Page 1

Naše krížovky len za 0,008 € za jednu!!! 2012

KRIMI 2 K R Í Ž O V K Y PRÍBEH: ODHALENIE 1. 0,55 € Autor: FRABA

mesačník

13. 2. – 11. 3. 2012

indiánsky kmeĖ v Mexiku

1

þeský klavirista

Pomôcky: nem. filozof, (pozitivizdalma, Taam, mus) (Josef, 1862-1929) Opata

miesto vzniku Bráhmy

4

rieka v Sudáne

obec pri Galante

žrć na voze

1

13

druh literár. útvaru mesto na ostr. Kjušú

þistiaci prostriedok

2

14

súhrn prístrojov

3

15

amulet

4

tiež

Pomôcky: Ajana, Asúm

16

avšak životné prostredie (skr.) 5

vzadu

ženské meno

17

plat žoldniera

ostrov v Indonézii

znaþka španielskych áut

3

utlm, zmierni

nemecká spojka judejský kráĐ

pulz

9

atlét, po þesky otravné 10 látky (skr.)

mesto v ýechách jeden z troch mušketierov

2

11

6

trma-vrma, chaos

7

8

atmosféra (skr.)

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17

(NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE


1. cena: 150,- € 2. cena: 100,- €

Súťažná otázka: Ako sa polícia tak rychlo dostala Jurajovi na stopu?

4. – 7. cena: 50,- €

1) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom na adresu Redima, s. r. o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava.

KUPÓN

2/2012 0

2) Cez web www.bratislavcanka.sk

Kliknite na text „Pošlite nám odpovede“ a vyplňte formulár podľa predlohy. Názov časopisu: Krimi krížovky. Číslo vydania: 2/2012.

KRIMI

Mená výhercov uverejníme v čísle 4/2012.

KRÍŽOVKY

VÝHERCOVIA Z

KRIMI

KRÍŽOVIEK (NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE KRIMI

1. cena: 150,- € J. Garay 2. cena: 100,- € 4. – 7. cena: 50,- € M. Kolesárová Z. Ďuricová, 3. cena: 80,- € G. Strohá, T. Olejár, J. Molner I. Neumárová

7/2011

7/2011

21. 11. 2011 – 20. 1. 2012

KRÍŽOVKY

(NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE Autor: (W.)

telesné cvičenie

marš

potravinárska škola (skr.)

volať, po česky

putá

3

ovos, po česky indic. tvrdé drevo

značka elektrónvoltu

Pomôcky: acha, sassi, Ytri

kamenie, po taliansky

patriaci Dite

časti básní

505, rím. číslami MPZ Nepálu

2

repríza 17

16

odstávajúci chumáč vlasov

19

14

dva slovenské regióny

11

seter, po česky značka argónu

18

12

1

sídlo na Islande 5

4

PRÍBEH: HLAVNÁ PODOZRIVÁ 1

2

3

4

5

6

7

1. cena: 150,- € 2. cena: 100,- € ODPOVEĎ POSIELAJTE RA DO 9. FEBRUÁ 2012

15

10

český zápor

8

1.

13

9

6

skratka Detvy

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7

0,59 € 18

3. cena: 80,- € 4. – 7. cena: 50,- €

19

Súťažná otázka: Čo bolo príčinou smrti pána Borisa?

1) SMS-kou bez diakritiky na číslo 7507

v tvare REK (medzera) odpoveď (medzera) vaše meno a adresa (dĺžka SMS je max. 160 znakov). Cena spätnej sms je v sieti Orange 0,398 €, v sieti TM a O2 0,5 € vrátane DPH. 2) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom na adresu Redima s.r.o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava. www.bratislavcanka.sk Kliknite na text „Pošlite nám odpovede“ a vyplňte formulár podľa predlohy. Názov časopisu: Krimi krížovky. Číslo vydania: 7/2011.

7/2011

KUPÓN

ODPOVEĎ E DO 7 DNÍ IE POS LAJT ENIA JD Y OD V ČÍSLA. O H IE LŠ A Ď

3. cena: 80,- €

3) Cez web

Mená výhercov uverejníme v čísle 2/2012.

KRIMI

KRÍŽOVKY

Správna odpoveď na súťažnú otázku z č. 7/2011:

Odpoveď iba na mail: Privolaný lekár konštatoval smrť. 100,- € získavajú: D. Juhász, H. Mištinová, A. Bordák

Príčinou smrti pána Borisa bolo užitie viagry a zaroveň liekov na srdce.

