Page 1

Duurzaamheidsverslag K

FF

IE S E R VI

C E

O

ER

DE

E

W

N

WI

R

KT NOG ZO

MVO volgens de Autobar Groep


K

FF

IE S E R VI

C E

O

ER

DE

E

W

N

WI

R

KT NOG ZO


Met hart en ziel Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent: voorop gaan in de overtuiging om winst en maatschappelijke waarden op een eerlijke manier met elkaar in balans te brengen. Met respect voor mens, maatschappij en milieu. Dit maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze ogen zeker niet vrijblijvend: je doet het als organisatie met hart en ziel - of je doet het niet. Zo voelen we dat bij de Autobar Groep. Duurzaam denken en doen zit dan ook in ons DNA. We hebben het verankerd in al onze bedrijfsprocessen, van inkoop en productie tot personeelsbeleid en marketing. Bij elke beleidsbeslissing maken we opnieuw een afweging tussen de belangen van alle betrokken personen, bedrijven en organisaties. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen statische situatie, maar een dynamisch proces. En ons MVO-beleid geen einddoel, maar een inspirerend kompas‌ 1


2 - Onze Projecten

CO

2

Daling CO2-emissie

We werken er hard aan om onze CO2-voetafdruk structureel te verkleinen. Dit vormt een wezenlijk onderdeel van ons MVO-beleid en heeft zijn eerste vruchten al afgeworpen.

Energiereductie Meer rendement met minder energie: dat is ons streven. We bereiken dit onder meer door onze automaten standaard uit te rusten met een slimme temperatuurregeling, LED-verlichting en een extra zuinige energiespaarstand. De besparing? 15 tot 35%!

Recycling automaten

Recycling van automaten en onderdelen is voor de Autobar Groep een belangrijk issue. Aan het eind van hun lifecycle nemen we apparatuur zoals automaten en koelunits weer in, om ze te ontmantelen en verantwoord af te voeren. Inmiddels wordt al bijna 90% van dit retourmateriaal hergebruikt en dit percentage zal door nieuwe technologieĂŤn nog verder stijgen.

2


Celsusdrinks

Met Celsusdrinks hebben we een geheel eigen productlijn ontwikkeld voor klanten die met volle teugen duurzaam willen genieten. Het assortiment omvat hoogwaardige en verantwoorde koffยกe, cacao, thee, koekjes en suiker met het Max Havelaar keurmerk. Via een code op de aluminiumvrije verpakking en de website is te zien van welke plantages de koffie en cacao af komen.

100% Fairtrade@Autobar

De jaarlijkse Fairtrade@Work Campagne van Stichting Max Havelaar is bedoeld om duurzame Fairtrade producten in de catering en op de werkvloer op de kaart te zetten. Ook de Autobar Groep neemt graag deel aan dit initiatief met onder meer een verantwoorde lunch in de eigen bedrijfsrestaurants. www.fairtradeatwork.nl

Weizigt

Middenin het centrum van Dordrecht ligt Weizigt, een van de meest vooruitstrevende natuur- & milieucentra van Nederland. Het stimuleren van duurzaamheid is een van haar speerpunten, met een bijzondere focus op scholen uit de regio. De Autobar Groep schonk Weizigt een educatief billboard voor de jeugd, waarop het proces van koffยกeboon tot koffยกe wordt uitgelegd en de duurzaamheidsaspecten van koffยกe worden belicht.

3


3 - Onze Doelstellingen

Assortiment producten en automaten

Duurzame ingrediĂŤnten en automaten om maatschappelijk verantwoord te kunnen leveren

Duurzame verpakking en recycling Milieuwinst door innovatieve verpakkingsmaterialen en productrecycling

4


Energie en milieu

Groen transport

Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf

Strenge eisen aan CO2-uitstoot en brandstofgebruik

Maatschappelijk betrokken

Positieve werkomgeving

Bewuste bijdrage aan een (actieve) gezonde levensstijl

Stimulering van plezier in het werk en prettige omgang met collega’s

5


4 - Voorwoord

De weg naar MVO is een weg die je nooit alleen gaat

Alles wat we doen, heeft invloed op onze omgeving. Bij elke stap die we zetten, laten we een "voetafdruk" achter die duidelijk laat zien hoe mensen en hun omgeving op elkaar inwerken. Daar hoort een goede balans in te zijn en die is er ook lang geweest. Maar helaas is hij de laatste decennia wat verstoord geraakt. Daar kunnen én moeten we iets aan doen. U, wij, iedereen. Individueel en samen. Want al is die balans lang niet altijd eenvoudig te realiseren en te handhaven, hij is wél cruciaal met het oog op een gezonde en duurzame toekomst voor ons allemaal. Als Chief Executive van de Autobar Groep voel ik dan ook een grote verantwoordelijkheid voor de wijze waarop onze onderneming die toekomst op een positieve manier kan beïnvloeden. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons geen holle marketingfrase, maar het fundament voor beleidsbeslissingen. Anders gezegd: we werken niet alleen aan een economisch gezonde onderneming, maar houden ook voortdurend rekening met het effect van

6


“Want hoe goed het ook is om ambities te hebben, MVO is vooral een kwestie van doen”

onze activiteiten op het milieu en met de menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf. Dat doen we omdat we het zelf willen. En ook omdat de maatschappij van bedrijven verwacht dat ze een steeds grotere rol gaan spelen bij vraagstukken als klimaatverandering, energieschaarste, armoedebestrijding en gezondheid. Wat dat betreft vervullen we graag een voortrekkersrol met ons proactieve MVO-beleid. Daarbij gaan we kritisch te werk, want de aard van onze werkzaamheden kan nogal wat maatschappelijke vragen oproepen. Hoe zit het bijvoorbeeld met onze producten: zijn die op een maatschappelijk verantwoorde manier geproduceerd en hebben de producenten van de ingrediënten een redelijke vergoeding gekregen? Zijn de verpakkingen waarin de producten worden geleverd recyclebaar? Kunnen we onze automaten aan het einde van hun technische levensduur verwerken met een minimale belasting voor het milieu?

Om onze bedrijfsvoering op deze en andere punten stap voor stap te verduurzamen, hebben we al veel bereikt. Variërend van diverse certif¡ceringen en een duurzaam inkoopbeleid tot ‘groen’ transport en een eigen milieumanagementsysteem. Maar we gaan verder dan dat! We werken mee aan de milieubewustwording van zowel onze leveranciers, onze medewerkers als onze opdrachtgevers en hun bijdrage aan het milieu. Zo wijzen we anderen de weg, die we zelf ook vol overtuiging bewandelen. In woorden en daden. Want hoe goed het ook is om ambities te hebben, MVO is vooral een kwestie van doen. Daarom is al meer dan 55% van de koff¡e door onze groep duurzaam ingekocht, om maar eens voorbeeld te noemen. En er meteen aan toe te voegen: nog bijna 50% te gaan!

55%

Dick Wichard Chief Executive

7


5 - MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 8

Een bedrijf met drie merken De Autobar Groep is in Nederland actief met drie merken: Autobar, Café Bar en Roode Pelikaan. De kracht van deze organisaties is dat ze alles in eigen hand hebben, van het samenstellen van de koff¡emelanges tot het leveren van koffieautomaten en de complete service hiervoor. Bovendien kunnen de drie merken zich gezamenlijk krachtig en uniform manifesteren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Heldere contractvormen, slim voorraadbeheer en eff¡ciënte projectleiding tijdens het installeren van de gekozen automaten zijn typerend voor de Autobar Groep. Onze klanten kunnen hierdoor te allen tijde rustig hun eigen werk blijven doen. Veel overheden en gerenommeerde bedrijven en instellingen maken al meer dan vijftig jaar gebruik van onze automaten, producten en service. We hebben ruime ervaring in het verzorgen van projecten bij grote en middelgrote opdrachtgevers en mogen zelfs meer dan 45% van de top-500 bedrijven in Nederland tot onze klantenkring rekenen, waaronder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, TNT, DHL, ING Bank, Heineken, Euromaster en de Libéma groep. Met ruim 1.000 medewerkers verzorgen we dagelijks ongeveer 90.000 automaten.

500


K

FF

IE S E R VI

C E

O

ER

DE

E

W

N

WI

R

®

KT NOG ZO

Autobar

Café Bar

Autobar is één van de grootste organisaties in Europa - en marktleider in Nederland - op het gebied van warme en koude drankenautomaten, vending automaten en bijbehorende producten, voor de grote bedrijven in Nederland. Al richt de core business zich op de verkoop, service en onderhoud, als totaalleverancier bieden we, naast de automaten, een breed assortiment warme en koude dranken, zoetwaren en dagverse producten. Bovendien nemen we onze opdrachtgevers alle zorgen uit handen. Een vakkundige operator reinigt de automaat, vult hem bij en voert preventief onderhoud uit. Ook het voorraadbeheer en de administratie kunnen we voor onze rekening nemen. En monteurs zijn altijd snel ter plaatse. Zo zijn onze klanten verzekerd van een optimale kwaliteit van de consumpties en een goed functionerende automaat.

Café Bar biedt een range professionele koff¡e-, water- en frisdrankautomaten met een ruim assortiment producten, aan het Midden- en Kleinbedrijf. Daarbij spelen aspecten als service, gemak, smaak, variatie, eff¡ciency en uitstraling een belangrijke rol. Café Bar geeft hier graag invulling aan. Zo komt de ingrediëntenvertegenwoordiger elke vier of acht weken persoonlijk langs om de producten te bezorgen, zonder extra kosten en zonder minimale bestelafname. En bij afname van de ingrediënten komen de monteurs van Café Bar gedurende 48 maanden gratis langs bij storing. Onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon worden dan niet in rekening gebracht.

Roode Pelikaan Roode pelikaan is totaalleverancier van koffie voor de horecabranche en levert alles wat nodig is om een perfecte kop koffie te kunnen serveren in een sfeervolle ambiance. Hierbij wordt aandacht besteed aan de automaten én aan de producten, die bijna allemaal onder eigen label worden geleverd. Dit creëert eenheid en herkenbaarheid in de zaak en biedt het gemak van één leverancier voor alle producten. De medewerkers van de afdeling productservice zorgen voor ondersteuning bij voorraadbeheer en informeren de klanten regelmatig over actualiteiten op het gebied van koffiebeleving. De technische dienst staat garant voor een perfecte installatie van de automaten en onderhoud. En mocht zich toch een probleem voordoen, dan staat de storingsdienst 7 dagen per week paraat.

“De kracht van deze organisaties is dat ze alles in eigen hand hebben” 9


ISO-certif¡cering: pure zekerheid Kwaliteit en milieu staan bij de Autobar Groep hoog in het vaandel. Om onze toegevoegde waarde op deze terreinen voor onze klanten te borgen, zijn we zowel ISO 9001 als ISO 14001 gecertif¡ceerd. Deze normen zijn internationaal erkend en helpen bij ons streven naar verbetering. Voor beide normen geldt dat de systemen periodiek beoordeeld worden, waarna we het kwaliteitmanagement- en/of het milieumanagementsysteem verder kunnen verf¡jnen en de doeltreffendheid verhogen.

ISO 14001

ISO 9001

14001 Sinds december 1995 is de Autobar Groep ISO 14001 gecertif¡ceerd. In deze norm, die organisaties wil helpen om de milieuprestaties te beheersen en te verbeteren, worden de eisen beschreven waaraan een effectief milieumanagementsysteem moet voldoen. Een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 geeft inzicht in de huidige situatie, stelt doelen voor de toekomst en resulteert in acties om die doelen te bereiken. ISO 14001 overschrijdt de grenzen van de eigen organisatie. Zo wordt aandacht besteed aan álle milieuaspecten waarop de Autobar Groep invloed kan uitoefenen. Dan praten we niet alleen over milieuaspecten van onze eigen activiteiten, maar ook van anderen door de hele keten heen. Dat varieert van wat er gebeurt bij onze leveranciers tot aan de effecten van onze automaten en producten tijdens het gebruik of in de afvalfase. Want al belast onze bedrijfsvoering het milieu minimaal, ook wij hebben te maken met zaken als CO2-uitstoot vanuit eigen en gecharterde bedrijfswagens, afvoer van plastic folie, batterijen, pallets, karton en oude machines (incl. demontage van koelunits). Daar kunnen we aan de hand van ISO 14001 steeds meer greep op krijgen. Jaarlijks toetsen we oude milieudoelstellingen en bepalen we nieuwe. We schrijven voorstellen ter verbetering en controleren of die tijdig worden gerealiseerd. Ten slotte worden al deze gegevens opgenomen in het jaarlijkse managementrapport, dat we in het management team evalueren.

10

De Autobar Groep is al vanaf 1994 ISO 9001 gecertif¡ceerd. In de kern is ISO 9001 een krachtig managementinstrument voor kwaliteitsverbetering. Het stelt ons in staat om continu het proces te verbeteren dat ervoor zorgt dat de klant de producten krijgt die overeenstemmen met zijn behoeften. Daarbij geloven we dat kwaliteit en duurzaamheid uitstekend samengaan en elkaar zelfs kunnen versterken. Bewuste keuzes maken zonder concessies te doen aan prijs en kwaliteit, daar ligt voor ons de uitdaging. Een uitdaging die we op transparante wijze invullen, wat goed aansluit bij het principe van ISO: zeg wat je doet, doe wat je zegt en draag dat ook uit.

9001 ISO 26000

Hoewel ISO 26000 nog geen bindende norm is, handelt de Autobar Groep naar de geest van deze nieuwe internationale richtlijn over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ISO 26000 zet goede bedoelingen om in concrete acties en is gemaakt voor alle organisaties die ondersteuning willen bij de implementatie van MVO. Het is als het ware een handige leidraad om MVO-beleid op maat in te vullen binnen een internationaal geaccepteerd kader. ISO 26000 benoemt de principes en uitgangspunten van MVO, geeft thema’s en onderwerpen waaraan een organisatie aandacht behoort te geven en doet aanbevelingen om MVO in te bedden in de dagelijkse gang van zaken in een organisatie. De richtlijn legt ook een wereldwijde basis voor een uniform taalgebruik op het terrein van MVO.

26000


Partner van MVO Nederland In ons streven naar duurzaamheid en bewust ondernemerschap zijn we al jaren partner van MVO Nederland. Deze kennis- en netwerkorganisatie biedt ondernemers concrete instrumenten om zich te ontwikkelen in de richting van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Als organisatie onderschrijven we het belang van MVO. Via ons partnership van MVO Nederland leveren we dan ook graag een actieve bijdrage aan de groei ervan in Nederland. Dit doen we onder meer door onze eigen ervaringen op het gebied van duurzaamheid met MVO Nederland en anderen te delen. En MVO te integreren in onze bedrijfsvoering en beleidsplannen. Al realiseren we ons tegelijkertijd, dat de omschakeling naar een volledige MVO-status een ontwikkeling over de langere termijn is. Een ontwikkeling die we samen met MVO Nederland volgen.

“Kwaliteit en milieu staan bij de Autobar Groep hoog in het vaandel�

11


6 - PRODUCTEN EN AUTOMATEN 12

Een gezond evenwicht Voor al onze producten en automaten geldt, dat ze in meerdere opzichten passen binnen ons MVO-beleid. Dat betekent dat we niet alleen instaan voor duurzame ingrediĂŤnten en verpakkingen, maar ook voor duurzame automaten en alles wat nodig is om onze producten en diensten maatschappelijk verantwoord te kunnen leveren.


Om dit elke dag weer naar beste vermogen te realiseren, werken we op diverse niveaus aan een gezond evenwicht, variërend van een uitgebalanceerd producten- en automatengamma tot energie- en afvalbeperkende maatregelen. Want duurzaam ondernemen betekent vooral verder kijken dan de grenzen van onze eigen onderneming. Koff¡e, thee en cacao zijn per def¡nitie producten met een internationaal karakter. Ze worden vaak verbouwd in landen, waar veel positieve veranderingen voor mens en omgeving kunnen worden gerealiseerd. Bij de Autobar Groep denken we graag twee stappen vooruit. En dat geldt ook voor onze drank- en foodautomaten, waarin heel wat milieufactoren samenkomen. Daaraan besteden we afzonderlijk en integraal aandacht, om te komen tot een assortiment waarbij duurzaamheid de boventoon voert.

Het nieuwe schoon De kernpunten uit ons MVO-beleid zijn goed terug te vinden in onze hele bedrijfsvoering. We maken ons bijvoorbeeld hard voor het beperken van de CO2-uitstoot en het toepassen van ‘schone’ technologieën. Al hebben we als handelsonderneming zelf geen vervuilende activiteiten, we controleren wel of en in hoeverre onze producenten en toeleveranciers hun eigen maatregelen hebben genomen. Ook gebruiken we bij voorkeur biologisch geteelde producten, waarbij geen bestrijdingsmiddelen worden ingezet. En we werken uitsluitend met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Innovatie als tweede natuur Op het gebied van afvalbeperking en recyclebare verpakkingen nemen we het voortouw. De Autobar Groep is medeoprichter van de Stichting Disposables Benelux, verantwoor-

“Voor klanten die met volle teugen duurzaam willen genieten: Celsusdrinks” 13


delijk voor het retour halen en verwerken van gebruikte kunststof bekers. Al onze automaten zijn voor een groot deel recyclebaar. We gebruiken zoveel mogelijk milieuvriendelijk (aluminiumvrij) verpakkingsmateriaal. En we studeren op biologisch afbreekbare kunststof voor onze bekers. Overigens zijn alle productiebedrijven binnen de Autobar Group proactief als het gaat om productontwikkeling en onderzoek naar duurzame producten. Een lactosevrije range en ‘light’ producten voor gebruik in onze automaten zijn hiervan aansprekende voorbeelden.

Gegarandeerd duurzaam Het assortiment van de Autobar Groep telt veel producten met het Max Havelaar keurmerk en/of producten met het BIO keurmerk. Dit zijn stuk voor stuk Fairtrade en duurzame producten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De keurmerken geven aan dat het betreffende product afkomstig is van kleine, lokale boeren in ontwikkelingslanden. Zij krijgen een eerlijke prijs voor hun producten. De inzet van deze producten is voor ons én onze klanten een manier om invulling te geven aan goed MVO-beleid.

14

Steeds breder verantwoord assortiment De Autobar Groep test nieuwe producten grondig op kwaliteit en duurzaamheid voordat ze worden opgenomen in het assortiment. Zo proberen we ons assortiment steeds verder uit te breiden met duurzame producten, allemaal onder het keurmerk van Max Havelaar. Naast vele koff¡e- en cacao soorten leveren we onder hetzelfde keurmerk een uitgebreid assortiment theevariaties en rietsuikersticks van natuurlijke, niet-geraff¡neerde rietsuiker waaraan geen kleurstoffen zijn toegevoegd. Deze rietsuiker bevat meer vitamines en mineralen dan gewone, geraff¡neerde witte suiker. Zelfs duurzame koekjes behoren tot het assortiment.

Celsusdrinks: onze eigen duurzame productlijn Voor klanten die met volle teugen duurzaam willen genieten, hebben we een geheel eigen productlijn ontwikkeld: Celsusdrinks. Dit is een hoogwaardig assortiment verantwoorde koff¡e, cacao en verse thee. Helemaal van deze tijd en volledig duurzaam. De Autobar Groep heeft in dit assortiment bewust


Reëel inkomen Van de verkoop van 375 kilo koffie met het Max Havelaar keurmerk kan een boer een jaar lang bestaan. Dat komt door de reële prijs die we voor zijn product betalen. Op de normale koff¡emarkt zou dezelfde boer maar de helft verdienen en dus óf te kort komen óf twee keer zoveel moeten werken voor een eerlijk jaarinkomen.

375kilo

standaard producten met het Max Havelaar en het Max Havelaar BIO-keurmerk opgenomen. Genieten staat binnen dit concept voorop, van daaruit hebben we gezocht naar manieren om dat verantwoord te kunnen doen. Uniek aan Celsusdrinks is dat de herkomst van elk product te herleiden is. Met een code op de (aluminiumvrije) verpakking is via www.celsusdrinks.com te zien van welke plantages de koff¡e, thee of cacao af komt.

Zuivere koff¡e Koff¡ebranderij ICS - ook onderdeel van de Autobar Group - is onze toeleverancier van koff¡e, thee en cacao. Zij produceert koff¡e met het Max Havelaar keurmerk en integreert UTZ-gecertif¡ceerde koff¡esoorten in haar melanges. Hierdoor is alle koff¡e die ICS inkoopt al voor meer dan 55% duurzaam van aard.

Cradle to Cradle: eindeloos hergebruik

Ons MVO-beleid gaat zoveel mogelijk uit van het Cradle to Cradle principe. Bij Cradle to Cradle vormen de restanten van één product de grondstof voor een ander product. Zo worden materialen hergebruikt zonder restproducten en – anders dan bij gewone recycling – zonder kwaliteitsverlies! Cradle to Cradle onderscheidt een biologische en een technische kringloop, waarin grondstoffen telkens opnieuw kunnen worden gebruikt. Bij de Autobar Groep hebben we vooral te maken met de technische kringloop, die bestaat uit niet-organische stoffen, zoals metaal en kunststof. Het is ons beleid om deze technische grondstoffen binnen hun kringloop te laten circuleren. We zien er dus op toe dat onze Cradle to Cradle producten, zoals automaten en verpakkingen, aan het einde van hun lifecycle uit elkaar worden gehaald en worden hergebruikt in andere producten.

15


‘Groene’ automaten Vanuit milieuoogpunt is het van belang de technische en de economische levensduur van de drankenautomaat optimaal te benutten. Goed preventief onderhoud speelt hierbij een belangrijke rol: het draagt bij aan een langere levensduur van de automaat en elke storing minder betekent minder servicekilometers en minder verloren energie. De technische dienst en de automatenoperators beschikken over een geavanceerd systeem dat een zo eff¡ciënt mogelijke planning garandeert.

Energieverbruik Onze automaten zijn vrijwel standaard uitgerust met een temperatuurregeling die rekening houdt met de tijdstippen waarop de drankenautomaat in bedrijf is. Bij een gemiddeld gebruik kan dit een energiebesparing opleveren van 15% tot 35%. Daarnaast zijn nieuwe automaten voorzien van LED-verlichting en een speciale energiespaarstand, waardoor ze extra energiezuinig zijn. En tevens is er een verbetering doorgevoerd in de isolatie van de boiler, hetgeen leidt tot een lager energieverbruik.

Waterf¡ltergebruik Door het gebruik van BRITA waterf¡ltersystemen in de automaten van de Autobar Groep wordt het water geoptimaliseerd, hetgeen ten goede komt aan de smaak van de consumpties. Een groot voordeel hiervan is dat er minder snel kalkaanslag aan het verwarmingselement ontstaat. Dat leidt tot minder energieverbruik, minder storingen, minder onderhoud en minder servicekilometers. Ook het onderdelenverbruik neemt hierdoor af.

16


MAX Havelaar keurmerk Het internationale keurmerk voor Fairtrade, in Nederland beter bekend als het Max Havelaar keurmerk, heeft een focus op boeren in ontwikkelingslanden waar de armoede vaak het grootst is. Om die armoede aan te pakken en boeren een eerlijke kans op ontwikkeling te geven zijn er naast strenge sociale- en milieucriteria ook criteria opgenomen waardoor boeren minimaal een kostendekkende prijs en een premie ontvangen. De boeren kunnen collectief besluiten hoe deze premie wordt ingezet. Het keurmerk is te vinden op producten als koff¡e, thee, rijst, chocolade, ijs, tropisch fruit, broodbeleg en bloemen.

BIokeurmerk UTZ Certif¡ed UTZ Certif¡ed, een van de keurmerken voor onze producten, richt zich op mainstream koff¡esoorten en gaat uit van een markt die zich aanpast aan vraag en aanbod. Daarbij geldt het principe dat een betere kwaliteit een betere prijs oplevert, zonder de boeren vaste prijzen te bieden. De premies die boeren voor hun koff¡e krijgen, leiden tot duurzame groei.

BIO staat voor biologische teelt van gewassen met regels ter bevordering van biodiversiteit. Er wordt geen gebruik gemaakt van chemicaliën, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Producten met het BIO-keurmerk komen dus van gewassen die op natuurlijke wijze groeien. Het doel van biologische landbouw is om het natuurlijke evenwicht tussen mens, plant en dier in stand te houden.

Rainforest Alliance Op de verpakkingen van Celsusdrinks kan ook het logo van Rainforest Alliance voorkomen. Deze organisatie werkt met een keur aan boerderijen en plantages en heeft als doel biodiversiteit te behouden en duurzame leefomstandigheden te waarborgen. Er zijn normen voor duurzaamheid opgesteld om dieren in het wild en de natuur te beschermen, en het welzijn van werknemers en hun gemeenschappen te bevorderen. Zo krijgen de boeren een premie per pond koff¡e uitbetaald.

17


18

7 - DUURZAAM VERPAKKEN EN RECYCLING


Duurzame verpakkingen en materialen Op het gebied van verpakkingen en recycling van materialen valt veel milieuwinst te behalen. De Autobar Groep neemt hierin het voortouw en zet zich op tal van manieren in om het milieu te ontzien. Dat reikt van innovatieve verpakkingsmaterialen tot verbeterde vormen van productrecycling en alles daar tussenin.

Pionierswerk

maar hebben een minder negatieve invloed op het milieu. Hun CO2-voetafdruk is zelfs 35-40% kleiner dan van aluminium. Tegenwoordig worden vrijwel alle duurzame producten van de Autobar Groep aluminiumvrij verpakt.

Een belangrijke stap in dit proces is al in 2003 gezet door ICS, huisleverancier van ons totale assortiment koffÂĄe, cacao, thee, melk en soep. In dat jaar startte ICS met het vervangen van aluminium verpakkingen door synthetische materialen. Traditioneel wordt in het verpakkingsmateriaal een dun laagje aluminium gebruikt als bescherming tegen de externe factoren die het product kunnen aantasten. Maar het winnen, zuivering en verwerking van aluminium brengt forse schade toe aan het milieu. Voor de synthetische alternatieven geldt dat niet. Ze bezitten uitstekende beschermende eigenschappen en zorgen ervoor dat het product lekker vers blijft,

Intussen onderzoeken we kritisch welke producten we nog meer aluminiumvrij kunnen verpakken en welke andere ‘duurzame’ maatregelen we kunnen nemen. We stemmen de verpakkingsformaten zoveel mogelijk af op de inhoud, zodat er geen onnodige restverpakking wordt afgesneden na het sluiten van het pak. We hebben de omdozen zo aangepast dat er meer op een pallet en dus in een vrachtwagen passen. Met als gevolg minder ritten en minder transportkilometers. En we zijn zelfs zo ver gegaan om onze theebuiltjes voortaan te leveren zonder nietje. Aan vele andere innovaties wordt gewerkt.

19


“Zelfs de theebuiltjes – voortaan zonder nietje – zijn duurzamer geworden”

Leveranciersvoorkeur

Ketenverantwoordelijkheid

De Autobar Groep hanteert een steeds strenger selectiebeleid ten aanzien van haar leveranciers. We geven nadrukkelijk de voorkeur aan leveranciers die met hun producten of diensten een positieve bijdrage leveren aan duurzaam ondernemen. In dat kader selecteren we op eff¡ciënte productiemethoden, milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen, duurzame inkoop en optimale logistiek.

Vrijwel elk bedrijf - ook de Autobar Groep werkt met een keten van leveranciers. In het verlengde van ons eigen MVO-beleid voelen we ons als organisatie verantwoordelijk voor die hele keten en dat is ook onderdeel van onze ISO-procedure. Om de keten te toetsen en eventuele zwakke schakels te detecteren, hanteren we een vragenlijst voor onze leveranciers met gedetailleerde vragen over veiligheid, gezondheid, milieu, MVO en HACCP. Daarbij informeren we expliciet naar de milieudoelstellingen, de CO2-uitstoot en een eventuele CO2-voetafdruk van de leverancier. De inhoud van de reactie telt mee voor de gunning van de leveranciersovereenkomst met de Autobar Groep.

Stichting Disposables Benelux Als medeoprichter van Stichting Disposables Benelux is de Autobar Groep verantwoordelijk voor het retour halen en verwerken van gebruikte kunststof bekers. Onze klanten krijgen de mogelijkheid om hiervoor te kiezen. TNO-onderzoek toont aan dat eenmalige (automaten)bekers in het algemeen minder belastend zijn voor het milieu dan porseleinen kopjes of kartonnen bekers wanneer deze ingezameld worden. www.prodisposables.nl

20


Recycling van automaten Productrecycling is niet meer weg te denken uit een doortimmerd MVO-beleid. Het staat immers vast dat afval veel waardevolle materialen bevat, die gerecycled kunnen worden. Dit bespaart nieuwe grondstoffen en er ontstaat minder vervuiling omdat er minder afval verbrand of gestort hoeft te worden. Recycling van automaten en onderdelen is en blijft dan ook een belangrijk issue bij de Autobar Groep. Samen met onze Nederlandse toeleveranciers hebben we een inzamelingssysteem opgezet dat door de overheid is goedgekeurd. We nemen (aan het eind van hun lifecycle) elektrische en elektronische apparatuur in, zoals automaten en koelunits, ontmantelen deze zorgvuldig en voeren alles ten slotte verantwoord af. Jaarlijks bepalen we door

middel van een representatieve proefbatch het totaalgewicht van de afgevoerde automaten en het percentage materialen dat hergebruikt kan worden. Dit percentage ging in 2009 al richting 90%, waarmee de wettelijke eis van 80% ruim werd overschreden. Een volgende stap is het scheiden van de ‘assembled materials’ (onderdelen waarin meerdere materialen of verschillende soorten metaal voorkomen), waardoor het recyclingpercentage naar verwachting zal stijgen tot boven de 90%. Dit past uitstekend in de cradle2cradle f¡losof¡e, die wereldwijd succes oogst. De centrale gedachte van deze f¡losof¡e is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Precies wat we verstaan onder maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hergebruik materiaalsoort 2010 Totaal gewicht input koffieautomaten

100%

34.060 kilo

output

% herbruikbare materialen

Massa

Shredderschoot

69,23 %

23.580

Shredder vuil

3,38 %

1.150

Magneetband E.C. shredderschroot

1,82 %

620

Metaalscheider vuil

8,40 %

2.860

Metaalscheider (kunststoffen)

4,52 %

1.540

Mixmetalen

5,99 %

2.040

Cu-ankers / kabel

2,82 %

960

RVS

3,85

1.310

Totaal

100%

34.060 kilo

21


8 - GROEN TRANSPORT 22

Op weg naar duurzaamheid Vervoer is nodig om onze medewerkers en producten op de plaats van bestemming te krijgen. Daar ontkomen we niet aan. Maar in het kader van ons MVO-beleid kijken we natuurlijk wel extra kritisch naar ons wagenpark. Daarbij kiezen we structureel voor leaseauto’s die de minste CO2-uitstoot veroorzaken en zuinig met brandstof omspringen. Door strenge eisen en kaders te stellen aan de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik, kunnen we goed sturen op ‘schone’ auto’s. Eenzelfde beleid eisen we overigens van onze externe transporteur(s), bij wie we goederentransport inhuren.


Eigen wagenpark Met grote regelmaat onderzoekt de internationale Autobar Group welke auto’s het beste presteren op het gebied van duurzaamheid, brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Daaruit volgt een weloverwogen keuze voor een bepaald merk of type auto, altijd met de modernste technieken en in de nieuwste uitvoering. Zo rijden onze automatenoperators standaard in een compacte auto die in de zuinigste milieucategorie (A) valt. In de monteursauto’s van de technische dienst zit-

ten zuinige dieselmotoren die voldoen aan de Euro-5 emissienorm en zijn voorzien van roetf¡lters. Dankzij hun extreem lage brandstofverbruik hebben deze diesels een rijbereik van meer dan 1.300 kilometer per volle tank.

1.300km Kwaliteitskoffie sinds 1863 www.roodepelikaan.nl

CO2 voetafdruk transport Kwaliteitskoffie sinds 1863 www.roodepelikaan.nl

Door strenge eisen te stellen aan de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik, kunnen we goed sturen op ‘schone’ auto’s.

Totale uitstoot zakelijk vervoer 2010 Benzine

266476 liter

Diesel

306672 liter

CO

2

van Oort (ingehuurd) diesel

278404 liter

23


61%

Het beleid van de Autobar Group is erop gericht om het brandstofverbruik en de CO2uitstoot verder terug te dringen. Zodra een bestaande auto wordt vervangen, zal zijn opvolger het brandstoflabel A dragen. Inmiddels bevindt ruim 61% van het wagenpark van de Autobar Groep zich in de categorieën A, B of C. Daarmee hebben we ons wagenpark in de afgelopen jaren aanmerkelijk vergroend.

Naast ’schone’ auto’s en een effıciënte logistiek, propageren we ook het ’nieuwe rijden’ 24

Extern transport De Autobar Groep werkt samen met een externe transporteur om haar klanten te bevoorraden. Anders dan bij personenauto’s, kunnen we hier niet echt eisen stellen qua brandstofverbruik, omdat er binnen het zwaarvervoer nog geen normering of testprocedure voor complete voertuigen bestaat. Toch onderschrijft deze vervoerder ons MVO-beleid van harte en neemt, waar mogelijk, maatregelen om op de ontwikkelingen vooruit te lopen.

Duurzaamheid en eff¡ciency Niet alleen de ‘duurzame’ samenstelling van ons wagenpark zelf levert een bijdrage aan ons totale MVO-beleid. Er zijn ook andere factoren die ‘groen transport’ bevorderen. In feite stuurt het hele logistieke systeem van de Autobar Groep op effectieve kilometers, uren, aantal ritten en volume. Met als doel om minder kilometers te rijden, waardoor er ook minder CO2-uitstoot plaatsvindt. Dit realiseren we onder meer door de verpakkingen van producten zo aan te passen dat


CO2 uitstoot

CO

2

De CO2 uitstoot van ons eigen wagenpark daalde met 2,6 % voor personen auto's en met 9,9 % voor grijze kentekens. Milieu

A B c d e f G

Min 1400 bonus Min 700 bonus Neutraal 400 malus 800 malus 1200 malus 1600 malus

Totaal met label Grijs kenteken

Totaal

2008

2009

2010

4

39

53

136

116

103

27

37

35

30

20

20

1

1

1

2

3

2

0

0

0

200

216

214

56

53

47

256

269

261

we per keer meer kunnen laden en afleveren. Of door de routes eff¡ciënter te plannen en in alle voertuigen van onze vertegenwoordigers, technici en operators moderne navigatiesystemen te installeren. Dankzij het optimaliseren van ons transport- en distributieproces blijft de impact van ons vervoer op het milieu beperkt en neemt de relatieve CO2-uitstoot steeds verder af.

O

FF

I E S E R VI

C E

K

Naast ‘schone’ auto’s en een eff¡ciënte logistiek propageren we ook het zogenaamde ‘nieuwe rijden’. Een energiezuinige rijstijl, die samen met een optimale bandenspanning zorgt voor extra besparing (tot 10%) op brandstof en slijtage.

DE

E

ER

N

WI

R

®

W

KT NOG ZO

www.cafebar.nl

Tel. 0183 - 641 200

25


9 - ENERGIE EN MILIEU 26

Duurzaam ondernemen begint bij jezelf Maatschappelijk verantwoord ondernemen is allang geen pionierswerk meer. Veel organisaties en overheden hebben inmiddels de weg naar duurzaamheid gevonden en hun aantal groeit snel. Met onze automaten en ingrediënten kunnen we u op verschillende manieren helpen om binnen uw bedrijf een verschil te maken. Maar ook binnen onze eigen organisatie hebben we tal van ‘duurzame maatregelen’ getroffen. Onder het motto ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ is maatschappelijk verantwoord ondernemen echt verankerd in onze bedrijfsvoering en in de samenwerking met onze partners. Dat strekt zich uit van groene stroom en energiescans tot gescheiden afval en commercieel drukwerk op FSCpapier.


Groene stroom + energiescan De Autobar Groep draait voornamelijk op groene stroom. Dat is elektriciteit, opgewekt uit duurzame bronnen, zoals windenergie, waterkracht, zonne-energie en bio-energie. Allemaal natuurlijke bronnen die geen klimaatverandering veroorzaken omdat ze CO2-neutraal zijn. Hierdoor raken de natuur en de atmosfeer minder vervuild.

Daarnaast springen we natuurlijk zo zuinig mogelijk om met energie. Om nog scherper zicht te krijgen op extra energiebesparing binnen onze organisatie, laten we periodiek een grondige energiescan uitvoeren voor ons hoofdkantoor in Dordrecht. De uitkomsten worden neergelegd in een rapport met aanbevelingen. Die variĂŤren van het aanbrengen van HF energiezuinige verlichting en het vervangen van ketels tot de optimalisering van temperatuurinstellingen en het toepassen van toerengeregelde hoogrendementspompen.

CO2AFVAL voetafdruk tabel

CO

2

Groene stroom is onuitputtelijk en blijft beschikbaar voor de volgende generaties. Totale uitstoot Groene elektriciteit

863158 KWh

Grijze electriciteit

geen

Aardgas

179105 Nm3

27


Gescheiden afval

Minder papierverbruik

De belangrijkste afvalstromen zijn bij de Autobar Groep gescheiden. Papier, plasticfolie, lampen, tl-buizen, batterijen, cartridges, spuitbussen en koff¡ebekers worden separaat ingezameld. Daarnaast streven we ernaar om de hoeveelheid afval in absolute zin zoveel mogelijk te beperken. Met grote regelmaat treffen we voorzieningen die voor een verdere reductie van de afvalstromen zorgen.

Een volledig ‘paperless off¡ce’ zal altijd een utopie blijven, maar we zijn hard bezig om in- en externe rapportages naar en van medewerkers steeds meer te digitaliseren. Dit betekent dat het papierverbruik tot een minimum kan worden beperkt. Ter illustratie: verbruikten we in 2008-2009 nog 4.140 pakken papier, in 2009-2010 was dit al teruggelopen tot 3.180 pakken. Een daling van zo’n 23% (2.200 kg), die zich daarna stevig heeft doorgezet.

Diverse afvalstromen 2009-2010 Afvalsoort Gebruikte bekers Klein chemisch afval *

1.909

16.440

+ 14.531

39

265

+ 226

Karton / papier

29.300

27.520

- 1780

Bedrijfsafval

18.600

8.780

- 9.820

Restafval **

85.360

41.000

- 44.360

PE folie

8.840

6.260

- 2.580

Oud ijzer Koelinstalaties

28

2009 (kg) 2010 (kg) Verschil

185.600

197.300

+ 11.700

125.215 ***

19.730 ***

+ 105.485

* TL-buizen en klein chemisch afval zoals batterijen, cartridges en spuitbussen. ** Restafval is berekend a.d.v. het aantal ledigingen en volumes per lediging; uitgaande van 93 kg per 1000 lt. *** Dit cijfer is een combinatie van "koelinstalaties" en "automaten". In dit cijfer bevindt zich het volume voedselautomaten die van één van onze klanten TNT retour gekomen zijn en door Coolrek ontmanteld zijn.


Papier, spuitbussen, koffiebekers en nog veel meer worden separaat ingezameld

Papier en drukwerk Ons commerciële drukwerk is voorzien van het FSC-keurmerk en ook dat betekent weer een stap op weg naar duurzaamheid. De internationale organisatie Forest Stewardship Council (FSC) stimuleert verantwoord bosbeheer en stelt hiervoor wereldwijde standaarden op. Als boseigenaren zich daaraan houden, kan hun bos worden gecertif¡ceerd. Dat geldt trouwens ook voor de aansluitende handelsketen. De eindgebruiker weet dus zeker dat FSC-hout uit goed beheerde bossen komt, want het hout wordt door de hele handelsketen gevolgd. Certif¡ceren gebeurt door een van de vijftien onafhankelijke organisaties die FSC hiervoor heeft aangewezen en dat biedt grote zekerheid. Niet voor niets wordt FSC als enige keurmerksysteem gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties in de wereld, vakbonden en het (internationale) bedrijfsleven.

FSC 29


30

10 - POSITIEVE WERKOMGEVING


Zorg voor mensen Bij de Autobar Groep zorgen we goed voor onze medewerkers, want zij vormen het belangrijkste kapitaal binnen onze onderneming. Natuurlijk horen daar goede arbeidsvoorwaarden, opleidingen en (persoonlijke) groeimogelijkheden bij. Maar een omgeving en sfeer waarin onze medewerkers zich helemaal thuis voelen, vinden we zeker zo belangrijk. Dat gaat natuurlijk veel verder dan het werken met producten en een f¡losof¡e die mensen aanspreken. Het heeft vooral te maken met plezier in het werk en met elkaar. Want pas dan kunnen onze medewerkers zich met passie en enthousiasme inzetten voor onze klanten. En daarom is juist dát een van de richtlijnen van ons personeelsbeleid.

Onze medewerkers zijn in elk geval verzekerd van: • • • • •

Veilige en gezonde werkomstandigheden Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, geloof en leeftijd Trainingsprogramma’s in eigen huis, waarbij de ontwikkeling binnen een functie een belangrijke rol speelt Voldoende (persoonlijke) groeimogelijkheden Een sterke identiteit, zodat iedereen zich kan herkennen in en identif¡ceren met onze organisatie

De Autobar Groep weet door deze inspanningen werknemers langdurig aan zich te binden. Het gemiddeld aantal dienstjaren ligt zelfs tussen de tien en vijftien jaar. Onze klanten kunnen dus rekenen op blijvende expertise en zeer gemotiveerde medewerkers.

Trainingen Om met het juiste gevoel en kennis van zaken aan het werk te kunnen, krijgen al onze medewerkers eerst een opleiding in ons eigen trainingscentrum. Zo leren onze automatenoperators tijdens een driedaagse introductietraining zoveel mogelijk over de automaten, bewust gebruik van schoonmaakmiddelen, hygiëne (HACCP), administra-

31


”Het gemiddeld aantal dienstjaren ligt zelfs tussen de tien en vijftien jaar“

tie en klantvriendelijkheid. Daarbij schenken we ook aandacht aan situaties die men bij een klant kan tegenkomen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Onze servicetechnici worden ruim vier weken getraind op alle technische ins en outs van onze automaten voordat ze aan de slag gaan. Er volgt dan nog een traject ‘on the job’ en we zorgen continu voor verdere kennisuitbouw en het intrainen van nieuwe of gewijzigde automaten. Al onze servicetechnici zijn intern opgeleid tot vak-

bekwaam persoon voor de NEN 3140 norm. Ze worden getraind door interne trainers die bevoegd zijn om deze training volledig te kunnen geven. Voor logistiek medewerkers is er een korte introductietraining, waarbij ze onder meer leren hun rug juist te gebruiken. Alle overige medewerkers volgen een op hun functie afgestemde training. Daarnaast kunnen leidinggevenden allerlei trainingen op hun eigen niveau krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van functioneringsgesprekken.

Gezondheid De gezondheid van onze medewerkers is ons veel waard. We hebben daarom gekozen voor een arbodienst in combinatie met een bedrijfsarts die wekelijks spreekuur houdt op ons kantoor in Dordrecht. Er worden dan niet alleen klachten behandeld, maar ook preventieve acties besproken. Daarbij kunnen ook externe partijen worden ingeschakeld, zoals STEP. Verder zetten we een preventief medisch onderzoek in om knelpunten te achterhalen en te verbeteren. En we geven een driemaandelijks infobulletin uit met tips over gezondheid, de combinatie werk en privé en veiligheid. De technische buitendienst en een belangrijk deel van de automatenopera-

32


tors hebben een VCA-diploma gehaald. Bij de servicetechnici wordt tevens maandelijks via een Toolboxmeeting aandacht besteed aan persoonlijke veiligheid en veiligheid bij de klant op de werkplek.

Diversiteit De Autobar Groep streeft naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand. Daarom trekken we medewerkers aan met verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveau. Het aantal vrouwen en mannen is goed in balans. Dit komt waarschijnlijk door de vele parttime functies en de mogelijkheden die de functie van Automatenoperator biedt in het combineren van werk en privĂŠ.

Beoordelingsgesprekken Om het werk jaarlijks samen met onze medewerkers te evalueren, hanteren we een transparant beoordelingssysteem. Zo kunnen we onze medewerkers een goed en helder beeld geven van het afgelopen jaar en op een eerlijke wijze omgaan met de beschikbare loonruimte. Na een beoordelingsgesprek maken we afspraken om tot verdieping of verbetering van de werkzaamheden te komen. Op individuele basis spreken over het functioneren in algemene zin en kijken of er behoefte is aan verdere ontwikkeling.

Actieve MVO-inbreng van de OR De Autobar Groep kent een actieve en betrokken ondernemingsraad (OR), die een wezenlijke bijdrage levert aan het signaleren en bespreken van zaken die binnen de organisatie leven. Van alle onderwerpen, waarover de OR zich kan uitspreken, is ons MVO-beleid een van de belangrijkste. Mede dankzij de positieve inbreng en steun van de OR op dit terrein en haar grote betrokkenheid bij duurzaamheid in al zijn facetten, zijn we in staat om ons MVO-beleid vorm te geven en met maximaal resultaat ten uitvoer te brengen.

De actieve rol van onze OR sluit goed aan bij de speciale code die onlangs is ontwikkeld in opdracht van de stichting Multinationale Ondernemingsradenoverleg (MNO). Deze code geldt vanaf 1 maart 2011 en zorgt ervoor dat ondernemingsraden een grotere rol kunnen spelen bij het bevorderen van maatschappelijk bewust ondernemerschap. In dat kader krijgt onze OR alle ruimte om ons MVO-beleid kritisch te volgen, eigen suggesties te doen en verbeterpunten aan te dragen. Zo kunnen we als organisatie alle aanwezige kennis over MVO-onderwerpen dankbaar benutten en waar mogelijk direct toepassen.

33


11 - Maatschappelijk betrokken 34

Met beide benen in de maatschappij Bij de productie van onze ingrediĂŤnten spelen maatschappelijke aspecten een belangrijke rol. Maar ook bij het gebruik van onze eindproducten kiezen we voor een proactieve houding. We streven ernaar om, binnen onze mogelijkheden, bepaalde omstandigheden te verbeteren en een verandering teweeg te brengen. Zo sponsort de Autobar Groep op zowel sociaal, cultureel als fÂĄnancieel gebied. Dit gebeurt onder meer door het beschikbaar stellen van automaten en producten en het participeren in initiatieven die het gebruik van duurzame producten bevorderen.


In beeld bij de jeugd Middenin het centrum van Dordrecht ligt Weizigt, een van de meest vooruitstrevende natuur- & milieucentra van Nederland. Behalve op toeristische en recreatieve functies focust Weizigt zich steeds nadrukkelijker op het stimuleren van duurzaamheid. Van oudsher zijn er sterke banden met scholen uit de regio, maar de nieuwe benadering is ook gericht op particulieren én samenwerking met het bedrijfsleven. Door het geven van lessen en rondleidingen, het uitgeven van nieuwsbrieven en de organisatie van onder meer duurzaamheidscafés prof¡leert Weizigt zich als hét duurzaamheidscentrum van de regio. In lijn hiermee werd ook de verouderde Stadsboerderij op het terrein vernieuwd en omgetoverd in een innovatief en duurzaam gebouw – een ware showcase op het gebied van zuinig energiegebruik, cradle2cradle, klimaatbeheersing en duurzame innovatie.

De Autobar Groep schonk Weizigt een educatief billboard voor de jeugd De Autobar Groep schonk Weizigt een educatief billboard voor de jeugd, waarop het proces van koff¡eboon tot koff¡e wordt uitgelegd en de duurzaamheidsaspecten van koff¡e worden belicht. Daarnaast zullen op de Stadsboerderij mensen met een verstandelijke handicap de koff¡eautomaat bijvullen, met duurzame producten zoals koffie en cacao, wat bij Autobar eenvoudig genoeg is. Ook dat past binnen de duurzaamheidsgedachte.

100%

35


Lekkerder werken met Fairtrade@Work Om het gebruik van duurzame Fairtrade producten in de catering en op de werkvloer te stimuleren, is Stichting Max Havelaar gestart met de Fairtrade@Work campagne. Daarbij worden bedrijven en cateraars opgeroepen om op één dag in oktober een activiteit te organiseren die Fairtrade producten centraal stelt. Tijdens de eerste Fairtrade@Work dag vonden op ruim 3000 bedrijfslocaties activiteiten plaats, variërend van een ontbijt of lunch tot complete proeverijen en diners. Ook de Autobar Groep nam graag deel aan dit initiatief om Fairtrade producten op de kaart te krijgen, met een 100% biologisch verantwoorde lunch in onze bedrijfsrestaurants.

Eerlijke koffie is een keuze

36


Ondertekenaar Convenant Gezond Gewicht In onze branche geldt de strikte gedragscode ‘Vending in balans’, bedoeld om overgewicht van leerlingen op basisscholen en voortgezet onderwijs te voorkomen. Een code die we vol overtuiging naleven en stimuleren, onder meer door het aanbieden van een gevarieerd en evenwichtig assortiment producten, vaak verbreed met ‘verantwoorde’ producten. Ook sluiten we commerciële acties op basisscholen uit. Zo plaatsen we automaten voor de leerlingen met fruit en gezonde snacks. Verder zijn we medeondertekenaar van het Convenant Gezond Gewicht. Dit is een uniek samenwerkingsverband van in totaal 27 partijen afkomstig van lokale en rijksoverheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die zich gezamenlijk inzetten om de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen in een daling.

Personen van 2-20 jaar met overgewicht en obesitas 14% 12% 10%

Percentage overgewicht

8% 6% 4% 2%

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1994

1996

1992

1988

1986

1984

1982

1980

(bron CBS 2010)

1990

Percentage obesitas

0%


Duurzame relatie

O

FF

IE S E R VI

C

E

K

Met de Autobar Groep is het prettig zaken doen. Niet alleen vanwege de totaalconcepten op het gebied van warme dranken en vending automaten, producten en dienstverlening die we leveren en installeren. Maar ook vanwege ons heldere MVO-beleid. We zijn ervan overtuigd dat de principes van dit beleid de klant aanzetten tot bewuste en verantwoorde keuzes voor producten waarbij de maatschappelijke aspecten een belangrijke rol spelen. Keuzes die - ook in de relatie zelf - zijn gericht op duurzaamheid. Want dat is waar de Autobar Groep voor staat.

KT NOG

N

E

ER

DE

WI

R

ÂŽ

W

ZO

Het duurzaamheidsverslag is een uitgave van De Autobar Groep Calandstraat 41, 3316 EA Dordrecht Postbus 900, 3300 AX Dordrecht Tel: 078 6 544 544 Tel: 0183 641 200 E info-auh@autobar.nl E info@cafebar.nl E info@roodepelikaan.nl W www.autobar.nl W www.cafebar.nl W www.roodepelikaan.nl Concept: De Autobar Groep, RenĂŠ Jansen / Creative Team Brasswire, Peter Koperdraad Tekst: Jacques Vos, Bert van der Neut Vormgeving: Creative Team Brasswire, Cathy van der Knaap Druk: van Buchem Communications & Print, Oosterhout Papier cover: 300 g/m2 bioset FSC Papier binnenwerk: 170 g/m2 bioset FSC

Autobar MVO Handboek  

MVO volgens de Autobar Groep

Autobar MVO Handboek  

MVO volgens de Autobar Groep

Advertisement