Page 220

Dodatok C

Autor

Správu o hudobnom priemysle vytvoril Daniel Antal, CFA. LinkedIn Profile>>> Údaje sú založené na štatistických premenných databázy CEEMID. CEEMID (Central European Enter- tainment and Media Industry Databases) je databáza založená na členských príspevkoch, ktorá integruje proprietárne a neverejné používateľské dáta s najnovšími štatistickými údajmi a údajmi na úrovni priemyslu a niektorými veľkými ukazovateľmi údajov. Viď prehľad katalógu.

Referencie AES. 2007. “Pre-College Education in Europe. Final Report of the Polifonia Pre-College Working Group.” Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen. http://www.aec-music.eu/userfiles/File/aec-wg-report-precollege-music-education-in-europe-en-1.pdf Allaire, JJ, Yihui Xie, Jonathan McPherson, Javier Luraschi, Kevin Ushey, Aron Atkins, Hadley Wickham, Joe Cheng, and Winston Chang. 2017. Rmarkdown: Dynamic Documents for R. https://CRAN.R-project.org/package=rmarkdown

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement