Page 1

12. 11. – 16. 12. 2012


Zabavte sa a VYHRAJTE! do žrebovania o tieto ceny:

1. cena: 250 Eur 2. cena: 150 Eur 3. cena: 70 Eur 4.-5. cena: 50 Eur 6. cena: polročné predplatné časopisov: Výherné krížovky, Krimi osemsmerovky, Veselé osemsmerovky, Krížovky zo súdnej siene

7. cena: 15 Eur 8.-15. cena: darčekový balíček (poukážka) Žrebovanie prebehne 3. 1. 2013. Nezabudnite uviesť vašu poštovú adresu.

Ako posielať tajničky krížoviek? 1) Cez web www.bratislavcanka.sk Kliknite na text „Pošlite nám odpovede“ a vyplňte formulár podľa predlohy. Názov časopisu: Rodinné krížovky. Číslo vydania: 10/2012.

2) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom (z tejto strany) na adresu Redima s. r. o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava. Na korešpondenčný lístok napíšte vylúštenú tajničku a označte ju zodpovedajúcim číslom.

KU 10/201KRÍŽ PÓ 2 OVK N Y

pošlite nám tajničku z ktorejkoľvek krížovky a dostanete sa

RO DIN č. NÉ

Milí naši lúštitelia,


O 1

Autor: RINGO

očistil praním

Pomôcky: Edelen, Tiso

Keď vtáčka nechajú spievať asi ho lapajú. Tajnička.

1

Pomôcky: prvý slovenský live, prezident kapún

2

mužské meno (23. 2.)

rieka v Indonézii

kapustovitá zelenina

potopené lode otravné látky sorta hrozna Order of Merit

nečistota

krič, rev

sev. paroh. kopytník

druh antilopy

st. amer. maratónec

pokryje vrstvou stavebný dielec

polovica skupenstvo vody dokonči vitie

znoj meno Rolins

angl. muž. meno veľký stepný vták základná číslovka čistiaci prostriedok

dopichala šťava (maď.) Pomôcky: acht, lé, laka

olejnatá rastlina meno Pacina

vlastnil

1000 kg

skratka valuty

Letecké opravovne

Aralské jazero tlačová kancelária

vyhynutý kočovník

naživo (angl.)

tebe patriace

tropická živica

prebral sa

vykastrovaný kohút

4

osem (nem.)

obyvateľ Čiech Lit. a tlač. agentúra

potomok

mena Macaa

3

ploch. časť rastlín meno Kolínskej

v tejto chvíli zväčšovanie sa

očný lekár (hovor.)

osobné zámeno

poolamoval astát (zn.)

outside diameter tube

skr. telegr. Pomôcky: termínu Anal, priateľka YL


Autor: BIGOR

mrzutosť, nepríjemnnosť

pevná časť motora

ktorí (poetic.)

kód bývalej rakúskej meny

privádzal do omylu (krajovo)

hlboký ženský hlas

osobné zámeno

prehra v šachu nočné zdanie

malá hriadeľka

zn. pera na ozdobné písmo

3

O 2

tvrdo pracovala

amerícium (zn.) slovný súhlas český hokejista

2 tam, na to miesto

Pomôcka: Nedorost

španielska automobilka Org. tajnej armády

haluška, po česky deň, po maďarsky skr. pre nit ampér sekunda

český ľudový súhlas

nezahatávaj EČV Partizánskeho

vojenský útvar

poopadávala

ručne tkaný nástenný gobelín

nádhera (poeticky)

Aj keď je Mali jednou z najchudobnejších krajín sveta, má dlhú a bohatú minulosť ako časť veľkého afrického impéria. Prvým takýmto impériom bola Ghanská ríša, ktorá od 8. do 13. storočia kontrolovala trans-Saharské cesty karaván. Ghanská ríša padla po invázii Moslimských Almoravidov, ale čoskoro ich nahradilo Malské impérium Mandika. Mali zväčšilo tajnička počas 14. storočia, rozšírením takmer na celú západnú Afriku a kontrolou prakticky všetkých bohatých trans-Saharských zlatých obchodných ciest. V tomto čase sa veľké Malské mestá, Timbuktu a Djenne, stali legendárnym centrom bohatstva, vzdelania a kultúry. Malská kultúra netrvala dlho. V 15. storočí padli pod Songhai, ktorí založili ich vlastné hlavné mesto Gao. Songhai držali nadvládu do konca 16. storočia.

člen sekty naháčov

stvrdil oceľ za tepla

ampér závit ruský súhlas kurzová stávka balík (zastar.) mne patriaca člen rodiny plť, po česky

EČV Rimavskej Soboty

pootváral

1 hmotnosť obalu

V

stará čínska flauta arabský člen

5


Symbolom moci a roz3 kvetu nemeckých hanzovných miest sa stal nový typ obchodnej lode – Koga. Ako hlavný dopravný prostriedok hanzy sa používala predovšetkým v 13. a 14. storočí. Široká, na prvý tajnička bola vybavená jedným sťažňom a mala nosnosť zhruba osemdesiat až dvesto ton. V pätnástom storočí dopravovali hanzoví obchodníci tovar väčšinou už v novšom, trochu upravenom type lode. Tento tzv. holky (alebo tiež hulk) mohol mať dva alebo tri sťažne a jeho nosnosť dosahovala až 300 ton.

O

Autor: BIGOR

EČV Malaciek

emisná kontrola

väčšie sídlisko

starojaponský boh Zeme

súzvuk tónov

odober ďobaním

6

otvorený, po anglicky

máličko (zastar.)

daj úlohu

španielske sídlo

drozd, po česky

anglický súhlas

1

starodávna skriňa

odsúvanie hlások

zvon, po rusky hmotný majetok

druh obilia

ovsienka gymnastický cvik zn. autosviečok

Alina (domác.) poníženie, útlak

kurzová stávka batoh (zastar.)

indonézs. mesto kália (botanic.) český tenista (Petr) časť úst

lyžiarska vetrovka obrábal tepaním

skupenstvo vody dopravná služba

3

tamto (hovor.) chránená oblasť

solmizačná slabika

2

nenič (zastar.)

Pomôcky: Korda, Piar, Olot, kolokol

postava maďarské Dietlovho muž. meno seriálu (Pavol) inkasný príkaz argón (zn.)

kanón oersted (skr.)

O kobka

Aralské jazero


Autor: RINGO

kráľ vtákov

staroind. bohyňa zla

prístav na Ukranjine

platňa (čes.)

ekonom. oddelenie

Pomôcky: Anapa, Sia, save

opracuje motykou

klan

radlica, lemeš (zried.)

Adela (dom.) španiel. vychováv.

poranenie

poslal

pascal

značka kvalit. múky

starší (skr.)

mzda

somár

požívalo tekutiny podľa (čes.)

pera (bás.)

nenáročná obilnina

vôkol krídlo (ved.)

2 postupne opadala

hrubý povraz

ovocná záhrada Slov. kom. architekt.

zachrániť (angl.)

univers. document reader

osobné zámeno

poradie

10 x 10

letter shift egypt. boh poznania autonóm. oblasť

hmyz podobný včele

zvratné zámeno

O Anna (dom.) vojenský povel rus. kúpeľ. mesto

Pomôcky: Kali, Odesa, radlo plúž

3

sťa

obaja

Radio Andorra

krajská hygien. stanica

orgán zraku

1 Pomôcky: oleo, Omre, Aja, LTRS

O

– Predstavte si, pani suseda, 4 aká som ja len roztržitá, – vraví pani Karasová pani Slezákovej, – včera dostal môj manžel tajnička. nórsky prozaik

český súhlas

cudzia predpona (olej)

ruský súhlas

plemeno

abvolt

Matica slovenská

plošná miera

vrúcne

súhlas

zosekol

pokrývaj rosou

7


8

5

O

Vpisovanie vodorovne: 1. Budovanie nových stavieb – trasochvost. – 4. V tomto momente. – 6. Mužský hlas strednej polohy. – 8. Výrobňa panelov. – 10. Pravidelne podávané jedlo. – 12. Čistili metlou – žliabková ozdoba v skle. – 14. Vyliečil z rán – dacký stupeň – chemický prvok (Ar). – 16. Kremičitá hornina – optické umenie – značka cigariet. – 17. Ukazoval reakciu – riedka hmla – slučkový koberec. – 18. Rada zložená z troch zložiek – vojenská predajňa – štýl, sloh, po nemecky. – 19. Zastavovali mimo trať – vystrčil. Vpisovanie zvisle: 1. Lesný hlodavec žijúci na stromoch – odbor zaoberajúci sa výrobou zápaliek. – 2. Triesky – zabavenie – bahnitá pôda. – 3. Pastelová ceruzka (zastar.) – básnický prívlastok – na pevno zainštalovali. – 5. Telegrafický prístroj prenášajúci správu – podzemné chodby. – 7. Obojživelník (mlok) – chlapci. – 9. Munícia, náboje – držia pôst. – 11. Pálený cukor – jaskyňa, po esperantsky. – 13. Občas lietala z miesta na miesto. – 15. Neporob riasy. Pomôcka: antro.

Autor: ANKA

Yellowstonské vulkanické pole sa vyvinulo počas troch fáz vulkanickej aktivity. Najstarší cyklus sa odohral pred 2,1 mil. rokov, jeho pozostatky predstavujú masívne uloženiny tufov formácie Huckleberry Ridge Tuff s objemom cez 2 450 km3. Stredný cyklus prebehol pred 1,3 mil. rokmi a vytvoril formáciu Mesa Falls Tuff. Súčasná podoba oblasti Yellowstonského národného parku vznikla pred cca 640 000 rokmi počas obrovskej sopečnej erupcie, pri ktorej bolo vyvrhnutých vyše 1 000 km3 sopečných produktov a vytvorila sa kaldera s rozmermi 45 × 85 km. Posledné fázy aktívneho vulkanizmu predstavovali výlevy tajnička pred 150 000 až 3 7 1 2 4 5 6 8 9 10 70 000 rokmi. Celá oblasť 11 12 13 Yellowstone je označovaná ako supervulkán a predstavuje najrozsiahlejší vulkanický komplex v Severnej Amerike.

HLÁSKOVÁ VYPLŇOVAČKA


9

O benátsky moreplavec (Marco)

obyvatelia Saska skupenst. vody

Anastázia (dom.)

prízemie v hľadisku francúz. revoluc.

únik

tupil, urážal

mongolský pastier

meno Rolincovej hať, kaz

vo vlast. byte

vlastnila

utĺkol

násilné odvlečenie

obchod. dopr. spol.

vrhol, mrštil

Pomôcky: Rais, Reise, Nea

cesta (nem.)

krídlo (odb.)

1 EČV Topoľčian

bezhrbá ťava

značka francúz. horčiče

Pomôcky: San, epe

citoslovce ľahostajnosti

požíval tekutinu

mužské meno (2. 2.)

Kainov Pomôcky: brat last, Araver žlč (maď.)

prichutil

lutécium (zn.)

orgán zraku

remíza v šachu

Autor: RINGO

– Pán hlavný, pred hodinou som si objednal a stále mi nič nenesiete..... – Prepáčte, ale objednali ste si stratené vajcia, no tajnička.

6

predpona superlat. radón (zn.)

nasávala

chodník v bani

kráľ vtákov

prišíva záplaty

Asoc. záchran. služieb a systémov

Pomôcky: Marat, parter, Lara

obruba obrazu rieka v Nórsku

pohyb vo vzduchu mexický tenista

veľ. plocha poľa nem. urč. člen

meno herca Pacina

nikdy (bás.) český spisovateľ

posledný (angl.)

avšak

more vnikajúce do pevniny

2

énergie atomique

rimosus (skr.)

vojenská jednotka

poľská rieka


Autor: BIGOR

malá dedinka

samec ovce

príslušník žltačka žen. meno ekonomic. juhomo(lekársky) 28. 12. škola ravského ikterus nárečia

Pomôcky: Univerzn. koz- Perez, Ans, ozdravuj, zita Kometiky Aara, Rais, renovuj menského ranula

otupuj, nič ostrie

nemecká automobilka

stavbár

egyptský kráľ 18. dynastie

eso v kartách

soška bôžika lásky

neklesá k zemi

automatický stroj nie ten, ten druhý

vybielia

1 dánsky futbalista krídlo (vedecky)

múr

juhoamerický papagáj

staroríms. peniaz

popevok žen.meno 16. 4.

žen. meno 18. 8.

Mohamedov radca

cysta slinnej žľazy (lekárs.)

O 7

10

Žirafa štíhla alebo žirafa škvrnitá, alebo len žirafa je párnokopytník, najvyšší zo všetkých suchozemských živočíšnych druhov. Má charakteristický predĺžený krk a nohy. Samci dosahujú výšku 4,8 až 6 metrov a hmotnosť 900 kg. Samice sú obyčajne trošku menšie a ľahšie. Domácim prostredím žirafy sú savany Afriky. Žirafy môžu žiť aj samostatne, často tajnička. Do tejto čeľade patrí aj ďalší monotypický rod s druhom okapia pásavá.

dánske sídlo izraelský tenista akvarijná ryba Majstrovst. Európy český spisovateľ

žen. meno 21. 8.

predložka

pracuj s pluhom

2 rastom sa približuje k dospelosti

všetko pokrop gramatická kategória švajčiarska rieka Česká republika

RK_10_2012_MAKETA_Část1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you