Page 35

1.4

1.4.1

Hudobný priemysel a tri toky príjmu

Tok príjmov z autorských honorárov, príjmy z autorských odmien a hudobno-vydavateľskej činnosti

Najstarším a analyticky prvým tokom príjmov hudobného priemyslu je tok autorských honorárov. Tok autorských honorárov čerpá z hudobných diel od momentu ich vzniku. Hudobné diela a ich texty sú síce chránené autorským právom od momentu ich vzniku, avšak diela, ktoré nie sú registrované nemožno účinne chrániť pred pirátstvom a systematicky ich komerčne využívať. Cieľom registrácie diel je jasná identifikácia diel a ich licencovaného a nelicencovaného použitia. V Európe registráciu hudobných diel vykonávajú národné autorské ochranné organizácie, tzv. organizácie kolektívnej správy. V Slovenskej republike je touto organizáciou Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA). Národné databázy sú celosvetovo združené v globálnej databáze CIS-Net, spravovanej Medzinárodnou konfederáciou spoločností autorov a vydavateľov CISAC, ktorej je SOZA členom od roku 1970. Na Slovensku je pokrytie repertoáru SOZA v CIS-Net prakticky 100%; nové diela sú po registrácii označované identifikátorom ISWC (unikátny medzinárodný kód pre hudobné diela — International Standard Musical Works Code) a v krátkych intervaloch sa nahrávajú do globálnej databázy. Prostredníctvom tejto databázy vie SOZA rovnako účinne identifikovať použitie zahraničného repertoáru na území Slovenska.

34 — 35

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement