Page 1

25. 6. – 29. 7. 2012


Zabavte sa a VYHRAJTE! 1. cena: 250 Eur 2. cena: 150 Eur 3. cena: 70 Eur 4.-5. cena: 50 Eur 6. cena: polročné predplatné časopisov: Výherné krížovky, Krimi osemsmerovky, Veselé osemsmerovky, Krížovky zo súdnej siene

7. cena: 15 Eur 8.-15. cena: darčekový balíček (poukážka) Žrebovanie prebehne 16. 8. 2012. Nezabudnite uviesť vašu poštovú adresu. Mená výhercov sa dozviete aj na www.bratislavcanka.sk

1) Cez web www.bratislavcanka.sk Kliknite na text „Pošlite nám odpovede“ a vyplňte formulár podľa predlohy. Názov časopisu: Rodinné krížovky. Číslo vydania: 6/2012.

2) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom (z tejto strany) na adresu Redima s. r. o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava. Na korešpondenčný lístok napíšte vylúštenú tajničku a označte ju zodpovedajúcim číslom. .

do žrebovania o tieto ceny:

Ako posielať tajničky krížoviek?

KU 6/201KRÍŽ PÓ 2 OVK N Y

pošlite nám tajničku z ktorejkoľvek krížovky a dostanete sa

RO DIN N č É

Milí naši lúštitelia,


Hlavné rieky Špa1 nielska tečú zväčša z východu na západ a vlievajú sa do Atlantického oceánu. Jedine rieka Ebro sa vlieva do Stredozemného mora. Sú nesplavné, pretože majú málo vody, okrem jednej, ktorú zásobujú snehy pohoria Sierra Nevada. Je to rieka Guadalquivir. Po nej sa môžu menšie lode doplaviť až po Sevillu. V Španielsku sa nenachádzajú ani významné jazerá a vodné nádrže, aj väčšina menších tajnička.

O

Autor: BENE

ťažký mäkký kov

letec

hebrejský bubon

lítium (zn.)

polial vriacou vodou Spec. Draw. Rights

4

telovýchovná jednota

rastlinné maslo

rádium (zn.)

ázijský štát umenie (kniž.)

kórejská dynastia

druh papagája

2

ženské meno

Acad. Dipl. Iner. Verdiho opera

meno Izabely kunovitá šelma lial dohromady

obrnený transportér štát vo Venezuele

írsky boh mora typ pobrežia

datív (skr.) prítok Volgy

časť Londýna

kaprovítá ryba s, so, po nemecky úmorne pracuje španielsky časopis

EČV Malaciek zinok (zn.)

3 jed

1

Pomôcky: ols, Kama, Antal

Pomôcky: EČV obdivova- zafarbenie, vydesil sa eira, Topoľčian nie kolor Soho, tof

občiansky preukaz

ruský jelšový les

roztrieďoval

vetná spojka arabský člen olympijské hry

náš astronóm

boxerská skratka


Autor: BIGOR

fínsky hokejista (Jane)

obec

obyvateľ Modry

Európska banka

riedka bavlnená tkanina

malá Ita

poľský chemik

vyrúbaný les (knižne)

poodmetám, zametiem

1 doplniť, dodať, po anglicky

plakať, po česky Etela (domác.)

National Institute Relations Emhacenter

O 2

približne staročes. zámeno praotec Palestínč. značka cigariet

starogrécka pohrebná obeť

vianočná pieseň

Pomôcky: artisan, Ojanen, Api, Enase

osol

čajová ruža plošná miera

3

antický kamenný obetný oltár

krvný obraz

MOL Sýrie

obrovský tvor Sarmat hovor lož mexická tlač. ag.

stupeň neogénu (astien)

zn. kozmetiky

súprava náradia bývalý jed. obchod písomná skúška

volanie na hydinu

Objektom vo Vihorlatskom múzeu tajnička pochádzajúci z obce Zemplínske Hámre obdĺžnikového tvaru, dlhý 21,85 m, pozostávajúci z obytnej a hospodárskej časti. Objekt je osadený na kamennej podmurovke, steny drevené, z vnútornej a vonkajšej strany omastené hlinou, pokrytý šindľovou strechou. V komore a čiastočne v predsieni je nainštalovaná hrnčiarska dielňa s ukáž kami hrnčiarskych výrobkov.

germánsky prvý muž

čínska droga Nemecká spol. rep. slovenská hudobná skupina symetrála

2 stredoveký remeselník (šuster)

365 dní

5


– Vraj sa vám narodil syn, Eržika.... – Veru. A je celý po mužovi. – A to sa už dá poznať? 3 – Tajnička.

O

Autor: RINGO

kúdeľ z Manchestru

4

sídlo v Rusku

severský kopytník

Pomôcky: oakum, Vanek, Nava

pascal

3

stavebný dielec

čes. sochár 19. st. hektoliter

Pomôcky: Atka, Motol

nič (lat.)

spôsobil poranenie lasicovitá šelma

nasávalo belgické kúpele značka piva

model časť Prahy zn. motocykla

pohrebná hostina zlodej pokladníc

muž. meno (25. 4.) prístav v Japonsku

user common area

meče (bás.) býv. ŠPZ Prešova

malé dediny EČV Námestova

sídlisko, ktoré je centrom

ruč. tkaný koberec Pavol (dom.)

nadojči 1001, rímsky slovenský karikaturista abvolt

pasca (čes.) EČV N. Zámky

imunitný systém solmizač. slabika

2

nie stará

pohyb vzduchom

ofúknuta

zhromaždenie

kysličník hlinitý (vz.)

6

metropola Ghany

junior (skr.)

bratova dcéra

palivo získané destil. uhlia

1

rieka v Rusku irídium (zn.)

byť v móde

mužské meno (13. 6.)

otravné látky

dolná končatina

robia prekážky

udrel po hlave

Pomôcky: nil, Popp, Ilek, Akra

deň v týždni


Autor: (W.)

morský rak

1

meno Oľgy

jednotka elektrického odporu

zástup

pátraj, hľadaj

Syria Arab Airlines (skr.)

oddelila pomocou trhaviny

2

osobný (skr.) 3

meno Cecílie

plazy 8 1

vrstva prvohôr

3

4

5

choroby

ochotný, po česky

7

8

9 10

V klasickej tajničke je myšlienka zo slovenského seriálu (réžia: Róbert Šveda), ktorého názov skrýva v rozptýlenej tajničke. skratka rakúskeho spolku prírody

indonézske sídlo falošný, po holandsky

úzkonosá juhoázijská opica

Európska liga (skr.)

O 4

2 meno Brezovského Severania

10 ajhľa, po latinsky 7

oslavné zborové piesne

skratka Tvrdošína značka cigár

zasahujem nohou

4

patriaci Emovi rakúske sídlo

Pomôcky: akad, Oed, onecht

Pomôcky: nemocná dein, čin, scampo, úkon TVN (básnicky)

značka fotopotrieb

muži, po anglicky

amatér

tvoje, tvoj, po nemecky

6

mazadlo

skratka okresu Martin

Pomôcky: Operas, Pono, Ramon

2

orol, po česky meno Ivanovičovej spevavý vták zn. molybdénu

popravca 5

9

izraelský kozmonaut

popevok

grafický symbol bloku dát počítača

výťažok z čerstvých liečivých rastlín

1

6

7


8 Autor: ANKA

5

O

Vpisovanie vodorovne: 1. Spôsob života ako v Amerike – neodborník. – 8. Slávnostné stolovanie – rýchly po anglicky. – 10. Prirodzený celok – koncert jedného sólistu – anno domini. – 12. Odmena za prácu – zmysel vnímania svetla – pohon. – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14. Testament – javor, po espe10 11 12 13 14 15 16 rantsky – schránka, tuba – mužské meno. – 15. Nerast obsahujúci cín – súhrn peňazí v obehu – mäsožravý jašter. – 16. hliníková antikorózna farba – hudobník na verklíku – máličko. – 17. Obyvateľka Polomky – dopadnutie – krv, po poľsky. – 18. Futbalový klub v Prešove – etylalkohol – spracovávaj. – 19. Odplata – olejnatá plodina – Adela (domác.). – 20. Neodieralo – západná časť. – 21. Vyplachovať ústa a hrdlo – zberateľka známok. Vpisovanie zvisle: 1. Absolutizovanie – poskytovateľ opatery. – 2. Izolačný materiál – hmyz s krovkami – pracovníci v oblasti kvality. – 3. Využívanie motorových vozidiel – prameň – fľaša s úzkym hrdlom. – 4. Stavebná oprava – zunovanie – staršia plošná miera – stretnutie zainteresovaných. – 5. Bežec maratónu – kontinent. – 6. Listnaté stromy – riskoval. – 7. Záhradný ozdobný ker – galvanizovanie. – 9. Staršia správna územná jednotka – účelovo plánované. – 11. Stavanie budov – amfibolový azbest – notový zápis. – 13. Možnosť – nádoba na vodu. Pomôcka: amiant.

Koraly tvoriace koralové útesy prijímajú z morskej vody uhličitan vápenatý a využívajú ho na tvorbu tajnička. Uložené jeden pri druhom a spojené do jednej masy tvoria vápenatú skalu, na ktorej žijú rastliny a živočíchy koralového útesu. Na niektorých koralových útesoch je vrstva takéhoto koralového vápenca hrubá viac ako sto metrov. Vyrátalo sa, že najväčšia koralová vrstva, Veľká útesová bariéra (The Great Barrier Reef) pri východnom pobreží Austrálie, by poskytla dosť vápenca na výstavbu 8 000 000 verných kópií najväčšej egyptskej pyramídy.

HLÁSKOVÁ VYPLŇOVAČKA


9

zastupiteľský úrad

bedári

otrok (kniž.)

O

úsek cesty pádová otázka

zátoka

rúbe, seká

zákopník (zastar.) vznášaj sa vzduchom

ovanutie (bás.) vnútri (lekár.)

rus. ženské meno(Líza) meno Karola

EČV okr. Senica

Sarmat

zn. istant. polievok nukleové kyseliny

tí čo bavia daj dole z vešiaka

torzo, po česky

meno Olympie trváca rastlina

Rossij. avialini vyteká zo sopky

slov. cenový úrad chem. zn. astátu

Matka nádejnej speváčky 6 kričí cez plot susede: – Povedzte tomu vášmu psovi, aby prestal zavýjať! – Tajnička.

meno Ľudovíta

nepodľahni

ženské meno

roztrhala

lúka (knižne)

1

príslušník kmeňa v Ghane

umelý násyp

nenáročná obilnina

dcéra kolchidského kráľa

záťaž na udici

staroegypt. boh Slnka

hrach, po anglicky

zbytok Pomôcky: po ohni sapér, Medea, bol promoAšant vaný

osobné bytie na určitom mieste

metropola Chorvátska

posteľ, po nemecky

nemocničné oddelenie

riaditeľ poštovej prepravy

Autor: BENE

značka abvoltu krátko povaril

EČV okr. D. Kubín dali do párov

2

typ ruských lietadiel

ženské meno

prikladala do pece


CELOX spolupracuje so SAV Pojem, či názov Slovenská akadémia vied (SAV) dozaista nepatrí u našej laickej verejnosti k najpoužívanejším. Bezpochyby je to však inštitúcia zamestnávajúca medzinárodne uznávané vedecké kapacity a miesto, kde sa vyvinuli zaujímavé produkty i technológie chránené medzinárodnými patentovými prihláškami. A keďže vedecký výskum i jeho následná aplikácia sa nezaobíde bez ľudského faktora, určite bude zaujímavé zoznámiť sa so sympatickou a usmievavou dámou, Ing. Katarínou Müllerovou, ktorá na Technologickom inštitúte SAV zastáva funkciu s tajomným názvom manažér transferu technológií. Kancelária pre transfer technológií poskytuje služby všetkým organizáciám SAV, vrátane Ústavu polymérov SAV, ktorý má produkty a technológie zaujímavé nielen pre Slovensko, ale aj pre medzinárodné trhy. Samozrejme, všetky tieto zaujímavé produkty musí niekto dostať do povedomia, aby sa o nich zahraniční spotrebitelia dozvedeli. A práve toto sa darí úspešne realizovať spoluprácou Ústavu polymérov SAV so spoločnosťou CELOX Viničné, ktorá zastupuje Ústav polymérov SAV a predáva vybrané produkty do zahraničia. V súčasnosti sa systematicky pracuje na aplikácii vybraných produktov do Vietnamu.

Ústav polymérov SAV a čo sa v ňom rieši? Ústav polymérov vznikol v r. 1967 z Laboratória polymérov SAV založeného v roku 1962, takže tento rok Ústav poly10

mérov SAV oslavuje okrúhle 50. narodeniny – uvádza nás do problematiky Ing. Katarína Müllerová. – V súčasnosti možno zameranie ústavu rozdeliť do 4 hlavných oblastí výskumu: G syntéza a charakterizácia polymérov, kde

výskum zahŕňa prípravu polymérov s požadovanou štruktúrou a vlastnosťami „šitými na mieru“ pre rôzne aplikácie; štúdium stabilizácie a degradácie polymérov, ale i vývoj polymérov s cielenou rýchlosťou degradácie; vývoj metód

RK_6_2012_MAKETA (1)_Část1  

25. 6. –29. 7. 2012 Žrebovanie prebehne 16. 8. 2012. Nezabudnite uviesť vašu poštovú adresu. Mená výhercov sa dozviete aj na www.bratislavca...

RK_6_2012_MAKETA (1)_Část1  

25. 6. –29. 7. 2012 Žrebovanie prebehne 16. 8. 2012. Nezabudnite uviesť vašu poštovú adresu. Mená výhercov sa dozviete aj na www.bratislavca...

Advertisement