Page 230

Správa o slovenskom hudobnom priemysle

Autor: Daniel Antal, CFA Preklad: S K R I VANEK SLOV ENSKO s.r.o. Názov vydavateľstva a adresa: Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Meno a adresa tlačiarne: B B Print s.r.o., Miletičova 3/a, 8 2 1 0 8 Bratislava Rok vydania: 2 0 19 Originálny názov diela: Slovak Music Industry Report Grafická úprava: Braňo Matis I S B N 97 8- 80 - 9 7 3 3 2 5 -0 -1

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement