Page 64

2.2

Hudobné nahrávky a albumy na Slovensku

vo vzorke respondentov sú výrazne mladšie. Mediánový vek mužov i žien, v momente keď začínajú s nahrávaním je rovnaký, a to 24 rokov. Mediánový vek mužov v populárnej hudbe je 40 rokov (vek implikuje typickú 16-ročnú nahrávaciu kariéru) a mediánový vek medzi ženami je 34 rokov (vek implikuje iba 10 rokov nahrávania). Ako vidíme na grafe. 2.2 rozhlas je stále najdôležitejším tradičným médiom oslovujúcim konzumentov – publikum hudobných nahrávok. V prieskume vo vyše 100 komentároch hudobníci konštatovali nedostatok slovenskej hudby v rozhlasovom vysielaní. Predaj fyzických nosičov a digitálny predaj hudobných diel je stále veľmi dôležitý, ale streaming nahrávok je na Slovensku čoraz obľúbenejší. Dôležitosť streamingu nahrávok je však v roku 2015 oveľa menšia ako v Maďar­sku alebo na rozvinutých trhoch. Spotify a Deezer, tak ako na väčšine rozvinutých trhov, získavajú viacero slovenských piesní priamo (head-to-head), keďže hudobní distribútori zvyčajne distribuujú tie isté nahrávky do všetkých obchodov a služieb na streamovanie hudby. Veľmi dôležitým prvkom pri predstavovaní novej hudby sa stali v 80-tych rokoch minulého storočia hudobné videá. Tradičná televízia v súčasnosti zohráva menej dôležitú úlohu ako rozhlasové stanice, avšak hlavným médiom na prezentáciu nových nahrávok sa stáva YouTube. Súčasnou praxou v hudobnom priemysle je realizácia jedného alebo dvoch promo videí pre každý album; na vyspelých trhoch sú obyčajne uvádzané v televízii a v strednej Európe vznikajú predovšetkým pre zverejnenie na platforme YouTube. Okrem toho sú takmer všetky hudobné nahrávky zve­ rejňované na YouTube so statickými obrázkami, ktoré možno prehrávať ako podkresovú hudbu v počítači, mobilných telefónoch, prípadne na televíznom prijímači. Počet slovenských nahrávok umiestnených na YouTube však v súčasnosti nie je možné odhadnúť.

64 — 65

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement