Branschaktuellt Bygg & Fastighet 6 2020

Page 26

BOSTAD

I projektet har det byggts 158 lägenheter, två vårdboenden med 200 platser, och en förskola. Bild: Veidekke

Kapellgärdet närmar sig slutförande Det har utvecklats en ny stadsstruktur i norra Uppsala med en blandning av service i form av Nordens största vårdhem, en förskola samt bostäder. Bygget färdigställdes i december.

med fyra avdelningar. Vårdboendet har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.

Hur känns det att vara klara? – Först och främst är det skönt att gå i mål efter drygt tre

Det är Veidekke som bygger i projektet på uppdrag av Fastighetsförädlarna AB. Stadsdelen som byggts bär namnet

år med ett speciellt projekt. Vi har byggt Nordens största vårdboende och exklusiva lägenheter. Vi har fått till ett jättefint

Kapellgärdet och ligger cirka en kilometer norr om Uppsalas

projekt med god kvalitet och det är vi jättenöjda över, säger

centrum. Byggnationen har pågått sedan december 2017

Anthony Norén.

och sista överlämningen är planerad till mars 2021. – Vi är i slutfasen och ska lämna över Vård Syd den första mars, säger Anthony Norén, Regionchef Region Bygg Uppsala på Veidekke. I projektet har det byggts 158 lägenheter, två vårdboenden med totalt 200 vårdplatser, Nordens största, och en förskola 26

| www.branschaktuellt.se

Hur har samarbetet med Fastighetsförädlarna fungerat? – Det har varit ett väldigt gott samarbete. Vi har haft en bra dialog och har samtliga varit väldigt involverade när vi arbetat oss igenom projekten, säger Anthony Norén. TEXT AV JESPER NORELL