Page 1

7/2011

21. 11. 2011 – 20. 1. 2012

KRIMI

KRÍŽOVKY

(NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE Autor: (W.)

telesné cvičenie

marš

volať, po česky

putá ovos, po česky indic. tvr3 dé drevo

potravinárska škola (skr.)

značka elektrónvoltu

Pomôcky: acha, sassi, Ytri

kamenie, po taliansky

patriaci Dite

časti básní

505, rím. číslami MPZ Nepálu

2

repríza 16

17

14

19

dva slovenské regióny

11

13

9

12

seter, po česky značka argónu

18

6

skratka Detvy

1

sídlo na Islande 5

4

7

PRÍBEH: HLAVNÁ PODOZRIVÁ 1

2

3

4

5

6

7

1. cena: 150,- € 2. cena: 100,- € ODPOVEĎ E POSIELAJT UÁRA R B FE 9. DO 2012

10

český zápor

8

1.

15

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0,59 € 18

3. cena: 80,- € 4. – 7. cena: 50,- €

19

Súťažná otázka: Čo bolo príčinou smrti pána Borisa?

1) SMS-kou bez diakritiky na číslo 7507

v tvare REK (medzera) odpoveď (medzera) vaše meno a adresa (dĺžka SMS je max. 160 znakov). Cena spätnej sms je v sieti Orange 0,398 €, v sieti TM a O2 0,5 € vrátane DPH. 2) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom na adresu Redima s.r.o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava. 3) Cez web www.bratislavcanka.sk Kliknite na text „Pošlite nám odpovede“ a vyplňte formulár podľa predlohy. Názov časopisu: Krimi krížovky. Číslo vydania: 7/2011.

Mená výhercov uverejníme v čísle 2/2012.

7/2011

KUPÓN

odstávajúci chumáč vlasov

KRIMI

KRÍŽOVKY


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: BIGOR

indická nebeská víla

1

starorímsy boh lásky

osobné zámeno

holubica, po španiels.

breh, po francúzs.

12

A

13

21

omoc, opleť Laurenc, po švéds.

2

organic. zlúčenina otec 3 (famil.)

4

24

príkaz zastav zostal, neodišiel

anglický súhlas

časť úst

5

25

dedina, po rusky štvrť v Bratislave

6

nasávala

7

9

hlavica antických stĺpov (abakus)

tá druhá, inakšia japonská lovkyňa perál knock out

prudko vyťahuj

pohrebná hostina

ruské jazero film. mimozemšťan

3

10

podkôrny pletec stromov

2

27

vytýčený smer rybárska 8 sieť (zast.)

severovýchod

2. A

26

vrchný náter

sorta hrozna

12

23

árie, po taliansky

moslimský boh Pomôcky: Ik, Arnel, Apsara, niela

22

Eduard, po anglicky zdobenia kovu seriálové žen. meno slovenské hist. územ.

pera (poetic.)

značka kozmetiky

20

meno Pinedu írska boh. 14 blahobytu

robil osnovu

keď, kým

4

slovný súhlas

veľké prírodné plochy

1

2

lawrencium (zn.)

15

16

17

18

19

veliteľ čaty 11

1

13

14

A 15

2

16

17

3

18

4

19

5

6

20

7

21

22

8

9

23

24

25

10

11

26

27

www.BRATISLAVCANKA.sk


ODPOVEĎ IBA CEZ WEB Milí naši lúštitelia, ak nám pošlete znenie tajničky z krížovky číslo 49 cez náš web www.bratislavcanka.sk. (Kliknite na text „Pošlite nám odpovede“ a vyplňte formulár podľa predlohy. Názov časopisu: Krimi krížovky, Číslo vydania: 7/2011) dostanete sa do žrebovania

o 3 x 100 Eur. Mená troch výhercov uverejníme v Krimi krížovkách číslo 2/2012.

VÝHERCOVIA Z 1. cena: 150,- € Ľ. Havlovičová 2. cena: 100,- € E. Rozborilová 3. cena: 80,- € Ľ. Tovarík

KRIMI

KRÍŽOVIEK

(NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE 4. – 7. cena: 50,- € P. Ivanič, V. Bilá, Z. Fulová, A Vanerka

5/2011 Správna odpoveď na súťažnú otázku z č. 5/2011:

Odpoveď iba na mail: Mercedes od otca poslanca ...

100,- € získavajú: M. Bednárik, A. Krutý, A. Klein

Keď prišiel Juraj domov, zbadal polonahého Karola vychádzajúceho z kúpeľne a sušiaceho si hlavu uterákom.

VŠETKÝM VÝHERCOM BLAHOŽELÁME!

NÁJDETE

V PREDAJNIACH

TLAČE OCH A HYPERMARKET

www.BRATISLAVCANKA.sk

3


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: RINGO

symetrála

doktor (skr.)

Kategorizace a katalog odpadů

obnos peňazí

značka kvalitnej múky

dekorácia v divadle

3

Pražský sborník historický

odskočenie

1 Pomôcky: sankcia, oar

Pomôcky: air, love, dolomit, Bonn

1

chvost (čes.)

2

3

4

miesto odmorov. nemecké mesto

venuje sa hre

13

veslo (angl.) error 6 (angl. skr.)

5

pokuta, trest

14

lacná (čes.) prehry v šachu

15

čes. meno Miroslava

obaja

nežnosť

16

2

civilná obrana

pokladňa (hovor.)

informat. retrieval language

7

8

9

D

10

11

12

nápev verejná mienka

osamelosť

17

zosekol

úsilie vykonať niečo

jestvoval si mužské meno (31. 1.)

zvratné zámeno ročné obdobie

18

túž po niečom

Matilda (dom.)

knokaut kométa (čes.) podľa (čes.)

ženské meno (24. 5.)

útok

19

20

sivobiely nerast

Majstrovstvá Európy

abvolt

21

Talian (čes.)

nesedela 22

láska (angl.)

3. 4

podmienková spojka

dvojhláska

1

2

3

4

5

13

14

15

16

6

D

7

17

18

8

9

10

,

19

20

D

11

12

21

22

www.BRATISLAVCANKA.sk


HLAVNÁ PODOZRIVÁ Autor: BENE

þeské mužské meno

Pomôcky: ren, Avala, Soho, aak, oman

1

lieþivá bylina

nasával, cical

oslopala, opila (expr.)

Lidové noviny

taliansky operný skladateĐ

typ ruských lietadiel

lantán (zn.)

nadviazal rozhovor

symetrála 1

3

starší (skr.)

hrubý povraz

2

12

13

14

15

16

17

redakþná rada súprava náradia

štiepal 3

4

18

ženské meno

gyps mužské meno

Zolov román

4

19

ponalieval

ladvina (anat.)

moc

5

obec pri Stropkove

20

menšia obec

kód nemþiny

2

roĐa Dietlova TV postava jap. lovk. 6 perlorodiek

EýV Rimavskej Soboty

21

starogréc. boh lesov rímskych 501

22

þasový úsek

vrch nad Belehradom

zabiják

7

u seba v byte 8

þln na Rýne 24

ženské meno oxid sírnatý

plúž žrde na vozoch

kus (skr.)

9

Ministerstvo hospodárstva

23

meno Viliama zlato, po španielsky

25

vápencové pohorie

tantal (zn.)

10

26

þasĢ Londýna

autonómna oblasĢ

MOL ýR

11

4. 12

13

14

15

www.BRATISLAVCANKA.sk

16

27

1

2

17

18

3

4

19

20

5

21

6

22

.

7

23

8

24

9

25

10

11

26

27 5


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: (W.)

záver tehotenstva

kameĖ

Pomôcky: súlad, harmónia, ajaja, ast, (kniž.) astako

patriaci Arabele

odpoþíval

upília

povrchová vrstva drevín

zatvor pomocou lepidla omotaj

MPZ Uzbekistanu

þasti chotárov (hist.)

anglická hudobná skupina

kovový prvok

22

5

staršia nemecká stíhaþka

11

pieseĖ skup. Kinks praobyvateĐ Peru

21

druh gibona

14

8

17

rak rieþny, po esperantsky

surovina na zátky geologický stupeĖ

popevok druh nožíka

tatranský konþiar

3

americký bahniakovitý vták

23

meno Otílie nemecké muž. meno

berlínska automobilová dráha

7

15

6

vrchná þasĢ domu sejba, siatie

titánu (zn.)

18

udieraj vyĢahuj meþ z pošvy

meno Kurosawu Spolková republika Nemecko (skr.)

jarok

podnik zahr. obchodu (skr.) 19 obrázok (skr.)

12

dojþi, po þesky prúd

4

odtlaþok topánky kypri, or

1

perspektívny pracovník, odborník

omám 13

16

druh papagája

putá 24

9

5. 11 6

20

meno McBaina

patriaci Adele Pomôcky: avus, kaka, Lola

2

ovláda

lišiacky športový úder

pokles

12

13

10

1

2

3

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

7

8

9

21

22

23

10

,

24

www.BRATISLAVCANKA.sk


HLAVNÁ PODOZRIVÁ

6. 13

1

14

15

16

www.BRATISLAVCANKA.sk

2

3

4

17

18

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

, 26

11

12

27

28 7


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: RINGO

priprav oraním

1

patriaci Deane

hliník (zn.)

leský náter

Pomôcky: oats, þida, Ager, Olot

choroba (expr.)

