Page 1

O 1

Latinské príslovie: Choroba učí tajnička.


Nájdete v predajniach tlače a hypermarketoch

À

100 strán krížoviek, osemsmeroviek, odrazoviek, bunkoviek

a veľa zaujímavých cien.

À

100 strán osemsmeroviek, dva príbehy, veselé osemsmerovky,

hodnotné ceny iba pre vás!

Zabavte sa a VYHRAJTE! Špeciálne výherné krížovky nájdete na stranách: 4, 6-7, 8, 25, 28 a 29

Ako posielať tajničky krížoviek? 1) Cez web www.bratislavcanka.sk

V tomto vydaní nájdete 6 výherných krížoviek, v ktorých súťažíte o vecné ceny. Sú to krížovky označené Š1, Š2, Š3, Š4, Š5 a Š6.

Kliknite na text „Pošlite nám odpovede“ a vyplňte formulár podľa predlohy. Názov časopisu: Rodinné výherné krížovky, Číslo vydania: 5/2012

Vyhrať môžete:

2) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom

VÝHERNÉ KRÍŽOVKY

č. 5/2012

Meno: ...................................................................... Priezvisko:.............................................................. Adresa: .................................................................. ................................................................................

č. 5/2012

rok 2012 G Vydavateľ časopisu: Redima, s. r. o. G Adresa redakcie: Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava G Tel.: 02/526 319 91, fax: 02/526 319 93 G e-mail: bratislavcanka@bratislavcanka.sk G Generálny riaditeľ: Ing. Jerzy Frajberg, CSc. G Riaditeľ vydavateľstva: Ing. Zdenko Výbošťok G Tel: 0905 401 409 G Prevádzkový riaditeľ: Ing. Juraj Frajberg G Šéfredaktorka: Ing. Natália Výbošťoková G Obchodné oddelenie: e-mail: obchod@bratislavcanka.sk, tel.: 0905 401 409, Ing. Eva Kaplanová, tel.: 0905 820 168 G DTP: Blue Scorpion G Tlač: Merkantil, s. r. o. G Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. G Predplatné: LK Permanent, s. r. o., Jana Sadloňová, tel.: 02/444 537 11, fax: 02/443 733 11 G Cena: 0,89 € G Písomné podklady nie sú archivované. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a tým nie je zodpovedný za prípadne vzniknuté škody. G ISSN 1336-6165 G Ev. č. 3036/09 G Obálka: Lucia Molnárová G Foto: TV Markíza

VÝHERNÉ KRÍŽOVKY

Výherné krížovky Bratislavčanka a Priateľka G ročník IV G číslo 5 G

DETSKÝ KUPÓN

1. cena: 165,- € 2. cena: 100,- € 3. cena: 66,- €

KUPÓN

V ostatných krížovkách a

(z tejto strany) na adresu Redima s. r. o., TAJNIČKY POS IELAJTE Dostojevského rad 13, DO 24. JÚNA 20 811 09 Bratislava. 12 Na korešpondenčný lístok hlavolamoch súťažíte o: napíšte vylúštenú tajničku 4. – 6. cena: 33,- € a označte ju zodpovedajúcim číslom (je len 7. – 9. cena: 16,- € na vás, koľko tajničiek pošlete – v takomto 10. – 15. cena: 10,- € prípade bude zaradené do žrebovania číslo 16. – 20. cena: kozmetické balíčky tajničky uvedené na prvom mieste). 21. – 30. cena: darčekové balíčky


Autor: BIGOR

natri pastou (slang.)

1

konzervačný prípravok

bájny letec

trochu vypi

O

Pomôcky: Otar, Kido, Akalan

Š1

Krídlovec ohnivý alebo pterois ohnivý je druh ryby z čeľade skorpénovité. Je to veľmi známa, obľúbená, ale taktiež obávaná morská ryba. Svoju popularitu si získal najmä kvôli atraktívnemu zovňajšku. Tajnička. V prírode táto dravá ryba obýva 50 metrové hĺbky, ale aj pobrežné lokality.

hádka, rozpor plátno, po esperantsky

amerícium (zn.)

rádioaktívne látky

ária, po taliansky

tibetské zviera povzdúvali

Pomôcky: Piek, Alon, Lamda

praobyvateľ Japonska patriaca katovi

kúpeľná liečba stat siemens

tlačová agent.USA otec, po maďarsky himalájsky pahorok ruda, po anglicky

obranca (zastar.) členstvo, po esperant. Lídia (domác.) meno Caponeho

označí pečiatkou bodavý hmyz patriace Arnovi turecké mesto

rozkazujú, dávajú príkazy

MPZ Litvy oslovenie dámy oáza, po česky kazašské mesto

všetko pojedla

americký literát časť chotára (zast.)

3

Denis (domác.)

druh obilia druh antilopy

politický pracovník kvetinový dvor maďarský spisovateľ

ruské rieka

grécke mesto

prefabrikát záchvatovitá bolesť

dlaň (lekárs.) priemer, po anglicky

čínske ženské meno

parková rastlina kocúr, po rusky nealko nápoj darovala, podala

impeller, po rusky ženské meno spoločenstvo

rímske číslo 999 Henrieta, po francúzs.

dolná časť vlnovky chlpatá metla

rakúske sídlo biblická hora

mama (krajovo) ruský súhlas

stretnutie (poetic.) leštidlo na nábytok pracoval s pluhom

francúzsky atol otravné látky druh dubovej kôry

pís. gréckej abecedy staroarménske mesto

prezývka nešikovnej ženy

príslušník starého národa

Vyhrajte!

2. cena: kniha

slovenská mliekáreň čierny, po latinsky

omazanie

izbový kvet (kália)

osobné zámeno

vystavíte účinkom pary

kujný materiál

zvratné zámeno Mária (hanlivo) japonské sídlo

svetová strana

brnkací hudobný nástroj

rozdrobil

chemické vlákno súkenný kabát

jeden, po francúzsky

zlato, po španielsky

2

dizajnérska bratislav. spoločnosť

planétka

požiarna ochrana

obsah drahého kovu v minciach

Marek (domác.)

vrch na ostrove Rujana

Pomôcky: Uda, Poe, Veres, Oed, Anaa

tvrdo pracoval

tak

1. cena: rádiobudík

Tajničku posielajte cez web. Viac informácií na strane 3. 4


ZDRAVIE

Nebojte sa žiť v spoločnosti

diabetes mellitus!

Podľa docenta Martinku, primára Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti, sa pojem diabetes mellitus 2. typu používa pre pacientov, u ktorých sa v patogeDocent Martinka néze ochorenia v rôznom vzájomnom pomere zúčastňujú dva hlavné mechanizmy: „a to znížená citlivosť tkanív na inzulín – inzulínová rezistencia a kvalitatívne/kvantitatívne poruchy sekrécie inzulínu.“ Dodáva: „U väčšiny pacientov dominuje znížená citlivosť na inzulín, čo sa prejavuje zníženým vychytaním glukózy periférnymi tkanivami a zvýšenou vlastnou produkciou glukózy v pečeni.“ Diabetes mellitus 2. typu sa vyskytuje výlučne v dospelom veku, v poslednom čase sa však prejavuje aj medzi deťmi. Ak bolo ochorenie diabetes mellitus 2. typu diagnostikované včas, pacient si dokáže kontrolovať samotnú glykémiu mnohokrát len racionalizáciou životosprávy. Venuje väčšiu pozornosť racionálnej výžive, ktorá by však mala byť samozrejmosťou pre celú spoločnosť, a viac sa orientuje na pohybové aktivity. Avšak ochorenie má široký dosah aj na iné metabolické procesy, preto sa už od začiatku ochorenia odporúča aj liečba metformínom. Ak sa ochorenie diagnostikovalo oneskorene, podávajú sa už od začiatku orálne antidiabetiká v kombinácii. V prípade veľmi neskorej diagnózy, alebo úplne rozvinutého ochorenia, sa väčšine pacientov podáva aj substitučná liečba inzulínom. „Pre liečbu diabetu 2. typu bolo vyvinutých niekoľko skupín liekov, ktoré účinkujú na odlišných úrovniach. Niektoré skupiny stimulujú sekréciu inzulínu, iné potláčajú produkciu glukózy v pečeni,

ďalšie zlepšujú citlivosť periférnych tkanív na inzulín alebo znižujú vstrebávanie glukózy v črevách, potláčajú chuť do jedla a tvorbu glukagónu po jedle alebo spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka,“ vysvetľuje docent Martinka. V posledných rokoch je veľmi diskutovanou témou liečba založená na princípe účinku inkretínov. „Inkretíny sú prirodzené hormóny produkované v črevách najmä v odpovedi na potravu. U mnohých pacientov s diabetom 2. typu sa zistili znížené hladiny týchto hormónov,“ objasňuje docent Martinka a ďalej dopĺňa: „Inkretínová liečba prispieva k poklesu glykémie nalačno aj po jedle.“ Práve vďaka účinku inkretínov pacient nepriberá a má svoju glykémiu pod kontrolou celých 24 hodín bez neželaných výkyvov a zvýšeného rizika hypoglykémie. Je dôležité, aby si pacienti s ochorením ustriehli hladinu cukru v krvi. Zvýšená glykémia je hrozbou v podobe kar-

Tichý spoločník v podobe ochorenia diabetes mellitus 2. typu sa ešte pred sto rokmi pokladal za zriedkavé ochorenie. Dnes nadobúda rozmery epidémie tretieho tisícročia a očakávania jeho šírenia sú hrozivé. Predpokladá sa, že v roku 2030 jeho svetový výskyt presiahne 336 miliónov.

diovaskulárnych ochorení, poškodenia očí, nervov či obličiek. Naopak, veľmi nízka glykémia môže pacienta aj priamo ohrozovať na živote. Momentálne sú na Slovensku k dispozícii štyri rôzne lieky z tejto skupiny s účinnou látkou: vildagliptín, sitagliptín, linagliptín a saxagliptín. Navzájom sa líšia predovšetkým možnosťami použitia. Jednou z účinných látok modernej liečby prostredníctvom inkretínov s presvedčivými výsledkami je aj vildagliptín, ktorý možno bezpečne použiť aj u seniorov vo veku 75 rokov a starších, alebo u pacientov s poruchou funkcií obličiek. Ochoreniu diabetes mellitus možno predchádzať, nemožno ho ale zvrátiť ak už nadobudlo charakteristiky ochorenia. Odporúčania docenta Martinku sú jednoznačné: „Spoločnosť by mala dbať na racionalizáciu životného štýlu, včasnú diagnostiku, prevenciu a dôslednú včasnú liečbu. Diabetes prvého aj druhého typu je ochorenie podmienené geneticky a nositeľmi predispozičných rizikových génových variácií môže byť veľká časť populácie. Aj keď samotné ochorenie sa napokon prejaví iba u cca 7-10 % populácie, uplatnenie sa genetickej predispozície je podmienené práve vonkajšími faktormi.“ Naučte sa predchádzať ochoreniu a v prípade diagnostikovania sa držte hesla: Nebojte sa žiť v spoločnosti diabetes mellitus! 

5


MAXIKRÍŽOVKA Š O 2

Pomôcky: kavalet, Ahonen, Tisa, lamp

motor

Karolína (dom.)

metropola Moravy

súhrn vlastností

meňavka

posila

plemeno

otázka na kvalitu (množ. čís.)

obyvateľka Oravy

platenie (obchod.) značka kvalitnej múky

obrazy nahých tiel

nahá

1 dub (angl.) drevený chodník v bani Autor: RINGO

obyvateľ Arosy

vlasť

obchodný dom

prísne napomínala

mastná tekutina ženské meno (26. 1.)

zmieril sa so stratou

st. grécky strunový hudobný nástroj

udávala smer

ruská národnosť otreté miesto (hovor.)

ruské kúpeľné mesto

zlučovala (kniž.)

miestna knižnica

symetrála

2 odmorovacie miesto

51, rímsky

umelý násyp

zlúčeniny zásad a kyselín

501, rímsky

očistila praním

nie veľkí

prudká brušná bolesť topilo pri vysokej teplote Pomôcky: Deli, Arm, Araver, Amon, lake

pišťala si hlasno volá, kričí

zotrvala som

tu máš

nedával do súladu žiaruvzd. kremičité stavivo

EČV Komárna Komunist. internacionála

sem-tam mykal, šklbal

100 m2

Imrich (dom.) vyššie doplňovacie veliteľstvo

ovocná záhrada

3 zabezpečovali slovko úcty v Ázii druh antilopy

taliansky huslista

skupina domov

byť v móde

rumunská rieka

matematická funkcia

6

použil oporu

vápencová oblasť

nasávalo

orientálne mužské meno

Anna (dom.)

Pomôcky: bratislav. améba, asanačný Asco, podnik lamp, Komi starogréc. zhýralec

cudzokrajný dravý vták

býv. ŠPZ Komárna

papagáj

nevenovala

dobrý vodič elektriny amerícium (zn.) patriaci Elovi

prispôsobovala (kniž.)


výrobnoobchod. družstvo

Pomôcky: Kanad. Chateaudinas, slovenská briandova liga novela nails, Seat, adovala

francúz. sídlo (aj Ascu)

okresné mesto na Považí

Ladislava (dom.)

skyva, krajec chleba

otec (z maď.)

opil sa Pomôcky: Asot, Elami, ask, oak

severozápad

inými slovami (z lat.) oplodnila peľom

EČV Námestova

vysoký ker s orechami

mesto v Taliansku živé bytosti predajňa mäsa (čes.)

MATÚŠ ČÁK TRENČIANSKY Podľa svojho tajnička č. 1 nazývaný Trenčiansky, sa narodil okolo roku1260. Tajnička č. 2. Službami uhorským kráľom ho podstatne rozšíril. Ďalší si tajnička č. 3. Patrila mu Trenčianska i Nitrianska stolica a majetky v ďalších stoliciach.

jazero (angl.)

magnetic tape unit

vytiahla z pošvy sečnú zbraň

značka francúz. horčice

hrdina (kniž.)

slov. okr. mesto (SV)

abvolt smrteľná nákazlivá choroba

klince (angl.)

Pomôcky: Asola, Avala, Anal, YS

Accond Monétaire Européen 1000 kg

babička (nem.)

Bezpečnostná rada

6, rímsky povrchný obdivovateľ

protiklad

perej (čes. zastar.) fínsky skokan na lyžiach

bývaním zaberá boh mesta Téb

vyžaruje

republik. predstvavenstvo

energia

zármutok, pocit smútku

revy

vojenská jednotka

brieždil sa

milenec Fatimy

junior (skr.)

modla

MOL Salvádora vlastnila si

popruhy

klobúk (hovor.)

prúd

hmatal (nár.) tak, slovom, skrátka

spojovací zákop

vo vnútri

maďarská rieka

Vyhrajte! 1. cena: CD prehrávač

titán (zn.)

skratka valuty

naša mačkovitá šelma

450, rímsky zaujal sediacu polohu strešná krytina

venoval

2. cena: kniha 7


Autor: (W.)

jedia (pren.)

1

spodok nádoby

večer, po taliansky

Hnutie za demokratické Slovensko lesné zvieratá

páchnuce zviera

KRÍŽOVKA S DVOMA TYPMI TAJNIČIEK: V klasicky umiestnenej tajničke je myšlienka z českého televízneho seriálu, ktorého názov prezradí rozptýlená tajnička. značka lawrencia

český zbormajster

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

kód Jemenu

5

február, po česky Pomôcky: arabský Noma, piu, panovník rack, Ré, súdne sera konanie

Chorvátsko, po anglicky

nebeský (skr.) nos, po francúzsky

4

vápnik

vešiak, po anglicky lejte, po česky

potkan, po anglicky

pil

1 značka rádia tam, po nemecky

sulfid selénatý

predvečer, po anglicky

nórsky prozaik český herec

naša najvyšší dvojhláska mongolský boh doruč

ustrážil dni, po latinsky je, po nemecky

2 odborní pomocníci francúzsky ostrov

japonský výrobca vozidiel MPZ Slovenska

bulharské pohorie

hrdlo japonská lovkyňa perál mlátil, tĺkol ročné obdobie

mučené

prvý muž francúzska rieka

ženské meno poplach na burze

Pomôcky: existujme Soto, verš, po YM latinsky

český hokejový tréner holo

prvá žena pohrozenie ovos, po anglicky

6

meno literáta Bohúňa

hovorím, vravím jap. stolná hra

honosný dom

stĺpová kolonádová hala

osobné zámeno

3 najznámejší insekticíd zahrádzal

býk

MPZ Rumunska

existoval

2

olej, po anglicky francúzsky člen

buchni nohou o zem

bieda, chudoba

sólovo (hudob.)

skomplikoval

včelín

Pomôcky: eve, Evre, hin, lead, Lie, nez oxid olovnatý rerum soc. doctor

americký básnik vzduch, po angl. zvyk krátke ženské oblečenia

trošku viac (hudob.)

vedúci, vedenie, po anglicky

túžil (básnicky) značka džúsov slovenský spevák

meno futbalistu Pivarníka

3

Pomôcky: nemali meno Aim, Amin, motorové Norberta asolo, dies, vozidlo Emerson

meno Lesyka japonský prozaik

značka argónu

Š O

meno Oľgy 8

čistidlo na sklo osobné zámeno obec v okrese Revúca pieseň skupiny Metallica

Vyhrajte!

lesklý náter

10

9 tibetské ťažné zviera

7

1. cena: fotoaparát

americký štát

španielsky cestovateľ

2. cena: kniha

Tajničku posielajte cez web. Viac informácií na strane 3. 8


Lucia

OSOBNOSŤ Z OBÁLKY Foto: TV Markíza

Molnárová Ukončila štúdium hudobno-dramatického odboru na bratislavskom konzervatóriu. S dvojičkou Petrou sa odmalička venujú spevu. Už ako päťročné nahrali prvé cédečko s detskými piesňami „Kukulienka, kde si bola“ (1991) a po roku nasledovalo ďalšie CD „Dínom Dánom“ (1992). Za veľký Luciin úspech možno považovať stvárnenie hlavnej úlohy v muzikále „Neberte nám princeznú“ (2006), kde si zahrala Katku. Vidieť sme ju mohli aj v ďalších muzikáloch a hrách – „Rómeo a Júlia“ (2004), „Hra o láske“ (2006), „Jánošííík“ (2006) – v úlohe Aničky, „Traja mušketieri“ (2007) – v úlohe Constans, „Rent“ (2007), Fetišistky (2007) – v úlohe Biby a vo „Fontáne pre Zuzanu“ (2008). Taktiež účinkovala vo filme „Tri životy“ (2007) a „Vlna“ (2007). Od roku 2005 hrala v Radošinskom naivnom divadle. Tvorcovia seriálu Ordinácia v ružovej záhrade jej splnili sen z detstva, keď ju obsadili do úlohy mladej gynekologičky Kataríny Slivkovej a nedávno sa zaskvela v súťaži Hlas ČeskoSlovenska. Ako sama vyhlásila, kvôli tejto show je ochotná podstúpiť aj zmenu svojho imidžu, ktorý bol doteraz charakteristický blond hrivou a nevinným pohľadom. Ako dieťa ste chceli byť herečkou, alebo speváčkou? Ako dieťa som chcela byť lekárkou, ale situácia sa zmenila (úsmev). Neviem povedať či som chcela byť viac speváčkou alebo herečkou. Spievam však od piatich rokov a k herectvu som sa dostala postupne. Milujem spev aj herectvo a myslím, že ich spojenie je zaujímavejšie, tak prečo to rozdeľovať?

