Page 1

BRATISLAVČANKA

8. 10. – 11. 11. 2012

9/2012

8SMEROVKY

0,50 €

VESELÉMINI

1 Človeku prisúdia dokonalosť ... (tajnička).

   . BALZÁM – BAOBAB – CORSA – DOLINA – GLOSA – IKONY – KAKTUS – KARTY KLÍMA – KOLOTOČ – KOŽKA – LOPATA – MAŽIAR – MOTORKA – MOŽNOSŤ – NÁLEV NORMA – PARČÍK – PASTA – PÍSMO – POKLAD – POLOHA – PONOSA – PRAŽAN RAKVA – RIADOK – SVETY – ŠKOLA – TONIK – VÝPADOK – ZMÄTOK


Ako posielať odpovede na otázky? 1) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom na adresu Redima, s.r.o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava.

2)

Cez web www.bratislavcanka.sk kliknite na text „Pošlite nám odpovede ku krížovkám“ a vyplňte formulár podľa predlohy.

Súťažné otázkyV ktorej osemsmerovke (napíšte nám jej číslo) vylúštite slovo:

1. ZATVORIŤ 2. NIEČO 3. ČUDNÝ

VESELÉ

8 SMEROVKY VESELÉ MINI8SMEROVKY 5/2012 9/2012 3/2012

MINI

KUPÓN KUPÓN

ODPOVED E POSIELA JTE DO 21. NO VEMBRA

2012

1. cena: 100,- € 2. cena: 66,- € 3. cena: 33,- € 4. – 6. cena: 16,- € 7. – 9. cena: 10,- € 10. – 15. cena: kozmetický balíček 16. – 20. cena: Kniha Krimi príbehy (nielen) zo súdnej siene

Veselé miniosemsmerovky Priateľka a Bratislavčanka • číslo 9 • ročník 9 • ISSN 1336-6211 • Ev. č. 3033/09 • Vydavateľ: Redima, s. r. o. • Generálny riaditeľ: Ing. Jerzy Frajberg, CSc. • Riaditeľ vydavateľstva: Ing. Zdenko Výbošťok • Tel: 0905 401 409 • Prevádzkový riaditeľ: Ing. Juraj Frajberg • Adresa redakcie: Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava • Tel.: 02/526 319 91, fax: 02/ 526 319 93 • e-mail: bratislavcanka@bratislavcanka.sk • Šéfredaktorka: Ing. Natália Výbošťoková • DTP: Marek Heinfarth • Tlač: Merkantil, s. r. o. • Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. • Predplatné: L. K. Permanent, s. r. o., Jana Sadloňová, tel.: 02/444 537 11, fax: 02/443 733 11 • Cena: 0,50 € • Autori osemsmeroviek: BIGOR, SANA, MILAN a ŠULO • Písomné podklady nie sú archivované. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a tým nie je zodpovedný za prípadné vzniknuté škody.


Viete čo je absolútna únava? Keď si človek v posteli od únavy už ani oči nevie ... (tajnička).

.

O K A I V A R

2

A N O L L E

U Č I T E Ľ Š N

K A P K O K I A B L V T K N A O A P L A A K A E I A T K S K A L A F O

Ú

N

Z Ž R O R L O Á

A A P Á B V E V A A L O R E L K

A

K A R T Y

V

R K A O

ČV I R TE SC I E SN I RL VH L I

A

A K R V A L Ť B

T Í N AB A K VA J I K A 3


Lev hovorí zvieratám v lese: – Kto skočí z tejto skaly, zaplatim mu milión eur! Potom zlezie zo skaly a čaká na odvažlivcov, keď zrazu zo skaly zletí veľky medveď. Bez zranenia sa postaví a lezie naspäť. Lev nachápavo krúti hlavou: – Počkaj. veď si vyhral ten milión! A medveď nahnevane odvrkne: – Čakaj, najprv zabijem toho, ... (tajnička)!

4


! M O P I C E P E Č O T O MK E R E A S A K L O B O B O R L

SV I P K K O T K S L O K N K A R A Z O A A R P J Á S A A T C

L

E B I B T B S A N E K O

T Č A A A

E L I D A O

N L Z R K A Ľ K R Í K Y

I T E E A S C E L R I

Č K T R L L N V I E Í F

A A B

3

O O L P I O T Í ČA A LK A K LE

V

5


6

ARTEFAKT BALET BOHATIER BREZA BRVNO CIMBAL DECKO ESTER HALUCINÁCIA – HANDRA – HERIBERT HORČIČNÉ ZRNO – HRMOT – IDIOT IKONA – ISKRA – JEDĽA – KAKAO KEFÍR – KOKOS – KÚKOĽA – KURIČ LASTÚRA – LEJAK – MEMOÁRE – MIESTA MIKROOBVOD – NÁDYCH – NAPRIEČ NÁREK – NASTÁVAJÚCI – NEBOAZEM NECHTY – OBCHOD – OKTÁN – POISTKA POKRIK – POZEMŠŤAN – PREBYTOK PRIOR – REÁLNA – REBELANT – RELIKVIA REŤAZ – RICHARD – RIZOTO – RYPÁK SÍRAN – SKLON – SKOKAN – SLOVAN

– Koľko stojí ten kôň? – Stotisíc. – Čo by ste povedali na polovicu? – Je mi ľúto, ... (tajnička).


7

STAROSTKA – STRMHLAV – ŠICHTA ŠIMON – TÁCKA – UBALD – ÚVAHA VODCA – VOĽBA – ŽABČA – ŽALUĎ

.

4


Bedminton patrí medzi najstaršie športy na svete - prvé doložené záznamy o tomto športe pochádzajú z 7. storočia, keď Číňania hrali hru zvanú Di-Ds-chian-Dsi. Na podobnom princípe ... (tajnička) ... operenej loptičky sa v Japonsku hrala hra Cibane a v Kórei sa bedmintonový predchodca nazýval Tiye-Kitcha-Ki. Mimo ázijský kontinent sa bedmintonu podobné hry hrali medzi Indiánmi Severnej, C Strednej a Južnej Ameriky a dokonca aj v stredo- Y N A T vekej Európe, kde však časom táto hra upadla P R Á H do zabudnutia. S P R Ch A I B A R A A S R K A A N V N A I B K

8

5 K A P K O A D L S L T E O B MM A B V R A A S T P S N O

Š

P

O

O A Í Y N Í I

K L S S A J O A E A

R

T

E A L K K O BA A A KO P M A L


Svetoznáme je pestovanie olejodárných ruží v Bulharsku, ktoré kryje 70 až 80% svetovej produkcie. Strediskom 120 km dlhého údolia je mesto Kazanlak. Na 1 kg oleja (silice) sa spotrebuje 3000 kg ružových plátov, čo je približne celková úroda z obdobia od polovice mája do polovice júna z 1 ha plantáže. Zbiera sa od svitania len do 10 hodín dopoludnia. Denný výkon jedného pracovníka je 15 až 20 kg ružových plátkov. Plochy ruží sú v súčasnej A dobe v Bulharsku dostatočné, problém je však sústre- O diť dostatok pracovníkov len na mesiac trvajúci zber. Čistý ružový olej je nepostrádateľnou súčasťou mno- R R hých svetových ... (tajnička). SÁ

.

6

S K L E ČK L E O L Y A

E O Č S F S K O L O K

KN I H A Č E A N O P O

E Í N L I M Š V N O V A

V R K K

VR K A T S E C

P A Y A A O L O T M I

L K L E D

Y A Č N L N N K V Á R E K

E

V E E Á E Í O

K R T A T K E O S

T

OK O U O MH Á K 9


Odpoveď iba cez web

Milí naši lúštitelia, ak nám pošlete znenie tajničky z osemsmerovky číslo 7 cez náš web www.bratislavcanka.sk (kliknite na text „Pošlite nám odpovede ku krížovkám“ a vyplňte formulár podľa predlohy), dostanete sa do žrebovania.

Každý desiaty dostane knižku RODINNÉ KRÍŽOVKY špeciál.

10

VM 9-2012 - TLAC_Část1  
VM 9-2012 - TLAC_Část1