VŠETKÝM VÝHERCOM BLAHOŽELÁME! Ďalšie číslo KRIMI KRÍŽOVIEK (NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE vyjde 12. 3. 2012.

Nájdete

v predajniach

tlače a hypermarketoch


So súťažou

VIETE, ŽE...?

vyhráva každý!!!

Prebieha od 1. 1. 2012 až do 21. 3. 2012 vo všetkých krížovkárskych tituloch nášho vydavateľstva! (Rodinné krížovky, Výherné krížovky, Krimi krížovky nielen zo súdnej siene, Krimi osemsmerovky, Veselé osemsmerovky). Ak nám pošlete najmenej sedem správne vylúštených súťažných tajničiek označených „VIETE, ŽE...?“ spolu so siedmimi kupónmi „VIETE, ŽE...?“ z akéhokoľvek nášho časopisu na jednom korešpondenčnom lístku, resp. v jednej obálke, dostanete sa do žrebovania

o 3 x 100 Eur!! Ďalším 50 výhercom budeme štvrť roka posielať zadarmo všetky naše tituly!

ˇ KAŽDÝ KTO SA ZÚČASTNÍ, ZÍSKA BALÍČEK ĆÍTANIA Z NÁŠHO VYDAVATEĽSTVA!

Kupóny posielajte do 21. 3. 2012 v jednej obálke naraz minimálne sedem. Mená výhercov uverejníme vo Výherných krížovkách číslo 4, dňa 29. 3. 2012, v Rodinných krížovkách číslo 4 a v Krimi krížovkách zo súdnej siene číslo 4, ktoré vyjdú 5. 4. 2012.

VIETE, ŽE...?

ATLAS – ATRAPA BRIAN – BRIDŽ BUDOVA – DÁVID DEDIČ – DENIS DEREŠ – DOLÁR DREVÁR – DRINK HILÁR – HLTAN KÁPIA – KURUC LAETUS LANDRADA LOTRI – MAĽBA MESTO – METOD MOSADZ NAČAS NÁDCHA NÁŠIVKA OBŽIVA – OKRES ONIAS PAŽRAVEC PERNÍK – PETRA PLEVY POLENO PREDTUCHA PRÍKAZ Je takmer nemožné (tajnička má 22 písmen). Ide o obranný mechanizRECHAB mus, ktorý sa vyvinul na ochranu očí pred baktériami a nečistotami. REMESLO – RIEKA SLUKA – SÚBOR SULTÁN – SVRAB – ŠIČKA – ŠIITA – ŠIMON – ŠÍRAVA – TARAS – TUREK TURNÉ – VINEA – VTÁČA – ZRNKO

Ž E

www.BRATISLAVCANKA.sk

..?

K RI M VIE č. 2/ I KR TE, 2012 ÍŽO VK ŽE Y .

V I E T E

3


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: BIGOR

obyvatelia Slovanských štátov

nepovysával

oxid titaniþný

zbavujú fúzov

ária, po taliansky

Pomôcky: Adom, Asaa, Ahli

snaženie, úsilie

þernoch, po rusky

znaþka aviváže

japonský šport estónske sídlo

starorímsky peniaz

na spoloþný úþet

4

posyp múkou

19

20

ruská rieka Zolov román

praštia, zahlušia

21

U

3 10

11

12

13

14

15

16

17

18

chytaþ dánske sídlo

hromadný výstrel

nasalis (skr.)

spojovací zákop

23

tropický plod textová skratka

24

fialová (zastar.)

angl. muž. meno (Izák) zeleninové jedlo

1 1

zn. lyží ŠPZ Olomouca (ýR)

2

2

spievali, po rusky 3

osada pri Jordáne

4

5

6

7

8

9

grafický program 4

2. 12

25

lesná hliadka gibon bieloruký

nôtil

pestrofarebný papagáj

nepodliehal hnitiu

povie lož

þínska droga prelievalo

rímske þíslo 49 Pomôcky: Kem, sina

22

osud, po portugal. cielim na terþ

1

13

14

15

16

U

2

17

3

18

4

5

19

20

6

21

7

U

8

9

22

10

23

24

11

-

25

www.BRATISLAVCANKA.sk


ODHALENIE Autor: RINGO

Slovenský pôvodcoþervený via kríž

1

Pomôcky: Olot

Slovenský atletický zväz

africké sídlo

ovije

3

mimozemšĢan

francovka neodborník

okresal 1

15

tárala nerv 2

2 10

Pomôcky: Asak, oolit

11

sídlo v Španiel. hliník (zn.)

16

odpi

O

12

13

14

4

meno herca Venturu

18

7

preš

22

krídlo (ved.) Odvoz a likv. odp.

8

obyvateĐ Indie

21

citoslov. kvapkania zmenkový ruþiteĐ

väþšia otiepka

odhad

20

osobné zámeno nehovorí pravdu

6

druh kartovej hry

Dietlova postava 19

zrn. vápen. hornina st. plošná miera

5

druhá tráva

17

indické sídlo pokry lepom

sláþik nad

þeský súhlas

nórske sídlo 365 dní

3

sme, ste, sú (po angl.)

Pomôcky: Tou, are, Árni

MOV Rumunska

23

udrel po hlave

predpona superlatívov

9 a podobne

24

Starogermáni

abvolt

25

ruský súhlas

EýV Dunaj. Stredy

roĐa

3.

1

12

13

14

www.BRATISLAVCANKA.sk

2

O

3

15

16

4

5

17

6

18

7

19

8

20

9

,

21

10

22

23

11

O-

24

25 5


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: BENE

orgán zraku

Pomôcky: atmosfétaka, bika, rický jav, hrmavica Ahar

1

ovocie a zelenina

hlavná myšlienka

hlávková zelenina

Pomôcky: Marius, Alor, Aln

argón (zn.)

trávnatá bylina

berýlium (zn.)

2

a iné (skr.) þeský herec

3

1

kiloampér (zn.)

17

rumunské mesto 2

13

14

15

16

18

Slov. syndikát nov. maćarské mesto

stratil rodiþov 3

tropická rastlina drozd, po þesky

jeden, po nemecky

19

päta, po anglicky koĐajnica, po angl.

4

biblický nemravník 20

akþný hrdina

pokladĖa (hovor.)

forma

5

21

šport. klub Prešova mesto v Iráne

omotaj 6

22

zn. nákladných áut taliansky 7 dramatik

taliansky súhlas vliekol za sebou indonéz. ostrov

lantán (zn.) taliansky husliar

23

nemecká rieka zabíjaþková polievka

8

24

prací prášok osobné zámeno

ruské sídlo 9

ako, po nemecky 25

strach Shakespearov kráĐ

amerícium (zn.)

10

jednotka elektr. odporu

26

mužské meno 11

27

kráĐ, po francúzsky

nemecký astronóm 12

4. 13 6

28

1

14

15

16

2

3

4

5

6

7

8

17

18

19

20

21

22

23

24

9

10

11

12

25

26

27

28

www.BRATISLAVCANKA.sk


ODHALENIE Autor: FRABA

bývalý holandský tenista (Michiel)

beduínsky plášĢ

1

Pomôcky: Schapers, subvoce

prelamujú na kusy

odpoþíval na lôžku

megapascal (zn.)

MPZ Iránu

nijakým spôsobom

2

Karolína (domác.)

mesto v Rusku 1

8

prvá trieda bulhar. tlaþ. agentúra (skr.)

slabá, malátna 2

9

4

americká bavlna

portugalský futbalista

3

Universal Time (skr.) dvojité 4 videnie

požívaj tekutinu European Common Allocation (skr.)

19

10

Rachmaninova opera omotajte

5

maćarské mužské meno (Jáchim) 11 patriaca apovi okrem iného (skr.)

6

12

citoslovce povzdychu rod bodliakov

pod hlasom 7

antická kololáda

E

skupenstvo vody súhvezdie Jašterica

meno Romana

Pomôcky: Tepelena, alamba

18

rímska trojka

znaþka þokolády

5

13

vyluþovacia spojka inak

14

pokiaĐ ruské poþítadlo

kráĐ zvierat

20

15

3

mesto v Albánsku

argón (zn.)

21

meno OĐgy

druh antilopy 22

Amateur Athletic Association (skr.)

16

mužské meno (26. 2.)

23

5.

1

12

13

14

www.BRATISLAVCANKA.sk

15

2

3

16

17

4

17

5

6

18

7

E

8

19

9

E

20

10

21

22

11

-

23 7


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: (W.)

snívalo (básnic.)

cicavec z pralesa

þasĢ noža

ruské guĐkové poþítadlo

Pomôcky: Slovenská hudobná anagram, spol. baa (skr.)

skratka vlákien z ovþej vlny

þínske ženské meno

þasĢ básne patriace Erikovi

8

zostaĖ nemý, niþ nevyslov

12

Institut Pasteur (skr.)

vzorec sulfidu iridnatého

skratka Levoþe

okrem iného (skr.) apríl, po 11 nemecky

domáce meno OĐgy Pomôcky: NLD, sþot

umelecká trojica

veĐmi teplá

biblický vrch

9

16

3

znaþka rádia patriaci Kike

vyvaĐoval oþi (zried.)

20

odym, okać slov. hra, prešmyþka

25

vodný vták meno Aurélie

14

4

26

prenikaĢ, po þesky

pieseĖ Mira Žbirku

pôsob

2

ukonþili veĐmi hlasné kriþanie

13

22

15

1

18

regionálne združenie nejedo23 vatý had egyptská dĎžková miera kilojoule

meno Kornélie i Petronely irídium (zn.)

zosilnený súhlas

þeský pesniþkár (Pavel)

kód Holandska býv. africký štát

epilóg, po þesky 21

presúva sa štvornožky

kód esperanta 6

5

skratka zbierky 17

žiješ

podvýbory 19

americký bahniakovitý vták

lúšti 24

6. 10 8

7

„ 11

12

13

14

15

1

16

2

3

17

4

18

10

5

?

19

6

20

21

7

8

22

23

24

9

“ ?,

25

26

www.BRATISLAVCANKA.sk


ODHALENIE Autor: BIGOR

1

milenec Dalily

EýV Revúcej

nemocniþné oddelenie

štvrĢ Košíc

zn. kozmetiky

vodný kôrovec

hlavica antických stĎpov (abak)

Mária (famil.)

meno Chaþaturjana

naviata usadenina 1

5

pestrofarebný papagáj

americká družica

2

rímske þíslo 1001

3

hotentótsky jazyk

22

otec (famil.) ponahýnala umenie (knižne) mesaþný kráter

4

23

24

25

pohrebná hostina Stanislav (domác.) jodid draselný rieka, po španiel. lusk

omakanie, olapanie

berie, driape

5

3 13

Pomôcky: Káe, Ors

O

14

rasa, odroda skratka v dopise

15

4

tam, na to miesto

6

spor, hádka (zastar.)

slovný súhlas nanášaj smolu

7

Slovak Telekom indonéz. súostrovie

existujete, žijete citoslovce 8 pochopenia

taliansky súhlas

Pomôcky: Alor, Ega

grécka bohyĖa osudu Henrich, 16 po rusky

17

þistiaci prostr. talianska rieka

18

kyslá þerešĖa elektrónvolt

osobné zámeno

19

2

starojaponský boh zeme

ženské meno 9

10

11

12

zmenkový ruþiteĐ

20

zlatnícka jednotka 21

7. 13

1

2

3

4

O

14

15

16

www.BRATISLAVCANKA.sk

5

.

O 17

18

6

7

8

9

10

11

12

19

20

21

22

23

24

25 9


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: RINGO

2

výsledok vnímania

východiskové miesto (voj.)

Pomôcky: Adlo, Nil

otec (z mać.)

15

vrkoþ (þes.) Matica slovenská

16

popri (zried.) citoslov. chmatu

6

17

vidiny

nie veĐký

a iné

7

18

osem (þes.) hmatal si (nár.)

posielala (bás.) rival

8

slovko pre zastavenie

rímske þíslo 999 španiel. sídlo

9

19

solmizaþ. slabika druh loptovej hry

zvratné zámeno súostr. v 10 Mikronézii

plúž

rímske þíslo 4

Severoatlant. pakt

11

šetril Pomôcky: (hovor.) Ason small arms ammunit.

20

výzva 21

4

pohrebná hostina

22

23

24

25

L

26

Níl (þes.)

Olympia (dom.)

12

avivážny prostriedok

þasĢ Đud. tela IĐjušin (skr.)

13

portlandský slinok

zaisĢoval 14

1 1

10

3

oco (fam.)

starý otec (nem.)

povrchová baĖa zn. bezp. dverí 5

prostriedok na umývanie

8.

Pomôcky: Ralik

Imrich (dom.)

4

prvá žena

14

zostatok ohĖa

omám alkoholom

tu máš

Pomôcky: alit, Opa

otravné látky

1

A,

A

A 15

16

nalievala 2

2

17

3

3

18

4

19

20

5

21

6

L

7

22

8

23

9

10

24

11

12

25

L

13

-

26

www.BRATISLAVCANKA.sk

KSS  

KSS, zabava, ratislavcanka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you