Page 1

9. 4. – 20. 5. 2012


Zabavte sa a VYHRAJTE! 1. cena: 250 Eur 2. cena: 150 Eur 3. cena: 70 Eur 4.-5. cena: 50 Eur 6. cena: ročné predplatné časopisov: Výherné krížovky, Krimi osemsmerovky, Veselé osemsmerovky, Krížovky zo súdnej siene

7. cena: 15 Eur 8.-15. cena: darčekový balíček Žrebovanie prebehne 7. 6. 2012. Nezabudnite uviesť vašu poštovú adresu. Mená výhercov sa dozviete aj na www.bratislavcanka.sk

1) Cez web www.bratislavcanka.sk Kliknite na text „Pošlite nám odpovede“ a vyplňte formulár podľa predlohy. Názov časopisu: Rodinné krížovky. Číslo vydania: 4/2012.

2) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom (z tejto strany) na adresu Redima s. r. o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava. Na korešpondenčný lístok napíšte vylúštenú tajničku a označte ju zodpovedajúcim číslom. .

do žrebovania o tieto ceny:

Ako posielať tajničky krížoviek?

KU 4/201KRÍŽ PÓ 2 OVK N Y

pošlite nám tajničku z ktorejkoľvek krížovky a dostanete sa

RO DIN N č É

Milí naši lúštitelia,


O 1

Farebné krídla motýľov tvoria tajnička na sebe ako škridlice na streche. Motýľa pri lete nadnášajú, ale závisí od nich aj sfarbenie krídel. Svetielkujúce farby, napríklad modrá a zelená vznikajú tak, že niektoré šupinky odrážajú svetlo a farby vtedy závisia od ich tvaru. Pomarančové a tmavofialové zafarbenie vzniká vďaka šupinkám, ktoré obsahujú pigmenty. Motýľ na obrázku je babôčka pávooká. Autor: BENE

mužské meno

cudzie ženské meno

americký vták s veľkým zobákom

ruské jazero

mužské meno

Pomôcky: Arta, nail, Kant, Har, alea, Naomi

ruská rieka

ostrov španielska nukleová spevohra v Indonézii exkráľovná kyselina

osobné zámeno

nemecký fillozof

morská pláž

kartársky výraz

ruský súhlas

odborný posudzovateľ vedeckej práce

1 vlk z Knihy džunglí útok (kniž.)

oblička (lek.)

rádium (zn.)

kúpeľná liečba

cvičiteľ

poslal

grécke sídlo ženské meno

kód štátu Zair zrúcanina

dĺžková jednotka francúzsky člen

predpona (proti)

potreba hokejistu

an. dĺžková jednotka mongolské jazero

2 klinec, po anglicky lebo (bás.)

mravouk vodný prúd

4

sodík (zn.)

liečivá bylina

filmový mimozemšťan

mužské meno

ženské meno

moja osoba

plúž

kocka, po latinsky


Vyhrali ste v súťaži 100 Eur získavajú: Maroš Bezúch, Mária Čirková, Alžbeta Vaneková

VIETE, ŽE...?

Všetkým, ktorí ste sa zúčastnili našej súťaže ďakujeme!

Podmienky súťaže splnili a balíček čítania dostanú: 50 výhercom budeme štvrť roka posielať zaMaroš Bezúch, Mátia Čirková, Alžbeta Vaneková, Arnold Lukáč, Michal Špirko, Jaroslav darmo tituly z nášho vydvateľstva Macháč, Júlia Domanická, Mária Trebišovská, Jana Popovičová, Lucia Riapošová, Marta Feriancová, Kamila Boteková, Gabriela Olvecká, Matej Babanc, Antónia Balážová, Marta Miklecová, Viliam Vajcik, René Polák, Juraj Matula, Andrea Bilíková, Peter Rendéz, Soňa Maláková, Irena Vrábelová, Miroslava Kajanovičová, Tatiana Kaliská, Viera Bednáričová, Arnold Lukáč, Michal Špirko, Jaroslav Macháč, Júlia Lukáš Treň, Marcela Brodňanská, Viktória Vajdová, Irena Hlavatá, Jozef Petráš, Roman Domanická, Mária Trebišovská, Jana Popovičová, Kucharčík, Alena Precechtelová, Peter Lacuš, Anna Majtásová, Mária Michalidesová, Elena Hniďaková, Jozef Zeman, Ľudmila Bucová, Eva Chrobáková, Jaroslav Humaj, Ján Lucia Riapošová, Marta Feriancová, Kamila BoteNémeth, Marta Mosnárová, Vojtech Deneš, Karel Klučarik, Mária Csomorová, Anna Kročková, Gabriela Olvecká, Matej Babanc, Antónia Balážová, Marta Miklecová, Viliam Vajcik, René Polák, ková, Mária Chachulová, Valéria Gúthová, Mária Lipšayová, Agneša Cabadajová, Antónia Péková, Ondrej Ševčík, PhDr. Mária Gašparová, Vladimír Macháček, Ján Záhradník, ŠteJuraj Matula, Andrea Bilíková, Peter Rendéz, Soňa fánia Guttová, Helena Košická, Terézia Tóthová, Agnesa Pivovarníková, Ľubomír JakaboMaláková, Irena Vrábelová, Miroslava Kajanovičová, vič, Juraj Novotný, Jozef Béreš, Marcela Mandáková, Lívia Krovinová, Ján Jakubek, Peter Fabik, Emil Macko, Anna Kušniráková, Anna Paulíková, Ľudmila Jablonská, Ivan JablonTatiana Kaliská, Viera Bednáričová, Lukáš Treň, ský, Zuzana Saláková, Marie Žuffová, Magda Jakubeková, Mária Meďašová, Vlasta ČonMarcela Brodňanská, Viktória Vajdová, Irena Hladíková, Marián Marečák, Klára Bodnárová, Iveta Palmeová, Ladislav Bara, Jeremiáš vatá, Jozef Petráš, Roman Kucharčík, Alena PreceVnuk, Kristián Rajchl, Ľudmila Hrašková, Magdaléna Puterová, Alžbeta Hýbelová, Jozef chtelová, Peter Lacuš, Anna Majtásová, Mária Melicher, Jana Svitková, Ivana Strišková, Anna Majtánová, Oľga Knižková, Zuzana GalaMichalidesová, Elena Hniďaková, Jozef Zeman, Ľud- tová, Michal Jakabovič, Ján Hatala, Juraj Fedák, Viliam Lesák, Janka Lučanská, Marika mila Bucová, Eva Chrobáková, Jaroslav Humaj, Ján Korbeľová, Helena Halmešová, Daniel Scheling, Emília Václaviková, Milan Šmol, Ľudmila Jurčíková, Pavel Puobiš, Mária Čviriková, Mgr. Ivana Balážová, Peter Barančok, Dana Németh, Marta Mosnárová, Vojtech Deneš, Karel Števková, Anna Keselyová, Tomáš Dančo, Martin Dančo, Mária Veberová, Emília EliaKlučarik, Mária Csomorová, Anna Kročková, Mária šová, MUDr. Anton Mjartan, rod. Mihalíkova, Marta Miškovičová, Alžbeta Slezáková, KataChachulová, Valéria Gúthová, Mária Lipšayová, Ag- rína Mutišová, Valéria Biňovská, Magda Burietová, Gabriela Mihinová, Veronika neša Cabadajová, Antónia Péková, PhDr. Mária Tabačková, Ivana Pažejová, Pavol Sivanič, Beáta Berdisová, Jana Poláková, Katarína Salátová, Ján Frivaldský, Zuzana Marušíková, Oľga Čajková Gašparová

– Rodinné krížovky, Výherné krížovky, Krimi mini8smerovky, Veselé mini8smerovky, Krimi krížovky nielen zo súdnej siene

5


Pýta sa učiteľka v škole: – Deti, kto pozná nejaké južné ovocie? – Ja, pani učiteľka! – Tajnička č. 1 a 2 – Jablko tajnička č. 3 a 4. Autor: RINGO

odsúvanie hlások, elízia

1

čistiaci prostriedok

O

solmizač. slabika

2

nechuť, antipatia

3

cudzie meno (Viktor)

prvý muž

úkon (kniž.)

žiada, prosí

myslená priamka prístav v Alžírsku

zvuk srdca

šéf, pán (z angl.)

de die in diem opracuj motykou

pomoc (hovor.) žen. meno (29. 4.)

Banque Réglem. Internat.

miliampér

slovko úcty v Ázii

plemeno

zatajuj

2

polovica

jednomoc. radikál

chovateľka psov

kráľ vtákov

cudzokrajný strom

anóda (čes.) kríženec tiav Ján (čes.) skupenstvo vody

Org. Europ. de Radio.

4

pera (kniž.) nepriprav. na kysnut.

Majstrov. Európy

primát z pralesa klavír (skr.) kus

Obchodná akadémia

Royal Navy vojenská jednotka

naiva

obaja

pascal

K

ale, avšak

zvyšky odpílených stromov

mužské meno (25. 4.)

mesto v Poľsku

vzduch (gréc.)

lyžičiar, bahniakovitý vták

mesto v Taliansku

6

Pomôcky: santal, etyl, Oran, apokopa

popukali a opadali

ručiteľ na zmenke

knokaut

Pomôcky: Asola, Sanok, aer, Vik


Autor: (W.)

druh hudby

ozvenový druh hĺbkomer, kozorožca sonar

huncút

vesmír 2

18

má nádchu 30

38

25

starorímsky boh lásky

14 young lady, skr. kopaním odkryje

pohyb vzduchom

3

4

3 určovali sa (odb.)

17

11

klavír (skr.)

28 druh šport. dráhy mesto v Rusku

osobné zámeno 12

9

26

hovoril ekavčinou

32

5

6

7

8

9

19

18 okrúhla turecká čiapka ulica, skr.

sladkovodná kaprovitá ryba

nemecká herečka (Sandra)

značka sodíka

meno Ondreja

32

33

15

spojka

hudobný hlasový prejav

35

zvukové zhody na konci veršov

37

36

nedobrá zletenie skr. automat.riad. úrovne

25

20

slobodný, po nemecky

žinenka na judo 31

34

5 meno Ivanovičovej značka abfaradu

ruské mužské meno

13

21

citoslovce smiechu

16

24

vytvorenie cesta na pečenie

obyvateľ Afriky a Ázie

autozn. Dolného Kubína zn. hafnia nepôsobí ako herec

popožeň

meno Zuzany

13 14 15 16 17

izolácia z hliníka 29

O

V tajničke 19 20 21 22 23 24 je ukrytá myšlienka 26 27 28 29 30 31 zo spoločnej piesne Evy 33 34 35 36 37 38 Kostolányiovej a Karola Duchoňa, ktorú otextoval Tomáš Janovic.

britské kráľovské vojenské letectvo

somár

zaznamenávajú písmom

2

10 11 12 6

Pomôcky: frei, Itzel, tar

1

3

Pomôcky: Zjednotená Akim, Alfol, Aša, AVC, arabská republika echolot

10

8 MPZ Egypta aker, po česky

7

23

1

22

4

27

7


8

4

O

Vpisovanie vodorovne: 1. Vrcholná vedecká inštitúcia – jednotka spotreby elektrickej enegie. – 4. Francúzska horčica. – 6. Púšť v Čile. – 8. Rúrka na odvádzanie výlučkov – kapsa, kabela. – 10. Rekreačná oblasť pri Ružomberku – muž. meno 8. 7. – 12. Rozprávkový upír – bratislavský športový klub. – 14. Vetný člen – majetný človek. – 16. Ubytovacie zariadenia – reverenda – ázijský štát. – 17. Akrobatický obrat – liečivá látka – vznášal námietky. – 18. Meno Gorbačovovej – nepohoda – medovnica – futbalový klub v Madride. – 19. Mladý porast v lese – krajské mesto – výťažok z byliniek. Vpisovanie zvisle: 1. Nereálnosť (veda o abstrakcii) – staroslovanský boh búrky. – 2. Princíp rovnoprávneho uplatňovania vôle – obec na Orave – opevnené sídlo. – 3. Kruhovitá ozdoba na zápästí – pálený cukor – spolkový štát v USA. – 5. Postoj, hľadisko – označenia. – 7. Rozprávková princezná – samospráva, nezávislosť. – 9. Čapkov román – welterová váha. – 11. Odborník v kriminalistike. – 13. Sedembodové písmo – juhoamerická kukučka. – 15. Chemická zlúčenina s vodíkovým atómom.

Autor: ANKA

Keňa – krajina neskutočných kontrastov a panenskej prírody, kde nájdete najrôznorodejšie prírodné krásy od vysokých hôr a jazier na severe, cez rozľahlé savany, lesy a pláne až po široké a biele piesočnaté pláže Indického oceánu s bohatým morským životom a nádhernými korálovými útesmi. Nebyť tejto nádhernej krajiny, nepoznali by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sme zrejme ani tajnička „safari“ – cesta. Safa10 11 12 13 14 ri je jedným z hlavných dôvodov pre návštevu Kene a mnoho návštevníkov sa vracia znovu a znovu do miestnych národných parkov – týchto úžasných prírodných zoologických záhrad s rozlohou mnoho miliónov km2.

HLÁSKOVÁ VYPLŇOVAČKA


9

verejné výberové konanie

slovná pomoc ženské meno

činia čistý, po nemecky

prítok Volgy

2

pomocná poučka šikovný kúsok

priesada (hovor.)

mydlo (lek.)

poletuje

jordánsky prístav

metropola Peru

opustenosť

banícka trhavina

záplava

Kartagínec

anglická rieka

pridávajú soľ

Pomôcky: lema, Abon

keď

bujak

značka nákladných áut

zadná časť lode

grécky a rímsky starovek

Autor: BENE

– Zasa nové topánky, zasa nová sukňa! – vyčíta manžel svojej polovičke. – Vyššie záujmy nemáš? – Vidíš, dobre že si mi pripomenul, tajnička.

český maliar platina (zn.)

meno Kataríny

ozaj

ale, po nemecky odporov. spojka

končatina zvierat číra tekutina

stará Pomôcky: rúbanisko, matka, sapo, po česky po Tama nemecky

značka mydla mužské meno

český herec sibírska rieka

japonská rieka

Európska banka večer, po nemecky

EČV R. Soboty meno Barbory

mužské meno

1

argón (zn.)

športové oblečenie

Aljaška, po anglicky

5

O


O 6

Autor: RINGO

Definícia sporovlivosti: Tajnička. hrča v dreve

človek zaoberajúci sa umením

nie raz

pohyb na lyžiach

Pomôcky: Aša, kamea

river dôverujte (angl. skr.)

opláchol vodou

biedne (hovor.)

okrem iného

ruský režisér

plúžil

vlastniť

st. plošná miera

tu máš

ukazovacie zámeno

rieka v Rusku

žrd na priahanie

zavčasu

veselá, bystrá, čulá

palma areková

severovýchod

kryha (čes.)

hľa (hovor.)

protamínzinokinzulín

mesto v Rusku

belgické kúpele španielsky člen

Odevné závody

4

10

plastická rytina v skle nádoba na kvety

opere citato

svetadiel

opracoval motykou

sklovitá poleva

3

Pomôcky: Kera, LLAA

bezhrbá ťava

zalamoval

1

Pomôcky: Mova, Alov

4, rímsky

Liga národov

znížený tón „E“

2 inými slovami

Leurs Alteses (fran. skr.)

RK_4_2012_MAKETA_Část1  
RK_4_2012_MAKETA_Část1  

9. 4. –20. 5. 2012 Žrebovanie prebehne 7. 6. 2012. Nezabudnite uviesť vašu poštovú adresu. Mená výhercov sa dozviete aj na www.bratislavcank...

Advertisement