Page 1

2,75 €

Nehoda Dlh Krvavé peniaze Zabi tú mrchu! Dedičstvo a ďalšie 03 9 7 7 1 3 3 7 9 9 2 009

BRATISLAVČANKA 3/2011

KRIMI PRÍBEHY

(nielen) zo súdnej siene


BRATISLAVČANKA KRIMI PRÍBEHY

(nielen) zo súdnej siene

www.BRATISLAVCANKA.sk


Príbehy zo súdnej siene Priateľka a Bratislavčanka ročník III číslo 2, rok 2011 ISSN 1337-9925 Ev. č. 3690/09 www.bratislavcanka.sk Vydavateľ: Redima s. r. o. Adresa: Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava, tel.: 02/526 319 91, fax: 02/526 319 92, e-mail: bratislavcanka@bratislavcanka.sk Generálny riaditeľ: Ing. Jerzy Frajberg, CSc. Riaditeľ vydavateľstva: Ing. Zdenko Výbošťok, tel.: 0905 401 409 Prevádzkový riaditeľ: Ing. Juraj Frajberg, tel.: 0905 714 445 Šéfredaktorka: Ing. Natália Výbošťoková, tel.: 0905 714 447, e-mail: natalia@bratislavcanka.sk Príbehy: Mgr. Dana Hlavatá, Alena Demurová Obchodné oddelenie: e-mail: obchod@bratislavcanka.sk, tel.: 0905 401 409, Ing. Eva Kaplanová, tel.: 0905 820 168 DTP: Blue Scorpion, e-mail: grafik@bratislavcanka.sk Promo manager: Daniela Šlachtová, e-mail: promo@priatelka.eu Tlač: Versus, a. s. Distribúcia: Mediaprint–Kapa Pressegrosso, a. s. Cena: 2,75 € Predplatné: LK Permanent, s. r. o., Jana Sadloňová, tel.: 02/444 537 11, fax: 02/443 733 11 Písomné podklady nie sú archivované. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov, a tým nie je zodpovedný za prípadné vzniknuté škody.


Vydavate直 REDIMA, s. r. o.


NĂĄjdete v predajniach tlaÄ?e


OBSAH Tip na obeť..........................§ 9 12 §...............................Nehoda Dlh.....................................§ 21 24 §..........................Karieristka Strýko................................§ 33 37 §...................Krvavé peniaze Prefíkaná zlodejka.............§ 47 50 §......................Dám ti šancu Dedičstvo...........................§ 53 62 §...................Zabi tú mrchu! Dcéra.................................§ 92


Upozorňujeme čitateľov, že z pochopiteľných dôvodov sú všetky mená v nasledujúcich voľne spracovaných skutočných príbehoch zmenené.


Krimi príbehy

TIP NA OBETˇ E

rnest prišiel k dedovi a to, čo uvidel, mu celkom zobralo dych. Priskočil k svojmu osemdesiattri ročnému dedovi, ležiacemu na zemi. Z nosa a uší mu tiekla krv a len chrčal. – Dedo, preboha, čo sa stalo? – lamentoval, no dedo ho takmer nevnímal. Sedemnásťročný vnuk si vytiahol mobil z vrecka nohavíc a vyťukal 112. Keď prišla sanitka a odviezla otca jeho otca do nemocnice, nepustili ho ďalej ako po dvere, za ktorými lekári bojovali o jeho život. Ernest plakal a čakal. Zavolal by aj otcovi, ale ten by o to, čo sa stalo, asi nemal veľký záujem. Po tom, čo Ernestovi zomrela matka na leukémiu, to išlo s otcom dolu vodou. Vymieňal ženy jednu za druhou, hoci dovtedy mal oči a srdce len pre jeho matku. Matkina smrť zasiahla všetkých. Ani Ernest už nebol takým ako predtým. V škole sa mu nedarilo. Učenie ho nebavilo. Pred rokom sa dostal do partie, ktorá mala na svedomí drobné krádeže, ktorými si zabezpečovala pravidelný prísun marihuany a pervitínu. Aj keď sa Ernest dušoval, že nič neberie, že je čistý, otec ho zmlátil ako hada. Vyhrážal sa mu, že ho dá do diagnostického ústavu, no nakoniec neurobil nič, pretože sa doma objavoval naozaj len sporadicky, a tak nevedel, čo je s jeho synom. Dedo sa viac zaujímal o vnuka, ktorý prišiel takto nielen o matku, ale aj o otca. Mal dosť odložených peňazí, ktoré sľúbil, že odkáže vnukovi a nie synovi. 9


Krimi príbehy (nielen) zo súdnej siene – Ale to ti hovorím, Ernest, ak klameš, že už nič neberieš a ja to zistím, vydedím ťa, ako tvojho otca, to si pamätaj. Peniaze odkážem štátu... alebo nejakému kostolu, – vyhrážal sa dedo, no vnuk mu neveril. – Dedo, prosím ťa, veď ty si nikdy do kostola nechodil. – Ale začnem! Aj v osemdesiatke mám na to dosť času. Tak ma neprovokuj, Ernest a pozbieraj sa. Keď zmaturuješ, dostaneš odo mňa toľko peňazí, že ti vystačia na to, aby si vyštudoval vysokú školu a niečo na začiatok. Len sa musíš snažiť, počuješ ma? – spomenul si Ernest, opierajúc sa o stenu v nemocnici, na dedove slová. – Vášho starého otca zbili. Zmlátili ho, spôsobili mu mnohopočetné zranenia. Niektoré sú dosť vážne. Musíme dúfať, že sa z toho dostane. Dnešná noc bude kritická. Choďte domov a ... ráno zavolajte alebo príďte, – povedala lekárka, ktorá si stiahla zelenú rúšku z tváre, vychádzajúc z operačnej sály. Až teraz Ernest zavolal otcovi. Odrazu sa v byte cítil nesmierne opustený, nesmierne sám. Otec prišiel do pol hodiny. Bol vystrašený a Ernest ho po dlhom čase, videl plakať. Naposledy to bolo nad hrobom jeho manželky. – Akí to museli byť chrapúni, ktorí zviazali starého človeka o stoličku a mlátili ho toľko, až z neho dušu vytriasli. Ruky, nohy by som im dolámal, grázlom. Škoda, že zrušili trest smrti. Ak sa niečo otcovi stane, ja..., – Ernestov otec sa znovu rozplakal. Ernest sa hodil otcovi do náručia. Cítil sa ako malý chlapec, ktorý potrebuje náruč mamy, ale tá tu už nie je, tak prečo nie otcovu? – Čo ak dedo umrie, – jednostaj sa pýtal Ernest ešte aj vtedy, keď si otec so synom sadli do kuchyne v dedovom dome a uprel oči na otca. Ten len sklopil zrak. – Budeme sa modliť. – Nechcem sa modliť. Keď mama umierala, modlil som sa za jej uzdravenie. Nič to nepomohlo. Aj tak od nás odišla, – rozplakal sa znovu Ernest. Otec chcel čosi povedať, keď mu zazvonil mobil. Obaja muži sa na seba so strachom pozreli. Bola to však len Ernestova známa, ktorá si s ním chcela čosi dohodnúť. Otec hovor rýchlo ukončil. Nechcel blokovať linku. V tú noc nešiel ani jeden z nich spať. Ernest zaspal nad stolom, jeho otec chodil do samého rána po kuchyni. O piatej ráno zazvonil mobil znovu. – Váš otec sa prebral. Môžete prísť? Nie hneď, pán doktor vás čaká pred ôsmou. Potom má vizitu, – povedala sestrička a otec sa začal chvatne obliekať. Mal celé tri hodiny do času, kedy sa dozvie niečo o zdravotnom stave svojho otca. Keď prišiel aj so synom, tomu by sa krvi nedorezal. K dedovi ich nepustili, no lekár ich upokojil, že starček by to mal prežiť, aj keď s trvalými následkami. – Dedo si nič nepamätá. Len na to, že boli dvaja, ale pripustil, že mohli byť aj traja. Tváre mali zahalené, len oči im svietili. Zrazili ho na zem a tĺkli ho. Ani jeden z nich neprehovoril. Nepýtali od neho peniaze, nepýtali od neho 10


Krimi príbehy nič. Vyzerá to tak, že išli naisto. Vedeli, že tvoj dedo má peniaze... mali byť tvoje. S otcom, s tvojím dedom sme sa tak dávno dohodli. Zaslúžiš si ich ty... ja nie. Ja som zlyhal. Ako otec som zlyhal. Viem, je to moja vina. Ty nemôžeš za nič. Mal som dávať na teba väčší pozor. Nedostal by si sa tam, kde si... synak, prosím, môžeš mi to prepáčiť? – spýtal sa otec Ernesta a ten zostal ako obarený. Otec na neho upieral oči plné sĺz. Krútil jednostaj hlavou a nevedel, čo má povedať. – Nie, otec... ty nie si ničomu na vine... to ja... ja som... ja som..., – viac nedokázal zo seba dostať. Otec ho objal a obaja dlhú chvíľu zotrvali jeden v druhom zakliesnení. – Otec... to ja som dal chalanom tip... na deda... ale prisahám, že som netušil, že ho tak zmlátia... chcel som, aby ma v partii brali... aby som mal na fet... ale prisahám, že..., – Ernest nedokončil. Otec neveril vlastným ušiam. Zostal stáť ako zasiahnutý bleskom. Potom sa vrhol na syna a začal ho mlátiť hlava-nehlava. Ernest nerobil nič, ani sa rukami nebránil, len sa nechal biť dovtedy, kým otec neprestal. Čakal, že otec ho zhodí na zem a dobije ho tak, ako nechal Ernest zmlátiť svojho vlastného dedka. Otec však nevydal zo seba jedinú hlásku. Keď skončil, sadol si na zem vedľa ležiaceho syna a vložil si hlavu do dlaní. Tíško nariekal. Ernest sa neodvážil pohnúť sa. – Pôjdeš na políciu a povieš im, ako to bolo, počul si ma? Ernest sa ani nepohol. – Rozumel si mi? Inak to ja urobím! A to ti vravím, ak to nedokážeš, viac nie si mojím synom. – A dedo? – Ernest vstal, trasúcimi rukami sa pridržiaval steny, aby nespadol. – Modli sa, aby to prežil. Ernest sa obzrel za otcom a kým vyšiel von z dverí, nahlas prehltol nahromadené sliny. – Budem sa modliť, otec... aj za to, aby mi dedo odpustil.

11

Príbehy zo súdnej siene  
Príbehy zo súdnej siene  

Príbehy zo súdnej siene