Page 196

7.2

bezpečnostné a environmentálne predpisy. Znova, nedostatok odbornosti na úrovni malých sál, ktoré nie sú prevádzkované hudobným priemyslom, a nedostatok informácií pokiaľ ide o obecné vyhlášky a nariadenia spôsobujú často veľké problémy pri plánovaní nových investícií alebo zlepšeniach v oblasti regulácie.

7.2.4

Hľadanie nových trhov pre slovenskú hudbu v digitálnych streamoch

Nové digitálne streamingové kanály preberajú v celosvetovom meradle úlohu rozhlasu a televízie ako hlavných zdrojov počúvania hudby. Výsledky nášho prieskumu z roku 2015 napríklad hovoria, že kanál YouTube sa teší vysokej popularite u slovenskej mládeže. Na základe novších získaných údajov z Maďarska a Chorvátska je pravdepodobné, že tento trend bude pokračovať. Ako sme už uviedli na inom mieste tejto správy, Slovensko v tejto súvislosti čelí dvom zásadným problémom. Ukázalo sa, že dokonca aj v rádiách, v ktorých každoročne rotuje len niekoľko desiatok tisíc skladieb, existovala pred zavedením národných kvót z pohľadu domácich hudobníkov príliš silná konkurencia. V porovnaní s tým sa na streamingových kanáloch každoročne využíva niekoľko desiatkok miliónov skladieb, čo veľmi sťažuje účinnú propagáciu malého slovenského repertoáru. V dôsledku hodnotovej priepasti je finančná odmena na týchto kanáloch veľmi nízka. Náš predbežný prieskum v Maďarsku ukazuje, že hodnotová priepasť v skúmanom regióne je vyššia, ako na vyspelých trhoch. Niektoré priepasti je možné vyplniť prostredníctvom spolupráce regionálnych zainteresovaných aktérov z prostredia hudobného priemyslu.

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement