Page 192

7.2 Rozvoj podnikania Odporúčania pre rozvoj podnikania sa skladajú z návrhov iniciatív, ktoré umelci, výrobcovia nahrávok, vydavatelia, organizácie kolektívnej správy a iní zainteresovaní aktéri v hudobnom priemysle môžu uviesť do chodu bez legislatívnych zmien alebo podpory vlády. Ich dopad samozrejme možno zväčšiť prostredníctvom lepšej zákonnej regulácie a podpornej vládnej politiky.

7.2.1

Živá hudba: dosah na školy

Najlepšiou dlhodobou investíciou pre budúcnosť hudobného priemyslu je investícia do systému stredných škôl vo všetkých troch aspektoch cieľov hudobnej výchovy. Zvyšovanie pôvodného mladého publika, t.j. pravdepodobnosť, že ľudia vo veku od 15 do 24 rokov uvidia aspoň jed­no relevantné hudobné vystúpenie vo svojom živote, vynáša dividen­dy v hudobných kluboch a festivaloch po celé desaťročia. Ak ľudia nezačnú navštevovať koncerty v tomto veku, je veľmi  neprav­depodobné, že tak začnú robiť neskôr. Zvyšovanie počiatočnej prav­­de­­podobnosti návštev ponúka najlepšiu hodnotu za peniaze, pretože na túto pomerne malú vekovú skupinu je možné jednoducho zacieliť v niekoľkých stovkách škôl v každej krajine skúmaného regiónu. Po skončení strednej školy začnú niektorí mladí ľudia študovať na vysokých školách, iní začnú pracovať a preto pôsobiť na nich na celo­štátnej úrovni by bolo možné už iba s vynaložením omnoho väčšieho úsilia.

Profile for Brano Matis

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Správa o slovenskom hudobnom priemysle  

Výskum stavu slovenskej hudobnej produkcie v kontextoch — brožúra vydaná autorsko organizáciou SOZA.

Advertisement