Page 59

Hudobné nahrávky a albumy na Slovensku

stavajú súčasťou databáz OKS v prípade ich použitia a následnej identi­ fikácie. V databáze spoločnosti Slovgram je najstaršou identifikovanou nahrávkou Carmen v podaní Emy Destinnovej z roku 1902 na 78-rpm gramofónovej platni, ktorá nedávno vyšla na digitálnom nosiči. Nahrávky vydáva väčšinou record label, t.j. nahrávacia spoločnosť, ktorá je zodpovedná za financovanie nahrávky, propagáciu, distribúciu a marketing hotového produktu, alebo samotní výkonní umelci, ktorí v režime samovýrobcu vytvoria nahrávku na vlastné náklady. Technicky je možné, aby interpreti, ktorí vydávajú nahrávku sami, zabezpečili všetky vydavateľské úlohy bez pomoci nahrávacej spoločnosti alebo vydavateľa, často im však na takúto zložitú úlohu chýbajú dostatočné skúsenosti. Kým tieto činnosti je možné osvojiť si samostatne alebo si na ne najať odborníkov na voľnej nohe, distribúcia môže byť v prípade malého počtu nosičov oveľa drahšia a nezávislých rozhlasových alebo televíznych promotérov možno v strednej Európe nájsť len zriedka. Výsledkom je, že v rozhlasových hitparádach sa takmer nevyskytujú nahrávky, ktoré si hudobné skupiny vydávajú samy. ( V rebríčkoch predaných fyzických nosičov sa však často objavujú populárne hudobné skupiny, ktoré si vydávajú nahrávky samy.) Demo nahrávky bývali v minulosti pracovnými nahrávkami, ktoré demon­ štrovali vydavateľom schopnosti autorov piesní alebo interpretov. Demo nahrávky produkujú umelci v nahrávacích štúdiách s menším rozpočtom a často bez pomoci producenta. Demo piesne si zväčša vydávajú amatérske skupiny, ale vyskytujú sa aj u významných hudobných skupín, ktorých fanúšikovia zbierajú zriedkavé a neobvyklé nahrávky. Špecifickou formou vydávania nahrávok sú napr. digitálne platformy ako Bandcamp a SoundCloud, ktoré umožňujú distribúciu nahrávok bez mnohých vydavateľských krokov, napríklad registrácie ISRC kódu a umožňujú zároveň zakúpenie skladieb za mikroplatby alebo dobrovoľný

58 —59

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement