Page 91

účelom tlmenia hluku nakupujúcich v supermarkete, hodnota je menšia. Ak je hudba v popredí, napríklad na diskotéke, hodnota je oveľa vyššia.

2.4.1 Súčasnosť Takmer každý človek počúva hudbu. Najnovší prieskum Kultúrneho prístupu a participácie (prieskum CAP) na Slovensku ukazuje, že ľudia najviac počúvajú hudbu s televízorom zapnutým v pozadí alebo prostredníctvom rozhlasu. YouTube, ako nové médium, medzi mladými ľuďmi často nahrádza televíziu. Na používanie hudby z originálnych CD nosičov a koncertných DVD je naviazané množstvo súkromného kopírovania na počítačoch, tabletoch, inteligentných telefónoch, USB diskoch a iných prázdnych médiach. Pri použití hudby na koncertoch majú ľudia pre zmenu najintenzívnejšiu, ale zároveň najkratšiu možnosť stretnúť sa s hudobníkmi. Inými slovami: oveľa väčšie množstvo ľudí má oveľa dlhší kontakt s hudbou vo forme nahrávok, ako vo forme živých vystúpení. V Slovenskej republike, rovnako ako vo všetkých menších krajinách, pochádza prevažná väčšina skladieb v rozhlase, televízii a na YouTube zo Spojených štátov a Veľkej Británie. Z tohto dôvodu je pre slovenských hudobníkov tak veľmi dôležitý predaj albumov: či už sťahovanie z internetu a najmä fyzický predaj, obzvlášť predaj vinylových platní s vysokou pridanou hodnotou. Okrem toho to vysvetľuje, prečo Slovenská republika zaviedla v rozhlase národné kvóty.

90 —91

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement