Page 1

10. 10. – 17. 11. 2011

KRIMI

6/2011

KRÍŽOVKY

(NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE záručná doba (skr.)

obec v okrese Senica

stromoradia

Pomôcky: Avela, NMK, Ure

anglická rieka

plán

náhle, vtom

prekážka na Veľznačka kozmetiky kej pardubickej

sprevádzal

buničina 7

6

1

dotieravý hmyz kód letis. Nikózia

menová jednotka v USA druh jedla písm. gréc. abecedy

9

New York (skr.) 11

postupne skonzumuje

2

3

patriaci Mile 12

10

časti obilnín

trieska 8

4

5

PRÍBEH: LODIČKY 1.

a dato (skr.)

1

2

3

4

1. cena: 150,- € 2. cena: 100,- € ODPOVEĎ POSIELAJTE RA DO 9. DECEMB 11 20

5

6

7

8

0,59 € 9

10

11

12

3. cena: 80,- € 4. – 7. cena: 50,- €

Súťažná otázka: Čo bolo príčinou zmeny postoja manželky predsedu?

1) SMS-kou bez diakritiky na číslo 7507

v tvare REK (medzera) odpoveď (medzera) vaše meno a adresa (dĺžka SMS je max. 160 znakov). Cena spätnej sms je v sieti Orange 0,398 €, v sieti TM a O2 0,5 € vrátane DPH. 2) Na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom na adresu Redima s.r.o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava. 3) na mail: krimikrizovky@bratislavcanka.sk predmet: sudna sien 6

Mená výhercov uverejníme v čísle 8/2011.

6/2011

KUPÓN

Autor: (W.)

KRIMI

KRÍŽOVKY


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: BIGOR

chovateľ a vodca psa

1

evanjelický kňaz

príbytok turistu

osobné zámeno

utajuj

Pomôcky: Easton, Otar, AEK

veľký krik (expr.)

nemecká automobilka

farba na vajíčka 13

1

konzumoval tekutinu rímske číslo 48

kňažský habit 2

3

15

konzervovalo dymom aromatic. uhľovodík

vánok (poetic.) 4

žrď na voze 16

letopis sídlo v Kazachstane 5

pretlač na bývalých známkach uchádzal sa o náklonnosť

predložka (vnútri) stavba, príbytok

18

všetko zje skupina ľudí

7

meno Chačaturjana

19

otázka na miesto tichšie (poeticky)

8

ročné obdobie

9

10

ihličnatý strom textová skratka

aténsky šport. klub výcvikové stredisko

3

čajová ruža 11

španielska vychovávateľka

1

13

14

20

21

22

23

24

25

americký spisovateľ

12

2.

koža, po anglicky

loco sigilli umenie, po anglicky

nepočítal

vnútri (lekárs.)

17

príbeh, udalosť zn. autosviečok

6

opuch, po česky ženské meno

14

klenotnícke zdobenie unikanie, útek

naozaj, skutočne

2

odvoz a likvidácia odpadu

2

15

2

3

4

5

16

17

18

19

6

7

8

9

10

11

12

20

21

22

23

24

25

www.BRATISLAVCANKA.sk


ODPOVEĎ IBA NA EMAIL Milí naši lúštitelia, ak nám pošlete znenie tajničky z krížovky číslo 15 na náš email: sutaz@bratislavcanka.sk dostanete sa do žrebovania

o 3 x 100 Eur. Mená troch výhercov uverejníme v Krimi krížovkách číslo 8/2011. VÝHERCOVIA Z KRIMI

KRÍŽOVIEK

(NIELEN) ZO SÚDNEJ SIENE

1. cena: 150,- € N. Janda 2. cena: 100,- € S. Hložková 3. cena: 80,- € A. Antol

4. – 7. cena: 50,- € G. Hlavatý, Z. Kukučková, V. Jamnická, K. Balážová

4/2011

Správna odpoveď na súťažnú otázku z č. 4/2011: Matka so sobášom svojho syna a Aleny nesúhlasila.

Odpoveď iba na mail: Strašná predtucha hnala Alenu domov.

100,- € získavajú: M. Vizáriová, K. Miazgová, M. Stranská

VŠETKÝM VÝHERCOM BLAHOŽELÁME!

NÁJDETE

V PREDAJNIACH

TLAČE OCH A HYPERMARKET

www.BRATISLAVCANKA.sk

3


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: RINGO

amerícium (zn.)

požiarna ochrana

Odvoz a likvidácia odpadu

2

mužské meno (29. 6.)

Pomôcky: ekvivalent, Naka

lôžko, posteľ (čes. kniž.)

11

zimná vetrovka

3

doštička, pliešok

P

17

18

19

R

20

sme, ste, sú (angl.)

4

francúz. sídlo

sídlo v Nigérii

pokopal

15

opätovný návrat choroby

5

slečna (skr.) ospievalo (bás.)

16

tam 6

sopeč. hlb. hornina sídlo v Turecku

hliník (zn.)

7

nástroj na naberanie citoslovce výstrelu

popravca a podobne kryptón (zn.)

mimozemšťan

8

spev (bás.)

nikel (zn.)

6, rímsky

tanková divízia

9

niečo rovnocenné

10

zasiahlo cieľ

idant

3.

1

11 4

kyslé vulkan. sklo

3

dutá miera opalok (zried.)

14

so (čes.)

2

napodobenina vyslovoval 13 reduk. „a“

rieka v Japonsku

obchodný dom

1

polybróm. difenyl. Internat. Trade Law

12

arithmetic logic unit

Pomôcky: Omoko, perlit, Tava

1

nenáročná obilovina

opláchlo vodou Pomôcky: lakolit, Aire, PBDE

vystavia účinkom pary

12

P

2

13

14

R 15

3

16

4

P

5

6

17

7

18

8

19

9

20

10

R,

www.BRATISLAVCANKA.sk


LODIČKY Autor: BENE

post obrnený scriptum transportér nasávala

izraelský politik

forma

krídlo (odb.)

citoslovce smiechu

Pomôcky: Nusle, lado, alko

kto budí strach

závodný klub

budovala

hokejový oddiel výtvarný umelec

3

tropická rastlina

17

značka navijakov

končatina zvierat

1

1

rímskych 450

vodný tok 2

20

časť Prahy predpona (voda)

japonské sídlo 21

švédske žen. meno apendektómia (skr.)

3

22

plech, po esperant. tohoto roku, po česky

listnatý strom 4

hladina, Pomôcky: po anglicky Rabin, ženské Aoto meno

19

skupenstvo vody ulica (skr.)

vyhynutí kočovníci

povrchová vrstva drevín

23

červený, po nemecky meno Vergilia

5

prikrývka 6

24

štvorček (typ.)

molybdén (zn.)

10 x 10

decht

25

jedn. rádiového žiar.

meno herečky Rapaičovej

18

lahodný nápoj písal, po česky

7

2

tlak krvi 8

zlato (zn.)

hokejový klub

obchodná akadémia

kontrabas

10

11

12

13

14

15

16

ježibaba 9

4. 10

1

11

12

13

www.BRATISLAVCANKA.sk

14

15

16

2

17

18

3

19

4

20

5

21

22

6

7

23

8

24

9

25

. 5


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: (W.)

ruská rieka i jazero

patriace Markovi

riečny delfínovec

letecká spoločnosť Kanady

kód University bývalý Extension letec. sporuský ločnosti (skr.) panovník JAL

druh šľachteného koňa

kód zápasník Spojených s býkmi arabských emirátov

napodobňuj samca kozy

3

15

16

17

18

Pomôcky: umelecké AE, Erad, ženské meno Ik, JL, klar skočenie

19

20

skratka knokautu

23

24

značka masla zábavný podnik meno Kataríny

2

dopravný prostriedok mužské meno

22

sviatočný

kilogram (značka)

druh hudby

21

riečny kôrovec

jasný, po nemecky

ruský súhlas usudzuje

11

očuchala som 12

ozdobný ženský hlas Pomôcky: Omal, TCA

13

emulsio (skr.) nemec.výrobca áut

názov

14

značka bankomatových kariet

charakter zvukové zhody vo veršoch smiech

nemecké osobné zámeno (on)

1

2

kypriť pôdu pluhom

meno Ivana africký slon

MPZ Rumunska

meno herečky Ryanovej

1

a dato (skr.) ruská rieka

čisto

MPZ Írska 4, rím. číslami

3

4

5

6

7

8

9

10

zbaviť izolácie

5. 11 6

1

12

13

14

2

3

4

5

6

7

8

15

16

17

18

19

20

21

22

9

10

23

24

www.BRATISLAVCANKA.sk


LODIČKY Autor: BIGOR

kňažské rúcho

maďarský bežec

hliník (zn.)

grécky výrobca obkladačiek

zalícuj (zbraň)

pedagogický pracovník v škole

zakladala úrodu

15

chemický prvok (C)

ruská rieka obyvateľ Moravy

32

tam, na to miesto

slobodný stav rímsk. kat. kňazov útok

11

9

19

3

vojak, po maďarsky organická zlúčenina

antický kamenný obetný oltár

21

30

bývalý asanačný podnik

14

Pomôcky: hliníková Rima, zliatina Iharos, Čora, Akek

31

poloha sediaceho patriaci apovi

hudobná značka

20

34

láska, po anglicky oviň, okrúť 16

4

United States Oil

13

laboratórium (skr.) egypt.kráľ 18. dynast.

1

17

predložka rozprávková príšera

24

patriaci vajdovi oxid americnatý

29

2

35

18

26

parížska rýchlodráha akadémia vied

nigérijská rieka

7

lôžko (náreč.) vyhynutá kočovníčka

8

listnatý strom

východoslovenská oblasť

pes (detsky)

hromada

predložka

starojaponský boh Zeme

zvratné zámeno 6

máličko (zastar.)

judejský kráľ z Azy 25

28

patriaca Lacovi

22

popravca 27

19

volanie o pomoc

vampír 5

6.

Irán, po česky

popichal

1

20

12

10

2

3

4

21

22

23

www.BRATISLAVCANKA.sk

5

24

6

7

25

8

26

33

9 10 11 12 13

27

28

29

30

23

14 15 16 17 18

31

32

33

34

-

35 7


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: RINGO

miesto odmorovania

anno Domini

zvierajúci pravý uhol (prísl.)

babička (nem.)

Pomôcky: avis, Eros

ruská rieka

starogrécky boh lásky

2

decitona

vinič (kniž. zastar.)

odberanie záchvat zúrivosti

plť (čes.)

1 Pomôcky: anno, aven

1

vodný tok

2

3

10

4

5

6

ľaliovitý sukulent

O

7

3

upratoval

9

11

ranná vlaha zvislá jaskyňa

majstrov. republiky

rozvodné závody

8

poľovačka

20 kiloampér

12

Aeronaut. Informat. Publicat. plúž

Štefan (dom.) 21

49, rímsky

solmozačná slabika

nočný vták

vták (zool.)

13

udrel po hlave

ženské meno (24. 5.)

zaslal

22

14

dala za peniaze

EČV Košíc

niet

23

15

spojovací klinec Adult Educat.

v roku (lat.) 24

meno Pomôcky: Sklovskej Oka, Slov. mark. aloa spoloč.

16

ohrada z prútia ukazov. zámeno

25

17

fáza Mesiaca Letecké opravovne

kostra (odb.) 26

mýtne poplatky

18

čakatelia (zastar.) 19

27

strácal vlhkosť

nobélium (zn.)

znížený tón „a“

28

7. 13 8

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

,

6

19

20

7

O 21

8

22

9

23

24

10

O

11

12

25

26

27

28

www.BRATISLAVCANKA.sk


LODIČKY Autor: BENE

žuvačka Ludolfovo bez cukru číslo

spinka

okresná vojenská správa

Pomôcky: Kir, Anal, Tama

papuľa zvierat

značka bicyklov úrad, po nemecky

poľské mesto 5

vedľajší vetný člen, atribút

1

3

2

7

19

22

abortus

kopanica

najstarší člen rodiny, senior 11

atmosféra 15 kométy

obrana

oslavovanie

úbor džudistov šport. klub v Trenčíne

znoj 24

23

znížený tón E prasiatko, po česky

u seba v byte 25 prvý muž

poranenie, úraz (lek.)

18

albánska rieka prítok Volgy

21

povzdych

8

polotuhé jedlo metropola Peru

MOL Bulharska

16

9

Červená armáda meno Kazimíra

útok, po rusky 12

akváriová rybka

pohonič

4

EČV Martina kolektívna zmluva

nikto

starší (skr.)

6

franský kupec studený, 13 po nem.

sibírsky veľtok

Pomôcky: koma, sele

najvyššia karta

26

14

Slovenská správa letísk buď neistý

29

príbuzná meno Radoslavy

volejbalový oddiel

27

žľab na krmenie dobytka

rieka v Indonézii 28

japonská rieka

20

10

spevohra

8. 13

17

14

15

16

www.BRATISLAVCANKA.sk

1

2

3

4

5

17

18

19

20

21

6

22

7

23

8

9

10

24

25

26

. 27

11

28

12

,

29

9


KRIMI KRÍŽOVKY Autor: FRABA

3

veslo (angl.)

Organizácia Spojených národov (skr.)

nevenuje

urob udanie

kuli

17

čaj (angl.) 18

váb agentínsky futbalista (Lionel)

20

1

hrdina, po anglicky či, po česky

otravné látky (skr.) panvica

český výrobca zápaliek

1

fínsky hokejový klub zábava

19

Ministerstvo obrany (skr.)

druhá solmizačná Electronic Arts slabika

pestré životné osudy orgán zraku

opica (angl.)

2

židovský štát

evidenčné čísla vozidiel

pokorí

21

3

ruský súhlas písmeno gr. abecedy

zväzok obilia 22

český hokejista (Petr, *1976)

vnútri vyústenie rieky do mora

4

venuje

citoslovce uvažovania tekutina 24 v žilách

Pomôcky: TPS, končatina Sýkora, hero

2

Mohamedova žena 5 (aj Ajšn)

chem. zn. molybdénu

23

im patriaci

hranica, ohraničenie priateľ Čuka

6

dievčatá, po česky priraďovacia spojka

ktorí rímskych 501

7

slávnostná fanfára 10

11

12

13

14

amateur athletic association (skr.)

9. 10

8

15

druh divo žijúcej ošípanej

10

arzén (zn.)

rozrýval

indiánsky šípový jed

16

hodnotil počtom bodov

Pomôcky: ape, oab

1

11

12

13

14

15

9

2

3

4

5

6

7

8

16

17

18

19

20

21

22

9

23

24

www.BRATISLAVCANKA.sk

Krimi krizovky 10. 10. 2011  

Krimi krizovky Krimi krizovky

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you