preÄ?o mĂ´Ĺžeme zlyhå„V septembri idem na dovo- vaĹĽ, je viac a moĹžno sa v nejakom nĂĄjdete aj vy. ÄŒastokrĂĄt si lenku a  rada by som troĹĄku stanovujeme prĂ­liĹĄ nereĂĄlne ciele, takĂŠ, ktorĂŠ presahujĂş naĹĄe schudla. UĹž som to skúťala moĹžnosti, Ä?i schopnosti a taktieĹž nie sme vo formulĂĄcii naĹĄich aj v minulosti, no nikdy som cieÄžov konkrĂŠtni. NestaÄ?Ă­ si povedaĹĽ len, chcem schudnúż, je to nevydrĹžala.“ pre Ä?loveka totiĹž dosĹĽ neuchopiteÄžnĂŠ. To najdĂ´leĹžitejĹĄie, Ä?o nĂĄs SkĂşste si urÄ?iĹĽ poÄ?et kilogramov, alebo poÄ?et centimetrov, Ä?i Ĺženie vpred, je naĹĄa motivĂĄ- partie na tele, na ktorĂ˝ch chcete zaÄ?aĹĽ pracovaĹĽ. TaktieĹž si urÄ?iMgr. RenĂĄta cia, teda to, preÄ?o je pre nĂĄs te nejakĂ˝ termĂ­n, ktorĂ˝ by mal byĹĽ adekvĂĄtny vaĹĄim poĹžiadavBotkovĂĄ dosiahnutie nĂĄĹĄho cieÄža dĂ´- kĂĄm. OdporuÄ?ila by som vĂĄm aj pouvaĹžovaĹĽ nad Ä?iastkovĂ˝mi

psycholĂłg radĂ­

Vtip: PĂĄn NovĂĄk otvĂĄra dvere, lebo ktosi zazvonil. Za dverami stojĂ­ jeho sused v pyĹžame. „Ale, pĂĄn sused,“ vravĂ­ NovĂĄk, „priĹĄli ste v pyĹžame!“ „PrepĂĄÄ?te,“ ospravedlĹˆuje sa sused, „myslel som si, Ĺže dnes mĂĄte noÄ?nĂş.“ Emanuel Kant: „Niekedy tĂĄ najproduktĂ­vnejĹĄia vec, ktorĂş dokĂĄĹžete urobiĹĽ, je oddychovanie.â€?

3

obÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1

Akcia na vstavanĂŠ skrine do 35%.

auto-moto/inĂŠ

Dodanie od 3-10 dnĂ­. ZĂĄruka aĹž 5 rokov.

°Kúpim diely na starÊ ťkodovky i zachovalÊ auto. 0911 113 012

byty/predaj byty/prenĂĄjom

 REKONŠTRUKCIE BYTOV VSTAVANÉ SKRINE, ŠATN�KY

domy/predaj

 BEZPEÄŒTNOSTNÉ DVERE INTERIÉROVÉ DVERE KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU PLASTOVÉ OKNĂ A DVERE SEDAÄŒKY A POSTELE

0903/ 344 343

www.vstavaneskrine.com

HolĂ­Ä?ska 7, Bratislava

Kandidujete v komunĂĄlnych voÄžbĂĄch?

Na predajĹˆu je potrebnĂŠ sa telefonicky objednaĹĽ. OtvĂĄracie hodiny v BA: Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Ĺ tv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 18.00 h Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h

KomunĂĄlne voÄžby 2018 MĂĄte Ä?o ponĂşknuĹĽ svojmu okoliu?

S nami oslovĂ­te najviac voliÄ?ov!

Dajte o sebe vedieĹĽ

v najÄ?Ă­tanejĹĄĂ­ch regionĂĄlnych novinĂĄch.

Pripravujeme ĹĄpeciĂĄly k voÄžbĂĄm:

BRATISLAVSKO

11% 7% 6%

5%

Eva HorĂĄkovĂĄ 0907 702 137 / horakova@regionpress.sk Simona PsotnĂĄ 0905 719 134 / psotna@regionpress.sk Silvia VlasĂĄkovĂĄ 0905 799 782 / silvia.vlasakova@regionpress.sk

BA 18-28 STRANA - 03

5% NÄŒ pre Ĺ˝eny

Život

BĂĄjeÄ?nĂĄ Ĺžena

MY noviny

6% PLUS 7dnĂ­

PrvÊ objednåvky s EXTRA ZĽAVOU!

ÄŒĂ­tanosĹĽ týŞdennĂ­kov

REGIONPRESS

jĂşn/jĂşl: KomunĂĄlny odpoÄ?et september/oktĂłber: VolebnĂ˝ seriĂĄl o komunĂĄlnych tĂŠmach oktĂłber/november: Mimoriadne prĂ­lohy: Predstavujeme kandidĂĄtov

02-0004-4

BratislavskĂĄ 72, Pezinok

3 4

°Prenajmem 1 izb.byt v BA 0948 277 123

 LAMINà TOVÉ PODLAHY

0948/ 442 444

2

5

°PredĂĄm RD - 4 ĂĄr pozemok, ĹĄirĹĄie centrum Malaciek (blĂ­zko I. ZĹ ). Tel. 0905 246 647 °PredĂĄm starĹĄĂ­ RD 2+1 s pozemkom o vĂ˝mere 650m2 v malebnej lokalite pod MalĂ˝mi Karpatmi v obci LoĹĄonec 0902 883 396 °PredĂĄm v RaÄ?i zĂĄhradnĂ˝ dom - 2 izbovĂ˝. 0910 605 828 °PredĂĄm 4 izb. bungalov na 5 ĂĄ pozemku pod Karpatami v DolnĂ˝ch OreĹĄanoch, 132.000 â‚Ź, 0903 717 087 °PredĂĄm 3 izbovĂ˝ dom mĂĄ viac miestnosti v suterĂŠne pri Handlovej 0902 512 911

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

°KĂşpim byt v Bratislave 0948 008 910 °KĂşpim byt v Bratis. 0907 402 507 °V Plaveckom Ĺ tvrtku predĂĄm pozemok na stavbu cha‍‏, rekreaÄ?nĂŠho domu, 120m od jazera, voda, elektr.na pozemku. Rozmer 20 x 40 m. MĂĄm ĂšPI. Tel.: 0902 234 449 )(&%3%2$(!,$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


2

9 6

w w w. r e g i o n p r e s s . s k

domácnosť

RD - BYTY

MURÁRSKE PRÁCE MAĽOVANIE 0903 793 108

02/659 674 21 0905 621 229

www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

deťom

12

rôzne/predaj

13

0907 702 195

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

PALIVOVÉ DREVO

hľadá poskytovateľov odborných prehliadok plynových kotlov u zákazníkov SPP

Bližšie informácie získate na www.spp.sk v časti Upozornenie alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

0911 990 463

°Predám kompletnú obedovú porcelánovú súpravu pre 6 osôb, zdobenú polovníckou temtikou. Tel.: 0902 679 183 °Predám jelenie parohy, trofeje a poľovnícku výstroj. Tel.: 0902 679 183 °Predám slnečník – dáždnik strednej veľkosti. Prikývku ušitú z kožušín na gauč 190x160cm a na 2 kreslá 60x160cm. Tel.: 0902 679 183 °Predám rozličnú fototechniku, vhodné i pre zberateľov. T.: 0902 679 183

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

Stavebná firma • Rekonštrukcie bytových jadier • Obklady, dlažby • Zámková dlažba • Rôzne murárske, elektro a vodoinštalatérske práce • Sadrokartónové priečky a stropy • Maliarske a natieračské práce • Plávajúce a iné podlahy

Tel.: 0915 480 533

BEZ DPH

°Kuchár hľadá prácu na 8 hodín 0907 697 796 °Kuchár hľadá prću 0907 697 796 °Žena si hľadá prácu popri zamestnaní. Nejaké šitie na doma a pod. Mám jednoihlovku aj overlok. 0907 590 815

zoznamka

» Jadrové vŕtanie » Búracie práce » Murárske práce » Odvoz - statik - elektr.

INZERCIA

52-0109

11

TEPOVANIE sedačky, postele, koberce, koženné sedačky

záhrada a zverinec 10 hobby a šport

REZANIE BETÓNU

Karol Mikláš

NÁTER DVERÍ A OKIEN

9

°Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave. Tel.: 0903 753 758 °Kúpim staré hodinky, odznaky, vyznamenania, mince. Tel.: 0905 545 874 °Kúpim mince, bankovky, pohľadnice, hodiny, vyznamenania, odznaky. Tel.: 0903 753 758

HĹBKOVÉ

16

BA 18-28 STRANA - 04

/

ໄ0905 700 118

demol@rezaniebetonu.com

51-0125

°Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

ELEKTROINŠTALÁCIE • RD, bytov, priemysel. objektov • rekonštrukcie elektroinštalácií • videovrátniky a dom. telefóny • bleskozvody, revízie

16-0070

8

10-0007

riadková inzercia

16-0214

občianska stavba

správa identifikovať, systém PFS vytvorí potrebné väzby automaticky. O úspešnosti/neúspešnosti automatickej autorizácie bude finančná správa daňový subjekt informovať prostredníctvom notifikačného e-mailu. V prípade neúspešnej identifikácie ho zároveň e-mailom upozorní na to, ako má ďalej postupovať. Finančná správa upravila tiež textové znenia notifikačných e-mailov, ktoré sú zasielané subjektom napríklad v aktivačnom e-maile pri registrácii, v správe o prijatí podania, v správe o odmietnutí podania a pod. tak, aby bol text správy jasný, zrozumiteľný a informoval o ďalšom postupe. red

16-0238

1

8

Finančná správa vychádza v ústrety najmä novým elektronicky komunikujúcim klientom – fyzickým osobám podnikateľom. Už minulý týždeň začala postupne nasadzovať jednotlivé Finančná správa nasadzuje zmeny. Ako prvé zavedie zlúčenie registrácie a autorizácie redizajn portálu, automa- pre fyzické osoby podnikateľov do jedného kroku. tickú autorizáciu a upra- V praxi to bude po novom fungovať tak, že ak bude subjekt vené notifikačné e-maily. konať sám za seba, po dokončení registrácie sa na základe Nasledovať budú zmeny aj používateľom zadaných údajov systém PFS automaticky priamo v osobnej zóne da- pokúsi identifikovať nového používateľa v prostredí finančnej správy, t.j. v jej registroch. Ak ho bude vedieť finančná ňovníka.

68-03

2

8

3 4

Komunikovanie s financmi bude jednoduchšie

financie

10-0033

2 8 6 1 8 3 4 7 1 3

1 8 9 7 4 2


dobré rady

Skladujeme dary leta I

plody. Otlačené a obité kusy by ľahko podľahli hnilobe. Stopku vždy nechávajte na plode — jabĺčka klaďte do debničiek stopkou hore, hrušky stopkou nadol. Na skladovanie Ideálne na dlhodobé skla- využite nevykúrené priestory s vysokou vzdušnou vlhkosdovanie je jadrové ovocie ťou a stabilnou teplotou. ako jablká či hrušky, pretože Drobné ovocie ako jahody, maliny, ríbezle, černice alebo nepodliehajú rýchlo ska- čučoriedky môžete v chladničke skladovať len krátkodobo, ze. Zberajte ich tesne pred a to v plastovej alebo keramickej miske. Pred uskladnením dozretím a pred uskladne- ich nikdy neumývajte, robte tak až tesne pred konzumáním ich preberte a vyraďte ciou. Ideálnou formou dlhodobého uskladnenia pri tomto poškodené a deformované ovocí je mrazenie, zaváranie alebo sušenie.

Najšetrnejším spôsobom konzervovania je práve mrazenie, pri ktorom si ovocie uchováva 80 až 90 percent pôvodného obsahu vitamínov. Ideálna teplota v mrazničke je od -18 °C do -30 °C. Na mrazenie sú vhodné aj slivky a višne, určite to neskúšajte s hroznom, jablkami a inými druhmi obsahujúcimi veľa vody. Drobné ovocie môžete v mrazničke skladovať aj presypané cukrom alebo preliate cukrovým nálevom (najmä pri kyslejších druhoch ovocia). Po rozmrazení ich potom môžete konzumovať v neupravenom stave alebo pridať na dosladenie pokrmov a ochutenie koláčov. Takto uskladnené ovocie spotrebujte do 18 mesiacov. red

Vtip: Pred školou stojí muž s veľkým bruchom. Z okna sa vykloní mladá učiteľka a pýta sa: „Čakáte dieťa?“ A muž na to: „Nie, to je od piva!“ William Blake: „Náš život je úsilie a práca; dokonalý oddych nás očakáva až v hrobe.“

5

komerčná riadková inzercia

remeselnící

ZUBNÁ AMBULANCIA

°Maľovky–stierky–obklady–omietky aj menšie práce 0940 384 665 °GLAZOVANIE VANÍ. 28 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk

prijíma nových pacientov

0905 662 407, www.simkovicova.sk

Odkúpime Vašu nehnuteľnosť v hotovosti po dohode do 24 hodín. Vyrovnáme Vaše dlhy na nájme, exekúcie, úvery, nebankové spoločnosti aj tesne pred dražbou. Sprostredkujeme výmenu obecných bytov, vyrovnáme nedoplatky na nájme

Reality Gold – Bratislava s.r.o. Prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava

0905/491 888, 0903/909 888

rekonštrukcie °Rekonštrukcie bytov a kúpeľní, obklady, voda a elektroinštalácie. 0908 570 594, www. vrablic.sk 32-0094-1

p.s.: my zuby neťaháme, mi ich liečime

32-0003-3

Stromová 16, Bratislava - Kramáre (pri Terne) -

elektroinštalácie °Elektroinštalácie 24 hod. Prípojky, práca s plošinou do 22m. Revízne správy 0904 466 149

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

voda - kúrenie - plyn

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

Veľké letné zľavy

°www.vodo-instalater.sk 0903 557 127 °Vodoinštalatér 0903 969 126

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkovéé

sťahovanie, doprava

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

°JOŽOVCI – sťahovanie, likvidácie, výnos, prenos nábytku. ZŤP, dôch – 10% 0903 594 868

32-0074

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava

parkety °Brúsenie, lakovanie, montáž lam.a drevených parkiet. Aj SONE. Tel.: 0903 129 290

maľby - stierky - nátery °Maľovky-rychle-čisto 0905 723 981 °Maľby, podlahy 0915 462 513 °STEN-MAL ponúkame všetky druhy maliarských a natieračských prác, brús parkiet. Tel.: 0903 377 501

09-03

oprava chladničiek

www.renovacia-dveri.eu

oprava pračiek

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ

°MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618

10 ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV SY

Obhliadka, poradenstvo a cenová ponuka u Vás doma - služba zdarma !!!

AKCIA na rok 2018 podľa výberu ru • sušiak na prádlo • kvetinový držiak • sieťka proti hmyzu

PONÚKAME AJ: - KĽUČKY, ZÁMKY, SKLO, DOPLNKY - NOVÉ DVERE A ZÁRUBNE S MONTÁŽOU - VÝROBA ATYPICKÝCH DVERÍ

Množstevná zľava 3% pri objednávke 2 - 3 zasklení lení

obhliadky: 0905 605 934 prevádzka: 0948 288 791

Funkčné modely sú vystavené v obchodnej kancelárii na ul. Dvojkrížnej 33, Bratislava (Podunajské Biskupice) (Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, Štvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

oprava šijacích strojov °Prídem k Vám 0902 257 996, 0910 803 603

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovaná montážna firma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, www.bomax.sk bomax@bomax.sk

BA 18-28 STRANA - 05

klimatizácie °0905 616 431

upratovanie 94-0012-1

renovacia@renovacia-dveri.eu

02-0002-2

Demontáž a odvoz starých rámov zdarma Poskytujeme pozáručný servis, nami montovaných systémov

Odeská ulica 75, 821 06 Bratislava,

°ZIMMERMANN 0905 54 74 76 °MATÚŠ 0905 616 431

účtvovníctvo, mzdy


8

8

2 7

8 7

4 9

4 2 6 1 5 4

1 6

Prijmeme pracovníka na TPP na ¾ahkú manuálnu prácu BA - Devínska Nová Ves

- vykladanie balíkov 4,10 € / hod. (brutto) len muži - pomocné práce v tlačiarni 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy + príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY Preprava sypkých materiálov. Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 0903 779 101

Mzda: 1200 EUR /mes. brutto Info: 0905 535 215

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

prijme do TPP aj živnostníkov

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

32-0014-9

9

7 8 5 5 7

51-0017

6 9

10-0155

2

postreh Petra Tótha prijme do svojho tímu

Politici kontra mládežníci

Stolárov/Montérov na montáž kuchynských liniek

0911 795 409, jurcisin@oresi.sk

UPRATOVAČOV/KY Stručná pracovná náplň: ručné a strojové upratovanie a čistenie vo výrobných halách, nepretržitá prevádzka nástup ihneď Ponúkame: stabilný príjem, príspevok na stravu, istotu dlhodobého stabilného zamestnania, zákonné príplatky (nadčas, dochádzkový bonus, príspevok na dopravu) Mzda: 547€ brutto/mesiac + osobné ohodnotenie a pohyblivé zložky až do 150€ /mesiac, stravné lístky v hodnote 4€ Požadujeme: manuálnu zručnosť, ochotu pracovať na 1 zmenu, 2 zmeny a vo viaczmennej prevádzke, dobrý zdravotný stav, schopnosť pracovať v noci Pracovisko: PRIEMYSELNÝ PARK DNV

Príjmeme spoľahlivé panie

Kontakt: 0905 758 469 0915 948 417

CIA INZE5 R719 134 090

BA 18-28 STRANA - 06

94-0125

na upratovanie kancelárskych priestorov od 17 hod. do 20 hod. Plat: 4,80 € / hod. brutto

75-16-5

Kontakt: monika.zikova@leadec-services.com - pre zaslanie životopisu tel. kontakt: 0911 544 003 - len pracovné dni Po - Pi 9.00 - 15.00 hod

131180312

09-129

s praxou na hlavný pracovný pomer (900€ - 1.130€ brutto/mes. + ďalšie odmeny) alebo na živnosť práca prevažne západné Slovensko a Bratislava požiadavky: prax, VP sk. B

Leadec s. r. o. prijme do TPP

02-0009-20

Keď mládežníci s transparentom Za slušné Slovensko oznámili, že v  jesenných komunálnych voľbách budú podporovať niektorých nezávislých kandidátov na starostov a primátorov, vládny Smer, opozičné SaS, OĽaNO a mimoparlamentné KDH podráždene odpovedali, že Juraj Šeliga a spoločníci sa správajú ako politická strana. Problém nespočíva v tom, že by páni Sulík, Matovič, Fico a  Hlina nemali pravdu. Práve naopak, ale tým, že ju vyslovili nahlas, povýšili spolok Za slušné Slovensko na úroveň svojich partnerov, čo je školácka chyba. Čím ďalej ľudia žijú od sociálnej bubliny a ekonomického pohodlia hlavného mesta, tým menej sú náchylní podliehať preháňaniu médií. Treba si na rovinu povedať, že dorastenci, ktorí si tak trochu arogantne osobujú právo určovať, ako má vyzerať slušné Slovensko, by nemali bez nekritickej podpory novinárov žiadnu šancu mobilizovať masy. A zneužívať emócie, vyvolané vraždou Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka na destabilizáciu politického systému. Mimochodom, motív tohto nepochybne odsúdeniahodného činu dodnes nie je preukázaný, ale organizátori protestov bez ohľadu na to neváhajú pri každej príležitosti hovoriť, že novinár prišiel o život kvôli svojej práci. Žiadne fakty túto teóriu nepotvrdzujú a vydávať ju za pravdu je prosto lož, čo sa dozaista nezhoduje s  požiadavkou slušnosti vo verejnom živote. Médiá a predovšetkým opozícia veľmi dobre vedeli, že omladina na námestiach zavádza, ale kým konala v zhode s  ich predstavami a  záujmami, mala plnú podporu, tak novinárov, ako aj protivládnych politických lídrov. Bývalý premiér Robert Fico síce už vtedy poukazoval na to, že hnutie Za slušné Slovensko nemá náležitú politickú legitimitu, ale robil to tým najmenej vhodným spôsobom. A  pokračuje v  tom dodnes. Naopak, šéfovia opozičných strán postupne menia pozície nielen voči tomu, čo si hovorí Za slušné Slovensko, ale aj vo vzťahu k prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý oznámil, že po roku 2019, keď mu vyprší funkčné obdobie, sa bude v určitej forme angažovať v straníckej politike. Je pravdou, že strana vedená Andrejom Kiskom bude konkurenciou predovšetkým súčasnej opozícii a  čiastočne aj Smeru, a preto má iskrenie medzi týmito tromi tábormi jasnú politickú logiku. Juraj Šeliga, Kristína Farská a ďalší s odznakmi s nápisom Za slušné Slovensko však nie sú pre týchto hráčov žiadnymi partnermi. Lepšie povedané nemali by byť, avšak keď s nimi budú zvádzať na verejnosti slovné súboje, dostanú sa na jednu úroveň. A  s  nimi celá slovenská pt politika.


škola

Škola a extrémy Pracujem v školstve dlho. Som z generácie, ktorá zažila 1989-ty, mám možnosť porovnávať „reformy“ školy. Nedávno som čítal článok o nápade zrušiť školy. Teraz nehľaďme na sociálne dôsledky. Zamerajme sa na extrémnosť tohto názoru. Alebo

iných: odstrániť domáce úlohy, zrušiť predmety, neznámkovať , odstrániť memorovanie, elektronizovať vzdelávanie a iné. To sú len útržky z trendov, ktoré sa objavujú v diskusiách. Často od predstaviteľov, ktorí majú s regionálnym školstvom minimálnu skúsenosť a tí sa inšpirujú podobnými „reformátormi“. Na druhej strane sú pretrvávajúce zastarané spôsoby učenia: učiteľský monológ, direktívnosť, štátne učebnice, diktovanie poznámok, ignorovanie multimédií, doslovné učenie poučiek a nielen to. Veľmi škodlivé je to, ak sa do riadiacich pozícií dostávajú ľudia, ktorí sa demagogicky prikláňajú k prvému či druhému prístupu. Žiaľ, školstvo je riadené politicky, často bez

odbornosti. Čo s tým? Nezostáva nič iné, ako hľadať strednú cestu medzi klasickým a liberálnym. V situácii, keď sa v školstve vyzná každý, kto dostal vysvedčenie, to bude veľmi zložité. Preto apelujem na všetkých, čo majú možnosť ovplyvňovať školstvo, aby ho konečne zmenili, no zachovali si objektívny prístup a počúvli skúsenosti reálnych učiteľov, nie kadejakých vizionárov či „expertov“. Ak sa k tomu nepristúpi, naše školstvo sa nedostane z marazmu, ktorý sa v ňom za posledných 20 rokov usadil. A vymeniť extrém za iný extrém v konečnom dôsledku pocíti celá spoločnosť. Ján Papuga

Vtip: „Mama, budem sa ženiť.“ „Koho si berieš, synak?“ „Susedovie Paľa.“ „Veď je to chlapec!“ „Akože chlapec, je to dospelý muž, však má už 30!“ L. N. Tolstoj: „Mravné úsilie a radosť z poznania života sú späté tak ako práca s radosťou z oddychu.“

