Page 199

Promovanie hudobných podujatí a nahrávok pre zahraničných turistov si v porovnaní s promo aktivitami pre domáce publikum vyžaduje nadobud­ nutie nových zručnosti a zvyčajne vyžaduje aj vyššiu úroveň plánovania a spolupráce s ďalšími odvetviami, ako sú hotely a cestovné kancelárie. Keďže väčšina miest konaní hudobných podujatí a koncertných promotérov sú mikropodnikmi, dôležitú podpornú úlohu pri organizovaní a plánovaní takýchto aktivít by mali zohrávať národné zainteresované inštitúcie, ako napr. Hudobné Centrum

7.3 Odporúčania v oblasti verejných politík Nižšie navrhované odporúčania v oblasti verejných politík si vyžadujú nové regulačné, systémové resp. grantové rozhodnutia vlády a národných inštitúcií, ako je napr. Hudobné centrum. Zásadnejší a rýchlejší účinok môže byť dosiahnutý vtedy, ak budú tieto intervencie prepojené s aktivitami zameranými na rozvoj podnikania, ktoré realizuje samotné odvetvie hudobného priemyslu.

198 — 199

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.