Page 43

1.4

Hudobný priemysel a tri toky príjmu

ako znázornenie toku autorských honorárov alebo toku príjmov z hudobných nahrávok, nakoľko organizácia koncertov je viac decentralizovanou činnosťou. Infraštruktúra živých vystúpení (miesta konania podujatí, technika používaná pri vystúpeniach a pod.), ako aj ich štatistické vykazovanie sú navyše zdieľané s inými druhmi scénických umení, väčšinou s divadelnými produkciami. (V rámci štatistického vykazova­nia ide najmä o štatistické ukazovatele naviazané na prevádzkovateľov miest kultúrnych podujatí a ich podporné tímy v rámci klasifikácie ekonomických činností: SK NACE 90.01 – Scénické umenia, 90.02 – Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením, 90.03 – Umelecká tvorba a 90.04 – Prevádzka kultúrnych zariadení.) Medzi scénickými umeniami — od nehudobných žánrov až po hudobné — vrátane opery, operety a muzikálu, existuje prepojenie. Jednotlivé druhy scénických umení sa delia o technický a manažérsky podporný personál, ktorý pripravuje divadelné produkcie, vrátane javiskových špecialistov a osvetľovačov, manuálnych pracovníkov v doprave, či pracovníkov v bezpečnostnej službe. Bez zberu osobitne cielených dát a ich skúmania preto nemožno zamestnanosť pri živých hudobných vystúpeniach štatisticky oddeliť od ďalších scénických umení. Ďalším problémom je, že vysoké percento koncertov v strednej Európe organizujú sami umelci, a tak kombinujú rolu umelca a manažéra. Organizovanie koncertov a s tým spojené podporné činnosti, ako sú napr. služby bookingových agentúr (činnosť týchto agentúr je prioritne zameraná na organizovanie podujatí pre hudobné skupiny a interpretov, rezerváciu miest konania podujatí, propagáciu a asistenciu pre predaji vstupeniek) nie sú na malých trhoch, vrátane Slovenska, dostatočne rozvinuté. Pri nedostatku špecializovaných agentúr v tejto oblasti je ťažké tieto aktivity identifikovať a merať.

42 — 43

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement