Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si 2 lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

bratislavsko.sk

BRATISLAVSKO východ č. 10 / 9. marec 2018 / 22 ročník

2,4,5

týždenne do 57 000 domácností

ÚČTOVNÍCTVA 0948 182 800

3

94-0021

0911 990 463

2

Spracovanie

16-0093

PALIVOVÉ DREVO

2-4

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

2,7

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE 66-0002-02

02/ 6542 2387 0905 616 329

2,7

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE? NOVÉ DVERE NA MIERU DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

11

Obhliadka a poradenstvo ZDARMA RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

6

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere AKCIA: Ku každým dverám kľučka ZDARMA

VOLAJTE 0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 1. poschodie, Bratislava európska jednotka v renováciách

32-0004-4

• bez búrania, špiny a hluku • žiadne stavenisko • kvalitné materiály • vždy odborná montáž

Zľava 10%

6

9

13-15

www.granola.sk akcia platná do 15. 03. 2018 - heslo "RP2" BA 18-10 STRANA - 01

94-0053

Zdravé a výživné raňajky pre dospelých aj deti


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

BRATISLAVSKO východ

redakčné slovo

týždenne do 57 000 domácností

Blatnícka 3, Bratislava Redakcia: 02/ 4463 7645-6 tel/fax: e-mail: bratislavsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan Brožík

Srdečný jarný pozdrav,

v rukách a ak sa ňou oháňa niekto iný, nemal by zabudnúť, že sme mu ju iba prepožičali. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli v týchto dňoch povyhŕňať rukávy a tešiť sa z práce na záhradkách. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli voľný čas využiť na zdravý pohyb v jarnej prírode. A potrebujeme pokoj aj na to, aby politika nerozoštvávala mnohé naše rodiny tak, ako to tu už kedysi bolo. Želajme si teda tvorivý aktívny pokoj a – ozaj, počujete ich? Už sa ozývajú z korún stromov, z kríčia, už prilietajú – veď je na čase. Je jar! Pekný týždeň vám želá za redakciu Ivan Brožík

jarou nových a vyšších výziev, ako len chceme. Je však smutné, že toto všetko sa rodí na podhubí nesmiernej tragédie. A možno aj na nezáujme, nevšímavosti a nezodpovednosti – nás milí čitatelia, dokonca viac- všetkých. Napriek všetkému – jar je čas nádejí. Je iba na nás, násobný. Meteorológovia už ktoré si vyplníme a na ktoré, takpovediac, nemáme. svoju jar majú od začiatku Lebo aj keď sa to už možno ani nezdá, Slovensko je naše. Zvrmarca, astronomická jar sa chovanú moc na ňom máme my. Politici sú iba úradníci, ktorých začne o pár dní a našimi kon- sme určili, aby túto našu moc a vôľu kultivovali. A nie zneužíčinami hýbe už aj Slovenská vali. Tak je to v každej demokratickej krajine. Moc pochádza od jar 2018. Môžeme je volať po- občanov, nie zo straníckych centrál. Nebodaj ešte z nejakých litickou jarou, či jarou nádejí, vplyvných rodinných klanov. Moc je naša, my ju máme, držíme

Inzercia: Eva Horáková 0907 702 195 Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia Vlasáková 0905 799 782

sedačky, postele, koberce, koženné sedačky

0948 730 611

PLASTOVÉ a hliníkové

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Teraz len za

31.90 €

23,90 €

02/ 64 284 315 0905 47 91 92

Y AV

alex9@stonline.sk Drobného 27, 841 01 Bratislava

26%

1-dňový poznávací zájazd. Návšteva zámku Deutschkreutz, hradu Lockenhaus (tento hrad je považovaný za jeden z najkrajších hradov v celom Rakúsku). Presun do mesta Sárvár, kde grófka podľa legendy zabila najviac svojich obetí. Termín: 2.6.2018

Zámok Mikulov a slávnosti mandlí a vína v Hustopeče Teraz len za

27,90 €

52-0019

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

Za tajomstvami krvavej grófky Báthory

KVALITNÉ OKNÁ KVALITNÁ A ČISTÁ MONTÁŽ

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko BV 57.000 Bratislavsko Východ BZ 67.000 Bratislavsko Západ DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Šaliansko HC 27.000 Hlohovecko+Sereďsko KM 15.000 Komárňansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 48.000 Nitriansko NZ 35.000 Novozámocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 Piešťansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN TN 52.000 Trenčiansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 Lučenecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 Považsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZA 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 Košicko KS 22.250 Košicko okolie SL 12.000 Ľubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 Prešovsko+SB SN 30.000 Spišsko+LE+GL

NAJSUCHŠIE DREVO JE ZO ZIMNEJ ŤAŽBY, NEVÁHAJTE! 0917 649 213

OKNÁ

okná na schodiská, pivnice, byty HLINÍKOVÉ BRÁNY POŠTOVÉ SCHRÁNKY

www.megazlava.sk

Každý týždeň: Rača, Trnávka, Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Ružinov, Nivy, Staré Mesto, Vajnory

7preprava@gmail.com www.sedempreprava.sk

94-0032

www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

POLIENKA aj GUĽATINA

16-0093

TEPOVANIE

PALIVOVÉ DREVO

52-0004-1

Distribúcia: (57 000 domácností)

Preprava osôb a TAXI 7+1 Preprava veľkým, pohodlným, 7-miestnym autom Nevolajte 2 malé auta, zvezte sa jedným a ušetríte

45-0017

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk

Karol Mikláš

HĹBKOVÉ

10-0007

Distibúcia: Radovan Janega 0907 887 362

BA 18-10 STRANA - 02

19,90 €

29%

1-dňový poznávací zájazd. Prechádzka po historickom centre Mikulova - Sgrafitový dom U rytierov, Dietrichsteinská hrobka v bývalom kostole Sv. Anny na hlavnom námestí. Presun do mesta Hustopeče, kde sa konajú slávnosti mandlí a vína. Termín: 24.03.2018

Výstava veteránov Oldtimer Show 2018 s prehliadkou Budapešti Teraz len za

29,90 €

22,90 €

24%

1-dňový poznávací zájazd. Návšteva Historického parku železníc, najväčšieho festivalu veteránov v strednej a východnej Európe. Prehliadka mesta so sprievodcom – hradné návršie, chrám kráľa Mateja, Rybárska baša, Bazilika svätého Štefana, Parlament.

Veľká noc vo Viedni a nákupy v Primarku Teraz len za

24,90 €

16,90 €

33%

1-dňový poznávací zájazd do Viedne. Doobeda nákupy v Primarku, poobede prehliadka mesta so sprievodcom, presun na staroviedenské veľkonočné trhy na námestí Freyung. Termín: 31.03.2018

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradíme Vám, ako nakupovať.


Som introvert...

psycholĂłg radĂ­

ostatnĂ­ a tĂ­ sĂş poväÄ?ĹĄine spoloÄ?ensky zameranĂ­.“ Introvert, ktorĂ˝ sa na pracovisku snaŞí sprĂĄvaĹĽ ako extrovert, to nemĂĄ ÄžahkĂŠ. VĹĄetci sme sa narodili s  nejakĂ˝m balĂ­Ä?kom vlastnostĂ­ a  osobnostnĂ˝ch Ä?Ĺ•t, ktorĂŠ tvoria to, kĂ˝m naozaj sme. Je len na nĂĄs, Ä?i ich chceme niekomu, alebo nieÄ?omu prispĂ´sobovaĹĽ, dolaÄ?ovaĹĽ a stĂĄvaĹĽ sa tak exibilnejĹĄĂ­mi, lebo si to tak sami ĹželĂĄme, no tieĹž vĹĄak mĂĄme prĂĄvo v akĂ˝chkoÄžvek situĂĄciĂĄch zareagovaĹĽ podÄža toho, ako si to naozaj ĹželĂĄme. Bez vĂ˝Ä?itiek, Ĺže budeme vyÄ?nievaĹĽ z davu, pretoĹže je to prirodzenĂŠ, Ĺže v ten istĂ˝ okamih nemĂĄme vĹĄetci tĂş istĂş potrebu. Ak neustĂĄle vysielate signĂĄly, ktorĂŠ sĂş v rozpore s vaĹĄim sku-

„Som introvert, no moja prĂĄca si vyĹžaduje neustĂĄly kontakt s ĞuÄ?mi, nielen so zĂĄkaznĂ­kmi, ale aj kolegami . PoÄ?as dĹˆa mĂĄm vĹĄak chvĂ­le, kedy potrebujem byĹĽ osamote, ale neviem, ako Mgr. RenĂĄta sa vtedy zachovaĹĽ, pretoĹže BotkovĂĄ väÄ?ĹĄinou sa sprĂĄvam ako

toÄ?nĂ˝m preŞívanĂ­m, nejednĂĄ sa o efektĂ­vne prekraÄ?ovanie vaĹĄej komfortnej zĂłny. Ak ste naprĂ­klad dostali od svojich kolegov pozvanie na obed a vy by ste radĹĄej ostali v kancelĂĄrii, skĂşste im jednoducho povedaĹĽ pravdu, Ĺže si naprĂ­klad potrebujete dobiĹĽ baterky, Ĺže potrebujete byĹĽ chvĂ­Äžu osamote... KeÄ? nastane situĂĄcia, Ĺže s nimi nasledujĂşci deĹˆ mĂĄte chuĹĽ strĂĄviĹĽ Ä?as, urobte to a dajte im najavo, Ĺže sa s nimi cĂ­tite prĂ­jemne. Je to Ăşplne v poriadku. Ä˝udia reektujĂş na to, Ä?o im je povedanĂŠ a tieĹž sĂş schopnĂ­ akceptovaĹĽ vaĹĄe potreby a vy nemusĂ­te neustĂĄle robiĹĽ to, na Ä?o aktuĂĄlne nemĂĄte nĂĄladu. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: Doktor oĹĄetruje pacientov, ktorĂ­ majĂş problĂŠm s oÄ?ami. Doktor sa pĂ˝ta pacientov: „Pacienti, vidĂ­te ma?“ Pacienti hovoria: „VidĂ­me.“ A doktor hovorĂ­: „Tak domov, vy simulanti.“ CH. Dzibran: „Nech v priateÄžstve niet inĂŠho Ăşmyslu ako vzĂĄjomnĂŠ hlbokĂŠ spoznĂĄvanie sa.“

3

obÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1

www.topkrby.sk

auto-moto/inĂŠ

2

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, MyslenickĂĄ 21 Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610 E-mail: info@topkrby.sk

STANISLAV PEĹ EK 034/7726616, 0908 726 196

CHCETE REKLAMU V NOVINĂ CH? -poradĂ­me-vybavĂ­mezverejnĂ­me 16-0070

0910 925 357 0948 134 232

16-0028

0908 420 353

16-0016

IlustraÄ?nĂŠ foto

igorkrajcir01@gmail.com

CENY

Dodåvka a montåŞ Lepenie a kladenie PVC, plåvajúce podlahy, koberce Brúsenie a nivelizovanie betónových podlåh Maliarske a murårske pråce Renovåcia starých parkiet

byty/predaj

3

byty/prenĂĄjom

4

°Prenajmem 1 izb. Byt v BA 0940 137 298 °Vezmem do dlhodobÊho nåjmu malometråŞny byt v BA 0907 195 747

PODLAHĂ RSKE Vizitky PRĂ CE NAJLZAEPĹ IE 02/44 63 76 45 so zĂĄrukou kvality

• REKONĹ TRUKCIE • DOMOV A BYTOV • MAÄ˝OVANIE • STIERKOVANIE • SADROKARTĂ“N • ZATEPÄ˝OVANIE • DOMOV A BYTOV • ELEKTRO A VODO • INĹ TALAÄŒNÉ PRĂ CE

PostavĂ­me vĂĄm rodinnĂ˝ dom na 7,3 ĂĄ pozemku v obci MalĂŠ LevĂĄre, okr. Malacky, podla VĂ Ĺ HO projektu

MONTĂ Ĺ˝ A PREDAJ KRBOV

51-0050

°CZ 175 Jawa 90 Jawa 250 350 Pionier Mustang Stadion Simson. Kúpim tieto motorky 0915 215 406 °Kúpim starú Škodovku Garde, Rapid, 110r, 100, 1000MB. Do roku 1985, aj nepojazdnÊ bez TP. TieŞ aj o plechy måm zåujem. 0904 527 918

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

°V Plaveckom Ĺ tvrtku predĂĄm pozemok na stavbu cha‍‏, rekreaÄ?nĂŠho domu, 120 m od jazera, voda, elektr.na pozemku. Rozmer 20 x 40 m. MĂĄm ĂšPI. Tel. 0902 234 449

0905 719 134 94.bratislavsko@regionpress.sk

Tie najlepĹĄie vizitky preVĂĄĹĄ

reality/inĂŠ

biznis

7

°Kúpim byt v PetrŞalke aj zadĺŞený 0917 708 319 °Kúpim garåŞ v Bratislave nie RK 0902 033 465 °Kúpim byt v Bratislave nie RK 0902 033 465 °Kúpim byt v Bratis. 0907 402 507

• profesionalita • skúsenosti • odbornosti

0905 719 134

)(&%3$-'.)

SVIETIDLà OD SLOVENSKÉHO V�ROBCU

exterierovĂŠ interierovĂŠ na mieru 94-0046

www.studiobelight.com

52-0005-4

MlynaroviÄ?ova 1 BA, email: info@studiobelight.com

BA 18-10 STRANA - 03

%0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


4 7 2

7 9 8 3 4 2 1

riadkovĂĄ inzercia °PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 °KĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682

hobby a ĹĄport

11

°Kúpim harmoniku. 0915 876 860

MnoĹžstevnĂĄ zÄžava 3% pri objednĂĄvke 2 - 3 zasklenĂ­ lenĂ­

DemontĂĄĹž a odvoz starĂ˝ch rĂĄmov zdarma Poskytujeme pozĂĄruÄ?nĂ˝ servis, nami montovanĂ˝ch systĂŠmov FunkÄ?nĂŠ modely sĂş vystavenĂŠ v obchodnej kancelĂĄrii na ul. DvojkrĂ­Ĺžnej 33, Bratislava (PodunajskĂŠ Biskupice) (Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, Ĺ tvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00) B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovanĂĄ montĂĄĹžna firma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, www.bomax.sk bomax@bomax.sk

13

°PredĂĄm kompletnĂş obedovĂş porcelĂĄnovĂş sĂşpravu pre 6 osĂ´b, zdobenĂş polovnĂ­ckou temtikou. Tel.: 0902 679 183 °PredĂĄm jelenie, srnÄ?ie parohy, trofeje a poÄžovnĂ­cku vĂ˝stroj. Tel.: 0902 679 183 °PredĂĄm vysĂşstruĹženĂŠ drevenĂŠ diely rozliÄ?nĂ˝ch ozdobnĂ˝ch tvarov na vĂ˝robu bytovĂŠho zariadenia a doplnkov. Tel.: 0902 679 183 °PredĂĄm rozliÄ?nĂş fototechniku, vhodnĂŠ i pre zberateÄžov. T.: 0902 679 183

14

°Kto daruje dĂĄmske obleÄ?enie veÄž.164_XS,S OBUV 37-40, dievÄ?enskĂŠ veÄž.98-104, obuv 24-25, hraÄ?ky ĹĄkolskĂŠ pomĂ´cky drogĂŠriu potraviny ÄŽakujem T.ÄŒ.0948 710 036

zoznamka

DORNAIOVĂ Leila – nezvestnĂĄ osoba 17-roÄ?nĂĄ DORNAIOVĂ Leila z PodunajskĂ˝ch BiskupĂ­c je nezvestnĂĄ od 24.12.2016 kedy odiĹĄla z DD v BernolĂĄkove kde je umiestnenĂĄ na vychĂĄdzku a uĹž sa nevrĂĄtila a nikomu neoznĂĄmila dĂ´vod odchodu a do dneĹĄnej doby nepodala o sebe Ĺžiadne informĂĄcie. V minulosti bolo po nezvestnej vedenĂŠ pĂĄtranie a vrĂĄtila sa do DD nĂĄdej v BernolĂĄkove. Popis osoby: je 165 cm vysokĂĄ, plnoĹĄtĂ­hla, tmavĂŠ dlhĂŠ rovnĂŠ vlasy – mĂ´Ĺže byĹĽ prefarbenĂĄ na blond, hnedĂŠ oÄ?i.. Popis obleÄ?enia: pri odchode Ä?ierna koĹženĂĄ bunda, Ä?ierna sukĹˆa, bordovĂŠ Ä?iĹžmy.

AKCIA na rok 2018 podĞa výberu ru • suťiak na prådlo • kvetinový drŞiak • sieżka proti hmyzu

94-0012-1

8

16

°Sympatickå 55 r hĞadå priateĞa na zoznåmenie 0944 724 181

)(&%3$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

BezpeÄ?nostnĂŠ dvere a uzamykacie systĂŠmy

www.lock.sk

lock@lock.sk

BezpeÄ?nostnĂŠ dvere • BezpeÄ?nostnĂŠ zĂĄmky • BezpeÄ?nostnĂŠ vloĹžky Trezory • OtvĂĄranie a servis vĹĄetkĂ˝ch typov dverĂ­

BRATISLAVA MiletiÄ?ova 67 ŕť„ 0910 970 770 BratislavskĂĄ 56 ŕť„ 0948 754 54 798

ROZUMIEME BEZPEÄŒNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798

ཌྷ

NAJLEPĹ IA CENA

KRALOVIÄŒ VladimĂ­r– nezvestnĂĄ osoba 37-roÄ?nĂ˝ VladimĂ­r KraloviÄ? z Bratislavy je nezvestnĂ˝ od decembra roku 2005, kedy ho naposledy videla matka pred OD Tesco LamaÄ?. Od tejto doby o sebe nepodal Ĺžiadnu sprĂĄvu a zdrĹžiava sa na neznĂĄmom mieste. Popis osoby:175 cm vysokĂ˝, ĹĄtĂ­hla postava, modrĂŠ oÄ?i, tmavohnedĂŠ vlasy veÄžmi krĂĄtke strihanĂŠ na jeĹžka. ZvlĂĄĹĄtne znamenia: na hlave tri zoĹĄĂ­vanĂŠ trĹžnĂŠ rany o dĺŞke 3-4 cm ako aj na Äžavom kolene o dĺŞke 3-4 cm, pod Äžavou lopatkou materskĂŠ znamienko o priemere 5 cm, na nohe nad Ä?lenkom vytetovanĂŠ pĂ­smenĂĄ S.V. RAFAY JĂĄn – nezvestnĂĄ osoba 62-roÄ?nĂ˝ JĂĄn Rafay z obce Gajary v okrese Malacky bol naposledy videnĂ˝ v doobedĹˆajĹĄĂ­ch hodinĂĄch v aprĂ­li roku 2015 v obci Gajary. JĂĄn Rafay bol bezdomovec, obvykle sa pohyboval po obci Gajary, nosieval obleÄ?enĂŠ veci, Ä?o dostal od ÄžudĂ­. Popis osoby: chudĂĄ postava, cca 165 cm vysokĂ˝.

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO PEZINOK

SpotrebiteÄžskĂŠ zmluvy nesmĂş obsahovaĹĽ tzv. neprijateÄžnĂŠ podmienky, teda ustanovenia, ktorĂŠ by spĂ´sobovali znaÄ?nĂş nerovnovĂĄhu v prĂĄvach a povinnostiach zmluvnĂ˝ch strĂĄn v neprospech spotrebiteÄža. To neplatĂ­, ak ide o zmluvnĂŠ podmienky, ktorĂŠ sa tĂ˝kajĂş hlavnĂŠho predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvnĂŠ podmienky sĂş vyjadrenĂŠ urÄ?ito, jasne a zrozumiteÄžne alebo ak boli neprijateÄžnĂŠ podmienky individuĂĄlne dojednanĂŠ. Za individuĂĄlne dojednanĂŠ zmluvnĂŠ ustanovenia sa nepovaĹžujĂş takĂŠ, s ktorĂ˝mi sa mohol spotrebiteÄž oboznĂĄmiĹĽ pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniĹĽ ich obsah. Ak dodĂĄvateÄž nepreupokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

POLĂ?CIA PĂ TRA

10 ZASKLIEVAC�CH SY SYSTÉMOV

stavba

rĂ´zne/inĂŠ

„DobrĂ˝ deĹˆ, s partnerom sa budeme braĹĽ a eĹĄte minulĂ˝ rok sme si rezervovali priestory jednĂŠho penziĂłnu, na svadobnĂş hostinu, ktorĂĄ bude tento rok Mgr. 29.09.2018. PĂ´vodne sme chceli Miroslav maĹĽ hostinu inde, no danĂ˝ podTokarÄ?Ă­k nik uĹž bol rezervovanĂ˝, tak sme

si pre istotu rezervovali aspoĹˆ tento. Museli sme uhradiĹĽ zĂĄlohu vo výťke 400 â‚Ź, ktorĂĄ nĂĄm mĂĄ byĹĽ zapoÄ?Ă­tanĂĄ do celkovej ceny sluĹžieb. ZĂĄloha bola uhradenĂĄ jednorĂĄzovo v hotovosti priamo prevĂĄdzkovateÄžovi eĹĄte v septembri 2017. MĂĄme o tom potvrdenie - prĂ­jmovĂ˝ pokladniÄ?nĂ˝ doklad. ZaÄ?iatkom februĂĄra tohto roku sa vĹĄak uvoÄžnilo miesto v reĹĄtaurĂĄcii, kde sme pĂ´vodne chceli maĹĽ svadobnĂş hostinu a ktorĂĄ nĂĄm aj viac vyhovuje. NavĹĄtĂ­vili prevĂĄdzkovateÄža penziĂłnu s tĂ˝m, Ĺže ich sluĹžby nevyuĹžijeme a poĹžiadali sme o vrĂĄtenie zĂĄlohy alebo aspoĹˆ jej Ä?asti. Bolo nĂĄm oznĂĄmenĂŠ, Ĺže zĂĄlohu nĂĄm nevrĂĄtia. MĂĄme nĂĄrok na vrĂĄtenie zĂĄlohy? VaĹĄa Ä?itateÄžka Vanda.“ DobrĂ˝ deĹˆ p. Vanda, v tejto veci vystupujete ako spotrebitelia.

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽI�

obÄ?ianska

rĂ´zne/predaj

VrĂĄtenie zĂĄlohy na svadobnĂş hostinu

24-0013

4 1 4 2 8 2 3 1 1 5 5 9 8 7 8

prĂĄvnik radĂ­

AkĂŠkoÄžvek informĂĄcie k hÄžadanĂ˝m osobĂĄm mĂ´Ĺžete poskytnúż na znĂĄmom telefĂłnnom Ä?Ă­sle 158 alebo na ktoromkoÄžvek Ăştvare PolicajnĂŠho zboru.

Ĺ tudenti z Bratislavy i Brna pokraÄ?ujĂş na projekte revitalizĂĄcie Obchodnej ulice Ĺ tudenti z bratislavskej a brnianskych univerzĂ­t pokraÄ?ujĂş na projekte revitalizĂĄcie Obchodnej ulice v Bratislave. Tento rok sa súżaĹžnĂĄ Ăşloha skvalitnenia a komplexnĂŠho rieĹĄenia Ăşzemia rozĹĄĂ­rila, priÄ?om pozornosĹĽ sa zameriava taktieĹž na hospodĂĄrenie so zrĂĄĹžkovou vodou a rieĹĄenie otĂĄzky bezdomovectva. AktuĂĄlny roÄ?nĂ­k medziuniverzitnej súżaĹže Muniss potrvĂĄ do konca mĂĄja, vĂ­ĹĽazi by mali byĹĽ predstavenĂ­ v jĂşni. „OceĹˆujeme inovatĂ­vne pohÄžady ĹĄtudentov na oĹživenie Obchodnej ulice a jej okolia a v Ä?alĹĄom diele súżaĹže chceme preto nadviazaĹĽ na minuloroÄ?nĂş diskusiu o jej budĂşcnosti a premene na kultivovanĂ˝ verejnĂ˝ priestor,“ skonĹĄtatovala nĂĄmestnĂ­Ä?ka bratislavskĂŠho

primĂĄtora Ä˝udmila FarkaĹĄovskĂĄ. PrĂĄve v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och vidĂ­ hlavnĂŠ mesto potenciĂĄl, preto sa rozhodlo aj tento rok podporiĹĽ súżaĹž, ktorĂĄ prehlbuje spoluprĂĄcu medzi univerzitami. SúżaĹžnĂŠ zadanie pre zmieĹĄanĂŠ tĂ­my ĹĄtudentov zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Masarykovej univerzity a VUT v Brne odkazuje na novĂŠ trendy v oblasti Smart city v kontexte historickĂ˝ch sĂşvislostĂ­. Ide o hÄžadanie spoloÄ?nĂŠho postupu pri premene Obchodnej ulice a priestranstva pred hotelom Crowne Plaza v jej bezprostrednej blĂ­zkosti. Snahou je tieĹž naplniĹĽ poĹžiadavky a priania, ktorĂŠ zazneli pri diskusiĂĄch s politikmi, podnikateÄžmi a miestnymi obyvateÄžmi poÄ?as

predchĂĄdzajĂşceho roÄ?nĂ­ka. „Rezonovali potreby spoluprĂĄce a koordinĂĄcie, prĂ­pravy konkrĂŠtnych a realizovateÄžnĂ˝ch projektov a v neposlednom rade poĹžiadavka nie revoluÄ?nĂ˝ch, ale evoluÄ?nĂ˝ch zmien na Obchodnej ulici,“ podotkol VladimĂ­r OndrejiÄ?ka, koordinĂĄtor za STU v Bratislave. V uplynulom roku sa do súżaĹže zapojilo ĹĄesĹĽ tĂ­mov zo ĹĄtyroch univerzĂ­t a dvoch krajĂ­n. Dve prvĂŠ miesta na slovenskej strane za rieĹĄenie tĂŠmy Obchodnej ulice zdieÄžali ĹĄtudenti Ăšstavu manaĹžmentu STU a Fakulty architektĂşry STU a partnerskĂ˝ch univerzĂ­t z Brna. (tasr)

Pri vyuĹžitĂ­ ĹĄkolskĂŠho areĂĄlu na DlhĂ˝ch dieloch sa spomĂ­na skatepark PlĂĄnovanĂ˝ skatepark v areĂĄli ZĂĄkladnej ĹĄkoly A. DubÄ?eka na MajernĂ­kovej ulici na bratislavskĂ˝ch DlhĂ˝ch dieloch by mal napodobniĹĽ uĹž existujĂşci areĂĄl na Gercenovej ulici v PetrĹžalke. Pre TASR to uviedol Teodor Kuhn z AsociĂĄcie skateboardingu SR, ktorĂĄ by mala novĂ˝ priestor dobrovoÄžnĂ­ckou formou realizovaĹĽ. Na vybudovanie skateparku schvĂĄlili v utorok (27.2.) poslanci Karlovej Vsi v rĂĄmci zmien tohtoroÄ?nĂŠho rozpoÄ?tu 8000 eur. SamosprĂĄva upozornila, Ĺže o umiestnenĂ­ skateparku vĹĄak eĹĄte

nie je deďŹ nitĂ­vne rozhodnutĂŠ. „Skatepark je prvkom, o ktorom sa uvaĹžuje pri tvorbe koncepcie vyuĹžitia ĹĄkolskĂŠho areĂĄlu,“ uviedol vicestarosta Karlovej Vsi Branislav ZĂĄhradnĂ­k. Koncepciou sa zaoberĂĄ pracovnĂĄ skupina zloĹženĂĄ z miestnych poslancov, zĂĄstupcov miestneho Ăşradu, ĹĄkoly, zdruĹženia rodiÄ?ov, ĹĄportovcov i KarloveskĂŠho ĹĄportovĂŠho klubu (KĹ K). „V Karlovej Vsi je mĂĄlo ĹĄportovĂ­sk, preto by aj prĂ­padnĂ˝ skatepark mal byĹĽ prĂ­stupnĂ˝ ĹĄirokej verejnosti,“ dodal ZĂĄhradnĂ­k. Na vybudovanie plochy s jednotlivĂ˝mi prv-

BA 18-10 STRANA - 04

kami beĹžnĂ˝mi pre skateparkovĂŠ priestory bude potrebnĂŠ podÄža zĂĄstupcu AsociĂĄcie skateboardingu SR zohnaĹĽ viac peĹˆazĂ­ ako schvĂĄlenĂş sumu v karloveskom zastupiteÄžstve. „Budeme na to hÄžadaĹĽ peniaze prostrednĂ­ctvom dobrovoÄžnĂ­ckych prĂ­spevkov, tak ako tomu bolo aj pri skateparku na Gercenovej,“ ozrejmil Kuhn. Pripomenul, Ĺže dobrovoÄžnĂ­ci vtedy zozbierali viac ako 3000 eur. (tasr)


Právnik radí

rozhodli ste sa od predmetnej rezervácie, resp. zmluvy odstúpiť, odporúčam vám napísať prevádzkovateľovi doporučený list, že odstupujete od zmluvy. Ak sa však prevádzkovateľovi nepodarí zohnať za vás náhradu a prevádzkovateľ preukáže, že mu vznikla škoda, môže si vašu zábezpeku ponechať, resp. jej primeranú časť. Pokiaľ by vám záloha nebola vrátená, budete sa musieť obrátiť na súd so žalobou. Naša kancelária rieši aj prípady ako je ten váš, preto nás v prípade potreby môžete kontaktovať na čísle 0907 648 519, alebo mailom tokarcik@aktokarcik.sk. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

rávateľovi za obstaranie veci poskytnúť odmenu. O uzavretí zmluvy musí obstarávateľ vydať objednávateľovi písomné potvrdenie, v ktorom musí byť uvedený predmet obstarania, jeho cena a doba obstarania. Objednávateľ môže až do obstarania veci od zmluvy odstúpiť; musí však obstarávateľovi nahradiť účelne vynaložené náklady a inú ujmu vzniknutú obstarávateľovi, pokiaľ jej obstarávateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv vyplývajúcich z omeškania alebo z vadného plnenia obstarávateľa. Predpokladáme, že nemáte uzatvorenú riadnu písomnú zmluvu, na základe ktorej by vyplývalo zabezpečenia svadobnej hostiny. Ak máte príjmový pokladničný doklad  o úhrade zaplatenej zálohy a

pokračovanie

káže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané. Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré umožňujú dodávateľovi, o.i. aj aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi. Na váš zmluvný vzťah je možné aplikovať ustanovenia zmluvy o obstaraní veci. Zmluvou o obstaraní veci sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi obstarať určitú vec. Objednávateľ je povinný obsta-

Vtip: „Milý pane, previedol by ste ma cez cestu?“ „To nejde, babi, svieti červená. Počkajte, až bude zelená.“ „To vás už nebudem potrebovať. Na zelenú prejdem aj sama.“ I. Zangwill: „Jediná pravá láska je láska na prvý pohľad; druhý pohľad rozptyľuje.“

5

komerčná riadková inzercia

remeselnící °Maľovky–stierky–obklady–omietky aj menšie práce 0940 384 665 °GLAZOVANIE VANÍ. 28 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk

voda - kúrenie - plyn

°Vodoinštalatér 0904 307 824 °Vodoinštalatér 0904 307 824 °Voda ÚK plyn 0903 837 111 °www.vodo-instalater.sk 0903 557 127

preprava °Autodoprava 0903 837 111

parkety °Brúsenie, lakovanie, montáž lam.a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290

maľby - stierky - nátery °Maľby, podlahy 0915 462 513 °STEN-MAL ponúkame všetky druhy maliarských a natieračských prác, brús parkiet. Tel.: 0903 377 501

94-0009

oprava chladničiek °ZIMMERMANN 0905 54 74 76 °MATÚŠ 0905 616 431

oprava pračiek

ENELKO s.r.o

Frézovanie

odborné a kompletné elektroinštalačné práce v bytoch, domoch a novostavbách

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

Tel.č. 0944 474 516, enelkosro@gmail.com

oprava TV, elektro 32-0047

komínov

°TV Servis u Vás 62 41 08 07, 0905 846 710

klimatizácie

Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy vypisujú

°0905 616 431

Výzvu na predkladanie ponúk na nájom zariadených depozitárov za účelom umiestnenia ich zbierkových predmetov v katastrálnom území Bratislavy.

ZĽAVA

účtvovníctvo, mzdy °Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0904 308 346

● Doba nájmu 5 rokov + 3 ročná opcia ● Celková plocha 5.000 m2

krtkovanie 09-03

● Termín na predloženie ponuky: 29. 3. 2018 Podklady si je možné vyzdvihnúť v pracovných dňoch na sekretariáte riaditeľa Galérie mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11., Bratislava

52-0048

15-0005

www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

°MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618

Mesto pridelilo prvé tohtoročné príspevky na odstraňovanie grafitov Hlavné mesto pridelilo v tomto roku prvé príspevky na odstraňovanie nelegálnych grafitov. V prvom kole komisia posúdila 12 žiadostí, pričom príspevky v celkovej výške 26.822,30 eura prerozdelila medzi deväť žiadateľov. V rozpočte mesta je na odstraňovanie grafitov vyčlenených celkovo 150.000 eur, využiť ich môžu majitelia a správcovia nehnuteľností. „V boji s nelegálnymi grafitmi neustúpime. Budem rád, ak bude príspevok opätovne naplno využitý, mesto bude čistejšie a Bratislavčania spokojnejší. To je cieľ,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Mesto a zriadená komisia posudzujú žiadosti priebežne, vždy sa zaoberajú tými, ktoré prišli ku koncu mesiaca. Posudzujú ich v zmysle prijatých zásad poskytovania finančných prostriedkov na odstránenie grafitov, ktorý je uvedený na mestskej webovej stránke – www. grafity.bratislava.sk. Záujem o príspevok sa kontinuálne zvyšuje. „V roku 2016 ho využilo 60 žiadateľov v celkovej výške 90.000 eur. V roku 2017 to bolo už 64 žiadateľov, medzi ktorých mesto prerozdelilo až 150.000 eur,“ informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Príspevok je určený právnickým osobám, kto-

rých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt na území hlavného mesta. Príspevok môže byť udelený do maximálnej výšky 3000 eur pre jedného žiadateľa a musí byť použitý na preplatenie nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov, t. j. nákupom odstraňovacích náterov, jednorazových náterov, preventívnych ochranných náterov a služieb súvisiacich s realizáciou odstraňovania grafitov subjektom oprávneným na túto činnosť. (tasr)

BA 18-10 STRANA - 05

ponuka práce predám čalúnenie auto moto auto sklo bezpečnosť okná sťahovanie, doprava elektroinštalácie


7

1 3

6 5 7 8

mesiaci január 2018, vychádza nám, že zadlžení občania mali v tomto mesiaci takmer o dvadsať percent menej vlastných finančZadlženosť občanov Slovenska ných zdrojov ako vlani. To už je celá pätina. prudko rastie. Napriek tomu, že Ak niekto zarába 500 eur, je zadlžený a žije na Slovensku, vlastbanky sťažili prístup k úverom, ných zdrojov z toho má iba 400 eur. len v januári stúpla zadlženosť Toto už je hranica, za ktorou sa občan či jeho domácnosť, príSlovákov asi o 15 percent oproti padne rodina, dostáva do veľkého finančného rizika prípadnej januáru roka 2017. Ak k tomu budúcej insolventnosti, teda, neschopnosti splácať svoje už skôr prirátame údaj, že inflácia po- nabrané záväzky. travín, teda ich predajné ceny Treba ešte dôrazne pripomenúť, že pôžičky v bankových inštitúvzrástli úplne rekordne práve v ciách sú drahšie ako vlani a v nebankových sú jednak extrémne

www.megazlava.sk w w w.regionpress.sk

hlavu hore! Prof. Ján Košturiak Som lepší ako on

jk

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

ZÁHRADKÁRSKE HRADKÁRSKE POTRE POTREBY

Pre veľký záujem o naše služby pranie kobercov rozširujeme službu pre Bratislavu, a to v podobe ODVOZU a DOVOZU priamo na adresu zákazníkovi.

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA JJŇA

OBJEDNÁVKY: +421 (0)905 869 836 Služba je spoplatnená 9,90 € (jednorazovo) a obmedzená na jeden deň v týždni, a to v utorok. Zákazník si môže sám zabezpečiť odvoz a dovoz kobercov na našu kamennú zberňu.

Čistiareň SUNIX

www.pranie-kobercov.sk PO-PI 9:00 - 18:00

Mlynarovičova 18, Bratislava – Petržalka

Záhradkárske potreby

V predaji cibuľoviny

Kde nás nájdete?

Sadbový cesnak, cibuľa • Osivá, hrachy • Predjarný postrek • Hnojivá • Substráty • Pekná cesta 3 Štepársky vosk, balzám • Veľkonočné osivo Bratislava-Krasňany • Dekoračný veľkonočný tovar tel.: 0908 117 640

24-0033

Dedko sedel na lavičke pred domom a usmieval sa. Jeden okoloidúci si povedal: „Lenivec jeden, vysedáva pre chalupou a nič nerobí.“ Druhý si pomyslel toto: „Starý chlípnik, sedí pri ceste a obzerá si mladé dievčatá.“ Tretí ho pozdravil a pomyslel si: „Pane, prajem mu, nech si oddýchne, určite sa veľa narobil.“ Kto z nich mal pravdu? Každý, pretože hovorili sami o sebe. Myslíte si niekedy o sebe, že ste šikovnejší a schopnejší ako tí druhí, že viete robiť veci lepšie ako oni? Ste hrdí na to, aké dobré skutky sa vám podarili, ako tvrdo pracujete, pomáhate a čo všetko ste v živote dosiahli? A nezvádza vás táto pýcha k tomu, že sa vám tí druhí zdajú niekedy neschopní, nepoctiví a leniví? Prešli ste už niekedy okolo človeka na ulici, ktorý páchol a pomysleli ste si, ako je dobre, že ste nedopadli ako on? Nesmrdíte, nepijete lacné víno z plastovej fľaše a nespíte na ulici, ale čo viete o tom človeku? Vidíte ho iba zvonka. Možno je špinavý a zapácha, ale viete niečo o tom, čo všetko prežil a aký skutočne je? Všímam si niekedy aj šéfov vo firmách, ktorí hovoria o  ľuďoch s nižším postavením, ako o menej schopných, nesamostatných alebo nezodpovedných. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 18,9- 14) Nie sme lepší, múdrejší ani dôležitejší od druhých. A preto ich neodsudzujme a nevyvyšujme sa nad nimi. Pýcha je koreňom všetkých našich hriechov.

drahé a potom – veľmi rizikové. V tejto situácii je oveľa vhodnejšie brať si úver sám od seba. Tí občania, ktorí majú nejaké úspory a potrebujú finančné zdroje neodkladne, použitím časti týchto úspor môžu získať úver na takmer nula percentný úrok. Zároveň však pripomíname, že „strategické rezervy“ rodiny by vo finančnom vyjadrení nemali klesnúť pod priemer trojmesačných výdavkov. Je teda najvyšší čas v tých rodinách, kde sa sumár príjmov dostáva pod hranicu sumáru výdavkov spraviť si takzvaný krízový rozpočet. Rozhodne ho neriešte naberaním úverov, to problémy iba oddiali a ešte viac zhorší. red

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY BÁHOŇ ponúka voľné miesta pre nových klientov

ZOS, Potočná 13, Báhoň ໄ 033/645 54 44 0905 606 057

Nejde Vám biznis? Oslovujte efektívne: Lokálne oslovenie zákazníkov vo vašich mestských èastiach

bratislavsko@regionpress.sk

BA 18-10 STRANA - 06

16-0076

3 9

Pozor na dlhy!

32-0002-3

9 2 5 1 6 2 9 3 1 5 6

financie

24-0044

6 8 1


Čas platenia daní

li). V ňom nájdete vypočítanú daň za svoje nehnuteľnosti, rovnako ako všetky informácie potrebné k úhrade a, samoTo, že sa blíži hraničný čas zrejme, termín, do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. Zapodania daňového priznania platiť daň (prípadne jej prvú splátku) je potrebné do 15 dní od dane z príjmu, ako aj jej za- nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám mesto platenia, sme už písali. Predo či obec pošle. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplydvermi je však aj termín pla- nutí lehoty na podanie odvolania. Táto lehota je uvedená v tenia dane z nehnuteľností. rozhodnutí a je stanovená na 15 (od 1.1.2018 to je 30 )dní. V V každom prípade, obec či praxi to znamená že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte na mesto pošle rozhodnutie uskutočnenie platby 30 (od 1.1.2018 45 ) dní. (zvyčajne v marci alebo aprí- Pokiaľ ide o výšku dane, tú vypočíta správca dane na zák-

dobré rady

lade sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom VZN – Všeobecne záväznom nariadení. Takže, ak si budete chcieť zistiť skôr, koľko budete platiť, skúste internetovú stránku mesta či obce, kde by mali byť všetky VZN, podľa ktorých sa obec riadi. Sankcia za nezaplatenie vyrubenej dane sa môže pohybovať v rozmedzí od 5 do 3000 eur. Problematiku upravuje zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nadväzujú naň aj iné zákony, z ktorých je najdôležitejší zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní tzv. daňový poriadok. red

Vtip: Čitateľ v knižnici: „Prosím vás, kde máte nejaké knihy o samovraždách?“ „Nech sa páči piaty regál zľava, stredná polička.“ „Ale veď tam nie je žiadna kniha!“ „No vidíte, akí sú ľudia? Požičajú, nevrátia…“ K. Rahner: „Svetlo má vždy skôr pravdu než všetká temnota.“

w w w.regionpress.sk

7

zdravie MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

75-19-02

Príliš sladké nemusí byť nevyhnutné, ani v koláči

PRENÁJOM ADMINISTRATÍVNYCH PRIESTOROV VIAC INFO

0905 206 396

AIRCRAFT

IVÁNSKA CESTA 30/B

3 82M

PARKOVACIE MIESTA

2

ROZLOHA

49-0012

PONÚKANÝ PRIESTOR

BA 18-10 STRANA - 07

(Príjem jednoduchých cukrov) Cukry sa nazývajú odborne sacharidy. Sú hlavným zdrojom energie pre naše telo. Delia sa na zložité a jednoduché. Spolu majú tvoriť od 50 do 55 percent celkového energetického príjmu, z nich jednoduchých 10 percent a u tých, ktorí si strážia hmotnosť, dokonca len 5 percent. Väčšinou majú byť v potrave zložité cukry, nazývané aj polysacharidy. Sú v  obilovinách, strukovinách a zelenine. Aj keď majú označenie zložité cukry, sladko nechutia. Za to jednoduché cukry chutia jednoznačne sladko. Veľa jednoduchých cukrov však zdraviu škodí. Nie zbytočne sa cukor (ten jednoduchý) nazýva aj biely jed. U  nás konzumujeme dvakrát viac jednoduchých cukrov, ako sú odporúčania. Najznámejším jednoduchým cukrom je klasický cukor – práškový, kryštálový, kockový, hnedý, biely. Jednoduché cukry sa nachádzanú aj v  mede, ovocí, sladkých nápojoch, cukrovinkách, javorovom sirupe, sirupoch. Na obale výrobku je vždy je uvedený obsah sacharidov - myslia sa jednoduché a zložené spolu, a z toho obsah cukrov - myslia sa jednoduché. Dostal sa mi do rúk recept s  vtipným názvom Koláč veľkého lenivca. Patrí prípravou k obľúbeným sypaným koláčom. Bežné suroviny, rýchla príprava. Vždy pozerám na recept aj ako lekárka. A vždy ma ohúri množstvo cukru. Neprekvapil ani tento. Koláč má byť sladký. Ale zbytočne sladký? Nezdravý? Suroviny podľa receptu boli: 500 g detskej krupice, 400 g cukru, škorica, mleté klinčeky, 1,5 kg očistených jabĺk a 250 g masla. Obsah múky – detskej krupice sa mi zdal veľký,  obsah cukru ohromujúci a  obsah masla veľkorysý, keď sa dával iba na povrch. Skusmo som urobila koláč – namiesto 500g krupice som dala 100g, cukor som nedala vôbec – jablká boli bežne sladké. Namiesto 250 g masla 80g. Jedna porcia mala namiesto pôvodných ohromujúcich a  nezdravých 3306 Kilojoulov (790 kcal) len 921 kilojoulov (220 kcal). Úpravou receptu sa koláč stal chutným, osviežujúcim a zdravým. Preto, ak chceme dodržať zásady modernej výživy, treba každý recept prehodnotiť, či neobsahuje zbytočne veľa tukov a cukrov. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA


3 5 9 8 7 8

6

6 5 2 3 1 5 3 2 9 8 2 8 9 6 1

8 7 3 6 9

inšpiratívne ženy Zuzana Ondrisová Spokojná mama = spokojná rodina „Milá Zuzka, mám po druhej materskej, ťahá mi na 40-ku, zistila som, že som akosi razom zostarla. Až teraz, keď idem podľa vašich inštrukcií v eBooku, odfotila som sa, vidím nielen vrásky na čele, hlbokú nasolabiálnu vrásku, ale ešte aj dvojitú bradu a úplne ovisnuté líca. Nikdy som si nemyslela, že to príde tak náhle.“ Takýchto správ mi chodí veľa a je to ako cez kopirák. Žena okolo 35 – 40 rokov, jedno a viac detí, pár rokov na materskej a žiaden čas pre seba. Vždy keď takúto správu dostanem, viem presne ako sa takáto žena cíti, pretože som sa tak kedysi cítila aj ja. Po pár rokoch na materskej a rodičovskej sa konečne zastavíte a poriadne sa poobzeráte v zrkadle. Položíte si otázku, či ste to naozaj vy a premýšľate, kam sa podela tá vysmiata rozžiarená žena bez akýchkoľvek známok starnutia. Tá žena sa stratila, pretože na seba zabudla. V snahe byť skvelou mamou, manželkou a partnerkou nakladiete na seba toľko úloh a povinností, že večer doslova „odpadávate“ do postele. Máte pri tom všetkom čo ste si na seba každý deň prichystali aspoň niekoľko voľných minút pre seba? Predpokladám, že nie. Ak to však takto funguje dlhodobo, začnete byť z toho nervózna, deň za dňom sa to nabaľuje. Príde domov muž a veselo zahlási, že si ide zahrať futbal. Jedno dieťa si poreže prst a druhé je hladné. Neviete, čo skôr. Vo vzduchu visí napätie a o pár sekúnd vybuchnete. Hneváte sa, kričíte na všetkých dookola a nikto nerozumie prečo. Čo sa vám stalo? Je to jednoduché, hneváte sa samé na seba. Ani muž ani deti za to nemôžu. Robíte dobre všetkým naokolo ale zabudli ste pritom na toho najdôležitejšieho človeka – NA SEBA. My ženy, mamy, sme veľmi dôležitým elementom v rodine. Od nás závisí, či bude náš domov harmonický a pokojný. Spokojná mama = spokojná rodina, hovorí známy český psychológ Patrik Herman. Je veľmi dôležité, aby sme si pre seba vyhradili čas, aby sme sa mohli venovať len sebe. A je úplne jedno, či začneme behať, cvičiť pilates alebo tvárovú jogu. Podstatné je, aby sme z toho mali radosť a získali energiu pre seba. Otázky môžete smerovať na zuzana@inspirativnezeny.sk. Autor: Zuzana Ondrisová, lektorka tvárovej jogy

TV program pondelok

12. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:10 Kuchyňa 21:50 Kredenc - NOVÉ ČASTI 23:00 Sekerovci 23:35 Mentalista IV. 01:25 50x a stále po prvý raz 03:00 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

13. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:40 Svokra 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz 22:00 Dobre vedieť! 23:10 Rodinné prípady 00:10 Mentalista IV. 01:50 Svokra 02:45 Kredenc 03:10 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

14. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Hviezdna párty 23:40 Mentalista IV. 01:35 Zámena manželiek 02:20 Susedské prípady 03:05 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

15. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz 10:05 Oteckovia 11:10 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 13:00 Mentalista V. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 23:50 Mentalista V. 01:40 Najväčší víťaz 02:50 Kredenc 03:15 Susedské prípady 03:55 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

16. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista V. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 21:40 Unesená na Belize Skutočný príbeh MN 15 (USA) 2016 23:40 Mentalista V. 01:30 Bod zlomu 03:30 Preteky s časom 04:50 Rodinné prípady

TV program sobota

17. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Kung Fu Panda III. 07:50 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:40 Sesterstvo putovných nohavíc 2 11:10 SUPERSTAR 13:15 Tanec je môj život 15:50 Nevesta na úteku 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Všetko alebo nič Romantická komédia MN 15 (SR-ČR-Poľsko) 2017 T. Pauhofová, K. Issová, M. Žebrowski, Ľ. Kostelný, Z. Kronerová. 23:05 Ctihodný občan 01:15 Všetko alebo nič 03:20 Unesená na Belize 04:50 Susedské prípady MARKÍZA

TV program nedeľa

18. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Kung Fu Panda III. 07:25 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 07:45 Kull dobyvateľ 09:50 Vinnetou II. - Červený gentleman 11:50 CHART SHOW 13:55 Miss špeciálny agent 16:25 Kuchyňa 17:00 Horná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 SUPERSTAR Kto sa stane ďalšou SuperStar? MN 12 22:30 Križovatka smrti 4/13 23:30 Oko dravca 02:00 Ctihodný občan 03:35 Horná Dolná 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:40 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 10 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Jozef Vajda, Michal Hudák, Marián Čekovský 21:50 HESLO 23:25 KUKÁTKO 00:25 Vražedné Miami 01:25 Myšlienky vraha 02:25 KRIMI 02:55 TOP STAR 03:10 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Neskoro večer 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Naše deti 22:00 Občan za dverami 22:40 Kriminálka Staré Mesto 23:40 Nash Bridges 00:25 Horskí záchranári 01:05 Naše deti 02:40 Občan za dverami

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 11 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SEMAFOR – NOVÝ SERIÁL Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 15 2017 21:55 VLCI 23:00 Aféry II. 4 23:55 Vražedné Miami II. 18 00:55 Myšlienky vraha I. 19 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Neskoro večer 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Anna Kareninová 22:00 Polnočné slnko 22:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:35 Nash Bridges 00:20 Horskí záchranári 01:05 Anna Kareninová 02:35 Slovensko v obrazoch

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 12 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová, Kristína Greppelová, Samuel Kennedy a ďalší. 21:55 VLCI 22:55 Aféry 23:55 Vražedné Miami 00:55 Myšlienky vraha 01:50 KRIMI

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Liga majstrov: FC Barcelona Chelsea FC 22:50 Liga majstro - zostrihy 23:30 Nash Bridges 00:15 Horskí záchranári 01:00 Komisár Montalbano

05:15 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 13 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 21:45 SEDEM 22:40 SILNÉ REČI 4 23:25 KOLABS 23:55 Vražedné Miami II. 20 00:55 Myšlienky vraha I. 21 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges: Pomsta 75 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Láska pri fjorde 23:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:40 Nash Bridges 00:25 Horskí záchranári 01:10 Láska pri fjorde 02:35 Postav dom, zasaď strom 03:10 Dámsky klub

05:20 NOVINY TV JOJ 08:15 SUPERMAMA 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 14 13:25 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová a ďalší. 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Don Verdean 01:05 Pach krvi 6: Krvavý hotel 03:05 NOVINY TV JOJ 03:45 POLICAJTI V AKCII 04:30 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:35 Test magazín 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Fetiše socializmu 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Kalifornia 00:30 Nash Bridges 01:15 Neskoro večer 02:05 Kalifornia

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Timon a Pumbaa II. 18 08:10 Eldorádo 10:05 NAŠI III. 11 10:50 Dovidenia, stará mama! 1,2 12:10 DVOJIČKY 5 13:10 OSUDOVÁ KRIŽOVATKA 14:10 MOJI MILÍ SUSEDIA 15:15 Správcovia osudu 17:45 PRÁZDNINY II. 7 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Chaos Kanadsko-britsko-americký kriminálny triler. MN 15 2005 J. Statham, R. Phillippe, W. Snipes, H. Czerny, J. Waddellová, N. Lea, J. Steenová, R. LaBelle, J. Cassini, K.C. Tracyová, N. Maltheová, T. Olsson a ďalší. 23:00 Šesť výstrelov 01:30 Povedz, že to tak nie je 03:25 KRIMI

06:45 Prasiatko Peppa 06:50 Včielka Maja JEDNOTKA 07:05 Garfield IV. 07:20 Mickey Mouseov klub 25/26 07:45 Sofia Prvá I. 2/25 08:05 Fidlibum 08:35 Trpaslíci 09:00 Daj si čas: Galileo GALILEI 09:30 Robin Hood III: Príčina a následok 2/13 10:15 Park 10:45 On air 11:20 Zem spieva 14:30 Cez palubu 16:25 Milujem Slovensko 17:55 Fetiše socializmu II.: Subkultúry 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 OTO 18. ročník 23:10 Cez palubu 01:00 Komisár Montalbano: Mačka a kanárik 02:35 Komisár Montalbano: Rovnaké podmienky 04:15 Park 04:45 Robin Hood

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 Kovbojky a anjeli 09:20 PRÁZDNINY II. 8 10:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov VI. 11:35 Len trošku šťastia 13:40 Bobule 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná show Vila Rozborila. MN 12 2017 23:00 Nabúchaná Americká romantická komédia. MN 15 2007 K. Heiglová, S. Rogen, P. Rudd, L. Mannová, J. Segel, J. Baruchel, J. Hill, M. Starr, Ch. Yiová, I. Apatowová a ďalší. 01:45 Umelá inteligencia 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05 NOVÁ ZÁHRADA

07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Včielka Maja 07:20 Garfield 07:35 Mickey Mouseov klub 08:00 Sofia Prvá 08:20 Zázračný ateliér 08:50 STOJ! POZOR! CHOĎ! 09:10 Autosalón 10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 14:05 Poirot: Dvojitý hriech 15:00 „Zítra to roztočíme, drahoušku“ 16:40 „Četnícke humoresky 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Inšpektor Max 21:30 Kramerová versus Kramer 23:10 Poirot: Dvojitý hriech 00:00 Inšpektor Max 01:00 O 5 minút 12 02:05 Kramerová versus Kramer

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

BA 18-10 STRANA - 08

JEDNOTKA


K storoÄ?nici konca vojny

do jesene eĹĄte relatĂ­vny dostatok Ä?asu, aby pietne pamätnĂŠ miesta ĂşÄ?astnĂ­kov a udalostĂ­ prvej svetovej vojny pripravili na dĂ´stojnĂŠ pripomenutie si vĂ˝znamnĂŠho vĂ˝roÄ?ia. Na jeseĹˆ si celĂ˝ svet pri- PamätnĂ­k vojakom padlĂ˝m v 1. svetovej vojne v ÄŒiernom v pomenie stĂŠ vĂ˝roÄ?ie konca okrese ÄŒadca postavili v roku 1932 na poÄ?esĹĽ ĹĄesĹĽdesiatich roprvej svetovej vojny. Sto ro- dĂĄkov, ktorĂ­ padli väÄ?ĹĄinou na talianskom a vĂ˝chodnom fronkov je uĹž veÄža a generaÄ?nĂĄ te. PodÄža historika KysuckĂŠho mĂşzea v ÄŒadci Martina TurĂłciho pamäż slabne. Aj preto mĂ´Ĺže je to architektonicky najhodnotnejĹĄĂ­ pamätnĂ­k na Kysuciach. byĹĽ zaujĂ­mavou inĹĄpirĂĄciou „PamätnĂ­k odhalili 19. jĂşna 1932 a iniciĂĄtorom jeho vĂ˝stavby niŞťie uvedenĂĄ informĂĄcia. bola obec. Ale vĂ˝znamnĂş Ăşlohu pri jeho realizĂĄcii zohral aj ObÄ?ania, obce i mestĂĄ majĂş okresnĂ˝ nĂĄÄ?elnĂ­k Dr. Vojtech KĂĄllay (otec fotografa Karola KĂĄl-

inĹĄpirĂĄcia

laya), ktorĂ˝ obci poukĂĄzal na vĂ˝stavbu sumu 10.000 korĂşn. Aj vÄ?aka tomu sa podarilo zabezpeÄ?iĹĽ vĂ˝robu architektonicky hodnotnĂŠho pamätnĂ­ka, ktorĂş realizoval Ä?eskĂ˝ sochĂĄr a kamenĂĄr Jozef VĂ­t z NovĂŠho JiÄ?Ă­na,“ povedal Martin TurĂłci. PamätnĂ­k v ÄŒiernom sa od ostatnĂ˝ch pamätnĂ­kov odliĹĄuje aj nĂĄpisom: „My sme dali Ĺživot, vy nĂĄm dajte prĂĄcu.“ Vznikol v obdobĂ­ vrcholiacej hospodĂĄrskej krĂ­zy. A je to odkaz, Ĺže na zabezpeÄ?enie mieru musia maĹĽ Äžudia prĂĄcu a musĂ­ byĹĽ sociĂĄlny zmier. Aby sa takĂŠto veci neopakovali. Tak skĂşsme... eĹĄte mĂĄme zopĂĄr mesiacov! red

Vtip: „PĂĄn doktor, ja mĂĄm utkvelĂş predstavu, Ĺže som keks.“ „TakĂ˝ slanĂ˝ a s rascou?“ „à no, ĂĄno, presne ten!“ „No to nie ste keks, to ste krekra! A. Moravia: „Ten kto poÄ?Ă­ta s ÄžudskĂ˝m sebectvom, sa nikdy nesklame.“

9

tradĂ­cie na Slovensku V prvĂ˝ jarnĂ˝ deĹˆ PrvĂ˝ jarnĂ˝ deĹˆ (utorok, 20. marca 2018) je dĹˆom rovnodennosti, Ä?o znamenĂĄ, Ĺže nastĂĄva rovnako dlhĂ˝ deĹˆ ako noc. PrĂ­chod najkrajĹĄieho roÄ?nĂŠho obdobia bol na ĂşzemĂ­ Slovenska oddĂĄvna spĂĄjanĂ˝ s rĂ´znymi ÄžudovĂ˝mi tradĂ­ciami. Asi najznĂĄmejĹĄou z nich, ktorĂĄ mĂĄ korene eĹĄte v predkresĹĽanskom obdobĂ­, je vynĂĄĹĄanie Moreny (Marmurieny, Mureny), slamenej ďŹ gurĂ­ny odetej do ĹženskĂ˝ch ĹĄiat. Morena symbolizovala slovanskĂş bohyĹˆu zimy a smrti. Morenu nosili Äžudia po dedine a nakoniec podpĂĄlil a hodili ju hodili do potoka. Verili, Ĺže takto odoĹženĂş od seba choroby, ba aj smrĹĽ. DeĹˆ jarnĂŠho slnovratu je zasvätenĂ˝ zdraviu, je to Ä?as zaÄ?iatkov mnohĂ˝ch Ä?innostĂ­, zariekavania a starostlivosti o „rituĂĄlnu“ zĂĄhradku. UĹž oddĂĄvna symbolizuje toto obdobie vajĂ­Ä?ko – znamenĂĄ novĂ˝ Ĺživot a znovuzrodenie. BohyĹˆa sa menĂ­ na dievÄ?a, ktorĂŠ sa na Valpurginu noc spojĂ­ s Bohom. SymbolickĂŠ farby pre toto obdobie sĂş zelenĂĄ a zlatĂĄ. ZelenĂĄ je farbou rastlĂ­n a novej vitality, ĹžltĂĄ Ä?i zlatĂĄ znamenĂĄ obnovenĂş energiu slnka. Aj preto sa vajĂ­Ä?ka zvykli maÄžovaĹĽ prĂĄve zlatou farbou. Tieto dni sĂş v ÄžudovĂ˝ch zvykoch obÄ?as spĂĄjanĂŠ so symbolickĂ˝m „utrpenĂ­m“. To je zrejme praprĂ­Ä?ina ĹĄibaÄ?ky. V prvĂ˝ jarnĂ˝ deĹˆ mlĂĄdenci a dievÄ?ence vynĂĄĹĄali MorĂŠny, ktorĂŠ pĂĄlili a hĂĄdzali do vody. VÄ?elĂĄri v tomto obdobĂ­ vypúťżali svoje vÄ?ely, aby do kvitnutia rastlĂ­n nabrali silu na zber nektĂĄru. JarnĂĄ rovnodennosĹĽ vraj „rozdĂĄva spevavcom pĂ­ĹĄĹĽalky“, aby mohli spievaĹĽ. 21.marec je tieĹž deĹˆ svätĂŠho Benedikta z Nursie, tretieho svätca, ktorĂ˝ prinĂĄĹĄa teplo. PodÄža ÄžudovĂ˝ch povier cesnak posvätenĂ˝ v tento deĹˆ pomĂ´Ĺže pri kaĹždom zdravotnom problĂŠme. V ovocnĂ˝ch sadoch sa zaÄ?Ă­najĂş ĹĄtepiĹĽ stromy. NiektorĂŠ pohanskĂŠ zvyky, ktorĂŠ naĹĄi predkovia praktizovali v tomto Ä?ase, v urÄ?itej forme vydrĹžali dodnes. StarĂ­ Slovania prinĂĄĹĄali dary k studniÄ?kĂĄm a obetovali duchom domĂĄce zvieratĂĄ (dneĹĄnĂ˝ symbol obetovania barĂĄnka). NajznĂĄmejĹĄou dochovanou tradĂ­ciou je tzv. otvĂĄranie studniÄ?iek. StudniÄ?ky v chotĂĄroch museli byĹĽ obradne vyÄ?istenĂŠ a upravenĂŠ. ChotĂĄr s nevyÄ?istenou studniÄ?kou postihli duchovia nedored statkom vlahy.

  

    

 

 

 

 

 

  NON STOP 0905 926 822

 

BA 18-10 STRANA - 09

32-0049

     
7 8 5 6 4 9 5 1 6 8 9 9 6 3 1

8

5

9 6 7 3

4

naše poklady

8

4 9 4

spomienka Ivan Brožík Ľudovít Vladimír Rizner Slovenský spisovateľ, zakladateľ slovenskej bibliografie, pedagóg, etnograf a historik Ľudovít Vladimír Rizner sa narodil 10. marca 1849 v Zemianskom Podhradí a zomrel 7. októbra 1913, tiež v Zemianskom Podhradí. Jeho otcom bol učiteľ Karol Ernest Rizner a matkou Mária Kadlečíková. Študoval od roku 1861 na bratislavskom evanjelickom lýceu. Následne pokračoval na gymnáziu v Modre a na Vyššom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Tieto štúdia však nemohol jednak z rodinných (pre chorobu svojho otca) a tiež z finančných dôvodov dokončiť. Roku 1869 sa preto vrátil do Zemianskeho Podhradia a začal svojmu chorému otcovi ako pomocný učiteľ vypomáhať v škole. Roku 1873 zložil na tzv. „Trnavskej praeparandii“ učiteľskú skúšku. Vo výučbe vedľa osnovami predpísanej učebnej látky zasväcoval svojich študentov i do tajov zemepisu a histórie. Obdivoval Jana Amosa Komenského a jeho myšlienky zahŕňal do svojho pedagogického pôsobenia. Popri učiteľskom pôsobení zakladal knižnice, spolky a staral sa o vedomostnú osvetu nielen svojich školákov, ale aj ostatných obyvateľov svojho regiónu. Rizner redigoval odborný časopis Obzor či Knižnicu slovenského ľudu, prispieval do slovenských i českých kalendárov, ktoré vtedy (okrem dnes obvyklých týždenných plánov) obsahovali aj ďalšie – vzdelávacie – informácie. Svoje príspevky zasielal aj do časopisov a vedeckých publikácií a podieľal sa i na Ottovom slovníku náučnom. Za jeho najvýznamnejšie dielo sa pokladá šesťzväzková Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900, ku ktorej pripojil aj archeologickú, historickú, miestopisnú a prírodovedeckú bibliografiu. Vďaka tomu, že vychádzala v druhej polovici 19. storočia, teda v čase útlaku slovenského národa zo strany Uhrov, pôsobila buditeľsky na slovenský ľud. Riznerova činnosť mala vplyv na dielo jeho netere, slovenskej spisovateľky Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. red

kresba: autor

Penica obyčajná

svietivo biela, hrvoľ a brucho má penica obyčajná okrové. Samička má hlavičku hnedastú a farby matnejšie ako samček. Zdržuje sa väčšinou v kroví. Samček však s obľubou prednáJej miery sú takpovediac ša spev aj v letku, čo ostatné penice nepraktizujú. Ozýva sa priemerné, meria 14 cm, roz- hlasným „vääd-vääd“. pätie krídel má 21 cm, váži Čriepky zo života: Penica obyčajná žije v krovinách, mladých asi14 g. Samček má hlavičku lesných porastoch, poľných lesíkoch, remízkach, ale aj v parmodrosivú, chrbát i  krídla koch, sadoch a záhradách, pokiaľ sa tam vyskytujú kroviny má hnedé (na rozdiel od alebo živé ploty. Vyskytuje sa od nížin až po pásmo kosodrepenice popolavej, ktorá má viny (1 500 m n. m.). Tenkostenné, priesvitné hniezdo zo sukrídla sivočierne). Brada je chých korienkov a  stebiel tráv si stavia na kríkoch. Hniezdi

(Sylvia communis)

Krížovky s úsmevom Pomôcky: skampolo, res, kava, Savart

hundroš

3. as tajni ky

zošívaj

zna ka kilovolthodiny

zunovala sa

b a alo, mekotalo

šeptom (hovor.)

dvakrát ročne. Je sťahovavá, zimuje na severe Afriky, kam odlieta v septembri. Návrat k nám máva načasovaný na apríl. Na Slovensku bolo hniezdenie dokázané alebo pravdepodobné na 97 percentách mapovacích kvadrátov od nížiny do 1 880 m n. m. Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 60 000 - 120 000. Veľkosť populácie i územie, na ktorom sa vyskytuje je stabilné, maximálna zmena do 20 percent. Penica má európsky ochranársky status SPEC4 - druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe a majú tam vhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia S - vyhovujúci ochranársky status. Miroslav Saniga

Policajt napomína svojho syna: - Jožko, nefaj i,... na to si ešte primladý! - Ale ocko,... aj ty si bol piatak, ke si za al faj i ! - To áno synak, ale... (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.) tla ová agentúra Turecka

obnovme

zna ka hliníka

2. as tajni ky

kozmický program USA

bý ie zápasy

lie ivo proti spavej chorobe

tisnú sa dovedna francúzsky fyzik

skratka materskej školy

zaklep, poklop cukornatá š ava

vec (z lat.)

zna ka molybdénu úboho, biedne

ostala sama rímske íslo 2050 let

nahá alo, prenasledovalo Zolov Pomôcky: román mana, pleteninoatoxyl, vé tri ko salol

nalieval zhon udrelo (expr.) salicylan fenylnatý

horná as ižmy sutiny vojenská hodnos

Klub slovenských turistov hrubý tabak pichala rohmi

nech, po esky

knôt, po esky opojný nápoj

žmurkal

Erik (dom.) zn. pre long ton

polro né rozhranie

rímske íslo 9 ozn. liet. Etiópie

kaš om of kal

Alojzia (dom.)

1. as tajni ky

ve ký odkrojený kus chleba

ma arské mužské meno

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

BA 18-10 STRANA - 10


veterinĂĄr radĂ­

Zviera uĹž nebude vec

viac ako ĹživotnosĹĽ akejkoÄžvek veci. VlĂĄda schvĂĄlila novelu zĂĄkona o veterinĂĄrnej starostlivosti z dielne Ministerstva pĂ´dohospodĂĄrstva a rozvoja vidieka MnohĂ˝ch chovateÄžov domĂĄ- SR. KomplexnĂ˝ zĂĄkon prinĂĄĹĄa aj zmeny aj v obÄ?ianskom zĂĄcich zvierat, ale aj zodpoved- konnĂ­ku. Zviera uĹž viac nebude vecou, pribudnĂş systĂŠmovĂŠ nĂ˝ch chovateÄžov hospodĂĄr- opatrenia proti mnoĹžiteÄžom psov, povinnĂŠ Ä?ipovanie psov i skych zvierat urÄ?ite poteĹĄila opatrenia proti tĂ˝raniu zvierat. Rezort novelou rieĹĄi aj aktuĂĄlsprĂĄva, Ĺže SlovenskĂĄ republi- ne tĂŠmy, ako sĂş trĂĄvenie zvierat na sĂ­dliskĂĄch a cirkusy. ka uĹž nebude tou poslednou Zviera uĹž nebude deďŹ novanĂŠ ako vec, ale ako ĹživĂ˝ tvor, cĂ­tiaca krajinou v EurĂłpskej Ăşnii, kde bytosĹĽ. Ĺživot zvieraĹĽa nie je hoden Majitelia budĂş povinnĂ­ daĹĽ psa zaÄ?ipovaĹĽ najneskĂ´r do 12

týŞdĹˆov od jeho narodenia. V prĂ­pade jeho predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieĹĽ byĹĽ zaÄ?ipovanĂ˝ eĹĄte pred zmenou vlastnĂ­ka, bez ohÄžadu na vek ĹĄteĹˆaĹĽa. PovinnĂĄ identiďŹ kĂĄcia a registrĂĄcia psov a ich drĹžiteÄžov zabezpeÄ?Ă­ kompletnĂş evidenciu psov v CentrĂĄlnom registri spoloÄ?enskĂ˝ch zvierat. MnoĹžitelia tak budĂş presne identiďŹ kovateÄžnĂ­ a postihovanĂ­. ÄŒipovanie zabezpeÄ?ia veterinĂĄrni lekĂĄri, ktorĂ­ budĂş musieĹĽ psa do 24 hodĂ­n od zaÄ?ipovania zaevidovaĹĽ do registra. VeterinĂĄrny lekĂĄr okrem toho zĂ­ska prĂĄvo vyzvaĹĽ vlastnĂ­ka psa na preukĂĄzanie dokladu totoĹžnosti. red

Vtip: „KĂĄmoĹĄko, tĂĄ moja svokra je ako dennĂĄ tlaÄ?!“ „TieĹž mĂĄ o vĹĄetkom prehÄžad?“ „Ale, Ä?o by! TieĹž k nĂĄm chodĂ­ denne!“  I. Zangwill: „Vezmite mi nĂĄdej, Ĺže mĂ´Ĺžem zmeniĹĽ budĂşcnosĹĽ a doĹženiete ma do ĹĄialenstva.“

11

heslo dĹˆa Eka BalaĹĄkovĂĄ eMDĂŠĹ˝et

TOYOTA DNI 12. - 17. 3.

=REUD]HQLHYR]LGODMHOHQLOXVWUDWÂŹYQH9Ä HWN\G WDšGDMHD]REUD]HQLDVšXUĂŒHQ¨OHQQDLQIRUPDĂŒQ¨ÂšĂŒHO\DW WRSUH]HQtĂĄcia nie je ponukou, resp. nĂĄvrhom na uzatvorenie zmluvy. Toyota C-HR: KombinovanĂĄ spotreba: 3,8 – 6,3 l/100 km, emisie CO2: 86 - 144 g/km. Toyota RAV4: KombinovanĂĄ spotreba: 4,7 – 6,8 l/100 km, emisie CO2: 116 – 158 g/km. Ăšdaje RVSRWUHEHSRKRQQÂźFKO WRNDRHPLVL FK&2]RGSRYHGDMš] YHURPPHUDQÂŹSRGĂ˝DSUÂŹVOXÄ QÂźFKVPHUQÂŹFDQDULDGHQÂŹ(™ DOHERSUHGSLVRY(+.3RQXNDSODWÂŹSUHSRGQLNDWHĂ˝VN¨VXEMHNW\

32-0047

Einsteinova 13, 851 01 Bratislava tel.: 02/67 20 17 23, e-mail: ppc-sales@ppcteam.sk www.ppc-toyota.sk

BA 18-10 STRANA - 11

Mnoho mojich rovesnĂ­kov mĂĄ na tento sviatok viac neprĂ­jemnĂŠ, ako peknĂŠ spomienky. Mamy od ROH dostali povädnutĂ˝ karaďŹ ĂĄt a otcovia si na pracovisku vypili, takĹže doma boli nepouĹžiteÄžnĂ­ a  takĂ­ pripitĂ­ mamĂĄm doniesli nieÄ?o, Ä?o bola pĂ´vodne kytica, no presun alkoholom posilnenĂŠho „pĂĄna tvorstva“ z nej spravil nieÄ?o ako metlu, z Ä?oho bola mamy samozrejme znechutenĂŠ ... U nĂĄs doma nie. U nĂĄs doma bol MDĹ˝ dĹˆom, kedy sme vĹĄetky tri dostali malĂş kyticu sneĹžienok (v tom Ä?ase eĹĄte neboli chrĂĄnenĂŠ). NeĹžnĂŠ biele kvietky sa chĂşlili v  listovej ochrane preto, aby nĂĄm povedali, Ĺže ten, kto nĂĄm ich dal, na nĂĄs myslĂ­, bol ochotnĂ˝ si rĂĄno privstaĹĽ a ísĹĽ na trh a vybraĹĽ tie najkrajĹĄie. Pre „svoje baby“. Dve z nich sĂ­ce boli krpatĂŠ Ĺžaby, ktorĂŠ eĹĄte celkom netuĹĄili Ĺže sĂş vĂ˝nimoÄ?nĂŠ, ale ich ocko im to aj touto malou, neĹžnou kytiÄ?kou dal pocĂ­tiĹĽ. No a my ako deti sme usilovne vyrĂĄbali drobnĂŠ darÄ?eky pre mamiÄ?ku – papierovĂŠ srdieÄ?ko s  kostrbato napĂ­sanĂ˝m verĹĄĂ­kom vo vnĂştri, ktorĂŠ si mama sĂ­ce nikdy nevystavĂ­ do vitrĂ­ny medzi „vianoÄ?nĂŠ pohĂĄre“ a kriĹĄtĂĄÄžovĂŠ karafy – dediÄ?stvo po prababiÄ?ke, ktorĂĄ ich dostala od neviem koho. Tieto darÄ?eky majĂş oveÄža vyĹĄĹĄĂ­ „piedestĂĄl“ – sĂş odloĹženĂŠ medzi maminĂ˝mi skutoÄ?nĂ˝mi pokladmi – ĞúbostnĂ˝mi listami a  pĂĄr fotkami jej rodiÄ?ov, keÄ? boli mladĂ­. NehÄžadajme ich. Raz ich budeme musieĹĽ nĂĄjsĹĽ, ale to bude znamenaĹĽ Ĺže mama, tĂĄ vzĂĄcna bytosĹĽ ktorej sme to „papierovĂŠ Ä?udo“ darovali keÄ? sme mali 7-8 rokov uĹž tu nie je. Mamy mnohĂ˝ch z nĂĄs tu eĹĄte, chvĂĄla Bohu sĂş. MnohokrĂĄt ĹžijĂş v panelĂĄku, kde Ĺžije Ä?alĹĄĂ­ch 50 rodĂ­n, Ä?alĹĄĂ­ch 50 prĂ­behov, ktorĂŠ sa starajĂş o  ten svoj mikrosvet a  tĂş vaĹĄu mamu vnĂ­majĂş len ako „tetu z prĂ­zemia, ktorĂĄ mĂĄ na schrĂĄnke meno ...“ Starajme sa o svoje mamy. MnohokrĂĄt nepotrebujĂş niÄ? extra, „len“ vĂĄĹĄ zĂĄujem. ObÄ?as telefonĂĄt s otĂĄzkou ako sa dnes mama mĂĄ, ako trĂĄvi deĹˆ, Ä?o varila a cestou z prĂĄce sa u nej zastavte s prianĂ­m peknĂŠho dĹˆa a nejakou drobnosĹĽou, ktorĂş viete, Ĺže mĂĄ rada. Ona vĂĄm sĂ­ce povie Ĺže ste si nemali robiĹĽ starosti, ale jej duĹĄa bude lietaĹĽ blahom, lebo – kto inĂ˝ ako jej dieĹĽa si na Ĺˆu mĂ´Ĺže spomenúż? Samozrejme, niÄ? z  toho nemusĂ­te robiĹĽ. No mohlo sa staĹĽ, Ĺže mame v schrĂĄnke pristĂĄla pozvĂĄnka na oslavu MDĹ˝ do KultĂşrneho domu, kde jej ktosi vypoÄ?Ă­tavo a arogantne hral na city peknĂ˝mi slovami a moĹžno aj obligĂĄtnym karaďŹ ĂĄtom ‌ Eka BalaĹĄkovĂĄ


9

6

8 7

9

2

4 7 8 4 6

4

8

2 9

1 1 3 4 2

7 1

9

osobnosti regiónov

2 7 8

za život Mária Raučinová Ako nezmariť nádej Spravodlivosť je, musíme uznať, jednou zo základných podmienok ochrany života. Zastávať sa vehementne nenarodených a pritom banalizovať smrť narodených, je už samo osebe paradoxom advokácie života. Kto teda stojí na strane života, je zároveň pozvaný presadzovať spravodlivosť. To mi vírilo hlavou pri posledných udalostiach zabitia mladej dvojice - novinára a  jeho snúbenice. No zdá sa, že platí aj opačné poradie. Kto je dotknutý smrťou nevinných obetí, mal by sa zamyslieť aj nad ľahostajnosťou k životu celkovo – napr. bytostí, ktoré sú na ceste na svet a ktoré očakávajú „so zatajeným dychom“, ako ich my ľudia prijmeme. Pôsobí na mňa trochu nekonzistentne, ak sa so slzami v očiach vyjadruje niekto o smrti mladého novinára s  jeho snúbenicou, a bez mihnutia oka sa angažuje „pre slobodnú voľbu – za potrat“. Alebo volá po dôslednom vyšetrení vraždy, no nezaujíma sa o  legislatívu umožňujúcu zabitie najslabšieho v lone matky. Lenže čo robiť pre spravodlivosť, ak nemáme v rukách dostatok faktov a všetky potrebné informácie? Kričať o spravodlivosti nestačí. A myslieť si, že iba ja dokážem zaručiť spravodlivosť a sólo ju presadiť je naivnosťou. Na spravodlivosti musia participovať všetci. Zostáva nám poctivo sa prehrýzať informáciami a každú zvažovať a konfrontovať s udalosťami a vlastnou skúsenosťou. Vedieť rozlišovať. Nenechať sa očariť slovami, ale veriť skutkom. Nenaletieť sľubom, ak nie sú reálne žiadne záruky. Nepustiť sa bezhlavo, ak nie sú vytvorené základy budovy spravodlivosti. Lebo spravodlivosť nebýva vždy čierno – biela. Aj v  prípade nevinných zabitých nás udalosti emočne zvádzajú k  povrchným záverom. Treba nechať posolstvo zasiahnuť hlbšie, aby pracovalo v  našich dušiach a vo svedomí. Životy im už nevrátime, ale hodnotu spravodlivosti môžeme aj v  ich mene šíriť. Vrátiť ľuďom nádej, že arogancia k  ľudskému životu v  akejkoľvek jeho fáze je najväčšou nespravodlivosťou sveta. Rozmýšľajme, ako túto nádej v ľuďoch nezmariť. Mária Raučinová

Majster Jozef Kroner

aj iných postáv dokázala publiku vyčariť úsmev na perách. Ľudia milovali majstra Kronera aj pre jeho prirodzenosť, bezMedzi slovenskými divadel- prostrednosť a blízkosť k ľuďom. Napriek tomu, že sa síce preníkmi by sme asi ťažko hľada- slávil ako komik, najhodnotnejšie sú v jeho biografii postavy li väčšieho komika, akým bol umožňujúce balansovať na hranici komiky a tragiky. Jozef Kroner. Či to bolo jeho Jozef Kroner, slovenský herec, brat herca Ľudovíta Kronera, otec postavami Kubo, v rovnomen- herečky Zuzany Kronerovej, manžel herečky Terézie Hurbanonej Hollého komédii, či Pacho, vej-Kronerovej sa narodil 20. marca 1924 v Staškove a skonal 12. hybský zbojník, alebo sluha marca 1998 v Bratislave. Sganarel v Moliérovej komédii Pochádzal z dvanástich detí. Začínal ako robotník v Trenčíne, Don Juan, každá z týchto, ale neskôr ako vedúci dielne v Považskej Bystrici. Popri práci sa

venoval ochotníckemu divadlu. Začínal v Armádnom divadle v Martine. Od roku 1956 pôsobil v činohre SND v Bratislave až do roku 1984, keď odišiel do dôchodku. Účinkoval v mnohých televíznych filmoch a seriáloch – Kubo, Živý bič, Rysavá jalovica, Ruže a sneh, Vôňa remesla, Slovácko sa nesúdi, Sváko Ragan, Nech žije deduško. Na základe hlasovania slovenských filmových novinárov v Ankete 2000 sa Jozef Kroner stal slovenským hercom 20. storočia. Medzi jeho záľuby patril rybolov a hubárčenie. Je autorom kníh Herec na udici, Herec nielen na udici, S kamerou a s udicou, Neobyčajný testament a O rybke Beličke. red

Bezplatné wifi pripojenie bude možné v takmer polovici vozidiel MHD Cestovanie mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Bratislave by malo byť opäť o čosi komfortnejšie. Dopomôcť má k tomu rozširovanie bezplatného wifi pripojenia, ktoré by malo byť v 266 vozidlách, čo predstavuje takmer polovicu vozového parku. Na pondelkovom brífingu o tom informoval primátor mesta Ivo Nesrovnal a Marián Áč, riaditeľ úseku generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava (DPB). „Bratislavčania budú môcť čas cestovania využiť nielen na obdivovanie mesta alebo svojich spolucestujúcich, ale aj na to, na čo internet človek potrebuje. To znamená, na vybavenie si pošty, platobných príkazov, resp. získanie informácií,“ skonštatoval Nesrovnal. Tento krok považuje za veľmi cennú službu verejnosti, pričom takýmto

počtom vozidiel s wifi pripojením predbehla Bratislava mestá, ako Viedeň, Praha či Budapešť. Bezplatné wifi pripojenie testoval dopravný podnik doteraz v 48 autobusoch. „Záujem bol naozaj veľký. V priemere sme mali okolo 390.000 prihlásení za mesiac,“ priblížil Áč. Aktuálne sa zavádza do 50 autobusov a do 60 nových električiek. Zároveň dodávka 90 nových autobusov a 18 nových elektrobusov už je vybavených wifi pripojením. Všetky vozidlá sú označené piktogramom. Internet je vysokorýchlostný, dátovo a časovo neobmedzený. Rozširovanie bezplatného internetového pripojenia do ďalších vozidiel je jedným z krokov v rámci prípravy Bratislavy ako smart city. Koncept projektu už hlavné mesto predstavi-

lo odbornej verejnosti, vyjadrovať sa k nemu bude môcť aj verejnosť i mestskí poslanci. V tejto súvislosti primátor poukazuje zároveň na používanie platobných kariet ako nosičov cestovného lístka, geografický informačný systém (GIS) s informáciami o tom, čo je v kompetencii hlavného mesta a čo nie, rozširovanie elektronizácie služieb poskytovaných mestom či plány na zriadenie integrovaného obslužného miesta, napr. na vybavenie výpisu z registra trestov, obchodného registra alebo katastra nehnuteľností na jednom mieste na bratislavskom magistráte. (tasr)

Pre zníženie financií pre Cultus Ružinov je v hre viacero scenárov Zatvorenie spoločenského domu, obmedzenie aktivít a zníženie počtu podujatí, zastavenie rekonštrukcií či spoplatnenie niektorých služieb – aj také sú možné scenáre, ku ktorým by mohlo pristúpiť vedenie miestnej spoločnosti Cultus Ružinov. Reaguje tak na rozhodnutie ružinovských poslancov z posledného rokovania, ktorí v rámci schvaľovania rozpočtu presunuli 250.000 eur z kultúry, resp. z prevádzkových nákladov a vybraných kultúrno-vzdelávacích výkonov tejto spoločnosti do sociálnej oblasti. „Spoločnosť nebude vedieť splácať svoje záväzky voči zamestnancom, dodávateľom, úradom,“ uviedla pre TASR riaditeľka spoločnosti Andrea Kozáková. Pripustila, že na kultúrne podujatia ponechali poslanci 165.000 eur, z tejto položky sa ale uhrádzajú priame náklady na podujatia, ako pódium, elektrina, zvuková a svetelná technika, marketing či honoráre. Peniaze nemôžu byť použité na pokrytie nákladov na kúrenie, prevádzku či mzdy amestnancov. „Hrozí zatvorenie Spoločenského domu Prie-

voz, kde napríklad pôsobia Detský folklórny súbor Trávniček, Folklórny súbor Lipa, seniorské centrum, chránené dielne, kde sa robia komunitné podujatia,“ priblížila Kozáková. Taktiež upozorňuje, že na základe Zmluvy o komplexnom nájme sú povinní dávať priestory zadarmo školám, škôlkam, seniorským centrám, knižnici, folklórnym či umeleckým spolkom. „Budeme musieť obmedziť ich aktivity u nás a spoplatniť im všetky služby,“ doplnila Kozáková s tým, že komerčne sa spoplatnia pravdepodobne aj podujatia neziskových a občianskych združení. Návrh už predtým nenašiel pochopenie medzi viacerými obyvateľmi, ktorí v minulosti spísali petíciu a snažili sa upozorniť, že takýto krok môže byť likvidačný. Podobný názor vyjadril aj starosta Dušan Pekár, podľa ktorého ak sa zoberie z prevádzky štvrť milióna, tak to nezostane bez odozvy. Jednotní však neboli ani poslanci. Kým jedným sa návrh nepáčil, iní tvrdili, že spoločnosť si môže na svoju prevádzku zarobiť aj rôznymi efektívnymi

opatreniami, pričom i tak dostáva od mestskej časti dostatočnú finančnú pomoc. Na otázku, či je reálne vykryť takýmto spôsobom náklady, si nie je riaditeľka spoločnosti až taká istá. Ako podotkla, nájmy sa v minulom roku síce zvýšili, no nájomcovia ich častokrát žiadajú o zníženie nájomného pre zatekanie strechy či vytopenie, keďže ide o staršie budovy žiadajúce opravy. „Na realitnom trhu je mnoho priestorov na prenájom, konkurencia v Ružinove je veľká a nemáme priestor na ďalšie zvyšovanie cien,“ doplnila Kozáková. Spoločnosť preto bude pozorne sledovať finančný stav a v prípade, že to bude zákon vyžadovať, bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Spoločnosť Cultus Ružinov má v správe štyri budovy, a to DK Ružinov, SD Prievoz, SD Nivy a SD Trávniky. Organizuje približne 50 podujatí ročne a spoluorganizuje ďalšie. Podporuje žánre od kultúry cez umenie, kino, divadlo, hudbu až po šport, a to pre všetky vekové kategórie. (tasr)

V Ružinove sa začína jarné upratovanie V bratislavskom Ružinove sa počas víkendu (10. 3.-11. 3.) začína jarné upratovanie. Počas najbližších troch sobôt pristaví mestská časť na sídliská veľkokapacitné kontajnery, kde sa budú môcť obyvatelia opäť bezplatne zbaviť objemného odpadu, a to v čase od 9.00 do 17.00 h. „Je to príležitosť, ako sa môžu priamo na sídlisku, jednoducho a bezplatne zbaviť starého nábytku či iného veľkého odpadu, ktorý im doma zavadzia a nepatrí do klasických kontajnerov na zmiešaný odpad,“ skonštatoval ružinovský starosta Dušan Pekár. Jarné upratovanie sa začína v sobotu 10. marca na Ostredkoch, Štrkovci a na Trnávke. Následne v sobotu 17. marca sa budú môcť odpadu zbaviť

obyvatelia z Prievozu, Pošne a Trávnikov. Upratovanie sa ukončí v sobotu 24. marca, a to v Starom Ružinove, Ružovej doline a na Nivách. Presný harmonogram a miesta, kde budú veľkokapacitné kontajnery umiestnené, sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.ruzinov.sk. Samospráva na nej obyvateľov informuje aj o ďalších akciách zameraných na zbavovanie sa rôzneho odpadu. Pripomína, že zbaviť sa nepotrebných elektrospotrebičov budú mať možnosť Ružinovčania aj v sobotu 17. marca. Prihlásiť sa však musia do stredy 14. marca, a to buď elektronicky na e-mailovú adresu zber@ruzinov. sk alebo telefonicky na číslo 02/48 28 44 54. V deň odvozu je potrebné do 8.00 h vylo-

BA 18-10 STRANA - 12

žiť elektroodpad do vchodu bytového domu alebo za bránu rodinného domu a zároveň zabezpečiť vstup do týchto priestorov. To znamená, že nenechávať elektroodpad v bytoch, pivniciach či na povalách. Mestská časť zároveň upozorňuje, aby Ružinovčania nenechávali elektroodpad voľne na ulici. Neoprávnení zberači by ho mohli neodborne rozobrať a časti odpadu by mohli skončiť na čiernej skládke. Nepotrebný elektroodpad z ružinovských domácností sa bezplatne zbiera dvakrát ročne. Takto vyzbierané spotrebiče nekončia na skládkach, ale putujú na ekologickú recykláciu. (tasr)


tip na výlet

KeÄ? jar, tak prĂ­roda

BotanickĂĄ zĂĄhrada v Bratislave je vedecko - pedagogickĂ˝m pracoviskom Univerzity KomenskĂŠho, ktorĂŠho poslanĂ­m je udrĹžovaĹĽ A keÄ? skorĂĄ jar, tak botanickĂŠ a rozĹĄirovaĹĽ zbierky ĹživĂ˝ch rastlĂ­n, pomĂĄhaĹĽ vo vĂ˝chovnovzdezĂĄhrady a arboretĂĄ. MĂĄme ich lĂĄvacej Ä?innosti odbornĂ˝m ĹĄkolĂĄm i pracoviskĂĄm a poskytovaĹĽ na Slovensku dostatok na to, odbornĂŠ informĂĄcie ĹĄirokej verejnosti. V botanickej zĂĄhrade nĂĄjaby sme kvĂ´li nĂĄvĹĄteve nie- deme vĂĄpencovĂŠ aj Ä?adiÄ?ovĂŠ skalky, vresovisko, rozĂĄrium, letniÄ?ktorĂŠho z nich nemuseli pre- kovĂŠ a trvalkovĂŠ zĂĄhony, jazierka s mnoĹžstvom vodnĂ˝ch rastlĂ­n cestovaĹĽ celĂş republiku. Tieto a mnoho drevĂ­n okrasnĂ˝ch ako listom tak i kvetom. oĂĄzy jarnej krĂĄsy a pokoja sĂş BotanickĂĄ zĂĄhrada pri SPU v Nitre je vedecko-pedagogickĂŠ praideĂĄlnym miestom pre rodiny covisko, zaloĹženĂŠ 1. 1. 1982. a rozprestiera sa na ploche 21,2 ha. na jarnĂ˝ch potulkĂĄch. Okrem tropickĂ˝ch a subtropickĂ˝ch druhov sĂş v zĂĄhrade zastĂş-

penĂŠ rastliny mierneho pĂĄsma, domĂĄcej óry, okrasnej zelene a úŞitkovĂ˝ch rastlĂ­n. Na mieste areĂĄlu ArborĂŠta v MlyĹˆanoch kedysi rĂĄstol len cer, hrab a agĂĄt Dnes je unikĂĄtnou expozĂ­ciou rastlĂ­n a drevĂ­n prakticky z celej EurĂłpy. ArborĂŠtum BorovĂĄ hora zas ako vedecko-pedagogickĂŠ pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene prispieva k zĂĄchrane a zachovaniu ĹĄirokej biologickej diverzity drevĂ­n Slovenska nevyÄ?Ă­sliteÄžnej hodnoty. VĂ˝razom uznania vysokej hodnoty zbierok bolo vyhlĂĄsenie ArborĂŠta BorovĂĄ hora v roku 1981 za chrĂĄnenĂ˝ areĂĄl. Jednoducho, krĂĄsa prĂ­rody je vĹĄade okolo nĂĄs, netreba vĂĄhaĹĽ! red

Vtip: Dedko sa rozhodol schudnúż a zaÄ?al cviÄ?iĹĽ. UpaĹžiĹĽ, pripaĹžiĹĽ, upaĹžiĹĽ. Po pol hodine sa ho babiÄ?ka pĂ˝ta: „Tak Ä?o, koÄžko si uĹž zhodil?â€? „Dve vĂĄzy.“ A. Hailey: „KeÄ? jedinĂŠ, Ä?o Ä?loveku zostalo, sĂş spomienky, je mĂşdre ich vychutnaĹĽ.“

13

MoĹžno je to tak Epigramy Evy JarĂĄbkovej    

Poetka, humoristka a bĂ˝valĂĄ uÄ?iteÄžka Eva reaguje svojimi epigramami na to, Ä?o hĂ˝be Slovenskom a ĞuÄ?mi. StruÄ?ne, jasne a  najmä - s  povinnou dĂĄvkou humoru.

  

   hÄžadĂĄme kolportĂŠrov

Bez viny 34-0015-2

na roznos novĂ­n poÄ?as vĂ­kendov Volajte 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30 Spoznajte prĂĄcu neziskoviek

charita

svet knihy

va. V sĂşÄ?asnosti v Bratislave realizuje uĹž tri samostatnĂŠ projekty. V poslednej dobe v mĂŠdiĂĄch rezonuje iniciatĂ­va VolĂĄme SOS s aplikĂĄciou Vagus SOS. AplikĂĄcia bola vytvorenĂĄ s cieÄžom Zvýťenie povedomia o prĂĄci umoĹžniĹĽ obyvateÄžom hlavnĂŠho mestasprostredkovaĹĽ pomoc neziskovĂ˝ch organizĂĄciĂ­ na ÄžuÄ?om bez domova. O grant NadĂĄcie Volkswagen Slovakia sa Slovensku je jedinou moĹž- zdruĹženie uchĂĄdza s projektom Streetwork, ktorĂ˝ je hlavne nou cestou, ako podporiĹĽ ich zameranĂ˝ na zĂĄchranu ÄžudskĂ˝ch Ĺživotov ÄžudĂ­ ĹžijĂşcich na ulici. aktivity. NaprĂ­klad ObÄ?ianske „Projekt Streetwork mĂĄ obrovskĂ˝ vĂ˝znam v rieĹĄenĂ­ problezdruĹženie Vagus od roku matiky ÄžudĂ­ bez domova na ĂşzemĂ­ Bratislavy. Jednak pomĂĄha 2011 vytvĂĄra novĂŠ a inovatĂ­v- zachraĹˆovaĹĽ ÄžudskĂŠ Ĺživoty poÄ?as zimnĂ˝ch mesiacov a zĂĄroveĹˆ ne sluĹžby pre ÄžudĂ­ bez domo- prepĂĄja ÄžudĂ­ bez domova s existujĂşcimi kamennĂ˝mi sluĹžbami.

Okrem väÄ?ĹĄĂ­ch a znĂĄmych organizĂĄciĂ­ je projekt #PomĂĄhameÄŽalej ideĂĄlnou prĂ­leĹžitosĹĽou zĂ­skaĹĽ ďŹ nanÄ?nĂŠ prostriedky aj pre tie menĹĄie organizĂĄcie. VerejnosĹĽ mĂ´Ĺže nominovaĹĽ lokĂĄlne pĂ´sobiace subjekty naprieÄ? celĂ˝m Slovenskom, v Ä?om zĂĄroveĹˆ tkvie druhĂŠ posolstvo projektu – vtiahnuĹĽ verejnosĹĽ do diania a priblĂ­ĹžiĹĽ jej tak problematiku dobroÄ?innosti, dobrovoÄžnĂ­ctva. Video-nominĂĄcie osobnostĂ­ ako aj podrobnĂŠ pravidlĂĄ a kritĂŠriĂĄ nominĂĄciĂ­ nĂĄjdete na oďŹ ciĂĄlnej strĂĄnke projektu www.nadacia-volkswagen.sk a novej facebookovej strĂĄnke NadĂĄcie red Volkswagen Slovakia.

NenĂĄvistnĂŠ prejavy a extrĂŠmizmus

Autorom je Peter Wiling. CieÄžom publikĂĄcie je vyjasnenie toho, kde sĂş hranice medzi slobodou prejavu a legitĂ­mnou diskusiou o spoloÄ?enskĂ˝ch otĂĄzkach a medzi neprĂ­pustnĂ˝m ĹĄĂ­renĂ­m nenĂĄvistnĂ˝ch a extrĂŠmistickĂ˝ch prejavov. PublikĂĄcia prinĂĄĹĄa prehÄžad vybranĂ˝ch rozhodnutĂ­ EurĂłpskeho sĂşdu pre ÄžudskĂŠ prĂĄva a bĂ˝valej EurĂłpskej komisie pre ÄžudskĂŠ prĂĄva tĂ˝kajĂşcich sa nenĂĄvistnĂ˝ch prejavov a extrĂŠmizmu. CelĂş publikĂĄciu nĂĄjdete na strĂĄnke https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/01/nenavistne-prejavy-a-extremizmus-via-iuris-2017.pdf red zbavte starĂ˝ch odumretĂ˝ch buniek na povrchu pĂ­lingom. PĂ­lingovĂş zmes si pripravte z olivovĂŠho oleja a hrubozrnnej morskej soli. Na tvĂĄr, krk a dekolt ho nanĂĄĹĄajte jemnĂ˝mi krúŞivĂ˝mi pohybmi asi 5 minĂşt. Potom ho zmyte teplou vodou. Takto je pleĹĽ pripravenĂĄ na efektĂ­vne zúŞitkovanie pleĹĽovej masky. V sklenej miske, vo vodnom kĂşpeli zahrejte 4 lyĹžice medu a 4 lyĹžice olivovĂŠho oleja. Teplota zmesi nesmie byĹĽ viac ako 40 stupĹˆov. PostupnĂ˝m mieĹĄanĂ­m pri zahrievanĂ­ vznikne Äžahko natierateÄžnĂĄ pasta. TĂş natrite na tvĂĄr a dekolt a nechajte pĂ´sobiĹĽ cca 20 minĂşt. gazdinka Evka

Sloboda prejavu je jednĂ˝m zo zĂĄkladnĂ˝ch pilierov demokracie. Na slobodu prejavu sa vĹĄak dnes veÄžmi Ä?asto odvolĂĄvajĂş aj extrĂŠmisti, ktorĂ­ ĹĄĂ­ria nĂĄrodnostnĂş a nĂĄboĹženskĂş nenĂĄvisĹĽ alebo obhajujĂş totalitnĂŠ ideolĂłgie.

gazdinka radĂ­

JarnĂĄ ĂşdrĹžba ...

S prĂ­chodom jari doprajeme naĹĄej domĂĄcnosti, zĂĄhrade Ä?i autu dĂ´kladnĂş jarnĂş ĂşdrĹžbu. A Ä?o vy? TieĹž pri jarnom zhone zabĂşdate na seba? Okrem vnĂştornej oÄ?isty je fajn, keÄ? si Ĺžena dopraje aj ĂşdrĹžbu z vonku. Vlasom a pokoĹžke treba tieĹž dopriaĹĽ prĂ­jemnĂŠ jarnĂŠ prebudenie. Vlasy v zime stratili lesk, jemnosĹĽ, sĂş polĂĄmanĂŠ. KlasickĂĄ kozmetika vo väÄ?ĹĄinou vyĹživuje vlas iba z vonku. OlivovĂ˝ olej , banĂĄn a  med rĂ˝chlo a  jednoducho vrĂĄtia vlasom

svet mĂşzeĂ­

UnikĂĄtna prĂ­leĹžitosĹĽ

Kde sĂş hranice medzi slobodou slova a nenĂĄvistnĂ˝mi prejavmi? K vyjasneniu tejto otĂĄzky sa snaŞí prispieĹĽ na internete voÄžne prĂ­stupnĂĄ publikĂĄcia „NenĂĄvistnĂŠ prejavy a extrĂŠmizmus v rozhodnutiach EurĂłpskeho sĂşdu pre ÄžudskĂŠ prĂĄva“. Je urÄ?enĂĄ najmä sudcom, prokurĂĄtorom a policajtom, ktorĂ­ rieĹĄia extrĂŠmistickĂŠ trestnĂŠ Ä?iny. VĂ´bec vĹĄak neublĂ­Ĺži nikomu, kto sa tĂŠmou vĂĄĹžne zaoberĂĄ a kto chce napomĂ´cĹĽ, aby takĂŠto javy civilizovanĂĄ spoloÄ?nosĹĽ eliminovala. Rozhodnutia EurĂłpskeho sĂşdu pre ÄžudskĂŠ prĂĄva sĂş totiĹž zĂĄväznĂŠ aj pre slovenskĂŠ orgĂĄny verejnej moci, no doteraz u nĂĄs neexistoval Ĺžiadny odbornĂ˝ materiĂĄl, ktorĂ˝ by sa tejto tĂŠme venoval. stratenĂş vitalitu. Do hladka rozmixovanĂ˝ banĂĄn zmieĹĄajte s lyĹžicou rozpustenĂŠho medu a lyĹžicou olivovĂŠho oleja. Naneste na vlasy a po 20 minĂştach vlasy umyte. VysuĹĄenĂ˝m a polĂĄmanĂ˝m vlasom prospeje maska z kokosovĂŠho oleja (1/2 lyĹžice), 1 Şĺtku. Pri pouŞívanĂ­ Şĺtkovej masky vlasy neoplachujte prĂ­liĹĄ teplou vodou, vajĂ­Ä?ko by sa vo vlasoch zrazilo. Ak sa to stane, vyÄ?eĹĄte ho aĹž keÄ? vlasy poriadne vyschnĂş. OlivovĂ˝ olej je zĂĄkladnou ingredienciou aj pre jarnĂŠ masky na tvĂĄr. PleĹĽ je po zime vyschnutĂĄ, napätĂĄ a drsnejĹĄia. Pred pouĹžitĂ­m pleĹĽovej masky vĹĄak najskĂ´r pleĹĽ

20. storoÄ?ia a prvĂŠ sĂŠriovo vyrĂĄbanĂŠ na svete. Mohla si ho dovoliĹĽ niŞťia strednĂĄ vrstva, teda aj robotnĂ­ci. Preto sa ho vyrobilo PrĂ­beh osobnĂŠho automobilu v rokoch 1908 aĹž 1927 vyĹĄe 15 miliĂłnov. Poznali sme ho z ChapliFord model T a jeho maÄ?arskĂŠ- novĂ˝ch a inĂ˝ch ďŹ lmov, teraz tu mĂĄme funkÄ?nĂ˝ originĂĄl,“ konĹĄtaho konĹĄtruktĂŠra JĂłzsefa Galam- toval na vernisĂĄĹži vĂ˝stavy riaditeÄž MĂşzea dopravy Ernest Huska. ba (1881-1955) moĹžno spoznaĹĽ v PodÄža kurĂĄtora vĂ˝stavy PĂĄla HalmĂĄgyiho je Galambov Ĺživobratislavskom MĂşzeu dopravy. topis rozprĂĄvkovĂ˝m prĂ­behom, o ktorom sa v socialistickej ĂŠre ÄŒierne auto z roku 1919 dopÄşĹˆa nesmelo hovoriĹĽ. RodĂĄk z roÄžnĂ­ckeho mesta MakĂł odiĹĄiel do vĂ˝stava s dobovĂ˝mi obrazovĂ˝mi USA na svetovĂş automobilovĂş vĂ˝stavu World Expo v Saint Louis a textovĂ˝mi dokumentmi. (1903). Tam sa mu tak zapĂĄÄ?ilo, Ĺže sa rozhodol ostaĹĽ. „Bolo to najslĂĄvnejĹĄie auto „Stal sa ĹĄĂŠfkonĹĄtruktĂŠrom automobilovĂŠho magnĂĄta Henryho

Forda v jeho ďŹ rme. Od roku 1907 uĹž mal Galamb rozhodujĂşce slovo pri navrhovanĂ­ slĂĄvneho modelu. HovorĂ­ sa o Ĺˆom, Ĺže posadilo Ameriku na ĹĄtyri kolesĂĄ, stal prvĂ˝m ÄžudovĂ˝m automobilom,“ povedal PĂĄl HalmĂĄgyi. PanelovĂĄ vĂ˝stava obsahuje technickĂŠ Ăşdaje vozidla, fotograďŹ e Ä?alĹĄĂ­ch osobnĂ˝ch ĂĄut aj traktorov Fordson, ktorĂŠ vraj rozorali mnohĂŠ celiny. Na vĂ˝stave, ktorĂĄ potrvĂĄ do 25. mĂĄja, sa podieÄža Ĺ portovĂ˝ klub auto-moto veterĂĄnov v MakĂł, MĂşzeum Attilu JĂłzsefa v MakĂł, NadĂĄcia za mĂşzeum a kultĂşru v MakĂł, MaÄ?arskĂ˝ kultĂşrny inĹĄtitĂşt v Bratislave. red

w w w.regionpress.sk BA 18-10 STRANA - 13

Nad mŕtvym pacientom sa nik tak nevinne netvåri, ako zle platení oťetrujúci lekåri.

SoÄž nad zlato Pod zemou bola dobrĂĄ miliĂłny rokov, ba eĹĄte trochu nadsaÄ?, a v obchode mĂĄ zĂĄruka len do 2020.

MDĹ˝ AĹž vtedy ocenil manĹželkine cnosti, keÄ? celĂ˝ rok robil Ĺženu v domĂĄcnosti.

Uhol pohÄžadu KeÄ? sa na to pozerĂĄm z ďŹ nanÄ?nĂŠ uhla, neviem Ä?i je vĂ˝hodnejĹĄĂ­ drahĂ˝ liek, alebo truhla.

Na oÄ?nom HneÄ? pri dverĂĄch test si spravme. NepreÄ?Ă­taĹĄ ordinaÄ?nĂŠ? No tak to si tu sprĂĄvne.


PRIJMEME UPRATOVAÄŒKY

BRIGĂ DA V BA IHNEÄŽ

Bratislava - KrasĹˆany / RaÄ?a, prĂĄca na privyrobenie ponĂşkanĂ˝ plat: 320,- EUR Ä?istĂŠ 32-0042

Volajte od 09:00 hod do 16:00 hod. na 0905 756 560, prĂ­padne pĂ­ĹĄte na praca@euclean.sk

BEZ UBYTOVANIA.

Nà STUP MOŽN� IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

A.I.I. TechnickĂŠ sluĹžby s. r. o. prijme ihneÄ? tVODIÄŒ „C“ nad 3,5t – sypaÄ?, traktor, multikĂĄra, zimnĂĄ ĂşdrĹžba tVODIÄŒ „B“ - zimnĂĄ ĂşdrĹžba, doÄ?isĹĽovanie tRuÄ?nĂ˝ pracovnĂ­k – ruÄ?nĂŠ doÄ?isĹĽovanie tPILÄŒĂ?K - preukaz vĂ˝hoda 6#:507"/*&;"%"3.0o/ÂŤ4561*)/&Äš ĂšdrĹžba ciest, komunikĂĄciĂ­ a zelene v BA 0948/916 727, Ĺživotopis: hanudelova@aii.sk

prijmeme Ä?aĹĄnĂ­Ä?ky a kuchĂĄrov Miesto vĂ˝konu prĂĄce Dulovo nĂĄmestie 02-0006-3

Je najlepĹĄĂ­ Ä?as zaÄ?aĹĽ prĂ­pravu na cyklistickĂŠ vĂ˝lety. Opravy, ĂşdrĹžbu, vĂ˝bavu a podobnĂŠ zĂĄleĹžitosti sme uĹž prebrali, venujme sa vĂ˝beru obleÄ?enia. Neraz nĂĄm cyklisti pripadajĂş ako postaviÄ?ky z vesmĂ­ru, prĂ­padne navodia Ăşsmev v tvĂĄri. Nielen tĂ˝m, ako pestro pĂ´sobĂ­ ich obleÄ?enie, ale aj tĂ˝m, Ä?o vlastne na sebe majĂş. LenĹže – je to nanajvýť ĂşÄ?elnĂ˝ a opodstatnenĂ˝ vĂ˝ber. UĹž aj rekreaÄ?nĂ­ ĹĄportovci pouŞívajĂş dĂĄmske alebo pĂĄnske ĹĄportovĂŠ dresy z materiĂĄlov, ktorĂŠ dokĂĄĹžu odvĂĄdzaĹĽ pot z tela tak, aby citlivĂŠ partie netrpeli pocitom chladu a sĂşÄ?asne neobmedzovali pohyblivosĹĽ. SĂşÄ?asnĂŠ modernĂŠ ĹĄportovĂŠ dresy sĂş v zaujĂ­mavĂ˝ch farebnĂ˝ch kombinĂĄciĂĄch, ktorĂŠ sa pĂĄÄ?ia nielen ĹĄportovcom, ale aj priateÄžkĂĄm a manĹželkĂĄm. PestrosĹĽ a jej miera je dĂ´leĹžitĂ˝m prvkom bezpeÄ?nosti cyklistu. KanĂĄrika na vozovke zbadĂĄte skĂ´r ako naprĂ­klad slona, aj keÄ?, moĹžno vĂĄm to prĂ­de ako prirovnanie, pritiahnutĂŠ mierne za vlasy. MoĹžno druhĂŠ v poradĂ­ dĂ´leĹžitosti sĂş tepelnoizolaÄ?nĂŠ vlastnosti odevu. BicyklovaĹĽ sa dĂĄ aj v dŞínsoch, tielku a „nejakej“ vetrovke. LenĹže prĂĄve na konci zimy a zaÄ?iatku jari je takĂ˝to prĂ­stup veÄžmi riskantnĂ˝ z pohÄžadu ohrozenia vlastnĂŠho zdravia. NajskĂ´r sa musĂ­me zorientovaĹĽ v tom, akĂĄ teplota je vlastne vonku a akĂĄ sa predpokladĂĄ poÄ?as najbliŞťích hodĂ­n. NestaÄ?Ă­ iba pohÄžad z okna a konĹĄtatovanie Ĺže veÄ? predsa svieti slnko. ÄŒiĹže obliekame sa podÄža vonkajĹĄej teploty, nameranej v tieni. ObleÄ?enie treba nakĂşpiĹĽ v ĹĄpecializovanĂ˝ch predajniach, pri nĂĄkupe musĂ­ maĹĽ hlavnĂŠ slovo ich odbornĂ­k. Nie je to totiĹž jednoduchĂŠ. Odev cyklistu musĂ­ chrĂĄniĹĽ, vetraĹĽ, osvieĹžovaĹĽ a zĂĄroveĹˆ nezaĹĽaĹžovaĹĽ Ä?i dokonca nejak obmedzovaĹĽ. Ĺ peciĂĄlne textĂ­lie si musia poradiĹĽ s potom zvnĂştra, ale aj s jemnĂ˝m mrholenĂ­m zvonka. NemoĹžno zabudnúż ani na jazdnĂ˝ komfort. To uĹž sa tĂ˝ka rĂ´znych vypchĂĄvok, zmäkÄ?ovadiel a inĂ˝ch vychytĂĄvok na intĂ­mnych miestach, ktorĂŠ zabraĹˆujĂş neprĂ­jemnĂ˝m pocitom poÄ?as jazdy a po nej. NuĹž a eĹĄte doplnky. NaprĂ­klad rukaviÄ?ky naozaj nie sĂş iba mĂłdna zĂĄleĹžitosĹĽ. To vĂĄm vĹĄak v predajni uĹž vysvetlia odred bornĂ­ci.

JednĂĄ sa o upratovanie ĹĄkoly na 3 hod. denne /Pondelok aĹž Piatok/ od 14:00, elektriÄ?ka Ä?. 3, nĂĄstup 1. 4. 2018

prĂ­jme do pracovnĂŠho pomeru

ÚDRŽBà RA

vodoinĹĄtalatĂŠra/elektrikĂĄra

NĂ PLŇ PRĂ CE: - oprava technologickĂ˝ch zariadenĂ­ fariem - opravy stavieb a budov, inĂ˝ch strojov a zariadenĂ­ - umĂ˝vanie hĂĄl a technolĂłgiĂ­ na farmĂĄch - Ä?alĹĄie prĂĄce podÄža pokynov nadriadenĂŠho POĹ˝IADAVKY: - zĂĄkladnĂŠ vzdelanie - ochota pracovaĹĽ, flexibilita PONĂšKAME: - prĂĄca v prosperujĂşcej spoloÄ?nosti - prĂ­del hydiny a vajec za vĂ˝hodnĂŠ zamestnaneckĂŠ ceny - vĂ˝hodnĂŠ platovĂŠ podmienky - odmeny za neabsenciu - vernostnĂŠ odmeny - prĂ­spevok na stravovanie TERMĂ?N NĂ STUPU DO PRĂ CE: ihneÄ? PRACOVNO - PRĂ VNY VZŤAH: hlavnĂ˝ pracovnĂ˝ pomer PLATOVÉ PODMIENKY: dohodou

NĂĄplĹˆ prĂĄce: • oprava strojov a technologickĂ˝ch zariadenĂ­ fariem • opravy stavieb a budov, inĂ˝ch strojov a zariadenĂ­ • ĂşdrĹžba prevĂĄdzkovĂ˝ch zariadenĂ­ v chove a odchove hydiny • umĂ˝vanie hĂĄl a technolĂłgiĂ­ na farmĂĄch • elektrikĂĄrske a inĹĄtalatĂŠrske prĂĄce PoĹžiadavky: • vyuÄ?enie v odbore inĹĄtalatĂŠr alebo samostatnĂ˝ elektrikĂĄr • ochota pracovaĹĽ, flexibilita PonĂşkame: • prĂ­del hydiny a vajec za vĂ˝hodnĂŠ zamestnaneckĂŠ ceny • vĂ˝hodnĂŠ platovĂŠ podmienky • kvartĂĄlne odmeny za neabsenciu • vernostnĂŠ odmeny • prĂ­spevok na stravovanie TermĂ­n nĂĄstupu do prĂĄce: ihneÄ? Pracovno - prĂĄvny vzĹĽah: hlavnĂ˝ pracovnĂ˝ pomer PlatovĂŠ podmienky: dohodou

Kontakt pre zĂĄujemcov: telefĂłn: 0902 946 148 e-mail: studencova@machhydina.sk

W`[_XW_YYZÚÞùĂąĂ´Ă°ĂąĂžÄ„ÄƒÄ‚Ăş ĆĆĆĂąĂ´Ă°ĂąĂžÄ„ÄƒÄ‚Ăş

prĂ­jme do pracovnĂŠho pomeru

ÚDRŽBà RA -

51-0005

EĹĄte pred sezĂłnou

- vykladanie balĂ­kov 4,10â‚Ź/hod len muĹži - pomocnĂŠ prĂĄce v tlaÄ?iarni 3,60â‚Ź/hod muĹži + Ĺženy KuriĂŠrov do BA na ĹživnosĹĽ, plat od 1200â‚Ź

Kontakt pre zĂĄujemcov: telefĂłn: 0902 946 148 e-mail: studencova@machhydina.sk

PrĂ­jmeme spoÄžahlivĂŠ panie na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov od 17 hod. do 20 hod.

Kontakt: 0905 758 469 0915 948 417

V sĂşvislosti s rozĹĄĂ­renĂ­m vĂ˝roby, spoloÄ?nosĹĽ s dlhoroÄ?nou tradĂ­ciou

hÄžadĂĄ

HÄ˝ADĂ ME PANI NA RANNÉ ALEBO VEÄŒERNÉ UPRATOVANIE V CENTRE MESTA.

VĂ˝robnĂ˝ pracovnĂ­k/pracovnĂ­Ä?ka MesaÄ?nĂĄ mzda: dohodou, moĹžnosĹĽ profesnĂŠho rastu! Aj bez praxe! NĂĄstup IhneÄ?! Miesto vĂ˝konu prĂĄce: BA-PetrĹžalka PrĂĄca v Ä?istom prostredĂ­. DobrĂĄ dopravnĂĄ dostupnosĹĽ.

BliŞťie informĂĄcie v pracovnĂ˝ch dĹˆoch od 9,00 do 15,00 hod.

Tel. kontakt: 0911 151 992

Svoje Ĺživotopisy posielajte na: miroslava.ligova @vmzinc.com tel. Ä?Ă­slo: 02/48 20 90 39, volaĹĽ od 10.00 - 11.30 h.

BA 18-10 STRANA - 14

02-29-1

cykloturistika

BehaĹĽ sa nĂĄm nechce, no mali by sme. ChodiĹĽ, prechĂĄdzaĹĽ sa, sa zdĂĄ prijateÄžnejĹĄie. Je to vĹĄak aj ĂşÄ?innĂŠ tak ako beh? ÄŒo si teraz na zaÄ?iatku jari vybraĹĽ ako pohyb, ktorĂ˝ mĂĄ pomĂ´cĹĽ nĂĄĹĄmu organizmu po zime? ÄŒi uĹž chĂ´dza, jogging alebo beh sĂş spĂ´soby, ako dokĂĄĹže-

ako zaÄ?aĹĽ so ĹĄportom. Zo zaÄ?iatku staÄ?Ă­ chodiĹĽ tak, ako ste zvyknutĂ­. KeÄ? uĹž vĹĄak zaÄ?nete pridĂĄvaĹĽ rĂ˝chlosĹĽ, je vhodnĂŠ mierne zmeniĹĽ techniku. ChoÄ?te mierne naklonenĂ­ smerom dopredu, intenzĂ­vne hĂ˝bte rukami ohnutĂ˝mi v pravom uhle. Tento postoj zabrĂĄni tomu, aby ste namĂĄhali kolenĂĄ a chrbticu. IntenzĂ­vne hĂ˝banie rukami vĂĄm uÄžahÄ?Ă­ chĂ´dzu a taktieĹž zapojĂ­ hornĂş Ä?asĹĽ tela – svaly chrbta, ramien a paŞí. ChĂ´dza je vĂ˝bornĂ˝m pohybom pre zaÄ?iatoÄ?nĂ­ka, ale aj vĂ˝bornĂ˝m prostriedkom proti starnutiu. PoÄ?as chĂ´dze sa okysliÄ?uje pokoĹžka, ktorĂĄ zostĂĄva svieĹža a napnutĂĄ. red

94-0025

1 7 9 3 6 1 6 9 2 5 3

me naĹĄe telo prinĂştiĹĽ vydaĹĽ viac energie Joggingom sa v slovenÄ?ine rozumie veÄžmi pomalĂ˝ beh, ktorĂ˝ nepresiahne 20-30 minĂşt, ide o voÄžnĂ˝ beh s obÄ?asnĂ˝m striedanĂ­m chĂ´dze. MnohĂ­ si myslia, Ĺže iba beh zaruÄ?Ă­ vĂ˝sledky. LenĹže, behom strĂĄcame aj Ä?asĹĽ svalovej hmoty. KeÄ? mĂĄte nadvĂĄhu, beh mĂ´Ĺže poĹĄkodzovaĹĽ kÄşby. Pri behu totiĹž chodidlĂĄ silnejĹĄie narĂĄĹžajĂş na zem. ChĂ´dza sa javĂ­ ako oveÄža zdravĹĄia alternatĂ­va, pretoĹže nĂĄs – okrem spomenutĂŠho - zanechĂĄva s oveÄža niŞťou hladinou kortizolu a lepĹĄou citlivosĹĽou na inzulĂ­n. ChĂ´dza je pre Ä?loveka ten najprirodzenejĹĄĂ­ pohyb. NemusĂ­te sa ju uÄ?iĹĽ, ani si kupovaĹĽ drahĂŠ ĹĄportovĂŠ vybavenie. Je to tieĹž najlepĹĄĂ­ spĂ´sob,

32-0014

1 3 8

ÄŒo radĹĄej?

32-0021

7 9 5 6 2 5

7

rekreaÄ?nĂ˝ ĹĄport

51-0005

6

5

02-0041

2


auto moto

Pozor na pliesne

si, Ĺže sa usadili iba v negarĂĄĹžovanĂ˝ch vozidlĂĄch. Naopak, moĹžno eĹĄte viac ich je v autĂĄch, ktorĂŠ v zime parkovali vo Po zime je interiĂŠr automo- vykurovanĂ˝ch garĂĄĹžach. StaÄ?Ă­, keÄ? sa vonku zvýťi vlhkosĹĽ, bilu v celkovo nie najlepĹĄom auto je nevetranĂŠ a uĹž sa rosia oknĂĄ. V rĂ´znych nevetranĂ˝ch stave. Dnes sa nebudeme zĂĄkutiach sa vytvĂĄrajĂş zdraviu ĹĄkodlivĂŠ plesne. VlhkosĹĽ sa zaoberaĹĽ kozmetikou, upria- dostĂĄva do Ä?alĂşnenia, koberÄ?ekov a stropnĂŠho obkladu. mime sa na nieÄ?o, Ä?o je nie- Dokonalo vysuĹĄiĹĽ hrubĂş polyesterovĂş penu je pri beĹžnou len mimo rĂĄmec akejkoÄžvek pouŞívanĂ­ auta takmer nemoĹžnĂŠ. NajÄ?astejĹĄie sa pliesne prijateÄžnej estetiky, ale je aj objavujĂş na sedadlĂĄch, strope, volante a popruhoch. Zvypriam zdraviu ĹĄkodlivĂŠ. ĹĄky Äžudskej koĹže sĂş pre ne Ĺživnou pĂ´dou. PrvĂ˝m prĂ­znakom SĂş to pliesne. A nemyslite rastĂşcich pliesnĂ­ je zĂĄpach stuchliny, neskĂ´r vidno uĹž aj ten-

kĂŠ nitky ich pletiva. K odstrĂĄneniu neĹželanĂŠho stavu pomĂ´Ĺže Ä?iastoÄ?ne kvalitnĂĄ ĂşdrĹžba klimatizĂĄcie a pouŞívanie ventilĂĄcie vĹždy poÄ?as jazdy. ÄŒo je vĹĄak pre pliesne zabijak, to je sucho a slnko. Preto je vhodnĂŠ na jar vybraĹĽ z vozidla vĹĄetky demontovateÄžnĂŠ tkaniny a poĹĽahy, ak je to moĹžnĂŠ z priestorovĂ˝ch a Ä?asovĂ˝ch dĂ´vodov aj pokrovce a sedaÄ?ky a predtĂ˝m, ako tieto veci namontujete naspäż ich treba dĂ´kladne vysuĹĄiĹĽ, prehriaĹĽ na slnku, prĂ­padne oĹĄetriĹĽ zdraviu neĹĄkodnĂ˝mi protipliesĹˆovĂ˝mi aerosolmi. DĂĄ to dosĹĽ prĂĄce, ale vĂ˝sledok potom naozaj stojĂ­ za to! red

Vtip: FarmĂĄrovi kradnĂş Äžudia z dediny melĂłny, preto dal k pozemku nĂĄpis: Jeden z melĂłnov je otrĂĄvenĂ˝. RĂĄno prĂ­de pozemok skontrolovaĹĽ a nĂĄjde tam nĂĄpis: Teraz uĹž dva. CH. Dzibran: „Na dne srdca kaĹždej zimy leŞí tuĹĄenie jari a za zĂĄvojom noci sa skrĂ˝va Ăşsmev rannĂ˝ch zĂ´r.“

15

kultĂşra Ivan BroŞík PoÄ?ĂşvanosĹĽ slovenskĂ˝ch rĂĄdiĂ­

PRACUJ S NAMI!

NajpoÄ?ĂşvanejĹĄie rozhlasovĂŠ stanice v slovenskom ĂŠteri sĂş aj naÄ?alej RĂĄdio Expres, RĂĄdio Slovensko a Fun rĂĄdio. VyplĂ˝va to z najnovĹĄieho prieskumu spoloÄ?nosti Median SK, ktorĂ˝ mapoval zĂĄver roku 2017 a zaÄ?iatok roku 2018 (XI. aĹž XII. etapa 2017, I. etapa 2018). VĂ˝sledky na prvĂ˝ch troch prieÄ?kach sa oproti predoĹĄlĂŠmu prieskumu Radioprojekt takmer nezmenili. RĂĄdio Expres za poslednĂ˝ týŞdeĹˆ poÄ?Ăşvalo 34,5 percenta respondentov, rĂĄdio Slovensko 28,7 percenta. Tretie Fun rĂĄdio si naladilo 24,5 percenta posluchĂĄÄ?ov. Poradie sa vĹĄak vymenilo na treĹĽom a ĹĄtvrtom mieste. RĂĄdio Europa 2 si polepĹĄilo takmer o jedno percento na 15,8 percenta a tesne tak predbehlo RĂĄdio JemnĂŠ so ziskom 15,6 percenta. Za nimi sĂş RĂĄdio Vlna (13,4 percenta) a RĂĄdio Regina (12,1 percenta). RozhlasovĂĄ sieĹĽ Radio Services v tomto prieskume predbehla verejnoprĂĄvny RTVS. Dosiahla sĂşhrnnĂş poÄ?ĂşvanosĹĽ 40 percent, kĂ˝m ĹĄesĹĽ okruhov RTVS poÄ?Ăşvalo 39,8 percenta posluchĂĄÄ?ov. RozhlasovĂŠ stanice skupiny Fun media Group majĂş poÄ?ĂşvanosĹĽ 31,5 percenta. NajväÄ?ĹĄĂ­ podiel na trhu mĂĄ RĂĄdio Expres (22,9 percenta), pred RĂĄdiom Slovensko (21,8 percenta) a Fun rĂĄdiom (12,5 percenta). Ĺ tvrtĂ˝ najväÄ?ĹĄĂ­ trhovĂ˝ podiel zĂ­skalo RĂĄdio Regina (7,3 percenta), nasledujĂş RĂĄdio JemnĂŠ (7,5 percenta), RĂĄdio Europa 2 (7,5 percenta) a RĂĄdio Vlna (6,9 percenta). OstatnĂŠ rozhlasovĂŠ stanice mali 13,5-percentnĂ˝ podiel na trhu. NajnovĹĄĂ­ prieskum Radioprojekt uskutoÄ?nila agentĂşra od 16. oktĂłbra do 17. decembra 2017 a od 8. januĂĄra do 4. februĂĄra na vzorke 3314 respondentov. CelkovĂĄ poÄ?ĂşvanosĹĽ slovenskĂ˝ch rĂĄdiĂ­ je podÄža Lindy Kleinertovej zo spoloÄ?nosti Median SK na Ăşrovni 88,4 percenta. ZnamenĂĄ to, Ĺže kaĹždĂ˝ deĹˆ poÄ?ĂşvajĂş rĂĄdio takmer tri miliĂłny ÄžudĂ­, v priemere si posluchĂĄÄ? zapne rĂĄdio na takmer na tri hodiny a desaĹĽ minĂşt. Zdroj: Prieskum Radioprojekt

—ƾ7 ĂŤĆŤ  ÇŤĆľ Ä?

KUCHĂ R OD 1 000 â‚Ź

ƾǍ]g UBYTOVANIE

POTREBNĂ PRAX

NAVYŠE PONÚKAME: * Nà STUPN� BONUS: 1000 ₏ * ƾƾƾǍ]7Ă(POLIEVKA, HLAVNÉ JEDLO, ŠALà T, CHLIEB)

* Ćľ]ĂŤƒ ƾƾ ZAMESTNANIA * 7ĆŤĆľ Ćľ]Ćľ

*  ÍƾƍÍ+ PR�SPEVOK NA ÑþǍ

KONTAKTUJ NĂ S TELEFONICKY NA +421 901 902 313

ALEBO POŠLI EMAIL NA ƾ Ď ƾċ

BA 18-10 STRANA - 15

52-0012-9

ĂŤ 7ĆŤÄ? BRATISLAVA – DEVĂ?NSKA NOVĂ VES


Ä?Ă­slo 10 / 9. marec 2018

ucelenĂŠ partieMURĂ ROV

 ICKĂ?CH DIELOV OTECHN ELEKTR   

do Belgicka

 Ĺ˝ivnosĹĽ (aktĂ­vna min. 2 mesiace) PrĂĄca na turnusy Prax, profesionĂĄlny prĂ­stup SpoÄžahlivosĹĽ PlatovĂŠ podmienky 3000 â‚Ź - 4000 â‚Ź/mes. Ubytovanie zabezpeÄ?enĂŠ a hradenĂŠ.

   

0918 395 458 +420 727 974 799

PodrobnejĹĄie informĂĄcie na tel. Ä?.:

VESELĂ? VEÄ˝KONOÄŒNĂ? POBYT V ORAVSKEJ HORĂ RNI 30. 3 – 2. 4. 2018 (4 dni/3 noci)

PRIJMEME PRACOVNĂ?KOV

 (PRĂ CA V ELEKTROVĂ?ROBE)

ÄŒAKĂ NA VĂ S VĂ?NIMOÄŒNE ÄŒISTĂ? VZDUCH, TICHÉ PROSTREDIE, ĂšSTRETOVĂ? PERSONĂ L, VĂ?BORNÉ JEDLO A NOVUÄŒIÄŒKĂ PRĂ?JAZDOVĂ CESTA!!!

ELEKTRIKĂ ROV 

108 â‚Ź

1 DOSPELĂ OSOBA/POBYT S POLPENZIOU

TPP - brigĂĄda 

! 85_0

0905 867 172 0917 650 018

85_0161

! "#$%!

87-0044

0917 860 693

alebo e-mailom: zucomsro@gmail.com

60 â‚Ź

1 DIEŤA DO 12 ROKOV V IZBE/POBYT S DETSKOU POLPENZIOU

POBYTY S DOTà CIOU PRE NEPRACUJÚCICH DÔCHODCOV UŽ V PONUKE

!

ORAVSKĂ HORĂ REŇ: OravskĂ˝ PodzĂĄmok Ä?. 396 HruĹĄtĂ­n - lokalita ZĂĄbava. REZERVĂ CIE: 0918 591 942

www.oravskahoraren.sk

27-0069

P

R

IJ

M

E

M

E

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

Raieisen banka: Tatra banka, a. s., odťtepný zåvod Raieisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK Mà LO!

1000 â‚Ź

MÔŽETE MAŤ AJ VY

PÔŽIÄŒKA

LEN ZA

15 â‚Ź MESAÄŒNE

, bez poplatkov , mĂĄme pre vĂĄs pĂ´ĹžiÄ?ky aĹž do výťky 30 000 â‚Ź

ZASTAVTE SA EĹ TE DNES V POBOÄŒKE VO VAĹ OM MESTE Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach na www.raieisen.sk/1000za15 PrĂ­klad vĂ˝poÄ?tu roÄ?nej percentuĂĄlnej miery nĂĄkladov (RPMN): výťka pĂ´ĹžiÄ?ky: 1 000 â‚Ź, mesaÄ?nĂĄ splĂĄtka: 15 â‚Ź, poplatok za poskytnutie: 0 â‚Ź, poÄ?et splĂĄtok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Ĺ tandardnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te: 1 440 â‚Ź.  02-0040

Infolinka: 0850 850 555 | www.raieisen.sk

BA 18-10 STRANA - 16


regionálne noviny

Prečítajte si 2 lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

bratislavsko.sk

BRATISLAVSKO západ č. 10 / 9. marec 2018 / 22. ročník

2,6 4-5

týždenne do 67 000 domácností

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

3

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ Výkup železa a farebných kovov √ Autorizovaný zber a spracovanie autovrakov √ Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení √ Demolačné a búracie práce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC

66-0002-02

www.p-k.sk Prevádzka: Vajnorská 89, 831 04 BA tel.: 02/444 600 89, 0911 289 790

7 2,6,7

94-0022

NÁKLADNÁ DOPRAVA EXPORTNÉ BALENIE SKLADOVANIE 02/ 6542 2387 0905 616 329

2-6

Zimné záhrady

6

Zasklenie balkónov

11

www.hpsmont.sk

ZUBNÁ AMBULANCIA prijíma nových pacientov

32-0003-1

p.s.: my zuby neťaháme, mi ich liečime

odborné a kompletné elektroinštalačné práce v bytoch, domoch a novostavbách

klasických textilných samonavíjacích

Stromová 16, Bratislava - Kramáre (pri Terne) -

0905 662 407, www.simkovicova.sk

ENELKO s.r.o

Výroba a oprava

t ROLIET t ŽALÚZIÍ t ZÁCLON

Tel.č. 0944 474 516, enelkosro@gmail.com

32-0011

Slovenský výrobok Slovenský výrobca

52-0010

Pestovate¾ská 1, 831 03 Bratislava tel.: 02/4329 1235

za vm ýr er ob an a ie 

Sl

HPS mont, spol. s r.o.

bok ýro

enský v ov

5

+ rolety na balkóny, loggie a strešné okná, markízy a vonkajšie rolety

● Termín na predloženie ponuky: 29. 3. 2018 Podklady si je možné vyzdvihnúť v pracovných dňoch na sekretariáte riaditeľa Galérie mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11., Bratislava

BA 18-10 STRANA - 01

52-0048

02-0044

07-0001

www.vodoinstalater.sk

13-15

● Doba nájmu 5 rokov + 3 ročná opcia ● Celková plocha 5.000 m2

0903 903 799

ovar dovezieme! To

13

Výzvu na predkladanie ponúk na nájom zariadených depozitárov za účelom umiestnenia ich zbierkových predmetov v katastrálnom území Bratislavy.

v Bratislave

t Strechy na kľúč t škridla - plech t REZIVO t dosky t OSB dosky

9 Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy vypisujú

VODÁR / OPRAVÁR INŠTALATÉR / KRTKOVANIE

ných krytín zimný VÝPREDAJ streš H / m2 ceny od: 3,50 € + DP

ARRI, s.r.o. tel. 0948 848 820, www.strecha.ws tel.: ws e-mail: strecha@strecha.ws

Telefón: 02/555 66 222, 0905 484 224 Bilíkova 16, Bratislava

94-0055

75-36

www.roletynicol.sk


BRATISLAVSKO západ

Srdečný jarný pozdrav,

redakčné slovo

milí čitatelia, dokonca viacnásobný. Meteorológovia už svoju jar majú od začiatku marca, astronomická jar sa začne o pár dní a našimi končinami hýbe už aj Slovenská jar 2018. Môžeme je volať politickou jarou, či jarou nádejí,

týždenne do 67 000 domácností

Blatnícka 3, Bratislava Redakcia: 02/ 4463 7645-6 tel/fax: e-mail: bratislavsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o.

Distibúcia: Radovan Janega 0907 887 362

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bratislavsko.sk Distribúcia: (67 000 domácností)

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Devínska Nová Ves, Devín, Horský park, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, Kramáre Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: Západné Slovensko BV 57.000 Bratislavsko Východ BZ 67.000 Bratislavsko Západ DS 25.000 Dunajskostredsko GA 30.000 Galantsko+Šaliansko HC 27.000 Hlohovecko+Sereďsko KM 15.000 Komárňansko LV 30.000 Levicko MA 25.500 Malacko NR 48.000 Nitriansko NZ 35.000 Novozámocko PK 21.000 Pezinsko PN 32.500 Piešťansko+NM+MY SC 25.000 Senecko SE 31.000 Senicko+Skalicko TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN TN 52.000 Trenčiansko+IL TT 45.500 Trnavsko ZM 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko BB 50.000 Banskobystricko+BR KY 30.000 Kysucko=CA+KM LI 35.500 Liptovsko=LM+RK LC 30.000 Lučenecko+VK+PT MT 39.250 Martinsko+TR OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS PB 30.000 Považsko=PB+PU PD 35.000 Prievidzsko ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS ZA 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko BJ 27.500 Bardejovsko+SK+SP GE 25.000 Gemersko=RV+RS+RA HU 25.000 Humensko+VT+SV+ML KE 82.750 Košicko KS 22.250 Košicko okolie SL 12.000 Ľubovniansko MI 30.500 Michalovsko+TV+SO PP 35.000 Popradsko+KK PO 40.000 Prešovsko+SB SN 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

v rukách a ak sa ňou oháňa niekto iný, nemal by zabudnúť, že sme mu ju iba prepožičali. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli v týchto dňoch povyhŕňať rukávy a tešiť sa z práce na záhradkách. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli voľný čas využiť na zdravý pohyb v jarnej prírode. A potrebujeme pokoj aj na to, aby politika nerozoštvávala mnohé naše rodiny tak, ako to tu už kedysi bolo. Želajme si teda tvorivý aktívny pokoj a – ozaj, počujete ich? Už sa ozývajú z korún stromov, z kríčia, už prilietajú – veď je na čase. Je jar! Pekný týždeň vám želá za redakciu Ivan Brožík

Spracovanie

ÚČTOVNÍCTVA 0948 182 800

PALIVOVÉ DREVO 0911 990 463

94-0021

Eva Horáková 0907 702 195 Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 Ivan Vicen 0908 979 518 Silvia Vlasáková 0905 799 782

A J E TO !

16-0093

Inzercia:

Ivan Brožík

OBKLADY A DLAŽBY

ELEKTROINŠTALÁCIE

• rekonštrukcie RD, bytov • kúpelne, jadrá • plávacie podlahy • montáž kuchyne, dverí • zateplovanie • zámková dlažba 0949 441 311

• RD, bytov, priemysel. objektov • rekonštrukcie elektroinštalácií • videovrátniky a dom. telefóny • bleskozvody, revízie

gazdinka radí

16-0036

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

jarou nových a vyšších výziev, ako len chceme. Je však smutné, že toto všetko sa rodí na podhubí nesmiernej tragédie. A možno aj na nezáujme, nevšímavosti a nezodpovednosti – nás všetkých. Napriek všetkému – jar je čas nádejí. Je iba na nás, ktoré si vyplníme a na ktoré, takpovediac, nemáme. Lebo aj keď sa to už možno ani nezdá, Slovensko je naše. Zvrchovanú moc na ňom máme my. Politici sú iba úradníci, ktorých sme určili, aby túto našu moc a vôľu kultivovali. A nie zneužívali. Tak je to v každej demokratickej krajine. Moc pochádza od občanov, nie zo straníckych centrál. Nebodaj ešte z nejakých vplyvných rodinných klanov. Moc je naša, my ju máme, držíme

MURÁRSKE PRÁCE MAĽOVANIE 0903 793 108

Jarná údržba ...

S príchodom jari doprajeme našej domácnosti, záhrade či autu dôkladnú jarnú údržbu. A čo vy? Tiež pri jarnom zhone zabúdate na seba? Okrem vnútornej očisty je fajn, keď si žena dopraje aj údržbu z vonku. Vlasom a pokožke treba tiež dopriať príjemné jarné prebudenie. Vlasy v zime stratili lesk, jemnosť, sú polámané. Klasická kozmetika vo väčšinou vyživuje vlas iba z vonku. Olivový olej , banán a  med rýchlo a  jednoducho vrátia vlasom

» MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE » ELEKTRIKÁRSKE A INŠTALAČNÉ PRÁCE » STIERKOVANIE » SADROKARTÓN ŽBY » OBKLADY A DLAŽBY KIET » POKLÁDKA PARKIET NIE » RUČNÉ OMIETANIE » ZATEPĽOVANIE » TAPETOVANIE

0903 150 740, 0905 4700264 264

16-0020

... nájdeš, čo hľadáš

10-0033

regionálne noviny

stratenú vitalitu. Do hladka rozmixovaný banán zmiešajte s lyžicou rozpusteného medu a lyžicou olivového oleja. Naneste na vlasy a po 20 minútach vlasy umyte. Vysušeným a polámaným vlasom prospeje maska z kokosového oleja (1/2 lyžice), 1 žĺtku. Pri používaní žĺtkovej masky vlasy neoplachujte príliš teplou vodou, vajíčko by sa vo vlasoch zrazilo. Ak sa to stane, vyčešte ho až keď vlasy poriadne vyschnú. Olivový olej je základnou ingredienciou aj pre jarné masky na tvár. Pleť je po zime vyschnutá, napätá a drsnejšia. Pred použitím pleťovej masky však najskôr pleť

zbavte starých odumretých buniek na povrchu pílingom. Pílingovú zmes si pripravte z olivového oleja a hrubozrnnej morskej soli. Na tvár, krk a dekolt ho nanášajte jemnými krúživými pohybmi asi 5 minút. Potom ho zmyte teplou vodou. Takto je pleť pripravená na efektívne zúžitkovanie pleťovej masky. V sklenej miske, vo vodnom kúpeli zahrejte 4 lyžice medu a 4 lyžice olivového oleja. Teplota zmesi nesmie byť viac ako 40 stupňov. Postupným miešaním pri zahrievaní vznikne ľahko natierateľná pasta. Tú natrite na tvár a degazdinka Evka kolt a nechajte pôsobiť cca 20 minút.

svet múzeí

Unikátna príležitosť

20. storočia a prvé sériovo vyrábané na svete. Mohla si ho dovoliť nižšia stredná vrstva, teda aj robotníci. Preto sa ho vyrobilo Príbeh osobného automobilu v rokoch 1908 až 1927 vyše 15 miliónov. Poznali sme ho z ChapliFord model T a jeho maďarské- nových a iných filmov, teraz tu máme funkčný originál,“ konštaho konštruktéra Józsefa Galam- toval na vernisáži výstavy riaditeľ Múzea dopravy Ernest Huska. ba (1881-1955) možno spoznať v Podľa kurátora výstavy Pála Halmágyiho je Galambov živobratislavskom Múzeu dopravy. topis rozprávkovým príbehom, o ktorom sa v socialistickej ére Čierne auto z roku 1919 dopĺňa nesmelo hovoriť. Rodák z roľníckeho mesta Makó odišiel do výstava s dobovými obrazovými USA na svetovú automobilovú výstavu World Expo v Saint Louis a textovými dokumentmi. (1903). Tam sa mu tak zapáčilo, že sa rozhodol ostať. „Bolo to najslávnejšie auto „Stal sa šéfkonštruktérom automobilového magnáta Henryho

Forda v jeho firme. Od roku 1907 už mal Galamb rozhodujúce slovo pri navrhovaní slávneho modelu. Hovorí sa o ňom, že posadilo Ameriku na štyri kolesá, stal prvým ľudovým automobilom,“ povedal Pál Halmágyi. Panelová výstava obsahuje technické údaje vozidla, fotografie ďalších osobných áut aj traktorov Fordson, ktoré vraj rozorali mnohé celiny. Na výstave, ktorá potrvá do 25. mája, sa podieľa Športový klub auto-moto veteránov v Makó, Múzeum Attilu Józsefa v Makó, Nadácia za múzeum a kultúru v Makó, Maďarský kultúrny inštitút v Bratislave. red

rekreačný šport

Čo radšej?

me naše telo prinútiť vydať viac energie Joggingom sa v slovenčine rozumie veľmi pomalý beh, ktorý nepresiahne 20-30 minút, ide o voľný beh s občasným striedaním chôdze. Mnohí si myslia, že iba beh zaručí výsledky. Lenže, behom strácame aj časť svalovej hmoty. Keď máte nadváhu, beh môže poškodzovať kĺby. Pri behu totiž chodidlá silnejšie narážajú na zem. Chôdza sa javí ako oveľa zdravšia alternatíva, pretože nás – okrem spomenutého - zanecháva s oveľa nižšou hladinou kortizolu a lepšou citlivosťou na inzulín. Chôdza je pre človeka ten najprirodzenejší pohyb. Nemusíte sa ju učiť, ani si kupovať drahé športové vybavenie. Je to tiež najlepší spôsob,

ako začať so športom. Zo začiatku stačí chodiť tak, ako ste zvyknutí. Keď už však začnete pridávať rýchlosť, je vhodné mierne zmeniť techniku. Choďte mierne naklonení smerom dopredu, intenzívne hýbte rukami ohnutými v pravom uhle. Tento postoj zabráni tomu, aby ste namáhali kolená a chrbticu. Intenzívne hýbanie rukami vám uľahčí chôdzu a taktiež zapojí hornú časť tela – svaly chrbta, ramien a paží. Chôdza je výborným pohybom pre začiatočníka, ale aj výborným prostriedkom proti starnutiu. Počas chôdze sa okysličuje pokožka, ktorá zostáva svieža a napnutá. red

si, že sa usadili iba v negarážovaných vozidlách. Naopak, možno ešte viac ich je v autách, ktoré v zime parkovali vo Po zime je interiér automo- vykurovaných garážach. Stačí, keď sa vonku zvýši vlhkosť, bilu v celkovo nie najlepšom auto je nevetrané a už sa rosia okná. V rôznych nevetraných stave. Dnes sa nebudeme zákutiach sa vytvárajú zdraviu škodlivé plesne. Vlhkosť sa zaoberať kozmetikou, upria- dostáva do čalúnenia, koberčekov a stropného obkladu. mime sa na niečo, čo je nie- Dokonalo vysušiť hrubú polyesterovú penu je pri bežnou len mimo rámec akejkoľvek používaní auta takmer nemožné. Najčastejšie sa pliesne prijateľnej estetiky, ale je aj objavujú na sedadlách, strope, volante a popruhoch. Zvypriam zdraviu škodlivé. šky ľudskej kože sú pre ne živnou pôdou. Prvým príznakom Sú to pliesne. A nemyslite rastúcich pliesní je zápach stuchliny, neskôr vidno už aj ten-

ké nitky ich pletiva. K odstráneniu neželaného stavu pomôže čiastočne kvalitná údržba klimatizácie a používanie ventilácie vždy počas jazdy. Čo je však pre pliesne zabijak, to je sucho a slnko. Preto je vhodné na jar vybrať z vozidla všetky demontovateľné tkaniny a poťahy, ak je to možné z priestorových a časových dôvodov aj pokrovce a sedačky a predtým, ako tieto veci namontujete naspäť ich treba dôkladne vysušiť, prehriať na slnku, prípadne ošetriť zdraviu neškodnými protipliesňovými aerosolmi. Dá to dosť práce, ale výsledok potom naozaj stojí za to! red

Behať sa nám nechce, no mali by sme. Chodiť, prechádzať sa, sa zdá prijateľnejšie. Je to však aj účinné tak ako beh? Čo si teraz na začiatku jari vybrať ako pohyb, ktorý má pomôcť nášmu organizmu po zime? Či už chôdza, jogging alebo beh sú spôsoby, ako dokáže-

auto moto

Pozor na pliesne

w w w.regionpress.sk BA 18-10 STRANA - 02


Som introvert...

psycholĂłg radĂ­

ostatnĂ­ a tĂ­ sĂş poväÄ?ĹĄine spoloÄ?ensky zameranĂ­.“ Introvert, ktorĂ˝ sa na pracovisku snaŞí sprĂĄvaĹĽ ako extrovert, to nemĂĄ ÄžahkĂŠ. VĹĄetci sme sa narodili s  nejakĂ˝m balĂ­Ä?kom vlastnostĂ­ a  osobnostnĂ˝ch Ä?Ĺ•t, ktorĂŠ tvoria to, kĂ˝m naozaj sme. Je len na nĂĄs, Ä?i ich chceme niekomu, alebo nieÄ?omu prispĂ´sobovaĹĽ, dolaÄ?ovaĹĽ a stĂĄvaĹĽ sa tak exibilnejĹĄĂ­mi, lebo si to tak sami ĹželĂĄme, no tieĹž vĹĄak mĂĄme prĂĄvo v akĂ˝chkoÄžvek situĂĄciĂĄch zareagovaĹĽ podÄža toho, ako si to naozaj ĹželĂĄme. Bez vĂ˝Ä?itiek, Ĺže budeme vyÄ?nievaĹĽ z davu, pretoĹže je to prirodzenĂŠ, Ĺže v ten istĂ˝ okamih nemĂĄme vĹĄetci tĂş istĂş potrebu. Ak neustĂĄle vysielate signĂĄly, ktorĂŠ sĂş v rozpore s vaĹĄim sku-

„Som introvert, no moja prĂĄca si vyĹžaduje neustĂĄly kontakt s ĞuÄ?mi, nielen so zĂĄkaznĂ­kmi, ale aj kolegami . PoÄ?as dĹˆa mĂĄm vĹĄak chvĂ­le, kedy potrebujem byĹĽ osamote, ale neviem, ako Mgr. RenĂĄta sa vtedy zachovaĹĽ, pretoĹže BotkovĂĄ väÄ?ĹĄinou sa sprĂĄvam ako

toÄ?nĂ˝m preŞívanĂ­m, nejednĂĄ sa o efektĂ­vne prekraÄ?ovanie vaĹĄej komfortnej zĂłny. Ak ste naprĂ­klad dostali od svojich kolegov pozvanie na obed a vy by ste radĹĄej ostali v kancelĂĄrii, skĂşste im jednoducho povedaĹĽ pravdu, Ĺže si naprĂ­klad potrebujete dobiĹĽ baterky, Ĺže potrebujete byĹĽ chvĂ­Äžu osamote... KeÄ? nastane situĂĄcia, Ĺže s nimi nasledujĂşci deĹˆ mĂĄte chuĹĽ strĂĄviĹĽ Ä?as, urobte to a dajte im najavo, Ĺže sa s nimi cĂ­tite prĂ­jemne. Je to Ăşplne v poriadku. Ä˝udia reektujĂş na to, Ä?o im je povedanĂŠ a tieĹž sĂş schopnĂ­ akceptovaĹĽ vaĹĄe potreby a vy nemusĂ­te neustĂĄle robiĹĽ to, na Ä?o aktuĂĄlne nemĂĄte nĂĄladu. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: Doktor oĹĄetruje pacientov, ktorĂ­ majĂş problĂŠm s oÄ?ami. Doktor sa pĂ˝ta pacientov: „Pacienti, vidĂ­te ma?“ Pacienti hovoria: „VidĂ­me.“ A doktor hovorĂ­: „Tak domov, vy simulanti.“ CH. Dzibran: „Nech v priateÄžstve niet inĂŠho Ăşmyslu ako vzĂĄjomnĂŠ hlbokĂŠ spoznĂĄvanie sa.“

3

obÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1

Akcia na vstavanĂŠ skrine do 35%.

auto-moto/inĂŠ

Dodanie od 3-10 dnĂ­. ZĂĄruka aĹž 5 rokov.

°Kúpim starú Škodovku Garde, Rapid, 110r, 100, 1000MB. Do roku 1985, aj nepojazdnÊ bez TP. TieŞ aj o plechy måm zåujem. 0904 527 918

 REKONĹ TRUKCIE BYTOV VSTAVANÉ SKRINE, Ĺ ATNĂ?KY LAMINĂ TOVÉ PODLAHY BEZPEÄŒTNOSTNÉ DVERE KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU PLASTOVÉ OKNĂ A DVERE SEDAÄŒKY A POSTELE

0903/ 344 343

www.vstavaneskrine.com

HolĂ­Ä?ska 7, Bratislava

Na predajĹˆu je potrebnĂŠ sa telefonicky objednaĹĽ. OtvĂĄracie hodiny v BA: Po: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Ĺ tv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 18.00 h Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h

02-0004-2

BratislavskĂĄ 72, Pezinok

byty/predaj

3

byty/prenĂĄjom

4

°Vezmem do dlhodobÊho nåjmu malometråŞny byt v BA 0907 195 747 °Prenajmem 1 izb. Byt v BA 0948 277 123

 INTERIÉROVÉ DVERE

0948/ 442 444

2

Tie najlepĹĄie vizitky preVĂĄĹĄ

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

°V Plaveckom Ĺ tvrtku predĂĄm pozemok na stavbu cha‍‏, rekreaÄ?nĂŠho domu, 120 m od jazera, voda, elektr.na pozemku. Rozmer 20 x 40 m. MĂĄm ĂšPI. Tel. 0902 234 449

reality/inĂŠ

7

°Kúpim byt v PetrŞalke aj zadĺŞený 0917708319 °Vezmem do prenåjmu 1 alebo 2i byt v BA, T. 0940 834 389 °Vezmem do prenåjmu 3 alebo 4i byt v BA, Ďakujem T. 0910 873 862 °Kúpim 1 alebo 2i byt v BA, T. 0940 834 389 °Kúpim 3 alebo 4i byt v BA, Ďakujem T. 0910 873 862

biznis

• profesionalita • skúsenosti • odbornosti

0905 719 719 134 134 0905

)(&%3$-'.)

SVIETIDLà OD SLOVENSKÉHO V�ROBCU

exterierovĂŠ interierovĂŠ na mieru 94-0046

www.studiobelight.com

52-0005-4

MlynaroviÄ?ova 1 BA, email: info@studiobelight.com

BA 18-10 STRANA - 03

%0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


9 8 3 4 2 1

www.renovacia-dveri.eu

riadkovĂĄ inzercia

7

°Kúpim garåŞ v Bratislave nie RK 0902 033 465 °Kúpim byt v Bratislave nie RK 0902 033 465 °Kúpim byt v Bratis. 0907 402 507

stavba

8

°PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 °KĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682

hobby a ĹĄport

11

°Kúpim harmoniku. 0915 876 860

rĂ´zne/predaj

13

°PredĂĄm kompletnĂş obedovĂş porcelĂĄnovĂş sĂşpravu pre 6 osĂ´b, zdobenĂş polovnĂ­ckou temtikou. Tel.: 0902 679 183°PredĂĄm jelenie, srnÄ?ie parohy, trofeje a poÄžovnĂ­cku vĂ˝stroj. Tel.: 0902 679 183°PredĂĄm vysĂşstruĹženĂŠ drevenĂŠ diely rozliÄ?nĂ˝ch ozdobnĂ˝ch tvarov na vĂ˝robu bytovĂŠho zariadenia a doplnkov. Tel.: 0902 679 183°PredĂĄm rozliÄ?nĂş fototechniku, vhodnĂŠ i pre zberateÄžov. T.: 0902 679 183

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

°KuchĂĄr, menuÄ?kĂĄr, pizza, mĂşÄ?niky, knedle hÄžadĂĄ prĂĄcu v BA 0904 585 976 ZOZNAMKA 16 )(&%3$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

SpotrebiteÄžskĂŠ zmluvy nesmĂş obsahovaĹĽ tzv. neprijateÄžnĂŠ podmienky, teda ustanovenia, ktorĂŠ by spĂ´sobovali znaÄ?nĂş nerovnovĂĄhu v prĂĄvach a povinnostiach zmluvnĂ˝ch strĂĄn v neprospech spotrebiteÄža. To neplatĂ­, ak ide o zmluvnĂŠ podmienky, ktorĂŠ sa tĂ˝kajĂş hlavnĂŠho predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvnĂŠ podmienky sĂş vyjadrenĂŠ urÄ?ito, jasne a zrozumiteÄžne alebo ak boli neprijateÄžnĂŠ podmienky individuĂĄlne dojednanĂŠ. Za individuĂĄlne dojednanĂŠ zmluvnĂŠ ustanovenia sa nepovaĹžujĂş takĂŠ, s ktorĂ˝mi sa mohol spotrebiteÄž oboznĂĄmiĹĽ pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniĹĽ ich obsah. Ak dodĂĄvateÄž nepreupokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽI� 10 ZASKLIEVAC�CH SY SYSTÉMOV

Obhliadka, poradenstvo a cenovĂĄ ponuka u VĂĄs doma - sluĹžba zdarma !!!

AKCIA na rok 2018 podĞa výberu ru • suťiak na prådlo • kvetinový drŞiak • sieżka proti hmyzu

PONĂšKAME AJ: - KÄ˝UÄŒKY, ZĂ MKY, SKLO, DOPLNKY - NOVÉ DVERE A ZĂ RUBNE S MONTĂ Ĺ˝OU - VĂ?ROBA ATYPICKĂ?CH DVERĂ?

MnoĹžstevnĂĄ zÄžava 3% pri objednĂĄvke 2 - 3 zasklenĂ­ lenĂ­

obhliadky: 0905 605 934 prevĂĄdzka: 0948 288 791

FunkÄ?nĂŠ modely sĂş vystavenĂŠ v obchodnej kancelĂĄrii na ul. DvojkrĂ­Ĺžnej 33, Bratislava (PodunajskĂŠ Biskupice) (Po: 8.00–19.00, Ut: 8.00–16.30, Str: 8.00–19.00, Ĺ tvr: 8.00–16.30, Pia: 8.00–16.30, So: 9.00–13.00)

DemontĂĄĹž a odvoz starĂ˝ch rĂĄmov zdarma Poskytujeme pozĂĄruÄ?nĂ˝ servis, nami montovanĂ˝ch systĂŠmov

OdeskĂĄ ulica 75, 821 06 Bratislava,

02-0002-1

obÄ?ianska reality/inĂŠ

„DobrĂ˝ deĹˆ, s partnerom sa budeme braĹĽ a eĹĄte minulĂ˝ rok sme si rezervovali priestory jednĂŠho penziĂłnu, na svadobnĂş hostinu, ktorĂĄ bude tento rok Mgr. 29.09.2018. PĂ´vodne sme chceli Miroslav maĹĽ hostinu inde, no danĂ˝ podTokarÄ?Ă­k nik uĹž bol rezervovanĂ˝, tak sme

si pre istotu rezervovali aspoĹˆ tento. Museli sme uhradiĹĽ zĂĄlohu vo výťke 400 â‚Ź, ktorĂĄ nĂĄm mĂĄ byĹĽ zapoÄ?Ă­tanĂĄ do celkovej ceny sluĹžieb. ZĂĄloha bola uhradenĂĄ jednorĂĄzovo v hotovosti priamo prevĂĄdzkovateÄžovi eĹĄte v septembri 2017. MĂĄme o tom potvrdenie - prĂ­jmovĂ˝ pokladniÄ?nĂ˝ doklad. ZaÄ?iatkom februĂĄra tohto roku sa vĹĄak uvoÄžnilo miesto v reĹĄtaurĂĄcii, kde sme pĂ´vodne chceli maĹĽ svadobnĂş hostinu a ktorĂĄ nĂĄm aj viac vyhovuje. NavĹĄtĂ­vili prevĂĄdzkovateÄža penziĂłnu s tĂ˝m, Ĺže ich sluĹžby nevyuĹžijeme a poĹžiadali sme o vrĂĄtenie zĂĄlohy alebo aspoĹˆ jej Ä?asti. Bolo nĂĄm oznĂĄmenĂŠ, Ĺže zĂĄlohu nĂĄm nevrĂĄtia. MĂĄme nĂĄrok na vrĂĄtenie zĂĄlohy? VaĹĄa Ä?itateÄžka Vanda.“ DobrĂ˝ deĹˆ p. Vanda, v tejto veci vystupujete ako spotrebitelia.

renovacia@renovacia-dveri.eu

B.O.MAX BRATISLAVA s.r.o. autorizovanĂĄ montĂĄĹžna ďŹ rma: 02/5293 1594, 0905 615 617, 0905 361 465, www.bomax.sk bomax@bomax.sk

94-0012-1

7

VrĂĄtenie zĂĄlohy na svadobnĂş hostinu

www.topkrby.sk BezpeÄ?nostnĂŠ dvere a uzamykacie systĂŠmy

www.lock.sk

lock@lock.sk

BezpeÄ?nostnĂŠ dvere • BezpeÄ?nostnĂŠ zĂĄmky • BezpeÄ?nostnĂŠ vloĹžky Trezory • OtvĂĄranie a servis vĹĄetkĂ˝ch typov dverĂ­

BRATISLAVA MiletiÄ?ova 67 ŕť„ 0910 970 770

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO PEZINOK

BratislavskĂĄ 56 ŕť„ 0948 754 54 798

ROZUMIEME BEZPEÄŒNOSTI

NON - STOP servis 0905 754 798NAJLEPĹ IA CENA

24-0013

4 1 4 2 8 2 3 1 1 5 5 9 8 7 8

prĂĄvnik radĂ­

TOP KRBY s.r.o., Pezinok, MyslenickĂĄ 21 Tel.: 033/641 36 82, 0903 427 371, 0905 986 610 E-mail: info@topkrby.sk

MONTĂ Ĺ˝ A PREDAJ KRBOV

Ĺ tudenti z Bratislavy i Brna pokraÄ?ujĂş na projekte revitalizĂĄcie Obchodnej ulice Ĺ tudenti z bratislavskej a brnianskych univerzĂ­t pokraÄ?ujĂş na projekte revitalizĂĄcie Obchodnej ulice v Bratislave. Tento rok sa súżaĹžnĂĄ Ăşloha skvalitnenia a komplexnĂŠho rieĹĄenia Ăşzemia rozĹĄĂ­rila, priÄ?om pozornosĹĽ sa zameriava taktieĹž na hospodĂĄrenie so zrĂĄĹžkovou vodou a rieĹĄenie otĂĄzky bezdomovectva. AktuĂĄlny roÄ?nĂ­k medziuniverzitnej súżaĹže Muniss potrvĂĄ do konca mĂĄja, vĂ­ĹĽazi by mali byĹĽ predstavenĂ­ v jĂşni. „OceĹˆujeme inovatĂ­vne pohÄžady ĹĄtudentov na oĹživenie Obchodnej ulice a jej okolia a v Ä?alĹĄom diele súżaĹže chceme preto nadviazaĹĽ na minuloroÄ?nĂş diskusiu o jej budĂşcnosti a premene na kultivovanĂ˝ verejnĂ˝ priestor,“ skonĹĄtatovala nĂĄmestnĂ­Ä?ka bratislavskĂŠho

primĂĄtora Ä˝udmila FarkaĹĄovskĂĄ. PrĂĄve v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och vidĂ­ hlavnĂŠ mesto potenciĂĄl, preto sa rozhodlo aj tento rok podporiĹĽ súżaĹž, ktorĂĄ prehlbuje spoluprĂĄcu medzi univerzitami. SúżaĹžnĂŠ zadanie pre zmieĹĄanĂŠ tĂ­my ĹĄtudentov zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Masarykovej univerzity a VUT v Brne odkazuje na novĂŠ trendy v oblasti Smart city v kontexte historickĂ˝ch sĂşvislostĂ­. Ide o hÄžadanie spoloÄ?nĂŠho postupu pri premene Obchodnej ulice a priestranstva pred hotelom Crowne Plaza v jej bezprostrednej blĂ­zkosti. Snahou je tieĹž naplniĹĽ poĹžiadavky a priania, ktorĂŠ zazneli pri diskusiĂĄch s politikmi, podnikateÄžmi a miestnymi obyvateÄžmi poÄ?as

predchĂĄdzajĂşceho roÄ?nĂ­ka. „Rezonovali potreby spoluprĂĄce a koordinĂĄcie, prĂ­pravy konkrĂŠtnych a realizovateÄžnĂ˝ch projektov a v neposlednom rade poĹžiadavka nie revoluÄ?nĂ˝ch, ale evoluÄ?nĂ˝ch zmien na Obchodnej ulici,“ podotkol VladimĂ­r OndrejiÄ?ka, koordinĂĄtor za STU v Bratislave. V uplynulom roku sa do súżaĹže zapojilo ĹĄesĹĽ tĂ­mov zo ĹĄtyroch univerzĂ­t a dvoch krajĂ­n. Dve prvĂŠ miesta na slovenskej strane za rieĹĄenie tĂŠmy Obchodnej ulice zdieÄžali ĹĄtudenti Ăšstavu manaĹžmentu STU a Fakulty architektĂşry STU a partnerskĂ˝ch univerzĂ­t z Brna. (tasr)

Pri vyuĹžitĂ­ ĹĄkolskĂŠho areĂĄlu na DlhĂ˝ch dieloch sa spomĂ­na skatepark PlĂĄnovanĂ˝ skatepark v areĂĄli ZĂĄkladnej ĹĄkoly A. DubÄ?eka na MajernĂ­kovej ulici na bratislavskĂ˝ch DlhĂ˝ch dieloch by mal napodobniĹĽ uĹž existujĂşci areĂĄl na Gercenovej ulici v PetrĹžalke. Pre TASR to uviedol Teodor Kuhn z AsociĂĄcie skateboardingu SR, ktorĂĄ by mala novĂ˝ priestor dobrovoÄžnĂ­ckou formou realizovaĹĽ. Na vybudovanie skateparku schvĂĄlili v utorok (27.2.) poslanci Karlovej Vsi v rĂĄmci zmien tohtoroÄ?nĂŠho rozpoÄ?tu 8000 eur. SamosprĂĄva upozornila, Ĺže o umiestnenĂ­ skateparku vĹĄak eĹĄte

nie je deďŹ nitĂ­vne rozhodnutĂŠ. „Skatepark je prvkom, o ktorom sa uvaĹžuje pri tvorbe koncepcie vyuĹžitia ĹĄkolskĂŠho areĂĄlu,“ uviedol vicestarosta Karlovej Vsi Branislav ZĂĄhradnĂ­k. Koncepciou sa zaoberĂĄ pracovnĂĄ skupina zloĹženĂĄ z miestnych poslancov, zĂĄstupcov miestneho Ăşradu, ĹĄkoly, zdruĹženia rodiÄ?ov, ĹĄportovcov i KarloveskĂŠho ĹĄportovĂŠho klubu (KĹ K). „V Karlovej Vsi je mĂĄlo ĹĄportovĂ­sk, preto by aj prĂ­padnĂ˝ skatepark mal byĹĽ prĂ­stupnĂ˝ ĹĄirokej verejnosti,“ dodal ZĂĄhradnĂ­k. Na vybudovanie plochy s jednotlivĂ˝mi prv-

BA 18-10 STRANA - 04

kami beĹžnĂ˝mi pre skateparkovĂŠ priestory bude potrebnĂŠ podÄža zĂĄstupcu AsociĂĄcie skateboardingu SR zohnaĹĽ viac peĹˆazĂ­ ako schvĂĄlenĂş sumu v karloveskom zastupiteÄžstve. „Budeme na to hÄžadaĹĽ peniaze prostrednĂ­ctvom dobrovoÄžnĂ­ckych prĂ­spevkov, tak ako tomu bolo aj pri skateparku na Gercenovej,“ ozrejmil Kuhn. Pripomenul, Ĺže dobrovoÄžnĂ­ci vtedy zozbierali viac ako 3000 eur. (tasr)

51-0050

4 7 2


Právnik radí

rozhodli ste sa od predmetnej rezervácie, resp. zmluvy odstúpiť, odporúčam vám napísať prevádzkovateľovi doporučený list, že odstupujete od zmluvy. Ak sa však prevádzkovateľovi nepodarí zohnať za vás náhradu a prevádzkovateľ preukáže, že mu vznikla škoda, môže si vašu zábezpeku ponechať, resp. jej primeranú časť. Pokiaľ by vám záloha nebola vrátená, budete sa musieť obrátiť na súd so žalobou. Naša kancelária rieši aj prípady ako je ten váš, preto nás v prípade potreby môžete kontaktovať na čísle 0907 648 519, alebo mailom tokarcik@aktokarcik.sk. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

rávateľovi za obstaranie veci poskytnúť odmenu. O uzavretí zmluvy musí obstarávateľ vydať objednávateľovi písomné potvrdenie, v ktorom musí byť uvedený predmet obstarania, jeho cena a doba obstarania. Objednávateľ môže až do obstarania veci od zmluvy odstúpiť; musí však obstarávateľovi nahradiť účelne vynaložené náklady a inú ujmu vzniknutú obstarávateľovi, pokiaľ jej obstarávateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv vyplývajúcich z omeškania alebo z vadného plnenia obstarávateľa. Predpokladáme, že nemáte uzatvorenú riadnu písomnú zmluvu, na základe ktorej by vyplývalo zabezpečenia svadobnej hostiny. Ak máte príjmový pokladničný doklad  o úhrade zaplatenej zálohy a

pokračovanie

káže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané. Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré umožňujú dodávateľovi, o.i. aj aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi. Na váš zmluvný vzťah je možné aplikovať ustanovenia zmluvy o obstaraní veci. Zmluvou o obstaraní veci sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi obstarať určitú vec. Objednávateľ je povinný obsta-

Vtip: „Milý pane, previedol by ste ma cez cestu?“ „To nejde, babi, svieti červená. Počkajte, až bude zelená.“ „To vás už nebudem potrebovať. Na zelenú prejdem aj sama.“ I. Zangwill: „Jediná pravá láska je láska na prvý pohľad; druhý pohľad rozptyľuje.“

5

komerčná riadková inzercia

remeselnící

Frézovanie

komínov

POKRÝVAÈSTVO KLAMPIARSTVO TESÁRSTVO Poradenstvo a rozpočty ZDARMA 0903 228 395 • 034/772 26 29

ZĽAVA

matokvassay@gmail.com

voda - kúrenie - plyn

°Vodoinštalatér 0904 307 824 °Vodoinštalatér 0904 307 824 °Voda ÚK plyn 0903 837 111 °www.vodo-instalater.sk 0903 557 127

preprava °Autodoprava 0903 837 111

parkety °Brúsenie, lakovanie, montáž lam.a drevených parkiet. Aj SO-NE. Tel.: 0903 129 290

15-0030

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

maľby - stierky - nátery °Maľby, podlahy 0915 462 513 °STEN-MAL ponúkame všetky druhy maliarských a natieračských prác, brús parkiet. Tel.: 0903 377 501

15-0005

www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

°Maľovky–stierky–obklady–omietky aj menšie práce 0940 384 665 °GLAZOVANIE VANÍ. 28 rokov prax, 5 rokov záruka. Cena 60 €. Tel.: 0904 267 926 www.glazovanievani.estranky.sk

oprava chladničiek °ZIMMERMANN 0905 54 74 76 °MATÚŠ 0905 616 431

oprava pračiek °MAX–NONSTOP VŠETKY TYPY PRÁČOK 02/63 83 02 51, 0903 971 472, 0918 741 618

oprava TV, elektro °TV Servis u Vás 62 41 08 07, 0905 846 710

klimatizácie °0905 616 431

účtvovníctvo, mzdy °Ponúkame spracovanie účtovníctva, DPH, daňových priznaní a miezd. Kontakt: 0904 308 346

09-03

krtkovanie

Mesto pridelilo prvé tohtoročné príspevky na odstraňovanie grafitov Hlavné mesto pridelilo v tomto roku prvé príspevky na odstraňovanie nelegálnych grafitov. V prvom kole komisia posúdila 12 žiadostí, pričom príspevky v celkovej výške 26.822,30 eura prerozdelila medzi deväť žiadateľov. V rozpočte mesta je na odstraňovanie grafitov vyčlenených celkovo 150.000 eur, využiť ich môžu majitelia a správcovia nehnuteľností. „V boji s nelegálnymi grafitmi neustúpime. Budem rád, ak bude príspevok opätovne naplno využitý, mesto bude čistejšie a Bratislavčania spokojnejší. To je cieľ,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Mesto a zriadená komisia posudzujú žiadosti priebežne, vždy sa zaoberajú tými, ktoré prišli ku koncu mesiaca. Posudzujú ich v zmysle prijatých zásad poskytovania finančných prostriedkov na odstránenie grafitov, ktorý je uvedený na mestskej webovej stránke – www. grafity.bratislava.sk. Záujem o príspevok sa kontinuálne zvyšuje. „V roku 2016 ho využilo 60 žiadateľov v celkovej výške 90.000 eur. V roku 2017 to bolo už 64 žiadateľov, medzi ktorých mesto prerozdelilo až 150.000 eur,“ informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Príspevok je určený právnickým osobám, kto-

rých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám, ktoré majú trvalý pobyt na území hlavného mesta. Príspevok môže byť udelený do maximálnej výšky 3000 eur pre jedného žiadateľa a musí byť použitý na preplatenie nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov, t. j. nákupom odstraňovacích náterov, jednorazových náterov, preventívnych ochranných náterov a služieb súvisiacich s realizáciou odstraňovania grafitov subjektom oprávneným na túto činnosť. (tasr)

BA 18-10 STRANA - 05

ponuka práce predám čalúnenie auto moto auto sklo bezpečnosť okná sťahovanie, doprava elektroinštalácie


Pozor na dlhy!

mesiaci január 2018, vychádza nám, že zadlžení občania mali v tomto mesiaci takmer o dvadsať percent menej vlastných finančZadlženosť občanov Slovenska ných zdrojov ako vlani. To už je celá pätina. prudko rastie. Napriek tomu, že Ak niekto zarába 500 eur, je zadlžený a žije na Slovensku, vlastbanky sťažili prístup k úverom, ných zdrojov z toho má iba 400 eur. len v januári stúpla zadlženosť Toto už je hranica, za ktorou sa občan či jeho domácnosť, príSlovákov asi o 15 percent oproti padne rodina, dostáva do veľkého finančného rizika prípadnej januáru roka 2017. Ak k tomu budúcej insolventnosti, teda, neschopnosti splácať svoje už skôr prirátame údaj, že inflácia po- nabrané záväzky. travín, teda ich predajné ceny Treba ešte dôrazne pripomenúť, že pôžičky v bankových inštitúvzrástli úplne rekordne práve v ciách sú drahšie ako vlani a v nebankových sú jednak extrémne

3 6 9

Som lepší ako on Dedko sedel na lavičke pred domom a usmieval sa. Jeden okoloidúci si povedal: „Lenivec jeden, vysedáva pre chalupou a nič nerobí.“ Druhý si pomyslel toto: „Starý chlípnik, sedí pri ceste a obzerá si mladé dievčatá.“ Tretí ho pozdravil a pomyslel si: „Pane, prajem mu, nech si oddýchne, určite sa veľa narobil.“ Kto z nich mal pravdu? Každý, pretože hovorili sami o sebe. Myslíte si niekedy o sebe, že ste šikovnejší a schopnejší ako tí druhí, že viete robiť veci lepšie ako oni? Ste hrdí na to, aké dobré skutky sa vám podarili, ako tvrdo pracujete, pomáhate a čo všetko ste v živote dosiahli? A nezvádza vás táto pýcha k tomu, že sa vám tí druhí zdajú niekedy neschopní, nepoctiví a leniví? Prešli ste už niekedy okolo človeka na ulici, ktorý páchol a pomysleli ste si, ako je dobre, že ste nedopadli ako on? Nesmrdíte, nepijete lacné víno z plastovej fľaše a nespíte na ulici, ale čo viete o tom človeku? Vidíte ho iba zvonka. Možno je špinavý a zapácha, ale viete niečo o tom, čo všetko prežil a aký skutočne je? Všímam si niekedy aj šéfov vo firmách, ktorí hovoria o  ľuďoch s nižším postavením, ako o menej schopných, nesamostatných alebo nezodpovedných. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 18,9- 14) Nie sme lepší, múdrejší ani dôležitejší od druhých. A preto ich neodsudzujme a nevyvyšujme sa nad nimi. Pýcha je koreňom všetkých našich hriechov.

TEPOVANIE

POLIENKA aj GUĽATINA

sedačky, postele, koberce, koženné sedačky www.tepovaniekm.sk tel.: 0949 85 11 10

NAJSUCHŠIE DREVO JE ZO ZIMNEJ ŤAŽBY, NEVÁHAJTE! 0917 649 213

RD - BYTY

OBKLADY A DLAŽBY

PALIVOVÉ DREVO

Karol Mikláš

• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE • MAĽOVANIE • REKONŠTRUKCIA JADIER • SADROKARTÓN • PLÁVAJÚCE PODLAHY • ZÁMKOVÁ DLAŽBA • DOPRAVA MATERIÁLU

0907 721 667, Malacky

POLÍCIA PÁTRA

NÁTER INTERIEROVÝCH DVERÍ ODVOZ a DOVOZ 02/659 674 21 0905 621 229

CHCETE REKLAMU V NOVINÁCH? -poradíme-vybavímezverejníme

0905 719 134

65-030

Prof. Ján Košturiak

HĹBKOVÉ

94.bratislavsko@regionpress.sk

Máte doma čisto?

nanosterile.eu dezinfekcia priestorov účinná 2 roky!

Kontakt: 0918 454 003

PLASTOVÉ OKNÁ predaj a montáž - okná, žalúzie, siete

ZĽAVY AŽ DO -60% www.rpplast.sk, 0903 404 480 info@rpplast.sk, Bratislava

DORNAIOVÁ Leila – nezvestná osoba 17-ročná DORNAIOVÁ Leila z Podunajských Biskupíc je nezvestná od 24.12.2016 kedy odišla z DD v Bernolákove kde je umiestnená na vychádzku a už sa nevrátila a nikomu neoznámila dôvod odchodu a do dnešnej doby nepodala o sebe žiadne informácie. V minulosti bolo po nezvestnej vedené pátranie a vrátila sa do DD nádej v Bernolákove. Popis osoby: je 165 cm vysoká, plnoštíhla, tmavé dlhé rovné vlasy – môže byť prefarbená na blond, hnedé oči.. Popis oblečenia: pri odchode čierna kožená bunda, čierna sukňa, bordové čižmy. KRALOVIČ Vladimír– nezvestná osoba 37-ročný Vladimír Kralovič z Bratislavy je nezvestný od decembra roku 2005, kedy ho naposledy videla matka pred OD Tesco Lamač. Od tejto doby o sebe nepodal žiadnu správu a zdržiava sa na neznámom mieste. Popis osoby:175 cm vysoký, štíhla postava, modré oči, tmavohnedé vlasy veľmi krátke strihané na ježka. Zvláštne znamenia: na hlave tri zošívané tržné rany o dĺžke 3-4 cm ako aj na ľavom kolene o dĺžke 3-4 cm, pod ľavou lopatkou materské znamienko o priemere 5 cm, na nohe nad členkom vytetované písmená S.V. RAFAY Ján – nezvestná osoba 62-ročný Ján Rafay z obce Gajary v okrese Malacky bol naposledy videný v doobedňajších hodinách v apríli roku 2015 v obci Gajary. Ján Rafay bol bezdomovec, obvykle sa pohyboval po obci Gajary, nosieval oblečené veci, čo dostal od ľudí. Popis osoby: chudá postava, cca 165 cm vysoký. Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

94-0001

jk

94-0038

hlavu hore!

drahé a potom – veľmi rizikové. V tejto situácii je oveľa vhodnejšie brať si úver sám od seba. Tí občania, ktorí majú nejaké úspory a potrebujú finančné zdroje neodkladne, použitím časti týchto úspor môžu získať úver na takmer nula percentný úrok. Zároveň však pripomíname, že „strategické rezervy“ rodiny by vo finančnom vyjadrení nemali klesnúť pod priemer trojmesačných výdavkov. Je teda najvyšší čas v tých rodinách, kde sa sumár príjmov dostáva pod hranicu sumáru výdavkov spraviť si takzvaný krízový rozpočet. Rozhodne ho neriešte naberaním úverov, to problémy iba oddiali a ešte viac zhorší. red

16-0019

7

16-0035

financie

16-0093

8

32-0006

6

6 5 2 3 1 5 3 2 9 8 2 8 9 6 1

10-0007

3 5 9 8 7 8

BA 18-10 STRANA - 06


Čas platenia daní

li). V ňom nájdete vypočítanú daň za svoje nehnuteľnosti, rovnako ako všetky informácie potrebné k úhrade a, samoTo, že sa blíži hraničný čas zrejme, termín, do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. Zapodania daňového priznania platiť daň (prípadne jej prvú splátku) je potrebné do 15 dní od dane z príjmu, ako aj jej za- nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám mesto platenia, sme už písali. Predo či obec pošle. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplydvermi je však aj termín pla- nutí lehoty na podanie odvolania. Táto lehota je uvedená v tenia dane z nehnuteľností. rozhodnutí a je stanovená na 15 (od 1.1.2018 to je 30 )dní. V V každom prípade, obec či praxi to znamená že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte na mesto pošle rozhodnutie uskutočnenie platby 30 (od 1.1.2018 45 ) dní. (zvyčajne v marci alebo aprí- Pokiaľ ide o výšku dane, tú vypočíta správca dane na zák-

dobré rady

lade sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom VZN – Všeobecne záväznom nariadení. Takže, ak si budete chcieť zistiť skôr, koľko budete platiť, skúste internetovú stránku mesta či obce, kde by mali byť všetky VZN, podľa ktorých sa obec riadi. Sankcia za nezaplatenie vyrubenej dane sa môže pohybovať v rozmedzí od 5 do 3000 eur. Problematiku upravuje zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nadväzujú naň aj iné zákony, z ktorých je najdôležitejší zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní tzv. daňový poriadok. red

Vtip: Čitateľ v knižnici: „Prosím vás, kde máte nejaké knihy o samovraždách?“ „Nech sa páči piaty regál zľava, stredná polička.“ „Ale veď tam nie je žiadna kniha!“ „No vidíte, akí sú ľudia? Požičajú, nevrátia…“ K. Rahner: „Svetlo má vždy skôr pravdu než všetká temnota.“

w w w.regionpress.sk

7

zdravie MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

75-19-02

Príliš sladké nemusí byť nevyhnutné, ani v koláči

PRENÁJOM ADMINISTRATÍVNYCH PRIESTOROV VIAC INFO

0905 206 396

AIRCRAFT

IVÁNSKA CESTA 30/B

3 82M

PARKOVACIE MIESTA

2

ROZLOHA

49-0012

PONÚKANÝ PRIESTOR

BA 18-10 STRANA - 07

(Príjem jednoduchých cukrov) Cukry sa nazývajú odborne sacharidy. Sú hlavným zdrojom energie pre naše telo. Delia sa na zložité a jednoduché. Spolu majú tvoriť od 50 do 55 percent celkového energetického príjmu, z nich jednoduchých 10 percent a u tých, ktorí si strážia hmotnosť, dokonca len 5 percent. Väčšinou majú byť v potrave zložité cukry, nazývané aj polysacharidy. Sú v  obilovinách, strukovinách a zelenine. Aj keď majú označenie zložité cukry, sladko nechutia. Za to jednoduché cukry chutia jednoznačne sladko. Veľa jednoduchých cukrov však zdraviu škodí. Nie zbytočne sa cukor (ten jednoduchý) nazýva aj biely jed. U  nás konzumujeme dvakrát viac jednoduchých cukrov, ako sú odporúčania. Najznámejším jednoduchým cukrom je klasický cukor – práškový, kryštálový, kockový, hnedý, biely. Jednoduché cukry sa nachádzanú aj v  mede, ovocí, sladkých nápojoch, cukrovinkách, javorovom sirupe, sirupoch. Na obale výrobku je vždy je uvedený obsah sacharidov - myslia sa jednoduché a zložené spolu, a z toho obsah cukrov - myslia sa jednoduché. Dostal sa mi do rúk recept s  vtipným názvom Koláč veľkého lenivca. Patrí prípravou k obľúbeným sypaným koláčom. Bežné suroviny, rýchla príprava. Vždy pozerám na recept aj ako lekárka. A vždy ma ohúri množstvo cukru. Neprekvapil ani tento. Koláč má byť sladký. Ale zbytočne sladký? Nezdravý? Suroviny podľa receptu boli: 500 g detskej krupice, 400 g cukru, škorica, mleté klinčeky, 1,5 kg očistených jabĺk a 250 g masla. Obsah múky – detskej krupice sa mi zdal veľký,  obsah cukru ohromujúci a  obsah masla veľkorysý, keď sa dával iba na povrch. Skusmo som urobila koláč – namiesto 500g krupice som dala 100g, cukor som nedala vôbec – jablká boli bežne sladké. Namiesto 250 g masla 80g. Jedna porcia mala namiesto pôvodných ohromujúcich a  nezdravých 3306 Kilojoulov (790 kcal) len 921 kilojoulov (220 kcal). Úpravou receptu sa koláč stal chutným, osviežujúcim a zdravým. Preto, ak chceme dodržať zásady modernej výživy, treba každý recept prehodnotiť, či neobsahuje zbytočne veľa tukov a cukrov. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA


3 5 9 8 7 8

6

6 5 2 3 1 5 3 2 9 8 2 8 9 6 1

8 7 3 6 9

inšpiratívne ženy Zuzana Ondrisová Spokojná mama = spokojná rodina „Milá Zuzka, mám po druhej materskej, ťahá mi na 40-ku, zistila som, že som akosi razom zostarla. Až teraz, keď idem podľa vašich inštrukcií v eBooku, odfotila som sa, vidím nielen vrásky na čele, hlbokú nasolabiálnu vrásku, ale ešte aj dvojitú bradu a úplne ovisnuté líca. Nikdy som si nemyslela, že to príde tak náhle.“ Takýchto správ mi chodí veľa a je to ako cez kopirák. Žena okolo 35 – 40 rokov, jedno a viac detí, pár rokov na materskej a žiaden čas pre seba. Vždy keď takúto správu dostanem, viem presne ako sa takáto žena cíti, pretože som sa tak kedysi cítila aj ja. Po pár rokoch na materskej a rodičovskej sa konečne zastavíte a poriadne sa poobzeráte v zrkadle. Položíte si otázku, či ste to naozaj vy a premýšľate, kam sa podela tá vysmiata rozžiarená žena bez akýchkoľvek známok starnutia. Tá žena sa stratila, pretože na seba zabudla. V snahe byť skvelou mamou, manželkou a partnerkou nakladiete na seba toľko úloh a povinností, že večer doslova „odpadávate“ do postele. Máte pri tom všetkom čo ste si na seba každý deň prichystali aspoň niekoľko voľných minút pre seba? Predpokladám, že nie. Ak to však takto funguje dlhodobo, začnete byť z toho nervózna, deň za dňom sa to nabaľuje. Príde domov muž a veselo zahlási, že si ide zahrať futbal. Jedno dieťa si poreže prst a druhé je hladné. Neviete, čo skôr. Vo vzduchu visí napätie a o pár sekúnd vybuchnete. Hneváte sa, kričíte na všetkých dookola a nikto nerozumie prečo. Čo sa vám stalo? Je to jednoduché, hneváte sa samé na seba. Ani muž ani deti za to nemôžu. Robíte dobre všetkým naokolo ale zabudli ste pritom na toho najdôležitejšieho človeka – NA SEBA. My ženy, mamy, sme veľmi dôležitým elementom v rodine. Od nás závisí, či bude náš domov harmonický a pokojný. Spokojná mama = spokojná rodina, hovorí známy český psychológ Patrik Herman. Je veľmi dôležité, aby sme si pre seba vyhradili čas, aby sme sa mohli venovať len sebe. A je úplne jedno, či začneme behať, cvičiť pilates alebo tvárovú jogu. Podstatné je, aby sme z toho mali radosť a získali energiu pre seba. Otázky môžete smerovať na zuzana@inspirativnezeny.sk. Autor: Zuzana Ondrisová, lektorka tvárovej jogy

TV program pondelok

12. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:10 Kuchyňa 21:50 Kredenc - NOVÉ ČASTI 23:00 Sekerovci 23:35 Mentalista IV. 01:25 50x a stále po prvý raz 03:00 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

13. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:40 Svokra 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz 22:00 Dobre vedieť! 23:10 Rodinné prípady 00:10 Mentalista IV. 01:50 Svokra 02:45 Kredenc 03:10 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

14. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Hviezdna párty 23:40 Mentalista IV. 01:35 Zámena manželiek 02:20 Susedské prípady 03:05 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

15. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz 10:05 Oteckovia 11:10 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 13:00 Mentalista V. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 23:50 Mentalista V. 01:40 Najväčší víťaz 02:50 Kredenc 03:15 Susedské prípady 03:55 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

16. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista V. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 21:40 Unesená na Belize Skutočný príbeh MN 15 (USA) 2016 23:40 Mentalista V. 01:30 Bod zlomu 03:30 Preteky s časom 04:50 Rodinné prípady

TV program sobota

17. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Kung Fu Panda III. 07:50 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:40 Sesterstvo putovných nohavíc 2 11:10 SUPERSTAR 13:15 Tanec je môj život 15:50 Nevesta na úteku 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Všetko alebo nič Romantická komédia MN 15 (SR-ČR-Poľsko) 2017 T. Pauhofová, K. Issová, M. Žebrowski, Ľ. Kostelný, Z. Kronerová. 23:05 Ctihodný občan 01:15 Všetko alebo nič 03:20 Unesená na Belize 04:50 Susedské prípady MARKÍZA

TV program nedeľa

18. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Kung Fu Panda III. 07:25 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 07:45 Kull dobyvateľ 09:50 Vinnetou II. - Červený gentleman 11:50 CHART SHOW 13:55 Miss špeciálny agent 16:25 Kuchyňa 17:00 Horná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 SUPERSTAR Kto sa stane ďalšou SuperStar? MN 12 22:30 Križovatka smrti 4/13 23:30 Oko dravca 02:00 Ctihodný občan 03:35 Horná Dolná 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:40 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 10 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Jozef Vajda, Michal Hudák, Marián Čekovský 21:50 HESLO 23:25 KUKÁTKO 00:25 Vražedné Miami 01:25 Myšlienky vraha 02:25 KRIMI 02:55 TOP STAR 03:10 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Neskoro večer 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Naše deti 22:00 Občan za dverami 22:40 Kriminálka Staré Mesto 23:40 Nash Bridges 00:25 Horskí záchranári 01:05 Naše deti 02:40 Občan za dverami

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 11 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SEMAFOR – NOVÝ SERIÁL Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 15 2017 21:55 VLCI 23:00 Aféry II. 4 23:55 Vražedné Miami II. 18 00:55 Myšlienky vraha I. 19 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Neskoro večer 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Anna Kareninová 22:00 Polnočné slnko 22:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:35 Nash Bridges 00:20 Horskí záchranári 01:05 Anna Kareninová 02:35 Slovensko v obrazoch

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 12 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová, Kristína Greppelová, Samuel Kennedy a ďalší. 21:55 VLCI 22:55 Aféry 23:55 Vražedné Miami 00:55 Myšlienky vraha 01:50 KRIMI

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Liga majstrov: FC Barcelona Chelsea FC 22:50 Liga majstro - zostrihy 23:30 Nash Bridges 00:15 Horskí záchranári 01:00 Komisár Montalbano

05:15 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 13 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 21:45 SEDEM 22:40 SILNÉ REČI 4 23:25 KOLABS 23:55 Vražedné Miami II. 20 00:55 Myšlienky vraha I. 21 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges: Pomsta 75 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Láska pri fjorde 23:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:40 Nash Bridges 00:25 Horskí záchranári 01:10 Láska pri fjorde 02:35 Postav dom, zasaď strom 03:10 Dámsky klub

05:20 NOVINY TV JOJ 08:15 SUPERMAMA 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 14 13:25 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová a ďalší. 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Don Verdean 01:05 Pach krvi 6: Krvavý hotel 03:05 NOVINY TV JOJ 03:45 POLICAJTI V AKCII 04:30 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:35 Test magazín 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Fetiše socializmu 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Kalifornia 00:30 Nash Bridges 01:15 Neskoro večer 02:05 Kalifornia

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Timon a Pumbaa II. 18 08:10 Eldorádo 10:05 NAŠI III. 11 10:50 Dovidenia, stará mama! 1,2 12:10 DVOJIČKY 5 13:10 OSUDOVÁ KRIŽOVATKA 14:10 MOJI MILÍ SUSEDIA 15:15 Správcovia osudu 17:45 PRÁZDNINY II. 7 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Chaos Kanadsko-britsko-americký kriminálny triler. MN 15 2005 J. Statham, R. Phillippe, W. Snipes, H. Czerny, J. Waddellová, N. Lea, J. Steenová, R. LaBelle, J. Cassini, K.C. Tracyová, N. Maltheová, T. Olsson a ďalší. 23:00 Šesť výstrelov 01:30 Povedz, že to tak nie je 03:25 KRIMI

06:45 Prasiatko Peppa 06:50 Včielka Maja JEDNOTKA 07:05 Garfield IV. 07:20 Mickey Mouseov klub 25/26 07:45 Sofia Prvá I. 2/25 08:05 Fidlibum 08:35 Trpaslíci 09:00 Daj si čas: Galileo GALILEI 09:30 Robin Hood III: Príčina a následok 2/13 10:15 Park 10:45 On air 11:20 Zem spieva 14:30 Cez palubu 16:25 Milujem Slovensko 17:55 Fetiše socializmu II.: Subkultúry 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 OTO 18. ročník 23:10 Cez palubu 01:00 Komisár Montalbano: Mačka a kanárik 02:35 Komisár Montalbano: Rovnaké podmienky 04:15 Park 04:45 Robin Hood

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 Kovbojky a anjeli 09:20 PRÁZDNINY II. 8 10:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov VI. 11:35 Len trošku šťastia 13:40 Bobule 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná show Vila Rozborila. MN 12 2017 23:00 Nabúchaná Americká romantická komédia. MN 15 2007 K. Heiglová, S. Rogen, P. Rudd, L. Mannová, J. Segel, J. Baruchel, J. Hill, M. Starr, Ch. Yiová, I. Apatowová a ďalší. 01:45 Umelá inteligencia 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05 NOVÁ ZÁHRADA

07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Včielka Maja 07:20 Garfield 07:35 Mickey Mouseov klub 08:00 Sofia Prvá 08:20 Zázračný ateliér 08:50 STOJ! POZOR! CHOĎ! 09:10 Autosalón 10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 14:05 Poirot: Dvojitý hriech 15:00 „Zítra to roztočíme, drahoušku“ 16:40 „Četnícke humoresky 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Inšpektor Max 21:30 Kramerová versus Kramer 23:10 Poirot: Dvojitý hriech 00:00 Inšpektor Max 01:00 O 5 minút 12 02:05 Kramerová versus Kramer

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

BA 18-10 STRANA - 08

JEDNOTKA


K storoÄ?nici konca vojny

do jesene eĹĄte relatĂ­vny dostatok Ä?asu, aby pietne pamätnĂŠ miesta ĂşÄ?astnĂ­kov a udalostĂ­ prvej svetovej vojny pripravili na dĂ´stojnĂŠ pripomenutie si vĂ˝znamnĂŠho vĂ˝roÄ?ia. Na jeseĹˆ si celĂ˝ svet pri- PamätnĂ­k vojakom padlĂ˝m v 1. svetovej vojne v ÄŒiernom v pomenie stĂŠ vĂ˝roÄ?ie konca okrese ÄŒadca postavili v roku 1932 na poÄ?esĹĽ ĹĄesĹĽdesiatich roprvej svetovej vojny. Sto ro- dĂĄkov, ktorĂ­ padli väÄ?ĹĄinou na talianskom a vĂ˝chodnom fronkov je uĹž veÄža a generaÄ?nĂĄ te. PodÄža historika KysuckĂŠho mĂşzea v ÄŒadci Martina TurĂłciho pamäż slabne. Aj preto mĂ´Ĺže je to architektonicky najhodnotnejĹĄĂ­ pamätnĂ­k na Kysuciach. byĹĽ zaujĂ­mavou inĹĄpirĂĄciou „PamätnĂ­k odhalili 19. jĂşna 1932 a iniciĂĄtorom jeho vĂ˝stavby niŞťie uvedenĂĄ informĂĄcia. bola obec. Ale vĂ˝znamnĂş Ăşlohu pri jeho realizĂĄcii zohral aj ObÄ?ania, obce i mestĂĄ majĂş okresnĂ˝ nĂĄÄ?elnĂ­k Dr. Vojtech KĂĄllay (otec fotografa Karola KĂĄl-

inĹĄpirĂĄcia

laya), ktorĂ˝ obci poukĂĄzal na vĂ˝stavbu sumu 10.000 korĂşn. Aj vÄ?aka tomu sa podarilo zabezpeÄ?iĹĽ vĂ˝robu architektonicky hodnotnĂŠho pamätnĂ­ka, ktorĂş realizoval Ä?eskĂ˝ sochĂĄr a kamenĂĄr Jozef VĂ­t z NovĂŠho JiÄ?Ă­na,“ povedal Martin TurĂłci. PamätnĂ­k v ÄŒiernom sa od ostatnĂ˝ch pamätnĂ­kov odliĹĄuje aj nĂĄpisom: „My sme dali Ĺživot, vy nĂĄm dajte prĂĄcu.“ Vznikol v obdobĂ­ vrcholiacej hospodĂĄrskej krĂ­zy. A je to odkaz, Ĺže na zabezpeÄ?enie mieru musia maĹĽ Äžudia prĂĄcu a musĂ­ byĹĽ sociĂĄlny zmier. Aby sa takĂŠto veci neopakovali. Tak skĂşsme... eĹĄte mĂĄme zopĂĄr mesiacov! red

Vtip: ÄŒitateÄž v kniĹžnici: „ProsĂ­m vĂĄs, kde mĂĄte nejakĂŠ knihy o samovraĹždĂĄch?“ „Nech sa pĂĄÄ?i piaty regĂĄl zÄžava, strednĂĄ poliÄ?ka.“ „Ale veÄ? tam nie je Ĺžiadna kniha!“ „No vidĂ­te, akĂ­ sĂş Äžudia? PoĹžiÄ?ajĂş, nevrĂĄtiaâ€Śâ€œ K. Rahner: „Svetlo mĂĄ vĹždy skĂ´r pravdu neĹž vĹĄetkĂĄ temnota.“

9

tradĂ­cie na Slovensku V prvĂ˝ jarnĂ˝ deĹˆ PrvĂ˝ jarnĂ˝ deĹˆ (utorok, 20. marca 2018) je dĹˆom rovnodennosti, Ä?o znamenĂĄ, Ĺže nastĂĄva rovnako dlhĂ˝ deĹˆ ako noc. PrĂ­chod najkrajĹĄieho roÄ?nĂŠho obdobia bol na ĂşzemĂ­ Slovenska oddĂĄvna spĂĄjanĂ˝ s rĂ´znymi ÄžudovĂ˝mi tradĂ­ciami. Asi najznĂĄmejĹĄou z nich, ktorĂĄ mĂĄ korene eĹĄte v predkresĹĽanskom obdobĂ­, je vynĂĄĹĄanie Moreny (Marmurieny, Mureny), slamenej ďŹ gurĂ­ny odetej do ĹženskĂ˝ch ĹĄiat. Morena symbolizovala slovanskĂş bohyĹˆu zimy a smrti. Morenu nosili Äžudia po dedine a nakoniec podpĂĄlil a hodili ju hodili do potoka. Verili, Ĺže takto odoĹženĂş od seba choroby, ba aj smrĹĽ. DeĹˆ jarnĂŠho slnovratu je zasvätenĂ˝ zdraviu, je to Ä?as zaÄ?iatkov mnohĂ˝ch Ä?innostĂ­, zariekavania a starostlivosti o „rituĂĄlnu“ zĂĄhradku. UĹž oddĂĄvna symbolizuje toto obdobie vajĂ­Ä?ko – znamenĂĄ novĂ˝ Ĺživot a znovuzrodenie. BohyĹˆa sa menĂ­ na dievÄ?a, ktorĂŠ sa na Valpurginu noc spojĂ­ s Bohom. SymbolickĂŠ farby pre toto obdobie sĂş zelenĂĄ a zlatĂĄ. ZelenĂĄ je farbou rastlĂ­n a novej vitality, ĹžltĂĄ Ä?i zlatĂĄ znamenĂĄ obnovenĂş energiu slnka. Aj preto sa vajĂ­Ä?ka zvykli maÄžovaĹĽ prĂĄve zlatou farbou. Tieto dni sĂş v ÄžudovĂ˝ch zvykoch obÄ?as spĂĄjanĂŠ so symbolickĂ˝m „utrpenĂ­m“. To je zrejme praprĂ­Ä?ina ĹĄibaÄ?ky. V prvĂ˝ jarnĂ˝ deĹˆ mlĂĄdenci a dievÄ?ence vynĂĄĹĄali MorĂŠny, ktorĂŠ pĂĄlili a hĂĄdzali do vody. VÄ?elĂĄri v tomto obdobĂ­ vypúťżali svoje vÄ?ely, aby do kvitnutia rastlĂ­n nabrali silu na zber nektĂĄru. JarnĂĄ rovnodennosĹĽ vraj „rozdĂĄva spevavcom pĂ­ĹĄĹĽalky“, aby mohli spievaĹĽ. 21.marec je tieĹž deĹˆ svätĂŠho Benedikta z Nursie, tretieho svätca, ktorĂ˝ prinĂĄĹĄa teplo. PodÄža ÄžudovĂ˝ch povier cesnak posvätenĂ˝ v tento deĹˆ pomĂ´Ĺže pri kaĹždom zdravotnom problĂŠme. V ovocnĂ˝ch sadoch sa zaÄ?Ă­najĂş ĹĄtepiĹĽ stromy. NiektorĂŠ pohanskĂŠ zvyky, ktorĂŠ naĹĄi predkovia praktizovali v tomto Ä?ase, v urÄ?itej forme vydrĹžali dodnes. StarĂ­ Slovania prinĂĄĹĄali dary k studniÄ?kĂĄm a obetovali duchom domĂĄce zvieratĂĄ (dneĹĄnĂ˝ symbol obetovania barĂĄnka). NajznĂĄmejĹĄou dochovanou tradĂ­ciou je tzv. otvĂĄranie studniÄ?iek. StudniÄ?ky v chotĂĄroch museli byĹĽ obradne vyÄ?istenĂŠ a upravenĂŠ. ChotĂĄr s nevyÄ?istenou studniÄ?kou postihli duchovia nedored statkom vlahy.

  

    

 

 

 

 

 

  NON STOP 0905 926 822

 

BA 18-10 STRANA - 09

32-0049

     
7 8 5 6 4 9 5 1 6 8 9 9 6 3 1

8

5

9 6 7 3

4

naše poklady

8

4 9 4

spomienka Ivan Brožík Ľudovít Vladimír Rizner Slovenský spisovateľ, zakladateľ slovenskej bibliografie, pedagóg, etnograf a historik Ľudovít Vladimír Rizner sa narodil 10. marca 1849 v Zemianskom Podhradí a zomrel 7. októbra 1913, tiež v Zemianskom Podhradí. Jeho otcom bol učiteľ Karol Ernest Rizner a matkou Mária Kadlečíková. Študoval od roku 1861 na bratislavskom evanjelickom lýceu. Následne pokračoval na gymnáziu v Modre a na Vyššom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Tieto štúdia však nemohol jednak z rodinných (pre chorobu svojho otca) a tiež z finančných dôvodov dokončiť. Roku 1869 sa preto vrátil do Zemianskeho Podhradia a začal svojmu chorému otcovi ako pomocný učiteľ vypomáhať v škole. Roku 1873 zložil na tzv. „Trnavskej praeparandii“ učiteľskú skúšku. Vo výučbe vedľa osnovami predpísanej učebnej látky zasväcoval svojich študentov i do tajov zemepisu a histórie. Obdivoval Jana Amosa Komenského a jeho myšlienky zahŕňal do svojho pedagogického pôsobenia. Popri učiteľskom pôsobení zakladal knižnice, spolky a staral sa o vedomostnú osvetu nielen svojich školákov, ale aj ostatných obyvateľov svojho regiónu. Rizner redigoval odborný časopis Obzor či Knižnicu slovenského ľudu, prispieval do slovenských i českých kalendárov, ktoré vtedy (okrem dnes obvyklých týždenných plánov) obsahovali aj ďalšie – vzdelávacie – informácie. Svoje príspevky zasielal aj do časopisov a vedeckých publikácií a podieľal sa i na Ottovom slovníku náučnom. Za jeho najvýznamnejšie dielo sa pokladá šesťzväzková Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900, ku ktorej pripojil aj archeologickú, historickú, miestopisnú a prírodovedeckú bibliografiu. Vďaka tomu, že vychádzala v druhej polovici 19. storočia, teda v čase útlaku slovenského národa zo strany Uhrov, pôsobila buditeľsky na slovenský ľud. Riznerova činnosť mala vplyv na dielo jeho netere, slovenskej spisovateľky Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. red

kresba: autor

Penica obyčajná

svietivo biela, hrvoľ a brucho má penica obyčajná okrové. Samička má hlavičku hnedastú a farby matnejšie ako samček. Zdržuje sa väčšinou v kroví. Samček však s obľubou prednáJej miery sú takpovediac ša spev aj v letku, čo ostatné penice nepraktizujú. Ozýva sa priemerné, meria 14 cm, roz- hlasným „vääd-vääd“. pätie krídel má 21 cm, váži Čriepky zo života: Penica obyčajná žije v krovinách, mladých asi14 g. Samček má hlavičku lesných porastoch, poľných lesíkoch, remízkach, ale aj v parmodrosivú, chrbát i  krídla koch, sadoch a záhradách, pokiaľ sa tam vyskytujú kroviny má hnedé (na rozdiel od alebo živé ploty. Vyskytuje sa od nížin až po pásmo kosodrepenice popolavej, ktorá má viny (1 500 m n. m.). Tenkostenné, priesvitné hniezdo zo sukrídla sivočierne). Brada je chých korienkov a  stebiel tráv si stavia na kríkoch. Hniezdi

(Sylvia communis)

Krížovky s úsmevom Pomôcky: skampolo, res, kava, Savart

hundroš

3. as tajni ky

zošívaj

zna ka kilovolthodiny

zunovala sa

b a alo, mekotalo

šeptom (hovor.)

dvakrát ročne. Je sťahovavá, zimuje na severe Afriky, kam odlieta v septembri. Návrat k nám máva načasovaný na apríl. Na Slovensku bolo hniezdenie dokázané alebo pravdepodobné na 97 percentách mapovacích kvadrátov od nížiny do 1 880 m n. m. Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 60 000 - 120 000. Veľkosť populácie i územie, na ktorom sa vyskytuje je stabilné, maximálna zmena do 20 percent. Penica má európsky ochranársky status SPEC4 - druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe a majú tam vhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia S - vyhovujúci ochranársky status. Miroslav Saniga

Policajt napomína svojho syna: - Jožko, nefaj i,... na to si ešte primladý! - Ale ocko,... aj ty si bol piatak, ke si za al faj i ! - To áno synak, ale... (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.) tla ová agentúra Turecka

obnovme

zna ka hliníka

2. as tajni ky

kozmický program USA

bý ie zápasy

lie ivo proti spavej chorobe

tisnú sa dovedna francúzsky fyzik

skratka materskej školy

zaklep, poklop cukornatá š ava

vec (z lat.)

zna ka molybdénu úboho, biedne

ostala sama nahá alo, prenasledovalo

rímske íslo 2050 let

Zolov Pomôcky: román mana, pleteninoatoxyl, vé tri ko salol

nalieval zhon udrelo (expr.) salicylan fenylnatý

horná as ižmy sutiny vojenská hodnos

Klub slovenských turistov hrubý tabak pichala rohmi

nech, po esky

knôt, po esky opojný nápoj

žmurkal

Erik (dom.) zn. pre long ton

polro né rozhranie

rímske íslo 9 ozn. liet. Etiópie

kaš om of kal

Alojzia (dom.)

1. as tajni ky

ve ký odkrojený kus chleba

ma arské mužské meno

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

BA 18-10 STRANA - 10


veterinĂĄr radĂ­

Zviera uĹž nebude vec

viac ako ĹživotnosĹĽ akejkoÄžvek veci. VlĂĄda schvĂĄlila novelu zĂĄkona o veterinĂĄrnej starostlivosti z dielne Ministerstva pĂ´dohospodĂĄrstva a rozvoja vidieka MnohĂ˝ch chovateÄžov domĂĄ- SR. KomplexnĂ˝ zĂĄkon prinĂĄĹĄa aj zmeny aj v obÄ?ianskom zĂĄcich zvierat, ale aj zodpoved- konnĂ­ku. Zviera uĹž viac nebude vecou, pribudnĂş systĂŠmovĂŠ nĂ˝ch chovateÄžov hospodĂĄr- opatrenia proti mnoĹžiteÄžom psov, povinnĂŠ Ä?ipovanie psov i skych zvierat urÄ?ite poteĹĄila opatrenia proti tĂ˝raniu zvierat. Rezort novelou rieĹĄi aj aktuĂĄlsprĂĄva, Ĺže SlovenskĂĄ republi- ne tĂŠmy, ako sĂş trĂĄvenie zvierat na sĂ­dliskĂĄch a cirkusy. ka uĹž nebude tou poslednou Zviera uĹž nebude deďŹ novanĂŠ ako vec, ale ako ĹživĂ˝ tvor, cĂ­tiaca krajinou v EurĂłpskej Ăşnii, kde bytosĹĽ. Ĺživot zvieraĹĽa nie je hoden Majitelia budĂş povinnĂ­ daĹĽ psa zaÄ?ipovaĹĽ najneskĂ´r do 12

týŞdĹˆov od jeho narodenia. V prĂ­pade jeho predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieĹĽ byĹĽ zaÄ?ipovanĂ˝ eĹĄte pred zmenou vlastnĂ­ka, bez ohÄžadu na vek ĹĄteĹˆaĹĽa. PovinnĂĄ identiďŹ kĂĄcia a registrĂĄcia psov a ich drĹžiteÄžov zabezpeÄ?Ă­ kompletnĂş evidenciu psov v CentrĂĄlnom registri spoloÄ?enskĂ˝ch zvierat. MnoĹžitelia tak budĂş presne identiďŹ kovateÄžnĂ­ a postihovanĂ­. ÄŒipovanie zabezpeÄ?ia veterinĂĄrni lekĂĄri, ktorĂ­ budĂş musieĹĽ psa do 24 hodĂ­n od zaÄ?ipovania zaevidovaĹĽ do registra. VeterinĂĄrny lekĂĄr okrem toho zĂ­ska prĂĄvo vyzvaĹĽ vlastnĂ­ka psa na preukĂĄzanie dokladu totoĹžnosti. red

Vtip: „PĂĄn doktor, ja mĂĄm utkvelĂş predstavu, Ĺže som keks.“ „TakĂ˝ slanĂ˝ a s rascou?“ „à no, ĂĄno, presne ten!“ „No to nie ste keks, to ste krekra! A. Moravia: „Ten kto poÄ?Ă­ta s ÄžudskĂ˝m sebectvom, sa nikdy nesklame.“

11

heslo dĹˆa Eka BalaĹĄkovĂĄ eMDĂŠĹ˝et

TOYOTA DNI 12. - 17. 3.

             ! tĂĄcia nie je ponukou, resp. nĂĄvrhom na uzatvorenie zmluvy. Toyota C-HR: KombinovanĂĄ spotreba: 3,8 – 6,3 l/100 km, emisie CO2: 86 - 144 g/km. Toyota RAV4: KombinovanĂĄ spotreba: 4,7 – 6,8 l/100 km, emisie CO2: 116 – 158 g/km. Ăšdaje ! !" #$"   $" %&' !    ! ( ! #$" $   )* ! ! )+9 ; ! ! ! ( 

32-0047

Einsteinova 13, 851 01 Bratislava tel.: 02/67 20 17 23, e-mail: ppc-sales@ppcteam.sk www.ppc-toyota.sk

BA 18-10 STRANA - 11

Mnoho mojich rovesnĂ­kov mĂĄ na tento sviatok viac neprĂ­jemnĂŠ, ako peknĂŠ spomienky. Mamy od ROH dostali povädnutĂ˝ karaďŹ ĂĄt a otcovia si na pracovisku vypili, takĹže doma boli nepouĹžiteÄžnĂ­ a  takĂ­ pripitĂ­ mamĂĄm doniesli nieÄ?o, Ä?o bola pĂ´vodne kytica, no presun alkoholom posilnenĂŠho „pĂĄna tvorstva“ z nej spravil nieÄ?o ako metlu, z Ä?oho bola mamy samozrejme znechutenĂŠ ... U nĂĄs doma nie. U nĂĄs doma bol MDĹ˝ dĹˆom, kedy sme vĹĄetky tri dostali malĂş kyticu sneĹžienok (v tom Ä?ase eĹĄte neboli chrĂĄnenĂŠ). NeĹžnĂŠ biele kvietky sa chĂşlili v  listovej ochrane preto, aby nĂĄm povedali, Ĺže ten, kto nĂĄm ich dal, na nĂĄs myslĂ­, bol ochotnĂ˝ si rĂĄno privstaĹĽ a ísĹĽ na trh a vybraĹĽ tie najkrajĹĄie. Pre „svoje baby“. Dve z nich sĂ­ce boli krpatĂŠ Ĺžaby, ktorĂŠ eĹĄte celkom netuĹĄili Ĺže sĂş vĂ˝nimoÄ?nĂŠ, ale ich ocko im to aj touto malou, neĹžnou kytiÄ?kou dal pocĂ­tiĹĽ. No a my ako deti sme usilovne vyrĂĄbali drobnĂŠ darÄ?eky pre mamiÄ?ku – papierovĂŠ srdieÄ?ko s  kostrbato napĂ­sanĂ˝m verĹĄĂ­kom vo vnĂştri, ktorĂŠ si mama sĂ­ce nikdy nevystavĂ­ do vitrĂ­ny medzi „vianoÄ?nĂŠ pohĂĄre“ a kriĹĄtĂĄÄžovĂŠ karafy – dediÄ?stvo po prababiÄ?ke, ktorĂĄ ich dostala od neviem koho. Tieto darÄ?eky majĂş oveÄža vyĹĄĹĄĂ­ „piedestĂĄl“ – sĂş odloĹženĂŠ medzi maminĂ˝mi skutoÄ?nĂ˝mi pokladmi – ĞúbostnĂ˝mi listami a  pĂĄr fotkami jej rodiÄ?ov, keÄ? boli mladĂ­. NehÄžadajme ich. Raz ich budeme musieĹĽ nĂĄjsĹĽ, ale to bude znamenaĹĽ Ĺže mama, tĂĄ vzĂĄcna bytosĹĽ ktorej sme to „papierovĂŠ Ä?udo“ darovali keÄ? sme mali 7-8 rokov uĹž tu nie je. Mamy mnohĂ˝ch z nĂĄs tu eĹĄte, chvĂĄla Bohu sĂş. MnohokrĂĄt ĹžijĂş v panelĂĄku, kde Ĺžije Ä?alĹĄĂ­ch 50 rodĂ­n, Ä?alĹĄĂ­ch 50 prĂ­behov, ktorĂŠ sa starajĂş o  ten svoj mikrosvet a  tĂş vaĹĄu mamu vnĂ­majĂş len ako „tetu z prĂ­zemia, ktorĂĄ mĂĄ na schrĂĄnke meno ...“ Starajme sa o svoje mamy. MnohokrĂĄt nepotrebujĂş niÄ? extra, „len“ vĂĄĹĄ zĂĄujem. ObÄ?as telefonĂĄt s otĂĄzkou ako sa dnes mama mĂĄ, ako trĂĄvi deĹˆ, Ä?o varila a cestou z prĂĄce sa u nej zastavte s prianĂ­m peknĂŠho dĹˆa a nejakou drobnosĹĽou, ktorĂş viete, Ĺže mĂĄ rada. Ona vĂĄm sĂ­ce povie Ĺže ste si nemali robiĹĽ starosti, ale jej duĹĄa bude lietaĹĽ blahom, lebo – kto inĂ˝ ako jej dieĹĽa si na Ĺˆu mĂ´Ĺže spomenúż? Samozrejme, niÄ? z  toho nemusĂ­te robiĹĽ. No mohlo sa staĹĽ, Ĺže mame v schrĂĄnke pristĂĄla pozvĂĄnka na oslavu MDĹ˝ do KultĂşrneho domu, kde jej ktosi vypoÄ?Ă­tavo a arogantne hral na city peknĂ˝mi slovami a moĹžno aj obligĂĄtnym karaďŹ ĂĄtom ‌ Eka BalaĹĄkovĂĄ


9

6

8 7

9

2

4 7 8 4 6

4

8

2 9

1 1 3 4 2

7 1

9

osobnosti regiónov

2 7 8

za život Mária Raučinová Ako nezmariť nádej Spravodlivosť je, musíme uznať, jednou zo základných podmienok ochrany života. Zastávať sa vehementne nenarodených a pritom banalizovať smrť narodených, je už samo osebe paradoxom advokácie života. Kto teda stojí na strane života, je zároveň pozvaný presadzovať spravodlivosť. To mi vírilo hlavou pri posledných udalostiach zabitia mladej dvojice - novinára a  jeho snúbenice. No zdá sa, že platí aj opačné poradie. Kto je dotknutý smrťou nevinných obetí, mal by sa zamyslieť aj nad ľahostajnosťou k životu celkovo – napr. bytostí, ktoré sú na ceste na svet a ktoré očakávajú „so zatajeným dychom“, ako ich my ľudia prijmeme. Pôsobí na mňa trochu nekonzistentne, ak sa so slzami v očiach vyjadruje niekto o smrti mladého novinára s  jeho snúbenicou, a bez mihnutia oka sa angažuje „pre slobodnú voľbu – za potrat“. Alebo volá po dôslednom vyšetrení vraždy, no nezaujíma sa o  legislatívu umožňujúcu zabitie najslabšieho v lone matky. Lenže čo robiť pre spravodlivosť, ak nemáme v rukách dostatok faktov a všetky potrebné informácie? Kričať o spravodlivosti nestačí. A myslieť si, že iba ja dokážem zaručiť spravodlivosť a sólo ju presadiť je naivnosťou. Na spravodlivosti musia participovať všetci. Zostáva nám poctivo sa prehrýzať informáciami a každú zvažovať a konfrontovať s udalosťami a vlastnou skúsenosťou. Vedieť rozlišovať. Nenechať sa očariť slovami, ale veriť skutkom. Nenaletieť sľubom, ak nie sú reálne žiadne záruky. Nepustiť sa bezhlavo, ak nie sú vytvorené základy budovy spravodlivosti. Lebo spravodlivosť nebýva vždy čierno – biela. Aj v  prípade nevinných zabitých nás udalosti emočne zvádzajú k  povrchným záverom. Treba nechať posolstvo zasiahnuť hlbšie, aby pracovalo v  našich dušiach a vo svedomí. Životy im už nevrátime, ale hodnotu spravodlivosti môžeme aj v  ich mene šíriť. Vrátiť ľuďom nádej, že arogancia k  ľudskému životu v  akejkoľvek jeho fáze je najväčšou nespravodlivosťou sveta. Rozmýšľajme, ako túto nádej v ľuďoch nezmariť. Mária Raučinová

Majster Jozef Kroner

aj iných postáv dokázala publiku vyčariť úsmev na perách. Ľudia milovali majstra Kronera aj pre jeho prirodzenosť, bezMedzi slovenskými divadel- prostrednosť a blízkosť k ľuďom. Napriek tomu, že sa síce preníkmi by sme asi ťažko hľada- slávil ako komik, najhodnotnejšie sú v jeho biografii postavy li väčšieho komika, akým bol umožňujúce balansovať na hranici komiky a tragiky. Jozef Kroner. Či to bolo jeho Jozef Kroner, slovenský herec, brat herca Ľudovíta Kronera, otec postavami Kubo, v rovnomen- herečky Zuzany Kronerovej, manžel herečky Terézie Hurbanonej Hollého komédii, či Pacho, vej-Kronerovej sa narodil 20. marca 1924 v Staškove a skonal 12. hybský zbojník, alebo sluha marca 1998 v Bratislave. Sganarel v Moliérovej komédii Pochádzal z dvanástich detí. Začínal ako robotník v Trenčíne, Don Juan, každá z týchto, ale neskôr ako vedúci dielne v Považskej Bystrici. Popri práci sa

venoval ochotníckemu divadlu. Začínal v Armádnom divadle v Martine. Od roku 1956 pôsobil v činohre SND v Bratislave až do roku 1984, keď odišiel do dôchodku. Účinkoval v mnohých televíznych filmoch a seriáloch – Kubo, Živý bič, Rysavá jalovica, Ruže a sneh, Vôňa remesla, Slovácko sa nesúdi, Sváko Ragan, Nech žije deduško. Na základe hlasovania slovenských filmových novinárov v Ankete 2000 sa Jozef Kroner stal slovenským hercom 20. storočia. Medzi jeho záľuby patril rybolov a hubárčenie. Je autorom kníh Herec na udici, Herec nielen na udici, S kamerou a s udicou, Neobyčajný testament a O rybke Beličke. red

Bezplatné wifi pripojenie bude možné v takmer polovici vozidiel MHD Cestovanie mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Bratislave by malo byť opäť o čosi komfortnejšie. Dopomôcť má k tomu rozširovanie bezplatného wifi pripojenia, ktoré by malo byť v 266 vozidlách, čo predstavuje takmer polovicu vozového parku. Na pondelkovom brífingu o tom informoval primátor mesta Ivo Nesrovnal a Marián Áč, riaditeľ úseku generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava (DPB). „Bratislavčania budú môcť čas cestovania využiť nielen na obdivovanie mesta alebo svojich spolucestujúcich, ale aj na to, na čo internet človek potrebuje. To znamená, na vybavenie si pošty, platobných príkazov, resp. získanie informácií,“ skonštatoval Nesrovnal. Tento krok považuje za veľmi cennú službu verejnosti, pričom takýmto

počtom vozidiel s wifi pripojením predbehla Bratislava mestá, ako Viedeň, Praha či Budapešť. Bezplatné wifi pripojenie testoval dopravný podnik doteraz v 48 autobusoch. „Záujem bol naozaj veľký. V priemere sme mali okolo 390.000 prihlásení za mesiac,“ priblížil Áč. Aktuálne sa zavádza do 50 autobusov a do 60 nových električiek. Zároveň dodávka 90 nových autobusov a 18 nových elektrobusov už je vybavených wifi pripojením. Všetky vozidlá sú označené piktogramom. Internet je vysokorýchlostný, dátovo a časovo neobmedzený. Rozširovanie bezplatného internetového pripojenia do ďalších vozidiel je jedným z krokov v rámci prípravy Bratislavy ako smart city. Koncept projektu už hlavné mesto predstavi-

lo odbornej verejnosti, vyjadrovať sa k nemu bude môcť aj verejnosť i mestskí poslanci. V tejto súvislosti primátor poukazuje zároveň na používanie platobných kariet ako nosičov cestovného lístka, geografický informačný systém (GIS) s informáciami o tom, čo je v kompetencii hlavného mesta a čo nie, rozširovanie elektronizácie služieb poskytovaných mestom či plány na zriadenie integrovaného obslužného miesta, napr. na vybavenie výpisu z registra trestov, obchodného registra alebo katastra nehnuteľností na jednom mieste na bratislavskom magistráte. (tasr)

Pre zníženie financií pre Cultus Ružinov je v hre viacero scenárov Zatvorenie spoločenského domu, obmedzenie aktivít a zníženie počtu podujatí, zastavenie rekonštrukcií či spoplatnenie niektorých služieb – aj také sú možné scenáre, ku ktorým by mohlo pristúpiť vedenie miestnej spoločnosti Cultus Ružinov. Reaguje tak na rozhodnutie ružinovských poslancov z posledného rokovania, ktorí v rámci schvaľovania rozpočtu presunuli 250.000 eur z kultúry, resp. z prevádzkových nákladov a vybraných kultúrno-vzdelávacích výkonov tejto spoločnosti do sociálnej oblasti. „Spoločnosť nebude vedieť splácať svoje záväzky voči zamestnancom, dodávateľom, úradom,“ uviedla pre TASR riaditeľka spoločnosti Andrea Kozáková. Pripustila, že na kultúrne podujatia ponechali poslanci 165.000 eur, z tejto položky sa ale uhrádzajú priame náklady na podujatia, ako pódium, elektrina, zvuková a svetelná technika, marketing či honoráre. Peniaze nemôžu byť použité na pokrytie nákladov na kúrenie, prevádzku či mzdy amestnancov. „Hrozí zatvorenie Spoločenského domu Prie-

voz, kde napríklad pôsobia Detský folklórny súbor Trávniček, Folklórny súbor Lipa, seniorské centrum, chránené dielne, kde sa robia komunitné podujatia,“ priblížila Kozáková. Taktiež upozorňuje, že na základe Zmluvy o komplexnom nájme sú povinní dávať priestory zadarmo školám, škôlkam, seniorským centrám, knižnici, folklórnym či umeleckým spolkom. „Budeme musieť obmedziť ich aktivity u nás a spoplatniť im všetky služby,“ doplnila Kozáková s tým, že komerčne sa spoplatnia pravdepodobne aj podujatia neziskových a občianskych združení. Návrh už predtým nenašiel pochopenie medzi viacerými obyvateľmi, ktorí v minulosti spísali petíciu a snažili sa upozorniť, že takýto krok môže byť likvidačný. Podobný názor vyjadril aj starosta Dušan Pekár, podľa ktorého ak sa zoberie z prevádzky štvrť milióna, tak to nezostane bez odozvy. Jednotní však neboli ani poslanci. Kým jedným sa návrh nepáčil, iní tvrdili, že spoločnosť si môže na svoju prevádzku zarobiť aj rôznymi efektívnymi

opatreniami, pričom i tak dostáva od mestskej časti dostatočnú finančnú pomoc. Na otázku, či je reálne vykryť takýmto spôsobom náklady, si nie je riaditeľka spoločnosti až taká istá. Ako podotkla, nájmy sa v minulom roku síce zvýšili, no nájomcovia ich častokrát žiadajú o zníženie nájomného pre zatekanie strechy či vytopenie, keďže ide o staršie budovy žiadajúce opravy. „Na realitnom trhu je mnoho priestorov na prenájom, konkurencia v Ružinove je veľká a nemáme priestor na ďalšie zvyšovanie cien,“ doplnila Kozáková. Spoločnosť preto bude pozorne sledovať finančný stav a v prípade, že to bude zákon vyžadovať, bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Spoločnosť Cultus Ružinov má v správe štyri budovy, a to DK Ružinov, SD Prievoz, SD Nivy a SD Trávniky. Organizuje približne 50 podujatí ročne a spoluorganizuje ďalšie. Podporuje žánre od kultúry cez umenie, kino, divadlo, hudbu až po šport, a to pre všetky vekové kategórie. (tasr)

V Ružinove sa začína jarné upratovanie V bratislavskom Ružinove sa počas víkendu (10. 3.-11. 3.) začína jarné upratovanie. Počas najbližších troch sobôt pristaví mestská časť na sídliská veľkokapacitné kontajnery, kde sa budú môcť obyvatelia opäť bezplatne zbaviť objemného odpadu, a to v čase od 9.00 do 17.00 h. „Je to príležitosť, ako sa môžu priamo na sídlisku, jednoducho a bezplatne zbaviť starého nábytku či iného veľkého odpadu, ktorý im doma zavadzia a nepatrí do klasických kontajnerov na zmiešaný odpad,“ skonštatoval ružinovský starosta Dušan Pekár. Jarné upratovanie sa začína v sobotu 10. marca na Ostredkoch, Štrkovci a na Trnávke. Následne v sobotu 17. marca sa budú môcť odpadu zbaviť

obyvatelia z Prievozu, Pošne a Trávnikov. Upratovanie sa ukončí v sobotu 24. marca, a to v Starom Ružinove, Ružovej doline a na Nivách. Presný harmonogram a miesta, kde budú veľkokapacitné kontajnery umiestnené, sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.ruzinov.sk. Samospráva na nej obyvateľov informuje aj o ďalších akciách zameraných na zbavovanie sa rôzneho odpadu. Pripomína, že zbaviť sa nepotrebných elektrospotrebičov budú mať možnosť Ružinovčania aj v sobotu 17. marca. Prihlásiť sa však musia do stredy 14. marca, a to buď elektronicky na e-mailovú adresu zber@ruzinov. sk alebo telefonicky na číslo 02/48 28 44 54. V deň odvozu je potrebné do 8.00 h vylo-

BA 18-10 STRANA - 12

žiť elektroodpad do vchodu bytového domu alebo za bránu rodinného domu a zároveň zabezpečiť vstup do týchto priestorov. To znamená, že nenechávať elektroodpad v bytoch, pivniciach či na povalách. Mestská časť zároveň upozorňuje, aby Ružinovčania nenechávali elektroodpad voľne na ulici. Neoprávnení zberači by ho mohli neodborne rozobrať a časti odpadu by mohli skončiť na čiernej skládke. Nepotrebný elektroodpad z ružinovských domácností sa bezplatne zbiera dvakrát ročne. Takto vyzbierané spotrebiče nekončia na skládkach, ale putujú na ekologickú recykláciu. (tasr)


tip na výlet

Keď jar, tak príroda

Botanická záhrada v Bratislave je vedecko - pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať A keď skorá jar, tak botanické a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovnovzdezáhrady a arboretá. Máme ich lávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať na Slovensku dostatok na to, odborné informácie širokej verejnosti. V botanickej záhrade nájaby sme kvôli návšteve nie- deme vápencové aj čadičové skalky, vresovisko, rozárium, letničktorého z nich nemuseli pre- kové a trvalkové záhony, jazierka s množstvom vodných rastlín cestovať celú republiku. Tieto a mnoho drevín okrasných ako listom tak i kvetom. oázy jarnej krásy a pokoja sú Botanická záhrada pri SPU v Nitre je vedecko-pedagogické praideálnym miestom pre rodiny covisko, založené 1. 1. 1982. a rozprestiera sa na ploche 21,2 ha. na jarných potulkách. Okrem tropických a subtropických druhov sú v záhrade zastú-

pené rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín. Na mieste areálu Arboréta v Mlyňanoch kedysi rástol len cer, hrab a agát Dnes je unikátnou expozíciou rastlín a drevín prakticky z celej Európy. Arborétum Borová hora zas ako vedecko-pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene prispieva k záchrane a zachovaniu širokej biologickej diverzity drevín Slovenska nevyčísliteľnej hodnoty. Výrazom uznania vysokej hodnoty zbierok bolo vyhlásenie Arboréta Borová hora v roku 1981 za chránený areál. Jednoducho, krása prírody je všade okolo nás, netreba váhať! red

Vtip: „Kámoško, tá moja svokra je ako denná tlač!“ „Tiež má o všetkom prehľad?“ „Ale, čo by! Tiež k nám chodí denne!“ I. Zangwill: „Vezmite mi nádej, že môžem zmeniť budúcnosť a doženiete ma do šialenstva.“

13

Možno je to tak Epigramy Evy Jarábkovej Poetka, humoristka a bývalá učiteľka Eva reaguje svojimi epigramami na to, čo hýbe Slovenskom a ľuďmi. Stručne, jasne a  najmä - s  povinnou dávkou humoru.

Bez viny Nad mŕtvym pacientom sa nik tak nevinne netvári, ako zle platení ošetrujúci lekári.

Potrebujete rozniesś letáky? My to za vás vybavíme

Soľ nad zlato

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Pod zemou bola dobrá milióny rokov, ba ešte trochu nadsaď, a v obchode má záruka len do 2020.

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

Veľké zimné zľavy Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkovéé

GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

32-0045

02/ 44 63 76 45, bratislavsko@regionpress.sk

MDŽ Až vtedy ocenil manželkine cnosti, keď celý rok robil ženu v domácnosti.

HĽADÁTE PRÁCU V PRÍJEMNOM PROSTREDÍ A PRIATEĽSKOM KOLEKTÍVE?

Uhol pohľadu Keď sa na to pozerám z finančné uhla, neviem či je výhodnejší drahý liek, alebo truhla.

Náplň práce: · obsluha dielov z ocele a hliníka · kontrola hotových výrobkov · vkladanie a výber dielov na palety

Na očnom Hneď pri dverách test si spravme. Neprečítaš ordinačné? No tak to si tu správne.

13. plat a príplatky nad rámec zákona Mzda po zaučení 970 € TPP do kmeňa Príspevky na dochádzanie Zamestnanecké benefity jana.kravecova@hofmann-personal.sk maria.sendecka@hofmann-personal.sk

BA 18-10 STRANA - 13

02 - 0043

0911 672 700 0911 671 700


cykloturistika

ZabezpeÄ?ujem pre ďŹ rmy a podnikateÄžov:

  

  

BRIGĂ DA V BA IHNEÄŽ

0908 979 518

  

hÄžadĂĄme kolportĂŠrov

- vykladanie balĂ­kov 4,10â‚Ź/hod len muĹži - pomocnĂŠ prĂĄce v tlaÄ?iarni 3,60â‚Ź/hod muĹži + Ĺženy KuriĂŠrov do BA na ĹživnosĹĽ, plat od 1200â‚Ź

• GraďŹ ckĂŠ nĂĄvrhy (vizitky, letĂĄky, Ä?asopisy) •TlaÄ? + distribĂşcia (letĂĄkov do byt. schr. v BA) • TlaÄ? kvalitnĂ˝ch vizitiek 1000ks/ 33 â‚Ź bez DPH • zabezpeÄ?ovanie banerov •BalĂ­kovĂŠ rieĹĄenia webstrĂĄnok

na roznos novĂ­n poÄ?as vĂ­kendov pre Rusovce, Jarovce, HorskĂ˝ Park a LamaÄ? Volajte 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30

BEZ UBYTOVANIA.

Nà STUP MOŽN� IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

prijmeme pomocnĂş silu do kuchyne ÿÞýĹ?úðýŭĂżĂťĂ°Äƒ 700â‚Ź Miesto vĂ˝konu prĂĄce Dulovo nĂĄmestie

prĂ­jme do pracovnĂŠho pomeru

ÚDRŽBà RA

vodoinĹĄtalatĂŠra/elektrikĂĄra

NĂ PLŇ PRĂ CE: - oprava technologickĂ˝ch zariadenĂ­ fariem - opravy stavieb a budov, inĂ˝ch strojov a zariadenĂ­ - umĂ˝vanie hĂĄl a technolĂłgiĂ­ na farmĂĄch - Ä?alĹĄie prĂĄce podÄža pokynov nadriadenĂŠho POĹ˝IADAVKY: - zĂĄkladnĂŠ vzdelanie - ochota pracovaĹĽ, flexibilita PONĂšKAME: - prĂĄca v prosperujĂşcej spoloÄ?nosti - prĂ­del hydiny a vajec za vĂ˝hodnĂŠ zamestnaneckĂŠ ceny - vĂ˝hodnĂŠ platovĂŠ podmienky - odmeny za neabsenciu - vernostnĂŠ odmeny - prĂ­spevok na stravovanie TERMĂ?N NĂ STUPU DO PRĂ CE: ihneÄ? PRACOVNO - PRĂ VNY VZŤAH: hlavnĂ˝ pracovnĂ˝ pomer PLATOVÉ PODMIENKY: dohodou

NĂĄplĹˆ prĂĄce: • oprava strojov a technologickĂ˝ch zariadenĂ­ fariem • opravy stavieb a budov, inĂ˝ch strojov a zariadenĂ­ • ĂşdrĹžba prevĂĄdzkovĂ˝ch zariadenĂ­ v chove a odchove hydiny • umĂ˝vanie hĂĄl a technolĂłgiĂ­ na farmĂĄch • elektrikĂĄrske a inĹĄtalatĂŠrske prĂĄce PoĹžiadavky: • vyuÄ?enie v odbore inĹĄtalatĂŠr alebo samostatnĂ˝ elektrikĂĄr • ochota pracovaĹĽ, flexibilita PonĂşkame: • prĂ­del hydiny a vajec za vĂ˝hodnĂŠ zamestnaneckĂŠ ceny • vĂ˝hodnĂŠ platovĂŠ podmienky • kvartĂĄlne odmeny za neabsenciu • vernostnĂŠ odmeny • prĂ­spevok na stravovanie TermĂ­n nĂĄstupu do prĂĄce: ihneÄ? Pracovno - prĂĄvny vzĹĽah: hlavnĂ˝ pracovnĂ˝ pomer PlatovĂŠ podmienky: dohodou

Kontakt pre zĂĄujemcov: telefĂłn: 0902 946 148 e-mail: studencova@machhydina.sk

34-0015-2

prĂ­jme do pracovnĂŠho pomeru

ÚDRŽBà RA -

Kontakt pre zĂĄujemcov: telefĂłn: 0902 946 148 e-mail: studencova@machhydina.sk

PrĂ­jmeme spoÄžahlivĂŠ panie na upratovanie kancelĂĄrskych priestorov od 17 hod. do 20 hod.

Kontakt: 0905 758 469 0915 948 417

94-0025

W`[_XW_YYZÚÞùĂąĂ´Ă°ĂąĂžÄ„ÄƒÄ‚Ăş ĆĆĆĂąĂ´Ă°ĂąĂžÄ„ÄƒÄ‚Ăş

PRIJMEME

vodiÄ?a sk. C rozvoz po zĂĄpadnom Slovensku parkovanie a naklĂĄdka v Lozorne mzda: 50 â‚Ź/deĹˆ v Ä?istom

0905 401 532 0905 245 918

24-0051

V sĂşvislosti s rozĹĄĂ­renĂ­m vĂ˝roby, spoloÄ?nosĹĽ s dlhoroÄ?nou tradĂ­ciou

hÄžadĂĄ

HÄ˝ADĂ ME PANI NA RANNÉ ALEBO VEÄŒERNÉ UPRATOVANIE V CENTRE MESTA.

VĂ˝robnĂ˝ pracovnĂ­k/pracovnĂ­Ä?ka MesaÄ?nĂĄ mzda: dohodou, moĹžnosĹĽ profesnĂŠho rastu! Aj bez praxe! NĂĄstup IhneÄ?! Miesto vĂ˝konu prĂĄce: BA-PetrĹžalka PrĂĄca v Ä?istom prostredĂ­. DobrĂĄ dopravnĂĄ dostupnosĹĽ.

BliŞťie informĂĄcie v pracovnĂ˝ch dĹˆoch od 9,00 do 15,00 hod.

Tel. kontakt: 0911 151 992

Svoje Ĺživotopisy posielajte na: miroslava.ligova @vmzinc.com tel. Ä?Ă­slo: 02/48 20 90 39, volaĹĽ od 10.00 - 11.30 h.

BA 18-10 STRANA - 14

02-29-1

Je najlepĹĄĂ­ Ä?as zaÄ?aĹĽ prĂ­pravu na cyklistickĂŠ vĂ˝lety. Opravy, ĂşdrĹžbu, vĂ˝bavu a podobnĂŠ zĂĄleĹžitosti sme uĹž prebrali, venujme sa vĂ˝beru obleÄ?enia. Neraz nĂĄm cyklisti pripadajĂş ako postaviÄ?ky z vesmĂ­ru, prĂ­padne navodia Ăşsmev v tvĂĄri. Nielen tĂ˝m, ako pestro pĂ´sobĂ­ ich obleÄ?enie, ale aj tĂ˝m, Ä?o vlastne na sebe majĂş. LenĹže – je to nanajvýť ĂşÄ?elnĂ˝ a opodstatnenĂ˝ vĂ˝ber. UĹž aj rekreaÄ?nĂ­ ĹĄportovci pouŞívajĂş dĂĄmske alebo pĂĄnske ĹĄportovĂŠ dresy z materiĂĄlov, ktorĂŠ dokĂĄĹžu odvĂĄdzaĹĽ pot z tela tak, aby citlivĂŠ partie netrpeli pocitom chladu a sĂşÄ?asne neobmedzovali pohyblivosĹĽ. SĂşÄ?asnĂŠ modernĂŠ ĹĄportovĂŠ dresy sĂş v zaujĂ­mavĂ˝ch farebnĂ˝ch kombinĂĄciĂĄch, ktorĂŠ sa pĂĄÄ?ia nielen ĹĄportovcom, ale aj priateÄžkĂĄm a manĹželkĂĄm. PestrosĹĽ a jej miera je dĂ´leĹžitĂ˝m prvkom bezpeÄ?nosti cyklistu. KanĂĄrika na vozovke zbadĂĄte skĂ´r ako naprĂ­klad slona, aj keÄ?, moĹžno vĂĄm to prĂ­de ako prirovnanie, pritiahnutĂŠ mierne za vlasy. MoĹžno druhĂŠ v poradĂ­ dĂ´leĹžitosti sĂş tepelnoizolaÄ?nĂŠ vlastnosti odevu. BicyklovaĹĽ sa dĂĄ aj v dŞínsoch, tielku a „nejakej“ vetrovke. LenĹže prĂĄve na konci zimy a zaÄ?iatku jari je takĂ˝to prĂ­stup veÄžmi riskantnĂ˝ z pohÄžadu ohrozenia vlastnĂŠho zdravia. NajskĂ´r sa musĂ­me zorientovaĹĽ v tom, akĂĄ teplota je vlastne vonku a akĂĄ sa predpokladĂĄ poÄ?as najbliŞťích hodĂ­n. NestaÄ?Ă­ iba pohÄžad z okna a konĹĄtatovanie Ĺže veÄ? predsa svieti slnko. ÄŒiĹže obliekame sa podÄža vonkajĹĄej teploty, nameranej v tieni. ObleÄ?enie treba nakĂşpiĹĽ v ĹĄpecializovanĂ˝ch predajniach, pri nĂĄkupe musĂ­ maĹĽ hlavnĂŠ slovo ich odbornĂ­k. Nie je to totiĹž jednoduchĂŠ. Odev cyklistu musĂ­ chrĂĄniĹĽ, vetraĹĽ, osvieĹžovaĹĽ a zĂĄroveĹˆ nezaĹĽaĹžovaĹĽ Ä?i dokonca nejak obmedzovaĹĽ. Ĺ peciĂĄlne textĂ­lie si musia poradiĹĽ s potom zvnĂştra, ale aj s jemnĂ˝m mrholenĂ­m zvonka. NemoĹžno zabudnúż ani na jazdnĂ˝ komfort. To uĹž sa tĂ˝ka rĂ´znych vypchĂĄvok, zmäkÄ?ovadiel a inĂ˝ch vychytĂĄvok na intĂ­mnych miestach, ktorĂŠ zabraĹˆujĂş neprĂ­jemnĂ˝m pocitom poÄ?as jazdy a po nej. NuĹž a eĹĄte doplnky. NaprĂ­klad rukaviÄ?ky naozaj nie sĂş iba mĂłdna zĂĄleĹžitosĹĽ. To vĂĄm vĹĄak v predajni uĹž vysvetlia odred bornĂ­ci.

 

EĹĄte pred sezĂłnou

  

32-0014

1 7 9 3 6 1 6 9 2 5 3

Okrem väÄ?ĹĄĂ­ch a znĂĄmych organizĂĄciĂ­ je projekt #PomĂĄhameÄŽalej ideĂĄlnou prĂ­leĹžitosĹĽou zĂ­skaĹĽ ďŹ nanÄ?nĂŠ prostriedky aj pre tie menĹĄie organizĂĄcie. VerejnosĹĽ mĂ´Ĺže nominovaĹĽ lokĂĄlne pĂ´sobiace subjekty naprieÄ? celĂ˝m Slovenskom, v Ä?om zĂĄroveĹˆ tkvie druhĂŠ posolstvo projektu – vtiahnuĹĽ verejnosĹĽ do diania a priblĂ­ĹžiĹĽ jej tak problematiku dobroÄ?innosti, dobrovoÄžnĂ­ctva. Video-nominĂĄcie osobnostĂ­ ako aj podrobnĂŠ pravidlĂĄ a kritĂŠriĂĄ nominĂĄciĂ­ nĂĄjdete na oďŹ ciĂĄlnej strĂĄnke projektu www.nadacia-volkswagen.sk a novej facebookovej strĂĄnke NadĂĄcie red Volkswagen Slovakia.

51-0005

1 3 8

va. V sĂşÄ?asnosti v Bratislave realizuje uĹž tri samostatnĂŠ projekty. V poslednej dobe v mĂŠdiĂĄch rezonuje iniciatĂ­va VolĂĄme SOS s aplikĂĄciou Vagus SOS. AplikĂĄcia bola vytvorenĂĄ s cieÄžom Zvýťenie povedomia o prĂĄci umoĹžniĹĽ obyvateÄžom hlavnĂŠho mestasprostredkovaĹĽ pomoc neziskovĂ˝ch organizĂĄciĂ­ na ÄžuÄ?om bez domova. O grant NadĂĄcie Volkswagen Slovakia sa Slovensku je jedinou moĹž- zdruĹženie uchĂĄdza s projektom Streetwork, ktorĂ˝ je hlavne nou cestou, ako podporiĹĽ ich zameranĂ˝ na zĂĄchranu ÄžudskĂ˝ch Ĺživotov ÄžudĂ­ ĹžijĂşcich na ulici. aktivity. NaprĂ­klad ObÄ?ianske „Projekt Streetwork mĂĄ obrovskĂ˝ vĂ˝znam v rieĹĄenĂ­ problezdruĹženie Vagus od roku matiky ÄžudĂ­ bez domova na ĂşzemĂ­ Bratislavy. Jednak pomĂĄha 2011 vytvĂĄra novĂŠ a inovatĂ­v- zachraĹˆovaĹĽ ÄžudskĂŠ Ĺživoty poÄ?as zimnĂ˝ch mesiacov a zĂĄroveĹˆ ne sluĹžby pre ÄžudĂ­ bez domo- prepĂĄja ÄžudĂ­ bez domova s existujĂşcimi kamennĂ˝mi sluĹžbami.

02-0041

7 9 5 6 2 5

7

Spoznajte prĂĄcu neziskoviek

charita

32-0021

6

5

51-0005

2


svet knihy

NenĂĄvistnĂŠ prejavy a extrĂŠmizmus

Kde sĂş hranice medzi slobodou slova a nenĂĄvistnĂ˝mi prejavmi? K vyjasneniu tejto otĂĄzky sa snaŞí prispieĹĽ na internete voÄžne prĂ­stupnĂĄ publikĂĄcia „NenĂĄvistnĂŠ prejavy a extrĂŠmizmus v Sloboda prejavu je jednĂ˝m zo rozhodnutiach EurĂłpskeho sĂşdu pre ÄžudskĂŠ prĂĄva“. Je urÄ?enĂĄ zĂĄkladnĂ˝ch pilierov demok- najmä sudcom, prokurĂĄtorom a policajtom, ktorĂ­ rieĹĄia extrĂŠracie. Na slobodu prejavu sa mistickĂŠ trestnĂŠ Ä?iny. VĂ´bec vĹĄak neublĂ­Ĺži nikomu, kto sa tĂŠmou vĹĄak dnes veÄžmi Ä?asto odvo- vĂĄĹžne zaoberĂĄ a kto chce napomĂ´cĹĽ, aby takĂŠto javy civilizovalĂĄvajĂş aj extrĂŠmisti, ktorĂ­ ĹĄĂ­ria nĂĄ spoloÄ?nosĹĽ eliminovala. nĂĄrodnostnĂş a nĂĄboĹženskĂş Rozhodnutia EurĂłpskeho sĂşdu pre ÄžudskĂŠ prĂĄva sĂş totiĹž zĂĄväznenĂĄvisĹĽ alebo obhajujĂş tota- nĂŠ aj pre slovenskĂŠ orgĂĄny verejnej moci, no doteraz u nĂĄs neexistoval Ĺžiadny odbornĂ˝ materiĂĄl, ktorĂ˝ by sa tejto tĂŠme venoval. litnĂŠ ideolĂłgie.

Autorom je Peter Wiling. CieÄžom publikĂĄcie je vyjasnenie toho, kde sĂş hranice medzi slobodou prejavu a legitĂ­mnou diskusiou o spoloÄ?enskĂ˝ch otĂĄzkach a medzi neprĂ­pustnĂ˝m ĹĄĂ­renĂ­m nenĂĄvistnĂ˝ch a extrĂŠmistickĂ˝ch prejavov. PublikĂĄcia prinĂĄĹĄa prehÄžad vybranĂ˝ch rozhodnutĂ­ EurĂłpskeho sĂşdu pre ÄžudskĂŠ prĂĄva a bĂ˝valej EurĂłpskej komisie pre ÄžudskĂŠ prĂĄva tĂ˝kajĂşcich sa nenĂĄvistnĂ˝ch prejavov a extrĂŠmizmu. CelĂş publikĂĄciu nĂĄjdete na strĂĄnke https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/01/nenavistne-prejavy-a-extremizmusred -via-iuris-2017.pdf

Vtip: Dedko sa rozhodol schudnúż a zaÄ?al cviÄ?iĹĽ. UpaĹžiĹĽ, pripaĹžiĹĽ, upaĹžiĹĽ. Po pol hodine sa ho babiÄ?ka pĂ˝ta: „Tak Ä?o, koÄžko si uĹž zhodil?â€? „Dve vĂĄzy.“ A. Hailey: „KeÄ? jedinĂŠ, Ä?o Ä?loveku zostalo, sĂş spomienky, je mĂşdre ich vychutnaĹĽ.“

15

kultĂşra Ivan BroŞík PoÄ?ĂşvanosĹĽ slovenskĂ˝ch rĂĄdiĂ­

PRACUJ S NAMI!

NajpoÄ?ĂşvanejĹĄie rozhlasovĂŠ stanice v slovenskom ĂŠteri sĂş aj naÄ?alej RĂĄdio Expres, RĂĄdio Slovensko a Fun rĂĄdio. VyplĂ˝va to z najnovĹĄieho prieskumu spoloÄ?nosti Median SK, ktorĂ˝ mapoval zĂĄver roku 2017 a zaÄ?iatok roku 2018 (XI. aĹž XII. etapa 2017, I. etapa 2018). VĂ˝sledky na prvĂ˝ch troch prieÄ?kach sa oproti predoĹĄlĂŠmu prieskumu Radioprojekt takmer nezmenili. RĂĄdio Expres za poslednĂ˝ týŞdeĹˆ poÄ?Ăşvalo 34,5 percenta respondentov, rĂĄdio Slovensko 28,7 percenta. Tretie Fun rĂĄdio si naladilo 24,5 percenta posluchĂĄÄ?ov. Poradie sa vĹĄak vymenilo na treĹĽom a ĹĄtvrtom mieste. RĂĄdio Europa 2 si polepĹĄilo takmer o jedno percento na 15,8 percenta a tesne tak predbehlo RĂĄdio JemnĂŠ so ziskom 15,6 percenta. Za nimi sĂş RĂĄdio Vlna (13,4 percenta) a RĂĄdio Regina (12,1 percenta). RozhlasovĂĄ sieĹĽ Radio Services v tomto prieskume predbehla verejnoprĂĄvny RTVS. Dosiahla sĂşhrnnĂş poÄ?ĂşvanosĹĽ 40 percent, kĂ˝m ĹĄesĹĽ okruhov RTVS poÄ?Ăşvalo 39,8 percenta posluchĂĄÄ?ov. RozhlasovĂŠ stanice skupiny Fun media Group majĂş poÄ?ĂşvanosĹĽ 31,5 percenta. NajväÄ?ĹĄĂ­ podiel na trhu mĂĄ RĂĄdio Expres (22,9 percenta), pred RĂĄdiom Slovensko (21,8 percenta) a Fun rĂĄdiom (12,5 percenta). Ĺ tvrtĂ˝ najväÄ?ĹĄĂ­ trhovĂ˝ podiel zĂ­skalo RĂĄdio Regina (7,3 percenta), nasledujĂş RĂĄdio JemnĂŠ (7,5 percenta), RĂĄdio Europa 2 (7,5 percenta) a RĂĄdio Vlna (6,9 percenta). OstatnĂŠ rozhlasovĂŠ stanice mali 13,5-percentnĂ˝ podiel na trhu. NajnovĹĄĂ­ prieskum Radioprojekt uskutoÄ?nila agentĂşra od 16. oktĂłbra do 17. decembra 2017 a od 8. januĂĄra do 4. februĂĄra na vzorke 3314 respondentov. CelkovĂĄ poÄ?ĂşvanosĹĽ slovenskĂ˝ch rĂĄdiĂ­ je podÄža Lindy Kleinertovej zo spoloÄ?nosti Median SK na Ăşrovni 88,4 percenta. ZnamenĂĄ to, Ĺže kaĹždĂ˝ deĹˆ poÄ?ĂşvajĂş rĂĄdio takmer tri miliĂłny ÄžudĂ­, v priemere si posluchĂĄÄ? zapne rĂĄdio na takmer na tri hodiny a desaĹĽ minĂşt. Zdroj: Prieskum Radioprojekt

  

KUCHĂ R OD 1 000 â‚Ź

 UBYTOVANIE

POTREBNĂ PRAX

NAVYĹ E PONĂšKAME: * NĂ STUPNĂ? BONUS: 1000 â‚Ź * 

 (POLIEVKA, HLAVNÉ

JEDLO, Ĺ ALĂ T, CHLIEB)

*    ZAMESTNANIA *   

*    + PRĂ?SPEVOK NA  

KONTAKTUJ NĂ S TELEFONICKY NA +421 901 902 313

ALEBO POĹ LI EMAIL NA  

 

BA 18-10 STRANA - 15

52-0012-9

   BRATISLAVA – DEV�NSKA NOVà VES


Ä?Ă­slo 10 / 9. marec 2018

ucelenĂŠ partieMURĂ ROV

 ICKĂ?CH DIELOV OTECHN ELEKTR   

do Belgicka

 Ĺ˝ivnosĹĽ (aktĂ­vna min. 2 mesiace) PrĂĄca na turnusy Prax, profesionĂĄlny prĂ­stup SpoÄžahlivosĹĽ PlatovĂŠ podmienky 3000 â‚Ź - 4000 â‚Ź/mes. Ubytovanie zabezpeÄ?enĂŠ a hradenĂŠ.

   

0918 395 458 +420 727 974 799

PodrobnejĹĄie informĂĄcie na tel. Ä?.:

VESELĂ? VEÄ˝KONOÄŒNĂ? POBYT V ORAVSKEJ HORĂ RNI 30. 3 – 2. 4. 2018 (4 dni/3 noci)

PRIJMEME PRACOVNĂ?KOV

 (PRĂ CA V ELEKTROVĂ?ROBE)

ÄŒAKĂ NA VĂ S VĂ?NIMOÄŒNE ÄŒISTĂ? VZDUCH, TICHÉ PROSTREDIE, ĂšSTRETOVĂ? PERSONĂ L, VĂ?BORNÉ JEDLO A NOVUÄŒIÄŒKĂ PRĂ?JAZDOVĂ CESTA!!!

ELEKTRIKĂ ROV 

108 â‚Ź

1 DOSPELĂ OSOBA/POBYT S POLPENZIOU

TPP - brigĂĄda 

! 85_0

0905 867 172 0917 650 018

85_0161

! "#$%!

87-0044

0917 860 693

alebo e-mailom: zucomsro@gmail.com

60 â‚Ź

1 DIEŤA DO 12 ROKOV V IZBE/POBYT S DETSKOU POLPENZIOU

POBYTY S DOTà CIOU PRE NEPRACUJÚCICH DÔCHODCOV UŽ V PONUKE

!

ORAVSKĂ HORĂ REŇ: OravskĂ˝ PodzĂĄmok Ä?. 396 HruĹĄtĂ­n - lokalita ZĂĄbava. REZERVĂ CIE: 0918 591 942

www.oravskahoraren.sk

27-0069

P

R

IJ

M

E

M

E

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

Raieisen banka: Tatra banka, a. s., odťtepný zåvod Raieisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK Mà LO!

1000 â‚Ź

MÔŽETE MAŤ AJ VY

PÔŽIÄŒKA

LEN ZA

15 â‚Ź MESAÄŒNE

, bez poplatkov , mĂĄme pre vĂĄs pĂ´ĹžiÄ?ky aĹž do výťky 30 000 â‚Ź

ZASTAVTE SA EĹ TE DNES V POBOÄŒKE VO VAĹ OM MESTE Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach na www.raieisen.sk/1000za15 PrĂ­klad vĂ˝poÄ?tu roÄ?nej percentuĂĄlnej miery nĂĄkladov (RPMN): výťka pĂ´ĹžiÄ?ky: 1 000 â‚Ź, mesaÄ?nĂĄ splĂĄtka: 15 â‚Ź, poplatok za poskytnutie: 0 â‚Ź, poÄ?et splĂĄtok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Ĺ tandardnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te: 1 440 â‚Ź.  02-0040

Infolinka: 0850 850 555 | www.raieisen.sk

BA 18-10 STRANA - 16

Bratislavsko 18-10  
Bratislavsko 18-10  

Bratislavsko 18-10

Advertisement