Page 1

21. 3. – 15. 5. 2011

KRIMI

2/2011

KRÍŽOVKY

(NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE Autor: FRABA

Pomôcky: cevo, rich P. B. CH.

nevýrazná, slabika slabá smiechu

neskôr

basgitariskta skupiny Lucie

cudzie mužské meno (Ján)

zobrala

evidenčné číslo (skr.)

3

južné ovocie

osman

vzdušný prúd 11

2

meno Oľgy

rímskych 7

6

7

mikrobus, po anglicky prír. rezervácia (skr.)

chem. zn. telúru

8

9

10

A

bohatý (angl.) cézium (zn.)

12

mesto v Taliansku

upil

13

1

2

3

4

5

nemecká hra v karty

14

PRÍBEH: CHAMTIVOSŤ A LÁSKA

1.

1

2

3

4

5

6

1. cena: 150,- € 2. cena: 100,- €

7

8

9

10

A

11

A

0,59 € 12

13

3. cena: 80,- € 4. – 7. cena: 50,- €

14

.

Súťažná otázka:

Prečo Martin Kováč veril, že mu sa vražda prepečie?

1) SMS-kou bez diakritiky na číslo 7507

ODPOVEĎ POSIELAJTE 11 DO 15. JÚNA 20 3)

v tvare REK (medzera) odpoveď (medzera) vaše meno a adresa (dĺžka SMS je max. 160 znakov). Cena spätnej sms je v sieti Orange 0,398 €, v sieti TM a O2 0,5 € vrátane DPH. 2) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom na adresu Redima s.r.o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava. na mail: krimikrizovky@bratislavcanka.sk predmet: sudna sien

Mená výhercov uverejníme v čísle 4/2011.

2/2011

KUPÓN

1

KRIMI

KRÍŽOVKY


E Č A L T H C IA N J A D E R NÁJDETE V P

2

www.BRATISLAVCANKA.sk


ODPOVEĎ IBA NA EMAIL Milí naši lúštitelia, ak nám pošlete znenie tajničky z krížovky číslo 7 na náš email: sutaz@bratislavcanka.sk dostanete sa do žrebovania

o 3 x 100 Eur. Mená troch výhercov uverejníme v Krimi krížovkách číslo 4/2011.

VÝHERCOVIA Z KRIMI

KRÍŽOVIEK

(NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE

7/2010

Správna odpoveď na súťažnú otázku z č. 7/2010:

Dôchodca našiel v balíčku dvestotisíc eur.

Odpoveď iba na mail: To je moja bilancia. A veľká nuda.

1. cena: 150,- € Zuzana Valúchová 2. cena: 100,- € Jana Zimianová 3. cena: 80,- € Mária Krejčiová

4. – 7. cena: 50,- € Imrich Kmeť Eva Janove Milan Zachar Peter Jakubík

100,- € získavajú:

Olina Durstová Pavol Ondriáš Nikola Kubovičová

VŠETKÝM VÝHERCOM BLAHOŽELÁME! www.BRATISLAVCANKA.sk

3


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: BENE

starší typ mopeda

1

365 dní

infekčná choroba, ruženka

ženské meno

28,69 g v Brazílii

manželka Jakubova

keď

oplotili

abvolt (zn.) český zbormajster judejský kráľ

náš volejbalista

tamten

3

japonské sídlo hmotnosť obalu

titán (zn.) písomná skúška

4

stupeň rýchlosti francúzsky člen

príbuzná 5

16

krvný faktor meno Karola

iba meno Adely

umelá výplň zubov

6

strážne zviera anión, po česky 7

MPZ Rumunska

rádiotelefón (skr.)

18

vytýčený smer cesty hovoriť, po anglicky

8

orgán čuchu predpona (ekológia)

zástup ľudí

17

krík

zmenkový ručiteľ

19

samec včely Nem. spol. republika

20

omotaj

český historik a publicista

arzén (zn.)

2

9

10

11

12

pani, po portugalsky

13

14

21

meno herca Pacina

15

EČV R. Soboty

22

lítium (zn.) 23

2. 4

3

1

2

9

čistiaci prášok

pascal (zn.)

kolonista

Pomôcky: Kubica, Aim, aval, Reiman

cestovný doklad

1

10

11

12

13

14

15

16

2

3

4

5

6

7

8

17

18

19

20

21

22

23

www.BRATISLAVCANKA.sk


CHAMTIVOSŤ A LÁSKA japonský národný park

Autor: (W.)

domáce mužské meno

babka, po nemecky

Pomôcky: citoslovce Akan, bolesti akin, Atim

mužské meno

kopa slamy

jemná huspenina mexický tenista

tropické šialenstvo

prebývanie

typ vozidla Ford

patriace Ivanovi

12

patriaca priateľovi 8

2

americký bahniakovitý vták

rana, zásah

obaja 16

13

štvorček (typogr.) staročeské zámeno

značka nobélia Pomôcky: spoloBlue, čenská Bova, miestnosť Eket

sídlo v Čade druh zbrane

6

zomierajú biedne, zle

15

4

smrť, po nemecky kúpe sa, po česky

10

19

spevavý vták 11

23

nevezmi nealkoholický nápoj

značka lutécia 24

uzlový telefónny obvod (skr.)

21

značka džúsov príbuzný, po anglic.

5

jazero v Anglicku skratka na receptoch

značka autobusov 17

Pomôcky: lahodný nápoj Oma, Ramirez, Majstrov. tod sveta, skr.

zn. pudingu športovotechnická komisia

9

nekráčala futbalový klub (skr.) 7

zúčastňuj sa manifestácie

vo výpočt. technike jednotka informácie

3

18

1

14

bývalý slovenský politik (Jozef)

švédske mesto 20

3. 12

22

vo, po česky MPZ Bahám

13

www.BRATISLAVCANKA.sk

14

1

2

15

16

3

4

5

6

7

17

18

19

20

.

8

9

10

11

21

22

23

24 5


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: BIGOR

podmieňovacia spojka

1

ručný papier

belgický spevák (Salvatore)

Miroslav (domác.)

Pomôcky: Oľga Onon, Ales, (domác.) Marr, Ik, Lan, Naka

centimeter

2

máj, po nemecky

cmukanie 13

1

ruský archeológ stávková hra

tienil 2

14

Štefan (domác.) citlivosť, nežnosť

potvrdil správnosť 3

15

ruská rieka metropola Peru 4

Majstrov. Európy

5

spojovací klinec mužské meno

ruské jazero sníval (poetic.)

17

urobí ohyb žen. meno 29. 12.

6

18

grécka bohyňa osudu druh kozorožca

nevlastním 7

planografický papier

20

značka lyží mámenie 9 (poetic.)

EČV Žiliny rádioaktívne látky

21

pestrofar. papagáj národný fond

vlasním 10

írska bohyňa blahobytu

19

ruská rieka japonská rieka

8

radón (zn.)

16

osvedčenia o kvalite nízkotatran. rekr. oblasť

MPZ Írska

22

mužské meno

starorímsky peniaz

pokladňa 23

11

antická vodná bohyňa

taliansky ostrov 24

12

4. 13 6

jednotky chôdze

1

2

3

4

5

14

15

16

17

18

6

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

.

24

www.BRATISLAVCANKA.sk


CHAMTIVOSŤ A LÁSKA Autor: RINGO

inými slovami (z lat.)

1

ofúklo

MOV Rumunska

balkánska objem. miera

1

2

12

13

zbav zmyslov slovko zastavenia

3

14

tesť a svokor vzáj. lyžiarsky vosk

útok 4

tam 15

starší (skr.)

preš

spojovací klinec muž. meno (29. 6.)

4

5

Pomôcky: alias, akov, Aaron

vlk z Knihy džunglí

víno so sódou

16

popevok indikátor kysel. a zásad

pokop 6

18

zjedol (dets.)

2

býv. brazíl. futbal. nem. rieka (aj Nab)

žalobca (práv.) dlhá bodná zbraň

20

9

23

24

orgán sluchu

vábila

25

10

hoci (čes.)

tenisový úder

potomok 26

11

5. 12

anglické mužské meno Áron

22

zn. mobil. telefónu pipe line oil 21 sídlo na Aljaške hliník (zn.)

8

anglické ženské meno Eva

17

5

19

7

indonéz. objem. miera

3

poníženosť národná knižnica

umelý násyp

osobné zámeno

Tomáš (dom.)

nasmolená konopná niť

babička (nem.)

ruské žen. meno Irena

Pomôcky: Data Proces. Palmer, AssociaEve, Vava, tion aktor, aam

1

13

14

15

www.BRATISLAVCANKA.sk

16

2

17

3

4

5

6

18

19

20

21

7

8

9

10

11

22

23

24

25

26 7


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: FRABA

účastnina

1

značka bezpečnostných dverí

Pomôcky: Oto (čes.) Alto, Pag, Naab, onestep

lutécium (zn.)

prvok značky Co

sparno

3

druh tanca

sídlo v Dánsku

hák 11

1

podonášaj kút, po česky

Chile (mpz)

2

12

rozprávk. princezná st. český herec 3

centimeter (zn.)

13

zaschnutá krv na rane český zápor

ión (česky) 4

14

mesto v Angole

značka kozmetiky

vzorec bromidu strieborného 15

nie starý

5

obruba misa

otcova sestra

vojenský útvar

dvojhláska

kód Nepálu

tenká niť nemecká rieka vízia (česky)

plošná miera

18

Asýrčan 19

2

6

7

8

iónium (zn.) a podobne (skr.) 10

9

dotyk perami

rôsol

ohraničená plocha (lek.)

4

6. 11

17

komerčná banka Sl. obch. a pr. komora

mužské meno (30. 12.)

8

16

ostrov v Adr. mori rieka vo Francúzsku

rímskych 51

1

12

13

14

15

2

3

16

20

4

17

5

18

19

indium (zn.)

21

22

aký (hovor.)

23

6

7

8

9

20

21

22

23

24

10

.

24

www.BRATISLAVCANKA.sk


CHAMTIVOSŤ A LÁSKA Autor: BENE

1

doručiteľ správ

občiansky liptovská preukaz priehrada

pascal (zn.)

umenie (kniž.)

Pomôcky: realitná ala, knar, kancelária rata, Bina, Lalo

Fatimin milý

MPZ Slovenska 13

1

mestský sad polynézky 2 opoj. nápoj

symetrála Slovenská psychologická poradňa

EČV Prešova meno Vergilia EČV R. Soboty lantán (zn.)

3

francúzsky skladateľ

16

kovový sud veľká sieň

sopečná vyvrenina 5

17

umelé vlákno star. ruská stíhačka

6

pohrebná hostina 18

začiatok dňa prudko postrčí 7

Univerzita Karlova okrídlená bytosť

19

krídlo (odb.) biela kvetina

povysávala 8

20

obchodná loď hrob (kniž.)

dobrá vôľa 9

Lawn Tennis Assoc. EČV Michaloviec

15

bezhrbá ťava nemecká rieka

4

osobné zámeno

14

epidémia

plúžila

skratka valuty farba na vajíčka

21

eden

3

boxerská skratka

10

máj, po nemecky

oleum (skr.)

časť voza 22

11

udrel ťažkým predmetom

strešná krytina 12

7.

drobný morský kôrovec

2

1

www.BRATISLAVCANKA.sk

23

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

16

17

18

19

9

20

21

10

11

22

12

.

23 9


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: (W.)

osobné zámeno

ženské meno

český zápor

prízrak

fínsky literát

druh prosa

Pomôcky: Aho, aki, IKL, koda

1

2

3

4

5

7

druh palmy schopnosť 6 vnímať

8

odplával, po česky

značka rádia remíza v šachu

3

9

parafa anonyma

kód Angoly Obchodná 12 akadémia

alkoholický nápoj s čiapkou

13

14

Pomôcky: dvojjemná hláska peanut, huspenina Tanja, splachuje Tor

15

internetový portál s pokecom

český herec (Ladislav) 16 meno psa

20

11

oriešok, po anglicky

kód letiska Ikela v DR Kongo

sužuje

skr. štátu Iowa gól, po nemecky

21

22

duril český súhlas

17

23

značka india ruská rieka

žiadala, chcela 18

meno futbalového brankára Viktora

obnovuj, zmoderňuj

pohrebná hostina

kozmické teleso, vlasatica

osobné zámeno 24

25

8. 10

10

19

skratka televízie skratka tympanu

moravská speváčka

značka samária

4

japonské ryžové víno

česká spojka

12

2

veta o zhodnosti trojuholníkov

symbol funkcie, členstva

1

severoamerická kunovitá šelma

ťahal z pŕs

1

13

14

15

2

16

3

17

18

26

4

19

5

6

20

21

7

8

9

10

11

22

23

24

25

26

www.BRATISLAVCANKA.sk

Krimi krížovky zo súdnej siene  
Krimi krížovky zo súdnej siene  

Krimi krížovky zo súdnej siene