Page 1


Zabavte sa a VYHRAJTE! 1. cena: 250 Eur 2. cena: 150 Eur 3. cena: 70 Eur 4.-5. cena: 50 Eur 6. cena: ročné predplatné časopisov: Výherné krížovky, Krimi osemsmerovky, Veselé osemsmerovky, Krížovky zo súdnej siene

7. cena: 15 Eur 8.-15. cena: darčekový balíček Žrebovanie prebehne 19. 4. 2012. Nezabudnite uviesť vašu poštovú adresu. Mená výhercov sa dozviete aj na www.bratislavcanka.sk

1) Cez web www.bratislavcanka.sk Kliknite na text „Pošlite nám odpovede“ a vyplňte formulár podľa predlohy. Názov časopisu: Rodinné krížovky. Číslo vydania: 3/2012.

3) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom (z tejto strany) na adresu Redima s. r. o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava. Na korešpondenčný lístok napíšte vylúštenú tajničku a označte ju zodpovedajúcim číslom. .

do žrebovania o tieto ceny:

Ako posielať tajničky krížoviek?

KU 3/201KRÍŽ PÓ 2 OVK N Y

pošlite nám tajničku z ktorejkoľvek krížovky a dostanete sa

RO DIN N č É

Milí naši lúštitelia,


Pomôcky: alkoholický Asad, cukor Sidor, ren, Naomi

O 1

Kolonádový most v Piešťanoch je národná kultúrna pamiatka. Najdlhší krytý most na Slovensku tajnička ponad rieku Váh. Postavili ho v rokoch 1930-1933 na objednávku vtedajšieho majiteľa piešťanských kúpeľov Ľudovíta Wintera. Jeho predstavu zastrešenej promenády pre kúpeľných hostí naplnil tridsaťročný talentovaný architekt Emil Belluš. Most sa stal vrcholom funkcionalistickej architektúry u nás. Autor: BENE

združenie podnikov

doska

nosový výtok

MOL ČR

jedlá huba

3

otrok (bás.)

nočný motýľ

severozápad (skr.)

sýrsky prezident

pascal (zn.) skr. súhv. Pavo

hemoglobín (skr.) iba

riečny kôrovec

astát (zn.)

Slovenská pošta náš spisovateľ pán, po maďarsky

motaj sa

irídium (zn.) sociálna demokracia

meno Ľudovíta pracovná schôdza

zastavoval autá za účelom zvezenia EČV Malaciek studený, po nemecky

druh kozorožca

4

citoslovce pohrozenia španielska rieka básnická ozdoba

hlávková zelenina oblička (lek.) blato

typ ruských lietadiel

rímskych 1 001

2

grécke písmeno meno britskej topmodelky

zakričal

okrasný vták

Norsk Telegrambyra

import zvyšok po ohni

1

anno Domini

mužské meno


So súťažou

VIETE, ŽE...?

(na str. 45)

vyhráva každý!!!

Prebieha od 1. 1. 2012 až do 21. 3. 2012 vo všetkých krížovkárskych tituloch nášho vydavateľstva! (Rodinné krížovky, Výherné krížovky, Krimi krížovky nielen zo súdnej siene, Krimi osemsmerovky, Veselé osemsmerovky). Ak nám pošlete najmenej sedem správne vylúštených súťažných tajničiek označených „VIETE, ŽE...?“ spolu so siedmimi kupónmi „VIETE, ŽE...?“ z akéhokoľvek nášho časopisu na jednom korešpondenčnom lístku, resp. v jednej obálke, dostanete sa do žrebovania

o 3 x 100 Eur!! Ďalším 50 výhercom budeme štvrť roka posielať zadarmo všetky naše tituly!

KAŽDÝ KTO SA ZÚČASTNÍ, ZÍSKA BALÍČEK ĆÍTANIA Z NÁŠHO VYDAVATEĽSTVA! Kupóny posielajte do 21. 3. 2012 v jednej obálke naraz minimálne sedem. Mená výhercov uverejníme vo Výherných krížovkách číslo 4, dňa 29. 3. 2012, v Rodinných krížovkách číslo 4 a v Krimi krížovkách zo súdnej siene číslo 4, ktoré vyjdú 5. 4. 2012. 5


Autor: BIGOR

osvedčenie o kvalite

2

meno Caponeho

staroarménske mesto

Mohamedova matka

vľavo, po nemecky

otravné látky

francúzs. rieka

dutá miera

Pomôcky: konzumoErin, Iton, valo tekutinu Ocha

1

naplnil tekutinou

3

Írsko (keltsky) anglický súhlas

miestnosť ústr. kúrenia druh leňocha rímsky krutovládca máličko (zastar.) cín (zn.) textová skratka (a podobne)

kartásky výraz

prudko vyťahujú

Baroková tajnička (ČR) vznikla na mieste 2 pôvodnej stredovekej „tvrdze“ uvádzanej už v 14. storočí. Zámok bol prestavaný v polovici 17. storočia, ale jeho konečná podoba pochádza až z prvej polovice 18. storočia, kedy sa ako stavebník uplatnil Karel Antonín Sérenyi, predstaviteľ vlastníckeho rodu Milotice od polovice 17. storočia. Nie je však možné s istotou určiť, kto bol architektom tejto prestavby. 6

ruské mesto

emisná kontrola

planétka

O

samica jeleňa

napínala (knižne) grafický program

skáčúca dáma

živočíšna masť

lahodný nápoj

pozalamoval

diel (zastar.) štvorček (typograficky)

obrat udalostí

egyptský ochranný boh oddelenie technickej evidencie člen rodiny

úzka doska vládca v emiráte zn. autosviečok beduínsky plášť rímske číslo 6 keď

rozprávkový zbojník ázijská mačkovitá šelma


Autor: (W.) veľký stepný vták

skratka Detvy na evid.č. vozidiel

avízo, správa

rozpália

metóda

1 41

4

5

6

7

8

drancuje, plieni

16 17

slovenské historické územie

18 19

O 3

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37

6

15

42 kurovité poľ. vtáky škótska rieka

17

Kartáginec 34 Pomôcky: slovenský futbalista that, Tozo, tohto Ur, YM roku, skr.

28

opilec

38

20 ohryzieme čínske ženské meno

30

42 43 44 45 46

tropické plody

časť Bratislavy

46

29

37

24

36

potreba pohoniča

vtip, po česky 10

zapíš dáta na disk počítača

18

druh tanca 101, rím. číslami

16

43

7

11

skratka Nitry služné, voj., slang. 40 žiť, po česky nejedovatý had 8 19

39

2

vyhýbaj sa kód Jemenu

značka decimetra

35

13

kysnuté múčniky 33

23

nula 44

ostrov, po francúzsky

22

meno tenistky Ivanovičovej

tlačil 21

38 39 40 41

britský MPZ Rumunska hudobník (Brian)

oslovovali v 2. osobe manželka, 14 po česky

26

MPZ Venezuely

Avarka

4

20 21 22 23 24 5

otĺkli

letá

9 10

12

31

rieka v Novej Guinei

meno Rastislava

3

11 12 13 14 15 1 sulfid zinočnatý časť tela

staroveké sumerské mesto

2

Pomôcky: ekani, ile, Ness, Romu

27

španielska rieka

ten, to, ktorý, po anglicky

V tajničke je ukrytá myšlienka z nemecko-amerického akčného vojnového filmu „Údolie tieňov“.

25

3

slovenské hudobná skupina

9

32

45

7


8

4

O

Vpisovanie vodorovne: 1. Abonent – inštruktor, kibic. – 8. Neprezraďme – výrobný podnik. – 10. Pohovka, diván – striedajúci človek. – 12. Fúkacie hudobné nástroje – nesplnil dodávku. – 14. Ázijský štát – spona (na opasku) – zataj. – 15. Spôsobili poranenie – upísal, po česky – gesto ruky indického ta1 2 3 4 5 6 nečníka. – 16. Prvok – ozdobný 7 8 9 10 11 12 ker (tamariška) – darovali. – 17. Ženské meno 18. 8. – debna na prepravu – prelom, obrátenie. – 18. Danie do obehu – robiť fakturáciu. – 19. Organická zlúčenina (vývojka) – Čapkov román. – 20. Kačica – kyslá pochutina – základná číslovka. – 21. Ázijský medvedík – vnútorná časť orecha – úradne poverený pracovník. Vpisovanie zvisle: 1. Ľudia postihnutí paranojou – spreneverenie – odkvap, po česky. – 2. Prvý preklad biblie – liek pre alkoholikov – potravinársky rôsol – protestantský kňaz. – 3. Starogrécka pohrebná obeť – najvyšší predstaviteľ obce – plocha na písanie kriedou – rytmický tanec. – 4. Pomätený človek – plniace zariadenie – drop (zoolog.). – 5. Pátracia hliadka – pripravoval pre tlač. – 6. Dokážem, po česky – okresné mesto (DT) – zn. minerálky. – 7. Časť obce Zbehy – stromoradia – prívrženec Aristotela. – 9. Zmrazilo – zoraďovanie podľa tarify. – 11. Pôda s rovným povrchom – zarovnávala, urovnávala. – 13. Odoberie pluhom – obyvateľ Žiliny. Pomôcka: Andač.

Autor: ANKA

Najtypickejším symbolom metropoly Katalánska Barcelony je chrám Sagrada Familia, čiže chrám tajnička. Sagrada Familia je však aj po 125 rokoch od položenia základného kameňa neukončeným stavebným dielom, pričom dokončenie tejto unikátnej a jedinečnej stavby je, zdá sa, v nedohľadne. Aj čiastočne vystavaný chrám Sagrada Familia však patrí medzi pozoruhodné stavebné diela.

HLÁSKOVÁ VYPLŇOVAČKA


9

ázijský štát

súrodenec stredne mineralizovaná voda

meno herca Pacina

1 sicílska sopka

ostrov v Indonézii

motorový ťahač talianske mesto

mozoľ

oxid dusnatý

značka elektrospotrebičov

plodina pre cukrovary

druh papagája

skratka pre kus

japonská lovkyňa perlorodiek

ruská rieka

akademická hodnosť

pracovná kombinéza

Autor: BENE

lebo (bás.) bizmút (zn.)

alebo, po anglicky meno Barbory

trove Sumba

budhistický chrám mys na os-

Otec prišiel navštíviť syna, práve keď z jeho bytu vychádzala krásna dievčina. – Práve ma opustila horúčka. – Tajnička.

nočný lokál

gigant

horký, po taliansky druh veľryby

grécky ostrov zn. autosviečok

ťažký mäkký kov

Pomôcky: Rua, toro pagoda amaro

ranná vlaha ruský polostrov

zatykač (zastar.) mongolský pastier

pracoval pluhom

úrad, po nemecky rieka v Rusku

býk, po španielsky

pás poľa

balneum vaporis amerícium (zn.)

glg (expr.)

United Nations

český hovorový súhlas

citoslovce smiechu úloha herca

ubral

2

3

britské mesto

1000 kg

hmyz podobný včele

5

O


Je zrejmé, že tento vták bude mať tajnička. Jasnočervené sfarbenie samčekov a chochol na hlave vyzerajú exoticky, pritom ide o bežné severoamerické vtáky. Samičky sú sfarbené menej nápadne, ale chochol majú tiež. Silný zobák prezrádza, že ide o semenožravé vtáky, no rady si pochutnajú aj na rôznych bobuliach. Ich pôvodným prostredím sú lesy, ale prispôsobili sa aj životu v otvorenej krajine a parkoch.

O 6

Autor: BENE

obec pri Trnave

náhla zmena

láska, veliť, po latinsky po česky

ženské meno

hora v Španielsku

Pomôcky: otázka stoik, Areti pri stávke Laki

čistený (lek.)

dánske mesto

starý hudobný strunový nástroj

menší vodný tok

druh slaného syra

kto vykonáva opravu bolestivo stískal pokožku

kula

arabský člen prijímal tekutinu

sodík (zn.) cestovala lietadlom young lady(skr.) mys Eur. Press. Agency vysieval

1 zbožná úcta typ rus. lietadiel

grécke sídlo

cicala

ruský režisér

stŕpnutie šije, tetanus

pokolenie, rod

hora na Islande

10

rieka vo Švédsku

2

stúpenec stoicizmu kód Paraguaja

pascal (zn.) MPZ Slovenska

kráľ zvierat

zaslal, poslal

Pomôcky: Šport. klub polície Retin, Orre, Slovenská Anán republika

sťahovacie závesy

muskulatúra

RK_3_2012_Část1  
RK_3_2012_Část1  

Žrebovanie prebehne 19. 4. 2012. Nezabudnite uviesť vašu poštovú adresu. Mená výhercov sa dozviete aj na www.bratislavcanka.sk 1) Cez web ww...

Advertisement