7

zdravie MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Pomer obvodu pásu a telesnej výšky Všeobecne ako ukazovateľ obezity a  rizikovosti srdcovo-cievnych ochorení sa používa okrem známeho BMI (body mass index) aj parameter WHtR, skratka z anglického waist-to-height ratio, teda pomer medzi obvodom pásu a výškou. Je to ukazovateľ množstva telesného tuku u človeka. Výpočet je jednoduchý. Namerané hodnoty obvodu pásu sú vydelené výškou postavy. Obe miery musia byť v  rovnakých jednotkách (v centimetroch alebo v metroch). Hodnota WHtR presahujúca 0,5 sa už berie ako kritická a hodnota nad 0,6 indikuje veľmi vysoké riziko pre cukrovku, ochorenia srdca a ciev, srdcový infarkt, mozgovú príhodu a úmrtnosť na tieto ochorenia. Bližšie upresnenie je možné podľa pohlavia a veku. U  žien je optimálna hodnota 0,42 až 0,48. Hodnota nad 0,49 znamená riziko nadváhy a hodnota nad 0,492 zvýšené riziko pre prítomnosť tuku uloženého v oblasti pásu a brucha nielen v podkoží, ale hlavne aj v útrobách brucha, medzi orgánmi. Stav sa nazýva abdominálna alebo aj brušná obezita. Pri posudzovaní BMI je žena už v pásme nadváhy a pri čísle viac ako 0,58 už v  pásme obezity ťažkého stupňa, nazývanej aj malígna alebo morbídna, čo hovorí samé za seba. Pre mužov je optimálna hodnota 0,43 až 0,52 a riziko je nad 0,53 a zvýšené riziko znamená viac ako 0,536, kedy je muž už v pásme nadváhy a ak je hodnota nad 0,63 ide o obezitu ťažkého stupňa. O zdravo štíhlych ľuďoch hovoríme, keď hodnoty môžu byť aj nižšie od 0,35 do 0,41 u žien a do 0,42 u mužov. Zväčša ide o mladých ľudí s vysokou pohybovou aktivitou. Pre deti do 15 rokov sú optimálne hodnoty 0,46 až 0,51. Dôležité je nielen vedieť svoju hmotnosť a porovnávať si ju, ale poznať aj obvod pásu. Teda okrem váhy, treba používať aj jednoduchý krajčírsky meter a  vedieť svoje údaje. Alebo vnímať, či a ako ľahko zapneme nohavice alebo sukňu. Všeobecne platí, že cielený pokles hmotnosti o 1-2 kg zmenšuje aj obvod pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

10-0127

prijme do zamestnania pracovníkov na pozície operátor výroby • manipulačný pracovník • skladník • vodič VZV • pracovník expedície

BA 18-28 STRANA - 07


Ä?Ă­slo 28 / 13. jĂşl 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

PRIJMEME NA TPP NĂĄstup ihneÄ?

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

PrĂĄca v ÄŒR

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

-MonttĂĄĹžny y praco ovnĂ­k -ElekttrikĂĄr -ZvĂĄrraÄ?

BENEFITY a DOCHĂ DZKO OVĂ? BONUS

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod. Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk 85_0482

0905 775 463 - 0905 867172 0918 607 897

37-0046

TEL.: 

85-0481

 

ELEKTRIKĂ R 

     !

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

OPERĂ TOR VĂ?ROBY 

PRACOVNĂ?K V SKLADE 

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

!" "#$%&'

Raieisen banka: Tatra banka, a. s., odťtepný zåvod Raieisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK Mà LO!

1000 â‚Ź

MÔŽETE MAŤ AJ VY

PÔŽIÄŒKA

LEN ZA

15 â‚Ź MESAÄŒNE

, bez poplatkov , mĂĄme pre vĂĄs pĂ´ĹžiÄ?ky aĹž do výťky 30 000 â‚Ź

ZASTAVTE SA EĹ TE DNES V POBOÄŒKE VO VAĹ OM MESTE Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach na www.raieisen.sk/1000za15 PrĂ­klad vĂ˝poÄ?tu roÄ?nej percentuĂĄlnej miery nĂĄkladov (RPMN): výťka pĂ´ĹžiÄ?ky: 1 000 â‚Ź, mesaÄ?nĂĄ splĂĄtka: 15 â‚Ź, poplatok za poskytnutie: 0 â‚Ź, poÄ?et splĂĄtok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Ĺ tandardnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te: 1 440 â‚Ź. 

Infolinka: 0850 850 555 | www.raieisen.sk

32- 0077

!" "#$%&'

www.konstrukter.sk  info@konstrukter.sk

BA 18-28 STRANA - 08

Bratislavsko 18-28  

Bratislavsko 18-28

Bratislavsko 18-28  

Bratislavsko 18-28

Advertisement