Sobota

2

zachráĖ

vynadal 1

10

sídlo v Španielsku zn. kvalit. múky

pena do kúpeĐa 2

osobné zámeno

jeden (rus.)

3

vlna spojená s kožou

12

jemná hmla španiel. spisovateĐ

4

vodný tok 13

dánske sídlo ovsy (angl.)

horkýže (hovor.) ohrada

11

prezývka Eisenhowera pascal

knockaut

Pomôcky: Alas, Naam, odin

jestvujete

5

14

prezývka Ameriþana

vytváralo penu

schodok

6

Liga národov (skr.)

7

sídlo v Sudáne Ģažký kov

15

telúr (zn.) udrelo (hovor.)

16

dobytok otec (dom.)

obrnený transpor.

8

17

snaženie organizmus

výkon futbalistu

9

51 rímsky

Odd. tech. kontroly okesný výbor

18

Klub slov. olympij. vojenský oddiel

solmizaþná slabika

19

obvolal (hovor.)

poĐovaþka

20

Ivan (dom.)

požiarna ochrana

žrde na priahanie 21

7.

1

10 8

11

12

13

14

2

15

3

4

5

6

16

17

18

19

7

8

9

20

21

www.BRATISLAVCANKA.sk


HLAVNÁ PODOZRIVÁ Autor: BENE

1

zubná pasta

prítok Váhu

1

21

22

23

24

25

4

26

3 taliansky spisovateľ španielske mesto

hladina, po anglicky

ženské meno

12

španielska rieka písomná správa

5

oznámil úradom orient. rozp. 6 postava

Ludolfovo číslo

apendektómia (lek. skr.)

EČV Michaloviec

utiekol

rumunská mena bok, po španielsky

3

tropický jašter talianske mesto

výzva

4

naozaj, skutočne

2

severské mužské meno

jednotka magnet. odporu

tálium (zn.)

poranenie, úraz (lek.)

mužské meno nemecký určitý člen

Pomôcky: Nava, Pisa

13

decimeter (zn.) značka lyží

14

ofukuje meno Izabely

vôňa, odborne

7

český výrobca zápaliek

15

vyš. reum. horúčky hlavné jedlo dňa

8

koralový ostrov 16

zatajujú stará stíhačka

st. značka korenia

9

Pomôcky: občiansky Levi, preukaz varan, lado

časový úsek

17

spojovací klinec amerícium (zn.)

2

18

stratila rodičov

kobalt (zn.) 10

starogrécky boh lesov

8.

19

typ ruských lietadiel

budova 11

1

2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

17

18

19

20

www.BRATISLAVCANKA.sk

9

21

10

11

22

23

20

24

12

13

25

26 9


KRIMI KRÍŽOVKY futbalový klub v Moskve

Autor: FRABA

taliansky ostrov

bývalá česká politická strana

Levoča (EČV)

druh antilopy

pripevňoval lepením popravca

ktoré, akéže

španielska rieka

plakal, poeticky jemný hodváb

kolektív

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

prispôsobovateľ meno Leopolda

Komerčná banka (skr.)

odpi úhor po nemecky

peklo, po rumunsky

čítam, po česky evidenčné starý, po číslo (skr.) anglicky mongolský vládca

inak etylalkohol

11

meno Adriany

ochotný, po česky

končatina universal time (skr.) súhv. Baran (latinsky)

popevok

12

konzervujem dymom oxid uránatý

13

kód austr. dolára stará značka rádia

lámka

český zápor útržkový zošit

francúzsky starorímsky herec, Jean pozdrav americká družica

Irenka

16

17

18

19

zahraničná petrolejárska spoločnosť

20

21

22

23

Chránená Pomôcky: oblasť kudu, (skr.) japan, Lor, iad, Empo, NTS, ás 24

mužské oblečenie

9. 11

15

rímskych 49 ryť, kopať (maďarsky)

3

14

ázijský boháč

oživovať, po latinsky

10

2

meno Adely

1

12

13

14

15

2

16

3

4

5

6

7

17

18

19

20

21

8

9

10

22

23

24

www.BRATISLAVCANKA.sk

KSS 07_2012  

KSS zabava

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you