Čo od tejto súťaže očakávate, veď vaše meno je už známe a možno máte dvere otvorenejšie ako úplne neznámi ľudia...? V tejto súťaži nie som jediná, ktorá má známe meno. Sú tu aj ďalší profesionáli rovnako ako ja. Veľa ľudí ma pozná ako herečku, ale málo ako speváčku. Práve preto som do toho išla. Ako vnímate slovenský šoubiznis, máte v ňom kamarátov? Mám v brandži kamarátov, ale je ich veľmi málo. Väčšinou sú to pre mňa dobrí známi. Paradoxne mám viac kamarátov v českom šoubiznise. Ste v súčasnosti zamilovaná? Áno, som veľmi zamilovaná a dúfam, že to bude už na celý život.

Považujete svoju sestru za konkurenciu? Akým smerom sa v rámci umeleckej cesty budete uberať Nie, určite nepovažujem, pretože ona je iný typ nielen čo sa týka pova- naďalej? Momentálne sa venujem mojej kapele The Luc (elektroswing), ktorá hy, ale momentálne aj vizáže. ma stojí veľa energie. Sme traja Slávo Solovič – husle, František V Hlase ČeskoSlovenska ste uspeli a postúpili. Prečo ste si Gajdošík – gitara a ja spievam. Nahrávame, skúšame, organizujeme vybrali za kouča práve Michala Davida? koncerty. Ostatné ukáže čas. Vybrala som si Michala Davida, pretože som mala pocit, že piesne do súťaže dokáže pre mňa vybrať najlepšie. Anka Olvecká  9


O 2

BUNKOVKA Zo zápisov našich policajtov: Chodec do mňa narazil a potom mi tajnička. 1

2

3

4

5

CH

6

7

9

D

10 11 12 13

O

U

E

Š

Deväťpísmenové výrazy vpisujte v smere hodinových ručičiek, prvé písmeno je vždy v strede výrazu.

B T

8

CH. Opatrovateľka zvierat. – D. Album s dvomi gramoplatňami. – O. Lepil celé plochy. – U. Úľava. – E. Pracovník v oblasti energetiky. – Š. Ukladalo štet. – Z. Vykonáva závlahu. – K. Malé kužele. – V. Robil činnosť. – P. Vozili z miesta na miesto. – Ž. Vodná nádrž na severa Moravy. – M. Písmeno malej abecedy (odb.). – R. Zimný odev na ruky. – N. Naberalo tekutinu. – H. Najstaršie Slovanské písmo. – F. Natáčalo film. – T. Upravovala do tvaru. – B. Balušilo, blúznilo (hovor.).

G

H

N

R

M

Z

K

Autor: BIGOR

V

Ž

P

O 3

LOGICKÁ DOPLŇOVAČKA

Autor: ANKA

Neznámy autor: Na pracovisku som Bohom. Ľudia veria, že existujem, no ešte tajnička.

Milí čitatelia! Zabavte sa a vyhrajte! Vylúštenie tejto krížovky pošlite spolu s kupónom do 24. 6. 2012 na adresu našej redakcie a traja vyžrebovaní vyhrajú ročné predplatné časopisu Rodinné krížovky špeciál. Autor: BIGOR

anno domini

Gorazd (domác.)

slovenský sochár

ochrana tovaru

definícia (skr.)

poradenské poľnohospodárske zariadenie

otec (famil.)

1

mierne krop air transport

Résau Ling. Pomôcky: Aérien Franc. Rall, kuchynské Roller nádoby

Y VK ÍŽO KR 12 NÉ 5/20 N DIN č. UPÓ K RO

– Môžu sa podľa našich právnych predpisov bicyklovať na jednom bicykli dvaja ľudia? – Jednoznačne môžu, jeden tajnička.

Australian Romance Readers

obchodný maďarské dom pohorie

taroková karta Asýrčan umenie, po anglic. citoslovce pochopenia

anglické sídlo judejský kráľ z Azy nitrid uránu

Internat. Zoo Educators

MPZ Srbska MPZ Rumunska natešeno, rozradostene

2 predložka

slovný súhlas ovocná záhrada

ťaví kríženec

oblečenie

3

patriaci Oskarovi

VK_5_2012_MAKETA_Část1  

O 1 Latinské príslovie:Choroba učí tajnička. TAJNIČKY POSIELAJTE DO 24. JÚNA 2012 1) Cez web www.bratislavcanka.sk Špeciálne výherné krížovk...